Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Προαιρετικές επιλογές

Μεταχειρισμένα Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό

Αγοράστε μεταχειρισμένα Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
 MAJOR TANDEM 3500 GALLON TANKER
4
ΝΈΑ MAJOR TANDEM 3500 GALLON TANKER
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 4106106
ME186BL Maidstone, Μεγ. Βρετανία
29.466 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Jansky Schwarte
4
Jansky Schwarte
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 4091493
47559 Kranenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 27000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 90 km/h, Λοιπά
17.311 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 Used Agri-Tek 4000 Litre Bunded Fuel Bowser
Used Agri-Tek 4000 Litre Bunded Fuel Bowser
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 4088866
YO624AX York, Μεγ. Βρετανία
3.974 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hendricks Goch Tankfahrzeug, Wassertank, Transporttank 17500 Liter
4
Hendricks Goch Tankfahrzeug, Wassertank, Transporttank 17500 Liter
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 4086314
48351 Everswinkel, Γερμανία
Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 17500.00 l, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Ελαστικά: 385/65 R22,5
6.681 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Feldbinder Gülle-Transport-Silo Interne Nr. 30501
13
Feldbinder Gülle-Transport-Silo Interne Nr. 30501
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 4083799
48268 Greven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ημερομηνία εγγραφής: 21.06.2006, Χωρητικότητα δοχείου: 30.00 l, Συνολικό βάρος: 34.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Ελαστικά: 385/65/22,5
26.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
ADR  2250 LITRE BUNDED FUEL BOWSER
4
ADR 2250 LITRE BUNDED FUEL BOWSER
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 4081731
ME186BL Maidstone, Μεγ. Βρετανία
1.419 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 WESTERN ABBI 950 LITRE BUNDED FUEL BOWSER
4
WESTERN ABBI 950 LITRE BUNDED FUEL BOWSER
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 4081725
ME186BL Maidstone, Μεγ. Βρετανία
1.987 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Joskin T2019071 - 2016  Winpac 14000L Tanker
5
Joskin T2019071 - 2016 Winpac 14000L Tanker
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 4081527
NG322LX Holbeach & Barnack, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2016
52.232 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Joskin T2019072 - 2014  Winpac 14000L Tanker
5
Joskin T2019072 - 2014 Winpac 14000L Tanker
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 4081526
NG322LX Holbeach & Barnack, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2014
39.742 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Major  1700 GALLON TANKER
4
Major 1700 GALLON TANKER
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 4080844
SN153RG Chippenham, Μεγ. Βρετανία
5.672 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 MISC-AG 2000l Fuel Bowser
4
MISC-AG 2000l Fuel Bowser
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 4070854
CM62RH Thaxted, Μεγ. Βρετανία
1.419 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 Hi-Spec Engineering 1600 GALL Tanker
Hi-Spec Engineering 1600 GALL Tanker
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 4069620
DE65HL Ashbourne, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2007
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
 Western 3000L Trailed Bowser
5
Western 3000L Trailed Bowser
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 4068898
CO105JG Sudbury, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
 Used Trailed Fuel Bowser
Used Trailed Fuel Bowser
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 4068873
YO624AX York, Μεγ. Βρετανία
908 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 Used Hillam 2500litre Bunded Fuel Bowser
Used Hillam 2500litre Bunded Fuel Bowser
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 4068870
YO624AX York, Μεγ. Βρετανία
2.498 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 Used Merrick Loggin 9000 Litre Fuel Bowser
Used Merrick Loggin 9000 Litre Fuel Bowser
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 4068865
YO624AX York, Μεγ. Βρετανία
6.529 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 Used 7000 litre Prime X Tanker
Used 7000 litre Prime X Tanker
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 4068723
YO624AX York, Μεγ. Βρετανία
2.839 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Honda Used 1000 Litre Fuel Bowser C/w  Engine
Honda Used 1000 Litre Fuel Bowser C/w Engine
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 4068683
YO624AX York, Μεγ. Βρετανία
1.124 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Feldbinder 18to Silonanhänger 31kubik 4Kammer
9
Feldbinder 18to Silonanhänger 31kubik 4Kammer
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 4064640
48599 Gronau-Epe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 11.02.1998, Χωρητικότητα δοχείου: 31000.00 l, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο
9.663 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 NEW BAILEY TWIN AXLE 2000L FUEL BOWSER
2
NEW BAILEY TWIN AXLE 2000L FUEL BOWSER
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 4062382
PE227LU Boston, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Fortschritt Tankwagen - Wasserwagen mit 10.000 Litern Tankvolumen
12
Fortschritt Tankwagen - Wasserwagen mit 10.000 Litern Tankvolumen
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 4006418
Bundesland Brandenburg, Γερμανία
Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 10000.00 l, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Ελαστικά: 365 / 80 R 20
3.990 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MERSCH Tankanhänger 12.900 Liter im Edelstahl V2A Faß- ehemaliger Milchtanker
11
MERSCH Tankanhänger 12.900 Liter im Edelstahl V2A Faß- ehemaliger Milchtanker
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 4006416
Bundesland Brandenburg, Γερμανία
Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 07.01.1976, Χωρητικότητα δοχείου: 12900.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Ελαστικά: 365 / 80 R 20
8.400 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 Cuba TractoMotor 15.000 lts
3
Cuba TractoMotor 15.000 lts
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 4005737
40447 NIEVA (SEGOVIA), Ισπανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Spitzer Pema
12
Spitzer Pema
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 3974474
307185 Gataia, Ρουμανία
Έτος κατασκευής: 2004
22.900 €

Δείτε αγγελία
Spitzer Siloanhänger Interne Nr. 4687
Βίντεο
11
Spitzer Siloanhänger Interne Nr. 4687
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 3932200
48268 Greven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1987, Ημερομηνία εγγραφής: 30.12.1987, Χωρητικότητα δοχείου: 28000.00 l, Ελαστικά: 385/65/22,5
5.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 40