Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Λοιπά οχήματα μεταφοράς

Αγοράστε μεταχειρισμένα Λοιπά οχήματα μεταφοράς στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Mercedes-Benz ACTROS 2543 E6 6X2 BDF STANDARD CHASSIS
20
Mercedes-Benz ACTROS 2543 E6 6X2 BDF STANDARD CHASSIS
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 3926847
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2015
75.768 €
με 23% ΦΠΑ
61.600 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz ACTROS 2542 L E6 BDF STANDARD
20
Mercedes-Benz ACTROS 2542 L E6 BDF STANDARD
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 3926845
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2014
61.623 €
με 23% ΦΠΑ
50.100 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz ACTROS 2542 E6 6X2 CHASSIS
20
Mercedes-Benz ACTROS 2542 E6 6X2 CHASSIS
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 3926842
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2014
37.269 €
με 23% ΦΠΑ
30.300 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kässbohrer STB TANK SEMI-TRAILER ALUMINUM ADR NEW
20
Kässbohrer STB TANK SEMI-TRAILER ALUMINUM ADR NEW
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 3926809
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2015
49.446 €
με 23% ΦΠΑ
40.200 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kässbohrer STB TANK SEMI-TRAILER ALUMINUM ADR NEW
20
Kässbohrer STB TANK SEMI-TRAILER ALUMINUM ADR NEW
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 3926808
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2016
53.997 €
με 23% ΦΠΑ
43.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kässbohrer STB TANK SEMI-TRAILER ALUMINUM ADR NEW
20
Kässbohrer STB TANK SEMI-TRAILER ALUMINUM ADR NEW
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 3926806
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2015
49.446 €
με 23% ΦΠΑ
40.200 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά BDF KOFFER BODY STD 6x2 4x2 KRONE STANDARD NEW
17
BDF KOFFER BODY STD 6x2 4x2 KRONE STANDARD NEW
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 3926740
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2016
12.915 €
με 23% ΦΠΑ
10.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Schmitz Cargobull REFRIGERATOR SKO24/L CARRIER MAXIMA 1300
11
Schmitz Cargobull REFRIGERATOR SKO24/L CARRIER MAXIMA 1300
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 3926716
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2011
30.873 €
με 23% ΦΠΑ
25.100 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Schmitz Cargobull 2 AXLE TRAILER GOTHA AFW 18 BDF + BOX BODY KRONE
11
Schmitz Cargobull 2 AXLE TRAILER GOTHA AFW 18 BDF + BOX BODY KRONE
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 3926712
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2011
7.380 €
με 23% ΦΠΑ
6.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Other 26'
3
Other 26'
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 3927124
YO253QQ Foxholes, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2017
8.107 €
με 20% ΦΠΑ
6.756 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Other 16 Ton
3
Other 16 Ton
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 3927123
YO253QQ Foxholes, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2014
21.120 €
με 20% ΦΠΑ
17.600 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Other 16T
3
Other 16T
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 3927120
YO253QQ Foxholes, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
J. Kotte Landtechnik 20 Ton
3
J. Kotte Landtechnik 20 Ton
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 3927119
YO253QQ Foxholes, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2016
18.395 €
με 20% ΦΠΑ
15.329 € καθαρά
Δείτε αγγελία
JCB 531-70 Agri Super
3
JCB 531-70 Agri Super
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 3927085
YO253QQ Riccall, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2012
47.009 €
με 20% ΦΠΑ
39.174 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fendt 6335C
3
Fendt 6335C
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 3927055
YO253QQ Foxholes, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2015
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Fendt 6335 CPL
3
Fendt 6335 CPL
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 3927051
YO253QQ Foxholes, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Merrick Loggin 14T
8
Merrick Loggin 14T
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 3926990
OX9 2NT Milton Common, Thame, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 1994
6.472 €
με 20% ΦΠΑ
5.394 € καθαρά
Δείτε αγγελία
POLEXIM TACZKI
3
POLEXIM TACZKI
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 3867507
36-203 Izdebki, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018
285 €
με 23% ΦΠΑ
232 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά PKW-Autotransportanhänger, 2to
4
PKW-Autotransportanhänger, 2to
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 3858699
58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994
1.299 €
με 19% ΦΠΑ
1.092 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other KÖGEL ANBS 18 LKW ANHÄNGER
8
Sonstige / Other KÖGEL ANBS 18 LKW ANHÄNGER
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 3845915
28876 Oyten, Γερμανία
10.115 €
με 19% ΦΠΑ
8.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Inofama Wassertanks CP30, 3000 l/ Water tank on wheels
9
Inofama Wassertanks CP30, 3000 l/ Water tank on wheels
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 3865321
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018
2.721 €
με 23% ΦΠΑ
2.212 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pronar Remorque a crochet/ Hook trailer T285/1
3
Pronar Remorque a crochet/ Hook trailer T285/1
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 3841821
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2014
25.159 €
με 23% ΦΠΑ
20.455 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pronar Remorque/Trailer PC2100-1
3
Pronar Remorque/Trailer PC2100-1
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 3841813
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2013
24.867 €
με 23% ΦΠΑ
20.217 € καθαρά
Δείτε αγγελία
BMW X3 3.0TD, Diesel, AHK, 160kw, Automatik
12
BMW X3 3.0TD, Diesel, AHK, 160kw, Automatik
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 3843914
58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008
7.999 €

Δείτε αγγελία
Opel Insignia Cosmo 2.0 CDTI 160 KM pojazd osobowy
20
Opel Insignia Cosmo 2.0 CDTI 160 KM pojazd osobowy
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 3806260
84-200 Wejherowo, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2008
7.849 €

Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 730