Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο
Προαιρετικές επιλογές

Μεταχειρισμένα Οχήματα μεταφοράς κοπριάς

Αγοράστε μεταχειρισμένα Οχήματα μεταφοράς κοπριάς στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Annaburger Joskin Kaweco
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
D-TEC V2A Gülle 28 m³, Börger, Lift+Lenkachse, MIETEN?
19
D-TEC V2A Gülle 28 m³, Börger, Lift+Lenkachse, MIETEN?
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, 4839420 4839420
  35104 Lichtenfels, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 01.08.2019, Χωρητικότητα δοχείου: 28000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 90 km/h, Συνολικό βάρος: 44000 kg, Σασί: Τρίδυμο σασί, Αντλία: Περιστροφική αντλία, ...
55.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
ενοικίαση από 1.699 € ανά μήνα
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kumm KTS 30
10
Kumm KTS 30
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, 4840198 4840198
  49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ημερομηνία εγγραφής: 12.08.2019, Χωρητικότητα δοχείου: 30000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 100 km/h, Συνολικό βάρος: 37000 kg, Σασί: Τρίδυμο σασί, Αντλία: Περιστροφική αντλία, ...
129.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kotte TSA
14
Kotte TSA
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, 4840197 4840197
  49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ημερομηνία εγγραφής: 05.08.2019, Χωρητικότητα δοχείου: 30000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 100 km/h, Συνολικό βάρος: 37000 kg, Σασί: Τρίδυμο σασί, Αντλία: Περιστροφική αντλία, ...
79.900 €
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Trucktat Gülle Auflieger 28 m³, Drehkolbenpumpe VOGELSANG 6 m³, Lift + LENKACHSE
16
ΝΈΑ Trucktat Gülle Auflieger 28 m³, Drehkolbenpumpe VOGELSANG 6 m³, Lift + LENKACHSE
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, 4942200 4942200
  35104 Lichtenfels, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 16.10.2019, Χωρητικότητα δοχείου: 28000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 90 km/h, Συνολικό βάρος: 38000 kg, Σασί: Τρίδυμο σασί, Αντλία: Περιστροφική αντλία, ...
57.990 €
εξ. 19% ΦΠΑ
ενοικίαση από 1.699 € ανά μήνα
Δείτε αγγελία
Schöma Tankanhänger VW 26000 Liter TNL
10
Schöma Tankanhänger VW 26000 Liter TNL
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, 4745151 4745151
  49356 Diepholz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 26000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 60 km/h, Συνολικό βάρος: 34000 kg, Σασί: Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης, Αντλία: Συμπιεστής υποπίεσης, Ελαστικά: 560/60-22,5
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Favorit TWD 21000
3
Favorit TWD 21000
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, 4566325 4566325
  59590 Geseke, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 21000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 24000 kg, Σασί: Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης, Αντλία: Συμπιεστής υποπίεσης, Ελαστικά: 385/65R22,5
37.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
STAPEL 18500
8
STAPEL 18500
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, 4802942 4802942
  LV3722 Dobeles novads, Λετονία
Έτος κατασκευής: 2012, Αερόφρενο, Υδραυλικά φρένα, Χωρητικότητα δοχείου: 18500.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 23500 kg, Σασί: Λοιπά, Αντλία: Συμπιεστής υποπίεσης, Ελαστικά: 265/70R19.5
12.000 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SIG Agrotrans
12
SIG Agrotrans
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, 4460626 4460626
  19322 Wittenberge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 28000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Συνολικό βάρος: 32000 kg, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Αντλία: Συμπιεστής υποπίεσης, Ελαστικά: 445/65R22.5
64.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kumm KTS 30
9
Kumm KTS 30
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, 4416545 4416545
  49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ημερομηνία εγγραφής: 30.11.2018, Χωρητικότητα δοχείου: 30000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 100 km/h, Συνολικό βάρος: 37000 kg, Σασί: Τρίδυμο σασί, Αντλία: Περιστροφική αντλία, ...
124.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kumm KTD 28
10
Kumm KTD 28
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, 4416549 4416549
  49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ημερομηνία εγγραφής: 20.02.2018, Χωρητικότητα δοχείου: 28000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Συνολικό βάρος: 32000 kg, Σασί: Δίδυμο σασί, Αντλία: Περιστροφική αντλία, Ελαστικά: 445/65 R 22.5
99.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BRIRI Street Master 30
4
BRIRI Street Master 30
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, 4371038 4371038
  49844 Bawinkel, Γερμανία
Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 30000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Συνολικό βάρος: 36000 kg, Σασί: Τρίδυμο σασί, Αντλία: Περιστροφική αντλία, Ελαστικά: 385/65-R22,5
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Schöma TSA VW 26000 L TNL
6
Schöma TSA VW 26000 L TNL
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, 4407876 4407876
  49356 Diepholz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Χωρητικότητα δοχείου: 26000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 62 km/h, Συνολικό βάρος: 32000 kg, Σασί: Δίδυμο σασί, Αντλία: Συμπιεστής υποπίεσης, Ελαστικά: 560/60-22,5
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kumm Gülletransportwagen LOF T-Führerschein 60 Km/H
16
Kumm Gülletransportwagen LOF T-Führerschein 60 Km/H
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, 2900013 2900013
  49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 30000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 100 km/h, Σασί: Τρίδυμο σασί, Ελαστικά: 385/65 R 22.5
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kumm KTS 30
7
Kumm KTS 30
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, 4017612 4017612
  49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ημερομηνία εγγραφής: 01.05.2018, Χωρητικότητα δοχείου: 30000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 100 km/h, Συνολικό βάρος: 36000 kg, Σασί: Τρίδυμο σασί, Αντλία: Περιστροφική αντλία, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
SIG/technologie AGRO Trans
22
SIG/technologie AGRO Trans
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, 3199409 3199409
  48612 Horstmar, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 28000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 60 km/h, Σασί: Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης, Ελαστικά: 445/65 R22.5
49.490 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kumm KTS 30
12
Kumm KTS 30
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, 3217987 3217987
  49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 15.03.2016, Χωρητικότητα δοχείου: 30000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 100 km/h, Ελαστικά: 385/65 R 22.5
129.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Magyar Edelstahl Tankanhänger Auflieger
8
Magyar Edelstahl Tankanhänger Auflieger
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, 3166415 3166415
  18334 Eixen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1987, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.1987, Χωρητικότητα δοχείου: 30000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 85 km/h, Σασί: Τρίδυμο σασί, Ελαστικά: 385/65 R22.5
11.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kumm KTD 28
9
Kumm KTD 28
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, 3794168 3794168
  49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Χωρητικότητα δοχείου: 28000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 445/65 R 22.5
119.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kumm KTS 30
12
Kumm KTS 30
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, 3679124 3679124
  49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 12.04.2016, Χωρητικότητα δοχείου: 30000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 100 km/h, Σασί: Τρίδυμο σασί, Ελαστικά: 385/65 R 22.5
105.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stapel
3
Stapel
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, 4881012 4881012
  48324 Albersloh, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.2015, Χωρητικότητα δοχείου: 29800.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 60 km/h, Συνολικό βάρος: 35000 kg, Ελαστικά: 385/65R22,5
45.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stapel
5
Stapel
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, 4880938 4880938
  48324 Albersloh, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Χωρητικότητα δοχείου: 28000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Συνολικό βάρος: 35000 kg, Σασί: Τρίδυμο σασί, Ελαστικά: 385/65R22,5
45.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Favorit TA 29000 1+3 Gelenkt
4
Favorit TA 29000 1+3 Gelenkt
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, 4589275 4589275
  Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Χωρητικότητα δοχείου: 30000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Σασί: Τρίδυμο σασί, Αντλία: Συμπιεστής υποπίεσης, Ελαστικά: 385/65R22,5
75.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Favorit Vak. TW 29.5
5
Favorit Vak. TW 29.5
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, 4505333 4505333
  59590 Geseke, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 29500.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 105 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί, Αντλία: Συμπιεστής υποπίεσης, Ελαστικά: 385/65R22,5
56.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kumm KTS 30 Profi
12
Kumm KTS 30 Profi
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, 4194896 4194896
  49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ημερομηνία εγγραφής: 01.08.2018, Μέγιστη ταχύτητα: 100 km/h, Συνολικό βάρος: 37000 kg, Σασί: Τρίδυμο σασί, Ελαστικά: 385/65 R 22.5
129.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schwarte Jansky Gülleauflieger/Entsorger
10
Schwarte Jansky Gülleauflieger/Entsorger
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, 4919181 4919181
  48282 Emsdetten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 30000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Αντλία: Περιστροφική αντλία, Ελαστικά: 385/65 R22.5
59.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 52