Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Ανατρεπόμενο
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Ανατρεπόμενο

Αγοράστε μεταχειρισμένα Ανατρεπόμενο στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Pronar Zweiachsdreiseitenkipper, PT 612, 16 to, Palettenbreite, NEU
11
Pronar Zweiachsdreiseitenkipper, PT 612, 16 to, Palettenbreite, NEU
Ανατρεπόμενο, jat1746504
49847 Itterbeck, Γερμανία
Στρεφόμενα πλαϊνά, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 16.30 t, Όγκος φόρτωσης: 15.40 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Χάλυβας, ...
15.018 EUR
με 19% ΦΠΑ
12.620 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Pronar Einachsdreiseitenkipper, NEU, von 3 - 6,8 to Gesamtgewicht
Βίντεο
20
Pronar Einachsdreiseitenkipper, NEU, von 3 - 6,8 to Gesamtgewicht
Ανατρεπόμενο, jat1687170
49847 Itterbeck, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Welger
9
Welger
Ανατρεπόμενο, jat3627785
33378 Rheda- Wiedenbrück, Γερμανία
Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Χάλυβας, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο
9.400 EUR

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
SILBERHORN - MASCHINEN BK Muldenkipper Wannenkipper Heckkipper
5
SILBERHORN - MASCHINEN BK Muldenkipper Wannenkipper Heckkipper
Ανατρεπόμενο, jat3619198
93155 Hemau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Αερόφρενο, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, υδραυλική πόρτα καρότσας, Άξονας διεύθυνσης, Όγκος φόρτωσης: 46.00 m³, Συνολικό βάρος: 34.00 t, Αλουμίνιο, Τρίδυμο σασί, ...
92.000 EUR
με 19% ΦΠΑ
77.311 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Pronar Einachsdreiseitenkipper, T 671; 6,8 to,  NEU
Βίντεο
17
Pronar Einachsdreiseitenkipper, T 671; 6,8 to, NEU
Ανατρεπόμενο, jat533599
49847 Itterbeck, Γερμανία
Στρεφόμενα πλαϊνά, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 6.80 t, Όγκος φόρτωσης: 8.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Δίκυκλa, Χάλυβας, Ελαστικά: 400/60-15,5 14PR, ...
8.758 EUR
με 19% ΦΠΑ
7.360 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Richard Western 10 tonne Dump trailer
10
ΝΈΑ Richard Western 10 tonne Dump trailer
Ανατρεπόμενο, jat3667122
PE12 8SQ SPALDING, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 1996
6.137 EUR

Δείτε αγγελία
Marston Trailers Group MDX18
ΝΈΑ Marston Trailers Group MDX18
Ανατρεπόμενο, jat3667121
PE12 8SQ SPALDING, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2011
15.063 EUR

Δείτε αγγελία
Krone 4XL
2
ΝΈΑ Krone 4XL
Ανατρεπόμενο, jat3667078
5525 KC Duizel, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Gilibert 1800 PRO
ΝΈΑ Gilibert 1800 PRO
Ανατρεπόμενο, jat3666659
08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2009, Όγκος φόρτωσης: 18.00 m³
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Fuhrmann FF 6.500 3,5x1,9
8
ΝΈΑ Fuhrmann FF 6.500 3,5x1,9
Ανατρεπόμενο, jat3666469
8042 Graz, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017, Στρεφόμενα πλαϊνά, Όγκος φόρτωσης: 7.00 m³, Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Χάλυβας, Δίκυκλa
6.750 EUR
με 20% ΦΠΑ
5.625 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fuhrmann FF 16.000 4,55x2,35 incl. hydr Erdwand hinten
8
ΝΈΑ Fuhrmann FF 16.000 4,55x2,35 incl. hydr Erdwand hinten
Ανατρεπόμενο, jat3666468
8042 Graz, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Αερόφρενο, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Στρεφόμενα πλαϊνά, Όγκος φόρτωσης: 16.00 m³, Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Χάλυβας, Δίδυμο σασί
19.895 EUR
με 20% ΦΠΑ
16.579 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kirchner SILIERWAGEN TH 3042
8
ΝΈΑ Kirchner SILIERWAGEN TH 3042
Ανατρεπόμενο, jat3666400
8230 Hartberg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2010, Αερόφρενο, Άξονας διεύθυνσης
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Λοιπά 7to
6
ΝΈΑ 7to
Ανατρεπόμενο, jat3665703
89344 Aislingen, Γερμανία
700 EUR

Δείτε αγγελία
Fliegl EDK 20
8
ΝΈΑ Fliegl EDK 20
Ανατρεπόμενο, jat3664476
28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Όγκος φόρτωσης: 1950.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Δίκυκλa
4.900 EUR
με 19% ΦΠΑ
4.118 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Wagner
4
ΝΈΑ Wagner
Ανατρεπόμενο, jat3664302
93098 Bayern - Mintraching, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Μουσαμάς, Όγκος φόρτωσης: 24.85 m³, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 105 km/h, Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Χάλυβας, Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης, ...
30.940 EUR
με 19% ΦΠΑ
26.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Brantner Anhänger/Kipper
Ανατρεπόμενο, jat3663959
2100 Korneuburg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1975
1.400 EUR
με 20% ΦΠΑ
1.167 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Brantner T 13045 XXL
8
ΝΈΑ Brantner T 13045 XXL
Ανατρεπόμενο, jat3663934
4560 Kirchdorf , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2008, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 16.00 t, Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Δίδυμο σασί
6.900 EUR
με 13% ΦΠΑ
6.106 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Krone 220 D 8
7
Krone 220 D 8
Ανατρεπόμενο, jat3663501
92262 Schwend, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Συνολικό βάρος: 8.00 t
5.900 EUR
με 19% ΦΠΑ
4.958 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
WIELTON PRC 14 TD
6
WIELTON PRC 14 TD
Ανατρεπόμενο, jat3663376
73485 Unterschneidheim-Zöbingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Μουσαμάς, Όγκος φόρτωσης: 13.20 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 11.00 t, Συνολικό βάρος: 13.90 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Χάλυβας, Ελαστικά: 385/65-22.5 Neu, ...
20.230 EUR
με 19% ΦΠΑ
17.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Metalfach T 711-3
5
Metalfach T 711-3
Ανατρεπόμενο, jat3663374
73485 Unterschneidheim-Zöbingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Ωφέλιμο φορτίο: 12.00 t, Συνολικό βάρος: 16.00 t, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Ελαστικά: 385/65-22.5 RE, Επιφάνεια φόρτωσης: 4.5x2.4x1.4
12.613 EUR
με 19% ΦΠΑ
10.599 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fliegl TDK80A-88VR FOX
3
Fliegl TDK80A-88VR FOX
Ανατρεπόμενο, jat3663362
83129 Höslwang, Γερμανία
Στρεφόμενα πλαϊνά, Συνολικό βάρος: 7.99 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Χάλυβας, Ελαστικά: 15/55-17, Επιφάνεια φόρτωσης: 4,5x2,22/2,17x0,5x0,5
10.800 EUR
με 19% ΦΠΑ
9.076 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Bergmann
8
Bergmann
Ανατρεπόμενο, jat3663360
26197 Großenkneten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1974, Στρεφόμενα πλαϊνά, Ωφέλιμο φορτίο: 4.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Ανατρεπόμενο δύο πλευρών, Ξύλο, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Επιφάνεια φόρτωσης: Stahl
1.650 EUR

Δείτε αγγελία
Leffers 12 to Dreiseitenkipper
6
Leffers 12 to Dreiseitenkipper
Ανατρεπόμενο, jat3663310
26871 Aschendorf / Ems, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Στρεφόμενα πλαϊνά, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 13.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 10.00 t, Συνολικό βάρος: 12.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Χάλυβας, ...
21.384 EUR
με 19% ΦΠΑ
17.970 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Miedema Prestige 105 kipwagen
6
Miedema Prestige 105 kipwagen
Ανατρεπόμενο, jat3663091
3281 LB Numansdorp, Ολλανδία
Δίδυμο σασί
6.958 EUR
με 21% ΦΠΑ
5.750 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά REDK 30 www.buchens.de
10
REDK 30 www.buchens.de
Ανατρεπόμενο, jat3663072
57462 Olpe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ωφέλιμο φορτίο: 2300.00 t, Συνολικό βάρος: 3000.00 t
5.691 EUR
με 19% ΦΠΑ
4.782 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Boki 1151 www.buchens.de
10
Boki 1151 www.buchens.de
Ανατρεπόμενο, jat3663065
57462 Olpe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ημερομηνία εγγραφής: 01.12.2013, Συνολικό βάρος: 6000.00 t
29.572 EUR
με 19% ΦΠΑ
24.850 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Boki HY 1251S www.buchens.de
9
Boki HY 1251S www.buchens.de
Ανατρεπόμενο, jat3663064
57462 Olpe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ημερομηνία εγγραφής: 01.10.2012, Συνολικό βάρος: 4000.00 t
34.272 EUR
με 19% ΦΠΑ
28.800 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kamaz TIPPERS 5 UNITS! 4x2 8x4 6x6 6x4
20
Kamaz TIPPERS 5 UNITS! 4x2 8x4 6x6 6x4
Ανατρεπόμενο, jat3662886
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2011, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2011
16.605 EUR
με 23% ΦΠΑ
13.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kamaz TIPPERS 5 UNITS! 4x2 8x4 6x6 6x4
20
Kamaz TIPPERS 5 UNITS! 4x2 8x4 6x6 6x4
Ανατρεπόμενο, jat3662885
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2011, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2011
16.605 EUR
με 23% ΦΠΑ
13.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kamaz TIPPER 65111 / 43255 / 65115 / 6540
15
Kamaz TIPPER 65111 / 43255 / 65115 / 6540
Ανατρεπόμενο, jat3662884
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2011, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2011
16.605 EUR
με 23% ΦΠΑ
13.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 1674