Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου

Αγοράστε μεταχειρισμένα Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Pöttinger Hit 10.11 T
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, ibt3773320
78166 Donaueschingen, Γερμανία
Φωτισμός, Σύστημα προστασίας απώλειας δίχαλων, Αριθμός ρότορων: 10, Ρυμουλκούμενη χορτοκοπτική μηχανή αναστροφής αχύρου
21.182 €
με 19% ΦΠΑ
17.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Top-Agro  Kreiselwender 2,7 Meter MODEL 2017  SONDERANGEBOT
4
Top-Agro Kreiselwender 2,7 Meter MODEL 2017 SONDERANGEBOT
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, ibt1920206
59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 2.70 m, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική μηχανή αναστροφής αχύρου
350 €
399 €


Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Krone KW 8.82/8
3
Krone KW 8.82/8
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, ibt3056581
63825 Schöllkrippen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 8.80 m, Αριθμός ρότορων: 8, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική αναστροφής αχύρου
8.211 €
8.390 €

με 19% ΦΠΑ
6.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Pöttinger Hit 8.81
2
Pöttinger Hit 8.81
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, ibt3302335
78199 Bräunlingen-Waldhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Σύστημα προστασίας απώλειας δίχαλων, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 7.80 m, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική αναστροφής αχύρου
13.950 €
με 19% ΦΠΑ
11.723 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
VEMAC Heuwender Kreiselwender Kreiselheuwender Neu 5,2m
5
VEMAC Heuwender Kreiselwender Kreiselheuwender Neu 5,2m
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, ibt2941150
39114 Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 5.20 m, Αριθμός ρότορων: 4, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική αναστροφής αχύρου
4.190 €
με 19% ΦΠΑ
3.521 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kuhn GF6301MH
9
Kuhn GF6301MH
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, ibt3753608
89297 Roggenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 6.30 m, Αριθμός ρότορων: 6, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική αναστροφής αχύρου
3.751 €
με 10.7% ΦΠΑ
3.388 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kuhn GF10802 T G II, TOP Zustand!
8
Kuhn GF10802 T G II, TOP Zustand!
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, ibt3750411
6830 Rankweil, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Σύστημα προστασίας απώλειας δίχαλων, Πλάτος εργασίας: 10.80 m, Ρυμουλκούμενη χορτοκοπτική μηχανή αναστροφής αχύρου
19.080 €
με 20% ΦΠΑ
15.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kuhn Kreisler/Giroheuer/Zetter 8702 T GII Digidrive
8
Kuhn Kreisler/Giroheuer/Zetter 8702 T GII Digidrive
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, ibt3750395
6830 Rankweil, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Σύστημα προστασίας απώλειας δίχαλων, Πλάτος εργασίας: 8.70 m, Ρυμουλκούμενη χορτοκοπτική μηχανή αναστροφής αχύρου
17.388 €
με 20% ΦΠΑ
14.490 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kuhn Giroheuer GF10802 T G II
8
Kuhn Giroheuer GF10802 T G II
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, ibt3750539
6830 Rankweil, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Σύστημα προστασίας απώλειας δίχαλων, Πλάτος εργασίας: 10.80 m, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική αναστροφής αχύρου
22.680 €
με 20% ΦΠΑ
18.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Krone KW7.92
5
Krone KW7.92
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, ibt3755062
4484 Kronstorf, Αυστρία
Σύστημα προστασίας απώλειας δίχαλων, Πλάτος εργασίας: 7.92 m, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική αναστροφής αχύρου
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Pöttinger HIT 90 mit Fahrwerk
8
Pöttinger HIT 90 mit Fahrwerk
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, ibt3750207
9500 Villach/Zauchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1998, Σύστημα προστασίας απώλειας δίχαλων, Πλάτος εργασίας: 9.00 m, Ρυμουλκούμενη χορτοκοπτική μηχανή αναστροφής αχύρου
4.900 €

Δείτε αγγελία
Kuhn GF 6401 MHO
10
Kuhn GF 6401 MHO
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, ibt3731909
4934 Madiswil , Ελβετία
Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 6.40 m, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική αναστροφής αχύρου
3.765 €

Δείτε αγγελία
Stoll Z 900 Pro
4
Stoll Z 900 Pro
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, ibt3744979
82387 Antdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Σύστημα προστασίας απώλειας δίχαλων, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 9.00 m, Αριθμός ρότορων: 8
4.200 €
με 19% ΦΠΑ
3.529 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Krone KW 7.70 6x7
4
Krone KW 7.70 6x7
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, ibt3758073
53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Πλάτος εργασίας: 7.70 m, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική αναστροφής αχύρου
5.831 €
με 19% ΦΠΑ
4.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
PZ-Vicon Fanex 604
8
PZ-Vicon Fanex 604
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, ibt3750053
84576 Teising, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 6.05 m, Ρυμουλκούμενη χορτοκοπτική μηχανή αναστροφής αχύρου
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Claas Volto 900
5
Claas Volto 900
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, ibt3740283
54636 Brecht, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Φωτισμός, Σύστημα προστασίας απώλειας δίχαλων, Πλάτος εργασίας: 8.70 m, Αριθμός ρότορων: 8, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική αναστροφής αχύρου
9.200 €
με 10.7% ΦΠΑ
8.311 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Krone KWT 1600
6
Krone KWT 1600
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, ibt3743068
19399 Neu Poserin, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Φωτισμός, Σύστημα προστασίας απώλειας δίχαλων, Πλάτος εργασίας: 16.00 m, Αριθμός ρότορων: 14, Ρυμουλκούμενη χορτοκοπτική μηχανή αναστροφής αχύρου
29.750 €
με 19% ΦΠΑ
25.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Vicon KUBOTA TE4052
3
Vicon KUBOTA TE4052
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, ibt3688290
59609 Anröchte, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 5.20 m, Αριθμός ρότορων: 4, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική μηχανή αναστροφής αχύρου
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kuhn GF6301MH
8
Kuhn GF6301MH
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, ibt3684496
89335 Ichenhausen-Deubach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Πλάτος εργασίας: 6.30 m, Αριθμός ρότορων: 6, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική αναστροφής αχύρου
3.950 €
με 10.7% ΦΠΑ
3.568 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fella TH 8608 DN
5
Fella TH 8608 DN
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, ibt3688595
90768 Fürth, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Πλάτος εργασίας: 8.60 m, Αριθμός ρότορων: 8
8.900 €
με 19% ΦΠΑ
7.479 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pöttinger Hit 69 NZ
7
Pöttinger Hit 69 NZ
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, ibt3694393
6934 Sulzberg, Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 6.45 m, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική αναστροφής αχύρου
5.311 €
με 13% ΦΠΑ
4.700 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Talex Bocian 225 Heuwender / Schwadwender 2,25 m
6
Talex Bocian 225 Heuwender / Schwadwender 2,25 m
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, ibt3701859
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 2.25 m, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική αναστροφής αχύρου
3.808 €
με 19% ΦΠΑ
3.200 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Talex Bocian 170 Heuwender / Schwadwender  1,7 m
6
Talex Bocian 170 Heuwender / Schwadwender 1,7 m
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, ibt3701847
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.70 m, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική αναστροφής αχύρου
3.451 €
με 19% ΦΠΑ
2.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kuhn GF 6502
9
Kuhn GF 6502
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, ibt3694590
84552 Geratskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 6.50 m, Αριθμός ρότορων: 6, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική αναστροφής αχύρου
9.300 €
με 19% ΦΠΑ
7.815 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fella TH 8608 DN
8
Fella TH 8608 DN
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, ibt3694444
6934 Sulzberg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2016, Σύστημα προστασίας απώλειας δίχαλων, Πλάτος εργασίας: 8.60 m, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική αναστροφής αχύρου
12.300 €
με 20% ΦΠΑ
10.250 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pöttinger HIT 40 N
5
Pöttinger HIT 40 N
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, ibt3703318
6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική αναστροφής αχύρου
1.650 €
με 13% ΦΠΑ
1.460 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Krone KW 11.02/10 T
6
Krone KW 11.02/10 T
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, ibt3704439
47546 Kalkar, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Σύστημα προστασίας απώλειας δίχαλων, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 11.00 m, Αριθμός ρότορων: 10, Ρυμουλκούμενη χορτοκοπτική μηχανή αναστροφής αχύρου
7.850 €
με 19% ΦΠΑ
6.597 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pöttinger HIT 6.61 Frühbezugsaktion
6
Pöttinger HIT 6.61 Frühbezugsaktion
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, ibt3699715
4802 Ebensee, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Σύστημα προστασίας απώλειας δίχαλων, Πλάτος εργασίας: 5.75 m, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική αναστροφής αχύρου
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Pöttinger HIT 4.47 Frühbezugsaktion
5
Pöttinger HIT 4.47 Frühbezugsaktion
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, ibt3699705
4802 Ebensee, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 4.70 m, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική αναστροφής αχύρου
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
SIP Spider 555 Pro
3
SIP Spider 555 Pro
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, ibt3768391
96176 Kraisdorf, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 5.50 m, Αριθμός ρότορων: 4, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική αναστροφής αχύρου
5.550 €
με 19% ΦΠΑ
4.664 € καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 1602