Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Προαιρετικές επιλογές

Μεταχειρισμένα Όχημα πλευρικής φόρτωσης

Αγοράστε μεταχειρισμένα Όχημα πλευρικής φόρτωσης στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Other WESTERN Fr16 16t Chaser Bin
4
Other WESTERN Fr16 16t Chaser Bin
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 3931244
CM62RH Thaxted, Μεγ. Βρετανία
33.383 €
με 20% ΦΠΑ
27.819 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Conow HW 80
2
Conow HW 80
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 3929571
Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1979, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.1990, Όγκος φόρτωσης: 14.00 m³, Ύψος πλευρικής φόρτωσης: 2.50 m, Συνολικό βάρος: 12.00 t, Ελαστικά: 385/65 R 22.5
10.651 €
με 19% ΦΠΑ
8.950 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kirchner  TG 3021
5
Kirchner TG 3021
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 3924442
31028 Gronau , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Συνολικό βάρος: 13.00 t, Ελαστικά: 800/65R32
36.500 €
με 10.7% ΦΠΑ
32.972 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Unbekannt
4
Unbekannt
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 3923509
75446 Wiernsheim, Γερμανία
Όγκος φόρτωσης: 4.00 m³
2.800 €
με 19% ΦΠΑ
2.353 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Joskin HTA 600 Überladeschnecke
3
Joskin HTA 600 Überladeschnecke
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 3922952
16845 Sieversdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
14.816 €
με 19% ΦΠΑ
12.450 € καθαρά
Δείτε αγγελία
GS New  24.5 Chaser Bin
GS New 24.5 Chaser Bin
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 3918308
YO624AX York, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Other Used Richard Western FR20 Chaser Bin
Other Used Richard Western FR20 Chaser Bin
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 3918307
YO624AX York, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
GS Used  24.5 Chaser Bin
GS Used 24.5 Chaser Bin
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 3918306
YO624AX York, Μεγ. Βρετανία
55.866 €
με 20% ΦΠΑ
46.555 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Other New GS 24.5 Chaser Bin
Other New GS 24.5 Chaser Bin
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 3918305
YO624AX York, Μεγ. Βρετανία
59.272 €
με 20% ΦΠΑ
49.394 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Hawe ULW 2500 T
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 3914446
49716 Meppen-Versen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999
26.061 €
με 19% ΦΠΑ
21.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Hawe ULW 2000 T
7
Hawe ULW 2000 T
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 3912305
3452 Durbes novads, Λετονία
Έτος κατασκευής: 2013, Συνολικό βάρος: 20.00 t, Ύψος πλευρικής φόρτωσης: 4.70 m, Όγκος φόρτωσης: 25.00 m³, Ελαστικά: 700/50-26.5
42.229 €
με 21% ΦΠΑ
34.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
TBL bakkenwagen bakkenkar
8
TBL bakkenwagen bakkenkar
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 3908193
7627 NA Bornerbroek, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Ύψος πλευρικής φόρτωσης: 1.00 m, Ελαστικά: 15.0/55-17 18pr
6.353 €
με 21% ΦΠΑ
5.250 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Hawe ULW 2500 T
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 3900678
24629 Kisdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ελαστικά: 800/45-26.5
31.251 €
με 19% ΦΠΑ
26.261 € καθαρά
Δείτε αγγελία
VTW TRANSPORTWAGEN
5
VTW TRANSPORTWAGEN
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 3895128
2390 AA Hazerswoude Dorp, Ολλανδία
720 €
με 21% ΦΠΑ
595 € καθαρά
Δείτε αγγελία
VGM HL 22
5
VGM HL 22
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 3890301
3299 LX Maasdam, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Υδραυλικά φρένα, Ελαστικά: 750/60R30.5
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Bergmann GTW 25
7
Bergmann GTW 25
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 3878886
7325 AC Apeldoorn, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015, Υδραυλικά φρένα, Όγκος φόρτωσης: 21.00 m³, Ύψος πλευρικής φόρτωσης: 3.32 m, Συνολικό βάρος: 21.00 t, Ελαστικά: 700/50-22.5
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
WACKENHUT tautliner
5
WACKENHUT tautliner
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 3869414
8256 PP Biddinghuizen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2008, Συνολικό βάρος: 30.00 t
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Floor Container aanhanger 30 ton
4
Floor Container aanhanger 30 ton
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 3854065
9422 CX Smilde, Ολλανδία
Συνολικό βάρος: 30.00 t, Ελαστικά: 275/70R22,5
5.445 €
με 21% ΦΠΑ
4.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Lako Containerahw
3
Lako Containerahw
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 3829026
5964 AJ Meterik, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1992
2.420 €
με 21% ΦΠΑ
2.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kobzarenko Egenolf - Kobzarenko PBN-40 Überladewagen
7
Kobzarenko Egenolf - Kobzarenko PBN-40 Überladewagen
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 3824194
65614 Beselich-Obertiefenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, Ύψος πλευρικής φόρτωσης: 4.30 m, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Ελαστικά: 560/60R22,5
49.266 €
51.860 €

με 19% ΦΠΑ
41.400 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kobzarenko Egenolf - Kobzarenko Überladewagen PBN-30
Βίντεο
11
Kobzarenko Egenolf - Kobzarenko Überladewagen PBN-30
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 3824029
65614 Beselich-Obertiefenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Ύψος πλευρικής φόρτωσης: 4.30 m, Όγκος φόρτωσης: 30.00 m³, Ελαστικά: 560/60R22,5
38.417 €
40.439 €

με 19% ΦΠΑ
32.283 € καθαρά
ενοικίαση από 2.975,00 €
ανά μήνα
Δείτε αγγελία
Kobzarenko - Egenolf Überladewagen PBN 16
8
Kobzarenko - Egenolf Überladewagen PBN 16
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 3809954
65614 Beselich-Obertiefenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Όγκος φόρτωσης: 16.00 m³, Ύψος πλευρικής φόρτωσης: 4.30 m, Συνολικό βάρος: 16.00 t, Ελαστικά: 500/50 R22,5
24.942 €
26.180 €

με 19% ΦΠΑ
20.960 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Hawe ULW 1500 E
7
Hawe ULW 1500 E
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 3785755
26676 Barßel Harkebrügge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Όγκος φόρτωσης: 19.00 m³, Ύψος πλευρικής φόρτωσης: 4.60 m, Ελαστικά: 30.5-32
40.459 €
με 19% ΦΠΑ
33.999 € καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere gator TH 6 x 4
5
John Deere gator TH 6 x 4
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 3777634
6741 JN Lunteren, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2011, Ελαστικά: 22.5 x 10 - 8
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
VGM DT-5 bakkenwagen wagen
4
VGM DT-5 bakkenwagen wagen
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 3774658
6903 PB Zevenaar, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 68