Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα

Αγοράστε μεταχειρισμένα Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Eigenbau
3
ΝΈΑ Eigenbau
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4361433
  46244 Bottrop, Γερμανία
Αερόφρενο, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 600/55 R26.5
8.000 €
Δείτε αγγελία
Annaburger Wechselsystem
7
ΝΈΑ Annaburger Wechselsystem
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4361138
  39579 Neuendorf am Speck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Αερόφρενο, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Άξονας διεύθυνσης, Μουσαμάς, Όγκος φόρτωσης: 27.00 m³, Συνολικό βάρος: 22.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 650/55 R26,5
59.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
metaltech MAMMUT PBN20R
8
ΝΈΑ metaltech MAMMUT PBN20R
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4361137
  17291 Schenkenberg / Kleptow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Συνολικό βάρος: 22.00 t
22.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
VOLVO A 25 D
4
ΝΈΑ VOLVO A 25 D
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4360783
  4655 Vorchdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2002, Όγκος φόρτωσης: 12.10 m³
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Fliegl TMK 273 FOX Alpha
5
ΝΈΑ Fliegl TMK 273 FOX Alpha
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4359289
  48496 Hopsten, Γερμανία
Ελαστικά: 710/50R26,5
36.400 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl TMK 160 Fox
2
ΝΈΑ Fliegl TMK 160 Fox
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4359282
  48496 Hopsten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
20.084 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl TMK 140 FOX
ΝΈΑ Fliegl TMK 140 FOX
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4359284
  48496 Hopsten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
16.723 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl TMK 256 FOX
ΝΈΑ Fliegl TMK 256 FOX
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4359280
  48496 Hopsten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
25.126 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 GOLD 12000 PLUS
4
ΝΈΑ GOLD 12000 PLUS
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4359090
  82004 Montauban, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2002
8.700 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 GOLD 12000 PLUS
3
ΝΈΑ GOLD 12000 PLUS
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4359088
  82004 Montauban, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2002
8.300 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 BENNE GOLD 12000 PLUS 12T
5
ΝΈΑ BENNE GOLD 12000 PLUS 12T
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4359087
  82004 Montauban, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2002
8.200 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krampe SK 550
3
Krampe SK 550
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4358929
  21423 Fahrenholz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Αερόφρενο, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Άξονας διεύθυνσης, Όγκος φόρτωσης: 12.50 m³, Συνολικό βάρος: 22.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 600/55R26,5
27.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone Dolly Untersetzachse mit SDC 36 Auflieger
20
Krone Dolly Untersetzachse mit SDC 36 Auflieger
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4358873
  17109 Demmin, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Όγκος φόρτωσης: 60.00 m³, Συνολικό βάρος: 0.04 t, Ελαστικά: 600/55R22.5
19.950 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fortuna EDT 80 Dreiseitenkipper
9
Fortuna EDT 80 Dreiseitenkipper
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4358722
  33378 Rheda-Wiedenbrück, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Στρεφόμενα πλαϊνά, Συνολικό βάρος: 8.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 12,5/80 R 20
4.880 €
Δείτε αγγελία
Wagner WK 750 plus
4
Wagner WK 750 plus
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4357875
  86738 Deiningen, Γερμανία
Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Άξονας διεύθυνσης, Όγκος φόρτωσης: 44.00 m³, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 750/45 R 26,5 Vredestein TRAC
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Alasco ODU 60
7
Alasco ODU 60
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4357133
  7667 SE Reutum / Niederland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2013, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 8.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Δίκυκλa, Ελαστικά: 710-45-26,5
14.750 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Metal-Fach Zweiachsanhänger T739
14
Metal-Fach Zweiachsanhänger T739
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4357116
  63691 Ranstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Μουσαμάς, Όγκος φόρτωσης: 18.00 m³, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Ελαστικά: 385/65 R22,5
14.202 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Metal-Fach Kipper T711/3
8
Metal-Fach Kipper T711/3
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4357112
  63691 Ranstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Όγκος φόρτωσης: 6.60 m³, Συνολικό βάρος: 16.00 t, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Ελαστικά: 385/65 R22,5
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Rahm EDTK 10000
18
Rahm EDTK 10000
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4356950
  48480 Schapen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ημερομηνία εγγραφής: 13.02.2018, Συνολικό βάρος: 10000.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ελαστικά: 11.5/80-15.3 156A8
8.647 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Joskin TRC24000
9
Joskin TRC24000
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4356311
  7742PH Coevorden, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2006, Αερόφρενο, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Άξονας διεύθυνσης, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Τρίδυμο σασί, Ελαστικά: 650/55R26.5
23.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kröger Dumper terraliner MUP22VG
3
Kröger Dumper terraliner MUP22VG
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4355764
  65614 Beselich-Obertiefenbach, Γερμανία
Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Όγκος φόρτωσης: 15.00 m³, Συνολικό βάρος: 22.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 600/55 R26,5
Τιμή μετά από ερώτηση

ενοικίαση από 70,00 €
ανά Ημέρα
Δείτε αγγελία
Kröger Halfpipe terraliner MUP20HP
3
Kröger Halfpipe terraliner MUP20HP
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4354915
  65614 Beselich-Obertiefenbach, Γερμανία
Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Όγκος φόρτωσης: 11.00 m³, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 650/55 R26,5
Τιμή μετά από ερώτηση

ενοικίαση από 70,00 €
ανά Ημέρα
Δείτε αγγελία
Hilken HI2250SMK
13
Hilken HI2250SMK
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4353946
  16833 Lentzke, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Συνολικό βάρος: 22.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ελαστικά: 650/55 R26,5
30.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pronar T 700
7
Pronar T 700
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4352364
  09487 Schlettau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Μουσαμάς, Όγκος φόρτωσης: 34.00 m³, Συνολικό βάρος: 21.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 550/60-22,5
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Pronar Tandem-Muldenkipper T 669/1
12
Pronar Tandem-Muldenkipper T 669/1
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4352357
  09487 Schlettau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Άξονας διεύθυνσης, Μουσαμάς, Όγκος φόρτωσης: 22.70 m³, Συνολικό βάρος: 20.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 379