Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Βαγόνι ζωοτροφών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο
Κατάσταση πωλητή

Μεταχειρισμένα Βαγόνι ζωοτροφών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Βαγόνι ζωοτροφών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Kaweco Claas Bergmann Krone Joskin Pronar Annaburger Kverneland
Hawe SLW 20 D
5
Hawe SLW 20 D
Βαγόνι ζωοτροφών, 5289378 5289378
  26506 Norden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Αερόφρενο, Ελαστικά: 16.0/70-20 ALLIANCE
4.873,95  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Claas Cargos 750 Trend
3
Claas Cargos 750 Trend
Βαγόνι ζωοτροφών, 5288770 5288770
  24582 Bordesholm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Άξονας διεύθυνσης, Όγκος φόρτωσης: 44.50 m³, Σασί: Δίδυμο σασί
41.000  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Claas CARGOS 750 TREND
8
Claas CARGOS 750 TREND
Βαγόνι ζωοτροφών, 5288721 5288721
  24582 Bordesholm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
33.750  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Claas Pool AGRI Quick-Cover ED 850 XL
Claas Pool AGRI Quick-Cover ED 850 XL
Βαγόνι ζωοτροφών, 5288684 5288684
  25795 Weddingstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
3.200  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Hawe SLW 20 R
Βαγόνι ζωοτροφών, 5288667 5288667
  25920 Risum-Lindholm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996
3.000  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Claas Cargos 750
10
Claas Cargos 750
Βαγόνι ζωοτροφών, 5287057 5287057
  62-060 Stęszew, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Άξονας διεύθυνσης, Ανάρτηση με ράβδο ζεύξης, υδραυλική πόρτα καρότσας, Όγκος φόρτωσης: 44.50 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 23000 kg, ...
31.500  €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
Κορυφαία προσφορά
Veenhuis SW 400
19
Veenhuis SW 400
Βαγόνι ζωοτροφών, 5285305 5285305
  7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Άξονας διεύθυνσης, υδραυλική πόρτα καρότσας, Όγκος φόρτωσης: 45.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 60 km/h, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Kaweco RADIUM 45 p
12
Kaweco RADIUM 45 p
Βαγόνι ζωοτροφών, 5279059 5279059
  9411 TC Beilen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2008
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Bergmann HTW 35S
Bergmann HTW 35S
Βαγόνι ζωοτροφών, 5277425 5277425
  27419 Sittensen, Γερμανία
Αερόφρενο, Άξονας διεύθυνσης, Σασί: Δίδυμο σασί
39.900  €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
Κορυφαία προσφορά
Veenhuis VSC 2060
18
Veenhuis VSC 2060
Βαγόνι ζωοτροφών, 5275289 5275289
  7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Όγκος φόρτωσης: 45.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 60 km/h, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Ελαστικά: 710
12.500  €
Στείλτε email
Bergmann HTW65
Bergmann HTW65
Βαγόνι ζωοτροφών, 5274843 5274843
  49843 Uelsen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009
38.500  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Bergmann HTW65
Bergmann HTW65
Βαγόνι ζωοτροφών, 5274840 5274840
  49843 Uelsen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009
38.500  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Joskin 20.38
5
Joskin 20.38
Βαγόνι ζωοτροφών, 5273375 5273375
  27299 Völkersen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Αερόφρενο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 710/50RX26.5 BKT
19.512,20  €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
Στείλτε email
Bergmann HTW 65 S
5
Bergmann HTW 65 S
Βαγόνι ζωοτροφών, 5272343 5272343
  24860 Böklund, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Άξονας διεύθυνσης, Ανάρτηση με ράβδο ζεύξης, υδραυλική πόρτα καρότσας, Όγκος φόρτωσης: 55.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 34000 kg, Σασί: Τρίδυμο σασί, ...
79.000  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Schuitemaker SIWA 720W
8
Schuitemaker SIWA 720W
Βαγόνι ζωοτροφών, 5270663 5270663
  7461 AG Rijssen, Ολλανδία
Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος, υδραυλική πόρτα καρότσας, Όγκος φόρτωσης: 48.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 710/50R26.5 FL693
50.500  €
εξ. 21% ΦΠΑ
Στείλτε email
Κορυφαία προσφορά
Fliegl auschuifbak met afvoerband
23
Fliegl auschuifbak met afvoerband
Βαγόνι ζωοτροφών, 5268903 5268903
  7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Όγκος φόρτωσης: 30.00 m³
7.750  €
Στείλτε email
Κορυφαία προσφορά
Veenhuis sw 400
9
Veenhuis sw 400
Βαγόνι ζωοτροφών, 5267131 5267131
  7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2007, Όγκος φόρτωσης: 45.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 60 km/h, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Krone TX 560
7
Krone TX 560
Βαγόνι ζωοτροφών, 5265531 5265531
  29451 Dann, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Άξονας διεύθυνσης, Ανάρτηση, Ανάρτηση με ράβδο ζεύξης, υδραυλική πόρτα καρότσας, Όγκος φόρτωσης: 56.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 10800 kg, ...
68.000  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Κορυφαία προσφορά
Krone TX 460
7
Krone TX 460
Βαγόνι ζωοτροφών, 5264551 5264551
  92224 Amberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Άξονας διεύθυνσης, Ανάρτηση, Ανάρτηση με ράβδο ζεύξης, υδραυλική πόρτα καρότσας, Όγκος φόρτωσης: 46.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 24000 kg, ...
42.000  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Veenhuis COMBI 1800
7
Veenhuis COMBI 1800
Βαγόνι ζωοτροφών, 5258351 5258351
  27404 Bockel - Gyhum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003
12.989,92  €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
Bergmann HTW 65 S
3
Bergmann HTW 65 S
Βαγόνι ζωοτροφών, 5257882 5257882
  48683 Ahaus, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Άξονας διεύθυνσης
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Bergmann HTW 65 S
14
Bergmann HTW 65 S
Βαγόνι ζωοτροφών, 5257880 5257880
  48683 Ahaus, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Αερόφρενο, Άξονας διεύθυνσης
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Kaweco SW1003
11
Kaweco SW1003
Βαγόνι ζωοτροφών, 5255680 5255680
  24589 Dätgen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Μεταφορική ταινία, Όγκος φόρτωσης: 20.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Συνολικό βάρος: 8000 kg, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο
3.432,70  €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
Κορυφαία προσφορά
Strautmann GIGA Trailer 5401/02
Strautmann GIGA Trailer 5401/02
Βαγόνι ζωοτροφών, 5253410 5253410
  31855 Aerzen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Άξονας διεύθυνσης, Ανάρτηση, Ανάρτηση με ράβδο ζεύξης, υδραυλική πόρτα καρότσας, Όγκος φόρτωσης: 54.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Τρίδυμο σασί
45.000  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Pronar T 400
Βίντεο
5
Pronar T 400
Βαγόνι ζωοτροφών, 5249738 5249738
  16845 Sieversdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Μεταφορική ταινία, Άξονας διεύθυνσης, Ανάρτηση, Ανάρτηση με ράβδο ζεύξης, υδραυλική πόρτα καρότσας, Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, ...
29.950  €
εξ. 19% ΦΠΑ
ενοικίαση από 2.100  € ανά μήνα
logo
Στείλτε email
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 143