Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου

Αγοράστε μεταχειρισμένα Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Kuhn 6401
7
ΝΈΑ Kuhn 6401
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 3933509
9500 Villach/Zauchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2001, Σύστημα προστασίας απώλειας δίχαλων, Πλάτος εργασίας: 6.40 m, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική αναστροφής αχύρου
4.680 €
με 20% ΦΠΑ
3.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Krone Hit 91 AZ
10
ΝΈΑ Krone Hit 91 AZ
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 3933505
9500 Villach/Zauchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2003, Φωτισμός, Σύστημα προστασίας απώλειας δίχαλων, Πλάτος εργασίας: 9.10 m, Ρυμουλκούμενη χορτοκοπτική μηχανή αναστροφής αχύρου
6.490 €
με 13% ΦΠΑ
5.743 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Pöttinger 47 H
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 3933493
3340 Waidhofen a. d. Ybbs, Αυστρία
1.480 €
με 13% ΦΠΑ
1.310 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Taarup 226
10
ΝΈΑ Taarup 226
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 3933026
9433 TH Zwiggelte, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 226.00 m
1.250 €

Δείτε αγγελία
Pöttinger HIT 8.91
5
ΝΈΑ Pöttinger HIT 8.91
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 3932967
94065 Waldkirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 8.80 m
10.700 €
με 10.7% ΦΠΑ
9.666 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas VOLTO 640 SL
4
ΝΈΑ Claas VOLTO 640 SL
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 3932959
92431 Neunburg v.Wald, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Πλάτος εργασίας: 6.40 m, Αριθμός ρότορων: 6
2.650 €
με 19% ΦΠΑ
2.227 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kuhn GF 8501 T
5
ΝΈΑ Kuhn GF 8501 T
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 3932926
03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 8.50 m, Αριθμός ρότορων: 8
7.021 €
με 19% ΦΠΑ
5.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas Volto 770
2
ΝΈΑ Claas Volto 770
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 3932554
48361 Beelen, Γερμανία
Σύστημα προστασίας απώλειας δίχαλων, Πλάτος εργασίας: 7.70 m, Αριθμός ρότορων: 6, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική αναστροφής αχύρου
4.501 €
με 19% ΦΠΑ
3.782 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas Volto 52
2
ΝΈΑ Claas Volto 52
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 3932549
48361 Beelen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Φωτισμός, Σύστημα προστασίας απώλειας δίχαλων, Πλάτος εργασίας: 5.20 m, Αριθμός ρότορων: 4, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική αναστροφής αχύρου
3.800 €
με 19% ΦΠΑ
3.193 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kuhn GF 422
5
ΝΈΑ Kuhn GF 422
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 3932461
31542 Bad Nenndorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Σύστημα προστασίας απώλειας δίχαλων, Πλάτος εργασίας: 4.20 m, Αριθμός ρότορων: 4, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική αναστροφής αχύρου
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Krone  Krone KW 5.50 / 4X7
2
ΝΈΑ Krone Krone KW 5.50 / 4X7
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 3932446
72290 Lossburg-Wittendorf, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 5.50 m, Αριθμός ρότορων: 4
2.300 €
με 19% ΦΠΑ
1.933 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Other Used Kuhn GA4121GM MasterDrive Single Rotor Rake
ΝΈΑ Other Used Kuhn GA4121GM MasterDrive Single Rotor Rake
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 3932300
YO624AX York, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Krone Used  Swadro 42/13 Single Rotor Rake
ΝΈΑ Krone Used Swadro 42/13 Single Rotor Rake
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 3932299
YO624AX York, Μεγ. Βρετανία
4.769 €
με 20% ΦΠΑ
3.974 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fella
2
ΝΈΑ Fella
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 3932225
32-412 Wiśniowa, Πολωνία
666 €

Δείτε αγγελία
Lely 1020P
3
ΝΈΑ Lely 1020P
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 3932189
33335 Gütersloh, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 10.20 m, Αριθμός ρότορων: 8, Ρυμουλκούμενη χορτοκοπτική μηχανή αναστροφής αχύρου
143 €
με 19% ΦΠΑ
120 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Lely Lotus 900 Profi
2
ΝΈΑ Lely Lotus 900 Profi
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 3932187
33335 Gütersloh, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 9.00 m, Αριθμός ρότορων: 8, Ρυμουλκούμενη χορτοκοπτική μηχανή αναστροφής αχύρου
137 €
με 19% ΦΠΑ
115 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Lely Lotus 675 Stabilo
ΝΈΑ Lely Lotus 675 Stabilo
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 3932186
33335 Gütersloh, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 6.75 m, Αριθμός ρότορων: 6, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική αναστροφής αχύρου
131 €
με 19% ΦΠΑ
110 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fella TS 4000 4 rotor Hark Nieuw
13
ΝΈΑ Fella TS 4000 4 rotor Hark Nieuw
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 3932177
7622 AW Borne, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 12.50 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Fahr HK 3.52
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 3932071
6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1998
2.200 €
με 20% ΦΠΑ
1.833 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Krone KW 10.50 8x7
5
Krone KW 10.50 8x7
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 3931920
03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Πλάτος εργασίας: 10.00 m, Αριθμός ρότορων: 8
5.831 €
με 19% ΦΠΑ
4.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Niemeyer HR 785-DH
3
Niemeyer HR 785-DH
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 3931876
9005 XS Wergea, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2002, Πλάτος εργασίας: 7.85 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
PZ-Vicon Fanex 683
3
PZ-Vicon Fanex 683
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 3931877
9005 XS Wergea, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2003, Πλάτος εργασίας: 6.83 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kuhn GF 13002
5
Kuhn GF 13002
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 3931875
9005 XS Wergea, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2008
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Claas Volto 640 HR
Claas Volto 640 HR
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 3931771
06268 Weißenschirmbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998
3.319 €
με 19% ΦΠΑ
2.789 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr KH 2.52 Super Hydro GUTER ZUSTAND
4
Deutz-Fahr KH 2.52 Super Hydro GUTER ZUSTAND
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 3931745
33378 Rheda-Wiedenbrück, Γερμανία
Σύστημα προστασίας απώλειας δίχαλων, Πλάτος εργασίας: 5.20 m, Αριθμός ρότορων: 4, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική αναστροφής αχύρου
1.880 €

Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1507