Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Βαγόνι ζωοτροφών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Βαγόνι ζωοτροφών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Βαγόνι ζωοτροφών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Pronar T400
7
Pronar T400
Βαγόνι ζωοτροφών, jot3724611
88450 Berkheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Άξονας διεύθυνσης, Μεταφορική ταινία, υδραυλική πόρτα καρότσας, Αερόφρενο, Ανάρτηση με ράβδο ζεύξης, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Ανάρτηση, Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, Συνολικό βάρος: 22.00 t, ...
33.082 €
με 19% ΦΠΑ
27.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Joskin 20/40
6
Joskin 20/40
Βαγόνι ζωοτροφών, jot3724601
88450 berkheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Άξονας διεύθυνσης, Μεταφορική ταινία, υδραυλική πόρτα καρότσας, Αερόφρενο, Ανάρτηση με ράβδο ζεύξης, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Ανάρτηση, Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, Συνολικό βάρος: 21.00 t, ...
26.775 €
με 19% ΦΠΑ
22.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Strautmann Multi-Cargo, Giga Trailer Hächseltransportaufbau ( GT 4002 )
10
Strautmann Multi-Cargo, Giga Trailer Hächseltransportaufbau ( GT 4002 )
Βαγόνι ζωοτροφών, jot2652273
48629 Metelen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Όγκος φόρτωσης: 38.00 m³
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Pronar Silage/Hächselwagen T 400, 40 m³, NEU
Βίντεο
20
Pronar Silage/Hächselwagen T 400, 40 m³, NEU
Βαγόνι ζωοτροφών, jot1821027
49847 Itterbeck, Γερμανία
Άξονας διεύθυνσης, Μεταφορική ταινία, υδραυλική πόρτα καρότσας, Αερόφρενο, Ανάρτηση με ράβδο ζεύξης, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Ανάρτηση, Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, Συνολικό βάρος: 22.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
40.543 €
με 19% ΦΠΑ
34.070 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kaweco Radium 45 nur Aufbau
3
Kaweco Radium 45 nur Aufbau
Βαγόνι ζωοτροφών, jot3811787
54634 Metterich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Μεταφορική ταινία, υδραυλική πόρτα καρότσας, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Όγκος φόρτωσης: 45.00 m³
15.470 €
με 19% ΦΠΑ
13.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Joskin Silo-Space 20/40
7
Joskin Silo-Space 20/40
Βαγόνι ζωοτροφών, jot3811420
36110 Schlitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Άξονας διεύθυνσης, Μεταφορική ταινία, υδραυλική πόρτα καρότσας, Αερόφρενο, Ανάρτηση, Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, Συνολικό βάρος: 23.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, ...
39.270 €
με 19% ΦΠΑ
33.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Joskin Silospace 20/40
12
Joskin Silospace 20/40
Βαγόνι ζωοτροφών, jot3809022
5204 Strasswalchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2011, Άξονας διεύθυνσης, Μεταφορική ταινία, υδραυλική πόρτα καρότσας, Αερόφρενο, Ανάρτηση με ράβδο ζεύξης, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Ανάρτηση, Συνολικό βάρος: 20.00 t, Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, ...
35.760 €
με 20% ΦΠΑ
29.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Krone TX 460 D
6
Krone TX 460 D
Βαγόνι ζωοτροφών, jot3796535
49456 Bakum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Άξονας διεύθυνσης, Μεταφορική ταινία, υδραυλική πόρτα καρότσας, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 46.00 m³, Συνολικό βάρος: 20.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Krone TX 460D
9
Krone TX 460D
Βαγόνι ζωοτροφών, jot3752114
30890 Barsinghausen OT Groß Munzel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ανάρτηση, Ανάρτηση με ράβδο ζεύξης, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος, υδραυλική πόρτα καρότσας, Μεταφορική ταινία, Άξονας διεύθυνσης, Όγκος φόρτωσης: 46.00 m³, Συνολικό βάρος: 24000.00 t, ...
53.500 €
με 19% ΦΠΑ
44.958 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas Cargos 760 Tridem hydraulisch ISOBUS BUSINESS
15
Claas Cargos 760 Tridem hydraulisch ISOBUS BUSINESS
Βαγόνι ζωοτροφών, jot3721518
37284 Waldkappel-Bischhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Άξονας διεύθυνσης, Μεταφορική ταινία, υδραυλική πόρτα καρότσας, Αερόφρενο, Ανάρτηση με ράβδο ζεύξης, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Ανάρτηση, Όγκος φόρτωσης: 50.00 m³, Συνολικό βάρος: 34.00 t, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Strautmann Giga-Trailer 4001
6
Strautmann Giga-Trailer 4001
Βαγόνι ζωοτροφών, jot3670991
54597 Auw bei Prüm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 35.50 m³, Συνολικό βάρος: 20.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 710/50 R 26,5
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Joskin DRAKKAR 7600/33D180
3
Joskin DRAKKAR 7600/33D180
Βαγόνι ζωοτροφών, jot3583334
36110 Schlitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ανάρτηση, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 42.00 m³, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 710/50R26.5
49.980 €
με 19% ΦΠΑ
42.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Wellmeyer Push Liner Kombination 50m³ Mulde + 25m³ Flüssigkeitsbehält.
5
Wellmeyer Push Liner Kombination 50m³ Mulde + 25m³ Flüssigkeitsbehält.
Βαγόνι ζωοτροφών, jot3579984
19348 Quitzow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, υδραυλική πόρτα καρότσας, Αερόφρενο, Ανάρτηση, Όγκος φόρτωσης: 50.00 m³, Συνολικό βάρος: 35.00 t, Τρίδυμο σασί, Ελαστικά: 385/65 R22,5
41.638 €
με 19% ΦΠΑ
34.990 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Lely TIGO 70 TD - NEU unbenutzt !
15
Lely TIGO 70 TD - NEU unbenutzt !
Βαγόνι ζωοτροφών, jot3554735
26203 Wardenburg OT Littel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Άξονας διεύθυνσης, Μεταφορική ταινία, υδραυλική πόρτα καρότσας, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Αερόφρενο, Ανάρτηση, Όγκος φόρτωσης: 42.00 m³, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
44.982 €
με 19% ΦΠΑ
37.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Joskin Silospace 24/45
9
Joskin Silospace 24/45
Βαγόνι ζωοτροφών, jot3523332
47533 Kleve, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Άξονας διεύθυνσης, Μεταφορική ταινία, υδραυλική πόρτα καρότσας, Αερόφρενο, Ανάρτηση με ράβδο ζεύξης, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Ανάρτηση, Όγκος φόρτωσης: 45.00 m³, Συνολικό βάρος: 33.00 t, ...
49.385 €
με 19% ΦΠΑ
41.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Joskin Silospace 22/45
10
Joskin Silospace 22/45
Βαγόνι ζωοτροφών, jot3523286
47533 Kleve, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Άξονας διεύθυνσης, Μεταφορική ταινία, υδραυλική πόρτα καρότσας, Αερόφρενο, Ανάρτηση με ράβδο ζεύξης, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Ανάρτηση, Όγκος φόρτωσης: 45.00 m³, Συνολικό βάρος: 23.00 t, ...
43.435 €
με 19% ΦΠΑ
36.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kverneland Tarup 12040 Häckselwagen 40m³
12
Kverneland Tarup 12040 Häckselwagen 40m³
Βαγόνι ζωοτροφών, jot3167969
89281 Altenstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Άξονας διεύθυνσης, Μεταφορική ταινία, υδραυλική πόρτα καρότσας, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, Συνολικό βάρος: 22.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, ...
35.581 €
με 19% ΦΠΑ
29.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Bergmann HTW 40 S
8
Bergmann HTW 40 S
Βαγόνι ζωοτροφών, jot3379261
33142 Büren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Άξονας διεύθυνσης, Μεταφορική ταινία, υδραυλική πόρτα καρότσας, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 42.00 m³, Συνολικό βάρος: 22.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 700/50 R26,5
33.201 €
με 19% ΦΠΑ
27.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Annaburger HTS 20E.03
8
Annaburger HTS 20E.03
Βαγόνι ζωοτροφών, jot3080427
06925 Annaburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ανάρτηση με ράβδο ζεύξης, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος, υδραυλική πόρτα καρότσας, Μεταφορική ταινία, Άξονας διεύθυνσης, Όγκος φόρτωσης: 38.00 m³, Συνολικό βάρος: 21.00 t, ...
58.009 €
με 19% ΦΠΑ
48.747 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pronar Silage / Hächselwagen, Vorfügrfahrzeug, 40 m³, Modell T 400
Βίντεο
20
Pronar Silage / Hächselwagen, Vorfügrfahrzeug, 40 m³, Modell T 400
Βαγόνι ζωοτροφών, jot2813255
49847 Itterbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, Συνολικό βάρος: 22.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 700/50 - 26.5
35.581 €
με 19% ΦΠΑ
29.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pronar Silage/Hächselwagen T 400, 40 m³, NEU
Βίντεο
20
Pronar Silage/Hächselwagen T 400, 40 m³, NEU
Βαγόνι ζωοτροφών, jot1821027
49847 Itterbeck, Γερμανία
Άξονας διεύθυνσης, Μεταφορική ταινία, υδραυλική πόρτα καρότσας, Αερόφρενο, Ανάρτηση με ράβδο ζεύξης, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Ανάρτηση, Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, Συνολικό βάρος: 22.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
40.543 €
με 19% ΦΠΑ
34.070 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas CARGOS 740
10
Claas CARGOS 740
Βαγόνι ζωοτροφών, jot3809331
35315 Homberg (Ohm) - Maulbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Όγκος φόρτωσης: 38.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 710/40 22.5
49.861 €
με 19% ΦΠΑ
41.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Joskin 20/40
6
Joskin 20/40
Βαγόνι ζωοτροφών, jot3724601
88450 berkheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Άξονας διεύθυνσης, Μεταφορική ταινία, υδραυλική πόρτα καρότσας, Αερόφρενο, Ανάρτηση με ράβδο ζεύξης, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Ανάρτηση, Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, Συνολικό βάρος: 21.00 t, ...
26.775 €
με 19% ΦΠΑ
22.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Annaburger HTS 100.04
6
Annaburger HTS 100.04
Βαγόνι ζωοτροφών, jot3056351
46459 Rees-Bienen, Γερμανία
Μεταφορική ταινία, υδραυλική πόρτα καρότσας, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 13.50 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 550/45-22,5
8.866 €
με 19% ΦΠΑ
7.450 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Bergmann HTW 40 s
10
Bergmann HTW 40 s
Βαγόνι ζωοτροφών, jot3743909
24589 Ellerdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Όγκος φόρτωσης: 42.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί
38.080 €
με 19% ΦΠΑ
32.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kaweco RADIUM 50S
10
Kaweco RADIUM 50S
Βαγόνι ζωοτροφών, jot3733613
27404 Bockel - Gyhum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Αερόφρενο, Άξονας διεύθυνσης, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 750/45R26.5
43.435 €
με 19% ΦΠΑ
36.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kaweco RADIUM 45S mit Laderaumabdeckung
10
Kaweco RADIUM 45S mit Laderaumabdeckung
Βαγόνι ζωοτροφών, jot3733611
27404 Bockel - Gyhum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Αερόφρενο, Άξονας διεύθυνσης, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 750/45R26.5
44.387 €
με 19% ΦΠΑ
37.300 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Strautmann Giga Trailer 2246 Do
5
ΝΈΑ Strautmann Giga Trailer 2246 Do
Βαγόνι ζωοτροφών, jot3821494
29690 Schwarmstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 750/45 R26,5 ALLIANC
27.251 €
με 19% ΦΠΑ
22.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Krone TX 460
19
Krone TX 460
Βαγόνι ζωοτροφών, jot3620119
95473 Creußen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 46.00 m³, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Ελαστικά: 800/45 R26,5
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Claas Cargos 750 Vorführmaschine
9
Claas Cargos 750 Vorführmaschine
Βαγόνι ζωοτροφών, jot3637727
31863 Coppenbruegge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Όγκος φόρτωσης: 42.50 m³, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Ελαστικά: 750/45 R26.5 Allianz
47.481 €
με 19% ΦΠΑ
39.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 124