Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Μηχανήματα για βοσκοτόπια

Αγοράστε μεταχειρισμένα Μηχανήματα για βοσκοτόπια στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Geo EFG155 155cm Mulcher Schlegelmulcher Hammerschlegel NEU
Βίντεο
11
Geo EFG155 155cm Mulcher Schlegelmulcher Hammerschlegel NEU
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift2517230
39114 Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.55 m, Βάρος: 240 kg, Κόπανος, Λοιπά
1.090 €
με 19% ΦΠΑ
916 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Metal-fach Z 577 Wickelgerät - Frühbezugspreis -mit Seitenlader
21
Metal-fach Z 577 Wickelgerät - Frühbezugspreis -mit Seitenlader
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, bgt2811960
94089 Neureichenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Χειρισμός με ντίζα, Μετρητές δεματίων, Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης, Ελαστικά: 10.0/80-12-10PR
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Claas Liner 2900
8
Claas Liner 2900
Χορτοσυλλεκτική, ict3452648
53945 Blankenheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Σύστημα παρακολούθησης, Άξονας διεύθυνσης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 9.00 m, Μεγάλη χορτοσυλλεκτική, Ρυμουλκούμενη χορτοσυλλεκτική
24.990 €
με 19% ΦΠΑ
21.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kuhn
3
Kuhn
Χορτοσυλλεκτική, ict3713805
18 500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2009, Δίδυμος άξονας, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χορτοσυλλεκτική μονού ρότορα
1.903 €

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kuhn 4121 GA
3
Kuhn 4121 GA
Χορτοσυλλεκτική, ict3453481
26388 Wilhelmshaven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 4.10 m, Χορτοσυλλεκτική μονού ρότορα, Προσαρτώμενη χορτοσυλλεκτική
5.593 €
με 19% ΦΠΑ
4.700 € καθαρά
Δείτε αγγελία
VEMAC Geo FLP180 180cm Mulcher Schlegelmulcher Mähwerk Sammelwanne NEU
13
VEMAC Geo FLP180 180cm Mulcher Schlegelmulcher Mähwerk Sammelwanne NEU
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift2535436
39114 Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, δεξαμενή απορροής, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Βάρος: 850 kg, Προσάρτηση 3 σημείων, Κόπανος
3.490 €
με 19% ΦΠΑ
2.933 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Omarv Venezia Mulcher Schlegelmulcher Sammelwagen Auffangbehälter
3
Omarv Venezia Mulcher Schlegelmulcher Sammelwagen Auffangbehälter
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift2535060
39114 Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, δεξαμενή απορροής, Πλάτος εργασίας: 1.40 m, Βάρος: 1850 kg, ρυμουλκούμενα, Κόπανος
27.990 €
με 19% ΦΠΑ
23.521 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Omarv Cuneo P 600 600cm Mulcher Schlegelmulcher klappbar NEU
8
Omarv Cuneo P 600 600cm Mulcher Schlegelmulcher klappbar NEU
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift2535057
39114 Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Βάρος: 2350 kg, Κόπανος, Προσάρτηση 3 σημείων
16.990 €
με 19% ΦΠΑ
14.277 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Deitmer Wildkrautbesen DKB 140
3
Deitmer Wildkrautbesen DKB 140
Αξεσουάρ/λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια, igt2468159
51588 Nümbrecht-Elsenroth, Γερμανία
2.520 €
με 19% ΦΠΑ
2.118 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fella SM911 TL-KCB
10
Fella SM911 TL-KCB
Θεριστικές, iat2467660
74523 Schwäbisch Hall-Hessental, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Διάταξη ανύψωσης, Φωτισμός, Προετοιμαστής, Πλάτος εργασίας: 8.30 m, Χορτοκοπτική μηχανή με δισκοφόρο μαχαίρι, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική
25.501 €
με 19% ΦΠΑ
21.429 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Miotk Z 042/4
3
Miotk Z 042/4
Θεριστικές, iat2550518
39579 Rochau, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 1.35 m, Χορτοκοπτική με τύμπανο, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική
1.290 €
με 19% ΦΠΑ
1.084 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Del Morino Funny Super 132cm Böschuungsmulcher Mulcher Mähwerk NEU
13
Del Morino Funny Super 132cm Böschuungsmulcher Mulcher Mähwerk NEU
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift2523278
39114 Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.32 m, Βάρος: 240 kg, Κόπανος, Προσάρτηση 3 σημείων
2.489 €
με 19% ΦΠΑ
2.092 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pöttinger X 8 RC
3
Pöttinger X 8 RC
Θεριστικές, iat2518273
78166 Donaueschingen, Γερμανία
Ελάσματα-οδηγοί χορτοσυλλεκτικής μηχανής, Πλατύς διανομέας, Φωτισμός, Προετοιμαστής, Πλάτος εργασίας: 8.30 m, Χορτοκοπτική μηχανή με δισκοφόρο μαχαίρι, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική
23.562 €
26.775 €

με 19% ΦΠΑ
19.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Geo EFGC125 125cm Mulcher Schlegelmulcher Hammerschlegel NEU
Βίντεο
10
Geo EFGC125 125cm Mulcher Schlegelmulcher Hammerschlegel NEU
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift2517239
39114 Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.25 m, Βάρος: 225 kg, Κόπανος, Προσάρτηση 3 σημείων
1.090 €
με 19% ΦΠΑ
916 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Geo EFGC155 155cm Mulcher Schlegelmulcher Hammerschlegel NEU
Βίντεο
10
Geo EFGC155 155cm Mulcher Schlegelmulcher Hammerschlegel NEU
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift2517237
39114 Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.55 m, Βάρος: 270 kg, Κόπανος, Προσάρτηση 3 σημείων
1.349 €
με 19% ΦΠΑ
1.134 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Geo EFGC175 175cm Mulcher Schlegelmulcher Hammerschlegel NEU
Βίντεο
10
Geo EFGC175 175cm Mulcher Schlegelmulcher Hammerschlegel NEU
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift2517235
39114 Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.75 m, Βάρος: 300 kg, Προσάρτηση 3 σημείων, Κόπανος
1.349 €
με 19% ΦΠΑ
1.134 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Geo EFG175 175cm Mulcher Schlegelmulcher Hammerschlegel NEU
Βίντεο
12
Geo EFG175 175cm Mulcher Schlegelmulcher Hammerschlegel NEU
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift2517232
39114 Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.75 m, Βάρος: 285 kg, Κόπανος, Προσάρτηση 3 σημείων
1.290 €
με 19% ΦΠΑ
1.084 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Geo EFG155 155cm Mulcher Schlegelmulcher Hammerschlegel NEU
Βίντεο
11
Geo EFG155 155cm Mulcher Schlegelmulcher Hammerschlegel NEU
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift2517230
39114 Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.55 m, Βάρος: 240 kg, Κόπανος, Λοιπά
1.090 €
με 19% ΦΠΑ
916 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Geo EFG125 125cm Mulcher Schlegelmulcher Hammerschlegel NEU
Βίντεο
9
Geo EFG125 125cm Mulcher Schlegelmulcher Hammerschlegel NEU
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift2517229
39114 Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.25 m, Βάρος: 190 kg, Κόπανος, Προσάρτηση 3 σημείων
1.120 €
με 19% ΦΠΑ
941 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Geo EFG105 105cm Mulcher Schlegelmulcher Hammerschlegel NEU
Βίντεο
11
Geo EFG105 105cm Mulcher Schlegelmulcher Hammerschlegel NEU
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift2517225
39114 Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.05 m, Βάρος: 156 kg, Κόπανος, Προσάρτηση 3 σημείων
1.050 €
με 19% ΦΠΑ
882 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Grünlandstriegel Grünlandstriegel
20
Grünlandstriegel Grünlandstriegel
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, idt2544001
27612 Loxstedt, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Πλάτος μεταφοράς: 2.20 m
4.463 €
με 19% ΦΠΑ
3.750 € καθαρά
Δείτε αγγελία
schulte  schulte FX-1800
4
schulte schulte FX-1800
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift2523003
27442 Gnarrenburg-Kuhstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 4.60 m, Βάρος: 2500 kg, Μαχαίρια, ρυμουλκούμενα
29.750 €
με 19% ΦΠΑ
25.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
He-Va Grass Tiller
4
He-Va Grass Tiller
Κύλινδρος χόρτων, cnt2589753
7442 CV Nijverdal, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος κυλίνδρου: 500 cm
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Λοιπά Kowalski 2,10 m
3
Kowalski 2,10 m
Θεριστικές, iat2514376
49597 Rieste, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Διάταξη ανύψωσης, Πλάτος εργασίας: 2.10 m, Δακτυλοειδής χορτοκοπτική, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Omarv Cuneo Mulcher Schlegelmulcher Heck+Frontmulcher 240cm NEU
11
Omarv Cuneo Mulcher Schlegelmulcher Heck+Frontmulcher 240cm NEU
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift2514144
39114 Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 2.40 m, Βάρος: 1020 kg, Κόπανος, Προσάρτηση 3 σημείων
6.290 €
με 19% ΦΠΑ
5.286 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Omarv Cuneo Mulcher Schlegelmulcher Heck+Frontmulcher 220cm NEU
11
Omarv Cuneo Mulcher Schlegelmulcher Heck+Frontmulcher 220cm NEU
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift2514136
39114 Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 2.20 m, Βάρος: 960 kg, Προσάρτηση 3 σημείων, Κόπανος
6.190 €
με 19% ΦΠΑ
5.202 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Omarv Cuneo Mulcher Schlegelmulcher Mähwerk 240cm NEU
11
Omarv Cuneo Mulcher Schlegelmulcher Mähwerk 240cm NEU
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift2514071
39114 Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 2.40 m, Βάρος: 830 kg, Κόπανος, Προσάρτηση 3 σημείων
4.990 €
με 19% ΦΠΑ
4.193 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Omarv Cuneo Mulcher Schlegelmulcher Mähwerk 200cm NEU
11
Omarv Cuneo Mulcher Schlegelmulcher Mähwerk 200cm NEU
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift2514069
39114 Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Βάρος: 740 kg, Προσάρτηση 3 σημείων, Κόπανος
4.790 €
με 19% ΦΠΑ
4.025 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Gute! Chinaware SLM 125cm Schlegelmäher Mulcher Schlegelmulcher
6
Gute! Chinaware SLM 125cm Schlegelmäher Mulcher Schlegelmulcher
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift2476965
19306 Neustadt Glewe, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 1.25 m, Βάρος: 150 kg, Προσάρτηση 3 σημείων
1.100 €
με 19% ΦΠΑ
924 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Boel Schlegelmulcher
7
Boel Schlegelmulcher
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift2491559
27612 Loxstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Πλάτος εργασίας: 1.55 m, Βάρος: 250 kg, Κόπανος, Προσάρτηση 3 σημείων
1.784 €
με 19% ΦΠΑ
1.499 € καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 13345