Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Βαγόνι ζωοτροφών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Βαγόνι ζωοτροφών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Βαγόνι ζωοτροφών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Joskin Kaweco Bergmann Claas Krone
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Joskin Silospace 26/50
ΝΈΑ Joskin Silospace 26/50
Βαγόνι ζωοτροφών, 4763614 4763614
  25557 Seefeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Μεταφορική ταινία, Άξονας διεύθυνσης, Ανάρτηση, Ανάρτηση με ράβδο ζεύξης, υδραυλική πόρτα καρότσας, Όγκος φόρτωσης: 50.00 m³, ...
49.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
ενοικίαση από 200,00 €
ανά Ημέρα
Δείτε αγγελία
Kaweco Radium 50 S
5
Kaweco Radium 50 S
Βαγόνι ζωοτροφών, 4760421 4760421
  25486 Alveslohe, Γερμανία
44.350 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Joskin Silospace 26/50
4
Joskin Silospace 26/50
Βαγόνι ζωοτροφών, 4592025 4592025
  92554 Thanstein, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Άξονας διεύθυνσης, Όγκος φόρτωσης: 50.00 m³, Ελαστικά: 710/50R26,5
81.515 €
Δείτε αγγελία
Bergmann HTW 40
9
Bergmann HTW 40
Βαγόνι ζωοτροφών, 4756214 4756214
  48369 Saerbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 600/55 R26.5
26.500 €
Δείτε αγγελία
Fortschritt HW 80 * Generalüberholt* Hächselaufbau
8
Fortschritt HW 80 * Generalüberholt* Hächselaufbau
Βαγόνι ζωοτροφών, 4755976 4755976
  04838 Doberschütz, Γερμανία
Αερόφρενο, Ανάρτηση, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Ελαστικά: 16 -70 R 20
9.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger Europrofi II
Pöttinger Europrofi II
Βαγόνι ζωοτροφών, 4751386 4751386
  26899 Rhede / Brual, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Ελαστικά: 555/45-17
11.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 Agrimat 14ton
17
Agrimat 14ton
Βαγόνι ζωοτροφών, 4748809 4748809
  9500 Villach/Zauchen, Αυστρία
8.761,06 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann Giga Trailer 4002 DO
8
Strautmann Giga Trailer 4002 DO
Βαγόνι ζωοτροφών, 4746800 4746800
  6830 Rankweil, Αυστρία
29.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bergmann HTW 40
10
Bergmann HTW 40
Βαγόνι ζωοτροφών, 4744029 4744029
  49179 Ostercappeln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Μεταφορική ταινία, Άξονας διεύθυνσης, Ανάρτηση με ράβδο ζεύξης, υδραυλική πόρτα καρότσας, Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί, ...
19.200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fortschritt HW 80 Zug mit Silageaufbau, 40m3
17
Fortschritt HW 80 Zug mit Silageaufbau, 40m3
Βαγόνι ζωοτροφών, 4741673 4741673
  84069 Schierling, Γερμανία
Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, Ελαστικά: 16/70-20
15.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas CARGOS 750 TRIDEM TREND
6
Claas CARGOS 750 TRIDEM TREND
Βαγόνι ζωοτροφών, 4740614 4740614
  27404 Bockel - Gyhum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Άξονας διεύθυνσης, Σασί: Τρίδυμο σασί, Ελαστικά: 710/50R26.5
55.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Fortschritt HW80.11 Zug, Silagezug, 500/45-22.5
20
Fortschritt HW80.11 Zug, Silagezug, 500/45-22.5
Βαγόνι ζωοτροφών, 4740182 4740182
  84069 Schierling, Γερμανία
Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, Ελαστικά: 500/45-22.5
15.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hawe SLW 30 TN
8
Hawe SLW 30 TN
Βαγόνι ζωοτροφών, 4739513 4739513
  83139 Söchtenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 35.00 m³, Συνολικό βάρος: 20.00 t
24.789,92 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pronar T 400 Häckseltransportwagen
5
Pronar T 400 Häckseltransportwagen
Βαγόνι ζωοτροφών, 4739175 4739175
  49565 Bramsche-Achmer, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Μεταφορική ταινία, Άξονας διεύθυνσης, Ανάρτηση με ράβδο ζεύξης, υδραυλική πόρτα καρότσας, Συνολικό βάρος: 23.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί, ...
24.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Kaweco Radium 50
5
Kaweco Radium 50
Βαγόνι ζωοτροφών, 4735317 4735317
  27793 Wildeshausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 750/45 R 26.5
24.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Joskin Silospace 20/40
6
Joskin Silospace 20/40
Βαγόνι ζωοτροφών, 4733237 4733237
  23758 Oldenburg i. H, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Συνολικό βάρος: 20.00 t
19.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kaweco SILAGEWAGEN RADIUM 45
7
Kaweco SILAGEWAGEN RADIUM 45
Βαγόνι ζωοτροφών, 4726706 4726706
  91589 Aurach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Άξονας διεύθυνσης, Ελαστικά: 710 / 50 R 26,5
20.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bergmann HTW 40
11
Bergmann HTW 40
Βαγόνι ζωοτροφών, 4726306 4726306
  27404 Bockel - Gyhum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Αερόφρενο, Άξονας διεύθυνσης, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 20.5R24
17.450,42 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Kaweco Radium 50
5
Kaweco Radium 50
Βαγόνι ζωοτροφών, 4724282 4724282
  27793 Wildeshausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 750/45 R 26.5
23.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Hawe SLW 45 TN
5
Hawe SLW 45 TN
Βαγόνι ζωοτροφών, 4724277 4724277
  21702 Ahlerstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ελαστικά: 710/50 R 26.5
25.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Veenhuis 14 2
11
Veenhuis 14 2
Βαγόνι ζωοτροφών, 4724256 4724256
  5466 RB Veghel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1988, Υδραυλικά φρένα, Όγκος φόρτωσης: 25.00 m³, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 55/60-22.5
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kaweco Radium 40
5
Kaweco Radium 40
Βαγόνι ζωοτροφών, 4723930 4723930
  5466 RB Veghel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1995, Άξονας διεύθυνσης, υδραυλική πόρτα καρότσας, Υδραυλικά φρένα, Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Ελαστικά: 700/50-26.5 Alliance
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kaweco SW 1003
6
Kaweco SW 1003
Βαγόνι ζωοτροφών, 4717628 4717628
  24589 Ellerdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993, Όγκος φόρτωσης: 20.00 m³, Ελαστικά: 15.0/70-18
3.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann Giga Trailer 4002 DO
16
Strautmann Giga Trailer 4002 DO
Βαγόνι ζωοτροφών, 4714665 4714665
  49586 Neuenkirchen-Vinte, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Μεταφορική ταινία, Άξονας διεύθυνσης, Ανάρτηση, Ανάρτηση με ράβδο ζεύξης, υδραυλική πόρτα καρότσας, Υδραυλικά φρένα, Όγκος φόρτωσης: 38.00 m³, ...
36.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann Giga Trailer 4002 DO
19
Strautmann Giga Trailer 4002 DO
Βαγόνι ζωοτροφών, 4714656 4714656
  49586 Neuenkirchen-Vinte, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Μεταφορική ταινία, Άξονας διεύθυνσης, Ανάρτηση, υδραυλική πόρτα καρότσας, Όγκος φόρτωσης: 38.00 m³, Συνολικό βάρος: 21.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
36.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 113