Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Βαγόνι ζωοτροφών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Βαγόνι ζωοτροφών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Βαγόνι ζωοτροφών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Bergmann HTW 40 S
4
ΝΈΑ Bergmann HTW 40 S
Βαγόνι ζωοτροφών, 4269034
  21776 Wanna, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Μεταφορική ταινία, Άξονας διεύθυνσης, υδραυλική πόρτα καρότσας, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ελαστικά: 710/50 R 26.5
25.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hawe SLW 45 TN
6
ΝΈΑ Hawe SLW 45 TN
Βαγόνι ζωοτροφών, 4268934
  55624 Rhaunen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ελαστικά: BKT FL 630
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Annaburger 3303
Βαγόνι ζωοτροφών, 4267204
  55776 Reichenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Άξονας διεύθυνσης, Ανάρτηση, Ανάρτηση με ράβδο ζεύξης, υδραυλική πόρτα καρότσας, Όγκος φόρτωσης: 50.00 m³, Συνολικό βάρος: 33.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
49.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas CARGOS 750
12
Claas CARGOS 750
Βαγόνι ζωοτροφών, 4266990
  27404 Bockel - Gyhum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Άξονας διεύθυνσης, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 710/50R26.5
42.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bergmann HTW 50 Vario Six
9
Bergmann HTW 50 Vario Six
Βαγόνι ζωοτροφών, 4265175
  48488 Emsbüren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Όγκος φόρτωσης: 50.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Τρίδυμο σασί, Ελαστικά: 710/50R26.5
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Fortschritt HW 80-Zug mit Silageaufbau
17
Fortschritt HW 80-Zug mit Silageaufbau
Βαγόνι ζωοτροφών, 4264900
  84069 Schierling, Γερμανία
Όγκος φόρτωσης: 19.00 m³, Ελαστικά: 16/70-20
15.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kirchner TH 3037
6
Kirchner TH 3037
Βαγόνι ζωοτροφών, 4260651
  4122 Arnreit, Αυστρία
28.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kaweco Radium 50S
10
Kaweco Radium 50S
Βαγόνι ζωοτροφών, 4260360
  27404 Bockel - Gyhum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 750/45R26.5
44.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Veenhuis Häckselwagen VSW 222
5
Veenhuis Häckselwagen VSW 222
Βαγόνι ζωοτροφών, 4259947
  26655 Westerstede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Αερόφρενο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί
25.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bergmann HTW 35 S
5
Bergmann HTW 35 S
Βαγόνι ζωοτροφών, 4259763
  27793 Wildeshausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 20 %
18.487 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hawe SLW 40 TN
4
Hawe SLW 40 TN
Βαγόνι ζωοτροφών, 4259042
  49688 Lastrup, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 700/50-26.5
23.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hawe SLW 30 TN
3
Hawe SLW 30 TN
Βαγόνι ζωοτροφών, 4259041
  49688 Lastrup, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Αερόφρενο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ελαστικά: 700/50-26.5
18.400 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone TX 460 D
5
Krone TX 460 D
Βαγόνι ζωοτροφών, 4258868
  21702 Ahlerstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 800/55 R 26,5
43.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fortschritt HW80
3
Fortschritt HW80
Βαγόνι ζωοτροφών, 4257563
  14728 Rhinow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1984, Ελαστικά: 16/70-20
4.250 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tebbe ST 500
6
Tebbe ST 500
Βαγόνι ζωοτροφών, 4256330
  21423 Fahrenholz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Μεταφορική ταινία, Άξονας διεύθυνσης, Ανάρτηση, Ανάρτηση με ράβδο ζεύξης, Όγκος φόρτωσης: 47.00 m³, Συνολικό βάρος: 22.00 t, ...
32.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas CARGOS 740
10
Claas CARGOS 740
Βαγόνι ζωοτροφών, 4255035
  35315 Homberg (Ohm) - Maulbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Όγκος φόρτωσης: 38.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 750/45R26,5
41.990 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fortschritt HW 80;
9
Fortschritt HW 80;
Βαγόνι ζωοτροφών, 4248132
  98660 Kloster Veßra, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1984, Αερόφρενο, Ανάρτηση, Ανάρτηση με ράβδο ζεύξης, Όγκος φόρτωσης: 19.00 m³, Συνολικό βάρος: 12.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο
5.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger Europrofi 2
2
Pöttinger Europrofi 2
Βαγόνι ζωοτροφών, 4247849
  34630 Gilserberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Μεταφορική ταινία, Ανάρτηση, υδραυλική πόρτα καρότσας, Όγκος φόρτωσης: 48.00 m³, Συνολικό βάρος: 11.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
4.538 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
unbekannt HW 80
11
unbekannt HW 80
Βαγόνι ζωοτροφών, 4246014
  39171 Sülzetal, Γερμανία
Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο
4.118 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann Jumbo-Trailer
10
Strautmann Jumbo-Trailer
Βαγόνι ζωοτροφών, 4244165
  62-060 Stęszew, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1996, Αερόφρενο, υδραυλική πόρτα καρότσας, Όγκος φόρτωσης: 28.00 m³, Συνολικό βάρος: 14.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 500/55-20
6.303 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann SZK 1802
4
Strautmann SZK 1802
Βαγόνι ζωοτροφών, 4243865
  34369 Hofgeismar, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
17.815 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hawe CSW 5000
9
Hawe CSW 5000
Βαγόνι ζωοτροφών, 4241836
  67167 Erpolzheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Αερόφρενο, Άξονας διεύθυνσης, Ανάρτηση, Ανάρτηση με ράβδο ζεύξης, υδραυλική πόρτα καρότσας, Όγκος φόρτωσης: 50.00 m³, Συνολικό βάρος: 33.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 60 km/h, Τρίδυμο σασί, ...
31.849 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lely TIGO 70 TD - NEU unbenutzt
15
Lely TIGO 70 TD - NEU unbenutzt
Βαγόνι ζωοτροφών, 4234630
  26203 Wardenburg OT Littel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Μεταφορική ταινία, Άξονας διεύθυνσης, Ανάρτηση, υδραυλική πόρτα καρότσας, ISOBUS, Όγκος φόρτωσης: 42.00 m³, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
36.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Schuitemaker siwa 110
14
Schuitemaker siwa 110
Βαγόνι ζωοτροφών, 4232665
  Ολλανδία
Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Δοσιμετρικός κύλινδρος, υδραυλική πόρτα καρότσας, Υδραυλικά φρένα, Συνολικό βάρος: 11.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 50 km/h
12.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Veenhuis SW 2040
9
Veenhuis SW 2040
Βαγόνι ζωοτροφών, 4229477
  25879 Stapel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Μεταφορική ταινία, Άξονας διεύθυνσης, Ανάρτηση, υδραυλική πόρτα καρότσας, Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, Συνολικό βάρος: 20.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
15.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 116