Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Χορτοσυλλεκτική
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Χορτοσυλλεκτική

Αγοράστε μεταχειρισμένα Χορτοσυλλεκτική στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Krone SWADRO 800/26
7
ΝΈΑ Krone SWADRO 800/26
Χορτοσυλλεκτική, 3933510
9500 Villach/Zauchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2007, Φωτισμός, Άξονας διεύθυνσης, Σύστημα παρακολούθησης, Σύστημα προστασίας απώλειας δίχαλων, Πλάτος εργασίας: 7.60 m, Ρυμουλκούμενη χορτοσυλλεκτική
10.900 €
με 13% ΦΠΑ
9.646 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fella TS 880
8
ΝΈΑ Fella TS 880
Χορτοσυλλεκτική, 3933151
59399 Olfen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
28.608 €
με 19% ΦΠΑ
24.040 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Krone Krone Swadro TS 740
6
ΝΈΑ Krone Krone Swadro TS 740
Χορτοσυλλεκτική, 3932677
89367 Waldstetten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Άξονας διεύθυνσης, Πλάτος εργασίας: 7.40 m, Ρυμουλκούμενη χορτοσυλλεκτική, Πλευρικό θεριστικό
21.900 €
με 19% ΦΠΑ
18.403 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Krone Swadro 1400
14
ΝΈΑ Krone Swadro 1400
Χορτοσυλλεκτική, 3932248
48493 Wettringen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 13.80 m
23.250 €
με 19% ΦΠΑ
19.538 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Krone KS 6.20 / 7.20 DUO
5
ΝΈΑ Krone KS 6.20 / 7.20 DUO
Χορτοσυλλεκτική, 3932208
42555 Velbert-Langenberg, Γερμανία
Φωτισμός, Σύστημα διεύθυνσης, Σύστημα παρακολούθησης, Πλάτος εργασίας: 7.20 m, Μεγάλη χορτοσυλλεκτική, Ρυμουλκούμενη χορτοσυλλεκτική
3.800 €
με 10.7% ΦΠΑ
3.433 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Lely Hibiscus 1515 CD Vario
4
ΝΈΑ Lely Hibiscus 1515 CD Vario
Χορτοσυλλεκτική, 3932195
33335 Gütersloh, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Φωτισμός, ISOBUS, Σύστημα παρακολούθησης, Πλάτος εργασίας: 14.80 m, Ρυμουλκούμενη χορτοσυλλεκτική, Μεγάλη χορτοσυλλεκτική
167 €
με 19% ΦΠΑ
140 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Lely Hibiscus 815 CD Vario
3
ΝΈΑ Lely Hibiscus 815 CD Vario
Χορτοσυλλεκτική, 3932193
33335 Gütersloh, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Άξονας διεύθυνσης, Σύστημα διεύθυνσης, Σύστημα παρακολούθησης, Πλάτος εργασίας: 7.95 m, Ρυμουλκούμενη χορτοσυλλεκτική, Μεγάλη χορτοσυλλεκτική
161 €
με 19% ΦΠΑ
135 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pöttinger TOP 380 N
6
Pöttinger TOP 380 N
Χορτοσυλλεκτική, 3932068
8770 St. Michael, Αυστρία
3.489 €
με 13% ΦΠΑ
3.088 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr KS 3,80 Vario
4
Deutz-Fahr KS 3,80 Vario
Χορτοσυλλεκτική, 3931921
03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Πλάτος εργασίας: 7.60 m
4.641 €
με 19% ΦΠΑ
3.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fransgrad SV-250-09
11
Fransgrad SV-250-09
Χορτοσυλλεκτική, 3931793
84576 Teising, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Άξονας διεύθυνσης, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Προσαρτώμενη χορτοσυλλεκτική
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Pöttinger Eurotop 380 N
5
Pöttinger Eurotop 380 N
Χορτοσυλλεκτική, 3931162
87784 Westerheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Δίδυμος άξονας, Πλάτος εργασίας: 3.80 m
2.380 €
με 19% ΦΠΑ
2.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Stoll R 1405 S
5
Stoll R 1405 S
Χορτοσυλλεκτική, 3931144
91589 Aurach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Φωτισμός, Σύστημα παρακολούθησης, Πλάτος εργασίας: 6.50 m
4.501 €
με 19% ΦΠΑ
3.782 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pöttinger Eurotop 421 N #237
4
Pöttinger Eurotop 421 N #237
Χορτοσυλλεκτική, 3931103
83104 Tuntenhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Σύστημα παρακολούθησης, Πλάτος εργασίας: 4.20 m
4.950 €
με 19% ΦΠΑ
4.160 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas LINER 470S #215
4
Claas LINER 470S #215
Χορτοσυλλεκτική, 3931099
83104 Tuntenhausen, Γερμανία
Σύστημα παρακολούθησης, Πλάτος εργασίας: 4.70 m
3.900 €
με 19% ΦΠΑ
3.277 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Vicon Andex 714T Vario
12
Vicon Andex 714T Vario
Χορτοσυλλεκτική, 3931015
84576 Teising, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Άξονας διεύθυνσης, Σύστημα διεύθυνσης, Σύστημα παρακολούθησης, Δίδυμος άξονας, Πλάτος εργασίας: 7.10 m, Ρυμουλκούμενη χορτοσυλλεκτική
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Swadmaster 3921
4
Deutz-Fahr Swadmaster 3921
Χορτοσυλλεκτική, 3931004
89340 Leipheim, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 3.90 m, Προσαρτώμενη χορτοσυλλεκτική, Χορτοσυλλεκτική μονού ρότορα
3.490 €

Δείτε αγγελία
Kuhn GA 8121
2
Kuhn GA 8121
Χορτοσυλλεκτική, 3930983
1648 HG De Goorn , Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Σύστημα διεύθυνσης, Σύστημα παρακολούθησης, Δίδυμος άξονας, Πλάτος εργασίας: 800.00 m, Μεγάλη χορτοσυλλεκτική
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kuhn GA 7501
2
Kuhn GA 7501
Χορτοσυλλεκτική, 3930937
1648 HG De Goorn , Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Σύστημα διεύθυνσης, Σύστημα παρακολούθησης, Δίδυμος άξονας, Πλάτος εργασίας: 7.40 m, Μεγάλη χορτοσυλλεκτική
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kuhn GA 6000
3
Kuhn GA 6000
Χορτοσυλλεκτική, 3930576
Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Φωτισμός, Δίδυμος άξονας, Σύστημα προστασίας απώλειας δίχαλων, Πλάτος εργασίας: 11.60 m, Ρυμουλκούμενη χορτοσυλλεκτική, Πλευρικό θεριστικό
3.570 €
με 19% ΦΠΑ
3.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Fella SCHWADER
Χορτοσυλλεκτική, 3930280
6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
450 €
με 20% ΦΠΑ
375 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Kuhn GA 7301
Χορτοσυλλεκτική, 3930213
56642 Kruft, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003
3.300 €
με 19% ΦΠΑ
2.773 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Krone SWADRO 1400
10
Krone SWADRO 1400
Χορτοσυλλεκτική, 3930197
26215 Wiefelstede-Spohle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Πλάτος εργασίας: 13.50 m
22.015 €
με 19% ΦΠΑ
18.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Niemeyer Twin 715-S
2
Niemeyer Twin 715-S
Χορτοσυλλεκτική, 3930069
5460 GG Veghel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1998, Πλάτος εργασίας: 7.15 m
4.235 €
με 21% ΦΠΑ
3.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pöttinger Eurotop 771 A Multitast
7
Pöttinger Eurotop 771 A Multitast
Χορτοσυλλεκτική, 3930023
21769 Lamstedt, Γερμανία
Σύστημα παρακολούθησης, Άξονας διεύθυνσης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 7.80 m
7.700 €
με 10.7% ΦΠΑ
6.956 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Krone Swadro 1201 A
6
Krone Swadro 1201 A
Χορτοσυλλεκτική, 3929992
89129 Langenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Φωτισμός, Άξονας διεύθυνσης, Πλάτος εργασίας: 6.50 m
5.831 €
με 19% ΦΠΑ
4.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1411