Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα

Αγοράστε μεταχειρισμένα Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Pronar Kröger Caterpillar Joskin Farmtech Annaburger Demmler Komatsu
Hilken MK 5500
4
ΝΈΑ Hilken MK 5500
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 5020789 5020789
  16833 Lentzke, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Όγκος φόρτωσης: 21.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 22000 kg, Ελαστικά: 560/60 R 22,5
19.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hilken MKXL 7500
8
ΝΈΑ Hilken MKXL 7500
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 5020786 5020786
  16833 Lentzke, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Όγκος φόρτωσης: 42.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 24000 kg, Ελαστικά: 560/60 R22,5
27.800 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hilken BM 5000
6
ΝΈΑ Hilken BM 5000
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 5020781 5020781
  16833 Lentzke, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 12.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 22000 kg, Ελαστικά: 650/55 R26,5
30.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hilken BM 4500
10
ΝΈΑ Hilken BM 4500
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 5020773 5020773
  16833 Lentzke, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 11.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 22000 kg, Ελαστικά: 650/55 R26,5
27.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hilken Schwerlast-Baumulde
ΝΈΑ Hilken Schwerlast-Baumulde
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 5020772 5020772
  16833 Lentzke, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Όγκος φόρτωσης: 12.00 m³, Συνολικό βάρος: 22000 kg
30.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hilken HI 7500 BW
3
ΝΈΑ Hilken HI 7500 BW
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 5020768 5020768
  16833 Lentzke, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Άξονας διεύθυνσης, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 24000 kg, Ελαστικά: 650/55 R 26,5
25.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Reim / Reisch Import RTWK-200KS.650
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 5020587 5020587
  92536 Pfreimd, Γερμανία
Μέγιστη ταχύτητα: 60 km/h, Ελαστικά: 650/55R26,5
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Hilken HI 2250 SMK
13
ΝΈΑ Hilken HI 2250 SMK
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 5020539 5020539
  16833 Lentzke, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 22000 kg, Ελαστικά: 650/55 R26,5
30.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hilken MK 6500
11
ΝΈΑ Hilken MK 6500
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 5020536 5020536
  16833 Lentzke, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Όγκος φόρτωσης: 21.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 22000 kg, Ελαστικά: 560/60 R 22,5
22.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hilken MKXL 8200
9
ΝΈΑ Hilken MKXL 8200
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 5020535 5020535
  16833 Lentzke, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 29.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 34000 kg, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 560/60 R 22,5
40.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vaia landbouw kieper
14
ΝΈΑ Vaia landbouw kieper
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 5020528 5020528
  7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Άξονας διεύθυνσης, Υδραυλικά φρένα, Μέγιστη ταχύτητα: 60 km/h, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο
5.500 €
Δείτε αγγελία
Hilken HBM 5300
10
ΝΈΑ Hilken HBM 5300
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 5020522 5020522
  16833 Lentzke, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 12.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 22000 kg, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 650/55 R26,5
30.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hilken MKR 5500
4
ΝΈΑ Hilken MKR 5500
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 5020514 5020514
  16833 Lentzke, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 22000 kg, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 560/60 R22,5
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Hilken HI 5000 BM oder HI 5300 HM Leasing
2
ΝΈΑ Hilken HI 5000 BM oder HI 5300 HM Leasing
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 5020468 5020468
  16833 Lentzke, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
428 €
Δείτε αγγελία
Kröger MUK 303
4
ΝΈΑ Kröger MUK 303
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 5018386 5018386
  16845 Sieversdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Άξονας διεύθυνσης, Μουσαμάς, Ημερομηνία εγγραφής: 01.09.2016, Όγκος φόρτωσης: 37.50 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 24000 kg, Σασί: Δίδυμο σασί, ...
29.950 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Schmitz Cargobull Auflieger Kipper Alukastenmulde
12
ΝΈΑ Schmitz Cargobull Auflieger Kipper Alukastenmulde
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 5018077 5018077
  99867 Gotha, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Όγκος φόρτωσης: 52.00 m³
28.450 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schmitz Cargobull Auflieger Kipper Alukastenmulde
12
ΝΈΑ Schmitz Cargobull Auflieger Kipper Alukastenmulde
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 5018076 5018076
  99867 Gotha, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Όγκος φόρτωσης: 49.00 m³
28.450 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kögel Muldenkipper
4
ΝΈΑ Kögel Muldenkipper
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 5017429 5017429
  33378 Rheda-Wiedenbrück, Γερμανία
Στρεφόμενα πλαϊνά, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Συνολικό βάρος: 8000 kg, Σασί: Δίκυκλa
2.480 €
Δείτε αγγελία
Jeantil 6M80
5
ΝΈΑ Jeantil 6M80
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 5015417 5015417
  82004 Montauban, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2009
8.800 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Metal-Fach Zweiachs-Wannenkipper T739
10
Metal-Fach Zweiachs-Wannenkipper T739
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 5014319 5014319
  63691 Ranstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Μουσαμάς, Όγκος φόρτωσης: 20.70 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 18000 kg, Σασί: Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης
14.201,68 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Brantner TA 24080
7
Brantner TA 24080
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 5013597 5013597
  83104 Kunde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
33.361,34 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Leffers Herm Leffers HL18ZM Zweiachsmuldenkipper Muldenkipper Silagewagen
5
Leffers Herm Leffers HL18ZM Zweiachsmuldenkipper Muldenkipper Silagewagen
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 5013217 5013217
  26871 Aschendorf / Ems, Γερμανία
18.151,26 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Leffers Herm. Leffers Sandkipper Dumper Muldenkipper HL 19 SK
5
Leffers Herm. Leffers Sandkipper Dumper Muldenkipper HL 19 SK
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 5013209 5013209
  26871 Aschendorf / Ems, Γερμανία
18.067,23 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Kipper kieper 2.5 ton
4
Kipper kieper 2.5 ton
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 5013181 5013181
  8107 AG Broekland, Ολλανδία
Συνολικό βάρος: 2500 kg
1.250 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Brantner TA 20053TA2
4
Brantner TA 20053TA2
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 5013170 5013170
  66917 Wallhalben, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Ημερομηνία εγγραφής: 01.09.2016, Όγκος φόρτωσης: 26.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 20000 kg, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 560-60R22,5
18.500 €
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 501