Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Προαιρετικές επιλογές
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Οχήματα μεταφοράς κοπριάς

Αγοράστε μεταχειρισμένα Οχήματα μεταφοράς κοπριάς στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Kumm KTS 30
5
Kumm KTS 30
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, jft3641406
Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 17.05.2017, Χωρητικότητα δοχείου: 30000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 100 km/h, Τρίδυμο σασί, Ελαστικά: 385/65 R 22.5
85.561 EUR
με 19% ΦΠΑ
71.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kumm KTS 30 KTS 30
7
Kumm KTS 30 KTS 30
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, jft3627178
49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ημερομηνία εγγραφής: 15.03.2015, Χωρητικότητα δοχείου: 30.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 100 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 385/65 R 22.5
29.631 EUR
με 19% ΦΠΑ
24.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kumm KTD-28
11
Kumm KTD-28
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, jft2392336
49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 28000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 60 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 445/65 R 22.5
81.991 EUR
με 19% ΦΠΑ
68.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
SCHÖMA Agrartechnik TSA 33.000 L
16
SCHÖMA Agrartechnik TSA 33.000 L
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, jft3660368
49356 Diepholz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Υδραυλικά φρένα, Χωρητικότητα δοχείου: 33000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Τρίδυμο σασί, Ελαστικά: 385/65 -22,5
86.870 EUR
με 19% ΦΠΑ
73.000 EUR καθαρά
ενοικίαση από 2.618,00 EUR
ανά μήνα
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
GS Meppel Transporttank
15
GS Meppel Transporttank
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, jft3332637
7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2005, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 25000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 50 km/h, Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
SCHÖMA Agrartechnik TSA 33.000 L
16
SCHÖMA Agrartechnik TSA 33.000 L
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, jft3660368
49356 Diepholz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Υδραυλικά φρένα, Χωρητικότητα δοχείου: 33000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Τρίδυμο σασί, Ελαστικά: 385/65 -22,5
86.870 EUR
με 19% ΦΠΑ
73.000 EUR καθαρά
ενοικίαση από 2.618,00 EUR
ανά μήνα
Δείτε αγγελία
Stapel 8.000 liter Güllewagen
4
Stapel 8.000 liter Güllewagen
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, jft3644375
Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 8000.00 l, Δίκυκλa, Ελαστικά: 700/50-26,5
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kumm KTS 30
5
Kumm KTS 30
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, jft3641406
Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 17.05.2017, Χωρητικότητα δοχείου: 30000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 100 km/h, Τρίδυμο σασί, Ελαστικά: 385/65 R 22.5
85.561 EUR
με 19% ΦΠΑ
71.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Stapel PTW 30000
5
Stapel PTW 30000
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, jft3635722
16259 Bad Freienwalde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 30000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 85 km/h, Τρίδυμο σασί, Ελαστικά: 385/65 R22.5
43.435 EUR
με 19% ΦΠΑ
36.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Tank. u. Apparatebau
6
Tank. u. Apparatebau
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, jft3627323
93352 Rohr, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1979, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 18100.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης, Ελαστικά: 365/80 R 20
14.280 EUR
με 19% ΦΠΑ
12.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kumm KUMM KTS 30
7
Kumm KUMM KTS 30
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, jft3627179
49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ημερομηνία εγγραφής: 16.03.2016, Χωρητικότητα δοχείου: 30000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 100 km/h, Τρίδυμο σασί, Ελαστικά: 385/65 R 22.5
118.881 EUR
με 19% ΦΠΑ
99.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kumm KTS 30 KTS 30
7
Kumm KTS 30 KTS 30
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, jft3627178
49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ημερομηνία εγγραφής: 15.03.2015, Χωρητικότητα δοχείου: 30.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 100 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 385/65 R 22.5
29.631 EUR
με 19% ΦΠΑ
24.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Favorit TL26Do
3
Favorit TL26Do
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, jft3625080
59590 Geseke, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 26000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ελαστικά: 500/70R22,5
66.521 EUR
με 19% ΦΠΑ
55.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Favorit TL 29000
3
Favorit TL 29000
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, jft3622824
59590 Geseke, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1910, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 29000.00 l, Ελαστικά: 365R 22,5
17.850 EUR
με 19% ΦΠΑ
15.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Eisele 8 T Tandem
2
Eisele 8 T Tandem
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, jft3604588
35083 Wetter, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1989, Δίδυμο σασί
2.800 EUR

Δείτε αγγελία
Schwarte Jansky Gülleauflieger - Modell 2017!
7
Schwarte Jansky Gülleauflieger - Modell 2017!
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, jft3598455
48282 Emsdetten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Χωρητικότητα δοχείου: 30.00 l, Ελαστικά: 385
96.390 EUR
με 19% ΦΠΑ
81.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
EKW Gülletransporter
3
EKW Gülletransporter
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, jft3592302
49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ημερομηνία εγγραφής: 20.09.2004, Χωρητικότητα δοχείου: 32000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 100 km/h, Τρίδυμο σασί, Ελαστικά: 385/65 R 22.5
23.681 EUR
με 19% ΦΠΑ
19.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kässbohrer Tanksattelauflieger
7
Kässbohrer Tanksattelauflieger
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, jft3592301
49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 16.09.2009, Χωρητικότητα δοχείου: 32000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 100 km/h, Τρίδυμο σασί, Ελαστικά: 385/65 R 22.5
18.921 EUR
με 19% ΦΠΑ
15.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Schwarte Jansky Gülleauflieger
7
Schwarte Jansky Gülleauflieger
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, jft3543270
48282 Emsdetten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Χωρητικότητα δοχείου: 30000.00 l, Ελαστικά: 385
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kotte Gülleauflieger
3
Kotte Gülleauflieger
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, jft3543065
48282 Emsdetten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 12.02.2014, Λοιπά
67.235 EUR
με 19% ΦΠΑ
56.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kumm KT 28
12
Kumm KT 28
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, jft3523697
49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 13.07.2017, Χωρητικότητα δοχείου: 28000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 445/65 R 22.5
129.710 EUR
με 19% ΦΠΑ
109.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Feldbinder Interne Nr. 7479
8
Feldbinder Interne Nr. 7479
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, jft3509397
48268 Greven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 24.01.2001, Χωρητικότητα δοχείου: 30000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Τρίδυμο σασί, Ελαστικά: 385 65 22,5
41.650 EUR
με 19% ΦΠΑ
35.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Zunhammer K15T 4608
7
Zunhammer K15T 4608
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, jft3406258
83301 Traunreut, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 15000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ελαστικά: 425/65R22,5
20.825 EUR
με 19% ΦΠΑ
17.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
HJ Agrartechnik VTA 20
12
HJ Agrartechnik VTA 20
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, jft3403683
49699 Lindern, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 20000.00 l, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο
23.799 EUR
με 19% ΦΠΑ
19.999 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Iveco
8
Iveco
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, jft3371105
04936 Wehrhain, Γερμανία
Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 28000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 60 km/h, Τρίδυμο σασί, Ελαστικά: 365-22,5
36.890 EUR
με 19% ΦΠΑ
31.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kässbohrer
8
Kässbohrer
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, jft3364405
49434 Neuenkirchen-Vörden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 30000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h
17.850 EUR
με 19% ΦΠΑ
15.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
GS Meppel Transporttank
15
GS Meppel Transporttank
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, jft3332637
7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2005, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 25000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 50 km/h, Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Joskin 100TSI
3
Joskin 100TSI
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, jft3313805
9175 NIEDERFEULEN, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 1994, Χωρητικότητα δοχείου: 10000.00 l, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 700/50-22.5
16.029 EUR
με 17% ΦΠΑ
13.700 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Lübtheen GMbH TLT 224
5
Lübtheen GMbH TLT 224
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, jft3282019
29439 Lüchow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 20000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης, Ελαστικά: 385/65R22.5
17.850 EUR
με 19% ΦΠΑ
15.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Helsa 22
4
Helsa 22
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, jft3282007
29439 Lüchow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1979, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 20000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ελαστικά: 385/65R22.5
9.520 EUR
με 19% ΦΠΑ
8.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 54