Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατάσταση πωλητή
Προαιρετικές επιλογές

Μεταχειρισμένα Όχημα πλευρικής φόρτωσης

Αγοράστε μεταχειρισμένα Όχημα πλευρικής φόρτωσης στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Pronar Annaburger Horsch Bergmann Joskin
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
 V-842 mit neuer Förderschnecke
7
V-842 mit neuer Förderschnecke
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 4806903 4806903
  23628 Klempau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1981, Συνολικό βάρος: 7.50 t, Ελαστικά: 10.00-20
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Hawe ULW 3000T/40
16
Hawe ULW 3000T/40
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 4805213 4805213
  06849 Dessau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Όγκος φόρτωσης: 32.00 m³, Ύψος πλευρικής φόρτωσης: 4.70 m, Συνολικό βάρος: 29.00 t, Ελαστικά: 800/45-26.5
23.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Annaburger HTS 29B.16
5
Annaburger HTS 29B.16
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 4791789 4791789
  06925 Annaburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Όγκος φόρτωσης: 36.00 m³, Συνολικό βάρος: 30.00 t, Ελαστικά: 800/45-26,5 Flotation 328-Alliance
93.767 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Annaburger HTS 29B.16
8
Annaburger HTS 29B.16
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 4791706 4791706
  06925 Annaburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Όγκος φόρτωσης: 36.00 m³, Συνολικό βάρος: 28.00 t, Ελαστικά: 700/50-26,5 Flotation 328 Alliance
85.369 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
4 wielige aanhaner 4 wieler
8
4 wielige aanhaner 4 wieler
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 4791425 4791425
  6021 SB Budel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1995, Όγκος φόρτωσης: 10.00 m³, Ύψος πλευρικής φόρτωσης: 1.00 m, Συνολικό βάρος: 8.00 t
650 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hawe ULW 2500T
7
Hawe ULW 2500T
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 4782814 4782814
  17291 Schenkenberg / Kleptow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Όγκος φόρτωσης: 28.00 m³, Ελαστικά: 800/45-26.5
26.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hawe ULW 2500 T
4
Hawe ULW 2500 T
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 4780669 4780669
  99713 Ebeleben, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Όγκος φόρτωσης: 28.00 m³, Συνολικό βάρος: 22.00 t
54.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hawe  ULW 2500
10
Hawe ULW 2500
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 4778903 4778903
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002
20.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JPM 19 ton
14
JPM 19 ton
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 4775498 4775498
  6721 NJ Bennekom, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017
13.950 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JPM 34000
13
JPM 34000
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 4775466 4775466
  6721 NJ Bennekom, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2011
22.750 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bergmann GTW 25
4
Bergmann GTW 25
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 4775209 4775209
  27419 Sittensen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
43.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
CanAgro Überladeschnecke
6
CanAgro Überladeschnecke
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 4769518 4769518
  77743 Schutterzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
3.600 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
NN 250/600-14
6
NN 250/600-14
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 4764909 4764909
  8734 HE Oosterend, Ολλανδία
5.750 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 Richard Western FR20 Chaser Bin
12
Richard Western FR20 Chaser Bin
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 4761527 4761527
  YO62 4AX Slingsby, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Hawe ULW 2500 T
4
Hawe ULW 2500 T
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 4755570 4755570
  99713 Ebeleben, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ελαστικά: 710/50 R30,5 BKT FL 693
67.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hawe ULW 3000 T/40
6
Hawe ULW 3000 T/40
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 4752503 4752503
  9736 Tormasliget, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2007, Ημερομηνία εγγραφής: 01.06.2008, Όγκος φόρτωσης: 32.00 m³, Ύψος πλευρικής φόρτωσης: 4.70 m, Συνολικό βάρος: 29.00 t, Ελαστικά: 800/45 x 26,5
30.000 €
χωρίς 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl ULW 25
5
Fliegl ULW 25
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 4750215 4750215
  64-932 Stara Łubianka, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018
33.376,96 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Vaia MR45
6
Vaia MR45
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 4747157 4747157
  3271KB Mijnsheerenland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2005, Ημερομηνία εγγραφής: 11.11.2005
1.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bijlsma 1500
8
Bijlsma 1500
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 4747155 4747155
  3271KB Mijnsheerenland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2002, Ημερομηνία εγγραφής: 01.05.2002
5.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Horsch UW 160
10
Horsch UW 160
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 4743239 4743239
  57-410 ŚCINAWKA ŚREDNIA, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2002
25.831,89 €
Δείτε αγγελία
Jan Tanker
6
Jan Tanker
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 4740503 4740503
  48351 Everswinkel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Όγκος φόρτωσης: 14.00 m³, Ύψος πλευρικής φόρτωσης: 4.20 m, Συνολικό βάρος: 12.00 t, Ελαστικά: 750/60-30.5
18.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Behälterwagen
2
Behälterwagen
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 4732978 4732978
  74906 Bad Rappenau, Γερμανία
1.243,70 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kirchner TG3021
5
Kirchner TG3021
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 4729109 4729109
  31171 Nordstemmen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
31.616,98 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Gestuurde aanhanger 10 meter
11
Gestuurde aanhanger 10 meter
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 4723612 4723612
  7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Ύψος πλευρικής φόρτωσης: 0.90 m
5.000 €
Δείτε αγγελία
Kobzarenko - Egenolf PBN 30 Überladewagen
-6%
15
Kobzarenko - Egenolf PBN 30 Überladewagen
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 4722802 4722802
  65614 Beselich-Obertiefenbach, Γερμανία
Όγκος φόρτωσης: 30.00 m³, Ύψος πλευρικής φόρτωσης: 4.50 m, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Ελαστικά: 560/60-R22,5
30.500 €
32.289,99 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 102