Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τροχοφόροι φορτωτές
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Τροχοφόροι φορτωτές

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τροχοφόροι φορτωτές στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Weidemann 1880
6
Weidemann 1880
Τροχοφόροι φορτωτές, lbt3728704
3882 LK Putten, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 50 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, Εξωτερικό πλάτος: 1.40 m, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Weidemann 3080 LPT GARANTIE
7
Weidemann 3080 LPT GARANTIE
Τροχοφόροι φορτωτές, lbt3540677
26676 Barßel Harkebrügge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 110 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Πείρος έλξης, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Καμπίνα, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Μηχάνημα
της ημέρας
Atlas Turbo 95
10
Atlas Turbo 95
Τροχοφόροι φορτωτές, lbt3766740
48619 Heek, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 9116 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Καμπίνα, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, Χωρητικότητα φτυαριού: 1.50 m³, ...
29.750 €
με 19% ΦΠΑ
25.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
sonst. JF 3.5
8
sonst. JF 3.5
Τροχοφόροι φορτωτές, lbt1808792
88255 Baindt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 3 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Πείρος έλξης, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Καμπίνα, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Εξωτερικό πλάτος: 1.70 m, ...
17.838 €
με 19% ΦΠΑ
14.990 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
kurzes Heck hydrostat
18
kurzes Heck hydrostat
Τροχοφόροι φορτωτές, lbt3211815
33165 Lichtenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Πείρος έλξης, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Καμπίνα, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, ...
11.899 €
με 19% ΦΠΑ
9.999 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kramer 5035 Radlader inkl. Schneeschild & Salzstreuer
15
Kramer 5035 Radlader inkl. Schneeschild & Salzstreuer
Τροχοφόροι φορτωτές, lbt3700156
53498 Bad Breisig, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 23 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Χωρητικότητα φτυαριού: 0.35 m³, Ύψος ανύψωσης: 2.69 m, Ύψος κατασκευής: 1.99 m, Εξωτερικό πλάτος: 1.20 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 750 kg, ...
42.840 €
με 19% ΦΠΑ
36.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kramer 5035 Radlader "37"
10
Kramer 5035 Radlader "37"
Τροχοφόροι φορτωτές, lbt3700154
53498 Bad Breisig, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 23 kW, Ώρες λειτουργίας: 44 h, Χωρητικότητα φτυαριού: 0.35 m³, Εξωτερικό πλάτος: 1.20 m, Ύψος κατασκευής: 1.99 m, Ύψος ανύψωσης: 2.69 m, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, ...
35.699 €
με 19% ΦΠΑ
29.999 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Caterpillar 928HZ Original 2.870h SW 40km/h 3.Kreis 16to.
20
Caterpillar 928HZ Original 2.870h SW 40km/h 3.Kreis 16to.
Τροχοφόροι φορτωτές, lbt3722388
87488 Betzigau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 113 kW, Ώρες λειτουργίας: 2870 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, ...
87.822 €
με 19% ΦΠΑ
73.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Mustang AL 708
14
Mustang AL 708
Τροχοφόροι φορτωτές, lbt3417399
50374 Erftstadt- Lechenich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 54 kW, Ώρες λειτουργίας: 2 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Καμπίνα, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
JCB 407
10
JCB 407
Τροχοφόροι φορτωτές, lbt3521886
25554 Dammfleth, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 44 kW, Ώρες λειτουργίας: 1920 h, Πείρος έλξης, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Καμπίνα, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Ημερομηνία εγγραφής: 15.08.2015, Ύψος ανύψωσης: 2.95 m, ...
30.990 €
με 10.7% ΦΠΑ
27.995 € καθαρά
Δείτε αγγελία
JCB 409 T3
5
JCB 409 T3
Τροχοφόροι φορτωτές, lbt3536340
27721 Ritterhude, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 56 kW, Ώρες λειτουργίας: 800 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Εξωτερικό πλάτος: 2.60 m, Ύψος κατασκευής: 2.60 m, Ύψος ανύψωσης: 3.30 m, ...
38.675 €
με 19% ΦΠΑ
32.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kramer 312LE-X
7
Kramer 312LE-X
Τροχοφόροι φορτωτές, lbt3615968
52156 Monschau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Πείρος έλξης, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.96, Εξωτερικό πλάτος: 1.70 m, Ύψος κατασκευής: 2.50 m, Ύψος ανύψωσης: 3.00 m, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Teleskopersatzlader 5m hoch
13
Teleskopersatzlader 5m hoch
Τροχοφόροι φορτωτές, lbt3211872
33165 Lichtenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 85 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Καμπίνα, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, ...
26.999 €

Δείτε αγγελία
Quappen Q 35
8
Quappen Q 35
Τροχοφόροι φορτωτές, lbt2163299
7782 PE De Krim, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 35 kW, Ώρες λειτουργίας: 2 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Πείρος έλξης, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Weidemann 5080 T
4
Weidemann 5080 T
Τροχοφόροι φορτωτές, lbt2858331
26446 Friedeburg/Reepsholt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 86 kW, Ώρες λειτουργίας: 290 h, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Καμπίνα, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πείρος έλξης, Ημερομηνία εγγραφής: 16.07.2015, ...
83.000 €
με 19% ΦΠΑ
69.748 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Giant 5003 TELE
18
Giant 5003 TELE
Τροχοφόροι φορτωτές, lbt3681465
19348 Quitzow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 306 h, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Πείρος έλξης, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Καμπίνα, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, ...
47.481 €
με 19% ΦΠΑ
39.900 € καθαρά
ενοικίαση από 160,65 €
ανά Ημέρα
Δείτε αγγελία
JCB 406
8
JCB 406
Τροχοφόροι φορτωτές, lbt3674072
49163 Bohmte/Hunteburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 46 kW, Ώρες λειτουργίας: 1260 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Καμπίνα, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Εξωτερικό πλάτος: 1.90 m, ...
34.500 €
με 19% ΦΠΑ
28.992 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kramer 180 (340-01)
9
Kramer 180 (340-01)
Τροχοφόροι φορτωτές, lbt3703576
27419 Sittensen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Ισχύς κινητήρα: 245 kW, Ώρες λειτουργίας: 5643 h, Ημερομηνία εγγραφής: 01.06.2003, Εξωτερικό πλάτος: 1.20 m, Ύψος κατασκευής: 2.10 m, Χωρητικότητα φτυαριού: 0.40 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, ...
19.159 €
με 19% ΦΠΑ
16.100 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Schaeffer 5058Z
8
Schaeffer 5058Z
Τροχοφόροι φορτωτές, lbt3701878
21483 Krukow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 44 kW, Ώρες λειτουργίας: 9050 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Καμπίνα, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Εξωτερικό πλάτος: 14.20 m, ...
26.775 €
με 19% ΦΠΑ
22.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Yongyi Machinery ładowarka kołowa
6
Yongyi Machinery ładowarka kołowa
Τροχοφόροι φορτωτές, lbt3668432
19-300 Ełk, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 42 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Καμπίνα, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πείρος έλξης, Εξωτερικό πλάτος: 1.75 m, Ύψος κατασκευής: 2.75 m, ...
10.093 €
με 23% ΦΠΑ
8.206 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Schaeffer 6370T
8
Schaeffer 6370T
Τροχοφόροι φορτωτές, lbt3676728
98634 Kaltensundheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 51 kW, Ώρες λειτουργίας: 50 h, Πείρος έλξης, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Εξωτερικό πλάτος: 1.70 m, Ύψος κατασκευής: 2.25 m, ...
72.590 €
με 19% ΦΠΑ
61.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Weidemann 1880
6
Weidemann 1880
Τροχοφόροι φορτωτές, lbt3728704
3882 LK Putten, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 50 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, Εξωτερικό πλάτος: 1.40 m, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
JCB
12
JCB
Τροχοφόροι φορτωτές, lbt3627214
62-260 Łubowo, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 44 kW, Ώρες λειτουργίας: 9500 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Καμπίνα, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πείρος έλξης, Εξωτερικό πλάτος: 1.70 m, Ύψος κατασκευής: 2.45 m, ...
13.914 €

Δείτε αγγελία
S Tech  Runner 1200
Βίντεο
20
S Tech Runner 1200
Τροχοφόροι φορτωτές, lbt3541974
97334 Sommerach am Main, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Πείρος έλξης, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Καμπίνα, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Εξωτερικό πλάτος: 1.80 m, Ύψος κατασκευής: 2.72 m, ...
14.900 €
με 19% ΦΠΑ
12.521 € καθαρά
Δείτε αγγελία
kurzes Heck hydrostat
18
kurzes Heck hydrostat
Τροχοφόροι φορτωτές, lbt3211815
33165 Lichtenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Πείρος έλξης, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Καμπίνα, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, ...
11.899 €
με 19% ΦΠΑ
9.999 € καθαρά
Δείτε αγγελία
k 10
18
k 10
Τροχοφόροι φορτωτές, lbt3207164
33165 Lichtenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Πείρος έλξης, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Καμπίνα, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, ...
13.090 €
με 19% ΦΠΑ
11.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
JCB 406 T4
4
JCB 406 T4
Τροχοφόροι φορτωτές, lbt2364588
99610 Wundersleben / Thüringen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 36 kW, Ώρες λειτουργίας: 120 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Πείρος έλξης, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Καμπίνα, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Εξωτερικό πλάτος: 1.72 m, ...
37.961 €
με 19% ΦΠΑ
31.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Quappen Q 27
9
Quappen Q 27
Τροχοφόροι φορτωτές, lbt1560245
7782 PE De Krim, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 27 kW, Ώρες λειτουργίας: 2 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Πείρος έλξης, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Εξωτερικό πλάτος: 1.35 m, Ύψος κατασκευής: 2.33 m, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
sonst. JF 5.0
6
sonst. JF 5.0
Τροχοφόροι φορτωτές, lbt1812312
88255 Baindt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 57 kW, Ώρες λειτουργίας: 3 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Πείρος έλξης, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Καμπίνα, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Εξωτερικό πλάτος: 1.85 m, ...
26.168 €
με 19% ΦΠΑ
21.990 € καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 712