Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Οχήματα μεταφοράς
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία

Μεταχειρισμένα Οχήματα μεταφοράς

Αγοράστε μεταχειρισμένα Οχήματα μεταφοράς στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Pronar Krone Pöttinger Kröger Mercedes-Benz Claas Bergmann Joskin
Ravena Ballengitteraufbau mit Erhöhung
2
ΝΈΑ Ravena Ballengitteraufbau mit Erhöhung
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς, 5152980 5152980
  31840 Hessisch Oldendorf OT. Welsede, Γερμανία
120 €
logo
Δείτε αγγελία
Kotte
4
ΝΈΑ Kotte
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, 5152963 5152963
  26452 Sande, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ημερομηνία εγγραφής: 01.04.2008, Χωρητικότητα δοχείου: 28000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Συνολικό βάρος: 35500 kg, Αντλία: Συμπιεστής υποπίεσης, Ελαστικά: 385/65R22,5
35.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Welger FK 130
12
ΝΈΑ Welger FK 130
Ανατρεπόμενο, 5152947 5152947
  52457 Aldenhoven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1974, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 01.06.1974, Ωφέλιμο φορτίο: 5.98 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Συνολικό βάρος: 8000 kg, Τύπος: Ανατρεπόμενο δύο πλευρών, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, ...
1.750 €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hawe ULW 2500 T
15
ΝΈΑ Hawe ULW 2500 T
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 5152918 5152918
  17291 Prenzlau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010
30.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann Giga Trailer 4601 DO
7
ΝΈΑ Strautmann Giga Trailer 4601 DO
Βαγόνι ζωοτροφών, 5152845 5152845
  32479 Hille, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Μεταφορική ταινία, Άξονας διεύθυνσης, Ανάρτηση, Ανάρτηση με ράβδο ζεύξης, υδραυλική πόρτα καρότσας, Όγκος φόρτωσης: 46.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Sonstige M-TEC Mathis
5
ΝΈΑ Sonstige M-TEC Mathis
Ανατρεπόμενο, 5152840 5152840
  54636 Rittersdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 18000 kg, Τύπος: Ανατρεπόμενο φορτηγό, Σασί: Δίδυμο σασί, Υλικό πλαϊνών: Χάλυβας, Ελαστικά: 560/60 R 22,5, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Eigenbau 1590KG
Ανατρεπόμενο, 5152803 5152803
  3910 Zwettl, Αυστρία
491,67 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Joskin BETIMAX R 5000 S
Ανατρεπόμενο, 5152781 5152781
  46519 Alpen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
AL-KO Bremsbackensatz  1213890
ΝΈΑ AL-KO Bremsbackensatz 1213890
Ρυμούλκα επιβατικού, 5152609 5152609
  92334 Berching, Γερμανία
145,29 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl TDK 80A-88 VR FOX
8
ΝΈΑ Fliegl TDK 80A-88 VR FOX
Ανατρεπόμενο, 5152568 5152568
  88317 Aichstetten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Τύπος: Ανατρεπόμενο τριών πλευρών
10.075,63 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Fortschritt THK 5  mit Aufbau
2
ΝΈΑ Fortschritt THK 5 mit Aufbau
Ανατρεπόμενο, 5152536 5152536
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1968
390 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vicon FEEDEX 440
20
ΝΈΑ Vicon FEEDEX 440
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5152498 5152498
  8105 AR Luttenberg, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019
36.000 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kröger HKD 302
9
ΝΈΑ Kröger HKD 302
Ανατρεπόμενο, 5152445 5152445
  59597 Erwitte, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Αερόφρενο, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Στρεφόμενα πλαϊνά, Μουσαμάς, Όγκος φόρτωσης: 19.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 18000 kg, Τύπος: Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kröger HKD 302
7
ΝΈΑ Kröger HKD 302
Ανατρεπόμενο, 5152443 5152443
  59597 Erwitte, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Μουσαμάς, Όγκος φόρτωσης: 19.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 18000 kg, Τύπος: Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz 2031 Actros /4x4 /6,5m Koffer / Radstand  4,50m
19
ΝΈΑ Mercedes-Benz 2031 Actros /4x4 /6,5m Koffer / Radstand 4,50m
Ρυμούλκα επιβατικού, 5152312 5152312
  25917 Stadum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2000, Συνολικό βάρος: 18000 kg
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kröger 18to Kipper Neu Wulmstorf
5
ΝΈΑ Kröger 18to Kipper Neu Wulmstorf
Ανατρεπόμενο, 5152298 5152298
  21629 Neu Wulmstorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Μουσαμάς, Ημερομηνία εγγραφής: 25.06.2019, Όγκος φόρτωσης: 20.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 13.70 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 18000 kg, ...
19.450 €
εξ. 19% ΦΠΑ
ενοικίαση από 700 € ανά μήνα
Δείτε αγγελία
Magriar 863 7 8
8
ΝΈΑ Magriar 863 7 8
Ανατρεπόμενο, 5152210 5152210
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1960, Όγκος φόρτωσης: 8.00 m³
1.150 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
N/A CHARIOT EN BOIS
5
ΝΈΑ N/A CHARIOT EN BOIS
Όχημα μεταφοράς δεματίων, 5152128 5152128
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1995
300 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
N/A CHARIOT EN BOIS
5
ΝΈΑ N/A CHARIOT EN BOIS
Όχημα μεταφοράς δεματίων, 5152127 5152127
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1995
300 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
N/A CHARIOT A PAILLE
6
ΝΈΑ N/A CHARIOT A PAILLE
Όχημα μεταφοράς δεματίων, 5152130 5152130
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1995
500 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kröger 18to Kipper Steinfeld
15
ΝΈΑ Kröger 18to Kipper Steinfeld
Ανατρεπόμενο, 5152123 5152123
  24888 Steinfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Μουσαμάς, Ημερομηνία εγγραφής: 25.06.2019, Όγκος φόρτωσης: 20.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 13.70 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 18000 kg, ...
18.300 €
εξ. 19% ΦΠΑ
ενοικίαση από 700 € ανά μήνα
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Deutz D5505 Tandem, absolute Rarität, Deutz-Fahr
4
ΝΈΑ Deutz-Fahr Deutz D5505 Tandem, absolute Rarität, Deutz-Fahr
Ανατρεπόμενο, 5152114 5152114
  27419 Hamersen, Γερμανία
Τύπος: Πίσω ανατρεπόμενα
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Lametec 18to Greven
16
ΝΈΑ Lametec 18to Greven
Ανατρεπόμενο, 5152109 5152109
  48268 Greven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Μουσαμάς, Ημερομηνία εγγραφής: 04.09.2019, Όγκος φόρτωσης: 20.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 14.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 18000 kg, ...
15.400 €
εξ. 19% ΦΠΑ
ενοικίαση από 700 € ανά μήνα
Δείτε αγγελία
Lametec 18to Kipper Karlshud
14
ΝΈΑ Lametec 18to Kipper Karlshud
Ανατρεπόμενο, 5152105 5152105
  86668 Karlshuld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Μουσαμάς, Ημερομηνία εγγραφής: 26.06.2019, Όγκος φόρτωσης: 20.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 14.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 18000 kg, ...
15.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
ενοικίαση από 700 € ανά μήνα
Δείτε αγγελία
Kröger 18to 3 Schieber Interne Nr. 40316
13
ΝΈΑ Kröger 18to 3 Schieber Interne Nr. 40316
Ανατρεπόμενο, 5152074 5152074
  48268 Greven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Μουσαμάς, Ημερομηνία εγγραφής: 06.08.2019, Όγκος φόρτωσης: 20.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 18.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 13700 kg, ...
18.400 €
εξ. 19% ΦΠΑ
ενοικίαση από 700 € ανά μήνα
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 5892