Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Προαιρετικές επιλογές

Μεταχειρισμένα Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό

Αγοράστε μεταχειρισμένα Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Renault Joskin Volvo
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Laumetris Tankanhänger PTL - 6V/Цистерна-полуприцеп/cysterna
3
Laumetris Tankanhänger PTL - 6V/Цистерна-полуприцеп/cysterna
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 4892556 4892556
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Υδραυλικά φρένα, Ημερομηνία εγγραφής: 11.09.2019, Χωρητικότητα δοχείου: 6000.00 l, Συνολικό βάρος: 10.65 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 520/50-17
10.679,98 €
logo
Δείτε αγγελία
Feldbinder EUT 34.3 / Silo / Alu Aufbau / 34m³
11
Feldbinder EUT 34.3 / Silo / Alu Aufbau / 34m³
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 4868897 4868897
  77694 Kehl - Neumühl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 18.05.1992, Χωρητικότητα δοχείου: 34000.00 l, Συνολικό βάρος: 34000.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Σασί: Τρίδυμο σασί, Ελαστικά: 385/65R22,5
10.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kässbohrer SSL35 Eutersilo 35 cbm für Kalk, Zement, etc., LIFTACHSE, 3x Domdeckel, Heckauslass mit Beschleunigerdüse
15
Kässbohrer SSL35 Eutersilo 35 cbm für Kalk, Zement, etc., LIFTACHSE, 3x Domdeckel, Heckauslass mit Beschleunigerdüse
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 4630467 4630467
  35104 Lichtenfels, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 01.03.2018, Χωρητικότητα δοχείου: 35000.00 l, Συνολικό βάρος: 39.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 90 km/h, Σασί: Τρίδυμο σασί, Ελαστικά: 385/65 R 22.5
41.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
ενοικίαση από 1.199,00 €
ανά μήνα
Δείτε αγγελία
Laumetris Wassertank PTL - 20V/Tank semitrailers/Цистерна полуприцеп/Cysterna
3
Laumetris Wassertank PTL - 20V/Tank semitrailers/Цистерна полуприцеп/Cysterna
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 4892553 4892553
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Υδραυλικά φρένα, Χωρητικότητα δοχείου: 20000.00 l, Συνολικό βάρος: 24.75 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ελαστικά: 560/60R22.5
29.054,14 €
logo
Δείτε αγγελία
VEB
4
VEB
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 4749139 4749139
  39264 Gehrden, Γερμανία
Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 3000.00 l, Συνολικό βάρος: 5.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο
800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Spülfass
12
Spülfass
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 4484723 4484723
  31595 Steyerberg, Γερμανία
Χωρητικότητα δοχείου: 6000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Σασί: Δίκυκλa, Ελαστικά: 12.5/80-18
798,32 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl VFW 6200 Maxx Line, Vakuumfass, einachsig, 6200 Liter
20
Fliegl VFW 6200 Maxx Line, Vakuumfass, einachsig, 6200 Liter
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 4891138 4891138
  6765 Csengele, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2019, Χωρητικότητα δοχείου: 6200.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ελαστικά: 550/60-22,5” 16 PR
10.500 €
χωρίς 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
INOFAMA Wassertankanhänger  600 l/Tractor tanker trailer/Tanque de líquidos para tractor/Przyczepa zbiornik na wodę
3
INOFAMA Wassertankanhänger 600 l/Tractor tanker trailer/Tanque de líquidos para tractor/Przyczepa zbiornik na wodę
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 4822826 4822826
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Χωρητικότητα δοχείου: 600.00 l, Σασί: Δίκυκλa, Ελαστικά: 155/70R13 60/100 4M12
849,80 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Breining Breining S-Tank 5000 Z Anspritzgerät Tankwagen
7
Breining Breining S-Tank 5000 Z Anspritzgerät Tankwagen
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 4810166 4810166
  27432 Bremervörde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1979, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 01.08.1979, Συνολικό βάρος: 8000.00 t, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο
2.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kässbohrer STN
10
Kässbohrer STN
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 4632669 4632669
  47574 Goch, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 30.00 l, Συνολικό βάρος: 35.50 t, Ελαστικά: 385/65 R 22,5 auf Stahlfelgen
76.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Jansky HW 18 E
12
Jansky HW 18 E
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 4515826 4515826
  32839 Steinheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991, Χωρητικότητα δοχείου: 11000.00 l, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Ελαστικά: 385/65 R 22.5
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kässbohrer Cysterna / naczepa
7
Kässbohrer Cysterna / naczepa
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 3699971 3699971
  66-620 Gubin, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1993, Ημερομηνία εγγραφής: 02.04.1993, Χωρητικότητα δοχείου: 37500.00 l, Σασί: Λοιπά
7.349,66 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kroll
10
Kroll
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 3410008 3410008
  18334 Eixen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 12000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h
8.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Köhler BAL 18/4/30
4
Köhler BAL 18/4/30
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 4873517 4873517
  41751 Viersen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 01.06.1988, Χωρητικότητα δοχείου: 30000.00 l, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Ελαστικά: 385/65 R22,5
8.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
INOFAMA Wassertank 5000 l/Stationary water/Tanque de líquidos estacionario/Cysterna stacjonarna
5
INOFAMA Wassertank 5000 l/Stationary water/Tanque de líquidos estacionario/Cysterna stacjonarna
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 4823051 4823051
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Χωρητικότητα δοχείου: 5000.00 l, Σασί: Λοιπά
1.825,93 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
IFA - Fortschritt Tankauflieger mit Dollyachse
9
IFA - Fortschritt Tankauflieger mit Dollyachse
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 4833654 4833654
  06712 Salsitz, Γερμανία
Αερόφρενο, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Ελαστικά: 10.00-20
3.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
INOFAMA Tractor tanker trailer 2000 l/Tanque de líquidos para tractor/Przyczepa zbiornik na wodę
2
INOFAMA Tractor tanker trailer 2000 l/Tanque de líquidos para tractor/Przyczepa zbiornik na wodę
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 4822993 4822993
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Χωρητικότητα δοχείου: 2000.00 l, Σασί: Δίκυκλa, Ελαστικά: 10/75x15,3 PRO10 120 A8
2.101,54 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Deso Öltank /Diesel tank/Zbiornik DESO 5000 l
7
Deso Öltank /Diesel tank/Zbiornik DESO 5000 l
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 4113291 4113291
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Χωρητικότητα δοχείου: 5000.00 l
1.952,25 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
 JPM Fuel Bowser
3
JPM Fuel Bowser
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 4700124 4700124
  SN15 3QX Wiltshire, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Loheac Loacier 31/1 P.Ch
3
Loheac Loacier 31/1 P.Ch
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 4877186 4877186
  01120 Dagneux, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1987
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Renault Kerax 370
4
Renault Kerax 370
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 4877184 4877184
  01120 Dagneux, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2002
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
OKT TRAILER PS121.21.42A
4
OKT TRAILER PS121.21.42A
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 4877173 4877173
  31752 Krakow, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Renault 320DXi
4
Renault 320DXi
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 4877177 4877177
  31752 Krakow, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2009
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
 SOLEC KUJAWSKI N-166
4
SOLEC KUJAWSKI N-166
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 4845112 4845112
  76-220 GŁÓWCZYCE, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1983
3.146,57 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Major 2400 LGP Tanker
9
Major 2400 LGP Tanker
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 4754833 4754833
  OX9 2NT Milton Common, Thame, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2019
16.544,56 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 32