Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όχημα μεταφοράς ζώων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Προαιρετικές επιλογές

Μεταχειρισμένα Όχημα μεταφοράς ζώων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Όχημα μεταφοράς ζώων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Pronar Kurier 6, Lagermaschine
2
ΝΈΑ Pronar Kurier 6, Lagermaschine
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4106069
09487 Schlettau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Συνολικό βάρος: 5.50 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίκυκλa, Αερόφρενο, Πλαστικοποιημένη σανίδα, Ελαστικά: 400/60-15,5, Διαστάσεις: L/B/H 4200/2400/2050 mm
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
CynkoMet Kurier 6 verzinkt, Lagermaschine
8
ΝΈΑ CynkoMet Kurier 6 verzinkt, Lagermaschine
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4106056
09487 Schlettau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Δίκυκλa, Αερόφρενο, Πλαστικοποιημένη σανίδα, Ελαστικά: 445/45R19,5, Διαστάσεις: LxBxH: 4.165 x 2.230 x 2.000 mm
5.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Veewagen 4 mtr veewagen 4 mtr
3
Veewagen 4 mtr veewagen 4 mtr
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4104251
8107 AG Broekland, Ολλανδία
Δίκυκλa, Αλουμίνιο, Διαστάσεις: 4x2
950 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Emil Doll
7
Emil Doll
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4103711
09487 Schlettau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1987, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Αερόφρενο, Χάλυβας, Διαστάσεις: LängexHöhe: 8,40 x 4 m
8.500 €

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Böckmann T2V
5
Böckmann T2V
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4097037
49439 Steinfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1985, Ημερομηνία εγγραφής: 29.04.1986, Συνολικό βάρος: 2.00 t, Δίδυμο σασί, Φρένο προστασίας κατά της υπερτάχυνσης, Πλαστικοποιημένη σανίδα, Ελαστικά: 195/60R14
1.200 €

Δείτε αγγελία
Joskin Betimax RDS 6003
5
Joskin Betimax RDS 6003
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4088024
54634 Bitburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίκυκλa, Αερόφρενο, Χάλυβας, Ελαστικά: 435/50R19,5, Διαστάσεις: 400 X 80
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Eigenbau-Viehanhänger 4-5 GV
3
Sonstige / Other Eigenbau-Viehanhänger 4-5 GV
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4082272
25899 Niebüll, Γερμανία
Ελαστικά: 12.5/80-18
250 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other BLOMERT T28EP Pferde-/Viehanhä
3
Sonstige / Other BLOMERT T28EP Pferde-/Viehanhä
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4082260
25899 Niebüll, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Ελαστικά: 205/50R15
839 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
CynkoMet Viehwagen T-678 KURIER-10
10
CynkoMet Viehwagen T-678 KURIER-10
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4081594
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Δίδυμο σασί, Αερόφρενο, Ξύλο, Ελαστικά: 11.5/80-15,3 12pr, Διαστάσεις: 5.975 x 2.250 x 2.000
8.804 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
CynkoMet Viehwagen T-677 KURIER-6
10
CynkoMet Viehwagen T-677 KURIER-6
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4081573
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Δίκυκλa, Αερόφρενο, Ξύλο, Ελαστικά: 11.5/80-15,3 12pr, Διαστάσεις: 4.165 x 2.230 x 2.000
6.732 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pronar T 046/2
19
Pronar T 046/2
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4081388
97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Συνολικό βάρος: 12.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Αερόφρενο
16.850 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Joskin Betimax RDS G 6000
5
Joskin Betimax RDS G 6000
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4080450
72189 Vöhringen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
15.350 €

Δείτε αγγελία
Ifor Williams  TA510G 12X6
4
Ifor Williams TA510G 12X6
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4078676
SN153RG Chippenham, Μεγ. Βρετανία
5.222 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fortschritt IFA L60 1218 Viehtransporter
10
Fortschritt IFA L60 1218 Viehtransporter
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4071970
06712 Salsitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Συνολικό βάρος: 12.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Αερόφρενο, Χάλυβας
4.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pronar PRONAR Kurier 10/1 (T 046/2)
8
Pronar PRONAR Kurier 10/1 (T 046/2)
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4069444
09487 Schlettau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Αερόφρενο, Λοιπά, Ελαστικά: 14.0/65-16, Διαστάσεις: LxBxH: 7,0m x 2,3m x 2,1m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Pronar Viehtransportwagen Kurier 10
5
Pronar Viehtransportwagen Kurier 10
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4069443
09487 Schlettau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Αερόφρενο, Πλαστικοποιημένη σανίδα, Ελαστικά: 11,5/80-15,3, Διαστάσεις: LxB: 5960 x 2360 mm
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Bannas Engter ZSB
4
Bannas Engter ZSB
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4069182
98739 Schmiedefeld, Γερμανία
Συνολικό βάρος: 12.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Αερόφρενο, Αλουμίνιο, Ελαστικά: 16/70 R 20, Διαστάσεις: 9,1 x 2,5
3.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Wolf-Landtechnik GmbH  Kurier 6 Verzinkte Version
7
Wolf-Landtechnik GmbH Kurier 6 Verzinkte Version
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4068249
06193 Petersberg (Halle Saale), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Δίκυκλa, Αερόφρενο, Χάλυβας, Ελαστικά: 11.5/80-15,3 12pr, Διαστάσεις: 6
7.600 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pronar T 046
7
Pronar T 046
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4049232
97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Συνολικό βάρος: 5.50 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίκυκλa, Αερόφρενο, Ελαστικά: 11,5/80 15,3
7.640 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
IVECO Viehtransporter 90 - 13
6
IVECO Viehtransporter 90 - 13
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4048951
89547 Gerstetten, Γερμανία
Αλουμίνιο
4.900 €

Δείτε αγγελία
Pronar T046/1
20
Pronar T046/1
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4046363
97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Συνολικό βάρος: 8.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Αερόφρενο, Ελαστικά: 11,5/80 15,3
9.850 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Joskin RDS P 6000
6
Joskin RDS P 6000
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4046357
09569 Oederan, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίκυκλa, Αερόφρενο, Χάλυβας, Ελαστικά: 435/50R19.5
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Overig
9
Overig
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4038134
7261 LE Ruurlo, Ολλανδία
Δίκυκλa, Ξύλο, Διαστάσεις: 2,15x4.80 mtr
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Dinapolis Viehwagen RV 510 5t 5.1m / animal trailer
9
Dinapolis Viehwagen RV 510 5t 5.1m / animal trailer
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4023441
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Υδραυλικά φρένα, Συνολικό βάρος: 5.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίκυκλa, Αερόφρενο, Χάλυβας, Ελαστικά: 400/60-15.5, Διαστάσεις: 5.1 x 2.35 m
6.350 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Ka-Ba 3 Stock Viehanhänger
10
Ka-Ba 3 Stock Viehanhänger
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4016754
48703 Stadtlohn, Γερμανία
Ημερομηνία εγγραφής: 05.11.2011, Αλουμίνιο
34.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 156