Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όχημα μεταφοράς ζώων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Προαιρετικές επιλογές

Μεταχειρισμένα Όχημα μεταφοράς ζώων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Όχημα μεταφοράς ζώων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Μηχάνημα
της ημέρας
Rolland
4
ΝΈΑ Rolland
Όχημα μεταφοράς ζώων, 3932948
36304 Alsfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίκυκλa, Αερόφρενο, Χάλυβας
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Stock Viehanhänger
5
Stock Viehanhänger
Όχημα μεταφοράς ζώων, 3930684
93352 Rohr, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1986, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Δίδυμο σασί, Φρένο προστασίας κατά της υπερτάχυνσης, Πλαστικοποιημένη σανίδα, Διαστάσεις: 2,60x1,30x1,50, Ελαστικά: 175 SR 14
1.490 €
με 10.7% ΦΠΑ
1.346 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Joskin Betimax RDS-P 5000 absenkbar
Βίντεο
3
Joskin Betimax RDS-P 5000 absenkbar
Όχημα μεταφοράς ζώων, 3929576
4630 Soumagne, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2017, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίκυκλa, Αερόφρενο, Χάλυβας, Διαστάσεις: 5,00x2,23, Ελαστικά: 435/45R19.5 neu
17.061 €
με 21% ΦΠΑ
14.100 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Joskin Betimax RDS-P 7500 absenkbar
Βίντεο
3
Joskin Betimax RDS-P 7500 absenkbar
Όχημα μεταφοράς ζώων, 3929573
4630 Soumagne, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2017, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Αερόφρενο, Χάλυβας, Διαστάσεις: 7,50x2,23, Ελαστικά: 435/50R19.5 neu
20.812 €
με 21% ΦΠΑ
17.200 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Hauswirth B 4
7
Hauswirth B 4
Όχημα μεταφοράς ζώων, 3929423
59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1990, Διαστάσεις: Länge: 4,
2.280 €
με 20% ΦΠΑ
1.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Joskin Betimax R6000S
Βίντεο
5
Joskin Betimax R6000S
Όχημα μεταφοράς ζώων, 3928315
4630 Soumagne, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2017, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίκυκλa, Αερόφρενο, Χάλυβας, Ελαστικά: 435/50R19.5 neu, Διαστάσεις: 6,0Lx2,23B
11.737 €
με 21% ΦΠΑ
9.700 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Ifor Williams  TA510G 12X6
4
Ifor Williams TA510G 12X6
Όχημα μεταφοράς ζώων, 3926569
SN153RG Chippenham, Μεγ. Βρετανία
6.267 €
με 20% ΦΠΑ
5.222 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Ifor Williams  TA510G 12X7
4
Ifor Williams TA510G 12X7
Όχημα μεταφοράς ζώων, 3926558
SN153RG Chippenham, Μεγ. Βρετανία
7.766 €
με 20% ΦΠΑ
6.471 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Menke
12
Menke
Όχημα μεταφοράς ζώων, 3924766
33129 Delbrück, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1984, Ημερομηνία εγγραφής: 02.01.1984, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Αερόφρενο, Αλουμίνιο, Διαστάσεις: 14m²
3.900 €
με 10.7% ΦΠΑ
3.523 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Masson 6000
8
Masson 6000
Όχημα μεταφοράς ζώων, 3921650
59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1998, Διαστάσεις: Länge: 6,
5.400 €
με 20% ΦΠΑ
4.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Hoffmann SDAH Viehtransporter
8
Hoffmann SDAH Viehtransporter
Όχημα μεταφοράς ζώων, 3912760
55624 Rhaunen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ελαστικά: 195R14 98J
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Marquardt Exklusiv 2000
10
Marquardt Exklusiv 2000
Όχημα μεταφοράς ζώων, 3912758
55624 Rhaunen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Ελαστικά: 195/65R15
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Ifor Williams  TA510G 12
4
Ifor Williams TA510G 12
Όχημα μεταφοράς ζώων, 3908595
SN153RG Chippenham, Μεγ. Βρετανία
4.762 €
με 20% ΦΠΑ
3.969 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Joskin RDS6000
6
Joskin RDS6000
Όχημα μεταφοράς ζώων, 3908562
8131ST wijhe, Ολλανδία
15.428 €
με 21% ΦΠΑ
12.750 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Stema PKW Viehanhänger
5
Stema PKW Viehanhänger
Όχημα μεταφοράς ζώων, 3908441
04668 Grimma, Γερμανία
Ελαστικά: 185770 R14
2.023 €
με 19% ΦΠΑ
1.700 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pronar T 046
8
Pronar T 046
Όχημα μεταφοράς ζώων, 3907996
97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Αερόφρενο, Δίκυκλa, Ελαστικά: 11,5/80 15,3
9.092 €
με 19% ΦΠΑ
7.640 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pronar T 046/1
20
Pronar T 046/1
Όχημα μεταφοράς ζώων, 3905721
97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Αερόφρενο, Ελαστικά: 11,5/8015,3
11.722 €
με 19% ΦΠΑ
9.850 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Krasemann
4
Krasemann
Όχημα μεταφοράς ζώων, 3905708
46286 Dorsten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Ημερομηνία εγγραφής: 30.10.1990, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Πλαστικοποιημένη σανίδα, Φρένο προστασίας κατά της υπερτάχυνσης, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 195/60 R14, Διαστάσεις: 1.60m x 3m
1.800 €
με 10.7% ΦΠΑ
1.626 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Other 12FT CATTLE TRAILER
Other 12FT CATTLE TRAILER
Όχημα μεταφοράς ζώων, 3905065
DE65HL Ashbourne, Μεγ. Βρετανία
4.020 €
με 20% ΦΠΑ
3.350 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Other 10 X 6 CATTLE TRAILER
Other 10 X 6 CATTLE TRAILER
Όχημα μεταφοράς ζώων, 3905064
DE65HL Ashbourne, Μεγ. Βρετανία
1.635 €
με 20% ΦΠΑ
1.363 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Viehanhänger Viehwagen Viehaufbau Viehtransporter ähnlich Menke Finkl Stehmann Kaba Pezzaioli
Όχημα μεταφοράς ζώων, 3901676
33335 Gütersloh, Γερμανία
Λοιπά, Αλουμίνιο
3.800 €
με 19% ΦΠΑ
3.193 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Other ROLLVAN 52
Other ROLLVAN 52
Όχημα μεταφοράς ζώων, 3900928
Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Pezzaioli R24P1F  3 Stock Viehanhänger
3
Pezzaioli R24P1F 3 Stock Viehanhänger
Όχημα μεταφοράς ζώων, 3896460
47626 Kevelaer, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991, Ημερομηνία εγγραφής: 08.08.1991, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Αλουμίνιο, Αερόφρενο, Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης, Διαστάσεις: 9,4m x 2,5m, Ελαστικά: 215/75R17,5
12.495 €
με 19% ΦΠΑ
10.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pronar T046 Kurier 6
6
Pronar T046 Kurier 6
Όχημα μεταφοράς ζώων, 3895416
46459 Rees-Millingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίκυκλa, Αερόφρενο, Ελαστικά: 11.5/80-15.3
8.350 €
με 19% ΦΠΑ
7.017 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Hauswirth B 5
10
Hauswirth B 5
Όχημα μεταφοράς ζώων, 3894515
59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1995, Διαστάσεις: Länge: 5,
2.280 €
με 20% ΦΠΑ
1.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 153