Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης

Αγοράστε μεταχειρισμένα Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Kaweco Radium 50
7
ΝΈΑ Kaweco Radium 50
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4516013
  19205 Gadebusch, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Αερόφρενο
25.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Mengele Ladewagen LW 370 Quadr
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4516006
  36251 Bad Hersfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1984
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Krone Turbo 4000
7
ΝΈΑ Krone Turbo 4000
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4515471
  49843 Uelsen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1984, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Όγκος φόρτωσης: 35.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Δίδυμο σασί
1.261 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone ZX 400GDO
8
ΝΈΑ Krone ZX 400GDO
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4514677
  4560 Kirchdorf , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2009
41.583,33 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Hawe SLW 40
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4514268
  59399 Olfen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
22.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Pöttinger TORRO 5700 D
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4514255
  57368 Lennestadt-Elspe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
49.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr K570
17
ΝΈΑ Deutz-Fahr K570
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4513328
  9433 TH Zwiggelte, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1993
2.250 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger Europrofi
20
ΝΈΑ Pöttinger Europrofi
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4513326
  9433 TH Zwiggelte, Ολλανδία
15.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Miedema Presto
14
ΝΈΑ Miedema Presto
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4512185
  1749 DA Warmenhuizen, Ολλανδία
Υδραυλικά φρένα, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Στροφείο, Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Δίδυμο σασί
3.750 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Weidemann Silageschneidzange
ΝΈΑ Weidemann Silageschneidzange
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4511486
  17309 Rollwitz OT Schmarsow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Λοιπά
500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Weidemann Krokodilgebiss
ΝΈΑ Weidemann Krokodilgebiss
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4511472
  17309 Rollwitz OT Schmarsow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Λοιπά
1.700 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Cargos 750
3
ΝΈΑ Claas Cargos 750
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4511147
  86405 Meitingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Αερόφρενο, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Όγκος φόρτωσης: 44.00 m³, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βαγόνι ζωοτροφών, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 800/45R 26,5
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Landsberg LS 2272
6
Landsberg LS 2272
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4511073
  75382 Althengstett, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1986, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου, Ημερομηνία εγγραφής: 01.05.1986, Όγκος φόρτωσης: 27.00 m³, Συνολικό βάρος: 4.00 t, Αριθμός μαχαιριών στην κεφαλή: 10, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
KAMPS DE WILD BV RAD-40
19
KAMPS DE WILD BV RAD-40
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4510931
  49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Mengele LW 370 Quadro als Ballenwagen Häckselwagen Rückewagen Teile
8
Mengele LW 370 Quadro als Ballenwagen Häckselwagen Rückewagen Teile
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4510621
  88483 Burgrieden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1986, Όγκος φόρτωσης: 35.00 m³, Συνολικό βάρος: 8.00 t, Δίδυμο σασί
790 €
Δείτε αγγελία
Pöttinger Profi Grand Prix I elektrische Bedienung + neue 19-er Reifen
20
Pöttinger Profi Grand Prix I elektrische Bedienung + neue 19-er Reifen
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4510620
  88483 Burgrieden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Κεντρική λίπανση, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Όγκος φόρτωσης: 32.00 m³, Συνολικό βάρος: 4.00 t, Αριθμός μαχαιριών στην κεφαλή: 16, Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, ...
5.873,95 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Veenhuis COMBI 2200
5
Veenhuis COMBI 2200
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4509923
  4845 Sart-Lez-Spa, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2008, Όγκος φόρτωσης: 42.00 m³
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Strautmann TERRA VITESSE CFS4601
10
Strautmann TERRA VITESSE CFS4601
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4509905
  4845 Sart-Lez-Spa, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2014, Όγκος φόρτωσης: 42.00 m³
50.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas CARGOS 750
20
Claas CARGOS 750
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4509688
  49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Claas CARGOS 750
20
Claas CARGOS 750
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4509687
  49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Claas CARGOS 750
20
Claas CARGOS 750
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4509686
  49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Kaweco RADIUM 45
20
Kaweco RADIUM 45
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4509684
  49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
KAMPS DE WILD BV RAD 40
20
KAMPS DE WILD BV RAD 40
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4509682
  49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Kaweco RADIUM 45
20
Kaweco RADIUM 45
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4509683
  49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
KAMPS DE WILD BV RAD 40
8
KAMPS DE WILD BV RAD 40
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4509681
  49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1022