Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Βαγόνι ζωοτροφών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Βαγόνι ζωοτροφών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Βαγόνι ζωοτροφών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Kaweco Bergmann Claas Krone Joskin Pronar Annaburger Kverneland
Strautmann Giga-Trailer 4002 Häckseltransportwagen
13
Strautmann Giga-Trailer 4002 Häckseltransportwagen
Βαγόνι ζωοτροφών, 4947254 4947254
  49196 Bad Laer, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Ανάρτηση με ράβδο ζεύξης, Όγκος φόρτωσης: 35.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ελαστικά: 6 x Rad kpl. 710/50 R 26,5 169D 10-Loch Vredestein Flotation Pro
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kaweco Radium 40
6
Kaweco Radium 40
Βαγόνι ζωοτροφών, 4946119 4946119
  47574 Goch, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Μεταφορική ταινία, Ανάρτηση, Ανάρτηση με ράβδο ζεύξης, υδραυλική πόρτα καρότσας, Όγκος φόρτωσης: 42.00 m³, Συνολικό βάρος: 22000 kg, Σασί: Δίδυμο σασί, ...
15.840 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fortschritt HW 80-Zug mit Silageaufbau, Einsatzbereit
17
Fortschritt HW 80-Zug mit Silageaufbau, Einsatzbereit
Βαγόνι ζωοτροφών, 4938036 4938036
  84069 Schierling, Γερμανία
Όγκος φόρτωσης: 19.00 m³, Ελαστικά: 16/70-20
4.800 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bergmann HTW 45S
4
Bergmann HTW 45S
Βαγόνι ζωοτροφών, 4916530 4916530
  27419 Sittensen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Άξονας διεύθυνσης, Σασί: Δίδυμο σασί
47.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Veenhuis 20-40 silagewagen
12
Veenhuis 20-40 silagewagen
Βαγόνι ζωοτροφών, 4913586 4913586
  7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 65 km/h, Συνολικό βάρος: 20000 kg, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Ελαστικά: 650-50-26.5
21.000 €

Τιμή ενοικίασης ανά Ημέρα κατόπιν αιτήματος
Δείτε αγγελία
Claas CARGOS 740 Walzen
10
Claas CARGOS 740 Walzen
Βαγόνι ζωοτροφών, 4904534 4904534
  35315 Homberg (Ohm) - Maulbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Όγκος φόρτωσης: 38.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ελαστικά: 750/45R26,5
37.800 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schuitemaker SIWA 780W
Schuitemaker SIWA 780W
Βαγόνι ζωοτροφών, 4898975 4898975
  7461 AG Rijssen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 51.00 m³, Συνολικό βάρος: 40000 kg, Σασί: Τρίδυμο σασί, Ελαστικά: BKT 710/50 R26.5
68.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schuitemaker Siwa 720 W
5
Schuitemaker Siwa 720 W
Βαγόνι ζωοτροφών, 4896444 4896444
  49843 Uelsen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
47.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone TX 560 D
5
Krone TX 560 D
Βαγόνι ζωοτροφών, 4890254 4890254
  21423 Fahrenholz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Μεταφορική ταινία, Άξονας διεύθυνσης, Ανάρτηση, Ανάρτηση με ράβδο ζεύξης, υδραυλική πόρτα καρότσας, Όγκος φόρτωσης: 56.00 m³, ...
73.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Cargos 750
10
Claas Cargos 750
Βαγόνι ζωοτροφών, 4885732 4885732
  62-060 Stęszew, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Άξονας διεύθυνσης, Ανάρτηση με ράβδο ζεύξης, υδραυλική πόρτα καρότσας, Όγκος φόρτωσης: 44.50 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
38.000 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Veenhuis VSW 2040
6
Veenhuis VSW 2040
Βαγόνι ζωοτροφών, 4883713 4883713
  47918 Tönisvorst, Γερμανία
Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 24 R 20.5 XS
19.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Taarup 1030
11
Taarup 1030
Βαγόνι ζωοτροφών, 4876278 4876278
  Haelen - Wijchen , Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1989
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Joskin Silospace 20/40
9
Joskin Silospace 20/40
Βαγόνι ζωοτροφών, 4869424 4869424
  91592 Buch am Wald, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ελαστικά: 710/50 R 26,5
37.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bergmann HTW 40 S
16
Bergmann HTW 40 S
Βαγόνι ζωοτροφών, 4864842 4864842
  59368 Werne, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Άξονας διεύθυνσης, Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, Ελαστικά: 710/50 R26.5
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Hawe HW 60, schlechter Zustand, viel Rost
7
Hawe HW 60, schlechter Zustand, viel Rost
Βαγόνι ζωοτροφών, 4860897 4860897
  34414 Daseburg, Γερμανία
1.450 €
logo
Δείτε αγγελία
Hawe SLW 45 TN-L
8
Hawe SLW 45 TN-L
Βαγόνι ζωοτροφών, 4812518 4812518
  16845 Sieversdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Μεταφορική ταινία, Άξονας διεύθυνσης, Ανάρτηση με ράβδο ζεύξης, Όγκος φόρτωσης: 45.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
39.950 €
εξ. 19% ΦΠΑ
ενοικίαση από 2.100 € ανά μήνα
logo
Δείτε αγγελία
Kaweco Radium 50
12
Kaweco Radium 50
Βαγόνι ζωοτροφών, 4804269 4804269
  31275 Lehrte, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Μεταφορική ταινία, Άξονας διεύθυνσης, Ανάρτηση, Ανάρτηση με ράβδο ζεύξης, υδραυλική πόρτα καρότσας, Όγκος φόρτωσης: 42.00 m³, ...
27.800 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kemper Cargo L9000
20
Kemper Cargo L9000
Βαγόνι ζωοτροφών, 4803724 4803724
  34414 Daseburg, Γερμανία
Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Όγκος φόρτωσης: 30.00 m³
4.100 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Pronar TO23
6
Pronar TO23
Βαγόνι ζωοτροφών, 4798204 4798204
  46325 Borken, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ελαστικά: 400-15,5
12.250 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Veenhuis 14 / 2
4
Veenhuis 14 / 2
Βαγόνι ζωοτροφών, 4793313 4793313
  24806 Lohe-Föhrden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1980
9.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Hawe SLW 30
5
Hawe SLW 30
Βαγόνι ζωοτροφών, 4777208 4777208
  49324 Melle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Μεταφορική ταινία, Άξονας διεύθυνσης, Ανάρτηση, υδραυλική πόρτα καρότσας, Όγκος φόρτωσης: 30.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 18000 kg, ...
29.800 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kaweco Radium 50 S
5
Kaweco Radium 50 S
Βαγόνι ζωοτροφών, 4760421 4760421
  25486 Alveslohe, Γερμανία
44.350 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Joskin Silospace 26/50
4
Joskin Silospace 26/50
Βαγόνι ζωοτροφών, 4592025 4592025
  92554 Thanstein, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Άξονας διεύθυνσης, Όγκος φόρτωσης: 50.00 m³, Ελαστικά: 710/50R26,5
68.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bergmann HTW 40
10
Bergmann HTW 40
Βαγόνι ζωοτροφών, 4744029 4744029
  49179 Ostercappeln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Μεταφορική ταινία, Άξονας διεύθυνσης, Ανάρτηση με ράβδο ζεύξης, υδραυλική πόρτα καρότσας, Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί, ...
19.200 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Veenhuis 14 2
11
Veenhuis 14 2
Βαγόνι ζωοτροφών, 4724256 4724256
  5466 RB Veghel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1988, Υδραυλικά φρένα, Όγκος φόρτωσης: 25.00 m³, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 55/60-22.5
9.250 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 76 - 100 από 137