Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Επίπεδη ρυμούλκα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Επίπεδη ρυμούλκα

Αγοράστε μεταχειρισμένα Επίπεδη ρυμούλκα στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Pronar Horsch Demmler
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
SCORPION Low Floor Trailer MP161
10
SCORPION Low Floor Trailer MP161
Επίπεδη ρυμούλκα, 4779071 4779071
  07551 Gera, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Ράμπες, Ωφέλιμο φορτίο: 22.00 t, Συνολικό βάρος: 28.00 t, Κενό βάρους: 6.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 100 km/h, Σασί: Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης, Ελαστικά: 235/75 R17,5
21.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Obermaier OS2-T 119S
10
Obermaier OS2-T 119S
Επίπεδη ρυμούλκα, 4838112 4838112
  29358 Eicklingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Αερόφρενο, Ράμπες, Ωφέλιμο φορτίο: 8100.00 t, Συνολικό βάρος: 11900.00 t, Κενό βάρους: 2550.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 235/75R17,5
5.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Titan aanhanger/dieplader
4
Titan aanhanger/dieplader
Επίπεδη ρυμούλκα, 4746246 4746246
  9601LX Hoogezand, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2005, Αερόφρενο, Ωφέλιμο φορτίο: 5.00 t, Συνολικό βάρος: 7.00 t, Κενό βάρους: 2.18 t, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: luchtbanden
4.950 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
DEVES Tieflader 3,5t 355x160cm
12
DEVES Tieflader 3,5t 355x160cm
Επίπεδη ρυμούλκα, 4835789 4835789
  09638 Lichtenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ράμπες, Ωφέλιμο φορτίο: 2.50 t, Συνολικό βάρος: 3.50 t, Κενό βάρους: 1.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 195R14
3.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Τιμή ενοικίασης ανά μήνα κατόπιν αιτήματος
Δείτε αγγελία
Blomenröhr 19t Tandem-Tieflader mit Auffahrrampen 7,10m
7
Blomenröhr 19t Tandem-Tieflader mit Auffahrrampen 7,10m
Επίπεδη ρυμούλκα, 4602998 4602998
  33824 Werther, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Αερόφρενο, Ράμπες, Ημερομηνία εγγραφής: 13.12.2013, Ωφέλιμο φορτίο: 14.81 t, Συνολικό βάρος: 19.00 t, Κενό βάρους: 4.19 t, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 235/75 R17,5
16.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Eberhardt Spezial-Tieflader
20
Eberhardt Spezial-Tieflader
Επίπεδη ρυμούλκα, 4579346 4579346
  89335 Ichenhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Ράμπες, Ωφέλιμο φορτίο: 14.00 t, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Κενό βάρους: 4.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Ελαστικά: 235/75 R17,5
37.990 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Humbaur HS654020BS
5
Humbaur HS654020BS
Επίπεδη ρυμούλκα, 4692591 4692591
  08539 Oberpirk, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Ράμπες, Ωφέλιμο φορτίο: 4.85 t, Συνολικό βάρος: 6.50 t, Κενό βάρους: 1.65 t, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 215/75R17,5
10.076 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Scheuerle Ballenwagen Tieflader Spezial
4
Scheuerle Ballenwagen Tieflader Spezial
Επίπεδη ρυμούλκα, 4206248 4206248
  34497 Korbach-Meineringhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1964, Ράμπες, Άξονας διεύθυνσης, Ωφέλιμο φορτίο: 10.25 t, Συνολικό βάρος: 16.00 t, Κενό βάρους: 5.75 t, Μέγιστη ταχύτητα: 62 km/h, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Ελαστικά: 8.25-20
3.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl TPS 118 offener Kasten
5
Fliegl TPS 118 offener Kasten
Επίπεδη ρυμούλκα, 4442987 4442987
  49456 Bakum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Αερόφρενο, Ράμπες, Ημερομηνία εγγραφής: 14.10.2012, Ωφέλιμο φορτίο: 8000.00 t, Συνολικό βάρος: 11230.00 t, Κενό βάρους: 3180.00 t, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 235/75R7,5
12.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Bremer Maschinenbau TP 500
6
Bremer Maschinenbau TP 500
Επίπεδη ρυμούλκα, 4440020 4440020
  31249 Hohenhameln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ημερομηνία εγγραφής: 08.02.2019, Ωφέλιμο φορτίο: 4.35 t, Συνολικό βάρος: 6.00 t, Κενό βάρους: 1.78 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Σασί: Δίκυκλa, Ελαστικά: 11.5-80-15
6.190 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Pronar Tieflader PC 2300,  18 to, 100 km/h, NEU
20
Pronar Tieflader PC 2300, 18 to, 100 km/h, NEU
Επίπεδη ρυμούλκα, 4376896 4376896
  49847 Itterbeck, Γερμανία
Αερόφρενο, Ράμπες, Ωφέλιμο φορτίο: 13.50 t, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Κενό βάρους: 4.50 t, Μέγιστη ταχύτητα: 100 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 235/75 R 17,5
24.325 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Agrarprofi LLTM LLTM
6
Agrarprofi LLTM LLTM
Επίπεδη ρυμούλκα, 2649517 2649517
  91448 Emskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Αερόφρενο, Ράμπες, Υδραυλικά φρένα, Ωφέλιμο φορτίο: 25.00 t, Συνολικό βάρος: 31.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 65 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 215/75-17
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Portequip 28ft Heavy Duty Bale Trailer
4
Portequip 28ft Heavy Duty Bale Trailer
Επίπεδη ρυμούλκα, 4816907 4816907
  OX11 Didcot, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2019, Υδραυλικά φρένα, Ημερομηνία εγγραφής: 05.05.2019, Ωφέλιμο φορτίο: 16.00 t, Κενό βάρους: 3.50 t, Μέγιστη ταχύτητα: 50 km/h, Ελαστικά: 385/65 R22.5
8.486,87 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Portequip 25ft Heavy Duty Bale Trailer
4
Portequip 25ft Heavy Duty Bale Trailer
Επίπεδη ρυμούλκα, 4816902 4816902
  OX11 Didcot, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2019, Υδραυλικά φρένα, Ημερομηνία εγγραφής: 10.05.2019, Ωφέλιμο φορτίο: 13.00 t, Κενό βάρους: 3.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 50 km/h, Ελαστικά: 385/65 R22.5
7.939,33 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Heath Engineering PK Proline 32ft Commercial Bale Trailer
6
Heath Engineering PK Proline 32ft Commercial Bale Trailer
Επίπεδη ρυμούλκα, 4817234 4817234
  OX11 Didcot, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Υδραυλικά φρένα, Ημερομηνία εγγραφής: 10.07.2019, Ωφέλιμο φορτίο: 16.00 t, Κενό βάρους: 6000.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 70 km/h, Ελαστικά: 445/45 R19.5
13.633,75 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Pronar Tieflader RC 2100/2, 19 to, NEU, sofort ab Lager
20
Pronar Tieflader RC 2100/2, 19 to, NEU, sofort ab Lager
Επίπεδη ρυμούλκα, 3474073 3474073
  49847 Itterbeck, Γερμανία
Αερόφρενο, Ράμπες, Ωφέλιμο φορτίο: 14.90 t, Συνολικό βάρος: 19.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 215/75 R 17.5
15.195 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schmitt Multikipper Tieflader und Dreiseitenkipper in einem
21
Schmitt Multikipper Tieflader und Dreiseitenkipper in einem
Επίπεδη ρυμούλκα, 2602040 2602040
  97334 Sommerach am Main, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ωφέλιμο φορτίο: 5.80 t, Συνολικό βάρος: 8.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Σασί: Δίκυκλa, Ελαστικά: 400/60-15,3
11.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pronar RC2100 / 2
9
Pronar RC2100 / 2
Επίπεδη ρυμούλκα, 2379054 2379054
  25852 Sterdebüll, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Ράμπες, Ωφέλιμο φορτίο: 14.90 t, Συνολικό βάρος: 19.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 215/75R17.5
14.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Pronar Tieflader RC 2100, 19 to, NEU
20
Pronar Tieflader RC 2100, 19 to, NEU
Επίπεδη ρυμούλκα, 1746440 1746440
  49847 Itterbeck, Γερμανία
Αερόφρενο, Ράμπες, Ωφέλιμο φορτίο: 14.70 t, Συνολικό βάρος: 19.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 215/75 R 17,5
17.145 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MAC/VECON OPRIJWAGEN
9
MAC/VECON OPRIJWAGEN
Επίπεδη ρυμούλκα, 1196012 1196012
  5975 Sevenum, Ολλανδία
Αερόφρενο, Ράμπες, Υδραυλικά φρένα, Ωφέλιμο φορτίο: 16.00 t, Συνολικό βάρος: 19.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 50 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 225/70X17
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Petersen-Rickers PL 6  40 km/h
9
Petersen-Rickers PL 6 40 km/h
Επίπεδη ρυμούλκα, 1184189 1184189
  25852 Sterdebüll, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Ωφέλιμο φορτίο: 5.50 t, Συνολικό βάρος: 7.20 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίκυκλa, Ελαστικά: 12.5/80-15.3
9.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schwarzmüller 30 Tonnen 3-Achser
9
Schwarzmüller 30 Tonnen 3-Achser
Επίπεδη ρυμούλκα, 4836740 4836740
  94133 Röhrnbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ημερομηνία εγγραφής: 05.05.2018, Ωφέλιμο φορτίο: 23400.00 t, Συνολικό βάρος: 30.00 t, Κενό βάρους: 6.60 t, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Σασί: Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης, Ελαστικά: 235/17,5
29.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Agrarprofi LLTM
17
Agrarprofi LLTM
Επίπεδη ρυμούλκα, 3218438 3218438
  5741 Neukirchen am GRV, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Ράμπες, Υδραυλικά φρένα, Ωφέλιμο φορτίο: 24.00 t, Συνολικό βάρος: 28.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Τρίδυμο σασί
21.000 €
Δείτε αγγελία
WYKLANDT LTW 650
9
WYKLANDT LTW 650
Επίπεδη ρυμούλκα, 2351335 2351335
  94034 Passau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Ράμπες, Υδραυλικά φρένα, Ωφέλιμο φορτίο: 5.50 t, Συνολικό βάρος: 7.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίκυκλa, Ελαστικά: 315/60-22,5
4.600 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Böckmann 6115
5
Böckmann 6115
Επίπεδη ρυμούλκα, 4378877 4378877
  31655 Stadthagen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1989, Ημερομηνία εγγραφής: 20.06.1989, Συνολικό βάρος: 3.30 t, Κενό βάρους: 0.90 t, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 185 R 14 C 8PR
2.450 €
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 139