Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τροχοφόροι φορτωτές
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Τροχοφόροι φορτωτές

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τροχοφόροι φορτωτές στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Komatsu WA 320-7 inkl. Schaufel & Gabel
12
ΝΈΑ Komatsu WA 320-7 inkl. Schaufel & Gabel
Τροχοφόροι φορτωτές, 4584028
  83367 Petting, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 127 kW, Ώρες λειτουργίας: 390 h, Σύστημα κλιματισμού, Κεντρική λίπανση, Χωρητικότητα φτυαριού: 3.10 m³
133.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Ahlmann AL 8
4
ΝΈΑ Ahlmann AL 8
Τροχοφόροι φορτωτές, 4584000
  83104 Tuntenhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1987
9.159,66 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Atlas AR30
3
ΝΈΑ Atlas AR30
Τροχοφόροι φορτωτές, 4583672
  6741 JN Lunteren, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Ώρες λειτουργίας: 1150 h, Εξωτερικό πλάτος: 1.25 m, Ύψος κατασκευής: 2.36 m, Ύψος ανύψωσης: 2.80 m, Κενό βάρους: 2.15 t, Δυνατότητα ανύψωσης: 1000 kg, Ελαστικά: 50%
22.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schaeff ITC 112
4
ΝΈΑ Schaeff ITC 112
Τροχοφόροι φορτωτές, 4583364
  28110 Algete, Ισπανία
Έτος κατασκευής: 1998, Ώρες λειτουργίας: 3207 h
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Cat 988G
4
ΝΈΑ Cat 988G
Τροχοφόροι φορτωτές, 4583271
  28110 Algete, Ισπανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ώρες λειτουργίας: 35394 h
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Weidemann 8080 CX120
9
ΝΈΑ Weidemann 8080 CX120
Τροχοφόροι φορτωτές, 4583240
  8401 JE Gorredijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 90 kW, Ώρες λειτουργίας: 3700 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Κεντρική λίπανση, Πείρος έλξης, Καμπίνα, Τετρακίνηση, Ημερομηνία εγγραφής: 21.03.2019, ...
37.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 403 HOFLADER
5
ΝΈΑ JCB 403 HOFLADER
Τροχοφόροι φορτωτές, 4583093
  25578 Daegeling, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 27 kW, Ώρες λειτουργίας: 1495 h
16.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Quappen Q18
5
ΝΈΑ Quappen Q18
Τροχοφόροι φορτωτές, 4582700
  9821 PP Oldekerk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Ώρες λειτουργίας: 1216 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Καμπίνα, Ύψος κατασκευής: 2.27 m, Κενό βάρους: 1.60 t, Μέγιστη ταχύτητα: 15 km/h, Δυνατότητα ανύψωσης: 750 kg
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Caterpillar 950L
Τροχοφόροι φορτωτές, 4582523
  4761 Port of Moerdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Ώρες λειτουργίας: 3321 h
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Caterpillar 950L
Τροχοφόροι φορτωτές, 4582522
  4761 Port of Moerdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Ώρες λειτουργίας: 2393 h
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Liebherr L509
Τροχοφόροι φορτωτές, 4582506
  4761 Port of Moerdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 2334 h
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Thaler KL 351
Τροχοφόροι φορτωτές, 4580633
  49716 Meppen-Versen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 28 kW, Ώρες λειτουργίας: 3018 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
New Holland W 130 D
8
ΝΈΑ New Holland W 130 D
Τροχοφόροι φορτωτές, 4580209
  9400 Ninove, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2018, Ώρες λειτουργίας: 106 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Weidemann 4080 Wacker WL 57
3
ΝΈΑ Weidemann 4080 Wacker WL 57
Τροχοφόροι φορτωτές, 4579379
  57319 Bad Berleburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 75 kW, Ώρες λειτουργίας: 2400 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, ...
35.500 €

ενοικίαση από 125,00 €
ανά Ημέρα
Δείτε αγγελία
Terex TL 80
6
ΝΈΑ Terex TL 80
Τροχοφόροι φορτωτές, 4579280
  25355 Heede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 46 kW, Ώρες λειτουργίας: 160 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Καμπίνα, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, Εξωτερικό πλάτος: 1.85 m, Ύψος κατασκευής: 2.65 m, ...
42.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Wacker WL55 / 4070
4
ΝΈΑ Wacker WL55 / 4070
Τροχοφόροι φορτωτές, 4579276
  25355 Heede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 2200 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Καμπίνα, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, Εξωτερικό πλάτος: 1.86 m, Ύψος κατασκευής: 2.60 m, ...
40.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Weidemann 4080 T
Τροχοφόροι φορτωτές, 4579266
  25355 Heede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 7150 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Καμπίνα, Εξωτερικό πλάτος: 1980.00 m, Ύψος κατασκευής: 2.60 m, Ύψος ανύψωσης: 5.10 m, ...
38.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland W70 TC
8
ΝΈΑ New Holland W70 TC
Τροχοφόροι φορτωτές, 4579219
  28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 44 kW, Ώρες λειτουργίας: 5866 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Καμπίνα, Ελαστικά: 400/70 R20
18.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Atlas 60
12
ΝΈΑ Atlas 60
Τροχοφόροι φορτωτές, 4578848
  14913 Niederer Fläming OT Riesdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 47 kW, Ώρες λειτουργίας: 3523 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πείρος έλξης, Καμπίνα
19.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Weidemann 2070 LP
10
ΝΈΑ Weidemann 2070 LP
Τροχοφόροι φορτωτές, 4578718
  57462 Olpe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 36 kW, Ώρες λειτουργίας: 2 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Καμπίνα, Εξωτερικό πλάτος: 1.70 m, Ύψος κατασκευής: 2.37 m, Κενό βάρους: 3.44 t, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Volvo L220G
Τροχοφόροι φορτωτές, 4578611
  4761 Port of Moerdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2013
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Volvo L 220 D
ΝΈΑ Volvo L 220 D
Τροχοφόροι φορτωτές, 4578544
  4655 Vorchdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1996, Ισχύς κινητήρα: 259 kW, Κεντρική λίπανση, Καμπίνα
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
JCB 437 HT
16
ΝΈΑ JCB 437 HT
Τροχοφόροι φορτωτές, 4578543
  4655 Vorchdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 127 kW, Ώρες λειτουργίας: 600 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Liebherr L 538
9
ΝΈΑ Liebherr L 538
Τροχοφόροι φορτωτές, 4578540
  4655 Vorchdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 100 kW, Ώρες λειτουργίας: 8630 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Καμπίνα
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
JCB 407
4
ΝΈΑ JCB 407
Τροχοφόροι φορτωτές, 4578539
  4655 Vorchdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 47 kW, Ώρες λειτουργίας: 2390 h, Καμπίνα
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 909