Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα

Αγοράστε μεταχειρισμένα Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Schwarzmüller Muldenkipper - 563
8
ΝΈΑ Schwarzmüller Muldenkipper - 563
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4108179
49456 Bakum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Συνολικό βάρος: 32.00 t
16.723 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Oehler HPM300
ΝΈΑ Oehler HPM300
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4108088
72145 Hirrlingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Όγκος φόρτωσης: 13.00 m³, Συνολικό βάρος: 22.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί
150 €
χωρίς 19% ΦΠΑ

ενοικίαση από 150,00 €
ανά Ημέρα
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz 6x2 E6 ACTROS 2543 L  MEGA LOW DECK 2.7 M
20
ΝΈΑ Mercedes-Benz 6x2 E6 ACTROS 2543 L MEGA LOW DECK 2.7 M
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4107058
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2014, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2014, Συνολικό βάρος: 26000.00 t
62.300 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Oehler EDK 60 S
6
ΝΈΑ Oehler EDK 60 S
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4106840
86609 Donauwörth, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Στρεφόμενα πλαϊνά, Συνολικό βάρος: 6.00 t, Ελαστικά: 300/80-15.3
4.958 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl Stone Master 252 Erdmulde
7
Fliegl Stone Master 252 Erdmulde
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4105203
91522 Ansbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Όγκος φόρτωσης: 12.50 m³, Συνολικό βάρος: 22.00 t, Ελαστικά: 650/55R26,5 NOKIAN CT
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
WIELTON Muldenkipper mit Volumenklappe PRC-2HP/W18 (V-H)
6
WIELTON Muldenkipper mit Volumenklappe PRC-2HP/W18 (V-H)
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4103891
09487 Schlettau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Άξονας διεύθυνσης, Μουσαμάς, Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, Συνολικό βάρος: 24.60 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
WIELTON Muldenkipper PRC-2HP/W18
7
WIELTON Muldenkipper PRC-2HP/W18
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4103838
09487 Schlettau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Άξονας διεύθυνσης, Μουσαμάς, Όγκος φόρτωσης: 33.00 m³, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Fliegl TMK 256
9
Fliegl TMK 256
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4103281
46348 Raesfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Όγκος φόρτωσης: 27.00 m³, Συνολικό βάρος: 20.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 560/60-22,5 Radial
24.370 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl TMK 160 Fox
6
Fliegl TMK 160 Fox
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4103130
46348 Raesfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Όγκος φόρτωσης: 18.00 m³, Συνολικό βάρος: 16.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 550/60-22,5 16 Pr.
17.731 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl TMK 140 Fox
5
Fliegl TMK 140 Fox
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4103021
46348 Raesfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Όγκος φόρτωσης: 14.00 m³, Συνολικό βάρος: 14.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 550/45-22,5 16 Pr.
15.462 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 A RIDELLES
6
A RIDELLES
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4099532
19410 St Bonnet l'Enfantie, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1994
4.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl TMK 160 Fox
2
Fliegl TMK 160 Fox
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4096321
53881 Euskirchen, Γερμανία
Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 550/60R22.5
20.294 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mammut Metaltech PBN 20R
9
Mammut Metaltech PBN 20R
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4096203
27246 Borstel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Αερόφρενο, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Όγκος φόρτωσης: 11.20 m³, Συνολικό βάρος: 26.50 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 650/55R26,5
17.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Brantner 23065 TA
2
Brantner 23065 TA
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4095619
06268 Weißenschirmbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Όγκος φόρτωσης: 37.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί
23.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kaweco KW100
10
Kaweco KW100
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4092109
7218 NG Almen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1985, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Υδραυλικά φρένα, Συνολικό βάρος: 10.00 t, Δίδυμο σασί
5.750 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl TMK 140 FOX
5
Fliegl TMK 140 FOX
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4091976
48496 Hopsten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
15.546 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Beco MAXXIM 260HP
9
Beco MAXXIM 260HP
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4090436
35398 Gießen-Lützellingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 650/55R26.5
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Alasco ALC PK-2000
15
Alasco ALC PK-2000
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4089504
48231 Warendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Αερόφρενο, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Όγκος φόρτωσης: 13.50 m³, Συνολικό βάρος: 22.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 650R26,5
22.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl TMK 160 Fox
11
Fliegl TMK 160 Fox
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4086909
85435 Erding, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Όγκος φόρτωσης: 23.30 m³, Συνολικό βάρος: 16.00 t, Ελαστικά: 560/60R22,5
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
JAKO TIGER 220
16
JAKO TIGER 220
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4086433
49429 Rechterfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 38.00 m³, Συνολικό βάρος: 21.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 600/55-26.5
21.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krampe
5
Krampe
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4084335
46499 Hamminkeln-Brünen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Συνολικό βάρος: 16.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 550/60-22.5
11.698 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Unia Ps 22 W
20
Unia Ps 22 W
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4082316
97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 16.50 m³, Συνολικό βάρος: 22.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 550/60R22,5
33.400 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Wolters 18 t Muldenkipper
9
Wolters 18 t Muldenkipper
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4081463
33378 Rheda-Wiedenbrück, Γερμανία
Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Δίδυμο σασί
7.880 €

Δείτε αγγελία
Pronar T 700
11
Pronar T 700
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4081354
97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 34.30 m³, Συνολικό βάρος: 21.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 550/60-22,5
27.410 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl TMK 190 FOX Alpha
Fliegl TMK 190 FOX Alpha
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4080388
48496 Hopsten, Γερμανία
Ελαστικά: 560/60-R22,5
23.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 354