Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης

Αγοράστε μεταχειρισμένα Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Strautmann Super Vitesse 3102 CFS
9
Strautmann Super Vitesse 3102 CFS
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 3892030
87640 Ebenhofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, 40 χλμ/ώρα, Σύστημα αυτόματης πλήρωσης, Αερόφρενο, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Στροφείο, Κεντρική λίπανση, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Strautmann SuperVitesse 2 DoH
10
Strautmann SuperVitesse 2 DoH
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 3886562
53534 Hoffeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, 40 χλμ/ώρα, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Αερόφρενο, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Στροφείο, Κεντρική λίπανση, Ημερομηνία εγγραφής: 10.05.2007, Όγκος φόρτωσης: 28.00 m³, ...
19.999 €
με 19% ΦΠΑ
16.806 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr K7.44
5
Deutz-Fahr K7.44
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 3898425
2636eh Schipluiden, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2006, 40 χλμ/ώρα, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου, Υδραυλικά φρένα, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Κεντρική λίπανση, Όγκος φόρτωσης: 29.00 m³, ...
21.175 €
με 21% ΦΠΑ
17.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Strautmann Giga Vitesse 4
20
Strautmann Giga Vitesse 4
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 3904614
47546 Kalkar, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Στροφείο, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου, Αερόφρενο, 40 χλμ/ώρα, Ημερομηνία εγγραφής: 17.10.2005, Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, ...
34.900 €
με 19% ΦΠΑ
29.328 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kemper GT 12000
11
Kemper GT 12000
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 3904160
82396 Pähl b. Weilheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, 40 χλμ/ώρα, Σύστημα αυτόματης πλήρωσης, Αερόφρενο, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Στροφείο, Κεντρική λίπανση, ...
12.900 €
με 10.7% ΦΠΑ
11.653 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas Quantum 5500S
6
Claas Quantum 5500S
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 3833729
37581 Altgandersheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, 40 χλμ/ώρα, Σύστημα αυτόματης πλήρωσης, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Αερόφρενο, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Στροφείο, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Krone ZX 400 GD
7
Krone ZX 400 GD
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 3852841
33154 Salzkotten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Στροφείο, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος, 40 χλμ/ώρα, Όγκος φόρτωσης: 38.00 m³, Συνολικό βάρος: 23.00 t, Αριθμός μαχαιριών στην κεφαλή: 46, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Strautmann ZELON CFS-2901
5
Strautmann ZELON CFS-2901
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 3861480
74405 Gaildorf-Münster, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, 40 χλμ/ώρα, Σύστημα αυτόματης πλήρωσης, Αερόφρενο, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Στροφείο, Όγκος φόρτωσης: 27.00 m³, ...
59.900 €
με 19% ΦΠΑ
50.336 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Strautmann GIGA Vitesse CFS 4401 DO aus 2012 in gutem Zustand
17
Strautmann GIGA Vitesse CFS 4401 DO aus 2012 in gutem Zustand
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 3874516
Bundesland Brandenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Στροφείο, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Σύστημα αυτόματης πλήρωσης, 40 χλμ/ώρα, Ημερομηνία εγγραφής: 09.05.2012, Όγκος φόρτωσης: 38.00 m³, Συνολικό βάρος: 24.00 t, ...
65.438 €
με 19% ΦΠΑ
54.990 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Mengele LW 432 Garant
9
Mengele LW 432 Garant
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 3926304
73073 DONZDORF /KREIS GÖPPINGEN , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Ημερομηνία εγγραφής: 01.05.1991, Όγκος φόρτωσης: 32.00 m³, Συνολικό βάρος: 8.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, ...
6.990 €

Δείτε αγγελία
Bergmann Shuttle 980K
12
Bergmann Shuttle 980K
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 3924603
71297 Mönsheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Στροφείο, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου, Αερόφρενο, Σύστημα αυτόματης πλήρωσης, Ημερομηνία εγγραφής: 01.04.2015, ...
78.000 €
με 19% ΦΠΑ
65.546 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Krone ZX 45 GD
12
Krone ZX 45 GD
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 3924546
33335 Gütersloh, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, 40 χλμ/ώρα, Σύστημα αυτόματης πλήρωσης, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Αερόφρενο, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Στροφείο, Όγκος φόρτωσης: 43.00 m³, Συνολικό βάρος: 23.00 t, ...
1.190 €
με 19% ΦΠΑ
1.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Mengele Agrobull 3000
12
Mengele Agrobull 3000
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 3923151
57489 Drolshagen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, 40 χλμ/ώρα, Αερόφρενο, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Στροφείο, Όγκος φόρτωσης: 30.00 m³, Συνολικό βάρος: 14.00 t, ...
29.500 €

Δείτε αγγελία
Mengele Mengele Duo Bull 7000/3 RS
18
Mengele Mengele Duo Bull 7000/3 RS
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 3927968
27374 Visselhövede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, 40 χλμ/ώρα, Σύστημα αυτόματης πλήρωσης, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Αερόφρενο, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Στροφείο, Ημερομηνία εγγραφής: 04.05.2011, ...
41.531 €
με 19% ΦΠΑ
34.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pöttinger Europrofi 5510 D
9
Pöttinger Europrofi 5510 D
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 3843654
63628 Bad Soden Salmünster, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Στροφείο, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Σύστημα αυτόματης πλήρωσης, 40 χλμ/ώρα, ...
66.420 €
70.000 €

με 10.7% ΦΠΑ
60.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pöttinger SILOPROFI III
14
Pöttinger SILOPROFI III
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 3839804
26203 Wardenburg / Littel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Σύστημα αυτόματης πλήρωσης, 40 χλμ/ώρα, Ημερομηνία εγγραφής: 14.04.1993, Συνολικό βάρος: 8.00 t, Αριθμός μαχαιριών στην κεφαλή: 17, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Vicon Feedex 300
9
Vicon Feedex 300
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 3838806
87640 Ebenhofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Κεντρική λίπανση, Όγκος φόρτωσης: 30.00 m³, Συνολικό βάρος: 6.00 t, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Pöttinger Jumbo 7200
16
Pöttinger Jumbo 7200
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 3707565
35327 Ulrichstein, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Στροφείο, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου, Αερόφρενο, Σύστημα αυτόματης πλήρωσης, 40 χλμ/ώρα, Ημερομηνία εγγραφής: 18.08.2006, ...
29.000 €
με 19% ΦΠΑ
24.370 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Hawe SLW 45 TN
10
Hawe SLW 45 TN
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 3707511
27624 Geestland, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος, 40 χλμ/ώρα, Ημερομηνία εγγραφής: 26.08.2008, Συνολικό βάρος: 23.00 t, Όγκος φόρτωσης: 45.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βαγόνι ζωοτροφών, Δίδυμο σασί, ...
33.320 €
με 19% ΦΠΑ
28.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas Cargos 9400
13
Claas Cargos 9400
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 3811459
53804 Much, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, 40 χλμ/ώρα, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Αερόφρενο, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Στροφείο, Όγκος φόρτωσης: 38.00 m³, Συνολικό βάρος: 24.00 t, ...
52.360 €
με 19% ΦΠΑ
44.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas Cargos 9400
10
Claas Cargos 9400
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 3811427
53804 Much, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου, Στροφείο, Όγκος φόρτωσης: 38.00 m³, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
49.980 €
με 19% ΦΠΑ
42.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas CARGOS 8500 Tridem
10
Claas CARGOS 8500 Tridem
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 3763515
54595 Prüm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Στροφείο, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Σύστημα αυτόματης πλήρωσης, 40 χλμ/ώρα, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Krone Titan 6/48 GL All In in gutem Zustand, mit 500-er Bereifung
20
Krone Titan 6/48 GL All In in gutem Zustand, mit 500-er Bereifung
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 3576327
88483 Burgrieden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, 40 χλμ/ώρα, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Κεντρική λίπανση, Όγκος φόρτωσης: 48.00 m³, Συνολικό βάρος: 8.00 t, Αριθμός μαχαιριών στην κεφαλή: 35, ...
12.990 €
με 19% ΦΠΑ
10.916 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Mengele Rotant 745/2
7
Mengele Rotant 745/2
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 3572193
57223 Kreuztal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Στροφείο, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Σύστημα αυτόματης πλήρωσης, 40 χλμ/ώρα, ...
14.994 €
με 19% ΦΠΑ
12.600 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr K7.44
4
Deutz-Fahr K7.44
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 3578026
78244 Gottmadingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 01.05.2006, Όγκος φόρτωσης: 39.00 m³, Συνολικό βάρος: 12.00 t, Αριθμός μαχαιριών στην κεφαλή: 33, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, ...
17.850 €
με 19% ΦΠΑ
15.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 945