Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όχημα μεταφοράς ζώων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Προαιρετικές επιλογές

Μεταχειρισμένα Όχημα μεταφοράς ζώων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Όχημα μεταφοράς ζώων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Pronar Joskin BAOS Böckmann Mercedes-Benz
Hilken TT 5700
4
ΝΈΑ Hilken TT 5700
Όχημα μεταφοράς ζώων, 5143132 5143132
  16833 Lentzke, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Ελαστικά: 560/60 R 22.5
14.800 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BAOS BVAD 54018
11
BAOS BVAD 54018
Όχημα μεταφοράς ζώων, 5141130 5141130
  48727 Billerbeck, Γερμανία
Ημερομηνία εγγραφής: 23.04.2012, Συνολικό βάρος: 3500 kg, Υλικό πλαϊνών: Αλουμίνιο, Ελαστικά: 195 R 14 C 103J
10.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Eigenbau
3
Eigenbau
Όχημα μεταφοράς ζώων, 5124151 5124151
  53359 Rheinbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1961, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Συνολικό βάρος: 4550 kg, Σασί: Δίκυκλa, Φρένα: Αερόφρενο, Υλικό πλαϊνών: Αλουμίνιο, Ελαστικά: 275/70 R22.5, Διαστάσεις: 6,0m x 2,5m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Pongratz VA282T
12
Pongratz VA282T
Όχημα μεταφοράς ζώων, 5122227 5122227
  8850 Murau, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Συνολικό βάρος: 2600000 kg, Υλικό πλαϊνών: Αλουμίνιο
5.158,33 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Veewagen 250Lx150Bx140H
5
Veewagen 250Lx150Bx140H
Όχημα μεταφοράς ζώων, 5121370 5121370
  3738 CA Maartensdijk, Ολλανδία
Σασί: Δίκυκλa, Φρένα: Χωρίς φρένο, Υλικό πλαϊνών: Ξύλο, Διαστάσεις: 250x150x140 cm
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Pronar Kurier 6
7
Pronar Kurier 6
Όχημα μεταφοράς ζώων, 5119558 5119558
  09487 Schlettau, Γερμανία
Υδραυλικά φρένα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 5500 kg, Σασί: Δίκυκλa, Φρένα: Αερόφρενο, Υλικό πλαϊνών: Πλαστικοποιημένη σανίδα, Ελαστικά: 400/60-15,5, Διαστάσεις: L/B/H 4200/2400/2050 mm
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Sonstige Holzaufbau 1 Tier
5
Sonstige / Other Sonstige Holzaufbau 1 Tier
Όχημα μεταφοράς ζώων, 5114441 5114441
  49828 Neuenhaus, Γερμανία
210,08 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Joskin Seitengitter 3 mtr.
3
Joskin Seitengitter 3 mtr.
Όχημα μεταφοράς ζώων, 5114403 5114403
  48720 Rosendahl, Γερμανία
609,24 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Knies VA 12
3
Knies VA 12
Όχημα μεταφοράς ζώων, 5101053 5101053
  37327 Wingerode, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002
5.500 €
Δείτε αγγελία
Ka-Ba
7
Ka-Ba
Όχημα μεταφοράς ζώων, 5101051 5101051
  59510 Lippetal, Γερμανία
Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Σασί: Δίκυκλa, Φρένα: Αερόφρενο, Υλικό πλαϊνών: Αλουμίνιο
8.000 €
Δείτε αγγελία
Joskin Betimax
7
Joskin Betimax
Όχημα μεταφοράς ζώων, 5098456 5098456
  DT83PP Beatminster, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2019, Διαστάσεις: Länge: 6,
16.413 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Joskin RDS 7500 Betimax
6
Joskin RDS 7500 Betimax
Όχημα μεταφοράς ζώων, 5098454 5098454
  DT83PP Beatminster, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2018, Διαστάσεις: Länge: 7,5
21.178 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige VX8200
6
Sonstige VX8200
Όχημα μεταφοράς ζώων, 5093147 5093147
  12000 RODEZ, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2011
11.900 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige Hogg 24ft Sheep Trailer With Hydraulic Decks
4
Sonstige Hogg 24ft Sheep Trailer With Hydraulic Decks
Όχημα μεταφοράς ζώων, 5091287 5091287
  SN15 3QX Wiltshire, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Sonstige Sonstiges
6
Sonstige Sonstiges
Όχημα μεταφοράς ζώων, 5088091 5088091
  84513 Töging am Inn, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Pronar Kurier T046/2
6
Pronar Kurier T046/2
Όχημα μεταφοράς ζώων, 5081843 5081843
  18276 Mühlengeez, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ελαστικά: 400/60-15,5
19.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Rolland RollVan 52
10
Rolland RollVan 52
Όχημα μεταφοράς ζώων, 5073234 5073234
  LN8 3WA Lincs, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2019
14.707 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sommer SDAH Viehtransporter
9
Sommer SDAH Viehtransporter
Όχημα μεταφοράς ζώων, 5072731 5072731
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1999, Συνολικό βάρος: 18000000 kg, Υλικό πλαϊνών: Ξύλο
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Sonstige JPM 24ft Livestock Trailer
3
Sonstige JPM 24ft Livestock Trailer
Όχημα μεταφοράς ζώων, 5070271 5070271
  SN15 3QX Wiltshire, Μεγ. Βρετανία
13.530 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pronar T 046/1
11
Pronar T 046/1
Όχημα μεταφοράς ζώων, 5044370 5044370
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 8000 kg, Σασί: Δίδυμο σασί, Φρένα: Αερόφρενο, Υλικό πλαϊνών: Ξύλο, Ελαστικά: 11,5/80-15,3, Διαστάσεις: 7,98m/2,51m/3m
9.120 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Pronar T 046
8
Pronar T 046
Όχημα μεταφοράς ζώων, 5044340 5044340
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 5500 kg, Σασί: Δίκυκλa, Φρένα: Αερόφρενο, Υλικό πλαϊνών: Ξύλο, Ελαστικά: 11,5/80 15,3, Διαστάσεις: 6,1m/2,51m/2,78m
6.975 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Ifor Williams Demountable Livestock Trailer
2
Ifor Williams Demountable Livestock Trailer
Όχημα μεταφοράς ζώων, 5039613 5039613
  SN15 3QX Wiltshire, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Ifor Williams Livestock Trailer
2
Ifor Williams Livestock Trailer
Όχημα μεταφοράς ζώων, 5039619 5039619
  SN15 3QX Wiltshire, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Sonstige Hogg 24ft Livestock Trailer With Sheep Decks
3
Sonstige Hogg 24ft Livestock Trailer With Sheep Decks
Όχημα μεταφοράς ζώων, 5039595 5039595
  SN15 3QX Wiltshire, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Sonstige Marshall Livestock Trailers
5
Sonstige Marshall Livestock Trailers
Όχημα μεταφοράς ζώων, 5039594 5039594
  SN15 3QX Wiltshire, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 141