Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Πλάτος συλλέκτη
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές

Αγοράστε μεταχειρισμένα Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Welger AP71
13
Welger AP71
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, bft3534862
29336 Nienhagen, Γερμανία
Χορτοδετικό, Χορτοδετική πρέσα, Πλάτος συλλέκτη: 1.65 m, Δεματοποιητής υψηλής πυκνότητας, Σταθερός θάλαμος χορτόδεσης
2.500 €

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kuhn VB2260 Opticat
4
Kuhn VB2260 Opticat
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, bft3768781
17089 Grischow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Κεντρική λίπανση, Ευρυγώνιος άξονας pto, Μεταβλητός θάλαμος δεματίων, Κεφαλή, Πρέσα με κυλίνδρους για καλλιέργειες, Μετρητής τροχός pick-up, Συσκευασία σε δίχτυ, ηλεκτρονική επιτήρηση, ...
33.915 €
με 19% ΦΠΑ
28.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Μηχάνημα
της ημέρας
John Deere L1534
6
John Deere L1534
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, bft3770452
73479 Ellwangen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, ηλεκτρονική επιτήρηση, Χορτοδετικό, Ανεμιστήρας καθαρισμού κομβοδέτη, Άξονας διεύθυνσης, Μετρητής τροχός pick-up, Κεφαλή, Δίδυμος άξονας, Ευρυγώνιος άξονας pto, Κεντρική λίπανση, ...
136.850 €
με 19% ΦΠΑ
115.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Krone Comprima 155 xc Xtreme
9
Krone Comprima 155 xc Xtreme
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, bft3215186
33829 Borgholzhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Κεντρική λίπανση, Ευρυγώνιος άξονας pto, Μεταβλητός θάλαμος δεματίων, Δίδυμος άξονας, Κεφαλή, Rotocut, Πρέσα με κυλίνδρους για καλλιέργειες, Μετρητής τροχός pick-up, Συσκευασία σε δίχτυ, ...
38.080 €
με 19% ΦΠΑ
32.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Krone BIG PACK KBP 80-80
10
Krone BIG PACK KBP 80-80
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, bft3186654
58802 Balve, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Κεντρική λίπανση, Ευρυγώνιος άξονας pto, Μεταβλητός θάλαμος δεματίων, Δίδυμος άξονας, Μετρητής τροχός pick-up, ηλεκτρονική επιτήρηση, Τετράγωνος δεματοποιητής χόρτου, ...
10.000 €
με 19% ΦΠΑ
8.403 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Lely Welger/Lely Double Action RP235 Profi
12
Lely Welger/Lely Double Action RP235 Profi
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, bft3741098
33829 Borgholzhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ώρες λειτουργίας: 2253 h, Ευρυγώνιος άξονας pto, Δίδυμος άξονας, Κεφαλή, Rotocut, Πρέσα με κυλίνδρους για καλλιέργειες, Μετρητής τροχός pick-up, Συσκευασία σε δίχτυ, ηλεκτρονική επιτήρηση, ...
32.011 €
με 19% ΦΠΑ
26.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Welger RP245 BCE 17 Messer
4
Welger RP245 BCE 17 Messer
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, bft3692124
02742 Neusalza-Spremberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Κεντρική λίπανση, Ευρυγώνιος άξονας pto, Κεφαλή, Rotocut, Πρέσα με κυλίνδρους για καλλιέργειες, Μετρητής τροχός pick-up, Συσκευασία σε δίχτυ, Εκτοξευτής δεματίων, Ημερομηνία εγγραφής: 06.05.2017, ...
31.980 €
με 19% ΦΠΑ
26.874 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Göweil Göweil, G-1F125 G5040 Kombi, Rundballenpresse,
7
Göweil Göweil, G-1F125 G5040 Kombi, Rundballenpresse,
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, bft3706473
53773 Hennef, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Κεντρική λίπανση, Ευρυγώνιος άξονας pto, Δίδυμος άξονας, Κεφαλή, Rotocut, Πρέσα με κυλίνδρους για καλλιέργειες, Μετρητής τροχός pick-up, Συσκευασία σε δίχτυ, ...
124.950 €
με 19% ΦΠΑ
105.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Lely doubel Action RP 235 Profi
11
Lely doubel Action RP 235 Profi
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, bft3715444
39291 Räckendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ώρες λειτουργίας: 1500 h, ηλεκτρονική επιτήρηση, Συσκευασία σε δίχτυ, Μετρητής τροχός pick-up, Πρέσα με κυλίνδρους για καλλιέργειες, Rotocut, Κεφαλή, Δίδυμος άξονας, Ευρυγώνιος άξονας pto, ...
31.000 €

Δείτε αγγελία
Feraboli 125 PB
6
Feraboli 125 PB
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, bft3770666
08294 Lößnitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, ηλεκτρονική επιτήρηση, Συσκευασία σε δίχτυ, Μετρητής τροχός pick-up, Rotocut, Κεφαλή, Κεντρική λίπανση, Ημερομηνία εγγραφής: 05.08.2001, Πλάτος συλλέκτη: 1.80 m, Πλήθος δεματίων: 29000 Stk., ...
7.900 €

Δείτε αγγελία
Lely RP 160 V MC 13
11
Lely RP 160 V MC 13
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, bft3627286
29690 Gilten-Norddrebber, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ευρυγώνιος άξονας pto, Μεταβλητός θάλαμος δεματίων, Κεφαλή, Πρέσα με κυλίνδρους για καλλιέργειες, Μετρητής τροχός pick-up, Συσκευασία σε δίχτυ, ηλεκτρονική επιτήρηση, ...
41.531 €
με 19% ΦΠΑ
34.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
New Holland 654 4400 Ballen
10
New Holland 654 4400 Ballen
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, bft3432442
54636 Brecht, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Κεντρική λίπανση, Ευρυγώνιος άξονας pto, Μεταβλητός θάλαμος δεματίων, Κεφαλή, Μετρητής τροχός pick-up, Συσκευασία σε δίχτυ, ηλεκτρονική επιτήρηση, Πλάτος συλλέκτη: 1.94 m, ...
12.900 €
με 10.7% ΦΠΑ
11.653 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Krone Comprima 150 XC Press- wickelkombination
19
Krone Comprima 150 XC Press- wickelkombination
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, bft3646320
33829 Borgholzhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ώρες λειτουργίας: 855 h, Μεταβλητός θάλαμος δεματίων, Δίδυμος άξονας, Κεφαλή, Rotocut, Πρέσα με κυλίνδρους για καλλιέργειες, Μετρητής τροχός pick-up, Συσκευασία σε δίχτυ, ηλεκτρονική επιτήρηση, ...
30.940 €
με 19% ΦΠΑ
26.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Lely 245
12
Lely 245
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, bft3569644
33829 Borgholzhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ώρες λειτουργίας: 3669 h, ηλεκτρονική επιτήρηση, Συσκευασία σε δίχτυ, Μετρητής τροχός pick-up, Πρέσα με κυλίνδρους για καλλιέργειες, Rotocut, Κεφαλή, Ευρυγώνιος άξονας pto, ...
22.491 €
με 19% ΦΠΑ
18.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas 455 RC
12
Claas 455 RC
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, bft3568683
33829 Borgholzhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ώρες λειτουργίας: 13953 h, Κεντρική λίπανση, Ευρυγώνιος άξονας pto, Κεφαλή, Rotocut, Πρέσα με κυλίνδρους για καλλιέργειες, Μετρητής τροχός pick-up, Συσκευασία σε δίχτυ, ηλεκτρονική επιτήρηση, ...
19.397 €
με 19% ΦΠΑ
16.300 € καθαρά
Δείτε αγγελία
New Holland Roundballer 125
15
New Holland Roundballer 125
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, bft3586086
42555 Velbert-Langenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ώρες λειτουργίας: 90 h, Κεντρική λίπανση, Ευρυγώνιος άξονας pto, Κεφαλή, Rotocut, Πρέσα με κυλίνδρους για καλλιέργειες, Μετρητής τροχός pick-up, Συσκευασία σε δίχτυ, ηλεκτρονική επιτήρηση, ...
18.600 €
με 19% ΦΠΑ
15.630 € καθαρά
Δείτε αγγελία
New Holland Orkel GP 1260
14
New Holland Orkel GP 1260
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, bft3471599
8460 Marthalen, Ελβετία
Έτος κατασκευής: 2005, Εκτοξευτής δεματίων, ηλεκτρονική επιτήρηση, Συσκευασία σε δίχτυ, Μετρητής τροχός pick-up, Κεφαλή, Δίδυμος άξονας, Ευρυγώνιος άξονας pto, Κεντρική λίπανση, Ημερομηνία εγγραφής: 13.09.2005, ...
18.000 €
με 8% ΦΠΑ
16.667 € καθαρά
Δείτε αγγελία
McHale Fusion 2 mit Garantie auf Ersatzteile
6
McHale Fusion 2 mit Garantie auf Ersatzteile
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, bft3646472
33829 Borgholzhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ευρυγώνιος άξονας pto, Κεφαλή, Rotocut, Πρέσα με κυλίνδρους για καλλιέργειες, Μετρητής τροχός pick-up, Συσκευασία σε δίχτυ, ηλεκτρονική επιτήρηση, Κεντρική λίπανση, ...
54.740 €
με 19% ΦΠΑ
46.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas Quadrant 2200 RC Roto-Cut Tandemachse
19
Claas Quadrant 2200 RC Roto-Cut Tandemachse
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, bft3440120
49847 Itterbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Εκτοξευτής δεματίων, ηλεκτρονική επιτήρηση, Πρέσα με κυλίνδρους για καλλιέργειες, Rotocut, Κεφαλή, Δίδυμος άξονας, Ευρυγώνιος άξονας pto, Πλάτος συλλέκτη: 2.10 m, Τετράγωνος δεματοποιητής χόρτου, ...
32.500 €
με 10.7% ΦΠΑ
29.359 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kubota - Kverneland BV 5160 SC14
Βίντεο
4
Kubota - Kverneland BV 5160 SC14
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, bft3440447
65614 Beselich - Obertiefenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Κεντρική λίπανση, Ευρυγώνιος άξονας pto, Μεταβλητός θάλαμος δεματίων, Κεφαλή, Πρέσα με κυλίνδρους για καλλιέργειες, Μετρητής τροχός pick-up, Συσκευασία σε δίχτυ, ηλεκτρονική επιτήρηση, ...
43.911 €
44.506 €

με 19% ΦΠΑ
36.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Krone Fortima V 1800 MC TANDEM DRUCKLUFT FÜR SCHNÄPPCHENJÄGER!!!
8
Krone Fortima V 1800 MC TANDEM DRUCKLUFT FÜR SCHNÄPPCHENJÄGER!!!
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, bft3395442
A 4240 Freistadt, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2014, Κεντρική λίπανση, Ευρυγώνιος άξονας pto, Μεταβλητός θάλαμος δεματίων, Δίδυμος άξονας, Κεφαλή, Πρέσα με κυλίνδρους για καλλιέργειες, Μετρητής τροχός pick-up, Συσκευασία σε δίχτυ, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
AGRONIC MidiVario 85/100
Βίντεο
10
AGRONIC MidiVario 85/100
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, bft2643716
7954 GL Rouveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Κεντρική λίπανση, Ευρυγώνιος άξονας pto, Μεταβλητός θάλαμος δεματίων, Δίδυμος άξονας, Κεφαλή, Μετρητής τροχός pick-up, Συσκευασία σε δίχτυ, ηλεκτρονική επιτήρηση, Πλάτος συλλέκτη: 1.50 m, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Welger Welger RP235 Profi
8
Welger Welger RP235 Profi
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, bft3423463
33829 Borgholzhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Κεντρική λίπανση, Ευρυγώνιος άξονας pto, Δίδυμος άξονας, Κεφαλή, Rotocut, Πρέσα με κυλίνδρους για καλλιέργειες, Μετρητής τροχός pick-up, Συσκευασία σε δίχτυ, ηλεκτρονική επιτήρηση, ...
26.656 €
με 19% ΦΠΑ
22.400 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Lely Tornado RPC 245
8
Lely Tornado RPC 245
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, bft3030043
17309 Rollwitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ευρυγώνιος άξονας pto, Κεφαλή, Πρέσα με κυλίνδρους για καλλιέργειες, Μετρητής τροχός pick-up, Συσκευασία σε δίχτυ, Πλάτος συλλέκτη: 2.25 m, Σταθερός θάλαμος χορτόδεσης, ...
69.020 €
με 19% ΦΠΑ
58.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fendt 2900 VS SC14
12
Fendt 2900 VS SC14
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, bft3024919
42555 Velbert-Langenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Κεντρική λίπανση, Ευρυγώνιος άξονας pto, Μεταβλητός θάλαμος δεματίων, Κεφαλή, Rotocut, Πρέσα με κυλίνδρους για καλλιέργειες, Μετρητής τροχός pick-up, Συσκευασία σε δίχτυ, ηλεκτρονική επιτήρηση, ...
19.950 €
με 19% ΦΠΑ
16.765 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas Variant 385 RC
18
Claas Variant 385 RC
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, bft3576964
34508 Willingen - Usseln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ώρες λειτουργίας: 13000 h, ηλεκτρονική επιτήρηση, Συσκευασία σε δίχτυ, Μετρητής τροχός pick-up, Πρέσα με κυλίνδρους για καλλιέργειες, Rotocut, Κεφαλή, Μεταβλητός θάλαμος δεματίων, ...
25.000 €
με 19% ΦΠΑ
21.008 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Welger RP445 Master XC17
19
Welger RP445 Master XC17
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, bft3560137
42555 Velbert-Langenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ώρες λειτουργίας: 1414 h, Εκτοξευτής δεματίων, ηλεκτρονική επιτήρηση, Συσκευασία σε δίχτυ, Μετρητής τροχός pick-up, Πρέσα με κυλίνδρους για καλλιέργειες, Rotocut, Κεφαλή, ...
24.800 €
με 19% ΦΠΑ
20.840 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Taarup Bio Maispers Mais Pers Kaufman
Βίντεο
20
Taarup Bio Maispers Mais Pers Kaufman
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, bft3562264
4153 XL Beesd, Ολλανδία
Ώρες λειτουργίας: 4 h, Κεντρική λίπανση, Ευρυγώνιος άξονας pto, Κεφαλή, Rotocut, Πρέσα με κυλίνδρους για καλλιέργειες, Συσκευασία σε δίχτυ, ηλεκτρονική επιτήρηση, Πλάτος συλλέκτη: 2.10 m, ...
90.750 €
με 21% ΦΠΑ
75.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Welger RP 535 Master
20
Welger RP 535 Master
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, bft3544648
54636 Brecht, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ευρυγώνιος άξονας pto, Μεταβλητός θάλαμος δεματίων, Κεφαλή, Rotocut, Πρέσα με κυλίνδρους για καλλιέργειες, Μετρητής τροχός pick-up, Συσκευασία σε δίχτυ, ηλεκτρονική επιτήρηση, Κεντρική λίπανση, ...
22.900 €
με 19% ΦΠΑ
19.244 € καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere 592 Maxi Cut, Premium
7
John Deere 592 Maxi Cut, Premium
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, bft3529546
65556 Limburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ευρυγώνιος άξονας pto, Μεταβλητός θάλαμος δεματίων, Κεφαλή, Πρέσα με κυλίνδρους για καλλιέργειες, Μετρητής τροχός pick-up, Συσκευασία σε δίχτυ, ηλεκτρονική επιτήρηση, Πλάτος συλλέκτη: 2.00 m, ...
18.990 €

Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 2656