Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Προαιρετικές επιλογές

Μεταχειρισμένα Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Bestagro Wiesenegge 5m hydraulisch klappbar Beste Qualität
3
Bestagro Wiesenegge 5m hydraulisch klappbar Beste Qualität
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, idt2778621
59-900 Zgorzelec (02826 Görlitz - 5 km), Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Πλάτος μεταφοράς: 2.16 m
999 €
1.099 €


Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
SMS Wiesenwalze, Nachsaatmaschine m. APV Streuer, Wiesenstriegel
8
SMS Wiesenwalze, Nachsaatmaschine m. APV Streuer, Wiesenstriegel
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, idt3235977
71254 Ditzingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
9.829 €
με 19% ΦΠΑ
8.260 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
 Top-Agro Heavy Duty 8m NEU 2017 WIESENSTRIEGEL Grünlandstriegel DIREKT VON HERSTELLER
10
Top-Agro Heavy Duty 8m NEU 2017 WIESENSTRIEGEL Grünlandstriegel DIREKT VON HERSTELLER
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, idt2874683
59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 8.00 m
3.199 €
3.999 €


Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Agro-Plus Agro -Plus Wiesenstriegel/Striegel 6,0m-Hydraulisch
6
Agro-Plus Agro -Plus Wiesenstriegel/Striegel 6,0m-Hydraulisch
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, idt1913646
18-500 Łomża, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2013, Αναδίπλωση, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Πλάτος μεταφοράς: 2.60 m
4.000 €

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Top-Agro Heavy Duty 6m und 8m NEU 2017 WIESENSTRIEGEL  Grünlandstriegel DIREKT VON HERSTELLER
10
Top-Agro Heavy Duty 6m und 8m NEU 2017 WIESENSTRIEGEL Grünlandstriegel DIREKT VON HERSTELLER
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, idt2874680
59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Πλάτος μεταφοράς: 2.50 m
2.699 €
3.699 €


Δείτε αγγελία
Joskin Scariflex R6S5 600
5
Joskin Scariflex R6S5 600
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, idt3795991
09569 Oederan, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αναδίπλωση, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
7.734 €
με 19% ΦΠΑ
6.499 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Zocon Greenkeeper
5
Zocon Greenkeeper
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, idt3754477
93092 Barbing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
10.580 €
με 19% ΦΠΑ
8.891 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Metal Technik Włóka łąkowo polowa 6m hydrauliczna, trzyrzędowa / Meadow aerator sofa hydraulically 6m three-row regenator de miriste
9
Metal Technik Włóka łąkowo polowa 6m hydrauliczna, trzyrzędowa / Meadow aerator sofa hydraulically 6m three-row regenator de miriste
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, idt3767092
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
1.378 €
με 23% ΦΠΑ
1.120 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Metal Technik Włóka łąkowo polowa 5m hydrauliczna, czterorzędowa / Meadow aerator sofa hydraulically 5m four-row regenator de miriste
9
Metal Technik Włóka łąkowo polowa 5m hydrauliczna, czterorzędowa / Meadow aerator sofa hydraulically 5m four-row regenator de miriste
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, idt3767088
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 5.00 m
1.218 €
με 23% ΦΠΑ
990 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Metal Technik Włóka Łąkowo Polowa rozkładana (ręcznie) 3 m / Meadow aerator Hand-fold 3m regenator de miriste
9
Metal Technik Włóka Łąkowo Polowa rozkładana (ręcznie) 3 m / Meadow aerator Hand-fold 3m regenator de miriste
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, idt3767077
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
578 €
με 23% ΦΠΑ
470 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Metal Technik Włóka łąkowo polowa 8m hydrauliczna, trzyrzędowa / Meadow aerator sofa hydraulically 8m three-row regenerator de miriste
9
Metal Technik Włóka łąkowo polowa 8m hydrauliczna, trzyrzędowa / Meadow aerator sofa hydraulically 8m three-row regenerator de miriste
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, idt3767070
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 8.00 m
1.501 €
με 23% ΦΠΑ
1.220 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Metal Technik Włóka Łąkowo Polowa rozkładana (ręcznie) 3 m / Meadow aerator Hand-fold 3m regenerator de miriste
9
Metal Technik Włóka Łąkowo Polowa rozkładana (ręcznie) 3 m / Meadow aerator Hand-fold 3m regenerator de miriste
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, idt3767064
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
578 €
με 23% ΦΠΑ
470 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Metal Technik Włóka Łąkowo Polowa rozkładana (ręcznie) 3 m / Meadow aerator Hand-fold 3m regenerator de miriste
9
Metal Technik Włóka Łąkowo Polowa rozkładana (ręcznie) 3 m / Meadow aerator Hand-fold 3m regenerator de miriste
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, idt3767061
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
578 €
με 23% ΦΠΑ
470 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Metal Technik Włóka łąkowo polowa 5m, hydrauliczna, trzyrzędowa / Meadow aerator sofa hydraulically 5000-mm three-row regenerator de miriste
9
Metal Technik Włóka łąkowo polowa 5m, hydrauliczna, trzyrzędowa / Meadow aerator sofa hydraulically 5000-mm three-row regenerator de miriste
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, idt3767055
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 5.00 m
1.058 €
με 23% ΦΠΑ
860 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Metal Technik Włóka łąkowo polowa 8m hydrauliczna, czterorzędowa / Meadow aerator sofa hydraulically 8m four-row regenerator de miriste
8
Metal Technik Włóka łąkowo polowa 8m hydrauliczna, czterorzędowa / Meadow aerator sofa hydraulically 8m four-row regenerator de miriste
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, idt3767046
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 8.00 m
1.833 €
με 23% ΦΠΑ
1.490 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Metal Technik Włóka łąkowo-polowa 3m, czterorzędowa / Meadow aerator Hand-fold 3m planter regenerator de miriste
9
Metal Technik Włóka łąkowo-polowa 3m, czterorzędowa / Meadow aerator Hand-fold 3m planter regenerator de miriste
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, idt3767044
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
615 €
με 23% ΦΠΑ
500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Metal Technik Włóka łąkowo polowa 4m, trzyrzędowa / Meadow aerator Hand-fold 4m three-row regenerator de miriste
9
Metal Technik Włóka łąkowo polowa 4m, trzyrzędowa / Meadow aerator Hand-fold 4m three-row regenerator de miriste
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, idt3767043
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 4.00 m
701 €
με 23% ΦΠΑ
570 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Metal Technik Włóka łąkowo polowa 4m, czterorzędowa / Meadow aerator Hand-fold 4m planter regenerator de miriste
9
Metal Technik Włóka łąkowo polowa 4m, czterorzędowa / Meadow aerator Hand-fold 4m planter regenerator de miriste
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, idt3767042
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Πλάτος εργασίας: 4.00 m
787 €
με 23% ΦΠΑ
640 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Metal Technik Włóka łąkowo polowa 6m hydrauliczna, czterorzędowa / Meadow aerator sofa hydraulically 6m four-row regenerastor de miriste
9
Metal Technik Włóka łąkowo polowa 6m hydrauliczna, czterorzędowa / Meadow aerator sofa hydraulically 6m four-row regenerastor de miriste
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, idt3767041
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
1.464 €
με 23% ΦΠΑ
1.190 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Metal Technik Włóka łąkowo- polowa "ciężka" 8 m / Meadow aerator "heavy" 8m regenerator de miriste
10
Metal Technik Włóka łąkowo- polowa "ciężka" 8 m / Meadow aerator "heavy" 8m regenerator de miriste
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, idt3767038
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 8.00 m
2.140 €
με 23% ΦΠΑ
1.740 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Metal Technik Włóka łąkowo- polowa "ciężka" 5m / Meadow aerator "heavy" 5m regenerator de miriste
10
Metal Technik Włóka łąkowo- polowa "ciężka" 5m / Meadow aerator "heavy" 5m regenerator de miriste
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, idt3767037
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 5.00 m
1.439 €
με 23% ΦΠΑ
1.170 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Metal Technik Włóka łąkowo- polowa "ciężka" 6 m / Meadow aerator "heavy" 6m regenerator de miriste
10
Metal Technik Włóka łąkowo- polowa "ciężka" 6 m / Meadow aerator "heavy" 6m regenerator de miriste
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, idt3767036
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
1.673 €
με 23% ΦΠΑ
1.360 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Metal Technik Chwastownik 6m / Weeder 6m Plivitor de camp
8
Metal Technik Chwastownik 6m / Weeder 6m Plivitor de camp
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, idt3767033
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
2.952 €
με 23% ΦΠΑ
2.400 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Metal Technik Chwastownik 8m / Weeder 8m plivitor de camp
8
Metal Technik Chwastownik 8m / Weeder 8m plivitor de camp
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, idt3767032
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 8.00 m
3.678 €
με 23% ΦΠΑ
2.990 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Metal Technik Włóko-chwastownik 6 m / weeder 6m plivitor de camp
8
Metal Technik Włóko-chwastownik 6 m / weeder 6m plivitor de camp
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, idt3767031
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
2.731 €
με 23% ΦΠΑ
2.220 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Jar-Met Włóka łąkowo – polowa 4 m, 3- rzędy, składane ręcznie; Meadow-field drag, hand-folded
8
Jar-Met Włóka łąkowo – polowa 4 m, 3- rzędy, składane ręcznie; Meadow-field drag, hand-folded
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, idt3766770
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 4.00 m
750 €
με 23% ΦΠΑ
610 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Jar-Met Włóka łąkowo – polowa 5 m, 3- rzędy, składane ręcznie; Meadow-field drag, hand-folded
8
Jar-Met Włóka łąkowo – polowa 5 m, 3- rzędy, składane ręcznie; Meadow-field drag, hand-folded
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, idt3766766
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 5.00 m
1.002 €
με 23% ΦΠΑ
815 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Jar-Met Włóka łąkowo – polowa 6 m, 3- rzędy, składane ręcznie; Meadow-field drag, hand-folded
8
Jar-Met Włóka łąkowo – polowa 6 m, 3- rzędy, składane ręcznie; Meadow-field drag, hand-folded
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, idt3766764
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
1.175 €
με 23% ΦΠΑ
955 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Jar-Met Włóka łąkowo – polowa 4 m, 4- rzędy, składane ręcznie; Meadow-field drag, hand-folded
8
Jar-Met Włóka łąkowo – polowa 4 m, 4- rzędy, składane ręcznie; Meadow-field drag, hand-folded
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, idt3766762
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 4.00 m
808 €
με 23% ΦΠΑ
657 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Jar-Met Włóka łąkowo – polowa 5 m, 4- rzędy, składana ręcznie; Meadow-field drag, hand-folded
8
Jar-Met Włóka łąkowo – polowa 5 m, 4- rzędy, składana ręcznie; Meadow-field drag, hand-folded
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, idt3766760
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 5.00 m
1.076 €
με 23% ΦΠΑ
875 € καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 157