Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Σβάρνα λιβαδιών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Προαιρετικές επιλογές

Μεταχειρισμένα Σβάρνα λιβαδιών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Σβάρνα λιβαδιών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Teutona Wiesenschleppe 6m
7
Teutona Wiesenschleppe 6m
Σβάρνα λιβαδιών, iet1793903
48496 Hopsten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αναδίπλωση, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
1.590 €
με 19% ΦΠΑ
1.336 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
VEMAC Wiesenschleppe Schleppe Egge 5m + 4 reihig Hydraulik NEU
13
VEMAC Wiesenschleppe Schleppe Egge 5m + 4 reihig Hydraulik NEU
Σβάρνα λιβαδιών, iet2421629
39114 Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αναδίπλωση, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Πλάτος μεταφοράς: 2.30 m
1.180 €
με 19% ΦΠΑ
992 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
DPM Wiesenschleppe Wiesenegge 6m Sehr Robost  Inclusive Hydraulik 4M 5M 6M 8M
9
DPM Wiesenschleppe Wiesenegge 6m Sehr Robost Inclusive Hydraulik 4M 5M 6M 8M
Σβάρνα λιβαδιών, iet2376432
02828 Görlitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
1.403 €
με 19% ΦΠΑ
1.179 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
H LM- Wiesenegge NEU 6 Meter 4 R - schwere Ausf. H -LM 6 Meter 4 Reihig - Hydraulisch klappbar
9
H LM- Wiesenegge NEU 6 Meter 4 R - schwere Ausf. H -LM 6 Meter 4 Reihig - Hydraulisch klappbar
Σβάρνα λιβαδιών, iet1944681
94089 Neureichenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αναδίπλωση, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Πλάτος μεταφοράς: 2.40 m
1.330 €
με 19% ΦΠΑ
1.118 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
MezTec Wiesenschleppe KOMBI WK 8 (Striegel)
13
MezTec Wiesenschleppe KOMBI WK 8 (Striegel)
Σβάρνα λιβαδιών, iet3363012
71254 Ditzingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αναδίπλωση, Πλάτος εργασίας: 8.00 m, Πλάτος μεταφοράς: 2.90 m
4.153 €
με 19% ΦΠΑ
3.490 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Expom Niva
14
Expom Niva
Σβάρνα λιβαδιών, iet3740032
97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Αναδίπλωση, Πλάτος εργασίας: 4.00 m
1.089 €
με 19% ΦΠΑ
915 € καθαρά
Δείτε αγγελία
VEMAC WKJ6 6m Wiesenstriegel Wiesenschleppe Striegel Schleppe NEU
11
VEMAC WKJ6 6m Wiesenstriegel Wiesenschleppe Striegel Schleppe NEU
Σβάρνα λιβαδιών, iet3698471
39114 Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
3.190 €
με 19% ΦΠΑ
2.681 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Robert DBS 720 weidesleep Nieuw
6
Robert DBS 720 weidesleep Nieuw
Σβάρνα λιβαδιών, iet3700393
6042 KZ Roermond, Ολλανδία
Αναδίπλωση, Πλάτος εργασίας: 7.20 m, Πλάτος μεταφοράς: 2.40 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Metal-Technik Wiesenegge Wiesenschleppe 8 m, 4 Zinkenreihen
8
Metal-Technik Wiesenegge Wiesenschleppe 8 m, 4 Zinkenreihen
Σβάρνα λιβαδιών, iet3768319
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αναδίπλωση, Πλάτος εργασίας: 8.00 m, Πλάτος μεταφοράς: 2.30 m
1.654 €
με 19% ΦΠΑ
1.390 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Metal-Technik Wiesenegge Wiesenschleppe 6 m, 4 Zinkenreihen
9
Metal-Technik Wiesenegge Wiesenschleppe 6 m, 4 Zinkenreihen
Σβάρνα λιβαδιών, iet3768311
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αναδίπλωση, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Πλάτος μεταφοράς: 2.30 m
1.333 €
με 19% ΦΠΑ
1.120 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Metal-Technik Wiesenegge Wiesenschleppe 5 m, 4 Zinkenreihen
7
Metal-Technik Wiesenegge Wiesenschleppe 5 m, 4 Zinkenreihen
Σβάρνα λιβαδιών, iet3768217
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αναδίπλωση, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Πλάτος μεταφοράς: 2.30 m
1.107 €
με 19% ΦΠΑ
930 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Metal-Technik Wiesenegge Wiesenschleppe schwer 5 m, 4 Zinkenreihen
10
Metal-Technik Wiesenegge Wiesenschleppe schwer 5 m, 4 Zinkenreihen
Σβάρνα λιβαδιών, iet3768341
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Πλάτος μεταφοράς: 2.30 m
1.297 €
με 19% ΦΠΑ
1.090 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Metal-Technik Wiesenegge Wiesenschleppe 4 m, 4 Zinkenreihen
7
Metal-Technik Wiesenegge Wiesenschleppe 4 m, 4 Zinkenreihen
Σβάρνα λιβαδιών, iet3768194
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αναδίπλωση, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Πλάτος μεταφοράς: 2.00 m
714 €
με 19% ΦΠΑ
600 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Metal-Technik Wiesenegge Wiesenschleppe 5 m, 3 Zinkenreihen
5
Metal-Technik Wiesenegge Wiesenschleppe 5 m, 3 Zinkenreihen
Σβάρνα λιβαδιών, iet3768157
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αναδίπλωση, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Πλάτος μεταφοράς: 2.00 m
952 €
με 19% ΦΠΑ
800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Metal-Technik Wiesenegge Wiesenschleppe 4 m, 3 Zinkenreihen
7
Metal-Technik Wiesenegge Wiesenschleppe 4 m, 3 Zinkenreihen
Σβάρνα λιβαδιών, iet3768152
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αναδίπλωση, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Πλάτος μεταφοράς: 2.00 m
631 €
με 19% ΦΠΑ
530 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Metal-Technik Wiesenegge Wiesenschleppe 3 m, 4 Zinkenreihen
5
Metal-Technik Wiesenegge Wiesenschleppe 3 m, 4 Zinkenreihen
Σβάρνα λιβαδιών, iet3768146
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αναδίπλωση, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Πλάτος μεταφοράς: 2.00 m
559 €
με 19% ΦΠΑ
470 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Metal-Technik Wiesenegge Wiesenschleppe 3 m, 3 Zinkenreihen
5
Metal-Technik Wiesenegge Wiesenschleppe 3 m, 3 Zinkenreihen
Σβάρνα λιβαδιών, iet3768126
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αναδίπλωση, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Πλάτος μεταφοράς: 2.00 m
524 €
με 19% ΦΠΑ
440 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Hatzenbichler Vertikator AlpinAir8
3
Hatzenbichler Vertikator AlpinAir8
Σβάρνα λιβαδιών, iet3726742
08527 Plauen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
14.827 €
με 19% ΦΠΑ
12.460 € καθαρά
Δείτε αγγελία
strijker import graslandbeluchter
3
strijker import graslandbeluchter
Σβάρνα λιβαδιών, iet3713821
7934 TB Stuifzand, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Πλάτος μεταφοράς: 3.00 m
3.630 €
με 21% ΦΠΑ
3.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Metalinvest Wiesenegge
13
Metalinvest Wiesenegge
Σβάρνα λιβαδιών, iet3689974
97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αναδίπλωση, Πλάτος εργασίας: 8.00 m
2.856 €
με 19% ΦΠΑ
2.400 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Metal-Technik  Wiesenegge Wiesenschleppe schwer 8 m,  4 Zinkenreihen
10
Metal-Technik Wiesenegge Wiesenschleppe schwer 8 m, 4 Zinkenreihen
Σβάρνα λιβαδιών, iet3770401
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 8.00 m, Πλάτος μεταφοράς: 2.30 m
1.940 €
με 19% ΦΠΑ
1.630 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Metal-Technik Wiesenegge Wiesenschleppe schwer 6 m,  4 Zinkenreihen
10
Metal-Technik Wiesenegge Wiesenschleppe schwer 6 m, 4 Zinkenreihen
Σβάρνα λιβαδιών, iet3770368
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Πλάτος μεταφοράς: 2.30 m
1.511 €
με 19% ΦΠΑ
1.270 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AGRO-FACTORY II U854/1
6
AGRO-FACTORY II U854/1
Σβάρνα λιβαδιών, iet3664873
61206 Wöllstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αναδίπλωση, Πλάτος εργασίας: 5.00 m
1.595 €
με 19% ΦΠΑ
1.340 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Saphir 602W4
3
Saphir 602W4
Σβάρνα λιβαδιών, iet3559144
52156 Monschau, Γερμανία
Αναδίπλωση, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Πλάτος μεταφοράς: 2.75 m
2.500 €
με 19% ΦΠΑ
2.101 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Jako WS400 Weide sleep
3
Jako WS400 Weide sleep
Σβάρνα λιβαδιών, iet3532213
6903 PB Zevenaar, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 4.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Jako W500HS Weidesleep
3
Jako W500HS Weidesleep
Σβάρνα λιβαδιών, iet3515102
4906 AA Oosterhout N-Br, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 5.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Saphir
6
Saphir
Σβάρνα λιβαδιών, iet3608483
63691 Ranstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αναδίπλωση, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Πλάτος μεταφοράς: 2.30 m
2.844 €
με 19% ΦΠΑ
2.390 € καθαρά
Δείτε αγγελία
APV GS 600 M1
10
APV GS 600 M1
Σβάρνα λιβαδιών, iet3365345
26899 Rhede / Brual, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
14.875 €
με 19% ΦΠΑ
12.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AGROTEC Hydro 6 m
5
AGROTEC Hydro 6 m
Σβάρνα λιβαδιών, iet3375531
46348 Raesfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Πλάτος μεταφοράς: 2.35 m
1.950 €
με 19% ΦΠΑ
1.639 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Wölfleder Wiesenegge 6,20 Hydro
3
Wölfleder Wiesenegge 6,20 Hydro
Σβάρνα λιβαδιών, iet3369851
75382 Althengstett, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αναδίπλωση, Πλάτος εργασίας: 6.20 m, Πλάτος μεταφοράς: 2.40 m
3.900 €
με 19% ΦΠΑ
3.277 € καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 237