Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Αξεσουάρ/λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Αξεσουάρ/λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια

Αγοράστε μεταχειρισμένα Αξεσουάρ/λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Claas Kuhn John Deere Krone Vicon Deutz-Fahr Pöttinger Case IH
Sonstige Twose TS 586 Hedgecutter (JA)
6
ΝΈΑ Sonstige Twose TS 586 Hedgecutter (JA)
Αξεσουάρ/λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια, 5073536 5073536
  YO25 3QQ East Yorkshire, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2007
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Sonstige NEW TALEX 420 Single Rotor Rake, 4.2 metre,
16
ΝΈΑ Sonstige NEW TALEX 420 Single Rotor Rake, 4.2 metre,
Αξεσουάρ/λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια, 5072186 5072186
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
5.162 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Ziegler Combine Side Knife, Pair, 1.3 metre cut, 2015
3
ΝΈΑ Ziegler Combine Side Knife, Pair, 1.3 metre cut, 2015
Αξεσουάρ/λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια, 5072184 5072184
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
1.988 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige NEW TALEX 360 Single Rotor Rake, 3.6 metre,
15
ΝΈΑ Sonstige NEW TALEX 360 Single Rotor Rake, 3.6 metre,
Αξεσουάρ/λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια, 5072183 5072183
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
4.094 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige NEW 2019 ACROBAT 5 wheel hay and straw rake/straw turner
9
ΝΈΑ Sonstige NEW 2019 ACROBAT 5 wheel hay and straw rake/straw turner
Αξεσουάρ/λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια, 5072181 5072181
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
1.110 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige NEW TALEX 225 Straw Wuffler, 2018, 2.25 metre Tedder Swath Conditioner
12
ΝΈΑ Sonstige NEW TALEX 225 Straw Wuffler, 2018, 2.25 metre Tedder Swath Conditioner
Αξεσουάρ/λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια, 5072182 5072182
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
5.043 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige FLEMING Grass Topper, TOP6 In-Line/Semi Offset 6ft (1.8 metre) NEW,
7
ΝΈΑ Sonstige FLEMING Grass Topper, TOP6 In-Line/Semi Offset 6ft (1.8 metre) NEW,
Αξεσουάρ/λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια, 5072178 5072178
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
1.537 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige NEW 2019 ACROBAT 4 wheel hay and straw rake/straw turner
6
ΝΈΑ Sonstige NEW 2019 ACROBAT 4 wheel hay and straw rake/straw turner
Αξεσουάρ/λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια, 5072180 5072180
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
943 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige MZURI 7 metre REZULT Straw rake with Front discs, 2015
9
ΝΈΑ Sonstige MZURI 7 metre REZULT Straw rake with Front discs, 2015
Αξεσουάρ/λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια, 5072179 5072179
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
15.961 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH FLAT 10 super Sledge, Rubber Belt Floor
5
ΝΈΑ Case IH FLAT 10 super Sledge, Rubber Belt Floor
Αξεσουάρ/λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια, 5072177 5072177
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
3.501 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige FARMHAND Flat 8 Bale Grab
3
ΝΈΑ Sonstige FARMHAND Flat 8 Bale Grab
Αξεσουάρ/λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια, 5072176 5072176
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
409 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Howard Selectatilth Rotavator 10 Foot Wide
9
ΝΈΑ Howard Selectatilth Rotavator 10 Foot Wide
Αξεσουάρ/λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια, 5070196 5070196
  SP7 9AH Shaftesbury , Μεγ. Βρετανία
2.670 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas ROTAFEED BALER
ΝΈΑ Claas ROTAFEED BALER
Αξεσουάρ/λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια, 5070172 5070172
  CB23 7QL Cambridgeshire, Μεγ. Βρετανία
8.900 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Vicon MOWER / CONDIT
Αξεσουάρ/λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια, 5070170 5070170
  CB23 7QL Cambridgeshire, Μεγ. Βρετανία
475 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Chillington BALE SLEDGE
Αξεσουάρ/λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια, 5070171 5070171
  CB23 7QL Cambridgeshire, Μεγ. Βρετανία
475 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone USED KRONE 890 BALER
2
ΝΈΑ Krone USED KRONE 890 BALER
Αξεσουάρ/λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια, 5070166 5070166
  CB23 7QL Cambridgeshire, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2011
46.280 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas MARKANT 50 BALER
ΝΈΑ Claas MARKANT 50 BALER
Αξεσουάρ/λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια, 5070168 5070168
  CB23 7QL Cambridgeshire, Μεγ. Βρετανία
1.780 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Sonstige MOWER
Αξεσουάρ/λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια, 5070167 5070167
  CB23 7QL Cambridgeshire, Μεγ. Βρετανία
3.323 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Sonstige RANSOME 180 MOWER
Αξεσουάρ/λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια, 5070169 5070169
  CB23 7QL Cambridgeshire, Μεγ. Βρετανία
1.246 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vicon ROUND BALER RV2160
ΝΈΑ Vicon ROUND BALER RV2160
Αξεσουάρ/λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια, 5070093 5070093
  CB23 7QL Cambridgeshire, Μεγ. Βρετανία
11.273 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone BIG PACK 1290 HDP BA
ΝΈΑ Krone BIG PACK 1290 HDP BA
Αξεσουάρ/λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια, 5070095 5070095
  CB23 7QL Cambridgeshire, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2013
58.739 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone USED KRONE SWADRO 90
ΝΈΑ Krone USED KRONE SWADRO 90
Αξεσουάρ/λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια, 5070080 5070080
  CB23 7QL Cambridgeshire, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2007
11.273 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann Mega Vitesse CFS3401
4
ΝΈΑ Strautmann Mega Vitesse CFS3401
Αξεσουάρ/λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια, 5068859 5068859
  LL13 9XS Wrexham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2013
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Krone Swardo 1400
5
ΝΈΑ Krone Swardo 1400
Αξεσουάρ/λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια, 5068833 5068833
  LL13 9XS Wrexham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2009
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr KH 252 schudder
6
Deutz-Fahr KH 252 schudder
Αξεσουάρ/λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια, 5065829 5065829
  2391PN Hazerswoude Dorp, Ολλανδία
950 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 516