Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Χορτοσυλλεκτική
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Χορτοσυλλεκτική

Αγοράστε μεταχειρισμένα Χορτοσυλλεκτική στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Kuhn Claas Krone Pöttinger Deutz-Fahr
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Kuhn GA 381 GM
9
ΝΈΑ Kuhn GA 381 GM
Χορτοσυλλεκτική, 4807871 4807871
  27478 Cuxhaven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Πλάτος εργασίας: 3.80 m, Τύπος: Χορτοσυλλεκτική μονού ρότορα, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσαρτώμενη χορτοσυλλεκτική
1.386,56 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone Swadro 810
4
ΝΈΑ Krone Swadro 810
Χορτοσυλλεκτική, 4807857 4807857
  54439 Saarburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009
10.084,03 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fella TS 425 DN
2
ΝΈΑ Fella TS 425 DN
Χορτοσυλλεκτική, 4807850 4807850
  54439 Saarburg, Γερμανία
2.258,36 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn GA4321GM
3
ΝΈΑ Kuhn GA4321GM
Χορτοσυλλεκτική, 4807831 4807831
  66482 Zweibrücken, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Δίδυμος άξονας, Πλάτος εργασίας: 4.20 m, Τύπος: Χορτοσυλλεκτική μονού ρότορα, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσαρτώμενη χορτοσυλλεκτική
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Claas volto 52
Χορτοσυλλεκτική, 4807551 4807551
  SY7 9PJ Craven Arms, Shropshire, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2005
2.767,29 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Pöttinger TOP 280
Χορτοσυλλεκτική, 4807380 4807380
  8850 Murau, Αυστρία
2.416,67 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
KUHN KREISELSCHWADER GA 4121 GM
9
ΝΈΑ KUHN KREISELSCHWADER GA 4121 GM
Χορτοσυλλεκτική, 4807371 4807371
  8770 St. Michael, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2009, Πλάτος εργασίας: 4.10 m
3.008,85 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Liner 650 Twin
20
ΝΈΑ Claas Liner 650 Twin
Χορτοσυλλεκτική, 4807128 4807128
  16559 Liebenwalde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Φωτισμός, Σύστημα παρακολούθησης, Άξονας διεύθυνσης, Σύστημα διεύθυνσης, Δίδυμος άξονας, Σύστημα προστασίας απώλειας δίχαλων, Πλάτος εργασίας: 6.50 m, Τύπος: Πλευρικό θεριστικό, ...
4.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Liner 780 L
13
ΝΈΑ Claas Liner 780 L
Χορτοσυλλεκτική, 4807113 4807113
  41844 Wegberg, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 7.80 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Claas LINER 1250 PROFIL
5
ΝΈΑ Claas LINER 1250 PROFIL
Χορτοσυλλεκτική, 4806920 4806920
  91589 Aurach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Φωτισμός, Σύστημα παρακολούθησης, Πλάτος εργασίας: 6.20 m
5.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Swatmaster 6596  TERRALINK
11
ΝΈΑ Deutz-Fahr Swatmaster 6596 TERRALINK
Χορτοσυλλεκτική, 4806889 4806889
  87719 Mindelheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 6.50 m
4.958 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger EuroTop 801 A multitast
7
ΝΈΑ Pöttinger EuroTop 801 A multitast
Χορτοσυλλεκτική, 4806877 4806877
  94107 Untergriesbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Φωτισμός
9.160 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Claas LINER 2900
Χορτοσυλλεκτική, 4806738 4806738
  26607 Aurich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008
10.924,37 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Respiro 3 Meter
2
ΝΈΑ Sonstige / Other Respiro 3 Meter
Χορτοσυλλεκτική, 4806685 4806685
  4121 Altenfelden, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσαρτώμενη χορτοσυλλεκτική
17.490 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Doppelschwader 6966
8
ΝΈΑ Deutz-Fahr Doppelschwader 6966
Χορτοσυλλεκτική, 4806684 4806684
  4121 Altenfelden, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2011, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσαρτώμενη χορτοσυλλεκτική
10.001 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Pöttinger Eurotop 762 Mittelschwader
2
ΝΈΑ Pöttinger Eurotop 762 Mittelschwader
Χορτοσυλλεκτική, 4806683 4806683
  4121 Altenfelden, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2015, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσαρτώμενη χορτοσυλλεκτική
20.351 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Fendt Former 1452
8
ΝΈΑ Fendt Former 1452
Χορτοσυλλεκτική, 4806681 4806681
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσαρτώμενη χορτοσυλλεκτική
18.200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Krone Swadro 800/26
7
ΝΈΑ Krone Swadro 800/26
Χορτοσυλλεκτική, 4806680 4806680
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2012, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσαρτώμενη χορτοσυλλεκτική
15.501 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Krone Swadro 1400 mit DL
8
ΝΈΑ Krone Swadro 1400 mit DL
Χορτοσυλλεκτική, 4806679 4806679
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2009, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσαρτώμενη χορτοσυλλεκτική
29.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Fella TS 1500
4
ΝΈΑ Fella TS 1500
Χορτοσυλλεκτική, 4806678 4806678
  4616 Weißkirchen an der Traun, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2005, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσαρτώμενη χορτοσυλλεκτική
11.300 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Pöttinger TOP 722
7
ΝΈΑ Pöttinger TOP 722
Χορτοσυλλεκτική, 4806387 4806387
  14806 Bad Belzig OT Schwanebeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Φωτισμός, Σύστημα παρακολούθησης, Πλάτος εργασίας: 7.20 m, Τύπος: Πλευρικό θεριστικό, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Ρυμουλκούμενη χορτοσυλλεκτική
10.850 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger Eurotop 771 A
11
ΝΈΑ Pöttinger Eurotop 771 A
Χορτοσυλλεκτική, 4806373 4806373
  48691 Vreden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Φωτισμός, Άξονας διεύθυνσης, Σύστημα διεύθυνσης, Δίδυμος άξονας, Πλάτος εργασίας: 7.70 m, Τύπος: Μεγάλη χορτοσυλλεκτική, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσαρτώμενη χορτοσυλλεκτική
6.504,07 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger TOP 702 C
6
ΝΈΑ Pöttinger TOP 702 C
Χορτοσυλλεκτική, 4806359 4806359
  47665 Sonsbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Σύστημα παρακολούθησης, Άξονας διεύθυνσης, Σύστημα διεύθυνσης, Δίδυμος άξονας, Πλάτος εργασίας: 7.00 m, Τύπος: Μεγάλη χορτοσυλλεκτική, ...
15.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn GA 3201 GM
4
ΝΈΑ Kuhn GA 3201 GM
Χορτοσυλλεκτική, 4805811 4805811
  99976 Anrode OT Lengefeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Σύστημα παρακολούθησης, Πλάτος εργασίας: 3.20 m
3.850 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone SWADRO 461
7
ΝΈΑ Krone SWADRO 461
Χορτοσυλλεκτική, 4805489 4805489
  3350 Haag, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2003, Πλάτος εργασίας: 4.60 m
2.823,01 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1448