Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Προαιρετικές επιλογές

Μεταχειρισμένα Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό

Αγοράστε μεταχειρισμένα Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Joskin Krone Volvo
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Spitzer SF 2735
4
ΝΈΑ Spitzer SF 2735
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 5009766 5009766
  06268 Weißenschirmbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Χωρητικότητα δοχείου: 35000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί
12.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
unbekannt
14
ΝΈΑ unbekannt
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 5009110 5009110
  52445 Titz, Γερμανία
Χωρητικότητα δοχείου: 5000.00 l, Σασί: Λοιπά, Ελαστικά: ohne Fahrwerk
1.200 €
Δείτε αγγελία
Exeler x-liner
6
Exeler x-liner
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 5007954 5007954
  17237 Carpin, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 15.06.2014, Χωρητικότητα δοχείου: 24000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 85 km/h, Συνολικό βάρος: 35000 kg, Σασί: Τρίδυμο σασί, Ελαστικά: 385/65 R22,5
55.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Fraser 1500G VACCI TANK
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 4995578 4995578
  HR1 3QH Hereford, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Joskin 3500
Joskin 3500
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 4995556 4995556
  CW6 0EU Duddon, Cheshire, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2009
21.913 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Holder Flurliner 6.0
6
Holder Flurliner 6.0
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 4988004 4988004
  31275 Lehrte, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 6000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 50 km/h, Συνολικό βάρος: 12000 kg, Σασί: Δίκυκλa, Ελαστικά: Michelin MegaXBib 620/70R38
5.200 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl VFW 6200 Maxx Line Neu!
Βίντεο
20
Fliegl VFW 6200 Maxx Line Neu!
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 4975173 4975173
  6765 Csengele, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 5000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Σασί: Δίκυκλa, Ελαστικά: 550/60-22,5” 16 PR
10.200 €
εξ. 27% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Krone 18.000 L Milchtankanhänger/Isoliert/3KA/Miete
16
Krone 18.000 L Milchtankanhänger/Isoliert/3KA/Miete
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 4971820 4971820
  25917 Stadum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ημερομηνία εγγραφής: 01.11.2014, Συνολικό βάρος: 24000 kg
27.950 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
RENAULT
5
RENAULT
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 4950119 4950119
  68330 HUNNINGUE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1998, Ημερομηνία εγγραφής: 11.08.1998, Χωρητικότητα δοχείου: 15000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 110 km/h, Συνολικό βάρος: 28000 kg, Σασί: Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης
33.000 €
Δείτε αγγελία
Aanhanger RvS tank
13
Aanhanger RvS tank
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 4902940 4902940
  7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Χωρητικότητα δοχείου: 2500.00 l, Σασί: Δίδυμο σασί
3.000 €
Δείτε αγγελία
Laumetris Tankanhänger PTL - 6V/Цистерна-полуприцеп/cysterna
3
Laumetris Tankanhänger PTL - 6V/Цистерна-полуприцеп/cysterna
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 4892556 4892556
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Υδραυλικά φρένα, Ημερομηνία εγγραφής: 11.09.2019, Χωρητικότητα δοχείου: 6000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 10650 kg, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 520/50-17
10.861 €
logo
Δείτε αγγελία
Laumetris Wassertank PTL - 20V/Tank semitrailers/Цистерна полуприцеп/Cysterna
3
Laumetris Wassertank PTL - 20V/Tank semitrailers/Цистерна полуприцеп/Cysterna
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 4892553 4892553
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Υδραυλικά φρένα, Χωρητικότητα δοχείου: 20000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 24750 kg, Ελαστικά: 560/60R22.5
29.547 €
logo
Δείτε αγγελία
OKT TRAILER PS121.21.42A
4
OKT TRAILER PS121.21.42A
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 4877173 4877173
  31752 Krakow, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Köhler BAL 18/4/30
4
Köhler BAL 18/4/30
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 4873517 4873517
  41751 Viersen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 01.06.1988, Χωρητικότητα δοχείου: 30000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Συνολικό βάρος: 18000 kg, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Ελαστικά: 385/65 R22,5
6.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige SOLEC KUJAWSKI N-166
4
Sonstige SOLEC KUJAWSKI N-166
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 4845112 4845112
  76-220 GŁÓWCZYCE, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1983
3.200 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
IFA - Fortschritt Tankauflieger mit Dollyachse
9
IFA - Fortschritt Tankauflieger mit Dollyachse
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 4833654 4833654
  06712 Salsitz, Γερμανία
Αερόφρενο, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Ελαστικά: 10.00-20
3.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
INOFAMA Wassertank 5000 l/Stationary water/Бак для воды 5000 л/Tanque de líquidos estacionario/Cysterna stacjonarna
5
INOFAMA Wassertank 5000 l/Stationary water/Бак для воды 5000 л/Tanque de líquidos estacionario/Cysterna stacjonarna
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 4823051 4823051
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Χωρητικότητα δοχείου: 5000.00 l, Σασί: Λοιπά
1.857 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
INOFAMA Tractor tanker trailer 2000 l/Бак для воды 2000 л/Tanque de líquidos para tractor/Przyczepa zbiornik na wodę
2
INOFAMA Tractor tanker trailer 2000 l/Бак для воды 2000 л/Tanque de líquidos para tractor/Przyczepa zbiornik na wodę
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 4822993 4822993
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Χωρητικότητα δοχείου: 2000.00 l, Σασί: Δίκυκλa, Ελαστικά: 10/75x15,3 PRO10 120 A8
2.137 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
INOFAMA Wassertankanhänger  600 l/Tractor tanker trailer/Tanque de líquidos para tractor/Przyczepa zbiornik na wodę
3
INOFAMA Wassertankanhänger 600 l/Tractor tanker trailer/Tanque de líquidos para tractor/Przyczepa zbiornik na wodę
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 4822826 4822826
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Χωρητικότητα δοχείου: 600.00 l, Σασί: Δίκυκλa, Ελαστικά: 155/70R13 60/100 4M12
864 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Breining Breining S-Tank 5000 Z Anspritzgerät Tankwagen
7
Breining Breining S-Tank 5000 Z Anspritzgerät Tankwagen
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 4810166 4810166
  27432 Bremervörde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1979, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 01.08.1979, Συνολικό βάρος: 8000 kg, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο
2.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Volvo FL6
11
Volvo FL6
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 4759705 4759705
  2040 -078 RIO MAIOR, Πορτογαλία
Έτος κατασκευής: 1998
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Major 2400 LGP Tanker
9
Major 2400 LGP Tanker
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 4754833 4754833
  OX9 2NT Milton Common, Thame, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2019
17.239 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
VEB
4
VEB
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 4749139 4749139
  39264 Gehrden, Γερμανία
Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 3000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Συνολικό βάρος: 5000 kg, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο
500 €
Δείτε αγγελία
Sonstige JPM Fuel Bowser
3
Sonstige JPM Fuel Bowser
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 4700124 4700124
  SN15 3QX Wiltshire, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Major 2400LGP
12
Major 2400LGP
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 4685472 4685472
  OX9 2NT Milton Common, Thame, Μεγ. Βρετανία
26.238 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 33