Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Χορτοσυλλεκτική
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Χορτοσυλλεκτική

Αγοράστε μεταχειρισμένα Χορτοσυλλεκτική στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Krone Swadro 421
3
ΝΈΑ Krone Swadro 421
Χορτοσυλλεκτική, 4591545
  49688 Lastrup, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005
2.017 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Kuhn GA 4321 GM
Χορτοσυλλεκτική, 4591070
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2005
3.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Liner 1650 twin
8
ΝΈΑ Claas Liner 1650 twin
Χορτοσυλλεκτική, 4590960
  27624 Geestland-Kührstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Φωτισμός, Σύστημα παρακολούθησης, Πλάτος εργασίας: 7.50 m, Πλευρικό θεριστικό, Προσαρτώμενη χορτοσυλλεκτική
11.596,64 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Claas LINER 3600
Χορτοσυλλεκτική, 4590508
  59872 Meschede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Άξονας διεύθυνσης, Πλάτος εργασίας: 12.50 m
37.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson RK1404 TRC-PRO SCHWADER
3
ΝΈΑ Massey Ferguson RK1404 TRC-PRO SCHWADER
Χορτοσυλλεκτική, 4589925
  91522 Ansbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 14.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson MF RK 842 SD-TRC
7
ΝΈΑ Massey Ferguson MF RK 842 SD-TRC
Χορτοσυλλεκτική, 4589924
  92237 Sulzbach-Rosenberg, Γερμανία
Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 8.40 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson MF RK421 DN MASSEY FERGUSON SC
3
ΝΈΑ Massey Ferguson MF RK421 DN MASSEY FERGUSON SC
Χορτοσυλλεκτική, 4589923
  94065 Waldkirchen, Γερμανία
Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 4.20 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson MF RK381 DN SCHWADER
2
ΝΈΑ Massey Ferguson MF RK381 DN SCHWADER
Χορτοσυλλεκτική, 4589922
  95213 Münchberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Σύστημα παρακολούθησης, Πλάτος εργασίας: 3.80 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Krone Swadro 700
Χορτοσυλλεκτική, 4589906
  5460 GG Veghel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2006, Πλάτος εργασίας: 0.68 m
7.750 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fella SCHWADER FELLA
ΝΈΑ Fella SCHWADER FELLA
Χορτοσυλλεκτική, 4589840
  92262 Birgland, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Claas LINER 650 TWIN
4
ΝΈΑ Claas LINER 650 TWIN
Χορτοσυλλεκτική, 4589822
  95482 Gefrees, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Φωτισμός, Άξονας διεύθυνσης, Πλάτος εργασίας: 6.50 m
4.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone SWADRO 810
6
ΝΈΑ Krone SWADRO 810
Χορτοσυλλεκτική, 4589821
  95482 Gefrees, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Πλάτος εργασίας: 8.10 m
10.504 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Liner 390 S
2
ΝΈΑ Claas Liner 390 S
Χορτοσυλλεκτική, 4589471
  75387, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Δίδυμος άξονας, Πλάτος εργασίας: 3.90 m, Χορτοσυλλεκτική μονού ρότορα, Προσαρτώμενη χορτοσυλλεκτική
3.200 €
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr 4621
5
ΝΈΑ Deutz-Fahr 4621
Χορτοσυλλεκτική, 4588900
  Γερμανία
Σύστημα διεύθυνσης, Δίδυμος άξονας, Πλάτος εργασίας: 4.60 m, Προσαρτώμενη χορτοσυλλεκτική
3.650 €
Δείτε αγγελία
Kuhn GA 6522 MASTERDRIVE
7
ΝΈΑ Kuhn GA 6522 MASTERDRIVE
Χορτοσυλλεκτική, 4588768
  55430 BELLEVILLE SUR MEUSE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2007
6.800 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vicon Andex 1304
ΝΈΑ Vicon Andex 1304
Χορτοσυλλεκτική, 4588700
  Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Δίδυμος άξονας, Πλάτος εργασίας: 12.50 m, Πλευρικό θεριστικό, Ρυμουλκούμενη χορτοσυλλεκτική
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Fella TS 4000 DB
12
Fella TS 4000 DB
Χορτοσυλλεκτική, 4587952
  91249 Weigendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 12.50 m, Μεγάλη χορτοσυλλεκτική, Ρυμουλκούμενη χορτοσυλλεκτική
21.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn GA 8731
3
Kuhn GA 8731
Χορτοσυλλεκτική, 4587873
  9403 VA Assen, Ολλανδία
Φωτισμός, Σύστημα παρακολούθησης, Άξονας διεύθυνσης, Πλάτος εργασίας: 8.70 m
17.999 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kongskilde R365DS
Kongskilde R365DS
Χορτοσυλλεκτική, 4587831
  35398 Gießen-Lützellingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Δίδυμος άξονας, Πλάτος εργασίας: 3.60 m, Προσαρτώμενη χορτοσυλλεκτική
4.400 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kongskilde R+ 460
Kongskilde R+ 460
Χορτοσυλλεκτική, 4587775
  35398 Gießen-Lützellingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Δίδυμος άξονας, Πλάτος εργασίας: 4.60 m, Προσαρτώμενη χορτοσυλλεκτική
5.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kongskilde R 655 DS
Kongskilde R 655 DS
Χορτοσυλλεκτική, 4587773
  35398 Gießen-Lützellingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 6.55 m, Προσαρτώμενη χορτοσυλλεκτική
12.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fella TS 286 DS
5
Fella TS 286 DS
Χορτοσυλλεκτική, 4587663
  8401 Kalsdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1996, Πλάτος εργασίας: 2.80 m
1.725,66 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger Euro Top 651 Multi Tast
8
Pöttinger Euro Top 651 Multi Tast
Χορτοσυλλεκτική, 4587513
  83052 Bruckmühl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Φωτισμός, Σύστημα παρακολούθησης, Άξονας διεύθυνσης, Δίδυμος άξονας, Πλάτος εργασίας: 6.40 m
6.097,56 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Claas LINER 650TWI
Χορτοσυλλεκτική, 4587306
  71850 CHARNAY LES MACON, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2006
3.800 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn GA 4321 GM Mastedrive
3
Kuhn GA 4321 GM Mastedrive
Χορτοσυλλεκτική, 4587082
  66504 Bottenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Άξονας διεύθυνσης, Δίδυμος άξονας, Πλάτος εργασίας: 4.50 m, Λοιπά, Προσαρτώμενη χορτοσυλλεκτική
2.100 €
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1652