Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα

Αγοράστε μεταχειρισμένα Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Fliegl STONE-MASTER 252 PRO
9
ΝΈΑ Fliegl STONE-MASTER 252 PRO
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4265433
  49434 Neuenkirchen-Vörden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 12500.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ελαστικά: 650/55R26.5 ALLIANCE
25.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl bei Agrotec Raesfeld TMK 256 Fox 27 cbm gefederte Deichsel
8
ΝΈΑ Fliegl bei Agrotec Raesfeld TMK 256 Fox 27 cbm gefederte Deichsel
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4264664
  46348 Raesfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Όγκος φόρτωσης: 27.00 m³, Συνολικό βάρος: 20.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 560/60 R22,5 Radial
24.370 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Cebeco
6
ΝΈΑ Cebeco
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4263428
  26892 Heede (Emsland), Γερμανία
Αερόφρενο, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Συνολικό βάρος: 14.00 t, Ελαστικά: 15R 22,5
9.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Göweil GHU 12/2500 DW
8
ΝΈΑ Göweil GHU 12/2500 DW
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4263079
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
2.387 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Brantner TA20053 PT
9
ΝΈΑ Brantner TA20053 PT
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4262931
  71546 Aspach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008
13.277 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 Tipvogn Boggie
7
ΝΈΑ Tipvogn Boggie
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4262286
  7200 Grindsted, Δανία
Έτος κατασκευής: 1996
5.106 €
χωρίς 25% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krampe HP 20
3
Krampe HP 20
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4261691
  77743 Schutterzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
35.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pronar T669/1
12
Pronar T669/1
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4261690
  31840 Hessisch Oldendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Αερόφρενο, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Στρεφόμενα πλαϊνά, Μουσαμάς, Ημερομηνία εγγραφής: 13.11.2015, Συνολικό βάρος: 20000.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 550/60-22,5
22.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Brantner TA 20 053/2 MULDENKIPPER
3
Brantner TA 20 053/2 MULDENKIPPER
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4261546
  79288 Gottenheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009
20.924 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Beco landbouwkiper
18
Beco landbouwkiper
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4261482
  Ολλανδία
Αυτόματο πίσω τοίχωμα, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Άξονας διεύθυνσης, Υδραυλικά φρένα, Όγκος φόρτωσης: 24.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 50 km/h, Σασί με τρίδυμο άξονα διεύθυνσης, Ελαστικά: 600-50-22.5
22.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Muldenkipper HTA 16.84
3
Sonstige / Other Muldenkipper HTA 16.84
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4258950
  49688 Lastrup, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991, Αερόφρενο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 700/50-22.5
14.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pühringer 5123 LMT
8
Pühringer 5123 LMT
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4258332
  84160 Frontenhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Συνολικό βάρος: 16.00 t, Ελαστικά: 600 / 50 R 22.5 FL 630
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Pühringer SMT 5223 Mietmaschine
4
Pühringer SMT 5223 Mietmaschine
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4258283
  84160 Frontenhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Συνολικό βάρος: 22.00 t, Ελαστικά: 650/55R26.5 FL 693
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Fliegl H-FLIEGL ADS 120/15 GREENLINE
8
Fliegl H-FLIEGL ADS 120/15 GREENLINE
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4256587
  84152 Mengkofen, Γερμανία
Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 13.00 t
35.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl TMK 190 FOX Alpha
Fliegl TMK 190 FOX Alpha
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4256054
  48496 Hopsten, Γερμανία
Ελαστικά: 560/60-R22,5
23.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl TMK 273 FOX Alpha
Fliegl TMK 273 FOX Alpha
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4256049
  48496 Hopsten, Γερμανία
Ελαστικά: 710/50R26,5
36.400 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl TMK 140 FOX
5
Fliegl TMK 140 FOX
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4256033
  48496 Hopsten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
15.546 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl TMK 256 FOX
2
Fliegl TMK 256 FOX
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4256032
  48496 Hopsten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
25.126 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krampe Big Body 750 Carrier 60cm NEU / SOFORT VERFÜGBAR
3
Krampe Big Body 750 Carrier 60cm NEU / SOFORT VERFÜGBAR
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4255910
  17109 Demmin, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Ελαστικά: 600/55R26,5
37.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hilken MKXL8200
8
Hilken MKXL8200
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4255471
  16833 Lentzke, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Όγκος φόρτωσης: 29.00 m³, Συνολικό βάρος: 34.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Τρίδυμο σασί, Ελαστικά: 560/60 R 22,5
40.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hilken HBM5300
12
Hilken HBM5300
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4255468
  16833 Lentzke, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 12.00 m³, Συνολικό βάρος: 22.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 650/55 R26,5
30.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hilken BM4500
13
Hilken BM4500
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4255463
  16833 Lentzke, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 11.00 m³, Συνολικό βάρος: 22.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 650/55 R26,5
27.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hilken MKXL7500
10
Hilken MKXL7500
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4255439
  16833 Lentzke, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Όγκος φόρτωσης: 42.00 m³, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 560/60 R22,5
27.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hilken BM5000
13
Hilken BM5000
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4255399
  16833 Lentzke, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Όγκος φόρτωσης: 12.00 m³, Συνολικό βάρος: 22.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ελαστικά: 650/55 R26,5
30.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hilken MK6500
20
Hilken MK6500
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4255363
  16833 Lentzke, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 21.00 m³, Συνολικό βάρος: 22.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 560/60 R 22,5
22.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 350