Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης

Αγοράστε μεταχειρισμένα Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Mengele GARANT 540
9
ΝΈΑ Mengele GARANT 540
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4108607
87719 Mindelheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σύστημα προστασίας λεπίδας
12.185 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mengele LW 310 QUADRO #579
10
ΝΈΑ Mengele LW 310 QUADRO #579
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4108587
83104 Schönau b.Tuntenhaus, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1987, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης
1.555 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Feedmaster 3000
ΝΈΑ Deutz-Fahr Feedmaster 3000
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4108072
9333 PA Langelo, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Ελαστικά: 19/45x17
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Claas Sprint 434 K mit 19-er Bereifung und elektrischer Bedienung
20
ΝΈΑ Claas Sprint 434 K mit 19-er Bereifung und elektrischer Bedienung
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4107858
88483 Burgrieden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Όγκος φόρτωσης: 35.00 m³, Συνολικό βάρος: 8.00 t, Αριθμός μαχαιριών στην κεφαλή: 16, Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Δίδυμο σασί, ...
7.555 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bergmann Royal 28 S
6
ΝΈΑ Bergmann Royal 28 S
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4107699
25813 Husum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 500/50-17
10.504 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mengele LW 330 Super
10
ΝΈΑ Mengele LW 330 Super
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4107559
72189 Vöhringen, Γερμανία
Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης
450 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone TX 560 D
8
ΝΈΑ Krone TX 560 D
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4107220
38154 Königslutter, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ BvL V-MIX 10
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4107207
33154 Salzkotten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Trioliet SM216VC
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4107145
48599 Gronau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Krone Turbo 3500
6
ΝΈΑ Krone Turbo 3500
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4106842
96132 Schlüsselfeld-Elsend, Γερμανία
2.620 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schuitemaker Rapide 110 S
7
ΝΈΑ Schuitemaker Rapide 110 S
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4106830
31863 Coppenbruegge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 36.00 m³
11.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger 5700
4
ΝΈΑ Pöttinger 5700
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4106810
92637 Weiden i.d.Opf., Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Αερόφρενο, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Ημερομηνία εγγραφής: 11.04.2006
30.252 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone MX 350 GD
13
ΝΈΑ Krone MX 350 GD
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4106801
84503 Altötting, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Αερόφρενο, Σύστημα αυτόματης πλήρωσης, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Όγκος φόρτωσης: 31.00 m³
67.143 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kemper RO-L 720
11
ΝΈΑ Kemper RO-L 720
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4106580
36110 Schlitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993, Αριθμός μαχαιριών στην κεφαλή: 15, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Όχημα ενσίρωσης, Δίκυκλa, Ελαστικά: 11.5/80-15.3
1.730 €

Δείτε αγγελία
Krone Titan 4 / 25 L mit einer guten Ausstattung 19-er Breitreifen
20
ΝΈΑ Krone Titan 4 / 25 L mit einer guten Ausstattung 19-er Breitreifen
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4106472
88483 Burgrieden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Όγκος φόρτωσης: 27.00 m³, Συνολικό βάρος: 5.84 t, Αριθμός μαχαιριών στην κεφαλή: 25, Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Δίκυκλa, ...
5.874 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger europrofi
12
ΝΈΑ Pöttinger europrofi
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4106337
6741 JN Lunteren, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1992, Στροφείο, Συνολικό βάρος: 10.00 t, Αριθμός μαχαιριών στην κεφαλή: 31, Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 500/50-17
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Pöttinger Jumbo 7210D mit Kurmann Fahrwerk
6
ΝΈΑ Pöttinger Jumbo 7210D mit Kurmann Fahrwerk
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4106305
77743 Schutterzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010
59.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mengele Garant 532 Topzustand, neue 19-er Breitreifen, Bordhydraulik
20
ΝΈΑ Mengele Garant 532 Topzustand, neue 19-er Breitreifen, Bordhydraulik
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4106290
88483 Burgrieden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993, Όγκος φόρτωσης: 32.00 m³, Συνολικό βάρος: 4.00 t, Αριθμός μαχαιριών στην κεφαλή: 33, Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Δίκυκλa, Ελαστικά: 19.0/45-17
9.990 €

Δείτε αγγελία
Claas Cargos 9400
4
ΝΈΑ Claas Cargos 9400
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4106228
25795 Weddingstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Αερόφρενο, Σύστημα αυτόματης πλήρωσης, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Αριθμός μαχαιριών στην κεφαλή: 40, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Δίδυμο σασί, ...
41.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr FE 6.31
6
ΝΈΑ Deutz-Fahr FE 6.31
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4105940
66482 Zweibruecken, Γερμανία
Δοσιμετρικός κύλινδρος, Όγκος φόρτωσης: 33000.00 m³, Αριθμός μαχαιριών στην κεφαλή: 33, Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Δίδυμο σασί
2.710 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trioliet MULTIFEED
6
ΝΈΑ Trioliet MULTIFEED
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4105601
27804 Berne-Neuenkoop, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Δοσιμετρικός κύλινδρος
4.138 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger ERNTEWAGEN 2
7
Pöttinger ERNTEWAGEN 2
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4105151
92637 Weiden i.d.Opf., Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1985, Δοσιμετρικός κύλινδρος
1.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas QUANTUM 3500P
6
Claas QUANTUM 3500P
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4105142
92637 Weiden i.d.Opf., Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Αερόφρενο, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σύστημα προστασίας λεπίδας
15.266 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Zamet Ścinacz zielonek T635/3, Green Forage Mower tocator de verdeata cu auto-incarcare
5
Zamet Ścinacz zielonek T635/3, Green Forage Mower tocator de verdeata cu auto-incarcare
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4105039
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Όγκος φόρτωσης: 24.00 m³
18.115 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Zamet Ścinacz Zielonek T635, Green Forage Mower tocator de verdeata
4
Zamet Ścinacz Zielonek T635, Green Forage Mower tocator de verdeata
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4105036
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Όγκος φόρτωσης: 15.00 m³
9.350 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 936