Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Οχήματα μεταφοράς
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία

Μεταχειρισμένα Οχήματα μεταφοράς

Αγοράστε μεταχειρισμένα Οχήματα μεταφοράς στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Pronar Krone Pöttinger Daf Mercedes-Benz
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Hochartz Molbergen 17 to Kipper
8
Hochartz Molbergen 17 to Kipper
Ανατρεπόμενο, 4729184 4729184
  49692 Warnstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Ημερομηνία εγγραφής: 11.04.1990, Όγκος φόρτωσης: 15.43 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 12.20 t, Συνολικό βάρος: 17.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
6.092,44 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Brantner TA 18053 POWER TUBE "Black-Edition"
8
Brantner TA 18053 POWER TUBE "Black-Edition"
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4735030 4735030
  26203 Wardenburg OT Littel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Όγκος φόρτωσης: 25.00 m³, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 550/60R 22,5 FL 630 BKT
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Getreidekipper 18 Tonnen LKW Anhänger
6
Getreidekipper 18 Tonnen LKW Anhänger
Ανατρεπόμενο, 4752965 4752965
  92271 Großschönbrunn (Freihung), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Μουσαμάς, Ημερομηνία εγγραφής: 07.09.2011, Όγκος φόρτωσης: 22.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 13.32 t, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, ...
16.900 €
Δείτε αγγελία
Reisch RT 18
7
Reisch RT 18
Ανατρεπόμενο, 4752854 4752854
  8053 Graz, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2014, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, υδραυλική πόρτα καρότσας, Ημερομηνία εγγραφής: 26.07.2014, Όγκος φόρτωσης: -21.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 11.70 t, Συνολικό βάρος: 18.00 t, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Renix BIG BAG Transporter/ Транспортер для биг-багах
8
Renix BIG BAG Transporter/ Транспортер для биг-багах
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς, 4753287 4753287
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019
1.492,90 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Fliegl HYDR. BALLENZANGE PROFI COMBI
4
Fliegl HYDR. BALLENZANGE PROFI COMBI
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς, 4757172 4757172
  82395 Obersöchering, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Pronar Zweiachsdreiseitenkipper PT 610, 14,2t
11
Pronar Zweiachsdreiseitenkipper PT 610, 14,2t
Ανατρεπόμενο, 4749169 4749169
  09487 Schlettau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Μουσαμάς, Όγκος φόρτωσης: 13.20 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 12.10 t, Συνολικό βάρος: 14.10 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Τύπος: Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Schöma Tankanhänger VW 26000 Liter TNL
10
Schöma Tankanhänger VW 26000 Liter TNL
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, 4745151 4745151
  49356 Diepholz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 26000.00 l, Συνολικό βάρος: 34.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 60 km/h, Σασί: Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης, Αντλία: Συμπιεστής υποπίεσης, Ελαστικά: 560/60-22,5
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Benalu Bulkliner S95 SOFORT Verfügbar
6
Benalu Bulkliner S95 SOFORT Verfügbar
Ανατρεπόμενο, 4766732 4766732
  53919 Weilerswist, Γερμανία
Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Μουσαμάς, Όγκος φόρτωσης: 51.50 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 30.15 t, Συνολικό βάρος: 36.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 90 km/h, Τύπος: Πίσω ανατρεπόμενα, Σασί: Τρίδυμο σασί, Υλικό πλαϊνών: Αλουμίνιο, ...
43.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kröger Muldenkippanhänger MUP 20 HP
3
Kröger Muldenkippanhänger MUP 20 HP
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 4765202 4765202
  26349 Jade, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Fliegl STAPLERGABEL FREISICHT
4
Fliegl STAPLERGABEL FREISICHT
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς, 4770649 4770649
  83355 Grabenstätt-Erlstätt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
WIELTON 1-Achs-Dolly PRD-1
3
WIELTON 1-Achs-Dolly PRD-1
Άξονες πλατφόρμας, 4797717 4797717
  09487 Schlettau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Joskin WAGO TR10000 T15
3
Joskin WAGO TR10000 T15
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 4764748 4764748
  25767 Albersdorf, Γερμανία
15.980 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Junge 18to Kofferanhänger mit Laderaum-Heizung 8/2008 Tüv neu
20
Junge 18to Kofferanhänger mit Laderaum-Heizung 8/2008 Tüv neu
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 4764312 4764312
  48599 Gronau-Epe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008
6.950 €
Δείτε αγγελία
Kögel 2-Achs Kofferanhänger Kögel 1998 9,9to fahrbares Hühnermobil
10
Kögel 2-Achs Kofferanhänger Kögel 1998 9,9to fahrbares Hühnermobil
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 4764299 4764299
  48599 Gronau-Epe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998
2.479 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pronar Einachsdreiseitenkipper T654/1
13
Pronar Einachsdreiseitenkipper T654/1
Ανατρεπόμενο, 4722925 4722925
  93158 Teublitz, Γερμανία
Στρεφόμενα πλαϊνά, Ημερομηνία εγγραφής: 04.03.2016, Όγκος φόρτωσης: 6.20 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 3.50 t, Συνολικό βάρος: 5.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Τύπος: Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Σασί: Δίκυκλa, ...
6.200 €
Δείτε αγγελία
Pronar T046/2 Kurier 10 Viehanhänger  SOFORT verfügbar
8
Pronar T046/2 Kurier 10 Viehanhänger SOFORT verfügbar
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4722815 4722815
  53919 Weilerswist, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Συνολικό βάρος: 8.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί, Φρένα: Αερόφρενο, Υλικό πλαϊνών: Πλαστικοποιημένη σανίδα, Ελαστικά: 11,5/80-15,3 Euro Grip, ...
10.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 10 Tonne Grain Trailer
5
10 Tonne Grain Trailer
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 4716329 4716329
  SN15 3QX Wiltshire, Μεγ. Βρετανία
3.308,91 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bandenmarkt Neue Räder 560- 45 R 22,5
8
Bandenmarkt Neue Räder 560- 45 R 22,5
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς, 4738943 4738943
  94089 Neureichenau, Γερμανία
550 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Bandenmarkt Räder -  500- 45-22,5 -  Kompletträder für Anhänger
14
Bandenmarkt Räder - 500- 45-22,5 - Kompletträder für Anhänger
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς, 4738935 4738935
  94089 Neureichenau, Γερμανία
487,39 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Benalu 30 Fuß ADR Kippchassi aus Alu/4,2t LEER/ 7 Stück
14
Benalu 30 Fuß ADR Kippchassi aus Alu/4,2t LEER/ 7 Stück
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 4738856 4738856
  25917 Stadum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007
10.950 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Göweil GHU 10 ** Kippmulde **
9
Göweil GHU 10 ** Kippmulde **
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 4721235 4721235
  96465 Neustadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
1.554,62 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kröger Agroliner HKD 302
5
Kröger Agroliner HKD 302
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 4720470 4720470
  49688 Lastrup, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kröger Agroliner HKD 302
5
Kröger Agroliner HKD 302
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 4720469 4720469
  49688 Lastrup, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005
13.000 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Einachskipper TAB MK 8000 E
19
Einachskipper TAB MK 8000 E
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4711137 4711137
  54597 Auw bei Prüm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Όγκος φόρτωσης: 8.00 m³, Συνολικό βάρος: 14.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίκυκλa, Ελαστικά: 710/50 R 26,5
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 6396