Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Βαγόνι ζωοτροφών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Βαγόνι ζωοτροφών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Βαγόνι ζωοτροφών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Kaweco Bergmann Krone Joskin Claas Pronar Annaburger Kverneland
Bergmann HTW 40 S
2
ΝΈΑ Bergmann HTW 40 S
Βαγόνι ζωοτροφών, 5142329 5142329
  59510 Lippetal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Μεταφορική ταινία, Άξονας διεύθυνσης, υδραυλική πόρτα καρότσας, Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 22000 kg, Σασί: Δίδυμο σασί, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Claas CARGOS 750 TRIDEM TREND
12
ΝΈΑ Claas CARGOS 750 TRIDEM TREND
Βαγόνι ζωοτροφών, 5135344 5135344
  95482 Gefrees, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Άξονας διεύθυνσης, Όγκος φόρτωσης: 44.50 m³, Ελαστικά: 710/50R26,5 BKT
64.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hawe SLW 30 TN
20
ΝΈΑ Hawe SLW 30 TN
Βαγόνι ζωοτροφών, 5134852 5134852
  24616 Sarlhusen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Μεταφορική ταινία, Άξονας διεύθυνσης, Ανάρτηση, υδραυλική πόρτα καρότσας, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 16000 kg, Σασί: Δίδυμο σασί, ...
14.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krassort Green Trans
Βίντεο
Krassort Green Trans
Βαγόνι ζωοτροφών, 5134259 5134259
  48336 Sassenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Μεταφορική ταινία, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Σασί: Τρίδυμο σασί, Ελαστικά: 560/45 R22,5
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kirchner TH 3037
16
Kirchner TH 3037
Βαγόνι ζωοτροφών, 5132072 5132072
  95643 Tirschenreuth, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Αερόφρενο, Άξονας διεύθυνσης, Όγκος φόρτωσης: 37.00 m³, Συνολικό βάρος: 24 kg
26.890,76 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schuitemaker Siwa 720
10
Schuitemaker Siwa 720
Βαγόνι ζωοτροφών, 5131724 5131724
  24211 Honigsee, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Μεταφορική ταινία, Άξονας διεύθυνσης, Ανάρτηση, Ανάρτηση με ράβδο ζεύξης, υδραυλική πόρτα καρότσας, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί, ...
25.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Joskin Silospace 20/40
6
Joskin Silospace 20/40
Βαγόνι ζωοτροφών, 5130088 5130088
  23758 Oldenburg i. H, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Συνολικό βάρος: 20 kg
19.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann Giga Trailer 1840 DO
5
Strautmann Giga Trailer 1840 DO
Βαγόνι ζωοτροφών, 5128274 5128274
  29690 Schwarmstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Αερόφρενο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 700/50-26.5 ALLIANCE
20.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hawe SLW 40 TN
5
Hawe SLW 40 TN
Βαγόνι ζωοτροφών, 5126879 5126879
  27793 Wildeshausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 700/50-26.5
20.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kaweco RADIUM 60S
13
Kaweco RADIUM 60S
Βαγόνι ζωοτροφών, 5118242 5118242
  27404 Bockel - Gyhum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Συνολικό βάρος: 34000 kg, Ελαστικά: 750/45R26.5
69.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Eurotrans 6000
5
Eurotrans 6000
Βαγόνι ζωοτροφών, 5115807 5115807
  49688 Lastrup, Γερμανία
Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h
2.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Eurotrans 6000 R
5
Eurotrans 6000 R
Βαγόνι ζωοτροφών, 5115806 5115806
  49688 Lastrup, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h
2.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bergmann HTW 65 S
5
Bergmann HTW 65 S
Βαγόνι ζωοτροφών, 5105940 5105940
  24860 Böklund, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Ανάρτηση με ράβδο ζεύξης, υδραυλική πόρτα καρότσας, Όγκος φόρτωσης: 55.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 34000 kg, Σασί: Τρίδυμο σασί, Ελαστικά: 710 / 50 R 26,5
79.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bergmann Häckseltransportwagen M XXV-W
5
Bergmann Häckseltransportwagen M XXV-W
Βαγόνι ζωοτροφών, 5102425 5102425
  49688 Lastrup, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Αερόφρενο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
32.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bergmann HTW 40 s-Aktion!
7
Bergmann HTW 40 s-Aktion!
Βαγόνι ζωοτροφών, 5098320 5098320
  24589 Ellerdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, Ελαστικά: 710/50-26.5
40.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Briri
4
Briri
Βαγόνι ζωοτροφών, 5093098 5093098
  54649 Waxweiler, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Μεταφορική ταινία, Άξονας διεύθυνσης, Ανάρτηση με ράβδο ζεύξης, υδραυλική πόρτα καρότσας, Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
22.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hawe SLW 35
Βίντεο
8
Hawe SLW 35
Βαγόνι ζωοτροφών, 5090665 5090665
  48683 Ahaus-Wessum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Όγκος φόρτωσης: 38.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 22000 kg, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 700/50 22.5
17.615 €
Δείτε αγγελία
Kaweco Radium 50
8
Kaweco Radium 50
Βαγόνι ζωοτροφών, 5088775 5088775
  24211 Honigsee, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Μεταφορική ταινία, Άξονας διεύθυνσης, Ανάρτηση, Ανάρτηση με ράβδο ζεύξης, υδραυλική πόρτα καρότσας, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
25.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kaweco Radium 50
8
Kaweco Radium 50
Βαγόνι ζωοτροφών, 5088774 5088774
  24211 Honigsee, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Μεταφορική ταινία, Άξονας διεύθυνσης, Ανάρτηση, Ανάρτηση με ράβδο ζεύξης, υδραυλική πόρτα καρότσας, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
25.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kaweco Radium 50
9
Kaweco Radium 50
Βαγόνι ζωοτροφών, 5088772 5088772
  24211 Honigsee, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Μεταφορική ταινία, Άξονας διεύθυνσης, Ανάρτηση, Ανάρτηση με ράβδο ζεύξης, υδραυλική πόρτα καρότσας, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
26.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Joskin Silospace 20/38
17
Joskin Silospace 20/38
Βαγόνι ζωοτροφών, 5085292 5085292
  24983 Handewitt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Μεταφορική ταινία, Ανάρτηση, Υδραυλικά φρένα, Όγκος φόρτωσης: 38.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 20000 kg, Σασί: Δίδυμο σασί
18.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Veenhuis SW 405-2
17
Veenhuis SW 405-2
Βαγόνι ζωοτροφών, 5085274 5085274
  24983 Handewitt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Μεταφορική ταινία, Ανάρτηση, υδραυλική πόρτα καρότσας, Υδραυλικά φρένα, Όγκος φόρτωσης: 42.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 22000 kg, Σασί: Δίδυμο σασί
23.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone TX 460 D
15
Krone TX 460 D
Βαγόνι ζωοτροφών, 5083854 5083854
  27232 Sulingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Μεταφορική ταινία, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 800/45R26,5
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Krone AX310HL
Krone AX310HL
Βαγόνι ζωοτροφών, 5079345 5079345
  97944 Boxberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Krone TX460
4
Krone TX460
Βαγόνι ζωοτροφών, 5079316 5079316
  97944 Boxberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Όγκος φόρτωσης: 46.00 m³, Ελαστικά: 800/45 R 26.5
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 121