Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Μηχανήματα για βοσκοτόπια

Αγοράστε μεταχειρισμένα Μηχανήματα για βοσκοτόπια στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
CALDIZ ( FRÜHKAUF - frei Haus angeliefert)) DP 220
13
CALDIZ ( FRÜHKAUF - frei Haus angeliefert)) DP 220
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 3901679
6060 TISZAKECSKE, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 2.20 m, Βάρος: 525 kg, Κόπανος, Προσάρτηση 3 σημείων
1.975 €
με 19% ΦΠΑ
1.660 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kuhn GMD55 select
7
Kuhn GMD55 select
Θεριστικές, 3899531
67150 Niederkirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ελάσματα-οδηγοί χορτοσυλλεκτικής μηχανής, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Χορτοκοπτική μηχανή με δισκοφόρο μαχαίρι, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική
2.400 €
με 19% ΦΠΑ
2.017 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Vicon Andex 773
18
Vicon Andex 773
Χορτοσυλλεκτική, 3914021
84576 Teising, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Φωτισμός, Άξονας διεύθυνσης, Σύστημα διεύθυνσης, Σύστημα παρακολούθησης, Πλάτος εργασίας: 7.70 m, Πλευρικό θεριστικό, Ρυμουλκούμενη χορτοσυλλεκτική
13.750 €
με 10.7% ΦΠΑ
12.421 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Vicon Extra 432H
Βίντεο
13
Vicon Extra 432H
Θεριστικές, 3914000
84576 Teising, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Πλατύς διανομέας, Ρύθμιση ύψος κοπής, Ελάσματα-οδηγοί χορτοσυλλεκτικής μηχανής, Πλάτος εργασίας: 3.20 m, Χορτοκοπτική μηχανή με δισκοφόρο μαχαίρι, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική
7.900 €
με 19% ΦΠΑ
6.639 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Repossi Repossi FP 6000 Big/zgrabiarka pokosowa/
7
Repossi Repossi FP 6000 Big/zgrabiarka pokosowa/
Χορτοσυλλεκτική, 3913997
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2015, Πλάτος εργασίας: 5.40 m, Λοιπά
12.141 €
με 23% ΦΠΑ
9.871 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Vicon Fanex 1103 C
9
Vicon Fanex 1103 C
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 3907502
4934 Madiswil , Ελβετία
Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 11.00 m, Ρυμουλκούμενη χορτοκοπτική μηχανή αναστροφής αχύρου
6.680 €

Δείτε αγγελία
Other Model
            	6M STUBBLE RAKE C/W ADJUSTABLE TINES. IN TIDY CONDITION
5
Other Model 6M STUBBLE RAKE C/W ADJUSTABLE TINES. IN TIDY CONDITION
Αξεσουάρ/λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια, 3906954
OX143AY Abingdon, Μεγ. Βρετανία
6.745 €
με 20% ΦΠΑ
5.621 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kuhn GF 8702 T
9
Kuhn GF 8702 T
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 3914665
27336 Rethem, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 8.70 m, Αριθμός ρότορων: 8, Ρυμουλκούμενη χορτοκοπτική μηχανή αναστροφής αχύρου
10.460 €
με 19% ΦΠΑ
8.790 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kuhn GMD 3111-FF
6
Kuhn GMD 3111-FF
Θεριστικές, 3909095
59597 Erwitte, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Πλατύς διανομέας, Ρύθμιση ύψος κοπής, Ελάσματα-οδηγοί χορτοσυλλεκτικής μηχανής, Πλάτος εργασίας: 3.10 m, Χορτοκοπτική μηχανή με δισκοφόρο μαχαίρι, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kuhn GMD 3511-FF
6
Kuhn GMD 3511-FF
Θεριστικές, 3909092
59597 Erwitte, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ελάσματα-οδηγοί χορτοσυλλεκτικής μηχανής, Ρύθμιση ύψος κοπής, Πλατύς διανομέας, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.51 m, Χορτοκοπτική μηχανή με δισκοφόρο μαχαίρι, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Fella TS 4000 DB
6
Fella TS 4000 DB
Χορτοσυλλεκτική, 3902576
66571 Eppelborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 12.50 m, Μεγάλη χορτοσυλλεκτική
17.850 €
με 19% ΦΠΑ
15.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
JASKOT STARK Schlegelmulcher KDX 200/220 PROFI
4
JASKOT STARK Schlegelmulcher KDX 200/220 PROFI
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 3902530
59-818 Siekierczyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Κόπανος, Προσάρτηση 3 σημείων
3.260 €
με 23% ΦΠΑ
2.650 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pöttinger Hit 90 NZ
20
Pöttinger Hit 90 NZ
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 3902514
84576 Teising, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 9.00 m, Αριθμός ρότορων: 8, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική αναστροφής αχύρου
4.700 €
με 10.7% ΦΠΑ
4.246 € καθαρά
Δείτε αγγελία
SaMASZ KDD 861 + KDF 300
10
SaMASZ KDD 861 + KDF 300
Θεριστικές, 3902491
91094 Langensendelbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Πλατύς διανομέας, Διάταξη ανύψωσης, Ρύθμιση ύψος κοπής, Ελάσματα-οδηγοί χορτοσυλλεκτικής μηχανής, Πλάτος εργασίας: 8.60 m, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
JASKOT Schlegelmulcher mit Verbrennungsmotor ATV145KZ
8
JASKOT Schlegelmulcher mit Verbrennungsmotor ATV145KZ
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 3909008
59-818 Siekierczyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 1.40 m, Βάρος: 380 kg, Κόπανος, Λοιπά
3.075 €
με 23% ΦΠΑ
2.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kemper GT 12000
11
Kemper GT 12000
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 3904160
82396 Pähl b. Weilheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, 40 χλμ/ώρα, Σύστημα αυτόματης πλήρωσης, Αερόφρενο, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Στροφείο, Κεντρική λίπανση, ...
12.900 €
με 10.7% ΦΠΑ
11.653 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kuhn FC283 Lift Control defekt
10
Kuhn FC283 Lift Control defekt
Θεριστικές, 3906930
54568 Gerolstein - Roth, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Προετοιμαστής, Πλάτος εργασίας: 2.80 m, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική, Χορτοκοπτική μηχανή με δισκοφόρο μαχαίρι
950 €

Δείτε αγγελία
Baarck
4
Baarck
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 3884038
23795 Weede/OT Söhren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
7.081 €
με 19% ΦΠΑ
5.950 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Talex Leopard Schlägelmäher mit Räder und Schlegel 2,5 m
4
Talex Leopard Schlägelmäher mit Räder und Schlegel 2,5 m
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 3884028
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Βάρος: 610 kg, Κόπανος, Προσάρτηση 3 σημείων
3.336 €
με 19% ΦΠΑ
2.803 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Talex Leopard Schlägelmäher mit Räder und Y-Messern 2,5 m
4
Talex Leopard Schlägelmäher mit Räder und Y-Messern 2,5 m
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 3884020
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Βάρος: 610 kg, Μαχαίρια, Προσάρτηση 3 σημείων
3.132 €
με 19% ΦΠΑ
2.632 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Telex Leopard 200 Mulcher Schlägelmäher mit Walze und Schlegel 2 m
4
Telex Leopard 200 Mulcher Schlägelmäher mit Walze und Schlegel 2 m
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 3884018
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Βάρος: 520 kg, Κόπανος, Προσάρτηση 3 σημείων
3.324 €
με 19% ΦΠΑ
2.793 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Talex Leopard 200 Mulcher Schlägelmäher mit Walze u. Y-Messern 2 m
4
Talex Leopard 200 Mulcher Schlägelmäher mit Walze u. Y-Messern 2 m
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 3884011
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Βάρος: 520 kg, Μαχαίρια, Προσάρτηση 3 σημείων
3.149 €
με 19% ΦΠΑ
2.646 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Talex Spyder 420 - Schwader Spyder 420
20
Talex Spyder 420 - Schwader Spyder 420
Χορτοσυλλεκτική, 3883964
94089 Neureichenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Δίδυμος άξονας, Σύστημα παρακολούθησης, Πλάτος εργασίας: 4.20 m, Χορτοσυλλεκτική μονού ρότορα, Προσαρτώμενη χορτοσυλλεκτική
4.885 €
με 19% ΦΠΑ
4.105 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Krone AM323 S
9
Krone AM323 S
Θεριστικές, 3883869
49626 Berge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Πλάτος εργασίας: 3.20 m, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική, Χορτοκοπτική μηχανή με δισκοφόρο μαχαίρι
3.094 €
με 19% ΦΠΑ
2.600 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Lely Splendimo 320 M
3
Lely Splendimo 320 M
Θεριστικές, 3892435
29386 Obernholz OT Steimke, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 3.20 m, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική, Χορτοκοπτική μηχανή με δισκοφόρο μαχαίρι
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 12930