Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές

Αγοράστε μεταχειρισμένα Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
John Deere 990
2
ΝΈΑ John Deere 990
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4456408
  49328 Melle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου
31.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Welger RP 220 Master
14
ΝΈΑ Welger RP 220 Master
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4456363
  96052 Bamberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Κεφαλή, Μετρητής τροχός pick-up, Πλάτος συλλέκτη: 2.25 m, Σταθερός θάλαμος χορτόδεσης
7.773,11 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
John Deere 960
11
ΝΈΑ John Deere 960
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4456295
  L40 3SB Ormskirk, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2013, Εκτοξευτής δεματίων, ηλεκτρονική επιτήρηση, Συσκευασία σε δίχτυ, Ευρυγώνιος άξονας pto, Μεταβλητός θάλαμος δεματίων, Rotocut, Πρέσα με κυλίνδρους για καλλιέργειες, Πλήθος δεματίων: 20000 Stk., ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr VM 590 FOCUS MIXTE
7
ΝΈΑ Deutz-Fahr VM 590 FOCUS MIXTE
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4456265
  62770 BLANGY SUR TERNOISE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2010, Δεματοποιητής υψηλής πυκνότητας, Ελαστικά: /
18.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Claas QUADRANT 2200 RC
ΝΈΑ Claas QUADRANT 2200 RC
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4456263
  76440 Mauquenchy, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1999, Δεματοποιητής υψηλής πυκνότητας, Ελαστικά: /
16.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Fendt 2600 V
3
ΝΈΑ Fendt 2600 V
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4456262
  24200 SARLAT, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2006, Δεματοποιητής υψηλής πυκνότητας, Ελαστικά: /
11.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Claas 480 RF
ΝΈΑ Claas 480 RF
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4456261
  76440 Mauquenchy, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2016, Δεματοποιητής υψηλής πυκνότητας, Ελαστικά: /
26.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
McHale FUSION 3 PLUS
4
ΝΈΑ McHale FUSION 3 PLUS
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4456260
  81100 CASTRES, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2016, Δεματοποιητής υψηλής πυκνότητας, Ελαστικά: /
62.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Kuhn VB 2190
7
ΝΈΑ Kuhn VB 2190
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4456259
  56300 NEULLIAC, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2014, Δεματοποιητής υψηλής πυκνότητας, Ελαστικά: /
19.886 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Claas ROLLANT 375 UNIWRAP
6
ΝΈΑ Claas ROLLANT 375 UNIWRAP
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4456258
  60000 BEAUVAIS, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2012, Δεματοποιητής υψηλής πυκνότητας, Ελαστικά: /
18.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Lely RP 545
7
ΝΈΑ Lely RP 545
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4456257
  76270 CALLENGEVILLE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2015, Δεματοποιητής υψηλής πυκνότητας, Ελαστικά: /
32.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Case IH RB 465
6
ΝΈΑ Case IH RB 465
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4456256
  31230 L'ISLE EN DODON, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2015, Δεματοποιητής υψηλής πυκνότητας, Ελαστικά: /
16.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Case IH RB 464
7
ΝΈΑ Case IH RB 464
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4456255
  82000 MONTAUBAN, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2014, Δεματοποιητής υψηλής πυκνότητας, Ελαστικά: /
17.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Kuhn Vb2285
4
ΝΈΑ Kuhn Vb2285
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4456254
  62770 BLANGY SUR TERNOISE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2017, Δεματοποιητής υψηλής πυκνότητας, Ελαστικά: /
22.800 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
John Deere C440R
ΝΈΑ John Deere C440R
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4456211
  L40 3SB Ormskirk, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2015, Εκτοξευτής δεματίων, ηλεκτρονική επιτήρηση, Συσκευασία σε δίχτυ, Δίδυμος άξονας, Μετρητής τροχός pick-up, Πρέσα με κυλίνδρους για καλλιέργειες, Πλήθος δεματίων: 23000 Stk., ...
33.990,48 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland BR 740
6
ΝΈΑ New Holland BR 740
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4456110
  21-307 Ulan- Majorat, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2006, Εκτοξευτής δεματίων, Μεταβλητός θάλαμος δεματίων, Χορτοδετικό, Πλάτος συλλέκτη: 2.30 m
4.412,28 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland BR7070
5
ΝΈΑ New Holland BR7070
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4455983
  32839 Steinheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου
15.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone 12130 BigPack
10
ΝΈΑ Krone 12130 BigPack
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4455970
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Κεφαλή, Δίδυμος άξονας, Ευρυγώνιος άξονας pto, Πλάτος συλλέκτη: 2.15 m, Δεματοποιητής υψηλής πυκνότητας, Ελαστικά: 620/40R22.5Vredestei
42.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr MP 124
ΝΈΑ Deutz-Fahr MP 124
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4455966
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Εκτοξευτής δεματίων, Κεφαλή, Ευρυγώνιος άξονας pto, Κεντρική λίπανση, Πλάτος συλλέκτη: 2.15 m, Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου, Ελαστικά: 15.0/55-17Vredestein, Διαστάσεις δεματίων: 125
8.582 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 550
10
ΝΈΑ John Deere 550
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4455925
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Πλάτος συλλέκτη: 1.15 m, Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου, Ελαστικά: 11.5/80-15.3
3.193 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 1510
10
ΝΈΑ Massey Ferguson 1510
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4455919
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993, Πλάτος συλλέκτη: 2.00 m, Τετράγωνος δεματοποιητής χόρτου, Ελαστικά: 500/60-22,5 Trellebo
16.723 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere F 440 E
10
ΝΈΑ John Deere F 440 E
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4455907
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Συσκευασία σε δίχτυ, Κεντρική λίπανση, Πλάτος συλλέκτη: 1.75 m, Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου, Ελαστικά: 11.5/80-15.3 Mitas, Διαστάσεις δεματίων: 120
16.712 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone Comprima F155 XC
10
ΝΈΑ Krone Comprima F155 XC
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4455893
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Εκτοξευτής δεματίων, Συσκευασία σε δίχτυ, Κεφαλή, Ευρυγώνιος άξονας pto, Κεντρική λίπανση, Πλάτος συλλέκτη: 2.05 m, Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου, Ελαστικά: 500/50-17 ALLIANCE
25.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland BR 7070
10
ΝΈΑ New Holland BR 7070
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4455862
  39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου, Διαστάσεις δεματίων: 180
12.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone Vario Pack 1800
10
ΝΈΑ Krone Vario Pack 1800
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4455859
  39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Συσκευασία σε δίχτυ, Κεντρική λίπανση, Χορτοδετική πρέσα, Πλάτος συλλέκτη: 1.95 m, Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου, Διαστάσεις δεματίων: 180
11.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 3101