Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα

Αγοράστε μεταχειρισμένα Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
UNIA Muldenkipper 22 to, NEU, mit Hochkippeinrichtung
19
UNIA Muldenkipper 22 to, NEU, mit Hochkippeinrichtung
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, jbt1141185
49847 Itterbeck, Γερμανία
Μουσαμάς, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Όγκος φόρτωσης: 23.00 m³, Συνολικό βάρος: 22.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί
31.476 EUR
με 19% ΦΠΑ
26.450 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Agrarprofi-Kane WBX 16T
10
Agrarprofi-Kane WBX 16T
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, jbt2812660
5741 Neukirchen am GRV, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2016, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 20.00 t, Όγκος φόρτωσης: 8.50 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ελαστικά: 445/65 R 22,5
22.000 EUR

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Pühringer 6623 MT / 23 to. / Bj. 2016
4
Pühringer 6623 MT / 23 to. / Bj. 2016
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, jbt3664280
31633 Leese, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Αερόφρενο, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Άξονας διεύθυνσης, Μουσαμάς, Συνολικό βάρος: 23.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 650/55R26,5
30.940 EUR
με 19% ΦΠΑ
26.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
SIG/technologie TITAN
Βίντεο
9
SIG/technologie TITAN
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, jbt3199437
48612 Horstmar, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Άξονας διεύθυνσης, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 54.00 m³, Συνολικό βάρος: 34.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 60 km/h, Τρίδυμο σασί, Ελαστικά: 710/50 R30,5
76.755 EUR
με 19% ΦΠΑ
64.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Pronar Muldenkipper T 700 M, (Halfpipe), NEU
Βίντεο
20
Pronar Muldenkipper T 700 M, (Halfpipe), NEU
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, jbt2406918
49847 Itterbeck, Γερμανία
υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Όγκος φόρτωσης: 35.00 m³, Συνολικό βάρος: 23.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί
26.410 EUR

Δείτε αγγελία
HAWE
12
ΝΈΑ HAWE
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, jbt3668097
24860 Böklund, Γερμανία
Ελαστικά: 650/55 R 26,5
37.509 EUR
με 19% ΦΠΑ
31.520 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
WIELTON PRC2HP
3
ΝΈΑ WIELTON PRC2HP
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, jbt3667970
06268 Weißenschirmbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Όγκος φόρτωσης: 37.00 m³, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί
33.282 EUR
με 19% ΦΠΑ
27.968 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Kaweco Radium
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, jbt3667367
17179 Behrenluebchin, Γερμανία
9.680 EUR
με 21% ΦΠΑ
8.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Krampe BANDIT 750 TANDEM
5
Krampe BANDIT 750 TANDEM
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, jbt3665640
4808 Wurzen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Αερόφρενο, Άξονας διεύθυνσης, Μουσαμάς
71.400 EUR
με 19% ΦΠΑ
60.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Reisch REDK 40
6
Reisch REDK 40
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, jbt3665634
94065 Waldkirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1978
2.489 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.092 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
12 T
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, jbt3665610
02190 Guignicourt, Γαλλία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Λοιπά RE150
6
RE150
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, jbt3665542
02190 Guignicourt, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1999
16.800 EUR
με 20% ΦΠΑ
14.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά 5T
2
5T
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, jbt3665520
51100 Reims, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1962
2.400 EUR
με 20% ΦΠΑ
2.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Metal-Fach Zweiachsanhänger T739
7
Metal-Fach Zweiachsanhänger T739
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, jbt3664743
63691 Ranstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Όγκος φόρτωσης: 18.20 m³, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Ελαστικά: 385/65 R22,5
17.900 EUR
με 19% ΦΠΑ
15.042 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Pühringer 6623 MT / 23 to. / Bj. 2016
4
Pühringer 6623 MT / 23 to. / Bj. 2016
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, jbt3664280
31633 Leese, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Αερόφρενο, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Άξονας διεύθυνσης, Μουσαμάς, Συνολικό βάρος: 23.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 650/55R26,5
30.940 EUR
με 19% ΦΠΑ
26.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Grotlüschen Muldenkipper - REIFEN NEU !!!
5
Grotlüschen Muldenkipper - REIFEN NEU !!!
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, jbt3663277
26892 Heede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ημερομηνία εγγραφής: 02.05.2006, Συνολικό βάρος: 20.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 700/50-26.5
20.111 EUR
με 19% ΦΠΑ
16.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fliegl TMK 160 Fox
4
Fliegl TMK 160 Fox
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, jbt3660949
46348 Raesfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 18.00 m³, Συνολικό βάρος: 16.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 550/60-22,5 16 Pr.
19.199 EUR
με 19% ΦΠΑ
16.134 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Krampe EWK 12
Krampe EWK 12
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, jbt3660850
33397 Rietberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 12.50 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίκυκλa, Ελαστικά: 600/55-26.5
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
VGM ZK 10
10
VGM ZK 10
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, jbt3659877
2390 AA Hazerswoude Dorp, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Krampe TRIDEM-HALBRUNDMULDE HP30
7
Krampe TRIDEM-HALBRUNDMULDE HP30
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, jbt3659704
04720 Großweitzschen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Άξονας διεύθυνσης, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 07.07.2015
51.170 EUR
με 19% ΦΠΑ
43.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fliegl TMK 256
3
Fliegl TMK 256
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, jbt3656377
64-932 Stara Łubianka, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 25.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
33.467 EUR
με 23% ΦΠΑ
27.209 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Muldenkipper HTA 16.
3
Sonstige / Other Muldenkipper HTA 16.
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, jbt3654678
49688 Lastrup, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991, Αερόφρενο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 700/50-22.5
16.660 EUR
με 19% ΦΠΑ
14.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other METALTECH MAMMUT PBN 20 R
5
Sonstige / Other METALTECH MAMMUT PBN 20 R
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, jbt3654406
18276 Mühlengeez, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Αερόφρενο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ελαστικά: 650/55-26.5
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Zocon Z080
4
Zocon Z080
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, jbt3654361
7434 PW Lettele, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Υδραυλικά φρένα, Στρεφόμενα πλαϊνά, Ημερομηνία εγγραφής: 01.02.2015, Όγκος φόρτωσης: 6.00 m³, Συνολικό βάρος: 8.00 t, Δίδυμο σασί, ...
9.350 EUR

Δείτε αγγελία
Sonstige / Other TRIDEMKIPPER 30T
9
Sonstige / Other TRIDEMKIPPER 30T
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, jbt3654205
49434 Neuenkirchen-Vörden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 20000.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ελαστικά: 650/55R26.5 BKT FL63
49.980 EUR
με 19% ΦΠΑ
42.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fliegl TMK 269
6
Fliegl TMK 269
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, jbt3653866
27252 Schwaförden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 33000.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ελαστικά: 710/50R26,5
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Kaweco Radium 45 S met wielaandrijving
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, jbt3652902
6902 PK Zevenaar, Ολλανδία
Άξονας διεύθυνσης, Υδραυλικά φρένα, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Όγκος φόρτωσης: 38.50 m³, Συνολικό βάρος: 28.00 t, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Ελαστικά: 710/50-30.5
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Λοιπά 15T
5
15T
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, jbt3652501
76270 les hayons, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2009
10.200 EUR
με 20% ΦΠΑ
8.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Cargo XP 160
6
Cargo XP 160
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, jbt3648884
8551 Noerdange, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 2016, Υδραυλικά φρένα, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Συνολικό βάρος: 16.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 500/60 22,5
18.000 EUR

Δείτε αγγελία
Brantner TA18053/2PT
7
Brantner TA18053/2PT
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, jbt3648709
97944 Boxberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Αερόφρενο, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 550/60-22.5 (16)
24.800 EUR
με 19% ΦΠΑ
20.840 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 349