Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου

Αγοράστε μεταχειρισμένα Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Kuhn GF5001MH
5
ΝΈΑ Kuhn GF5001MH
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4270144
  73113 Ottenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Αριθμός ρότορων: 4, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική αναστροφής αχύρου
2.033 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Fanex 641
4
ΝΈΑ Sonstige / Other Fanex 641
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4270135
  93413 Cham, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 6.40 m
1.387 €
Δείτε αγγελία
Pöttinger HIT 4.4
6
ΝΈΑ Pöttinger HIT 4.4
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4269722
  6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
1.752 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone KW 6.72/6
5
ΝΈΑ Krone KW 6.72/6
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4269624
  39576 Stendal / Borstel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
7.985 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 MISC-AG Pz Haybob
4
ΝΈΑ MISC-AG Pz Haybob
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4269538
  CM62RH Thaxted, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Claas VOLTO 870
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4269433
  12000 RODEZ, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2009
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Claas VOLTO 740H
3
ΝΈΑ Claas VOLTO 740H
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4268903
  21769 Armstorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Πλάτος εργασίας: 7.40 m, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική αναστροφής αχύρου
2.353 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn GF 8501 TO
ΝΈΑ Kuhn GF 8501 TO
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4268648
  4780 St. Vith, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 1999, Πλάτος εργασίας: 8.50 m, Αριθμός ρότορων: 6
3.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn GF 8501 T
6
ΝΈΑ Kuhn GF 8501 T
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4268236
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 8.50 m, Αριθμός ρότορων: 8
3.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone KW 10.50 8x7
6
ΝΈΑ Krone KW 10.50 8x7
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4268233
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Πλάτος εργασίας: 10.00 m, Αριθμός ρότορων: 8
2.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone KW 9.02/8T
8
ΝΈΑ Krone KW 9.02/8T
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4268201
  39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Πλάτος εργασίας: 8.80 m, Ρυμουλκούμενη χορτοκοπτική μηχανή αναστροφής αχύρου
2.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Volto 770
9
ΝΈΑ Claas Volto 770
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4268179
  39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Πλάτος εργασίας: 7.70 m
5.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Volto 870
9
ΝΈΑ Claas Volto 870
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4268180
  39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Πλάτος εργασίας: 8.70 m
4.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Volto 1050 T
8
ΝΈΑ Claas Volto 1050 T
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4268101
  26899 Rhede / Brual, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kuhn GF6401T
3
Kuhn GF6401T
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4266858
  67520 MARLENHEIM, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2008
4.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
PZ STRELA
2
PZ STRELA
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4266143
  2481 KX Woubrugge, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός ρότορων: 2
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Condi Master 8331
4
Deutz-Fahr Condi Master 8331
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4265949
  A- 3925 Arbesbach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2007, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 8.30 m, Αριθμός ρότορων: 6, Ρυμουλκούμενη χορτοκοπτική μηχανή αναστροφής αχύρου
3.496 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Fella TH 7706 DN
6
Fella TH 7706 DN
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4265799
  59872 Meschede - Remblinghausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 7.70 m
Δημοπρασία
auction
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Claas VOLTO 1050 T
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4265783
  49716 Meppen-Versen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006
4.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt Twister 7706 DN
2
Fendt Twister 7706 DN
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4265646
  35043 Marburg - Cappel, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Vicon Fanex 1103C
Vicon Fanex 1103C
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4265475
  2391PN Hazerswoude Dorp, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2013
8.450 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn GF 5801 MH
8
Kuhn GF 5801 MH
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4265416
  49661 Cloppenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Φωτισμός
1.891 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn GF7601MH
7
Kuhn GF7601MH
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4265037
  33142 Büren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Πλάτος εργασίας: 7.60 m
4.517 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn GF 13012
6
Kuhn GF 13012
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4264922
  53804 Much, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 13.00 m, Αριθμός ρότορων: 12, Ρυμουλκούμενη χορτοκοπτική μηχανή αναστροφής αχύρου
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Pöttinger HIT 54 N
5
Pöttinger HIT 54 N
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4264878
  37284 Waldkappel, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 5.40 m, Αριθμός ρότορων: 4, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική αναστροφής αχύρου
1.639 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1562