Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο
Κατάσταση πωλητή
Προαιρετικές επιλογές

Μεταχειρισμένα Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια

Αγοράστε μεταχειρισμένα Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Vredo APV Einböck Güttler Amazone Joskin Kuhn Rabe
Einböck Pneumaticstar
6
ΝΈΑ Einböck Pneumaticstar
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 5289564 5289564
  06567 Bad Frankenhausen OT Ringleben, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Τύπος δίχαλου: Σπαρτική μηχανή
5.000  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Einböck Pneumaticstar 600
4
Einböck Pneumaticstar 600
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 5286761 5286761
  93413 Cham, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 6.00 m
10.714,29  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Güttler Harroflex 60
6
Güttler Harroflex 60
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 5285431 5285431
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
APV GS 600 M1
6
APV GS 600 M1
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 5281720 5281720
  30855 Langenhagen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Συστήματα αερισμού, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Τύπος δίχαλου: Σπαρτική μηχανή
8.500  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Amazone Tebbe
6
Amazone Tebbe
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 5281309 5281309
  6301 PM Valkenburg a/d Geul, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 2.00 m
6.700  €
εξ. 21% ΦΠΑ
Στείλτε email
Saphir GS 603
2
Saphir GS 603
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 5279610 5279610
  42553 Velbert, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Vicon DZ 120.03.5 T schlitzdrille
6
Vicon DZ 120.03.5 T schlitzdrille
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 5273069 5273069
  7384 DL Wilp, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2001, Πλάτος εργασίας: 210.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Einböck PNEUMATIKSTAR PRO-STI
2
Einböck PNEUMATIKSTAR PRO-STI
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 5273055 5273055
  35321 Laubach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
14.117,65  €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
Vredo DZ 229.07.5 Schlitzdrille
5
Vredo DZ 229.07.5 Schlitzdrille
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 5273046 5273046
  7384 DL Wilp, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.90 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Güttler GreenMaster 300
4
Güttler GreenMaster 300
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 5272375 5272375
  57612 Kroppach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Τύπος δίχαλου: Σπαρτική μηχανή
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Bütje TBHD 250/21  System Vredo Köckerling Eurogreen HEVA Güttler Bütje TBHD 250cm Arbeitsbreite 21 Reihen Grünlandnachsaatgerät Grünlandschlitzdrille keine Vredo Köckerlin Moore Uni Drill Eurogreen Güttler
Βίντεο
17
Bütje TBHD 250/21 System Vredo Köckerling Eurogreen HEVA Güttler Bütje TBHD 250cm Arbeitsbreite 21 Reihen Grünlandnachsaatgerät Grünlandschlitzdrille keine Vredo Köckerlin Moore Uni Drill Eurogreen Güttler
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 5271362 5271362
  27612 Loxstedt, Γερμανία
Συστήματα αερισμού, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Τύπος δίχαλου: Σχίστης
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Meztec AKS 60 Wiesenstriegel Grünlandstriegel mit APV PS120
6
Meztec AKS 60 Wiesenstriegel Grünlandstriegel mit APV PS120
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 5267388 5267388
  71254 Ditzingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
7.590  €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
Amazone Doorzaaimachine
11
Amazone Doorzaaimachine
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 5267114 5267114
  7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m
12.000  €
Στείλτε email
APV GS 600 M1
6
APV GS 600 M1
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 5258357 5258357
  8723 Kobenz bei Knittelfeld, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019
12.241,67  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
Κορυφαία προσφορά
SMS Teran mit APV Streuer MDP 100 (Wiesenstriegel)
11
SMS Teran mit APV Streuer MDP 100 (Wiesenstriegel)
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 5256191 5256191
  71254 Ditzingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
7.915  €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
Saphir GS 603
4
Saphir GS 603
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 5249169 5249169
  53945 Blankenheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020
10.084,03  €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
Evers GrassProfi GP300 Fiona
16
Evers GrassProfi GP300 Fiona
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 5246392 5246392
  4233 GA Ameide, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
8.500  €
εξ. 21% ΦΠΑ
Στείλτε email
Vredo 2.10 mtr
11
Vredo 2.10 mtr
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 5244726 5244726
  6721 NJ Bennekom, Ολλανδία
7.500  €
εξ. 21% ΦΠΑ
Στείλτε email
Köckerling Köckerling Herbamat 300cmArbeitsbeite 83mm Reihenabstand 36 Reihen Achtung das Gerät hat eine Transportbreite von 335cm und darf in Deutschland nicht in den Straßenverkehr betrieben  werden keine Vredo Schlitzdrile Nachsaatgerät Grünlandschlitzdrille
Köckerling Köckerling Herbamat 300cmArbeitsbeite 83mm Reihenabstand 36 Reihen Achtung das Gerät hat eine Transportbreite von 335cm und darf in Deutschland nicht in den Straßenverkehr betrieben werden keine Vredo Schlitzdrile Nachsaatgerät Grünlandschlitzdrille
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 5243939 5243939
  27612 Loxstedt, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Τύπος δίχαλου: Σχίστης
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Vredo Vredo Grünlandschlitzdrille 2 m aufgesattelt 5 cm Reihenabstand 40 Reihen mit grosser 600 mm Wasserbefüllbarer Walze Nachsaatgerät mit 2 verbauten 2 m Aggregaten in 5 cm versetzter Ausführung in aufgesattelter Ausstattung Leergewicht ohne wassergefüllte W
Βίντεο
17
Vredo Vredo Grünlandschlitzdrille 2 m aufgesattelt 5 cm Reihenabstand 40 Reihen mit grosser 600 mm Wasserbefüllbarer Walze Nachsaatgerät mit 2 verbauten 2 m Aggregaten in 5 cm versetzter Ausführung in aufgesattelter Ausstattung Leergewicht ohne wassergefüllte W
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 5223902 5223902
  27612 Loxstedt, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Τύπος δίχαλου: Υνιά δίσκου
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
APV Grünlandstriegel GS 600 (Full Edition) mit Nachsaateinrichtung
Βίντεο
17
APV Grünlandstriegel GS 600 (Full Edition) mit Nachsaateinrichtung
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 5223548 5223548
  71254 Ditzingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Ζητήστε τιμή
Köckerling Modell Typ Herbamat 200 cm 83 mm Reihenabstand 24 Reihen Direktsaatgerät Grünlandschlitzdrille Nachsaatgerät nicht Vredo Moore Uni Drill Eurogreen
Βίντεο
14
Köckerling Modell Typ Herbamat 200 cm 83 mm Reihenabstand 24 Reihen Direktsaatgerät Grünlandschlitzdrille Nachsaatgerät nicht Vredo Moore Uni Drill Eurogreen
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 5216142 5216142
  27612 Loxstedt, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Τύπος δίχαλου: Σχίστης
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
APV GS 601
7
APV GS 601
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 5207240 5207240
  42553 Velbert, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
9.500  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Vredo Howard Sämavator mit Fräsrotor zur effektiven Nachsaat von stark geschädigter Grünlandnarbe mit Reihenpackerwalze 200 cm Arbeitsbreite Tiefenführung über groß Gummistützräder die exakt über Drehspindeln eingestellt werden können
Βίντεο
13
Vredo Howard Sämavator mit Fräsrotor zur effektiven Nachsaat von stark geschädigter Grünlandnarbe mit Reihenpackerwalze 200 cm Arbeitsbreite Tiefenführung über groß Gummistützräder die exakt über Drehspindeln eingestellt werden können
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 5206260 5206260
  27612 Loxstedt, Γερμανία
Συστήματα αερισμού, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Τύπος δίχαλου: Εξάρτημα Bar-point share
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Teutona TGS 600
4
Teutona TGS 600
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 5187783 5187783
  48496 Hopsten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Συστήματα αερισμού, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Τύπος δίχαλου: Σπαρτική μηχανή
10.950  €
Στείλτε email
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 124