Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Μηχανήματα έργων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ισχύς κινητήρα: έως 11 kW (έως 15 PS)

Μεταχειρισμένα Μηχανήματα έργων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Μηχανήματα έργων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Bobcat Yanmar Takeuchi Hitachi Bomag New Holland Komatsu Linde
Bomag BT 60
4
Bomag BT 60
Πλάκες δόνησης, 5250782 5250782
  8483 Deutsch Goritz, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 3 kW
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Wacker AP1850e AKKU
3
Wacker AP1850e AKKU
Πλάκες δόνησης, 5274985 5274985
  41515 Grevenbroich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Ισχύς κινητήρα: 1 kW, Βάρος: 97 kg
2.490  €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
Bomag BPR 70/70
3
Bomag BPR 70/70
Πλάκες δόνησης, 5239382 5239382
  89551 Königsbronn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 9 kW
2.900  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Bomag BPR 45/55 Elektrostart
3
Bomag BPR 45/55 Elektrostart
Πλάκες δόνησης, 5239383 5239383
  89551 Königsbronn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 7 kW
2.600  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Dynapac DR7X - Bomag - Stampfer
7
Dynapac DR7X - Bomag - Stampfer
Πλάκες δόνησης, 5148680 5148680
  26203 Wardenburg, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 3 kW
1.989,92  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Bomag BW 85 T
5
Bomag BW 85 T
Κύλινδροι, 5133371 5133371
  52249 Eschweiler-Weisweiler, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 11 kW, Βάρος: 1310 kg, Τύπος: Δίδυμος κύλινδρος
1.800  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Kubota KX016-4 szélesíth. 1970h!
14
Kubota KX016-4 szélesíth. 1970h!
Εκσκαφείς, 5176514 5176514
  HU-6500 Baja, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 10 kW, Ώρες λειτουργίας: 1970 h, Ημερομηνία εγγραφής: 10.06.2011, Συνολικό βάρος: 1620 kg, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
13.417  €
εξ. 27% ΦΠΑ
Στείλτε email
Minibagger HR20
4
Minibagger HR20
Εκσκαφείς, 5022848 5022848
  4362 Bad Kreuzen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 10 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Συνολικό βάρος: 2000 kg, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
15.500  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
Minibagger HR08
5
Minibagger HR08
Εκσκαφείς, 5022843 5022843
  4362 Bad Kreuzen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 9 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Συνολικό βάρος: 880 kg, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
5.825  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
Kubota KX015-4 szép állapot!
15
Kubota KX015-4 szép állapot!
Εκσκαφείς, 4950915 4950915
  HU-6500 Baja, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 10 kW, Ώρες λειτουργίας: 3100 h, Ημερομηνία εγγραφής: 10.05.2015, Συνολικό βάρος: 1600 kg, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
14.257  €
εξ. 27% ΦΠΑ
Στείλτε email
Eurocomach ES18-ZT
3
Eurocomach ES18-ZT
Εκσκαφείς, 4440236 4440236
  21423 Winsen/Luhe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 11 kW, Ώρες λειτουργίας: 2 h, Συνολικό βάρος: 1700 kg, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
21.950  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Eurocomach ES 12 ZT4
3
Eurocomach ES 12 ZT4
Εκσκαφείς, 4440215 4440215
  21423 Winsen/Luhe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 10 kW, Ώρες λειτουργίας: 2 h, Συνολικό βάρος: 1160 kg, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
18.100  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Bobcat 323
7
Bobcat 323
Εκσκαφείς, 4289173 4289173
  84453 Mühldorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 10 kW, Ώρες λειτουργίας: 2200 h, Συνολικό βάρος: 1658 kg, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
12.500  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Komatsu PC 09 inkl. Hydraulikhammer & Löffel
11
Komatsu PC 09 inkl. Hydraulikhammer & Löffel
Εκσκαφείς, 4727838 4727838
  83367 Petting, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 7 kW, Ώρες λειτουργίας: 170 h, Συνολικό βάρος: 1080 kg, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Bobcat E 20
8
Bobcat E 20
Εκσκαφείς, 4675834 4675834
  82387 Antdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 10 kW, Ώρες λειτουργίας: 50 h, Σύστημα κλιματισμού, Συνολικό βάρος: 1902 kg, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
21.932,77  €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
Yanmar SV 17 EX
12
Yanmar SV 17 EX
Εκσκαφείς, 4697099 4697099
  84453 Mühldorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 9 kW, Ώρες λειτουργίας: 2940 h, Συνολικό βάρος: 1925 kg, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
14.500  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Nante NT10
12
Nante NT10
Εκσκαφείς, 3560847 3560847
  51545 Waldbröl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 9 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Συνολικό βάρος: 900 kg, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
6.721  €
Στείλτε email
Lumag RP-i31DE Rüttelplatte
8
Lumag RP-i31DE Rüttelplatte
Πλάκες δόνησης, 3750505 3750505
  6830 Rankweil, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 5 kW
1.690  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
Linde E48
6
Linde E48
Περονοφόρο, 5192304 5192304
  5303 Thalgau, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 1 kW, Ώρες λειτουργίας: 11500 h, Ημερομηνία εγγραφής: 02.01.2004, Ύψος κατασκευής: 2.70 m, Ύψος ανύψωσης: 4250.00 m, Μήκος περόνης: 235 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 4800 kg, ...
6.900  €
Στείλτε email
Kubota U 10-3
13
Kubota U 10-3
Εκσκαφείς, 5275566 5275566
  52249 Eschweiler-Weisweiler, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 7 kW, Ώρες λειτουργίας: 427 h, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
11.500  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Hitachi ZX 17U-2 YLR
10
Hitachi ZX 17U-2 YLR
Εκσκαφείς, 5264459 5264459
  8483 Deutsch Goritz, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 11 kW, Ώρες λειτουργίας: 2850 h, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Hitachi ZX18-3
Βίντεο
19
Hitachi ZX18-3
Εκσκαφείς, 5262293 5262293
  86-300 Grudziądz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 11 kW, Ώρες λειτουργίας: 3450 h, Συνολικό βάρος: 1930 kg, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
12.316  €
Στείλτε email
Yanmar SV 08
4
Yanmar SV 08
Εκσκαφείς, 5202932 5202932
  7951 SK Staphorst, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 7 kW, Ώρες λειτουργίας: 2 h, Συνολικό βάρος: 1035 kg, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
14.500  €
εξ. 21% ΦΠΑ
Στείλτε email
Yanmar VIO12
3
Yanmar VIO12
Εκσκαφείς, 5202961 5202961
  7951 SK Staphorst, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 8 kW, Ώρες λειτουργίας: 2 h, Συνολικό βάρος: 1235 kg, Τύπος: Φορτωτής με πτύο
19.500  €
εξ. 21% ΦΠΑ
Στείλτε email
Bobcat E 17
8
Bobcat E 17
Εκσκαφείς, 5218978 5218978
  8483 Deutsch Goritz, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 10 kW, Ώρες λειτουργίας: 400 h, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
18.500  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 80