Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Προαιρετικές επιλογές
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Όχημα πλευρικής φόρτωσης

Αγοράστε μεταχειρισμένα Όχημα πλευρικής φόρτωσης στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Demmler 240-7 Ü
13
ΝΈΑ Demmler 240-7 Ü
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 4108390
49434 Neuenkirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Όγκος φόρτωσης: 42.00 m³, Ύψος πλευρικής φόρτωσης: 4.50 m, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Ελαστικά: 710/50R26,5
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Horsch TITAN 34 UW
7
Horsch TITAN 34 UW
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 4103018
38486 Klötze, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
69.890 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AVR hooglosser
3
AVR hooglosser
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 4096387
5985 NM Grashoek, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
CanAgro Überladeschnecke
6
CanAgro Überladeschnecke
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 4096046
77743 Schutterzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
3.600 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vrachtwagen  aanhanger
4
Vrachtwagen aanhanger
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 4081717
3299 LX Maasdam, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Sonstige / Other FINCH MB 16
9
Sonstige / Other FINCH MB 16
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 4077485
17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Όγκος φόρτωσης: 16.00 m³, Ελαστικά: 30.5R32
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
 Used Richard Western FR20 Chaser Bin
Used Richard Western FR20 Chaser Bin
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 4068678
YO624AX York, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
GS Used  24.5 Chaser Bin
GS Used 24.5 Chaser Bin
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 4068677
YO624AX York, Μεγ. Βρετανία
44.284 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 New GS 24.5 Chaser Bin
New GS 24.5 Chaser Bin
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 4068676
YO624AX York, Μεγ. Βρετανία
50.529 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hawe ULW 2500T
13
Hawe ULW 2500T
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 4046229
33165 Lichtenau-Kleinenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Ελαστικά: 800/45R26,5
25.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kobzarenko Egenolf - Kobzarenko Überladewagen PBN-30
-5%
13
Kobzarenko Egenolf - Kobzarenko Überladewagen PBN-30
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 4041656
65614 Beselich-Obertiefenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Όγκος φόρτωσης: 30.00 m³, Ύψος πλευρικής φόρτωσης: 4.30 m, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Ελαστικά: 560/60 R 22,5
32.280 €
33.982 €

χωρίς 19% ΦΠΑ

ενοικίαση από 2.100,84 €
ανά μήνα
Δείτε αγγελία
nooteboom
nooteboom
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 4036594
3737 AG Groenekan, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kobzarenko Egenolf - Überladewagen PBN-16
-5%
10
Kobzarenko Egenolf - Überladewagen PBN-16
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 4033153
65614 Beselich-Obertiefenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Όγκος φόρτωσης: 16.00 m³, Ύψος πλευρικής φόρτωσης: 4.30 m, Συνολικό βάρος: 16.00 t, Ελαστικά: 500/50 -22,5
20.960 €
22.000 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
VGM DT5 bakken wagen
5
VGM DT5 bakken wagen
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 4018445
6903 PB Zevenaar, Ολλανδία
Συνολικό βάρος: 5.00 t
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Heckkipper mit hydr. Schnecke
11
Heckkipper mit hydr. Schnecke
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 3987603
34414 Daseburg, Γερμανία
1.400 €

Δείτε αγγελία
Hawe ULW2500T
4
Hawe ULW2500T
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 3958135
04874 Belgern OT Staritz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Όγκος φόρτωσης: 28.00 m³, Συνολικό βάρος: 22.00 t
18.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hawe ULW2500T
5
Hawe ULW2500T
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 3950873
62-306 Budziłowo, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2004
22.595 €

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Burg Dieplader
12
Burg Dieplader
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 3939011
7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Υδραυλικά φρένα, Ύψος πλευρικής φόρτωσης: 0.90 m
6.000 €

Δείτε αγγελία
Kirchner  TG 3021
5
Kirchner TG 3021
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 3924442
31028 Gronau , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Συνολικό βάρος: 13.00 t, Ελαστικά: 800/65R32
29.900 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Joskin HTA 600 Überladeschnecke
3
Joskin HTA 600 Überladeschnecke
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 3922952
16845 Sieversdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
12.450 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hawe ULW 2500 T
10
Hawe ULW 2500 T
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 3914446
49716 Meppen-Versen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999
21.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
VGM HL 22
5
VGM HL 22
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 3890301
3299 LX Maasdam, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Υδραυλικά φρένα, Ελαστικά: 750/60R30.5
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Bergmann GTW 25
7
Bergmann GTW 25
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 3878886
7325 AC Apeldoorn, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015, Υδραυλικά φρένα, Όγκος φόρτωσης: 21.00 m³, Ύψος πλευρικής φόρτωσης: 3.32 m, Συνολικό βάρος: 21.00 t, Ελαστικά: 700/50-22.5
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
WACKENHUT tautliner
5
WACKENHUT tautliner
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 3869414
8256 PP Biddinghuizen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2008, Συνολικό βάρος: 30.00 t
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kobzarenko Egenolf - Kobzarenko PBN-40 Überladewagen
-5%
7
Kobzarenko Egenolf - Kobzarenko PBN-40 Überladewagen
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 3824194
65614 Beselich-Obertiefenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, Ύψος πλευρικής φόρτωσης: 4.30 m, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Ελαστικά: 560/60R22,5
41.400 €
43.580 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 55