Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τροχοφόροι φορτωτές
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Τροχοφόροι φορτωτές

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τροχοφόροι φορτωτές στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
JCB Kramer Weidemann Volvo Case IH Caterpillar Liebherr Atlas
Case IH 621G
7
ΝΈΑ Case IH 621G
Τροχοφόροι φορτωτές, 5415102 5415102
  49661 Cloppenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ώρες λειτουργίας: 240 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Case IH 021F
8
ΝΈΑ Case IH 021F
Τροχοφόροι φορτωτές, 5415098 5415098
  49661 Cloppenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 43 kW, Ώρες λειτουργίας: 10 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
JCB Radlader 406
5
ΝΈΑ JCB Radlader 406
Τροχοφόροι φορτωτές, 5414950 5414950
  26203 Wardenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 48 kW, Ώρες λειτουργίας: 4071 h, Ελαστικά: 400/70 R 18
24.700  €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
Terex TL80 inkl. Schaufel & Palettengabel
12
ΝΈΑ Terex TL80 inkl. Schaufel & Palettengabel
Τροχοφόροι φορτωτές, 5414624 5414624
  49733 Haren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 44 kW, Ώρες λειτουργίας: 7600 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πείρος έλξης, Καμπίνα, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, Κενό βάρους: 5.40 t, Δυνατότητα ανύψωσης: 3500 kg, Ελαστικά: 12.5-20 MPT
19.747,90  €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
O & K L8.5 KNIKLADER
15
ΝΈΑ O & K L8.5 KNIKLADER
Τροχοφόροι φορτωτές, 5414290 5414290
  5085 ET Esbeek, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2000, Ώρες λειτουργίας: 11436 h
13.250  €
εξ. 21% ΦΠΑ
Στείλτε email
JCB TM 320 S
5
ΝΈΑ JCB TM 320 S
Τροχοφόροι φορτωτές, 5414042 5414042
  54552 Steiningen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 108 kW, Ώρες λειτουργίας: 2725 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Κεντρική λίπανση, Καμπίνα, Τετρακίνηση, Εξωτερικό πλάτος: 2.60 m, Ύψος κατασκευής: 2.00 m, Ύψος ανύψωσης: 5.00 m, ...
69.900  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Schäffer 215 W
11
ΝΈΑ Schäffer 215 W
Τροχοφόροι φορτωτές, 5413508 5413508
  34414 Warburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Ισχύς κινητήρα: 14 kW, Ώρες λειτουργίας: 4435 h
10.900  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Schäffer 4260
Τροχοφόροι φορτωτές, 5413501 5413501
  59387 Ascheberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 44 kW, Ώρες λειτουργίας: 3300 h, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h
26.900  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
JCB Hydradig 110 Wheeled Excavator (ST6423)
20
ΝΈΑ JCB Hydradig 110 Wheeled Excavator (ST6423)
Τροχοφόροι φορτωτές, 5413495 5413495
  SP7 9AH Shaftesbury , Μεγ. Βρετανία
61.780  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
Kramer KL25.5 (Electric  Drive)
16
ΝΈΑ Kramer KL25.5 (Electric Drive)
Τροχοφόροι φορτωτές, 5412602 5412602
  BA10 0NH Somerset, Μεγ. Βρετανία
Ώρες λειτουργίας: 231 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Case IH TR320
11
ΝΈΑ Case IH TR320
Τροχοφόροι φορτωτές, 5412563 5412563
  LL16 5TA Denbighshire, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 1564 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Case IH 580 LXT
7
ΝΈΑ Case IH 580 LXT
Τροχοφόροι φορτωτές, 5412550 5412550
  LL16 5TA Denbighshire, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2001, Ώρες λειτουργίας: 5097 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
New Holland W 130
17
ΝΈΑ New Holland W 130
Τροχοφόροι φορτωτές, 5412334 5412334
  5427 DD Boekel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 128 kW, Ώρες λειτουργίας: 200 h, Μέγιστη ταχύτητα: 45 km/h, Ελαστικά: 1
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
New Holland W70C
20
ΝΈΑ New Holland W70C
Τροχοφόροι φορτωτές, 5412328 5412328
  5427 DD Boekel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2020, Ώρες λειτουργίας: 520 h, Ελαστικά: 1
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
New Holland W70C
20
ΝΈΑ New Holland W70C
Τροχοφόροι φορτωτές, 5412326 5412326
  5427 DD Boekel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2020, Ώρες λειτουργίας: 2 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Avant WIELLADER 423
14
ΝΈΑ Avant WIELLADER 423
Τροχοφόροι φορτωτές, 5412325 5412325
  5427 DD Boekel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2020, Ώρες λειτουργίας: 10 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Caterpillar 824G
3
ΝΈΑ Caterpillar 824G
Τροχοφόροι φορτωτές, 5412277 5412277
  41363 Juechen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Ώρες λειτουργίας: 15574 h
Δημοπρασία
Στείλτε email
Caterpillar 824G
3
ΝΈΑ Caterpillar 824G
Τροχοφόροι φορτωτές, 5412278 5412278
  50189 Elsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Ώρες λειτουργίας: 25145 h
Δημοπρασία
Στείλτε email
Volvo L150E
4
ΝΈΑ Volvo L150E
Τροχοφόροι φορτωτές, 5412274 5412274
  42014 Castellarano, Ιταλία
Έτος κατασκευής: 2004
Δημοπρασία
Στείλτε email
Weidemann 1380
2
ΝΈΑ Weidemann 1380
Τροχοφόροι φορτωτές, 5412242 5412242
  7707RW Balkbrug, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Ώρες λειτουργίας: 205 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Καμπίνα, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h
33.500  €
εξ. 21% ΦΠΑ
Στείλτε email
JCB 410
8
ΝΈΑ JCB 410
Τροχοφόροι φορτωτές, 5412200 5412200
  27404 Sassenholz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 5700 h, Κενό βάρους: 6.80 t, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Ελαστικά: 460/70R24
13.200  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
JCB 403
9
ΝΈΑ JCB 403
Τροχοφόροι φορτωτές, 5412117 5412117
  17291 Prenzlau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Ώρες λειτουργίας: 3100 h
10.500  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
O & K L30 inkl. Schnellwechsler und Schaufel
16
ΝΈΑ O & K L30 inkl. Schnellwechsler und Schaufel
Τροχοφόροι φορτωτές, 5411758 5411758
  89281 Altenstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Ισχύς κινητήρα: 133 kW, Ώρες λειτουργίας: 10000 h, Καμπίνα, Χωρητικότητα φτυαριού: 3.00 m³
15.890  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Hanomag 66 D-ALS inkl. 3,5m³ Schaufel
14
ΝΈΑ Hanomag 66 D-ALS inkl. 3,5m³ Schaufel
Τροχοφόροι φορτωτές, 5411755 5411755
  89281 Altenstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Ισχύς κινητήρα: 156 kW, Ώρες λειτουργίας: 7500 h, Καμπίνα, Χωρητικότητα φτυαριού: 3.50 m³, Κενό βάρους: 19000.00 t
16.700  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Faun F 2000 C inkl. 3m³ Schaufel
16
ΝΈΑ Faun F 2000 C inkl. 3m³ Schaufel
Τροχοφόροι φορτωτές, 5411752 5411752
  89281 Altenstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1983, Ισχύς κινητήρα: 161 kW, Ώρες λειτουργίας: 15000 h, Καμπίνα, Χωρητικότητα φτυαριού: 3.00 m³
12.490  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 1098