Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Προαιρετικές επιλογές

Μεταχειρισμένα Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
AGRO-FACTORY II Wiesenegge Wiesenschleppe Wiesenschlepper Wiesenstriegel
20
AGRO-FACTORY II Wiesenegge Wiesenschleppe Wiesenschlepper Wiesenstriegel
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 3806669
64-308 Jabłonna, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
450 €

Δείτε αγγελία
Joskin Scariflex R6S5 600
5
Joskin Scariflex R6S5 600
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 3795991
09569 Oederan, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αναδίπλωση, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
7.734 €
με 19% ΦΠΑ
6.499 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Zocon  Greenkeeper G6-3 mit Z 300 Sägerät
Βίντεο
18
Zocon Greenkeeper G6-3 mit Z 300 Sägerät
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 3814349
46354 Oeding, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αναδίπλωση, Πλάτος μεταφοράς: 2.31 m, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
7.467 €
με 19% ΦΠΑ
6.275 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Zocon Greenkeeper G6-3 Wiesenstriegel, Wiesenschleppe, Wiesenegge
Βίντεο
18
Zocon Greenkeeper G6-3 Wiesenstriegel, Wiesenschleppe, Wiesenegge
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 3813633
46354 Oeding, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αναδίπλωση, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Πλάτος μεταφοράς: 2.31 m
3.987 €
με 19% ΦΠΑ
3.350 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Zocon Greenkeeper 6 & 8
8
Zocon Greenkeeper 6 & 8
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 3875958
96176 Kraisdorf, Γερμανία
Αναδίπλωση, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
3.981 €
με 19% ΦΠΑ
3.345 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Inter-tech Włóka łąkowa/Regenerateur de prairie/Field drag
5
Inter-tech Włóka łąkowa/Regenerateur de prairie/Field drag
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 3870675
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
1.314 €
με 23% ΦΠΑ
1.068 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Jar-Met Wiesenstriegel/Hackstriegel hydr. klappbar 9 m
9
Jar-Met Wiesenstriegel/Hackstriegel hydr. klappbar 9 m
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 3916800
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αναδίπλωση, Πλάτος μεταφοράς: 2.98 m, Πλάτος εργασίας: 9.00 m
4.417 €
με 19% ΦΠΑ
3.712 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Jar-Met Wiesenstriegel/Hackstriegel hydr. klappbar 7,2 m
9
Jar-Met Wiesenstriegel/Hackstriegel hydr. klappbar 7,2 m
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 3916780
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αναδίπλωση, Πλάτος εργασίας: 7.20 m, Πλάτος μεταφοράς: 2.55 m
3.735 €
με 19% ΦΠΑ
3.139 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Jar-Met Wiesenstriegel/Hackstriegel hydr. klappbar 6 m
9
Jar-Met Wiesenstriegel/Hackstriegel hydr. klappbar 6 m
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 3916767
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αναδίπλωση, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Πλάτος μεταφοράς: 2.98 m
2.971 €
με 19% ΦΠΑ
2.497 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Baarck
4
Baarck
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 3884038
23795 Weede/OT Söhren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
7.081 €
με 19% ΦΠΑ
5.950 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Agrimat EB 780 Grünland Wiesenegge Wiesenstriegel Wiesenhobel Grünla
Βίντεο
7
Agrimat EB 780 Grünland Wiesenegge Wiesenstriegel Wiesenhobel Grünla
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 3881257
93444 Kötzting, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αναδίπλωση, Πλάτος εργασίας: 7.80 m, Πλάτος μεταφοράς: 3.00 m
7.378 €
με 19% ΦΠΑ
6.200 € καθαρά
ενοικίαση από 17,85 €
ανά εκτάριο
Δείτε αγγελία
Einböck Pneumaticstar 600 PRO
9
Einböck Pneumaticstar 600 PRO
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 3898470
63-505 Doruchów, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Πλάτος μεταφοράς: 3.00 m
13.457 €
με 23% ΦΠΑ
10.941 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AGROTEC Münsterland Hybro 600
6
AGROTEC Münsterland Hybro 600
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 3896175
46348 Raesfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Αναδίπλωση, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Πλάτος μεταφοράς: 2.55 m
5.400 €
με 19% ΦΠΑ
4.538 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Expom Aktywator
5
Expom Aktywator
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 3884516
97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αναδίπλωση, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
4.344 €
με 19% ΦΠΑ
3.650 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Zocon Greenkeeper G6; Wiesenstriegel, Grünlandstriegel, Wiesenegge
Βίντεο
7
Zocon Greenkeeper G6; Wiesenstriegel, Grünlandstriegel, Wiesenegge
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 3874521
71254 Ditzingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αναδίπλωση, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Πλάτος μεταφοράς: 2.50 m
3.987 €
με 19% ΦΠΑ
3.350 € καθαρά
Δείτε αγγελία
APV Grünlandstriegel GS 600 M1 Full Edition
Βίντεο
4
APV Grünlandstriegel GS 600 M1 Full Edition
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 3877513
71254 Ditzingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αναδίπλωση, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
11.300 €

Δείτε αγγελία
Λοιπά Schreiber
5
Schreiber
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 3927217
2130 Mistelbach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1998, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
1.550 €
με 13% ΦΠΑ
1.372 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Wiesnegge 6 m, 4 reihig
9
Wiesnegge 6 m, 4 reihig
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 3931567
6830 Rankweil, Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 6.00 m
1.548 €
με 20% ΦΠΑ
1.290 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Wiesenegge 5 Meter, 4 reihig
8
Wiesenegge 5 Meter, 4 reihig
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 3931566
6830 Rankweil, Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 5.00 m
1.188 €
με 20% ΦΠΑ
990 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Saphier Grünlandstriegel GS603
9
Saphier Grünlandstriegel GS603
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 3931565
6830 Rankweil, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
7.080 €
με 20% ΦΠΑ
5.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Saphir GS 603
6
Saphir GS 603
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 3929620
87640 Ebenhofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Αναδίπλωση, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Πλάτος μεταφοράς: 2.60 m
5.950 €
με 19% ΦΠΑ
5.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Güttler GreenMaster 300 mit Walze
6
Güttler GreenMaster 300 mit Walze
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 3926216
54636 Rittersdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Πλάτος μεταφοράς: 3.00 m
13.685 €
με 19% ΦΠΑ
11.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Einböck Pneumaticstar 600
4
Einböck Pneumaticstar 600
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 3923507
27624 Elmlohe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Πλάτος μεταφοράς: 3.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Joskin Scariflex 600R5S + APV 300M1 5.2 Streuer
6
Joskin Scariflex 600R5S + APV 300M1 5.2 Streuer
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 3924131
25852 Sterdebüll, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Αναδίπλωση, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Πλάτος μεταφοράς: 2.50 m
8.318 €
με 19% ΦΠΑ
6.990 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Saphir Perfekt GS 603
8
Saphir Perfekt GS 603
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 3924106
46459 Rees-Millingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
11.750 €
με 19% ΦΠΑ
9.874 € καθαρά
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 171