Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Σβάρνα λιβαδιών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Προαιρετικές επιλογές

Μεταχειρισμένα Σβάρνα λιβαδιών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Σβάρνα λιβαδιών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
H - LM Wiesenegge NEU 2 Meter 2 Meter Grünlandegge- Wiesenegge-schwere Ausführung
10
H - LM Wiesenegge NEU 2 Meter 2 Meter Grünlandegge- Wiesenegge-schwere Ausführung
Σβάρνα λιβαδιών, iet1544961
94089 Neureichenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Πλάτος μεταφοράς: 2.00 m
470 EUR
με 19% ΦΠΑ
395 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Mandam Wiesenschleppe Hybro 6,00 m, NEU
Βίντεο
19
Mandam Wiesenschleppe Hybro 6,00 m, NEU
Σβάρνα λιβαδιών, iet2758193
49847 Itterbeck, Γερμανία
Αναδίπλωση, Πλάτος μεταφοράς: 2.50 m, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
4.701 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.950 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
VEMAC Wiesenschleppe Schleppe Egge Wiesenstriegel 4m NEU - auch 5m
12
VEMAC Wiesenschleppe Schleppe Egge Wiesenstriegel 4m NEU - auch 5m
Σβάρνα λιβαδιών, iet2792734
39114 Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αναδίπλωση, Πλάτος μεταφοράς: 2.20 m, Πλάτος εργασίας: 4.00 m
690 EUR
με 19% ΦΠΑ
580 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
DPM Wiesenschleppe Wiesenegge 6m Sehr Robost  Inclusive Hydraulik 4M 5M 6M 8M
9
DPM Wiesenschleppe Wiesenegge 6m Sehr Robost Inclusive Hydraulik 4M 5M 6M 8M
Σβάρνα λιβαδιών, iet2376432
02828 Görlitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
1.403 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.179 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
VEMAC Wiesenschleppe Schleppe Egge 3m 3-reihig NEU
12
VEMAC Wiesenschleppe Schleppe Egge 3m 3-reihig NEU
Σβάρνα λιβαδιών, iet2399309
39114 Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αναδίπλωση, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
560 EUR
με 19% ΦΠΑ
471 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
AGRO-FACTORY II U854/1
6
ΝΈΑ AGRO-FACTORY II U854/1
Σβάρνα λιβαδιών, iet3664873
61206 Wöllstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αναδίπλωση, Πλάτος εργασίας: 5.00 m
1.595 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.340 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Metal-Technik  Wiesenegge Wiesenschleppe schwer 8 m,  4 Zinkenreihen
10
Metal-Technik Wiesenegge Wiesenschleppe schwer 8 m, 4 Zinkenreihen
Σβάρνα λιβαδιών, iet3661108
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 8.00 m, Πλάτος μεταφοράς: 2.30 m
1.940 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.630 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Metal-Technik Wiesenegge Wiesenschleppe schwer 6 m,  4 Zinkenreihen
10
Metal-Technik Wiesenegge Wiesenschleppe schwer 6 m, 4 Zinkenreihen
Σβάρνα λιβαδιών, iet3661059
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Πλάτος μεταφοράς: 2.30 m
1.511 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.270 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Metal-Technik Wiesenegge Wiesenschleppe schwer 5 m, 4 Zinkenreihen
10
Metal-Technik Wiesenegge Wiesenschleppe schwer 5 m, 4 Zinkenreihen
Σβάρνα λιβαδιών, iet3661051
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Πλάτος μεταφοράς: 2.30 m
1.297 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.090 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Metal-Technik Wiesenegge Wiesenschleppe 8 m, 4 Zinkenreihen
8
Metal-Technik Wiesenegge Wiesenschleppe 8 m, 4 Zinkenreihen
Σβάρνα λιβαδιών, iet3661032
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αναδίπλωση, Πλάτος μεταφοράς: 2.30 m, Πλάτος εργασίας: 8.00 m
1.654 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.390 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Metal-Technik Wiesenegge Wiesenschleppe 6 m, 4 Zinkenreihen
9
Metal-Technik Wiesenegge Wiesenschleppe 6 m, 4 Zinkenreihen
Σβάρνα λιβαδιών, iet3661025
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αναδίπλωση, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Πλάτος μεταφοράς: 2.30 m
1.333 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.120 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Metal-Technik Wiesenegge Wiesenschleppe 5 m, 4 Zinkenreihen
9
Metal-Technik Wiesenegge Wiesenschleppe 5 m, 4 Zinkenreihen
Σβάρνα λιβαδιών, iet3661015
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αναδίπλωση, Πλάτος μεταφοράς: 2.30 m, Πλάτος εργασίας: 5.00 m
1.107 EUR
με 19% ΦΠΑ
930 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Metal-Technik Wiesenegge Wiesenschleppe 4 m, 4 Zinkenreihen
7
Metal-Technik Wiesenegge Wiesenschleppe 4 m, 4 Zinkenreihen
Σβάρνα λιβαδιών, iet3660979
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αναδίπλωση, Πλάτος μεταφοράς: 2.00 m, Πλάτος εργασίας: 4.00 m
714 EUR
με 19% ΦΠΑ
600 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Metal-Technik Wiesenegge Wiesenschleppe 3 m, 4 Zinkenreihen
5
Metal-Technik Wiesenegge Wiesenschleppe 3 m, 4 Zinkenreihen
Σβάρνα λιβαδιών, iet3660971
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αναδίπλωση, Πλάτος μεταφοράς: 2.00 m, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
559 EUR
με 19% ΦΠΑ
470 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Metal-Technik Wiesenegge Wiesenschleppe 8 m, 3 Zinkenreihen
2
Metal-Technik Wiesenegge Wiesenschleppe 8 m, 3 Zinkenreihen
Σβάρνα λιβαδιών, iet3660846
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αναδίπλωση, Πλάτος εργασίας: 8.00 m, Πλάτος μεταφοράς: 2.00 m
1.595 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.340 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Metal-Technik Wiesenegge Wiesenschleppe 6 m, 3 Zinkenreihen
2
Metal-Technik Wiesenegge Wiesenschleppe 6 m, 3 Zinkenreihen
Σβάρνα λιβαδιών, iet3660831
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αναδίπλωση, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Πλάτος μεταφοράς: 2.00 m
1.250 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.050 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Metal-Technik Wiesenegge Wiesenschleppe 5 m, 3 Zinkenreihen
5
Metal-Technik Wiesenegge Wiesenschleppe 5 m, 3 Zinkenreihen
Σβάρνα λιβαδιών, iet3660766
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αναδίπλωση, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Πλάτος μεταφοράς: 2.00 m
952 EUR
με 19% ΦΠΑ
800 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Metal-Technik Wiesenegge Wiesenschleppe 4 m, 3 Zinkenreihen
7
Metal-Technik Wiesenegge Wiesenschleppe 4 m, 3 Zinkenreihen
Σβάρνα λιβαδιών, iet3660746
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αναδίπλωση, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Πλάτος μεταφοράς: 2.00 m
631 EUR
με 19% ΦΠΑ
530 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Metal-Technik Wiesenegge Wiesenschleppe 3 m, 3 Zinkenreihen
5
Metal-Technik Wiesenegge Wiesenschleppe 3 m, 3 Zinkenreihen
Σβάρνα λιβαδιών, iet3660728
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αναδίπλωση, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Πλάτος μεταφοράς: 2.00 m
524 EUR
με 19% ΦΠΑ
440 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Jako W 600 H
3
Jako W 600 H
Σβάρνα λιβαδιών, iet3660708
8281 PB Genemuiden, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Αναδίπλωση, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Mandam  HPC 600 Combi
8
Mandam HPC 600 Combi
Σβάρνα λιβαδιών, iet3656505
63667 Nidda, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Αναδίπλωση, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
975 EUR

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Sonstige / Other BENSTEIN Wiesenschleppe 8,0 mt
Σβάρνα λιβαδιών, iet3653052
25813 Husum, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 8.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
unbekannt
unbekannt
Σβάρνα λιβαδιών, iet3630342
48361 Beelen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αναδίπλωση, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
1.701 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.429 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kronos Messeneg
2
Kronos Messeneg
Σβάρνα λιβαδιών, iet3625552
7755 NA Dalerveen, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 3.20 m
1.210 EUR
με 21% ΦΠΑ
1.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige/Other WIESENSCHLEPPE 6M
5
Sonstige/Other WIESENSCHLEPPE 6M
Σβάρνα λιβαδιών, iet3614756
49716 Meppen-Versen, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 6.00 m
890 EUR

Δείτε αγγελία
Expom Wiesenegge
14
Expom Wiesenegge
Σβάρνα λιβαδιών, iet3614099
97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αναδίπλωση, Πλάτος εργασίας: 4.00 m
1.089 EUR
με 19% ΦΠΑ
915 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Metalinvest Wiesenegge
14
Metalinvest Wiesenegge
Σβάρνα λιβαδιών, iet3612382
97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αναδίπλωση, Πλάτος εργασίας: 8.00 m
2.856 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.400 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Boxer weidesleep 2 m
2
Boxer weidesleep 2 m
Σβάρνα λιβαδιών, iet3611968
3299 LX Maasdam, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 2.00 m
424 EUR
με 21% ΦΠΑ
350 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other WIESENEGGE
5
Sonstige / Other WIESENEGGE
Σβάρνα λιβαδιών, iet3611051
64823 Groß-Umstadt, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 8.00 m
800 EUR
με 19% ΦΠΑ
672 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Qmac Qmac Weidesleep 8m
3
Qmac Qmac Weidesleep 8m
Σβάρνα λιβαδιών, iet3610351
8406 EX Tijnje, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Αναδίπλωση, Πλάτος εργασίας: 8.00 m, Πλάτος μεταφοράς: 2.85 m
3.146 EUR
με 21% ΦΠΑ
2.600 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 227