Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τροχοφόροι φορτωτές
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Τροχοφόροι φορτωτές

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τροχοφόροι φορτωτές στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Bobcat AL 440
11
ΝΈΑ Bobcat AL 440
Τροχοφόροι φορτωτές, 4108182
49832 Freren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 54 kW, Ώρες λειτουργίας: 2898 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Καμπίνα, Εξωτερικό πλάτος: 1.90 m, Ύψος κατασκευής: 2.70 m, Ελαστικά: 405/70R20
26.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kramer 950
9
ΝΈΑ Kramer 950
Τροχοφόροι φορτωτές, 4108177
49832 Freren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 3960 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Καμπίνα, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, Εξωτερικό πλάτος: 1.80 m, Ύψος κατασκευής: 2.65 m, ...
24.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota R 082
5
ΝΈΑ Kubota R 082
Τροχοφόροι φορτωτές, 4108167
4780 St. Vith, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 35 kW, Ώρες λειτουργίας: 50 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Σύστημα κλιματισμού, Πείρος έλξης, Καμπίνα, Εξωτερικό πλάτος: 1.73 m, Ύψος ανύψωσης: 3.02 m, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
JCB 427
5
ΝΈΑ JCB 427
Τροχοφόροι φορτωτές, 4108118
50226 Frechen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ώρες λειτουργίας: 4492 h
69.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH 821 E
4
ΝΈΑ Case IH 821 E
Τροχοφόροι φορτωτές, 4108086
17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 169 kW, Ώρες λειτουργίας: 8600 h
42.000 €

Δείτε αγγελία
Manitou TELESCOPIC HANDLER LOADER MT 732 7 M
20
ΝΈΑ Manitou TELESCOPIC HANDLER LOADER MT 732 7 M
Τροχοφόροι φορτωτές, 4107057
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2010, Ώρες λειτουργίας: 3900 h
22.000 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou TELESCOPIC HANDLER LOADER MT 1440 A 13 M
20
ΝΈΑ Manitou TELESCOPIC HANDLER LOADER MT 1440 A 13 M
Τροχοφόροι φορτωτές, 4107055
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 4000 h
35.900 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Haulotte TELESCOPIC LOADER HAULOTTE 17 m HTL 4017 4x4x4
20
ΝΈΑ Haulotte TELESCOPIC LOADER HAULOTTE 17 m HTL 4017 4x4x4
Τροχοφόροι φορτωτές, 4107037
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2009, Ώρες λειτουργίας: 2500 h
27.600 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB WHEEL LOADER 17.3 T 437 HT T4
20
ΝΈΑ JCB WHEEL LOADER 17.3 T 437 HT T4
Τροχοφόροι φορτωτές, 4107042
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2013, Ώρες λειτουργίας: 5000 h
49.800 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hyundai WHEEL LOADER 17.9 T HL760-9
17
ΝΈΑ Hyundai WHEEL LOADER 17.9 T HL760-9
Τροχοφόροι φορτωτές, 4107038
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2013, Ώρες λειτουργίας: 7900 h
49.800 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Weidemann 1115 P22
9
ΝΈΑ Weidemann 1115 P22
Τροχοφόροι φορτωτές, 4106488
3641 PV Mijdrecht, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 19 kW, Ώρες λειτουργίας: 4157 h
12.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Giant V5003
9
ΝΈΑ Giant V5003
Τροχοφόροι φορτωτές, 4106242
19357 Karstädt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 340 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Εξωτερικό πλάτος: 1.34 m, ...
28.499 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Giant V5003 Tele
3
ΝΈΑ Giant V5003 Tele
Τροχοφόροι φορτωτές, 4106232
19357 Karstädt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 790 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Εξωτερικό πλάτος: 1.34 m, ...
34.990 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Ahlmann AL 7 C
11
ΝΈΑ Ahlmann AL 7 C
Τροχοφόροι φορτωτές, 4106182
16866 Vehlow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991, Ώρες λειτουργίας: 14798 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Καμπίνα, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Ελαστικά: 12.5-18
4.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bobcat S 450
5
ΝΈΑ Bobcat S 450
Τροχοφόροι φορτωτές, 4106153
84200 CARPENTRAS, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 35 kW
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Giant V5003 Tele HD
3
ΝΈΑ Giant V5003 Tele HD
Τροχοφόροι φορτωτές, 4106038
19357 Karstädt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 100 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Εξωτερικό πλάτος: 1.40 m, ...
39.990 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Volvo L350F
3
ΝΈΑ Volvo L350F
Τροχοφόροι φορτωτές, 4105930
4761 Port of Moerdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012, Ώρες λειτουργίας: 6500 h
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
VOLVO BM LM 846
6
ΝΈΑ VOLVO BM LM 846
Τροχοφόροι φορτωτές, 4105917
4761 Port of Moerdijk, Ολλανδία
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Caterpillar 908H
8
ΝΈΑ Caterpillar 908H
Τροχοφόροι φορτωτές, 4105901
4761 Port of Moerdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2011, Ώρες λειτουργίας: 6779 h
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Caterpillar R2900G
Τροχοφόροι φορτωτές, 4105902
4761 Port of Moerdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2006
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Kramer 380
Τροχοφόροι φορτωτές, 4105888
4761 Port of Moerdijk, Ολλανδία
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Liebherr L514
8
ΝΈΑ Liebherr L514
Τροχοφόροι φορτωτές, 4105577
37574 Einbeck-Dassensen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Ισχύς κινητήρα: 72 kW, Ώρες λειτουργίας: 6450 h, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h
19.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB TELESCOPIC LOADER 535-140 HI VIZ POWERSHIFT
19
ΝΈΑ JCB TELESCOPIC LOADER 535-140 HI VIZ POWERSHIFT
Τροχοφόροι φορτωτές, 4105551
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 3000 h
38.500 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB WHEEL LOADER 22.7 T 457 ZX 2500 mth!
20
ΝΈΑ JCB WHEEL LOADER 22.7 T 457 ZX 2500 mth!
Τροχοφόροι φορτωτές, 4105550
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2015, Ώρες λειτουργίας: 2500 h
75.400 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schäffer 2032
14
Schäffer 2032
Τροχοφόροι φορτωτές, 4104806
8401 JE Gorredijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 22 kW, Ώρες λειτουργίας: 5 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πείρος έλξης, Εξωτερικό πλάτος: 1.10 m, Ύψος κατασκευής: 2.20 m, Ύψος ανύψωσης: 2.90 m, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 689