Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Teagle 8500 Bale Shredder - £7,500 +vat
5
ΝΈΑ Teagle 8500 Bale Shredder - £7,500 +vat
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4723599 4723599
  Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2015
8.495,70 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Claas ROLLANT 375 RC UNIWRAP
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4723463 4723463
  59457 Werl-Oberbergstraße , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Χορτοσυλλεκτοδετική μηχανή τύλιξης
39.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas ROLLANT 454 RC UNIWRAP
4
ΝΈΑ Claas ROLLANT 454 RC UNIWRAP
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4723452 4723452
  48488 Emsbüren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Χορτοσυλλεκτοδετική μηχανή τύλιξης
59.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vielitz FM 160-SL
5
ΝΈΑ Vielitz FM 160-SL
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4722807 4722807
  30890 Barsinghausen OT Groß Munzel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Χειρισμός με ντίζα, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης
9.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kverneland Ballenwickler
8
ΝΈΑ Kverneland Ballenwickler
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4722648 4722648
  33378 Rheda-Wiedenbrück, Γερμανία
Φωτισμός, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης
3.480 €
Δείτε αγγελία
TOP-AGRO Ballenwickler Z570
ΝΈΑ TOP-AGRO Ballenwickler Z570
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4722274 4722274
  59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019
1.199 €
logo
Δείτε αγγελία
Ballenwicklergerät  STRUMYK Ballenwickler 50/75 TOP ANGEBOT!!!
7
ΝΈΑ Ballenwicklergerät STRUMYK Ballenwickler 50/75 TOP ANGEBOT!!!
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4722199 4722199
  64-200 Wolsztyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Μετρητές δεματίων
950 €
logo
Δείτε αγγελία
Ballenwickler 50/75 AGRO-MAX Ballenwickelgerät- TOP ANGEBOT!!!
8
ΝΈΑ Ballenwickler 50/75 AGRO-MAX Ballenwickelgerät- TOP ANGEBOT!!!
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4722152 4722152
  64-200 Wolsztyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Μετρητές δεματίων
925 €
logo
Δείτε αγγελία
McHale 991 B
10
ΝΈΑ McHale 991 B
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4721986 4721986
  39264 Schora, Γερμανία
Χορτοσυλλεκτοδετική μηχανή τύλιξης
5.990 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
ELHO 1520 Easy Wrap
5
ELHO 1520 Easy Wrap
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4720513 4720513
  26506 Norden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Χορτοσυλλεκτοδετική μηχανή τύλιξης
6.323,40 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
John Deere F440E
3
John Deere F440E
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4720023 4720023
  27404 Zeven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης
12.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fort F7500
5
Fort F7500
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4719910 4719910
  37697 Lauenförde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Μετρητές δεματίων, Χειρισμός με ντίζα, Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης
2.999 €
Δείτε αγγελία
McHale 991 LBER
10
McHale 991 LBER
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4718992 4718992
  LA6 1DX Carnforth, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2013
7.646,13 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota WR1400 M
6
Kubota WR1400 M
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4716657 4716657
  59609 Anröchte, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Μετρητές δεματίων, Χειρισμός με ντίζα, Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Sipma OZ 7500 TEKLA NEUWERTIG
5
Sipma OZ 7500 TEKLA NEUWERTIG
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4716268 4716268
  33378 Rheda-Wiedenbrück, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Μετρητές δεματίων, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης
1.380 €
Δείτε αγγελία
Welger RPC 445 TORNADO
5
Welger RPC 445 TORNADO
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4716097 4716097
  39240 Calbe / Saale, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Χορτοσυλλεκτοδετική μηχανή τύλιξης
39.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tanco Autowrap AUTOWRAP 1050
8
Tanco Autowrap AUTOWRAP 1050
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4715302 4715302
  49661 Cloppenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Φωτισμός, Χορτοσυλλεκτοδετική μηχανή τύλιξης
3.529,41 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Z 577
7
Sonstige / Other Z 577
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4715300 4715300
  49661 Cloppenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Χορτοσυλλεκτοδετική μηχανή τύλιξης
5.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn RW 1810
3
Kuhn RW 1810
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4715194 4715194
  28816 Stuhr, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Μετρητές δεματίων, Χορτοσυλλεκτοδετική μηχανή τύλιξης
18.990 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
McHale 998
8
McHale 998
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4714964 4714964
  CV37 8SX Stratford-upon-Avon, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2009
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kverneland 7664
6
Kverneland 7664
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4713093 4713093
  8734 HE Oosterend, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2006, Μετρητές δεματίων, Χορτοσυλλεκτοδετική τετράγωνων δεματίων
9.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kverneland Ballenwickelgerät Typ UN 7655, Rund- und Quaderballen
12
Kverneland Ballenwickelgerät Typ UN 7655, Rund- und Quaderballen
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4712740 4712740
  84069 Schierling, Γερμανία
Χορτοσυλλεκτοδετική μηχανή τύλιξης
6.050,42 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
McHale EIGENBAU
11
McHale EIGENBAU
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4710263 4710263
  3950 Gmünd, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2010, Χορτοσυλλεκτοδετική τετράγωνων δεματίων
6.991,15 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bargam FP 160
7
Bargam FP 160
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4709663 4709663
  92274 Gebenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Μετρητές δεματίων, Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης
12.176,47 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tanco Autowrap 1300
6
Tanco Autowrap 1300
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4708269 4708269
  3321 Stephanshart, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2002, Μετρητές δεματίων, Χορτοσυλλεκτοδετική τετράγωνων δεματίων
5.884,96 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 325