Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Προαιρετικές επιλογές

Μεταχειρισμένα Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό

Αγοράστε μεταχειρισμένα Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Other Mainline Fuel Bowser
5
ΝΈΑ Other Mainline Fuel Bowser
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 3936648
CO105JG Sudbury, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Feldbinder TSA 23.3-1
3
ΝΈΑ Feldbinder TSA 23.3-1
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 3936293
06886 Lutherstadt / Wittenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 29.10.2012, Χωρητικότητα δοχείου: 23000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Τρίδυμο σασί, Ελαστικά: 385/55R22.5
42.721 €
με 19% ΦΠΑ
35.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Cashels 400G
3
ΝΈΑ Cashels 400G
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 3935844
YO253QQ Foxholes, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Other Western 3000L Trailed Bowser
5
Other Western 3000L Trailed Bowser
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 3932332
CO105JG Sudbury, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Spitzer Siloanhänger
Βίντεο
11
Spitzer Siloanhänger
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 3932200
48268 Greven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1987, Ημερομηνία εγγραφής: 30.12.1987, Χωρητικότητα δοχείου: 28000.00 l, Ελαστικά: 385/65/22,5
6.545 €
με 19% ΦΠΑ
5.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Other WASTE OIL TANKS
3
Other WASTE OIL TANKS
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 3930465
PE227LU Boston, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Joskin T2019071 - 2016  Winpac 14000L Tanker
5
Joskin T2019071 - 2016 Winpac 14000L Tanker
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 3929345
NG322LX Holbeach & Barnack, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2016
62.679 €
με 20% ΦΠΑ
52.232 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Joskin T2019072 - 2014  Winpac 14000L Tanker
5
Joskin T2019072 - 2014 Winpac 14000L Tanker
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 3929343
NG322LX Holbeach & Barnack, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2014
47.690 €
με 20% ΦΠΑ
39.742 € καθαρά
Δείτε αγγελία
ADR  2250 LITRE BUNDED FUEL BOWSER
4
ADR 2250 LITRE BUNDED FUEL BOWSER
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 3927913
ME186BL Maidstone, Μεγ. Βρετανία
1.703 €
με 20% ΦΠΑ
1.419 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Other WESTERN ABBI 950 LITRE BUNDED FUEL BOWSER
4
Other WESTERN ABBI 950 LITRE BUNDED FUEL BOWSER
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 3927677
ME186BL Maidstone, Μεγ. Βρετανία
2.385 €
με 20% ΦΠΑ
1.987 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Other MISC-AG 2000l Fuel Bowser
4
Other MISC-AG 2000l Fuel Bowser
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 3920744
CM62RH Thaxted, Μεγ. Βρετανία
2.248 €
με 20% ΦΠΑ
1.874 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Turbo Hoet/Magyar Lebensmitteltankauflieger ( Nr.4051)
6
Turbo Hoet/Magyar Lebensmitteltankauflieger ( Nr.4051)
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 3919494
35428 Langgöns, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ημερομηνία εγγραφής: 21.09.2005, Χωρητικότητα δοχείου: 30000.00 l
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Magyar 30.000 Ltr. Edelstahl-Tankauflieger (Nr.4050)
13
Magyar 30.000 Ltr. Edelstahl-Tankauflieger (Nr.4050)
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 3919471
35428 Langgöns, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ημερομηνία εγγραφής: 03.10.2007, Χωρητικότητα δοχείου: 30000.00 l
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Λοιπά CISTERN BC-LDS NCP-33 4 COMPARTMENTS FUEL TANK
20
CISTERN BC-LDS NCP-33 4 COMPARTMENTS FUEL TANK
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 3918750
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2015, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2015
43.419 €
με 23% ΦΠΑ
35.300 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Other Used Hillam 2500litre Bunded Fuel Bowser
Other Used Hillam 2500litre Bunded Fuel Bowser
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 3918533
YO624AX York, Μεγ. Βρετανία
4.020 €
με 20% ΦΠΑ
3.350 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Other Used Merrick Loggin 9000 Litre Fuel Bowser
Other Used Merrick Loggin 9000 Litre Fuel Bowser
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 3918527
YO624AX York, Μεγ. Βρετανία
7.835 €
με 20% ΦΠΑ
6.529 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Other Used 7000 litre Prime X Tanker
Other Used 7000 litre Prime X Tanker
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 3918372
YO624AX York, Μεγ. Βρετανία
3.406 €
με 20% ΦΠΑ
2.839 € καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere Used 2104 Terragator C/w 2250 Gallon Tanker
John Deere Used 2104 Terragator C/w 2250 Gallon Tanker
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 3918350
YO624AX York, Μεγ. Βρετανία
26.570 €
με 20% ΦΠΑ
22.142 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Honda Used 1000 Litre Fuel Bowser C/w  Engine
Honda Used 1000 Litre Fuel Bowser C/w Engine
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 3918313
YO624AX York, Μεγ. Βρετανία
1.349 €
με 20% ΦΠΑ
1.124 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Spitzer Tankanhänger/Silo Anhänger
13
Spitzer Tankanhänger/Silo Anhänger
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 3914098
92271 Großschönbrunn (Freihung), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1987, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 27.04.1987, Χωρητικότητα δοχείου: 30000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Ελαστικά: 385/65R22.5
9.401 €
με 19% ΦΠΑ
7.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Other KORONKA 9500 LTR BOWSER 11009484
3
Other KORONKA 9500 LTR BOWSER 11009484
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 3906895
CV350EP Warwick, Μεγ. Βρετανία
10.424 €
με 20% ΦΠΑ
8.686 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Wabco Wabco tank trailer volledig RVS
14
Wabco Wabco tank trailer volledig RVS
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 3906682
7833Da Nieuw-amsterdam, Ολλανδία
Μέγιστη ταχύτητα: 100 km/h, Λοιπά
9.983 €
με 21% ΦΠΑ
8.250 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Diesel oil Reservoir mobile 425L Diesel Oil/MOBILE TANK 450l/Tanque 450
2
Diesel oil Reservoir mobile 425L Diesel Oil/MOBILE TANK 450l/Tanque 450
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 3905676
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Χωρητικότητα δοχείου: 425.00 l
654 €

Δείτε αγγελία
Diesel Oil Réservoir 2500l ON/Stationery tank ON/Tanque estacionario
3
Diesel Oil Réservoir 2500l ON/Stationery tank ON/Tanque estacionario
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 3905656
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Χωρητικότητα δοχείου: 2500.00 l
1.689 €

Δείτε αγγελία
Other Hi-Spec Engineering 1600 GALL Tanker
Other Hi-Spec Engineering 1600 GALL Tanker
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 3905159
DE65HL Ashbourne, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2007
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 45