Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Προαιρετικές επιλογές

Μεταχειρισμένα Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό

Αγοράστε μεταχειρισμένα Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Lag CISTERN 38 L BPW 4 CHAMBERS FUEL TANK LIKE NEW!
20
ΝΈΑ Lag CISTERN 38 L BPW 4 CHAMBERS FUEL TANK LIKE NEW!
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, jqt3662906
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2015, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2015
45.879 EUR
με 23% ΦΠΑ
37.300 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kirchoff Behälter Behälterwagen mit 2 Kirchoffbehältern
5
Kirchoff Behälter Behälterwagen mit 2 Kirchoffbehältern
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, jqt3637988
31535 Neustadt bei hannover, Γερμανία
Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Ελαστικά: 7,5-20
750 EUR

Δείτε αγγελία
Λοιπά Bailey 2000 Bowser
4
Bailey 2000 Bowser
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, jqt3634093
OX9 2NZ -, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2013
6.628 EUR
με 20% ΦΠΑ
5.523 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Bailey Fuel Bowser
4
Bailey Fuel Bowser
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, jqt3633923
OX9 2NZ -, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Armstrong & Holmes Water Bowser
4
Armstrong & Holmes Water Bowser
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, jqt3633465
LN3 4AE -, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Λοιπά Fuel Proof 1000ltr Bowser
4
Fuel Proof 1000ltr Bowser
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, jqt3634069
OX9 2NZ -, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2014
4.619 EUR
με 20% ΦΠΑ
3.849 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά WESTERN ABBI 950 LITRE BUNDED FUEL BOWSER
3
WESTERN ABBI 950 LITRE BUNDED FUEL BOWSER
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, jqt3629571
ME18 6BL -, Μεγ. Βρετανία
2.343 EUR
με 20% ΦΠΑ
1.953 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Bailey  Fuel Bowser
7
Bailey Fuel Bowser
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, jqt3633494
LN3 4AE -, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Λοιπά MISC-AG Spray Bowser 2500 Litre
4
MISC-AG Spray Bowser 2500 Litre
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, jqt3628710
CM6 2RH -, Μεγ. Βρετανία
1.674 EUR
με 20% ΦΠΑ
1.395 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Used 12500 litre Bunded Fuel Tank
Used 12500 litre Bunded Fuel Tank
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, jqt3658698
YO62 4AX -, Μεγ. Βρετανία
3.883 EUR
με 20% ΦΠΑ
3.236 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά 2012 MAJOR ADR 400GL(1800L) ADR TANDEM AXLE BUNDED TRAILED DIESEL BOWSER C/W ELECTRICS,PUMP AND FILLING HOSE
2012 MAJOR ADR 400GL(1800L) ADR TANDEM AXLE BUNDED TRAILED DIESEL BOWSER C/W ELECTRICS,PUMP AND FILLING HOSE
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, jqt3658920
OX14 3AY -, Μεγ. Βρετανία
3.147 EUR
με 20% ΦΠΑ
2.622 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Bailey Fuel Bowser
Bailey Fuel Bowser
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, jqt3633431
LN3 4AE -, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Λοιπά Used 1000 Litre Fuel Bowser C/w Honda Engine
Used 1000 Litre Fuel Bowser C/w Honda Engine
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, jqt3658528
YO62 4AX -, Μεγ. Βρετανία
1.326 EUR
με 20% ΦΠΑ
1.105 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Used Hillam 2500litre Bunded Fuel Bowser
Used Hillam 2500litre Bunded Fuel Bowser
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, jqt3658702
YO62 4AX -, Μεγ. Βρετανία
2.343 EUR
με 20% ΦΠΑ
1.953 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά NEW BAILEY TWIN AXLE 2000L FUEL BOWSER
NEW BAILEY TWIN AXLE 2000L FUEL BOWSER
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, jqt3658129
PE22 7LU -, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Λοιπά NEW BAILEY FUEL BOWSERS
NEW BAILEY FUEL BOWSERS
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, jqt3658031
PE22 7LU -, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
IFA W50L
5
IFA W50L
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, jqt3612739
93016 Vydrany, Σλοβακία
Χωρητικότητα δοχείου: 5000.00 l
780.000 EUR

Δείτε αγγελία
HLW Lebensmitteltankauflieger ( nr. 3863)
6
HLW Lebensmitteltankauflieger ( nr. 3863)
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, jqt3569413
35428 Langgöns, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ημερομηνία εγγραφής: 25.05.2007, Χωρητικότητα δοχείου: 26000.00 l
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Hendricks 38.000L Alu-Tankauflieger/Isoliert/5,5tLeer/Lift
17
Hendricks 38.000L Alu-Tankauflieger/Isoliert/5,5tLeer/Lift
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, jqt3521190
25917 Stadum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ημερομηνία εγγραφής: 01.08.2008
32.071 EUR
με 19% ΦΠΑ
26.950 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Diesel Bowser
7
Diesel Bowser
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, jqt3435983
OX9 2NT Milton Common, Thame, Μεγ. Βρετανία
1.395 EUR

Δείτε αγγελία
Major Industrial Tanker
11
Major Industrial Tanker
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, jqt3410624
OX9 2NT Milton Common, Thame, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2017
18.913 EUR

Δείτε αγγελία
Major 1150 Tanker
8
Major 1150 Tanker
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, jqt3410623
OX9 2NT Milton Common, Thame, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2017
8.870 EUR

Δείτε αγγελία
Major 1700 Tanker
6
Major 1700 Tanker
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, jqt3410622
OX9 2NT Milton Common, Thame, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2017
11.102 EUR

Δείτε αγγελία
Major 2000 Tanker
5
Major 2000 Tanker
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, jqt3410621
OX9 2NT Milton Common, Thame, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2017
13.334 EUR

Δείτε αγγελία
Kroll
10
Kroll
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, jqt3410008
18334 Eixen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 12000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h
7.735 EUR
με 19% ΦΠΑ
6.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 26