Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης

Αγοράστε μεταχειρισμένα Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Pöttinger Krone Claas Deutz-Fahr Bergmann Fendt Kaweco Steyr
Krone TX 560
6
ΝΈΑ Krone TX 560
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5205003 5205003
  99976 Anrode OT Lengefeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Αερόφρενο, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Σασί: Τρίδυμο σασί
43.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone ZX 400 GD
8
ΝΈΑ Krone ZX 400 GD
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5204629 5204629
  53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης
37.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Mengele GARANT 430/3
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5204141 5204141
  3910 Zwettl, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1997, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης
3.088,50 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger Boss Junior 22 T - neu und sofort !!!! ein leichter und hangtauglicher Tieflader-Ladewagen !!!!
6
ΝΈΑ Pöttinger Boss Junior 22 T - neu und sofort !!!! ein leichter und hangtauglicher Tieflader-Ladewagen !!!!
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5204050 5204050
  88483 Burgrieden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Όγκος φόρτωσης: 22.00 m³, Αριθμός μαχαιριών στην κεφαλή: 4, Συνολικό βάρος: 4000 kg, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Σασί: Δίκυκλa, ...
18.899,16 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Krone TX 460 D
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5203979 5203979
  27404 Nartum-Gyhum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος
45.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Trioliet GIGANT 900
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5203968 5203968
  59872 Meschede - Remblinghausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010
6.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone TITAN 6-42 GD
20
ΝΈΑ Krone TITAN 6-42 GD
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5203515 5203515
  84513 Töging am Inn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης
7.983 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fristein LWA 300
4
ΝΈΑ Fristein LWA 300
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5203272 5203272
  59329 Wadersloh, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1976, Αριθμός μαχαιριών στην κεφαλή: 10, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Συνολικό βάρος: 4400 kg, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Σασί: Δίκυκλa
1.800 €
Δείτε αγγελία
Pöttinger EUROPROFI 5000 EUROMATIC
19
ΝΈΑ Pöttinger EUROPROFI 5000 EUROMATIC
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5203108 5203108
  8105 AR Luttenberg, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2009
35.000 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone Turbo 2900
ΝΈΑ Krone Turbo 2900
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5202881 5202881
  88167 Grünenbach, Γερμανία
Όγκος φόρτωσης: 30.00 m³, Αριθμός μαχαιριών στην κεφαλή: 35, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Συνολικό βάρος: 6000 kg, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Σασί: Δίκυκλa, Ελαστικά: 15/17
999 €
Δείτε αγγελία
Strautmann Vitesse 1 DO opraapwagen
4
ΝΈΑ Strautmann Vitesse 1 DO opraapwagen
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5202829 5202829
  8107 AG Broekland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1989, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Υδραυλικά φρένα, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Σασί: Δίδυμο σασί
2.250 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone MX 350 GL
7
ΝΈΑ Krone MX 350 GL
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5202699 5202699
  06686 Zorbau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Ελαστικά: 800/45R26.5
29.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas CARGOS 750
16
ΝΈΑ Claas CARGOS 750
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5202347 5202347
  49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Τύπος: Όχημα ενσίρωσης
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Schuitemaker RAPIDE 55S OPRAAPWAGEN
ΝΈΑ Schuitemaker RAPIDE 55S OPRAAPWAGEN
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5202163 5202163
  3405 AM Benschop, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2020, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Schuitemaker RAPIDE 520S
ΝΈΑ Schuitemaker RAPIDE 520S
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5202159 5202159
  3405 AM Benschop, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2020, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Schuitemaker RAPIDE 580S
ΝΈΑ Schuitemaker RAPIDE 580S
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5202158 5202158
  2973 AN Molenaarsgraaf, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Schuitemaker RAPIDE 660 S
ΝΈΑ Schuitemaker RAPIDE 660 S
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5202154 5202154
  3405 AM Benschop, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2020, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Schuitemaker RAPIDE 6600 S
ΝΈΑ Schuitemaker RAPIDE 6600 S
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5202149 5202149
  3405 AM Benschop, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2020, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Ελαστικά: 750/40x26.5
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Pöttinger Boss Alpin 251
5
ΝΈΑ Pöttinger Boss Alpin 251
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5202080 5202080
  6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης
22.416,67 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Quantum 5500S
2
ΝΈΑ Claas Quantum 5500S
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5202076 5202076
  8650 Houthulst, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2000
16.500 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger Torro 6510 Combiline
7
ΝΈΑ Pöttinger Torro 6510 Combiline
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5201486 5201486
  35096 Weimar-Niederwalgern, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Μέγιστη ταχύτητα: 1 km/h, Τύπος: Όχημα ενσίρωσης
71.428,57 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger Europrofi
5
ΝΈΑ Pöttinger Europrofi
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5201482 5201482
  23843 Bad Oldesloe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Όγκος φόρτωσης: 30.00 m³, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης
22.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Pöttinger PÖTTINGER EUROPROFI 5000D met afvoerband
ΝΈΑ Pöttinger PÖTTINGER EUROPROFI 5000D met afvoerband
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5201427 5201427
  5408 SZ Volkel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Schuitemaker Rapide 2085S
9
ΝΈΑ Schuitemaker Rapide 2085S
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5201180 5201180
  8097 PB Oosterwolde, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2009, Υδραυλικά φρένα, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Στροφείο, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Ημερομηνία εγγραφής: 05.05.2009, Όγκος φόρτωσης: 42.00 m³, Αριθμός μαχαιριών στην κεφαλή: 44, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Schuitemaker Rapide 145S
8
ΝΈΑ Schuitemaker Rapide 145S
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5201177 5201177
  8097 PB Oosterwolde, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2005, Υδραυλικά φρένα, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Στροφείο, Ημερομηνία εγγραφής: 01.05.2005, Όγκος φόρτωσης: 42.00 m³, Αριθμός μαχαιριών στην κεφαλή: 39, Μέγιστη ταχύτητα: 45 km/h, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 1012