Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Σβάρνα λιβαδιών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Προαιρετικές επιλογές

Μεταχειρισμένα Σβάρνα λιβαδιών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Σβάρνα λιβαδιών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Withag SH6 H
3
ΝΈΑ Withag SH6 H
Σβάρνα λιβαδιών, 3933564
49584 Fürstenau, Γερμανία
Αναδίπλωση, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
980 €

Δείτε αγγελία
Saphir 800 S4
ΝΈΑ Saphir 800 S4
Σβάρνα λιβαδιών, 3932759
34519 Diemelsee , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Αναδίπλωση, Πλάτος εργασίας: 8.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Sonstige/Other WIESENSCHLEPPE 8 M
Σβάρνα λιβαδιών, 3931308
46519 Alpen, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Sluis  Weidesleep 6 mtr hydro
7
Sluis Weidesleep 6 mtr hydro
Σβάρνα λιβαδιών, 3930930
1648 HG De Goorn , Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Πλάτος μεταφοράς: 2.50 m
908 €
με 21% ΦΠΑ
750 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Expom Niwa Plus
20
Expom Niwa Plus
Σβάρνα λιβαδιών, 3930904
97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αναδίπλωση, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
2.392 €
με 19% ΦΠΑ
2.010 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Düvelsdorf 6 Meter
7
Düvelsdorf 6 Meter
Σβάρνα λιβαδιών, 3930895
29690 Gilten-Norddrebber, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Αναδίπλωση, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
1.501 €
με 19% ΦΠΑ
1.261 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Weidesleep nieuw weidesleep
2
Weidesleep nieuw weidesleep
Σβάρνα λιβαδιών, 3929579
8107 AG Broekland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
1.997 €
με 21% ΦΠΑ
1.650 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fricke Saphir Perfekt 600 S4
4
Fricke Saphir Perfekt 600 S4
Σβάρνα λιβαδιών, 3928323
37620 Bremke , Γερμανία
Αναδίπλωση, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Πλάτος μεταφοράς: 3.00 m
1.000 €
με 19% ΦΠΑ
840 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Düvelsdorf HDO 6 mtr
7
Düvelsdorf HDO 6 mtr
Σβάρνα λιβαδιών, 3928259
34508 Willingen - Usseln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Αναδίπλωση, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
3.600 €
με 19% ΦΠΑ
3.025 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Rasquin ES 600
5
Rasquin ES 600
Σβάρνα λιβαδιών, 3928168
9631 Allerborn, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Πλάτος μεταφοράς: 3.00 m
1.112 €
με 17% ΦΠΑ
950 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Wiesenegge 8 m
7
Sonstige / Other Wiesenegge 8 m
Σβάρνα λιβαδιών, 3927472
93413 Cham, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 8.00 m
2.650 €
με 19% ΦΠΑ
2.227 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Wiesenegge 6 m
7
Sonstige / Other Wiesenegge 6 m
Σβάρνα λιβαδιών, 3927470
93413 Cham, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 6.00 m
1.651 €
με 19% ΦΠΑ
1.387 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Wiesenegge 8 m / 4reihig hydr.
5
Sonstige / Other Wiesenegge 8 m / 4reihig hydr.
Σβάρνα λιβαδιών, 3927272
17094 Pragsdorf , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 8.00 m
3.320 €
με 19% ΦΠΑ
2.790 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Zagroda 3M/4R
2
Zagroda 3M/4R
Σβάρνα λιβαδιών, 3926326
64823 Groß-Umstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
729 €
με 19% ΦΠΑ
613 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Wölfleder Wiesenegge 2 m
Σβάρνα λιβαδιών, 3926121
61169 Friedberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Πλάτος μεταφοράς: 2.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Wölfleder Wölfleder 8,30m
Σβάρνα λιβαδιών, 3926120
61169 Friedberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αναδίπλωση, Πλάτος εργασίας: 8.30 m, Πλάτος μεταφοράς: 2.40 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Menke W 502/4 HT
8
Menke W 502/4 HT
Σβάρνα λιβαδιών, 3926049
36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Αναδίπλωση, Πλάτος εργασίας: 5.00 m
300 €
με 19% ΦΠΑ
252 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Benstein BMB GE 6/3
7
Benstein BMB GE 6/3
Σβάρνα λιβαδιών, 3925842
27432 Bremervörde-Bevern, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Αναδίπλωση, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
1.200 €
με 19% ΦΠΑ
1.008 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Wiesenschleppe 6SH/4  6m
8
Wiesenschleppe 6SH/4 6m
Σβάρνα λιβαδιών, 3924658
25358 Horst, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αναδίπλωση, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Πλάτος μεταφοράς: 2.50 m
2.200 €
με 19% ΦΠΑ
1.849 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Wiesenschleppe 6m hydrl.Klappung
7
Wiesenschleppe 6m hydrl.Klappung
Σβάρνα λιβαδιών, 3924440
34414 Daseburg, Γερμανία
Αναδίπλωση, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
475 €

Δείτε αγγελία
Richie 6m leveling
Richie 6m leveling
Σβάρνα λιβαδιών, 3924395
WR13 6AS Malvern, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
3.066 €
με 20% ΦΠΑ
2.555 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Saphir Perfect-602S
5
Saphir Perfect-602S
Σβάρνα λιβαδιών, 3923119
57339 Erndtebrück, Γερμανία
Αναδίπλωση, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Eigenbau Wiesenschleppe 5m
4
Eigenbau Wiesenschleppe 5m
Σβάρνα λιβαδιών, 3922868
53881 Euskirchen, Γερμανία
Αναδίπλωση, Πλάτος εργασίας: 5.00 m
357 €
με 19% ΦΠΑ
300 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Saphir 600 S3
16
Saphir 600 S3
Σβάρνα λιβαδιών, 3922048
27478 Cuxhaven, Γερμανία
Αναδίπλωση, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
600 €
με 19% ΦΠΑ
504 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other 5,00 mtr. / 4-rhg.
Sonstige / Other 5,00 mtr. / 4-rhg.
Σβάρνα λιβαδιών, 3921755
37186 Moringen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αναδίπλωση, Πλάτος εργασίας: 5.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 301