Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Kverneland Kuhn McHale Sipma Welger Deutz-Fahr Vicon Pöttinger
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Sonstige / Other Metal-Fach Z 529
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 5020204 5020204
  84539 Ampfing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική μηχανή τύλιξης
6.270 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige ATTIS HR 16   #285
10
ΝΈΑ Sonstige ATTIS HR 16 #285
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 5017843 5017843
  83104 Schönau b.Tuntenhaus, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης
5.798 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn SW4014
Βίντεο
10
ΝΈΑ Kuhn SW4014
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 5017779 5017779
  1138 Sofia, Βουλγαρία
Έτος κατασκευής: 2017
39.500 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Unia Fala L/2
9
Unia Fala L/2
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 5014841 5014841
  37431 Bad Lauterberg / Barbis, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης
1.950 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Z577
9
Sonstige / Other Z577
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 5013187 5013187
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική μηχανή τύλιξης, Ελαστικά: 10.0/80-12 "TVS"
5.630,25 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Welger FG 15 Autowrap 1500
5
Welger FG 15 Autowrap 1500
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 5011492 5011492
  27607 Geestland OT Neuenwalde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Μετρητές δεματίων, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης
4.117,65 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Kubota WR1250
Kubota WR1250
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 5010199 5010199
  23919 Rondeshagen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Μετρητές δεματίων, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης
11.722,69 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn SW 4004
5
Kuhn SW 4004
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 5010024 5010024
  2841 LA Moordrecht, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2010, Φωτισμός, Μετρητές δεματίων, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική τετράγωνων δεματίων, Ελαστικά: 19.0/45-17
25.000 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn SW 4004
6
Kuhn SW 4004
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 5010020 5010020
  2841 LA Moordrecht, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2011, Φωτισμός, Μετρητές δεματίων, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική τετράγωνων δεματίων, Ελαστικά: 19.0/45-17
26.500 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Supertino ABS15P
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 5009354 5009354
  12000 RODEZ, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2000, Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης
2.000 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Vielitz FW 160 VL2
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 5008057 5008057
  03249 Sonnewalde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Μετρητές δεματίων, Χειρισμός με ντίζα
5.000 €
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
PEGORARO Wickler
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 5007960 5007960
  26899 Rhede / Brual, Γερμανία
Χειρισμός με ντίζα, Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης
2.700 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kverneland 7517
8
Kverneland 7517
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 5004844 5004844
  89-100 Bielawy, Πολωνία
Χειρισμός με ντίζα
3.233 €
logo
Δείτε αγγελία
Kverneland UN
7
Kverneland UN
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 5004839 5004839
  89-100 Bielawy, Πολωνία
Χειρισμός με ντίζα
3.001 €
logo
Δείτε αγγελία
GOEWEIL G5040
20
GOEWEIL G5040
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 5003518 5003518
  49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Sonstige SILOPACK
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 5003129 5003129
  2700 Wiener Neustadt, Αυστρία
Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική τετράγωνων δεματίων
4.867,26 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
ECK-SICMA 7510 KLARA
5
ECK-SICMA 7510 KLARA
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 5003107 5003107
  4560 Kirchdorf , Αυστρία
Χειρισμός με ντίζα, Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική τετράγωνων δεματίων
3.530,97 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 1839 baler
10
Massey Ferguson 1839 baler
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 5002601 5002601
  SN10 1SY Devizes, Μεγ. Βρετανία
15.756 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
ELHO SIDELINER 1520
9
ELHO SIDELINER 1520
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 5000000 5000000
  49434 Neuenkirchen-Vörden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Φωτισμός, Μετρητές δεματίων, Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική μηχανή τύλιξης
6.800 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Metal-fach Owijark samozaładowcza Z577/ Ballenwickler selbstladent Z577
14
Metal-fach Owijark samozaładowcza Z577/ Ballenwickler selbstladent Z577
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4999785 4999785
  46-300 Olesno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Μετρητές δεματίων, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, Δίδυμος άξονας, Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης
4.862 €
εξ. 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Metal-fach Owijarka stacjonarna / Ballenwickler Z560
13
Metal-fach Owijarka stacjonarna / Ballenwickler Z560
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4999706 4999706
  46-300 Olesno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Μετρητές δεματίων, Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης
1.489 €
εξ. 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
McHale 998
18
McHale 998
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4998474 4998474
  49716 Meppen, Γερμανία
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Claas ROLLANT 375 RC UNIWRAP
5
Claas ROLLANT 375 RC UNIWRAP
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4997686 4997686
  32791 Lage, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική μηχανή τύλιξης
35.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Göweil G 3010
13
Göweil G 3010
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4997225 4997225
  34508 Willingen - Usseln, Γερμανία
Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης
4.201,68 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
McHale High Speed 2000
3
McHale High Speed 2000
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4993353 4993353
  22889 Tangstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Φωτισμός, Μετρητές δεματίων, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης, Ελαστικά: 340/55-16
15.546,22 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 358