Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Οχήματα μεταφοράς
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Οχήματα μεταφοράς

Αγοράστε μεταχειρισμένα Οχήματα μεταφοράς στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
JCB 714 dumper
16
ΝΈΑ JCB 714 dumper
Ανατρεπόμενο, 3939071
5525 KC Duizel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2006
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
VGM ZK22-2
18
ΝΈΑ VGM ZK22-2
Ανατρεπόμενο, 3939065
5427 DD Boekel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Metalfach ASH T 16
7
ΝΈΑ Metalfach ASH T 16
Ανατρεπόμενο, 3939052
73485 Unterschneidheim-Zöbingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Μουσαμάς, Όγκος φόρτωσης: 15.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 12.00 t, Συνολικό βάρος: 16.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ελαστικά: 385/65-22.5
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
overig PLATTE WAGEN HOOI BALEN TRANSPORTWAGEN
7
ΝΈΑ overig PLATTE WAGEN HOOI BALEN TRANSPORTWAGEN
Όχημα μεταφοράς δεματίων, 3939002
6691 EX Gendt, Ολλανδία
Μήκος Πλατφόρμας: 8.16 m, Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης, Επιφάνεια φόρτωσης: 19.8
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Schwarzmüller Muldenkipper - 563
7
ΝΈΑ Schwarzmüller Muldenkipper - 563
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 3939000
49456 Bakum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Μουσαμάς, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 32.00 t, Σασί με τρίδυμο άξονα διεύθυνσης, Ελαστικά: 385/65R22.5
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Other
2
ΝΈΑ Other
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 3938996
OX108FG Wallingford, Μεγ. Βρετανία
22.481 €
με 20% ΦΠΑ
18.734 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Reisch RDK 18
10
ΝΈΑ Reisch RDK 18
Ανατρεπόμενο, 3938980
75334 Straubenhardt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993, Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Όγκος φόρτωσης: 18.00 m³, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Χάλυβας, ...
25.900 €

Δείτε αγγελία
Cynkomet Trailer Platform/ Przyczepa T-608/2 10 T/Remolque 10t
8
ΝΈΑ Cynkomet Trailer Platform/ Przyczepa T-608/2 10 T/Remolque 10t
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 3938957
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Όγκος φόρτωσης: 18.20 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Ελαστικά: 500/50-17
10.678 €
με 23% ΦΠΑ
8.681 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Bruns
3
ΝΈΑ Bruns
Ανατρεπόμενο, 3938895
66693 Mettlach, Γερμανία
Συνολικό βάρος: 4.00 t, Πίσω ανατρεπόμενα, Δίκυκλa, Ξύλο, Επιφάνεια φόρτωσης: Stahl
2.275 €

Δείτε αγγελία
Strautmann SK 800 TD
15
ΝΈΑ Strautmann SK 800 TD
Ανατρεπόμενο, 3938595
56290 Beltheim , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 8.00 t, Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Δίδυμο σασί, Χάλυβας, Επιφάνεια φόρτωσης: 4,50 x 2,20
5.534 €
με 19% ΦΠΑ
4.650 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Strautmann Tera-Vitesse CFS 5201 DO
11
ΝΈΑ Strautmann Tera-Vitesse CFS 5201 DO
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 3938585
7936TR Tiendeveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014, Σύστημα αυτόματης πλήρωσης, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Αερόφρενο, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Κεντρική λίπανση, Όγκος φόρτωσης: 50.00 m³, Αριθμός μαχαιριών στην κεφαλή: 50, ...
101.035 €
με 21% ΦΠΑ
83.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Ifor Williams Iforwilliams Viehtransporter TA 5 156x241cm 2,7t 120cm hoch
9
ΝΈΑ Ifor Williams Iforwilliams Viehtransporter TA 5 156x241cm 2,7t 120cm hoch
Όχημα μεταφοράς ζώων, 3938163
21423 Winsen (Luhe), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Δίδυμο σασί, Φρένο προστασίας κατά της υπερτάχυνσης, Αλουμίνιο, Διαστάσεις: 156x241cm
4.390 €
με 19% ΦΠΑ
3.689 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Ifor Williams Iforwilliams Viehtransporter TA 5 150x300cm 2,7t 120cm hoch
11
ΝΈΑ Ifor Williams Iforwilliams Viehtransporter TA 5 150x300cm 2,7t 120cm hoch
Όχημα μεταφοράς ζώων, 3938151
21423 Winsen (Luhe), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Δίδυμο σασί, Φρένο προστασίας κατά της υπερτάχυνσης, Αλουμίνιο, Διαστάσεις: 150x300cm
4.788 €
με 18% ΦΠΑ
4.058 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Ifor Williams Iforwilliams Viehtransporter 156x241x183cm 2,7t
10
ΝΈΑ Ifor Williams Iforwilliams Viehtransporter 156x241x183cm 2,7t
Όχημα μεταφοράς ζώων, 3938120
21423 Winsen (Luhe), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Δίδυμο σασί, Φρένο προστασίας κατά της υπερτάχυνσης, Αλουμίνιο, Διαστάσεις: 156x241x183cm
4.980 €
με 19% ΦΠΑ
4.185 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Ifor Williams Iforwilliams Viehtransporter TA 5 156x366cm 2,7t 120cm hoch
8
ΝΈΑ Ifor Williams Iforwilliams Viehtransporter TA 5 156x366cm 2,7t 120cm hoch
Όχημα μεταφοράς ζώων, 3938106
21423 Winsen (Luhe), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Δίδυμο σασί, Φρένο προστασίας κατά της υπερτάχυνσης, Αλουμίνιο, Διαστάσεις: 156x366cm
5.182 €
με 19% ΦΠΑ
4.355 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Ifor Williams Iforwilliams Viehanhänger 156x304cm 183cm hoch 2,7t
9
ΝΈΑ Ifor Williams Iforwilliams Viehanhänger 156x304cm 183cm hoch 2,7t
Όχημα μεταφοράς ζώων, 3938091
21423 Winsen (Luhe), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Δίδυμο σασί, Φρένο προστασίας κατά της υπερτάχυνσης, Αλουμίνιο, Διαστάσεις: 156x304cm
5.670 €
με 19% ΦΠΑ
4.765 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Ifor Williams Iforwilliams Viehtransporter TA 510G10 178x301cm 3,5t
14
ΝΈΑ Ifor Williams Iforwilliams Viehtransporter TA 510G10 178x301cm 3,5t
Όχημα μεταφοράς ζώων, 3938061
21423 Winsen (Luhe), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Δίδυμο σασί, Φρένο προστασίας κατά της υπερτάχυνσης, Αλουμίνιο, Διαστάσεις: 178x301cm
6.253 €
με 19% ΦΠΑ
5.255 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Ifor Williams Iforwilliams Viehtransporter TA5 HD 156x366 cm 3,5t
7
ΝΈΑ Ifor Williams Iforwilliams Viehtransporter TA5 HD 156x366 cm 3,5t
Όχημα μεταφοράς ζώων, 3938047
21423 Winsen (Luhe), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Δίδυμο σασί, Φρένο προστασίας κατά της υπερτάχυνσης, Αλουμίνιο, Διαστάσεις: 156x366cm
6.253 €
με 19% ΦΠΑ
5.255 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Ifor Williams Iforwilliams Viehtransporter 178x366x183cm 3,5t
13
ΝΈΑ Ifor Williams Iforwilliams Viehtransporter 178x366x183cm 3,5t
Όχημα μεταφοράς ζώων, 3938020
21423 Winsen (Luhe), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Δίδυμο σασί, Φρένο προστασίας κατά της υπερτάχυνσης, Αλουμίνιο, Διαστάσεις: 178x366x183cm
6.640 €
με 19% ΦΠΑ
5.580 € καθαρά
Δείτε αγγελία
CONCEPT CURTAIN/FLAT
5
ΝΈΑ CONCEPT CURTAIN/FLAT
Επίπεδη ρυμούλκα, 3937976
LN6 9NQ Lincoln , Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2006, Αερόφρενο
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Ifor Williams Iforwilliams Viehtransporter TA 510G10 178x301 3,5t Rampe/Tü
11
ΝΈΑ Ifor Williams Iforwilliams Viehtransporter TA 510G10 178x301 3,5t Rampe/Tü
Όχημα μεταφοράς ζώων, 3937972
21423 Winsen (Luhe), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Δίδυμο σασί, Φρένο προστασίας κατά της υπερτάχυνσης, Αλουμίνιο, Διαστάσεις: 178x301cm
6.693 €
με 19% ΦΠΑ
5.624 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Ifor Williams Iforwilliams Viehtransoprter 178x366x213cm 3,5t
14
ΝΈΑ Ifor Williams Iforwilliams Viehtransoprter 178x366x213cm 3,5t
Όχημα μεταφοράς ζώων, 3937970
21423 Winsen (Luhe), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Δίδυμο σασί, Φρένο προστασίας κατά της υπερτάχυνσης, Αλουμίνιο, Διαστάσεις: 178x366x213cm
6.884 €
με 19% ΦΠΑ
5.785 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Mengele LAW 400 Quadro
5
ΝΈΑ Mengele LAW 400 Quadro
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 3937870
66909 Steinbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1986, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Συνολικό βάρος: 8.00 t, Αριθμός μαχαιριών στην κεφαλή: 33, Δίδυμο σασί, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
FAKOTEC P20M/2414
12
ΝΈΑ FAKOTEC P20M/2414
Ανατρεπόμενο, 3937822
07551 Gera, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Συνολικό βάρος: 2.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Πίσω ανατρεπόμενα, Δίκυκλa, Χάλυβας, Ελαστικά: 205/ 60 R 15
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Other
2
ΝΈΑ Other
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 3937811
OX108FG Wallingford, Μεγ. Βρετανία
25.207 €
με 20% ΦΠΑ
21.005 € καθαρά
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 5466