Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Βαγόνι ζωοτροφών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Βαγόνι ζωοτροφών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Βαγόνι ζωοτροφών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
JOSKIN   DRAKKER Rollboden
9
JOSKIN DRAKKER Rollboden
Βαγόνι ζωοτροφών, jot1724860
3800 SINT-TRUIDEN, Βέλγιο
Άξονας διεύθυνσης, Αερόφρενο, Ανάρτηση με ράβδο ζεύξης, Ανάρτηση, Όγκος φόρτωσης: 50.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 50 km/h, Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης, Ελαστικά: 600/55R26.5
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Pronar Silage /Hächselwagen, NEU, 40 m³, Modell T 400
Βίντεο
20
Pronar Silage /Hächselwagen, NEU, 40 m³, Modell T 400
Βαγόνι ζωοτροφών, jot1687107
49847 Itterbeck, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Pronar Silage / Hächselwagen, Vorfügrfahrzeug, 40 m³, Modell T 400
Βίντεο
20
Pronar Silage / Hächselwagen, Vorfügrfahrzeug, 40 m³, Modell T 400
Βαγόνι ζωοτροφών, jot2813255
49847 Itterbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, Συνολικό βάρος: 22.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 700/50 - 26.5
35.581 EUR
με 19% ΦΠΑ
29.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Pronar Silage/Hächselwagen T 400, 40 m³, NEU
Βίντεο
20
Pronar Silage/Hächselwagen T 400, 40 m³, NEU
Βαγόνι ζωοτροφών, jot1821027
49847 Itterbeck, Γερμανία
Άξονας διεύθυνσης, Μεταφορική ταινία, υδραυλική πόρτα καρότσας, Αερόφρενο, Ανάρτηση με ράβδο ζεύξης, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Ανάρτηση, Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, Συνολικό βάρος: 22.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
40.543 EUR
με 19% ΦΠΑ
34.070 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Strautmann Multi-Cargo, Giga Trailer Hächseltransportaufbau ( GT 4002 )
10
Strautmann Multi-Cargo, Giga Trailer Hächseltransportaufbau ( GT 4002 )
Βαγόνι ζωοτροφών, jot2652273
48629 Metelen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Όγκος φόρτωσης: 38.00 m³
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Pronar Pronar T023
4
ΝΈΑ Pronar Pronar T023
Βαγόνι ζωοτροφών, jot3668190
9430 Drebach, Γερμανία
Ελαστικά: 400 / 60 R 15.5
11.781 EUR
με 19% ΦΠΑ
9.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Annaburger Ballentransportwagen
6
ΝΈΑ Annaburger Ballentransportwagen
Βαγόνι ζωοτροφών, jot3668169
9430 Drebach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ελαστικά: 550 / 45 R 22,5
46.410 EUR
με 19% ΦΠΑ
39.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Krone
6
Krone
Βαγόνι ζωοτροφών, jot3659308
26197 Großenkneten, Γερμανία
Μεταφορική ταινία, Όγκος φόρτωσης: 18.00 m³, Συνολικό βάρος: 5.70 t
950 EUR

Δείτε αγγελία
Hawe SLW 45
3
Hawe SLW 45
Βαγόνι ζωοτροφών, jot3655536
84561 Mehring, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ανάρτηση, Ανάρτηση με ράβδο ζεύξης, Αερόφρενο, υδραυλική πόρτα καρότσας, Μεταφορική ταινία, Άξονας διεύθυνσης, Όγκος φόρτωσης: 42.00 m³, Συνολικό βάρος: 23.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
23.000 EUR

Δείτε αγγελία
Kröger TAW 20
5
Kröger TAW 20
Βαγόνι ζωοτροφών, jot3655448
17209 Leizen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 710/50R 26.5 NOKIAN
44.625 EUR
με 19% ΦΠΑ
37.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Hawe Häckselwagen 8 t
5
Hawe Häckselwagen 8 t
Βαγόνι ζωοτροφών, jot3655033
27793 Wildeshausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Ελαστικά: 16.0-70-20
2.800 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.353 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Silowagen 5,7 t
5
Sonstige / Other Silowagen 5,7 t
Βαγόνι ζωοτροφών, jot3655003
49688 Lastrup, Γερμανία
Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Ελαστικά: 12.5/80-18
1.190 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Bergmann M 102
5
Bergmann M 102
Βαγόνι ζωοτροφών, jot3654793
27793 Wildeshausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1979, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h
1.190 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Bergmann HTW 40s
5
Bergmann HTW 40s
Βαγόνι ζωοτροφών, jot3638554
24589 Ellerdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί
48.790 EUR
με 19% ΦΠΑ
41.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas Cargos 750 Vorführmaschine
9
Claas Cargos 750 Vorführmaschine
Βαγόνι ζωοτροφών, jot3637727
31863 Coppenbruegge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Όγκος φόρτωσης: 42.50 m³, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Ελαστικά: 750/45 R26.5 Allianz
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Schuitemaker
3
Schuitemaker
Βαγόνι ζωοτροφών, jot3624230
47652 Weeze, Γερμανία
υδραυλική πόρτα καρότσας, Μεταφορική ταινία, Όγκος φόρτωσης: 18.00 m³
1.000 EUR
με 19% ΦΠΑ
840 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kaweco Silagewagen 28m³
7
Kaweco Silagewagen 28m³
Βαγόνι ζωοτροφών, jot3624026
9500 Villach/Zauchen, Αυστρία
11.400 EUR
με 20% ΦΠΑ
9.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kaweco Radium 45
5
Kaweco Radium 45
Βαγόνι ζωοτροφών, jot3622978
Lindholm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ελαστικά: 700-50R26.5
22.848 EUR
με 19% ΦΠΑ
19.200 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Krone TX 460
19
Krone TX 460
Βαγόνι ζωοτροφών, jot3620119
95473 Creußen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 46.00 m³, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Ελαστικά: 800/45 R26,5
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kaweco Radium 45
4
Kaweco Radium 45
Βαγόνι ζωοτροφών, jot3620055
34537 Bad Wildungen-Wega, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Αερόφρενο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 750/45R-26.5
31.000 EUR
με 19% ΦΠΑ
26.050 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Bergmann HTW 36
9
Bergmann HTW 36
Βαγόνι ζωοτροφών, jot3613668
27404 Bockel - Gyhum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Αερόφρενο, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 700/50R26.5
19.397 EUR
με 19% ΦΠΑ
16.300 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kaweco Radium 45
5
Kaweco Radium 45
Βαγόνι ζωοτροφών, jot3610941
Lindholm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Ελαστικά: 70%
22.610 EUR
με 19% ΦΠΑ
19.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Briri Silo Trans 45
5
Sonstige / Other Briri Silo Trans 45
Βαγόνι ζωοτροφών, jot3608014
28355 Bremen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
42.602 EUR
με 19% ΦΠΑ
35.800 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Joskin Silospace 20/40
Βαγόνι ζωοτροφών, jot3606618
27404 Rhade, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Αερόφρενο, υδραυλική πόρτα καρότσας, Άξονας διεύθυνσης, Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 710
25.585 EUR
με 19% ΦΠΑ
21.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Bergmann HTW 40 S
7
Bergmann HTW 40 S
Βαγόνι ζωοτροφών, jot3591990
17109 Demmin, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002
18.148 EUR
με 19% ΦΠΑ
15.250 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Veenhuis VSW 18-2
5
Veenhuis VSW 18-2
Βαγόνι ζωοτροφών, jot3591429
47929 Grefrath, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Μεταφορική ταινία, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ελαστικά: 600/55-22.5
16.065 EUR
με 19% ΦΠΑ
13.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
HW80 mit Brief 40 km HW80
4
HW80 mit Brief 40 km HW80
Βαγόνι ζωοτροφών, jot3591283
49586 Neuenkirchen-Vinte, Γερμανία
Ανάρτηση, Αερόφρενο, υδραυλική πόρτα καρότσας, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο
8.000 EUR
με 19% ΦΠΑ
6.723 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fliegl HW 80 mit Häckselaufbau
7
Fliegl HW 80 mit Häckselaufbau
Βαγόνι ζωοτροφών, jot3589427
33378 Rheda-Wiedenbrück, Γερμανία
Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Ελαστικά: 12,5 R 20
1.780 EUR

Δείτε αγγελία
Veenhuis 14-2
6
Veenhuis 14-2
Βαγόνι ζωοτροφών, jot3588829
17109 Demmin, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1987, Όγκος φόρτωσης: 22.00 m³
9.163 EUR
με 19% ΦΠΑ
7.700 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Pöttinger Europrofi 2
2
Pöttinger Europrofi 2
Βαγόνι ζωοτροφών, jot3587340
26899 Rhede / Brual, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ελαστικά: 500/50-17
19.990 EUR
με 19% ΦΠΑ
16.798 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 82