Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Οχήματα μεταφοράς
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Οχήματα μεταφοράς

Αγοράστε μεταχειρισμένα Οχήματα μεταφοράς στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
 BMI EJECTOR TRAILER
6
ΝΈΑ BMI EJECTOR TRAILER
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 4456676
  SN15 3RG Chippenham, Μεγ. Βρετανία
4.526,40 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fortuna FTS 210 / 5.2 / 40km/h
7
ΝΈΑ Fortuna FTS 210 / 5.2 / 40km/h
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4456425
  47626 Kevelaer, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Όγκος φόρτωσης: 12.30 m³, Συνολικό βάρος: 22.00 t, Ελαστικά: 650/55R26.5
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ HW 80
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4456409
  19205 Gadebusch, Γερμανία
3.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Langendorf Auflieger Kipper Stahlrundmulde
9
ΝΈΑ Langendorf Auflieger Kipper Stahlrundmulde
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4456345
  48341 Altenberge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Όγκος φόρτωσης: 24.00 m³
14.400 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
MEILLER Auflieger Kipper Stahlrundmulde
9
ΝΈΑ MEILLER Auflieger Kipper Stahlrundmulde
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4456346
  48341 Altenberge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Όγκος φόρτωσης: 25.00 m³
6.550 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
BUNNING 2500
7
ΝΈΑ BUNNING 2500
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, 4456264
  L40 3SB Ormskirk, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 1998, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 11365.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 50 km/h, Ελαστικά: 335/22.5
6.798,10 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BAILEY  CT12
11
ΝΈΑ BAILEY CT12
Ανατρεπόμενο, 4456249
  L40 3SB Ormskirk, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2017, Υδραυλικά φρένα, Ωφέλιμο φορτίο: 12.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 50 km/h, Πίσω ανατρεπόμενα, Δίδυμο σασί, Χάλυβας, Ελαστικά: 19.5
13.596,19 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
HERBST 16T
9
ΝΈΑ HERBST 16T
Επίπεδη ρυμούλκα, 4456243
  L40 3SB Ormskirk, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2005, Αερόφρενο, Ράμπες, Υδραυλικά φρένα, Ωφέλιμο φορτίο: 16.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 50 km/h, Δίδυμο σασί
9.347,38 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MAN TGA 35.440 8x4 Schalter/Hardox Gesteinsmulde mit Bordmatik
18
ΝΈΑ MAN TGA 35.440 8x4 Schalter/Hardox Gesteinsmulde mit Bordmatik
Φορτηγό, 4456154
  92271 Großschönbrunn (Freihung), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Κοτσαδόρος, Υδραυλική πόρτα, Ημερομηνία εγγραφής: 23.01.2007, Απόσταση σε μίλια: 478900 km, Μήκος χώρου φόρτωσης: 5700 mm, Φάρδος χώρου φόρτωσης: 2420 mm, Ύψος χώρου φόρτωσης: 950 mm, ...
39.600 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Brantner TA 23 071 PowerPush +
2
ΝΈΑ Brantner TA 23 071 PowerPush +
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4456032
  27432 Bremervörde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Άξονας διεύθυνσης, Επεκτάσεις, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Χάλυβας, Ελαστικά: 710 R 26,5
39.990 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Verdonk DB-02
6
ΝΈΑ Verdonk DB-02
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 4456016
  3945 PG Cothen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2005
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Verdonk Plateauwagen-aanhang-wagen
8
ΝΈΑ Verdonk Plateauwagen-aanhang-wagen
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 4456010
  3945 PG Cothen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2005
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
BvL V-Load Master 185
7
ΝΈΑ BvL V-Load Master 185
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4455965
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Λοιπά
7.983 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann Hydrofox HK2 Plus
10
ΝΈΑ Strautmann Hydrofox HK2 Plus
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4455957
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Λοιπά
1.134 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone 4XL-GD
10
ΝΈΑ Krone 4XL-GD
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4455952
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Αριθμός μαχαιριών στην κεφαλή: 39, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 700/45-22.5
17.850 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Reck FSV
8
ΝΈΑ Reck FSV
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4455942
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Διανομέας σιλό
1.597 €
Δείτε αγγελία
Gruse 180
7
ΝΈΑ Gruse 180
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4455938
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Διανομέας σιλό
750 €
Δείτε αγγελία
BvL Topstar 110 DW
9
ΝΈΑ BvL Topstar 110 DW
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4455937
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Λοιπά
5.750 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Aigner-Maschinenbau 550
10
ΝΈΑ Aigner-Maschinenbau 550
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 4455931
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
300 €
Δείτε αγγελία
Vögele 170
7
ΝΈΑ Vögele 170
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4455923
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Διανομέας σιλό
714 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BvL 145 HIEL
8
ΝΈΑ BvL 145 HIEL
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4455917
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Λοιπά
1.021 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger TOP III
10
ΝΈΑ Pöttinger TOP III
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4455915
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1979, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Ελαστικά: 15.0/55-17 BKT
858 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone Titan 6/40 GL
10
ΝΈΑ Krone Titan 6/40 GL
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4455914
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Κεντρική λίπανση, Αριθμός μαχαιριών στην κεφαλή: 17, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 500/50-17 BKT
7.983 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone Turbo 3200
10
ΝΈΑ Krone Turbo 3200
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4455912
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1986, Αερόφρενο, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Ελαστικά: 12.5/80-18
2.101 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone Titan 6/48 GL
8
ΝΈΑ Krone Titan 6/48 GL
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4455910
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Αερόφρενο, Αριθμός μαχαιριών στην κεφαλή: 35, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 500/50-17 Vredestein
11.765 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 6108