Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Σβάρνα λιβαδιών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Σβάρνα λιβαδιών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Σβάρνα λιβαδιών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Joskin Agria APV Einböck Rabe
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Wiesenegge- Grünlandegge - 6 Meter- S 6 Meter - Heavy- Duty - 4 Reihig
14
Wiesenegge- Grünlandegge - 6 Meter- S 6 Meter - Heavy- Duty - 4 Reihig
Σβάρνα λιβαδιών, 4850215 4850215
  94089 Neureichenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αναδίπλωση, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Πλάτος μεταφοράς: 2.70 m
1.420,17 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Grünlandegge-Wiesenegge 5- Meter 5-Meter-4 Reihig- Hydraulisch
11
Grünlandegge-Wiesenegge 5- Meter 5-Meter-4 Reihig- Hydraulisch
Σβάρνα λιβαδιών, 4850209 4850209
  94089 Neureichenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αναδίπλωση, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Πλάτος μεταφοράς: 2.60 m
1.050,42 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
APV GS 600 M1 Full Editi
4
APV GS 600 M1 Full Editi
Σβάρνα λιβαδιών, 4783912 4783912
  48308 Bösensell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
13.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
MD MD *IT* Wiesenegge 4M:5M:6M:8,M
3
MD MD *IT* Wiesenegge 4M:5M:6M:8,M
Σβάρνα λιβαδιών, 4691073 4691073
  27404 Zeven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 4.00 m
588 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir Perfekt 602 S4 Hydro
5
Saphir Perfekt 602 S4 Hydro
Σβάρνα λιβαδιών, 4812885 4812885
  52146 Wuerselen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Πλάτος μεταφοράς: 2.30 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Buwalda W500
6
Buwalda W500
Σβάρνα λιβαδιών, 4814814 4814814
  6741 JN Lunteren, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 2.75 m
1.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Expom Niwa Plus
6
Expom Niwa Plus
Σβάρνα λιβαδιών, 4836977 4836977
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
2.210 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
MC-AGRI Wiesenegge/ Wiesenschleppe 4 m, 3 Zinkenreihen
7
MC-AGRI Wiesenegge/ Wiesenschleppe 4 m, 3 Zinkenreihen
Σβάρνα λιβαδιών, 4836934 4836934
  03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αναδίπλωση, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Πλάτος μεταφοράς: 2.30 m
668 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MC-AGRI Wiesenegge/ Wiesenschleppe 3 m, 4 Zinkenreihen
5
MC-AGRI Wiesenegge/ Wiesenschleppe 3 m, 4 Zinkenreihen
Σβάρνα λιβαδιών, 4836927 4836927
  03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αναδίπλωση, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Πλάτος μεταφοράς: 2.30 m
592 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MC-AGRI Wiesenegge / Wiesenschleppe 4 m, 4 Zinkenreihen
7
MC-AGRI Wiesenegge / Wiesenschleppe 4 m, 4 Zinkenreihen
Σβάρνα λιβαδιών, 4836937 4836937
  03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αναδίπλωση, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Πλάτος μεταφοράς: 2.30 m
752 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hankmo 300
7
Hankmo 300
Σβάρνα λιβαδιών, 4819637 4819637
  9411 TC Beilen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2010, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Köckerling Grasmaster 600
8
Köckerling Grasmaster 600
Σβάρνα λιβαδιών, 4799601 4799601
  39629 Bismark, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
11.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Düvelsdorf Grünlandegge 200
14
Düvelsdorf Grünlandegge 200
Σβάρνα λιβαδιών, 4367726 4367726
  27330 Asendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Πλάτος μεταφοράς: 2.10 m
534 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
VEMAC Wiesenschleppe 4m 3reihig Schleppe Striegel Egge Profi NEU
13
VEMAC Wiesenschleppe 4m 3reihig Schleppe Striegel Egge Profi NEU
Σβάρνα λιβαδιών, 4347430 4347430
  39171 Osterweddingen / Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αναδίπλωση, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Πλάτος μεταφοράς: 2.00 m
630,25 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
VEMAC Wiesenschleppe 3m 3reihig Schleppe Striegel Egge Profi NEU
13
VEMAC Wiesenschleppe 3m 3reihig Schleppe Striegel Egge Profi NEU
Σβάρνα λιβαδιών, 4347425 4347425
  39171 Osterweddingen / Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αναδίπλωση, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Πλάτος μεταφοράς: 2.00 m
495,80 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Zocon Zonderland Weidesleep 6 meter NIEUW
3
Zocon Zonderland Weidesleep 6 meter NIEUW
Σβάρνα λιβαδιών, 4301063 4301063
  7755 NA Dalerveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 6000.00 m
2.375 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Wolf-Landtechnik GmbH Wiesenschleppe WEV8H | hydr. | 8,00m | verzinkt | Wiesenegge
7
Wolf-Landtechnik GmbH Wiesenschleppe WEV8H | hydr. | 8,00m | verzinkt | Wiesenegge
Σβάρνα λιβαδιών, 4408173 4408173
  06193 Petersberg OT Beidersee, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 8.00 m
1.959 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Wolf-Landtechnik GmbH Wiesenschleppe WEV6H | hydr. | 6,00m | verzinkt | Wiesenegge
7
Wolf-Landtechnik GmbH Wiesenschleppe WEV6H | hydr. | 6,00m | verzinkt | Wiesenegge
Σβάρνα λιβαδιών, 4408170 4408170
  06193 Petersberg OT Beidersee, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 6.00 m
1.539 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Wolf-Landtechnik GmbH Wiesenschleppe WEV5H | hydr. | 5,00m | verzinkt | Wiesenegge
7
Wolf-Landtechnik GmbH Wiesenschleppe WEV5H | hydr. | 5,00m | verzinkt | Wiesenegge
Σβάρνα λιβαδιών, 4408168 4408168
  06193 Petersberg OT Beidersee, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 5.00 m
1.350 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Wolf-Landtechnik GmbH Wiesenschleppe WEV4H | hydr. | 4,00m | verzinkt | Wiesenegge
7
Wolf-Landtechnik GmbH Wiesenschleppe WEV4H | hydr. | 4,00m | verzinkt | Wiesenegge
Σβάρνα λιβαδιών, 4408165 4408165
  06193 Petersberg OT Beidersee, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 4.00 m
1.210 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Wolf-Landtechnik GmbH Wiesenschleppe WEV4M | 4,00m | verzinkt | Wiesenegge
5
Wolf-Landtechnik GmbH Wiesenschleppe WEV4M | 4,00m | verzinkt | Wiesenegge
Σβάρνα λιβαδιών, 4408138 4408138
  06193 Petersberg OT Beidersee, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 4.00 m
920 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Wolf-Landtechnik GmbH Wiesenschleppe WEV3M | 3,00m | verzinkt | Wiesenegge
5
Wolf-Landtechnik GmbH Wiesenschleppe WEV3M | 3,00m | verzinkt | Wiesenegge
Σβάρνα λιβαδιών, 4408006 4408006
  06193 Petersberg OT Beidersee, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m
769 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Wolf-Landtechnik GmbH Wiesenschleppe WE8H | hydr. | 8,00m | lackiert | Wiesenegge
7
Wolf-Landtechnik GmbH Wiesenschleppe WE8H | hydr. | 8,00m | lackiert | Wiesenegge
Σβάρνα λιβαδιών, 4407950 4407950
  06193 Petersberg OT Beidersee, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 8.00 m
1.690 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Wolf-Landtechnik GmbH Wiesenschleppe WE6H | hydr. | 6,00m | lackiert | Wiesenegge
7
Wolf-Landtechnik GmbH Wiesenschleppe WE6H | hydr. | 6,00m | lackiert | Wiesenegge
Σβάρνα λιβαδιών, 4407941 4407941
  06193 Petersberg OT Beidersee, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 6.00 m
1.465 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Wolf-Landtechnik GmbH Wiesenschleppe WE5H | hydr. | 5,00m | lackiert | Wiesenegge
7
Wolf-Landtechnik GmbH Wiesenschleppe WE5H | hydr. | 5,00m | lackiert | Wiesenegge
Σβάρνα λιβαδιών, 4407935 4407935
  06193 Petersberg OT Beidersee, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 5.00 m
1.150 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 328