Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Οχήματα μεταφοράς
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Οχήματα μεταφοράς

Αγοράστε μεταχειρισμένα Οχήματα μεταφοράς στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Lindner ZAM 20
6
Lindner ZAM 20
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, jbt3250353
89335 Ichenhausen-Deubach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Όγκος φόρτωσης: 30.00 m³, Συνολικό βάρος: 20.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 650/50R22,5
23.205 €
με 19% ΦΠΑ
19.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Wernsmann W-Box
8
Wernsmann W-Box
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, jht1342921
48629 Metelen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Όγκος φόρτωσης: 11.00 m³, Συνολικό βάρος: 15.00 t
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Metal-Fach T940/1 Dreiseitenkipper 3-Seiten Kipper 8t 8ton GG NEU
4
Metal-Fach T940/1 Dreiseitenkipper 3-Seiten Kipper 8t 8ton GG NEU
Ανατρεπόμενο, jat2977702
39114 Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο
9.990 €
με 19% ΦΠΑ
8.395 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Lomma ZDK 1802 Uni
10
Lomma ZDK 1802 Uni
Ανατρεπόμενο, jat3523625
06712 Salsitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, υδραυλική πόρτα καρότσας, Επεκτάσεις, Άξονας διεύθυνσης, Όγκος φόρτωσης: 20.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 14.00 t, Συνολικό βάρος: 18.00 t, ...
24.990 €
με 19% ΦΠΑ
21.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Ka-Ba 940
7
Ka-Ba 940
Όχημα μεταφοράς ζώων, jit3816686
49434 Neuenkirchen-Vörden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ημερομηνία εγγραφής: 18.06.2004, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Αλουμίνιο, Αερόφρενο, Δίδυμο σασί, Διαστάσεις: 2x15,5 m²
21.420 €
με 19% ΦΠΑ
18.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά TERMINAL TRACTOR UNIT KALMAR TT612D
6
TERMINAL TRACTOR UNIT KALMAR TT612D
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, jmt3805190
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2010
44.280 €
με 23% ΦΠΑ
36.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kässbohrer 29m³ Tankauflieger/Gülle/Börger Pumpe/1.Hand
17
Kässbohrer 29m³ Tankauflieger/Gülle/Börger Pumpe/1.Hand
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, jmt3805141
25917 Stadum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009
39.211 €
με 19% ΦΠΑ
32.950 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Toyota Land Cruiser 200 Executive V8 D4D
15
Toyota Land Cruiser 200 Executive V8 D4D
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, jmt3805118
58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
57.999 €
με 19% ΦΠΑ
48.739 € καθαρά
Δείτε αγγελία
VW Touareg V10 TDI Individual
10
VW Touareg V10 TDI Individual
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, jmt3805117
58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006
11.999 €

Δείτε αγγελία
Toyota Land Cruiser V8 D-4D Automatik Executive 7Sitzer
13
Toyota Land Cruiser V8 D-4D Automatik Executive 7Sitzer
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, jmt3805115
58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010
34.999 €

Δείτε αγγελία
Humbaur Universal 3000, Autotransporter, 3to
7
Humbaur Universal 3000, Autotransporter, 3to
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, jmt3805099
58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
3.999 €

Δείτε αγγελία
BMW X3 xDrive20d, Diesel, 140kw, Schaltgetriebe
13
BMW X3 xDrive20d, Diesel, 140kw, Schaltgetriebe
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, jmt3805092
58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
19.000 €
με 19% ΦΠΑ
15.966 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Böckmann 1,5er Pferdeanhänger ASS1, Holz/ Plane, 1,3to
8
Böckmann 1,5er Pferdeanhänger ASS1, Holz/ Plane, 1,3to
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, jmt3805090
58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1983
1.199 €

Δείτε αγγελία
Menke ALU Viehanhänger, 3,5to, Aluboden
12
Menke ALU Viehanhänger, 3,5to, Aluboden
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, jmt3805078
58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009
11.799 €
με 19% ΦΠΑ
9.915 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Miedema SB 1051 RZ
10
Miedema SB 1051 RZ
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, jmt3805043
2913LR Nieuwerkerk aan den IJssel, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Visser AL2000
6
Visser AL2000
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, jmt3805042
2913LR Nieuwerkerk aan den IJssel, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Miedema disco 750
4
Miedema disco 750
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, jmt3805038
2913LR Nieuwerkerk aan den IJssel, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Bijlsma Hercules 6000
6
Bijlsma Hercules 6000
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, jmt3805036
2913LR Nieuwerkerk aan den IJssel, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Pronar Tandemachsdreiseitenkipper T 663/2
6
Pronar Tandemachsdreiseitenkipper T 663/2
Ανατρεπόμενο, jat3806400
09487 Schlettau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Μουσαμάς, Όγκος φόρτωσης: 9.80 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 9.00 t, Συνολικό βάρος: 9.70 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Χάλυβας, Δίδυμο σασί, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Pronar Zweiachsdreiseitenkipper T 653, 6 to
5
Pronar Zweiachsdreiseitenkipper T 653, 6 to
Ανατρεπόμενο, jat3806395
09487 Schlettau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Μουσαμάς, Όγκος φόρτωσης: 4.10 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 4.00 t, Συνολικό βάρος: 6.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Χάλυβας, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Eigenbau
6
Eigenbau
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, jmt3801766
71665 Vaihingen/Enz, Γερμανία
1.000 €
με 10.7% ΦΠΑ
903 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pronar PT 512 mit Palettenbreite
11
Pronar PT 512 mit Palettenbreite
Ανατρεπόμενο, jat3806332
09487 Schlettau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Μουσαμάς, Όγκος φόρτωσης: 15.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 12.00 t, Συνολικό βάρος: 16.24 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Χάλυβας, Δίδυμο σασί, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Fliegl UTW 5m
6
Fliegl UTW 5m
Επίπεδη ρυμούλκα, jgt3804639
06425 Plötzkau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 01.06.2004, Συνολικό βάρος: 3.80 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίκυκλa, Ελαστικά: 15/55-17
5.653 €
με 19% ΦΠΑ
4.750 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά CISTERN FUEL TANK BC-LDS NCP-33 5 COMPARTMENTS
20
CISTERN FUEL TANK BC-LDS NCP-33 5 COMPARTMENTS
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, jmt3806485
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2014
40.959 €
με 23% ΦΠΑ
33.300 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pronar Tandemachsdreiseitenkipper T 683
3
Pronar Tandemachsdreiseitenkipper T 683
Ανατρεπόμενο, jat3806445
09487 Schlettau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Μουσαμάς, Όγκος φόρτωσης: 20.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 14.30 t, Συνολικό βάρος: 19.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Χάλυβας, Δίδυμο σασί, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Λοιπά SELF-PROPPELED MIXER FEEDER RMH VSL16-ECM
20
SELF-PROPPELED MIXER FEEDER RMH VSL16-ECM
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, jmt3805181
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2011
44.280 €
με 23% ΦΠΑ
36.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά BDF KOFFER BODY STD 6x2 4x2 KRONE STANDARD NEW
17
BDF KOFFER BODY STD 6x2 4x2 KRONE STANDARD NEW
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, jmt3805174
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2016
13.038 €
με 23% ΦΠΑ
10.600 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Mercedes-Benz 2643 Axor/6x4/Wechselsystem/Kippe
20
Mercedes-Benz Mercedes-Benz 2643 Axor/6x4/Wechselsystem/Kippe
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, jmt3805153
25917 Stadum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006
34.451 €
με 19% ΦΠΑ
28.950 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pronar Zweiachsdreiseitenkipper PT 608
6
Pronar Zweiachsdreiseitenkipper PT 608
Ανατρεπόμενο, jat3806387
09487 Schlettau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Μουσαμάς, Όγκος φόρτωσης: 11.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 8.50 t, Συνολικό βάρος: 11.60 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Χάλυβας, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Schmitz Cargobull GOTHA SKI 24 Naczepa stalowa wywrotka 3 osiowa SCHMITZ  Typ SKI 24 SL 7,2
20
Schmitz Cargobull GOTHA SKI 24 Naczepa stalowa wywrotka 3 osiowa SCHMITZ Typ SKI 24 SL 7,2
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, jbt3807755
84-200 Wejherowo, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2012, Μουσαμάς, Ημερομηνία εγγραφής: 14.06.2012, Όγκος φόρτωσης: 25.00 m³, Συνολικό βάρος: 35000.00 t, Λοιπά, Ελαστικά: 385/70R22,5
21.649 €
με 23% ΦΠΑ
17.601 € καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 6004