Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου

Αγοράστε μεταχειρισμένα Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Kuhn GF8702
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4723058 4723058
  91575 Windsbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 8.70 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Pöttinger HIT 69 NZ #304
4
ΝΈΑ Pöttinger HIT 69 NZ #304
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4723003 4723003
  83104 Schönau b.Tuntenhaus, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993, Πλάτος εργασίας: 6.40 m, Αριθμός ρότορων: 6
2.727 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas VOLTO 1050 T
4
ΝΈΑ Claas VOLTO 1050 T
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4722942 4722942
  49661 Cloppenburg, Γερμανία
Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 10.50 m
4.117,65 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Volto 640
5
ΝΈΑ Claas Volto 640
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4722862 4722862
  26506 Norden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008
3.151,26 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Claas Volto 75 T
5
ΝΈΑ Claas Volto 75 T
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4722777 4722777
  86316 Friedberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Πλάτος εργασίας: 7.50 m
2.935,86 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Unia Spajder
5
ΝΈΑ Unia Spajder
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4722750 4722750
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 5.50 m
7.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Stoll Speed 680 Hydro
5
ΝΈΑ Stoll Speed 680 Hydro
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4722592 4722592
  34281 Bahnwiesenweg 4, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997
1.596,64 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Niemeyer PORTE
8
ΝΈΑ Niemeyer PORTE
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4722458 4722458
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1989
700 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn GF 8702
4
ΝΈΑ Kuhn GF 8702
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4722429 4722429
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2012
7.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn GF 10812 T
5
ΝΈΑ Kuhn GF 10812 T
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4722418 4722418
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2018
19.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Condi Master 9021
3
ΝΈΑ Deutz-Fahr Condi Master 9021
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4722344 4722344
  92355 Velburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Πλάτος εργασίας: 9.00 m, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική αναστροφής αχύρου
7.478,99 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Volto 1320 T
2
ΝΈΑ Claas Volto 1320 T
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4722224 4722224
  9411 TC Beilen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2011, Πλάτος εργασίας: 13.20 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kuhn GF 6401 MHO
6
ΝΈΑ Kuhn GF 6401 MHO
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4722216 4722216
  3405 AM Benschop, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1996
3.950 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn GF8501MH
10
ΝΈΑ Kuhn GF8501MH
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4721960 4721960
  25852 Sterdebüll, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 8.50 m, Αριθμός ρότορων: 8, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική αναστροφής αχύρου
3.350 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Volto 1050 T
10
ΝΈΑ Claas Volto 1050 T
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4721932 4721932
  39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
4.990 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Volto 770
9
ΝΈΑ Claas Volto 770
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4721922 4721922
  39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Πλάτος εργασίας: 7.70 m
5.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fella TH 540 DHY
6
ΝΈΑ Fella TH 540 DHY
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4721906 4721906
  9131 Grafenstein, Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 5.40 m, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική αναστροφής αχύρου
2.500 €
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Pöttinger HIT
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4721836 4721836
  8605 Kapfenberg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2011, Σύστημα προστασίας απώλειας δίχαλων, Πλάτος εργασίας: 5.75 m, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική αναστροφής αχύρου
6.000 €
Δείτε αγγελία
Kuhn GF 3701
ΝΈΑ Kuhn GF 3701
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4721825 4721825
  6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
2.123,89 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ SIP 3500
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4721820 4721820
  6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
1.371,68 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger HIT 54 N
3
ΝΈΑ Pöttinger HIT 54 N
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4721818 4721818
  6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
1.991,15 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Kuhn GF 5801
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4721808 4721808
  8723 Kobenz bei Knittelfeld, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2006, Πλάτος εργασίας: 5.80 m
5.700 €
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Pöttinger HIT54N
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4721799 4721799
  4560 Kirchdorf , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2001
3.796,46 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Fella TH 520 D HYDRO
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4721747 4721747
  48361 Beelen, Γερμανία
2.100,84 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Fella TH 5204 DN
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4721716 4721716
  49326 Melle-Wellingholzhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλάτος εργασίας: 5.20 m
3.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1615