Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Niubo  Seitenmulcher King Plus TPK220
13
Niubo Seitenmulcher King Plus TPK220
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift3446363
71254 Ditzingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 2.20 m, Βάρος: 1030 kg, Ρότορες
6.533 €
7.271 €

με 19% ΦΠΑ
5.490 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
VEMAC GEO DPS205 Schlegelmulcher Hammerschlegel Mulcher NEU
9
VEMAC GEO DPS205 Schlegelmulcher Hammerschlegel Mulcher NEU
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift2344066
39114 Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 2.05 m, Βάρος: 350 kg, Προσάρτηση 3 σημείων, Κόπανος
1.790 €
με 19% ΦΠΑ
1.504 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Omarv Cuneo Mulcher Schlegelmulcher Heck+Frontmulcher 280cm NEU
11
Omarv Cuneo Mulcher Schlegelmulcher Heck+Frontmulcher 280cm NEU
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift2342055
39114 Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 2.80 m, Βάρος: 1150 kg, Κόπανος, Προσάρτηση 3 σημείων
6.590 €
με 19% ΦΠΑ
5.538 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Geo EFG155 155cm Mulcher Schlegelmulcher Hammerschlegel NEU
Βίντεο
11
Geo EFG155 155cm Mulcher Schlegelmulcher Hammerschlegel NEU
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift2517230
39114 Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.55 m, Βάρος: 240 kg, Κόπανος, Λοιπά
1.090 €
με 19% ΦΠΑ
916 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Geo Maccine Agricole Schlegelmulcher  EFG 105, auch 125, 145, 165, 175 erhältlich
Βίντεο
5
Geo Maccine Agricole Schlegelmulcher EFG 105, auch 125, 145, 165, 175 erhältlich
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift2366579
19306 Neustadt Glewe, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 1.05 m, Βάρος: 170 kg, Προσάρτηση 3 σημείων
1.090 €
με 19% ΦΠΑ
916 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AGRIMASTER SPEED KN 260
3
AGRIMASTER SPEED KN 260
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift3731943
84051 Essenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 2.60 m, Βάρος: 693 kg, Κόπανος, Προσάρτηση 3 σημείων
4.371 €
με 19% ΦΠΑ
3.673 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Dücker UM30FVG7
5
Dücker UM30FVG7
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift3748421
74731 Walldürn / Altheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Βάρος: 1550 kg, Κόπανος, Προσάρτηση 3 σημείων
9.500 €
με 19% ΦΠΑ
7.983 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Tortella 1949 1,80 Meter
7
Tortella 1949 1,80 Meter
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift3757961
34633 Schorbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Βάρος: 547 kg, Κόπανος, Προσάρτηση 3 σημείων
4.950 €
με 19% ΦΠΑ
4.160 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Breviglieri OliviaX80
3
Breviglieri OliviaX80
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift3757945
84051 Essenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 0.74 m, Βάρος: 172 kg, Προσάρτηση 3 σημείων
4.349 €
με 19% ΦΠΑ
3.655 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Breviglieri XR130
3
Breviglieri XR130
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift3757924
84051 Essenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.32 m, Βάρος: 460 kg, Προσάρτηση 3 σημείων, Μαχαίρια
5.111 €
με 19% ΦΠΑ
4.295 € καθαρά
Δείτε αγγελία
SaMASZ Mamut 280
10
SaMASZ Mamut 280
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift3749548
91094 Langensendelbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 2.80 m, Βάρος: 1000 kg, Κόπανος, Προσάρτηση 3 σημείων
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Stöver Ares 150
7
Stöver Ares 150
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift3736834
27245 Bahrenborstel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Βάρος: 500 kg, Κόπανος, Προσάρτηση 3 σημείων
6.188 €
με 19% ΦΠΑ
5.200 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Müthing MU-Maxi 300
5
Müthing MU-Maxi 300
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift3751900
41372 Niederkrüchten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Βάρος: 1570 kg, Προσάρτηση 3 σημείων
5.949 €
με 19% ΦΠΑ
4.999 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Maschio Trincia Bisonte
4
Maschio Trincia Bisonte
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift3733701
50354 Hürth, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 2.80 m, Βάρος: 860 kg, Προσάρτηση 3 σημείων
3.000 €
με 10.7% ΦΠΑ
2.710 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Stark  Heck/Seiten Schlegelmulcher Stark 1,6m
6
Stark Heck/Seiten Schlegelmulcher Stark 1,6m
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift3732088
78-600 Wałcz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 1.60 m, Βάρος: 588 kg, Κόπανος, Προσάρτηση 3 σημείων
2.870 €
με 23% ΦΠΑ
2.333 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AGRIMASTER F3 Seitenmulcher
3
AGRIMASTER F3 Seitenmulcher
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift3731999
84051 Essenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 1.90 m, Βάρος: 805 kg, Προσάρτηση 3 σημείων
9.106 €
με 19% ΦΠΑ
7.652 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Stark Mulcher KDX 220 Hammerschlegel
7
Stark Mulcher KDX 220 Hammerschlegel
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift3691755
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 2.20 m, Βάρος: 515 kg, Κόπανος, Προσάρτηση 3 σημείων
2.316 €
με 19% ΦΠΑ
1.946 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Stark  Mulcher KDX 200 Hammerschlegel
7
Stark Mulcher KDX 200 Hammerschlegel
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift3691751
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Βάρος: 477 kg, Κόπανος, Προσάρτηση 3 σημείων
2.142 €
με 19% ΦΠΑ
1.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Stark Mulcher  KDS 145 Hammerschlegel
14
Stark Mulcher KDS 145 Hammerschlegel
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift3691730
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 1.45 m, Βάρος: 302 kg, Κόπανος, Προσάρτηση 3 σημείων
1.696 €
με 19% ΦΠΑ
1.425 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Stark  Mulcher KDL 200 Hammerschlegel
4
Stark Mulcher KDL 200 Hammerschlegel
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift3691711
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Βάρος: 644 kg, Κόπανος, Προσάρτηση 3 σημείων
2.750 €
με 19% ΦΠΑ
2.311 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Stark  Mulcher KDL 180 Hammerschlegel
4
Stark Mulcher KDL 180 Hammerschlegel
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift3691707
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Βάρος: 609 kg, Κόπανος, Προσάρτηση 3 σημείων
2.633 €
με 19% ΦΠΑ
2.213 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Stark Mulcher KDL 160 Hammerschlegel
7
Stark Mulcher KDL 160 Hammerschlegel
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift3691701
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 1.60 m, Βάρος: 588 kg, Κόπανος, Προσάρτηση 3 σημείων
2.499 €
με 19% ΦΠΑ
2.100 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Stark Mulcher  KDL 140 Hammerschlegel
6
Stark Mulcher KDL 140 Hammerschlegel
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift3691690
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 1.40 m, Βάρος: 560 kg, Κόπανος, Προσάρτηση 3 σημείων
2.429 €
με 19% ΦΠΑ
2.041 € καθαρά
Δείτε αγγελία
SANKO EFGC
7
SANKO EFGC
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift3681055
99947 Bad Langensalza / Nägelstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.65 m, Βάρος: 365 kg, Κόπανος, Προσάρτηση 3 σημείων
1.416 €
1.499 €

με 19% ΦΠΑ
1.190 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Stark  Mulcher KDX 240 Hammerschlegel
4
Stark Mulcher KDX 240 Hammerschlegel
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift3691770
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 2.40 m, Βάρος: 515 kg, Κόπανος, Προσάρτηση 3 σημείων
2.630 €
με 19% ΦΠΑ
2.210 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Stark Mulcher KM 155H Hammerschlegel
8
Stark Mulcher KM 155H Hammerschlegel
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift3692939
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.55 m, Βάρος: 330 kg, Προσάρτηση 3 σημείων, Κόπανος
1.251 €
με 19% ΦΠΑ
1.051 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Stark Mulcher KM 175H Hammerschlegel
10
Stark Mulcher KM 175H Hammerschlegel
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift3692965
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.75 m, Βάρος: 360 kg, Κόπανος, Προσάρτηση 3 σημείων
1.178 €
με 19% ΦΠΑ
990 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kubota FROG960 Heck-Schlegelmäher
9
Kubota FROG960 Heck-Schlegelmäher
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift3700171
53498 Bad Breisig, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 0.96 m, Βάρος: 96 kg, Κόπανος
1.012 €
με 19% ΦΠΑ
850 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kubota F3890 inkl. Frontmulcher Peruzzo 1600HD
14
Kubota F3890 inkl. Frontmulcher Peruzzo 1600HD
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift3700170
53498 Bad Breisig, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.60 m, Βάρος: 1005 kg, Μαχαίρια
22.609 €
με 19% ΦΠΑ
18.999 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Müthing MU-C/S 100-31 Heckmulcher
8
Müthing MU-C/S 100-31 Heckmulcher
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift3700128
53498 Bad Breisig, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.00 m, Βάρος: 200 kg, Μαχαίρια
4.344 €
με 19% ΦΠΑ
3.650 € καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 1537