Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Μηχανήματα για βοσκοτόπια

Αγοράστε μεταχειρισμένα Μηχανήματα για βοσκοτόπια στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Omarv Barolo 240cm Mulcher Schlegelmulcher Hammer Maismulcher NEU
11
Omarv Barolo 240cm Mulcher Schlegelmulcher Hammer Maismulcher NEU
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift2418317
39114 Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 2.40 m, Βάρος: 540 kg, Κόπανος, Προσάρτηση 3 σημείων
4.190 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.521 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Mandam Wiesenschleppen, NEU,  6 + 8 m, auch Hybro
20
Mandam Wiesenschleppen, NEU, 6 + 8 m, auch Hybro
Σβάρνα λιβαδιών, iet3168407
49847 Itterbeck, Γερμανία
Αναδίπλωση
1.726 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.450 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Top-Agro Pronar Schwader Sammelrechen 4,2m ZKP420 NEU 2017
Βίντεο
6
Top-Agro Pronar Schwader Sammelrechen 4,2m ZKP420 NEU 2017
Χορτοσυλλεκτική, ict2511039
59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Δίδυμος άξονας, Σύστημα διεύθυνσης, Άξονας διεύθυνσης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 4.20 m, Πλευρικό θεριστικό
3.399 EUR
3.899 EUR


Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Stark 200cm Schlegelmulcher Schlegelmäher + Zapfwelle + Seitenver.
7
Stark 200cm Schlegelmulcher Schlegelmäher + Zapfwelle + Seitenver.
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift3177624
19306 Neustadt-Glewe, Γερμανία
Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Βάρος: 472 kg, Κόπανος, Προσάρτηση 3 σημείων
2.349 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.974 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kverneland Kubota BV 5160 SC 14
10
Kverneland Kubota BV 5160 SC 14
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, bft3425769
63589 Linsengericht, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ευρυγώνιος άξονας pto, Μεταβλητός θάλαμος δεματίων, Κεφαλή, Πρέσα με κυλίνδρους για καλλιέργειες, Μετρητής τροχός pick-up, Συσκευασία σε δίχτυ, ηλεκτρονική επιτήρηση, Εκτοξευτής δεματίων, ...
23.800 EUR
με 19% ΦΠΑ
20.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Krone Turbo 3500 T
4
ΝΈΑ Krone Turbo 3500 T
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, bht3667140
91781 Weißenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου, Σύστημα προστασίας λεπίδας
4.900 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
4.426 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kuhn GMD800 GII
ΝΈΑ Kuhn GMD800 GII
Θεριστικές, iat3667131
12400 Saint Affrique, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2004
3.840 EUR
με 20% ΦΠΑ
3.200 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Pöttinger NOVADISC 350
ΝΈΑ Pöttinger NOVADISC 350
Θεριστικές, iat3667130
12000 RODEZ, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kuhn GMD4410 FF
ΝΈΑ Kuhn GMD4410 FF
Θεριστικές, iat3667128
12000 RODEZ, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2010
9.960 EUR
με 20% ΦΠΑ
8.300 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Niemeyer HR 551-DH
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, ibt3667127
08360 CHATEAU PORCIEN, Γαλλία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Claas Liner 3600
ΝΈΑ Claas Liner 3600
Θεριστικές, iat3667075
5525 KC Duizel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 12.50 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ PZ-Vicon maaier
Θεριστικές, iat3667071
5525 KC Duizel, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Claas Variant 180
3
ΝΈΑ Claas Variant 180
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, bft3667061
6787 Zákányszék, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 1999, Εκτοξευτής δεματίων, Χορτοδετικό, Συσκευασία σε δίχτυ, Μετρητής τροχός pick-up, Μεταβλητός θάλαμος δεματίων, Ευρυγώνιος άξονας pto, Ημερομηνία εγγραφής: 1999. máj. 10., Πλάτος συλλέκτη: 2.10 m, ...
5.715 EUR
με 27% ΦΠΑ
4.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Falc PELLICANO SUPER 2500
4
ΝΈΑ Falc PELLICANO SUPER 2500
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift3666631
08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Geo EFGC 175
2
ΝΈΑ Geo EFGC 175
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift3666580
08393 Meerane, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Πλάτος εργασίας: 1.70 m, Βάρος: 359 kg, Κόπανος, Προσάρτηση 3 σημείων
900 EUR

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Vielitz FW160DP AUTO
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, bgt3666521
49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Claas LINER 3000
Χορτοσυλλεκτική, ict3666517
49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Laverda FPM1200 CUT
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, bft3666516
49716 Meppen, Γερμανία
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ New Holland 548 COMBI
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, bft3666518
49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Ώρες λειτουργίας: 8976 h
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Krone TITAN 6/48
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, bht3666515
49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Pöttinger JUMBO 6000
ΝΈΑ Pöttinger JUMBO 6000
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, bht3666514
49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Mengele ROTANT 745
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, bht3666513
49716 Meppen, Γερμανία
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
New Holland BR750A
ΝΈΑ New Holland BR750A
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, bft3666505
49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Λοιπά NT 60E
5
ΝΈΑ NT 60E
Αξεσουάρ/λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια, igt3666454
3123 Obritzberg, Αυστρία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Müthing MU-H 220
5
ΝΈΑ Müthing MU-H 220
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift3666453
3123 Obritzberg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 2.20 m, Κόπανος
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Müthing MU-M 300 VARIO
5
ΝΈΑ Müthing MU-M 300 VARIO
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift3666448
3123 Obritzberg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Κόπανος
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Müthing MU-W 180
6
ΝΈΑ Müthing MU-W 180
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift3666446
3123 Obritzberg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2016, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Κόπανος
4.200 EUR
με 20% ΦΠΑ
3.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
New Holland Roll Belt 180
8
ΝΈΑ New Holland Roll Belt 180
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, bft3666447
3123 Obritzberg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017, Συσκευασία σε δίχτυ, Πρέσα με κυλίνδρους για καλλιέργειες, Κεφαλή, Κεντρική λίπανση, Μεταβλητός θάλαμος δεματίων
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
PZ-Vicon Andex 394 CompactLine
8
ΝΈΑ PZ-Vicon Andex 394 CompactLine
Χορτοσυλλεκτική, ict3666416
84576 Teising, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Σύστημα παρακολούθησης, Πλάτος εργασίας: 3.90 m, Προσαρτώμενη χορτοσυλλεκτική
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
PZ-Vicon Extra 395
8
ΝΈΑ PZ-Vicon Extra 395
Θεριστικές, iat3666414
84576 Teising, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Φωτισμός, Πλατύς διανομέας, Διάταξη ανύψωσης, Ρύθμιση ύψος κοπής, Ελάσματα-οδηγοί χορτοσυλλεκτικής μηχανής, Πλάτος εργασίας: 9.50 m, Χορτοκοπτική μηχανή με δισκοφόρο μαχαίρι
20.500 EUR
με 19% ΦΠΑ
17.227 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 11469