Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές

Αγοράστε μεταχειρισμένα Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Claas John Deere Krone New Holland Welger
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Krone BigPack 127 MultiCut
7
ΝΈΑ Krone BigPack 127 MultiCut
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4808145 4808145
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Ανεμιστήρας καθαρισμού κομβοδέτη, Κεφαλή, Δίδυμος άξονας, Ευρυγώνιος άξονας pto, Κεντρική λίπανση, Πλάτος συλλέκτη: 0.02 m, Τύπος: Τετράγωνος δεματοποιητής χόρτου
22.583,56 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone Vario Pack 1500 MC
7
ΝΈΑ Krone Vario Pack 1500 MC
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4808144 4808144
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Εκτοξευτής δεματίων, Συσκευασία σε δίχτυ, Κεφαλή, Ευρυγώνιος άξονας pto, Μεταβλητός θάλαμος δεματίων, Πλάτος συλλέκτη: 1.90 m, Τύπος: Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου, Ελαστικά: 15.0/55-17, ...
11.291,78 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 550
10
ΝΈΑ John Deere 550
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4808087 4808087
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Πλάτος συλλέκτη: 1.15 m, Τύπος: Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου, Ελαστικά: 11.5/80-15.3
3.193,28 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone Comprima V 180 XC
7
ΝΈΑ Krone Comprima V 180 XC
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4808059 4808059
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Συσκευασία σε δίχτυ, Κεφαλή, Δίδυμος άξονας, Ευρυγώνιος άξονας pto, Κεντρική λίπανση, Μεταβλητός θάλαμος δεματίων, Πλάτος συλλέκτη: 2.15 m, Τύπος: Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου, ...
45.378,15 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone Comprima V 180 XC
10
ΝΈΑ Krone Comprima V 180 XC
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4808045 4808045
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Εκτοξευτής δεματίων, Συσκευασία σε δίχτυ, Κεφαλή, Δίδυμος άξονας, Ευρυγώνιος άξονας pto, Κεντρική λίπανση, Πλάτος συλλέκτη: 2.00 m, Τύπος: Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου, ...
24.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland BB 1270 R
10
ΝΈΑ New Holland BB 1270 R
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4808037 4808037
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Εκτοξευτής δεματίων, Ανεμιστήρας καθαρισμού κομβοδέτη, Κεφαλή, Δίδυμος άξονας, Ευρυγώνιος άξονας pto, Κεντρική λίπανση, Πλάτος συλλέκτη: 2.35 m, Τύπος: Τετράγωνος δεματοποιητής χόρτου, ...
93.000 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland BR 7070
10
ΝΈΑ New Holland BR 7070
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4808031 4808031
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Εκτοξευτής δεματίων, Συσκευασία σε δίχτυ, Κεφαλή, Ευρυγώνιος άξονας pto, Κεντρική λίπανση, Πλάτος συλλέκτη: 2.30 m, Τύπος: Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου, Ελαστικά: 480/45-17
25.126,05 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vicon RV 1901
10
ΝΈΑ Vicon RV 1901
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4807962 4807962
  7737 Colmar-Berg, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 2007, Πλάτος συλλέκτη: 2.25 m, Τύπος: Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου
11.500 €
χωρίς 17% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 690
10
ΝΈΑ John Deere 690
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4807960 4807960
  48480 Spelle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Τύπος: Τετράγωνος δεματοποιητής χόρτου, Διαστάσεις δεματίων: 120
9.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn VB 2265
4
ΝΈΑ Kuhn VB 2265
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4807922 4807922
  NG32 2LX Barnack, Stamford, PE93DW, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2016, Τύπος: Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου
18.817,59 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone Comprima CV 150 XC
7
ΝΈΑ Krone Comprima CV 150 XC
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4807884 4807884
  24211 Honigsee, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Τύπος: Συνδυασμός δεσίματος-περιτυλίγματος
1.350 €
Δείτε αγγελία
Case IH RB 465
2
ΝΈΑ Case IH RB 465
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4807841 4807841
  54439 Saarburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Τύπος: Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου, Ελαστικά: 500/55-20
25.210,08 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 864
8
ΝΈΑ John Deere 864
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4807716 4807716
  62136 RICHEBOURG, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος συλλέκτη: 2.20 m, Πλήθος δεματίων: 7380 τεμ., Τύπος: Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου
20.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 864
10
ΝΈΑ John Deere 864
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4807717 4807717
  62136 RICHEBOURG, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος συλλέκτη: 2.20 m, Πλήθος δεματίων: 7656 τεμ., Τύπος: Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου
20.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 864
7
ΝΈΑ John Deere 864
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4807715 4807715
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος συλλέκτη: 2.20 m, Πλήθος δεματίων: 6852 τεμ., Τύπος: Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου
20.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 590
10
ΝΈΑ John Deere 590
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4807709 4807709
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2000, Πλάτος συλλέκτη: 1.80 m, Πλήθος δεματίων: 25000 τεμ., Τύπος: Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου
5.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 842
8
ΝΈΑ John Deere 842
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4807656 4807656
  54552 Steiningen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Συσκευασία σε δίχτυ, Μεταβλητός θάλαμος δεματίων, Πλήθος δεματίων: 2470 τεμ., Τύπος: Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου, Διαστάσεις δεματίων: 0,80-1,30
15.957,98 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone Comprima V180XC
6
ΝΈΑ Krone Comprima V180XC
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4807655 4807655
  23881 Alt Mölln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Τύπος: Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου
21.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas QUADRANT 2200 RF
ΝΈΑ Claas QUADRANT 2200 RF
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4807555 4807555
  SY7 9PJ Craven Arms, Shropshire, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 1998, Τύπος: Τετράγωνος δεματοποιητής χόρτου
13.836,46 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Rollant 255 RC
9
ΝΈΑ Claas Rollant 255 RC
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4807434 4807434
  3321 Stephanshart, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2005, Συσκευασία σε δίχτυ, Κεφαλή, Κεντρική λίπανση, Τύπος: Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου, θάλαμος χορτόδεσης: Σταθερός θάλαμος χορτόδεσης
13.166,67 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Welger RP 200 Master CUT
14
ΝΈΑ Welger RP 200 Master CUT
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4807426 4807426
  9500 Villach/Zauchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1994, Συσκευασία σε δίχτυ, Κεφαλή, Τύπος: Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου, θάλαμος χορτόδεσης: Σταθερός θάλαμος χορτόδεσης
7.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Welger RP 150 S
3
ΝΈΑ Welger RP 150 S
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4806856 4806856
  73479 Ellwangen (Jagst), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1988, Ευρυγώνιος άξονας pto, Τύπος: Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου, θάλαμος χορτόδεσης: Μεταβλητός θάλαμος δεματίων
1.849 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
McHale V660 Full opcja Uruchomiona
6
ΝΈΑ McHale V660 Full opcja Uruchomiona
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4806767 4806767
  63-440 RASZKÓW, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2012, Τύπος: Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου
15.447,68 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland BB 9050
10
ΝΈΑ New Holland BB 9050
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4806765 4806765
  DT83PP Beatminster, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2011, Πλήθος δεματίων: 67000 τεμ., Τύπος: Τετράγωνος δεματοποιητής χόρτου
27.617,58 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Fendt 12130 BALER
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4806764 4806764
  IP12 1PL Melton, Μεγ. Βρετανία
Τύπος: Τετράγωνος δεματοποιητής χόρτου
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 2571