Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Λοιπά οχήματα μεταφοράς

Αγοράστε μεταχειρισμένα Λοιπά οχήματα μεταφοράς στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Sonstige / Other Others / Andere Anhänger (sonstige) Luftkipper 16 t
5
ΝΈΑ Sonstige / Other Others / Andere Anhänger (sonstige) Luftkipper 16 t
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 4108581
17268 Hassleben, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1980
2.300 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 HARVEST TECH 30 GALLON ADDITIVE TANK AND PUMP
2
ΝΈΑ HARVEST TECH 30 GALLON ADDITIVE TANK AND PUMP
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 4107583
CV35 0EP Warwick, Μεγ. Βρετανία
114 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz ACTROS 2542 E6 6X2 BDF CHASSIS
20
ΝΈΑ Mercedes-Benz ACTROS 2542 E6 6X2 BDF CHASSIS
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 4107062
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2014
32.200 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz ACTROS 2542 6x2 E6 CHASSIS BDF MEGA LOW DECK
17
ΝΈΑ Mercedes-Benz ACTROS 2542 6x2 E6 CHASSIS BDF MEGA LOW DECK
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 4107061
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2013
27.600 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz ACTROS 1843 LS EURO 6 LOHR AUTOTRANSPORTER
20
ΝΈΑ Mercedes-Benz ACTROS 1843 LS EURO 6 LOHR AUTOTRANSPORTER
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 4107060
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2014
42.900 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MAN SET ROLFO LOHR AUTOTRANSPORTER MAN TGS 18.400 E5
20
ΝΈΑ MAN SET ROLFO LOHR AUTOTRANSPORTER MAN TGS 18.400 E5
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 4107045
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2009
38.800 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Daf LF 180 FA E6 7.5 T BREAKDOWN TOW TRUCK NEW
20
ΝΈΑ Daf LF 180 FA E6 7.5 T BREAKDOWN TOW TRUCK NEW
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 4107032
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2016
55.400 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MAN SET ROLFO LOHR AUTOTRANSPORTER MAN TGS 18.400 E5
20
ΝΈΑ MAN SET ROLFO LOHR AUTOTRANSPORTER MAN TGS 18.400 E5
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 4107044
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2009
38.800 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Daf LF 180 FA E6 7.5 T BREAKDOWN TOW TRUCK NEW
20
ΝΈΑ Daf LF 180 FA E6 7.5 T BREAKDOWN TOW TRUCK NEW
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 4107036
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2016
55.400 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Daf LF 180 FA E6 7.5 T BREAKDOWN TOW TRUCK NEW
20
ΝΈΑ Daf LF 180 FA E6 7.5 T BREAKDOWN TOW TRUCK NEW
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 4107035
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2016
55.400 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Daf LF 180 FA E6 7.5 T BREAKDOWN TOW TRUCK NEW
20
ΝΈΑ Daf LF 180 FA E6 7.5 T BREAKDOWN TOW TRUCK NEW
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 4107033
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2016
55.400 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 CISTERN FUEL TANK OMT 3SC01T-33R 4 COMPARTMENTS
18
ΝΈΑ CISTERN FUEL TANK OMT 3SC01T-33R 4 COMPARTMENTS
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 4107021
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
39.200 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 BDF KOFFER BODY STD 6x2 4x2 KRONE STANDARD NEW
17
ΝΈΑ BDF KOFFER BODY STD 6x2 4x2 KRONE STANDARD NEW
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 4107017
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2016
9.100 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 Bailey Trailer
5
ΝΈΑ Bailey Trailer
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 4106999
CO105JG Sudbury, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
 Warwick Trailer
5
ΝΈΑ Warwick Trailer
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 4106998
CO105JG Sudbury, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
 Used Richard Western SF16HS Trailer
ΝΈΑ Used Richard Western SF16HS Trailer
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 4106902
YO624AX York, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Bailey 18 ton silage trailer
ΝΈΑ Bailey 18 ton silage trailer
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 4106219
Μεγ. Βρετανία
17.316 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 MAC S3-44 TRI AXLE STEP FRAME LOW LOADER TRAILER
4
ΝΈΑ MAC S3-44 TRI AXLE STEP FRAME LOW LOADER TRAILER
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 4106109
ME186BL Maidstone, Μεγ. Βρετανία
34.008 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 RICHARD WESTERN 11 tonne Construction Dump Trailer,
ΝΈΑ RICHARD WESTERN 11 tonne Construction Dump Trailer,
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 4106070
PE100LN Edenham, Μεγ. Βρετανία
4.485 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone 2 AXLE TRAILER CHASSIS BDF ZZ BPW ECO PLUS 7.5 m
13
ΝΈΑ Krone 2 AXLE TRAILER CHASSIS BDF ZZ BPW ECO PLUS 7.5 m
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 4105552
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2012
7.000 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Iveco STRALIS 460 HI WAY LOW DECK MEGA EURO 6
20
ΝΈΑ Iveco STRALIS 460 HI WAY LOW DECK MEGA EURO 6
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 4105547
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2016
36.900 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Daf TRACTOR UNIT XF 460 FT E6 MEGA LOW DECK NEW
20
ΝΈΑ Daf TRACTOR UNIT XF 460 FT E6 MEGA LOW DECK NEW
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 4105545
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2016
58.100 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 Metalfach Ballenwagen T014/2, 2-Achser
9
ΝΈΑ Metalfach Ballenwagen T014/2, 2-Achser
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 4105542
58285 Gevelsberg, Γερμανία
9.243 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 Metalfach Ballenwagen T009, 3-Achser
13
ΝΈΑ Metalfach Ballenwagen T009, 3-Achser
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 4105541
58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
11.764 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 AW 20T TRAILER GRAIN/SILAGE 11010243
12
AW 20T TRAILER GRAIN/SILAGE 11010243
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 4104596
CV35 0EP Warwick, Μεγ. Βρετανία
21.404 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 649