Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα

Αγοράστε μεταχειρισμένα Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Pronar Kröger Joskin Farmtech Annaburger
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Brantner TA 18053 POWER TUBE "Black-Edition"
8
Brantner TA 18053 POWER TUBE "Black-Edition"
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4735030 4735030
  26203 Wardenburg OT Littel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Όγκος φόρτωσης: 25.00 m³, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 550/60R 22,5 FL 630 BKT
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Einachskipper TAB MK 8000 E
19
Einachskipper TAB MK 8000 E
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4711137 4711137
  54597 Auw bei Prüm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Όγκος φόρτωσης: 8.00 m³, Συνολικό βάρος: 14.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίκυκλa, Ελαστικά: 710/50 R 26,5
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Jako Tiger 180 + RDW KEURING!!!
10
Jako Tiger 180 + RDW KEURING!!!
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4716898 4716898
  7903 BR Hoogeveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 18.00 m³, Συνολικό βάρος: 20.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 60 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 650/55R26.5
29.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Lametec 650 Lametec 650 Muldenkipper kein Krampe / kröger
5
Lametec 650 Lametec 650 Muldenkipper kein Krampe / kröger
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4718385 4718385
  52445 Ameln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Όγκος φόρτωσης: 24.50 m³, Συνολικό βάρος: 21.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 600/55 x 22.5
21.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
ενοικίαση από 80,00 €
ανά Ημέρα
Δείτε αγγελία
Grotlüschen Erdmulde
6
Grotlüschen Erdmulde
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4877204 4877204
  7667 SE Reutum / Niederland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2004, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Όγκος φόρτωσης: 12.00 m³, Συνολικό βάρος: 20.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 650-55-26,5
14.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hilken MKXL 7500
8
Hilken MKXL 7500
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4895726 4895726
  16833 Lentzke, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 42.00 m³, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 560/60 R22,5
27.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hilken HBM 5300
10
Hilken HBM 5300
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4895719 4895719
  16833 Lentzke, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 12.00 m³, Συνολικό βάρος: 22.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 650/55 R26,5
30.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Dewa Hooglosser
4
Dewa Hooglosser
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4879250 4879250
  6191 rs Beek, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015, Ημερομηνία εγγραφής: 04.09.2019, Όγκος φόρτωσης: 27.00 m³, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 60 km/h, Ελαστικά: 700/50r30,5
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kobzarenko - Egenolf TSP 26 Muldenkipper
-14%
13
Kobzarenko - Egenolf TSP 26 Muldenkipper
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4885820 4885820
  65614 Beselich-Obertiefenbach, Γερμανία
Αερόφρενο, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Όγκος φόρτωσης: 30.00 m³, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 650/55R26,5
27.600 €
32.000 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
ενοικίαση από 60,00 €
ανά Ημέρα
logo
Δείτε αγγελία
Pronar T 682
8
Pronar T 682
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4840813 4840813
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Όγκος φόρτωσης: 32.00 m³, Συνολικό βάρος: 30.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Τρίδυμο σασί, Ελαστικά: 600/50 R 22,5
34.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Lametec TMK24
10
Lametec TMK24
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4855027 4855027
  26903 Surwold, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Άξονας διεύθυνσης, Όγκος φόρτωσης: 24.00 m³, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 650/55 R26,5
31.932,77 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lametec TMK21
11
Lametec TMK21
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4855021 4855021
  26903 Surwold, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 20.70 m³, Συνολικό βάρος: 21.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 560/60 R22,5
23.529,41 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lindner Lindner & Fischer EAM10
14
Lindner Lindner & Fischer EAM10
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4853329 4853329
  33397 Rietberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 20.50 m³, Συνολικό βάρος: 12.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίκυκλa, Ελαστικά: 560/60-22.5
13.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl TMK 264 Fox mit Breitreifen
6
Fliegl TMK 264 Fox mit Breitreifen
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4850196 4850196
  46348 Raesfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Όγκος φόρτωσης: 30.00 m³, Συνολικό βάρος: 21.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 700/50-22,5 16 Pr.
28.571,43 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kröger MUP 20
6
Kröger MUP 20
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4840086 4840086
  53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Ημερομηνία εγγραφής: 01.06.2013, Όγκος φόρτωσης: 12.00 m³, Συνολικό βάρος: 22.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί, ...
23.250 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pronar T 700
6
Pronar T 700
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4844491 4844491
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Όγκος φόρτωσης: 34.30 m³, Συνολικό βάρος: 21.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 550/60-22,5
25.840 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
MARPOL PMTS14
Βίντεο
6
MARPOL PMTS14
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4841741 4841741
  37191 Katlenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Όγκος φόρτωσης: 17.50 m³, Συνολικό βάρος: 19000.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 550/60-22,5
15.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kröger MUP20VG
15
Kröger MUP20VG
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4763276 4763276
  49429 Rechterfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 12.10 m³, Συνολικό βάρος: 22.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 650/55R26.5
Τιμή μετά από ερώτηση

ενοικίαση από 1.600,00 €
ανά μήνα
Δείτε αγγελία
Fliegl TMK 256 Fox mit 60 cm Aufsätzer
9
Fliegl TMK 256 Fox mit 60 cm Aufsätzer
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4763456 4763456
  46348 Raesfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Όγκος φόρτωσης: 27.00 m³, Συνολικό βάρος: 20.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 560/60 R22,5 Radial
23.529,41 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Oehler HPM 300 Tandem Halfpipe Hardox
16
Oehler HPM 300 Tandem Halfpipe Hardox
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4778817 4778817
  77694 Kehl - Neumühl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Αερόφρενο, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Ημερομηνία εγγραφής: 01.12.2014, Όγκος φόρτωσης: 12.00 m³, Συνολικό βάρος: 22.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 60 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 650/55R26,5
22.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Farmtech DURUS 2000 Vorführ-Mulde
4
Farmtech DURUS 2000 Vorführ-Mulde
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4824396 4824396
  34434 Borgentreich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Άξονας διεύθυνσης, Όγκος φόρτωσης: 30.00 m³, Συνολικό βάρος: 21.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 600/55-26.5
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kröger MUP20SP
Βίντεο
13
Kröger MUP20SP
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4771685 4771685
  49429 Rechterfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 12.57 m³, Συνολικό βάρος: 22.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 600/55R26.5
Τιμή μετά από ερώτηση

ενοικίαση από 1.600,00 €
ανά μήνα
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
VGM ZK 22-2 Schwerlast-Muldenkipper  **sofort lieferbar!**
12
VGM ZK 22-2 Schwerlast-Muldenkipper **sofort lieferbar!**
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4755852 4755852
  46399 Bocholt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 12.40 m³, Συνολικό βάρος: 22.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 650/55R26.5
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Peecon Wywrotka
8
Peecon Wywrotka
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4728317 4728317
  64-030 Śmigiel, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2004, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Ημερομηνία εγγραφής: 02.02.2019, Όγκος φόρτωσης: 12.00 m³, Συνολικό βάρος: 25.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 24R20,5
12.632,24 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Alasco Wywrotka
3
Alasco Wywrotka
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4728313 4728313
  64-030 Śmigiel, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1993, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Ημερομηνία εγγραφής: 02.02.2019, Όγκος φόρτωσης: 10.00 m³, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ελαστικά: 650/55R26,5
13.780,62 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 472