Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο
Κατάσταση πωλητή
Προαιρετικές επιλογές

Μεταχειρισμένα Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια

Αγοράστε μεταχειρισμένα Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Vredo 200-10 Typ 200cm  Reihen mit  großer Wasseralze
Βίντεο
13
Vredo 200-10 Typ 200cm Reihen mit großer Wasseralze
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 4356817
  27612 Loxstedt, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Υνιά δίσκου
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Agrimat Agrimat EB 720
5
Agrimat Agrimat EB 720
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 4349531
  93444 Kötzting, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 7.20 m, Σπαρτική μηχανή
9.650 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Clemens Planiermeister 255
8
Clemens Planiermeister 255
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 4348021
  53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 2.55 m
15.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Einböck Pneumaticstar 600
7
Einböck Pneumaticstar 600
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 4347479
  54516 Wittlich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
6.723 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Güttler Green Seeder 600 / Harro Flex Striegel
4
Güttler Green Seeder 600 / Harro Flex Striegel
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 4345453
  27442 Gnarrenburg-Kuhstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Vredo Typ 12510
11
Vredo Typ 12510
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 4340572
  9500 Villach/Zauchen, Αυστρία
7.876 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Agrimat EB 600 Grünlandstriegel/ Wiesenstriegel mit Nachsaatgerät
9
Agrimat EB 600 Grünlandstriegel/ Wiesenstriegel mit Nachsaatgerät
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 4336019
  93444 Kötzting, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Συστήματα αερισμού, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Σπαρτική μηχανή
7.300 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone AD-PL 302
4
Amazone AD-PL 302
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 4326414
  1218 Komenda, Σλοβενία
Έτος κατασκευής: 2000, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
4.800 €
χωρίς 22% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone ED 302
5
Amazone ED 302
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 4326412
  1218 Komenda, Σλοβενία
Έτος κατασκευής: 2011, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
11.200 €
χωρίς 22% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Evers profi 630
7
Evers profi 630
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 4326240
  7627 NA Bornerbroek, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2011, Συστήματα αερισμού, Πλάτος εργασίας: 6.30 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
APV Grünlandkombi GK300M1
11
APV Grünlandkombi GK300M1
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 4323543
  4802 Ebensee, Αυστρία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Güttler Green master 640
Güttler Green master 640
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 4315749
  4780 St. Vith, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2013, Πλάτος εργασίας: 6.40 m
18.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vredo DZ 229.07.5  siewnik do trawy
3
Vredo DZ 229.07.5 siewnik do trawy
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 4312195
  18-423 Przytuły, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2016
13.914 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Dal-Bo Maxiroll Lift 300 Greenline
7
Dal-Bo Maxiroll Lift 300 Greenline
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 4311174
  42555 Velbert-Langenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Συστήματα αερισμού, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
10.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Evers Grass Profi GPD-620
4
Evers Grass Profi GPD-620
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 4308476
  7602 KL Almelo, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014, Συστήματα αερισμού, Πλάτος εργασίας: 6.20 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Güttler GreenMaster 300 Mietmaschine
2
Güttler GreenMaster 300 Mietmaschine
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 4296481
  34434 Borgentreich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
APV GP 600M1
7
APV GP 600M1
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 4291694
  4780 St. Vith, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Evers Graslandprofi 6.20 beluchter zaaimachine
4
Evers Graslandprofi 6.20 beluchter zaaimachine
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 4270285
  6903 PB Zevenaar, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλάτος εργασίας: 6.20 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
FMR Meprozet Sämaschine für Zwischenfrüchte S119
4
FMR Meprozet Sämaschine für Zwischenfrüchte S119
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 4261700
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
1.284 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vredo DZ 225.07.5 Agri Schlitzdrille
7
Vredo DZ 225.07.5 Agri Schlitzdrille
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 4248265
  7384 DL Wilp, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 2.50 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
DalBo Greenline
4
DalBo Greenline
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 4248059
  24808 Jevenstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
13.403 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Eliet DZC 750
6
Eliet DZC 750
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 4223699
  4891 SZ Rijsbergen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012, Πλάτος εργασίας: 0.75 m
6.350 €
Δείτε αγγελία
Vredo DZ 329.07.5 schlitzdrille
Vredo DZ 329.07.5 schlitzdrille
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 4220203
  7384 DL Wilp, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 2.90 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Zocon GREENKEEPER 600 met Z300 zaaimachine
3
Zocon GREENKEEPER 600 met Z300 zaaimachine
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 4215179
  2481 KX Woubrugge, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
6.250 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Evers gp 630
3
Evers gp 630
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 4206943
  7434 PW Lettele, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλάτος εργασίας: 6.30 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 88