Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο
Προαιρετικές επιλογές

Μεταχειρισμένα Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια

Αγοράστε μεταχειρισμένα Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Evers Grass Profi GP-300
4
Evers Grass Profi GP-300
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 4095951
7602 KL Almelo, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Einböck Pneumaticstar 600
3
Einböck Pneumaticstar 600
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 4091893
7759 ROOST, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 2011, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
5.470 €
χωρίς 17% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Zamet Ścinacz zielonek T635 14,5m3
8
Zamet Ścinacz zielonek T635 14,5m3
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 4091542
18-420 Jedwabne, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 1.85 m
8.206 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 750A
4
John Deere 750A
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 4084425
66-500 Strzelce Kraj., Πολωνία
Πλάτος εργασίας: 6.00 m
26.163 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Güttler GreenMaster 600 Alpin
9
Güttler GreenMaster 600 Alpin
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 4083944
49179 Ostercappeln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Συστήματα αερισμού, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
18.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MD Sähmaschine RS 100
MD Sähmaschine RS 100
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 4068289
27404 Zeven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 15.00 m
519 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fehrenbach   "rapido"
5
Fehrenbach "rapido"
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 4063706
53567 Asbach, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 2.50 m
9.500 €

Δείτε αγγελία
APV GP 300 M1 Full Edition
15
APV GP 300 M1 Full Edition
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 4058731
9640 Kötschach, Αυστρία
12.301 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SMS CVN 300
7
SMS CVN 300
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 4048788
09322 Penig OT Penig, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
8.400 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MD RS200 Grünlandnachsaatstreuer mit Mischer für Gräser
10
MD RS200 Grünlandnachsaatstreuer mit Mischer für Gräser
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 4046389
27404 Zeven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
619 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
APV KG-AGRAR Airseeder 6320H
19
APV KG-AGRAR Airseeder 6320H
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 4038210
91094 Langensendelbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
He-Va 630
8
He-Va 630
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 4026738
5466 RB Veghel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015, Πλάτος εργασίας: 6.30 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Grass-rol Rozsiewacz nawozów 600 l
3
Grass-rol Rozsiewacz nawozów 600 l
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 4010954
17-200 Hajnówka , Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018
1.308 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bauer Saatkasten SKN 140-13
2
Bauer Saatkasten SKN 140-13
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 4008688
3710 Ziersdorf, Αυστρία
1.583 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other LEHNER STREUER SUPER VARIO 110
6
Sonstige / Other LEHNER STREUER SUPER VARIO 110
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 4007818
27624 Geestland, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
1.160 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fehrenbach Uni-vertico
8
Fehrenbach Uni-vertico
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 4004861
53489 Sinzig , Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 2.30 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Monosem NG+ MAISZAAIMACHINE
16
Monosem NG+ MAISZAAIMACHINE
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 3998160
5085 ET Esbeek, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2001
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Evers Graslandprofi 6.2 beluchter zaaimachine
5
Evers Graslandprofi 6.2 beluchter zaaimachine
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 3997327
6903 PB Zevenaar, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012, Συστήματα αερισμού, Πλάτος εργασίας: 6.20 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Hatzenbichler Vertikator
3
Hatzenbichler Vertikator
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 3997206
59964 Medebach, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m
4.850 €

Δείτε αγγελία
Einböck Evers 600 T box Speed
4
Einböck Evers 600 T box Speed
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 3994960
1646 WJ Ursem, Ολλανδία
Συστήματα αερισμού, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Καρμανιόλα
5.750 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SMS Teran N 300 mit APV Streuer (Wiesenwalze)
7
SMS Teran N 300 mit APV Streuer (Wiesenwalze)
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 3969125
71254 Ditzingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Συστήματα αερισμού, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
8.990 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Evers Grassprofie GPD 620
4
Evers Grassprofie GPD 620
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 3902498
8401 BL Gorredijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015
24.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Agrimat EB 300 Nachsaatgerät Wiesenstriegel Grünlandstriegel Striege
Βίντεο
8
Agrimat EB 300 Nachsaatgerät Wiesenstriegel Grünlandstriegel Striege
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 3899825
93444 Kötzting, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
4.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Agrimat EB 780 Wiesenstriegel Grünlandstriegel Nachsaatgerät
5
Agrimat EB 780 Wiesenstriegel Grünlandstriegel Nachsaatgerät
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 3897638
93444 Kötzting, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 7.80 m
9.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ

ενοικίαση από 15,00 €
ανά εκτάριο
Δείτε αγγελία
SMS Doorzaaimachine Einbock prisma
2
SMS Doorzaaimachine Einbock prisma
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 3884513
6903 PB Zevenaar, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 84