Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Επίπεδη ρυμούλκα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Επίπεδη ρυμούλκα

Αγοράστε μεταχειρισμένα Επίπεδη ρυμούλκα στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Agrarprofi LLTM
11
Agrarprofi LLTM
Επίπεδη ρυμούλκα, jgt3218438
5741 Neukirchen am GRV, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2016, Ράμπες, Αερόφρενο, Υδραυλικά φρένα, Ωφέλιμο φορτίο: 24.00 t, Συνολικό βάρος: 28.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Τρίδυμο σασί
21.000 EUR

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
UNIA hydr. absenkbarer Transportplattformwagen, NEU
20
UNIA hydr. absenkbarer Transportplattformwagen, NEU
Επίπεδη ρυμούλκα, jgt1234906
49847 Itterbeck, Γερμανία
Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 8.15 t, Ωφέλιμο φορτίο: 6.10 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίκυκλa, Ελαστικά: 12.5/80 - 15.3
10.234 EUR
με 19% ΦΠΑ
8.600 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Pronar Tieflader RC 2100/2, NEU, sofort ab Lager
20
Pronar Tieflader RC 2100/2, NEU, sofort ab Lager
Επίπεδη ρυμούλκα, jgt3474073
49847 Itterbeck, Γερμανία
Αερόφρενο, Ράμπες, Ωφέλιμο φορτίο: 14.90 t, Συνολικό βάρος: 19.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 215/75 R 17.5
18.671 EUR
με 19% ΦΠΑ
15.690 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Pronar Tieflader RC 2100, NEU
20
Pronar Tieflader RC 2100, NEU
Επίπεδη ρυμούλκα, jgt1746440
49847 Itterbeck, Γερμανία
Αερόφρενο, Ράμπες, Συνολικό βάρος: 19.00 t, Ωφέλιμο φορτίο: 14.70 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 215/75 R 17,5
21.610 EUR
με 19% ΦΠΑ
18.160 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Bremer Maschinenbau TP 600
8
Bremer Maschinenbau TP 600
Επίπεδη ρυμούλκα, jgt3612656
44309 Dortmund, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Άξονας διεύθυνσης, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 20.05.2017, Ωφέλιμο φορτίο: 6.20 t, Συνολικό βάρος: 8.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ελαστικά: 11.5-80-15
17.000 EUR
με 19% ΦΠΑ
14.286 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Hapert H2000
4
Hapert H2000
Επίπεδη ρυμούλκα, jgt3663317
9723 TW Groningen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2003, Ημερομηνία εγγραφής: 18.02.2003, Συνολικό βάρος: 2.00 t, Δίδυμο σασί
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Verdonk VA-MA-SWZ
4
Verdonk VA-MA-SWZ
Επίπεδη ρυμούλκα, jgt3663318
9723 TW Groningen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2007, Ημερομηνία εγγραφής: 29.05.2007, Συνολικό βάρος: 3.50 t
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Hapert H2700
5
Hapert H2700
Επίπεδη ρυμούλκα, jgt3663316
9723 TW Groningen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2004, Ημερομηνία εγγραφής: 05.03.2004, Συνολικό βάρος: 2.70 t, Δίδυμο σασί
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
HRD 3 AXLE EXTENDABLE LOW LOADER PLATFORM SPTM3N
20
HRD 3 AXLE EXTENDABLE LOW LOADER PLATFORM SPTM3N
Επίπεδη ρυμούλκα, jgt3662844
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2009, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2009, Ωφέλιμο φορτίο: 34380.00 t, Συνολικό βάρος: 42000.00 t
25.461 EUR
με 23% ΦΠΑ
20.700 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
HRD 3 AXLE EXTENDABLE LOW LOADER PLATFORM SPTM3N
19
HRD 3 AXLE EXTENDABLE LOW LOADER PLATFORM SPTM3N
Επίπεδη ρυμούλκα, jgt3662834
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2009, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2009, Ωφέλιμο φορτίο: 34380.00 t, Συνολικό βάρος: 42000.00 t
25.707 EUR
με 23% ΦΠΑ
20.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
HRD 3 AXLE EXTENDABLE LOW LOADER 10 UNITS AVAILABLE!
8
HRD 3 AXLE EXTENDABLE LOW LOADER 10 UNITS AVAILABLE!
Επίπεδη ρυμούλκα, jgt3662832
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2009, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2009, Ωφέλιμο φορτίο: 34380.00 t, Συνολικό βάρος: 42000.00 t
25.707 EUR
με 23% ΦΠΑ
20.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Faymonville 3 AXLE EXTENDABLE LOW LOADER MAX TRAILER
9
Faymonville 3 AXLE EXTENDABLE LOW LOADER MAX TRAILER
Επίπεδη ρυμούλκα, jgt3662818
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2015, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2015, Ωφέλιμο φορτίο: 38750.00 t, Συνολικό βάρος: 48000.00 t
46.371 EUR
με 23% ΦΠΑ
37.700 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά 4 AXLE LOW LOADER BODEX NNJ4 NEW NOT USED!!
20
4 AXLE LOW LOADER BODEX NNJ4 NEW NOT USED!!
Επίπεδη ρυμούλκα, jgt3662757
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2016, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2016
41.451 EUR
με 23% ΦΠΑ
33.700 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά 4 AXLE EXTENDABLE LOW LOADER POLKON NT 166/1
20
4 AXLE EXTENDABLE LOW LOADER POLKON NT 166/1
Επίπεδη ρυμούλκα, jgt3662756
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2009, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2009, Ωφέλιμο φορτίο: 39650.00 t, Συνολικό βάρος: 52000.00 t
38.622 EUR
με 23% ΦΠΑ
31.400 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά 3 AXLE EXTENDABLE LOW LOADER STOKOTA S3U.N1-02
8
3 AXLE EXTENDABLE LOW LOADER STOKOTA S3U.N1-02
Επίπεδη ρυμούλκα, jgt3662752
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2008, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2008, Ωφέλιμο φορτίο: 38200.00 t, Συνολικό βάρος: 48000.00 t
33.825 EUR
με 23% ΦΠΑ
27.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Humbaur HKT132515S
Επίπεδη ρυμούλκα, jgt3662252
49716 Meppen, Γερμανία
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Humbaur HKT132515S
Επίπεδη ρυμούλκα, jgt3662251
49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Humbaur HKT132515S
Επίπεδη ρυμούλκα, jgt3662250
49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Humbaur HA202513
Επίπεδη ρυμούλκα, jgt3662249
49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Humbaur HA132513
Επίπεδη ρυμούλκα, jgt3662248
49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Menke Tandemachs Plateau / Tieflader Anhänger
8
Menke Tandemachs Plateau / Tieflader Anhänger
Επίπεδη ρυμούλκα, jgt3662076
3800 Göpfritz/Wild, Αυστρία
Συνολικό βάρος: 12000.00 t
7.080 EUR
με 20% ΦΠΑ
5.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Landbouwwagen 3 asser
9
Landbouwwagen 3 asser
Επίπεδη ρυμούλκα, jgt3661546
4161 JX Heukelum, Ολλανδία
7.865 EUR
με 21% ΦΠΑ
6.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Nooteboom 3 assige semi dieplader
13
Nooteboom 3 assige semi dieplader
Επίπεδη ρυμούλκα, jgt3652298
8105 AR Luttenberg, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1991
18.150 EUR
με 21% ΦΠΑ
15.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Pronar RC 2100-2
4
Pronar RC 2100-2
Επίπεδη ρυμούλκα, jgt3648898
9631 Allerborn, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 2017, Ωφέλιμο φορτίο: 14.90 t, Συνολικό βάρος: 19.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 215/75 R 17.5
18.129 EUR
με 17% ΦΠΑ
15.495 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Nooteboom 3 assige semi dieplader
6
Nooteboom 3 assige semi dieplader
Επίπεδη ρυμούλκα, jgt3644384
6741 JN Lunteren, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1991, Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
gheysen&verpoort  oprijwagen
8
gheysen&verpoort oprijwagen
Επίπεδη ρυμούλκα, jgt3638103
5527JS Hapert, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1997, Αερόφρενο, Μέγιστη ταχύτητα: 90 km/h
10.588 EUR
με 21% ΦΠΑ
8.750 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Treuenbrietzen  Treuenbrietzen TL7
7
Treuenbrietzen Treuenbrietzen TL7
Επίπεδη ρυμούλκα, jgt3627301
29476 Gusborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1962, Αερόφρενο, Ράμπες, Ημερομηνία εγγραφής: 06.03.1962, Συνολικό βάρος: 10.95 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο
6.000 EUR

Δείτε αγγελία
Λοιπά 1972 SINGLE AXLE LOW LOADER TRAILER
4
1972 SINGLE AXLE LOW LOADER TRAILER
Επίπεδη ρυμούλκα, jgt3658290
SG8 8LZ -, Μεγ. Βρετανία
2.611 EUR
με 20% ΦΠΑ
2.176 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Billy Goat TR1101H Truck Loader Vacuum
4
Billy Goat TR1101H Truck Loader Vacuum
Επίπεδη ρυμούλκα, jgt3634156
OX9 2NZ -, Μεγ. Βρετανία
2.002 EUR
με 20% ΦΠΑ
1.668 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kubota Messersi TCH-2500
4
Kubota Messersi TCH-2500
Επίπεδη ρυμούλκα, jgt3633922
OX9 2NZ -, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 125