Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Λοιπά οχήματα μεταφοράς

Αγοράστε μεταχειρισμένα Λοιπά οχήματα μεταφοράς στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
EURO-Jabelmann Schlepperkippkasten, V 1200 EKK, 1,20 m breit,  NEU
19
EURO-Jabelmann Schlepperkippkasten, V 1200 EKK, 1,20 m breit, NEU
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, jmt837725
49847 Itterbeck, Γερμανία
708 EUR
με 19% ΦΠΑ
595 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
MAN TGS 41.480
9
MAN TGS 41.480
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, jmt3311888
25917 Achtrup, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011
178.500 EUR
με 19% ΦΠΑ
150.000 EUR καθαρά
ενοικίαση από 53,55 EUR
ανά ώρα λειτουργίας
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Fliegl TRIDEM-PLATTFORMANHÄNGER
8
Fliegl TRIDEM-PLATTFORMANHÄNGER
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, jmt3549432
21769 Armstorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
32.130 EUR
32.900 EUR

με 19% ΦΠΑ
27.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Marston 10 Tonne Dump Trailer Marston 10 Tonne Dump Trailer
10
ΝΈΑ Marston 10 Tonne Dump Trailer Marston 10 Tonne Dump Trailer
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, jmt3665499
YO62 4AX SLINGSBY, Μεγ. Βρετανία
5.300 EUR

Δείτε αγγελία
Λοιπά Low Loader Trailer Low Loader Trailer
6
ΝΈΑ Low Loader Trailer Low Loader Trailer
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, jmt3665498
YO62 4AX SLINGSBY, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, jmt3665496
YO62 4AX SLINGSBY, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Bailey TB16 Grain Trailer
6
ΝΈΑ Bailey TB16 Grain Trailer
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, jmt3663870
DE6 5GX Sudbury, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2016
22.093 EUR
με 20% ΦΠΑ
18.410 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Other Plowman 2 Deck Cattle Trailer
ΝΈΑ Other Plowman 2 Deck Cattle Trailer
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, jmt3663871
DE6 5GX Sudbury, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2015
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Humbaur Universal 3500, Autotransporter, Aluboden
7
Humbaur Universal 3500, Autotransporter, Aluboden
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, jmt3663569
58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
4.200 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.529 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Schmitz Gotha SKI 24
11
Schmitz Gotha SKI 24
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, jmt3663375
49597 Rieste, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
John Deere 1200 A www.buchens.de
10
John Deere 1200 A www.buchens.de
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, jmt3663101
57462 Olpe, Γερμανία
2.559 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.150 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Jacobsen Truckster XD   www.buchens.de
10
Jacobsen Truckster XD www.buchens.de
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, jmt3663100
57462 Olpe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
39.151 EUR
με 19% ΦΠΑ
32.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Cushmann Turf Truckster
10
Cushmann Turf Truckster
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, jmt3663067
57462 Olpe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Ausa M50 X4 www.buchens.de
12
Ausa M50 X4 www.buchens.de
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, jmt3663058
57462 Olpe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004
8.092 EUR
με 19% ΦΠΑ
6.800 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz GL 420 CDI DPF 4Matic 7G-TRONIC TOP!! Vollausst.
6
Mercedes-Benz GL 420 CDI DPF 4Matic 7G-TRONIC TOP!! Vollausst.
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, jmt3663050
49586 Neuenkirchen/Bramsche, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Oehler 3-Seitenkipper Druckluft 2 x gebraucht
7
Oehler 3-Seitenkipper Druckluft 2 x gebraucht
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, jmt3663040
49586 Neuenkirchen/Bramsche, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Lag CISTERN 38 L BPW 4 CHAMBERS FUEL TANK LIKE NEW!
20
Lag CISTERN 38 L BPW 4 CHAMBERS FUEL TANK LIKE NEW!
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, jmt3662905
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2015
45.879 EUR
με 23% ΦΠΑ
37.300 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Krone TRAILERS BDF MANY UNITS!
3
Krone TRAILERS BDF MANY UNITS!
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, jmt3662904
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2012
8.610 EUR
με 23% ΦΠΑ
7.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Krone 2 AXLE TRAILER CHASSIS BDF ZZ BPW ECO PLUS 7.5 m
13
Krone 2 AXLE TRAILER CHASSIS BDF ZZ BPW ECO PLUS 7.5 m
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, jmt3662902
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2012
8.610 EUR
με 23% ΦΠΑ
7.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kraker CF200 / WALKING FLOOR / 92 m3 / SAF / LIKE NEW!
20
Kraker CF200 / WALKING FLOOR / 92 m3 / SAF / LIKE NEW!
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, jmt3662900
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2016
51.168 EUR
με 23% ΦΠΑ
41.600 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kraker CF200 / WALKING FLOOR / 92 m3 / SAF / LIKE NEW!
20
Kraker CF200 / WALKING FLOOR / 92 m3 / SAF / LIKE NEW!
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, jmt3662899
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2016
51.168 EUR
με 23% ΦΠΑ
41.600 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kraker CF200 / WALKING FLOOR / 92 m3 / SAF / LIKE NEW!
20
Kraker CF200 / WALKING FLOOR / 92 m3 / SAF / LIKE NEW!
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, jmt3662898
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2016
51.168 EUR
με 23% ΦΠΑ
41.600 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Carnehl WALKING FLOOR / 94 m3 / SAF / NEW!
16
Carnehl WALKING FLOOR / 94 m3 / SAF / NEW!
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, jmt3662788
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2011
28.290 EUR
με 23% ΦΠΑ
23.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά SELF-PROPPELED MIXER FEEDER RMH VSL16-ECM
20
SELF-PROPPELED MIXER FEEDER RMH VSL16-ECM
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, jmt3662777
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2011
42.927 EUR
με 23% ΦΠΑ
34.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά FUEL TANK SACIM EPL40D 3 UNITS AVAILABLE!
20
FUEL TANK SACIM EPL40D 3 UNITS AVAILABLE!
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, jmt3662772
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2012
31.119 EUR
με 23% ΦΠΑ
25.300 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά FUEL TANK SACIM EPL40D 3 UNITS AVAILABLE!
10
FUEL TANK SACIM EPL40D 3 UNITS AVAILABLE!
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, jmt3662771
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2012
31.119 EUR
με 23% ΦΠΑ
25.300 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά FUEL TANK SACIM EPL40D 3 UNITS AVAILABLE!
10
FUEL TANK SACIM EPL40D 3 UNITS AVAILABLE!
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, jmt3662769
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2012
31.119 EUR
με 23% ΦΠΑ
25.300 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά FUEL TANK SACIM EPL40D 3 UNITS AVAILABLE!
20
FUEL TANK SACIM EPL40D 3 UNITS AVAILABLE!
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, jmt3662768
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2012
31.734 EUR
με 23% ΦΠΑ
25.800 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 471