Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό

Αγοράστε μεταχειρισμένα Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
SEKA SANTI 4-Kammer 31 m³, CSF-Pumpe, MIETEN ?
20
SEKA SANTI 4-Kammer 31 m³, CSF-Pumpe, MIETEN ?
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 5287111 5287111
  35104 Lichtenfels, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ημερομηνία εγγραφής: 01.03.2013
28.900  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
OMT Gülleauflieger Güllezubringer
10
OMT Gülleauflieger Güllezubringer
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 5281865 5281865
  92271 Großschönbrunn (Freihung), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1983, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 39000.00 l, Συνολικό βάρος: 34000 kg, Σασί: Τρίδυμο σασί
11.900  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Kögel SANTI 3-Kammer 31 m³ Drucktank,Heizung,MIETEN ?
20
Kögel SANTI 3-Kammer 31 m³ Drucktank,Heizung,MIETEN ?
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 5270815 5270815
  35104 Lichtenfels, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ημερομηνία εγγραφής: 01.03.2019
69.900  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Sonstige Abbey 2250
Sonstige Abbey 2250
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 5270557 5270557
  SY7 9PJ Craven Arms, Shropshire, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2012
8.488  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
Sonstige Abbey 2250R
Sonstige Abbey 2250R
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 5270555 5270555
  SY7 9PJ Craven Arms, Shropshire, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2007
7.922  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
Vaia M31
4
Vaia M31
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 5263373 5263373
  41055 Montese, Ιταλία
Έτος κατασκευής: 2014
Δημοπρασία
Στείλτε email
Sonstige Kipp- Chassis m. V2A Edelstahl-Tank 29 m³
20
Sonstige Kipp- Chassis m. V2A Edelstahl-Tank 29 m³
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 5246439 5246439
  35104 Lichtenfels, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020
31.900  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
SKET ehm. DDR Tankanhänger
4
SKET ehm. DDR Tankanhänger
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 5240469 5240469
  16866 Vehlow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1974, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 2755.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Ελαστικά: 7.50-20
1.600  €
Στείλτε email
Mercedes Benz 1820
8
Mercedes Benz 1820
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 5225541 5225541
  16515 Oranienburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Ημερομηνία εγγραφής: 01.02.1998, Χωρητικότητα δοχείου: 11000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Συνολικό βάρος: 18000 kg
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Major 2200
11
Major 2200
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 5222397 5222397
  OX9 2NT Milton Common, Thame, Μεγ. Βρετανία
20.139  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
Kässbohrer V2A Edelstahl Gülle 30 m³, Leer 6200 Kg, MIETEN?
20
Kässbohrer V2A Edelstahl Gülle 30 m³, Leer 6200 Kg, MIETEN?
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 5213188 5213188
  35104 Lichtenfels, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020
78.900  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Kässbohrer 60 m³ Kipp Silo LEBENSMITTEL, MIETEN?
20
Kässbohrer 60 m³ Kipp Silo LEBENSMITTEL, MIETEN?
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 5213178 5213178
  35104 Lichtenfels, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.2018
52.900  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
MAINWAY 250 GALLON FUEL BOWSER
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 5207986 5207986
  LL16 5TA Denbighshire, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
MAFA/Schwarte 19.500 Liter Volumen(Nr. 4563)
9
MAFA/Schwarte 19.500 Liter Volumen(Nr. 4563)
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 5204761 5204761
  35428 Langgöns, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
HLW Edelstahltankanhänger - 15.000 Liter(Nr. 4569)
9
HLW Edelstahltankanhänger - 15.000 Liter(Nr. 4569)
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 5204759 5204759
  35428 Langgöns, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Sonstige Tandemanhänger 13.500 Liter - Edelstahl(Nr. 4482)
8
Sonstige Tandemanhänger 13.500 Liter - Edelstahl(Nr. 4482)
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 5204758 5204758
  35428 Langgöns, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
IVECO 170E18
4
IVECO 170E18
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 5183506 5183506
  LT45811 Kauno raj., Sausinės km., Λιθουανία
Έτος κατασκευής: 1993
12.500  €
εξ. 21% ΦΠΑ
Στείλτε email
Welgro 99WSL 23-16
4
Welgro 99WSL 23-16
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 5182160 5182160
  49632 Essen Oldb., Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Ημερομηνία εγγραφής: 08.02.2000, Συνολικό βάρος: 23000 kg, Σασί: Δίκυκλa
6.000  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Inofama Wassertank 2000l / Tractor tanker trailer/Бак для воды 2000 л/Tanque de líquidos para tractor/Przyczepa zbiornik na wodę
2
Inofama Wassertank 2000l / Tractor tanker trailer/Бак для воды 2000 л/Tanque de líquidos para tractor/Przyczepa zbiornik na wodę
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 5172914 5172914
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2020, Χωρητικότητα δοχείου: 2000.00 l
2.008  €
εξ. 23% ΦΠΑ
Στείλτε email
Inofama Wassertankanhänger 600 l/Tractor tanker trailer/Tanque de líquidos para tractor/Przyczepa zbiornik na wodę
3
Inofama Wassertankanhänger 600 l/Tractor tanker trailer/Tanque de líquidos para tractor/Przyczepa zbiornik na wodę
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 5172910 5172910
  15-879 Białystok, Πολωνία
Χωρητικότητα δοχείου: 600.00 l, Σασί: Δίκυκλa
829  €
Στείλτε email
Inofama Wassertank 5000 l/Stationary water/Бак для воды 5000 л/Tanque de líquidos estacionario/Cysterna stacjonarna
5
Inofama Wassertank 5000 l/Stationary water/Бак для воды 5000 л/Tanque de líquidos estacionario/Cysterna stacjonarna
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 5172907 5172907
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2020, Χωρητικότητα δοχείου: 5000.00 l
1.746  €
εξ. 23% ΦΠΑ
Στείλτε email
Burg
4
Burg
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 5153682 5153682
  21717 Fredenbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 17000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Συνολικό βάρος: 20000 kg, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Ελαστικά: 425/65R22,5
19.990  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
24,500L Stainless Steel Tanker
8
24,500L Stainless Steel Tanker
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 5144782 5144782
  Μεγ. Βρετανία
6.224  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
Ipsam Water tank 4100 Ltr vacuum
4
Ipsam Water tank 4100 Ltr vacuum
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 5131180 5131180
  6903 PB Zevenaar, Ολλανδία
Χωρητικότητα δοχείου: 4100.00 l, Σασί: Δίκυκλa, Ελαστικά: 21.0/80 R20
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Sonstige 250 GALLON WATER BOWSER
5
Sonstige 250 GALLON WATER BOWSER
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 5121593 5121593
  LL16 5TA Denbighshire, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 44