Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου

Αγοράστε μεταχειρισμένα Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Fella TH7706
7
ΝΈΑ Fella TH7706
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4456231
  L40 3SB Ormskirk, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος εργασίας: 7.60 m, Αριθμός ρότορων: 6, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική μηχανή αναστροφής αχύρου
5.381,83 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas 770
4
ΝΈΑ Claas 770
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4456230
  L40 3SB Ormskirk, Μεγ. Βρετανία
Πλάτος εργασίας: 7.70 m, Αριθμός ρότορων: 6, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική μηχανή αναστροφής αχύρου
5.495,13 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone KW 440/4
7
ΝΈΑ Krone KW 440/4
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4456221
  48465 (K)Isterberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Πλάτος εργασίας: 4.40 m
875 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Krone SWADRO 38
5
ΝΈΑ Krone SWADRO 38
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4456219
  L40 3SB Ormskirk, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 3.80 m, Αριθμός ρότορων: 1
4.815,32 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fella TH680D Hydro
8
ΝΈΑ Fella TH680D Hydro
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4455994
  6035 AC Ospel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1997, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 6.80 m, Αριθμός ρότορων: 6
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Fella TH 410
8
ΝΈΑ Fella TH 410
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4455926
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 4.10 m, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική αναστροφής αχύρου
550 €
Δείτε αγγελία
Kuhn GF 6401 MH
8
ΝΈΑ Kuhn GF 6401 MH
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4455906
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 6.40 m, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική αναστροφής αχύρου
2.521 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Niemeyer HR 641 - DH
8
ΝΈΑ Niemeyer HR 641 - DH
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4455905
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 6.40 m, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική αναστροφής αχύρου
2.017 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone KW 8.50/8
9
ΝΈΑ Krone KW 8.50/8
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4455903
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 8.50 m, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική αναστροφής αχύρου
4.034 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger HIT 690 N
8
ΝΈΑ Pöttinger HIT 690 N
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4455901
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Πλάτος εργασίας: 6.90 m, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική αναστροφής αχύρου
5.294 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone KW 8.82
10
ΝΈΑ Krone KW 8.82
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4455874
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Πλάτος εργασίας: 8.80 m, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική αναστροφής αχύρου
5.462 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone KW 9.02/8T
8
ΝΈΑ Krone KW 9.02/8T
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4455837
  39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Πλάτος εργασίας: 8.80 m, Ρυμουλκούμενη χορτοκοπτική μηχανή αναστροφής αχύρου
2.490 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Volto 770
9
ΝΈΑ Claas Volto 770
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4455817
  39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Πλάτος εργασίας: 7.70 m
5.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Volto 870
9
ΝΈΑ Claas Volto 870
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4455816
  39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Πλάτος εργασίας: 8.70 m
4.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Claas Volto 640 Hydro
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4455786
  29643 Neuenkirchen / Grauen, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 6.40 m, Αριθμός ρότορων: 6, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική αναστροφής αχύρου
2.500 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn GF 5202
3
ΝΈΑ Kuhn GF 5202
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4455686
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2017
6.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn GF 6502
3
ΝΈΑ Kuhn GF 6502
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4455668
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2018
9.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn GF 5801 MH
3
ΝΈΑ Kuhn GF 5801 MH
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4455625
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2000
2.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn GF 8702
5
ΝΈΑ Kuhn GF 8702
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4455506
  31028 Gronau , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Φωτισμός, Σύστημα προστασίας απώλειας δίχαλων, Πλάτος εργασίας: 8.70 m, Αριθμός ρότορων: 8, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική αναστροφής αχύρου
9.243,70 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr KH 440
ΝΈΑ Deutz-Fahr KH 440
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4454126
  34537 Bad Wildungen, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 4.40 m, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική αναστροφής αχύρου
497 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Krone KW 7.82
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4453928
  06686 (K)Zorbau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Πλάτος εργασίας: 7.80 m
3.200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Unia Spajder
5
ΝΈΑ Unia Spajder
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4453678
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 5.50 m
7.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Niemeyer rs6
6
ΝΈΑ Niemeyer rs6
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4453583
  8734 HE Oosterend, Ολλανδία
700 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Volto 670
3
ΝΈΑ Claas Volto 670
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4453566
  8734 HE Oosterend, Ολλανδία
Φωτισμός
5.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fella Sanos 11008 trans
4
ΝΈΑ Fella Sanos 11008 trans
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4453537
  8281 PB Genemuiden, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 10.20 m, Αριθμός ρότορων: 8, Ρυμουλκούμενη χορτοκοπτική μηχανή αναστροφής αχύρου
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1628