Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές

Αγοράστε μεταχειρισμένα Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Krone KR 160 B
5
ΝΈΑ Krone KR 160 B
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4724393 4724393
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου
2.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lely RP 445
7
ΝΈΑ Lely RP 445
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4724373 4724373
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 15000 h, Κεφαλή, Ευρυγώνιος άξονας pto, Μετρητής τροχός pick-up, Πρέσα με κυλίνδρους για καλλιέργειες, Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου
21.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH RB 464 RC
8
ΝΈΑ Case IH RB 464 RC
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4724203 4724203
  25578 Daegeling, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου
14.300 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Welger RP 15
14
ΝΈΑ Welger RP 15
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4724140 4724140
  41844 Wegberg, Γερμανία
Κεντρική λίπανση, Μετρητής τροχός pick-up, Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου, Σταθερός θάλαμος χορτόδεσης, Ελαστικά: 11.5/80-15.3
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Krone BP 120/80 MC
10
ΝΈΑ Krone BP 120/80 MC
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4724120 4724120
  78187 Geisingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Εκτοξευτής δεματίων, ηλεκτρονική επιτήρηση, Κεφαλή, Δίδυμος άξονας, Ευρυγώνιος άξονας pto, Μετρητής τροχός pick-up, Πρέσα με κυλίνδρους για καλλιέργειες, Χορτοδετικό, ...
24.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 580
5
ΝΈΑ John Deere 580
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4724079 4724079
  95213 Münchberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου
8.100 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas QUADRANT 2200
10
ΝΈΑ Claas QUADRANT 2200
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4724038 4724038
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2001, Πλάτος συλλέκτη: 2.00 m, Τετράγωνος δεματοποιητής χόρτου
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
New Holland 69
8
ΝΈΑ New Holland 69
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4724036 4724036
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1960, Πλάτος συλλέκτη: 1.40 m, Δεματοποιητής υψηλής πυκνότητας
850 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas QUADRANT 2200
10
ΝΈΑ Claas QUADRANT 2200
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4724037 4724037
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2003, Πλάτος συλλέκτη: 2.10 m, Τετράγωνος δεματοποιητής χόρτου
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
New Holland 368
10
ΝΈΑ New Holland 368
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4724034 4724034
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1982, Πλάτος συλλέκτη: 1.40 m, Δεματοποιητής υψηλής πυκνότητας
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
New Holland 69
8
ΝΈΑ New Holland 69
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4724035 4724035
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1960, Πλάτος συλλέκτη: 1.40 m, Δεματοποιητής υψηλής πυκνότητας
800 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas VARIANT 370
10
ΝΈΑ Claas VARIANT 370
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4724020 4724020
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλάτος συλλέκτη: 2.30 m, Πλήθος δεματίων: 7800 τεμ., Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου
18.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 828
10
ΝΈΑ Massey Ferguson 828
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4724006 4724006
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1990, Πλάτος συλλέκτη: 1.80 m, Πλήθος δεματίων: 20000 τεμ., Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου
2.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas ROLLANT 42
5
ΝΈΑ Claas ROLLANT 42
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4723989 4723989
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1992, Πλάτος συλλέκτη: 1.50 m, Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου
4.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 864
3
ΝΈΑ John Deere 864
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4723980 4723980
  62136 RICHEBOURG, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος συλλέκτη: 2.20 m, Πλήθος δεματίων: 7380 τεμ., Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου
19.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 864
10
ΝΈΑ John Deere 864
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4723981 4723981
  62136 RICHEBOURG, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος συλλέκτη: 2.20 m, Πλήθος δεματίων: 7656 τεμ., Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου
19.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 590
10
ΝΈΑ John Deere 590
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4723979 4723979
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2000, Πλάτος συλλέκτη: 1.80 m, Πλήθος δεματίων: 25000 τεμ., Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου
5.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 592
8
ΝΈΑ John Deere 592
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4723959 4723959
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2006, Πλάτος συλλέκτη: 2.00 m, Πλήθος δεματίων: 11500 τεμ., Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου
8.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone KR 130 S
8
ΝΈΑ Krone KR 130 S
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4723879 4723879
  93199 Zell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Συσκευασία σε δίχτυ, Κεφαλή, Ευρυγώνιος άξονας pto, Μετρητής τροχός pick-up, Πλάτος συλλέκτη: 1.95 m, Πλήθος δεματίων: 11300 τεμ., Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου, Σταθερός θάλαμος χορτόδεσης, ...
9.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fortschritt K 430
10
ΝΈΑ Fortschritt K 430
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4723772 4723772
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1987, Μεταβλητός θάλαμος δεματίων, Πλάτος συλλέκτη: 1.70 m, Δεματοποιητής υψηλής πυκνότητας
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Claas 3200
8
ΝΈΑ Claas 3200
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4723687 4723687
  94110 Wegscheid, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
17.923,92 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Cicoria
ΝΈΑ Cicoria
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4723669 4723669
  41410 sevilla, Ισπανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Krone TANDEM V155XC EXTREME
9
ΝΈΑ Krone TANDEM V155XC EXTREME
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4723512 4723512
  4560 Kirchdorf , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2016, Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου
39.734,51 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Atlas Copco XAS 97 Compressor
8
ΝΈΑ Atlas Copco XAS 97 Compressor
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4723300 4723300
  CO10 5JG Sudbury, Μεγ. Βρετανία
4.247,85 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH 540 Quaderballenpresse
18
ΝΈΑ Case IH 540 Quaderballenpresse
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4723126 4723126
  48683 Ahaus, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Εκτοξευτής δεματίων, Ανεμιστήρας καθαρισμού κομβοδέτη, Κεφαλή, Δίδυμος άξονας, Ευρυγώνιος άξονας pto, Μετρητής τροχός pick-up, Rotocut, Πρέσα με κυλίνδρους για καλλιέργειες, Χορτοδετικό, ...
15.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 3006