Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Ανατρεπόμενο
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Ανατρεπόμενο

Αγοράστε μεταχειρισμένα Ανατρεπόμενο στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Pronar Kröger Farmtech Joskin Krone Welger Demmler Bergmann
Castera
3
ΝΈΑ Castera
Ανατρεπόμενο, 5207783 5207783
  63370 Lempdes, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1996, Τύπος: Πίσω ανατρεπόμενα
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Ifor Williams GH1054BT
7
ΝΈΑ Ifor Williams GH1054BT
Ανατρεπόμενο, 5207648 5207648
  2030 Antwerpen, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2020, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.2020, Ωφέλιμο φορτίο: 3500000.00 t, Συνολικό βάρος: 655 kg
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Krone DK 220/8 K
14
ΝΈΑ Krone DK 220/8 K
Ανατρεπόμενο, 5207494 5207494
  49205 Hasbergen, Γερμανία
Άξονας διεύθυνσης, Στρεφόμενα πλαϊνά, Συνολικό βάρος: 8000 kg, Τύπος: Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Υλικό πλαϊνών: Πλαστικοποιημένη σανίδα, Ελαστικά: 15.0/55-17, ...
7.521,01 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mössbauer
4
ΝΈΑ Mössbauer
Ανατρεπόμενο, 5207482 5207482
  54309 Newel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1971, Όγκος φόρτωσης: 5.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 3.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Συνολικό βάρος: 4 kg, Τύπος: Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Σασί: Δίκυκλa, Υλικό πλαϊνών: Ξύλο, Ελαστικά: 10x15, ...
2.500 €
Δείτε αγγελία
Diedam
4
ΝΈΑ Diedam
Ανατρεπόμενο, 5207478 5207478
  54309 Newel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1980, Όγκος φόρτωσης: 8.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 6.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Συνολικό βάρος: 8 kg, Τύπος: Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Σασί: Δίκυκλa, Υλικό πλαϊνών: Ξύλο, Ελαστικά: 10x20, ...
5.000 €
Δείτε αγγελία
Joskin Trans-Space 8000/27TRC150
3
ΝΈΑ Joskin Trans-Space 8000/27TRC150
Ανατρεπόμενο, 5207289 5207289
  8509 4, rue d'Ell Rédange-Attert, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Άξονας διεύθυνσης, υδραυλική πόρτα καρότσας, Επεκτάσεις, Ημερομηνία εγγραφής: 12.03.2018, Όγκος φόρτωσης: 47.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 33000 kg, ...
50.000 €
Δείτε αγγελία
ForeSteel Ft-1600 Offroad mit Schlepperanschluss
2
ΝΈΑ ForeSteel Ft-1600 Offroad mit Schlepperanschluss
Ανατρεπόμενο, 5207224 5207224
  07333 Unterwellenborn, Γερμανία
Ωφέλιμο φορτίο: 1.60 t, Συνολικό βάρος: 2000 kg, Τύπος: Πίσω ανατρεπόμενα, Σασί: Δίδυμο σασί, Υλικό πλαϊνών: Χάλυβας, Ελαστικά: 20x10x8, Επιφάνεια φόρτωσης: 2000x1250x300mm
3.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AULER-AGRAR 13,5to
-10%
6
ΝΈΑ AULER-AGRAR 13,5to
Ανατρεπόμενο, 5207209 5207209
  55481 Hecken, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Μουσαμάς, Επεκτάσεις, Όγκος φόρτωσης: 18.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 10.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 13500 kg, Τύπος: Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, ...
13.500 €
15.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl TDK130 Fox
4
ΝΈΑ Fliegl TDK130 Fox
Ανατρεπόμενο, 5207170 5207170
  83129 Höslwang, Γερμανία
Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 13000 kg, Τύπος: Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Σασί: Δίδυμο σασί, Υλικό πλαϊνών: Χάλυβας, Ελαστικά: 500/50-17, ...
14.950 €
Δείτε αγγελία
Lueck Przyczepa Kipper
3
ΝΈΑ Lueck Przyczepa Kipper
Ανατρεπόμενο, 5207166 5207166
  21-504 Rokitno, Πολωνία
Αερόφρενο, Άξονας διεύθυνσης, υδραυλική πόρτα καρότσας, Όγκος φόρτωσης: 36.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 24.00 t, Τύπος: Ανατρεπόμενο φορτηγό, Υλικό πλαϊνών: Αλουμίνιο
1.473 €
εξ. 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
ForeSteel FT-1600 Heckkipper, hydraulisch
ΝΈΑ ForeSteel FT-1600 Heckkipper, hydraulisch
Ανατρεπόμενο, 5207159 5207159
  07333 Unterwellenborn, Γερμανία
Ωφέλιμο φορτίο: 1.60 t, Συνολικό βάρος: 2170 kg, Τύπος: Πίσω ανατρεπόμενα, Σασί: Δίκυκλa, Ελαστικά: 26x12x12, Επιφάνεια φόρτωσης: 2000x1250x300mm
2.910,08 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
ForeSteel FT-2200 Deiseitenkipper, Schlepperanschluss
10
ΝΈΑ ForeSteel FT-2200 Deiseitenkipper, Schlepperanschluss
Ανατρεπόμενο, 5207151 5207151
  07333 Unterwellenborn, Γερμανία
Ωφέλιμο φορτίο: 2.20 t, Συνολικό βάρος: 2685 kg, Τύπος: Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Υλικό πλαϊνών: Χάλυβας, Ελαστικά: 26x12x12, Επιφάνεια φόρτωσης: 2500x1250x300mm
3.307,56 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
ForeSTeel FT-1300 Kipper E-Pumpe
20
ΝΈΑ ForeSTeel FT-1300 Kipper E-Pumpe
Ανατρεπόμενο, 5207143 5207143
  07333 Unterwellenborn, Γερμανία
Ωφέλιμο φορτίο: 1.30 t, Συνολικό βάρος: 1670 kg, Τύπος: Πίσω ανατρεπόμενα, Σασί: Δίκυκλa, Υλικό πλαϊνών: Χάλυβας, Ελαστικά: 20x10x8, Επιφάνεια φόρτωσης: 2000x1250x300mm
3.641,18 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pronar Baumuldenkipper T 701
6
ΝΈΑ Pronar Baumuldenkipper T 701
Ανατρεπόμενο, 5207080 5207080
  09487 Schlettau, Γερμανία
Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Άξονας διεύθυνσης, Όγκος φόρτωσης: 12.50 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 16.10 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 22000 kg, Τύπος: Πίσω ανατρεπόμενα, Σασί: Δίδυμο σασί, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Ponthieux 17 TONNES
5
ΝΈΑ Ponthieux 17 TONNES
Ανατρεπόμενο, 5206847 5206847
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2004, Όγκος φόρτωσης: 17.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h
19.000 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Leffers Herm. Leffers HL 19 M Muldenkipper Kipper !NEU!
6
ΝΈΑ Leffers Herm. Leffers HL 19 M Muldenkipper Kipper !NEU!
Ανατρεπόμενο, 5206811 5206811
  26871 Aschendorf / Ems, Γερμανία
21.100 €
Δείτε αγγελία
Leffers Herm. Leffers HL 27 M Muldenkipper Kipper !NEU!
5
ΝΈΑ Leffers Herm. Leffers HL 27 M Muldenkipper Kipper !NEU!
Ανατρεπόμενο, 5206799 5206799
  26871 Aschendorf / Ems, Γερμανία
28.700 €
Δείτε αγγελία
Leffers Herm. Leffers HL 14 D Dreiseitenkipper Kipper Drehschemel !NEU!
9
ΝΈΑ Leffers Herm. Leffers HL 14 D Dreiseitenkipper Kipper Drehschemel !NEU!
Ανατρεπόμενο, 5206801 5206801
  26871 Aschendorf / Ems, Γερμανία
14.815 €
Δείτε αγγελία
Reisch RD 240
11
ΝΈΑ Reisch RD 240
Ανατρεπόμενο, 5206787 5206787
  17109 Demmin, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Συνολικό βάρος: 24000 kg, Τύπος: Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Ελαστικά: 650/50 R22.5 Alliance
18.750 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Yanmar C08 RUPSDUMPER
14
ΝΈΑ Yanmar C08 RUPSDUMPER
Ανατρεπόμενο, 5206781 5206781
  5085 ET Esbeek, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Ανατρεπόμενο φορτηγό
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Hilken HI 18000 ZMK
14
ΝΈΑ Hilken HI 18000 ZMK
Ανατρεπόμενο, 5206757 5206757
  27404 Bockel - Gyhum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Αερόφρενο, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Τύπος: Ανατρεπόμενο δύο πλευρών, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο
19.350,42 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Hilken HI 2200 TMK
13
ΝΈΑ Hilken HI 2200 TMK
Ανατρεπόμενο, 5206754 5206754
  27404 Bockel - Gyhum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Αερόφρενο, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Τύπος: Ανατρεπόμενο δύο πλευρών, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 560/60R22.5
18.950,42 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
ForeSteel FT-1000 Heckkippe Schlepperanschl.
18
ΝΈΑ ForeSteel FT-1000 Heckkippe Schlepperanschl.
Ανατρεπόμενο, 5206747 5206747
  07333 Unterwellenborn, Γερμανία
Ωφέλιμο φορτίο: 1.00 t, Συνολικό βάρος: 1360 kg, Τύπος: Πίσω ανατρεπόμενα, Σασί: Δίκυκλa, Υλικό πλαϊνών: Χάλυβας, Ελαστικά: 23x10.5-12, Επιφάνεια φόρτωσης: 2000x1250x300mm
2.425,21 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stewart GX12-17Z
ΝΈΑ Stewart GX12-17Z
Ανατρεπόμενο, 5206729 5206729
  LL13 9XS Wrexham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2012
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
ForeSteel FT-600 Rückwärtskipper hydrl. Handpumpe Kleintraktor ATV Quad 600kg
20
ΝΈΑ ForeSteel FT-600 Rückwärtskipper hydrl. Handpumpe Kleintraktor ATV Quad 600kg
Ανατρεπόμενο, 5206706 5206706
  07333 Unterwellenborn, Γερμανία
Ωφέλιμο φορτίο: 0.60 t, Συνολικό βάρος: 825 kg, Τύπος: Πίσω ανατρεπόμενα, Σασί: Δίκυκλa, Ελαστικά: 20x10x8, Επιφάνεια φόρτωσης: 2000x1000x300mm
2.425,21 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 2379