Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Bestagro Wiesenegge 4m hydraulisch klappbar Beste Qualität
4
Bestagro Wiesenegge 4m hydraulisch klappbar Beste Qualität
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, idt2778618
59-900 Zgorzelec (02826 Görlitz - 5 km), Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος μεταφοράς: 2.16 m, Πλάτος εργασίας: 4.00 m
899 EUR
969 EUR


Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Zocon Greenkeeper G6-3; mit APV-Streuer
10
Zocon Greenkeeper G6-3; mit APV-Streuer
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, idt3281812
71254 Ditzingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Πλάτος μεταφοράς: 2.65 m
8.996 EUR
με 19% ΦΠΑ
7.560 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Zocon Greenkeeper 6m
Zocon Greenkeeper 6m
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, idt2784892
54597 Auw, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Αναδίπλωση, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Πλάτος μεταφοράς: 2.50 m
3.987 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.350 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
MezTec  WK7 (Wiesenschleppe Kombi)
18
MezTec WK7 (Wiesenschleppe Kombi)
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, idt3383688
71254 Ditzingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αναδίπλωση, Πλάτος μεταφοράς: 2.90 m, Πλάτος εργασίας: 7.00 m
3.784 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.180 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
TOP-AGRO Landtechnik HD Sehr ROBUSTE Wiesenegge 3M  Wiesenschleppe3M 4 ReihigWE3M
Βίντεο
13
TOP-AGRO Landtechnik HD Sehr ROBUSTE Wiesenegge 3M Wiesenschleppe3M 4 ReihigWE3M
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, idt3179474
59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 4.00 m
559 EUR
999 EUR


Δείτε αγγελία
Expom Aktywator
5
ΝΈΑ Expom Aktywator
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, idt3668284
97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αναδίπλωση, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
4.344 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.650 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Wiesenegge
Wiesenegge
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, idt3664030
3800 Göpfritz/Wild, Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 0.01 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Metal-Technik Wiesenegge + Hackstriegel 6 m  4+3 Zinkenreihen
8
Metal-Technik Wiesenegge + Hackstriegel 6 m 4+3 Zinkenreihen
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, idt3660455
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αναδίπλωση, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
2.648 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.225 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Einböck Beleuchtung kpl.
6
Einböck Beleuchtung kpl.
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, idt3646485
27798 Hude-Langenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Φωτισμός, Πλάτος μεταφοράς: 3.00 m
458 EUR
με 19% ΦΠΑ
385 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Einböck wiedeg
4
Einböck wiedeg
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, idt3646447
3738 CA Maartensdijk, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Fillion DFH 16
5
Fillion DFH 16
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, idt3626862
59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1996, Πλάτος εργασίας: 6.60 m
2.040 EUR
με 20% ΦΠΑ
1.700 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
MLT 6 M
7
MLT 6 M
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, idt3626592
6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 6.00 m
1.380 EUR
με 13% ΦΠΑ
1.221 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Metal-Technik Włóko-chwastownik 6 m / weeder 6m
7
Metal-Technik Włóko-chwastownik 6 m / weeder 6m
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, idt3623489
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
2.731 EUR
με 23% ΦΠΑ
2.220 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Axenta 7 METRES
4
Axenta 7 METRES
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, idt3620684
59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 7.00 m
6.600 EUR
με 20% ΦΠΑ
5.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Joskin Scariflex 600
10
Joskin Scariflex 600
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, idt3615632
51515 Kürten-Neuensaal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Φωτισμός, Αναδίπλωση, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
9.500 EUR
με 19% ΦΠΑ
7.983 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Agri Farm EUROCULT 2
6
Agri Farm EUROCULT 2
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, idt3614851
3361 Aschbach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 5.00 m
11.700 EUR

Δείτε αγγελία
Top-Agro BEST 2017 Grünlandstriegel 6m LETZTE STUCK AKTIONSPREIS
Βίντεο
3
Top-Agro BEST 2017 Grünlandstriegel 6m LETZTE STUCK AKTIONSPREIS
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, idt3612338
59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Πλάτος μεταφοράς: 2.90 m
2.799 EUR

Δείτε αγγελία
SAPHIR GS 803
11
SAPHIR GS 803
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, idt3601170
91094 Langensendelbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αναδίπλωση, Πλάτος εργασίας: 8.00 m
6.188 EUR
με 19% ΦΠΑ
5.200 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Hardy 6,5 METRES
4
Hardy 6,5 METRES
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, idt3592884
59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2006, Πλάτος εργασίας: 6.50 m
4.680 EUR
με 20% ΦΠΑ
3.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Hatzenbichler
9
Hatzenbichler
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, idt3582616
33378 Rheda-Wiedenbrück, Γερμανία
Αναδίπλωση, Πλάτος εργασίας: 9.00 m, Πλάτος μεταφοράς: 3.00 m
2.480 EUR

Δείτε αγγελία
Λοιπά Sonder 250
6
Sonder 250
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, idt3582076
9640 Kötschach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1989, Πλάτος εργασίας: 2.50 m
300 EUR
με 20% ΦΠΑ
250 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Joskin SCARIFLEX EB600R5S mit Streuer
9
Joskin SCARIFLEX EB600R5S mit Streuer
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, idt3563037
25852 Sterdebüll, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Αναδίπλωση, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Πλάτος μεταφοράς: 2.50 m
3.990 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.353 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Joskin Scariflex 720
5
Joskin Scariflex 720
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, idt3562225
37284 Waldkappel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Φωτισμός, Αναδίπλωση, Πλάτος εργασίας: 7.20 m, Πλάτος μεταφοράς: 2.75 m
10.000 EUR
με 19% ΦΠΑ
8.403 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Eigenbau 5 M
4
Eigenbau 5 M
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, idt3558767
4560 Kirchdorf , Αυστρία
420 EUR
με 13% ΦΠΑ
372 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Joskin SCARIFLEX  EB 720R5S
8
Joskin SCARIFLEX EB 720R5S
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, idt3539153
66869 Kusel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Φωτισμός, Αναδίπλωση, Πλάτος εργασίας: 7.20 m, Πλάτος μεταφοράς: 3.00 m
9.300 EUR
με 19% ΦΠΑ
7.815 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Einböck H 600
3
Einböck H 600
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, idt3532900
8431 HG Oosterwolde (Fr), Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Πλάτος μεταφοράς: 2.50 m
2.390 EUR
με 21% ΦΠΑ
1.975 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Hatzenbichler
8
Hatzenbichler
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, idt3531850
46325 Borken, Γερμανία
Αναδίπλωση, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
3.400 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
3.071 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Düvelsdorf Kombistriegel
Βίντεο
Düvelsdorf Kombistriegel
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, idt3531013
29320 Hermannsburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Πλάτος μεταφοράς: 3.00 m
8.628 EUR
με 19% ΦΠΑ
7.250 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
APV GP 300 M1
6
APV GP 300 M1
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, idt3529080
3254 Bergland , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2014
14.900 EUR
με 13% ΦΠΑ
13.186 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Jar-Met Wiesenstriegel 6m APV Pneumatisch 10mm Zinken
12
Jar-Met Wiesenstriegel 6m APV Pneumatisch 10mm Zinken
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, idt3528686
93464 Tiefenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
8.990 EUR
με 19% ΦΠΑ
7.555 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 124