Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Βαγόνι ζωοτροφών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Βαγόνι ζωοτροφών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Βαγόνι ζωοτροφών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Tebbe ST 500
6
ΝΈΑ Tebbe ST 500
Βαγόνι ζωοτροφών, 4103119
21423 Fahrenholz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Μεταφορική ταινία, Άξονας διεύθυνσης, Ανάρτηση, Ανάρτηση με ράβδο ζεύξης, υδραυλική πόρτα καρότσας, Συνολικό βάρος: 22.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
31.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas CARGOS 750 Neumaschine, nachlaufgelenkte Tandemachse, Bordwanderhöhung, Knickdeichsel / с насадками для боровых стенок, гидравлическое складное дышло
7
ΝΈΑ Claas CARGOS 750 Neumaschine, nachlaufgelenkte Tandemachse, Bordwanderhöhung, Knickdeichsel / с насадками для боровых стенок, гидравлическое складное дышло
Βαγόνι ζωοτροφών, 4099848
84513 Töging am Inn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Όγκος φόρτωσης: 44.50 m³, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Ελαστικά: 750/45 R26.5
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Fliegl Gigant mit Mercedes Actros 18.430
2
ΝΈΑ Fliegl Gigant mit Mercedes Actros 18.430
Βαγόνι ζωοτροφών, 4096112
51515 Kürten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Ανάρτηση, Ανάρτηση με ράβδο ζεύξης, Όγκος φόρτωσης: 38.00 m³, Συνολικό βάρος: 40.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h
48.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fortschritt Häckselaufbau
7
ΝΈΑ Fortschritt Häckselaufbau
Βαγόνι ζωοτροφών, 4095806
29320 Hermannsburg, Γερμανία
Όγκος φόρτωσης: 18.00 m³, Συνολικό βάρος: 8.00 t, Ελαστικά: 12,5/20
2.500 €

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Tebbe ST 450
12
Tebbe ST 450
Βαγόνι ζωοτροφών, 4094953
92358 Wissing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Άξονας διεύθυνσης, Ανάρτηση, Ανάρτηση με ράβδο ζεύξης, υδραυλική πόρτα καρότσας, Όγκος φόρτωσης: 43.00 m³, Συνολικό βάρος: 22.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
22.700 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas CARGOS 740
10
Claas CARGOS 740
Βαγόνι ζωοτροφών, 4089903
35315 Homberg (Ohm) - Maulbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Όγκος φόρτωσης: 38.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 750/45R26,5
41.990 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hawe SLW 40 TN
4
Hawe SLW 40 TN
Βαγόνι ζωοτροφών, 4086604
49688 Lastrup, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 700/50-26.5
23.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann Giga Trailer 1840
14
Strautmann Giga Trailer 1840
Βαγόνι ζωοτροφών, 4086531
49419 Wagenfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Άξονας διεύθυνσης, Ανάρτηση, Ανάρτηση με ράβδο ζεύξης, υδραυλική πόρτα καρότσας, Όγκος φόρτωσης: 37.00 m³, Συνολικό βάρος: 20.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Krone TX 460 D
5
Krone TX 460 D
Βαγόνι ζωοτροφών, 4081937
21702 Ahlerstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Ελαστικά: 800/55 R 26,5
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Pronar T400 Häckseltransport Silagewagen
7
Pronar T400 Häckseltransport Silagewagen
Βαγόνι ζωοτροφών, 4081845
53919 Weilerswist, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Άξονας διεύθυνσης, Ανάρτηση, Ανάρτηση με ράβδο ζεύξης, υδραυλική πόρτα καρότσας, Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, Συνολικό βάρος: 22.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
34.070 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hawe SLW 30 TN
3
Hawe SLW 30 TN
Βαγόνι ζωοτροφών, 4073215
49688 Lastrup, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Αερόφρενο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ελαστικά: 700/50-26.5
18.400 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bergmann Abfahrwagen Zugdeichsel komplett für Steckbolzen wegen Um
6
Bergmann Abfahrwagen Zugdeichsel komplett für Steckbolzen wegen Um
Βαγόνι ζωοτροφών, 4072410
27612 Loxstedt, Γερμανία
Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Μεταφορική ταινία, Άξονας διεύθυνσης, υδραυλική πόρτα καρότσας, Δίδυμο σασί
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
 SISIS FLEXI COMB SYSTEM
SISIS FLEXI COMB SYSTEM
Βαγόνι ζωοτροφών, 4069859
DE65HL Ashbourne, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Strautmann  GIGA VITESSE 3601 Forage Wagon
Strautmann GIGA VITESSE 3601 Forage Wagon
Βαγόνι ζωοτροφών, 4069830
DE65HL Ashbourne, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2015
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
 POTTINGER EUROPROFI 1542 FORAGE WAGON
POTTINGER EUROPROFI 1542 FORAGE WAGON
Βαγόνι ζωοτροφών, 4069798
DE65HL Ashbourne, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2004
15.329 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 POTTINGER 5100L TORRO FORAGE WAGON
POTTINGER 5100L TORRO FORAGE WAGON
Βαγόνι ζωοτροφών, 4069797
DE65HL Ashbourne, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2012
39.742 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 Opico SUPER VITESSE FORAGE WAGON
Opico SUPER VITESSE FORAGE WAGON
Βαγόνι ζωοτροφών, 4069789
DE65HL Ashbourne, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2008
20.439 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Annaburger HTS 100.04
7
Annaburger HTS 100.04
Βαγόνι ζωοτροφών, 4069635
25926 Westre, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Μεταφορική ταινία, υδραυλική πόρτα καρότσας, Όγκος φόρτωσης: 28.00 m³, Συνολικό βάρος: 13500.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 550/60-22.5
6.700 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas CARGOS 750 TANDEM
11
Claas CARGOS 750 TANDEM
Βαγόνι ζωοτροφών, 4065932
84513 Töging am Inn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Όγκος φόρτωσης: 42.50 m³
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kaweco RADIUM 50S
6
Kaweco RADIUM 50S
Βαγόνι ζωοτροφών, 4064025
27404 Bockel - Gyhum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Αερόφρενο, Άξονας διεύθυνσης, Ελαστικά: 750/45R26.5
34.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kaweco RADIUM 50S
5
Kaweco RADIUM 50S
Βαγόνι ζωοτροφών, 4064024
27404 Bockel - Gyhum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Αερόφρενο, Άξονας διεύθυνσης, Ελαστικά: 750/45R26.5
35.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kaweco RADIUM 50S
11
Kaweco RADIUM 50S
Βαγόνι ζωοτροφών, 4064019
27404 Bockel - Gyhum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Αερόφρενο, Άξονας διεύθυνσης
37.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann Giga-Trailer 4602
5
Strautmann Giga-Trailer 4602
Βαγόνι ζωοτροφών, 4063620
21702 Ahlerstedt, Γερμανία
Αερόφρενο
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Strautmann Giga-Trailer 4602
5
Strautmann Giga-Trailer 4602
Βαγόνι ζωοτροφών, 4063617
21702 Ahlerstedt, Γερμανία
Αερόφρενο
44.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Veenhuis Häckselwagen VSW 222
Βαγόνι ζωοτροφών, 4063513
26655 Westerstede, Γερμανία
Αερόφρενο, Δίδυμο σασί
25.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 119