Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό

Αγοράστε μεταχειρισμένα Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Massey Ferguson Joskin Volvo
Güven GMS 2 SS
16
ΝΈΑ Güven GMS 2 SS
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 5142144 5142144
  24983 Handewitt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ημερομηνία εγγραφής: 01.02.2012, Χωρητικότητα δοχείου: 38000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Σασί: Τρίδυμο σασί, Ελαστικά: 385/65 R22,5
18.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Ipsam Water tank 4100 Ltr vacuum
4
Ipsam Water tank 4100 Ltr vacuum
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 5131180 5131180
  6903 PB Zevenaar, Ολλανδία
Χωρητικότητα δοχείου: 4100.00 l, Σασί: Δίκυκλa, Ελαστικά: 21.0/80 R20
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Sonstige 250 GALLON WATER BOWSER
5
Sonstige 250 GALLON WATER BOWSER
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 5121593 5121593
  LL16 5TA Denbighshire, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
FUEL TANK
5
FUEL TANK
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 5121532 5121532
  LL16 5TA Denbighshire, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Sonstige 500 GALLON FUEL BOWSER
5
Sonstige 500 GALLON FUEL BOWSER
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 5121513 5121513
  LL16 5TA Denbighshire, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
MAINWAY ENGINEERING 500G BUNDED FUEL BOWSER
5
MAINWAY ENGINEERING 500G BUNDED FUEL BOWSER
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 5121512 5121512
  LL16 5TA Denbighshire, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2000
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Sonstige 1000 GALLON WATER BOWSER
4
Sonstige 1000 GALLON WATER BOWSER
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 5121511 5121511
  LL16 5TA Denbighshire, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Sonstige 500 GALLON WATER BOWSER
4
Sonstige 500 GALLON WATER BOWSER
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 5121510 5121510
  LL16 5TA Denbighshire, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Jansky Lebensmitteltankanhänger  (Nr. 4371)
8
Jansky Lebensmitteltankanhänger (Nr. 4371)
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 5118207 5118207
  35428 Langgöns, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
MAFA/Schwarte (Nr. 4521)
8
MAFA/Schwarte (Nr. 4521)
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 5118205 5118205
  35428 Langgöns, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson Lebensmitteltankanhänger  (Nr. 4405)
8
Massey Ferguson Lebensmitteltankanhänger (Nr. 4405)
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 5118204 5118204
  35428 Langgöns, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
HLW (Nr. 4441)
8
HLW (Nr. 4441)
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 5118203 5118203
  35428 Langgöns, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson Tankanhänger 15.000 Liter - NEU LACKIERT(Nr. 4450)
8
Massey Ferguson Tankanhänger 15.000 Liter - NEU LACKIERT(Nr. 4450)
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 5118202 5118202
  35428 Langgöns, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Milcom (Nr. 4444)
8
Milcom (Nr. 4444)
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 5118201 5118201
  35428 Langgöns, Γερμανία
14.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MAFA/Schwarte Edelstahltankanhänger - 19.500 Liter(Nr. 4516)
8
MAFA/Schwarte Edelstahltankanhänger - 19.500 Liter(Nr. 4516)
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 5118199 5118199
  35428 Langgöns, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson Lebensmitteltankanhänger  19.500 Liter Volumen(Nr. 4528)
8
Massey Ferguson Lebensmitteltankanhänger 19.500 Liter Volumen(Nr. 4528)
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 5118198 5118198
  35428 Langgöns, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
MAFA/Schwarte Lebensmitteltankanhänger 14.000 Liter(Nr. 4455)
8
MAFA/Schwarte Lebensmitteltankanhänger 14.000 Liter(Nr. 4455)
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 5118197 5118197
  35428 Langgöns, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
ABO (Nr. 4520)
8
ABO (Nr. 4520)
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 5118196 5118196
  35428 Langgöns, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Sonstige Edelstahltankanhänger 13500 Liter - 1 Kammer(Nr. 4456)
8
Sonstige Edelstahltankanhänger 13500 Liter - 1 Kammer(Nr. 4456)
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 5118200 5118200
  35428 Langgöns, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Magyar Lebensmitteltankauflieger  (Nr. 4051)
8
Magyar Lebensmitteltankauflieger (Nr. 4051)
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 5118192 5118192
  35428 Langgöns, Γερμανία
19.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Jansky Edelstahltankaufbau  (Nr. 3981)
6
Jansky Edelstahltankaufbau (Nr. 3981)
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 5118195 5118195
  35428 Langgöns, Γερμανία
9.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige (Nr. 4006)
5
Sonstige (Nr. 4006)
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 5118191 5118191
  35428 Langgöns, Γερμανία
3.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
ABO (Nr. 4411)
8
ABO (Nr. 4411)
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 5118188 5118188
  35428 Langgöns, Γερμανία
13.250 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
OMT Gülleauflieger 40 m³ Alu Tank Gülle Zubringer Biogas Tankauflieger
13
OMT Gülleauflieger 40 m³ Alu Tank Gülle Zubringer Biogas Tankauflieger
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 5098797 5098797
  92271 Großschönbrunn (Freihung), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 40000.00 l, Συνολικό βάρος: 36800 kg, Σασί: Τρίδυμο σασί, Ελαστικά: 385/65 R 22.5
15.700 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl Neu! VFW 6200 Maxx Line
Βίντεο
20
Fliegl Neu! VFW 6200 Maxx Line
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 5056141 5056141
  6765 Csengele, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2019, Χωρητικότητα δοχείου: 6200.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 8000 kg, Σασί: Λοιπά, Ελαστικά: 550/60-22,5” 16 PR
9.700 €
εξ. 27% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 47