Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Όχημα μεταφοράς δεματίων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Όχημα μεταφοράς δεματίων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Pronar Joskin Arcusin Demmler Kröger
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Hilken Ballenwagen
6
Hilken Ballenwagen
Όχημα μεταφοράς δεματίων, 5008143 5008143
  16833 Lentzke, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Μήκος Πλατφόρμας: 10.00 m, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 24000 kg, Ελαστικά: 560/60 R 22,5
16.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pronar T 026 KM mit Ladungssicherung , NEU Lagermaschine
3
Pronar T 026 KM mit Ladungssicherung , NEU Lagermaschine
Όχημα μεταφοράς δεματίων, 5007488 5007488
  09487 Schlettau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Αερόφρενο, Μήκος Πλατφόρμας: 9.90 m, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 18000 kg, Σασί: Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης, Ελαστικά: 445/45 R 19,5
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Pronar T 026M, NEU
2
Pronar T 026M, NEU
Όχημα μεταφοράς δεματίων, 5007447 5007447
  09487 Schlettau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Αερόφρενο, Μήκος Πλατφόρμας: 10.77 m, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 18000 kg, Σασί: Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης, Φρένα: Αερόφρενο, Ελαστικά: 500/50-17
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Pronar T 026
9
Pronar T 026
Όχημα μεταφοράς δεματίων, 5007445 5007445
  09487 Schlettau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Αερόφρενο, Μήκος Πλατφόρμας: 10.80 m, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 18000 kg, Σασί: Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης, Φρένα: Αερόφρενο, Ελαστικά: 500/50-17
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Pronar T023M
16
Pronar T023M
Όχημα μεταφοράς δεματίων, 5007353 5007353
  49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Fliegl DPW 180 DEMO
12
Fliegl DPW 180 DEMO
Όχημα μεταφοράς δεματίων, 4999821 4999821
  6765 Csengele, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Αερόφρενο, Μήκος Πλατφόρμας: 9.90 m, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Φρένα: Αερόφρενο, Ελαστικά: 500/50-17 14PR
12.500 €
εξ. 27% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Sonstige FLAT 8 GRAB
Όχημα μεταφοράς δεματίων, 4995461 4995461
  TF12 5BB Broseley, Shropshire, Μεγ. Βρετανία
205 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krukenmeier Jumbo Anhänger 19 Tonnen Tandem Anhänger Jumboanhänger
15
Krukenmeier Jumbo Anhänger 19 Tonnen Tandem Anhänger Jumboanhänger
Όχημα μεταφοράς δεματίων, 4995388 4995388
  92271 Großschönbrunn (Freihung), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Φωτισμός, Αερόφρενο, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Συνολικό βάρος: 19000 kg, Σασί: Δίδυμο σασί, Φρένα: Αερόφρενο, Ελαστικά: 235/75 R17.5
5.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pronar T022M
10
Pronar T022M
Όχημα μεταφοράς δεματίων, 4995386 4995386
  49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Schwarzmüller Jumboanhänger 18 Tonnen Plane Spriegel
14
Schwarzmüller Jumboanhänger 18 Tonnen Plane Spriegel
Όχημα μεταφοράς δεματίων, 4995287 4995287
  92271 Großschönbrunn (Freihung), Γερμανία
Φωτισμός, Αερόφρενο, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Συνολικό βάρος: 18000 kg, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Φρένα: Αερόφρενο, Ελαστικά: 245/70 R 19.5
6.600 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige webbcox 25ft bale trailer
6
Sonstige webbcox 25ft bale trailer
Όχημα μεταφοράς δεματίων, 4991329 4991329
  SN15 3RG Chippenham, Μεγ. Βρετανία
2.916 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pronar T023M
14
Pronar T023M
Όχημα μεταφοράς δεματίων, 4987509 4987509
  49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other PRS-2S/S12
3
Sonstige / Other PRS-2S/S12
Όχημα μεταφοράς δεματίων, 4986486 4986486
  54439 Saarburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ελαστικά: 445/45 R-19.5
10.252,10 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Fliegl DPW 180 B 40 km/h mit Breitreifen
8
Fliegl DPW 180 B 40 km/h mit Breitreifen
Όχημα μεταφοράς δεματίων, 4985605 4985605
  46348 Raesfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Αερόφρενο, Μήκος Πλατφόρμας: 11.10 m, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 18000 kg, Σασί: Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης, Φρένα: Αερόφρενο, Ελαστικά: 500/50-17 AW., ...
15.630,25 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Tjalma TW 10.400
4
Tjalma TW 10.400
Όχημα μεταφοράς δεματίων, 4984753 4984753
  9821 PP Oldekerk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Αερόφρενο, Μήκος Πλατφόρμας: 10.40 m, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 30000 kg, Φρένα: Αερόφρενο, Ελαστικά: BKT600/50R22.5, Επιφάνεια φόρτωσης: 10.4x2.55
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Metaltech PB11 Ballenwagen hydraulische Ladegitter Ladungssicherung NEU 3 Achser
12
Metaltech PB11 Ballenwagen hydraulische Ladegitter Ladungssicherung NEU 3 Achser
Όχημα μεταφοράς δεματίων, 4982936 4982936
  55592 Rehborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Αερόφρενο, Υδραυλικός ασφαλιστής φορτίου, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 18000 kg, Σασί: Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης, Φρένα: Αερόφρενο, Ελαστικά: 500/50-17
17.950 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
WIELTON Ballentransportwagen PRS-2S12
8
WIELTON Ballentransportwagen PRS-2S12
Όχημα μεταφοράς δεματίων, 4982560 4982560
  63691 Ranstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Αερόφρενο, Πλήθος δεματίων: 12, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 6000 kg, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Είδος δεματίων: Κυλινδρικά δεμάτια, Φρένα: Αερόφρενο
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Joskin Balvagn 8 meter hydrauliska sidor
5
Joskin Balvagn 8 meter hydrauliska sidor
Όχημα μεταφοράς δεματίων, 4980619 4980619
  26272 Färjestaden, Σουηδία
Έτος κατασκευής: 2017
20.640 €
εξ. 25% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Dinapolis RP6000 Balvagn
6
Dinapolis RP6000 Balvagn
Όχημα μεταφοράς δεματίων, 4980618 4980618
  26272 Ängelholm, Σουηδία
Έτος κατασκευής: 2018
9.100 €
εξ. 25% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Sonstige Linka Storbalsvagn
5
Sonstige Linka Storbalsvagn
Όχημα μεταφοράς δεματίων, 4980617 4980617
  26272 Staffanstorp, Σουηδία
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Pronar Ballentransportwagen T026M
16
Pronar Ballentransportwagen T026M
Όχημα μεταφοράς δεματίων, 4980542 4980542
  63691 Ranstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Αερόφρενο, Υδραυλικός ασφαλιστής φορτίου, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 18000 kg, Σασί: Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης, Φρένα: Αερόφρενο, Ελαστικά: 520/50-17, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Renders NPSG 31
6
Renders NPSG 31
Όχημα μεταφοράς δεματίων, 4978799 4978799
  39175 Woltersdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Φωτισμός, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 08.05.2000, Μήκος Πλατφόρμας: 12.00 m, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Συνολικό βάρος: 36000 kg, Σασί: Τρίδυμο σασί, Φρένα: Αερόφρενο, Ελαστικά: 385/65 R22.5, ...
3.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Metal Tech Ballentransportwagen PB 11 t
7
Metal Tech Ballentransportwagen PB 11 t
Όχημα μεταφοράς δεματίων, 4978756 4978756
  03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Αερόφρενο, Μήκος Πλατφόρμας: 9.90 m, Πλήθος δεματίων: 30, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Σασί: Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης, Ελαστικά: 360/65-16, Επιφάνεια φόρτωσης: 23
14.550 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Metal Tech Ballentransportwagen PBD 8 t
5
Metal Tech Ballentransportwagen PBD 8 t
Όχημα μεταφοράς δεματίων, 4978698 4978698
  03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Αερόφρενο, Μήκος Πλατφόρμας: 6.60 m, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Φρένα: Αερόφρενο, Ελαστικά: 360/65-16, Επιφάνεια φόρτωσης: 15
11.315 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige Rundballenwagen
3
Sonstige Rundballenwagen
Όχημα μεταφοράς δεματίων, 4978215 4978215
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Σασί: Δίκυκλa
500 €
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 261