Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Προαιρετικές επιλογές

Μεταχειρισμένα Όχημα πλευρικής φόρτωσης

Αγοράστε μεταχειρισμένα Όχημα πλευρικής φόρτωσης στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Kobzarenko - Egenolf PBN 40
Βίντεο
8
Kobzarenko - Egenolf PBN 40
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, jct3390624
65614 Beselich - Obertiefenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, Ύψος πλευρικής φόρτωσης: 4.50 m, Συνολικό βάρος: 39.00 t, Ελαστικά: 560/60 R 22.5
46.767 EUR
49.252 EUR

με 19% ΦΠΑ
39.300 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Pronar Überladewagen, NEU 2 + 3 Achsen, 23 + 33 to, teils ab Lager
Βίντεο
20
Pronar Überladewagen, NEU 2 + 3 Achsen, 23 + 33 to, teils ab Lager
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, jct1661088
49847 Itterbeck, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Fliegl ULW 25
Fliegl ULW 25
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, jct3546567
64-932 Stara Łubianka, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Όγκος φόρτωσης: 25.00 m³
36.293 EUR
με 23% ΦΠΑ
29.507 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
TOV PBN-30
6
TOV PBN-30
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, jct3424838
06295 Lutherstadt Eisleben/ Volkstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Όγκος φόρτωσης: 30.00 m³, Συνολικό βάρος: 30.00 t, Ελαστικά: 650/55R26,5 BKT
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Pronar Überladewagen, T 743, Tridem, 33,0 to, NEU
Βίντεο
9
Pronar Überladewagen, T 743, Tridem, 33,0 to, NEU
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, jct1671014
49847 Itterbeck, Γερμανία
Όγκος φόρτωσης: 34.00 m³, Ύψος πλευρικής φόρτωσης: 4.80 m, Συνολικό βάρος: 33.00 t, Ελαστικά: 700/50-26.5
71.733 EUR
με 19% ΦΠΑ
60.280 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Platte Oprijwagen
4
ΝΈΑ Platte Oprijwagen
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, jct3663438
3738 CA Maartensdijk, Ολλανδία
Ελαστικά: 10.0/75-15.3
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Fliegl ULW 30 Tandem
5
Fliegl ULW 30 Tandem
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, jct3659759
84453 Mühldorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Όγκος φόρτωσης: 30.00 m³, Συνολικό βάρος: 20.00 t, Ελαστικά: 700/50-26,5
57.899 EUR
με 19% ΦΠΑ
48.655 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Güstrower GTU 25
13
Güstrower GTU 25
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, jct3652909
18273 Güstrow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Όγκος φόρτωσης: 25.00 m³, Ύψος πλευρικής φόρτωσης: 4.70 m, Ελαστικά: 650/65-30.5
52.336 EUR
με 19% ΦΠΑ
43.980 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Onbekend Tandemas oprijwagen
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, jct3652495
5408 SZ Volkel, Ολλανδία
3.509 EUR
με 21% ΦΠΑ
2.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Horsch UW 160
9
Horsch UW 160
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, jct3648913
17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996
26.061 EUR
με 19% ΦΠΑ
21.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Hawe ULW 2500 T **Mietrückläufer 2017**
2
Hawe ULW 2500 T **Mietrückläufer 2017**
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, jct3618156
17109 Demmin, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Όγκος φόρτωσης: 2500.00 m³, Ελαστικά: 710/50R30,5
57.418 EUR
με 19% ΦΠΑ
48.250 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Hawe HAWE Überladewagen ULW 2000, Tandem, mit Lenkachse
6
Hawe HAWE Überladewagen ULW 2000, Tandem, mit Lenkachse
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, jct3618054
59329 Wadersloh , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Όγκος φόρτωσης: 20.00 m³, Ύψος πλευρικής φόρτωσης: 4.30 m, Συνολικό βάρος: 20.00 t, Ελαστικά: 800/45- R 26,5
32.500 EUR
με 19% ΦΠΑ
27.311 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Iveco veewagen EURO CARGO
18
Iveco veewagen EURO CARGO
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, jct3615930
5571 TV Bergeijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1998
7.000 EUR

Δείτε αγγελία
Schuitemaker Siwa 720 S Silagewagen
10
Schuitemaker Siwa 720 S Silagewagen
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, jct3608593
5525 KC Duizel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2016
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Tobroco 6trw5025
3
Tobroco 6trw5025
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, jct3604698
5056 PK Berkel-Enschot, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
VGM ZK22-2
2
VGM ZK22-2
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, jct3604689
5427 DD Boekel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Becklönne LADEMONSTER
10
Becklönne LADEMONSTER
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, jct3581039
59590 Geseke, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ημερομηνία εγγραφής: 15.09.2016, Όγκος φόρτωσης: 25.00 m³, Ύψος πλευρικής φόρτωσης: 6.00 m, Συνολικό βάρος: 11.50 t, Ελαστικά: 560/R22, 5BKT 630 Plus
104.720 EUR
με 19% ΦΠΑ
88.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Strautmann Giga trailer 4602
6
Strautmann Giga trailer 4602
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, jct3577053
5427 DD Boekel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2016
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Hawe ULW 3000T/40
8
Hawe ULW 3000T/40
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, jct3574057
01561 Ebersbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Όγκος φόρτωσης: 38.00 m³, Συνολικό βάρος: 33.00 t, Ελαστικά: 800/45-26.5
59.500 EUR
με 19% ΦΠΑ
50.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Güstrower GTU 25 with weighing system
9
Güstrower GTU 25 with weighing system
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, jct3569876
18273 Güstrow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Όγκος φόρτωσης: 25.00 m³, Ύψος πλευρικής φόρτωσης: 4.70 m, Ελαστικά: 680/60 R30,5
68.723 EUR
με 19% ΦΠΑ
57.750 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
metalfach T739
12
metalfach T739
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, jct3568222
7122 Aalten, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Όγκος φόρτωσης: 18.20 m³, Συνολικό βάρος: 14.00 t, Ελαστικά: 385/65-22.5
17.212 EUR
με 21% ΦΠΑ
14.225 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Joskin Cargo TRM Haakarm - Hooklift
20
Joskin Cargo TRM Haakarm - Hooklift
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, jct3567178
5525 KC Duizel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2000
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Fliegl ULW 25
4
Fliegl ULW 25
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, jct3560984
18-520 Stawiski, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Όγκος φόρτωσης: 25.00 m³, Ελαστικά: 28L26
31.867 EUR

Δείτε αγγελία
Egenolf - Kobzarenko Überladewagen PBN 16
6
Egenolf - Kobzarenko Überladewagen PBN 16
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, jct3550443
65614 Beselich-Obertiefenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Όγκος φόρτωσης: 16.00 m³, Ύψος πλευρικής φόρτωσης: 4.30 m, Συνολικό βάρος: 16.00 t, Ελαστικά: 500/50 R22,5
22.372 EUR
23.467 EUR

με 19% ΦΠΑ
18.800 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fliegl ULW 25
Fliegl ULW 25
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, jct3546567
64-932 Stara Łubianka, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Όγκος φόρτωσης: 25.00 m³
36.293 EUR
με 23% ΦΠΑ
29.507 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kobzarenko  Egenolf - Kobzarenko Überladewagen PBN 30
Βίντεο
14
Kobzarenko Egenolf - Kobzarenko Überladewagen PBN 30
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, jct3546565
65614 Beselich-Obertiefenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Όγκος φόρτωσης: 30.00 m³, Ύψος πλευρικής φόρτωσης: 4.30 m, Συνολικό βάρος: 29.70 t, Ελαστικά: 560/60 R22.5
36.771 EUR
38.619 EUR

με 19% ΦΠΑ
30.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Heuvelmans 12BW7525
2
Heuvelmans 12BW7525
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, jct3545366
5056 PK Berkel-Enschot, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015
11.314 EUR
με 21% ΦΠΑ
9.350 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme RUW 4000 #1420
13
Grimme RUW 4000 #1420
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, jct3542438
3299 XG Maasdam, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
J&M 525
6
J&M 525
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, jct3539823
18510 Papenhagen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Όγκος φόρτωσης: 15.00 m³, Ύψος πλευρικής φόρτωσης: 4.00 m, Ελαστικά: 23.1 - 26
15.469 EUR
με 19% ΦΠΑ
12.999 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Veenhuis JVZK 10.000
14
Veenhuis JVZK 10.000
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, jct3535327
5525 KC Duizel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 81