Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Θεριστικές
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Θεριστικές

Αγοράστε μεταχειρισμένα Θεριστικές στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Kuhn Giromäher GMD602
Θεριστικές, 4456416
  39171 Sülzetal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Πλάτος εργασίας: 2.40 m, Δακτυλοειδής χορτοκοπτική, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική
1.848,74 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger Novacat 8600
6
ΝΈΑ Pöttinger Novacat 8600
Θεριστικές, 4456349
  94327 Bogen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Πλάτος εργασίας: 8.30 m, Δακτυλοειδής χορτοκοπτική
10.504 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger Novacat 306F Classic
4
ΝΈΑ Pöttinger Novacat 306F Classic
Θεριστικές, 4456348
  94327 Bogen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Πλάτος εργασίας: 3.04 m, Δακτυλοειδής χορτοκοπτική
3.361 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone AM 282 Z
8
ΝΈΑ Krone AM 282 Z
Θεριστικές, 4456344
  97618 Wülfershausen, Γερμανία
Προετοιμαστής, Διάταξη ανύψωσης, Πλάτος εργασίας: 2.80 m, Δακτυλοειδής χορτοκοπτική, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική
2.100 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger Novadisc 305 H
4
ΝΈΑ Pöttinger Novadisc 305 H
Θεριστικές, 4456338
  84529 Tittmoning - Wiesmüh, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Πλάτος εργασίας: 3.04 m, Δακτυλοειδής χορτοκοπτική, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Ransomes Jacobsen 5/7 MK4 GANGS GANG MOWER MOUNTED
ΝΈΑ Ransomes Jacobsen 5/7 MK4 GANGS GANG MOWER MOUNTED
Θεριστικές, 4456329
  NR21 9NH Sculthorpe, Μεγ. Βρετανία
2.821,99 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas DISCO 260 C
2
ΝΈΑ Claas DISCO 260 C
Θεριστικές, 4456301
  56300 PONTIVY, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2000
1.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone ECR 360
4
ΝΈΑ Krone ECR 360
Θεριστικές, 4456299
  03150 ST GERAND LE PUY, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2018, Χορτοκοπτική μηχανή με δισκοφόρο μαχαίρι
11.960 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
SaMASZ KT 301 H
5
ΝΈΑ SaMASZ KT 301 H
Θεριστικές, 4456239
  64823 Groß-Umstadt, Γερμανία
Λοιπά
7.395 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 1365
12
ΝΈΑ John Deere 1365
Θεριστικές, 4456237
  L40 3SB Ormskirk, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2001, Φωτισμός, Προετοιμαστής, Πλατύς διανομέας, Ελάσματα-οδηγοί χορτοσυλλεκτικής μηχανής, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χορτοκοπτική μηχανή με δισκοφόρο μαχαίρι, Ρυμουλκούμενη χορτοκοπτική
9.594,76 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 1360
4
ΝΈΑ John Deere 1360
Θεριστικές, 4456236
  L40 3SB Ormskirk, Μεγ. Βρετανία
Προετοιμαστής, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χορτοκοπτική μηχανή με δισκοφόρο μαχαίρι, Ρυμουλκούμενη χορτοκοπτική
6.603,45 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn FC313
3
ΝΈΑ Kuhn FC313
Θεριστικές, 4456232
  L40 3SB Ormskirk, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2009, Προετοιμαστής, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χορτοκοπτική μηχανή με δισκοφόρο μαχαίρι, Μπροστά προσαρτώμενη χορτοκοπτική
6.490,57 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SaMASZ Gigacut 941S + KDF 340S
18
ΝΈΑ SaMASZ Gigacut 941S + KDF 340S
Θεριστικές, 4456091
  91094 Langensendelbach, Γερμανία
Φωτισμός, Προετοιμαστής, Πλατύς διανομέας, Διάταξη ανύψωσης, Ρύθμιση ύψος κοπής, Ελάσματα-οδηγοί χορτοσυλλεκτικής μηχανής, Πλάτος εργασίας: 9.40 m, Χορτοκοπτική μηχανή με δισκοφόρο μαχαίρι, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική
29.990 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tierre TCL200 dynamic super
5
ΝΈΑ Tierre TCL200 dynamic super
Θεριστικές, 4456062
  3271KB Mijnsheerenland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017
5.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn GMD 902 Lift Control
10
ΝΈΑ Kuhn GMD 902 Lift Control
Θεριστικές, 4455967
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Πλάτος εργασίας: 3.50 m, Χορτοκοπτική μηχανή με δισκοφόρο μαχαίρι, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική
2.521 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Pöttinger NOVACAT 442
Θεριστικές, 4455961
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος εργασίας: 4.42 m, Λοιπά, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική
7.563 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas 3150 F Profil
7
ΝΈΑ Claas 3150 F Profil
Θεριστικές, 4455864
  85298 Euernbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ελάσματα-οδηγοί χορτοσυλλεκτικής μηχανής, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χορτοκοπτική με τύμπανο, Μπροστά προσαρτώμενη χορτοκοπτική
3.839,21 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone AMT 5000 CV
10
ΝΈΑ Krone AMT 5000 CV
Θεριστικές, 4455811
  39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Προετοιμαστής, Ρύθμιση ύψος κοπής, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Λοιπά, Ρυμουλκούμενη χορτοκοπτική
7.990 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger Nova Disc 265
3
ΝΈΑ Pöttinger Nova Disc 265
Θεριστικές, 4455792
  74523 Schwäbisch Hall, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 2.60 m, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική
2.226,89 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fella SM 320
5
ΝΈΑ Fella SM 320
Θεριστικές, 4455790
  74523 Schwäbisch Hall, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική
2.563,03 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone EC R 320 CV
9
ΝΈΑ Krone EC R 320 CV
Θεριστικές, 4455777
  48480 Spelle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος εργασίας: 3.20 m, Λοιπά
8.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Krone EASY CUT 32 CV
6
ΝΈΑ Krone EASY CUT 32 CV
Θεριστικές, 4455776
  48249 Dülmen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Προετοιμαστής, Πλάτος εργασίας: 3.20 m, Χορτοκοπτική μηχανή με δισκοφόρο μαχαίρι, Μπροστά προσαρτώμενη χορτοκοπτική
5.600 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn FC240P
13
ΝΈΑ Kuhn FC240P
Θεριστικές, 4455772
  5111 CP Baarle-Nassau, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική
1.750 €
Δείτε αγγελία
Krone EC 32CV Float
7
ΝΈΑ Krone EC 32CV Float
Θεριστικές, 4455764
  48480 Spelle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλάτος εργασίας: 3.14 m, Λοιπά
6.150 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Krone Easy Cut 320 CV-Q
5
ΝΈΑ Krone Easy Cut 320 CV-Q
Θεριστικές, 4455725
  42553 Velbert, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Προετοιμαστής, Λοιπά
7.678 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 3838