Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο
Προαιρετικές επιλογές

Μεταχειρισμένα Όχημα πλευρικής φόρτωσης

Αγοράστε μεταχειρισμένα Όχημα πλευρικής φόρτωσης στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
TOV PBN-30
6
TOV PBN-30
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, jct3424838
06295 Lutherstadt Eisleben/ Volkstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Όγκος φόρτωσης: 30.00 m³, Συνολικό βάρος: 30.00 t, Ελαστικά: 650/55R26,5 BKT
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Pronar Überladewagen T 740, 23 to, Tandem, NEU
Βίντεο
20
Pronar Überladewagen T 740, 23 to, Tandem, NEU
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, jct1371954
49847 Itterbeck, Γερμανία
Όγκος φόρτωσης: 28.00 m³, Ύψος πλευρικής φόρτωσης: 4.80 m, Συνολικό βάρος: 23.00 t, Ελαστικά: 700/50 - 26,5
54.407 €
με 19% ΦΠΑ
45.720 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kobzarenko  Egenolf - Kobzarenko Überladewagen PBN 30
Βίντεο
14
Kobzarenko Egenolf - Kobzarenko Überladewagen PBN 30
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, jct3546565
65614 Beselich-Obertiefenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Όγκος φόρτωσης: 30.00 m³, Ύψος πλευρικής φόρτωσης: 4.30 m, Συνολικό βάρος: 29.70 t, Ελαστικά: 560/60 R22.5
36.771 €
38.619 €

με 19% ΦΠΑ
30.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Pronar Überladewagen, NEU 2 + 3 Achsen, 23 + 33 to, teils ab Lager
Βίντεο
20
Pronar Überladewagen, NEU 2 + 3 Achsen, 23 + 33 to, teils ab Lager
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, jct1661088
49847 Itterbeck, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kobzarenko - Egenolf PBN 40
Βίντεο
8
Kobzarenko - Egenolf PBN 40
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, jct3390624
65614 Beselich - Obertiefenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, Ύψος πλευρικής φόρτωσης: 4.50 m, Συνολικό βάρος: 39.00 t, Ελαστικά: 560/60 R 22.5
46.767 €
49.252 €

με 19% ΦΠΑ
39.300 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Becklönne LADEMONSTER
10
Becklönne LADEMONSTER
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, jct3581039
59590 Geseke, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ημερομηνία εγγραφής: 15.09.2016, Όγκος φόρτωσης: 25.00 m³, Ύψος πλευρικής φόρτωσης: 6.00 m, Συνολικό βάρος: 11.50 t, Ελαστικά: 560/R22, 5BKT 630 Plus
104.720 €
με 19% ΦΠΑ
88.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kobzarenko  Egenolf - Kobzarenko Überladewagen PBN 30
Βίντεο
14
Kobzarenko Egenolf - Kobzarenko Überladewagen PBN 30
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, jct3546565
65614 Beselich-Obertiefenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Όγκος φόρτωσης: 30.00 m³, Ύψος πλευρικής φόρτωσης: 4.30 m, Συνολικό βάρος: 29.70 t, Ελαστικά: 560/60 R22.5
36.771 €
38.619 €

με 19% ΦΠΑ
30.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Egenolf - Kobzarenko Überladewagen PBN 16
6
Egenolf - Kobzarenko Überladewagen PBN 16
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, jct3550443
65614 Beselich-Obertiefenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Όγκος φόρτωσης: 16.00 m³, Ύψος πλευρικής φόρτωσης: 4.30 m, Συνολικό βάρος: 16.00 t, Ελαστικά: 500/50 R22,5
22.372 €
23.467 €

με 19% ΦΠΑ
18.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kobzarenko - Egenolf PBN 40
Βίντεο
8
Kobzarenko - Egenolf PBN 40
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, jct3390624
65614 Beselich - Obertiefenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, Ύψος πλευρικής φόρτωσης: 4.50 m, Συνολικό βάρος: 39.00 t, Ελαστικά: 560/60 R 22.5
46.767 €
49.252 €

με 19% ΦΠΑ
39.300 € καθαρά
Δείτε αγγελία
CESTARI 24.000ST
7
CESTARI 24.000ST
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, jct3133421
19209 Renzow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2017, Όγκος φόρτωσης: 24.00 m³, Ύψος πλευρικής φόρτωσης: 4.40 m, Συνολικό βάρος: 22.00 t, Ελαστικά: 600/55R26.5
49.980 €
με 19% ΦΠΑ
42.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Burg Aanhangwagen gesloten
4
Burg Aanhangwagen gesloten
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, jct3234063
4251 NV Werkendam, Ολλανδία
Συνολικό βάρος: 20.00 t, Ύψος πλευρικής φόρτωσης: 2.20 m, Όγκος φόρτωσης: 42.25 m³, Ελαστικά: 1000xR20
3.328 €
με 21% ΦΠΑ
2.750 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Demmler 240-7
9
Demmler 240-7
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, jct3003697
49434 Neuenkirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Όγκος φόρτωσης: 37.50 m³, Ύψος πλευρικής φόρτωσης: 5.00 m, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Ελαστικά: 710/50 R 26,5
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
ABBO ÜLW 16
3
ABBO ÜLW 16
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, jct3386253
93352 Rohr i. NB, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2016, Όγκος φόρτωσης: 16.00 m³, Ύψος πλευρικής φόρτωσης: 4.50 m, Συνολικό βάρος: 12.00 t, Ελαστικά: 800/45 R 26.5
31.000 €
με 19% ΦΠΑ
26.050 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Cestari 20.000 ST
8
Cestari 20.000 ST
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, jct2512463
19209 Renzow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Όγκος φόρτωσης: 20.00 m³, Ύψος πλευρικής φόρτωσης: 4.60 m, Συνολικό βάρος: 19.00 t, Ελαστικά: 850/50-30,5
40.460 €
με 19% ΦΠΑ
34.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pronar Überladewagen, T 743, Tridem, 33,0 to, NEU
Βίντεο
9
Pronar Überladewagen, T 743, Tridem, 33,0 to, NEU
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, jct1671014
49847 Itterbeck, Γερμανία
Συνολικό βάρος: 33.00 t, Ύψος πλευρικής φόρτωσης: 4.80 m, Όγκος φόρτωσης: 34.00 m³, Ελαστικά: 700/50-26.5
71.733 €
με 19% ΦΠΑ
60.280 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pronar Überladewagen T 740, 23 to, Tandem, NEU
Βίντεο
20
Pronar Überladewagen T 740, 23 to, Tandem, NEU
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, jct1371954
49847 Itterbeck, Γερμανία
Όγκος φόρτωσης: 28.00 m³, Ύψος πλευρικής φόρτωσης: 4.80 m, Συνολικό βάρος: 23.00 t, Ελαστικά: 700/50 - 26,5
54.407 €
με 19% ΦΠΑ
45.720 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fortschritt HW 60
13
Fortschritt HW 60
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, jct3299215
16845 Sieversdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1979, Όγκος φόρτωσης: 8.00 m³, Ύψος πλευρικής φόρτωσης: 2.50 m, Συνολικό βάρος: 8.50 t, Ελαστικά: 12,5-20
5.349 €
6.248 €

με 19% ΦΠΑ
4.495 € καθαρά
ενοικίαση από 952,00 €
ανά μήνα
Δείτε αγγελία
PRONAR  T 740
5
PRONAR T 740
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, jct1612175
25852 Sterdebüll, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Όγκος φόρτωσης: 28.00 m³, Ύψος πλευρικής φόρτωσης: 3.40 m, Συνολικό βάρος: 23.00 t, Ελαστικά: 700/50-26.5 16PR
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Umega Litwa
Βίντεο
14
Umega Litwa
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, jct3674659
Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Υδραυλικά φρένα, Όγκος φόρτωσης: 31.00 m³, Ύψος πλευρικής φόρτωσης: 5.00 m, Συνολικό βάρος: 17.00 t
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Güstrower GTU 25
13
Güstrower GTU 25
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, jct3652909
18273 Güstrow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Όγκος φόρτωσης: 25.00 m³, Ύψος πλευρικής φόρτωσης: 4.70 m, Ελαστικά: 650/65-30.5
52.336 €
με 19% ΦΠΑ
43.980 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fliegl ULW 30 Tandem
5
Fliegl ULW 30 Tandem
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, jct3659759
84453 Mühldorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Όγκος φόρτωσης: 30.00 m³, Συνολικό βάρος: 20.00 t, Ελαστικά: 700/50-26,5
57.899 €
με 19% ΦΠΑ
48.655 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pronar Wóz przeładowczy Pronar T740
3
Pronar Wóz przeładowczy Pronar T740
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, jct3480490
64-120 Garzyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2015, Όγκος φόρτωσης: 28.00 m³, Συνολικό βάρος: 15.30 t, Ελαστικά: 700/50-26,5
40.518 €
με 23% ΦΠΑ
32.942 € καθαρά
Δείτε αγγελία
TOV PBN-30
6
TOV PBN-30
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, jct3424838
06295 Lutherstadt Eisleben/ Volkstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Όγκος φόρτωσης: 30.00 m³, Συνολικό βάρος: 30.00 t, Ελαστικά: 650/55R26,5 BKT
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Fliegl
3
Fliegl
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, jct3042742
24860 Böklund, Γερμανία
Όγκος φόρτωσης: 20.00 m³, Ύψος πλευρικής φόρτωσης: 3.20 m, Συνολικό βάρος: 16.00 t
12.495 €
με 19% ΦΠΑ
10.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
metalfach T739
12
metalfach T739
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, jct3568222
7122 Aalten, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Όγκος φόρτωσης: 18.20 m³, Συνολικό βάρος: 14.00 t, Ελαστικά: 385/65-22.5
17.212 €
με 21% ΦΠΑ
14.225 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AGRIMONT Überladecontainer 22m³
11
AGRIMONT Überladecontainer 22m³
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, jct3462986
91207 Lauf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Όγκος φόρτωσης: 22.00 m³, Ύψος πλευρικής φόρτωσης: 4.80 m
15.173 €
με 19% ΦΠΑ
12.750 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Tobroco 4 wielige wagen geveerd
4
Tobroco 4 wielige wagen geveerd
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, jct2561734
5966 RE America, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2010, Υδραυλικά φρένα, Συνολικό βάρος: 12.00 t, Ελαστικά: 500/50x17
9.075 €
με 21% ΦΠΑ
7.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fliegl ULW 25
4
Fliegl ULW 25
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, jct3560984
18-520 Stawiski, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Όγκος φόρτωσης: 25.00 m³, Ελαστικά: 28L26
32.109 €

Δείτε αγγελία
NN Transportwagen
10
NN Transportwagen
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, jct3384492
8307 AB Ens, Ολλανδία
Συνολικό βάρος: 8.00 t, Ελαστικά: 215/75R17.5
7.865 €
με 21% ΦΠΑ
6.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
STEIMLE SILAGEÜBERLADEWAGEN-TURBO
3
STEIMLE SILAGEÜBERLADEWAGEN-TURBO
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, jct1114119
84076 Holzhausen/Pfeffenhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Όγκος φόρτωσης: 50.00 m³, Ύψος πλευρικής φόρτωσης: 5.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 90