Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
McHale 998
ΝΈΑ McHale 998
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4107570
57482 Wenden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Χορτοσυλλεκτοδετική τετράγωνων δεματίων
25.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tanco 1310 EH
2
ΝΈΑ Tanco 1310 EH
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4106924
83139 Söchtenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Μετρητές δεματίων
11.743 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn RW 1400 M
5
ΝΈΑ Kuhn RW 1400 M
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4106905
82387 Antdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Μετρητές δεματίων, Χειρισμός με ντίζα
7.479 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kverneland ROUND/SQUARE BALE WRAPPER
4
ΝΈΑ Kverneland ROUND/SQUARE BALE WRAPPER
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4106108
ME186BL Maidstone, Μεγ. Βρετανία
4.485 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Welger RP 435 MASTER
8
ΝΈΑ Welger RP 435 MASTER
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4105579
31675 Bückeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008
25.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Göweil GOWEIL G5020 BALE WRAPPER
Göweil GOWEIL G5020 BALE WRAPPER
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4104495
DE65HL Ashbourne, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2006
6.529 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tanco 175 MULTI SHEAR BALE GRAB
Tanco 175 MULTI SHEAR BALE GRAB
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4104463
DE65HL Ashbourne, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2016
3.350 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Kverneland Rundballenwickler UN 7556
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4104269
24863 Börm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Χορτοσυλλεκτοδετική μηχανή τύλιξης
1.849 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Metal-fach Z560
15
Metal-fach Z560
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4103477
46-300 Olesno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Μετρητές δεματίων, Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης
1.475 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn SW4004
5
Kuhn SW4004
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4102970
59269 Beckum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Χορτοσυλλεκτοδετική μηχανή τύλιξης
23.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
McHale Used 995 SE-R Trailed Bale Wrapper
McHale Used 995 SE-R Trailed Bale Wrapper
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4099898
YO624AX York, Μεγ. Βρετανία
5.337 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn SW 1604
9
Kuhn SW 1604
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4097319
49661 Cloppenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Φωτισμός, Χορτοσυλλεκτοδετική μηχανή τύλιξης
10.840 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Unia Fala
10
Unia Fala
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4096421
97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης
3.400 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mascar 2100
10
Mascar 2100
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4096113
82396 Pähl b. Weilheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Φωτισμός, Μετρητές δεματίων, Χειρισμός με ντίζα, Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης, Ελαστικά: 20x10-10 NHS
5.462 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
McHale Model
            	991BC ROUND BALE WRAPPER C/W CABLE CONTROL, 24000 BALES. IN SUPERB CONDITION
4
McHale Model 991BC ROUND BALE WRAPPER C/W CABLE CONTROL, 24000 BALES. IN SUPERB CONDITION
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4096005
OX143AY Abingdon, Μεγ. Βρετανία
5.621 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger G 400
2
Pöttinger G 400
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4094861
8570 Voitsberg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2000
2.250 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger G 400
2
Pöttinger G 400
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4094860
8570 Voitsberg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2000
2.250 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger G 400
2
Pöttinger G 400
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4094858
8570 Voitsberg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2000
2.250 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone RB 1250 MC Combi Pack 17 Messer Schneidwerk
9
Krone RB 1250 MC Combi Pack 17 Messer Schneidwerk
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4094668
9500 Villach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2000, Δίδυμος άξονας
12.301 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone Combi Pack 1500 MC
11
Krone Combi Pack 1500 MC
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4094448
83052 Bruckmühl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Δίδυμος άξονας
16.471 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Welger Double Action 235
15
Welger Double Action 235
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4094304
73054 Eislingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Δίδυμος άξονας
24.790 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Metal-fach Owijarka bel stacjonarna Z560
7
Metal-fach Owijarka bel stacjonarna Z560
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4093911
18-420 Jedwabne, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018
1.475 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AWID Czyżew Owijarka bel samozaładowcza
8
AWID Czyżew Owijarka bel samozaładowcza
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4093897
18-420 Jedwabne, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018
4.733 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Göweil G5012
10
Göweil G5012
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4093654
59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2015
17.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger G 400
2
Pöttinger G 400
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4093033
8570 Voitsberg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2000
2.250 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 322