Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Οχήματα μεταφοράς
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία

Μεταχειρισμένα Οχήματα μεταφοράς

Αγοράστε μεταχειρισμένα Οχήματα μεταφοράς στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Pronar Krone Pöttinger Kröger Claas
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Oelkers Falke 18t-3Seitenkipper
10
ΝΈΑ Oelkers Falke 18t-3Seitenkipper
Ανατρεπόμενο, 5009871 5009871
  31535 Neustadtbei hannover, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Μουσαμάς, Ωφέλιμο φορτίο: 14.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Συνολικό βάρος: 18000 kg, Τύπος: Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, ...
7.600 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kröger 18t-3Seitenkipper , HDK 300
11
ΝΈΑ Kröger 18t-3Seitenkipper , HDK 300
Ανατρεπόμενο, 5009865 5009865
  31535 Neustadt bei hannover, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Ωφέλιμο φορτίο: 14.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 18000 kg, Τύπος: Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, ...
8.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fortschritt HTS 30.04
5
ΝΈΑ Fortschritt HTS 30.04
Ανατρεπόμενο, 5009858 5009858
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1978
2.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone Titan 4/32 L
10
ΝΈΑ Krone Titan 4/32 L
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5009786 5009786
  93413 Cham, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Ελαστικά: 19.0/45-17
7.136,40 €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Spitzer SF 2735
4
ΝΈΑ Spitzer SF 2735
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 5009766 5009766
  06268 Weißenschirmbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Χωρητικότητα δοχείου: 35000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί
12.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Joskin 22/50
ΝΈΑ Joskin 22/50
Ανατρεπόμενο, 5009733 5009733
  8616 LA Westhem, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2010, Ωφέλιμο φορτίο: 22.00 t
Τιμή μετά από ερώτηση

ενοικίαση από 150 € ανά Ημέρα
Δείτε αγγελία
Sendenhorster
3
ΝΈΑ Sendenhorster
Ανατρεπόμενο, 5009708 5009708
  33165 Lichtenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1978, Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Όγκος φόρτωσης: 12.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 6.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Συνολικό βάρος: 8000 kg, Τύπος: Ανατρεπόμενο δύο πλευρών, ...
2.450 €
Δείτε αγγελία
Elmers Haulmaster
10
ΝΈΑ Elmers Haulmaster
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 5009688 5009688
  55-200 Oława, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2016, Όγκος φόρτωσης: 43.00 m³, Ελαστικά: Bänder 90cm
75.000 €
εξ. 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kotte DK 1801
13
ΝΈΑ Kotte DK 1801
Ανατρεπόμενο, 5009678 5009678
  31535 Neustadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 18000 kg, Τύπος: Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Υλικό πλαϊνών: Χάλυβας, ...
7.100 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kröger HKD 300S, als Zug
14
ΝΈΑ Kröger HKD 300S, als Zug
Ανατρεπόμενο, 5009672 5009672
  31535 Neustadt, Γερμανία
Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Μουσαμάς, Ημερομηνία εγγραφής: 02.02.1995, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 18000 kg, Τύπος: Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, ...
18.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Farmtech EDK 5 mit Aufsatzbordwänden
13
ΝΈΑ Farmtech EDK 5 mit Aufsatzbordwänden
Ανατρεπόμενο, 5009484 5009484
  4802 Ebensee, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2011, Υδραυλικά φρένα, Όγκος φόρτωσης: 4.00 m³, Συνολικό βάρος: 5000 kg, Υλικό πλαϊνών: Χάλυβας
5.850 €
Δείτε αγγελία
Toyota Hi Lux EX280 D4D Double cab pick up
5
ΝΈΑ Toyota Hi Lux EX280 D4D Double cab pick up
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 5009444 5009444
  OX14 3AY Abingdon, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2004
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Sonstige 5T
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 5009350 5009350
  12000 RODEZ, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1990
2.500 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bergmann D 130
4
ΝΈΑ Bergmann D 130
Ανατρεπόμενο, 5009341 5009341
  58802 Balve, Γερμανία
Στρεφόμενα πλαϊνά, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Συνολικό βάρος: 8000 kg, Τύπος: Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Υλικό πλαϊνών: Χάλυβας, Ελαστικά: 12.5/80-18, ...
4.500 €
logo
Δείτε αγγελία
Renault Kerax 420dCi
4
ΝΈΑ Renault Kerax 420dCi
Φορτηγό, 5009296 5009296
  71170 Chauffailles, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2005
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Actros 1848
4
ΝΈΑ Mercedes-Benz Actros 1848
Φορτηγό, 5009293 5009293
  38570 Goncelin, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2006
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Renault Premium 250 Tilt & Slide
4
ΝΈΑ Renault Premium 250 Tilt & Slide
Φορτηγό, 5009287 5009287
  67170 BRUMATH, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1999
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Renault Premium 250 Tilt & Slide
4
ΝΈΑ Renault Premium 250 Tilt & Slide
Φορτηγό, 5009286 5009286
  67170 BRUMATH, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2001
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Renault Premium 250 Tilt & Slide
3
ΝΈΑ Renault Premium 250 Tilt & Slide
Φορτηγό, 5009285 5009285
  67170 BRUMATH, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2001
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Liebherr MK100
4
ΝΈΑ Liebherr MK100
Φορτηγό, 5009279 5009279
  2940 Stabroek, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2008, Τύπος: Γερανοφόρο όχημα
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
MAN TGS33.400 6x4
4
ΝΈΑ MAN TGS33.400 6x4
Φορτηγό, 5009278 5009278
  2940 Stabroek, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2017
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Renault Kerax
4
ΝΈΑ Renault Kerax
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 5009274 5009274
  71170 Chauffailles, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2000
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Renault Midlum 220
4
ΝΈΑ Renault Midlum 220
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 5009273 5009273
  71170 Chauffailles, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2007
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Renault Kerax 260
4
ΝΈΑ Renault Kerax 260
Ανατρεπόμενο, 5009271 5009271
  63370 Lempdes, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1998
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Renault Kerax 380
4
ΝΈΑ Renault Kerax 380
Ανατρεπόμενο, 5009269 5009269
  63370 Lempdes, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2003
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 6031