Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τροχοφόροι φορτωτές
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Τροχοφόροι φορτωτές

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τροχοφόροι φορτωτές στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
JCB Weidemann Kramer Volvo Caterpillar Case IH Atlas Gehl
New Holland Kompaktradlader W80C
7
ΝΈΑ New Holland Kompaktradlader W80C
Τροχοφόροι φορτωτές, 5148103 5148103
  63691 Ranstadt, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Καμπίνα, Τετρακίνηση, Δυνατότητα ανύψωσης: 3000 kg
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Schäffer 4260
Τροχοφόροι φορτωτές, 5147703 5147703
  59387 Ascheberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 44 kW, Ώρες λειτουργίας: 3300 h, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h
26.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Weidemann
6
ΝΈΑ Weidemann
Τροχοφόροι φορτωτές, 5147270 5147270
  8131 ST Wijhe, Ολλανδία
17.950 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pauss SL 655 top Zustand, nur 5200 h
14
ΝΈΑ Pauss SL 655 top Zustand, nur 5200 h
Τροχοφόροι φορτωτές, 5147104 5147104
  49838 Gersten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 42 kW, Ώρες λειτουργίας: 5200 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Σύστημα κλιματισμού, Πείρος έλξης, Καμπίνα, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, Τετρακίνηση, ...
20.999 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Eurotrac W11
4
ΝΈΑ Eurotrac W11
Τροχοφόροι φορτωτές, 5147003 5147003
  7671 AX Vriezenveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 25 kW, Ώρες λειτουργίας: 177 h, Κενό βάρους: 1.00 t, Ελαστικά: 1
13.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Avant 420D
9
ΝΈΑ Avant 420D
Τροχοφόροι φορτωτές, 5146989 5146989
  3641 PV Mijdrecht, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012, Ώρες λειτουργίας: 1100 h, Κενό βάρους: 1.00 t, Ελαστικά: 1
13.950 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Caterpillar 990 Series II
4
ΝΈΑ Caterpillar 990 Series II
Τροχοφόροι φορτωτές, 5146794 5146794
  1430 Bierghes, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2001, Ώρες λειτουργίας: 28075 h
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Kipor Shovel
3
ΝΈΑ Kipor Shovel
Τροχοφόροι φορτωτές, 5146737 5146737
  7707RW Balkbrug, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Ώρες λειτουργίας: 2 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα
5.999 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 403 Agri
10
ΝΈΑ JCB 403 Agri
Τροχοφόροι φορτωτές, 5146583 5146583
  37431 Bad Lauterberg / Barbis, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Ώρες λειτουργίας: 670 h
26.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Loader 1200kg
20
ΝΈΑ Loader 1200kg
Τροχοφόροι φορτωτές, 5146515 5146515
  5961PS Horst, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Καμπίνα, Τετρακίνηση, Εξωτερικό πλάτος: 1.74 m, Ύψος κατασκευής: 2.55 m, Ύψος ανύψωσης: 3.50 m, Χωρητικότητα φτυαριού: 1.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ JCB 406 Farmmaster
Τροχοφόροι φορτωτές, 5146200 5146200
  24863 Börm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 41 kW, Ώρες λειτουργίας: 6888 h, Καμπίνα, Ύψος ανύψωσης: 2.90 m, Ελαστικά: 12.5 X 18 SOLID DEAL
18.021,68 €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Weidemann 4270CX 100T
6
ΝΈΑ Weidemann 4270CX 100T
Τροχοφόροι φορτωτές, 5145257 5145257
  24217 Schönberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 75 kW, Ώρες λειτουργίας: 5250 h, Ελαστικά: 550/45-22.5
32.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kramer KL 35.8 T
9
ΝΈΑ Kramer KL 35.8 T
Τροχοφόροι φορτωτές, 5145247 5145247
  49429 Visbek, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 311 h, Ελαστικά: 400/70R20
88.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Everun ER06 minishovel NIEUW
20
ΝΈΑ Everun ER06 minishovel NIEUW
Τροχοφόροι φορτωτές, 5144984 5144984
  6086 PD Neer, Ολλανδία
Ώρες λειτουργίας: 5 h, Κενό βάρους: 2.00 t, Ελαστικά: 1
14.950 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Volvo L120D
4
ΝΈΑ Volvo L120D
Τροχοφόροι φορτωτές, 5144929 5144929
  45535 Munkedal, Σουηδία
Έτος κατασκευής: 2001, Ώρες λειτουργίας: 15061 h
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other EVERUN ER06 KNIKLADER
14
ΝΈΑ Sonstige / Other EVERUN ER06 KNIKLADER
Τροχοφόροι φορτωτές, 5144834 5144834
  5085 ET Esbeek, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Ώρες λειτουργίας: 13 h
12.000 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MG Lader Telescoop 2500kg
20
ΝΈΑ MG Lader Telescoop 2500kg
Τροχοφόροι φορτωτές, 5144832 5144832
  5961PS Horst, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 70 kW, Καμπίνα, Τετρακίνηση, Εξωτερικό πλάτος: 2.10 m, Ύψος κατασκευής: 2.65 m, Ύψος ανύψωσης: 5.10 m, Χωρητικότητα φτυαριού: 1.20 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h
25.950 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MG Lader 2500kg
20
ΝΈΑ MG Lader 2500kg
Τροχοφόροι φορτωτές, 5144831 5144831
  5961PS Horst, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 70 kW, Καμπίνα, Τετρακίνηση, Εξωτερικό πλάτος: 2.10 m, Ύψος κατασκευής: 2.58 m, Ύψος ανύψωσης: 3.75 m, Χωρητικότητα φτυαριού: 1.20 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
MG-Lader 1200kg
16
ΝΈΑ MG-Lader 1200kg
Τροχοφόροι φορτωτές, 5144807 5144807
  5961PS Horst, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Τετρακίνηση, Εξωτερικό πλάτος: 1.76 m, Ύψος κατασκευής: 2.60 m, Ύψος ανύψωσης: 3.05 m, Χωρητικότητα φτυαριού: 0.90 m³, ...
15.950 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MG-Lader 800kg
20
ΝΈΑ MG-Lader 800kg
Τροχοφόροι φορτωτές, 5144802 5144802
  5961PS Horst, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 25 kW, Καμπίνα, Τετρακίνηση, Εξωτερικό πλάτος: 1.60 m, Ύψος κατασκευής: 2.55 m, Ύψος ανύψωσης: 2.50 m, Χωρητικότητα φτυαριού: 0.60 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Weidemann 2070CX LP
5
ΝΈΑ Weidemann 2070CX LP
Τροχοφόροι φορτωτές, 5144700 5144700
  48720 Rosendahl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Ισχύς κινητήρα: 36 kW, Ελαστικά: 15.0/55-17 AS ET+45
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Atlas Terex TL80AS Shovel
7
Atlas Terex TL80AS Shovel
Τροχοφόροι φορτωτές, 5144220 5144220
  8281 PB Genemuiden, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 60 kW, Ώρες λειτουργίας: 2990 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Κενό βάρους: 4.50 t
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Volvo
5
Volvo
Τροχοφόροι φορτωτές, 5143699 5143699
  8131 ST Wijhe, Ολλανδία
42.500 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Terex
6
Terex
Τροχοφόροι φορτωτές, 5143692 5143692
  8131 ST Wijhe, Ολλανδία
34.750 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Terex
6
Terex
Τροχοφόροι φορτωτές, 5143689 5143689
  8131 ST Wijhe, Ολλανδία
40.750 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 1098