Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όχημα μεταφοράς ζώων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο
Προαιρετικές επιλογές

Μεταχειρισμένα Όχημα μεταφοράς ζώων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Όχημα μεταφοράς ζώων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Masson 6000
9
ΝΈΑ Masson 6000
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4455643
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1998, Διαστάσεις: Länge: 6,
3.750 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bruneau SRB 5390
8
ΝΈΑ Bruneau SRB 5390
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4455623
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2002
4.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kopmann Viehtransporter
5
ΝΈΑ Kopmann Viehtransporter
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4453720
  29331 Lachendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.1995, Συνολικό βάρος: 9.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 100 km/h, Δίδυμο σασί, Αερόφρενο, Αλουμίνιο, Ελαστικά: 215/75R5-17,5, Διαστάσεις: 2,35 x 4m
3.342,37 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Rolland 4 METRES
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4453421
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1990, Διαστάσεις: Länge: 4,
2.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Millson double decker cattle body for sale
5
Millson double decker cattle body for sale
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4452207
  Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2012
24.833,50 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other VIEHTRANSPORT
7
Sonstige / Other VIEHTRANSPORT
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4450587
  32839 Steinheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Ελαστικά: 205/75 R14
6.323 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Atego 815 mit Pferdekofferaufbau, Wohnabteil
9
Mercedes-Benz Atego 815 mit Pferdekofferaufbau, Wohnabteil
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4450096
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006
33.612 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Atego 817 Pferdetransporter, SK, Diesel
9
Mercedes-Benz Atego 817 Pferdetransporter, SK, Diesel
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4450091
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999
7.999 €
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Atego 817 Pferde-LKW für 4 Pferde, Alukoffer
9
Mercedes-Benz Atego 817 Pferde-LKW für 4 Pferde, Alukoffer
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4450069
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000
16.999 €
Δείτε αγγελία
Pronar T 046/2
5
Pronar T 046/2
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4448823
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Συνολικό βάρος: 12.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Αερόφρενο, Ελαστικά: 14,0/65-16
16.230 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Pronar T 046/1
5
Pronar T 046/1
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4448811
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Συνολικό βάρος: 8.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Αερόφρενο, Ελαστικά: 11,5/80 15,3
9.120 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Pronar T 046
5
Pronar T 046
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4448799
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Συνολικό βάρος: 5.50 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίκυκλa, Αερόφρενο, Ελαστικά: 11,5/80 15,3
6.975 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Eigenbau
10
Eigenbau
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4448780
  49685 Emstek, Γερμανία
Συνολικό βάρος: 13000.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Αερόφρενο, Αλουμίνιο, Διαστάσεις: 12,3/2,50/2,30
3.600 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Masson 6000
9
Masson 6000
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4444130
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1998, Διαστάσεις: Länge: 6,
3.750 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bruneau SRB 5390
8
Bruneau SRB 5390
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4444115
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2002
4.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Veekar veewagen
5
Veekar veewagen
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4442334
  3738 CA Maartensdijk, Ολλανδία
Δίκυκλa, Χωρίς φρένο, Ξύλο, Διαστάσεις: 250x150x140cm
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Careliner M
2
Careliner M
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4440423
  7737 Colmar-Berg, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 2017
9.000 €
χωρίς 17% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Menke 3 Stock Viehanhänger, Voll-Alu
5
Menke 3 Stock Viehanhänger, Voll-Alu
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4438450
  48703 Stadtlohn, Γερμανία
Ημερομηνία εγγραφής: 07.01.2009, Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης, Αλουμίνιο, Διαστάσεις: Ladelänge ca. 7,80 m
24.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Böckmann Viehanhänger
7
Böckmann Viehanhänger
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4438449
  48703 Stadtlohn, Γερμανία
Ημερομηνία εγγραφής: 05.11.2006
1.750 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
2-Stock Tandem Viehanhänger
10
2-Stock Tandem Viehanhänger
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4438446
  48703 Stadtlohn, Γερμανία
Ημερομηνία εγγραφής: 15.09.2001
15.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Cuppers 2-Stock Viehanhänger Tränke, ausfahrbares Dach
14
Cuppers 2-Stock Viehanhänger Tränke, ausfahrbares Dach
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4438443
  48703 Stadtlohn, Γερμανία
Ημερομηνία εγγραφής: 07.01.2000
14.950 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Ka-Ba 3-Stock Viehanhänger, ausfahrbares Dach
14
Ka-Ba 3-Stock Viehanhänger, ausfahrbares Dach
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4438441
  48703 Stadtlohn, Γερμανία
Ημερομηνία εγγραφής: 17.03.2006
17.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Ka-Ba 3 Stock Viehanhänger
10
Ka-Ba 3 Stock Viehanhänger
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4438440
  48703 Stadtlohn, Γερμανία
Ημερομηνία εγγραφής: 05.11.2011, Αλουμίνιο
34.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pronar T046
20
Pronar T046
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4435177
  27404 Bockel - Gyhum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Συνολικό βάρος: 5.50 t
8.350,42 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Joskin RDS 7500 Betimax
6
Joskin RDS 7500 Betimax
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4434513
  DT83PP Beatminster, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2018, Διαστάσεις: Länge: 7,5
22.011,51 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 207