Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Χορτοσυλλεκτική
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Χορτοσυλλεκτική

Αγοράστε μεταχειρισμένα Χορτοσυλλεκτική στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Kuhn GA 300 GM
3
ΝΈΑ Kuhn GA 300 GM
Χορτοσυλλεκτική, 4108419
58802 Balve, Γερμανία
Σύστημα παρακολούθησης, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kuhn GA 7302
2
ΝΈΑ Kuhn GA 7302
Χορτοσυλλεκτική, 4108123
4780 St. Vith, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2004, Άξονας διεύθυνσης, Πλάτος εργασίας: 7.00 m, Ρυμουλκούμενη χορτοσυλλεκτική
7.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone KS 13.00 DUO II
12
ΝΈΑ Krone KS 13.00 DUO II
Χορτοσυλλεκτική, 4108080
01561 Ebersbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Φωτισμός, Άξονας διεύθυνσης, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
3.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fella TS 880
2
ΝΈΑ Fella TS 880
Χορτοσυλλεκτική, 4108059
26349 Jade, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
16.134 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
FPM Schwader Einkreisel 4,3 m 430 Kreiselschwader NEU
17
ΝΈΑ FPM Schwader Einkreisel 4,3 m 430 Kreiselschwader NEU
Χορτοσυλλεκτική, 4107861
55592 Rehborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Άξονας διεύθυνσης, Σύστημα διεύθυνσης, Δίδυμος άξονας, Πλάτος εργασίας: 4.30 m, Χορτοσυλλεκτική μονού ρότορα, Προσαρτώμενη χορτοσυλλεκτική
3.300 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
FPM Einkreisel Schwader 3,2 m FPM 320 Kreiselschwader NEU
2
ΝΈΑ FPM Einkreisel Schwader 3,2 m FPM 320 Kreiselschwader NEU
Χορτοσυλλεκτική, 4107843
55592 Rehborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Άξονας διεύθυνσης, Σύστημα διεύθυνσης, Πλάτος εργασίας: 3.20 m, Χορτοσυλλεκτική μονού ρότορα, Προσαρτώμενη χορτοσυλλεκτική
1.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
PRONAR ZKP460T
7
ΝΈΑ PRONAR ZKP460T
Χορτοσυλλεκτική, 4107791
46-300 Olesno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Δίδυμος άξονας, Πλάτος εργασίας: 4.60 m, Χορτοσυλλεκτική μονού ρότορα, Ρυμουλκούμενη χορτοσυλλεκτική
5.827 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger Eurotop 1252
3
ΝΈΑ Pöttinger Eurotop 1252
Χορτοσυλλεκτική, 4107700
31535 Neustadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 12.50 m, Ρυμουλκούμενη χορτοσυλλεκτική
12.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Liner 2800
9
ΝΈΑ Claas Liner 2800
Χορτοσυλλεκτική, 4107682
9411 TC Beilen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012, Πλάτος εργασίας: 8.20 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Pöttinger 272
6
ΝΈΑ Pöttinger 272
Χορτοσυλλεκτική, 4107529
8850 Murau, Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 2.70 m, Προσαρτώμενη χορτοσυλλεκτική
290 €

Δείτε αγγελία
Kuhn GA 300 VR
3
ΝΈΑ Kuhn GA 300 VR
Χορτοσυλλεκτική, 4107528
3950 Gmünd, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1991, Μπροστά προσαρτώμενη χορτοσυλλεκτική
487 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger EUROTOP 421 N
5
ΝΈΑ Pöttinger EUROTOP 421 N
Χορτοσυλλεκτική, 4107526
3950 Gmünd, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2005
3.894 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone SWADRO 807
3
ΝΈΑ Krone SWADRO 807
Χορτοσυλλεκτική, 4107175
29640 Schneverdingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Fella TS 1603 MEGASWAD
Χορτοσυλλεκτική, 4107150
49716 Meppen-Versen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Krone Swadro 1400
5
ΝΈΑ Krone Swadro 1400
Χορτοσυλλεκτική, 4106953
29614 Soltau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009
17.841 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn GA 4321 GM
6
ΝΈΑ Kuhn GA 4321 GM
Χορτοσυλλεκτική, 4106923
84453 Mühldorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
5.840 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn GA 7301
3
ΝΈΑ Kuhn GA 7301
Χορτοσυλλεκτική, 4106907
82387 Antdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Φωτισμός, Σύστημα παρακολούθησης, Άξονας διεύθυνσης, Πλάτος εργασίας: 7.30 m
4.034 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone KS 6.-6.60/20 Duo
6
ΝΈΑ Krone KS 6.-6.60/20 Duo
Χορτοσυλλεκτική, 4106906
82387 Antdorf, Γερμανία
Φωτισμός, Σύστημα παρακολούθησης, Άξονας διεύθυνσης, Πλάτος εργασίας: 6.60 m
3.162 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Liner 750 Twin
7
ΝΈΑ Claas Liner 750 Twin
Χορτοσυλλεκτική, 4106884
89129 Langenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Άξονας διεύθυνσης, Δίδυμος άξονας, Πλάτος εργασίας: 7.50 m
12.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone Swadro 761
5
ΝΈΑ Krone Swadro 761
Χορτοσυλλεκτική, 4106880
89129 Langenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Πλάτος εργασίας: 7.60 m
4.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Liner 1750
4
ΝΈΑ Claas Liner 1750
Χορτοσυλλεκτική, 4106879
89129 Langenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Φωτισμός, Άξονας διεύθυνσης, Πλάτος εργασίας: 7.50 m
12.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas SCHWADER CLAAS LINER 2800 -10.
6
ΝΈΑ Claas SCHWADER CLAAS LINER 2800 -10.
Χορτοσυλλεκτική, 4106845
93413 Cham, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Σύστημα παρακολούθησης, Άξονας διεύθυνσης, Πλάτος εργασίας: 8.20 m
20.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger TOP 38 N
7
ΝΈΑ Pöttinger TOP 38 N
Χορτοσυλλεκτική, 4106815
94060 Pocking, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Πλάτος εργασίας: 3.80 m
2.092 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 R335/4 DVS #256
3
ΝΈΑ R335/4 DVS #256
Χορτοσυλλεκτική, 4106803
86971 Peiting, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 3.30 m
1.597 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr PZ ANDEX 382 DRS #257
3
ΝΈΑ Deutz-Fahr PZ ANDEX 382 DRS #257
Χορτοσυλλεκτική, 4106802
86971 Peiting, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 3.80 m
1.218 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1482