Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης

Αγοράστε μεταχειρισμένα Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Deutz-Fahr
12
ΝΈΑ Deutz-Fahr
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4645649 4645649
  48465 Isterberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1985, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Όγκος φόρτωσης: 31.00 m³, Συνολικό βάρος: 7.50 t, Αριθμός μαχαιριών στην κεφαλή: 17, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, ...
3.200 €
Δείτε αγγελία
Mengele LAW 400 C Quadro mit elektrohydraulischer Bedienung und eigener Bordhydraulik
20
ΝΈΑ Mengele LAW 400 C Quadro mit elektrohydraulischer Bedienung und eigener Bordhydraulik
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4644866 4644866
  88483 Burgrieden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1985, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Εγκάρσιος ταινιομεταφορέας, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Όγκος φόρτωσης: 35.00 m³, Συνολικό βάρος: 8.00 t, Αριθμός μαχαιριών στην κεφαλή: 33, ...
6.990 €
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr K 7.36 ganz wenig gelaufen - mit hydraulisch-klappbarem Dürrfutteraufbau
20
ΝΈΑ Deutz-Fahr K 7.36 ganz wenig gelaufen - mit hydraulisch-klappbarem Dürrfutteraufbau
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4644848 4644848
  88483 Burgrieden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Κεντρική λίπανση, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Όγκος φόρτωσης: 36.00 m³, Συνολικό βάρος: 6.00 t, Αριθμός μαχαιριών στην κεφαλή: 33, Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, ...
10.915,97 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Autonom 2,7 to.
ΝΈΑ Claas Autonom 2,7 to.
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4644755 4644755
  37186 Moringen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1976, Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ BvL V-MIX 12 PLUS
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4644710 4644710
  49716 Meppen-Versen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
8.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mengele LW 330 8
ΝΈΑ Mengele LW 330 8
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4644638 4644638
  37186 Moringen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1976, Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Strautmann Tera Vitesse DO
15
ΝΈΑ Strautmann Tera Vitesse DO
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4644194 4644194
  83564 Soyen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Αερόφρενο, Σύστημα αυτόματης πλήρωσης, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου, Όγκος φόρτωσης: 42.00 m³, ...
60.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Hawe SLW 45
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4644183 4644183
  21493 Elmenhorst-Lanken, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
35.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Hawe Silagewagen SLW 45
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4644182 4644182
  21493 Elmenhorst-Lanken, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
35.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Kaweco Radium 45 Ladewagen
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4644178 4644178
  23843 Bad Oldesloe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
35.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger EUROPROFI 2 Euromatic
13
ΝΈΑ Pöttinger EUROPROFI 2 Euromatic
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4644094 4644094
  91126 Schwabach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Αερόφρενο, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σύστημα προστασίας λεπίδας
20.325 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bergmann ROYAL 28 S
12
ΝΈΑ Bergmann ROYAL 28 S
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4644059 4644059
  71154 Nufringen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης
12.185 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone Titan 6/42 GD
8
ΝΈΑ Krone Titan 6/42 GD
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4643715 4643715
  33154 Salzkotten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Στροφείο, Συνολικό βάρος: 11.20 t, Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 500/50-17
3.781,51 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Holaras Siloverteiler
4
ΝΈΑ Holaras Siloverteiler
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4643678 4643678
  47665 Sonsbeck, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Mengele OPRAAPWAGEN
10
ΝΈΑ Mengele OPRAAPWAGEN
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4643536 4643536
  5085 ET Esbeek, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1981, Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Δίκυκλa
3.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone TX 460 D
10
ΝΈΑ Krone TX 460 D
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4643478 4643478
  48488 Emsbüren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Όγκος φόρτωσης: 46.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 800/45R26.5
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Strautmann APERION 2401
4
ΝΈΑ Strautmann APERION 2401
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4642783 4642783
  49661 Cloppenburg, Γερμανία
Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης
2.850 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mengele Garant zweireihiges Silier-Schneidwerk mit Messern mit Knickfedern und mit Rahmen
5
ΝΈΑ Mengele Garant zweireihiges Silier-Schneidwerk mit Messern mit Knickfedern und mit Rahmen
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4642464 4642464
  88483 Burgrieden, Γερμανία
Αριθμός μαχαιριών στην κεφαλή: 33, Λοιπά
429 €
Δείτε αγγελία
Mengele 00 101435 Förderkanal Schneidwerkskanal Messerboden Garant 430 432 532 435 535
10
ΝΈΑ Mengele 00 101435 Förderkanal Schneidwerkskanal Messerboden Garant 430 432 532 435 535
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4642435 4642435
  88483 Burgrieden, Γερμανία
Λοιπά
390 €
Δείτε αγγελία
Pöttinger ERNTEBOSS 2H (22M.)
7
ΝΈΑ Pöttinger ERNTEBOSS 2H (22M.)
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4642174 4642174
  3361 Aschbach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1993, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Εγκάρσιος ταινιομεταφορέας, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου
4.700 €
Δείτε αγγελία
Krone HSD 5001
12
ΝΈΑ Krone HSD 5001
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4640381 4640381
  85435 Erding, Γερμανία
Δοσιμετρικός κύλινδρος, Εγκάρσιος ταινιομεταφορέας
1.084,01 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Landsberg LH 290 R6
5
ΝΈΑ Landsberg LH 290 R6
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4640249 4640249
  84513 Töging am Inn, Γερμανία
Δημοπρασία
auction
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Landmaschinen Fahr K 6.47
4
Deutz-Fahr Landmaschinen Fahr K 6.47
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4637415 4637415
  9005 XS Wergea, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1992
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kaweco Thorium 45
8
Kaweco Thorium 45
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4637407 4637407
  9005 XS Wergea, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Landmaschinen K 7.40
6
Deutz-Fahr Landmaschinen K 7.40
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4637404 4637404
  9005 XS Wergea, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1997
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1024