Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Ανατρεπόμενο
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Ανατρεπόμενο

Αγοράστε μεταχειρισμένα Ανατρεπόμενο στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Krone DK 225/16
2
ΝΈΑ Krone DK 225/16
Ανατρεπόμενο, 4108413
58802 Balve, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1987, Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Μουσαμάς, Συνολικό βάρος: 16.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Πλαστικοποιημένη σανίδα, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kröger 18to Interne Nr. 40679
12
ΝΈΑ Kröger 18to Interne Nr. 40679
Ανατρεπόμενο, 4108391
29699 Bomlitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Μουσαμάς, Ημερομηνία εγγραφής: 19.03.2018, Όγκος φόρτωσης: 20.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 13.70 t, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
19.100 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kröger 18to Interne Nr. 40680
9
ΝΈΑ Kröger 18to Interne Nr. 40680
Ανατρεπόμενο, 4108387
29699 Bomlitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ημερομηνία εγγραφής: 21.06.2018, Όγκος φόρτωσης: 20.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 13.70 t, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Πλαστικοποιημένη σανίδα, ...
19.100 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other 8000 DK
6
ΝΈΑ Sonstige / Other 8000 DK
Ανατρεπόμενο, 4108386
48480 Spelle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991, Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Ελαστικά: 15.5/65-18
4.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kröger 18to Interne Nr. 40678
8
ΝΈΑ Kröger 18to Interne Nr. 40678
Ανατρεπόμενο, 4108383
21614 Buxtehude, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ημερομηνία εγγραφής: 19.03.2018, Όγκος φόρτωσης: 20.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 13.70 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ανατρεπόμενο τριών πλευρών
17.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kröger 18to Interne Nr. 40677
8
ΝΈΑ Kröger 18to Interne Nr. 40677
Ανατρεπόμενο, 4108341
21614 Buxtehude, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ημερομηνία εγγραφής: 19.03.2018, Όγκος φόρτωσης: 20.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 13.70 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ανατρεπόμενο τριών πλευρών
17.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Jako TIGER 35
5
ΝΈΑ Jako TIGER 35
Ανατρεπόμενο, 4108242
6999 DE Hummelo, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2007
2.750 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Beco SUPER 1200
8
ΝΈΑ Beco SUPER 1200
Ανατρεπόμενο, 4108120
8734 HE Oosterend, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1989, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Υδραυλικά φρένα, Επεκτάσεις, Πίσω ανατρεπόμενα, Δίδυμο σασί, Χάλυβας
6.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl EDK 50 FOX
ΝΈΑ Fliegl EDK 50 FOX
Ανατρεπόμενο, 4107836
48496 Hopsten, Γερμανία
Χάλυβας, Ελαστικά: 11,5/80-15,3
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
 4WD 2 TON PIVOT STEER DUMPER CONVERSION
5
ΝΈΑ 4WD 2 TON PIVOT STEER DUMPER CONVERSION
Ανατρεπόμενο, 4107671
SG88LZ Barkway, Μεγ. Βρετανία
2.839 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Floor WHEATLEY 3 TON DROPSIDE TIPPER
5
ΝΈΑ Floor WHEATLEY 3 TON DROPSIDE TIPPER
Ανατρεπόμενο, 4107668
SG88LZ Barkway, Μεγ. Βρετανία
852 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Brantner Z15045 Aktionsmodell
14
ΝΈΑ Brantner Z15045 Aktionsmodell
Ανατρεπόμενο, 4107663
26203 Wardenburg / Littel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 14.10 m³, Συνολικό βάρος: 15.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Χάλυβας, Ελαστικά: 385/65 R22,5 RE, ...
13.782 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Marston ACE14 14TON
Ανατρεπόμενο, 4107643
NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 1997
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Krone AZW 18
12
ΝΈΑ Krone AZW 18
Ανατρεπόμενο, 4107637
27404 Bockel - Gyhum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999
7.400 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 VC 14 L
11
ΝΈΑ VC 14 L
Ανατρεπόμενο, 4107638
27404 Bockel - Gyhum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991, Αερόφρενο
6.200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Knapen
11
ΝΈΑ Knapen
Ανατρεπόμενο, 4107620
66909 Quirnbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Αερόφρενο, Μουσαμάς, Όγκος φόρτωσης: 68.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 24.00 t, Συνολικό βάρος: 30.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης, Αλουμίνιο
14.905 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Brantner TA 10041
8
ΝΈΑ Brantner TA 10041
Ανατρεπόμενο, 4107541
3350 Haag, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Δίδυμο σασί
10.408 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Welger FK 130
Ανατρεπόμενο, 4107231
37154 Northeim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1977, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Welger FK 130
Ανατρεπόμενο, 4107234
37154 Northeim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1981
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Sonstige/Other DREISEITENKIPPER
Ανατρεπόμενο, 4107228
37154 Northeim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Μουσαμάς
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Fortuna EDT 100/B
6
ΝΈΑ Fortuna EDT 100/B
Ανατρεπόμενο, 4107146
48683 Ahaus-Wessum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Αερόφρενο
12.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Obermaier Kipper mit festen Rampen
9
ΝΈΑ Obermaier Kipper mit festen Rampen
Ανατρεπόμενο, 4107098
46284 Dorsten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Ημερομηνία εγγραφής: 01.09.1994, Συνολικό βάρος: 8000.00 t
4.250 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Welger LS 60
4
ΝΈΑ Welger LS 60
Ανατρεπόμενο, 4106841
97618 Wülfershausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1963, Ελαστικά: 10.0 /75 - 15.3
992 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vaia N24
5
ΝΈΑ Vaia N24
Ανατρεπόμενο, 4106510
9581 EK Musselkanaal, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Schuitemaker Rapide 2085 S
20
ΝΈΑ Schuitemaker Rapide 2085 S
Ανατρεπόμενο, 4106496
5525 KC Duizel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2004
28.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1639