Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Κύλινδρος χόρτων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Κύλινδρος χόρτων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Κύλινδρος χόρτων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
VEMAC Wiesenwalze Walze Schleppe Rasenwalze 200cm NEU
6
VEMAC Wiesenwalze Walze Schleppe Rasenwalze 200cm NEU
Κύλινδρος χόρτων, cnt3116924
39114 Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Βάρος: 500 kg, Διάμετρος κυλίνδρου: 81 cm
1.590 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.336 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Jako (NL) Wiesewalze M 780 im Koppelzug, NEU, 7.80 m Arbeitsbreite
20
Jako (NL) Wiesewalze M 780 im Koppelzug, NEU, 7.80 m Arbeitsbreite
Κύλινδρος χόρτων, cnt1840473
49847 Itterbeck, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 7.80 m, Βάρος: 6500 kg, Διάμετρος κυλίνδρου: 122 cm
18.981 EUR
με 19% ΦΠΑ
15.950 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Jako (NL) Wiesenwalze M 275 ohne Fahrgestell  NEU
13
Jako (NL) Wiesenwalze M 275 ohne Fahrgestell NEU
Κύλινδρος χόρτων, cnt1393026
49847 Itterbeck, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 2.75 m, Βάρος: 2100 kg, Διάμετρος κυλίνδρου: 122 cm
5.296 EUR
με 19% ΦΠΑ
4.450 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
MD Wiesenwalze Rasenwalze Ackerwalze 2,5m NEU 2,75m und 3m
4
MD Wiesenwalze Rasenwalze Ackerwalze 2,5m NEU 2,75m und 3m
Κύλινδρος χόρτων, cnt3517825
27404 Zeven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Διάμετρος κυλίνδρου: 122 cm
4.855 EUR
με 19% ΦΠΑ
4.080 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Fortschritt Neuwertiger 3er Zug Wiesenwalzen
10
Fortschritt Neuwertiger 3er Zug Wiesenwalzen
Κύλινδρος χόρτων, cnt2719066
06712 Salsitz, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 5.50 m
9.520 EUR
με 19% ΦΠΑ
8.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
METAL-TECHNIK Wał łąkowy(discount for dealers) Wiesenwalze/Meadow Roller/Rouleau de prairie/Rodillo de prad
8
METAL-TECHNIK Wał łąkowy(discount for dealers) Wiesenwalze/Meadow Roller/Rouleau de prairie/Rodillo de prad
Κύλινδρος χόρτων, cnt3662483
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 2.70 m, Βάρος: 2500 kg, Διάμετρος κυλίνδρου: 120 cm
4.613 EUR
με 23% ΦΠΑ
3.750 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Expom wał łąkowy MORS 2,75 meadow roller,wiesenwalze
3
Expom wał łąkowy MORS 2,75 meadow roller,wiesenwalze
Κύλινδρος χόρτων, cnt3656392
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 2.75 m, Βάρος: 1600 kg, Διάμετρος κυλίνδρου: 120 cm
4.041 EUR

Δείτε αγγελία
SMS Wiesenwalze LV 520 T Glattwalze
6
SMS Wiesenwalze LV 520 T Glattwalze
Κύλινδρος χόρτων, cnt3627787
24622 Gnutz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 5.20 m, Βάρος: 4999 kg, Διάμετρος κυλίνδρου: 105 cm
19.999 EUR
με 19% ΦΠΑ
16.806 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Expom Mors
16
Expom Mors
Κύλινδρος χόρτων, cnt3625099
97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 2.75 m, Βάρος: 1600 kg, Διάμετρος κυλίνδρου: 122 cm
5.902 EUR
με 19% ΦΠΑ
4.960 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
AGRO-MR Preseeding rollers/ Walzen nach der Aussaat / Rollen
4
AGRO-MR Preseeding rollers/ Walzen nach der Aussaat / Rollen
Κύλινδρος χόρτων, cnt3622895
59-630 Gryfyfów Śląski, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
1.894 EUR
με 23% ΦΠΑ
1.540 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
SMS  LV 300 Glattwalze Wiesenwalze mit Fahrwerk
6
SMS LV 300 Glattwalze Wiesenwalze mit Fahrwerk
Κύλινδρος χόρτων, cnt3608617
24622 Gnutz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 2.70 m, Βάρος: 1980 kg, Διάμετρος κυλίνδρου: 125 cm
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Tru-Turf RS-11E
Tru-Turf RS-11E
Κύλινδρος χόρτων, cnt3599942
3250 Wieselburg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2016, Διάμετρος κυλίνδρου: 125 cm
10.200 EUR
με 20% ΦΠΑ
8.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Onbekend landrol eigen bouw
3
Onbekend landrol eigen bouw
Κύλινδρος χόρτων, cnt3584280
5985 NM Grashoek, Ολλανδία
1.150 EUR
με 21% ΦΠΑ
950 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Wiesenwalze Arbeitsbreite 2.75m 3000l, Wiesenwalze
7
Wiesenwalze Arbeitsbreite 2.75m 3000l, Wiesenwalze
Κύλινδρος χόρτων, cnt3576926
64-200 Wolsztyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 2.70 m
3.750 EUR

Δείτε αγγελία
Jako 3.0 m landrol weide rol
2
Jako 3.0 m landrol weide rol
Κύλινδρος χόρτων, cnt3532259
6903 PB Zevenaar, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Satex Clot-Crasher Prizmacsúcsos henger
10
Satex Clot-Crasher Prizmacsúcsos henger
Κύλινδρος χόρτων, cnt3532212
6200 Kiskőrös külterület, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
edma24  Wiesenwalze Rasenwalze Ackerwalze 2,5m NEU 2,75m und 3m
4
edma24 Wiesenwalze Rasenwalze Ackerwalze 2,5m NEU 2,75m und 3m
Κύλινδρος χόρτων, cnt3529920
74423 Obersontheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Διάμετρος κυλίνδρου: 122 cm
4.855 EUR
με 19% ΦΠΑ
4.080 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Volmering Unter-undStützwalze
3
Volmering Unter-undStützwalze
Κύλινδρος χόρτων, cnt3527559
46395 Bocholt-Biemenhorst, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
MD Wiesenwalze Rasenwalze Ackerwalze 2,5m NEU 2,75m und 3m
4
MD Wiesenwalze Rasenwalze Ackerwalze 2,5m NEU 2,75m und 3m
Κύλινδρος χόρτων, cnt3517825
27404 Zeven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Διάμετρος κυλίνδρου: 122 cm
4.855 EUR
με 19% ΦΠΑ
4.080 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
APV AW 630 SG Cambridgewalze
APV AW 630 SG Cambridgewalze
Κύλινδρος χόρτων, cnt3511606
307370 Jud. Timis, Ρουμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 6.30 m, Βάρος: 4200 kg, Διάμετρος κυλίνδρου: 510 cm
12.437 EUR
με 20% ΦΠΑ
10.364 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Saphir ROB 250 F
4
Saphir ROB 250 F
Κύλινδρος χόρτων, cnt3507322
56368 Katzenelnbogen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Βάρος: 3000 kg
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
SMS LV 520
20
SMS LV 520
Κύλινδρος χόρτων, cnt3465785
09322 Penig, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 520.00 m, Βάρος: 9300 kg, Διάμετρος κυλίνδρου: 102 cm
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
SMS CVH 630
14
SMS CVH 630
Κύλινδρος χόρτων, cnt3455670
09487 Schlettau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 630.00 m, Βάρος: 4200 kg, Διάμετρος κυλίνδρου: 550 cm
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Dal-Bo Greeenline
7
Dal-Bo Greeenline
Κύλινδρος χόρτων, cnt3453714
DK-6520 Toftlund, Δανία
Έτος κατασκευής: 2008, Πλάτος εργασίας: 6.30 m, Βάρος: 3900 kg, Διάμετρος κυλίνδρου: 61 cm
13.100 EUR

Δείτε αγγελία
Bano Landrol
Bano Landrol
Κύλινδρος χόρτων, cnt3447841
2481 KX Woubrugge, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Διάμετρος κυλίνδρου: 65 cm
605 EUR
με 21% ΦΠΑ
500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
JAKO Weiderol, landrol
2
JAKO Weiderol, landrol
Κύλινδρος χόρτων, cnt3411004
8107 AG BROEKLAND, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 2.50 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Metaltechnik Wiesenwalze
7
Metaltechnik Wiesenwalze
Κύλινδρος χόρτων, cnt3382157
78-600 Wałcz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 2.70 m, Βάρος: 2500 kg
3.570 EUR

Δείτε αγγελία
Düvelsdorf Wiesenwalze 2,20 m mit Wasserfüllung
7
Düvelsdorf Wiesenwalze 2,20 m mit Wasserfüllung
Κύλινδρος χόρτων, cnt3377236
33378 Rheda-Wiedenbrück, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 2.20 m, Διάμετρος κυλίνδρου: 120 cm
2.480 EUR

Δείτε αγγελία
Landrol 250
Landrol 250
Κύλινδρος χόρτων, cnt3374273
8491 PB AKKRUM, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Διάμετρος κυλίνδρου: 60 cm
1.029 EUR
με 21% ΦΠΑ
850 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
GRS Landrol weidewals 275 hydr. wielstel
3
GRS Landrol weidewals 275 hydr. wielstel
Κύλινδρος χόρτων, cnt3344124
6903 PB Zevenaar, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 2.75 m, Βάρος: 1600 kg, Διάμετρος κυλίνδρου: 122 cm
6.353 EUR
με 21% ΦΠΑ
5.250 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 73