Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Θεριστικές
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Θεριστικές

Αγοράστε μεταχειρισμένα Θεριστικές στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Kowalski- Hecktrommelmähwerk 1,35 Meter / 1,65 Meter-NEU- Hecktrommelmähwerk
16
Kowalski- Hecktrommelmähwerk 1,35 Meter / 1,65 Meter-NEU- Hecktrommelmähwerk
Θεριστικές, iat3158808
94089 Neureichenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.35 m, Χορτοκοπτική με τύμπανο, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική
1.190 €
με 19% ΦΠΑ
1.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Allett RM34 Stadium Rotary Mower
Allett RM34 Stadium Rotary Mower
Θεριστικές, iat3629553
NN6 9RH Old, Μεγ. Βρετανία
4.081 €
με 20% ΦΠΑ
3.401 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
VEMAC KM165 165cm Trommelmähwerk Kreiselmähwerk Mähwerk Mäher NEU
10
VEMAC KM165 165cm Trommelmähwerk Kreiselmähwerk Mähwerk Mäher NEU
Θεριστικές, iat3010335
39114 Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 1.65 m, Χορτοκοπτική με τύμπανο, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική
1.250 €
με 19% ΦΠΑ
1.050 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Unia Kreiselmäher 1,35 m, NEU
9
Unia Kreiselmäher 1,35 m, NEU
Θεριστικές, iat889746
49847 Itterbeck, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 1.35 m, Χορτοκοπτική με τύμπανο, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική
1.488 €
1.547 €

με 19% ΦΠΑ
1.250 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Pöttinger NOVACAT 306 F ALPHA-MOTION
7
Pöttinger NOVACAT 306 F ALPHA-MOTION
Θεριστικές, iat3759824
49716 Meppen-Versen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006
Δημοπρασία

auction
Δείτε αγγελία
John Deere 331
5
John Deere 331
Θεριστικές, iat3805032
91174 Spalt-Hagsbronn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Προετοιμαστής, Φωτισμός, Πλατύς διανομέας, Ελάσματα-οδηγοί χορτοσυλλεκτικής μηχανής, Πλάτος εργασίας: 3.10 m, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική, Χορτοκοπτική μηχανή με δισκοφόρο μαχαίρι
6.200 €
με 19% ΦΠΑ
5.210 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Vicon KUBOTA DM1024
3
Vicon KUBOTA DM1024
Θεριστικές, iat3804641
59609 Anröchte, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 2.40 m, Χορτοκοπτική μηχανή με δισκοφόρο μαχαίρι, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Krone AM 282 Heckscheibenmähwerk hydraulisch klappbar
13
Krone AM 282 Heckscheibenmähwerk hydraulisch klappbar
Θεριστικές, iat3809736
88483 Burgrieden, Γερμανία
Διάταξη ανύψωσης, Πλάτος εργασίας: 2.80 m, Χορτοκοπτική μηχανή με δισκοφόρο μαχαίρι, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική
1.690 €

Δείτε αγγελία
Kuhn GMD 9530
3
Kuhn GMD 9530
Θεριστικές, iat3814112
88368 Bergatreute, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 9.53 m, Χορτοκοπτική μηχανή με δισκοφόρο μαχαίρι, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική
26.000 €
με 10.7% ΦΠΑ
23.487 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Vicon CMP 9001
8
Vicon CMP 9001
Θεριστικές, iat3812276
28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Πλάτος εργασίας: 9.00 m, Χορτοκοπτική με τύμπανο, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική
8.925 €
με 19% ΦΠΑ
7.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pöttinger Novacat 306 F ED
6
Pöttinger Novacat 306 F ED
Θεριστικές, iat3812214
28832 Achim / Bollen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Προετοιμαστής, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Μπροστά προσαρτώμενη χορτοκοπτική, Χορτοκοπτική μηχανή με δισκοφόρο μαχαίρι
5.700 €
με 19% ΦΠΑ
4.790 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Krone EASY CUT R 320 CV
4
Krone EASY CUT R 320 CV
Θεριστικές, iat3812172
18276 Mühlengeez, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Προετοιμαστής, Πλάτος εργασίας: 3.17 m, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική, Χορτοκοπτική μηχανή με δισκοφόρο μαχαίρι
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Krone EASY CUT R 320
4
Krone EASY CUT R 320
Θεριστικές, iat3812170
18276 Mühlengeez, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 3.20 m, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική, Χορτοκοπτική μηχανή με δισκοφόρο μαχαίρι
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Krone EASY CUT R 320
3
Krone EASY CUT R 320
Θεριστικές, iat3812169
18233 Neubukow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 3.16 m, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική, Χορτοκοπτική μηχανή με δισκοφόρο μαχαίρι
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Pöttinger maaier
5
Pöttinger maaier
Θεριστικές, iat3807619
5427 DC Boekel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2006, Πλάτος εργασίας: 3.50 m, Χορτοκοπτική μηχανή με δισκοφόρο μαχαίρι, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kuhn GMD 3510 Lift-Control
4
Kuhn GMD 3510 Lift-Control
Θεριστικές, iat3809942
53539 Kelberg, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 3.50 m, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική, Χορτοκοπτική μηχανή με δισκοφόρο μαχαίρι
8.300 €

Δείτε αγγελία
Claas Disco 300
6
Claas Disco 300
Θεριστικές, iat3809910
91593 Burgbernheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χορτοκοπτική μηχανή με δισκοφόρο μαχαίρι, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική
2.900 €
με 10.7% ΦΠΑ
2.620 € καθαρά
Δείτε αγγελία
FPM Scheibenmähwerk 2Meter
3
FPM Scheibenmähwerk 2Meter
Θεριστικές, iat3807437
74924 Neckarbischofsheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ελάσματα-οδηγοί χορτοσυλλεκτικής μηχανής, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική, Χορτοκοπτική μηχανή με δισκοφόρο μαχαίρι
3.927 €
με 19% ΦΠΑ
3.300 € καθαρά
Δείτε αγγελία
FPM Kreiselmähwerk 2,8 Meter
3
FPM Kreiselmähwerk 2,8 Meter
Θεριστικές, iat3807436
74924 Neckarbischofsheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ελάσματα-οδηγοί χορτοσυλλεκτικής μηχανής, Πλάτος εργασίας: 2.80 m, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική, Χορτοκοπτική μηχανή με δισκοφόρο μαχαίρι
4.998 €
με 19% ΦΠΑ
4.200 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Krone AMG 282 Z - gezogenes Heckscheibenmähwerk mit Aufbereiter
19
Krone AMG 282 Z - gezogenes Heckscheibenmähwerk mit Aufbereiter
Θεριστικές, iat3811754
88483 Burgrieden, Γερμανία
Προετοιμαστής, Πλάτος εργασίας: 2.80 m, Ρυμουλκούμενη χορτοκοπτική, Χορτοκοπτική μηχανή με δισκοφόρο μαχαίρι
2.190 €

Δείτε αγγελία
Pöttinger Novacat 306 F
5
Pöttinger Novacat 306 F
Θεριστικές, iat3806957
18276 Lüssow OT Karow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χορτοκοπτική μηχανή με δισκοφόρο μαχαίρι, Μπροστά προσαρτώμενη χορτοκοπτική
6.843 €
με 19% ΦΠΑ
5.750 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kuhn GMD 3510-FF / 1000
9
Kuhn GMD 3510-FF / 1000
Θεριστικές, iat3809264
49434 Neuenkirchen-Vörden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.50 m, Χορτοκοπτική μηχανή με δισκοφόρο μαχαίρι
7.735 €
με 19% ΦΠΑ
6.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pöttinger NOVACAT 301 ALPHA-MO
8
Pöttinger NOVACAT 301 ALPHA-MO
Θεριστικές, iat3812505
26188 Edewecht, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Προετοιμαστής, Πλάτος εργασίας: 3.04 m, Χορτοκοπτική μηχανή με δισκοφόρο μαχαίρι
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Krone Big M II CV SAFE CUT
11
Krone Big M II CV SAFE CUT
Θεριστικές, iat3803330
91177 Thalmässing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ελάσματα-οδηγοί χορτοσυλλεκτικής μηχανής, Ρύθμιση ύψος κοπής, Διάταξη ανύψωσης, Πλατύς διανομέας, Φωτισμός, Προετοιμαστής, Πλάτος εργασίας: 9.70 m, Δακτυλοειδής χορτοκοπτική
76.160 €
με 19% ΦΠΑ
64.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
PZ-Vicon Extra 332XF Frontscheibenmähwerk 3,20m
8
PZ-Vicon Extra 332XF Frontscheibenmähwerk 3,20m
Θεριστικές, iat3815324
2700 Wr. Neustadt, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 3.20 m, Χορτοκοπτική μηχανή με δισκοφόρο μαχαίρι, Μπροστά προσαρτώμενη χορτοκοπτική
11.880 €
με 20% ΦΠΑ
9.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Drummaster 431
10
Deutz-Fahr Drummaster 431
Θεριστικές, iat3802322
08297 Zwönitz OT Hormersdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Πλάτος εργασίας: 3.10 m, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική, Χορτοκοπτική με τύμπανο
8.211 €
με 19% ΦΠΑ
6.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pöttinger Nova Disc 350
3
Pöttinger Nova Disc 350
Θεριστικές, iat3805977
08541 Mechelgrün, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική, Χορτοκοπτική μηχανή με δισκοφόρο μαχαίρι
9.044 €
με 19% ΦΠΑ
7.600 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kuhn FC 350 G
6
Kuhn FC 350 G
Θεριστικές, iat3802638
27404 Bockel - Gyhum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 3.50 m, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική
9.401 €
με 19% ΦΠΑ
7.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Ziegler PD 305 IC
3
Ziegler PD 305 IC
Θεριστικές, iat3798194
46459 Rees-Millingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Διάταξη ανύψωσης, Προετοιμαστής, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χορτοκοπτική μηχανή με δισκοφόρο μαχαίρι, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική
3.874 €
με 10.7% ΦΠΑ
3.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas Disco 290 Vorführmaschine
8
Claas Disco 290 Vorführmaschine
Θεριστικές, iat3803032
19348 Quitzow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 2.85 m, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική, Χορτοκοπτική μηχανή με δισκοφόρο μαχαίρι
10.579 €
με 19% ΦΠΑ
8.890 € καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 3722