Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όχημα μεταφοράς ζώων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Προαιρετικές επιλογές

Μεταχειρισμένα Όχημα μεταφοράς ζώων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Όχημα μεταφοράς ζώων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Pronar Joskin BAOS Böckmann Mercedes-Benz
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Wiedler
5
Wiedler
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4879206 4879206
  88448 Attenweiler, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Φρένα: Αερόφρενο, Υλικό πλαϊνών: Λοιπά, Ελαστικά: 385/65 R22,5, Διαστάσεις: 2,5m X 8.5
1.000 €
Δείτε αγγελία
Pronar T046/2 Kurier 10 Viehanhänger  SOFORT verfügbar
8
Pronar T046/2 Kurier 10 Viehanhänger SOFORT verfügbar
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4722815 4722815
  53919 Weilerswist, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Συνολικό βάρος: 8.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί, Φρένα: Αερόφρενο, Υλικό πλαϊνών: Πλαστικοποιημένη σανίδα, Ελαστικά: 11,5/80-15,3 Euro Grip, ...
10.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pronar T046/2 Viehanhänger Kurier 10
14
Pronar T046/2 Viehanhänger Kurier 10
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4713092 4713092
  53919 Weilerswist, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Συνολικό βάρος: 8.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί, Φρένα: Αερόφρενο, Υλικό πλαϊνών: Πλαστικοποιημένη σανίδα, Ελαστικά: 11,5/80-15,3, Διαστάσεις: 5960x2360
9.970 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pronar Kurier 10/1 T046/2
10
Pronar Kurier 10/1 T046/2
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4795908 4795908
  09487 Schlettau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Συνολικό βάρος: 12.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί, Φρένα: Αερόφρενο, Υλικό πλαϊνών: Χάλυβας, Ελαστικά: 14.0/65-16, Διαστάσεις: LxBxH: 7,0m x 2,3m x 2,1m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Pronar Kurier 6
7
Pronar Kurier 6
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4795962 4795962
  09487 Schlettau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Συνολικό βάρος: 5.50 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίκυκλa, Φρένα: Αερόφρενο, Υλικό πλαϊνών: Πλαστικοποιημένη σανίδα, Ελαστικά: 400/60-15,5, Διαστάσεις: L/B/H 4200/2400/2050 mm
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Menke 3 Stock
5
Menke 3 Stock
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4690771 4690771
  46282 Dorsten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ημερομηνία εγγραφής: 05.08.2008, Συνολικό βάρος: 26.00 t, Σασί: Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης, Φρένα: Αερόφρενο, Υλικό πλαϊνών: Αλουμίνιο, Ελαστικά: 245/45R17,5, Διαστάσεις: 7,50m
24.890 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Menke 3 Achs 4 Stock
7
Menke 3 Achs 4 Stock
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4690762 4690762
  46282 Dorsten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ημερομηνία εγγραφής: 10.12.2005, Συνολικό βάρος: 26000.00 t, Σασί: Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης, Φρένα: Αερόφρενο, Υλικό πλαϊνών: Αλουμίνιο, Ελαστικά: 245/45R17,5, Διαστάσεις: 7,40m
19.890 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Finkl Tandem 3 Stock
17
Finkl Tandem 3 Stock
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4690760 4690760
  46282 Dorsten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Ημερομηνία εγγραφής: 12.12.2001, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Σασί: Δίδυμο σασί, Φρένα: Αερόφρενο, Υλικό πλαϊνών: Αλουμίνιο, Ελαστικά: 245/45R17,5, Διαστάσεις: 7,20 m
18.890 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Dinapolis Viehwagen RV 510 5t 5.1m / Animal trailer/ Прицеп для перевозки скота
5
Dinapolis Viehwagen RV 510 5t 5.1m / Animal trailer/ Прицеп для перевозки скота
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4720385 4720385
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Υδραυλικά φρένα, Συνολικό βάρος: 5.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Σασί: Δίκυκλa, Φρένα: Αερόφρενο, Υλικό πλαϊνών: Χάλυβας, Ελαστικά: 400/ 60-15,5, Διαστάσεις: 6600 mm x 2500 mm x 2670 mm
6.900 €
logo
Δείτε αγγελία
Menke Viehanhänger,3 Stock,Liftachse,BPW,Tränken
18
Menke Viehanhänger,3 Stock,Liftachse,BPW,Tränken
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4491345 4491345
  49219 Glandorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2005, Συνολικό βάρος: 27.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 90 km/h, Σασί: Τρίδυμο σασί, Φρένα: Αερόφρενο, Υλικό πλαϊνών: Αλουμίνιο, Ελαστικά: 245/70 R17,5
7.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pronar Kurier 10 (Extras bitte beachten)
16
Pronar Kurier 10 (Extras bitte beachten)
Όχημα μεταφοράς ζώων, 3254051 3254051
  25852 Sterdebüll, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Συνολικό βάρος: 8.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί, Φρένα: Αερόφρενο, Υλικό πλαϊνών: Πλαστικοποιημένη σανίδα, Ελαστικά: 11.5/80-15.3, Διαστάσεις: 6000x2360
9.120 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pronar T 046/2
15
Pronar T 046/2
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4506885 4506885
  93158 Teublitz, Γερμανία
Συνολικό βάρος: 12.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί, Φρένα: Αερόφρενο, Υλικό πλαϊνών: Χάλυβας, Ελαστικά: 400/60 - 15,5, Διαστάσεις: 8920/2530/2800 mm
16.259 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Joskin BETIMAX RDS 6000
5
Joskin BETIMAX RDS 6000
Όχημα μεταφοράς ζώων, 2870655 2870655
  42555 Velbert-Langenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίκυκλa, Φρένα: Αερόφρενο, Υλικό πλαϊνών: Χάλυβας, Ελαστικά: 435/50R19.5, Διαστάσεις: 6m
14.790 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Joskin Betimax R 6000 S
5
Joskin Betimax R 6000 S
Όχημα μεταφοράς ζώων, 2870619 2870619
  42555 Velbert-Langenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίκυκλa, Φρένα: Αερόφρενο, Υλικό πλαϊνών: Χάλυβας, Ελαστικά: 435/50R19.5, Διαστάσεις: 6m
10.300 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Joskin Betimax RDS 5000
4
Joskin Betimax RDS 5000
Όχημα μεταφοράς ζώων, 2354174 2354174
  42555 Velbert-Langenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίκυκλa, Φρένα: Αερόφρενο, Υλικό πλαϊνών: Χάλυβας, Ελαστικά: 435/45 R19.5, Διαστάσεις: L:5,00m B:2,23m H:2,10m
15.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BAOS BPVA
9
BAOS BPVA
Όχημα μεταφοράς ζώων, 1572966 1572966
  26197 Großenkneten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίκυκλa, Φρένα: Αερόφρενο, Υλικό πλαϊνών: Αλουμίνιο, Ελαστικά: 15.0-55/17,5, Διαστάσεις: 5 m X 2,40 m
18.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pronar Kurier 6
7
Pronar Kurier 6
Όχημα μεταφοράς ζώων, 1184191 1184191
  25852 Sterdebüll, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Συνολικό βάρος: 5.50 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίκυκλa, Φρένα: Αερόφρενο, Υλικό πλαϊνών: Πλαστικοποιημένη σανίδα, Ελαστικά: 11.5/80-15.3, Διαστάσεις: 4160x2360 Brücke innen
6.975 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fortuna VT 1200
8
Fortuna VT 1200
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4457900 4457900
  46459 Rees-Bienen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ημερομηνία εγγραφής: 22.11.2010, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί, Φρένα: Αερόφρενο, Υλικό πλαϊνών: Ξύλο, Ελαστικά: 520/50R17, Διαστάσεις: 8500x2340mm
15.100 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Cynko-Met Przyczepa do przewozu zwierząt /  Viehtransport Anhanger KURIER 6T
6
Cynko-Met Przyczepa do przewozu zwierząt / Viehtransport Anhanger KURIER 6T
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4867521 4867521
  46-300 Olesno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Συνολικό βάρος: 5.19 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίκυκλa, Φρένα: Αερόφρενο, Υλικό πλαϊνών: Πλαστικοποιημένη σανίδα, Διαστάσεις: 5720/2420/2790mm
5.297,66 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
CynkoMet Viehwagen T-678 KURIER-10
10
CynkoMet Viehwagen T-678 KURIER-10
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4832313 4832313
  03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί, Φρένα: Αερόφρενο, Υλικό πλαϊνών: Ξύλο, Ελαστικά: 11.5/80-15,3 12pr, Διαστάσεις: 5.975 x 2.250 x 2.000
8.804 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
CynkoMet Viehwagen T-677 KURIER-6
10
CynkoMet Viehwagen T-677 KURIER-6
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4832310 4832310
  03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίκυκλa, Φρένα: Αερόφρενο, Υλικό πλαϊνών: Ξύλο, Ελαστικά: 11.5/80-15,3 12pr, Διαστάσεις: 4.165 x 2.230 x 2.000
6.732 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Dinapolis Viehwagen Dinapolis DINA TRV 7.60/Animal trailer Dinapolis DINA TRV TRV-760/Прицеп для перевозки скота DINA TRV-760
8
Dinapolis Viehwagen Dinapolis DINA TRV 7.60/Animal trailer Dinapolis DINA TRV TRV-760/Прицеп для перевозки скота DINA TRV-760
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4722012 4722012
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Υδραυλικά φρένα, Συνολικό βάρος: 7.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Φρένα: Αερόφρενο, Υλικό πλαϊνών: Χάλυβας, Ελαστικά: 520/50-17, Διαστάσεις: 7.6m x 2,35m x 2.16
10.400 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
MD CYNKOMET **Viehanhänger T-678 KURIER 10*
7
MD CYNKOMET **Viehanhänger T-678 KURIER 10*
Όχημα μεταφοράς ζώων, 4686191 4686191
  27404 Zeven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί, Φρένα: Αερόφρενο, Υλικό πλαϊνών: Πλαστικοποιημένη σανίδα, Ελαστικά: 11,5/80-15,3, Διαστάσεις: 5975x2250x2000 mm
8.790 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
UNIA Transportplattform PL 6 mit Viehaufbau rundum, (Mehrpreis), NEU
20
UNIA Transportplattform PL 6 mit Viehaufbau rundum, (Mehrpreis), NEU
Όχημα μεταφοράς ζώων, 3361977 3361977
  49847 Itterbeck, Γερμανία
Συνολικό βάρος: 8.60 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίκυκλa, Φρένα: Αερόφρενο, Ελαστικά: 12.5/80 - 15.3, Διαστάσεις: Ladefl. L/B: 6000x2500 mm
7.990 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Pronar Viehanhänger TO46/1 (Kurier 10), Auflaufbremse, Riffelblech, Tüv, NEU, Einzelstück
-18%
9
Pronar Viehanhänger TO46/1 (Kurier 10), Auflaufbremse, Riffelblech, Tüv, NEU, Einzelstück
Όχημα μεταφοράς ζώων, 3261573 3261573
  49847 Itterbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί, Φρένα: Φρένο προστασίας κατά της υπερτάχυνσης, Υλικό πλαϊνών: Πλαστικοποιημένη σανίδα, Ελαστικά: 400/60-15,5, ...
9.240 €
11.250 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 163