Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Βαγόνι ζωοτροφών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Βαγόνι ζωοτροφών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Βαγόνι ζωοτροφών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Hawe ST 16 T
7
ΝΈΑ Hawe ST 16 T
Βαγόνι ζωοτροφών, 3937038
29320 Hermannsburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Όγκος φόρτωσης: 30.00 m³, Συνολικό βάρος: 16.00 t, Ελαστικά: 22,5
14.280 €
με 19% ΦΠΑ
12.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Joskin Silospace
3
ΝΈΑ Joskin Silospace
Βαγόνι ζωοτροφών, 3936789
25868 Norderstapel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Ανάρτηση, Ανάρτηση με ράβδο ζεύξης, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Αερόφρενο, υδραυλική πόρτα καρότσας, Μεταφορική ταινία, Άξονας διεύθυνσης, Όγκος φόρτωσης: 32.00 m³, Συνολικό βάρος: 20.00 t, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kaweco Radium 45
4
Kaweco Radium 45
Βαγόνι ζωοτροφών, 3934717
34537 Bad Wildungen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Αερόφρενο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 750/45R-26.5
31.000 €
με 19% ΦΠΑ
26.050 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Strautmann Giga-Trailer 4602
5
Strautmann Giga-Trailer 4602
Βαγόνι ζωοτροφών, 3934012
21702 Ahlerstedt, Γερμανία
Αερόφρενο
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Strautmann Giga-Trailer 4602
5
Strautmann Giga-Trailer 4602
Βαγόνι ζωοτροφών, 3934010
21702 Ahlerstedt, Γερμανία
Αερόφρενο
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Strautmann Giga-Trailer 4602
5
Strautmann Giga-Trailer 4602
Βαγόνι ζωοτροφών, 3934009
21702 Ahlerstedt, Γερμανία
Αερόφρενο
52.955 €
με 19% ΦΠΑ
44.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Tebbe ST 500
14
Tebbe ST 500
Βαγόνι ζωοτροφών, 3932676
06849 Dessau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ανάρτηση, Ανάρτηση με ράβδο ζεύξης, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Αερόφρενο, υδραυλική πόρτα καρότσας, Μεταφορική ταινία, Άξονας διεύθυνσης, Όγκος φόρτωσης: 50.00 m³, Συνολικό βάρος: 22.00 t, ...
41.055 €
με 19% ΦΠΑ
34.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas Cargos 750
4
Claas Cargos 750
Βαγόνι ζωοτροφών, 3932210
86405 Meitingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ανάρτηση, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Ανάρτηση με ράβδο ζεύξης, Αερόφρενο, υδραυλική πόρτα καρότσας, Μεταφορική ταινία, Άξονας διεύθυνσης, Όγκος φόρτωσης: 44.50 m³, Συνολικό βάρος: 24.00 t, ...
44.625 €
με 19% ΦΠΑ
37.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Strautmann Giga-Trailer 4602 DO
3
Strautmann Giga-Trailer 4602 DO
Βαγόνι ζωοτροφών, 3929641
27404 Wehldorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ανάρτηση, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Ανάρτηση με ράβδο ζεύξης, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Αερόφρενο, υδραυλική πόρτα καρότσας, Μεταφορική ταινία, Άξονας διεύθυνσης, Όγκος φόρτωσης: 41.00 m³, ...
48.195 €
με 19% ΦΠΑ
40.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Hawe SLW 40 TN mit 3 Dosierwalzen, inkl. Waage und Drucker, 2006
-5%
20
Hawe SLW 40 TN mit 3 Dosierwalzen, inkl. Waage und Drucker, 2006
Βαγόνι ζωοτροφών, 3928163
Westlich von Stralsund in Mecklenburg Vorpommern, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Άξονας διεύθυνσης, Μεταφορική ταινία, υδραυλική πόρτα καρότσας, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Ανάρτηση με ράβδο ζεύξης, Ανάρτηση, Συνολικό βάρος: 22.00 t, Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, ...
22.598 €
23.788 €

με 19% ΦΠΑ
18.990 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kaweco Radium 45 S
5
Kaweco Radium 45 S
Βαγόνι ζωοτροφών, 3926079
25560 Schenefeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008
29.750 €
με 19% ΦΠΑ
25.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Joskin Silo Space 20-40
10
Joskin Silo Space 20-40
Βαγόνι ζωοτροφών, 3924451
84069 Schierling, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, Ελαστικά: 750/45 R26.5
27.370 €
με 19% ΦΠΑ
23.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Veenhuis VSW 2040
4
Veenhuis VSW 2040
Βαγόνι ζωοτροφών, 3923978
7122 KB Aalten, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1998, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Υδραυλικά φρένα, Μέγιστη ταχύτητα: 50 km/h, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Ελαστικά: 700/50R26.5
23.898 €
με 21% ΦΠΑ
19.750 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Bergmann SL 35
5
Bergmann SL 35
Βαγόνι ζωοτροφών, 3923576
65558 Holzheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1982, Μεταφορική ταινία, Συνολικό βάρος: 8.00 t, Δίδυμο σασί
3.500 €
με 19% ΦΠΑ
2.941 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Joskin DRAKKAR 8600/37T180
10
Joskin DRAKKAR 8600/37T180
Βαγόνι ζωοτροφών, 3923176
16845 Sieversdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Άξονας διεύθυνσης, υδραυλική πόρτα καρότσας, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Ανάρτηση, Όγκος φόρτωσης: 50.00 m³, Συνολικό βάρος: 34.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Τρίδυμο σασί, Ελαστικά: 710
74.316 €
με 19% ΦΠΑ
62.450 € καθαρά
ενοικίαση από 3.510,50 €
ανά μήνα
Δείτε αγγελία
Fortschritt HW80
15
Fortschritt HW80
Βαγόνι ζωοτροφών, 3921598
17094 Pragsdorf, Γερμανία
5.712 €
με 19% ΦΠΑ
4.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Veenhuis 14-2
7
Veenhuis 14-2
Βαγόνι ζωοτροφών, 3919920
27404 Bockel - Gyhum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1982, Αερόφρενο, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 500/45-22.5
8.211 €
με 19% ΦΠΑ
6.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Krone TX 460 D
7
Krone TX 460 D
Βαγόνι ζωοτροφών, 3915836
27232 Sulingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ανάρτηση, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος, υδραυλική πόρτα καρότσας, Μεταφορική ταινία, Άξονας διεύθυνσης, Όγκος φόρτωσης: 46.00 m³, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
49.980 €
με 19% ΦΠΑ
42.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Mengele ZAW 6000
4
Mengele ZAW 6000
Βαγόνι ζωοτροφών, 3914253
84529 Tittmoning - Wiesmüh, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1974
650 €
με 19% ΦΠΑ
546 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kaweco Radium 50
8
Kaweco Radium 50
Βαγόνι ζωοτροφών, 3912761
24211 Honigsee, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ανάρτηση, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Ανάρτηση με ράβδο ζεύξης, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος, υδραυλική πόρτα καρότσας, Μεταφορική ταινία, Άξονας διεύθυνσης, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, ...
31.892 €
με 19% ΦΠΑ
26.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Other SISIS FLEXI COMB SYSTEM
Other SISIS FLEXI COMB SYSTEM
Βαγόνι ζωοτροφών, 3905623
DE65HL Ashbourne, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Strautmann  GIGA VITESSE 3601 Forage Wagon
Strautmann GIGA VITESSE 3601 Forage Wagon
Βαγόνι ζωοτροφών, 3905583
DE65HL Ashbourne, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2015
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Other POTTINGER 5100L TORRO FORAGE WAGON
Other POTTINGER 5100L TORRO FORAGE WAGON
Βαγόνι ζωοτροφών, 3905544
DE65HL Ashbourne, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2012
47.690 €
με 20% ΦΠΑ
39.742 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Other Opico SUPER VITESSE FORAGE WAGON
Other Opico SUPER VITESSE FORAGE WAGON
Βαγόνι ζωοτροφών, 3905539
DE65HL Ashbourne, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2008
24.527 €
με 20% ΦΠΑ
20.439 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Other FCT900 Forager
Other FCT900 Forager
Βαγόνι ζωοτροφών, 3905131
DE65HL Ashbourne, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 1995
3.406 €
με 20% ΦΠΑ
2.839 € καθαρά
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 119