Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Ανατρεπόμενο
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Ανατρεπόμενο

Αγοράστε μεταχειρισμένα Ανατρεπόμενο στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Pronar Tandemdreiseitenkipper, T 663/1 Silo; 13,5 to,  NEU
Βίντεο
20
Pronar Tandemdreiseitenkipper, T 663/1 Silo; 13,5 to, NEU
Ανατρεπόμενο, jat533620
49847 Itterbeck, Γερμανία
Στρεφόμενα πλαϊνά, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Συνολικό βάρος: 13.30 t, Όγκος φόρτωσης: 19.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Δίδυμο σασί, Χάλυβας, ...
17.624 €
με 19% ΦΠΑ
14.810 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Metal-Fach TOP-AGRO T739 - 14t 3-Seiten Kipper TOP-AGRO Geteilte Bordwande
Βίντεο
8
Metal-Fach TOP-AGRO T739 - 14t 3-Seiten Kipper TOP-AGRO Geteilte Bordwande
Ανατρεπόμενο, jat2259601
59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
11.999 €
17.500 €


Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Lück HKZ 24 / Leasing & Mietkauf möglich
15
Lück HKZ 24 / Leasing & Mietkauf möglich
Ανατρεπόμενο, jat3113341
34355 Staufenberg-Lutterberg, Γερμανία
Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Μουσαμάς, Ημερομηνία εγγραφής: 15.01.2008, Όγκος φόρτωσης: 37.00 m³, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης, ...
27.132 €
με 19% ΦΠΑ
22.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Fortschritt THK8
2
Fortschritt THK8
Ανατρεπόμενο, jat3721344
04626 Jonaswalde, Γερμανία
Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Ωφέλιμο φορτίο: 8.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Ανατρεπόμενο δύο πλευρών, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Χάλυβας
2.100 €
με 19% ΦΠΑ
1.765 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Pronar PT612--DREISEITENKIPPER--16,3to -ALB--SONDERPOSTEN--AB LAGER
20
Pronar PT612--DREISEITENKIPPER--16,3to -ALB--SONDERPOSTEN--AB LAGER
Ανατρεπόμενο, jat2947461
59320 Ennigerloh, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Στρεφόμενα πλαϊνά, Αερόφρενο, Ωφέλιμο φορτίο: 12.10 t, Όγκος φόρτωσης: 15.40 m³, Συνολικό βάρος: 16.30 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Χάλυβας, ...
14.400 €
με 19% ΦΠΑ
12.101 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Diedam 4001 K
12
Diedam 4001 K
Ανατρεπόμενο, jat3754463
19249 Lübtheen, OT Neuenrode, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1974, Στρεφόμενα πλαϊνά, Όγκος φόρτωσης: 6.40 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 4.00 t, Συνολικό βάρος: 5.70 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Ανατρεπόμενο δύο πλευρών, Ξύλο, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
CynkoMet Dreiseitenkipper 9 t T-104/5
11
CynkoMet Dreiseitenkipper 9 t T-104/5
Ανατρεπόμενο, jat3753248
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 10.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 9.00 t, Συνολικό βάρος: 11.80 t, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Χάλυβας, ...
11.677 €
με 19% ΦΠΑ
9.813 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Conow HW 80.11 Getreide
15
Conow HW 80.11 Getreide
Ανατρεπόμενο, jat3753431
16559 Brandenburg - Liebenwalde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1989, Αερόφρενο, Άξονας διεύθυνσης, Στρεφόμενα πλαϊνά, Μουσαμάς, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.1989, Όγκος φόρτωσης: 14.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 10.00 t, Συνολικό βάρος: 12.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, ...
4.998 €
με 19% ΦΠΑ
4.200 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kröger HKD302
12
Kröger HKD302
Ανατρεπόμενο, jat3733550
49429 Rechterfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Μουσαμάς, Όγκος φόρτωσης: 19.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 13.70 t, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Πλαστικοποιημένη σανίδα, ...
23.205 €
με 19% ΦΠΑ
19.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kröger HKD302
12
Kröger HKD302
Ανατρεπόμενο, jat3733546
49429 Rechterfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Μουσαμάς, Όγκος φόρτωσης: 19.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 13.70 t, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Πλαστικοποιημένη σανίδα, ...
23.205 €
με 19% ΦΠΑ
19.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Sieversdorfer SLMA 16.40
Βίντεο
6
Sieversdorfer SLMA 16.40
Ανατρεπόμενο, jat3698459
16845 Sieversdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Επεκτάσεις, Ημερομηνία εγγραφής: 28.06.2017, Όγκος φόρτωσης: 19.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 12.00 t, Συνολικό βάρος: 16.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ανατρεπόμενο δύο πλευρών, ...
17.196 €
με 19% ΦΠΑ
14.450 € καθαρά
ενοικίαση από 1.428,00 €
ανά μήνα
Δείτε αγγελία
Mengele MEDK8000TA (wie neu)
13
Mengele MEDK8000TA (wie neu)
Ανατρεπόμενο, jat3693498
25852 Sterdebüll, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Στρεφόμενα πλαϊνά, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 17.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 5.00 t, Συνολικό βάρος: 8.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Δίδυμο σασί, Χάλυβας, ...
11.888 €
με 19% ΦΠΑ
9.990 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Ackermann Frühauf
10
Ackermann Frühauf
Ανατρεπόμενο, jat3765125
47669 Wachtendonk, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Μουσαμάς, Ημερομηνία εγγραφής: 01.05.2016, Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 28.00 t, Συνολικό βάρος: 40.00 t, ...
30.000 €

Δείτε αγγελία
Kögel ZK 18
7
Kögel ZK 18
Ανατρεπόμενο, jat3722977
37194 Wahlsburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991, Μουσαμάς, Στρεφόμενα πλαϊνά, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 10.10.1991, Όγκος φόρτωσης: 22.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 15.32 t, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, ...
14.875 €
με 19% ΦΠΑ
12.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Braun Heinz
6
Braun Heinz
Ανατρεπόμενο, jat3736266
21502 Geesthacht, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1983, Αερόφρενο, Μουσαμάς, Ημερομηνία εγγραφής: 10.01.1983, Όγκος φόρτωσης: 17.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 11.13 t, Συνολικό βάρος: 15.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, ...
5.500 €
με 10.7% ΦΠΑ
4.968 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fliegl Typ 60
13
Fliegl Typ 60
Ανατρεπόμενο, jat3716972
71229 Leonberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1987, Στρεφόμενα πλαϊνά, Συνολικό βάρος: 8.00 t, Ωφέλιμο φορτίο: 6.00 t, Όγκος φόρτωσης: 9.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Δίδυμο σασί, Χάλυβας, Ελαστικά: 11,5/80-15.3, ...
6.500 €
με 19% ΦΠΑ
5.462 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fortschritt HW 80 mit Schwergutaufbau
Βίντεο
6
Fortschritt HW 80 mit Schwergutaufbau
Ανατρεπόμενο, jat3725380
16845 Sieversdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1987, Αερόφρενο, Επεκτάσεις, Όγκος φόρτωσης: 19.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 8.00 t, Συνολικό βάρος: 12.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ανατρεπόμενο δύο πλευρών, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Χάλυβας, ...
13.031 €
με 19% ΦΠΑ
10.950 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kröger HKD302-S
Βίντεο
15
Kröger HKD302-S
Ανατρεπόμενο, jat3716636
49429 Rechterfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, υδραυλική πόρτα καρότσας, Στρεφόμενα πλαϊνά, Μουσαμάς, Όγκος φόρτωσης: 19.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 13.40 t, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Conow HW 80.11 Überladewagen
13
Conow HW 80.11 Überladewagen
Ανατρεπόμενο, jat3714960
16559 Brandenburg - Liebenwalde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Αερόφρενο, Άξονας διεύθυνσης, Στρεφόμενα πλαϊνά, Μουσαμάς, Ημερομηνία εγγραφής: 01.02.2005, Όγκος φόρτωσης: 16.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 8000.00 t, Συνολικό βάρος: 12.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, ...
6.545 €
με 19% ΦΠΑ
5.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Metal- Fach T 739- 18 Tonnen - Anhänger  T 739- 18 Tonnen - 2 Achsanhänger
20
Metal- Fach T 739- 18 Tonnen - Anhänger T 739- 18 Tonnen - 2 Achsanhänger
Ανατρεπόμενο, jat3712991
94089 Neureichenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Άξονας διεύθυνσης, Στρεφόμενα πλαϊνά, Μουσαμάς, Όγκος φόρτωσης: 18.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 14.00 t, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Pronar Einachsdreiseitenkipper T 654/2
9
Pronar Einachsdreiseitenkipper T 654/2
Ανατρεπόμενο, jat3707373
09487 Schlettau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Στρεφόμενα πλαϊνά, Όγκος φόρτωσης: 6.40 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 4.90 t, Συνολικό βάρος: 6.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Δίκυκλa, Χάλυβας, Ελαστικά: 11,5/80-15,3, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Oehler EDK 60S
12
Oehler EDK 60S
Ανατρεπόμενο, jat3709579
41844 Wegberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Όγκος φόρτωσης: 3.15 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 5.00 t, Συνολικό βάρος: 6.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Δίκυκλa, Χάλυβας, Επιφάνεια φόρτωσης: 3,5 x 1,8, ...
6.200 €
με 19% ΦΠΑ
5.210 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kröger HKD302
12
Kröger HKD302
Ανατρεπόμενο, jat3685965
49429 Rechterfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Μουσαμάς, Όγκος φόρτωσης: 19.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 13.60 t, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, ...
19.040 €
με 19% ΦΠΑ
16.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kröger HKD302
14
Kröger HKD302
Ανατρεπόμενο, jat3685964
49429 Rechterfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Μουσαμάς, Όγκος φόρτωσης: 19.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 13.60 t, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, ...
16.660 €
με 19% ΦΠΑ
14.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Knies KD 150
4
Knies KD 150
Ανατρεπόμενο, jat3688296
27432 Bremervörde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Αερόφρενο, Μουσαμάς, Όγκος φόρτωσης: 14.50 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 11.50 t, Συνολικό βάρος: 15.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Sieversdorfer SLMA 16.40 mit AZA
Βίντεο
4
Sieversdorfer SLMA 16.40 mit AZA
Ανατρεπόμενο, jat3690131
16845 Sieversdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Μουσαμάς, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2017, Συνολικό βάρος: 16.00 t, Ωφέλιμο φορτίο: 12.00 t, Όγκος φόρτωσης: 20.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ανατρεπόμενο δύο πλευρών, ...
18.981 €
με 19% ΦΠΑ
15.950 € καθαρά
ενοικίαση από 1.904,00 €
ανά μήνα
Δείτε αγγελία
Kröger HKD300
17
Kröger HKD300
Ανατρεπόμενο, jat3672470
49429 Rechterfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Μουσαμάς, Όγκος φόρτωσης: 18.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 13.50 t, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, ...
11.305 €
με 19% ΦΠΑ
9.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kröger HKD300
17
Kröger HKD300
Ανατρεπόμενο, jat3672468
49429 Rechterfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Μουσαμάς, Όγκος φόρτωσης: 18.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 13.50 t, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, ...
11.305 €
με 19% ΦΠΑ
9.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Knies KD 180
4
Knies KD 180
Ανατρεπόμενο, jat3679827
97647 Willmars, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Μουσαμάς, Όγκος φόρτωσης: 19.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 13.70 t, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 60 km/h, Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Λοιπά 1994 HARRY WEST 10 TON TRAILER
3
1994 HARRY WEST 10 TON TRAILER
Ανατρεπόμενο, jat3658319
SG8 8LZ -, Μεγ. Βρετανία
4.973 €
με 20% ΦΠΑ
4.145 € καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 1719