Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Ανατρεπόμενο
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Ανατρεπόμενο

Αγοράστε μεταχειρισμένα Ανατρεπόμενο στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
 Zweiachs-Zweiseitenkipper
3
ΝΈΑ Zweiachs-Zweiseitenkipper
Ανατρεπόμενο, 4583984
  97618 Wülfershausen, Γερμανία
Ανατρεπόμενο δύο πλευρών
250 €
Δείτε αγγελία
Oehler TKV 180
6
ΝΈΑ Oehler TKV 180
Ανατρεπόμενο, 4583963
  89129 Langenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Ελαστικά: 385/65R22,5
13.193 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Jako Tiger 22-12
16
ΝΈΑ Jako Tiger 22-12
Ανατρεπόμενο, 4583665
  7742PH Coevorden, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, υδραυλική πόρτα καρότσας, Ωφέλιμο φορτίο: 18.00 t, Συνολικό βάρος: 22.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Πίσω ανατρεπόμενα, Δίδυμο σασί, Χάλυβας, Ελαστικά: 650/55R26.5
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Veenhuis JVZK 20000
19
ΝΈΑ Veenhuis JVZK 20000
Ανατρεπόμενο, 4583602
  1461GT Zuid Oost Beemster, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2004
19.750 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Beco MAXXIM 260
15
ΝΈΑ Beco MAXXIM 260
Ανατρεπόμενο, 4583603
  1461GT Zuid Oost Beemster, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2013
44.999 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Veenhuis JVZK 20000
14
ΝΈΑ Veenhuis JVZK 20000
Ανατρεπόμενο, 4583601
  1461GT Zuid Oost Beemster, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2004
19.750 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Iveco Magirus 450EEV
4
ΝΈΑ Iveco Magirus 450EEV
Ανατρεπόμενο, 4583291
  95515 Plankenfels, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
VW Worker 31.310
4
ΝΈΑ VW Worker 31.310
Ανατρεπόμενο, 4583286
  45300 Ocana, Ισπανία
Έτος κατασκευής: 2009
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
VW Worker 31.310
4
ΝΈΑ VW Worker 31.310
Ανατρεπόμενο, 4583288
  45300 Ocana, Ισπανία
Έτος κατασκευής: 2009
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Lecitrailer D1350
4
ΝΈΑ Lecitrailer D1350
Ανατρεπόμενο, 4583281
  28110 Algete, Ισπανία
Έτος κατασκευής: 2000
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Metal-fach Dreiseitenkipper T703
16
ΝΈΑ Metal-fach Dreiseitenkipper T703
Ανατρεπόμενο, 4583100
  63691 Ranstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Συνολικό βάρος: 4.90 t, Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Krone DK240-18
6
ΝΈΑ Krone DK240-18
Ανατρεπόμενο, 4583095
  53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Μουσαμάς, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Ελαστικά: 385/65R22,5
9.200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Metal-fach Zweiachs-Wannenkipper T739
14
ΝΈΑ Metal-fach Zweiachs-Wannenkipper T739
Ανατρεπόμενο, 4583081
  63691 Ranstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Μουσαμάς, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Metal-fach Dreisteitenkipper T711/3
11
ΝΈΑ Metal-fach Dreisteitenkipper T711/3
Ανατρεπόμενο, 4583040
  63691 Ranstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Όγκος φόρτωσης: 6.60 m³, Συνολικό βάρος: 16.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Ελαστικά: 385/65 R22,5
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Lomma ZDK 1802  2 Stck.
10
ΝΈΑ Lomma ZDK 1802 2 Stck.
Ανατρεπόμενο, 4583034
  06905 Bad Schmiedeberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Μουσαμάς, Όγκος φόρτωσης: 17.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 13.50 t, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, ...
16.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Metal-fach Dreiseitenkipper T730/3 12T
10
ΝΈΑ Metal-fach Dreiseitenkipper T730/3 12T
Ανατρεπόμενο, 4583029
  63691 Ranstadt, Γερμανία
Μουσαμάς, Όγκος φόρτωσης: 17.00 m³, Συνολικό βάρος: 16.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Δίδυμο σασί
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Archus Neumeier Einachs-Heckkipper
5
ΝΈΑ Archus Neumeier Einachs-Heckkipper
Ανατρεπόμενο, 4582913
  33104 Paderborn, Γερμανία
Πίσω ανατρεπόμενα, Αλουμίνιο
1.176,47 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Unsinn UK72-60
9
ΝΈΑ Unsinn UK72-60
Ανατρεπόμενο, 4582764
  58566 Kierspe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1977, Συνολικό βάρος: 4.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Δίκυκλa, Ξύλο, Ελαστικά: 11.5/80-15.3
2.092,44 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 Dolly-Achse 1-Achser
8
ΝΈΑ Dolly-Achse 1-Achser
Ανατρεπόμενο, 4582743
  77743 Schutterzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ελαστικά: 385 R22,5
11.600 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Griffiths GLP120
Ανατρεπόμενο, 4582629
  TF12 5BB Shropshire, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 1999
5.215,58 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl DPW 180 B
2
ΝΈΑ Fliegl DPW 180 B
Ανατρεπόμενο, 4582594
  48496 Hopsten, Γερμανία
Χάλυβας
15.546,22 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl TDK 130 FOX
ΝΈΑ Fliegl TDK 130 FOX
Ανατρεπόμενο, 4582593
  48496 Hopsten, Γερμανία
Χάλυβας
13.361,34 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krampe TWK16
20
ΝΈΑ Krampe TWK16
Ανατρεπόμενο, 4582575
  49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Pronar T 654/2
4
ΝΈΑ Pronar T 654/2
Ανατρεπόμενο, 4582385
  54595 Prüm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ανατρεπόμενο τριών πλευρών
6.303 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Strautmann SZK 1802
11
ΝΈΑ Strautmann SZK 1802
Ανατρεπόμενο, 4582209
  71397 Leutenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Μουσαμάς, Όγκος φόρτωσης: 20.20 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 13.50 t, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, ...
18.518,52 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1928