Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης

Αγοράστε μεταχειρισμένα Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Claas Cargos 9600 Tridem
5
ΝΈΑ Claas Cargos 9600 Tridem
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4416608
  5435 Oberdonven, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 2013, Αερόφρενο, Σύστημα αυτόματης πλήρωσης, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Κεντρική λίπανση, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Στροφείο, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου, ...
50.000 €
χωρίς 17% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr K 550 S
4
ΝΈΑ Deutz-Fahr K 550 S
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4416557
  97478 Knetzgau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1985, Σύστημα αυτόματης πλήρωσης, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου, Όγκος φόρτωσης: 18.00 m³, Συνολικό βάρος: 3.80 t, Αριθμός μαχαιριών στην κεφαλή: 12, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, ...
1.600 €
Δείτε αγγελία
Pöttinger Europrofi 2D
4
ΝΈΑ Pöttinger Europrofi 2D
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4416515
  89150 Laichingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Συνολικό βάρος: 11.00 t, Αριθμός μαχαιριών στην κεφαλή: 31, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Όχημα ενσίρωσης, Ελαστικά: 550er
14.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone ZX 450 GD
6
ΝΈΑ Krone ZX 450 GD
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4416219
  49716 (K)Rühle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Ελαστικά: 800/45R26.5
34.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Krone ZX 400 GD
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4416183
  27299 Völkersen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Ελαστικά: 800/45 R26,5
38.500 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Strautmann Super Vitesse
10
ΝΈΑ Strautmann Super Vitesse
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4416137
  51647 Gummersbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Αερόφρενο, Κεντρική λίπανση, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Στροφείο, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Ημερομηνία εγγραφής: 25.04.2006, Όγκος φόρτωσης: 28.00 m³, Συνολικό βάρος: 12.00 t, ...
15.000 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger LADEPROFI 3
5
ΝΈΑ Pöttinger LADEPROFI 3
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4416100
  85400 Sainte-Gemme-la-Plaine, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1992, Όγκος φόρτωσης: 22.00 m³
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Pöttinger EUROBOSS 330 T
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4415845
  4240 Freistadt, Αυστρία
Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Δίκυκλa
17.610,62 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger Torro 5100 D
4
ΝΈΑ Pöttinger Torro 5100 D
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4415775
  56642 Kruft, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Όγκος φόρτωσης: 31.00 m³, Ελαστικά: 650/50 R22,5
34.500 €
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Kaweco SW 9003
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4415757
  49716 Meppen-Versen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991, Συνολικό βάρος: 8.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h
3.250,42 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Kaweco SW 9003
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4415756
  49716 Meppen-Versen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Συνολικό βάρος: 8.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h
2.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Hawe Häckseltransportwagen
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4415435
  21493 Elmenhorst-Lanken, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
33.529,41 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Kaweco Häckseltransportwagen
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4415434
  21493 Elmenhorst-Lanken, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
29.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Kaweco Radium 50
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4415431
  23843 Bad Oldesloe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος
29.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Quantum 4500 s
6
Claas Quantum 4500 s
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4415089
  25813 Husum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Δίδυμο σασί
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr K 570
6
Deutz-Fahr K 570
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4414658
  9333 PA Langelo, Ολλανδία
Όγκος φόρτωσης: 37.00 m³
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr K560
4
Deutz-Fahr K560
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4414474
  83404 Ainring, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου, Όγκος φόρτωσης: 30.00 m³, Δίκυκλa
2.710,03 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
BvL V-MIX 8 LS
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4414368
  59387 Ascheberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002
5.200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trioliet SOLOMIX 2 1200 ZK
Trioliet SOLOMIX 2 1200 ZK
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4414365
  49716 Meppen-Versen, Γερμανία
4.200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mengele Super Garant 536/3
12
Mengele Super Garant 536/3
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4414135
  82387 Antdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Εγκάρσιος ταινιομεταφορέας, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου, Όγκος φόρτωσης: 36.00 m³
11.291,78 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone Titan R/54 GL
7
Krone Titan R/54 GL
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4414055
  91177 Thalmässing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Αερόφρενο, Σύστημα αυτόματης πλήρωσης, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου
22.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Sprint 440K
10
Claas Sprint 440K
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4413593
  36110 Schlitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1989, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου, Όγκος φόρτωσης: 24.00 m³, Αριθμός μαχαιριών στην κεφαλή: 32, ...
2.521,01 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas CARGOS 8500
Claas CARGOS 8500
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4413531
  24582 Bordesholm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Όγκος φόρτωσης: 41.50 m³, Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης
76.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone Titan 6/48 GL
Krone Titan 6/48 GL
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4413401
  Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Συνολικό βάρος: 8.00 t, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 19.0/45-17
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Krone ZX 450 GD
9
Krone ZX 450 GD
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4413266
  53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Στροφείο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 800/40R26.5
42.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1010