Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Πλάτος συλλέκτη

Μεταχειρισμένα Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές

Αγοράστε μεταχειρισμένα Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Claas John Deere Krone New Holland Welger Kuhn Deutz-Fahr Vicon
Krone Vario Pack 1800 MC
9
ΝΈΑ Krone Vario Pack 1800 MC
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 5205004 5205004
  99976 Anrode OT Lengefeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Εκτοξευτής δεματίων, Συσκευασία σε δίχτυ, Δίδυμος άξονας, Κεντρική λίπανση, Μεταβλητός θάλαμος δεματίων, Τύπος: Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου
12.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland BB9060
2
ΝΈΑ New Holland BB9060
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 5204999 5204999
  8401 BL Gorredijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2009, Πλήθος δεματίων: 49000 τεμ., Ελαστικά: 750 R 26,5, Διαστάσεις δεματίων: 80x90
32.750 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland New Holland BB 1270 RC Plus
4
ΝΈΑ New Holland New Holland BB 1270 RC Plus
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 5204984 5204984
  98646 Reurieth/ OT Siegritz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Κεφαλή, Δίδυμος άξονας, Ευρυγώνιος άξονας pto, Κεντρική λίπανση, Πλάτος συλλέκτη: 2.23 m, Τύπος: Τετράγωνος δεματοποιητής χόρτου, Διαστάσεις δεματίων: 120
10.700 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 990 HC
8
ΝΈΑ John Deere 990 HC
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 5204874 5204874
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2015, Πλάτος συλλέκτη: 2.20 m, Πλήθος δεματίων: 19000 τεμ., Τύπος: Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου
29.900 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas VARIANT 370
10
ΝΈΑ Claas VARIANT 370
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 5204871 5204871
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλάτος συλλέκτη: 2.30 m, Πλήθος δεματίων: 7800 τεμ., Τύπος: Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου
18.900 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 864 PREMIUM
10
ΝΈΑ John Deere 864 PREMIUM
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 5204858 5204858
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2010, Πλάτος συλλέκτη: 2.30 m, Πλήθος δεματίων: 18143 τεμ., Τύπος: Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου
16.900 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 590
5
ΝΈΑ John Deere 590
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 5204739 5204739
  53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Ώρες λειτουργίας: 26813 h, Εκτοξευτής δεματίων, Κεφαλή, Ευρυγώνιος άξονας pto, Χορτοδετικό, Πλάτος συλλέκτη: 2.00 m, Τύπος: Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου
9.250 €
logo
Δείτε αγγελία
John Deere 744 Premium
10
ΝΈΑ John Deere 744 Premium
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 5204728 5204728
  53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Κεφαλή, Δίδυμος άξονας, Ευρυγώνιος άξονας pto, Πλάτος συλλέκτη: 2.20 m, Τύπος: Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου, θάλαμος χορτόδεσης: Σταθερός θάλαμος χορτόδεσης
29.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
John Deere C441R
8
ΝΈΑ John Deere C441R
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 5204723 5204723
  53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ώρες λειτουργίας: 1071 h, Κεφαλή, Δίδυμος άξονας, Πλάτος συλλέκτη: 2.20 m, Τύπος: Δεματοποιητής υψηλής πυκνότητας
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
John Deere L1524
9
ΝΈΑ John Deere L1524
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 5204710 5204710
  53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ώρες λειτουργίας: 4913 h, Εκτοξευτής δεματίων, Ανεμιστήρας καθαρισμού κομβοδέτη, Κεφαλή, Δίδυμος άξονας, Ευρυγώνιος άξονας pto, Χορτοδετικό, Πλάτος συλλέκτη: 2.30 m, ...
99.950 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
John Deere F440E
8
ΝΈΑ John Deere F440E
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 5204693 5204693
  53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ώρες λειτουργίας: 43 h, Ευρυγώνιος άξονας pto, Χορτοδετικό, Πλάτος συλλέκτη: 1.90 m, Τύπος: Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου, θάλαμος χορτόδεσης: Σταθερός θάλαμος χορτόδεσης
15.800 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
John Deere 990 Premium
6
ΝΈΑ John Deere 990 Premium
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 5204688 5204688
  53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 9884 h, Εκτοξευτής δεματίων, Κεφαλή, Ευρυγώνιος άξονας pto, Πλάτος συλλέκτη: 2.20 m, Τύπος: Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου, θάλαμος χορτόδεσης: Μεταβλητός θάλαμος δεματίων
33.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
John Deere F441M
9
ΝΈΑ John Deere F441M
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 5204652 5204652
  53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Εκτοξευτής δεματίων, Κεφαλή, Ευρυγώνιος άξονας pto, Πλάτος συλλέκτη: 2.20 m, Τύπος: Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου, θάλαμος χορτόδεσης: Σταθερός θάλαμος χορτόδεσης
29.950 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Krone Comprima CF 155 XC
8
ΝΈΑ Krone Comprima CF 155 XC
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 5204506 5204506
  01561 Ebersbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ώρες λειτουργίας: 28934 h, Τύπος: Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου, θάλαμος χορτόδεσης: Σταθερός θάλαμος χορτόδεσης
19.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland BB 1290 R
11
ΝΈΑ New Holland BB 1290 R
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 5204493 5204493
  01561 Ebersbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ώρες λειτουργίας: 7533 h, Εκτοξευτής δεματίων, Κεφαλή, Μετρητής τροχός pick-up, Πρέσα με κυλίνδρους για καλλιέργειες, Πλάτος συλλέκτη: 2.35 m, Τύπος: Τετράγωνος δεματοποιητής χόρτου
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Krone KR 155
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 5204467 5204467
  35239 Steffenberg, Γερμανία
Τύπος: Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου
5.800 €
logo
Δείτε αγγελία
Krone BP 1270 HS XC
3
ΝΈΑ Krone BP 1270 HS XC
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 5204241 5204241
  48480 Spelle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Τύπος: Τετράγωνος δεματοποιητής χόρτου, Ελαστικά: 620/40R22.5
129.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn VB 2190
11
ΝΈΑ Kuhn VB 2190
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 5204198 5204198
  4625 Offenhausen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2015, Συσκευασία σε δίχτυ, Κεφαλή, Κεντρική λίπανση, Πρέσα με κυλίνδρους για καλλιέργειες, Τύπος: Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου, θάλαμος χορτόδεσης: Μεταβλητός θάλαμος δεματίων
23.500 €
εξ. 13% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
John Deere 592 PREMIUM
11
ΝΈΑ John Deere 592 PREMIUM
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 5204128 5204128
  9020 Klagenfurt, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2007, Ώρες λειτουργίας: 11804 h, Συσκευασία σε δίχτυ, Κεφαλή, Κεντρική λίπανση, Πρέσα με κυλίνδρους για καλλιέργειες, Τύπος: Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου, ...
14.247,79 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger ROLLPROFI 3200 SUPERCUT
6
ΝΈΑ Pöttinger ROLLPROFI 3200 SUPERCUT
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 5204112 5204112
  8200 Gleisdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2011, Συσκευασία σε δίχτυ, Τύπος: Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου
12.300,88 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone Comprima CV 150 XC X-treme
8
ΝΈΑ Krone Comprima CV 150 XC X-treme
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 5204058 5204058
  88422 Alleshausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, ηλεκτρονική επιτήρηση, Συσκευασία σε δίχτυ, Κεφαλή, Δίδυμος άξονας, Ευρυγώνιος άξονας pto, Μεταβλητός θάλαμος δεματίων, Μετρητής τροχός pick-up, Rotocut, Πρέσα με κυλίνδρους για καλλιέργειες, ...
38.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
McHale V660
7
ΝΈΑ McHale V660
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 5204051 5204051
  6787 Zákányszék, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2017, ηλεκτρονική επιτήρηση, Συσκευασία σε δίχτυ, Ευρυγώνιος άξονας pto, Μεταβλητός θάλαμος δεματίων, Μετρητής τροχός pick-up, Rotocut, Πρέσα με κυλίνδρους για καλλιέργειες, Χορτοδετικό, ...
24.500 €
εξ. 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Claas QUADRANT 2200 RC
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 5203971 5203971
  46519 Alpen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Εκτοξευτής δεματίων, Δίδυμος άξονας, Τύπος: Τετράγωνος δεματοποιητής χόρτου
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Claas ROLLANT 350 RC
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 5203959 5203959
  49716 Meppen-Versen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Τύπος: Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου
15.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 590
14
ΝΈΑ John Deere 590
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 5203620 5203620
  84307 Eggenfelden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Συσκευασία σε δίχτυ, Κεφαλή, Ευρυγώνιος άξονας pto, Μετρητής τροχός pick-up, Πρέσα με κυλίνδρους για καλλιέργειες, Πλάτος συλλέκτη: 2.20 m, Τύπος: Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου, ...
9.485,09 €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 2450