Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Μηχανήματα για βοσκοτόπια

Αγοράστε μεταχειρισμένα Μηχανήματα για βοσκοτόπια στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Pailadino klepelmaaier met y-messen
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4108737
5460 GG Veghel, Ολλανδία
475 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr KH2.52
2
ΝΈΑ Deutz-Fahr KH2.52
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4108734
5460 GG Veghel, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Fendt FORMER 12545
8
ΝΈΑ Fendt FORMER 12545
Χορτοσυλλεκτική, 4108731
7200 Grindsted, Δανία
Έτος κατασκευής: 2017
0 €

Δείτε αγγελία
John Deere 592
8
ΝΈΑ John Deere 592
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4108723
93055 Regensburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ώρες λειτουργίας: 10449 h, Κεφαλή, Μετρητής τροχός pick-up, Πλάτος συλλέκτη: 2.10 m, Μεταβλητός θάλαμος δεματίων
15.034 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 990 Premium
6
ΝΈΑ John Deere 990 Premium
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4108724
93055 Regensburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Πλάτος συλλέκτη: 2.20 m
33.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere L 1534
9
ΝΈΑ John Deere L 1534
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4108722
93055 Regensburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ώρες λειτουργίας: 4146 h, Ανεμιστήρας καθαρισμού κομβοδέτη, Κεφαλή, Δίδυμος άξονας, Ευρυγώνιος άξονας pto, Μετρητής τροχός pick-up, Rotocut, Πρέσα με κυλίνδρους για καλλιέργειες, Χορτοδετικό, ...
99.916 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pronar Z245
3
ΝΈΑ Pronar Z245
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4108709
48619 Heek, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
John Deere 854 MaxiCut
4
ΝΈΑ John Deere 854 MaxiCut
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4108708
88212 Ravensburg, Γερμανία
Ώρες λειτουργίας: 250 h, Κεφαλή, Ευρυγώνιος άξονας pto, Μετρητής τροχός pick-up, Rotocut, Πρέσα με κυλίνδρους για καλλιέργειες, Πλάτος συλλέκτη: 2.00 m, Μεταβλητός θάλαμος δεματίων
30.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 332 A
11
ΝΈΑ John Deere 332 A
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4108687
48301 Nottuln, Γερμανία
2.900 €

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Spearhead Twiga 6000 T
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4108663
21493 Elmenhorst-Lanken, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
18.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 Used Mchale V640 Round Baler
ΝΈΑ Used Mchale V640 Round Baler
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4108655
YO624AX York, Μεγ. Βρετανία
16.351 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Düvelsdorf Acker- und Wiesenwalze
2
ΝΈΑ Düvelsdorf Acker- und Wiesenwalze
Κύλινδρος χόρτων, 4108643
93413 Cham, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 2.75 m
3.782 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone SWADRO 807
3
ΝΈΑ Krone SWADRO 807
Χορτοσυλλεκτική, 4108640
85088 Vohburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλάτος εργασίας: 6.20 m
12.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone Big Pack 1290 XC
8
ΝΈΑ Krone Big Pack 1290 XC
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4108635
31863 Coppenbruegge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Εκτοξευτής δεματίων, Ανεμιστήρας καθαρισμού κομβοδέτη, Κεφαλή, Δίδυμος άξονας
39.750 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Variant  485 RC PRO
6
ΝΈΑ Claas Variant 485 RC PRO
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4108625
31863 Coppenbruegge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ώρες λειτουργίας: 2 h, Κεφαλή, Πλάτος συλλέκτη: 2.10 m, Μεταβλητός θάλαμος δεματίων
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Claas Volto 52
4
ΝΈΑ Claas Volto 52
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4108621
31863 Coppenbruegge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
5.798 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Rollant 62
2
ΝΈΑ Claas Rollant 62
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4108634
31863 Coppenbruegge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990
2.687 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger GEBR. SCHWADER TOP 651 A
4
ΝΈΑ Pöttinger GEBR. SCHWADER TOP 651 A
Χορτοσυλλεκτική, 4108604
87719 Mindelheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Φωτισμός, Σύστημα παρακολούθησης, Πλάτος εργασίας: 6.50 m
5.462 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr SWAT MASTER 6531
7
ΝΈΑ Deutz-Fahr SWAT MASTER 6531
Χορτοσυλλεκτική, 4108605
87719 Mindelheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 6.50 m
4.958 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mengele GARANT 540
9
ΝΈΑ Mengele GARANT 540
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4108607
87719 Mindelheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σύστημα προστασίας λεπίδας
12.185 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger SCHEIBENMÄHWERK NOVA 730
7
ΝΈΑ Pöttinger SCHEIBENMÄHWERK NOVA 730
Θεριστικές, 4108609
87719 Mindelheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Πλάτος εργασίας: 7.30 m, Δακτυλοειδής χορτοκοπτική, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική
8.319 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 GEBR. MÄHWERK SPLENDIMO 320 F
4
ΝΈΑ GEBR. MÄHWERK SPLENDIMO 320 F
Θεριστικές, 4108606
87719 Mindelheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Δακτυλοειδής χορτοκοπτική, Μπροστά προσαρτώμενη χορτοκοπτική
7.143 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger EUROTOP 421 N
5
ΝΈΑ Pöttinger EUROTOP 421 N
Χορτοσυλλεκτική, 4108608
87719 Mindelheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 4.20 m
4.370 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Düvelsdorf Wiesenegge 8m
9
ΝΈΑ Düvelsdorf Wiesenegge 8m
Αξεσουάρ/λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια, 4108597
96052 Bamberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
1.218 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger Hit 69 N
10
ΝΈΑ Pöttinger Hit 69 N
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4108594
96052 Bamberg, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 6.40 m, Αριθμός ρότορων: 6
2.731 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 13078