Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Οχήματα μεταφοράς
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Οχήματα μεταφοράς

Αγοράστε μεταχειρισμένα Οχήματα μεταφοράς στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
 MAZZ 10 TON TIPPER
4
ΝΈΑ MAZZ 10 TON TIPPER
Ανατρεπόμενο, 4108795
SN153RG Chippenham, Μεγ. Βρετανία
3.123 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 HINO 700 SERIES GRAB TIPPER
4
ΝΈΑ HINO 700 SERIES GRAB TIPPER
Ανατρεπόμενο, 4108782
SN153RG Chippenham, Μεγ. Βρετανία
13.625 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stetzl TK 8
8
ΝΈΑ Stetzl TK 8
Ανατρεπόμενο, 4108720
93055 Regensburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Συνολικό βάρος: 8.00 t, Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Ελαστικά: 355/60R18
7.949 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 12 Tonner
20
ΝΈΑ 12 Tonner
Ανατρεπόμενο, 4108699
85435 Erding, Γερμανία
Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 12.60 m³, Συνολικό βάρος: 12.00 t, Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Ελαστικά: 13-20, Επιφάνεια φόρτωσης: 9
5.042 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Reisch RD-180
2
ΝΈΑ Reisch RD-180
Ανατρεπόμενο, 4108698
85435 Erding, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Μουσαμάς, Όγκος φόρτωσης: 19.30 m³, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Ελαστικά: 385/65R22,5 RE, Επιφάνεια φόρτωσης: 12.05
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Claas CARGOS 750_Vorführmaschine
12
ΝΈΑ Claas CARGOS 750_Vorführmaschine
Βαγόνι ζωοτροφών, 4108644
84513 Töging a. Inn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Άξονας διεύθυνσης, Όγκος φόρτωσης: 44.50 m³, Συνολικό βάρος: 20.00 t
38.235 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 HL 62.02 Plattformwagen
5
ΝΈΑ HL 62.02 Plattformwagen
Ανατρεπόμενο, 4108636
31863 Coppenbruegge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1989, Αερόφρενο, Μουσαμάς, Ελαστικά: 9.00-20
1.990 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 Einachsanhänger
4
ΝΈΑ Einachsanhänger
Ανατρεπόμενο, 4108620
31863 Coppenbruegge, Γερμανία
Συνολικό βάρος: 1.50 t, Ελαστικά: 19.5/65 R15
350 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mengele GARANT 540
9
ΝΈΑ Mengele GARANT 540
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4108607
87719 Mindelheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σύστημα προστασίας λεπίδας
12.185 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mengele LW 310 QUADRO #579
10
ΝΈΑ Mengele LW 310 QUADRO #579
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4108587
83104 Schönau b.Tuntenhaus, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1987, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης
1.555 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Others / Andere Anhänger (sonstige) Luftkipper 16 t
5
ΝΈΑ Sonstige / Other Others / Andere Anhänger (sonstige) Luftkipper 16 t
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 4108581
17268 Hassleben, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1980
2.300 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone Ballenwagen
3
ΝΈΑ Krone Ballenwagen
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4108428
58802 Balve, Γερμανία
Συνολικό βάρος: 10.00 t, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Ελαστικά: 275/70R22,5, Επιφάνεια φόρτωσης: 2,5m x8,1m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Krone DK 225/16
2
ΝΈΑ Krone DK 225/16
Ανατρεπόμενο, 4108413
58802 Balve, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1987, Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Μουσαμάς, Συνολικό βάρος: 16.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Πλαστικοποιημένη σανίδα, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kröger 18to Interne Nr. 40679
12
ΝΈΑ Kröger 18to Interne Nr. 40679
Ανατρεπόμενο, 4108391
29699 Bomlitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Μουσαμάς, Ημερομηνία εγγραφής: 19.03.2018, Όγκος φόρτωσης: 20.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 13.70 t, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
19.100 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Demmler 240-7 Ü
13
ΝΈΑ Demmler 240-7 Ü
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 4108390
49434 Neuenkirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Όγκος φόρτωσης: 42.00 m³, Ύψος πλευρικής φόρτωσης: 4.50 m, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Ελαστικά: 710/50R26,5
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kröger 18to Interne Nr. 40680
9
ΝΈΑ Kröger 18to Interne Nr. 40680
Ανατρεπόμενο, 4108387
29699 Bomlitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ημερομηνία εγγραφής: 21.06.2018, Όγκος φόρτωσης: 20.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 13.70 t, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Πλαστικοποιημένη σανίδα, ...
19.100 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other 8000 DK
6
ΝΈΑ Sonstige / Other 8000 DK
Ανατρεπόμενο, 4108386
48480 Spelle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991, Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Ελαστικά: 15.5/65-18
4.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kröger 18to Interne Nr. 40678
8
ΝΈΑ Kröger 18to Interne Nr. 40678
Ανατρεπόμενο, 4108383
21614 Buxtehude, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ημερομηνία εγγραφής: 19.03.2018, Όγκος φόρτωσης: 20.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 13.70 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ανατρεπόμενο τριών πλευρών
17.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kröger 18to Interne Nr. 40677
8
ΝΈΑ Kröger 18to Interne Nr. 40677
Ανατρεπόμενο, 4108341
21614 Buxtehude, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ημερομηνία εγγραφής: 19.03.2018, Όγκος φόρτωσης: 20.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 13.70 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ανατρεπόμενο τριών πλευρών
17.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schuitemaker Siwa 180
16
ΝΈΑ Schuitemaker Siwa 180
Βαγόνι ζωοτροφών, 4108252
49846 Hoogstede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Μεταφορική ταινία, Άξονας διεύθυνσης, υδραυλική πόρτα καρότσας, Όγκος φόρτωσης: 38.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 600/55R22,5
13.250 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Jako TIGER 35
5
ΝΈΑ Jako TIGER 35
Ανατρεπόμενο, 4108242
6999 DE Hummelo, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2007
2.750 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Onbekend -
4
ΝΈΑ Onbekend -
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4108232
4463 NA Goes, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Onbekend -
4
ΝΈΑ Onbekend -
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4108231
4463 NA Goes, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Schwarzmüller Muldenkipper - 563
8
ΝΈΑ Schwarzmüller Muldenkipper - 563
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4108179
49456 Bakum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Συνολικό βάρος: 32.00 t
16.723 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Plattformwagen 4 m lang
4
ΝΈΑ Plattformwagen 4 m lang
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4108127
89547 Gerstetten, Γερμανία
Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Δίκυκλa, Επιφάνεια φόρτωσης: 4 m x 2 m
1.490 €

Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 5325