Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Οχήματα μεταφοράς
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Οχήματα μεταφοράς

Αγοράστε μεταχειρισμένα Οχήματα μεταφοράς στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
ROMSAN R160TAHK
7
ROMSAN R160TAHK
Ρυμουλκούμενη καρότσα, jnt3545019
10000 Balikesir, Τουρκία
Έτος κατασκευής: 2017, Μουσαμάς, Άξονας διεύθυνσης, Υδραυλικά φρένα, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Επεκτάσεις, Όγκος φόρτωσης: 24.30 m³, Συνολικό βάρος: 20.50 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Χάλυβας, ...
18.190 EUR

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Pronar Ballentransportwagen, TO 22 M; 10,0 to, NEU
Βίντεο
20
Pronar Ballentransportwagen, TO 22 M; 10,0 to, NEU
Όχημα μεταφοράς δεματίων, jet1586630
49847 Itterbeck, Γερμανία
Φωτισμός, Συνολικό βάρος: 10.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Αερόφρενο, Ελαστικά: 400/60-15,5, Επιφάνεια φόρτωσης: L/B 6500 + 550/2450
10.746 EUR
με 19% ΦΠΑ
9.030 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Pronar Tieflader RC 2100, NEU
20
Pronar Tieflader RC 2100, NEU
Επίπεδη ρυμούλκα, jgt1746440
49847 Itterbeck, Γερμανία
Αερόφρενο, Ράμπες, Συνολικό βάρος: 19.00 t, Ωφέλιμο φορτίο: 14.70 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 215/75 R 17,5
21.610 EUR
με 19% ΦΠΑ
18.160 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
WIELTON Ballenwagen PRS-3/S-14
8
WIELTON Ballenwagen PRS-3/S-14
Όχημα μεταφοράς δεματίων, jet2348635
53919 Weilerswist, Felix-Wankel-Str.4, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Φωτισμός, Αερόφρενο, Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης, Κυλινδρικά δεμάτια, Ελαστικά: 500/50 17 BKT neu, Επιφάνεια φόρτωσης: 9905 + 1100 mm
16.053 EUR
με 19% ΦΠΑ
13.490 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Unbekannt
4
Unbekannt
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, jct3063617
17237 Weisdin, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Όγκος φόρτωσης: 27.00 m³, Συνολικό βάρος: 14.00 t
15.470 EUR
με 19% ΦΠΑ
13.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Onbekend ZONNA hooglosser
ΝΈΑ Onbekend ZONNA hooglosser
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, jct3668517
5985 NM Grashoek, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
AVR hooglosser
ΝΈΑ AVR hooglosser
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, jct3668518
5985 NM Grashoek, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Λοιπά Easterby 14 Tonne Trailer Easterby 14 Tonne Trailer
10
ΝΈΑ Easterby 14 Tonne Trailer Easterby 14 Tonne Trailer
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, jmt3668515
YO62 4AX SLINGSBY, Μεγ. Βρετανία
6.918 EUR

Δείτε αγγελία
Dewa Ampiroll
ΝΈΑ Dewa Ampiroll
Ανατρεπόμενο, jat3668482
6953 Nassogne Forrieres, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2013, Όγκος φόρτωσης: 32.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
34.485 EUR
με 21% ΦΠΑ
28.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Schuitemaker Subliem
4
ΝΈΑ Schuitemaker Subliem
Ανατρεπόμενο, jat3668479
6953 Nassogne Forrieres, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2009, Συνολικό βάρος: 24.00 t
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Pöttinger Jumbo 7200
ΝΈΑ Pöttinger Jumbo 7200
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, bht3668476
6953 Nassogne Forrieres, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2009, Όγκος φόρτωσης: 72.00 m³
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Pöttinger Jumbo 7210
ΝΈΑ Pöttinger Jumbo 7210
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, bht3668477
6953 Nassogne Forrieres, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2016, Όγκος φόρτωσης: 72.00 m³
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Gilibert 2163E Pro
2
ΝΈΑ Gilibert 2163E Pro
Ανατρεπόμενο, jat3668466
6953 Nassogne Forrieres, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2005, Όγκος φόρτωσης: 16.00 m³
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Hyundai Tucson 104Kw-Benzin+Flüssiggas
9
ΝΈΑ Hyundai Tucson 104Kw-Benzin+Flüssiggas
Οχήματα, jtt3668427
31840 Hessisch Oldendorf OT. Welsede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008
5.950 EUR

Δείτε αγγελία
Fliegl GIGANT ASW 258
6
ΝΈΑ Fliegl GIGANT ASW 258
Ρυμουλκούμενη καρότσα, jnt3668387
91593 Burgbernheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 33.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 700/50-26,5
26.900 EUR
με 19% ΦΠΑ
22.605 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kögel 3 Ach-Dreiseiten-Kipper 35 m³
5
ΝΈΑ Kögel 3 Ach-Dreiseiten-Kipper 35 m³
Ανατρεπόμενο, jat3668301
77974 Kürzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1976, Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Τρίδυμο σασί
10.710 EUR
με 19% ΦΠΑ
9.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Joskin Betimax
4
ΝΈΑ Joskin Betimax
Όχημα μεταφοράς ζώων, jit3668224
36110 Schlitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Δίκυκλa, Αερόφρενο, Χάλυβας, Ελαστικά: 435/50 R 19,5
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
AGRITECH Futterwagen mit pneumatischer Entnahme AP12
5
ΝΈΑ AGRITECH Futterwagen mit pneumatischer Entnahme AP12
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, jdt3668193
25012 Calvisano, Ιταλία
Έτος κατασκευής: 2015, Όγκος φόρτωσης: 12.00 m³, Συνολικό βάρος: 2.90 t, Δίκυκλa, Ελαστικά: 4 Räder 400/55
17.080 EUR
23.180 EUR

με 22% ΦΠΑ
14.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Pronar Pronar T023
4
ΝΈΑ Pronar Pronar T023
Βαγόνι ζωοτροφών, jot3668190
9430 Drebach, Γερμανία
Ελαστικά: 400 / 60 R 15.5
11.781 EUR
με 19% ΦΠΑ
9.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Annaburger Ballentransportwagen
6
ΝΈΑ Annaburger Ballentransportwagen
Βαγόνι ζωοτροφών, jot3668169
9430 Drebach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ελαστικά: 550 / 45 R 22,5
46.410 EUR
με 19% ΦΠΑ
39.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Pronar TB 3
5
ΝΈΑ Pronar TB 3
Όχημα μεταφοράς δεματίων, jet3668159
41844 Wegberg, Γερμανία
Αερόφρενο, Φωτισμός, Ημερομηνία εγγραφής: 25.07.2005, Μήκος Πλατφόρμας: 12.00 m, Συνολικό βάρος: 14.00 t, Τρίδυμο σασί, Κυλινδρικά δεμάτια, Αερόφρενο, Ελαστικά: 400/60-15.5 14PR
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Mengele LW 360 QUATRO
12
ΝΈΑ Mengele LW 360 QUATRO
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, bht3668157
3405 AM Benschop, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1995, Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Strautmann Giga-Vitesse 3 DO
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, bht3668149
26683 Scharrel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης
37.485 EUR
με 19% ΦΠΑ
31.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Sonstige / Other HW 80 + Kippbrücke
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, jmt3668143
17217 Penzlin, Γερμανία
8.925 EUR
με 19% ΦΠΑ
7.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Strautmann SKD 14
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, jmt3668141
17217 Penzlin, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008
11.305 EUR
με 19% ΦΠΑ
9.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr FE 631
8
ΝΈΑ Deutz-Fahr FE 631
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, bht3668113
24860 Böklund, Γερμανία
Δοσιμετρικός κύλινδρος, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης
3.392 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.850 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Metal-Fach T 703
11
ΝΈΑ Metal-Fach T 703
Ανατρεπόμενο, jat3668103
24860 Böklund, Γερμανία
Ωφέλιμο φορτίο: 3.50 t, Συνολικό βάρος: 4.90 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
6.724 EUR
με 19% ΦΠΑ
5.650 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
HAWE
12
ΝΈΑ HAWE
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, jbt3668097
24860 Böklund, Γερμανία
Ελαστικά: 650/55 R 26,5
37.509 EUR
με 19% ΦΠΑ
31.520 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Fliegl HKL29
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, jht3668085
65594 Runkel-Ennerich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Μέγιστη ταχύτητα: 60 km/h, Τρίδυμο σασί, Ελαστικά: 650/55R26.5
68.500 EUR
με 19% ΦΠΑ
57.563 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fortschritt HW 80.11 ***CONOW***
3
ΝΈΑ Fortschritt HW 80.11 ***CONOW***
Ανατρεπόμενο, jat3667977
06268 Weißenschirmbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1983, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ανατρεπόμενο δύο πλευρών
5.942 EUR
με 19% ΦΠΑ
4.993 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 5228