Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο
Κατάσταση πωλητή

Μεταχειρισμένα Όχημα μεταφοράς δεματίων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Όχημα μεταφοράς δεματίων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Pronar Demmler Joskin Farmtech Arcusin
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Metal-fach T014/2  Ballentransportwagen 2-K DL Bremsen mit ALB
13
Metal-fach T014/2 Ballentransportwagen 2-K DL Bremsen mit ALB
Όχημα μεταφοράς δεματίων, 4874092 4874092
  06193 Petersberg OT Beidersee, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 11.60 t, Μήκος Πλατφόρμας: 6.40 m, Πλήθος δεματίων: 26, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Είδος δεματίων: Κυλινδρικά δεμάτια, ...
12.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Demmler ZTL-L180 2-Achs-Ballenwagen
7
Demmler ZTL-L180 2-Achs-Ballenwagen
Όχημα μεταφοράς δεματίων, 4800364 4800364
  42555 Velbert-Langenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Αερόφρενο, Υδραυλικός ασφαλιστής φορτίου, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Μήκος Πλατφόρμας: 8.00 m, Πλήθος δεματίων: 28, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Joskin Wago TR10000 T20
9
Joskin Wago TR10000 T20
Όχημα μεταφοράς δεματίων, 4728270 4728270
  42555 Velbert-Langenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Αερόφρενο, Υδραυλικός ασφαλιστής φορτίου, Ημερομηνία εγγραφής: 26.05.2019, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Μήκος Πλατφόρμας: 10.00 m, Πλήθος δεματίων: 32, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Joskin Wago TR8000 D15
13
Joskin Wago TR8000 D15
Όχημα μεταφοράς δεματίων, 4728268 4728268
  42555 Velbert-Langenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Αερόφρενο, Υδραυλικός ασφαλιστής φορτίου, Ημερομηνία εγγραφής: 26.05.2019, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Μήκος Πλατφόρμας: 8.00 m, Πλήθος δεματίων: 24, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Fortschritt HW 80
Βίντεο
3
Fortschritt HW 80
Όχημα μεταφοράς δεματίων, 4821587 4821587
  16845 Sieversdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Αερόφρενο, Υδραυλικός ασφαλιστής φορτίου, Ημερομηνία εγγραφής: 27.07.2019, Συνολικό βάρος: 12.00 t, Μήκος Πλατφόρμας: 5000.00 m, Πλήθος δεματίων: 16, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
15.487 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
ενοικίαση από 995,00 €
ανά μήνα
logo
Δείτε αγγελία
Wilson Super Move 10
Βίντεο
8
Wilson Super Move 10
Όχημα μεταφοράς δεματίων, 4818934 4818934
  26624 Südbrookmerland, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Αερόφρενο, Υδραυλικός ασφαλιστής φορτίου, Ημερομηνία εγγραφής: 02.05.2019, Συνολικό βάρος: 16.50 t, Μήκος Πλατφόρμας: 6.80 m, Πλήθος δεματίων: 10, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Wiegert BWZ 782
Βίντεο
8
Wiegert BWZ 782
Όχημα μεταφοράς δεματίων, 3020683 3020683
  48336 Sassenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλήθος δεματίων: 24, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Είδος δεματίων: Τετράγωνα δεμάτια, Φρένα: Αερόφρενο, Ελαστικά: 500/45-22,5, Επιφάνεια φόρτωσης: 7,6m x 2,5 m
22.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Wilson Wilson Super Move 10
Βίντεο
14
Wilson Wilson Super Move 10
Όχημα μεταφοράς δεματίων, 4760800 4760800
  26624 Südbrookmerland, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Αερόφρενο, Υδραυλικός ασφαλιστής φορτίου, Συνολικό βάρος: 16.50 t, Μήκος Πλατφόρμας: 6.00 m, Πλήθος δεματίων: 10, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Pronar Ballenwagen T026KM Plattform Rundballen SOFORT verfügbar
-7%
11
Pronar Ballenwagen T026KM Plattform Rundballen SOFORT verfügbar
Όχημα μεταφοράς δεματίων, 4701474 4701474
  53919 Weilerswist, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Μήκος Πλατφόρμας: 9.88 m, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης, Είδος δεματίων: Κυλινδρικά δεμάτια, Φρένα: Αερόφρενο, ...
14.000 €
15.000 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pronar Ballenwagen T023M Plattform Rundballen SOFORT verfügbar
-8%
6
Pronar Ballenwagen T023M Plattform Rundballen SOFORT verfügbar
Όχημα μεταφοράς δεματίων, 4701462 4701462
  53919 Weilerswist, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 15.00 t, Μήκος Πλατφόρμας: 9.88 m, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης, Είδος δεματίων: Κυλινδρικά δεμάτια, Φρένα: Αερόφρενο, ...
12.000 €
13.000 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Metal-fach Ballentransportwagen T 009 | 11 Tonnen Nutzlast | TOP-ANGEBOT /SOFORT VERFÜGBAR
-28%
14
Metal-fach Ballentransportwagen T 009 | 11 Tonnen Nutzlast | TOP-ANGEBOT /SOFORT VERFÜGBAR
Όχημα μεταφοράς δεματίων, 4695405 4695405
  06193 Petersberg OT Beidersee, Γερμανία
Φωτισμός, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 15.00 t, Μήκος Πλατφόρμας: 9.55 m, Πλήθος δεματίων: 32, Σασί: Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης, Είδος δεματίων: Κυλινδρικά δεμάτια, Φρένα: Αερόφρενο, Ελαστικά: 500/50-17, ...
11.499 €
15.900 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Dinapolis Anhänger für Ballen RL-8100 14 t/Прицеп для перевозки тюков и рулонов RL 8100 14 тонн
3
Dinapolis Anhänger für Ballen RL-8100 14 t/Прицеп для перевозки тюков и рулонов RL 8100 14 тонн
Όχημα μεταφοράς δεματίων, 4724137 4724137
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Αερόφρενο, Υδραυλικά φρένα, Ημερομηνία εγγραφής: 12.06.2019, Συνολικό βάρος: 14.00 t, Μήκος Πλατφόρμας: 8.10 m, Πλήθος δεματίων: 30, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί, ...
14.500 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Pronar T 027 M 2-Achser Ballenwagen SOFORT
-7%
10
Pronar T 027 M 2-Achser Ballenwagen SOFORT
Όχημα μεταφοράς δεματίων, 4753639 4753639
  53919 Weilerswist, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Μήκος Πλατφόρμας: 9.60 m, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Είδος δεματίων: Κυλινδρικά δεμάτια, Φρένα: Αερόφρενο, ...
14.000 €
15.000 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone SDHA20
5
Krone SDHA20
Όχημα μεταφοράς δεματίων, 4791817 4791817
  84183 Niederviehbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Μήκος Πλατφόρμας: 12.00 m, Πλήθος δεματίων: 50, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Τρίδυμο σασί, Είδος δεματίων: Τετράγωνα δεμάτια, Φρένα: Χωρίς φρένο, ...
11.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
CynkoMet Ballenwagen T-608/2
11
CynkoMet Ballenwagen T-608/2
Όχημα μεταφοράς δεματίων, 4867314 4867314
  34626 Neukirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 10.00 t, Μήκος Πλατφόρμας: 7.50 m, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Είδος δεματίων: Κυλινδρικά δεμάτια, Φρένα: Αερόφρενο, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kröger PWO 24
7
Kröger PWO 24
Όχημα μεταφοράς δεματίων, 4506974 4506974
  16845 Sieversdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Αερόφρενο, Υδραυλικός ασφαλιστής φορτίου, Ημερομηνία εγγραφής: 01.02.2019, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Μήκος Πλατφόρμας: 9.80 m, Πλήθος δεματίων: 30, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
31.450 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
ενοικίαση από 1.350,00 €
ανά μήνα
logo
Δείτε αγγελία
Wilson Super Move 10
10
Wilson Super Move 10
Όχημα μεταφοράς δεματίων, 4486974 4486974
  26624 Südbrookmerland, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Αερόφρενο, Υδραυλικός ασφαλιστής φορτίου, Συνολικό βάρος: 16.50 t, Μήκος Πλατφόρμας: 6.50 m, Πλήθος δεματίων: 10, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Leffers Ballentransportwagen HL 21 BW
8
Leffers Ballentransportwagen HL 21 BW
Όχημα μεταφοράς δεματίων, 4322129 4322129
  26871 Aschendorf / Ems, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Αερόφρενο, Υδραυλικός ασφαλιστής φορτίου, Συνολικό βάρος: 21.00 t, Μήκος Πλατφόρμας: 9.60 m, Πλήθος δεματίων: 29, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης, ...
23.950 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
WIELTON PRS-3S/S24 Ballenwagen 24 to.
11
WIELTON PRS-3S/S24 Ballenwagen 24 to.
Όχημα μεταφοράς δεματίων, 4081998 4081998
  53919 Weilerswist, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Μήκος Πλατφόρμας: 9.90 m, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης, Είδος δεματίων: Κυλινδρικά δεμάτια, Φρένα: Αερόφρενο, ...
17.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
WIELTON Ballenwagen PRS-3S/S14  18 to. zGG - SOFORT
9
WIELTON Ballenwagen PRS-3S/S14 18 to. zGG - SOFORT
Όχημα μεταφοράς δεματίων, 2348635 2348635
  53919 Weilerswist, Felix-Wankel-Str.4, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Μήκος Πλατφόρμας: 9.90 m, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης, Είδος δεματίων: Κυλινδρικά δεμάτια, Φρένα: Αερόφρενο, ...
13.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Metal- Fach- T 014 /2- Ballentransportwagen T 014- 2 Ballentransportanhänger-Sonderpreis 2 K- DL Bremse
23
Metal- Fach- T 014 /2- Ballentransportwagen T 014- 2 Ballentransportanhänger-Sonderpreis 2 K- DL Bremse
Όχημα μεταφοράς δεματίων, 3011829 3011829
  94089 Neureichenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 11.60 t, Μήκος Πλατφόρμας: 6.40 m, Πλήθος δεματίων: 26, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Φρένα: Αερόφρενο, Ελαστικά: 500 / 50-17, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Metal-fach T 009 / - 15 Tonnen - mit Breiträder
15
Metal-fach T 009 / - 15 Tonnen - mit Breiträder
Όχημα μεταφοράς δεματίων, 2478344 2478344
  94089 Neureichenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 15.00 t, Μήκος Πλατφόρμας: 9.30 m, Πλήθος δεματίων: 34, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης, Φρένα: Αερόφρενο, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
ZASLAW 3-Achser Ballenwagen D745-14
20
ZASLAW 3-Achser Ballenwagen D745-14
Όχημα μεταφοράς δεματίων, 4033130 4033130
  53919 Weilerswist, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 18.60 t, Μήκος Πλατφόρμας: 9.94 m, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης, Είδος δεματίων: Κυλινδρικά δεμάτια, Φρένα: Αερόφρενο, ...
13.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
WIELTON PRS-2S/S12  Ballenwagen 16 to. SOFORT verfügbar
11
WIELTON PRS-2S/S12 Ballenwagen 16 to. SOFORT verfügbar
Όχημα μεταφοράς δεματίων, 3803128 3803128
  53919 Weilerswist, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 16.00 t, Μήκος Πλατφόρμας: 7.85 m, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Είδος δεματίων: Κυλινδρικά δεμάτια, Φρένα: Αερόφρενο, ...
12.605 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Wiegert BWL 1040
5
Wiegert BWL 1040
Όχημα μεταφοράς δεματίων, 3327191 3327191
  48346 Ostbevern, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 15.00 t, Μήκος Πλατφόρμας: 10.40 m, Πλήθος δεματίων: 32, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης, Είδος δεματίων: Τετράγωνα δεμάτια, ...
23.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 237