Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Προαιρετικές επιλογές

Μεταχειρισμένα Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό

Αγοράστε μεταχειρισμένα Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Annaburger
5
Annaburger
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, jqt3721361
04626 Jonaswalde, Γερμανία
Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 2700.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο
1.701 €
με 19% ΦΠΑ
1.429 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Schwarte  Lebensmitteltankauflieger( Nr.3911)+ Option mit DollyAchse
6
Schwarte Lebensmitteltankauflieger( Nr.3911)+ Option mit DollyAchse
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, jqt3684731
35428 Langgöns, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991, Ημερομηνία εγγραφής: 04.06.1991, Χωρητικότητα δοχείου: 16.20 l, Δίκυκλa
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kässbohrer Cysterna / naczepa
7
Kässbohrer Cysterna / naczepa
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, jqt3699971
66-620 Gubin, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1993, Ημερομηνία εγγραφής: 10.11.1993, Χωρητικότητα δοχείου: 37500.00 l, Λοιπά
8.777 €
με 23% ΦΠΑ
7.135 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Annaburger
5
Annaburger
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, jqt3721361
04626 Jonaswalde, Γερμανία
Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 2700.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο
1.701 €
με 19% ΦΠΑ
1.429 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Jansky Lebensmitteltankanhänger
7
ΝΈΑ Jansky Lebensmitteltankanhänger
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, jqt3772528
35428 Langgöns, Γερμανία
Ημερομηνία εγγραφής: 14.05.2007, Χωρητικότητα δοχείου: 15000.00 l, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Magyar Lebensmitteltankauflieger
7
ΝΈΑ Magyar Lebensmitteltankauflieger
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, jqt3772508
35428 Langgöns, Γερμανία
Ημερομηνία εγγραφής: 30.12.1991, Χωρητικότητα δοχείου: 27300.00 l
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
VM Tarm Lebensmitteltankauflieger
6
ΝΈΑ VM Tarm Lebensmitteltankauflieger
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, jqt3772461
35428 Langgöns, Γερμανία
Ημερομηνία εγγραφής: 25.03.1983, Χωρητικότητα δοχείου: 27000.00 l
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Spitzer SA1623 GAL 2-Kammer
15
Spitzer SA1623 GAL 2-Kammer
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, jqt3403586
89290 Buch, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1976, Αερόφρενο, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Ελαστικά: 385/65R22.5
3.570 €
με 19% ΦΠΑ
3.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kroll
10
Kroll
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, jqt3410008
18334 Eixen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 12000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h
7.735 €
με 19% ΦΠΑ
6.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
MAN 19.403 FLC
4
ΝΈΑ MAN 19.403 FLC
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, jqt3772481
35428 Langgöns, Γερμανία
Ημερομηνία εγγραφής: 10.12.1998, Χωρητικότητα δοχείου: 12500.00 l
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Wiese Optitwin
7
Wiese Optitwin
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, jqt3709310
26683 Saterland-Scharrel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 25000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Τρίδυμο σασί, Ελαστικά: 385/65R22.5
89.250 €
με 19% ΦΠΑ
75.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
BRIAB-RICKARDSSON TF3-25KA
5
BRIAB-RICKARDSSON TF3-25KA
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, jqt3679700
75031 Eppingen, Γερμανία
Αερόφρενο, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο
4.998 €
με 19% ΦΠΑ
4.200 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Volvo FE 320 WUKO WASHING UNCLOGGING SEWAGE  355 mth
20
Volvo FE 320 WUKO WASHING UNCLOGGING SEWAGE 355 mth
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, jqt3691441
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2010, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2010
72.570 €
με 23% ΦΠΑ
59.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
HLW 3 Achser Lebensmitteltankanhänger(Nr. 3914)
6
HLW 3 Achser Lebensmitteltankanhänger(Nr. 3914)
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, jqt3684706
35428 Langgöns, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Χωρητικότητα δοχείου: 22000.00 l
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Schrader 33 m³ Lebensmittel V2A/Heizung/ZIP/Miete
20
Schrader 33 m³ Lebensmittel V2A/Heizung/ZIP/Miete
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, jqt3662722
25917 Stadum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ημερομηνία εγγραφής: 01.06.2006
43.971 €
με 19% ΦΠΑ
36.950 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά WUKO SC12 12M3 water tank
9
WUKO SC12 12M3 water tank
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, jqt3678535
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2017
23.247 €
με 23% ΦΠΑ
18.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Uraca P3-45 high pressure three-way water pump
8
Uraca P3-45 high pressure three-way water pump
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, jqt3678532
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2017
11.685 €
με 23% ΦΠΑ
9.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Major  LGP 2600 GALLON VACUUM TANKER
4
Major LGP 2600 GALLON VACUUM TANKER
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, jqt3756319
ME186BL Maidstone, Μεγ. Βρετανία
23.096 €
με 20% ΦΠΑ
19.246 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Major  2200 GALLON VACUUM TANKER
4
Major 2200 GALLON VACUUM TANKER
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, jqt3756294
ME186BL Maidstone, Μεγ. Βρετανία
17.645 €
με 20% ΦΠΑ
14.705 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Other FLEMING ST2000 VACUUM TANKER
4
Other FLEMING ST2000 VACUUM TANKER
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, jqt3756290
ME186BL Maidstone, Μεγ. Βρετανία
13.285 €
με 20% ΦΠΑ
11.071 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Other MAJOR TANDEM 3500 GALLON VACUUM TANKER
4
Other MAJOR TANDEM 3500 GALLON VACUUM TANKER
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, jqt3756272
ME186BL Maidstone, Μεγ. Βρετανία
35.359 €
με 20% ΦΠΑ
29.466 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Major  LPG 2600 VACUUM TANKER
4
Major LPG 2600 VACUUM TANKER
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, jqt3756416
ME186BL Maidstone, Μεγ. Βρετανία
18.054 €
με 20% ΦΠΑ
15.045 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Major NEW  1150 GALLON VACUUM TANKER
4
Major NEW 1150 GALLON VACUUM TANKER
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, jqt3756385
ME186BL Maidstone, Μεγ. Βρετανία
8.107 €
με 20% ΦΠΑ
6.756 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Other MAJOR TANDEM 3500 GALLON VACUUM TANKER
4
Other MAJOR TANDEM 3500 GALLON VACUUM TANKER
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, jqt3756350
ME186BL Maidstone, Μεγ. Βρετανία
32.634 €
με 20% ΦΠΑ
27.195 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Major Industrial Tanker
11
Major Industrial Tanker
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, jqt3410624
OX9 2NT Milton Common, Thame, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2017
23.096 €
με 20% ΦΠΑ
19.246 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Major 1150 Tanker
8
Major 1150 Tanker
Βυτιοφόρα φορτηγά/φορτηγά σιλό, jqt3410623
OX9 2NT Milton Common, Thame, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2017
10.833 €
με 20% ΦΠΑ
9.027 € καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 38