Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Tanco 1320 EH
5
ΝΈΑ Tanco 1320 EH
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 3933863
7733 Colmar Berg, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 2013, Μετρητές δεματίων, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης
10.500 €
με 17% ΦΠΑ
8.974 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Krone COMPRIMA CV 150 XC
16
ΝΈΑ Krone COMPRIMA CV 150 XC
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 3933157
27404 Nartum-Gyhum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Δίδυμος άξονας
26.775 €
με 19% ΦΠΑ
22.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pomi Wrap 7
4
ΝΈΑ Pomi Wrap 7
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 3932647
768 05 Koryčany, Δημοκρατία της Τσεχίας
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, Χορτοσυλλεκτοδετική τετράγωνων δεματίων
65.340 €
με 21% ΦΠΑ
54.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
McHale 2013  991BC TRAILED ROUND BALE WRAPPER. ONLY 5200 BLS. EXCELLENT CONDITION
4
McHale 2013 991BC TRAILED ROUND BALE WRAPPER. ONLY 5200 BLS. EXCELLENT CONDITION
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 3930639
OX143AY Abingdon, Μεγ. Βρετανία
9.470 €
με 20% ΦΠΑ
7.892 € καθαρά
Δείτε αγγελία
McHale FUSION 2
4
McHale FUSION 2
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 3930277
6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2011
59.800 €
με 13% ΦΠΑ
52.920 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Wolvo FW 10 S
5
Wolvo FW 10 S
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 3930040
54634 Bitburg-Flugplatz, Γερμανία
2.500 €

Δείτε αγγελία
McHale 998
7
McHale 998
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 3929453
6333 BX Schimmert, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2001, Δίδυμος άξονας, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, Φωτισμός, Μετρητές δεματίων, Χορτοσυλλεκτοδετική τετράγωνων δεματίων, Ελαστικά: 16/70x20
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
McHale ORBITAL
12
McHale ORBITAL
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 3928644
49716 Meppen-Versen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
25.466 €
με 19% ΦΠΑ
21.400 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
John Deere 744 Premium
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 3928529
88212 Ravensburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011
29.100 €
με 19% ΦΠΑ
24.454 € καθαρά
Δείτε αγγελία
McHale  991 LBER MOUNTED BALE WRAPPER
4
McHale 991 LBER MOUNTED BALE WRAPPER
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 3927633
ME186BL Maidstone, Μεγ. Βρετανία
10.833 €
με 20% ΦΠΑ
9.027 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Wolagri FW 35
5
Wolagri FW 35
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 3927309
7733 Colmar-Berg , Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 2004, Μετρητές δεματίων, Φωτισμός, Χειρισμός με ντίζα, Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης, Ελαστικά: 10.0/80-12
3.978 €
με 17% ΦΠΑ
3.400 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Tanco Autowrap 1320 Autowrap EH
5
Tanco Autowrap 1320 Autowrap EH
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 3926190
36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Χορτοσυλλεκτοδετική μηχανή τύλιξης
16.501 €
με 19% ΦΠΑ
13.866 € καθαρά
Δείτε αγγελία
ELHO Tube
4
ELHO Tube
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 3925933
9161 Győrsövényház, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2006, Μετρητές δεματίων, Φωτισμός, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, Ημερομηνία εγγραφής: 01.06.2006
81 €
με 27% ΦΠΑ
64 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Vicon  RV 1601 Opticut Bale Wrapper Combination
5
Vicon RV 1601 Opticut Bale Wrapper Combination
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 3925019
CO105JG Sudbury, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Other LAWRENCE EDWARDS
4
Other LAWRENCE EDWARDS
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 3923825
SN153RG Chippenham, Μεγ. Βρετανία
Χορτοσυλλεκτοδετική μηχανή τύλιξης
1.220 €
με 20% ΦΠΑ
1.016 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Taarup 7664
18
Taarup 7664
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 3923569
6691 EX Gendt, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2009, Μετρητές δεματίων, Φωτισμός, Χειρισμός με ντίζα, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, Χορτοσυλλεκτοδετική τετράγωνων δεματίων
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
MD SIPMA Selbstaufladbarer Ballenwickler SIPMA OS 7530 MAJA
2
MD SIPMA Selbstaufladbarer Ballenwickler SIPMA OS 7530 MAJA
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 3922198
27404 Zeven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Μετρητές δεματίων, Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης, Ελαστικά: 400 x 60 - 15,5
10.591 €
με 19% ΦΠΑ
8.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
McHale 998
9
McHale 998
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 3921357
9411 TC Beilen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2002
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Sila Used Laurence Edwards -Pac Bale Wrapper
Sila Used Laurence Edwards -Pac Bale Wrapper
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 3920578
YO624AX York, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Mascar 3100S
4
Mascar 3100S
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 3920352
56745 Volkesfeld , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Μετρητές δεματίων, Χειρισμός με ντίζα
5.700 €
με 10.7% ΦΠΑ
5.149 € καθαρά
Δείτε αγγελία
McHale 991 BC
6
McHale 991 BC
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 3916302
4150 Rohrbach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2008, Μετρητές δεματίων
10.900 €
με 13% ΦΠΑ
9.646 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kuhn SW 1604
9
Kuhn SW 1604
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 3916013
49661 Cloppenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Φωτισμός, Χορτοσυλλεκτοδετική μηχανή τύλιξης
12.900 €
με 19% ΦΠΑ
10.840 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Tanco AUTO WRAP - 551 Ballenwickelgerät
3
Tanco AUTO WRAP - 551 Ballenwickelgerät
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 3914029
49456 Bakum, Γερμανία
Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης
6.545 €
με 19% ΦΠΑ
5.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Carraro RF 89
9
Carraro RF 89
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 3913337
36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Χορτοσυλλεκτοδετική μηχανή τύλιξης
2.950 €

Δείτε αγγελία
Tanco Autowrap VariWrap S200 DEMO
7
Tanco Autowrap VariWrap S200 DEMO
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 3910484
48480 Spelle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Χορτοσυλλεκτοδετική μηχανή τύλιξης
16.541 €
με 19% ΦΠΑ
13.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 307