Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Χορτοσυλλεκτική
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Χορτοσυλλεκτική

Αγοράστε μεταχειρισμένα Χορτοσυλλεκτική στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
ELHO MASTER TR 300
7
ΝΈΑ ELHO MASTER TR 300
Χορτοσυλλεκτική, 4265431
  49733 Haren, Γερμανία
7.150 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Krone KS 3.80-4.20/12 Vario
Χορτοσυλλεκτική, 4265229
  49688 Lastrup, Γερμανία
1.639 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger Top 620 A mit Zwillingstastrad - Vorgänger des Multitast
20
ΝΈΑ Pöttinger Top 620 A mit Zwillingstastrad - Vorgänger des Multitast
Χορτοσυλλεκτική, 4264909
  88483 Burgrieden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Πλάτος εργασίας: 5.90 m, Μεγάλη χορτοσυλλεκτική, Ρυμουλκούμενη χορτοσυλλεκτική
4.193 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone SWADRO 1400 PLUS
8
ΝΈΑ Krone SWADRO 1400 PLUS
Χορτοσυλλεκτική, 4264903
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Πλάτος εργασίας: 13.50 m, Ρυμουλκούμενη χορτοσυλλεκτική
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Claas LINER 3500 COMFORT
8
ΝΈΑ Claas LINER 3500 COMFORT
Χορτοσυλλεκτική, 4264673
  27404 Bockel - Gyhum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Φωτισμός
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Fella 280D
Χορτοσυλλεκτική, 4264327
  3910 Zwettl, Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 2.80 m
542 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone Swadro 1250
3
ΝΈΑ Krone Swadro 1250
Χορτοσυλλεκτική, 4264180
  16845 Sieversdorf- Hohenofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Πλάτος εργασίας: 12.50 m
8.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Fella JURAS 456 DN
Χορτοσυλλεκτική, 4264164
  59872 Meschede - Remblinghausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Δίδυμος άξονας, Πλάτος εργασίας: 4.50 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Swatmaster 3922
5
ΝΈΑ Deutz-Fahr Swatmaster 3922
Χορτοσυλλεκτική, 4264018
  86911 Diessen, Γερμανία
Δίδυμος άξονας, Πλάτος εργασίας: 3.90 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr SwatMaster 7132 EVO
10
ΝΈΑ Deutz-Fahr SwatMaster 7132 EVO
Χορτοσυλλεκτική, 4264016
  86911 Diessen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Δίδυμος άξονας, Πλάτος εργασίας: 6.60 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Claas SCHWADER LINER 2900
9
ΝΈΑ Claas SCHWADER LINER 2900
Χορτοσυλλεκτική, 4263944
  09232 Hartmannsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008
7.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas SCHWADER LINER 3000
11
ΝΈΑ Claas SCHWADER LINER 3000
Χορτοσυλλεκτική, 4263942
  09232 Hartmannsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Πλάτος εργασίας: 12.50 m
10.600 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas SCHWADER CLAAS LINER 3100
5
ΝΈΑ Claas SCHWADER CLAAS LINER 3100
Χορτοσυλλεκτική, 4263941
  09232 Hartmannsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Σύστημα παρακολούθησης, Άξονας διεύθυνσης, Πλάτος εργασίας: 10.00 m
12.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas SCHWADER CLAAS LINER 3600
4
ΝΈΑ Claas SCHWADER CLAAS LINER 3600
Χορτοσυλλεκτική, 4263913
  82395 Obersöchering, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 12.50 m
48.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
ELHO Twin 4600 10.4
4
ΝΈΑ ELHO Twin 4600 10.4
Χορτοσυλλεκτική, 4263719
  64823 Groß-Umstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Πλάτος εργασίας: 2.80 m, Μπροστά προσαρτώμενη χορτοσυλλεκτική
5.798 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone SWADRO TC 680
3
ΝΈΑ Krone SWADRO TC 680
Χορτοσυλλεκτική, 4263715
  64823 Groß-Umstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 6.80 m, Ρυμουλκούμενη χορτοσυλλεκτική
15.546 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas LINER 430S
ΝΈΑ Claas LINER 430S
Χορτοσυλλεκτική, 4263706
  15000 AURILLAC, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2009, Προσαρτώμενη χορτοσυλλεκτική
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kubota RA2072
2
ΝΈΑ Kubota RA2072
Χορτοσυλλεκτική, 4263705
  39800 POLIGNY, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2018, Προσαρτώμενη χορτοσυλλεκτική
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Claas Liner 470 S
12
ΝΈΑ Claas Liner 470 S
Χορτοσυλλεκτική, 4263435
  27478 Cuxhaven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Πλάτος εργασίας: 4.70 m, Χορτοσυλλεκτική μονού ρότορα, Προσαρτώμενη χορτοσυλλεκτική
2.600 €
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr SwatMaster 4221
4
ΝΈΑ Deutz-Fahr SwatMaster 4221
Χορτοσυλλεκτική, 4263415
  33449 Langenberg, Γερμανία
4.155 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn GA 7501 Mittelschwader
6
ΝΈΑ Kuhn GA 7501 Mittelschwader
Χορτοσυλλεκτική, 4263401
  54636 Rittersdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Πλάτος εργασίας: 7.45 m, Μεγάλη χορτοσυλλεκτική, Ρυμουλκούμενη χορτοσυλλεκτική
5.700 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Liner 3600 Comfort
7
ΝΈΑ Claas Liner 3600 Comfort
Χορτοσυλλεκτική, 4263387
  54636 Rittersdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Σύστημα προστασίας απώλειας δίχαλων, ISOBUS, Πλάτος εργασίας: 12.50 m, Μεγάλη χορτοσυλλεκτική, Ρυμουλκούμενη χορτοσυλλεκτική
44.300 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Liner 3500
9
ΝΈΑ Claas Liner 3500
Χορτοσυλλεκτική, 4263369
  75031 Eppingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Φωτισμός, Δίδυμος άξονας, Σύστημα προστασίας απώλειας δίχαλων, ISOBUS, Πλάτος εργασίας: 12.50 m, Μεγάλη χορτοσυλλεκτική, Ρυμουλκούμενη χορτοσυλλεκτική
25.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Liner 3000
9
ΝΈΑ Claas Liner 3000
Χορτοσυλλεκτική, 4263155
  39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Πλάτος εργασίας: 12.50 m, Ρυμουλκούμενη χορτοσυλλεκτική
8.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Liner 3000
10
ΝΈΑ Claas Liner 3000
Χορτοσυλλεκτική, 4263126
  39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Πλάτος εργασίας: 12.50 m, Ρυμουλκούμενη χορτοσυλλεκτική
14.990 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1569