Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Kuhn Kverneland McHale Sipma Vicon Deutz-Fahr Pöttinger Welger
Fort F7500, BJ 2004
14
ΝΈΑ Fort F7500, BJ 2004
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 5152331 5152331
  34414 Daseburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Χειρισμός με ντίζα
2.900 €
logo
Δείτε αγγελία
Kverneland UN 7582
4
ΝΈΑ Kverneland UN 7582
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 5152106 5152106
  24589 Dätgen, Γερμανία
Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης
4.873,95 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Göweil G 3010
2
ΝΈΑ Göweil G 3010
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 5151831 5151831
  4240 Freistadt, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1990, Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική τετράγωνων δεματίων
3.097,35 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota WR 1250C Ballenwickler
9
ΝΈΑ Kubota WR 1250C Ballenwickler
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 5150889 5150889
  84048 Mainburg/Wambach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Μετρητές δεματίων, Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Tanco 1510 EH Autowrap
7
Tanco 1510 EH Autowrap
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 5150377 5150377
  27404 Bockel - Gyhum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Μετρητές δεματίων, Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης
11.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Kverneland UN7655
7
Kverneland UN7655
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 5148675 5148675
  Haelen - Wijchen , Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1998, Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική μηχανή τύλιξης
9.200 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Wolvo FW 15 S
7
Wolvo FW 15 S
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 5147993 5147993
  3300 Amstetten, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1999, Μετρητές δεματίων, Χειρισμός με ντίζα, Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική τετράγωνων δεματίων
4.601,77 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tanco 1320
5
Tanco 1320
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 5147978 5147978
  4560 Kirchdorf , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2014, Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική τετράγωνων δεματίων
12.300,88 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tellefsdal AS Auto Wrap 1200
5
Tellefsdal AS Auto Wrap 1200
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 5146674 5146674
  27419 Sittensen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης
3.200 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Metal-Fach Ballenwickelgerät Z560
5
Metal-Fach Ballenwickelgerät Z560
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 5146577 5146577
  63691 Ranstadt, Γερμανία
Μετρητές δεματίων
1.806,72 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Metal-fach Wickelmaschine-NEU
13
Metal-fach Wickelmaschine-NEU
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 5146277 5146277
  4906 Eberschwang, Αυστρία
Μετρητές δεματίων, Χειρισμός με ντίζα
4.990 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lely Attis HR 16
3
Lely Attis HR 16
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 5144551 5144551
  31863 Coppenbruegge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική μηχανή τύλιξης
5.210,08 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
TAWI 250
Βίντεο
12
TAWI 250
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 5144330 5144330
  7951 SK Staphorst, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2020, Φωτισμός, Μετρητές δεματίων, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.2020, Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική τετράγωνων δεματίων, Ελαστικά: 340/55-16
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kuhn FBP 3135 Mantelfolie, OC 23, 500er Bereifung
14
Kuhn FBP 3135 Mantelfolie, OC 23, 500er Bereifung
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 5144191 5144191
  6830 Rankweil, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Δίδυμος άξονας
71.990 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger G 400
3
Pöttinger G 400
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 5144189 5144189
  4802 Ebensee, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2002, Μετρητές δεματίων
4.424,78 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Vielitz FW 160-DTN
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 5143895 5143895
  33161 Hövelhof, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης
7.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
TAWI 300 Inliner
Βίντεο
13
TAWI 300 Inliner
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 5143368 5143368
  7951 SK Staphorst, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2020, Φωτισμός, Μετρητές δεματίων, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.2020, Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική τετράγωνων δεματίων, Ελαστικά: 560/45-22.5
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
TAWI 250
Βίντεο
13
TAWI 250
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 5143350 5143350
  7951 SK Staphorst, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2020, Φωτισμός, Μετρητές δεματίων, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.2020, Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική τετράγωνων δεματίων, Ελαστικά: 340/55-16
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Z577
9
Sonstige / Other Z577
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 5142832 5142832
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική μηχανή τύλιξης, Ελαστικά: 10.0/80-12 "TVS"
5.630,25 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 139SB
10
Massey Ferguson 139SB
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 5136137 5136137
  SN10 1SY Devizes, Μεγ. Βρετανία
9.427 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tanco 1300EH AUTOWRAP
7
Tanco 1300EH AUTOWRAP
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 5135167 5135167
  12000 RODEZ, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2008, Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης
8.500 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vielitz FW 160-DTN-Automatik ***IM KUNDENAUFTRAG 0171 418 1988***
6
Vielitz FW 160-DTN-Automatik ***IM KUNDENAUFTRAG 0171 418 1988***
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 5134930 5134930
  25486 Alveslohe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική μηχανή τύλιξης
11.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pronar Rundballenwickler / Bale wrapper Z245/1/  Обмотчик рулонов Z245/1 /Owijarka Z245 /
11
Pronar Rundballenwickler / Bale wrapper Z245/1/ Обмотчик рулонов Z245/1 /Owijarka Z245 /
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 5134844 5134844
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2020, Φωτισμός, Μετρητές δεματίων, Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης, Ελαστικά: 340/55-16
8.832 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
POMAROL Ballenwickler / Bale wrapper Z550/ Owijarka do bel  Z550/ Обмотчик для рулонов Z550
6
POMAROL Ballenwickler / Bale wrapper Z550/ Owijarka do bel Z550/ Обмотчик для рулонов Z550
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 5134805 5134805
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2020, Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης
1.879 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Unia BALLENWICKLER
5
Unia BALLENWICKLER
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 5133972 5133972
  59399 Olfen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης
1.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 363