Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Joskin APV Einböck Güttler John Deere Vogel & Noot
Inter-Tech SONDERANGEBOT Field drag 6 m/Herse de prairie/Rastra de cadenas/Волокуша 6 м
5
Inter-Tech SONDERANGEBOT Field drag 6 m/Herse de prairie/Rastra de cadenas/Волокуша 6 м
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 5189720 5189720
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2020, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
1.149 €
εξ. 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Inter-Tech SONDERANGEBOT Field drag 5m/Herse de prairie/Rastra de cadenas/Волокуша 5м
5
Inter-Tech SONDERANGEBOT Field drag 5m/Herse de prairie/Rastra de cadenas/Волокуша 5м
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 5189717 5189717
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2020, Πλάτος εργασίας: 5.00 m
962 €
εξ. 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Spaw-Met Wiesenegge 8m/ Field drag 8 m/Волокуша 8 м/ Rastra de cadenas/Włóka łąkowa
3
Spaw-Met Wiesenegge 8m/ Field drag 8 m/Волокуша 8 м/ Rastra de cadenas/Włóka łąkowa
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 5189859 5189859
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2020, Πλάτος εργασίας: 8.00 m
1.980 €
εξ. 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
VEMAC Wiesenstriegel Striegel Schleppe WSK4 4m NEU
11
VEMAC Wiesenstriegel Striegel Schleppe WSK4 4m NEU
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 5163959 5163959
  39171 Osterweddingen / Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Πλάτος εργασίας: 4.00 m
1.588,24 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Metal-Technik Wiesenegge 3m/Meadow field drag / Волокуша 3 м/Włóka 3 m
4
Metal-Technik Wiesenegge 3m/Meadow field drag / Волокуша 3 м/Włóka 3 m
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 5166032 5166032
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2020, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
540 €
εξ. 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MC-AGRI Wiesenegge/Wiesenschleppe + Hackstriegel 6 m  4+3 Zinken
10
MC-AGRI Wiesenegge/Wiesenschleppe + Hackstriegel 6 m 4+3 Zinken
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 5161951 5161951
  03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αναδίπλωση, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
2.463 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
VEMAC Wiesenstriegel Striegel Schleppe WSK6 6m NEU
11
VEMAC Wiesenstriegel Striegel Schleppe WSK6 6m NEU
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 5164010 5164010
  39171 Osterweddingen / Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
2.092,44 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Striegel Grünlandstriegel Wiesenstriegel Nachsaat
7
Striegel Grünlandstriegel Wiesenstriegel Nachsaat
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 5129051 5129051
  27211 Bassum, Γερμανία
6.750 €
Δείτε αγγελία
Browns 6M
3
Browns 6M
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 5121156 5121156
  Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2018
4.321 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Zocon Grünlandstriegel Greenkeeper G06-3
5
Zocon Grünlandstriegel Greenkeeper G06-3
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 5182548 5182548
  96176 Pfarrweisach / Kraisdorf, Γερμανία
Αναδίπλωση, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Zocon Grünland Striegel Greenkeeper G08-3
5
Zocon Grünland Striegel Greenkeeper G08-3
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 5182545 5182545
  96176 Pfarrweisach / Kraisdorf, Γερμανία
Αναδίπλωση, Πλάτος εργασίας: 8.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Fehrenbach Rapido Einebnungsgerät Wiesenhobel
8
Fehrenbach Rapido Einebnungsgerät Wiesenhobel
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 5106780 5106780
  50389 Wesseling-Berzdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020
9.590 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Fehrenbach Rapido Profi Einebnungsgerät Wiesenhobel
9
Fehrenbach Rapido Profi Einebnungsgerät Wiesenhobel
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 5106348 5106348
  50389 Wesseling-Berzdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020
12.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
JAR-MET Wiesenstriegel Hackstriegel 3,0m
8
JAR-MET Wiesenstriegel Hackstriegel 3,0m
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 4799562 4799562
  59-620 Gryfów Śląski (02826 Görlitz - 40 km), Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
1.100 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
APV GS 600 M1 Full Edition
3
APV GS 600 M1 Full Edition
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 4916079 4916079
  25920 Stedesand, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Αναδίπλωση, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
VEMAC Janssen Wiesenstriegel 6m Wiesenschleppe Striegel Grünlandstriegel
4
VEMAC Janssen Wiesenstriegel 6m Wiesenschleppe Striegel Grünlandstriegel
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 4962712 4962712
  39171 Osterweddingen / Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
3.184,87 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
VEMAC Janssen Wiesenstriegel 3m Wiesenschleppe Striegel Grünlandstriegel NEU
4
VEMAC Janssen Wiesenstriegel 3m Wiesenschleppe Striegel Grünlandstriegel NEU
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 4962707 4962707
  39171 Osterweddingen / Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
1.672,27 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
VEMAC Janssen Wiesenstriegel 2m Wiesenschleppe Striegel Grünlandstriegel NEU
5
VEMAC Janssen Wiesenstriegel 2m Wiesenschleppe Striegel Grünlandstriegel NEU
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 4962686 4962686
  39171 Osterweddingen / Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Πλάτος εργασίας: 2.00 m
1.504,20 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Joskin R6S5 Scariflex
4
Joskin R6S5 Scariflex
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 5099119 5099119
  BA20 Yeovil, Μεγ. Βρετανία
5.942 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige Browns Tined Harrows With Turbo Jet
3
Sonstige Browns Tined Harrows With Turbo Jet
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 5039739 5039739
  SN15 3QX Wiltshire, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Vogel & Noot Wiesenegge 4m
4
Vogel & Noot Wiesenegge 4m
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 4973424 4973424
  8850 Murau, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2012
708,33 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hevi 6m
3
Hevi 6m
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 4973314 4973314
  8605 Kapfenberg, Αυστρία
1.200 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Agro Masz Grasmeister 300
6
Agro Masz Grasmeister 300
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 4476216 4476216
  34355 Staufenberg-Lutterberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
7.285 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Agro Masz Grasmeister 300
Βίντεο
20
Agro Masz Grasmeister 300
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 4476061 4476061
  34355 Staufenberg-Lutterberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
10.195 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Wiesenschleppe Wiesenegge Wiesenschleppe Wiesenschlepper Wiesenstriegel
20
Wiesenschleppe Wiesenegge Wiesenschleppe Wiesenschlepper Wiesenstriegel
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 3806669 3806669
  64-308 Jabłonna, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2020, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
485 €
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 126 - 150 από 204