Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Krone Combi Pack 1500 V MC
10
ΝΈΑ Krone Combi Pack 1500 V MC
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4456376
  84079 Bruckberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Δίδυμος άξονας
25.293,59 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vielitz FW 160 DT AUTOMATIK
5
ΝΈΑ Vielitz FW 160 DT AUTOMATIK
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4455980
  26676 Barßel Harkebrügge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης
5.990 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
McHale 991BC ROUND BALE WRAPPER ***NOW SOLD***
3
ΝΈΑ McHale 991BC ROUND BALE WRAPPER ***NOW SOLD***
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4454466
  OX14 3AY Abingdon, Μεγ. Βρετανία
5.608,43 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tanco 1514 TWIN AUTOWRAP
5
ΝΈΑ Tanco 1514 TWIN AUTOWRAP
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4453946
  6781 Bartholomäberg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2006, Φωτισμός, Μετρητές δεματίων, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης
8.666,67 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Unia Fala
5
ΝΈΑ Unia Fala
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4453290
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης
3.400 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Hofman Mini Wicklermaschine
4
ΝΈΑ Hofman Mini Wicklermaschine
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4453059
  3240 Šmarje pri Jelšah, Σλοβενία
Έτος κατασκευής: 2019
1.475 €
Δείτε αγγελία
Sipma KLARA OS7510
8
ΝΈΑ Sipma KLARA OS7510
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4453057
  3240 Šmarje pri Jelšah, Σλοβενία
Έτος κατασκευής: 2018
4.303 €
Δείτε αγγελία
Fort Wickelmaschine F7500
5
ΝΈΑ Fort Wickelmaschine F7500
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4452863
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
5.752,21 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Morra Wickelmaschine F7500 Neu
8
ΝΈΑ Morra Wickelmaschine F7500 Neu
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4452856
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2015
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Kuhn FSB 3135 Intelliwrap
10
Kuhn FSB 3135 Intelliwrap
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4452394
  12000 RODEZ, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kverneland BALLENWICKLER
5
Kverneland BALLENWICKLER
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4450591
  33397 Rietberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Χορτοσυλλεκτοδετική μηχανή τύλιξης
8.950 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kverneland Ballenwickelgerät Typ UN 7655, Rund- und Quaderballen
12
Kverneland Ballenwickelgerät Typ UN 7655, Rund- und Quaderballen
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4449941
  84069 Schierling, Γερμανία
Χορτοσυλλεκτοδετική μηχανή τύλιξης
6.050 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Kverneland Scorpion
4
Kverneland Scorpion
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4449607
  49716 (K)Rühle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Χορτοσυλλεκτοδετική μηχανή τύλιξης
8.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Kverneland UN 7558
9
Kverneland UN 7558
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4449549
  48480 Spelle, Γερμανία
Χορτοσυλλεκτοδετική μηχανή τύλιξης
1.990 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Bale wrapper / Ballenwickler Masina de infoliat baloti / Avvolgitrice per balle
8
Bale wrapper / Ballenwickler Masina de infoliat baloti / Avvolgitrice per balle
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4449015
  64-200 Wolsztyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019
1.090 €
logo
Δείτε αγγελία
Tanco S 100
Tanco S 100
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4447533
  8200 Gleisdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017, Μετρητές δεματίων
12.900 €
Δείτε αγγελία
Kuhn 2M036866 2016  RW1110C E-Twin Round Bale Wrap.
2
Kuhn 2M036866 2016 RW1110C E-Twin Round Bale Wrap.
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4446399
  NG322LX Holbeach & Barnack, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2016
8.327,67 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
McHale 991 BJS
9
McHale 991 BJS
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4445070
  26624 Südbrookmerland, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Φωτισμός, Μετρητές δεματίων, Ημερομηνία εγγραφής: 14.05.2013, Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης, Ελαστικά: 340/55-16
8.823,53 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kverneland 7664 WIKKELAAR
15
Kverneland 7664 WIKKELAAR
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4443859
  5085 ET Esbeek, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2004, Χορτοσυλλεκτοδετική μηχανή τύλιξης
10.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
McHale 991 BE
10
McHale 991 BE
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4443712
  41849 Wassenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Φωτισμός, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός
11.700 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tanco VARI WRAP S300
5
Tanco VARI WRAP S300
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4442827
  29640 Schneverdingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
19.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
McHale 998
8
McHale 998
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4441941
  8734 HE Oosterend, Ολλανδία
Φωτισμός, Μετρητές δεματίων, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, Χορτοσυλλεκτοδετική τετράγωνων δεματίων
19.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Wolvo FW 12
10
Wolvo FW 12
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4441560
  85283 Wolnzach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997
4.850 €
logo
Δείτε αγγελία
INTER-TECH Selbstladende Ballenwickler/ self loading bale wraper
6
INTER-TECH Selbstladende Ballenwickler/ self loading bale wraper
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4441395
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης
5.089,30 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone Comprima CV 150
4
Krone Comprima CV 150
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4439141
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2010, Δίδυμος άξονας
27.876,11 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 339