Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Βαγόνι ζωοτροφών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Βαγόνι ζωοτροφών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Βαγόνι ζωοτροφών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Kaweco Joskin Bergmann Claas Krone
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Bergmann HTW 45
11
Bergmann HTW 45
Βαγόνι ζωοτροφών, 4823513 4823513
  74532 Ilshofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Άξονας διεύθυνσης, Ανάρτηση, υδραυλική πόρτα καρότσας, Όγκος φόρτωσης: 44.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 24000 kg, Σασί: Δίδυμο σασί, ...
34.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Annaburger Hts 6004
5
Annaburger Hts 6004
Βαγόνι ζωοτροφών, 4853203 4853203
  56653 Wehr, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, υδραυλική πόρτα καρότσας, Όγκος φόρτωσης: 25.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 12000 kg, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 550 45 22.5
12.500 €
Δείτε αγγελία
Claas Cargos 750
10
Claas Cargos 750
Βαγόνι ζωοτροφών, 4885732 4885732
  62-060 Stęszew, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Άξονας διεύθυνσης, Ανάρτηση με ράβδο ζεύξης, υδραυλική πόρτα καρότσας, Όγκος φόρτωσης: 44.50 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
38.000 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Joskin 26/50
4
Joskin 26/50
Βαγόνι ζωοτροφών, 4918904 4918904
  45768 Marl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Μεταφορική ταινία, Άξονας διεύθυνσης, Ανάρτηση, Ανάρτηση με ράβδο ζεύξης, υδραυλική πόρτα καρότσας, ISOBUS, Όγκος φόρτωσης: 53.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
44.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schuitemaker SIWA 840S
3
Schuitemaker SIWA 840S
Βαγόνι ζωοτροφών, 4898950 4898950
  7461 AG Rijssen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 54.00 m³, Συνολικό βάρος: 40000 kg, Σασί: Τρίδυμο σασί, Ελαστικά: BKT 710/50 R26.5
68.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone ZX 430 GD
8
Krone ZX 430 GD
Βαγόνι ζωοτροφών, 4937867 4937867
  27624 Elmlohe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Μεταφορική ταινία, Ανάρτηση, Ανάρτηση με ράβδο ζεύξης, υδραυλική πόρτα καρότσας, Όγκος φόρτωσης: 43.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
42.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kaweco Radium 50
12
Kaweco Radium 50
Βαγόνι ζωοτροφών, 4804269 4804269
  31275 Lehrte, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Μεταφορική ταινία, Άξονας διεύθυνσης, Ανάρτηση, Ανάρτηση με ράβδο ζεύξης, υδραυλική πόρτα καρότσας, Όγκος φόρτωσης: 42.00 m³, ...
27.800 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann Giga Trailer 4002 DO
20
Strautmann Giga Trailer 4002 DO
Βαγόνι ζωοτροφών, 4714656 4714656
  49586 Neuenkirchen-Vinte, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Μεταφορική ταινία, Άξονας διεύθυνσης, Ανάρτηση, υδραυλική πόρτα καρότσας, Όγκος φόρτωσης: 38.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 21000 kg, ...
34.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Joskin Silospace 20/40
12
Joskin Silospace 20/40
Βαγόνι ζωοτροφών, 4548513 4548513
  5204 Strasswalchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2011, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Μεταφορική ταινία, Άξονας διεύθυνσης, Ανάρτηση, Ανάρτηση με ράβδο ζεύξης, υδραυλική πόρτα καρότσας, Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
26.000 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Pronar Silage/Hächselwagen T 400, 40 m³, NEU
Βίντεο
20
Pronar Silage/Hächselwagen T 400, 40 m³, NEU
Βαγόνι ζωοτροφών, 1821027 1821027
  49847 Itterbeck, Γερμανία
Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Μεταφορική ταινία, Άξονας διεύθυνσης, Ανάρτηση, Ανάρτηση με ράβδο ζεύξης, υδραυλική πόρτα καρότσας, Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 22000 kg, ...
34.015 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Pronar T400 Häckseltransport Silagewagen
7
Pronar T400 Häckseltransport Silagewagen
Βαγόνι ζωοτροφών, 4081845 4081845
  53919 Weilerswist, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Άξονας διεύθυνσης, Ανάρτηση, Ανάρτηση με ράβδο ζεύξης, υδραυλική πόρτα καρότσας, Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 22000 kg, ...
33.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kaweco Pullbox 8000H
6
Kaweco Pullbox 8000H
Βαγόνι ζωοτροφών, 4382380 4382380
  7255 AX Hengelo, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Μεταφορική ταινία, Άξονας διεύθυνσης, Ανάρτηση, Όγκος φόρτωσης: 39.00 m³, Συνολικό βάρος: 24000 kg, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Veenhuis 20-40 silagewagen
12
Veenhuis 20-40 silagewagen
Βαγόνι ζωοτροφών, 4913586 4913586
  7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 65 km/h, Συνολικό βάρος: 20000 kg, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Ελαστικά: 650-50-26.5
21.000 €

Τιμή ενοικίασης ανά Ημέρα κατόπιν αιτήματος
Δείτε αγγελία
Kaweco Radium 40
6
ΝΈΑ Kaweco Radium 40
Βαγόνι ζωοτροφών, 4946119 4946119
  47574 Goch, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Μεταφορική ταινία, Ανάρτηση, Ανάρτηση με ράβδο ζεύξης, υδραυλική πόρτα καρότσας, Όγκος φόρτωσης: 42.00 m³, Συνολικό βάρος: 22000 kg, Σασί: Δίδυμο σασί, ...
15.840 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Joskin Silospace 20/40
3
Joskin Silospace 20/40
Βαγόνι ζωοτροφών, 4788372 4788372
  88456 Ingoldingen Grodt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Μεταφορική ταινία, Άξονας διεύθυνσης, υδραυλική πόρτα καρότσας, Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 23000 kg, Σασί: Δίδυμο σασί, ...
22.800 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Veenhuis VSW 2040
6
Veenhuis VSW 2040
Βαγόνι ζωοτροφών, 4883713 4883713
  47918 Tönisvorst, Γερμανία
Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 24 R 20.5 XS
19.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann Giga Trailer 2246 Dosierwalzen Lenkachse
7
Strautmann Giga Trailer 2246 Dosierwalzen Lenkachse
Βαγόνι ζωοτροφών, 4915037 4915037
  77743 Schutterzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Άξονας διεύθυνσης, Όγκος φόρτωσης: 46.00 m³, Συνολικό βάρος: 22000 kg, Ελαστικά: 710/50R26.5
34.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hawe SLW 30 TN
3
Hawe SLW 30 TN
Βαγόνι ζωοτροφών, 4900891 4900891
  49688 Lastrup, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 600/55-26.5
22.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bergmann HTW 40s *Miete*
5
Bergmann HTW 40s *Miete*
Βαγόνι ζωοτροφών, 4713333 4713333
  24589 Ellerdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Strautmann Mega Trailer 2 DO
5
Strautmann Mega Trailer 2 DO
Βαγόνι ζωοτροφών, 4701146 4701146
  24589 Ellerdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Όγκος φόρτωσης: 34.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί
15.250 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bergmann HTW 40
10
Bergmann HTW 40
Βαγόνι ζωοτροφών, 4744029 4744029
  49179 Ostercappeln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Μεταφορική ταινία, Άξονας διεύθυνσης, Ανάρτηση με ράβδο ζεύξης, υδραυλική πόρτα καρότσας, Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί, ...
19.200 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Veenhuis Veenhuis Tridem Wechselfahrwerk mit Häcksel- und Güllefassaufbau
14
Veenhuis Veenhuis Tridem Wechselfahrwerk mit Häcksel- und Güllefassaufbau
Βαγόνι ζωοτροφών, 4807953 4807953
  72505 Krauchenwies, Γερμανία
Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Τρίδυμο σασί, Ελαστικά: 24R 20.5 Michelin
24.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Schuitemaker Siwa 720
20
Schuitemaker Siwa 720
Βαγόνι ζωοτροφών, 4766763 4766763
  7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Άξονας διεύθυνσης, υδραυλική πόρτα καρότσας, Όγκος φόρτωσης: 48.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 65 km/h, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Bergmann HTW 45 S
10
Bergmann HTW 45 S
Βαγόνι ζωοτροφών, 4507530 4507530
  37431 Bad Lauterberg / Barbis, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Άξονας διεύθυνσης, Όγκος φόρτωσης: 44.00 m³, Συνολικό βάρος: 24000 kg, Ελαστικά: 710/50R26.5
53.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Joskin 20.38
5
Joskin 20.38
Βαγόνι ζωοτροφών, 4442113 4442113
  27299 Völkersen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Αερόφρενο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 710/50RX26.5 BKT
19.512,20 €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 113