Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης

Αγοράστε μεταχειρισμένα Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Pöttinger Krone Claas Bergmann Deutz-Fahr
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Krone TX 560 D
6
ΝΈΑ Krone TX 560 D
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4765133 4765133
  23881 (K)Alt Mölln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης
45.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann SZ 234 Heckschneidza
3
ΝΈΑ Strautmann SZ 234 Heckschneidza
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4765124 4765124
  34431 Marsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Όγκος φόρτωσης: 22.00 m³, Τύπος: Λοιπά
3.781,51 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Eicher
ΝΈΑ Eicher
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4765087 4765087
  95352 Marktleugast, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1961, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Σασί: Δίκυκλa
500 €
Δείτε αγγελία
Saphir Kombi 5001
5
ΝΈΑ Saphir Kombi 5001
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4764742 4764742
  48480 Spelle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Τύπος: Λοιπά
3.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Strautmann GIGA TRAILER 4602
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4764169 4764169
  49593 Bersenbrück-Ahausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Αερόφρενο
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Silberhorn Maschinenbau SVG3000H Hydraulisch Auskippbar
4
ΝΈΑ Silberhorn Maschinenbau SVG3000H Hydraulisch Auskippbar
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4763021 4763021
  66482 Zweibrücken, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ημερομηνία εγγραφής: 01.05.2017, Τύπος: Διανομέας σιλό
7.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Stego 285-Pro
5
ΝΈΑ Sonstige / Other Stego 285-Pro
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4763013 4763013
  48480 Spelle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Λοιπά
10.588,24 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Krone TURBO 5000
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4762566 4762566
  49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1987, Τύπος: Όχημα ενσίρωσης
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Mengele LAW 750-2
18
ΝΈΑ Mengele LAW 750-2
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4762324 4762324
  27404 Nartum-Gyhum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Δοσιμετρικός κύλινδρος
Δημοπρασία
auction
Δείτε αγγελία
BvL V-MIX 13 PLUS 2S
9
ΝΈΑ BvL V-MIX 13 PLUS 2S
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4762321 4762321
  49716 Meppen-Versen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010
3.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone R/GD XXL
10
ΝΈΑ Krone R/GD XXL
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4761316 4761316
  87-330 Jabłonowo Pomorskie, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1998, Όγκος φόρτωσης: 32.00 m³, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης
9.139,91 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mengele Super Rotant 743/2
6
Mengele Super Rotant 743/2
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4761061 4761061
  29562 Suhlendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Αερόφρενο, Σύστημα αυτόματης πλήρωσης, Όγκος φόρτωσης: 27.00 m³, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης
12.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Claas Cargos 9500
6
Claas Cargos 9500
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4760975 4760975
  29562 Suhlendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Αερόφρενο, Σύστημα αυτόματης πλήρωσης, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης
49.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Claas CARGOS 750
8
Claas CARGOS 750
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4760889 4760889
  29562 Suhlendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης
36.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Krone ZX 450
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4760818 4760818
  29399 Wahrenholz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης
43.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Pöttinger EUROPROFI III EUROMATIC
6
Pöttinger EUROPROFI III EUROMATIC
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4760707 4760707
  27419 Sittensen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Όγκος φόρτωσης: 35.00 m³, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης
8.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Strautmann GIGA VITESSE GFS3601 DO
7
Strautmann GIGA VITESSE GFS3601 DO
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4760700 4760700
  27419 Sittensen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Αερόφρενο, Σύστημα αυτόματης πλήρωσης, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Ημερομηνία εγγραφής: 03.05.2011, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης
29.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Pöttinger Europrofi 2
4
Pöttinger Europrofi 2
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4760124 4760124
  4910 Pattigham, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου, Όγκος φόρτωσης: 47.00 m³, Τύπος: Όχημα ενσίρωσης, Σασί: Δίδυμο σασί
28.230,09 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger Siloprofi 3
11
Pöttinger Siloprofi 3
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4760120 4760120
  4910 Pattigham, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Κεντρική λίπανση, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου, Όγκος φόρτωσης: 45.00 m³, Τύπος: Όχημα ενσίρωσης, Σασί: Δίδυμο σασί
16.725,66 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mengele Quadro 345 mit Dosierwalzen
7
Mengele Quadro 345 mit Dosierwalzen
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4760034 4760034
  4910 Pattigham, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1989, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Όγκος φόρτωσης: 30.00 m³, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Σασί: Δίκυκλa
2.637,17 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger PRIMO 400L
17
Pöttinger PRIMO 400L
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4759975 4759975
  4224 Wartberg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2009, Αερόφρενο, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Σασί: Δίδυμο σασί
26.106,19 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger JUMBO 6010 D
9
Pöttinger JUMBO 6010 D
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4759962 4759962
  26605 Aurich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Ελαστικά: 710/45R22,5 VREDESTE
44.117,65 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann GIGA-VITESSE CFS 400
4
Strautmann GIGA-VITESSE CFS 400
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4759944 4759944
  26180 Rastede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Ελαστικά: 750/45 R26.5
43.613,45 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mengele LW 310 Quadro
4
Mengele LW 310 Quadro
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4673463 4673463
  92554 Thanstein, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1986, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης
2.500 €
Δείτε αγγελία
Pöttinger Trend I
Pöttinger Trend I
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4618254 4618254
  92554 Thanstein, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1981, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης
750 €
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1023