Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Χορτοσυλλεκτική
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Χορτοσυλλεκτική

Αγοράστε μεταχειρισμένα Χορτοσυλλεκτική στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Kuhn GA 3501 Super
7
ΝΈΑ Kuhn GA 3501 Super
Χορτοσυλλεκτική, 4724267 4724267
  36110 Schlitz, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 3.50 m, Χορτοσυλλεκτική μονού ρότορα, Προσαρτώμενη χορτοσυλλεκτική
1.672,27 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Vicon Ander 784
2
ΝΈΑ Vicon Ander 784
Χορτοσυλλεκτική, 4724218 4724218
  2481 KX Woubrugge, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012, Μεγάλη χορτοσυλλεκτική
12.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
2
ΝΈΑ
Χορτοσυλλεκτική, 4724164 4724164
  41410 sevilla, Ισπανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Fella TS 1401
9
ΝΈΑ Fella TS 1401
Χορτοσυλλεκτική, 4724117 4724117
  5466 RB Veghel, Ολλανδία
Φωτισμός, Σύστημα παρακολούθησης, Άξονας διεύθυνσης, Πλάτος εργασίας: 6.20 m, Πλευρικό θεριστικό
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Swatmaster 6952 EVO
4
ΝΈΑ Deutz-Fahr Swatmaster 6952 EVO
Χορτοσυλλεκτική, 4724107 4724107
  92355 Velburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Πλάτος εργασίας: 6.90 m, Ρυμουλκούμενη χορτοσυλλεκτική
9.159,66 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn GA 7501
5
ΝΈΑ Kuhn GA 7501
Χορτοσυλλεκτική, 4723888 4723888
  8734 HE Oosterend, Ολλανδία
Φωτισμός, Σύστημα παρακολούθησης, Άξονας διεύθυνσης, Σύστημα διεύθυνσης, Δίδυμος άξονας
3.700 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Pöttinger TOP 300 U
Χορτοσυλλεκτική, 4723527 4723527
  6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
1.902,65 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Landmaschinen KS 1.70
5
ΝΈΑ Deutz-Fahr Landmaschinen KS 1.70
Χορτοσυλλεκτική, 4723490 4723490
  87724 Ottobeuren, Γερμανία
Χορτοσυλλεκτική μονού ρότορα, Προσαρτώμενη χορτοσυλλεκτική
2.200 €
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Kuhn GA 4321 GM
Χορτοσυλλεκτική, 4723462 4723462
  53359 Rheinbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Δίδυμος άξονας
4.600 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger Eurotop 380 FH
6
ΝΈΑ Pöttinger Eurotop 380 FH
Χορτοσυλλεκτική, 4723134 4723134
  86462 Langweid am Lech, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Άξονας διεύθυνσης, Σύστημα προστασίας απώλειας δίχαλων, Πλάτος εργασίας: 3.80 m
3.604,34 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Liner 1250
9
ΝΈΑ Claas Liner 1250
Χορτοσυλλεκτική, 4723079 4723079
  95482 Gefrees, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Πλάτος εργασίας: 6.20 m
4.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn GA 6520
7
ΝΈΑ Kuhn GA 6520
Χορτοσυλλεκτική, 4723077 4723077
  95482 Gefrees, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Πλάτος εργασίας: 6.30 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Claas LINER 2800
12
ΝΈΑ Claas LINER 2800
Χορτοσυλλεκτική, 4723076 4723076
  95482 Gefrees, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 7.40 m
9.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stoll R 335 4DS  -Defekt-
10
ΝΈΑ Stoll R 335 4DS -Defekt-
Χορτοσυλλεκτική, 4723070 4723070
  91717 Wassertrüdingen, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 3.30 m
390 €
Δείτε αγγελία
Krone Swadro 881  #328
7
ΝΈΑ Krone Swadro 881 #328
Χορτοσυλλεκτική, 4723005 4723005
  83104 Schönau b.Tuntenhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Φωτισμός, Άξονας διεύθυνσης, Πλάτος εργασίας: 7.80 m
5.462,18 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Claas liner 430 S
2
ΝΈΑ Claas liner 430 S
Χορτοσυλλεκτική, 4722909 4722909
  7687 BB Daarlerveen, Ολλανδία
Δίδυμος άξονας, Πλάτος εργασίας: 4.30 m, Προσαρτώμενη χορτοσυλλεκτική
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Krone Swadro 1010
Χορτοσυλλεκτική, 4722772 4722772
  86316 Friedberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Πλάτος εργασίας: 9.70 m, Πλευρικό θεριστικό
9.159,66 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Pöttinger Eurotop 651 A multitast
Χορτοσυλλεκτική, 4722776 4722776
  86316 Friedberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Πλάτος εργασίας: 6.50 m, Πλευρικό θεριστικό
5.871,73 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Krone Swadro 12.01
Χορτοσυλλεκτική, 4722773 4722773
  86316 Friedberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Πλάτος εργασίας: 6.30 m, Πλευρικό θεριστικό
4.787,71 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kreiselschwader 4,20m TOP PREIS !!! Metal-Technik Schwader 4,20m
7
ΝΈΑ Kreiselschwader 4,20m TOP PREIS !!! Metal-Technik Schwader 4,20m
Χορτοσυλλεκτική, 4722756 4722756
  64-200 Wolsztyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 4.20 m
2.860 €
logo
Δείτε αγγελία
Kreiselheuschwader 3,50m TOP PREIS!!! Metal-Technik SCHWADER 3,50m
7
ΝΈΑ Kreiselheuschwader 3,50m TOP PREIS!!! Metal-Technik SCHWADER 3,50m
Χορτοσυλλεκτική, 4722752 4722752
  64-200 Wolsztyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 3.50 m
1.850 €
logo
Δείτε αγγελία
Kreiselheuer  5,30m KOWALSKI Heuschwader- TOP ANGEBOT!!!
6
ΝΈΑ Kreiselheuer 5,30m KOWALSKI Heuschwader- TOP ANGEBOT!!!
Χορτοσυλλεκτική, 4722703 4722703
  64-200 Wolsztyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 5.30 m
3.900 €
logo
Δείτε αγγελία
Pöttinger EUROTOP 771 A
10
ΝΈΑ Pöttinger EUROTOP 771 A
Χορτοσυλλεκτική, 4722629 4722629
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Πλάτος εργασίας: 7.71 m, Ρυμουλκούμενη χορτοσυλλεκτική
15.750 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone 421 / 13
7
ΝΈΑ Krone 421 / 13
Χορτοσυλλεκτική, 4722402 4722402
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2000
1.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn GA 7301 HARK
6
ΝΈΑ Kuhn GA 7301 HARK
Χορτοσυλλεκτική, 4722374 4722374
  2973 AN Molenaarsgraaf, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1992
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1646