Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Ανατρεπόμενο
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Ανατρεπόμενο

Αγοράστε μεταχειρισμένα Ανατρεπόμενο στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Pronar Farmtech Kröger Krone Welger
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Hochartz Molbergen 17 to Kipper
8
Hochartz Molbergen 17 to Kipper
Ανατρεπόμενο, 4729184 4729184
  49692 Warnstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Ημερομηνία εγγραφής: 11.04.1990, Όγκος φόρτωσης: 15.43 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 12.20 t, Συνολικό βάρος: 17.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
6.092,44 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Getreidekipper 18 Tonnen LKW Anhänger
6
Getreidekipper 18 Tonnen LKW Anhänger
Ανατρεπόμενο, 4752965 4752965
  92271 Großschönbrunn (Freihung), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Μουσαμάς, Ημερομηνία εγγραφής: 07.09.2011, Όγκος φόρτωσης: 22.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 13.32 t, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, ...
16.900 €
Δείτε αγγελία
Reisch RT 18
7
Reisch RT 18
Ανατρεπόμενο, 4752854 4752854
  8053 Graz, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2014, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, υδραυλική πόρτα καρότσας, Ημερομηνία εγγραφής: 26.07.2014, Όγκος φόρτωσης: -21.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 11.70 t, Συνολικό βάρος: 18.00 t, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Pronar Zweiachsdreiseitenkipper PT 610, 14,2t
11
Pronar Zweiachsdreiseitenkipper PT 610, 14,2t
Ανατρεπόμενο, 4749169 4749169
  09487 Schlettau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Μουσαμάς, Όγκος φόρτωσης: 13.20 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 12.10 t, Συνολικό βάρος: 14.10 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Τύπος: Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Benalu Bulkliner S95 SOFORT Verfügbar
6
Benalu Bulkliner S95 SOFORT Verfügbar
Ανατρεπόμενο, 4766732 4766732
  53919 Weilerswist, Γερμανία
Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Μουσαμάς, Όγκος φόρτωσης: 51.50 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 30.15 t, Συνολικό βάρος: 36.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 90 km/h, Τύπος: Πίσω ανατρεπόμενα, Σασί: Τρίδυμο σασί, Υλικό πλαϊνών: Αλουμίνιο, ...
43.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pronar Einachsdreiseitenkipper T654/1
13
Pronar Einachsdreiseitenkipper T654/1
Ανατρεπόμενο, 4722925 4722925
  93158 Teublitz, Γερμανία
Στρεφόμενα πλαϊνά, Ημερομηνία εγγραφής: 04.03.2016, Όγκος φόρτωσης: 6.20 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 3.50 t, Συνολικό βάρος: 5.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Τύπος: Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Σασί: Δίκυκλa, ...
6.200 €
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Pronar T680P Zwei-Achs Dreiseitenkipper NEU sofort verfügbar
13
Pronar T680P Zwei-Achs Dreiseitenkipper NEU sofort verfügbar
Ανατρεπόμενο, 4710691 4710691
  53919 Weilerswist, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Μουσαμάς, Όγκος φόρτωσης: 19.50 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 13.00 t, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Τύπος: Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, ...
22.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kröger HKD402-S
19
Kröger HKD402-S
Ανατρεπόμενο, 4681425 4681425
  49429 Rechterfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Μουσαμάς, Όγκος φόρτωσης: 29.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 17.00 t, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Τύπος: Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, ...
10.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kröger Agroliner 2-Achs 3-Seitenkipper Neuhof (40303/6) 2 Stück verfügbar
Βίντεο
15
Kröger Agroliner 2-Achs 3-Seitenkipper Neuhof (40303/6) 2 Stück verfügbar
Ανατρεπόμενο, 4876211 4876211
  31195 Neuhof, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Μουσαμάς, Ημερομηνία εγγραφής: 03.07.2019, Όγκος φόρτωσης: 20.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 4.35 t, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
18.300 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
ενοικίαση από 700,00 €
ανά μήνα
Δείτε αγγελία
Kröger Agroliner 2-Achs 3-Seitenkipper Steinfeld (40993)
Βίντεο
15
Kröger Agroliner 2-Achs 3-Seitenkipper Steinfeld (40993)
Ανατρεπόμενο, 4876166 4876166
  24888 Steinfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Μουσαμάς, Ημερομηνία εγγραφής: 25.06.2019, Όγκος φόρτωσης: 20.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 4.35 t, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
18.300 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
ενοικίαση από 700,00 €
ανά μήνα
Δείτε αγγελία
Welger 130 T
8
Welger 130 T
Ανατρεπόμενο, 4862582 4862582
  33142 Büren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1989, Στρεφόμενα πλαϊνά, Ημερομηνία εγγραφής: 10.10.1989, Όγκος φόρτωσης: 10.00 m³, Συνολικό βάρος: 8.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Τύπος: Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Σασί: Δίδυμο σασί, ...
4.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann Dreiseitenkipper Tandem STK 1302
7
Strautmann Dreiseitenkipper Tandem STK 1302
Ανατρεπόμενο, 4864668 4864668
  54597 Auw bei Prüm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Όγκος φόρτωσης: 12.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 10.10 t, Συνολικό βάρος: 13.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Τύπος: Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Σασί: Δίδυμο σασί, ...
14.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Farmtech ZDK 1500 Zweiachs-Dreiseiten-Kipper Kipper Anhänger 15 t Dreiseitenkipper Wagen
4
Farmtech ZDK 1500 Zweiachs-Dreiseiten-Kipper Kipper Anhänger 15 t Dreiseitenkipper Wagen
Ανατρεπόμενο, 4837052 4837052
  34626 Neukirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Όγκος φόρτωσης: 16.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 11.30 t, Συνολικό βάρος: 15.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Τύπος: Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kröger HKD302
16
Kröger HKD302
Ανατρεπόμενο, 4837951 4837951
  49429 Rechterfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Μουσαμάς, Όγκος φόρτωσης: 19.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 13.70 t, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Τύπος: Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, ...
14.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann SZK 1802 - H
13
Strautmann SZK 1802 - H
Ανατρεπόμενο, 4838024 4838024
  49196 Bad Laer, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Άξονας διεύθυνσης, Μουσαμάς, Όγκος φόρτωσης: 19.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 13.65 t, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 60 km/h, Τύπος: Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Müller KDU
10
Müller KDU
Ανατρεπόμενο, 4762865 4762865
  29643 Neuenkirchen / Grauen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Επεκτάσεις, Ημερομηνία εγγραφής: 04.06.1996, Όγκος φόρτωσης: 12.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 6.00 t, Συνολικό βάρος: 8.20 t, Μέγιστη ταχύτητα: 90 km/h, ...
4.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Müller Mitteltal
-100%
20
Müller Mitteltal
Ανατρεπόμενο, 4783996 4783996
  31675 Bückeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1978, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 21.11.1978, Όγκος φόρτωσης: 6.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 6.20 t, Συνολικό βάρος: 8.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Τύπος: Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
3.500 €

Δείτε αγγελία
ASH MF T 7
12
ASH MF T 7
Ανατρεπόμενο, 4752352 4752352
  73485 Unterschneidheim-Zöbingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Όγκος φόρτωσης: 9.80 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 5.00 t, Συνολικό βάρος: 7.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Τύπος: Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Σασί: Δίκυκλa, Υλικό πλαϊνών: Χάλυβας, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Pronar Tandemdreiseitenkipper T 663/1
3
Pronar Tandemdreiseitenkipper T 663/1
Ανατρεπόμενο, 4750188 4750188
  09487 Schlettau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Μουσαμάς, Όγκος φόρτωσης: 11.80 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 10.00 t, Συνολικό βάρος: 13.30 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Τύπος: Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Σασί: Δίδυμο σασί, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
metaltech DB14 Dreiseitenkipper 18t Kipper Anhänger mit Plane Drehschemel
7
metaltech DB14 Dreiseitenkipper 18t Kipper Anhänger mit Plane Drehschemel
Ανατρεπόμενο, 4732264 4732264
  55592 Rehborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Μουσαμάς, Όγκος φόρτωσης: 17.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 14.00 t, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Τύπος: Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, ...
15.990 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann SEK 602
7
Strautmann SEK 602
Ανατρεπόμενο, 4798950 4798950
  87640 Ebenhofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Όγκος φόρτωσης: 4.11 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 4.40 t, Συνολικό βάρος: 6.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Τύπος: Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Σασί: Δίκυκλa, Υλικό πλαϊνών: Χάλυβας, ...
6.302,52 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
WIELTON Zweiachs-Dreiseitenkipper PRS-2/W14
8
WIELTON Zweiachs-Dreiseitenkipper PRS-2/W14
Ανατρεπόμενο, 4796025 4796025
  09487 Schlettau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Όγκος φόρτωσης: 17.50 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 13.40 t, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Τύπος: Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
WIELTON Zweiachsdreiseitenkipper PRS-2/W12
6
WIELTON Zweiachsdreiseitenkipper PRS-2/W12
Ανατρεπόμενο, 4796019 4796019
  09487 Schlettau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Μουσαμάς, Όγκος φόρτωσης: 15.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 12.00 t, Συνολικό βάρος: 16.10 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Τύπος: Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Pühringer 3818
4
Pühringer 3818
Ανατρεπόμενο, 4797095 4797095
  87640 Ebenhofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Όγκος φόρτωσης: 2.80 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 4.50 t, Συνολικό βάρος: 5.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Τύπος: Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Σασί: Δίκυκλa, Υλικό πλαϊνών: Χάλυβας, ...
6.008,40 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pühringer 4020 T
5
Pühringer 4020 T
Ανατρεπόμενο, 4797082 4797082
  87640 Ebenhofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Στρεφόμενα πλαϊνά, Όγκος φόρτωσης: 8.20 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 6.00 t, Συνολικό βάρος: 8.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Τύπος: Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Σασί: Δίδυμο σασί, ...
11.344,54 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1964