Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Προαιρετικές επιλογές
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Οχήματα μεταφοράς κοπριάς

Αγοράστε μεταχειρισμένα Οχήματα μεταφοράς κοπριάς στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Sonstige
7
Sonstige
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, 3928422
41748 Viersen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.1991, Τρίδυμο σασί, Περιστροφική αντλία
23.205 €
με 19% ΦΠΑ
19.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Vaan Hool
8
Vaan Hool
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, 3923604
86655 Harburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 01.03.1996, Χωρητικότητα δοχείου: 26000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Τρίδυμο σασί, Ελαστικά: 385/65/R22,5
12.495 €
με 19% ΦΠΑ
10.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Lindner und Fischer Tankanhänger Tank Anhänger mit Obenbefüllung, Liftachse, ...
7
Lindner und Fischer Tankanhänger Tank Anhänger mit Obenbefüllung, Liftachse, ...
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, 3914095
92271 Großschönbrunn (Freihung), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 03.02.2000, Χωρητικότητα δοχείου: 18000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 385/65R22.5
19.635 €
με 19% ΦΠΑ
16.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Joskin 20000 liter
14
Joskin 20000 liter
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, 3907409
7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Χωρητικότητα δοχείου: 20000.00 l
8.000 €

Δείτε αγγελία
Magyar Magyar V2A Edelstahltankauflieger
16
Magyar Magyar V2A Edelstahltankauflieger
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, 3897347
35428 Langgöns, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 30000.00 l
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Schwarte Jansky
4
Schwarte Jansky
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, 3896005
49844 Bawinkel, Γερμανία
Χωρητικότητα δοχείου: 30000.00 l
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
LKW Anhänger
8
LKW Anhänger
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, 3894786
32657 Lemgo, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1980, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 16000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο
11.662 €
με 19% ΦΠΑ
9.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Feldbinder
3
Feldbinder
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, 3892548
27616 Beverstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1978, Αερόφρενο, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Τρίδυμο σασί, Ελαστικά: 385/65/22,5
15.351 €
με 19% ΦΠΑ
12.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Joskin euroliner 22500 triaxle tanker
3
Joskin euroliner 22500 triaxle tanker
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, 3816524
LL55 1TU Gwynedd, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Joskin
6
Joskin
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, 3814529
73-102 STARGARD SZCZECIŃSKI, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1984, Χωρητικότητα δοχείου: 3500.00 l, Δίκυκλa
2.616 €

Δείτε αγγελία
Jansky Jansky
11
Jansky Jansky
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, 3807699
49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ημερομηνία εγγραφής: 16.01.2007, Χωρητικότητα δοχείου: 34000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 100 km/h, Τρίδυμο σασί, Ελαστικά: 385/65 R 22.5
45.101 €
με 19% ΦΠΑ
37.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Tankcontainer, 8 Zoll Auslauf
6
Tankcontainer, 8 Zoll Auslauf
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, 3796207
33104 Paderborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Χωρητικότητα δοχείου: 31200.00 l
12.495 €
με 19% ΦΠΑ
10.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kumm KTD 28
5
Kumm KTD 28
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, 3794213
49716 Meppen, Γερμανία
Χωρητικότητα δοχείου: 28000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 60 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 445/65 R 22.5
92.820 €
με 19% ΦΠΑ
78.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kumm KTD 28
9
Kumm KTD 28
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, 3794168
49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Χωρητικότητα δοχείου: 28000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 445/65 R 22.5
141.610 €
με 19% ΦΠΑ
119.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fliegl
-9%
3
Fliegl
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, 3716877
09514 Lengefeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 01.05.2017, Χωρητικότητα δοχείου: 29000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Τρίδυμο σασί, Ελαστικά: 445/65R22,5
70.210 €
77.350 €

με 19% ΦΠΑ
59.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kumm KTS 30
13
Kumm KTS 30
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, 3679145
49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ημερομηνία εγγραφής: 18.04.2016, Χωρητικότητα δοχείου: 30000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 100 km/h, Τρίδυμο σασί, Ελαστικά: 385/65 R 22.5
128.520 €
με 19% ΦΠΑ
108.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kumm KTS 30
12
Kumm KTS 30
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, 3679124
49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 12.04.2016, Χωρητικότητα δοχείου: 30000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 100 km/h, Τρίδυμο σασί, Ελαστικά: 385/65 R 22.5
124.950 €
με 19% ΦΠΑ
105.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
SCHÖMA Agrartechnik TSA 33.000 L
16
SCHÖMA Agrartechnik TSA 33.000 L
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, 3660368
49356 Diepholz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Υδραυλικά φρένα, Χωρητικότητα δοχείου: 33000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Τρίδυμο σασί, Ελαστικά: 385/65 -22,5
86.870 €
με 19% ΦΠΑ
73.000 € καθαρά
ενοικίαση από 2.618,00 €
ανά μήνα
Δείτε αγγελία
Kumm KUMM KTS 30
7
Kumm KUMM KTS 30
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, 3627179
49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ημερομηνία εγγραφής: 16.03.2016, Χωρητικότητα δοχείου: 30000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 100 km/h, Τρίδυμο σασί, Ελαστικά: 385/65 R 22.5
118.881 €
με 19% ΦΠΑ
99.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Favorit TL26Do
3
Favorit TL26Do
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, 3625080
59590 Geseke, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 26000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ελαστικά: 500/70R22,5
63.070 €
με 19% ΦΠΑ
53.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Favorit TA 29000 ltr
3
Favorit TA 29000 ltr
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, 3622824
59590 Geseke, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Χωρητικότητα δοχείου: 29000.00 l
33.320 €
με 19% ΦΠΑ
28.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Schwarte Jansky Gülleauflieger - Modell 2017!
7
Schwarte Jansky Gülleauflieger - Modell 2017!
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, 3598455
48282 Emsdetten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Χωρητικότητα δοχείου: 30.00 l, Ελαστικά: 385
96.390 €
με 19% ΦΠΑ
81.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Deguillaume Ap 25000
4
Deguillaume Ap 25000
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, 3560251
27432 Bremervörde, Γερμανία
Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 25000.00 l, Τρίδυμο σασί, Ελαστικά: 700/50R30,5
16.660 €
με 19% ΦΠΑ
14.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Schwarte Jansky Gülleauflieger
7
Schwarte Jansky Gülleauflieger
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, 3543270
48282 Emsdetten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Χωρητικότητα δοχείου: 30000.00 l, Ελαστικά: 385
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 53