Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα

Αγοράστε μεταχειρισμένα Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Schmitz Cargobull Semitrailer Tipper steel half pipe body
9
ΝΈΑ Schmitz Cargobull Semitrailer Tipper steel half pipe body
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4584043
  75306 Jüri Rae vald, Εσθονία
Έτος κατασκευής: 2015, Όγκος φόρτωσης: 24.00 m³
19.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schmitz Cargobull Semitrailer Tipper alu-square sided body
9
ΝΈΑ Schmitz Cargobull Semitrailer Tipper alu-square sided body
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4584041
  75306 Jüri Rae vald, Εσθονία
Έτος κατασκευής: 2016, Όγκος φόρτωσης: 39.00 m³
29.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schmitz Cargobull Semitrailer Tipper steel half pipe body
9
ΝΈΑ Schmitz Cargobull Semitrailer Tipper steel half pipe body
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4584036
  75306 Jüri Rae vald, Εσθονία
Έτος κατασκευής: 2006, Όγκος φόρτωσης: 24.00 m³
9.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schmitz Cargobull Semitrailer Tipper
9
ΝΈΑ Schmitz Cargobull Semitrailer Tipper
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4584037
  75306 Jüri Rae vald, Εσθονία
Έτος κατασκευής: 2007, Όγκος φόρτωσης: 24.00 m³
16.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schmitz Cargobull Semitrailer Tipper alu-square sided body
9
ΝΈΑ Schmitz Cargobull Semitrailer Tipper alu-square sided body
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4584038
  75306 Jüri Rae vald, Εσθονία
Έτος κατασκευής: 2015, Όγκος φόρτωσης: 52.00 m³
30.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schmitz Cargobull Semitrailer Tipper steel half pipe body
9
ΝΈΑ Schmitz Cargobull Semitrailer Tipper steel half pipe body
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4584040
  75306 Jüri Rae vald, Εσθονία
Έτος κατασκευής: 2017, Όγκος φόρτωσης: 24.00 m³
25.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schmitz Cargobull Auflieger Kipper Stahlrundmulde
9
ΝΈΑ Schmitz Cargobull Auflieger Kipper Stahlrundmulde
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4584034
  15713 Königs Wusterhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Όγκος φόρτωσης: 24.00 m³
18.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
WIELTON Semitrailer Tipper
9
ΝΈΑ WIELTON Semitrailer Tipper
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4584035
  75306 Jüri Rae vald, Εσθονία
Έτος κατασκευής: 2014
16.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bijlsma Hercules 1500
4
ΝΈΑ Bijlsma Hercules 1500
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4583663
  7742PH Coevorden, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2007, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Υδραυλικά φρένα, Συνολικό βάρος: 15.00 t, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 550/60x22.5
12.750 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Brantner TA 16051 XXL
6
ΝΈΑ Brantner TA 16051 XXL
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4583581
  48488 Emsbüren, Γερμανία
Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ελαστικά: 560/60R22.5
26.107 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krampe HP20
6
ΝΈΑ Krampe HP20
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4583063
  31789 Hameln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Ημερομηνία εγγραφής: 05.10.2011, Συνολικό βάρος: 22.00 t, Δίδυμο σασί
22.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krampe Big Body 600 s
10
ΝΈΑ Krampe Big Body 600 s
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4582691
  24589 Ellerdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Όγκος φόρτωσης: 28.00 m³
31.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl TMK 256 FOX
2
ΝΈΑ Fliegl TMK 256 FOX
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4582592
  48496 Hopsten, Γερμανία
25.126,05 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Carnehl 2 Achs Stahl Mulde
3
ΝΈΑ Carnehl 2 Achs Stahl Mulde
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4582216
  28816 Stuhr, Γερμανία
Ημερομηνία εγγραφής: 01.10.1998, Όγκος φόρτωσης: 21.00 m³, Συνολικό βάρος: 34.00 t
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ NC wipkar transportwagen 25 ton
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4580040
  5460 GG Veghel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Schmitz Cargobull Semitrailer Benne aluminium
9
ΝΈΑ Schmitz Cargobull Semitrailer Benne aluminium
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4580006
  54110 Dombasle sur Meurthe, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2013, Όγκος φόρτωσης: 28.00 m³
16.800 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schmitz Cargobull Auflieger Kipper Stahlrundmulde
9
ΝΈΑ Schmitz Cargobull Auflieger Kipper Stahlrundmulde
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4580005
  99867 Gotha, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Όγκος φόρτωσης: 51.00 m³
27.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schmitz Cargobull Auflieger Kipper Stahlrundmulde
9
ΝΈΑ Schmitz Cargobull Auflieger Kipper Stahlrundmulde
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4580004
  99867 Gotha, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Όγκος φόρτωσης: 51.00 m³
26.600 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Richard Western 11T Silage Trailer 11T
8
ΝΈΑ Richard Western 11T Silage Trailer 11T
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4579265
  OX11 Didcot, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2007, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Άξονας διεύθυνσης, Υδραυλικά φρένα, Συνολικό βάρος: 11.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ελαστικά: 385/65 R22.5
7.939,27 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kramp HP 20
4
ΝΈΑ Kramp HP 20
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4578789
  92355 Velburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Αερόφρενο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 600/55 R 26,5
31.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Hackelift Aufbau
4
ΝΈΑ Sonstige / Other Hackelift Aufbau
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4578711
  92536 Pfreimd, Γερμανία
4.958 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Caterpillar 730
13
ΝΈΑ Caterpillar 730
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4578485
  4655 Vorchdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2006
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Schmitz Cargobull Auflieger Kipper Alukastenmulde
9
Schmitz Cargobull Auflieger Kipper Alukastenmulde
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4577978
  99867 Gotha, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Όγκος φόρτωσης: 27.00 m³
27.350 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Oehler OL TMK 202 SUMO
7
Oehler OL TMK 202 SUMO
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4577950
  88367 Hohentengen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Συνολικό βάρος: 20.00 t, Ελαστικά: 560/60 R 22.5
26.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl TMK 140 Fox
5
Fliegl TMK 140 Fox
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4575844
  46348 Raesfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Όγκος φόρτωσης: 14.00 m³, Συνολικό βάρος: 14.00 t, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 550/45-22,5 16 Pr.
15.882,35 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 451