Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όχημα μεταφοράς ζώων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Προαιρετικές επιλογές

Μεταχειρισμένα Όχημα μεταφοράς ζώων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Όχημα μεταφοράς ζώων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Pronar Joskin BAOS Böckmann
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
LKW Viehanhaenger Eigenbau
9
ΝΈΑ LKW Viehanhaenger Eigenbau
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4807993 4807993
  7737 Colmar-Berg, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 1992
8.300 €
χωρίς 17% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
veewagen veewagen
7
ΝΈΑ veewagen veewagen
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4807645 4807645
  8734 HE Oosterend, Ολλανδία
1.200 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other UNIVERSAL VEEWAGEN
9
ΝΈΑ Sonstige / Other UNIVERSAL VEEWAGEN
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4805444 4805444
  2973 AN Molenaarsgraaf, Ολλανδία
3.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
vee wagen
12
vee wagen
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4802517 4802517
  7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Μέγιστη ταχύτητα: 50 km/h, Υλικό πλαϊνών: Ξύλο
1.000 €
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Ifor Williams DP120-12/3
5
Ifor Williams DP120-12/3
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4801976 4801976
  84163 Marklkofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Συνολικό βάρος: 3.50 t, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Υλικό πλαϊνών: Αλουμίνιο, Ελαστικά: 12", Διαστάσεις: 366x188x188cm
6.200 €
Δείτε αγγελία
 Viehanhänger
12
Viehanhänger
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4801898 4801898
  9640 Kötschach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1989, Συνολικό βάρος: 3.00 t, Υλικό πλαϊνών: Ξύλο
1.318,58 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Joskin Seitengitter 3 mtr.
3
Joskin Seitengitter 3 mtr.
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4799394 4799394
  48720 Rosendahl, Γερμανία
609,24 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pronar T 046/1
5
Pronar T 046/1
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4798044 4798044
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Συνολικό βάρος: 8.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί, Φρένα: Αερόφρενο, Ελαστικά: 11,5/80 15,3
8.210 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Pronar T 046/2
5
Pronar T 046/2
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4798036 4798036
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Συνολικό βάρος: 12.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί, Φρένα: Αερόφρενο, Ελαστικά: 14,0/65-16
16.230 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Pronar T 046
5
Pronar T 046
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4798030 4798030
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Συνολικό βάρος: 5.50 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίκυκλa, Φρένα: Αερόφρενο, Ελαστικά: 11,5/80 15,3
6.975 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Grünberg
12
Grünberg
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4796015 4796015
  25855 Haselund, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Συνολικό βάρος: 4.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Σασί: Δίκυκλa, Φρένα: Φρένο προστασίας κατά της υπερτάχυνσης, Υλικό πλαϊνών: Ξύλο, Ελαστικά: 11.5/80-15.3
1.800 €
Δείτε αγγελία
Pronar Kurier 6
7
Pronar Kurier 6
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4795962 4795962
  09487 Schlettau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Συνολικό βάρος: 5.50 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίκυκλa, Φρένα: Αερόφρενο, Υλικό πλαϊνών: Πλαστικοποιημένη σανίδα, Ελαστικά: 400/60-15,5, Διαστάσεις: L/B/H 4200/2400/2050 mm
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Pronar Kurier 10/1 T046/2
10
Pronar Kurier 10/1 T046/2
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4795908 4795908
  09487 Schlettau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Συνολικό βάρος: 12.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί, Φρένα: Αερόφρενο, Υλικό πλαϊνών: Χάλυβας, Ελαστικά: 14.0/65-16, Διαστάσεις: LxBxH: 7,0m x 2,3m x 2,1m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Rolland B4
9
Rolland B4
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4795812 4795812
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1992, Διαστάσεις: Länge: 4,
2.250 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hand-made ARTISANALE
5
Hand-made ARTISANALE
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4795755 4795755
  62136 RICHEBOURG, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1990, Διαστάσεις: Länge: 3,
990 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Masson B 6000 L
8
Masson B 6000 L
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4795728 4795728
  7737 Colmar-Berg, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 2001
7.685 €
χωρίς 17% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
EML
4
EML
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4794236 4794236
  7471 GJ Goor, Ολλανδία
Ελαστικά: 13.0/75-16, Διαστάσεις: 5,5 mtr x 2 mtr
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Ka-Ba Bannas / Ka-Ba AT 18/85
19
Ka-Ba Bannas / Ka-Ba AT 18/85
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4794063 4794063
  49838 Lengerich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1985, Ημερομηνία εγγραφής: 26.02.1986, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Φρένα: Αερόφρενο, Υλικό πλαϊνών: Αλουμίνιο, ...
3.500 €
Δείτε αγγελία
Viehwagen
5
Viehwagen
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4792015 4792015
  46459 Rees-Millingen, Γερμανία
Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Σασί: Δίκυκλa, Υλικό πλαϊνών: Ξύλο, Ελαστικά: 10.5-18
1.490,51 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Knies VA 3
9
Knies VA 3
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4790906 4790906
  59609 Anröchte, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Συνολικό βάρος: 3.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Σασί: Δίκυκλa, Υλικό πλαϊνών: Πλαστικοποιημένη σανίδα, Ελαστικά: 11,5/80 - 15,3 14 PR, Διαστάσεις: 3000 X 2300 X 2000 mm
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Böckmann Duo C
20
Böckmann Duo C
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4787599 4787599
  04668 Grimma, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1987
1.200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
CynkoMet Przyczepa do przwozu zwierząt / Viehtransport Anhanger KURIER 6T
6
CynkoMet Przyczepa do przwozu zwierząt / Viehtransport Anhanger KURIER 6T
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4786937 4786937
  46-300 Olesno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Συνολικό βάρος: 5.19 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίκυκλa, Φρένα: Αερόφρενο, Υλικό πλαϊνών: Πλαστικοποιημένη σανίδα, Ελαστικά: 11,5/80-15,3, Διαστάσεις: 5720/2420/2790mm
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Leffers Serie 2000
11
Leffers Serie 2000
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4783985 4783985
  16559 Liebenwalde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.1998, Συνολικό βάρος: 6.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Σασί: Δίκυκλa, Φρένα: Φρένο προστασίας κατά της υπερτάχυνσης, Υλικό πλαϊνών: Πλαστικοποιημένη σανίδα, ...
1.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 JPM 24ft Livestock Trailer
2
JPM 24ft Livestock Trailer
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4780879 4780879
  SN15 3QX Wiltshire, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Müller Mitteltal
4
Müller Mitteltal
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4775053 4775053
  36304 Alsfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1989, Συνολικό βάρος: 7.60 t, Φρένα: Αερόφρενο
3.500 €
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 176