Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Χορτοσυλλεκτική
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Χορτοσυλλεκτική

Αγοράστε μεταχειρισμένα Χορτοσυλλεκτική στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Kuhn Claas Krone Pöttinger Vicon Stoll Deutz-Fahr Niemeyer
Kuhn GA 8020
4
ΝΈΑ Kuhn GA 8020
Χορτοσυλλεκτική, 5152920 5152920
  17291 Prenzlau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 8.00 m, Τύπος: Πλευρικό θεριστικό, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Ρυμουλκούμενη χορτοσυλλεκτική
9.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vicon Andex 694
5
ΝΈΑ Vicon Andex 694
Χορτοσυλλεκτική, 5152514 5152514
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Φωτισμός, Άξονας διεύθυνσης, Πλάτος εργασίας: 7.00 m
7.777 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone SWADRO 1201
8
ΝΈΑ Krone SWADRO 1201
Χορτοσυλλεκτική, 5151894 5151894
  3350 Haag, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2000, Άξονας διεύθυνσης, Πλάτος εργασίας: 6.20 m
5.300,88 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn GA 280 G
3
ΝΈΑ Kuhn GA 280 G
Χορτοσυλλεκτική, 5151847 5151847
  8723 Kobenz bei Knittelfeld, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1992
350 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn GA 3501 GM
5
ΝΈΑ Kuhn GA 3501 GM
Χορτοσυλλεκτική, 5151843 5151843
  8723 Kobenz bei Knittelfeld, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1997, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσαρτώμενη χορτοσυλλεκτική
1.250 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone SWADRO TC 880
7
ΝΈΑ Krone SWADRO TC 880
Χορτοσυλλεκτική, 5151724 5151724
  26215 Wiefelstede-Spohle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 8.80 m
18.487,39 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone Swadro 900, 8,8 m.
11
ΝΈΑ Krone Swadro 900, 8,8 m.
Χορτοσυλλεκτική, 5151287 5151287
  38100 Margučių k., Panevėžio raj., Λιθουανία
Έτος κατασκευής: 2006
8.500 €
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Krone swardo 807 zij afleg
Χορτοσυλλεκτική, 5150904 5150904
  5460 GG Veghel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2010, Πλάτος εργασίας: 7.40 m
6.900 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone GEBR. SCHWADER KRONE TS 740
4
ΝΈΑ Krone GEBR. SCHWADER KRONE TS 740
Χορτοσυλλεκτική, 5150893 5150893
  92237 Sulzbach-Rosenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Φωτισμός, Σύστημα παρακολούθησης, Άξονας διεύθυνσης, Πλάτος εργασίας: 7.40 m
14.496 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn GA 7501
19
ΝΈΑ Kuhn GA 7501
Χορτοσυλλεκτική, 5150869 5150869
  48683 Ahaus, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Φωτισμός, Άξονας διεύθυνσης, Πλάτος εργασίας: 7.45 m
8.807,59 €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Kuhn GA 6632
Χορτοσυλλεκτική, 5150767 5150767
  55300 CHAUVONCOURT, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2011, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσαρτώμενη χορτοσυλλεκτική
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
SaMASZ Z-350
9
SaMASZ Z-350
Χορτοσυλλεκτική, 5150618 5150618
  48496 Hopsten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Σύστημα προστασίας απώλειας δίχαλων, Πλάτος εργασίας: 3.50 m
3.277,31 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone Krone Swadro 1000
Krone Krone Swadro 1000
Χορτοσυλλεκτική, 5150405 5150405
  8401 BL Gorredijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2010, Πλάτος εργασίας: 10.00 m
14.750 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas LINER 650 TWIN
7
Claas LINER 650 TWIN
Χορτοσυλλεκτική, 5150193 5150193
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2003
5.000 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn GA402N
6
Kuhn GA402N
Χορτοσυλλεκτική, 5150192 5150192
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1988
750 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn GA 3501
6
Kuhn GA 3501
Χορτοσυλλεκτική, 5149591 5149591
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2011, Πλάτος εργασίας: 3.50 m, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσαρτώμενη χορτοσυλλεκτική
2.566,37 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fella TS 10055
7
Fella TS 10055
Χορτοσυλλεκτική, 5149483 5149483
  24808 Jevenstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 8.80 m, Τύπος: Μεγάλη χορτοσυλλεκτική, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσαρτώμενη χορτοσυλλεκτική
8.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Niemeyer RS 380 DH
Χορτοσυλλεκτική, 5149236 5149236
  58730 Fröndenberg, Γερμανία
Δίδυμος άξονας, Πλάτος εργασίας: 3.80 m
1.979,83 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fella TS 1602
6
Fella TS 1602
Χορτοσυλλεκτική, 5149036 5149036
  93192 Wald, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 7.70 m
5.149 €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vicon Andex 394
3
Vicon Andex 394
Χορτοσυλλεκτική, 5149017 5149017
  35096 Weimar-Niederwalgern, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 3.90 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Claas LINER 450
3
Claas LINER 450
Χορτοσυλλεκτική, 5148971 5148971
  97618 Wülfershausen a.d.Sa, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
6.800 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas TOP 851
Claas TOP 851
Χορτοσυλλεκτική, 5148947 5148947
  97258 Gollhofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006
7.479 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stoll R+ 1410SB
6
Stoll R+ 1410SB
Χορτοσυλλεκτική, 5148338 5148338
  5111 CP Baarle-Nassau, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015, Φωτισμός, Σύστημα παρακολούθησης, Σύστημα διεύθυνσης, Πλάτος εργασίας: 6.35 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kuhn GA 3801 GM
2
Kuhn GA 3801 GM
Χορτοσυλλεκτική, 5148271 5148271
  78086 Brigachtal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Σύστημα παρακολούθησης, Δίδυμος άξονας, Πλάτος εργασίας: 3.80 m, Τύπος: Χορτοσυλλεκτική μονού ρότορα, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσαρτώμενη χορτοσυλλεκτική
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
TALEX Schwader Talex Spyder 360 420 Kreiselschwader Heuwender Heuer
10
TALEX Schwader Talex Spyder 360 420 Kreiselschwader Heuwender Heuer
Χορτοσυλλεκτική, 5148270 5148270
  31840 Hess. Oldendorf, Γερμανία
2.975 €
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 1660