Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Müthing MU-L 180 Vario Frontmulcher
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4456417
  38835 Schöppenstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
5.462,18 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio Giraffona 210
4
ΝΈΑ Maschio Giraffona 210
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4456372
  86577 Sielenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
8.319,33 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SaMASZ Mamut 280
11
ΝΈΑ SaMASZ Mamut 280
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4456092
  91094 Langensendelbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 2.80 m, Βάρος: 1000 kg, Κόπανος, Προσάρτηση 3 σημείων
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Agrimaster XB 130
10
ΝΈΑ Agrimaster XB 130
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4455969
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλάτος εργασίας: 1.30 m
1.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Müthing MUM 280 Vario
9
ΝΈΑ Müthing MUM 280 Vario
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4455909
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 2.80 m, Βάρος: 1050 kg
6.218 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Müthing MUL/S 200
6
ΝΈΑ Müthing MUL/S 200
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4455890
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 2.00 m
8.319 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Perfect Heckmulcher 1,80m
9
ΝΈΑ Perfect Heckmulcher 1,80m
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4455845
  39264 Schora, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 1.80 m
2.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Müthing MU-M 280-41
9
ΝΈΑ Müthing MU-M 280-41
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4455815
  39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Πλάτος εργασίας: 2.80 m
3.490 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Maschio Bufalo 280
2
ΝΈΑ Maschio Bufalo 280
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4455779
  26844 Jemgum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 2.80 m, Κόπανος, Προσάρτηση 3 σημείων
7.390 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Talex Böschungsmulcher RB 200
4
ΝΈΑ Talex Böschungsmulcher RB 200
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4455765
  03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Βάρος: 932 kg, Μαχαίρια, Προσάρτηση 3 σημείων
4.959 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Talex Böschungsmulcher RB 180
4
ΝΈΑ Talex Böschungsmulcher RB 180
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4455733
  03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Βάρος: 880 kg, Μαχαίρια, Προσάρτηση 3 σημείων
4.638 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn BP 305
6
ΝΈΑ Kuhn BP 305
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4455673
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2016
5.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Talex Böschungsmulcher RB 160
3
ΝΈΑ Talex Böschungsmulcher RB 160
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4455510
  03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 1.60 m, Βάρος: 813 kg, Μαχαίρια, Προσάρτηση 3 σημείων
4.313 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Müthing MU-E 180 Vario
5
ΝΈΑ Müthing MU-E 180 Vario
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4455272
  09487 Schlettau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Βάρος: 360 kg, Κόπανος, Προσάρτηση 3 σημείων
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Müthing MU-M 280 Vario
ΝΈΑ Müthing MU-M 280 Vario
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4455213
  09487 Schlettau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 2.80 m, Βάρος: 1050 kg, Κόπανος, Προσάρτηση 3 σημείων
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Dragone MTL 200 Festanbau
3
ΝΈΑ Dragone MTL 200 Festanbau
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4455204
  57612 Kroppach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Βάρος: 350 kg, Κόπανος, Προσάρτηση 3 σημείων
2.647,06 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Dücker Uni-Seitenmäher USM 18
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4454509
  25524 Itzehoe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Joskin TR275
2
ΝΈΑ Joskin TR275
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4453691
  53909 Zülpich, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 2.75 m, Βάρος: 450 kg, Κόπανος, Προσάρτηση 3 σημείων
1.400 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Talex Böschungsmulcher RB 145
3
ΝΈΑ Talex Böschungsmulcher RB 145
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4453586
  03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 1.45 m, Βάρος: 792 kg, Μαχαίρια, Προσάρτηση 3 σημείων
4.036 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Boxer LOW 160
4
ΝΈΑ Boxer LOW 160
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4453549
  54597 Auw bei Prüm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, δεξαμενή απορροής, Πλάτος εργασίας: 1.55 m, Βάρος: 370 kg, Κόπανος, Προσάρτηση 3 σημείων
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kverneland 4 METRES
8
ΝΈΑ Kverneland 4 METRES
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4453436
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1998
2.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Müthing MUL280-31.2
5
ΝΈΑ Müthing MUL280-31.2
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4453317
  29479 Jameln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 2.80 m, Βάρος: 880 kg, Κόπανος, Προσάρτηση 3 σημείων
6.200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Agrimaster RV 300 Shuttle
6
ΝΈΑ Agrimaster RV 300 Shuttle
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4452831
  3710 Ziersdorf, Αυστρία
Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
4.991,67 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tierre TCL180
4
Tierre TCL180
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4452650
  4161 JX Heukelum, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2010, Πλάτος εργασίας: 1.80 m
3.750 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn FC283
4
Kuhn FC283
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4452648
  4161 JX Heukelum, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2006
1.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 2015