Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Άξονες πλατφόρμας
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Άξονες πλατφόρμας

Αγοράστε μεταχειρισμένα Άξονες πλατφόρμας στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
SGD SGD Dolly Achse 14 t
8
SGD SGD Dolly Achse 14 t
Άξονες πλατφόρμας, jpt2502842
48734 Reken , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
13.031 €
με 19% ΦΠΑ
10.950 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Wernsmann WD14G
14
Wernsmann WD14G
Άξονες πλατφόρμας, jpt1774129
48629 Metelen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
10.686 €
11.305 €

με 19% ΦΠΑ
8.980 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
SGD
5
SGD
Άξονες πλατφόρμας, jpt2469247
46286 Lembeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
11.888 €
13.031 €

με 19% ΦΠΑ
9.990 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
SIG/technologie SIG easy
9
SIG/technologie SIG easy
Άξονες πλατφόρμας, jpt3199443
48612 Horstmar, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
11.722 €
με 19% ΦΠΑ
9.850 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Begemann Dolly EDA 13 HYDRAULIK optional
8
Begemann Dolly EDA 13 HYDRAULIK optional
Άξονες πλατφόρμας, jpt1526499
46562 Voerde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
11.579 €
με 19% ΦΠΑ
9.730 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kröger SDU21
11
Kröger SDU21
Άξονες πλατφόρμας, jpt3785661
49429 Rechterfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
27.370 €
με 19% ΦΠΑ
23.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
FAMA 1 Achs Dolly K80 +++sofort lieferbar+++
9
FAMA 1 Achs Dolly K80 +++sofort lieferbar+++
Άξονες πλατφόρμας, jpt3753457
34587 Felsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
10.115 €
με 19% ΦΠΑ
8.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Dollyachse
7
Dollyachse
Άξονες πλατφόρμας, jpt3757960
37194 Wahlsburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005
7.140 €
με 19% ΦΠΑ
6.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
FAMA 1 Achs Dolly mit Hydraulik +sofort lieferbar+
16
FAMA 1 Achs Dolly mit Hydraulik +sofort lieferbar+
Άξονες πλατφόρμας, jpt3711626
34587 Felsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
15.589 €
με 19% ΦΠΑ
13.100 € καθαρά
Δείτε αγγελία
WIELTON 1-Achs-Dolly PRD-1
3
WIELTON 1-Achs-Dolly PRD-1
Άξονες πλατφόρμας, jpt3816361
09487 Schlettau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
WIELTON PRD 1
8
WIELTON PRD 1
Άξονες πλατφόρμας, jpt3610202
5462 GM Veghel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2016
15.428 €
με 21% ΦΠΑ
12.750 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kröger Siga Uno
4
Kröger Siga Uno
Άξονες πλατφόρμας, jpt3170302
16845 Sieversdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
17.196 €
18.981 €

με 19% ΦΠΑ
14.450 € καθαρά
ενοικίαση από 1.012,00 €
ανά μήνα
Δείτε αγγελία
Balster Dolly
18
Balster Dolly
Άξονες πλατφόρμας, jpt3301172
49632 Essen (Oldbg), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
9.871 €
με 19% ΦΠΑ
8.295 € καθαρά
ενοικίαση από 714,00 €
ανά μήνα
Δείτε αγγελία
SIG/technologie SIG easy
9
SIG/technologie SIG easy
Άξονες πλατφόρμας, jpt3199443
48612 Horstmar, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
11.722 €
με 19% ΦΠΑ
9.850 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kröger Dolly Interne Nr. 9115
7
Kröger Dolly Interne Nr. 9115
Άξονες πλατφόρμας, jpt3297085
48268 Greven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
18.326 €
με 19% ΦΠΑ
15.400 € καθαρά
Δείτε αγγελία
WIELTON PRC ASH
10
WIELTON PRC ASH
Άξονες πλατφόρμας, jpt3527926
73485 Unterschneidheim-Zöbingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kröger Siga Uno Dolly Interne Nr. 9111
9
Kröger Siga Uno Dolly Interne Nr. 9111
Άξονες πλατφόρμας, jpt2953632
48268 Greven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
18.564 €
με 19% ΦΠΑ
15.600 € καθαρά
ενοικίαση από 833,00 €
ανά μήνα
Δείτε αγγελία
Harcon DW 12000
9
Harcon DW 12000
Άξονες πλατφόρμας, jpt2110774
6718GK Ede, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
SGD
5
SGD
Άξονες πλατφόρμας, jpt2469247
46286 Lembeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
11.888 €
13.031 €

με 19% ΦΠΑ
9.990 € καθαρά
Δείτε αγγελία
SGD SGD Dolly Achse 14 t
8
SGD SGD Dolly Achse 14 t
Άξονες πλατφόρμας, jpt2502842
48734 Reken , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
13.031 €
με 19% ΦΠΑ
10.950 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Wernsmann WD14G
14
Wernsmann WD14G
Άξονες πλατφόρμας, jpt1774129
48629 Metelen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
10.686 €
11.305 €

με 19% ΦΠΑ
8.980 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Wiese Dolly
9
Wiese Dolly
Άξονες πλατφόρμας, jpt2002156
32469 Petershagen / OT Messlingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
21.301 €
με 19% ΦΠΑ
17.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Begemann Dolly EDA 13 HYDRAULIK optional
8
Begemann Dolly EDA 13 HYDRAULIK optional
Άξονες πλατφόρμας, jpt1526499
46562 Voerde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
11.579 €
με 19% ΦΠΑ
9.730 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fliegl Einachsdolly 12,5 t
3
Fliegl Einachsdolly 12,5 t
Άξονες πλατφόρμας, jpt3093339
58802 Balve, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
11.000 €
με 19% ΦΠΑ
9.244 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Ackermann
4
Ackermann
Άξονες πλατφόρμας, jpt3161608
52146 Würselen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997
1.488 €
με 19% ΦΠΑ
1.250 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Wielton PRC 2
3
Wielton PRC 2
Άξονες πλατφόρμας, jpt3646671
73485 Unterschneidheim-Zöbingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
13.685 €
14.875 €

με 19% ΦΠΑ
11.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
SIGA Fahrzeugtechnik Dollyachse
4
SIGA Fahrzeugtechnik Dollyachse
Άξονες πλατφόρμας, jpt2772561
97499 Donnersdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
14.161 €
με 19% ΦΠΑ
11.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Demmler ED 125
3
Demmler ED 125
Άξονες πλατφόρμας, jpt3585071
86637 Wertingen-Geratshofen, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία

 
1 - 23 από 23
1