Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα

Αγοράστε μεταχειρισμένα Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Schwarzmüller Muldenkipper - 563
7
ΝΈΑ Schwarzmüller Muldenkipper - 563
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 3939000
49456 Bakum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Μουσαμάς, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 32.00 t, Σασί με τρίδυμο άξονα διεύθυνσης, Ελαστικά: 385/65R22.5
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Joskin 22/50
8
ΝΈΑ Joskin 22/50
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 3937509
45768 Marl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 11.00 m³, Συνολικό βάρος: 22.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί
38.675 €
με 19% ΦΠΑ
32.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Veenhuis JVK 16000
8
ΝΈΑ Veenhuis JVK 16000
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 3937184
7742PH Coevorden, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2013, Υδραυλικά φρένα, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 600/55R22.5
28.435 €
με 21% ΦΠΑ
23.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Bijlsma - Hercules 10000
7
ΝΈΑ Bijlsma - Hercules 10000
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 3937183
7742PH Coevorden, Ολλανδία
Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Υδραυλικά φρένα, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 440x22.5
7.563 €
με 21% ΦΠΑ
6.250 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Joskin haakarm carrier 3 asser
8
ΝΈΑ Joskin haakarm carrier 3 asser
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 3937078
5460 GG Veghel, Ολλανδία
Ελαστικά: 24x20.5
51.425 €
με 21% ΦΠΑ
42.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kaweco Radium 40
5
ΝΈΑ Kaweco Radium 40
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 3937075
5460 GG Veghel, Ολλανδία
21.175 €
με 21% ΦΠΑ
17.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pronar T 669/1
13
Pronar T 669/1
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 3935262
97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 22.70 m³, Συνολικό βάρος: 20.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 385/65R22,5RE
24.728 €
με 19% ΦΠΑ
20.780 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pronar T 682
7
Pronar T 682
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 3932748
97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 32.00 m³, Συνολικό βάρος: 30.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Τρίδυμο σασί, Ελαστικά: 600/50R22,5
40.460 €
με 19% ΦΠΑ
34.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Joskin Trans-KTP 22/50
6
Joskin Trans-KTP 22/50
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 3932728
58553 Halver, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Συνολικό βάρος: 21.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 650/55R26,5
27.965 €
με 19% ΦΠΑ
23.500 € καθαρά
ενοικίαση από 130,90 €
ανά Ημέρα
Δείτε αγγελία
Kröger MUP 20 HP
5
Kröger MUP 20 HP
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 3932620
16845 Sieversdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Αερόφρενο, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Στρεφόμενα πλαϊνά, Όγκος φόρτωσης: 12.70 m³, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 650/55 R 26,5
47.005 €
με 19% ΦΠΑ
39.500 € καθαρά
ενοικίαση από 1.844,50 €
ανά μήνα
Δείτε αγγελία
Joskin Trans KTP 22/50
9
Joskin Trans KTP 22/50
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 3932207
42555 Velbert-Langenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Όγκος φόρτωσης: 11.00 m³, Συνολικό βάρος: 22.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 650/55R26.5
35.500 €
με 19% ΦΠΑ
29.832 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Mullie 14 Tons
Mullie 14 Tons
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 3932204
Ολλανδία
Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Υδραυλικά φρένα, Όγκος φόρτωσης: 20.00 m³, Συνολικό βάρος: 14.00 t, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 425R22.5
9.378 €
με 21% ΦΠΑ
7.750 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Veenhuis JVK14000
5
Veenhuis JVK14000
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 3932131
7742PH Coevorden, Ολλανδία
Υδραυλικά φρένα, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Όγκος φόρτωσης: 35.00 m³, Συνολικό βάρος: 20.00 t, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 550/60R22.5
9.983 €
με 21% ΦΠΑ
8.250 € καθαρά
Δείτε αγγελία
WIELTON PRC2HP
3
WIELTON PRC2HP
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 3931781
06268 Weißenschirmbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Όγκος φόρτωσης: 37.00 m³, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί
31.535 €
με 19% ΦΠΑ
26.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Schmitz-Gotha SKI 24
4
Schmitz-Gotha SKI 24
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 3931779
06268 Weißenschirmbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Όγκος φόρτωσης: 32.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Δίδυμο σασί
14.280 €
με 19% ΦΠΑ
12.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fliegl EDK 50 FOX
6
Fliegl EDK 50 FOX
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 3931155
94424 Arnstorf, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Reisch RTWK-200
4
Reisch RTWK-200
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 3930926
89407 Dillingen/ Donau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Αερόφρενο, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Ημερομηνία εγγραφής: 23.09.2013, Όγκος φόρτωσης: 35.00 m³, Συνολικό βάρος: 22.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, ...
39.700 €
με 10.7% ΦΠΑ
35.863 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fliegl TMK 160 Fox
7
Fliegl TMK 160 Fox
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 3930692
46348 Raesfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 18.00 m³, Συνολικό βάρος: 16.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 550/60-22,5 16 Pr.
21.100 €
με 19% ΦΠΑ
17.731 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fliegl TMK 140 Fox
6
Fliegl TMK 140 Fox
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 3930679
46348 Raesfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Συνολικό βάρος: 14.00 t, Όγκος φόρτωσης: 14.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 550/45-22,5 16 Pr.
18.400 €
με 19% ΦΠΑ
15.462 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Joskin Trans-Cap 6500/22
12
Joskin Trans-Cap 6500/22
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 3930033
85435 Erding, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Συνολικό βάρος: 21.00 t, Ελαστικά: 600/55R26,5
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Hilken
9
Hilken
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 3929882
49770 Herzlake-Westrum, Γερμανία
Άξονας διεύθυνσης, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 710/50R26,5
25.000 €
με 10.7% ΦΠΑ
22.584 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Dezeure K22TP
16
Dezeure K22TP
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 3929860
5340 SOREE, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Gilibert 12 T
11
Gilibert 12 T
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 3929604
5340 SOREE, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 1981, Υδραυλικά φρένα
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Obermaier EDK 55
5
Obermaier EDK 55
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 3928524
83139 Söchtenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1979, Συνολικό βάρος: 6.50 t
2.700 €

Δείτε αγγελία
Fliegl StoneMaster 252 Erdmulde
6
Fliegl StoneMaster 252 Erdmulde
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 3928510
91522 Ansbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Συνολικό βάρος: 22.00 t, Όγκος φόρτωσης: 12.50 m³, Ελαστικά: 650/55R6,5
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 350