Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Χορτοσυλλεκτική
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Χορτοσυλλεκτική

Αγοράστε μεταχειρισμένα Χορτοσυλλεκτική στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Bestagro PRONAR Kreiselschwader ZKP 420
2
Bestagro PRONAR Kreiselschwader ZKP 420
Χορτοσυλλεκτική, ict2774965
59-900 Zgorzelec (02826 Görlitz - 5 km), Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Δίδυμος άξονας, Χορτοσυλλεκτική μονού ρότορα
3.690 €

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Wallentin & Partner GmbH - wupodo.de Bandheuwender - Schwader Kombination 1,80 m
Wallentin & Partner GmbH - wupodo.de Bandheuwender - Schwader Kombination 1,80 m
Χορτοσυλλεκτική, ict3430720
17255 Wesenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Λοιπά, Προσαρτώμενη χορτοσυλλεκτική
998 €
με 19% ΦΠΑ
839 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Claas Liner 3600 DEMO
3
Claas Liner 3600 DEMO
Χορτοσυλλεκτική, ict2953291
15236 Jacobsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 12.50 m, Μεγάλη χορτοσυλλεκτική, Ρυμουλκούμενη χορτοσυλλεκτική
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kuhn
3
Kuhn
Χορτοσυλλεκτική, ict3713805
18 500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2009, Δίδυμος άξονας, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χορτοσυλλεκτική μονού ρότορα
1.903 €

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Talex- Schwadwender Bocian 225 Bocian 225- Schwader- Wender 225
13
Talex- Schwadwender Bocian 225 Bocian 225- Schwader- Wender 225
Χορτοσυλλεκτική, ict3659135
94089 Neureichenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Άξονας διεύθυνσης, Σύστημα παρακολούθησης, Πλάτος εργασίας: 2.25 m, Προσαρτώμενη χορτοσυλλεκτική, Λοιπά
3.800 €
με 19% ΦΠΑ
3.193 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kuhn Ga 6632 Masterdrive
4
Kuhn Ga 6632 Masterdrive
Χορτοσυλλεκτική, ict3753583
35410 Hungen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Φωτισμός, Άξονας διεύθυνσης, Σύστημα διεύθυνσης, Σύστημα παρακολούθησης, Δίδυμος άξονας, Πλάτος εργασίας: 6.50 m, Πλευρικό θεριστικό, Ρυμουλκούμενη χορτοσυλλεκτική
10.500 €
με 10.7% ΦΠΑ
9.485 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kuhn GA 6632 Giroschwader, Wurm
8
Kuhn GA 6632 Giroschwader, Wurm
Χορτοσυλλεκτική, ict3750417
6830 Rankweil, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Άξονας διεύθυνσης, Σύστημα παρακολούθησης, Δίδυμος άξονας, Σύστημα προστασίας απώλειας δίχαλων, Πλάτος εργασίας: 6.45 m, Ρυμουλκούμενη χορτοσυλλεκτική
18.588 €
με 20% ΦΠΑ
15.490 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kuhn GA3201GM
8
Kuhn GA3201GM
Χορτοσυλλεκτική, ict3750518
6830 Rankweil, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017, Σύστημα προστασίας απώλειας δίχαλων, Πλάτος εργασίας: 2.65 m, Προσαρτώμενη χορτοσυλλεκτική
5.148 €
με 20% ΦΠΑ
4.290 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kuhn GA 8731 Mittelschwader
8
Kuhn GA 8731 Mittelschwader
Χορτοσυλλεκτική, ict3750315
6830 Rankweil, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Άξονας διεύθυνσης, Σύστημα παρακολούθησης, Δίδυμος άξονας, Πλάτος εργασίας: 8.60 m, Ρυμουλκούμενη χορτοσυλλεκτική
27.480 €
με 20% ΦΠΑ
22.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pöttinger TOP 460
8
Pöttinger TOP 460
Χορτοσυλλεκτική, ict3750205
9500 Villach/Zauchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2000, Σύστημα παρακολούθησης, Δίδυμος άξονας, Σύστημα προστασίας απώλειας δίχαλων, Πλάτος εργασίας: 4.60 m, Προσαρτώμενη χορτοσυλλεκτική
3.750 €

Δείτε αγγελία
Vicon (Deutz-Fahr Swatmaster 4322) Andex 434 Tandemachse, Kreisels
6
Vicon (Deutz-Fahr Swatmaster 4322) Andex 434 Tandemachse, Kreisels
Χορτοσυλλεκτική, ict3745729
91555 Feuchtwangen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Σύστημα παρακολούθησης, Δίδυμος άξονας, Πλάτος εργασίας: 4.30 m, Χορτοσυλλεκτική μονού ρότορα, Προσαρτώμενη χορτοσυλλεκτική
5.980 €
με 19% ΦΠΑ
5.025 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Niemeyer Ziegler 715-s twin
9
Niemeyer Ziegler 715-s twin
Χορτοσυλλεκτική, ict3746981
7954 GL Rouveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2009, Πλάτος εργασίας: 7.00 m, Μεγάλη χορτοσυλλεκτική
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Krone TC 760
5
Krone TC 760
Χορτοσυλλεκτική, ict3755072
4484 Kronstorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Άξονας διεύθυνσης, Σύστημα παρακολούθησης, Δίδυμος άξονας, Πλάτος εργασίας: 7.60 m, Ρυμουλκούμενη χορτοσυλλεκτική
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Harmak HT-700 ZGRABIARKA/RAKE/ANDAINEUR/KREISELSCHWADER/RASTRILLO H
8
Harmak HT-700 ZGRABIARKA/RAKE/ANDAINEUR/KREISELSCHWADER/RASTRILLO H
Χορτοσυλλεκτική, ict3745430
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 7.75 m, Ρυμουλκούμενη χορτοσυλλεκτική, Πλευρικό θεριστικό
11.673 €
με 23% ΦΠΑ
9.490 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kuhn GA 7822 Masterdrive
3
Kuhn GA 7822 Masterdrive
Χορτοσυλλεκτική, ict3750613
17309 Schmarsow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Πλάτος εργασίας: 7.80 m, Ρυμουλκούμενη χορτοσυλλεκτική
5.355 €
με 19% ΦΠΑ
4.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pöttinger Eurotop 691 A
8
Pöttinger Eurotop 691 A
Χορτοσυλλεκτική, ict3756291
49584 Fürstenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Σύστημα προστασίας απώλειας δίχαλων, Δίδυμος άξονας, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 6.90 m, Πλευρικό θεριστικό, Ρυμουλκούμενη χορτοσυλλεκτική
6.900 €
με 19% ΦΠΑ
5.798 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr  Swat Master 7132 Evo
7
Deutz-Fahr Swat Master 7132 Evo
Χορτοσυλλεκτική, ict3732712
63667 Nidda, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Δίδυμος άξονας, Πλάτος εργασίας: 7.10 m, Πλευρικό θεριστικό, Ρυμουλκούμενη χορτοσυλλεκτική
14.280 €
με 19% ΦΠΑ
12.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
PZ-Vicon Andex 394
8
PZ-Vicon Andex 394
Χορτοσυλλεκτική, ict3742502
84576 Teising, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Σύστημα παρακολούθησης, Πλάτος εργασίας: 3.90 m, Προσαρτώμενη χορτοσυλλεκτική
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kuhn Merge Maxx 902
Βίντεο
3
Kuhn Merge Maxx 902
Χορτοσυλλεκτική, ict3731940
73457 Essingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Φωτισμός, Σύστημα παρακολούθησης, Πλάτος εργασίας: 9.00 m, Μεγάλη χορτοσυλλεκτική, Ρυμουλκούμενη χορτοσυλλεκτική
95.200 €
με 19% ΦΠΑ
80.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fella TS 9060
4
Fella TS 9060
Χορτοσυλλεκτική, ict3752120
8281 PB Genemuiden, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014, Δίδυμος άξονας, Σύστημα διεύθυνσης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 8.30 m, Πλευρικό θεριστικό
27.225 €
με 21% ΦΠΑ
22.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Krone Swadro 1201 A
8
Krone Swadro 1201 A
Χορτοσυλλεκτική, ict3755264
4484 Kronstorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2004, Φωτισμός, Άξονας διεύθυνσης, Σύστημα παρακολούθησης, Πλάτος εργασίας: 6.90 m, Ρυμουλκούμενη χορτοσυλλεκτική
8.900 €
με 13% ΦΠΑ
7.876 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Krone SWADRO 800/26
8
Krone SWADRO 800/26
Χορτοσυλλεκτική, ict3755259
4484 Kronstorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2008, Φωτισμός, Άξονας διεύθυνσης, Σύστημα παρακολούθησης, Δίδυμος άξονας, Πλάτος εργασίας: 76.00 m, Ρυμουλκούμενη χορτοσυλλεκτική
15.900 €
με 13% ΦΠΑ
14.071 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Krone TS 620 TWIN
8
Krone TS 620 TWIN
Χορτοσυλλεκτική, ict3755226
4484 Kronstorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Άξονας διεύθυνσης, Σύστημα παρακολούθησης, Δίδυμος άξονας, Σύστημα προστασίας απώλειας δίχαλων, Πλάτος εργασίας: 6.20 m, Ρυμουλκούμενη χορτοσυλλεκτική
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Pöttinger Top 380N
5
Pöttinger Top 380N
Χορτοσυλλεκτική, ict3755212
4484 Kronstorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1999, Σύστημα παρακολούθησης, Πλάτος εργασίας: 3.80 m, Προσαρτώμενη χορτοσυλλεκτική
2.600 €
με 13% ΦΠΑ
2.301 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kuhn GA13031
14
Kuhn GA13031
Χορτοσυλλεκτική, ict3751317
88630 Pfullendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Φωτισμός, Σύστημα παρακολούθησης, Δίδυμος άξονας, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Ρυμουλκούμενη χορτοσυλλεκτική, Μεγάλη χορτοσυλλεκτική
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
SaMASZ DUO 680
9
SaMASZ DUO 680
Χορτοσυλλεκτική, ict3749532
91094 Langensendelbach, Γερμανία
Φωτισμός, Άξονας διεύθυνσης, Σύστημα διεύθυνσης, Σύστημα παρακολούθησης, Δίδυμος άξονας, Σύστημα προστασίας απώλειας δίχαλων, Πλάτος εργασίας: 6.80 m, Πλευρικό θεριστικό, Ρυμουλκούμενη χορτοσυλλεκτική
11.899 €
με 19% ΦΠΑ
9.999 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Krone SWADRO 810
8
Krone SWADRO 810
Χορτοσυλλεκτική, ict3755063
4484 Kronstorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2010, Φωτισμός, Άξονας διεύθυνσης, Σύστημα παρακολούθησης, Δίδυμος άξονας, Πλάτος εργασίας: 6.80 m, Ρυμουλκούμενη χορτοσυλλεκτική
17.900 €
με 13% ΦΠΑ
15.841 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Krone Swadro 740 Twin
5
Krone Swadro 740 Twin
Χορτοσυλλεκτική, ict3753449
96110 Schesslitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Φωτισμός, Άξονας διεύθυνσης, Σύστημα παρακολούθησης, Δίδυμος άξονας, Πλάτος εργασίας: 7.40 m, Ρυμουλκούμενη χορτοσυλλεκτική, Πλευρικό θεριστικό
24.490 €
με 19% ΦΠΑ
20.580 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Stoll R 1405 S
4
Stoll R 1405 S
Χορτοσυλλεκτική, ict3733541
8281 PB Genemuiden, Ολλανδία
Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 6.50 m, Πλευρικό θεριστικό
3.025 €
με 21% ΦΠΑ
2.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Krone Swadro 651
3
Krone Swadro 651
Χορτοσυλλεκτική, ict3733536
8281 PB Genemuiden, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2000, Φωτισμός, Σύστημα διεύθυνσης, Πλάτος εργασίας: 6.50 m, Μεγάλη χορτοσυλλεκτική
7.200 €
με 21% ΦΠΑ
5.950 € καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 1569