Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου

Αγοράστε μεταχειρισμένα Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Claas Volto 870
10
ΝΈΑ Claas Volto 870
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4585406
  24211 Honigsee, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 8.70 m, Αριθμός ρότορων: 8, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική αναστροφής αχύρου
2.850 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone KW 10.02/10
3
ΝΈΑ Krone KW 10.02/10
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4585202
  33154 Salzkotten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 10.00 m, Αριθμός ρότορων: 10, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική αναστροφής αχύρου
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Krone KW 8.82/8
3
ΝΈΑ Krone KW 8.82/8
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4585188
  33154 Salzkotten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 8.80 m, Αριθμός ρότορων: 8, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική αναστροφής αχύρου
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Kuhn GF 6401 MH
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4585081
  55300 CHAUVONCOURT, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2005
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kuhn GF 7501 MH
9
ΝΈΑ Kuhn GF 7501 MH
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4585066
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2001
2.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn GF 5001 MH
7
ΝΈΑ Kuhn GF 5001 MH
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4585063
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1999
2.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kverneland TAT8590ST Tedder/8 Rotor
3
ΝΈΑ Kverneland TAT8590ST Tedder/8 Rotor
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4584923
  CA1 2RW Carlisle, Μεγ. Βρετανία
2.308,14 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger HIT 10.11 T
7
ΝΈΑ Pöttinger HIT 10.11 T
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4584822
  49638 Nortrup, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Φωτισμός, Σύστημα προστασίας απώλειας δίχαλων, Πλάτος εργασίας: 11.00 m, Αριθμός ρότορων: 10, Ρυμουλκούμενη χορτοκοπτική μηχανή αναστροφής αχύρου
12.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ SIP SPIDER 350
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4584414
  6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
1.166,67 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Pöttinger HIT 69 N
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4584413
  6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2007
5.831,86 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Fella TH 400 DN HYDRO ALPIN
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4584397
  6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2005
1.946,90 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone KW 11.22/10
6
ΝΈΑ Krone KW 11.22/10
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4584345
  27404 Nartum-Gyhum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
16.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Claas VOLTO 640 H
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4584338
  53359 Rheinbach, Γερμανία
3.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson MF TD454 DN MASSEY FERGUSON HE
2
ΝΈΑ Massey Ferguson MF TD454 DN MASSEY FERGUSON HE
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4584074
  08428 Langenbernsdorf, Γερμανία
Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 4.50 m, Αριθμός ρότορων: 4
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kuhn GF 8501 MH
8
ΝΈΑ Kuhn GF 8501 MH
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4584063
  85435 Erding, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 8.50 m, Αριθμός ρότορων: 8
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Pöttinger Hit 69 NZ
8
ΝΈΑ Pöttinger Hit 69 NZ
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4584062
  85435 Erding, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Πλάτος εργασίας: 6.90 m, Αριθμός ρότορων: 6
2.710,03 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn GA 6000
7
ΝΈΑ Kuhn GA 6000
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4583589
  48720 Rosendahl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
4.622 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn GF 6301 MH
4
ΝΈΑ Kuhn GF 6301 MH
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4583580
  48720 Rosendahl, Γερμανία
1.891 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn GF 8501  MH 1
5
ΝΈΑ Kuhn GF 8501 MH 1
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4583522
  48720 Rosendahl, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 8.50 m
3.992 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone KW 8.82/8
6
ΝΈΑ Krone KW 8.82/8
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4583510
  48720 Rosendahl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Πλάτος εργασίας: 8.80 m, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική αναστροφής αχύρου
7.143 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr CM 6821
4
ΝΈΑ Deutz-Fahr CM 6821
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4583473
  49828 Neuenhaus, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Πλάτος εργασίας: 6.80 m
2.092 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone KW8,82/8
ΝΈΑ Krone KW8,82/8
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4583224
  34549 Edertal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 8.80 m, Αριθμός ρότορων: 8
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Krone KW6.72/6
ΝΈΑ Krone KW6.72/6
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4583223
  34549 Edertal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 6.70 m, Αριθμός ρότορων: 6, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική αναστροφής αχύρου
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Claas Wender 450SL
6
ΝΈΑ Claas Wender 450SL
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4583218
  53881 Euskirchen, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 4.50 m, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική αναστροφής αχύρου
1.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone KW 9.02/8T
8
ΝΈΑ Krone KW 9.02/8T
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4583157
  39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Πλάτος εργασίας: 8.80 m, Ρυμουλκούμενη χορτοκοπτική μηχανή αναστροφής αχύρου
2.490 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1627