Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Πλάτος συλλέκτη

Μεταχειρισμένα Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές

Αγοράστε μεταχειρισμένα Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Claas John Deere Krone New Holland Welger Kuhn Deutz-Fahr Vicon
John Deere 854
4
ΝΈΑ John Deere 854
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 5073846 5073846
  WR11 2QT Worcestershire, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2010, Τύπος: Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου
16.020 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere F440E
11
ΝΈΑ John Deere F440E
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 5073466 5073466
  48683 Ahaus, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου, θάλαμος χορτόδεσης: Σταθερός θάλαμος χορτόδεσης
15.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland BR 7070
11
ΝΈΑ New Holland BR 7070
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 5073353 5073353
  72622 Nürtingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Συσκευασία σε δίχτυ, Κεφαλή, Rotocut, Πλάτος συλλέκτη: 2.20 m, Τύπος: Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου, θάλαμος χορτόδεσης: Μεταβλητός θάλαμος δεματίων
10.504,20 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ New Holland BR 7070
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 5073290 5073290
  68640 WALDIGHOFFEN, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2008, Τύπος: Δεματοποιητής υψηλής πυκνότητας, Ελαστικά: /
9.800 €
logo
Δείτε αγγελία
New Holland BR 7070
6
ΝΈΑ New Holland BR 7070
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 5073289 5073289
  68640 WALDIGHOFFEN, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2007, Τύπος: Δεματοποιητής υψηλής πυκνότητας, Ελαστικά: /
13.000 €
logo
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Krone VARIOPACK 1500
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 5073288 5073288
  20095 Hamburg, Γερμανία
Τύπος: Δεματοποιητής υψηλής πυκνότητας, Ελαστικά: /
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Claas 46
6
ΝΈΑ Claas 46
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 5073287 5073287
  25270 LEVIER, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1991, Τύπος: Δεματοποιητής υψηλής πυκνότητας, Ελαστικά: /
6.000 €
logo
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Claas VARIANT 370
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 5073286 5073286
  20095 Hamburg, Γερμανία
Τύπος: Δεματοποιητής υψηλής πυκνότητας, Ελαστικά: /
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Krone COMBI PACK MULTI-CUT 1500V
2
ΝΈΑ Krone COMBI PACK MULTI-CUT 1500V
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 5073285 5073285
  12000 Rodez, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2009, Τύπος: Δεματοποιητής υψηλής πυκνότητας, Ελαστικά: /
20.000 €
logo
Δείτε αγγελία
Kuhn VBP 2190
7
ΝΈΑ Kuhn VBP 2190
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 5073284 5073284
  44270 ST ETIENNE DE MER MORTE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2014, Τύπος: Δεματοποιητής υψηλής πυκνότητας, Ελαστικά: /
29.500 €
logo
Δείτε αγγελία
New Holland RB 180
7
ΝΈΑ New Holland RB 180
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 5073282 5073282
  55300 CHAUVONCOURT, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2014, Τύπος: Δεματοποιητής υψηλής πυκνότητας, Ελαστικά: /
24.000 €
logo
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr GP 230
3
ΝΈΑ Deutz-Fahr GP 230
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 5073283 5073283
  40500 Saint Severs, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1989, Τύπος: Δεματοποιητής υψηλής πυκνότητας, Ελαστικά: /
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Claas VARIANT 380 RC
7
ΝΈΑ Claas VARIANT 380 RC
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 5073281 5073281
  44270 ST ETIENNE DE MER MORTE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2014, Τύπος: Δεματοποιητής υψηλής πυκνότητας, Ελαστικά: /
15.000 €
logo
Δείτε αγγελία
John Deere 572
3
ΝΈΑ John Deere 572
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 5073280 5073280
  40500 Saint Severs, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2006, Τύπος: Δεματοποιητής υψηλής πυκνότητας, Ελαστικά: /
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Kuhn VB 2190
7
ΝΈΑ Kuhn VB 2190
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 5073278 5073278
  44270 ST ETIENNE DE MER MORTE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2012, Τύπος: Δεματοποιητής υψηλής πυκνότητας, Ελαστικά: /
18.500 €
logo
Δείτε αγγελία
McCormick FUSIONVARIO
3
ΝΈΑ McCormick FUSIONVARIO
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 5073279 5073279
  44110 LOUISFERT, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2017, Τύπος: Δεματοποιητής υψηλής πυκνότητας, Ελαστικά: /
60.000 €
logo
Δείτε αγγελία
New Holland ROLL-BELT 180 CUTTEUR
7
ΝΈΑ New Holland ROLL-BELT 180 CUTTEUR
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 5073277 5073277
  44270 ST ETIENNE DE MER MORTE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2015, Τύπος: Δεματοποιητής υψηλής πυκνότητας, Ελαστικά: /
17.500 €
logo
Δείτε αγγελία
Claas VARIANT 350
3
ΝΈΑ Claas VARIANT 350
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 5073275 5073275
  20095 Hamburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Τύπος: Δεματοποιητής υψηλής πυκνότητας, Ελαστικά: /
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Claas VARIANT380RF
4
ΝΈΑ Claas VARIANT380RF
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 5073276 5073276
  20095 Hamburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Τύπος: Δεματοποιητής υψηλής πυκνότητας, Ελαστικά: /
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Case IH RP 545
7
ΝΈΑ Case IH RP 545
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 5073274 5073274
  44270 ST ETIENNE DE MER MORTE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2017, Τύπος: Δεματοποιητής υψηλής πυκνότητας, Ελαστικά: /
32.500 €
logo
Δείτε αγγελία
Rau RV 1901
7
ΝΈΑ Rau RV 1901
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 5073273 5073273
  44270 ST ETIENNE DE MER MORTE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2006, Τύπος: Δεματοποιητής υψηλής πυκνότητας, Ελαστικά: /
9.500 €
logo
Δείτε αγγελία
Rau RF3325
5
ΝΈΑ Rau RF3325
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 5073272 5073272
  25270 LEVIER, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2011, Τύπος: Δεματοποιητής υψηλής πυκνότητας, Ελαστικά: /
12.000 €
logo
Δείτε αγγελία
Claas variant 380
7
ΝΈΑ Claas variant 380
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 5073271 5073271
  44270 ST ETIENNE DE MER MORTE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2014, Τύπος: Δεματοποιητής υψηλής πυκνότητας, Ελαστικά: /
11.850 €
logo
Δείτε αγγελία
Claas VARIANT370
4
ΝΈΑ Claas VARIANT370
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 5073270 5073270
  85120 ANTIGNY, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2013, Τύπος: Δεματοποιητής υψηλής πυκνότητας, Ελαστικά: /
13.000 €
logo
Δείτε αγγελία
Lely RP 220 FARMER
5
ΝΈΑ Lely RP 220 FARMER
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 5073268 5073268
  12450 Calmont, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2000, Τύπος: Δεματοποιητής υψηλής πυκνότητας, Ελαστικά: /
7.900 €
logo
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 2678