Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο
Προαιρετικές επιλογές

Μεταχειρισμένα Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια

Αγοράστε μεταχειρισμένα Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
AGROMET LGK   Dunggabel  - Krokodilgebiss 1,50m - Stark /  inkl. Liefeung
23
AGROMET LGK Dunggabel - Krokodilgebiss 1,50m - Stark / inkl. Liefeung
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, ddt2794145
18-400 Lomza , Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Σπαρτική μηχανή
890 EUR

Δείτε αγγελία
Lehner Supervario 110
4
Lehner Supervario 110
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, ddt3664350
79232 March, Γερμανία
1.100 EUR
με 19% ΦΠΑ
924 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
APV PS 200 M1 Dünger Edition
8
APV PS 200 M1 Dünger Edition
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, ddt3648266
2700 Wr. Neustadt, Αυστρία
4.320 EUR
με 20% ΦΠΑ
3.600 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Köckerling Herbamat 300/36 8,3cm  Vredo
18
Köckerling Herbamat 300/36 8,3cm Vredo
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, ddt3641669
27612 Loxstedt, Γερμανία
Συστήματα αερισμού, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Εξάρτημα Bar-point share
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kuhn SD 3000
3
Kuhn SD 3000
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, ddt3638478
2235 Sv. Trojic, Σλοβενία
Έτος κατασκευής: 2008, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Σπαρτική μηχανή
14.030 EUR
με 22% ΦΠΑ
11.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Hatzenbichler Grünlandstriegel Air 8
Hatzenbichler Grünlandstriegel Air 8
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, ddt3612501
55469 Riegenroth, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
6.990 EUR
με 19% ΦΠΑ
5.874 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Köckerling Grasmaster 600
5
Köckerling Grasmaster 600
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, ddt3611634
39629 Bismark, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
11.603 EUR
με 19% ΦΠΑ
9.750 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
He-Va gras roller   3m
2
He-Va gras roller 3m
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, ddt3608657
2957 BB Nieuw Lekkerland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
13.008 EUR
με 21% ΦΠΑ
10.750 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Vredo Agri Twin DZ.358.07.5
5
Vredo Agri Twin DZ.358.07.5
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, ddt3599552
18-520 Stawiski, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 5.80 m
34.228 EUR

Δείτε αγγελία
Einböck Pneumaticstar-Pro 600 STI
5
Einböck Pneumaticstar-Pro 600 STI
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, ddt3589462
34633 Schorbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Vredo Agritwin DZ358.075 doorzaaimachine
3
Vredo Agritwin DZ358.075 doorzaaimachine
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, ddt3576686
8401 BL Gorredijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015, Πλάτος εργασίας: 5.80 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Düvelsdorf Kombistriegel APV Streuer PS300M1
3
Düvelsdorf Kombistriegel APV Streuer PS300M1
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, ddt3557946
57234 Wilnsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
14.000 EUR
με 19% ΦΠΑ
11.765 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Köckerling Grasmaster 600
6
Köckerling Grasmaster 600
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, ddt3525085
33129 Delbrück-Westenholz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Köckerling Herbamat 200-24 83mm Neulack Revitalisiert
19
Köckerling Herbamat 200-24 83mm Neulack Revitalisiert
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, ddt3509706
27612 Loxstedt, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Εξάρτημα Bar-point share
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kuhn FC300G
7
Kuhn FC300G
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, ddt3420693
18334 Eixen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
2.380 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Clemens Planiermeister 255
8
Clemens Planiermeister 255
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, ddt3398761
53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 2.55 m
18.445 EUR
με 19% ΦΠΑ
15.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Köckerling Köckerling Herbamat 250-83mm Reihenabstand 30 Reihen
10
Köckerling Köckerling Herbamat 250-83mm Reihenabstand 30 Reihen
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, ddt3389196
27612 Loxstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Εξάρτημα Bar-point share
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Einböck Pneumatikstar-Pro 600 starkes Gebläse
8
Einböck Pneumatikstar-Pro 600 starkes Gebläse
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, ddt3369329
4121 Altenfelden, Αυστρία
10.440 EUR
με 20% ΦΠΑ
8.700 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
ZOCON  ZM 300 6/8 incl. Schläuche + Prallteller
12
ZOCON ZM 300 6/8 incl. Schläuche + Prallteller
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, ddt3351730
25852 Sterdebüll, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 8.00 m
3.481 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.925 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
APV GP 300 M 1
4
APV GP 300 M 1
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, ddt3344173
9631 Allerborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
edma24 RS 200 mit Mischer für Gräser RS200
8
edma24 RS 200 mit Mischer für Gräser RS200
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, ddt3295125
74423 Obersontheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 15.00 m
784 EUR
με 19% ΦΠΑ
659 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Howard Howard Sämavator Grünlandnachsaatgerät
11
Howard Howard Sämavator Grünlandnachsaatgerät
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, ddt3295064
27612 Loxstedt, Γερμανία
Συστήματα αερισμού, Πλάτος εργασίας: 2.05 m, Σπαρτική μηχανή
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Howard Howard HR20 205 WU Grünlandschlitzdrille
17
Howard Howard HR20 205 WU Grünlandschlitzdrille
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, ddt3295012
27612 Loxstedt, Γερμανία
Συστήματα αερισμού, Πλάτος εργασίας: 3.05 m, Σπαρτική μηχανή
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Vredo DZ 229.07.5 schlitzdrille nachsaatgeart grunlandgerat
8
Vredo DZ 229.07.5 schlitzdrille nachsaatgeart grunlandgerat
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, ddt3293095
7384 DL Wilp, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 2.90 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Vredo DZ 325.07.5 Agri Air schlitzdrille nachsaatgerat grunlandger
8
Vredo DZ 325.07.5 Agri Air schlitzdrille nachsaatgerat grunlandger
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, ddt3293089
7384 DL Wilp, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 2.50 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Güttler Greenmaster 300 wiedeg met doorzaaimachine
Güttler Greenmaster 300 wiedeg met doorzaaimachine
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, ddt3281392
9342 PD EEN, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 78