Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Προαιρετικές επιλογές: Καμπίνα
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Τηλεσκοπικός φορτωτής

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τηλεσκοπικός φορτωτής στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
JCB Manitou Merlo Claas Weidemann Bobcat Kramer Massey Ferguson
Manitou Manitou Teleskoplader MLT 527, Bj. 98, erst 4180std.,ABE,Radlader
19
ΝΈΑ Manitou Manitou Teleskoplader MLT 527, Bj. 98, erst 4180std.,ABE,Radlader
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5279008 5279008
  49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Ώρες λειτουργίας: 4180 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πείρος έλξης, Καμπίνα, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, Τετρακίνηση, Ύψος ανύψωσης: 5.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 2700 kg
17.500  €
Στείλτε email
Claas SCORPION 7035 VARIPO
9
ΝΈΑ Claas SCORPION 7035 VARIPO
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5277950 5277950
  49434 Neuenkirchen-Vörden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 90 kW, Ώρες λειτουργίας: 2434 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Ύψος ανύψωσης: 7.00 m, Τύπος στηρίγματος ανύψωσης: Τηλεσκόπιο, ...
54.000  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
JCB Loadall 536-70 Agri Super
20
ΝΈΑ JCB Loadall 536-70 Agri Super
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5277610 5277610
  NG32 3PY Grantham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 108 kW, Ώρες λειτουργίας: 691 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Σύστημα κλιματισμού, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, ...
66.856  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
JCB TM 320 S AGRI  Teleskoplader
9
ΝΈΑ JCB TM 320 S AGRI Teleskoplader
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5276762 5276762
  49565 Bramsche-Achmer, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 107 kW, Σύστημα κλιματισμού, Πείρος έλξης, Καμπίνα, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, Αποσβεστήρας κραδασμών, Σπαστό διαφορικό, Τετρακίνηση, Ημερομηνία εγγραφής: 22.07.2014, ...
31.750  €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
Manitou
5
ΝΈΑ Manitou
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5275583 5275583
  86-122 Bukowiec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 100 kW, Ώρες λειτουργίας: 5000 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Τετρακίνηση, Ύψος ανύψωσης: 7.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 3500 kg, ...
28.500  €
Στείλτε email
JCB 540-180 Hi Viz mit Fernsteuerung für Arbeitsplatform
7
ΝΈΑ JCB 540-180 Hi Viz mit Fernsteuerung für Arbeitsplatform
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5275526 5275526
  50226 Frechen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 790 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, Τετρακίνηση, Ύψος ανύψωσης: 18.00 m, ...
62.500  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Kramer KT 2706
6
ΝΈΑ Kramer KT 2706
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5275521 5275521
  50226 Frechen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 2300 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πείρος έλξης, Καμπίνα, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, Τετρακίνηση, Ύψος ανύψωσης: 6000.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 2700 kg, ...
47.900  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
JCB JCB TM320S
2
ΝΈΑ JCB JCB TM320S
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5275519 5275519
  50226 Frechen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ώρες λειτουργίας: 4600 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Σύστημα κλιματισμού, Πείρος έλξης, Καμπίνα, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, Ύψος ανύψωσης: 5200.00 m, ...
52.000  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
JCB JCB 541-70 AgriPro Arbeitsplattform/work platform
10
ΝΈΑ JCB JCB 541-70 AgriPro Arbeitsplattform/work platform
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5275514 5275514
  50226 Frechen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 108 kW, Ώρες λειτουργίας: 1490 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Σύστημα κλιματισμού, Πείρος έλξης, Καμπίνα, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, Τετρακίνηση, ...
79.900  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
JCB JCB 531-70 Agrar & Bau ex-Miete/rent Mehrere/Choice
4
ΝΈΑ JCB JCB 531-70 Agrar & Bau ex-Miete/rent Mehrere/Choice
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5275513 5275513
  50226 Frechen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ώρες λειτουργίας: 177 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Καμπίνα, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, Τετρακίνηση, Ύψος ανύψωσης: 7.00 m, Βάρος λειτουργίας: 7720 kg, ...
49.400  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Caterpillar TH 407 C Agrar
12
ΝΈΑ Caterpillar TH 407 C Agrar
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5275445 5275445
  33142 Büren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 106 kW, Ώρες λειτουργίας: 2335 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Σύστημα κλιματισμού, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, ...
38.900  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
JCB 531-70 / max 3100kg - 7m / 4x4x4
Βίντεο
20
ΝΈΑ JCB 531-70 / max 3100kg - 7m / 4x4x4
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5275418 5275418
  31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 62 kW, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Σύστημα κλιματισμού, Πείρος έλξης, Καμπίνα, Τετρακίνηση, Ύψος ανύψωσης: 7.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 3100 kg, Τύπος στηρίγματος ανύψωσης: Διπλό
35.169  €
εξ. 23% ΦΠΑ
Στείλτε email
Manitou MT 835-120LS
7
ΝΈΑ Manitou MT 835-120LS
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5275390 5275390
  34431 Marsberg-Meerhof, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Ισχύς κινητήρα: 91 kW, Ώρες λειτουργίας: 6850 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Καμπίνα, Τετρακίνηση, Ύψος ανύψωσης: 7.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 3500 kg, Τύπος στηρίγματος ανύψωσης: Τηλεσκόπιο, ...
17.647,06  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Weidemann 5522
4
ΝΈΑ Weidemann 5522
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5275364 5275364
  25355 Heede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Ισχύς κινητήρα: 36 kW, Ώρες λειτουργίας: 35 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Καμπίνα, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, Τετρακίνηση, Εξωτερικό πλάτος: 1.82 m, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Weidemann 3070 CX 80
9
Weidemann 3070 CX 80
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5274739 5274739
  4220 Skofja Loka, Σλοβενία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 7000 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Εξωτερικό πλάτος: 1.80 m, Ύψος ανύψωσης: 5.00 m, ...
21.000  €
εξ. 22% ΦΠΑ
Στείλτε email
Weidemann T 6027
2
Weidemann T 6027
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5273145 5273145
  35321 Laubach, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Σύστημα κλιματισμού, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Σπαστό διαφορικό, Τετρακίνηση, Εξωτερικό πλάτος: 1.98 m, Ύψος κατασκευής: 1.98 m, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Ζητήστε τιμή
Claas SCORPION 7030 Varipower
7
Claas SCORPION 7030 Varipower
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5272273 5272273
  17291 Prenzlau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 90 kW, Ώρες λειτουργίας: 6890 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Σύστημα κλιματισμού, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, Ύψος ανύψωσης: 7.00 m
25.000  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
JCB 541-70 AGRI XTRA
8
JCB 541-70 AGRI XTRA
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5271484 5271484
  18573 Rambin, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 96 kW, Ώρες λειτουργίας: 7654 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Ύψος ανύψωσης: 7.00 m, Ελαστικά: 500/70 R24
31.008,40  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Claas SCORPION 6030
17
Claas SCORPION 6030
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5270853 5270853
  06849 Dessau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 75 kW, Ώρες λειτουργίας: 4591 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Σύστημα κλιματισμού, Πείρος έλξης, Καμπίνα, Αποσβεστήρας κραδασμών, Σπαστό διαφορικό, ...
28.000  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Caterpillar TH406 Agri (4002 BStunden) 6,1 m Hubhöhe, 3.700 kg Hubgewicht, Joystick, Palettengabel
Βίντεο
20
Caterpillar TH406 Agri (4002 BStunden) 6,1 m Hubhöhe, 3.700 kg Hubgewicht, Joystick, Palettengabel
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5270609 5270609
  6765 Csengele, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 91 kW, Ώρες λειτουργίας: 4002 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Ύψος ανύψωσης: 6.10 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 3700 kg, Τύπος στηρίγματος ανύψωσης: Τηλεσκόπιο, ...
31.500  €
εξ. 27% ΦΠΑ
Στείλτε email
Manitou MT625H (1336 BStunden) 6 m Hubhöhe, 2.500 kg Hubgewicht, JSM Joystick, Palettengabel, 4 Zylinder Kubota Motor
Βίντεο
20
Manitou MT625H (1336 BStunden) 6 m Hubhöhe, 2.500 kg Hubgewicht, JSM Joystick, Palettengabel, 4 Zylinder Kubota Motor
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5270606 5270606
  6765 Csengele, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 1336 h, Καμπίνα, Ύψος ανύψωσης: 6.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 2500 kg, Τύπος στηρίγματος ανύψωσης: Τηλεσκόπιο, Ελαστικά: 12-16.5
39.900  €
εξ. 27% ΦΠΑ
Στείλτε email
Claas Scorpion 1033 Varipower (961 BStunden) 9,8 m Hubhöhe, 3.300 kg Hubgewicht, Joystick, 136 PS Deutz Motor, Klimaanlage, Palettengabel
Βίντεο
20
Claas Scorpion 1033 Varipower (961 BStunden) 9,8 m Hubhöhe, 3.300 kg Hubgewicht, Joystick, 136 PS Deutz Motor, Klimaanlage, Palettengabel
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5270601 5270601
  6765 Csengele, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 100 kW, Ώρες λειτουργίας: 961 h, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Ύψος ανύψωσης: 9.80 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 3300 kg, Τύπος στηρίγματος ανύψωσης: Τηλεσκόπιο, Ελαστικά: 405/70-24
51.500  €
εξ. 27% ΦΠΑ
Στείλτε email
Dieci AGRI STAR 40.7  EVO
8
Dieci AGRI STAR 40.7 EVO
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5269517 5269517
  19300 Grabow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 85 kW, Ώρες λειτουργίας: 663 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Ύψος ανύψωσης: 7.00 m, Τύπος στηρίγματος ανύψωσης: Τηλεσκόπιο, Ελαστικά: 460/70 R24
57.000  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
JCB 541 70 agri plus
14
JCB 541 70 agri plus
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5269229 5269229
  48231 Warendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 88 kW, Ώρες λειτουργίας: 4980 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πείρος έλξης, Καμπίνα, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, Αποσβεστήρας κραδασμών, Σπαστό διαφορικό, ...
28.500  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Claas Scorpion 6030 Variopower
6
Claas Scorpion 6030 Variopower
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5269141 5269141
  48712 Gescher, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 90 kW, Ώρες λειτουργίας: 4929 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Σύστημα κλιματισμού, Κεντρική λίπανση, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, ...
36.650  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 600