Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τροχοφόροι φορτωτές
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Τροχοφόροι φορτωτές

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τροχοφόροι φορτωτές στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

JCB Caterpillar Weidemann Kramer Case IH
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Komatsu WA70
11
ΝΈΑ Komatsu WA70
Τροχοφόροι φορτωτές, 4811500 4811500
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 45 kW, Ώρες λειτουργίας: 3700 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα
23.451,33 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kramer 312 SLX
13
ΝΈΑ Kramer 312 SLX
Τροχοφόροι φορτωτές, 4810952 4810952
  84405 Dorfen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Ισχύς κινητήρα: 40 kW, Ώρες λειτουργίας: 10563 h, Χωρητικότητα φτυαριού: 0.55 m³
10.504,20 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Ahlmann AF 60 Radlader Lader Allrad Kabine 796 Betriebsstunden
18
ΝΈΑ Ahlmann AF 60 Radlader Lader Allrad Kabine 796 Betriebsstunden
Τροχοφόροι φορτωτές, 4810674 4810674
  97461 Hofheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 29 kW, Ώρες λειτουργίας: 796 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Καμπίνα, Τετρακίνηση, Κενό βάρους: 4.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, ...
21.850 €
Δείτε αγγελία
Kramer 420  Allrad
19
ΝΈΑ Kramer 420 Allrad
Τροχοφόροι φορτωτές, 4810364 4810364
  17309 Rollwitz OT Schmarsow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Ισχύς κινητήρα: 49 kW, Ώρες λειτουργίας: 5500 h, Ελαστικά: 405/70R18
17.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Weidemann 3070 CX80T
9
ΝΈΑ Weidemann 3070 CX80T
Τροχοφόροι φορτωτές, 4810251 4810251
  84335 Mitterskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 3127 h, Ελαστικά: 405/70-18
38.655,46 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Volvo L30B-Z/X
6
ΝΈΑ Volvo L30B-Z/X
Τροχοφόροι φορτωτές, 4810179 4810179
  49456 Bakum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ώρες λειτουργίας: 2175 h
32.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Volvo L30B-Z/X
5
ΝΈΑ Volvo L30B-Z/X
Τροχοφόροι φορτωτές, 4810176 4810176
  49456 Bakum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ώρες λειτουργίας: 2655 h
32.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Volvo L30B-Z/X
5
ΝΈΑ Volvo L30B-Z/X
Τροχοφόροι φορτωτές, 4810175 4810175
  49456 Bakum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ώρες λειτουργίας: 2810 h, Καμπίνα
28.576,86 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Weidemann 3080 GARANTIE
12
ΝΈΑ Weidemann 3080 GARANTIE
Τροχοφόροι φορτωτές, 4810142 4810142
  26676 Barßel Harkebrügge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 2 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Volvo-Samsung L180
5
ΝΈΑ Volvo-Samsung L180
Τροχοφόροι φορτωτές, 4810074 4810074
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ώρες λειτουργίας: 13800 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Weidemann 1350CX45
4
ΝΈΑ Weidemann 1350CX45
Τροχοφόροι φορτωτές, 4809838 4809838
  6741 ML Lunteren, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Weidemann 1160 CX35
3
ΝΈΑ Weidemann 1160 CX35
Τροχοφόροι φορτωτές, 4809697 4809697
  4891 SZ Rijsbergen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 24 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πείρος έλξης, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, Κενό βάρους: 2.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Ελαστικά: 31x15,50-15
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kramer 312 sl
8
ΝΈΑ Kramer 312 sl
Τροχοφόροι φορτωτές, 4808313 4808313
  84140 Gangkofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1988, Ώρες λειτουργίας: 7935 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πείρος έλξης, Καμπίνα, Τετρακίνηση, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Ελαστικά: neuwertig
12.500 €
Δείτε αγγελία
Caterpillar 966K
20
ΝΈΑ Caterpillar 966K
Τροχοφόροι φορτωτές, 4808292 4808292
  93200 Sain, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2013, Ώρες λειτουργίας: 8300 h, Σύστημα κλιματισμού
122.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Ford 8870
Τροχοφόροι φορτωτές, 4808291 4808291
  93200 Sain, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1993, Ώρες λειτουργίας: 10000 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Komatsu WA470-7
20
ΝΈΑ Komatsu WA470-7
Τροχοφόροι φορτωτές, 4808284 4808284
  5611CA Eindhoven, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 201 kW, Ώρες λειτουργίας: 4735 h, Ελαστικά: 1
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Komatsu WA430-6
13
ΝΈΑ Komatsu WA430-6
Τροχοφόροι φορτωτές, 4808283 4808283
  5611CA Eindhoven, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 171 kW, Ώρες λειτουργίας: 4680 h, Ελαστικά: 1
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kubota R065HW Radlader
5
ΝΈΑ Kubota R065HW Radlader
Τροχοφόροι φορτωτές, 4807897 4807897
  34434 Borgentreich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 35 kW, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Τετρακίνηση, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Ελαστικά: 365/70 R18 Dunlop
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kramer 512 SL
5
ΝΈΑ Kramer 512 SL
Τροχοφόροι φορτωτές, 4807875 4807875
  23826 Todesfelde, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 49 kW, Ώρες λειτουργίας: 8600 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Καμπίνα, Τετρακίνηση, Εξωτερικό πλάτος: 1.86 m, Ύψος κατασκευής: 2.65 m, Ύψος ανύψωσης: 3.20 m, ...
9.200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kramer 312 L
8
Kramer 312 L
Τροχοφόροι φορτωτές, 4807447 4807447
  48480 Spelle, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 8378 h, Ελαστικά: 12.5/80-18
8.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bobcat E55W Wheeled Excavator/ Duck (ST2456)
20
Bobcat E55W Wheeled Excavator/ Duck (ST2456)
Τροχοφόροι φορτωτές, 4807062 4807062
  SP7 9AH Shaftesbury , Μεγ. Βρετανία
26.665,67 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Liebherr Liebherr 524 Shovel, zeer mooi!
16
Liebherr Liebherr 524 Shovel, zeer mooi!
Τροχοφόροι φορτωτές, 4806708 4806708
  8356 VW Blokzijl, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2007, Ώρες λειτουργίας: 12883 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Ελαστικά: Earthmax 17.5 R25
35.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Caterpillar 938M
Τροχοφόροι φορτωτές, 4806637 4806637
  93200 Sain, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2005, Ώρες λειτουργίας: 2895 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Quappen Q18 minishovel
13
Quappen Q18 minishovel
Τροχοφόροι φορτωτές, 4806574 4806574
  7755 NA Dalerveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Ώρες λειτουργίας: 1220 h, Ύψος ανύψωσης: 2.11 m, Κενό βάρους: 1.00 t
17.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Atlas Radlader AR75S
9
Atlas Radlader AR75S
Τροχοφόροι φορτωτές, 4805920 4805920
  26670 Großsander, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 4200 h, Ελαστικά: 16/70-20
26.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1112