Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα

Αγοράστε μεταχειρισμένα Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Farmtech Durus 2000
Farmtech Durus 2000
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, jbt3788487
25482 Appen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Άξονας διεύθυνσης, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Όγκος φόρτωσης: 30.00 m³, Συνολικό βάρος: 20.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 650/55 R26.5
40.460 €
με 19% ΦΠΑ
34.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Pronar Tridemmuldenkipper, T 682; 32 to,  NEU
Βίντεο
20
Pronar Tridemmuldenkipper, T 682; 32 to, NEU
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, jbt533706
49847 Itterbeck, Γερμανία
Άξονας διεύθυνσης, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Όγκος φόρτωσης: 35.00 m³, Συνολικό βάρος: 30.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Τρίδυμο σασί
46.279 €
με 19% ΦΠΑ
38.890 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Van Ginkel machines  ZK 22-2 Schwerlast-Muldenkipper **sofort lieferbar!!**
9
Van Ginkel machines ZK 22-2 Schwerlast-Muldenkipper **sofort lieferbar!!**
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, jbt3780569
46399 Bocholt, Γερμανία
Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 22.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 650/55R26.5
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kobzarenko Egenolf - Kobzarenko TSP-39
7
ΝΈΑ Kobzarenko Egenolf - Kobzarenko TSP-39
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, jbt3824098
65614 Beselich-Obertiefenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Αερόφρενο, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Άξονας διεύθυνσης, Όγκος φόρτωσης: 28.00 m³, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Τρίδυμο σασί, Ελαστικά: 550/60R22,5
39.821 €
41.918 €

με 19% ΦΠΑ
33.463 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
SIG/technologie TITAN
Βίντεο
9
SIG/technologie TITAN
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, jbt3199437
48612 Horstmar, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Άξονας διεύθυνσης, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 54.00 m³, Συνολικό βάρος: 34.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 60 km/h, Τρίδυμο σασί, Ελαστικά: 710/50 R30,5
76.755 €
με 19% ΦΠΑ
64.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Alasco PK 2000
20
Alasco PK 2000
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, jbt3795409
25557 Seefeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Ημερομηνία εγγραφής: 22.10.2009, Όγκος φόρτωσης: 12.00 m³, Συνολικό βάρος: 20.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 50 km/h, Δίδυμο σασί, ...
27.965 €
με 19% ΦΠΑ
23.500 € καθαρά
ενοικίαση από 90,00 €
ανά Ημέρα
Δείτε αγγελία
Krampe HP20
9
Krampe HP20
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, jbt3799097
78665 Frittlingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 12.50 m³, Συνολικό βάρος: 22.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 600/55R26,5
26.775 €
με 19% ΦΠΑ
22.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pronar T682
8
Pronar T682
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, jbt3787360
97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 32.00 m³, Συνολικό βάρος: 30.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 600/50R22,5
40.460 €
με 19% ΦΠΑ
34.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Brantner Half Pipe TA 20053
3
Brantner Half Pipe TA 20053
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, jbt3788275
93352 Rohr, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Συνολικό βάρος: 20.00 t, Όγκος φόρτωσης: 13.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 650/55 R 26.5 BKT
33.900 €
με 19% ΦΠΑ
28.487 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Krampe HP 20
9
Krampe HP 20
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, jbt3787844
33142 Büren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 08.04.2013, Όγκος φόρτωσης: 12.50 m³, Συνολικό βάρος: 22.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 650/55 R 26,5
31.523 €
με 19% ΦΠΑ
26.490 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pronar T 679/2
11
Pronar T 679/2
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, jbt3783676
97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 7.70 m³, Συνολικό βάρος: 16.35 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 385/65R22,5RE
17.529 €
με 19% ΦΠΑ
14.730 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Lindner Halfpipe Muldenkipper
7
Lindner Halfpipe Muldenkipper
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, jbt3799370
74372 Sersheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 01.04.2010, Όγκος φόρτωσης: 12.50 m³, Συνολικό βάρος: 22.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 650/55R26,5
19.635 €
με 19% ΦΠΑ
16.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pronar T 701
16
Pronar T 701
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, jbt3783315
97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 10.44 m³, Συνολικό βάρος: 21.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 385/65R22,5 RE
28.941 €
με 19% ΦΠΑ
24.320 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Hilken HBM5300
13
Hilken HBM5300
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, jbt3719767
49429 Rechterfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 12.00 m³, Συνολικό βάρος: 22.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 650/55R26.5
Τιμή μετά από ερώτηση


ενοικίαση από 1.785,00 €
ανά μήνα
Δείτε αγγελία
Hilken  HBM5300
13
Hilken HBM5300
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, jbt3719765
49429 Rechterfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 12.00 m³, Συνολικό βάρος: 22.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 650/55R26.5
Τιμή μετά από ερώτηση


ενοικίαση από 1.785,00 €
ανά μήνα
Δείτε αγγελία
Kröger MUP20SP
Βίντεο
14
Kröger MUP20SP
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, jbt3741027
94339 Leiblfing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 28.11.2017, Συνολικό βάρος: 22.00 t, Όγκος φόρτωσης: 12.57 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 650/55R26.5
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kröger MUP20SP
Βίντεο
13
Kröger MUP20SP
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, jbt3774679
49429 Rechterfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 12.57 m³, Συνολικό βάρος: 22.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 650/55R26.5
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kröger MUP20SP
Βίντεο
11
Kröger MUP20SP
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, jbt3774676
49429 Rechterfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 12.57 m³, Συνολικό βάρος: 22.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 650/55R26.5
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Metal Fach- Muldenkipper- Wannenkipper 23 Tonnen  T 935/1 - mit Lenkachse
20
Metal Fach- Muldenkipper- Wannenkipper 23 Tonnen T 935/1 - mit Lenkachse
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, jbt3712819
94089 Neureichenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Άξονας διεύθυνσης, Στρεφόμενα πλαϊνά, Μουσαμάς, Όγκος φόρτωσης: 32.00 m³, Συνολικό βάρος: 23.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, ...
33.000 €
με 19% ΦΠΑ
27.731 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fliegl TMK 160 Fox
6
Fliegl TMK 160 Fox
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, jbt3706614
46348 Raesfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 18.00 m³, Συνολικό βάρος: 16.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 550/60-22,5 16 Pr.
21.100 €
με 19% ΦΠΑ
17.731 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Annaburger HTS 29G.12
9
Annaburger HTS 29G.12
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, jbt3711484
06925 Annaburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 31.50 m³, Συνολικό βάρος: 30.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Τρίδυμο σασί, Ελαστικά: 650/55 R26,5
51.078 €
με 19% ΦΠΑ
42.923 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Annaburger HTS 29G.12
6
Annaburger HTS 29G.12
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, jbt3711466
06925 Annaburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 31.50 m³, Συνολικό βάρος: 30.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Τρίδυμο σασί, Ελαστικά: 650/55 R26,5
50.389 €
με 19% ΦΠΑ
42.344 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Krampe TWK 13
6
Krampe TWK 13
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, jbt3710853
59602 Rüthen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Όγκος φόρτωσης: 18.00 m³, Συνολικό βάρος: 13.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 16.0/70-20
8.900 €
με 19% ΦΠΑ
7.479 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pronar Pronar-Anhänger T679 Wannenkipper
10
Pronar Pronar-Anhänger T679 Wannenkipper
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, jbt3724113
63691 Ranstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Αερόφρενο, Μουσαμάς, Όγκος φόρτωσης: 10.30 m³, Συνολικό βάρος: 16.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Ελαστικά: 500/60 R22.5
20.317 €
με 19% ΦΠΑ
17.073 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pronar T 700
9
Pronar T 700
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, jbt3813910
97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 34.30 m³, Συνολικό βάρος: 21.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 550/60-22,5
31.428 €
με 19% ΦΠΑ
26.410 € καθαρά
Δείτε αγγελία
WIELTON Muldenkipper mit Volumenklappe PRC-2HP/W18 (V-H)
6
WIELTON Muldenkipper mit Volumenklappe PRC-2HP/W18 (V-H)
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, jbt3816354
09487 Schlettau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Αερόφρενο, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Άξονας διεύθυνσης, Μουσαμάς, Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, Συνολικό βάρος: 24.60 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
WIELTON Muldenkipper PRC-2HP/W18
10
WIELTON Muldenkipper PRC-2HP/W18
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, jbt3816352
09487 Schlettau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Αερόφρενο, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Άξονας διεύθυνσης, Μουσαμάς, Όγκος φόρτωσης: 33.00 m³, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kröger MUK 303
11
Kröger MUK 303
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, jbt3699089
16845 Sieversdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Μουσαμάς, Άξονας διεύθυνσης, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Όγκος φόρτωσης: 35.00 m³, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, ...
32.725 €
με 19% ΦΠΑ
27.500 € καθαρά
ενοικίαση από 1.963,50 €
ανά μήνα
Δείτε αγγελία
Langen TMK20
8
Langen TMK20
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, jbt3697035
26903 Surwold, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Όγκος φόρτωσης: 21.50 m³, Συνολικό βάρος: 20.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 650/55R26,5
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Langen TMK16
9
Langen TMK16
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, jbt3697029
26903 Surwold, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 17.00 m³, Συνολικό βάρος: 16.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 550/60-22,5 Profil 328
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 397