Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Αξεσουάρ/λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Αξεσουάρ/λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια

Αγοράστε μεταχειρισμένα Αξεσουάρ/λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Wallentin & Partner GmbH  - wupodo.de Ballenspieß - 2 Zinken - Heckanbau
4
Wallentin & Partner GmbH - wupodo.de Ballenspieß - 2 Zinken - Heckanbau
Αξεσουάρ/λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια, igt3430820
17255 Wesenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
390 €
με 19% ΦΠΑ
328 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Teagle Superted 221 Schwadlüfter - Schwadwender
4
Teagle Superted 221 Schwadlüfter - Schwadwender
Αξεσουάρ/λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια, igt2317636
48480 Lünne, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Krone Unbekannt
8
Krone Unbekannt
Αξεσουάρ/λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια, igt3710150
26607 Aurich, Γερμανία
Δημοπρασία

auction
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Krone Unbekannt
8
Krone Unbekannt
Αξεσουάρ/λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια, igt3710152
26607 Aurich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
Δημοπρασία

auction
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Joskin SOLODISC 5160/24SDH
8
Joskin SOLODISC 5160/24SDH
Αξεσουάρ/λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια, igt3039171
46519 Alpen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
Δημοπρασία

auction
Δείτε αγγελία
Λοιπά Saphier Silowalze SW 30H
8
Saphier Silowalze SW 30H
Αξεσουάρ/λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια, igt3750567
6830 Rankweil, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017
11.388 €
με 20% ΦΠΑ
9.490 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Clemens Wiesenhobel
4
Clemens Wiesenhobel
Αξεσουάρ/λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια, igt3760802
56459 Guckheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003
7.250 €

Δείτε αγγελία
Saphir Perfekt 602 S4 Hydro
3
Saphir Perfekt 602 S4 Hydro
Αξεσουάρ/λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια, igt3759674
85283 Wolnzach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
2.850 €
με 19% ΦΠΑ
2.395 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kivi Peka Kivi Pekka 5m
8
Kivi Peka Kivi Pekka 5m
Αξεσουάρ/λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια, igt3745322
2700 Wr. Neustadt, Αυστρία
58.800 €
με 20% ΦΠΑ
49.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Koch & Sohn Dunggabel / Hoflader
3
Koch & Sohn Dunggabel / Hoflader
Αξεσουάρ/λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια, igt3720525
86675 Buchdorf, Γερμανία
1.071 €
με 19% ΦΠΑ
900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas Aqua Non Stop 150
10
Claas Aqua Non Stop 150
Αξεσουάρ/λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια, igt3690044
33397 Rietberg - Mastholte, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002
4.165 €
με 19% ΦΠΑ
3.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
POM Brodnica Rundballenabroller/Bale Unroller/ Rozwijarka do bel
3
POM Brodnica Rundballenabroller/Bale Unroller/ Rozwijarka do bel
Αξεσουάρ/λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια, igt3681487
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
3.043 €
με 23% ΦΠΑ
2.474 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Knüsel B210/4 LS
7
Knüsel B210/4 LS
Αξεσουάρ/λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια, igt3694443
6934 Sulzberg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2007
3.164 €
με 13% ΦΠΑ
2.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Riener BF-4N
7
Riener BF-4N
Αξεσουάρ/λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια, igt3694417
6934 Sulzberg, Αυστρία
6.780 €
με 13% ΦΠΑ
6.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Vogel & Noot FK 5
7
Vogel & Noot FK 5
Αξεσουάρ/λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια, igt3694402
6934 Sulzberg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1997
2.147 €
με 13% ΦΠΑ
1.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Molon 230/5 Aebi
7
Molon 230/5 Aebi
Αξεσουάρ/λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια, igt3694395
6934 Sulzberg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2009
3.164 €
με 13% ΦΠΑ
2.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Brunnhuber LK3 S Tele Robot II
6
Brunnhuber LK3 S Tele Robot II
Αξεσουάρ/λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια, igt3694386
6934 Sulzberg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1992
8.475 €
με 13% ΦΠΑ
7.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
MOLON 250/4
6
MOLON 250/4
Αξεσουάρ/λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια, igt3703271
6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
3.500 €
με 13% ΦΠΑ
3.097 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Reform BANDRECHEN 2.00 M
5
Reform BANDRECHEN 2.00 M
Αξεσουάρ/λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια, igt3703324
6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
1.750 €
με 20% ΦΠΑ
1.458 € καθαρά
Δείτε αγγελία
DIVERSE FABRIKATE HEUWOLF 180 CM ZU RAPID
4
DIVERSE FABRIKATE HEUWOLF 180 CM ZU RAPID
Αξεσουάρ/λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια, igt3703315
6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2015
3.000 €
με 20% ΦΠΑ
2.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Aebi ST 180
7
Aebi ST 180
Αξεσουάρ/λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια, igt3703307
6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2001
1.190 €
με 20% ΦΠΑ
992 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Reform 240 CM
4
Reform 240 CM
Αξεσουάρ/λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια, igt3703262
6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
1.250 €
με 20% ΦΠΑ
1.042 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Wifo balenklem hefmast klem
4
Wifo balenklem hefmast klem
Αξεσουάρ/λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια, igt3707958
7627 NA Bornerbroek, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1995
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Rapid BANDRECHEN
5
Rapid BANDRECHEN
Αξεσουάρ/λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια, igt3717519
6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
2.100 €
με 13% ΦΠΑ
1.858 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Krone 8.82/8
3
Krone 8.82/8
Αξεσουάρ/λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια, igt3738777
YO253QQ Foxholes/farm, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2014
9.538 €
με 20% ΦΠΑ
7.948 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Krone Unbekannt
8
Krone Unbekannt
Αξεσουάρ/λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια, igt3710152
26607 Aurich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
Δημοπρασία

auction
Δείτε αγγελία
Krone Unbekannt
8
Krone Unbekannt
Αξεσουάρ/λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια, igt3710150
26607 Aurich, Γερμανία
Δημοπρασία

auction
Δείτε αγγελία
Λοιπά Wiesenschleppe mit Striegel
5
Wiesenschleppe mit Striegel
Αξεσουάρ/λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια, igt3711879
29320 Hermannsburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
2.990 €
με 19% ΦΠΑ
2.513 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Avant 2.20 M
5
Avant 2.20 M
Αξεσουάρ/λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια, igt3723590
6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
1.450 €
με 20% ΦΠΑ
1.208 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fella RECO  TH680 6 ROTOR HAY TEDDER
5
Fella RECO TH680 6 ROTOR HAY TEDDER
Αξεσουάρ/λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια, igt3766475
SG88LZ Barkway, Μεγ. Βρετανία
5.110 €
με 20% ΦΠΑ
4.258 € καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 292