Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Θεριστικές
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Θεριστικές

Αγοράστε μεταχειρισμένα Θεριστικές στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
John Deere  1445 SERIES 2
4
ΝΈΑ John Deere 1445 SERIES 2
Θεριστικές, 4108785
SN153RG Chippenham, Μεγ. Βρετανία
7.947 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger SCHEIBENMÄHWERK NOVA 730
7
ΝΈΑ Pöttinger SCHEIBENMÄHWERK NOVA 730
Θεριστικές, 4108609
87719 Mindelheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Πλάτος εργασίας: 7.30 m, Δακτυλοειδής χορτοκοπτική, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική
8.319 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 GEBR. MÄHWERK SPLENDIMO 320 F
4
ΝΈΑ GEBR. MÄHWERK SPLENDIMO 320 F
Θεριστικές, 4108606
87719 Mindelheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Δακτυλοειδής χορτοκοπτική, Μπροστά προσαρτώμενη χορτοκοπτική
7.143 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Disco 3050 Plus
9
ΝΈΑ Claas Disco 3050 Plus
Θεριστικές, 4108599
96052 Bamberg, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Δακτυλοειδής χορτοκοπτική, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική
3.319 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Claas WM 210
Θεριστικές, 4108455
34537 Bad Wildungen, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 2.10 m, Λοιπά
1.762 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ SaMASZ KDD911
Θεριστικές, 4108234
66679 Losheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Προετοιμαστής, Πλατύς διανομέας, Πλάτος εργασίας: 9.10 m, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Saphir FM 265
9
ΝΈΑ Saphir FM 265
Θεριστικές, 4108180
59597 Erwitte, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ρύθμιση ύψος κοπής, Ελάσματα-οδηγοί χορτοσυλλεκτικής μηχανής, Πλάτος εργασίας: 2.65 m, Χορτοκοπτική με τύμπανο, Μπροστά προσαρτώμενη χορτοκοπτική
3.025 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Disco 8550 C Plus
4
ΝΈΑ Claas Disco 8550 C Plus
Θεριστικές, 4108131
18276 Mühlengeez, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Προετοιμαστής, Πλάτος εργασίας: 8.50 m, Χορτοκοπτική μηχανή με δισκοφόρο μαχαίρι
8.500 €

Δείτε αγγελία
Claas Disco 3050 FC Plus
5
ΝΈΑ Claas Disco 3050 FC Plus
Θεριστικές, 4108129
18276 Mühlengeez, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Προετοιμαστής, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χορτοκοπτική μηχανή με δισκοφόρο μαχαίρι
1.250 €

Δείτε αγγελία
Claas Mähkombination DISCO 8550 C PLUS mit DISCO 3050 FC PLUS
12
ΝΈΑ Claas Mähkombination DISCO 8550 C PLUS mit DISCO 3050 FC PLUS
Θεριστικές, 4108100
26655 Westerstede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Προετοιμαστής, Πλάτος εργασίας: 8.50 m, Χορτοκοπτική μηχανή με δισκοφόρο μαχαίρι
14.286 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
PZ CU190
3
ΝΈΑ PZ CU190
Θεριστικές, 4108081
59964 Medebach, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 1.90 m
850 €

Δείτε αγγελία
Claas DISCO 8500 C
8
ΝΈΑ Claas DISCO 8500 C
Θεριστικές, 4108077
26655 Westerstede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Προετοιμαστής, Πλάτος εργασίας: 8.50 m, Χορτοκοπτική μηχανή με δισκοφόρο μαχαίρι, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική
6.303 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fricke Frontmähwerk FM 265
3
ΝΈΑ Fricke Frontmähwerk FM 265
Θεριστικές, 4108074
59964 Medebach, Γερμανία
Ελάσματα-οδηγοί χορτοσυλλεκτικής μηχανής, Πλάτος εργασίας: 2.65 m
2.800 €

Δείτε αγγελία
Krone EASY CUT 32 CV
5
ΝΈΑ Krone EASY CUT 32 CV
Θεριστικές, 4108070
26655 Westerstede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Προετοιμαστής, Πλάτος εργασίας: 3.20 m, Χορτοκοπτική μηχανή με δισκοφόρο μαχαίρι, Μπροστά προσαρτώμενη χορτοκοπτική
5.462 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Disco 8600 C DUO + 3100 FC Profil
9
ΝΈΑ Claas Disco 8600 C DUO + 3100 FC Profil
Θεριστικές, 4108053
16515 Oranienburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Πλάτος εργασίας: 8.30 m, Χορτοκοπτική μηχανή με δισκοφόρο μαχαίρι
5.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Disco 9100 C Contour
6
ΝΈΑ Claas Disco 9100 C Contour
Θεριστικές, 4108050
16515 Oranienburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Προετοιμαστής, Πλάτος εργασίας: 9.00 m, Χορτοκοπτική μηχανή με δισκοφόρο μαχαίρι, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική
5.200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson DM 408TL CC
2
ΝΈΑ Massey Ferguson DM 408TL CC
Θεριστικές, 4108047
26349 Jade, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Χορτοκοπτική μηχανή με δισκοφόρο μαχαίρι
10.588 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson DM 306TL CC
2
ΝΈΑ Massey Ferguson DM 306TL CC
Θεριστικές, 4108045
26349 Jade, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Χορτοκοπτική μηχανή με δισκοφόρο μαχαίρι
9.328 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone EasyCut280
3
ΝΈΑ Krone EasyCut280
Θεριστικές, 4107825
84155 Bodenkirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Πλάτος εργασίας: 2.80 m, Χορτοκοπτική μηχανή με δισκοφόρο μαχαίρι, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική
3.319 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Polnischer Hersteller Zakaz
4
ΝΈΑ Sonstige / Other Polnischer Hersteller Zakaz
Θεριστικές, 4107819
14641 Nauen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Πλάτος εργασίας: 1.65 m, Χορτοκοπτική με τύμπανο, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική
350 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger CAT 230 Plus
5
ΝΈΑ Pöttinger CAT 230 Plus
Θεριστικές, 4107815
72189 Vöhringen, Γερμανία
Προετοιμαστής, Πλάτος εργασίας: 2.30 m, Λοιπά, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική
1.261 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Taarup 2007  3124 2.4M(8FT) MOUNTED MOWER CONDITIONER***NOW SOLD***
ΝΈΑ Taarup 2007 3124 2.4M(8FT) MOUNTED MOWER CONDITIONER***NOW SOLD***
Θεριστικές, 4107809
OX143AY Abingdon, Μεγ. Βρετανία
3.350 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone Big M 400 CV
9
ΝΈΑ Krone Big M 400 CV
Θεριστικές, 4107750
86316 Friedberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ρύθμιση ύψος κοπής, Πλάτος εργασίας: 9.72 m, Αυτοκινούμενη χορτοκοπτική
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kuhn SpringLonger 1680 RPL Flail Mower
6
ΝΈΑ Kuhn SpringLonger 1680 RPL Flail Mower
Θεριστικές, 4107686
SY21 7AZ Welshpool, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2007
2.725 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Unia Alka XL C 3
5
ΝΈΑ Unia Alka XL C 3
Θεριστικές, 4107661
97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m
6.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 3575