Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Επίπεδη ρυμούλκα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Επίπεδη ρυμούλκα

Αγοράστε μεταχειρισμένα Επίπεδη ρυμούλκα στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Demmler Pronar Horsch Krone Bema Iveco
Invepe Trailer
20
ΝΈΑ Invepe Trailer
Επίπεδη ρυμούλκα, 5203180 5203180
  2030 Antwerpen, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2016, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.2016, Ωφέλιμο φορτίο: 60000000.00 t, Συνολικό βάρος: 10000 kg, Σασί: Τρίδυμο σασί
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Nooteboom OSD-48-03/L
20
ΝΈΑ Nooteboom OSD-48-03/L
Επίπεδη ρυμούλκα, 5203058 5203058
  8316 GB Marknesse, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2002, Συνολικό βάρος: 45000 kg, Σασί: Τρίδυμο σασί
25.000 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Bremer Maschinenbau TP 500
6
Bremer Maschinenbau TP 500
Επίπεδη ρυμούλκα, 5200939 5200939
  31249 Hohenhameln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 03.10.2019, Ωφέλιμο φορτίο: 6.45 t, Κενό βάρους: 1.78 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 8350 kg, Σασί: Δίκυκλa, Ελαστικά: 11.5-80-15
8.970 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Schwarzmüller 24to.
14
Schwarzmüller 24to.
Επίπεδη ρυμούλκα, 5200105 5200105
  A-8424 Gabersdorf, Αυστρία
Αερόφρενο
13.900 €
Δείτε αγγελία
Demmler FPF 30
3
Demmler FPF 30
Επίπεδη ρυμούλκα, 5190367 5190367
  86637 Wertingen-Geratshofen, Γερμανία
Ράμπες, Συνολικό βάρος: 30 kg
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Heuser Tieflader Tieflader
12
Heuser Tieflader Tieflader
Επίπεδη ρυμούλκα, 5185730 5185730
  59609 Anröchte, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1977, Αερόφρενο, Ράμπες, Ημερομηνία εγγραφής: 07.01.1977, Ωφέλιμο φορτίο: 22.90 t, Κενό βάρους: 7.10 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 30000 kg, Σασί: Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης, ...
16.500 €
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Hor Williams GX105-HD
Επίπεδη ρυμούλκα, 5183135 5183135
  5085 ET Esbeek, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2007
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Demmler TT 88
2
Demmler TT 88
Επίπεδη ρυμούλκα, 5182804 5182804
  86637 Wertingen-Geratshofen, Γερμανία
Ράμπες
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
TIMA Tieflader 18t.
5
TIMA Tieflader 18t.
Επίπεδη ρυμούλκα, 5182219 5182219
  45768 Marl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Αερόφρενο, Ράμπες, Ημερομηνία εγγραφής: 28.12.2001, Ωφέλιμο φορτίο: 12.50 t, Κενό βάρους: 5.50 t, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Συνολικό βάρος: 18000 kg, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 235/75 R17.5
9.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Demmler TL 180
3
Demmler TL 180
Επίπεδη ρυμούλκα, 5177161 5177161
  86637 Wertingen-Geratshofen, Γερμανία
Ράμπες, Συνολικό βάρος: 18 kg
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Krone Standard
4
Krone Standard
Επίπεδη ρυμούλκα, 5176902 5176902
  49757 Werlte, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other UNBEKANNT Tieflader
5
Sonstige / Other UNBEKANNT Tieflader
Επίπεδη ρυμούλκα, 5176581 5176581
  23936 Upahl, Γερμανία
600 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige BFW Fahrzegbau GMBH
5
Sonstige BFW Fahrzegbau GMBH
Επίπεδη ρυμούλκα, 5174163 5174163
  A-8424 Gabersdorf, Αυστρία
Αερόφρενο
12.500 €
Δείτε αγγελία
Schwarzmüller 4-Achs
9
Schwarzmüller 4-Achs
Επίπεδη ρυμούλκα, 5174162 5174162
  A-8424 Gabersdorf, Αυστρία
Αερόφρενο
16.900 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Müller ETUE TA EDÜ Tieflader
7
Müller ETUE TA EDÜ Tieflader
Επίπεδη ρυμούλκα, 5168577 5168577
  59759 Arnsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Ημερομηνία εγγραφής: 08.11.2001, Ωφέλιμο φορτίο: 8.00 t, Συνολικό βάρος: 11000 kg
8.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bema
14
Bema
Επίπεδη ρυμούλκα, 5165567 5165567
  49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1989
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Langendorf
16
Langendorf
Επίπεδη ρυμούλκα, 5165563 5165563
  49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other ZOCON Z045 KIPPER
11
Sonstige / Other ZOCON Z045 KIPPER
Επίπεδη ρυμούλκα, 5164370 5164370
  3405 AM Benschop, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Σασί: Δίκυκλa
4.350 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Müller-Mitteltal T 30
10
Müller-Mitteltal T 30
Επίπεδη ρυμούλκα, 5155164 5155164
  64653 Lorsch, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1986, Συνολικό βάρος: 30 kg
9.411,76 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vlemmix Maschinentransporter 3500kg 3-Achsen No Humbaur Hapert Fiegl Saris Benderup
5
Vlemmix Maschinentransporter 3500kg 3-Achsen No Humbaur Hapert Fiegl Saris Benderup
Επίπεδη ρυμούλκα, 5149050 5149050
  89551 Königsbronn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
3.889,92 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Iveco Eurocargo 160E30
4
Iveco Eurocargo 160E30
Επίπεδη ρυμούλκα, 5143580 5143580
  3600 Kongsberg, Νορβηγία
Έτος κατασκευής: 2008
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Eigen bouw Oprijwagen
3
Eigen bouw Oprijwagen
Επίπεδη ρυμούλκα, 5143097 5143097
  3411 NZ Lopik, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2001, Υδραυλικά φρένα, Ωφέλιμο φορτίο: 6.00 t
5.120 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mac 16 SV OPRIJWAGEN
10
Mac 16 SV OPRIJWAGEN
Επίπεδη ρυμούλκα, 5134845 5134845
  3405 AM Benschop, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Ελαστικά: 215/75-17.5
20.000 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Reisch RSDY-14 Dolly + Auflieger
18
Reisch RSDY-14 Dolly + Auflieger
Επίπεδη ρυμούλκα, 5116266 5116266
  91589 Aurach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ημερομηνία εγγραφής: 12.05.2016
50.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kane LLTM16 dieplader
9
Kane LLTM16 dieplader
Επίπεδη ρυμούλκα, 5085275 5085275
  7218 NG Almen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Υδραυλικά φρένα, Ωφέλιμο φορτίο: 16.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 141