Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Όχημα μεταφοράς δεματίων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Όχημα μεταφοράς δεματίων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Pronar Ballentransportwagen, TO 24, 12,0 to, Tandem, NEU
Βίντεο
20
Pronar Ballentransportwagen, TO 24, 12,0 to, Tandem, NEU
Όχημα μεταφοράς δεματίων, jet1474435
49847 Itterbeck, Γερμανία
Φωτισμός, Συνολικό βάρος: 12.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Αερόφρενο, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 15,0/70 – 18 TL, Επιφάνεια φόρτωσης: L/B 7170/2450 mm
12.626 €
με 19% ΦΠΑ
10.610 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Metall- Fach Ballentransportanhänger  T 009 /1 T 009 / - 15 Tonnen
22
Metall- Fach Ballentransportanhänger T 009 /1 T 009 / - 15 Tonnen
Όχημα μεταφοράς δεματίων, jet2478344
94089 Neureichenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Αερόφρενο, Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης, Ελαστικά: 400/ 60 - 15,5 14 PR, Επιφάνεια φόρτωσης: 9,7 bis 10,5 Meter
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Ursus UBW18-R Ballenwagen
11
Ursus UBW18-R Ballenwagen
Όχημα μεταφοράς δεματίων, jet3383704
71254 Ditzingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης, Αερόφρενο, Ελαστικά: 500x50-17
15.315 €
με 19% ΦΠΑ
12.870 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Pronar Ballentransportwagen, TO 26; 18,0 to, NEU
Βίντεο
19
Pronar Ballentransportwagen, TO 26; 18,0 to, NEU
Όχημα μεταφοράς δεματίων, jet915686
49847 Itterbeck, Γερμανία
Φωτισμός, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης, Αερόφρενο, Ελαστικά: 500/50 - 17/14PR, Επιφάνεια φόρτωσης: L/B 9700 + 1100/2450 mm
15.791 €
με 19% ΦΠΑ
13.270 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Pronar Ballentransportwagen, TO 22 M; 10,0 to, NEU
Βίντεο
20
Pronar Ballentransportwagen, TO 22 M; 10,0 to, NEU
Όχημα μεταφοράς δεματίων, jet1586630
49847 Itterbeck, Γερμανία
Φωτισμός, Συνολικό βάρος: 10.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Αερόφρενο, Ελαστικά: 400/60-15,5, Επιφάνεια φόρτωσης: L/B 6500 + 550/2450
10.746 €
με 19% ΦΠΑ
9.030 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kröger PWO 302 mit hydraulischer Ladesicherung
Βίντεο
7
Kröger PWO 302 mit hydraulischer Ladesicherung
Όχημα μεταφοράς δεματίων, jet3711666
16845 Sieversdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Υδραυλικός ασφαλιστής φορτίου, Αερόφρενο, Φωτισμός, Ημερομηνία εγγραφής: 12.06.2017, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Μήκος Πλατφόρμας: 10.00 m, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Πλήθος δεματίων: 28, ...
23.741 €
με 19% ΦΠΑ
19.950 € καθαρά
ενοικίαση από 1.184,05 €
ανά μήνα
Δείτε αγγελία
Wiegert BWZ 782
Βίντεο
8
Wiegert BWZ 782
Όχημα μεταφοράς δεματίων, jet3020683
48336 Sassenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλήθος δεματίων: 24, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Τετράγωνα δεμάτια, Αερόφρενο, Ελαστικά: 500/45-22,5, Επιφάνεια φόρτωσης: 7,6m x 2,5 m
26.775 €
με 19% ΦΠΑ
22.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
TRANSPORTWAGEN BALENWAGEN PLATTE WAGEN
8
TRANSPORTWAGEN BALENWAGEN PLATTE WAGEN
Όχημα μεταφοράς δεματίων, jet2819020
6691 EX Gendt, Ολλανδία
Φωτισμός, Υδραυλικά φρένα, Πλήθος δεματίων: 40, Τετράγωνα δεμάτια, Λοιπά, Λοιπά, Ελαστικά: GOEDE STAAT, Επιφάνεια φόρτωσης: 2.42 mtr x 8.10 mtr
4.840 €
με 21% ΦΠΑ
4.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Wiegert BWD-1030
Βίντεο
9
Wiegert BWD-1030
Όχημα μεταφοράς δεματίων, jet3058748
48346 Ostbevern, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Φωτισμός, Πλήθος δεματίων: 32, Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης, Τετράγωνα δεμάτια, Αερόφρενο, Ελαστικά: 500/45-22,5, Επιφάνεια φόρτωσης: 2,5 x 10,3
35.403 €
με 19% ΦΠΑ
29.750 € καθαρά
Δείτε αγγελία
WIELTON PRS3/S14
4
WIELTON PRS3/S14
Όχημα μεταφοράς δεματίων, jet3664703
63691 Ranstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Μήκος Πλατφόρμας: 11.02 m, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης, Κυλινδρικά δεμάτια, Αερόφρενο, Επιφάνεια φόρτωσης: 26,72 m², ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Metaltech PB 8
4
Metaltech PB 8
Όχημα μεταφοράς δεματίων, jet3215061
36286 Neuenstein, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Συνολικό βάρος: 8.00 t, Μήκος Πλατφόρμας: 7.50 m, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Κυλινδρικά δεμάτια, Αερόφρενο, Ελαστικά: 385/55 R22.5, ...
10.950 €
με 19% ΦΠΑ
9.202 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Metaltech Ballentransportwagen
4
Metaltech Ballentransportwagen
Όχημα μεταφοράς δεματίων, jet1351916
36286 Neuenstein, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Συνολικό βάρος: 15.50 t, Μήκος Πλατφόρμας: 10.75 m, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης, Κυλινδρικά δεμάτια, Αερόφρενο, Επιφάνεια φόρτωσης: 2,45 x 9,9 m, ...
14.900 €
με 19% ΦΠΑ
12.521 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Metal-Fach Ballentransportwagen T954 – 5,9 t
5
ΝΈΑ Metal-Fach Ballentransportwagen T954 – 5,9 t
Όχημα μεταφοράς δεματίων, jet3774443
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Συνολικό βάρος: 7.80 t, Μήκος Πλατφόρμας: 6.00 m, Πλήθος δεματίων: 22, Κυλινδρικά δεμάτια, Δίκυκλa, Λοιπά, Ελαστικά: 400/60-15,3, Επιφάνεια φόρτωσης: 14,64 m²
8.009 €
με 19% ΦΠΑ
6.730 € καθαρά
Δείτε αγγελία
URSUS Ballenwagen UBW 18
10
URSUS Ballenwagen UBW 18
Όχημα μεταφοράς δεματίων, jet3129536
71254 Ditzingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Πλήθος δεματίων: 40, Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης, Τετράγωνα δεμάτια, Αερόφρενο, Ελαστικά: 500/50-17 (BKT)
14.970 €
με 19% ΦΠΑ
12.580 € καθαρά
Δείτε αγγελία
WIELTON Ballenwagen, Seitengerüst PRS-3S/S18 mit Seitengerüst
5
WIELTON Ballenwagen, Seitengerüst PRS-3S/S18 mit Seitengerüst
Όχημα μεταφοράς δεματίων, jet2464213
53919 Weilerswist, Felix-Wankel-Str.4, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Φωτισμός, Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης, Κυλινδρικά δεμάτια, Αερόφρενο, Ελαστικά: 500/50-17 BKT AW708 NEU, Επιφάνεια φόρτωσης: 2,51 x 9,72 m
27.370 €
με 19% ΦΠΑ
23.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
WIELTON Ballenwagen PRS-2S / S9
9
WIELTON Ballenwagen PRS-2S / S9
Όχημα μεταφοράς δεματίων, jet2348640
53919 Weilerswist, Felix-Wankel-Str.4, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Φωτισμός, Αερόφρενο, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Κυλινδρικά δεμάτια, Ελαστικά: 500/5017 BKT neu, Επιφάνεια φόρτωσης: 8050 x 2425
12.971 €
με 19% ΦΠΑ
10.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
WIELTON Ballenwagen PRS-3/S-14
8
WIELTON Ballenwagen PRS-3/S-14
Όχημα μεταφοράς δεματίων, jet2348635
53919 Weilerswist, Felix-Wankel-Str.4, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Φωτισμός, Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης, Κυλινδρικά δεμάτια, Αερόφρενο, Ελαστικά: 500/50 17 BKT neu, Επιφάνεια φόρτωσης: 9905 + 1100 mm
16.053 €
με 19% ΦΠΑ
13.490 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pronar T024
3
Pronar T024
Όχημα μεταφοράς δεματίων, jet3753363
97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 12.00 t, Μήκος Πλατφόρμας: 7.17 m, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Αερόφρενο, Ελαστικά: 15,070-18TL, Επιφάνεια φόρτωσης: 17,4
12.626 €
με 19% ΦΠΑ
10.610 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pronar T026KM mit hydr. Ballensicherung
13
Pronar T026KM mit hydr. Ballensicherung
Όχημα μεταφοράς δεματίων, jet3709772
25852 Sterdebüll, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Υδραυλικός ασφαλιστής φορτίου, Αερόφρενο, Φωτισμός, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Μήκος Πλατφόρμας: 9.90 m, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης, Αερόφρενο, ...
23.681 €
με 19% ΦΠΑ
19.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pronar T 026
13
Pronar T 026
Όχημα μεταφοράς δεματίων, jet3715636
97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Μήκος Πλατφόρμας: 10.70 m, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης, Αερόφρενο, Ελαστικά: 500/50-17, Επιφάνεια φόρτωσης: 26,2
15.791 €
με 19% ΦΠΑ
13.270 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pronar TB 3
9
Pronar TB 3
Όχημα μεταφοράς δεματίων, jet3668159
41844 Wegberg, Γερμανία
Αερόφρενο, Φωτισμός, Ημερομηνία εγγραφής: 25.07.2005, Συνολικό βάρος: 14.00 t, Μήκος Πλατφόρμας: 12.00 m, Τρίδυμο σασί, Κυλινδρικά δεμάτια, Αερόφρενο, Ελαστικά: 400/60-15.5 14PR
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
WIELTON PRS2/S9
8
WIELTON PRS2/S9
Όχημα μεταφοράς δεματίων, jet3664695
63691 Ranstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Συνολικό βάρος: 12.00 t, Μήκος Πλατφόρμας: 7.85 m, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Κυλινδρικά δεμάτια, Αερόφρενο, Ελαστικά: 500/50-17
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Pronar T 023
11
Pronar T 023
Όχημα μεταφοράς δεματίων, jet3669508
97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 15.00 t, Μήκος Πλατφόρμας: 10.70 m, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης, Αερόφρενο, Ελαστικά: 400/60-15,5, Επιφάνεια φόρτωσης: 26,2
13.185 €
με 19% ΦΠΑ
11.080 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pronar T 022
13
ΝΈΑ Pronar T 022
Όχημα μεταφοράς δεματίων, jet3772997
97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 8310.00 t, Μήκος Πλατφόρμας: 7.27 m, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Αερόφρενο, Ελαστικά: 400/60-15,5, Επιφάνεια φόρτωσης: 17,7
9.889 €
με 19% ΦΠΑ
8.310 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pronar T 026M SCHWARZ
6
Pronar T 026M SCHWARZ
Όχημα μεταφοράς δεματίων, jet3605607
25852 Sterdebüll, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Φωτισμός, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Μήκος Πλατφόρμας: 10.80 m, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης, Αερόφρενο, Επιφάνεια φόρτωσης: 10800x2500, Ελαστικά: 520/50-17
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
WIELTON PRS 24
7
WIELTON PRS 24
Όχημα μεταφοράς δεματίων, jet3569958
73485 Unterschneidheim-Zöbingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Φωτισμός, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Μήκος Πλατφόρμας: 10.00 m, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης, Αερόφρενο, Ελαστικά: 445/45-19.5, Επιφάνεια φόρτωσης: 10+1
22.800 €
με 19% ΦΠΑ
19.160 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Ursus UBW16-R
11
Ursus UBW16-R
Όχημα μεταφοράς δεματίων, jet3517509
71254 Ditzingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Συνολικό βάρος: 16.00 t, Μήκος Πλατφόρμας: 8.10 m, Πλήθος δεματίων: 24, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Αερόφρενο, Ελαστικά: 500x50-17
12.781 €
με 19% ΦΠΑ
10.740 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Oehler OL DDK 240 B
Βίντεο
17
Oehler OL DDK 240 B
Όχημα μεταφοράς δεματίων, jet3535269
41844 Wegberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Φωτισμός, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Μήκος Πλατφόρμας: 10.30 m, Πλήθος δεματίων: 34, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης, Αερόφρενο, Ελαστικά: 435/50R19.5
34.401 €
με 19% ΦΠΑ
28.908 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Krassort BALLENWAGEN
3
Krassort BALLENWAGEN
Όχημα μεταφοράς δεματίων, jet3568779
48336 Sassenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Υδραυλικός ασφαλιστής φορτίου, Συνολικό βάρος: 21.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης, Τετράγωνα δεμάτια, Αερόφρενο, Ελαστικά: 560/45R22.5, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kröger PWO302
Βίντεο
14
Kröger PWO302
Όχημα μεταφοράς δεματίων, jet3475601
49429 Rechterfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Μήκος Πλατφόρμας: 9800.00 m, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Αερόφρενο, Επιφάνεια φόρτωσης: 9800 x 2550mm, Ελαστικά: 385/65R22.5
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 205