Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Agritec - Deutschland GS33 in 90,110,130 & 150cm - Herstellung Deutschland!
Βίντεο
7
Agritec - Deutschland GS33 in 90,110,130 & 150cm - Herstellung Deutschland!
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift2316598
68804 Altlußheim, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 0.90 m, Βάρος: 160 kg, Κόπανος, Προσάρτηση 3 σημείων
2.860 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.403 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Omarv Omarv Roero 180 180cm Mulcher Schlegelmulcher NEU Mähwerk
16
Omarv Omarv Roero 180 180cm Mulcher Schlegelmulcher NEU Mähwerk
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift2940905
39114 Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Βάρος: 415 kg, Κόπανος, Προσάρτηση 3 σημείων
2.550 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.143 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Stark 200/220/240 cm Mulcher Schlegelmulcher Schlegelmäher
6
Stark 200/220/240 cm Mulcher Schlegelmulcher Schlegelmäher
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift2928785
21107 Hamburg Wilhelmsburg, Γερμανία
Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Βάρος: 472 kg, Κόπανος, Προσάρτηση 3 σημείων
2.349 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.974 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Talex Leopard 280 Mulcher Schlegelmulcher Walze Hammerschlegel NEU
13
Talex Leopard 280 Mulcher Schlegelmulcher Walze Hammerschlegel NEU
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift2513997
39114 Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 2.80 m, Βάρος: 665 kg, Κόπανος, Προσάρτηση 3 σημείων
4.150 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.487 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
VEMAC GEO AG160 Mulcher Schlegelmulcher Front Heck Hammerschlegel NEU
17
VEMAC GEO AG160 Mulcher Schlegelmulcher Front Heck Hammerschlegel NEU
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift2994810
39114 Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 1.60 m, Βάρος: 500 kg, Προσάρτηση 3 σημείων, Κόπανος
2.190 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.840 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Falc PELLICANO SUPER 2500
4
ΝΈΑ Falc PELLICANO SUPER 2500
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift3666631
08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Geo EFGC 175
2
ΝΈΑ Geo EFGC 175
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift3666580
08393 Meerane, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Πλάτος εργασίας: 1.70 m, Βάρος: 359 kg, Κόπανος, Προσάρτηση 3 σημείων
900 EUR

Δείτε αγγελία
Müthing MU-H 220
5
ΝΈΑ Müthing MU-H 220
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift3666453
3123 Obritzberg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 2.20 m, Κόπανος
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Müthing MU-M 300 VARIO
5
ΝΈΑ Müthing MU-M 300 VARIO
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift3666448
3123 Obritzberg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Κόπανος
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Müthing MU-W 180
6
ΝΈΑ Müthing MU-W 180
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift3666446
3123 Obritzberg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2016, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Κόπανος
4.200 EUR
με 20% ΦΠΑ
3.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fehrenbach Typ:K 2m
3
ΝΈΑ Fehrenbach Typ:K 2m
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift3666343
71720 Oberstenfeld-Prevorst, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Βάρος: 390 kg, Προσάρτηση 3 σημείων, Κόπανος
2.500 EUR

Δείτε αγγελία
Dücker UM 27
6
ΝΈΑ Dücker UM 27
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift3665850
19077 (K)Lübesse, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Πλάτος εργασίας: 2.70 m
1.845 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.550 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Humus 125
3
ΝΈΑ Humus 125
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift3665642
4808 Wurzen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Πλάτος εργασίας: 1.25 m
476 EUR
με 19% ΦΠΑ
400 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kuhn HA 4000
2
ΝΈΑ Kuhn HA 4000
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift3665594
51100 Reims, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1999
1.800 EUR
με 20% ΦΠΑ
1.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Müthing MUH/S 160
6
ΝΈΑ Müthing MUH/S 160
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift3664925
91593 Burgbernheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Πλάτος εργασίας: 1.60 m
4.000 EUR

Δείτε αγγελία
Müthing MU-C 140 Heckanbau
3
ΝΈΑ Müthing MU-C 140 Heckanbau
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift3664844
46348 Raesfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 1.40 m, Βάρος: 160 kg, Κόπανος
2.950 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.479 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Müthing MU-Pro Vario Front- u. Heckanbau
4
ΝΈΑ Müthing MU-Pro Vario Front- u. Heckanbau
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift3664824
46348 Raesfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 2.80 m, Βάρος: 1400 kg, Κόπανος
9.600 EUR
με 19% ΦΠΑ
8.067 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Müthing MU-H/S 180 Heck- u. Seitenmulcher
4
ΝΈΑ Müthing MU-H/S 180 Heck- u. Seitenmulcher
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift3664814
46348 Raesfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Βάρος: 615 kg, Κόπανος, Προσάρτηση 3 σημείων
7.000 EUR
με 19% ΦΠΑ
5.882 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Maschio BIRBA135
3
ΝΈΑ Maschio BIRBA135
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift3664810
48720 Rosendahl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
4.106 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.450 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Müthing MU-H 220 Vario Heckanbau
3
ΝΈΑ Müthing MU-H 220 Vario Heckanbau
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift3664805
46348 Raesfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 2.20 m, Βάρος: 615 kg, Προσάρτηση 3 σημείων, Κόπανος
4.750 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.992 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Sauerburger WM 3000
4
ΝΈΑ Sauerburger WM 3000
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift3664711
17109 Demmin, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009
2.737 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.300 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Spearhead 500 SM
6
ΝΈΑ Spearhead 500 SM
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift3664551
18196 Dummerstorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, ρυμουλκούμενα
36.890 EUR
με 19% ΦΠΑ
31.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Spearhead STAR CUT 730
6
ΝΈΑ Spearhead STAR CUT 730
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift3664550
18196 Petschow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Πλάτος εργασίας: 7.30 m, ρυμουλκούμενα
24.990 EUR
με 19% ΦΠΑ
21.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Other Pasture Topper
ΝΈΑ Other Pasture Topper
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift3664477
WR136AS Malvern, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Sauerburger Alpha 2150
16
Sauerburger Alpha 2150
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift3663476
96052 Bamberg, Γερμανία
2.200 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.849 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other GB 300
3
Sonstige / Other GB 300
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift3663432
29562 Suhlendorf, Γερμανία
1.100 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
994 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Müthing MUE 160 www.buchens.de
9
Müthing MUE 160 www.buchens.de
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift3663071
57462 Olpe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
4.344 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.650 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Humus Mulcher
9
Humus Mulcher
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift3663070
57462 Olpe, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Berti P135 www.buchens.de
8
Berti P135 www.buchens.de
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift3663063
57462 Olpe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
3.261 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.740 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Berti Mini125 S www.buchens.de
9
Berti Mini125 S www.buchens.de
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift3663062
57462 Olpe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
3.280 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.756 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 1418