Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όχημα μεταφοράς ζώων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Προαιρετικές επιλογές

Μεταχειρισμένα Όχημα μεταφοράς ζώων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Όχημα μεταφοράς ζώων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
J S R
4
ΝΈΑ J S R
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4265203
  49456 Bakum, Γερμανία
Αλουμίνιο
5.798 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 JPM 20ft Livestock Trailer
ΝΈΑ JPM 20ft Livestock Trailer
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4262817
  SN15 3QX Wiltshire, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Fricke SDAH
8
ΝΈΑ Fricke SDAH
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4261845
  29525 Uelzen, Γερμανία
Ημερομηνία εγγραφής: 02.06.2003, Συνολικό βάρος: 11.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Αερόφρενο, Πλαστικοποιημένη σανίδα
6.303 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pronar Viehtransportwagen Kurier 10 - Vorführmaschine
8
Pronar Viehtransportwagen Kurier 10 - Vorführmaschine
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4257451
  09487 Schlettau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Φρένο προστασίας κατά της υπερτάχυνσης, Πλαστικοποιημένη σανίδα, Ελαστικά: 11,5/80-15,3, Διαστάσεις: LxB: 5960 x 2360 mm
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 Viehanhänger 2 achsig
17
Viehanhänger 2 achsig
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4256656
  48268 Greven, Γερμανία
2.227 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other VIEHTRANSPORT
7
Sonstige / Other VIEHTRANSPORT
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4253986
  32839 Steinheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Ελαστικά: 205/75 R14
6.323 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Böckmann VS3S
10
Böckmann VS3S
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4253411
  49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1989
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Joskin Betimax RDS G 6000
6
Joskin Betimax RDS G 6000
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4249203
  36110 Schlitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίκυκλa, Αερόφρενο, Χάλυβας, Ελαστικά: 435/50R19.5
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Cynko-met BESTER PREIS! - Anhanger fur Viehtransport "KURIER 6"
6
Cynko-met BESTER PREIS! - Anhanger fur Viehtransport "KURIER 6"
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4248072
  46-300 Olesno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Συνολικό βάρος: 5190.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίκυκλa, Πλαστικοποιημένη σανίδα, Ελαστικά: 11,5/80-15,3, Διαστάσεις: 5720/2420/2790mm
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Ifor Williams P8G  2440x1210x1530mm
3
Ifor Williams P8G 2440x1210x1530mm
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4243485
  38547 Calberlah/ OT. Allerbüttel, Γερμανία
Συνολικό βάρος: 1.40 t, Δίκυκλa, Φρένο προστασίας κατά της υπερτάχυνσης, Αλουμίνιο
2.950 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Ifor Williams TA 5 311x155x182
6
Ifor Williams TA 5 311x155x182
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4243476
  38547 Calberlah/ OT. Allerbüttel, Γερμανία
Συνολικό βάρος: 2.70 t, Δίδυμο σασί, Φρένο προστασίας κατά της υπερτάχυνσης, Αλουμίνιο, Ελαστικά: 175/70R13
5.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Cattle Float
7
Cattle Float
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4241884
  Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Joskin RDS6000
6
Joskin RDS6000
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4238353
  8131ST wijhe, Ολλανδία
12.750 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fortuna Fortuna VT 750
14
Fortuna Fortuna VT 750
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4237689
  47877 Will Schiefbahn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Συνολικό βάρος: 10.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Αερόφρενο, Ξύλο
10.000 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 14 FOOT CATTLE TRAILER
14 FOOT CATTLE TRAILER
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4237302
  DE65HL Ashbourne, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2004
2.555 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Ifor Williams  TA510G 12X6
4
Ifor Williams TA510G 12X6
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4235169
  SN153RG Chippenham, Μεγ. Βρετανία
5.222 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fricke V8
5
Fricke V8
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4232735
  49448 Lemförde - Hüde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993, Συνολικό βάρος: 8000.00 t, Δίδυμο σασί, Φρένο προστασίας κατά της υπερτάχυνσης, Πλαστικοποιημένη σανίδα, Ελαστικά: 11.5/80-15
6.200 €
Δείτε αγγελία
Emil Doll
7
Emil Doll
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4232596
  09487 Schlettau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1987, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Αερόφρενο, Χάλυβας, Διαστάσεις: LängexHöhe: 8,40 x 4 m
5.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Cynkomet Przyczepa KURIER-6, T-677, Animal Trailer Mono Axial, LANDWIRTSCHAFTLICHE ANHÄNGER remorca pentru animale
6
Cynkomet Przyczepa KURIER-6, T-677, Animal Trailer Mono Axial, LANDWIRTSCHAFTLICHE ANHÄNGER remorca pentru animale
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4231636
  64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018
6.500 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pronar Kurier 6
3
Pronar Kurier 6
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4229046
  09487 Schlettau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Συνολικό βάρος: 5.50 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίκυκλa, Αερόφρενο, Πλαστικοποιημένη σανίδα, Ελαστικά: 400/60-15,5, Διαστάσεις: L/B/H 4200/2400/2050 mm
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Pronar T 046/1
17
Pronar T 046/1
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4227179
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Συνολικό βάρος: 8.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Αερόφρενο, Ελαστικά: 11,5/80 15,3
9.970 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other KÖPER PFERDEANHÄNGER
4
Sonstige / Other KÖPER PFERDEANHÄNGER
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4223211
  23795 Fahrenkrug, Γερμανία
750 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other JADE PFERDEANHÄNGER
3
Sonstige / Other JADE PFERDEANHÄNGER
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4223203
  23795 Fahrenkrug, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005
1.700 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pronar T046/2 (Kurier 10/1)
2
Pronar T046/2 (Kurier 10/1)
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4218811
  89173 Luizhausen, Γερμανία
Συνολικό βάρος: 12.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Αερόφρενο, Διαστάσεις: 6,99x2,30x2,10 m
15.042 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pronar T 046/2
19
Pronar T 046/2
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4218006
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Συνολικό βάρος: 12.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Αερόφρενο, Ελαστικά: 14,0/65-16
16.880 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 183