Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τροχοφόροι φορτωτές
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Τροχοφόροι φορτωτές

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τροχοφόροι φορτωτές στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Caterpillar Radlader 926 M Agrar
Τροχοφόροι φορτωτές, 4263448
  27239 Twistringen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ώρες λειτουργίας: 923 h
123.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 3CX Eco Sitemaster (4721 BStunden), Baggerlader, Powershift
ΝΈΑ JCB 3CX Eco Sitemaster (4721 BStunden), Baggerlader, Powershift
Τροχοφόροι φορτωτές, 4263262
  6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 68 kW, Ώρες λειτουργίας: 4721 h, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δυνατότητα ανύψωσης: 3169 kg
47.200 €
χωρίς 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Caterpillar 434F2 (831 BStunden), Baggerlader, Powershift Getriebe,40kmh
ΝΈΑ Caterpillar 434F2 (831 BStunden), Baggerlader, Powershift Getriebe,40kmh
Τροχοφόροι φορτωτές, 4263214
  6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 831 h, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Χωρητικότητα φτυαριού: 1.15 m³, Δυνατότητα ανύψωσης: 6300 kg, Ελαστικά: 16.9-28
73.700 €
χωρίς 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 426 HT
8
ΝΈΑ JCB 426 HT
Τροχοφόροι φορτωτές, 4262868
  4655 Vorchdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1999, Ισχύς κινητήρα: 99 kW, Ώρες λειτουργίας: 9910 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Hitachi W110
4
ΝΈΑ Hitachi W110
Τροχοφόροι φορτωτές, 4262844
  35002 Cheb, Δημοκρατία της Τσεχίας
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 110 kW, Ώρες λειτουργίας: 6000 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Εξωτερικό πλάτος: 2.50 m, Ύψος κατασκευής: 3.10 m, Ύψος ανύψωσης: 3.90 m, ...
10.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Caterpillar 962K
7
ΝΈΑ Caterpillar 962K
Τροχοφόροι φορτωτές, 4262820
  4761 Port of Moerdijk, Ολλανδία
Ώρες λειτουργίας: 9136 h
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Bobcat DOOSAN DL300
4
ΝΈΑ Bobcat DOOSAN DL300
Τροχοφόροι φορτωτές, 4262629
  18233 Neubukow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 202 kW, Ώρες λειτουργίας: 190 h, Ελαστικά: 23,5-R25 L3 BRIDGE
138.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bobcat DOOSAN DL200
4
ΝΈΑ Bobcat DOOSAN DL200
Τροχοφόροι φορτωτές, 4262628
  16866 Vehlow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 118 kW, Ώρες λειτουργίας: 1150 h, Ελαστικά: VF620/70 R 26 MI XB
95.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Sonstige/Other RADLADER
Τροχοφόροι φορτωτές, 4262405
  28857 Syke-Heiligenfelde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1984
7.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Caterpillar IT 14 G
Τροχοφόροι φορτωτές, 4262404
  28857 Syke-Heiligenfelde, Γερμανία
18.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Everun ER25 shovel NIEUW lease €399,- per maand
19
ΝΈΑ Everun ER25 shovel NIEUW lease €399,- per maand
Τροχοφόροι φορτωτές, 4261913
  6086 PD Neer, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 71 kW, Ύψος ανύψωσης: 3.70 m
21.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Gehl AL306 KNIKLADER
14
ΝΈΑ Gehl AL306 KNIKLADER
Τροχοφόροι φορτωτές, 4261897
  5531AE Bladel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2009, Ώρες λειτουργίας: 3271 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Caterpillar Radlader 914 M Agrar
5
ΝΈΑ Caterpillar Radlader 914 M Agrar
Τροχοφόροι φορτωτές, 4261887
  39171 Langenweddingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ώρες λειτουργίας: 80 h
83.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Avant 635
6
ΝΈΑ Avant 635
Τροχοφόροι φορτωτές, 4261670
  6741 JN Lunteren, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Ώρες λειτουργίας: 1840 h, Καμπίνα, Εξωτερικό πλάτος: 1.25 m, Ύψος κατασκευής: 2.00 m, Ύψος ανύψωσης: 2.80 m, Κενό βάρους: 1510.00 t, Δυνατότητα ανύψωσης: 1100 kg, ...
19.750 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Terex TL 100
4
ΝΈΑ Terex TL 100
Τροχοφόροι φορτωτές, 4261665
  6741 JN Lunteren, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 54 kW, Ώρες λειτουργίας: 4000 h, Καμπίνα, Ύψος ανύψωσης: 3.37 m, Κενό βάρους: 5700.00 t, Δυνατότητα ανύψωσης: 2600 kg, Ελαστικά: 405/70-20
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Cat 988F
4
ΝΈΑ Cat 988F
Τροχοφόροι φορτωτές, 4261049
  38875 Oberharz am Brocken, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Ώρες λειτουργίας: 27588 h
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Cat 992D
4
ΝΈΑ Cat 992D
Τροχοφόροι φορτωτές, 4261041
  38723 Seesen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Ώρες λειτουργίας: 37396 h
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Komatsu WA150-PZ5
8
ΝΈΑ Komatsu WA150-PZ5
Τροχοφόροι φορτωτές, 4260999
  21493 Möhnsen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 71 kW, Ώρες λειτουργίας: 5900 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Σύστημα κλιματισμού, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 31.03.2008, ...
35.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Komatsu WA 70
4
ΝΈΑ Komatsu WA 70
Τροχοφόροι φορτωτές, 4260988
  92287 Schmidmühlen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 45 kW, Ώρες λειτουργίας: 4100 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Εξωτερικό πλάτος: 1.70 m, ...
21.008 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Atlas 65
7
Atlas 65
Τροχοφόροι φορτωτές, 4260937
  49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Zettelmeyer ZL601-B
6
Zettelmeyer ZL601-B
Τροχοφόροι φορτωτές, 4260893
  49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1989, Ώρες λειτουργίας: 12768 h
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Atlas 60
7
Atlas 60
Τροχοφόροι φορτωτές, 4260808
  4761 Port of Moerdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2008, Ώρες λειτουργίας: 3592 h
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Ahlmann AZ150
Τροχοφόροι φορτωτές, 4260803
  4761 Port of Moerdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2002
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
JCB 446 HT
JCB 446 HT
Τροχοφόροι φορτωτές, 4260604
  52511 Geilenkirchen-Prummern, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ώρες λειτουργίας: 7900 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Ελαστικά: 750/65-R26
37.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kramer 5065T
7
Kramer 5065T
Τροχοφόροι φορτωτές, 4260377
  48488 Emsbüren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 35 kW, Ώρες λειτουργίας: 290 h, Ελαστικά: 365/70R18
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 899