Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όχημα μεταφοράς ζώων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο
Προαιρετικές επιλογές

Μεταχειρισμένα Όχημα μεταφοράς ζώων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Όχημα μεταφοράς ζώων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Petersen-Rickers GV 14 - 40 km/h 12 Tonnen GG
9
Petersen-Rickers GV 14 - 40 km/h 12 Tonnen GG
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4357134
  25852 Sterdebüll, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Συνολικό βάρος: 12.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Αερόφρενο, Πλαστικοποιημένη σανίδα, Ελαστικά: 19.0/45-17, Διαστάσεις: 7000x2300x2000mm
3.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Ifor Williams TA510 12'
7
Ifor Williams TA510 12'
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4357086
  KA65JW AYR, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2006, Συνολικό βάρος: 3500.00 t, Φρένο προστασίας κατά της υπερτάχυνσης
3.384 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Ifor Williams DP120 14' Tri-Axle
7
Ifor Williams DP120 14' Tri-Axle
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4357058
  KA65JW AYR, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2010, Συνολικό βάρος: 3500.00 t, Φρένο προστασίας κατά της υπερτάχυνσης
4.088 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Cynko-Met REDUZIERTER PREIS! - Anhanger fur Viehtransport "KURIER 6"
6
Cynko-Met REDUZIERTER PREIS! - Anhanger fur Viehtransport "KURIER 6"
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4357053
  46-300 Olesno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Συνολικό βάρος: 5190.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίκυκλa, Πλαστικοποιημένη σανίδα, Ελαστικά: 11,5/80-15,3, Διαστάσεις: 5720/2420/2790mm
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Ifor Williams DP120 14' Tri-Axle
4
Ifor Williams DP120 14' Tri-Axle
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4357048
  KA65JW AYR, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2012, Συνολικό βάρος: 3500.00 t, Φρένο προστασίας κατά της υπερτάχυνσης
4.536 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Ifor Williams 14' CATTLE TRAILER
Ifor Williams 14' CATTLE TRAILER
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4354101
  YO11 3UH Scarborough, Μεγ. Βρετανία
4.258 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Ifor Williams TRI-AXLE CATTLE TRAILER
4
Ifor Williams TRI-AXLE CATTLE TRAILER
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4354089
  YO11 3UH Scarborough, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Houghton Parkhouse
Houghton Parkhouse
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4353866
  Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2012
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Pronar Viehtransportwagen Kurier 10 - Vorführmaschine
10
Pronar Viehtransportwagen Kurier 10 - Vorführmaschine
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4352342
  09487 Schlettau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Φρένο προστασίας κατά της υπερτάχυνσης, Πλαστικοποιημένη σανίδα, Ελαστικά: 11,5/80-15,3, Διαστάσεις: LxB: 5960 x 2360 mm
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Ka-Ba AT 24/80
16
Ka-Ba AT 24/80
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4350914
  27404 Wiersdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Ημερομηνία εγγραφής: 21.12.1998, Συνολικό βάρος: 24000.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης, Αερόφρενο, Αλουμίνιο, Ελαστικά: 245/70R 17,5, ...
8.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Rolland 4 METRES
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4349036
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1990, Διαστάσεις: Länge: 4,
2.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Westfalia Veekar Westfalia
Westfalia Veekar Westfalia
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4347740
  9723 TW Groningen, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Köstner  PVT 7,4
8
Köstner PVT 7,4
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4347419
  98553 Rappelsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1988, Συνολικό βάρος: 7.40 t, Δίδυμο σασί, Αερόφρενο, Αλουμίνιο
3.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Wico 7T
6
Wico 7T
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4347385
  7471 GJ Goor, Ολλανδία
Ελαστικά: 11.5/80-15.3
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Fortuna
7
Fortuna
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4347344
  47929 Grefrath, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Δίκυκλa, Φρένο προστασίας κατά της υπερτάχυνσης, Ελαστικά: 355/60 R18
5.950 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Masson 6000
9
Masson 6000
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4345901
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1998, Διαστάσεις: Länge: 6,
3.750 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bruneau SRB 5390
8
Bruneau SRB 5390
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4345898
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2002
4.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Cynkomet Powerfarm Przyczepa do przewozu zwierząt 6 ton
5
Cynkomet Powerfarm Przyczepa do przewozu zwierząt 6 ton
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4345764
  64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018
6.500 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mühlberger 250/12 T
4
Mühlberger 250/12 T
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4344998
  6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
1.650 €
Δείτε αγγελία
Tiedemann
3
Tiedemann
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4342408
  27607 Geestland OT Neuenwalde, Γερμανία
Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Δίκυκλa, Φρένο προστασίας κατά της υπερτάχυνσης, Ξύλο, Ελαστικά: 11,5/80-15.3
1.429 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pronar T 046
3
Pronar T 046
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4341024
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Συνολικό βάρος: 5.50 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίκυκλa, Αερόφρενο, Ελαστικά: 11,5/80-15,3
7.760 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Humbauer Atis
7
Humbauer Atis
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4340010
  7410 Angelsberg, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 2007
2.735 €
χωρίς 17% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 MCM 20ft Livestock Trailer With Sheep Decks
2
MCM 20ft Livestock Trailer With Sheep Decks
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4337825
  SN15 3QX Wiltshire, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
veekar 250x150x140cm
5
veekar 250x150x140cm
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4337446
  3738 CA Maartensdijk, Ολλανδία
Δίκυκλa, Χωρίς φρένο, Ξύλο, Διαστάσεις: 250x150x140cm
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Humbaur HTV 243016 AG
8
Humbaur HTV 243016 AG
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4337306
  08539 Oberpirk, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Συνολικό βάρος: 2.60 t, Μέγιστη ταχύτητα: 100 km/h, Δίδυμο σασί, Φρένο προστασίας κατά της υπερτάχυνσης, Αλουμίνιο, Ελαστικά: 185/65 R14, Διαστάσεις: 3,12m x 1,70m x 2,00m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 195