Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο
Προαιρετικές επιλογές

Μεταχειρισμένα Όχημα πλευρικής φόρτωσης

Αγοράστε μεταχειρισμένα Όχημα πλευρικής φόρτωσης στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Annaburger Bergmann Pronar Horsch Grimme Claas Kuhn Breston
Hawe ULW 2500 T
12
ΝΈΑ Hawe ULW 2500 T
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 5412185 5412185
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006
30.900  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Pronar T 740
3
ΝΈΑ Pronar T 740
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 5411850 5411850
  24966 Sörup, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Όγκος φόρτωσης: 28.00 m³, Ελαστικά: 700/50 - 26.5
29.900  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Miedema
3
Miedema
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 5409111 5409111
  32683 Barntrup, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Υδραυλικά φρένα
25.000  €
Στείλτε email
Annaburger HTS 20.16
2
Annaburger HTS 20.16
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 5401409 5401409
  7700 Targovishte, Βουλγαρία
Έτος κατασκευής: 2011, Υδραυλικά φρένα, Όγκος φόρτωσης: 25.00 m³
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Annaburger HTS 20.16
2
Annaburger HTS 20.16
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 5401406 5401406
  7700 Targovishte, Βουλγαρία
Έτος κατασκευής: 2010, Υδραυλικά φρένα, Όγκος φόρτωσης: 25.00 m³
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Bonsegna Transportwagen
20
Bonsegna Transportwagen
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 5401109 5401109
  4054JE ECHTELD, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Όγκος φόρτωσης: 9.04 m³, Ύψος πλευρικής φόρτωσης: 0.64 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Horsch UW 160
6
Horsch UW 160
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 5400459 5400459
  17094 Pragsdorf , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Ελαστικά: 800/65R32
17.990  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
tobroco 6trw5025
9
tobroco 6trw5025
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 5399316 5399316
  5056 PK Berkel-Enschot, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2020
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Heuvelmans zeilwagen
12
Heuvelmans zeilwagen
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 5399315 5399315
  5056 PK Berkel-Enschot, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2020
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Perard Interbenne 36
12
Perard Interbenne 36
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 5398118 5398118
  5340 SOREE, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2004, Όγκος φόρτωσης: 36.00 m³, Συνολικό βάρος: 32000 kg, Ελαστικά: 600/55 R26.5
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Fliegl ULW 25
3
Fliegl ULW 25
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 5396408 5396408
  64-932 Stara Łubianka, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Όγκος φόρτωσης: 25.00 m³
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Ζητήστε τιμή
Fliegl ULW 20
9
Fliegl ULW 20
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 5391366 5391366
  26605 Aurich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ελαστικά: 850/50R30,5
31.900  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Bergmann GTW 25
12
Bergmann GTW 25
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 5385283 5385283
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Όγκος φόρτωσης: 25.00 m³, Ελαστικά: 710/50R26.5
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Claas Carat TD180
4
Claas Carat TD180
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 5378795 5378795
  21730 Balje, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Ημερομηνία εγγραφής: 01.08.1994, Όγκος φόρτωσης: 22.00 m³, Ύψος πλευρικής φόρτωσης: 4.50 m, Συνολικό βάρος: 18 kg, Ελαστικά: 650
16.500  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Hawe ULW 1500
9
Hawe ULW 1500
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 5375854 5375854
  39629 Bismark, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020
45.540  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Heuvelmans 12BW7525
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 5372587 5372587
  5056 PK Berkel-Enschot, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2020
9.350  €
εξ. 21% ΦΠΑ
Στείλτε email
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Heuvelmans Oprijwagen
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 5372585 5372585
  5056 PK Berkel-Enschot, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2020
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Hawe ULW 2500 T
2
Hawe ULW 2500 T
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 5371914 5371914
  78-450 Grzmiaca, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1998
26.000  €
εξ. 23% ΦΠΑ
Στείλτε email
Bergmann GTW 25
3
Bergmann GTW 25
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 5371536 5371536
  15345 Altlandsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Όγκος φόρτωσης: 25.00 m³, Ύψος πλευρικής φόρτωσης: 4.80 m, Συνολικό βάρος: 23000 kg
34.800  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Beco Gigant 180
10
Beco Gigant 180
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 5371091 5371091
  4161 JX Heukelum, Ολλανδία
Όγκος φόρτωσης: 10.00 m³
11.000  €
εξ. 21% ΦΠΑ
Στείλτε email
Bergmann GTW 25
4
Bergmann GTW 25
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 5368591 5368591
  86462 Langweid am Lech, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Όγκος φόρτωσης: 25.00 m³, Συνολικό βάρος: 20 kg, Ελαστικά: Mitas
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Hawe ULW 2500 T
10
Hawe ULW 2500 T
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 5354313 5354313
  06542 Allstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Όγκος φόρτωσης: 30.00 m³, Ύψος πλευρικής φόρτωσης: 4.70 m, Συνολικό βάρος: 22000 kg, Ελαστικά: 800/45 26.5
50.000  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Hawe 2500
5
Hawe 2500
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 5351342 5351342
  89-110 Sadki (okol. Bydgoszczy), Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2001
19.416  €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
Hulco Terrax
10
Hulco Terrax
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 5339207 5339207
  3271KB Mijnsheerenland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2020, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.2020
4.285  €
εξ. 21% ΦΠΑ
Στείλτε email
Hulco Terrax
11
Hulco Terrax
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 5339206 5339206
  3271KB Mijnsheerenland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2020, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.2020
4.285  €
εξ. 21% ΦΠΑ
Στείλτε email
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 116