Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όχημα μεταφοράς ζώων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Προαιρετικές επιλογές

Μεταχειρισμένα Όχημα μεταφοράς ζώων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Όχημα μεταφοράς ζώων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Pronar Viehtransportanhänger Kurier 46/2, 12 to, absenkbar, NEU
20
Pronar Viehtransportanhänger Kurier 46/2, 12 to, absenkbar, NEU
Όχημα μεταφοράς ζώων, jit1256189
49847 Itterbeck, Γερμανία
Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Αερόφρενο, Χάλυβας, Ελαστικά: 14,0/65-16, Διαστάσεις: Kasten L/B/H: 7000/2300/2140 mm
20.052 EUR
με 19% ΦΠΑ
16.850 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Gebr. Pronar Viehanhänger Kurier 10,  Auflaufbremse, Gummiboden, ABE + Tüv
20
Gebr. Pronar Viehanhänger Kurier 10, Auflaufbremse, Gummiboden, ABE + Tüv
Όχημα μεταφοράς ζώων, jit3361977
49847 Itterbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Πλαστικοποιημένη σανίδα, Φρένο προστασίας κατά της υπερτάχυνσης, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 360/65-16
7.676 EUR
με 19% ΦΠΑ
6.450 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Pronar Viehanhänger, NEU, Kurier 6 für 6 GV,   Kurier 10 für 10 GV, Kurier 46/2 für 12 GV hydr. absenkbar
20
Pronar Viehanhänger, NEU, Kurier 6 für 6 GV, Kurier 10 für 10 GV, Kurier 46/2 für 12 GV hydr. absenkbar
Όχημα μεταφοράς ζώων, jit1605420
49847 Itterbeck, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Pronar Viehtransportanhänger Kurier 6, 5,1 to, NEU,
17
Pronar Viehtransportanhänger Kurier 6, 5,1 to, NEU,
Όχημα μεταφοράς ζώων, jit642216
49847 Itterbeck, Γερμανία
Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίκυκλa, Αερόφρενο, Πλαστικοποιημένη σανίδα, Ελαστικά: 11.5/80 - 15,3 14PR, Διαστάσεις: Pritsche L/B/H 4200/2400/2050 mm
9.092 EUR
με 19% ΦΠΑ
7.640 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
N.O.Landtechnik Treibwagen
6
N.O.Landtechnik Treibwagen
Όχημα μεταφοράς ζώων, jit3123288
48607 Ochtrup, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Μέγιστη ταχύτητα: 6 km/h, Δίκυκλa
4.046 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.400 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz
15
ΝΈΑ Mercedes-Benz
Όχημα μεταφοράς ζώων, jit3667322
Γερμανία
6.664 EUR
με 19% ΦΠΑ
5.600 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Bannas 1,5 Stock
9
Bannas 1,5 Stock
Όχημα μεταφοράς ζώων, jit3664604
49393 Lohne , Γερμανία
Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Αερόφρενο, Αλουμίνιο, Ελαστικά: LKW
4.500 EUR

Δείτε αγγελία
Veewagen 5-6 koeien Veewagen, veekar
9
Veewagen 5-6 koeien Veewagen, veekar
Όχημα μεταφοράς ζώων, jit3656625
8107 AG BROEKLAND, Ολλανδία
Δίκυκλa, Ξύλο, Διαστάσεις: 5x2
2.360 EUR
με 21% ΦΠΑ
1.950 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other BLOMERT T28EP Pferde-/Viehanhä
3
Sonstige / Other BLOMERT T28EP Pferde-/Viehanhä
Όχημα μεταφοράς ζώων, jit3653270
25899 Niebüll, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Ελαστικά: 205/50R15
1.349 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.134 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Eigenbau-Viehanhänger 4-5 GV
3
Sonstige / Other Eigenbau-Viehanhänger 4-5 GV
Όχημα μεταφοράς ζώων, jit3653257
25899 Niebüll, Γερμανία
Ελαστικά: 12.5/80-18
298 EUR
με 19% ΦΠΑ
250 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Eigenbau Viehanhänger
3
Sonstige / Other Eigenbau Viehanhänger
Όχημα μεταφοράς ζώων, jit3653208
25899 Niebüll, Γερμανία
1.950 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.639 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Schlögl SPF/2 2005/160
7
Schlögl SPF/2 2005/160
Όχημα μεταφοράς ζώων, jit3652802
83556 Griesstätt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1989
1.651 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
1.491 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Pronar Kurier T 046/2
8
Pronar Kurier T 046/2
Όχημα μεταφοράς ζώων, jit3648404
9631 Allerborn, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 2017, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Χάλυβας, Αερόφρενο, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 400/60 - 15.5, Διαστάσεις: 6990 x 2300 x 2100
18.129 EUR
με 17% ΦΠΑ
15.495 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Pronar T 046/2
17
Pronar T 046/2
Όχημα μεταφοράς ζώων, jit3646287
97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Αερόφρενο, Ελαστικά: 14,065-16
20.052 EUR
με 19% ΦΠΑ
16.850 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Pronar T 046/1
16
Pronar T 046/1
Όχημα μεταφοράς ζώων, jit3644395
97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης, Ελαστικά: 11,5/80 15,3
11.722 EUR
με 19% ΦΠΑ
9.850 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Pronar T046 Kurier 6
3
Pronar T046 Kurier 6
Όχημα μεταφοράς ζώων, jit3641387
Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Πλαστικοποιημένη σανίδα, Φρένο προστασίας κατά της υπερτάχυνσης, Δίκυκλa, Ελαστικά: 11,5/80-15,3
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Agados Veewagen
5
Agados Veewagen
Όχημα μεταφοράς ζώων, jit3627182
9403 VA Assen, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Eigenbau Holzaufbau
4
Eigenbau Holzaufbau
Όχημα μεταφοράς ζώων, jit3625525
54634 Bitburg, Γερμανία
Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Δίκυκλa, Ξύλο
1.000 EUR
με 19% ΦΠΑ
840 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Maack
4
Maack
Όχημα μεταφοράς ζώων, jit3625308
37574 Einbeck, Γερμανία
Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h
1.200 EUR

Δείτε αγγελία
Gomm SGV15
5
Gomm SGV15
Όχημα μεταφοράς ζώων, jit3625113
88456 Ingoldingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993, Ημερομηνία εγγραφής: 10.03.1993, Αλουμίνιο, Φρένο προστασίας κατά της υπερτάχυνσης, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 195/65R15, Διαστάσεις: 4,8x2x2,3m
2.350 EUR

Δείτε αγγελία
Cynkomet Przyczepa KURIER-6,  T-677, Animal Trailer  Mono Axial, LANDWIRTSCHAFTLICHE ANHÄNGER
9
Cynkomet Przyczepa KURIER-6, T-677, Animal Trailer Mono Axial, LANDWIRTSCHAFTLICHE ANHÄNGER
Όχημα μεταφοράς ζώων, jit3623421
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
7.534 EUR
με 23% ΦΠΑ
6.125 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Cynkomet Przyczepa KURIER-6, T-677, Animal Trailer Mono Axial, LANDWIRTSCHAFTLICHE ANHÄNGER
3
Cynkomet Przyczepa KURIER-6, T-677, Animal Trailer Mono Axial, LANDWIRTSCHAFTLICHE ANHÄNGER
Όχημα μεταφοράς ζώων, jit3623416
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
8.764 EUR
με 23% ΦΠΑ
7.125 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Cynkomet Przyczepa KURIER 10 T-678, Animal Trailer KURIER  10 T 678  Tandem
10
Cynkomet Przyczepa KURIER 10 T-678, Animal Trailer KURIER 10 T 678 Tandem
Όχημα μεταφοράς ζώων, jit3623412
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
10.455 EUR
με 23% ΦΠΑ
8.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Blomert
4
Blomert
Όχημα μεταφοράς ζώων, jit3623089
49324 Melle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Μέγιστη ταχύτητα: 100 km/h, Δίδυμο σασί, Φρένο προστασίας κατά της υπερτάχυνσης, Αλουμίνιο
10.115 EUR
με 19% ΦΠΑ
8.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά 2011 ROLLAND LIVESTOCK TRAILER
4
2011 ROLLAND LIVESTOCK TRAILER
Όχημα μεταφοράς ζώων, jit3658907
OX14 3AY -, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Eigenbau
9
Eigenbau
Όχημα μεταφοράς ζώων, jit3614297
59514 Welver, Γερμανία
Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Πλαστικοποιημένη σανίδα, Αερόφρενο, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Διαστάσεις: 2,4 x 6,8
2.499 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.100 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Marsman veewagen
3
Marsman veewagen
Όχημα μεταφοράς ζώων, jit3608377
8107 AG BROEKLAND, Ολλανδία
Δίκυκλa, Ξύλο
605 EUR
με 21% ΦΠΑ
500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Seitengitter  für Viehwagen/Viehtransporter
2
Seitengitter für Viehwagen/Viehtransporter
Όχημα μεταφοράς ζώων, jit3608037
46459 Rees-Millingen, Γερμανία
595 EUR
με 19% ΦΠΑ
500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Jyfa veewagen *ACTIE*
2
Jyfa veewagen *ACTIE*
Όχημα μεταφοράς ζώων, jit3606676
8107 AG BROEKLAND, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Μέγιστη ταχύτητα: 50 km/h, Δίκυκλa, Λοιπά, Διαστάσεις: 5x2x2.5
10.830 EUR
με 21% ΦΠΑ
8.950 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Cynkomet Kurier 10 Viehwagen
11
Sonstige / Other Cynkomet Kurier 10 Viehwagen
Όχημα μεταφοράς ζώων, jit3606625
17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Δίδυμο σασί, Αερόφρενο
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 150