Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Κύλινδρος χόρτων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Κύλινδρος χόρτων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Κύλινδρος χόρτων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Dal-Bo Lemken APV
Metal-Technik Wiesenwalze 2,66 /Meadow Roller/Roulea/Rodillo de prad/ Wał Łąkowy/ Луговой вал 2,66 м
5
Metal-Technik Wiesenwalze 2,66 /Meadow Roller/Roulea/Rodillo de prad/ Wał Łąkowy/ Луговой вал 2,66 м
Κύλινδρος χόρτων, 5150483 5150483
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2020, Πλάτος εργασίας: 2.66 m, Βάρος: 2410 kg, Διάμετρος κυλίνδρου: 120 cm
3.698 €
logo
Δείτε αγγελία
SMS Golem LV
4
SMS Golem LV
Κύλινδρος χόρτων, 5098592 5098592
  09487 Schlettau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Φωτισμός, Σασί, Πλάτος εργασίας: 5.40 m, Βάρος: 5500 kg, Διάμετρος κυλίνδρου: 102 cm
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Inter-Tech Cambridge Walze 6.3 m/Cambridge Roller/ Каток Кэмбридж/ Rouleau Cambridge
6
Inter-Tech Cambridge Walze 6.3 m/Cambridge Roller/ Каток Кэмбридж/ Rouleau Cambridge
Κύλινδρος χόρτων, 5130142 5130142
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2020, Πλάτος εργασίας: 6.30 m, Βάρος: 450 kg, Διάμετρος κυλίνδρου: 600 cm
9.763 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
MC-AGRI Wiesenwalze mit Fahrwerk
4
MC-AGRI Wiesenwalze mit Fahrwerk
Κύλινδρος χόρτων, 5128108 5128108
  03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Σασί, Πλάτος εργασίας: 2.84 m, Βάρος: 3000 kg, Διάμετρος κυλίνδρου: 122 cm
6.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MODERNTECH WAŁ ŁĄKOWY
9
MODERNTECH WAŁ ŁĄKOWY
Κύλινδρος χόρτων, 5117735 5117735
  09-500 GOSTYNIN, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2020, Φωτισμός, Σασί, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Βάρος: 2090 kg, Διάμετρος κυλίνδρου: 1220 cm
3.324 €
εξ. 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SMS Golem 540
3
SMS Golem 540
Κύλινδρος χόρτων, 5025279 5025279
  09487 Schlettau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Φωτισμός, Σασί, Πλάτος εργασίας: 5.40 m, Βάρος: 5400 kg, Διάμετρος κυλίνδρου: 102 cm
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
ATMP Wiesenwalze 2,5m / Walze / Wał łąkowy
5
ATMP Wiesenwalze 2,5m / Walze / Wał łąkowy
Κύλινδρος χόρτων, 5041929 5041929
  04-026 Warszawa, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Βάρος: 2090 kg, Διάμετρος κυλίνδρου: 1220 cm
3.324 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
GEO Wiesenwalze BLR 180
4
GEO Wiesenwalze BLR 180
Κύλινδρος χόρτων, 4902929 4902929
  49497 Mettingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Βάρος: 192 kg, Διάμετρος κυλίνδρου: 50 cm
731 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Agroland Conroller Silowalze 3m, sofort verfügbar
3
Agroland Conroller Silowalze 3m, sofort verfügbar
Κύλινδρος χόρτων, 4903457 4903457
  34308 Bad Emstal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Βάρος: 2000 kg, Διάμετρος κυλίνδρου: 93 cm
5.756,30 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Expom Mors
5
Expom Mors
Κύλινδρος χόρτων, 4947599 4947599
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.75 m, Βάρος: 1530 kg, Διάμετρος κυλίνδρου: 122 cm
4.890 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Wiesenwalze Walze 2.75 m
4
Wiesenwalze Walze 2.75 m
Κύλινδρος χόρτων, 5005075 5005075
  46459 Rees-Millingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Σασί, Πλάτος εργασίας: 2.75 m, Διάμετρος κυλίνδρου: 122 cm
6.302,52 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
VEMAC Wiesenwalze Walze Schleppe Rasenwalze 180cm NEU
6
VEMAC Wiesenwalze Walze Schleppe Rasenwalze 180cm NEU
Κύλινδρος χόρτων, 4937903 4937903
  39171 Osterweddingen / Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Βάρος: 470 kg, Διάμετρος κυλίνδρου: 81 cm
1.420,17 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
S V D - Wiesenwalze 2,5-Meter Wiesenwalze 2,5- meter zum Anhängen
17
S V D - Wiesenwalze 2,5-Meter Wiesenwalze 2,5- meter zum Anhängen
Κύλινδρος χόρτων, 4809641 4809641
  94089 Neureichenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Βάρος: 590 kg, Διάμετρος κυλίνδρου: 82 cm
1.420,17 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fehrenbach Rapido 2,50m
8
Fehrenbach Rapido 2,50m
Κύλινδρος χόρτων, 4859268 4859268
  57612 Kroppach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Βάρος: 830 kg, Διάμετρος κυλίνδρου: 40 cm
10.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Metal-Technik Wiesenwalze  | Gesamtlänge: 3m SOFORT  VERFÜGBAR
-15%
8
Metal-Technik Wiesenwalze | Gesamtlänge: 3m SOFORT VERFÜGBAR
Κύλινδρος χόρτων, 4870959 4870959
  06193 Petersberg OT Beidersee, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Σασί, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Βάρος: 2400 kg, Διάμετρος κυλίνδρου: 1220 cm
3.590 €
4.210 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Lomma Wiesenwalze Single 2700
Βίντεο
5
Lomma Wiesenwalze Single 2700
Κύλινδρος χόρτων, 4850327 4850327
  06193 Petersberg OT Beidersee, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Σασί, Πλάτος εργασίας: 2.70 m, Βάρος: 3000 kg, Διάμετρος κυλίνδρου: 122 cm
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
SMS Golem LV 540
13
SMS Golem LV 540
Κύλινδρος χόρτων, 4734835 4734835
  09487 Schlettau, Γερμανία
Φωτισμός, Σασί, Πλάτος εργασίας: 5.40 m, Βάρος: 5080 kg, Διάμετρος κυλίνδρου: 102 cm
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Wiesenwalze Ackerwalze 2,5m NEU 2,75m und 3m RASENWALZE SONDERPREIS!!!!!
11
Wiesenwalze Ackerwalze 2,5m NEU 2,75m und 3m RASENWALZE SONDERPREIS!!!!!
Κύλινδρος χόρτων, 4585017 4585017
  02828 Görlitz, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Βάρος: 2925 kg, Διάμετρος κυλίνδρου: 122 cm
3.499 €
Δείτε αγγελία
SMS Wiesenwalze Golem 300 Glattwalze
7
SMS Wiesenwalze Golem 300 Glattwalze
Κύλινδρος χόρτων, 4619783 4619783
  24622 Gnutz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.55 m, Διάμετρος κυλίνδρου: 125 cm
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
MD AFII Wiesenwalze * WO /2,5M Arbeitsbreite
5
MD AFII Wiesenwalze * WO /2,5M Arbeitsbreite
Κύλινδρος χόρτων, 4729503 4729503
  27404 Zeven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Βάρος: 1470 kg
3.999 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SVD- Wiesenewalze 1,5 Meter Wiesenwalze 1,5 Meter
11
SVD- Wiesenewalze 1,5 Meter Wiesenwalze 1,5 Meter
Κύλινδρος χόρτων, 4453349 4453349
  94089 Neureichenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Βάρος: 390 kg, Διάμετρος κυλίνδρου: 820 cm
1.084,03 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Moderntech Wiesenwalze Verdichtungswalze für Wiese und Feld | Serie W
14
Moderntech Wiesenwalze Verdichtungswalze für Wiese und Feld | Serie W
Κύλινδρος χόρτων, 4431652 4431652
  18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2020, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Βάρος: 2090 kg, Διάμετρος κυλίνδρου: 122 cm
3.373 €
logo
Δείτε αγγελία
ATMP Wiesenwalze 2.5 /Meadow roller/ Луговой 2,5 м/ Roulea/Rodillo de prad
7
ATMP Wiesenwalze 2.5 /Meadow roller/ Луговой 2,5 м/ Roulea/Rodillo de prad
Κύλινδρος χόρτων, 4308289 4308289
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Βάρος: 2018 kg, Διάμετρος κυλίνδρου: 122 cm
4.823 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
KMZ Wiesenwalze mit Räder, 2-Zyl, 1,6 x 2,7 m, meadow roller
6
KMZ Wiesenwalze mit Räder, 2-Zyl, 1,6 x 2,7 m, meadow roller
Κύλινδρος χόρτων, 3892727 3892727
  18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 2.70 m, Διάμετρος κυλίνδρου: 160 cm
7.000 €
logo
Δείτε αγγελία
KMZ Wiesenwalze mit Fahrgestell 2-Zyl. 1,4 x 2,7 m
6
KMZ Wiesenwalze mit Fahrgestell 2-Zyl. 1,4 x 2,7 m
Κύλινδρος χόρτων, 3892726 3892726
  18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 2.70 m, Διάμετρος κυλίνδρου: 140 cm
5.900 €
logo
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 105