Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Οχήματα μεταφοράς
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Οχήματα μεταφοράς

Αγοράστε μεταχειρισμένα Οχήματα μεταφοράς στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Eigenbau ! Muldenkipper"Reparaturbedürftig"
4
ΝΈΑ Eigenbau ! Muldenkipper"Reparaturbedürftig"
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4586056
  58802 Balve, Γερμανία
Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Συνολικό βάρος: 8.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Δίκυκλa, Ελαστικά: 10.00R20
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Wilson  Super Move
6
ΝΈΑ Wilson Super Move
Όχημα μεταφοράς δεματίων, 4586043
  26624 Südbrookmerland, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Αερόφρενο, Υδραυλικός ασφαλιστής φορτίου, Συνολικό βάρος: 16.50 t, Μήκος Πλατφόρμας: 6.00 m, Πλήθος δεματίων: 10, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Κυλινδρικά δεμάτια, Αερόφρενο, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other PBN 20
9
ΝΈΑ Sonstige / Other PBN 20
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4585966
  49434 Neuenkirchen-Vörden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 12500.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ελαστικά: 650/55R26,5 BKT
26.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bergmann HTW II
8
ΝΈΑ Bergmann HTW II
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4585964
  26219 Bösel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Όγκος φόρτωσης: 40000.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ελαστικά: 600/55 R26.5
20.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lecinena SR3E Silo Setter
4
ΝΈΑ Lecinena SR3E Silo Setter
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 4585467
  38002 Santa Cruz de Tenerife, Ισπανία
Έτος κατασκευής: 2007
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Renault Mascott 120
4
ΝΈΑ Renault Mascott 120
Φορτηγό, 4585468
  45300 Ocana, Ισπανία
Έτος κατασκευής: 2006
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Iveco Daily 50C11
4
ΝΈΑ Iveco Daily 50C11
Φορτηγό, 4585469
  45300 Ocana, Ισπανία
Έτος κατασκευής: 2000
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
MAN TGA 18.430
3
ΝΈΑ MAN TGA 18.430
Φορτηγό, 4585463
  28110 Algete, Ισπανία
Έτος κατασκευής: 2005
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Fatih Treyler Cement Bulker
3
ΝΈΑ Fatih Treyler Cement Bulker
Φορτηγό, 4585464
  04071 Almeria, Ισπανία
Έτος κατασκευής: 2017
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Volvo A25D
4
ΝΈΑ Volvo A25D
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 4585460
  23626 Ratekau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Volvo A25D
4
ΝΈΑ Volvo A25D
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 4585458
  23626 Ratekau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Hall 2-Seitenkipper 16 t
5
ΝΈΑ Sonstige / Other Hall 2-Seitenkipper 16 t
Ανατρεπόμενο, 4585434
  27239 Twistringen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1972, Ανατρεπόμενο δύο πλευρών
2.437 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr FE 6.37
6
ΝΈΑ Deutz-Fahr FE 6.37
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4585410
  24589 Dätgen, Γερμανία
Δοσιμετρικός κύλινδρος, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου, Όγκος φόρτωσης: 37.00 m³, Συνολικό βάρος: 8.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, ...
2.941,18 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz 3340 / 6x6, Obj.-Nr.: 0053/19
8
ΝΈΑ Mercedes-Benz 3340 / 6x6, Obj.-Nr.: 0053/19
Φορτηγό, 4585382
  28816 Stuhr, Γερμανία
Τετρακίνητο, Κοτσαδόρος, ABS, Cruise control, Ημερομηνία εγγραφής: 07.11.2000, Απόσταση σε μίλια: 394750 km, Συνολικό βάρος: 26000 kg, Άξονες: 3 τεμ., Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων, Diesel, Ευρώ2, Πορτοκαλί, Τοπική κυκλοφορία, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz 2635 K / 6x4, Obj.-Nr.: 0374/18
8
ΝΈΑ Mercedes-Benz 2635 K / 6x4, Obj.-Nr.: 0374/18
Φορτηγό, 4585361
  28816 Stuhr, Γερμανία
ABS, Cruise control, Ημερομηνία εγγραφής: 01.03.2000, Απόσταση σε μίλια: 670520 km, Συνολικό βάρος: 26000 kg, Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων, Diesel, Ευρώ2, Κόκκινο, Τοπική κυκλοφορία, 6x4, Ανατρεπόμενο
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz 1829 Axor, Obj.-Nr.: 0462/17
8
ΝΈΑ Mercedes-Benz 1829 Axor, Obj.-Nr.: 0462/17
Φορτηγό, 4585356
  28816 Stuhr, Γερμανία
Κοτσαδόρος, ABS, Γερανός, Cruise control, Ημερομηνία εγγραφής: 30.04.2008, Απόσταση σε μίλια: 394900 km, Συνολικό βάρος: 18000 kg, Μήκος χώρου φόρτωσης: 6200 mm, Φάρδος χώρου φόρτωσης: 2450 mm, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz 1229 L, Obj.-Nr.: 0503/18
9
ΝΈΑ Mercedes-Benz 1229 L, Obj.-Nr.: 0503/18
Φορτηγό, 4585338
  28816 Stuhr, Γερμανία
Κοτσαδόρος, ABS, Υδραυλική πόρτα, Cruise control, Ημερομηνία εγγραφής: 25.01.2012, Απόσταση σε μίλια: 463400 km, Συνολικό βάρος: 11990 kg, Μήκος χώρου φόρτωσης: 8000 mm, Φάρδος χώρου φόρτωσης: 2460 mm, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz 1841 AK 4x4, Obj.-Nr.: 0129/19
8
ΝΈΑ Mercedes-Benz 1841 AK 4x4, Obj.-Nr.: 0129/19
Φορτηγό, 4585336
  28816 Stuhr, Γερμανία
Τετρακίνητο, ABS, Cruise control, Ημερομηνία εγγραφής: 14.03.2007, Απόσταση σε μίλια: 273210 km, Συνολικό βάρος: 18000 kg, Άξονες: 2 τεμ., Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων, Diesel, Ευρώ5, Κόκκινο, Τοπική κυκλοφορία, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz 1222 L , Obj.-Nr.: 0649/18
10
ΝΈΑ Mercedes-Benz 1222 L , Obj.-Nr.: 0649/18
Φορτηγό, 4585333
  28816 Stuhr, Γερμανία
ABS, Γερανός, Ημερομηνία εγγραφής: 13.05.2013, Απόσταση σε μίλια: 222000 km, Συνολικό βάρος: 11990 kg, Μήκος χώρου φόρτωσης: 4230 mm, Φάρδος χώρου φόρτωσης: 2480 mm, Ύψος χώρου φόρτωσης: 700 mm, Άξονες: 2 τεμ., ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz 1832 , Obj.-Nr.: 0155/19
8
ΝΈΑ Mercedes-Benz 1832 , Obj.-Nr.: 0155/19
Φορτηγό, 4585307
  28816 Stuhr, Γερμανία
ABS, Cruise control, Ημερομηνία εγγραφής: 09.03.2004, Απόσταση σε μίλια: 604130 km, Συνολικό βάρος: 18000 kg, Άξονες: 2 τεμ., Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων, Diesel, Ευρώ2, Μπλε, Τοπική κυκλοφορία, Σύστημα κλιματισμού, 4x2, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz  818 Atego, Obj.-Nr.: 0335/18
9
ΝΈΑ Mercedes-Benz 818 Atego, Obj.-Nr.: 0335/18
Φορτηγό, 4585303
  28816 Stuhr, Γερμανία
ABS, Υδραυλική πόρτα, Cruise control, Ημερομηνία εγγραφής: 07.06.2013, Απόσταση σε μίλια: 436800 km, Συνολικό βάρος: 7490 kg, Μήκος χώρου φόρτωσης: 6200 mm, Φάρδος χώρου φόρτωσης: 2480 mm, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Veewagen, 4-wielig
ΝΈΑ Veewagen, 4-wielig
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4585302
  8581 KA Elahuizen, Ολλανδία
900 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz 816 L, Obj.-Nr.: 0471/18
9
ΝΈΑ Mercedes-Benz 816 L, Obj.-Nr.: 0471/18
Φορτηγό, 4585299
  28816 Stuhr, Γερμανία
ABS, Υδραυλική πόρτα, Cruise control, Ημερομηνία εγγραφής: 20.02.2013, Απόσταση σε μίλια: 396500 km, Συνολικό βάρος: 7490 kg, Μήκος χώρου φόρτωσης: 6150 mm, Φάρδος χώρου φόρτωσης: 2450 mm, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
MAN TGS 26.440 6x6 BL, Obj.-Nr.: 0009/19
9
ΝΈΑ MAN TGS 26.440 6x6 BL, Obj.-Nr.: 0009/19
Φορτηγό, 4585288
  28816 Stuhr, Γερμανία
Τετρακίνητο, Κοτσαδόρος, ABS, Cruise control, Ημερομηνία εγγραφής: 17.12.2013, Απόσταση σε μίλια: 277700 km, Συνολικό βάρος: 26000 kg, Μήκος χώρου φόρτωσης: 4900 mm, Φάρδος χώρου φόρτωσης: 2320 mm, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz 1829 4x4 AK, Obj.-Nr.: 0050/19
8
ΝΈΑ Mercedes-Benz 1829 4x4 AK, Obj.-Nr.: 0050/19
Φορτηγό, 4585271
  28816 Stuhr, Γερμανία
Τετρακίνητο, Κοτσαδόρος, Γερανός, Cruise control, Ημερομηνία εγγραφής: 27.12.2007, Απόσταση σε μίλια: 215500 km, Συνολικό βάρος: 18000 kg, Μήκος χώρου φόρτωσης: 4000 mm, Φάρδος χώρου φόρτωσης: 2420 mm, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 6261