Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Θεριστικές
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Θεριστικές

Αγοράστε μεταχειρισμένα Θεριστικές στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
VEMAC Scheibenmähwerk 210cm Kreiselmähwerk Mähwerk NEU
16
VEMAC Scheibenmähwerk 210cm Kreiselmähwerk Mähwerk NEU
Θεριστικές, iat2941121
39114 Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ρύθμιση ύψος κοπής, Πλάτος εργασίας: 2.10 m, Χορτοκοπτική μηχανή με δισκοφόρο μαχαίρι, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική
3.790 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.185 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Top-Agro Rotationsmäher Kreiselmäher PRO VERSTARKT 2 JARHE GARANTIE
5
Top-Agro Rotationsmäher Kreiselmäher PRO VERSTARKT 2 JARHE GARANTIE
Θεριστικές, iat3612330
59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Ελάσματα-οδηγοί χορτοσυλλεκτικής μηχανής, Πλάτος εργασίας: 1.65 m, Χορτοκοπτική με τύμπανο, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική
1.299 EUR

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
VEMAC Scheibenmähwerk 250cm Kreiselmähwerk Mähwerk NEU
16
VEMAC Scheibenmähwerk 250cm Kreiselmähwerk Mähwerk NEU
Θεριστικές, iat2941123
39114 Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ρύθμιση ύψος κοπής, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική, Χορτοκοπτική μηχανή με δισκοφόρο μαχαίρι
3.890 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.269 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
VEMAC KM185 185cm Trommelmähwerk Kreiselmähwerk Mähwerk Mäher NEU
10
VEMAC KM185 185cm Trommelmähwerk Kreiselmähwerk Mähwerk Mäher NEU
Θεριστικές, iat3010337
39114 Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.85 m, Χορτοκοπτική με τύμπανο, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική
1.449 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.218 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Krone BIG M 1
20
Krone BIG M 1
Θεριστικές, iat3444698
7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2007, Φωτισμός, Πλατύς διανομέας, Διάταξη ανύψωσης, Ρύθμιση ύψος κοπής, Ελάσματα-οδηγοί χορτοσυλλεκτικής μηχανής, Πλάτος εργασίας: 970.00 m, Αυτοκινούμενη χορτοκοπτική
67.500 EUR

Δείτε αγγελία
Kuhn GMD 3215 F-FF
4
ΝΈΑ Kuhn GMD 3215 F-FF
Θεριστικές, iat3668612
92536 Pfreimd, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 3.10 m, Δακτυλοειδής χορτοκοπτική, Μπροστά προσαρτώμενη χορτοκοπτική
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Krone AFL 242
4
ΝΈΑ Krone AFL 242
Θεριστικές, iat3668610
91781 Weißenburg, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 2.40 m, Δακτυλοειδής χορτοκοπτική, Μπροστά προσαρτώμενη χορτοκοπτική
300 EUR

Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr KM 3.27
2
ΝΈΑ Deutz-Fahr KM 3.27
Θεριστικές, iat3668561
87719 Mindelheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Πλάτος εργασίας: 2.70 m, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική, Δακτυλοειδής χορτοκοπτική
1.900 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.597 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kuhn ALTERNA 500R
ΝΈΑ Kuhn ALTERNA 500R
Θεριστικές, iat3668527
12400 Saint Affrique, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2005
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Kuhn GMD 702F
Θεριστικές, iat3668505
35085 Ebsdorfergrund, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Πλάτος εργασίας: 2.80 m, Χορτοκοπτική μηχανή με δισκοφόρο μαχαίρι, Μπροστά προσαρτώμενη χορτοκοπτική
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Krone 9140 CV
ΝΈΑ Krone 9140 CV
Θεριστικές, iat3668471
6953 Nassogne Forrieres, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2011, Πλάτος εργασίας: 9.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kuhn GMD 801
9
ΝΈΑ Kuhn GMD 801
Θεριστικές, iat3668440
26219 Bösel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Πλάτος εργασίας: 3.10 m, Χορτοκοπτική μηχανή με δισκοφόρο μαχαίρι
2.150 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.807 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Krone AM 403 S
8
ΝΈΑ Krone AM 403 S
Θεριστικές, iat3668438
26219 Bösel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Χορτοκοπτική μηχανή με δισκοφόρο μαχαίρι
1.785 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
SaMASZ KDF 340S
5
ΝΈΑ SaMASZ KDF 340S
Θεριστικές, iat3668361
91094 Langensendelbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Προετοιμαστής, Πλατύς διανομέας, Ρύθμιση ύψος κοπής, Ελάσματα-οδηγοί χορτοσυλλεκτικής μηχανής, Πλάτος εργασίας: 3.40 m, Μπροστά προσαρτώμενη χορτοκοπτική, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
John Deere Series II 1515 grasmaaier
19
ΝΈΑ John Deere Series II 1515 grasmaaier
Θεριστικές, iat3668347
9207HC Drachten, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2010
6.958 EUR
με 21% ΦΠΑ
5.750 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Toro Z-MASTER 6000
2
ΝΈΑ Toro Z-MASTER 6000
Θεριστικές, iat3668344
6999 DE Hummelo, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος εργασίας: 1.32 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Toro TIMECUTTER HD X5450
4
ΝΈΑ Toro TIMECUTTER HD X5450
Θεριστικές, iat3668343
6999 DE Hummelo, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.37 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Stiga PARK PRESTIGE 4WD
2
ΝΈΑ Stiga PARK PRESTIGE 4WD
Θεριστικές, iat3668342
6999 DE Hummelo, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2006, Πλάτος εργασίας: 1.10 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
SaMASZ Hecktrommelmähwerk Z064/3
ΝΈΑ SaMASZ Hecktrommelmähwerk Z064/3
Θεριστικές, iat3668320
89155 Erbach / Ulm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 1.35 m, Χορτοκοπτική με τύμπανο
2.150 EUR

Δείτε αγγελία
Claas DISCO 3150
7
ΝΈΑ Claas DISCO 3150
Θεριστικές, iat3667952
35315 Homberg (Ohm) - Maulbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική, Χορτοκοπτική μηχανή με δισκοφόρο μαχαίρι
9.258 EUR
με 19% ΦΠΑ
7.780 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kuhn FC 313
11
ΝΈΑ Kuhn FC 313
Θεριστικές, iat3667407
5427 DD Boekel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2004, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Shibaura CM374
12
ΝΈΑ Shibaura CM374
Θεριστικές, iat3667409
5427 DD Boekel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2009
13.915 EUR
με 21% ΦΠΑ
11.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kuhn FC 313 F
9
ΝΈΑ Kuhn FC 313 F
Θεριστικές, iat3667408
5427 DD Boekel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2004, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Stiga Park Compact Silent Greenline
Θεριστικές, iat3667406
5427 DD Boekel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2011, Πλάτος εργασίας: 0.01 m
1.997 EUR
με 21% ΦΠΑ
1.650 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Votex RM 1501S
4
ΝΈΑ Votex RM 1501S
Θεριστικές, iat3667373
7687 BB Daarlerveen, Ολλανδία
Διάταξη ανύψωσης, Ρύθμιση ύψος κοπής, Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική, Λοιπά
1.997 EUR
με 21% ΦΠΑ
1.650 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Krone EASYCUT 9140CV
20
ΝΈΑ Krone EASYCUT 9140CV
Θεριστικές, iat3667278
49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Claas DISCO 8550C
13
ΝΈΑ Claas DISCO 8550C
Θεριστικές, iat3667276
49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Kuhn FC280P
Θεριστικές, iat3667274
49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Claas CORTO 3100FC
Θεριστικές, iat3667273
49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Kuhn GMD800 GII
Kuhn GMD800 GII
Θεριστικές, iat3667131
12400 Saint Affrique, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2004
3.840 EUR
με 20% ΦΠΑ
3.200 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 3236