Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου

Αγοράστε μεταχειρισμένα Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Kuhn Claas Krone Pöttinger Vicon Deutz-Fahr Stoll Niemeyer
Kuhn GF8712
3
ΝΈΑ Kuhn GF8712
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 5292854 5292854
  83052 Bruckmühl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 8.70 m, Αριθμός ρότορων: 8
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Vicon Fanex 604
3
ΝΈΑ Vicon Fanex 604
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 5292852 5292852
  83052 Bruckmühl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 6.05 m, Αριθμός ρότορων: 6
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Kuhn GF8712T
ΝΈΑ Kuhn GF8712T
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 5292849 5292849
  83052 Bruckmühl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 8.70 m, Αριθμός ρότορων: 8
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Kuhn GF10812
2
ΝΈΑ Kuhn GF10812
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 5292847 5292847
  83052 Bruckmühl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 10.80 m, Αριθμός ρότορων: 10
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Κορυφαία προσφορά
Stoll Z 665 H
ΝΈΑ Stoll Z 665 H
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 5292542 5292542
  73432 Aalen-Waldhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Αριθμός ρότορων: 6, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσαρτώμενη χορτοκοπτική αναστροφής αχύρου
52.990  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Κορυφαία προσφορά
Pöttinger HIT 8.91
ΝΈΑ Pöttinger HIT 8.91
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 5292459 5292459
  48163 Münster, Γερμανία
Φωτισμός, Σύστημα προστασίας απώλειας δίχαλων, Πλάτος εργασίας: 8.86 m, Αριθμός ρότορων: 8, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσαρτώμενη χορτοκοπτική αναστροφής αχύρου
11.949  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Pöttinger HIT 6.69
4
ΝΈΑ Pöttinger HIT 6.69
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 5292316 5292316
  48163 Münster, Γερμανία
Φωτισμός, Σύστημα προστασίας απώλειας δίχαλων, Πλάτος εργασίας: 6.85 m, Αριθμός ρότορων: 6, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσαρτώμενη χορτοκοπτική αναστροφής αχύρου
8.488  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Kuhn GF 5001 MHA
4
ΝΈΑ Kuhn GF 5001 MHA
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 5291747 5291747
  35315 Homberg (Ohm) - Maulbach, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Αριθμός ρότορων: 4, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσαρτώμενη χορτοκοπτική αναστροφής αχύρου
1.504,20  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Sonstige Heuwender Kreiselheuer Kreiselwender NEU 5,2 m 4 Kreisel Wender
11
ΝΈΑ Sonstige Heuwender Kreiselheuer Kreiselwender NEU 5,2 m 4 Kreisel Wender
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 5291686 5291686
  55592 Rehborn, Γερμανία
4.343  €
Στείλτε email
Sonstige Heuwender Kreiselheuer Kreiselwender NEU 6 ,7 m 6m Kreisel Wender
13
ΝΈΑ Sonstige Heuwender Kreiselheuer Kreiselwender NEU 6 ,7 m 6m Kreisel Wender
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 5291683 5291683
  55592 Rehborn, Γερμανία
6.664  €
Στείλτε email
Krone kreiselheuer
4
ΝΈΑ Krone kreiselheuer
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 5291276 5291276
  94496 Ortenburg, Γερμανία
3.500  €
Στείλτε email
Sonstige Heuwender 4-Kreisel, 5,30m
ΝΈΑ Sonstige Heuwender 4-Kreisel, 5,30m
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 5291063 5291063
  27419 Hamersen, Γερμανία
6.900  €
Στείλτε email
Vicon Heuwender Fanex 764
ΝΈΑ Vicon Heuwender Fanex 764
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 5291020 5291020
  27419 Hamersen, Γερμανία
12.900  €
Στείλτε email
Kuhn gf 4000 4 elements
4
ΝΈΑ Kuhn gf 4000 4 elements
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 5290617 5290617
  7961 LB Ruinerwold, Ολλανδία
Αριθμός ρότορων: 4
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Kuhn GF 5000 6301
12
ΝΈΑ Kuhn GF 5000 6301
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 5290616 5290616
  7961 LB Ruinerwold, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Αριθμός ρότορων: 5
1.750  €
Στείλτε email
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Claas Volto
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 5290478 5290478
  TF12 5BB Broseley, Shropshire, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2012
3.678  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
Kuhn GF 6502
14
ΝΈΑ Kuhn GF 6502
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 5290290 5290290
  8723 Kobenz bei Knittelfeld, Αυστρία
Φωτισμός, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσαρτώμενη χορτοκοπτική αναστροφής αχύρου
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Pöttinger HIT6.69
7
ΝΈΑ Pöttinger HIT6.69
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 5290279 5290279
  3361 Aschbach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσαρτώμενη χορτοκοπτική αναστροφής αχύρου
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Pöttinger HIT 8.91
7
ΝΈΑ Pöttinger HIT 8.91
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 5290276 5290276
  3361 Aschbach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Pöttinger HIT 8.9 T
6
ΝΈΑ Pöttinger HIT 8.9 T
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 5290275 5290275
  3361 Aschbach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Σύστημα προστασίας απώλειας δίχαλων, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Ρυμουλκούμενη χορτοκοπτική μηχανή αναστροφής αχύρου
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Krone KWT 8.80/8
7
Krone KWT 8.80/8
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 5290109 5290109
  30890 Barsinghausen-Göxe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005
4.453,78  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Claas Volto 740 H
6
Claas Volto 740 H
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 5289811 5289811
  89129 Langenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993, Σύστημα προστασίας απώλειας δίχαλων, Πλάτος εργασίας: 7.40 m, Αριθμός ρότορων: 6
2.100  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Claas VOLTO 540 H
Claas VOLTO 540 H
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 5289808 5289808
  83355 Grabenstätt-Erlstätt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Πλάτος εργασίας: 5.40 m, Αριθμός ρότορων: 4
1.672  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Stoll SPEED 900
Stoll SPEED 900
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 5289805 5289805
  94554 Moos-Langenisarhofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Πλάτος εργασίας: 9.00 m, Αριθμός ρότορων: 8
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Kuhn GF 5000 T
2
Kuhn GF 5000 T
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 5289796 5289796
  84513 Töging am Inn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Αριθμός ρότορων: 4
1.000  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 1506