Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Λοιπά οχήματα μεταφοράς

Αγοράστε μεταχειρισμένα Λοιπά οχήματα μεταφοράς στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
MAN TGS 41.480
6
MAN TGS 41.480
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, jmt3311888
25917 Achtrup, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011
119.000 €
με 19% ΦΠΑ
100.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Reynolds Tandemanhänger
2
Reynolds Tandemanhänger
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, jmt2549844
93413 Cham-Vilzing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992
21.420 €
με 19% ΦΠΑ
18.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Λοιπά FRUEHAUF TIPPING TRAILERS
4
FRUEHAUF TIPPING TRAILERS
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, jmt3630973
LN6 9NQ -, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
EURO-Jabelmann Schlepperkippkasten, V 1201 EKK, 1,20 m breit,  NEU
19
EURO-Jabelmann Schlepperkippkasten, V 1201 EKK, 1,20 m breit, NEU
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, jmt837725
49847 Itterbeck, Γερμανία
470 €
με 19% ΦΠΑ
395 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
John Deere  John Deere Gator XUV 855D
9
John Deere John Deere Gator XUV 855D
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, jmt3424021
53773 Hennef, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
13.685 €
14.250 €

με 19% ΦΠΑ
11.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Greefa transportband
5
Greefa transportband
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, jmt3717889
2913LR Nieuwerkerk aan den IJssel, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Elevator rubber bekleed met meenemers Duijndam Machines
4
Elevator rubber bekleed met meenemers Duijndam Machines
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, jmt3722808
2913LR Nieuwerkerk aan den IJssel, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kögel 24to 3-Achs Pritschenanhänger 9,15m Ladefläche Ballenwagen
5
Kögel 24to 3-Achs Pritschenanhänger 9,15m Ladefläche Ballenwagen
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, jmt3736800
48599 Gronau-Epe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000
5.355 €
με 19% ΦΠΑ
4.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Brantner TA 20053 Half-Pipe
5
Brantner TA 20053 Half-Pipe
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, jmt3732666
93413 Cham, Γερμανία
34.391 €
με 19% ΦΠΑ
28.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Krone TX 460
4
Krone TX 460
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, jmt3732648
93413 Cham, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
54.999 €
με 19% ΦΠΑ
46.218 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Brantner E 6035 Euro-Line
7
Brantner E 6035 Euro-Line
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, jmt3732644
93413 Cham, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
6.990 €
με 19% ΦΠΑ
5.874 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Eureka elevator
4
Eureka elevator
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, jmt3736278
2913LR Nieuwerkerk aan den IJssel, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Fliegl TRIDEM-PLATTFORMANHÄNGER
8
Fliegl TRIDEM-PLATTFORMANHÄNGER
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, jmt3728525
21769 Armstorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
28.900 €
με 19% ΦΠΑ
24.286 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Daf MML C8x6
6
Daf MML C8x6
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, jmt3719959
16949 Putlitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990
20.230 €
με 19% ΦΠΑ
17.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Plattformwagen
7
Sonstige / Other Plattformwagen
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, jmt3726465
49328 Melle, Γερμανία
1.488 €
με 19% ΦΠΑ
1.250 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Herbst Tri Axle Low Loader
12
Herbst Tri Axle Low Loader
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, jmt3690461
OX9 2NT Milton Common, Thame, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2017
23.096 €
με 20% ΦΠΑ
19.246 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Holst Marktverkaufsanhänger, 12m, 2,5to
14
Holst Marktverkaufsanhänger, 12m, 2,5to
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, jmt3684117
58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000
4.999 €
με 19% ΦΠΑ
4.201 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz ACTROS 1833 E6 BDF CHASSIS MEGA LOW DECK
20
Mercedes-Benz ACTROS 1833 E6 BDF CHASSIS MEGA LOW DECK
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, jmt3692479
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2014
52.398 €
με 23% ΦΠΑ
42.600 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz ACTROS 1833 E6 BDF CHASSIS MEGA LOW DECK
20
Mercedes-Benz ACTROS 1833 E6 BDF CHASSIS MEGA LOW DECK
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, jmt3692477
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2014
52.398 €
με 23% ΦΠΑ
42.600 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά TERMINAL TRACTOR UNIT KALMAR TT612D
6
TERMINAL TRACTOR UNIT KALMAR TT612D
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, jmt3692474
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2010
43.665 €
με 23% ΦΠΑ
35.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Isuzu TD Rodeo Denver DCB
8
Isuzu TD Rodeo Denver DCB
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, jmt3692454
SY4 4RR Shrewsbury, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2010
7.487 €
με 20% ΦΠΑ
6.239 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά 16T Bailey Trailer 16T Bailey Trailer
10
16T Bailey Trailer 16T Bailey Trailer
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, jmt3665496
YO62 4AX SLINGSBY, Μεγ. Βρετανία
18.804 €
με 20% ΦΠΑ
15.670 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Rolland V742
10
Rolland V742
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, jmt3697939
OX9 2NT Milton Common, Thame, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2017
22.414 €
με 20% ΦΠΑ
18.679 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Schuitemaker Rapide 155
13
Schuitemaker Rapide 155
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, jmt3679834
9411 TC Beilen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2008
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Toro Workman GTX 48 Elektro
7
Toro Workman GTX 48 Elektro
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, jmt3687900
Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
16.541 €
με 19% ΦΠΑ
13.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Strautmann Aperion 2101 Abladeband
6
Strautmann Aperion 2101 Abladeband
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, jmt3716668
25852 Sterdebüll, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Selbstbau
6
Selbstbau
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, jmt3706504
51580 Reichshof, Γερμανία
600 €

Δείτε αγγελία
Λοιπά Falke Einachs-Dreiseitenkipper DK4000A
7
Falke Einachs-Dreiseitenkipper DK4000A
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, jmt3700134
53498 Bad Breisig, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
4.999 €
με 19% ΦΠΑ
4.201 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Falke Kommunalkipper HK2000M
6
Falke Kommunalkipper HK2000M
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, jmt3700118
53498 Bad Breisig, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
2.599 €
με 19% ΦΠΑ
2.184 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz M-Klasse ML 400 CDI
9
Mercedes-Benz M-Klasse ML 400 CDI
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, jmt3700112
58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002
3.799 €

Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 822