Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Χορτοσυλλεκτική
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Χορτοσυλλεκτική

Αγοράστε μεταχειρισμένα Χορτοσυλλεκτική στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
** Kreiselschwader **  Kreiselzettrechwender
5
** Kreiselschwader ** Kreiselzettrechwender
Χορτοσυλλεκτική, ict3250726
64-200 Wolsztyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Πλευρικό θεριστικό, Ρυμουλκούμενη χορτοσυλλεκτική
1.900 EUR
2.400 EUR


Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Pronar Kreiselschwader, 4,20 m, NEU
Βίντεο
9
Pronar Kreiselschwader, 4,20 m, NEU
Χορτοσυλλεκτική, ict1261407
49847 Itterbeck, Γερμανία
Δίδυμος άξονας, Σύστημα παρακολούθησης, Σύστημα διεύθυνσης, Πλάτος εργασίας: 4.20 m, Χορτοσυλλεκτική μονού ρότορα, Προσαρτώμενη χορτοσυλλεκτική
4.463 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.750 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Wallentin & Partner GmbH - wupodo.de Bandheuwender - Schwader Kombination 1,80 m
Wallentin & Partner GmbH - wupodo.de Bandheuwender - Schwader Kombination 1,80 m
Χορτοσυλλεκτική, ict3430720
17255 Wesenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Προσαρτώμενη χορτοσυλλεκτική, Λοιπά
998 EUR
με 19% ΦΠΑ
839 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Bestagro AGRO-TOM Kreiselschwader ZKT 4,1m Tandem
4
Bestagro AGRO-TOM Kreiselschwader ZKT 4,1m Tandem
Χορτοσυλλεκτική, ict2948559
59-900 Zgorzelec (02826 Görlitz - 5 km), Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Δίδυμος άξονας, Πλάτος εργασίας: 4.10 m, Χορτοσυλλεκτική μονού ρότορα
3.335 EUR

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Claas Liner 3600 DEMO
3
Claas Liner 3600 DEMO
Χορτοσυλλεκτική, ict2953291
15236 Jacobsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 12.50 m, Ρυμουλκούμενη χορτοσυλλεκτική, Μεγάλη χορτοσυλλεκτική
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Claas LINER 3000
Χορτοσυλλεκτική, ict3666517
49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
PZ-Vicon Andex 394 CompactLine
8
ΝΈΑ PZ-Vicon Andex 394 CompactLine
Χορτοσυλλεκτική, ict3666416
84576 Teising, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Σύστημα παρακολούθησης, Πλάτος εργασίας: 3.90 m, Προσαρτώμενη χορτοσυλλεκτική
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
JF Stoll R655 AS-L
18
ΝΈΑ JF Stoll R655 AS-L
Χορτοσυλλεκτική, ict3665694
59368 Werne, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 6.55 m
11.305 EUR
με 19% ΦΠΑ
9.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas Volto 52
4
ΝΈΑ Claas Volto 52
Χορτοσυλλεκτική, ict3665654
31863 Coppenbruegge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 5.20 m
6.900 EUR
με 19% ΦΠΑ
5.798 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas Volto 52
5
ΝΈΑ Claas Volto 52
Χορτοσυλλεκτική, ict3665653
31863 Coppenbruegge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 5.20 m
6.900 EUR
με 19% ΦΠΑ
5.798 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Krone SWADRO 710/26 T
10
ΝΈΑ Krone SWADRO 710/26 T
Χορτοσυλλεκτική, ict3665647
96052 Bamberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Φωτισμός, Δίδυμος άξονας, Πλάτος εργασίας: 7.00 m
9.500 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
8.582 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Taarup ANDAINE 9146
3
ΝΈΑ Taarup ANDAINE 9146
Χορτοσυλλεκτική, ict3665572
08400 Vouziers, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2007, Πλάτος εργασίας: 4.50 m
5.160 EUR
με 20% ΦΠΑ
4.300 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά GYRLAND
ΝΈΑ GYRLAND
Χορτοσυλλεκτική, ict3665569
08400 Vouziers, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1998, Πλάτος εργασίας: 4.30 m
2.400 EUR
με 20% ΦΠΑ
2.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas LINER 880 PR
3
ΝΈΑ Claas LINER 880 PR
Χορτοσυλλεκτική, ict3665523
08400 Vouziers, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2003, Πλάτος εργασίας: 8.80 m
15.000 EUR
με 20% ΦΠΑ
12.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Pöttinger EUROTOP 651 M
4
ΝΈΑ Pöttinger EUROTOP 651 M
Χορτοσυλλεκτική, ict3664918
91593 Burgbernheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Πλάτος εργασίας: 6.40 m, Προσαρτώμενη χορτοσυλλεκτική
9.000 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
8.130 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Krone KR 1201
6
ΝΈΑ Krone KR 1201
Χορτοσυλλεκτική, ict3664868
94124 Büchlberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000
6.500 EUR
με 19% ΦΠΑ
5.462 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kverneland 6862
4
ΝΈΑ Kverneland 6862
Χορτοσυλλεκτική, ict3664866
79274 St. Märgen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Φωτισμός, Δίδυμος άξονας, Ρυμουλκούμενη χορτοσυλλεκτική, Πλευρικό θεριστικό
6.900 EUR
με 19% ΦΠΑ
5.798 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Niemeyer twin 745-vs
3
ΝΈΑ Niemeyer twin 745-vs
Χορτοσυλλεκτική, ict3664864
8097 SL Oosterwolde, Ολλανδία
Φωτισμός, Σύστημα διεύθυνσης, Σύστημα παρακολούθησης, Δίδυμος άξονας, Πλάτος εργασίας: 7.00 m, Μεγάλη χορτοσυλλεκτική
5.445 EUR
με 21% ΦΠΑ
4.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas Liner 470S
2
ΝΈΑ Claas Liner 470S
Χορτοσυλλεκτική, ict3664713
37284 Waldkappel, Γερμανία
Σύστημα προστασίας απώλειας δίχαλων, Δίδυμος άξονας, Σύστημα παρακολούθησης, Πλάτος εργασίας: 4.70 m, Χορτοσυλλεκτική μονού ρότορα, Προσαρτώμενη χορτοσυλλεκτική
2.500 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.101 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Pöttinger Eurotop 611 A
6
ΝΈΑ Pöttinger Eurotop 611 A
Χορτοσυλλεκτική, ict3664689
71126 Gäufelden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Πλευρικό θεριστικό, Ρυμουλκούμενη χορτοσυλλεκτική
10.948 EUR
με 19% ΦΠΑ
9.200 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Stoll DRIVE 655 ASL
8
ΝΈΑ Stoll DRIVE 655 ASL
Χορτοσυλλεκτική, ict3664543
28876 Oyten, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 6.55 m, Ρυμουλκούμενη χορτοσυλλεκτική
4.165 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Vicon ANDEX 1103
8
ΝΈΑ Vicon ANDEX 1103
Χορτοσυλλεκτική, ict3664500
28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Σύστημα παρακολούθησης, Πλάτος εργασίας: 0.11 m, Ρυμουλκούμενη χορτοσυλλεκτική
11.900 EUR
με 19% ΦΠΑ
10.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
JF JF STOLL DRIVE 655 ASL
7
ΝΈΑ JF JF STOLL DRIVE 655 ASL
Χορτοσυλλεκτική, ict3664436
28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Σύστημα παρακολούθησης, Πλάτος εργασίας: 6.55 m, Ρυμουλκούμενη χορτοσυλλεκτική
4.641 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Vicon ANDEX 464 PROLINE
8
ΝΈΑ Vicon ANDEX 464 PROLINE
Χορτοσυλλεκτική, ict3664413
28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος εργασίας: 4.60 m, Προσαρτώμενη χορτοσυλλεκτική
7.250 EUR

Δείτε αγγελία
Vicon ANDEX 1254
8
ΝΈΑ Vicon ANDEX 1254
Χορτοσυλλεκτική, ict3664401
28870 Ottersberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 0.12 m, Ρυμουλκούμενη χορτοσυλλεκτική
44.744 EUR
με 19% ΦΠΑ
37.600 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Vicon ANDEX 774
7
ΝΈΑ Vicon ANDEX 774
Χορτοσυλλεκτική, ict3664395
26845 Nortmoor, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Πλάτος εργασίας: 0.08 m, Ρυμουλκούμενη χορτοσυλλεκτική
17.255 EUR
με 19% ΦΠΑ
14.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Vicon ANDEX 424
5
ΝΈΑ Vicon ANDEX 424
Χορτοσυλλεκτική, ict3664393
38304 Wolfenbüttel-Leinde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Δίδυμος άξονας, Πλάτος εργασίας: 0.04 m, Προσαρτώμενη χορτοσυλλεκτική
6.902 EUR
με 19% ΦΠΑ
5.800 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Pöttinger EUROTOP 801
2
ΝΈΑ Pöttinger EUROTOP 801
Χορτοσυλλεκτική, ict3663947
4786 Brunnenthal , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2005
12.800 EUR
με 20% ΦΠΑ
10.667 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Krone SWADRO 46
7
ΝΈΑ Krone SWADRO 46
Χορτοσυλλεκτική, ict3663942
4560 Kirchdorf , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 4.60 m, Προσαρτώμενη χορτοσυλλεκτική
8.500 EUR
με 13% ΦΠΑ
7.522 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Stoll M 800 Pro
10
Stoll M 800 Pro
Χορτοσυλλεκτική, ict3663523
89344 Aislingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Φωτισμός, Σύστημα παρακολούθησης, Πλάτος εργασίας: 7.40 m
7.399 EUR
με 19% ΦΠΑ
6.218 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 1366