Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Προαιρετικές επιλογές

Μεταχειρισμένα Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό

Αγοράστε μεταχειρισμένα Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Lochmann RC60
5
ΝΈΑ Lochmann RC60
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 4580400
  4181 Nádudvar, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2009
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Joskin modulo 2 12000 MEB
2
ΝΈΑ Joskin modulo 2 12000 MEB
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 4580392
  4181 Nádudvar, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2013
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Joskin Modulo 2 18.000l
4
ΝΈΑ Joskin Modulo 2 18.000l
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 4580378
  4181 Nádudvar, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2013
26.067,33 €
χωρίς 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Köhler Siloanhänger mit Kompressor 5/1997 Tüv 8/2020 40 km/H Zulass
12
Köhler Siloanhänger mit Kompressor 5/1997 Tüv 8/2020 40 km/H Zulass
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 4578236
  48599 Gronau-Epe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 18.08.1997, Χωρητικότητα δοχείου: 20000.00 l, Συνολικό βάρος: 13.50 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 365/80R20
9.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Feldbinder EUT 31.3  Gülle
6
Feldbinder EUT 31.3 Gülle
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 4568985
  17268 Boitzenburger Land, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 24.08.2006, Χωρητικότητα δοχείου: 31000.00 l, Συνολικό βάρος: 34.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Τρίδυμο σασί, Ελαστικά: 385/65R22.5
20.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Köhler  Köhler B16/3
16
Köhler Köhler B16/3
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 4554161
  19348 Perleberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1978, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 31.03.1978, Χωρητικότητα δοχείου: 19500.00 l, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Ελαστικά: 365/80 R20
1.950 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
VANHOOL 32.000L Lebensmittel/Isoliert/V2A/Heizung/ZIP
20
VANHOOL 32.000L Lebensmittel/Isoliert/V2A/Heizung/ZIP
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 4543842
  25917 Stadum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ημερομηνία εγγραφής: 01.02.2008, Συνολικό βάρος: 36000.00 t
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Fraser 1500G VACCI TANK
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 4543387
  TF12 5BB Shropshire, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Jansky HW 18 E
12
Jansky HW 18 E
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 4515826
  33165 Lichtenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991, Χωρητικότητα δοχείου: 11000.00 l, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Ελαστικά: 385/65 R 22.5
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Spülfass
12
Spülfass
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 4484723
  31595 Steyerberg, Γερμανία
Χωρητικότητα δοχείου: 6000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Δίκυκλa, Ελαστικά: 12.5/80-18
798,32 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Major 1150
5
Major 1150
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 4461933
  OX9 2NT Milton Common, Thame, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2017
8.020,77 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rock RED  2000 TANKER
Rock RED 2000 TANKER
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 4393581
  DE65HL Ashbourne, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 Hi-Spec Engineering 1600 GALL Tanker
Hi-Spec Engineering 1600 GALL Tanker
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 4393384
  DE65HL Ashbourne, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2007
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 JPM Fuel Bowser
3
JPM Fuel Bowser
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 4381743
  SN15 3QX Wiltshire, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Major 1700 Tanker
10
Major 1700 Tanker
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 4206110
  OX9 2NT Milton Common, Thame, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2019
11.482,98 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Major 2400 LGP Tanker
9
Major 2400 LGP Tanker
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 4206108
  OX9 2NT Milton Common, Thame, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2019
17.022,50 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 3 assige waterwagen #4399
14
John Deere 3 assige waterwagen #4399
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 4151917
  3299 XG Maasdam, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Deso Öltank /Diesel tank/Zbiornik DESO 2500
2
Deso Öltank /Diesel tank/Zbiornik DESO 2500
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 4113355
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Χωρητικότητα δοχείου: 2500.00 l, Λοιπά
1.868,85 €
logo
Δείτε αγγελία
Deso Öltank /Diesel tank/Zbiornik DESO 5000 l
7
Deso Öltank /Diesel tank/Zbiornik DESO 5000 l
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 4113291
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Χωρητικότητα δοχείου: 5000.00 l
1.985,66 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Diesel Oil Stationärer Tank 2500l ON
3
Diesel Oil Stationärer Tank 2500l ON
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 4113275
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Χωρητικότητα δοχείου: 2500.00 l
1.658,61 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Diesel oil Mobil-Tank mit Wellenbrecher 450l/
2
Diesel oil Mobil-Tank mit Wellenbrecher 450l/
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 4112377
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Χωρητικότητα δοχείου: 425.00 l
642,42 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Spitzer Pema
12
Spitzer Pema
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 3974474
  307185 Gataia, Ρουμανία
Έτος κατασκευής: 2004
18.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kässbohrer Cysterna / naczepa
7
Kässbohrer Cysterna / naczepa
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 3699971
  66-620 Gubin, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1993, Ημερομηνία εγγραφής: 02.04.1993, Χωρητικότητα δοχείου: 37500.00 l, Λοιπά
7.475,41 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Major Industrial Tanker
10
Major Industrial Tanker
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 3410624
  OX9 2NT Milton Common, Thame, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2019
19.561,45 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kroll
10
Kroll
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, 3410008
  18334 Eixen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 12000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h
8.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 25
1