Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Επίπεδη ρυμούλκα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Επίπεδη ρυμούλκα

Αγοράστε μεταχειρισμένα Επίπεδη ρυμούλκα στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
UNIA hydr. absenkbarer Transportplattformwagen, NEU
20
UNIA hydr. absenkbarer Transportplattformwagen, NEU
Επίπεδη ρυμούλκα, jgt1234906
49847 Itterbeck, Γερμανία
Αερόφρενο, Ωφέλιμο φορτίο: 6.10 t, Συνολικό βάρος: 8.15 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίκυκλa, Ελαστικά: 12.5/80 - 15.3
10.234 €
με 19% ΦΠΑ
8.600 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Pronar Tieflader RC 2100/2, NEU, sofort ab Lager
20
Pronar Tieflader RC 2100/2, NEU, sofort ab Lager
Επίπεδη ρυμούλκα, jgt3474073
49847 Itterbeck, Γερμανία
Αερόφρενο, Ράμπες, Ωφέλιμο φορτίο: 14.90 t, Συνολικό βάρος: 19.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 215/75 R 17.5
18.671 €
με 19% ΦΠΑ
15.690 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Pronar Tieflader RC 2100, NEU
20
Pronar Tieflader RC 2100, NEU
Επίπεδη ρυμούλκα, jgt1746440
49847 Itterbeck, Γερμανία
Αερόφρενο, Ράμπες, Ωφέλιμο φορτίο: 14.70 t, Συνολικό βάρος: 19.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 215/75 R 17,5
21.610 €
με 19% ΦΠΑ
18.160 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Agrarprofi LLTM
11
Agrarprofi LLTM
Επίπεδη ρυμούλκα, jgt3218438
5741 Neukirchen am GRV, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2016, Ράμπες, Αερόφρενο, Υδραυλικά φρένα, Ωφέλιμο φορτίο: 24.00 t, Συνολικό βάρος: 28.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Τρίδυμο σασί
21.000 €

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Mercedes-Benz ACTROS 1844+RECKER
19
Mercedes-Benz ACTROS 1844+RECKER
Επίπεδη ρυμούλκα, jgt3766149
06849 Dessau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ωφέλιμο φορτίο: 18000.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 90 km/h, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο
63.070 €
με 19% ΦΠΑ
53.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Peter Bauer
5
Peter Bauer
Επίπεδη ρυμούλκα, jgt3678341
21614 Buxtehude, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Αερόφρενο, Ράμπες, Ημερομηνία εγγραφής: 06.02.1995, Ωφέλιμο φορτίο: 8.00 t, Συνολικό βάρος: 10.00 t, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 205/70R15
11.900 €
με 19% ΦΠΑ
10.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kane LLTM 16
5
Kane LLTM 16
Επίπεδη ρυμούλκα, jgt3558305
5205 Salzburg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2016, Υδραυλικά φρένα, Αερόφρενο, Ράμπες, Ωφέλιμο φορτίο: 15.50 t, Συνολικό βάρος: 19.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 215/70R19,5
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Bremer Maschinenbau TP 600
5
Bremer Maschinenbau TP 600
Επίπεδη ρυμούλκα, jgt3545319
31249 Hohenhameln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ωφέλιμο φορτίο: 5.80 t, Συνολικό βάρος: 7.30 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Δίκυκλa, Ελαστικά: 11.5-80-15
8.092 €
με 19% ΦΠΑ
6.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pronar Tieflader RC 2100/2, NEU, sofort ab Lager
20
Pronar Tieflader RC 2100/2, NEU, sofort ab Lager
Επίπεδη ρυμούλκα, jgt3474073
49847 Itterbeck, Γερμανία
Αερόφρενο, Ράμπες, Ωφέλιμο φορτίο: 14.90 t, Συνολικό βάρος: 19.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 215/75 R 17.5
18.671 €
με 19% ΦΠΑ
15.690 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Agrarprofi LLTM LLTM
6
Agrarprofi LLTM LLTM
Επίπεδη ρυμούλκα, jgt2649517
91448 Emskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Υδραυλικά φρένα, Αερόφρενο, Ράμπες, Ωφέλιμο φορτίο: 25.00 t, Συνολικό βάρος: 31.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 65 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 215/75-17
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Schmitt Multikipper Tieflader und Dreiseitenkipper in einem
16
Schmitt Multikipper Tieflader und Dreiseitenkipper in einem
Επίπεδη ρυμούλκα, jgt2602040
97334 Sommerach am Main, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ωφέλιμο φορτίο: 5.80 t, Συνολικό βάρος: 8.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Δίκυκλa, Ελαστικά: 400/60-15,3
10.900 €

Δείτε αγγελία
Pronar RC2100 / 2
9
Pronar RC2100 / 2
Επίπεδη ρυμούλκα, jgt2379054
25852 Sterdebüll, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Ράμπες, Συνολικό βάρος: 19.00 t, Ωφέλιμο φορτίο: 14.90 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 215/75R17.5
18.671 €
με 19% ΦΠΑ
15.690 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pronar Tieflader RC 2100, NEU
20
Pronar Tieflader RC 2100, NEU
Επίπεδη ρυμούλκα, jgt1746440
49847 Itterbeck, Γερμανία
Αερόφρενο, Ράμπες, Ωφέλιμο φορτίο: 14.70 t, Συνολικό βάρος: 19.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 215/75 R 17,5
21.610 €
με 19% ΦΠΑ
18.160 € καθαρά
Δείτε αγγελία
UNIA hydr. absenkbarer Transportplattformwagen, NEU
20
UNIA hydr. absenkbarer Transportplattformwagen, NEU
Επίπεδη ρυμούλκα, jgt1234906
49847 Itterbeck, Γερμανία
Αερόφρενο, Ωφέλιμο φορτίο: 6.10 t, Συνολικό βάρος: 8.15 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίκυκλa, Ελαστικά: 12.5/80 - 15.3
10.234 €
με 19% ΦΠΑ
8.600 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Petersen-Rickers PL 6  40 km/h
9
Petersen-Rickers PL 6 40 km/h
Επίπεδη ρυμούλκα, jgt1184189
25852 Sterdebüll, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Ωφέλιμο φορτίο: 5.50 t, Συνολικό βάρος: 7.20 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίκυκλa, Ελαστικά: 12.5/80-15.3
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
MAC/VECON OPRIJWAGEN
9
MAC/VECON OPRIJWAGEN
Επίπεδη ρυμούλκα, jgt1196012
5975 Sevenum, Ολλανδία
Αερόφρενο, Ράμπες, Υδραυλικά φρένα, Ωφέλιμο φορτίο: 16.00 t, Συνολικό βάρος: 19.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 50 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 225/70X17
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
LTW LTW 650T
9
LTW LTW 650T
Επίπεδη ρυμούλκα, jgt2351335
94034 Passau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Υδραυλικά φρένα, Αερόφρενο, Ράμπες, Ωφέλιμο φορτίο: 6.50 t, Συνολικό βάρος: 8.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίκυκλa, Ελαστικά: 315/60-22,5
4.284 €
με 19% ΦΠΑ
3.600 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Schüette Anhänger Plattform
3
Schüette Anhänger Plattform
Επίπεδη ρυμούλκα, jgt1565798
27612 Loxstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1980, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 17.10.1980, Ωφέλιμο φορτίο: 5.20 t, Συνολικό βάρος: 8.50 t, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 7,50R15
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Broshuis 5 assig
20
Broshuis 5 assig
Επίπεδη ρυμούλκα, jgt3680991
8105 AR Luttenberg, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2000, Ωφέλιμο φορτίο: 41.00 t, Συνολικό βάρος: 65.00 t, Λοιπά, Ελαστικά: 235/75x17.5 80%
36.300 €
με 21% ΦΠΑ
30.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Humbaur HS 105020
13
ΝΈΑ Humbaur HS 105020
Επίπεδη ρυμούλκα, jgt3772440
88662 Überlingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ωφέλιμο φορτίο: 8.10 t, Συνολικό βάρος: 10.50 t, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 235/75R17.5
15.351 €
με 19% ΦΠΑ
12.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fortuna T 100 / 6.5 / 100 km/h
7
Fortuna T 100 / 6.5 / 100 km/h
Επίπεδη ρυμούλκα, jgt3412641
48607 Ochtrup, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Συνολικό βάρος: 10.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 235/75 R 17.5
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Agrarprofi LLTM
11
Agrarprofi LLTM
Επίπεδη ρυμούλκα, jgt3218438
5741 Neukirchen am GRV, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2016, Ράμπες, Αερόφρενο, Υδραυλικά φρένα, Ωφέλιμο φορτίο: 24.00 t, Συνολικό βάρος: 28.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Τρίδυμο σασί
21.000 €

Δείτε αγγελία
Müller-Mitteltal ETUE-TA Tieflader mit Rampen, gesandstrahlt und lackiert
6
Müller-Mitteltal ETUE-TA Tieflader mit Rampen, gesandstrahlt und lackiert
Επίπεδη ρυμούλκα, jgt3418472
33824 Werther, Γερμανία
Αερόφρενο, Ράμπες, Συνολικό βάρος: 6.60 t, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 7.50 R16
8.271 €
με 19% ΦΠΑ
6.950 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Auwärter TTH10.6 B
17
ΝΈΑ Auwärter TTH10.6 B
Επίπεδη ρυμούλκα, jgt3772444
88662 Überlingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Ωφέλιμο φορτίο: 7.00 t, Συνολικό βάρος: 10.00 t, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 235/75R17,5
7.735 €
με 19% ΦΠΑ
6.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά 4 AXLE EXTENDABLE LOW LOADER POLKON NT 166/1
20
4 AXLE EXTENDABLE LOW LOADER POLKON NT 166/1
Επίπεδη ρυμούλκα, jgt3691467
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2009, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2009, Ωφέλιμο φορτίο: 39650.00 t, Συνολικό βάρος: 52000.00 t
39.237 €
με 23% ΦΠΑ
31.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά 3 AXLE EXTENDABLE LOW LOADER STOKOTA S3U.N1-02
8
3 AXLE EXTENDABLE LOW LOADER STOKOTA S3U.N1-02
Επίπεδη ρυμούλκα, jgt3691466
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2008, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2008, Ωφέλιμο φορτίο: 38200.00 t, Συνολικό βάρος: 48000.00 t
34.317 €
με 23% ΦΠΑ
27.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Faymonville 3 AXLE EXTENDABLE LOW LOADER MAX TRAILER
9
Faymonville 3 AXLE EXTENDABLE LOW LOADER MAX TRAILER
Επίπεδη ρυμούλκα, jgt3691519
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2015, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2015, Ωφέλιμο φορτίο: 38750.00 t, Συνολικό βάρος: 48000.00 t
47.109 €
με 23% ΦΠΑ
38.300 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Schmidt DK 119 AR
14
ΝΈΑ Schmidt DK 119 AR
Επίπεδη ρυμούλκα, jgt3772450
88662 Überlingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ωφέλιμο φορτίο: 8.70 t, Συνολικό βάρος: 12.00 t, Δίδυμο σασί
29.155 €
με 19% ΦΠΑ
24.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Wiese 2-Achs Tieflader, 20to
9
Wiese 2-Achs Tieflader, 20to
Επίπεδη ρυμούλκα, jgt3544284
58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ημερομηνία εγγραφής: 01.03.2012, Ωφέλιμο φορτίο: 15370.00 t, Συνολικό βάρος: 20000.00 t
23.999 €
με 19% ΦΠΑ
20.167 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Chieftain 27 ton high speed dieplader
6
Chieftain 27 ton high speed dieplader
Επίπεδη ρυμούλκα, jgt3336322
6042 KZ Roermond, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Υδραυλικά φρένα, Συνολικό βάρος: 27.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 50 km/h, Τρίδυμο σασί
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 102