Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όχημα μεταφοράς ζώων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Προαιρετικές επιλογές

Μεταχειρισμένα Όχημα μεταφοράς ζώων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Όχημα μεταφοράς ζώων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Pronar Viehtransportanhänger  Kurier 10, 8,0 to, NEU, sofort ab Lager
20
Pronar Viehtransportanhänger Kurier 10, 8,0 to, NEU, sofort ab Lager
Όχημα μεταφοράς ζώων, jit642219
49847 Itterbeck, Γερμανία
Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Αερόφρενο, Πλαστικοποιημένη σανίδα, Ελαστικά: 11.5/80-15,3, Διαστάσεις: Pritsche L/B/H 6000/2400/2050 mm
11.722 €
με 19% ΦΠΑ
9.850 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Gebr. Pronar Viehanhänger Kurier 10,  Auflaufbremse, Gummiboden, ABE + Tüv
20
Gebr. Pronar Viehanhänger Kurier 10, Auflaufbremse, Gummiboden, ABE + Tüv
Όχημα μεταφοράς ζώων, jit3361977
49847 Itterbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Δίδυμο σασί, Φρένο προστασίας κατά της υπερτάχυνσης, Πλαστικοποιημένη σανίδα, Ελαστικά: 360/65-16
7.676 €
με 19% ΦΠΑ
6.450 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Pronar Viehtransportanhänger Kurier 46/2, 12 to, absenkbar, NEU
20
Pronar Viehtransportanhänger Kurier 46/2, 12 to, absenkbar, NEU
Όχημα μεταφοράς ζώων, jit1256189
49847 Itterbeck, Γερμανία
Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Αερόφρενο, Χάλυβας, Ελαστικά: 14,0/65-16, Διαστάσεις: Kasten L/B/H: 7000/2300/2140 mm
20.052 €
με 19% ΦΠΑ
16.850 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Pronar Viehanhänger, NEU, Kurier 6 für 6 GV,   Kurier 10 für 10 GV, Kurier 46/2 für 12 GV hydr. absenkbar
20
Pronar Viehanhänger, NEU, Kurier 6 für 6 GV, Kurier 10 für 10 GV, Kurier 46/2 für 12 GV hydr. absenkbar
Όχημα μεταφοράς ζώων, jit1605420
49847 Itterbeck, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Top-Agro BEST QUALITY KURIER-6  AKTION Viehtransportanhänger CYNKOMET Viehwagen
10
Top-Agro BEST QUALITY KURIER-6 AKTION Viehtransportanhänger CYNKOMET Viehwagen
Όχημα μεταφοράς ζώων, jit2567984
59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Πλαστικοποιημένη σανίδα, Αερόφρενο, Δίκυκλa, Ελαστικά: 11.5/80-15,3 12pr, Διαστάσεις: 6
5.900 €
6.900 €


Δείτε αγγελία
CynkoMet Viehwagen T-678 KURIER-10
10
CynkoMet Viehwagen T-678 KURIER-10
Όχημα μεταφοράς ζώων, jit3757790
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Ξύλο, Αερόφρενο, Δίδυμο σασί, Διαστάσεις: 5.975 x 2.250 x 2.000, Ελαστικά: 11.5/80-15,3 12pr
10.477 €
με 19% ΦΠΑ
8.804 € καθαρά
Δείτε αγγελία
CynkoMet Viehwagen T-677 KURIER-6
10
CynkoMet Viehwagen T-677 KURIER-6
Όχημα μεταφοράς ζώων, jit3757756
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Ξύλο, Αερόφρενο, Δίκυκλa, Διαστάσεις: 4.165 x 2.230 x 2.000, Ελαστικά: 11.5/80-15,3 12pr
7.549 €
με 19% ΦΠΑ
6.344 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pronar Viehtransportwagen Kurier 10
5
Pronar Viehtransportwagen Kurier 10
Όχημα μεταφοράς ζώων, jit3570707
09487 Schlettau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Αερόφρενο, Χάλυβας, Ελαστικά: 11,5/80-15,3, Διαστάσεις: LxB: 5960 x 2360 mm
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Pronar PRONAR Kurier 10/1 (T 046/2)
8
Pronar PRONAR Kurier 10/1 (T 046/2)
Όχημα μεταφοράς ζώων, jit3564211
09487 Schlettau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Αερόφρενο, Χάλυβας, Διαστάσεις: LxBxH: 7,0m x 2,3m x 2,1m, Ελαστικά: 14.0/65-16
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Pronar T 046/2
13
Pronar T 046/2
Όχημα μεταφοράς ζώων, jit3425252
93158 Teublitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Αερόφρενο, Χάλυβας, Ελαστικά: 400/60-15,5, Διαστάσεις: 8920/2530/2800 mm
17.917 €
με 19% ΦΠΑ
15.056 € καθαρά
Δείτε αγγελία
CynkoMet Kurier 6 Verzinkt
8
CynkoMet Kurier 6 Verzinkt
Όχημα μεταφοράς ζώων, jit3560977
09487 Schlettau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Δίκυκλa, Αερόφρενο, Πλαστικοποιημένη σανίδα, Ελαστικά: 445/45R19,5, Διαστάσεις: LxBxH: 4.165 x 2.230 x 2.000 mm
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Stehmann 3-Achs Viehanhänger 24to 3-Stock mit Ketten 40km/h-Zulassung
8
Stehmann 3-Achs Viehanhänger 24to 3-Stock mit Ketten 40km/h-Zulassung
Όχημα μεταφοράς ζώων, jit3560641
48599 Gronau-Epe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Ημερομηνία εγγραφής: 30.06.1992, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης, Αερόφρενο, Αλουμίνιο, Ελαστικά: 215/75R17,5
5.999 €
με 19% ΦΠΑ
5.041 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pronar Kurier T 046/2
8
Pronar Kurier T 046/2
Όχημα μεταφοράς ζώων, jit3648404
9631 Allerborn, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 2017, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Αερόφρενο, Χάλυβας, Ελαστικά: 400/60 - 15.5, Διαστάσεις: 6990 x 2300 x 2100
18.129 €
με 17% ΦΠΑ
15.495 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Joskin RDS P 6000
4
Joskin RDS P 6000
Όχημα μεταφοράς ζώων, jit3109391
36110 Schlitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίκυκλa, Αερόφρενο, Χάλυβας, Ελαστικά: 435/50R19.5, Διαστάσεις: 6x2,23
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
NOC Agro Viehtransportanhänger L 6250
4
NOC Agro Viehtransportanhänger L 6250
Όχημα μεταφοράς ζώων, jit3109259
09487 Schlettau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Δίκυκλa, Αερόφρενο, Χάλυβας, Διαστάσεις: 6m x 2,5m, Ελαστικά: 385/65 R22,5
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Pronar Kurier 10 + hydr. Heckklappe
10
Pronar Kurier 10 + hydr. Heckklappe
Όχημα μεταφοράς ζώων, jit3254051
25852 Sterdebüll, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Αερόφρενο, Πλαστικοποιημένη σανίδα, Ελαστικά: 11.5/80-15.3, Διαστάσεις: 6000x2360
12.721 €
με 19% ΦΠΑ
10.690 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Viehwagen für Groß Vieh Viehanhänger
5
Viehwagen für Groß Vieh Viehanhänger
Όχημα μεταφοράς ζώων, jit3379025
48691 Vreden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Δίκυκλa, Φρένο προστασίας κατά της υπερτάχυνσης, Ξύλο, Ελαστικά: 15/55/17/14 RP/18RP, Διαστάσεις: 5000x2500mm
9.758 €
με 19% ΦΠΑ
8.200 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Böckmann P 10 SP
7
Böckmann P 10 SP
Όχημα μεταφοράς ζώων, jit2572347
57610 Altenkirchen, Γερμανία
Ημερομηνία εγγραφής: 09.05.1996, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Δίδυμο σασί, Φρένο προστασίας κατά της υπερτάχυνσης, Πλαστικοποιημένη σανίδα, Ελαστικά: 185/60 R14
2.100 €
με 19% ΦΠΑ
1.765 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Top-Agro BEST QUALITY KURIER-6  AKTION Viehtransportanhänger CYNKOMET Viehwagen
10
Top-Agro BEST QUALITY KURIER-6 AKTION Viehtransportanhänger CYNKOMET Viehwagen
Όχημα μεταφοράς ζώων, jit2567984
59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Πλαστικοποιημένη σανίδα, Αερόφρενο, Δίκυκλa, Ελαστικά: 11.5/80-15,3 12pr, Διαστάσεις: 6
5.900 €
6.900 €


Δείτε αγγελία
Joskin Betimax RDS 5000
4
Joskin Betimax RDS 5000
Όχημα μεταφοράς ζώων, jit2354174
42555 Velbert-Langenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίκυκλa, Αερόφρενο, Χάλυβας, Ελαστικά: 435/45 R19.5, Διαστάσεις: L:5,00m B:2,23m H:2,10m
17.850 €
με 19% ΦΠΑ
15.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Joskin BETIMAX RDS 6000
5
Joskin BETIMAX RDS 6000
Όχημα μεταφοράς ζώων, jit2870655
42555 Velbert-Langenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίκυκλa, Αερόφρενο, Χάλυβας, Διαστάσεις: 6m, Ελαστικά: 435/50R19.5
17.600 €
με 19% ΦΠΑ
14.790 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Joskin BETIMAX RDS 7500
5
Joskin BETIMAX RDS 7500
Όχημα μεταφοράς ζώων, jit2870622
42555 Velbert-Langenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Αερόφρενο, Χάλυβας, Ελαστικά: 435/50R19.5, Διαστάσεις: 7,50m
22.967 €
με 19% ΦΠΑ
19.300 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Joskin Betimax R 6000 S
5
Joskin Betimax R 6000 S
Όχημα μεταφοράς ζώων, jit2870619
42555 Velbert-Langenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίκυκλa, Αερόφρενο, Χάλυβας, Διαστάσεις: 6m, Ελαστικά: 435/50R19.5
12.257 €
με 19% ΦΠΑ
10.300 € καθαρά
Δείτε αγγελία
BAOS BPVA
9
BAOS BPVA
Όχημα μεταφοράς ζώων, jit1572966
26197 Großenkneten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίκυκλa, Αερόφρενο, Αλουμίνιο, Ελαστικά: 15.0-55/17,5, Διαστάσεις: 5 m X 2,40 m
21.420 €
με 19% ΦΠΑ
18.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pronar T046/2 Tieflader, hydr. absenkbares Fahrwerk
8
Pronar T046/2 Tieflader, hydr. absenkbares Fahrwerk
Όχημα μεταφοράς ζώων, jit1244558
25852 Sterdebüll, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Αερόφρενο, Χάλυβας, Ελαστικά: 400/60-15.5, Διαστάσεις: Brücke 6990x2300mm
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Pronar Kurier 6
7
Pronar Kurier 6
Όχημα μεταφοράς ζώων, jit1184191
25852 Sterdebüll, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίκυκλa, Αερόφρενο, Πλαστικοποιημένη σανίδα, Ελαστικά: 11.5/80-15.3, Διαστάσεις: 4160x2360 Brücke innen
9.092 €
με 19% ΦΠΑ
7.640 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pronar Viehtransportanhänger Kurier 46/2, 12 to, absenkbar, NEU
20
Pronar Viehtransportanhänger Kurier 46/2, 12 to, absenkbar, NEU
Όχημα μεταφοράς ζώων, jit1256189
49847 Itterbeck, Γερμανία
Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Αερόφρενο, Χάλυβας, Ελαστικά: 14,0/65-16, Διαστάσεις: Kasten L/B/H: 7000/2300/2140 mm
20.052 €
με 19% ΦΠΑ
16.850 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pronar GV 10 Großviehwagen mit Plane
8
Pronar GV 10 Großviehwagen mit Plane
Όχημα μεταφοράς ζώων, jit1214922
25852 Sterdebüll, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Αερόφρενο, Πλαστικοποιημένη σανίδα, Ελαστικά: 11., Διαστάσεις: 6000x2300x2000mm
11.722 €
με 19% ΦΠΑ
9.850 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pronar Viehtransportanhänger Kurier 6, 5,1 to, NEU,
17
Pronar Viehtransportanhänger Kurier 6, 5,1 to, NEU,
Όχημα μεταφοράς ζώων, jit642216
49847 Itterbeck, Γερμανία
Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίκυκλa, Αερόφρενο, Πλαστικοποιημένη σανίδα, Ελαστικά: 11.5/80 - 15,3 14PR, Διαστάσεις: Pritsche L/B/H 4200/2400/2050 mm
9.092 €
με 19% ΦΠΑ
7.640 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pronar Viehtransportanhänger  Kurier 10, 8,0 to, NEU, sofort ab Lager
20
Pronar Viehtransportanhänger Kurier 10, 8,0 to, NEU, sofort ab Lager
Όχημα μεταφοράς ζώων, jit642219
49847 Itterbeck, Γερμανία
Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Αερόφρενο, Πλαστικοποιημένη σανίδα, Ελαστικά: 11.5/80-15,3, Διαστάσεις: Pritsche L/B/H 6000/2400/2050 mm
11.722 €
με 19% ΦΠΑ
9.850 € καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 153