Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Einböck Joskin APV Güttler
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Wolf-Landtechnik GmbH Wiesenstriegel WS6H | 6m | lackiert | Heavy Duty | 4 Reihen
2
Wolf-Landtechnik GmbH Wiesenstriegel WS6H | 6m | lackiert | Heavy Duty | 4 Reihen
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 4408223 4408223
  06193 Petersberg OT Beidersee, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 6.00 m
2.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Spawex Włóka polowo-łąkowa/Field harrow/Волокуша/Rastra/Herse de prairie
2
Spawex Włóka polowo-łąkowa/Field harrow/Волокуша/Rastra/Herse de prairie
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 3883381 3883381
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Πλάτος μεταφοράς: 2.16 m
1.045,28 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Mandam Graslandbeluchter hydr. 6.0m
2
Mandam Graslandbeluchter hydr. 6.0m
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 3125526 3125526
  6903 PB Zevenaar, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 6.20 m, Πλάτος μεταφοράς: 2.70 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Joskin EB 540 R3
4
Joskin EB 540 R3
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 4857441 4857441
  37284 Waldkappel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Αναδίπλωση, Πλάτος εργασίας: 5.40 m, Πλάτος μεταφοράς: 2.50 m
1.386,55 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
WÖLFLEDER 5,10 M
8
WÖLFLEDER 5,10 M
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 4550975 4550975
  4724 Neukirchen am Walde , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 5.09 m
2.741,67 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Masson 6 METRES
7
Masson 6 METRES
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 4929770 4929770
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2000, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
1.700 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Wallner WSM7,2M
4
Wallner WSM7,2M
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 4885227 4885227
  3910 Zwettl, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2009, Πλάτος εργασίας: 7.20 m
8.141,59 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Köckerling Grasmaster 600
8
Köckerling Grasmaster 600
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 4624742 4624742
  34519 Diemelsee, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Αναδίπλωση, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Πλάτος μεταφοράς: 2.50 m
7.731,09 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mandam Hybro
4
Mandam Hybro
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 3711015 3711015
  53894 Mechernich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αναδίπλωση, Πλάτος εργασίας: 8.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Einböck Pneumaticstar Pro 600
8
Einböck Pneumaticstar Pro 600
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 4611931 4611931
  54634 Bitburg-Flugplatz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
12.500 €
logo
Δείτε αγγελία
Düvelsdorf Green Rake Classic
4
Düvelsdorf Green Rake Classic
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 4555730 4555730
  27607 Geestland OT Neuenwalde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αναδίπλωση, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Πλάτος μεταφοράς: 3.00 m
5.252,10 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
He-Va Grass Roller
5
He-Va Grass Roller
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 4875168 4875168
  01561 Ebersbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Einböck UNKRAUTSTRIEGEL 6 M
6
Einböck UNKRAUTSTRIEGEL 6 M
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 4831530 4831530
  6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
5.541,67 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fehrenbach Rapido Einebnungsgerät Wiesenhobel
8
Fehrenbach Rapido Einebnungsgerät Wiesenhobel
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 4746110 4746110
  50389 Wesseling-Berzdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
9.300 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Fehrenbach Rapido Profi Einebnungsgerät Wiesenhobel
6
Fehrenbach Rapido Profi Einebnungsgerät Wiesenhobel
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 4746102 4746102
  50389 Wesseling-Berzdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
12.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
 Browns Tined Harrows With Turbo Jet
3
Browns Tined Harrows With Turbo Jet
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 4700339 4700339
  SN15 3QX Wiltshire, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
OKAY 5M HYDR. KLAPPBAR
3
OKAY 5M HYDR. KLAPPBAR
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 4420832 4420832
  8723 Kobenz bei Knittelfeld, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2005, Πλάτος εργασίας: 5.00 m
583,33 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hatzenbichler Vertikator 600 Streuer
2
Hatzenbichler Vertikator 600 Streuer
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 2428678 2428678
  53894 Mechernich-Obergartzem, Γερμανία
Αναδίπλωση, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
8.399 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Joskin BF R3S2 240
5
Joskin BF R3S2 240
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 2057757 2057757
  09569 Oederan, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 2.40 m, Πλάτος μεταφοράς: 2.40 m
1.100 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Michalak Włóka/ Wiesenegge Wiesenfeld łąkowo polowa 4m 5m 6m PRODUCEN
17
Michalak Włóka/ Wiesenegge Wiesenfeld łąkowo polowa 4m 5m 6m PRODUCEN
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 1625079 1625079
  99-300 Kutno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Αναδίπλωση
882,68 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hatzenbichler Grünlandstriegel Ähnelnd Striegel 7500
16
Hatzenbichler Grünlandstriegel Ähnelnd Striegel 7500
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 822257 822257
  28879 Grasberg, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Düvelsdorf 8M HYDR.
3
Düvelsdorf 8M HYDR.
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 4716215 4716215
  3910 Zwettl, Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 8.00 m
708,33 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
WÖLFLEDER 5,1M
4
WÖLFLEDER 5,1M
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 4754867 4754867
  3251 Purgstall, Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 5.10 m
690,27 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Düvelsdorf 6 M
4
Düvelsdorf 6 M
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 4714313 4714313
  8770 St. Michael, Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 6.00 m
522,12 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AGRO PRE-LA Wieseneggen mit Striegelkombination,                 Auf Lagergeräte nur solange Vorrat reicht!  abzügl. 5% Frühbezug
AGRO PRE-LA Wieseneggen mit Striegelkombination, Auf Lagergeräte nur solange Vorrat reicht! abzügl. 5% Frühbezug
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 4900262 4900262
  89173 Luizhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Πλάτος μεταφοράς: 2.35 m
2.436,98 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
126 - 150 από 207