Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Ανατρεπόμενο
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Ανατρεπόμενο

Αγοράστε μεταχειρισμένα Ανατρεπόμενο στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Pronar Farmtech Kröger Krone Joskin
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
 OTHER HENTON 12 TON GRAIN TRAILER
14
ΝΈΑ OTHER HENTON 12 TON GRAIN TRAILER
Ανατρεπόμενο, 4811508 4811508
  CV35 0EP Warwick, Μεγ. Βρετανία
7.515,38 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Brantner EU 70 KD 35 STBW
8
ΝΈΑ Brantner EU 70 KD 35 STBW
Ανατρεπόμενο, 4811493 4811493
  3710 Ziersdorf, Αυστρία
Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 10.00 m³, Συνολικό βάρος: 9.50 t, Τύπος: Ανατρεπόμενο δύο πλευρών, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Υλικό πλαϊνών: Χάλυβας
6.017,70 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Fortuna FTM 200/5,6
Ανατρεπόμενο, 4811287 4811287
  48477 Hörstel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Αερόφρενο, Άξονας διεύθυνσης, Συνολικό βάρος: 20.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
17.163,50 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AS MARSTON AS ACE 14 tonne Grain Trailer, Sprung drawbar
7
ΝΈΑ AS MARSTON AS ACE 14 tonne Grain Trailer, Sprung drawbar
Ανατρεπόμενο, 4811234 4811234
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
7.340,54 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 AS Marston DS6 Tipping Trailer
11
ΝΈΑ AS Marston DS6 Tipping Trailer
Ανατρεπόμενο, 4811219 4811219
  SP7 9AH Shaftesbury , Μεγ. Βρετανία
778,26 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann SK 8001 TD
5
ΝΈΑ Strautmann SK 8001 TD
Ανατρεπόμενο, 4811082 4811082
  83139 Söchtenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Στρεφόμενα πλαϊνά, Συνολικό βάρος: 8.00 t, Τύπος: Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Επιφάνεια φόρτωσης: 9.45
7.000,90 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Dreiseitenkipper
7
ΝΈΑ Dreiseitenkipper
Ανατρεπόμενο, 4810386 4810386
  27442 Gnarrenburg-Kuhstedt, Γερμανία
Ωφέλιμο φορτίο: 8.00 t, Υλικό πλαϊνών: Χάλυβας, Ελαστικά: 13,0/65-18
2.500 €
logo
Δείτε αγγελία
Pronar T 680 U
5
ΝΈΑ Pronar T 680 U
Ανατρεπόμενο, 4810169 4810169
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 17.20 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 13.10 t, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Τύπος: Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, ...
16.600 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Pronar T 680
5
ΝΈΑ Pronar T 680
Ανατρεπόμενο, 4810163 4810163
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 17.20 m³, Συνολικό βάρος: 18000.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Τύπος: Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Ελαστικά: 385/65 R 22,5 RE
16.300 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Pronar T 654/2
5
ΝΈΑ Pronar T 654/2
Ανατρεπόμενο, 4810145 4810145
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 3.20 m³, Συνολικό βάρος: 6100.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Τύπος: Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Σασί: Δίκυκλa, Ελαστικά: 11,5/80-15,3 14 PR
4.600 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Brantner E 6040
4
ΝΈΑ Brantner E 6040
Ανατρεπόμενο, 4810138 4810138
  74523 Schwäbisch Hall, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Συνολικό βάρος: 6.00 t, Τύπος: Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Σασί: Δίκυκλa, Υλικό πλαϊνών: Χάλυβας, Ελαστικά: 15.0/55-17
6.722,69 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bergmann D130
14
ΝΈΑ Bergmann D130
Ανατρεπόμενο, 4810123 4810123
  27478 Cuxhaven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1987, Συνολικό βάρος: 8.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Τύπος: Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Υλικό πλαϊνών: Χάλυβας, Ελαστικά: 12.5/80-18
3.655,46 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
De Keukeleire 12T BOGGIE
10
ΝΈΑ De Keukeleire 12T BOGGIE
Ανατρεπόμενο, 4810044 4810044
  10140 AMANCE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1985, Όγκος φόρτωσης: 12.00 m³
5.200 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Gilibert 14 T
10
ΝΈΑ Gilibert 14 T
Ανατρεπόμενο, 4809932 4809932
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1983, Όγκος φόρτωσης: 14.00 m³
6.800 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson BT29T
10
ΝΈΑ Massey Ferguson BT29T
Ανατρεπόμενο, 4809891 4809891
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2002, Όγκος φόρτωσης: 21.00 m³
22.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Corne CHB16
10
ΝΈΑ Corne CHB16
Ανατρεπόμενο, 4809888 4809888
  62136 RICHEBOURG, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1980, Όγκος φόρτωσης: 16.00 m³
5.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hilken ZMK 5000
5
ΝΈΑ Hilken ZMK 5000
Ανατρεπόμενο, 4809713 4809713
  16833 Lentzke, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, υδραυλική πόρτα καρότσας, Όγκος φόρτωσης: 19.00 m³, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, ...
20.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hilken TMK 5000
9
ΝΈΑ Hilken TMK 5000
Ανατρεπόμενο, 4809712 4809712
  16833 Lentzke, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, υδραυλική πόρτα καρότσας, Όγκος φόρτωσης: 19.00 m³, Συνολικό βάρος: 22.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί, Υλικό πλαϊνών: Χάλυβας, ...
20.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Laura Metaal 6000DK
15
ΝΈΑ Laura Metaal 6000DK
Ανατρεπόμενο, 4809690 4809690
  49429 Rechterfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1988, Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Όγκος φόρτωσης: 9.00 m³, Συνολικό βάρος: 8.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Τύπος: Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, ...
4.600 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Brantner Kipper 8 to.
3
ΝΈΑ Brantner Kipper 8 to.
Ανατρεπόμενο, 4809440 4809440
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1985, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Όγκος φόρτωσης: 10.00 m³, Συνολικό βάρος: 7.80 t, Υλικό πλαϊνών: Χάλυβας
6.017,70 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Farmtech TDK1100
9
ΝΈΑ Farmtech TDK1100
Ανατρεπόμενο, 4809313 4809313
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Υδραυλικά φρένα, Συνολικό βάρος: 11.00 t, Τύπος: Πίσω ανατρεπόμενα
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Eigenbau 3 - Seitenkipper
10
ΝΈΑ Eigenbau 3 - Seitenkipper
Ανατρεπόμενο, 4809293 4809293
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Όγκος φόρτωσης: 5.00 m³, Υλικό πλαϊνών: Ξύλο
884,96 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Farmtech ZDK 1500S
9
ΝΈΑ Farmtech ZDK 1500S
Ανατρεπόμενο, 4809157 4809157
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 16.00 m³, Συνολικό βάρος: 15000.00 t, Τύπος: Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Υλικό πλαϊνών: Χάλυβας
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Itas Cas TP 7023 9,5 to.
3
ΝΈΑ Itas Cas TP 7023 9,5 to.
Ανατρεπόμενο, 4809124 4809124
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1986, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Όγκος φόρτωσης: 12.00 m³, Συνολικό βάρος: 9.50 t, Τύπος: Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, ...
7.964,60 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Brantner Z 18050 XXL
10
ΝΈΑ Brantner Z 18050 XXL
Ανατρεπόμενο, 4809118 4809118
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2015, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 18.00 m³, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Τύπος: Ανατρεπόμενο δύο πλευρών, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Υλικό πλαϊνών: Χάλυβας
16.814,16 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1986