Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατάσταση πωλητή
Προαιρετικές επιλογές

Μεταχειρισμένα Όχημα πλευρικής φόρτωσης

Αγοράστε μεταχειρισμένα Όχημα πλευρικής φόρτωσης στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Pronar Annaburger Horsch Bergmann Krone
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Bergmann GTW 430
8
Bergmann GTW 430
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 4834037 4834037
  59401 Velke Mezirici, Δημοκρατία της Τσεχίας
Έτος κατασκευής: 2016, Ημερομηνία εγγραφής: 30.09.2016, Όγκος φόρτωσης: 43.00 m³, Ύψος πλευρικής φόρτωσης: 5.80 m, Συνολικό βάρος: 34.00 t, Ελαστικά: BKT 710/50 R30.5
72.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Demmler 2470 Ü
9
Demmler 2470 Ü
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 4326689 4326689
  49434 Neuenkirchen, Γερμανία
Όγκος φόρτωσης: 41.00 m³, Ύψος πλευρικής φόρτωσης: 4.80 m, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Ελαστικά: 710/50R26,5
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Güstrower GTU 25
9
Güstrower GTU 25
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 4314097 4314097
  15236 Jacobsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Όγκος φόρτωσης: 28.00 m³, Ύψος πλευρικής φόρτωσης: 4.70 m, Συνολικό βάρος: 23.00 t, Ελαστικά: 750/60-30.5
51.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Cestari 20.000 ST
8
Cestari 20.000 ST
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 2512463 2512463
  19209 Renzow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Όγκος φόρτωσης: 20.00 m³, Ύψος πλευρικής φόρτωσης: 4.60 m, Συνολικό βάρος: 19.00 t, Ελαστικά: 750/50-30,5
28.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Pronar Überladewagen T 740, 23 to, Tandem, NEU
Βίντεο
20
Pronar Überladewagen T 740, 23 to, Tandem, NEU
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 1371954 1371954
  49847 Itterbeck, Γερμανία
Όγκος φόρτωσης: 28.00 m³, Ύψος πλευρικής φόρτωσης: 4.80 m, Συνολικό βάρος: 23.00 t, Ελαστικά: 700/50 - 26,5
45.290 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
CESTARI 24.000ST
11
CESTARI 24.000ST
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 3133421 3133421
  19209 Renzow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Όγκος φόρτωσης: 24.00 m³, Ύψος πλευρικής φόρτωσης: 4.40 m, Συνολικό βάρος: 23.00 t, Ελαστικά: 710/50R26.5
46.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Pronar Überladewagen, T 743, Tridem, 33,0 to, NEU
Βίντεο
9
Pronar Überladewagen, T 743, Tridem, 33,0 to, NEU
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 1671014 1671014
  49847 Itterbeck, Γερμανία
Όγκος φόρτωσης: 34.00 m³, Ύψος πλευρικής φόρτωσης: 4.80 m, Συνολικό βάρος: 33.00 t, Ελαστικά: 700/50-26.5
59.745 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
PRONAR  T 740
5
PRONAR T 740
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 1612175 1612175
  25852 Sterdebüll, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Όγκος φόρτωσης: 28.00 m³, Ύψος πλευρικής φόρτωσης: 3.40 m, Συνολικό βάρος: 23.00 t, Ελαστικά: 700/50-26.5 16PR
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Horsch Titan UW 34
8
Horsch Titan UW 34
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 4870805 4870805
  01561 Ebersbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ημερομηνία εγγραφής: 12.07.2018, Όγκος φόρτωσης: 34.00 m³, Ελαστικά: 900/60R32
59.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Annaburger HTS 29B.16
5
Annaburger HTS 29B.16
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 4791789 4791789
  06925 Annaburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Όγκος φόρτωσης: 36.00 m³, Συνολικό βάρος: 30.00 t, Ελαστικά: 800/45-26,5 Flotation 328-Alliance
93.767 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Annaburger HTS 29B.16
8
Annaburger HTS 29B.16
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 4791706 4791706
  06925 Annaburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Όγκος φόρτωσης: 36.00 m³, Συνολικό βάρος: 28.00 t, Ελαστικά: 700/50-26,5 Flotation 328 Alliance
85.369 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
metaltech PP 14
10
metaltech PP 14
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 4815687 4815687
  62-060 Stęszew, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2013, Όγκος φόρτωσης: 19.00 m³, Ύψος πλευρικής φόρτωσης: 4.50 m, Ελαστικά: 30.5 R32
25.034,79 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hawe SUW 5000T Überladewagen
17
Hawe SUW 5000T Überladewagen
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 4462971 4462971
  89281 Altenstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Υδραυλικά φρένα, Όγκος φόρτωσης: 60.00 m³, Συνολικό βάρος: 33.00 t, Ελαστικά: 700/50x26.5
68.890 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Güstrower GTU 25
10
Güstrower GTU 25
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 4151759 4151759
  18273 Güstrow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Όγκος φόρτωσης: 25.00 m³, Ύψος πλευρικής φόρτωσης: 4.70 m, Ελαστικά: 650/65 R30.5
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Μηχάνημα
της ημέρας
Umega Litwa
Βίντεο
14
Umega Litwa
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 3674659 3674659
  Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Υδραυλικά φρένα, Όγκος φόρτωσης: 31.00 m³, Ύψος πλευρικής φόρτωσης: 5.00 m, Συνολικό βάρος: 17.00 t
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Jan Tanker
6
Jan Tanker
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 4740503 4740503
  48351 Everswinkel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Όγκος φόρτωσης: 14.00 m³, Ύψος πλευρικής φόρτωσης: 4.20 m, Συνολικό βάρος: 12.00 t, Ελαστικά: 750/60-30.5
16.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Μηχάνημα
της ημέρας
Annaburger HTS 22.16
7
Annaburger HTS 22.16
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 4857955 4857955
  LV-3321 Deksne, Λετονία
Έτος κατασκευής: 2018, Όγκος φόρτωσης: 28.00 m³, Ελαστικά: Michelin 800/45-26.5
65.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hawe ULW 2500 T
4
Hawe ULW 2500 T
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 4780669 4780669
  99713 Ebeleben, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Όγκος φόρτωσης: 28.00 m³, Συνολικό βάρος: 22.00 t
54.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bergmann GTW 21
9
Bergmann GTW 21
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 4883105 4883105
  24622 Gnutz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Όγκος φόρτωσης: 21.00 m³, Ελαστικά: 800/65 R 32
35.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tobroco 4 wielige wagen geveerd
4
Tobroco 4 wielige wagen geveerd
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 2561734 2561734
  5966 RE America, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2010, Υδραυλικά φρένα, Συνολικό βάρος: 12.00 t, Ελαστικά: 500/50x17
7.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl ULW 25
11
Fliegl ULW 25
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 3560984 3560984
  18-520 Stawiski, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Όγκος φόρτωσης: 25.00 m³, Ελαστικά: 28L26
31.465,75 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
NN Transportwagen
10
NN Transportwagen
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 3384492 3384492
  8307 AB Ens, Ολλανδία
Συνολικό βάρος: 8.00 t, Ελαστικά: 215/75R17.5
5.950 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
STEIMLE SILAGEÜBERLADEWAGEN-TURBO
3
STEIMLE SILAGEÜBERLADEWAGEN-TURBO
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 1114119 1114119
  84076 Holzhausen/Pfeffenhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Όγκος φόρτωσης: 50.00 m³, Ύψος πλευρικής φόρτωσης: 5.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Hawe ULW 2500T
7
Hawe ULW 2500T
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 4782814 4782814
  17291 Schenkenberg / Kleptow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Όγκος φόρτωσης: 28.00 m³, Ελαστικά: 800/45-26.5
24.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Horsch UW 160
7
Horsch UW 160
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 4840840 4840840
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Ελαστικά: 800/65R32
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 91