Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης

Αγοράστε μεταχειρισμένα Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Deutz-Fahr FE 637
12
Deutz-Fahr FE 637
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, bht2854927
7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1993, 40 χλμ/ώρα, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Υδραυλικά φρένα, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Όγκος φόρτωσης: 35.00 m³, Συνολικό βάρος: 14.00 t, Αριθμός μαχαιριών στην κεφαλή: 22, ...
5.000 €

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Schmihing GmbH Maisschiebeschild MS 4300 - SILAGE BLADE - PREMIUM
6
Schmihing GmbH Maisschiebeschild MS 4300 - SILAGE BLADE - PREMIUM
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, bht3013440
49326 Melle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Διανομέας σιλό
9.948 €
με 19% ΦΠΑ
8.360 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
JOB Silageandruckwalze Inno 400, mit hydr. Verschiebung
9
JOB Silageandruckwalze Inno 400, mit hydr. Verschiebung
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, bht2398376
49847 Itterbeck, Γερμανία
11.841 €
με 19% ΦΠΑ
9.950 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Strautmann Giga-Vitesse CFS 4001 DO
18
Strautmann Giga-Vitesse CFS 4001 DO
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, bht3188552
27639 Wanhöden / Wurster Nordseeküste, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, 40 χλμ/ώρα, Σύστημα αυτόματης πλήρωσης, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Αερόφρενο, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Στροφείο, Ημερομηνία εγγραφής: 13.05.2015, ...
85.621 €
με 19% ΦΠΑ
71.950 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kverneland TA 465 Taarup
18
Kverneland TA 465 Taarup
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, bht3546560
4153 XL Beesd, Ολλανδία
Στροφείο, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Υδραυλικά φρένα, 40 χλμ/ώρα, Όγκος φόρτωσης: 30.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Αριθμός μαχαιριών στην κεφαλή: 48, Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, ...
26.620 €
με 21% ΦΠΑ
22.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas CARGOS 8500 Tridem
10
Claas CARGOS 8500 Tridem
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, bht3763515
54595 Prüm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, 40 χλμ/ώρα, Σύστημα αυτόματης πλήρωσης, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Αερόφρενο, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Στροφείο, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Rotomaster 5520
8
Deutz-Fahr Rotomaster 5520
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, bht3722411
87640 Ebenhofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, 40 χλμ/ώρα, Σύστημα αυτόματης πλήρωσης, Αερόφρενο, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Ημερομηνία εγγραφής: 01.05.2013, ...
48.500 €
με 19% ΦΠΑ
40.756 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Bergmann 30 K
10
Bergmann 30 K
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, bht3727154
95482 Gefrees, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, 40 χλμ/ώρα, Αερόφρενο, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Στροφείο, Κεντρική λίπανση, Όγκος φόρτωσης: 30.00 m³, ...
11.900 €
με 19% ΦΠΑ
10.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Strautmann Vitesse 320 - auch gut als großer Heu-Ladewagen, guter Zust
20
Strautmann Vitesse 320 - auch gut als großer Heu-Ladewagen, guter Zust
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, bht3721484
88483 Burgrieden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Κεντρική λίπανση, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Αερόφρενο, 40 χλμ/ώρα, Όγκος φόρτωσης: 51.00 m³, Συνολικό βάρος: 12.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
15.990 €
με 19% ΦΠΑ
13.437 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pöttinger Jumbo 6000
4
Pöttinger Jumbo 6000
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, bht3769945
4673 Gaspoltshofen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2002, 40 χλμ/ώρα, Σύστημα αυτόματης πλήρωσης, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Αερόφρενο, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Στροφείο, ...
23.400 €
με 20% ΦΠΑ
19.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Hawe SLW 45 TN
10
Hawe SLW 45 TN
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, bht3707511
27624 Geestland, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, 40 χλμ/ώρα, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 26.08.2008, Όγκος φόρτωσης: 45.00 m³, Συνολικό βάρος: 23.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βαγόνι ζωοτροφών, Δίδυμο σασί, ...
33.320 €
με 19% ΦΠΑ
28.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pöttinger Jumbo 7200
16
Pöttinger Jumbo 7200
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, bht3707565
35327 Ulrichstein, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, 40 χλμ/ώρα, Σύστημα αυτόματης πλήρωσης, Αερόφρενο, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Στροφείο, Ημερομηνία εγγραφής: 18.08.2006, ...
41.650 €
με 19% ΦΠΑ
35.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Krone MX 350 GD, Samozbierająca
16
Krone MX 350 GD, Samozbierająca
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, bht3684422
48-250 Głogówek, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2011, 40 χλμ/ώρα, Σύστημα αυτόματης πλήρωσης, Αερόφρενο, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Όγκος φόρτωσης: 35.00 m³, Συνολικό βάρος: 23.00 t, Αριθμός μαχαιριών στην κεφαλή: 41, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
49.704 €
με 23% ΦΠΑ
40.410 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Krone MX 350 GD
11
Krone MX 350 GD
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, bht3669927
25785 Odderade, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Στροφείο, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Σύστημα αυτόματης πλήρωσης, 40 χλμ/ώρα, ...
53.550 €
με 19% ΦΠΑ
45.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Krone AX 310
8
Krone AX 310
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, bht3677002
56355 Oberbachheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Κεντρική λίπανση, Στροφείο, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου, Αερόφρενο, Σύστημα αυτόματης πλήρωσης, 40 χλμ/ώρα, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2015, ...
45.000 €
με 10.7% ΦΠΑ
40.650 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Krone Zx 470 GD
10
ΝΈΑ Krone Zx 470 GD
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, bht3774781
Karchham 2 St.Martin im Innkreis, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2013, 40 χλμ/ώρα, Σύστημα αυτόματης πλήρωσης, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Αερόφρενο, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Στροφείο, ...
93.600 €
με 20% ΦΠΑ
78.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Krone Titan 6/48 GL All In, mit Druckluftbremse + 500-er Bereifung
20
Krone Titan 6/48 GL All In, mit Druckluftbremse + 500-er Bereifung
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, bht3593178
88483 Burgrieden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Κεντρική λίπανση, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Αερόφρενο, 40 χλμ/ώρα, Ημερομηνία εγγραφής: 01.04.2002, Όγκος φόρτωσης: 48.00 m³, Συνολικό βάρος: 12.00 t, ...
18.990 €
με 19% ΦΠΑ
15.958 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Krone ZX 430 GL
16
Krone ZX 430 GL
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, bht3578447
8401 JE Gorredijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Κεντρική λίπανση, Στροφείο, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Υδραυλικά φρένα, 40 χλμ/ώρα, Όγκος φόρτωσης: 43.00 m³, Συνολικό βάρος: 28.00 t, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Krone Titan 6/48 GL All In in gutem Zustand, mit 500-er Bereifung
20
Krone Titan 6/48 GL All In in gutem Zustand, mit 500-er Bereifung
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, bht3576327
88483 Burgrieden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, 40 χλμ/ώρα, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Κεντρική λίπανση, Όγκος φόρτωσης: 48.00 m³, Συνολικό βάρος: 8.00 t, Αριθμός μαχαιριών στην κεφαλή: 35, ...
12.990 €
με 19% ΦΠΑ
10.916 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Schuitemaker Rapide 125 SW
9
Schuitemaker Rapide 125 SW
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, bht3430096
59929 Brilon, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Στροφείο, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος, 40 χλμ/ώρα, Ημερομηνία εγγραφής: 23.05.2011, ...
Τιμή μετά από ερώτηση


ενοικίαση από 1.785,00 €
ανά μήνα
Δείτε αγγελία
Krone 4 XL R /GD
7
Krone 4 XL R /GD
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, bht3516355
56333 Winningen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Κεντρική λίπανση, Στροφείο, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Σύστημα αυτόματης πλήρωσης, ...
21.500 €
με 19% ΦΠΑ
18.067 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Mengele Garant 535 G mit Druckluftbremsanlage - in gutem Zustand !!!
20
Mengele Garant 535 G mit Druckluftbremsanlage - in gutem Zustand !!!
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, bht3614069
88483 Burgrieden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, 40 χλμ/ώρα, Αερόφρενο, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Κεντρική λίπανση, Όγκος φόρτωσης: 35.00 m³, Συνολικό βάρος: 8.00 t, Αριθμός μαχαιριών στην κεφαλή: 33, ...
14.990 €
με 19% ΦΠΑ
12.597 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Lely Tigo PR 60
10
Lely Tigo PR 60
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, bht3608627
82396 Pähl b. Weilheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Στροφείο, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου, Αερόφρενο, Σύστημα αυτόματης πλήρωσης, 40 χλμ/ώρα, Ημερομηνία εγγραφής: 01.05.2017, ...
75.901 €
με 19% ΦΠΑ
63.782 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr K7.44
4
Deutz-Fahr K7.44
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, bht3578026
78244 Gottmadingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 01.05.2006, Όγκος φόρτωσης: 39.00 m³, Συνολικό βάρος: 12.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Αριθμός μαχαιριών στην κεφαλή: 33, ...
17.850 €
με 19% ΦΠΑ
15.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Mengele Rotant 745/2
7
Mengele Rotant 745/2
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, bht3572193
57223 Kreuztal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Στροφείο, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Σύστημα αυτόματης πλήρωσης, 40 χλμ/ώρα, ...
14.994 €
με 19% ΦΠΑ
12.600 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Strautmann Giga Vitesse 3 Duo Plus
5
Strautmann Giga Vitesse 3 Duo Plus
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, bht3587230
56333 Winningen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Κεντρική λίπανση, Στροφείο, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου, Αερόφρενο, 40 χλμ/ώρα, Όγκος φόρτωσης: 38.00 m³, ...
25.950 €
με 19% ΦΠΑ
21.807 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Strautmann Giga Vitesse 4 Duo Plus
4
Strautmann Giga Vitesse 4 Duo Plus
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, bht3587220
56333 Winningen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Κεντρική λίπανση, Στροφείο, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου, Αερόφρενο, 40 χλμ/ώρα, Όγκος φόρτωσης: 42.00 m³, Συνολικό βάρος: 20.00 t, ...
28.499 €
με 19% ΦΠΑ
23.949 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas Quantum 3500 P
7
Claas Quantum 3500 P
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, bht3283385
9051 JC Stiens, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2007, Στροφείο, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Υδραυλικά φρένα, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου, Όγκος φόρτωσης: 28.00 m³, Συνολικό βάρος: 11.00 t, ...
18.144 €
με 21% ΦΠΑ
14.995 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas Sprint 445 K mit 19-er Bereifung - guter Zustand - 40 km/h
13
Claas Sprint 445 K mit 19-er Bereifung - guter Zustand - 40 km/h
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, bht3256468
88279 Amtzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993, 40 χλμ/ώρα, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Όγκος φόρτωσης: 42.00 m³, Συνολικό βάρος: 8.00 t, Αριθμός μαχαιριών στην κεφαλή: 31, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
9.990 €

Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Landmaschinen ROTOMASTER 4014
6
Deutz-Fahr Landmaschinen ROTOMASTER 4014
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, bht3192377
83674 Gaissach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Κεντρική λίπανση, Στροφείο, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου, Αερόφρενο, Σύστημα αυτόματης πλήρωσης, 40 χλμ/ώρα, Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, ...
44.000 €
με 19% ΦΠΑ
36.975 € καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 1024