Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Metal-fach Z 237-10 - FrühbezugsWickelgerät - Dreipunktanbau- Hecklader
10
Metal-fach Z 237-10 - FrühbezugsWickelgerät - Dreipunktanbau- Hecklader
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, bgt2949341
94089 Neureichenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, Χειρισμός με ντίζα, Μετρητές δεματίων, Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
BESTAGRO BALLENWICKLER LANGREN 500/750 LETZTE STUECK
Βίντεο
6
BESTAGRO BALLENWICKLER LANGREN 500/750 LETZTE STUECK
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, bgt2516149
59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Μετρητές δεματίων
1.149 €
1.249 €


Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
McHale 991BE
13
McHale 991BE
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, bgt3681749
7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1997, Μετρητές δεματίων, Φωτισμός, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης, Ελαστικά: 600-15-20
4.250 €

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Welger Ballenschleuder, Strohpresse, Claas, Welger
Welger Ballenschleuder, Strohpresse, Claas, Welger
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, bgt2946428
58507 Lüdenscheid, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
75 €
με 19% ΦΠΑ
63 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
D&D Landtechnika Ballenwickler
5
D&D Landtechnika Ballenwickler
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, bgt1832601
18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2013, Μετρητές δεματίων, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης
1.480 €

Δείτε αγγελία
BARNY SIPMA MAJA 7531
Βίντεο
5
BARNY SIPMA MAJA 7531
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, bgt3720111
56301 Dolní Čermná, Δημοκρατία της Τσεχίας
Έτος κατασκευής: 2017, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, Φωτισμός, Μετρητές δεματίων, Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης, Ελαστικά: 400x60-15,5
11.374 €
14.242 €

με 21% ΦΠΑ
9.400 € καθαρά
Δείτε αγγελία
ELHO Sideliner 1650 M 10.5
6
ELHO Sideliner 1650 M 10.5
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, bgt3536142
25436 Uetersen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Χειρισμός με ντίζα, Μετρητές δεματίων, Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης, Ελαστικά: 26 x 12.00 - 12
18.487 €
με 19% ΦΠΑ
15.535 € καθαρά
Δείτε αγγελία
TAWI  300
3
TAWI 300
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, bgt3441201
7954 GL Rouveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015, Χορτοσυλλεκτοδετική τετράγωνων δεματίων, Ελαστικά: 560/45R22.5
48.400 €
με 21% ΦΠΑ
40.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
McHale 998 Rundballenaufnahme möglich
3
McHale 998 Rundballenaufnahme möglich
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, bgt3646421
33829 Borgholzhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Μετρητές δεματίων, Φωτισμός, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, Ημερομηνία εγγραφής: 04.09.2007, Χορτοσυλλεκτοδετική τετράγωνων δεματίων, Ελαστικά: 16.0/70-20 12ply
38.080 €
με 19% ΦΠΑ
32.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Göweil GSL 5040 LS
18
Göweil GSL 5040 LS
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, bgt3494588
33335 Gütersloh, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Μετρητές δεματίων, Φωτισμός, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, Δίδυμος άξονας, Χορτοσυλλεκτοδετική μηχανή τύλιξης, Ελαστικά: 500/50-17
29.900 €
με 19% ΦΠΑ
25.126 € καθαρά
Δείτε αγγελία
McHale Orbital ST
3
McHale Orbital ST
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, bgt3388007
33829 Borgholzhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, Φωτισμός, Μετρητές δεματίων, Ημερομηνία εγγραφής: 20.07.2016, Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης, Ελαστικά: 380/55-17 Vredestein
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
TAWI 250
Βίντεο
8
TAWI 250
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, bgt2646365
7954 GL Rouveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, Φωτισμός, Μετρητές δεματίων, Χορτοσυλλεκτοδετική τετράγωνων δεματίων, Ελαστικά: 26/12.00x12
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Metal-fach Z 577 Wickelgerät - Frühbezugspreis -mit Seitenlader
21
Metal-fach Z 577 Wickelgerät - Frühbezugspreis -mit Seitenlader
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, bgt2811960
94089 Neureichenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Χειρισμός με ντίζα, Μετρητές δεματίων, Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης, Ελαστικά: 10.0/80-12-10PR
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kuhn Owijarka bel SW1104M
7
Kuhn Owijarka bel SW1104M
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, bgt2793812
49-200 Grodków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2015, Ημερομηνία εγγραφής: 01.08.2017, Χορτοσυλλεκτοδετική τετράγωνων δεματίων
7.577 €
με 23% ΦΠΑ
6.160 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Vicon BW 2400
Βίντεο
8
Vicon BW 2400
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, bgt3353191
87640 Ebenhofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Χειρισμός με ντίζα, Φωτισμός, Μετρητές δεματίων, Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης, Ελαστικά: 10,0/75-15,3
11.600 €
με 19% ΦΠΑ
9.748 € καθαρά
Δείτε αγγελία
EUROMILK EM SCORPIO
Βίντεο
20
EUROMILK EM SCORPIO
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, bgt3037318
18-200 Wysokie Mazowieckie, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, Μετρητές δεματίων, Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης, Ελαστικά: 400/60 x 15,5
12.011 €
με 23% ΦΠΑ
9.765 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr WrapMaster 4044 Autoload
Βίντεο
11
Deutz-Fahr WrapMaster 4044 Autoload
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, bgt2757102
48268 Greven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, Φωτισμός, Μετρητές δεματίων, Χορτοσυλλεκτοδετική τετράγωνων δεματίων, Ελαστικά: 19.0/45-17
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
TAWI 300 INLINER
Βίντεο
4
TAWI 300 INLINER
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, bgt2658642
7954 GL ROUVEEN, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Χορτοσυλλεκτοδετική τετράγωνων δεματίων, Ελαστικά: 560/45X22.5
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
TAWI 300 Inliner
Βίντεο
13
TAWI 300 Inliner
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, bgt2646505
7954 GL Rouveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, Φωτισμός, Μετρητές δεματίων, Χορτοσυλλεκτοδετική τετράγωνων δεματίων, Ελαστικά: 560/45 R22.5
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Lely RP 235 Double Action 16500 Ballen
13
Lely RP 235 Double Action 16500 Ballen
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, bgt3204551
29525 Hansen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, Φωτισμός, Μετρητές δεματίων, Χορτοσυλλεκτοδετική μηχανή τύλιξης, Ελαστικά: 500/55-20
33.915 €
με 19% ΦΠΑ
28.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Metal-fach Ballenwickler Selbstlader Wickler Z577 TOP-AGRO NEU 2017
Βίντεο
9
Metal-fach Ballenwickler Selbstlader Wickler Z577 TOP-AGRO NEU 2017
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, bgt2511022
59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Χειρισμός με ντίζα, Φωτισμός, Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης, Ελαστικά: 10.0/80-12.10 PR
4.999 €
5.500 €


Δείτε αγγελία
JASKOT METAL-FACH Z 577 Selbstlader Ballenwickelmaschine
9
JASKOT METAL-FACH Z 577 Selbstlader Ballenwickelmaschine
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, bgt2450384
59-818 Siekierczyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Μετρητές δεματίων, Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης, Ελαστικά: 10.0/80-12.10 PR
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Pronar Rundballenwickler / Bale wrapper / Owijarka Z245/1 Обмотчик
8
Pronar Rundballenwickler / Bale wrapper / Owijarka Z245/1 Обмотчик
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, bgt3244109
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Μετρητές δεματίων, Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης, Ελαστικά: 340/55-16
9.069 €
με 23% ΦΠΑ
7.373 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pronar Rundballenwickler / Bale wrapper / Owijarka Z245 / Обмотчик
7
Pronar Rundballenwickler / Bale wrapper / Owijarka Z245 / Обмотчик
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, bgt3241850
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Μετρητές δεματίων, Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης, Ελαστικά: 340/55-16
8.338 €
με 23% ΦΠΑ
6.779 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Metal-fach Z237 Ballenwickelgerät Rundballenwickler Selbstlader NEU
7
Metal-fach Z237 Ballenwickelgerät Rundballenwickler Selbstlader NEU
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, bgt2955353
39114 Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, Μετρητές δεματίων, Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης, Ελαστικά: 26,5 x 14.00
4.290 €
με 19% ΦΠΑ
3.605 € καθαρά
Δείτε αγγελία
JASKOT Rolmako Selbstaufladender Ballenwickler Z259
7
JASKOT Rolmako Selbstaufladender Ballenwickler Z259
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, bgt2880296
59-818 Siekierczyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης, Ελαστικά: 400/60-15,5
7.331 €
με 23% ΦΠΑ
5.960 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AGROMET  BALLENZANGE - RUNDBALLENZANGE 1,80m / MASSIV u. STARK / Top!
7
AGROMET BALLENZANGE - RUNDBALLENZANGE 1,80m / MASSIV u. STARK / Top!
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, bgt3353719
18-400 Lomza, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Ημερομηνία εγγραφής: 19.03.2017, Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης
650 €

Δείτε αγγελία
Metal-fach Rundballenwickler Wickler Wickelmaschine Z-593 TOP-AGRO
5
Metal-fach Rundballenwickler Wickler Wickelmaschine Z-593 TOP-AGRO
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, bgt2033561
59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Μετρητές δεματίων, Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης, Ελαστικά: 23x8.50x12.10 PR
7.500 €

Δείτε αγγελία
Top-Agro  Metal-Fach Ballenwickelmaschine Z237 Selbstlader Ballenwickler
3
Top-Agro Metal-Fach Ballenwickelmaschine Z237 Selbstlader Ballenwickler
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, bgt1923978
59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Μετρητές δεματίων, Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης, Ελαστικά: 26.5x14.00-12.10PR
3.900 €
4.600 €


Δείτε αγγελία
Top-Agro WINTERPREIS Metal-Fach Ballenwickelmaschine Z577 Selbstlader Ballenwickler
7
Top-Agro WINTERPREIS Metal-Fach Ballenwickelmaschine Z577 Selbstlader Ballenwickler
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, bgt1923963
59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Μετρητές δεματίων, Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης, Ελαστικά: 10.0/80-12.10 PR
4.999 €

Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 337