Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Βαγόνι ζωοτροφών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Βαγόνι ζωοτροφών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Βαγόνι ζωοτροφών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Bergmann HTW 50 Vario Six
9
ΝΈΑ Bergmann HTW 50 Vario Six
Βαγόνι ζωοτροφών, 4643474 4643474
  48488 Emsbüren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Όγκος φόρτωσης: 50.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Τρίδυμο σασί, Ελαστικά: 710/50R26.5
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Bergmann HTW 45
10
ΝΈΑ Bergmann HTW 45
Βαγόνι ζωοτροφών, 4640358 4640358
  86564 Brunnen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Άξονας διεύθυνσης, Όγκος φόρτωσης: 47.00 m³, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Ελαστικά: 800/45R30,5
46.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann Megatrailer **AKTIONSWOCHE''
12
Strautmann Megatrailer **AKTIONSWOCHE''
Βαγόνι ζωοτροφών, 4633787 4633787
  17109 Demmin, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008
16.495 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fortschritt HW 80
11
Fortschritt HW 80
Βαγόνι ζωοτροφών, 4632680 4632680
  27404 Bockel - Gyhum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1979, Αερόφρενο, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Ελαστικά: 16/70-20
4.300 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kemper Unitrans 1800
17
Kemper Unitrans 1800
Βαγόνι ζωοτροφών, 4631749 4631749
  48683 Ahaus, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Αερόφρενο, Άξονας διεύθυνσης, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Ελαστικά: 600-55-22,5
18.749,58 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Veenhuis 14-2
3
Veenhuis 14-2
Βαγόνι ζωοτροφών, 4629175 4629175
  6732 GG Harskamp, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1986, Μεταφορική ταινία, υδραυλική πόρτα καρότσας, Υδραυλικά φρένα, Δίδυμο σασί
4.000 €
Δείτε αγγελία
Hawe SLW50 TN
6
Hawe SLW50 TN
Βαγόνι ζωοτροφών, 4627505 4627505
  39629 Bismark, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ελαστικά: 710/50 R26,5
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Hawe SLW45 TL
6
Hawe SLW45 TL
Βαγόνι ζωοτροφών, 4627497 4627497
  39629 Bismark, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ελαστικά: 710/50 R26,5
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Krone zx 400
14
Krone zx 400
Βαγόνι ζωοτροφών, 4626543 4626543
  5527JS Hapert, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Άξονας διεύθυνσης, υδραυλική πόρτα καρότσας, Υδραυλικά φρένα, Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, Ελαστικά: 710/50- r 26,5
46.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann Giga Trailer 5401 DO / Hydr. Fahrwerk / Waage / Dosierwalzen / Zwangslenkung
7
Strautmann Giga Trailer 5401 DO / Hydr. Fahrwerk / Waage / Dosierwalzen / Zwangslenkung
Βαγόνι ζωοτροφών, 4625256 4625256
  32351 Stemwede-Arrenkamp, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Μεταφορική ταινία, Άξονας διεύθυνσης, Ανάρτηση, Ανάρτηση με ράβδο ζεύξης, υδραυλική πόρτα καρότσας, Όγκος φόρτωσης: 54.00 m³, ...
39.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hawe SLW45T-N
2
Hawe SLW45T-N
Βαγόνι ζωοτροφών, 4621938 4621938
  19322 Wittenberge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Άξονας διεύθυνσης, Ανάρτηση, υδραυλική πόρτα καρότσας, Όγκος φόρτωσης: 45.00 m³, Συνολικό βάρος: 23.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί
25.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kaweco Radium 50
4
Kaweco Radium 50
Βαγόνι ζωοτροφών, 4621558 4621558
  19322 Wittenberge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Άξονας διεύθυνσης, Ανάρτηση, υδραυλική πόρτα καρότσας, Όγκος φόρτωσης: 50.00 m³, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί
30.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Cargos 750
Claas Cargos 750
Βαγόνι ζωοτροφών, 4620413 4620413
  88367 Hohentengen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Άξονας διεύθυνσης, Όγκος φόρτωσης: 44.50 m³, Συνολικό βάρος: 31.00 t, Ελαστικά: 710/50 R 26.5
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Joskin
2
Joskin
Βαγόνι ζωοτροφών, 4619738 4619738
  2940 Stabroek, Βέλγιο
Ελαστικά: 600/55 R26.5
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kaweco Radium 50 S
20
Kaweco Radium 50 S
Βαγόνι ζωοτροφών, 4619470 4619470
  17109 Demmin, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Αερόφρενο, Άξονας διεύθυνσης, Όγκος φόρτωσης: 50.00 m³, Ελαστικά: 750/45R26,5
32.450 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kaweco Radium 50 "Dosierwalzen"
8
Kaweco Radium 50 "Dosierwalzen"
Βαγόνι ζωοτροφών, 4617173 4617173
  24211 Honigsee, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Μεταφορική ταινία, Άξονας διεύθυνσης, Ανάρτηση, Ανάρτηση με ράβδο ζεύξης, υδραυλική πόρτα καρότσας, Συνολικό βάρος: 22.00 t, ...
23.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Cargos 750 (DEMO)
10
Claas Cargos 750 (DEMO)
Βαγόνι ζωοτροφών, 4616202 4616202
  62-060 Stęszew, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Άξονας διεύθυνσης, Ανάρτηση με ράβδο ζεύξης, υδραυλική πόρτα καρότσας, Όγκος φόρτωσης: 44.50 m³, Συνολικό βάρος: 23.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
41.500 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tebbe ST 450
18
Tebbe ST 450
Βαγόνι ζωοτροφών, 4602962 4602962
  17109 Demmin, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Αερόφρενο, Άξονας διεύθυνσης, Όγκος φόρτωσης: 45.00 m³, Ελαστικά: 800/45R26,5 Vredestein Flotation Pro
25.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Joskin Silospace 26/50
12
Joskin Silospace 26/50
Βαγόνι ζωοτροφών, 4602313 4602313
  59469 Ense, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Μεταφορική ταινία, Άξονας διεύθυνσης, Ανάρτηση, Ανάρτηση με ράβδο ζεύξης, υδραυλική πόρτα καρότσας, ISOBUS, Όγκος φόρτωσης: 50.00 m³, Συνολικό βάρος: 26.00 t, ...
42.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fortschritt HW 80-Anhänger, HW 80 Zug mit Silageaufbau
15
Fortschritt HW 80-Anhänger, HW 80 Zug mit Silageaufbau
Βαγόνι ζωοτροφών, 4592874 4592874
  84069 Schierling, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1972, Όγκος φόρτωσης: 19.00 m³, Ελαστικά: 16/70-20
15.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Joskin Silospace 26/50
4
Joskin Silospace 26/50
Βαγόνι ζωοτροφών, 4592025 4592025
  92554 Thanstein, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Άξονας διεύθυνσης, Όγκος φόρτωσης: 50.00 m³, Ελαστικά: 710/50R26,5
81.515 €
Δείτε αγγελία
Krone TX 460
5
Krone TX 460
Βαγόνι ζωοτροφών, 4591816 4591816
  91522 Ansbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Άξονας διεύθυνσης, Όγκος φόρτωσης: 46.00 m³, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Ελαστικά: 800/45R26,5
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Pronar T400 (DEMO)
Pronar T400 (DEMO)
Βαγόνι ζωοτροφών, 4586794 4586794
  62-060 Stęszew, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2014, Αερόφρενο, Άξονας διεύθυνσης, υδραυλική πόρτα καρότσας, Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, Συνολικό βάρος: 22.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης, Ελαστικά: 700/50-26.5
23.000 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Joskin Silo-Cargo 20/40
4
Joskin Silo-Cargo 20/40
Βαγόνι ζωοτροφών, 4585408 4585408
  41363 Jüchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Μεταφορική ταινία, υδραυλική πόρτα καρότσας, Όγκος φόρτωσης: 38.00 m³
9.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Joskin Silospace 20/40
8
Joskin Silospace 20/40
Βαγόνι ζωοτροφών, 4583433 4583433
  93352 Rohr, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, υδραυλική πόρτα καρότσας, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 710/50 R 26,5
23.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 114