Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου

Αγοράστε μεταχειρισμένα Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Kubota TE 8590 Pro Line
6
Kubota TE 8590 Pro Line
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, ibt3429253
65614 Beselich - Obertiefenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 9.00 m, Αριθμός ρότορων: 8, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική αναστροφής αχύρου
13.685 EUR
14.280 EUR

με 19% ΦΠΑ
11.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kubota TE 6568 Profi Line
Βίντεο
5
Kubota TE 6568 Profi Line
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, ibt3440443
65614 Beselich - Obertiefenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 6.80 m, Αριθμός ρότορων: 6, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική αναστροφής αχύρου
9.950 EUR
10.294 EUR

με 19% ΦΠΑ
8.361 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Fella TH 800 Hydro
4
Fella TH 800 Hydro
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, ibt3432291
65614 Beselich - Obertiefenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 7.70 m, Αριθμός ρότορων: 6, Ρυμουλκούμενη χορτοκοπτική μηχανή αναστροφής αχύρου
4.501 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.782 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Pflugfabrik FR 6 Oldtimer
7
Pflugfabrik FR 6 Oldtimer
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, ibt3624356
86609 Donauwörth, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 2.60 m, Αριθμός ρότορων: 6
300 EUR
με 19% ΦΠΑ
252 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
JASKOT Kreiselwender 2,70m
5
JASKOT Kreiselwender 2,70m
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, ibt1426387
59-818 Siekierczyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 2.70 m, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική αναστροφής αχύρου
849 EUR
με 23% ΦΠΑ
690 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Niemeyer HR 551-DH
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, ibt3667127
08360 CHATEAU PORCIEN, Γαλλία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Krone KW 6.70/6
4
ΝΈΑ Krone KW 6.70/6
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, ibt3665639
94065 Waldkirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 6.70 m, Αριθμός ρότορων: 6
4.250 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
3.839 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Pöttinger Hit 8.91
5
ΝΈΑ Pöttinger Hit 8.91
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, ibt3665635
94065 Waldkirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 8.80 m
11.900 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
10.750 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
PZ-Vicon RS 510 D
2
ΝΈΑ PZ-Vicon RS 510 D
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, ibt3665570
08360 CHATEAU PORCIEN, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1999
2.280 EUR
με 20% ΦΠΑ
1.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Krone 6.70 M
4
ΝΈΑ Krone 6.70 M
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, ibt3665566
08360 CHATEAU PORCIEN, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2001
4.800 EUR
με 20% ΦΠΑ
4.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Pöttinger HIT 64
8
ΝΈΑ Pöttinger HIT 64
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, ibt3665035
28876 Oyten, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 6.40 m, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική μηχανή αναστροφής αχύρου
1.964 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.650 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Ziegler HR 1055 GH
13
ΝΈΑ Ziegler HR 1055 GH
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, ibt3664910
7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2013, Φωτισμός, Κιβώτιο ταχυτήτων χορτοσυλλεκτικής, Σύστημα προστασίας απώλειας δίχαλων, Πλάτος εργασίας: 10.00 m, Αριθμός ρότορων: 8, Ρυμουλκούμενη χορτοκοπτική μηχανή αναστροφής αχύρου
6.000 EUR

Δείτε αγγελία
Vicon Fanex 604
2
ΝΈΑ Vicon Fanex 604
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, ibt3664887
56340 Dachsenhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Αριθμός ρότορων: 6, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική αναστροφής αχύρου
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Claas VOLTO 870
7
ΝΈΑ Claas VOLTO 870
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, ibt3664777
27801 Neerstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Πλάτος εργασίας: 8.70 m, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική μηχανή αναστροφής αχύρου
8.900 EUR
με 19% ΦΠΑ
7.479 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Tedder 1,7m TOP OFFER  BESTSELLER Voltafieno
6
ΝΈΑ Tedder 1,7m TOP OFFER BESTSELLER Voltafieno
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, ibt3664727
64-200 Wolsztyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.70 m
2.975 EUR

Δείτε αγγελία
Fella TH 800 Hydro
2
ΝΈΑ Fella TH 800 Hydro
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, ibt3664613
86316 Friedberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996
1.850 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
1.671 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Vicon FANEX 763 PROLINE
8
ΝΈΑ Vicon FANEX 763 PROLINE
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, ibt3664542
28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Πλάτος εργασίας: 7.60 m, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική μηχανή αναστροφής αχύρου
4.463 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.750 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas VOLTO 870
8
ΝΈΑ Claas VOLTO 870
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, ibt3664506
28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Πλάτος εργασίας: 8.70 m, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική μηχανή αναστροφής αχύρου
7.735 EUR
με 19% ΦΠΑ
6.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr KH3.64
8
ΝΈΑ Deutz-Fahr KH3.64
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, ibt3664504
28876 Oyten, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 6.40 m, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική μηχανή αναστροφής αχύρου
2.797 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.350 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Claas VOLTO 1320
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, ibt3664200
49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Kuhn MH 5801
5
ΝΈΑ Kuhn MH 5801
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, ibt3663975
3251 Purgstall, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1999, Πλάτος εργασίας: 5.80 m, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική αναστροφής αχύρου
4.800 EUR
με 13% ΦΠΑ
4.248 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Krone KW 7.92/
8
ΝΈΑ Krone KW 7.92/
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, ibt3663941
4560 Kirchdorf , Αυστρία
Σύστημα προστασίας απώλειας δίχαλων, Πλάτος εργασίας: 9.00 m
12.500 EUR
με 13% ΦΠΑ
11.062 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
JF CMT 245
9
JF CMT 245
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, ibt3663547
9433 TH Zwiggelte, Ολλανδία
1.755 EUR
με 21% ΦΠΑ
1.450 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Votex RM1900
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, ibt3663543
9433 TH Zwiggelte, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kuhn GF 10802
7
Kuhn GF 10802
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, ibt3663519
86462 Langweid am Lech, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 10.80 m, Αριθμός ρότορων: 10
19.040 EUR
με 19% ΦΠΑ
16.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Krone KW 8.82
9
Krone KW 8.82
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, ibt3663502
92262 Schwend, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 8.20 m, Αριθμός ρότορων: 8
8.330 EUR
με 19% ΦΠΑ
7.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fella TH 680
3
Fella TH 680
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, ibt3663496
95482 Gefrees, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Αριθμός ρότορων: 6
2.850 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.395 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Krone 6.70/6
4
Krone 6.70/6
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, ibt3663467
94269 Rinchnach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Πλάτος εργασίας: 6.70 m, Αριθμός ρότορων: 6
3.350 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.815 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά FANEUR
FANEUR
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, ibt3663443
76270 les hayons, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2002
2.112 EUR
με 20% ΦΠΑ
1.760 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Saphir GS 550/4
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, ibt3663430
29562 Suhlendorf, Γερμανία
2.850 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.395 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 1441