Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Ανατρεπόμενο
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Ανατρεπόμενο

Αγοράστε μεταχειρισμένα Ανατρεπόμενο στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
kipper kipper, kipwagen, kieper, kiepwagen
4
ΝΈΑ kipper kipper, kipwagen, kieper, kiepwagen
Ανατρεπόμενο, 3936769
8107 AG Broekland, Ολλανδία
Ωφέλιμο φορτίο: 6.00 t, Πίσω ανατρεπόμενα
1.513 €
με 21% ΦΠΑ
1.250 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fliegl EDK 50 Fox +400mm
6
ΝΈΑ Fliegl EDK 50 Fox +400mm
Ανατρεπόμενο, 3936468
53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Όγκος φόρτωσης: 5.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Δίκυκλa, Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Ελαστικά: 11.5/80-15.3
6.545 €
με 19% ΦΠΑ
5.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ LIDER
Ανατρεπόμενο, 3935943
4761 Port of Moerdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Pronar PT612
8
ΝΈΑ Pronar PT612
Ανατρεπόμενο, 3935863
5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2016, Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Όγκος φόρτωσης: 15.00 m³, Συνολικό βάρος: 16.00 t, Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Χάλυβας
14.040 €
με 20% ΦΠΑ
11.700 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pronar T680
8
ΝΈΑ Pronar T680
Ανατρεπόμενο, 3935859
5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2016, Αερόφρενο, Άξονας διεύθυνσης, Στρεφόμενα πλαϊνά, Μουσαμάς, Όγκος φόρτωσης: 17.00 m³, Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Χάλυβας
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Pronar 654/2
8
ΝΈΑ Pronar 654/2
Ανατρεπόμενο, 3935856
5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017, Υδραυλικά φρένα, Στρεφόμενα πλαϊνά, Συνολικό βάρος: 6.00 t, Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Δίκυκλa, Χάλυβας
5.400 €
με 20% ΦΠΑ
4.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kröger agroliner HKD302
3
ΝΈΑ Kröger agroliner HKD302
Ανατρεπόμενο, 3935793
29562 Suhlendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Ανατρεπόμενο τριών πλευρών
9.800 €
με 10.7% ΦΠΑ
8.853 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kröger agroliner HKD302
3
ΝΈΑ Kröger agroliner HKD302
Ανατρεπόμενο, 3935790
29562 Suhlendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Ανατρεπόμενο τριών πλευρών
9.800 €
με 10.7% ΦΠΑ
8.853 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz 1828 Atego/4x4/Meiller 3-Seitenkipper/Klima
20
ΝΈΑ Mercedes-Benz 1828 Atego/4x4/Meiller 3-Seitenkipper/Klima
Ανατρεπόμενο, 3935637
25917 Stadum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Ημερομηνία εγγραφής: 01.03.2001, Συνολικό βάρος: 18000.00 t
23.741 €
με 19% ΦΠΑ
19.950 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Brantner Z 8045 XXL
5
ΝΈΑ Brantner Z 8045 XXL
Ανατρεπόμενο, 3935499
89584 Altbierlingen, Γερμανία
Επεκτάσεις, Στρεφόμενα πλαϊνά, Συνολικό βάρος: 8.00 t, Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Ελαστικά: 12,5/80-18
11.500 €
με 19% ΦΠΑ
9.664 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Schmidt FSTMK Muldenkipper
10
ΝΈΑ Schmidt FSTMK Muldenkipper
Ανατρεπόμενο, 3935467
34497 Korbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 16.00 t
20.800 €
με 19% ΦΠΑ
17.479 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Larrington 14 tonne Majestic
10
ΝΈΑ Larrington 14 tonne Majestic
Ανατρεπόμενο, 3935414
PE12 8SQ SPALDING, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2014
18.395 €
με 20% ΦΠΑ
15.329 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Bruns K 90
6
ΝΈΑ Bruns K 90
Ανατρεπόμενο, 3935383
19249 Lübtheen, OT Neuenrode, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1976, Όγκος φόρτωσης: 3.60 m³, Συνολικό βάρος: 5.70 t, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Ανατρεπόμενο δύο πλευρών, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Ξύλο, Ελαστικά: 11.5/80-15, Επιφάνεια φόρτωσης: 4,50 x 2,00 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Peecon KW6000
5
ΝΈΑ Peecon KW6000
Ανατρεπόμενο, 3935326
9723 TW Groningen, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Pronar T 680 U
15
ΝΈΑ Pronar T 680 U
Ανατρεπόμενο, 3935253
97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 17.20 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 13.10 t, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, ...
20.873 €
με 19% ΦΠΑ
17.540 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Krone EDKT 220-8
5
ΝΈΑ Krone EDKT 220-8
Ανατρεπόμενο, 3935121
94124 Büchlberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Ανατρεπόμενο τριών πλευρών
6.550 €
με 10.7% ΦΠΑ
5.917 € καθαρά
Δείτε αγγελία
CynkoMet Dreiseitenkipper 9 t T-104/5
11
ΝΈΑ CynkoMet Dreiseitenkipper 9 t T-104/5
Ανατρεπόμενο, 3934863
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 10.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 9.00 t, Συνολικό βάρος: 11.80 t, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Χάλυβας, ...
11.677 €
με 19% ΦΠΑ
9.813 € καθαρά
Δείτε αγγελία
CynkoMet Dreiseitenkipper 4,29 t T169/1
9
ΝΈΑ CynkoMet Dreiseitenkipper 4,29 t T169/1
Ανατρεπόμενο, 3934764
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 4.20 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 4.29 t, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Χάλυβας, Ελαστικά: 10/75-15,3 10pr, ...
8.474 €
με 19% ΦΠΑ
7.121 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Krone DK 220/8
Ανατρεπόμενο, 3934657
34537 Bad Wildungen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1979, Αερόφρενο, Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Ελαστικά: 12.5/80-18
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Bruns ZDK 8to.
ΝΈΑ Bruns ZDK 8to.
Ανατρεπόμενο, 3934522
34537 Bad Wildungen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1969, Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Ελαστικά: 12.5/80-18
2.750 €
με 19% ΦΠΑ
2.311 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Sauer ZZK 8to.
ΝΈΑ Sauer ZZK 8to.
Ανατρεπόμενο, 3934518
34537 Bad Wildungen, Γερμανία
Αερόφρενο, Ανατρεπόμενο δύο πλευρών, Ελαστικά: 10.00-20
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Kögel KM12-2
Ανατρεπόμενο, 3934255
64823 Groß-Umstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1979, Αερόφρενο, Ανατρεπόμενο τριών πλευρών
2.200 €
με 19% ΦΠΑ
1.849 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Oehler TDK 80
2
ΝΈΑ Oehler TDK 80
Ανατρεπόμενο, 3934247
64823 Groß-Umstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Δίδυμο σασί
11.791 €
με 19% ΦΠΑ
9.908 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pronar T 654/2
4
ΝΈΑ Pronar T 654/2
Ανατρεπόμενο, 3934245
64823 Groß-Umstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Δίκυκλa
6.700 €
με 19% ΦΠΑ
5.630 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fliegl EDK 50 Fox
6
ΝΈΑ Fliegl EDK 50 Fox
Ανατρεπόμενο, 3934231
53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Δίκυκλa, Ελαστικά: 11,5/80-15,3
5.474 €
με 19% ΦΠΑ
4.600 € καθαρά
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1627