Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Όχημα πλευρικής φόρτωσης

Αγοράστε μεταχειρισμένα Όχημα πλευρικής φόρτωσης στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Annaburger Pronar Horsch Bergmann Kaweco Krone Breston
Hawe ULW 2500 T
2
ΝΈΑ Hawe ULW 2500 T
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 5146681 5146681
  78-450 Grzmiaca, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1998, Όγκος φόρτωσης: 29.00 m³, Συνολικό βάρος: 24000 kg
30.000 €
εξ. 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
CanAgro Überladeschnecke
6
ΝΈΑ CanAgro Überladeschnecke
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 5146488 5146488
  77743 Schutterzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
3.600 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Heuvelmans zeilwagen
2
Heuvelmans zeilwagen
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 5143467 5143467
  5056 PK Berkel-Enschot, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2020
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
tobroco 6trw5025
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 5143468 5143468
  5056 PK Berkel-Enschot, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Heuvelmans Oprijwagen
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 5143459 5143459
  5056 PK Berkel-Enschot, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2020
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Heuvelmans 12BW7525
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 5143458 5143458
  5056 PK Berkel-Enschot, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2020
9.350 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Annaburger HTS 22.79
10
Annaburger HTS 22.79
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 5142663 5142663
  LV-3321 Deksne, Λετονία
Έτος κατασκευής: 2012, Όγκος φόρτωσης: 34.50 m³, Συνολικό βάρος: 23000 kg, Ελαστικά: 700/50-26.5
39.000 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Jan Tanker 20.000
6
ΝΈΑ Jan Tanker 20.000
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 5134167 5134167
  37139 Adelebsen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2010, Όγκος φόρτωσης: 20.00 m³, Ύψος πλευρικής φόρτωσης: 4.50 m, Ελαστικά: 30.5L - 32
18.066,85 €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Jan Jan Tanker 10.000
20
Jan Jan Tanker 10.000
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 5133171 5133171
  24616 Sarlhusen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Συνολικό βάρος: 10000 kg, Ελαστικά: 23.1-26 R3
10.750 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hawe ULW 2500 T
7
Hawe ULW 2500 T
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 5132200 5132200
  39240 Calbe / Saale, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
52.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Veenhuis JVK13000
Veenhuis JVK13000
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 5131188 5131188
  Haelen - Wijchen , Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2001
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Hawe ULW 2500 T
14
Hawe ULW 2500 T
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 5130396 5130396
  17291 Prenzlau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010
32.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Wipkar 8 meter
17
Wipkar 8 meter
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 5123009 5123009
  7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
2.750 €
Δείτε αγγελία
sonstige HW 80
6
sonstige HW 80
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 5122993 5122993
  16928 Gerdshagen GT Rapshagen, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Grote Aanhanger circa 6 ton
4
Grote Aanhanger circa 6 ton
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 5118383 5118383
  3738 CA Maartensdijk, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Horsch UW 160
6
Horsch UW 160
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 5095460 5095460
  17094 Pragsdorf , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Ελαστικά: 800/65R32
17.990 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Güstrower GTU-25
20
Güstrower GTU-25
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 5094168 5094168
  5281 Vardim, Βουλγαρία
Έτος κατασκευής: 2011, Υδραυλικά φρένα, Ημερομηνία εγγραφής: 06.06.2011, Όγκος φόρτωσης: 28.00 m³, Συνολικό βάρος: 23000 kg, Ελαστικά: 650/65-30,5
30.000 €
Δείτε αγγελία
Horsch TITAN 34 UW
16
Horsch TITAN 34 UW
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 5094165 5094165
  5281 Vardim, Βουλγαρία
Έτος κατασκευής: 2015, Υδραυλικά φρένα, Ημερομηνία εγγραφής: 06.06.2015, Όγκος φόρτωσης: 34.00 m³, Ελαστικά: 900/60 R 32
45.500 €
Δείτε αγγελία
Annaburger HTS 22B.16
7
Annaburger HTS 22B.16
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 5087219 5087219
  06925 Annaburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Όγκος φόρτωσης: 28.00 m³, Συνολικό βάρος: 23000 kg
73.520 €
Δείτε αγγελία
Conow HW80.11 V6 mit Schnecke
3
Conow HW80.11 V6 mit Schnecke
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 5086047 5086047
  06712 Salsitz, Γερμανία
Όγκος φόρτωσης: 17.00 m³, Ύψος πλευρικής φόρτωσης: 5.00 m, Συνολικό βάρος: 12 kg, Ελαστικά: 16/70R20
8.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hawe ULW 2000
5
Hawe ULW 2000
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 5083363 5083363
  33154 Salzkotten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Όγκος φόρτωσης: 20.00 m³, Ύψος πλευρικής φόρτωσης: 4.30 m, Συνολικό βάρος: 20000 kg, Ελαστικά: 700/45-R 26.5
23.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hawe ULW 1500 E
6
Hawe ULW 1500 E
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 5079445 5079445
  18276 Mühlengeez, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Όγκος φόρτωσης: 16.00 m³, Ελαστικά: 30.5LR32
35.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Kaweco 18000P
20
Kaweco 18000P
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 5064941 5064941
  3271KB Mijnsheerenland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1998, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.1998
14.500 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pronar T022
4
Pronar T022
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 5055564 5055564
  18276 Mühlengeez, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
ADR Haakarm 3-asser
6
ADR Haakarm 3-asser
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 5051341 5051341
  6721 NJ Bennekom, Ολλανδία
8.950 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 108