Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Όχημα μεταφοράς δεματίων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Όχημα μεταφοράς δεματίων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Kröger PWO 302 mit hydraulischer Ballensicherung
Βίντεο
8
ΝΈΑ Kröger PWO 302 mit hydraulischer Ballensicherung
Όχημα μεταφοράς δεματίων, 3932790
16845 Sieversdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Υδραυλικός ασφαλιστής φορτίου, Αερόφρενο, Φωτισμός, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Μήκος Πλατφόρμας: 9.98 m, Πλήθος δεματίων: 28, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, ...
27.906 €
με 19% ΦΠΑ
23.450 € καθαρά
ενοικίαση από 1.184,05 €
ανά μήνα
Δείτε αγγελία
Pronar T 026
13
ΝΈΑ Pronar T 026
Όχημα μεταφοράς δεματίων, 3932733
97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Μήκος Πλατφόρμας: 10.77 m, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης, Αερόφρενο, Ελαστικά: 500/50-17, Επιφάνεια φόρτωσης: 26,2
15.791 €
με 19% ΦΠΑ
13.270 € καθαρά
Δείτε αγγελία
UNIA PL 6
8
ΝΈΑ UNIA PL 6
Όχημα μεταφοράς δεματίων, 3932646
25852 Sterdebüll, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 7.20 t, Μήκος Πλατφόρμας: 6000.00 m, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίκυκλa, Αερόφρενο, Ελαστικά: 12.5/80-15.3, Επιφάνεια φόρτωσης: 6000x2400
11.888 €
με 19% ΦΠΑ
9.990 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kramer M.S 6
10
Kramer M.S 6
Όχημα μεταφοράς δεματίων, 3928155
48249 Dülmen, Γερμανία
Φωτισμός, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 11.00 t, Μήκος Πλατφόρμας: 11.00 m, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Ελαστικά: 9.00 R20
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
WIELTON Ballentransportwagen PRS-3/S14 18to 40km/h NEU
8
WIELTON Ballentransportwagen PRS-3/S14 18to 40km/h NEU
Όχημα μεταφοράς δεματίων, 3927195
6830 Rankweil, Αυστρία
Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 18.00 t
16.200 €
με 20% ΦΠΑ
13.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
WIELTON 16 t 40 km/h Ausführung
8
WIELTON 16 t 40 km/h Ausführung
Όχημα μεταφοράς δεματίων, 3927174
6830 Rankweil, Αυστρία
Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 16.00 t, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο
16.680 €
με 20% ΦΠΑ
13.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
WIELTON Plattformwagen PRS-2/S9 12 to DL 40km/h NEU
8
WIELTON Plattformwagen PRS-2/S9 12 to DL 40km/h NEU
Όχημα μεταφοράς δεματίων, 3927170
6830 Rankweil, Αυστρία
Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 12.00 t, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο
14.040 €
με 20% ΦΠΑ
11.700 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fliegl ZPW 120B Ballentransportwagen
8
Fliegl ZPW 120B Ballentransportwagen
Όχημα μεταφοράς δεματίων, 3927158
6830 Rankweil, Αυστρία
Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 12000.00 t, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο
11.880 €
με 20% ΦΠΑ
9.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fliegl DPW 180 B
6
Fliegl DPW 180 B
Όχημα μεταφοράς δεματίων, 3924896
91522 Ansbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ελαστικά: 1
18.500 €
με 19% ΦΠΑ
15.546 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Ursus UBW18-R
10
Ursus UBW18-R
Όχημα μεταφοράς δεματίων, 3924160
39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Αερόφρενο, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 500/50-17
14.268 €
με 19% ΦΠΑ
11.990 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Other BROWNS 56 TRAILED BALE TRANSPORTER
5
Other BROWNS 56 TRAILED BALE TRANSPORTER
Όχημα μεταφοράς δεματίων, 3919438
SG88LZ Barkway, Μεγ. Βρετανία
1.703 €
με 20% ΦΠΑ
1.419 € καθαρά
Δείτε αγγελία
ASH-MF T 11-6
4
ASH-MF T 11-6
Όχημα μεταφοράς δεματίων, 3910757
73485 Unterschneidheim-Zöbingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 11.60 t, Μήκος Πλατφόρμας: 6.40 m, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Αερόφρενο, Ελαστικά: 500/40-17, Επιφάνεια φόρτωσης: 7.3
11.900 €
με 19% ΦΠΑ
10.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Balenklem 100-240 met euro
2
Balenklem 100-240 met euro
Όχημα μεταφοράς δεματίων, 3908467
8131ST wijhe, Ολλανδία
2.118 €
με 21% ΦΠΑ
1.750 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pronar T 023
10
Pronar T 023
Όχημα μεταφοράς δεματίων, 3907982
97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 15.00 t, Μήκος Πλατφόρμας: 10.77 m, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης, Αερόφρενο, Ελαστικά: 400/60-15,5, Επιφάνεια φόρτωσης: 26,2
13.185 €
με 19% ΦΠΑ
11.080 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Oehler OL DDK 240 BK
Βίντεο
9
Oehler OL DDK 240 BK
Όχημα μεταφοράς δεματίων, 3907940
58553 Halver, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Μήκος Πλατφόρμας: 10.30 m, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Πλήθος δεματίων: 34, Αερόφρενο, Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης, Κυλινδρικά δεμάτια, Ελαστικά: 560/45R22,5, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Balon R 85
4
Balon R 85
Όχημα μεταφοράς δεματίων, 3904708
59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2002
5.880 €
με 20% ΦΠΑ
4.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Ponav TV 18L
9
Ponav TV 18L
Όχημα μεταφοράς δεματίων, 3904153
74532 Ilshofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Αερόφρενο, Φωτισμός, Ημερομηνία εγγραφής: 01.09.2005, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Μήκος Πλατφόρμας: 12.20 m, Πλήθος δεματίων: 40, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Τετράγωνα δεμάτια, Αερόφρενο, ...
11.800 €
με 10.7% ΦΠΑ
10.659 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas Quadro Pack, Ballenstapelwagen
Βίντεο
5
Claas Quadro Pack, Ballenstapelwagen
Όχημα μεταφοράς δεματίων, 3902125
84069 Schierling, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999
5.950 €
με 19% ΦΠΑ
5.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pronar 3-achs Ballentransportwagen TO 26 M  einschl.  hydr. Ladungssicherung, 18 to, NEU
Βίντεο
20
Pronar 3-achs Ballentransportwagen TO 26 M einschl. hydr. Ladungssicherung, 18 to, NEU
Όχημα μεταφοράς δεματίων, 3900847
49847 Itterbeck, Γερμανία
Υδραυλικός ασφαλιστής φορτίου, Αερόφρενο, Φωτισμός, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Αερόφρενο, Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης, Επιφάνεια φόρτωσης: L/B: 9880/2517 mm, Ελαστικά: 500/50 - 17
23.687 €
με 19% ΦΠΑ
19.905 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pronar 2-achs Ballentransportwagen, TO 27 M; 18 to, NEU
2
Pronar 2-achs Ballentransportwagen, TO 27 M; 18 to, NEU
Όχημα μεταφοράς δεματίων, 3899644
49847 Itterbeck, Γερμανία
Αερόφρενο, Φωτισμός, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Αερόφρενο, Επιφάνεια φόρτωσης: L/B: 8500 + 1100/2470 mm
17.279 €
με 19% ΦΠΑ
14.520 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fortschritt 8m mit Zweikreisbremse
Fortschritt 8m mit Zweikreisbremse
Όχημα μεταφοράς δεματίων, 3898943
17094 Pragsdorf, Γερμανία
8.211 €
με 19% ΦΠΑ
6.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
ASH-MF T 15
9
ASH-MF T 15
Όχημα μεταφοράς δεματίων, 3898424
73485 Unterschneidheim-Zöbingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Φωτισμός, Συνολικό βάρος: 15.00 t, Μήκος Πλατφόρμας: 9.30 m, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης, Αερόφρενο, Ελαστικά: 500/50-17, Επιφάνεια φόρτωσης: 10.1
13.685 €
14.875 €

με 19% ΦΠΑ
11.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Carrier CHILLINGTON 56 BALE TRANSPORTER
5
Carrier CHILLINGTON 56 BALE TRANSPORTER
Όχημα μεταφοράς δεματίων, 3894342
SG88LZ Barkway, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
BRANTNER ZPW  12000
4
BRANTNER ZPW 12000
Όχημα μεταφοράς δεματίων, 3884058
30982 Pattensen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Φωτισμός, Μήκος Πλατφόρμας: 7.90 m, Συνολικό βάρος: 12.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Αερόφρενο, Ελαστικά: 19.00/45-17, Επιφάνεια φόρτωσης: 7900x2500
13.000 €
με 19% ΦΠΑ
10.924 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pronar TO 22 M AUFLAUFBRE
4
Pronar TO 22 M AUFLAUFBRE
Όχημα μεταφοράς δεματίων, 3882464
64823 Groß-Umstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
10.948 €
με 19% ΦΠΑ
9.200 € καθαρά
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 184