Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Joskin APV Einböck Güttler Lemken Vogel & Noot
Hatzenbichler Vertikator 600 Streuer
2
Hatzenbichler Vertikator 600 Streuer
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 2428678 2428678
  53894 Mechernich-Obergartzem, Γερμανία
Αναδίπλωση, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
8.399 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Michalak Włóka/ Wiesenegge Wiesenfeld łąkowo polowa 4m 5m 6m PRODUCEN
17
Michalak Włóka/ Wiesenegge Wiesenfeld łąkowo polowa 4m 5m 6m PRODUCEN
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 1625079 1625079
  99-300 Kutno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Αναδίπλωση
886 €
εξ. 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hatzenbichler Grünlandstriegel Ähnelnd Striegel 7500
16
Hatzenbichler Grünlandstriegel Ähnelnd Striegel 7500
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 822257 822257
  28879 Grasberg, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Baarck
3
Baarck
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 4008815 4008815
  23795 Weede/OT Söhren, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m
8.950 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir GS 602
6
Saphir GS 602
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 4987851 4987851
  26899 Rhede / Brual, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
6.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hevi 6m
3
Hevi 6m
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 4973314 4973314
  8605 Kapfenberg, Αυστρία
1.200 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Spaw-Met Field drag 8 m/Волокуша 8 м/ Rastra de cadenas/Włóka łąkowa
3
Spaw-Met Field drag 8 m/Волокуша 8 м/ Rastra de cadenas/Włóka łąkowa
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 5037588 5037588
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 8.00 m
1.967 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Vogel & Noot Wiesenegge 4m
4
Vogel & Noot Wiesenegge 4m
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 4973424 4973424
  8850 Murau, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2012
708,33 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Eigenbau 6m
9
Eigenbau 6m
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 4973410 4973410
  8850 Murau, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2008
491,67 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Düvelsdorf 5M HYDR.
3
Düvelsdorf 5M HYDR.
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 4982382 4982382
  3910 Zwettl, Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 5.00 m
658,33 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Einböck AEROSTAR EXACT 9M
4
Einböck AEROSTAR EXACT 9M
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 4917777 4917777
  2700 Wiener Neustadt, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 9.00 m
11.061,95 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Düvelsdorf 6 M
4
Düvelsdorf 6 M
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 4714313 4714313
  8770 St. Michael, Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 6.00 m
522,12 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Einböck Pneumaticstar STI
Einböck Pneumaticstar STI
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 4649437 4649437
  46282 Dorsten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αναδίπλωση, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Πλάτος μεταφοράς: 3.00 m
10.388,44 €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hatzenbichler Hatzenbichler Orginal 6,00m
5
Hatzenbichler Hatzenbichler Orginal 6,00m
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 4695508 4695508
  59457 Werl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Αναδίπλωση, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Πλάτος μεταφοράς: 3.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
POLAND Włóka łąkowo-polowa 5m/Grass Harrow/SONDERAKTION Wiesenschle
POLAND Włóka łąkowo-polowa 5m/Grass Harrow/SONDERAKTION Wiesenschle
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 3592818 3592818
  18-420 Jedwabne, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 5.00 m
979 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Saphir Wiesenstriegel GS603
Saphir Wiesenstriegel GS603
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 3954743 3954743
  89335 Ichenhausen-Deubach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Πλάτος μεταφοράς: 2.60 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
metal-technik Chwastownik 8 m
metal-technik Chwastownik 8 m
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 4986505 4986505
  18-420 Jedwabne, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 8.00 m
2.945 €
logo
Δείτε αγγελία
Metal-Technik Chwastownik 6 m
Metal-Technik Chwastownik 6 m
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 4986472 4986472
  18-420 Jedwabne, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
2.371 €
logo
Δείτε αγγελία
Metal-Technik Włóka łąkowo – polowa 8m / 4 rzęy
Metal-Technik Włóka łąkowo – polowa 8m / 4 rzęy
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 4985875 4985875
  18-420 Jedwabne, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 8.00 m
1.559 €
logo
Δείτε αγγελία
Metal-Technik Włóka łąkowo-polowa 6m
Metal-Technik Włóka łąkowo-polowa 6m
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 4985871 4985871
  18-420 Jedwabne, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
1.247 €
logo
Δείτε αγγελία
Lemken Karat 12/500 KUA
Lemken Karat 12/500 KUA
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 4962524 4962524
  19357 Karstädt-Prignitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 5.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Agro-Factory TOP-AGRO BEST Produkt Wiesenegge Wiesenschleppe 3m bis 9m Hydraulisch und Mech.NEU
Βίντεο
Agro-Factory TOP-AGRO BEST Produkt Wiesenegge Wiesenschleppe 3m bis 9m Hydraulisch und Mech.NEU
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 2581585 2581585
  59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
589 €
logo
Δείτε αγγελία
Zocon Alle
Zocon Alle
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 4631291 4631291
  54636 Rittersdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Αναδίπλωση, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Πλάτος μεταφοράς: 2.40 m
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Düvelsdorf Kombistriegel 3m
2
Düvelsdorf Kombistriegel 3m
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 3935919 3935919
  7737 Colmar-Berg, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 2017
5.430 €
εξ. 17% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige Browns 6m Grass Harrows
2
Sonstige Browns 6m Grass Harrows
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 5039736 5039736
  SN15 3QX Wiltshire, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 151 - 175 από 228