Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Ανατρεπόμενο
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Ανατρεπόμενο

Αγοράστε μεταχειρισμένα Ανατρεπόμενο στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
BAILEY  CT12
11
ΝΈΑ BAILEY CT12
Ανατρεπόμενο, 4456249
  L40 3SB Ormskirk, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2017, Υδραυλικά φρένα, Ωφέλιμο φορτίο: 12.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 50 km/h, Πίσω ανατρεπόμενα, Δίδυμο σασί, Χάλυβας, Ελαστικά: 19.5
13.545,55 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Dangreville B2940
Ανατρεπόμενο, 4455720
  62217 TILLOY LES MOFFLAINES, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2014, Όγκος φόρτωσης: 20.00 m³
35.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Terex PS6000
9
ΝΈΑ Terex PS6000
Ανατρεπόμενο, 4455714
  79350 Chiché, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2005, Συνολικό βάρος: 6000.00 t
10.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Thwaites 3T Gyrabenne
7
ΝΈΑ Thwaites 3T Gyrabenne
Ανατρεπόμενο, 4455715
  79350 Chiché, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2005, Συνολικό βάρος: 3.00 t
8.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ JPM TP 20 TONNES
Ανατρεπόμενο, 4455706
  51330 GIVRY EN ARGONNE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2018, Συνολικό βάρος: 20.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
19.800 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Legrand BL 21
8
ΝΈΑ Legrand BL 21
Ανατρεπόμενο, 4455596
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2012, Όγκος φόρτωσης: 21.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h
27.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann SEK 802
9
ΝΈΑ Strautmann SEK 802
Ανατρεπόμενο, 4455502
  47665 Sonsbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Συνολικό βάρος: 8.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Δίκυκλa, Χάλυβας, Ελαστικά: 500/55-20
10.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MARATON KT 13/430
7
ΝΈΑ MARATON KT 13/430
Ανατρεπόμενο, 4454554
  4560 Kirchdorf , Αυστρία
Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Συνολικό βάρος: 13.00 t, Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Δίδυμο σασί
11.415,93 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Krampe Halfpipe HP 20 Carrier
Ανατρεπόμενο, 4454513
  24629 Kisdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Kröger KIPPER
Ανατρεπόμενο, 4454473
  29525 Uelzen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995
9.950,42 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Kröger KIPPER
Ανατρεπόμενο, 4454472
  29525 Uelzen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997
9.950,42 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Mullie
Ανατρεπόμενο, 4454117
  4463 NA Goes, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
BAILEY 15T
6
ΝΈΑ BAILEY 15T
Ανατρεπόμενο, 4453767
  L40 3SB Ormskirk, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2012, Αερόφρενο, Μουσαμάς, υδραυλική πόρτα καρότσας, Υδραυλικά φρένα, Ωφέλιμο φορτίο: 15.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 50 km/h, Τρίδυμο σασί, Χάλυβας, Ελαστικά: 560/60/22.5, Επιφάνεια φόρτωσης: 15T
13.884,19 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Dreiseitenkipper 3-Seitenkipper
8
ΝΈΑ Dreiseitenkipper 3-Seitenkipper
Ανατρεπόμενο, 4453727
  63820 Elsenfeld, Γερμανία
Συνολικό βάρος: 5.00 t, Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Δίκυκλa, Χάλυβας, Ελαστικά: 10.0/75-15,3, Επιφάνεια φόρτωσης: 3,50 x 1,60
4.285,72 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Dreiseitenkipper 3-Seitenkipper
6
ΝΈΑ Dreiseitenkipper 3-Seitenkipper
Ανατρεπόμενο, 4453707
  63820 Elsenfeld, Γερμανία
Συνολικό βάρος: 3.50 t, Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Δίκυκλa, Χάλυβας, Ελαστικά: 10,0/75-15,3, Επιφάνεια φόρτωσης: 3,00 x 1,60
3.361,35 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Dreiseitenkipper 3-Seitenkipper
4
ΝΈΑ Dreiseitenkipper 3-Seitenkipper
Ανατρεπόμενο, 4453698
  63820 Elsenfeld, Γερμανία
Συνολικό βάρος: 3.50 t, Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Δίκυκλa, Χάλυβας, Ελαστικά: 10.0/75-15,3, Επιφάνεια φόρτωσης: 2,70 x 1,60
3.193,28 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BAILEY 15T
7
ΝΈΑ BAILEY 15T
Ανατρεπόμενο, 4453683
  L40 3SB Ormskirk, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2014, Αερόφρενο, Μουσαμάς, υδραυλική πόρτα καρότσας, Υδραυλικά φρένα, Ωφέλιμο φορτίο: 15.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 50 km/h, Πίσω ανατρεπόμενα, Δίδυμο σασί, Χάλυβας, Ελαστικά: 560/60/22.5, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
BAILEY 15T
6
ΝΈΑ BAILEY 15T
Ανατρεπόμενο, 4453680
  L40 3SB Ormskirk, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2015, Αερόφρενο, Μουσαμάς, υδραυλική πόρτα καρότσας, Υδραυλικά φρένα, Ωφέλιμο φορτίο: 15.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 50 km/h, Ελαστικά: 560/60/22.5, Επιφάνεια φόρτωσης: 15T
17.270,57 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BAILEY 15T
5
ΝΈΑ BAILEY 15T
Ανατρεπόμενο, 4453675
  L40 3SB Ormskirk, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2015, Αερόφρενο, Μουσαμάς, υδραυλική πόρτα καρότσας, Υδραυλικά φρένα, Ωφέλιμο φορτίο: 15.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 50 km/h, Πίσω ανατρεπόμενα, Ελαστικά: 560/60/22.5, Επιφάνεια φόρτωσης: 15T
17.270,57 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BAILEY 15T
8
ΝΈΑ BAILEY 15T
Ανατρεπόμενο, 4453670
  L40 3SB Ormskirk, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2016, Αερόφρενο, Μουσαμάς, υδραυλική πόρτα καρότσας, Υδραυλικά φρένα, Ημερομηνία εγγραφής: 16.01.2019, Ωφέλιμο φορτίο: 15.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 50 km/h, Πίσω ανατρεπόμενα, Χάλυβας, ...
18.342,93 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Annaburger HW 80.11
ΝΈΑ Annaburger HW 80.11
Ανατρεπόμενο, 4453623
  98739 Schmiedefeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1989, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 27.03.1989, Ωφέλιμο φορτίο: 8.60 t, Συνολικό βάρος: 12.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Ανατρεπόμενο δύο πλευρών, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Χάλυβας, ...
2.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bonneau Trichet BB12B
5
ΝΈΑ Bonneau Trichet BB12B
Ανατρεπόμενο, 4453475
  85620 Rocheservière, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2000, Όγκος φόρτωσης: 12.00 m³
8.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
WTC BIG 16 3S
6
ΝΈΑ WTC BIG 16 3S
Ανατρεπόμενο, 4453376
  78973 Úsov, Δημοκρατία της Τσεχίας
Έτος κατασκευής: 2011, Αερόφρενο, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Άξονας διεύθυνσης, Ωφέλιμο φορτίο: 16.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης, Ελαστικά: 560/60 R22,5
16.429,35 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann SKD 8/40
9
ΝΈΑ Strautmann SKD 8/40
Ανατρεπόμενο, 4453130
  46282 Dorsten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Μουσαμάς, Ωφέλιμο φορτίο: 6.00 t, Συνολικό βάρος: 8.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Χάλυβας
6.714,29 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Labinprogres-TPS PV 4000 Dreiseitenkipper 4t. Nutzlast StVZO Druckluftbremse
9
ΝΈΑ Labinprogres-TPS PV 4000 Dreiseitenkipper 4t. Nutzlast StVZO Druckluftbremse
Ανατρεπόμενο, 4453079
  27777 Ganderkesee, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Ωφέλιμο φορτίο: 4.00 t, Συνολικό βάρος: 4.96 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Δίκυκλa, Λοιπά, Επιφάνεια φόρτωσης: 1800x3000x400
4.183,98 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1729