Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Joskin APV Einböck Güttler John Deere Lemken Vogel & Noot
AGRO*M AGST600
3
AGRO*M AGST600
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 3229356 3229356
  53894 Mechernich-Obergartzem, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αναδίπλωση, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Evers GB 3 beluchter
6
Evers GB 3 beluchter
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 3288630 3288630
  8401 BL Gorredijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2016, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Πλάτος μεταφοράς: 3.00 m
6.250 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
VEMAC WJ6P 6m Wiesenstriegel Striegel Wiesenschleppe Schleppe NEU
6
VEMAC WJ6P 6m Wiesenstriegel Striegel Wiesenschleppe Schleppe NEU
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 3270832 3270832
  39171 Osterweddingen / Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αναδίπλωση, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Πλάτος μεταφοράς: 2.50 m
5.873,95 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Zocon Greenkeeper G6-3 mit Z 300 Sägerät
18
Zocon Greenkeeper G6-3 mit Z 300 Sägerät
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 3814349 3814349
  46354 Oeding, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αναδίπλωση, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Πλάτος μεταφοράς: 2.31 m
7.100,84 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Zocon Greenkeeper G6-3 Wiesenstriegel, Wiesenschleppe, Wiesenegge
18
Zocon Greenkeeper G6-3 Wiesenstriegel, Wiesenschleppe, Wiesenegge
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 3813633 3813633
  46354 Oeding, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αναδίπλωση, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Πλάτος μεταφοράς: 2.31 m
3.193,28 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Sonstige G 3000 3-reihig mechanisch
9
Sonstige G 3000 3-reihig mechanisch
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 3949884 3949884
  9640 Kötschach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
624,17 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige G 6000 hydraulisch
8
Sonstige G 6000 hydraulisch
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 3908921 3908921
  9640 Kötschach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
1.325 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Düvelsdorf Kombistriegel 600 Walze
7
Düvelsdorf Kombistriegel 600 Walze
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 3414832 3414832
  53894 Mechernich-Obergartzem, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Αναδίπλωση, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Πλάτος μεταφοράς: 3.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Top-Agro BEST 2018 Grünlandstriegel 6m LETZTE STUCK AKTIONSPREIS
Βίντεο
3
Top-Agro BEST 2018 Grünlandstriegel 6m LETZTE STUCK AKTIONSPREIS
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 3612338 3612338
  59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Αναδίπλωση, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Πλάτος μεταφοράς: 2.90 m
3.650 €
logo
Δείτε αγγελία
OPTIMAX Wiesenegge
6
OPTIMAX Wiesenegge
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 3177337 3177337
  18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 8.00 m, Πλάτος μεταφοράς: 2.00 m
1.700 €
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
VEMAC Wiesenstriegel Grünlandstriegel Striegel Wiesenschleppe NEU
20
VEMAC Wiesenstriegel Grünlandstriegel Striegel Wiesenschleppe NEU
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 3123247 3123247
  39171 Osterweddingen / Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αναδίπλωση, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Πλάτος μεταφοράς: 2.00 m
2.764,71 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Zocon Greenkeeper 8,0 m; Striegel - Wiesenegge - Grünlandegge
Βίντεο
11
Zocon Greenkeeper 8,0 m; Striegel - Wiesenegge - Grünlandegge
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 3153537 3153537
  71254 Ditzingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αναδίπλωση, Πλάτος εργασίας: 8.00 m, Πλάτος μεταφοράς: 2.50 m
4.125 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Saphir Grünlandstriegel GS603
9
Saphir Grünlandstriegel GS603
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 4426457 4426457
  6830 Rankweil, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
5.900 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Teutona Striegel TGS 600-3
7
Teutona Striegel TGS 600-3
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 2824053 2824053
  48496 Hopsten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Αναδίπλωση, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
9.226,89 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Zocon Greenkeeper G6-3 + Z300 Sähgerät
Βίντεο
12
Zocon Greenkeeper G6-3 + Z300 Sähgerät
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 2786009 2786009
  25852 Sterdebüll, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αναδίπλωση, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Πλάτος μεταφοράς: 2.65 m
6.575 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
VEMAC Wiesenstriegel Striegel Wiesenschleppe 4,8Meter NEU
14
VEMAC Wiesenstriegel Striegel Wiesenschleppe 4,8Meter NEU
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 3701068 3701068
  39171 Osterweddingen / Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 4.80 m, Πλάτος μεταφοράς: 2.00 m
2.428,57 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
VEMAC Wiesenstriegel Striegel Wiesenschleppe 1,5Meter NEU
4
VEMAC Wiesenstriegel Striegel Wiesenschleppe 1,5Meter NEU
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 3698603 3698603
  39171 Osterweddingen / Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Πλάτος μεταφοράς: 2.00 m
1.252,10 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Wiesenschleppe  Wiesenegge Wiesenschleppe Wiesenschlepper Wiesenstriegel
20
Wiesenschleppe Wiesenegge Wiesenschleppe Wiesenschlepper Wiesenstriegel
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 3806669 3806669
  64-308 Jabłonna, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
450 €
Δείτε αγγελία
Düvelsdorf Green.Rake Classic 8 Meter
3
Düvelsdorf Green.Rake Classic 8 Meter
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 3828680 3828680
  26349 Jaderberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αναδίπλωση, Πλάτος εργασίας: 8.00 m
5.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Agrokraft Federzahnegge TOR & TOR-X, Arbeitsbreiten 4,5m bis 24m
Βίντεο
9
Agrokraft Federzahnegge TOR & TOR-X, Arbeitsbreiten 4,5m bis 24m
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 2109672 2109672
  50259 Pulheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αναδίπλωση, Πλάτος εργασίας: 12.00 m, Πλάτος μεταφοράς: 4.40 m
13.477 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JASKOT Wiesenegge 4,0-8,0m
7
JASKOT Wiesenegge 4,0-8,0m
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 2037981 2037981
  59-818 Siekierczyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 4.00 m
690 €
εξ. 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
ATMP  Wiesenegge, Włóka Brona łąkowa polowa 4m -8m
7
ATMP Wiesenegge, Włóka Brona łąkowa polowa 4m -8m
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 2355754 2355754
  09-500 Gostynin, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 4.00 m
642 €
logo
Δείτε αγγελία
Metal-Technik Wiesenegge 6m 4 reihen hydraulisch klapbar
8
Metal-Technik Wiesenegge 6m 4 reihen hydraulisch klapbar
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 2889275 2889275
  78-600 Wałcz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
1.100 €
εξ. 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Joskin SCARIFLEX Turbo 960
Βίντεο
6
Joskin SCARIFLEX Turbo 960
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 2370071 2370071
  42555 Velbert-Langenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Αναδίπλωση, Πλάτος εργασίας: 9.60 m, Πλάτος μεταφοράς: 2.40 m
17.300 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Köckerling Striegel Frontstriegel 3m
9
Köckerling Striegel Frontstriegel 3m
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 2419218 2419218
  27612 Loxstedt, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Πλάτος μεταφοράς: 3.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 76 - 100 από 226