Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Προαιρετικές επιλογές
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Οχήματα μεταφοράς κοπριάς

Αγοράστε μεταχειρισμένα Οχήματα μεταφοράς κοπριάς στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Wellmeyer Sattelauflieger
13
ΝΈΑ Wellmeyer Sattelauflieger
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, 4099558
45768 Marl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Ημερομηνία εγγραφής: 01.06.2018, Χωρητικότητα δοχείου: 25000.00 l, Συνολικό βάρος: 28.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Περιστροφική αντλία, Ελαστικά: 385/65-22,5
23.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Abbey Machinery Abbey wóz asenizacyjny , beczka PP3000R 13.500 litrów
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, 4098903
Olsztyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Υδραυλικά φρένα, Χωρητικότητα δοχείου: 13500.00 l, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίκυκλa, Συμπιεστής υποπίεσης, Ελαστικά: 800/65/32
20.217 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Abbey Machinery Abbey wóz asenizacyjny , beczka PP3000R 13.500 litrów
3
ΝΈΑ Abbey Machinery Abbey wóz asenizacyjny , beczka PP3000R 13.500 litrów
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, 4098902
Olsztyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Υδραυλικά φρένα, Χωρητικότητα δοχείου: 13500.00 l, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίκυκλa, Συμπιεστής υποπίεσης, Ελαστικά: 800/65/32
20.217 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Langendorf 25m3
5
ΝΈΑ Langendorf 25m3
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, 4096260
7687 BB Daarlerveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1990, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 25000.00 l, Τρίδυμο σασί, Συμπιεστής υποπίεσης, Ελαστικά: 425/65/22.5
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Grabmeier
4
Grabmeier
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, 4090329
75057 Kürnbach, Γερμανία
Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 08.05.2014, Χωρητικότητα δοχείου: 21000.00 l, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης, Ελαστικά: 385/65R22,5
29.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kotte TSA 30000
13
Kotte TSA 30000
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, 4086254
49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ημερομηνία εγγραφής: 13.04.2018, Χωρητικότητα δοχείου: 30000.00 l, Συνολικό βάρος: 37.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 100 km/h, Τρίδυμο σασί, Περιστροφική αντλία, Ελαστικά: 385/65 R 22.5
99.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rößner ECO 323 Güllezubringer
5
Rößner ECO 323 Güllezubringer
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, 4085131
89443 Gremheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 23000.00 l, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 60 km/h, Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης, Ελαστικά: 385/65r22,5
38.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Joskin Modulo 2
4
Joskin Modulo 2
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, 4077827
6301 BH Valkenburg aan de Geul., Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 10000.00 l, Δίκυκλa, Συμπιεστής υποπίεσης
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz AXOR 3344
8
Mercedes-Benz AXOR 3344
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, 4077280
4761 Port of Moerdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2011
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Mercedes-Benz AXOR 3340
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, 4077279
4761 Port of Moerdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2011
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Burg NL. Tankauflieger
-13%
14
Burg NL. Tankauflieger
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, 4066455
54634 Metterich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 25000.00 l, Συνολικό βάρος: 36.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 90 km/h, Τρίδυμο σασί, Συμπιεστής υποπίεσης, Ελαστικά: 385/65R22,5
17.500 €
20.000 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schwarte Jansky Gülleauflieger #180017
3
Schwarte Jansky Gülleauflieger #180017
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, 4046358
48282 Emsdetten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 18.05.2018, Χωρητικότητα δοχείου: 30000.00 l, Περιστροφική αντλία, Ελαστικά: 385
80.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kumm KTD 28
6
Kumm KTD 28
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, 4039377
49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ημερομηνία εγγραφής: 14.02.2018, Χωρητικότητα δοχείου: 28000.00 l, Συνολικό βάρος: 33.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 60 km/h, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Περιστροφική αντλία, ...
68.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone/Fliegl Gülleauflieger mit Dolly
14
Krone/Fliegl Gülleauflieger mit Dolly
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, 4026894
92271 Großschönbrunn (Freihung), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 24.03.2015, Χωρητικότητα δοχείου: 22000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Ελαστικά: 385/65 R 22.5
27.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kumm KTS 30
7
Kumm KTS 30
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, 4017612
49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ημερομηνία εγγραφής: 01.05.2018, Χωρητικότητα δοχείου: 30000.00 l, Συνολικό βάρος: 36000.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 100 km/h, Τρίδυμο σασί, Περιστροφική αντλία, Ελαστικά: 385/65 R 22.5
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
H+J Agrartechnik VTA 18
Βίντεο
18
H+J Agrartechnik VTA 18
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, 4016391
49699 Lindern, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Χωρητικότητα δοχείου: 18500.00 l, Συμπιεστής υποπίεσης
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Krone Güllezubringer/Gülleauflieger
7
Krone Güllezubringer/Gülleauflieger
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, 4015847
92271 Großschönbrunn (Freihung), Γερμανία
Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 23.07.1993, Χωρητικότητα δοχείου: 22000.00 l, Συνολικό βάρος: 30.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Λοιπά, Ελαστικά: 385/65 R 22.5
19.400 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kässbohrer Gülle V2A 30 m³, Vogelsang 6 m³, Leer nur 6,3 to
14
Kässbohrer Gülle V2A 30 m³, Vogelsang 6 m³, Leer nur 6,3 to
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, 4009746
35104 Lichtenfels, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 30000.00 l, Συνολικό βάρος: 39.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 90 km/h, Τρίδυμο σασί, Περιστροφική αντλία, Ελαστικά: 385/65 R 22.5
64.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ

ενοικίαση από 1.690,00 €
ανά μήνα
Δείτε αγγελία
Favorit
Favorit
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, 4002535
59590 Geseke, Γερμανία
Ημερομηνία εγγραφής: 02.04.2018, Τρίδυμο σασί
27.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Veenhuis 8m3 waterwagen
2
Veenhuis 8m3 waterwagen
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, 3987552
3299 LX Maasdam, Ολλανδία
Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 385/65R22.5
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Dijksta Mestoplegger
-9%
5
Dijksta Mestoplegger
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, 3971412
5761RT Bakel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1988, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 38.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 90 km/h, Ελαστικά: goed
30.750 €
33.750 €

χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Veenhuis 20000 liter
14
Veenhuis 20000 liter
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, 3907409
7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Χωρητικότητα δοχείου: 20000.00 l
8.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schwarte Jansky
4
Schwarte Jansky
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, 3896005
49844 Bawinkel, Γερμανία
Χωρητικότητα δοχείου: 30000.00 l
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Joskin euroliner 22500 triaxle tanker
3
Joskin euroliner 22500 triaxle tanker
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, 3816524
LL55 1TU Gwynedd, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Joskin
6
Joskin
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, 3814529
73-102 STARGARD SZCZECIŃSKI, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1984, Χωρητικότητα δοχείου: 3500.00 l, Δίκυκλa
2.616 €

Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 57