Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο
Προαιρετικές επιλογές

Μεταχειρισμένα Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια

Αγοράστε μεταχειρισμένα Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Evers Graslandprofi 6.20 beluchter zaaimachine
4
ΝΈΑ Evers Graslandprofi 6.20 beluchter zaaimachine
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 4270285
  6903 PB Zevenaar, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλάτος εργασίας: 6.20 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
FMR Meprozet Sämaschine für Zwischenfrüchte S119
4
FMR Meprozet Sämaschine für Zwischenfrüchte S119
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 4261700
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
1.284 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Agritec RS20
3
Agritec RS20
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 4254007
  41540 Dormagen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Υνιά δίσκου
3.000 €
Δείτε αγγελία
Evers Grassprofi
5
Evers Grassprofi
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 4251452
  1749 DA Warmenhuizen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012, Πλάτος εργασίας: 6.20 m
14.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vredo DZ 225.07.5 Agri Schlitzdrille
7
Vredo DZ 225.07.5 Agri Schlitzdrille
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 4248265
  7384 DL Wilp, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 2.50 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
DalBo Greenline
4
DalBo Greenline
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 4248059
  24808 Jevenstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
13.403 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Wiedenmann Terra Seed 1,60 m
2
Wiedenmann Terra Seed 1,60 m
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 4239665
  89192 Rammingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Πλάτος εργασίας: 1.60 m
2.760 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Eliet DZC 750
6
Eliet DZC 750
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 4223699
  4891 SZ Rijsbergen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012, Πλάτος εργασίας: 0.75 m
6.350 €
Δείτε αγγελία
Vredo DZ 329.07.5 schlitzdrille
Vredo DZ 329.07.5 schlitzdrille
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 4220203
  7384 DL Wilp, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 2.90 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Zocon GREENKEEPER 600 met Z300 zaaimachine
3
Zocon GREENKEEPER 600 met Z300 zaaimachine
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 4215179
  2481 KX Woubrugge, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
6.250 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Evers gp 630
3
Evers gp 630
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 4206943
  7434 PW Lettele, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλάτος εργασίας: 6.30 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
SMS
5
SMS
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 4202974
  5527 JC Hapert, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Συστήματα αερισμού, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
9.250 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vredo DZ
Vredo DZ
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 4160561
  7122 KB Aalten, Ολλανδία
Συστήματα αερισμού, Πλάτος εργασίας: 5.80 m, Σπαρτική μηχανή
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
APV GP 300 M1
APV GP 300 M1
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 4157369
  84539 Ampfing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
16.580 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
DVB Zwischenfruchtsämaschine 30220
2
DVB Zwischenfruchtsämaschine 30220
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 4149929
  49456 Bakum-Lüsche, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
2.261 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
APV GP 300 M1 Full Edition 3, Nachsaatkombi
8
APV GP 300 M1 Full Edition 3, Nachsaatkombi
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 4109399
  6830 Rankweil, Αυστρία
15.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Evers Grass Profi GP-300
4
Evers Grass Profi GP-300
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 4095951
  7602 KL Almelo, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Zamet Ścinacz zielonek T635 14,5m3
8
Zamet Ścinacz zielonek T635 14,5m3
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 4091542
  18-420 Jedwabne, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 1.85 m
8.206 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Güttler GreenMaster 600 Alpin
9
Güttler GreenMaster 600 Alpin
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 4083944
  49179 Ostercappeln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Συστήματα αερισμού, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
18.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MD Sähmaschine RS 100
MD Sähmaschine RS 100
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 4068289
  27404 Zeven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 15.00 m
519 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MD RS200 Grünlandnachsaatstreuer mit Mischer für Gräser
10
MD RS200 Grünlandnachsaatstreuer mit Mischer für Gräser
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 4046389
  27404 Zeven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
619 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
He-Va 630
8
He-Va 630
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 4026738
  5466 RB Veghel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015, Πλάτος εργασίας: 6.30 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Bauer Saatkasten SKN 140-13
2
Bauer Saatkasten SKN 140-13
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 4008688
  3710 Ziersdorf, Αυστρία
1.417 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fehrenbach Uni-vertico
8
Fehrenbach Uni-vertico
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 4004861
  53489 Sinzig , Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 2.30 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Monosem NG+ MAISZAAIMACHINE
16
Monosem NG+ MAISZAAIMACHINE
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 3998160
  5085 ET Esbeek, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2001
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 79