Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Όχημα μεταφοράς δεματίων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Όχημα μεταφοράς δεματίων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Pronar Dreiachs-Ballentransportwagen T 028KM NEU (24to)
10
Pronar Dreiachs-Ballentransportwagen T 028KM NEU (24to)
Όχημα μεταφοράς δεματίων, jet3049780
09487 Schlettau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Φωτισμός, Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης, Αερόφρενο, Ελαστικά: 445/45R19.5 , Επιφάνεια φόρτωσης: LxB: 9900/110000 x 2400(2470) mmm
27.727 EUR
με 19% ΦΠΑ
23.300 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Metal-Fach T014/1 Ballentransportanhänger Ballenanhänger Ballenwagen
4
Metal-Fach T014/1 Ballentransportanhänger Ballenanhänger Ballenwagen
Όχημα μεταφοράς δεματίων, jet2959710
39114 Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Αερόφρενο, Ελαστικά: 400/60-15.5 14 PR, Επιφάνεια φόρτωσης: 7,3
8.990 EUR
με 19% ΦΠΑ
7.555 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Pronar Ballentransportwagen; TO 24 M, 12,0 to, Tandem, NEU
Βίντεο
20
Pronar Ballentransportwagen; TO 24 M, 12,0 to, Tandem, NEU
Όχημα μεταφοράς δεματίων, jet1586649
49847 Itterbeck, Γερμανία
Φωτισμός, Συνολικό βάρος: 12.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Αερόφρενο, Ελαστικά: 15,0/70-18 TL, Επιφάνεια φόρτωσης: LB 7170/2450 mm
12.828 EUR
με 19% ΦΠΑ
10.780 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Keltec BC-10
Βίντεο
4
Keltec BC-10
Όχημα μεταφοράς δεματίων, jet2469603
78333 Stockach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλήθος δεματίων: 10, Δίδυμο σασί, Κυλινδρικά δεμάτια, Ελαστικά: 550/22.5
34.391 EUR
με 19% ΦΠΑ
28.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Metal- Fach- T 014 /2- Ballentransportwagen T 014- 2 Ballentransportanhänger-Sonderpreis 2 K- DL Bremse
20
Metal- Fach- T 014 /2- Ballentransportwagen T 014- 2 Ballentransportanhänger-Sonderpreis 2 K- DL Bremse
Όχημα μεταφοράς δεματίων, jet3011829
94089 Neureichenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Φωτισμός, Πλήθος δεματίων: 26, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Αερόφρενο, Ελαστικά: 400/60-15,3
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
WIELTON PRS3/S14
4
WIELTON PRS3/S14
Όχημα μεταφοράς δεματίων, jet3664703
63691 Ranstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Μήκος Πλατφόρμας: 11.02 m, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης, Κυλινδρικά δεμάτια, Αερόφρενο, Ελαστικά: 500/50-17, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
WIELTON PRS2/S9
8
WIELTON PRS2/S9
Όχημα μεταφοράς δεματίων, jet3664695
63691 Ranstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Συνολικό βάρος: 12.00 t, Μήκος Πλατφόρμας: 7.85 m, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Κυλινδρικά δεμάτια, Αερόφρενο, Ελαστικά: 500/50-17
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Pronar T022 aus Betriebsaufgabe
4
Pronar T022 aus Betriebsaufgabe
Όχημα μεταφοράς δεματίων, jet3664371
27442 Glinstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Φωτισμός, Συνολικό βάρος: 8.00 t, Μήκος Πλατφόρμας: 7.00 m, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Φρένο προστασίας κατά της υπερτάχυνσης, Ελαστικά: 400/65-15.5, Επιφάνεια φόρτωσης: 6,5x2,4m
9.500 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
8.582 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Pronar T 028 KM
8
Pronar T 028 KM
Όχημα μεταφοράς δεματίων, jet3660947
9631 Allerborn, Λουξεμβούργο
Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Μήκος Πλατφόρμας: 9.88 m, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης, Αερόφρενο, Ελαστικά: 445/45 R 19.5
19.773 EUR
με 17% ΦΠΑ
16.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Wielton PRS 24
8
Wielton PRS 24
Όχημα μεταφοράς δεματίων, jet3652828
73485 Unterschneidheim-Zöbingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης, Ελαστικά: 445/45-19.5
20.500 EUR
με 19% ΦΠΑ
17.227 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά SPX7011
3
SPX7011
Όχημα μεταφοράς δεματίων, jet3647206
12000 RODEZ, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2016
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
MACER
2
MACER
Όχημα μεταφοράς δεματίων, jet3646306
9775 Weicherdange, Λουξεμβούργο
4.500 EUR
με 17% ΦΠΑ
3.846 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fliegl Unbekannt
7
Fliegl Unbekannt
Όχημα μεταφοράς δεματίων, jet3644783
26607 Aurich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
11.781 EUR
με 19% ΦΠΑ
9.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Pronar T 026
14
Pronar T 026
Όχημα μεταφοράς δεματίων, jet3644388
97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Μήκος Πλατφόρμας: 10.77 m, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης, Αερόφρενο, Ελαστικά: 500/50-17, Επιφάνεια φόρτωσης: 26,2
15.791 EUR
με 19% ΦΠΑ
13.270 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Parkland 325
Sonstige / Other Parkland 325
Όχημα μεταφοράς δεματίων, jet3644334
17094 Pragsdorf, Γερμανία
7.021 EUR
με 19% ΦΠΑ
5.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Pronar T025
5
Pronar T025
Όχημα μεταφοράς δεματίων, jet3644303
64-120 Garzyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2015
8.130 EUR
με 23% ΦΠΑ
6.610 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Brantner Z 18051/2 XXL
Brantner Z 18051/2 XXL
Όχημα μεταφοράς δεματίων, jet3641578
36251 Bad Hersfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
23.600 EUR
με 19% ΦΠΑ
19.832 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Pronar T025M
Pronar T025M
Όχημα μεταφοράς δεματίων, jet3641386
Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Κυλινδρικά δεμάτια, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Αερόφρενο, Ελαστικά: 500/50-17
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Cynkomet Przyczepa do Bel 10 ton T-608/2,  Trailer Platform
6
Cynkomet Przyczepa do Bel 10 ton T-608/2, Trailer Platform
Όχημα μεταφοράς δεματίων, jet3623405
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
11.224 EUR
με 23% ΦΠΑ
9.125 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Pronar T 022
19
Pronar T 022
Όχημα μεταφοράς δεματίων, jet3622725
97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 10.00 t, Μήκος Πλατφόρμας: 7.27 m, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Αερόφρενο, Ελαστικά: 400/60-15,5, Επιφάνεια φόρτωσης: 17,7
9.889 EUR
με 19% ΦΠΑ
8.310 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Eigenbau
4
Eigenbau
Όχημα μεταφοράς δεματίων, jet3620569
8544 Nagem, Λουξεμβούργο
Φωτισμός, Αερόφρενο, Μήκος Πλατφόρμας: 8.40 m, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Αερόφρενο
4.563 EUR
με 17% ΦΠΑ
3.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά M4 25FT BALE TRAILER
3
M4 25FT BALE TRAILER
Όχημα μεταφοράς δεματίων, jet3657327
ME18 6BL -, Μεγ. Βρετανία
5.289 EUR
με 20% ΦΠΑ
4.407 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Marshall 22' bale trailer in very good condition. 2008.
6
Marshall 22' bale trailer in very good condition. 2008.
Όχημα μεταφοράς δεματίων, jet3656658
BA8 0TF -, Μεγ. Βρετανία
5.356 EUR
με 20% ΦΠΑ
4.463 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Pronar T 024
3
Pronar T 024
Όχημα μεταφοράς δεματίων, jet3617592
97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 12.00 t, Μήκος Πλατφόρμας: 7.17 m, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Αερόφρενο, Ελαστικά: 15,0/70-18TL, Επιφάνεια φόρτωσης: 17,4
12.626 EUR
με 19% ΦΠΑ
10.610 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kemper Ballenautomat BE 125 Express Ballensammelwagen
6
Kemper Ballenautomat BE 125 Express Ballensammelwagen
Όχημα μεταφοράς δεματίων, jet3612655
54578 Zilsdorf, Γερμανία
Φωτισμός, Πλήθος δεματίων: 125, Δεμάτια υψηλής πίεσης
5.990 EUR

Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Fasterholt RB 87
6
Sonstige / Other Fasterholt RB 87
Όχημα μεταφοράς δεματίων, jet3612485
17094 Pragsdorf, Γερμανία
5.653 EUR
με 19% ΦΠΑ
4.750 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Pronar T028KM
20
Pronar T028KM
Όχημα μεταφοράς δεματίων, jet3608455
97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Αερόφρενο, Υδραυλικός ασφαλιστής φορτίου, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Μήκος Πλατφόρμας: 9.90 m, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης, Αερόφρενο, Ελαστικά: 445/45R19,5, ...
23.372 EUR
με 19% ΦΠΑ
19.640 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Pronar T023
10
Pronar T023
Όχημα μεταφοράς δεματίων, jet3607959
97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Μήκος Πλατφόρμας: 10.70 m, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης, Ελαστικά: 500/50-17, Επιφάνεια φόρτωσης: 26,2
15.791 EUR
με 19% ΦΠΑ
13.270 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Metal-Fach  Ballentransportwagen T020 – 18t
13
Metal-Fach Ballentransportwagen T020 – 18t
Όχημα μεταφοράς δεματίων, jet3606371
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Συνολικό βάρος: 21.50 t, Μήκος Πλατφόρμας: 9.81 m, Πλήθος δεματίων: 36, Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης, Λοιπά, Ελαστικά: 500/50-17, Επιφάνεια φόρτωσης: 22,96
24.776 EUR
με 19% ΦΠΑ
20.820 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Metal-Fach  Ballentransportwagen T027 – 12,2t
10
Metal-Fach Ballentransportwagen T027 – 12,2t
Όχημα μεταφοράς δεματίων, jet3606296
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Συνολικό βάρος: 15.00 t, Μήκος Πλατφόρμας: 6.77 m, Πλήθος δεματίων: 24, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Λοιπά, Ελαστικά: 500/50-17, Επιφάνεια φόρτωσης: 15,84
18.326 EUR
με 19% ΦΠΑ
15.400 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 200