Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Προαιρετικές επιλογές
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Οχήματα μεταφοράς κοπριάς

Αγοράστε μεταχειρισμένα Οχήματα μεταφοράς κοπριάς στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
D-TEC 30 m³ Gülleauflieger
15
D-TEC 30 m³ Gülleauflieger
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, jft3707318
34396 Liebenau-Ostheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 23.01.2014, Χωρητικότητα δοχείου: 30000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 90 km/h, Τρίδυμο σασί, Ελαστικά: 385/65 R 22,5
62.951 €
με 19% ΦΠΑ
52.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
SCHÖMA Agrartechnik TSA 33.000 L
16
SCHÖMA Agrartechnik TSA 33.000 L
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, jft3660368
49356 Diepholz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Υδραυλικά φρένα, Χωρητικότητα δοχείου: 33000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Τρίδυμο σασί, Ελαστικά: 385/65 -22,5
86.870 €
με 19% ΦΠΑ
73.000 € καθαρά
ενοικίαση από 2.618,00 €
ανά μήνα
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kumm KUMM KTS 30
7
Kumm KUMM KTS 30
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, jft3627179
49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ημερομηνία εγγραφής: 16.03.2016, Χωρητικότητα δοχείου: 30000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 100 km/h, Τρίδυμο σασί, Ελαστικά: 385/65 R 22.5
118.881 €
με 19% ΦΠΑ
99.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kaweco Transport tank
12
Kaweco Transport tank
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, jft3696157
7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Χωρητικότητα δοχείου: 20000.00 l, Λοιπά
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
GS Meppel Transporttank
15
GS Meppel Transporttank
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, jft3332637
7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2005, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 25000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 50 km/h, Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
SCHÖMA Agrartechnik TSA 33.000 L
16
SCHÖMA Agrartechnik TSA 33.000 L
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, jft3660368
49356 Diepholz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Υδραυλικά φρένα, Χωρητικότητα δοχείου: 33000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Τρίδυμο σασί, Ελαστικά: 385/65 -22,5
86.870 €
με 19% ΦΠΑ
73.000 € καθαρά
ενοικίαση από 2.618,00 €
ανά μήνα
Δείτε αγγελία
Fliegl
4
Fliegl
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, jft3716882
09514 Lengefeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 01.05.2017, Χωρητικότητα δοχείου: 29000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Τρίδυμο σασί, Ελαστικά: 445/65R22,5
184.450 €
με 19% ΦΠΑ
155.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fliegl
3
Fliegl
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, jft3716877
09514 Lengefeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 01.05.2017, Χωρητικότητα δοχείου: 29000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Τρίδυμο σασί, Ελαστικά: 445/65R22,5
70.210 €
77.350 €

με 19% ΦΠΑ
59.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
D-TEC 30 m³ Gülleauflieger
15
D-TEC 30 m³ Gülleauflieger
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, jft3707318
34396 Liebenau-Ostheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 23.01.2014, Χωρητικότητα δοχείου: 30000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 90 km/h, Τρίδυμο σασί, Ελαστικά: 385/65 R 22,5
62.951 €
με 19% ΦΠΑ
52.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Güven 30 m³ Gülleauflieger
17
Güven 30 m³ Gülleauflieger
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, jft3707293
34479 Oberlistingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 15.03.2010, Χωρητικότητα δοχείου: 30000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 90 km/h, Τρίδυμο σασί, Ελαστικά: 385/65 R 22,5
53.431 €
με 19% ΦΠΑ
44.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kumm KTS 30
14
Kumm KTS 30
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, jft3679150
49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ημερομηνία εγγραφής: 12.04.2016, Χωρητικότητα δοχείου: 30000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 100 km/h, Τρίδυμο σασί, Ελαστικά: 385/65 R 22.5
114.240 €
με 19% ΦΠΑ
96.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kumm KTS 30
13
Kumm KTS 30
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, jft3679145
49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ημερομηνία εγγραφής: 18.04.2016, Χωρητικότητα δοχείου: 30000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 100 km/h, Τρίδυμο σασί, Ελαστικά: 385/65 R 22.5
128.520 €
με 19% ΦΠΑ
108.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kumm KTS 30
12
Kumm KTS 30
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, jft3679124
49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 12.04.2016, Χωρητικότητα δοχείου: 30000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 100 km/h, Τρίδυμο σασί, Ελαστικά: 385/65 R 22.5
124.950 €
με 19% ΦΠΑ
105.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kumm KUMM KTS 30
7
Kumm KUMM KTS 30
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, jft3627179
49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ημερομηνία εγγραφής: 16.03.2016, Χωρητικότητα δοχείου: 30000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 100 km/h, Τρίδυμο σασί, Ελαστικά: 385/65 R 22.5
118.881 €
με 19% ΦΠΑ
99.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kumm KT 28
12
Kumm KT 28
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, jft3523697
49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 13.07.2017, Χωρητικότητα δοχείου: 28000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 445/65 R 22.5
129.710 €
με 19% ΦΠΑ
109.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Magyar Edelstahl Tankanhänger Auflieger
8
Magyar Edelstahl Tankanhänger Auflieger
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, jft3166415
18334 Eixen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1987, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.1987, Χωρητικότητα δοχείου: 30000.00 l, Τρίδυμο σασί, Ελαστικά: 385/65 R22.5
11.305 €
με 19% ΦΠΑ
9.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kumm LOF T Führerschein!!! KTS 30
11
Kumm LOF T Führerschein!!! KTS 30
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, jft3165532
49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ημερομηνία εγγραφής: 25.11.2010, Χωρητικότητα δοχείου: 30000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 100 km/h, Ελαστικά: 385/65 R 22.5
141.610 €
με 19% ΦΠΑ
119.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
LOF T-Führerschein Gülletransportwagen KTS 30
14
LOF T-Führerschein Gülletransportwagen KTS 30
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, jft2900025
49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Χωρητικότητα δοχείου: 30000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 100 km/h, Τρίδυμο σασί, Ελαστικά: 386/65 R 22.5
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kumm Gülletransportwagen LOF T-Führerschein 60 Km/H
16
Kumm Gülletransportwagen LOF T-Führerschein 60 Km/H
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, jft2900013
49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 30000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 100 km/h, Τρίδυμο σασί, Ελαστικά: 385/65 R 22.5
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kumm KTS 30
12
Kumm KTS 30
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, jft3217987
49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 15.03.2016, Χωρητικότητα δοχείου: 30000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 100 km/h, Ελαστικά: 385/65 R 22.5
154.581 €
με 19% ΦΠΑ
129.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
LOF 60 Km/h T-Führerschein! Kumm KTD 28
17
LOF 60 Km/h T-Führerschein! Kumm KTD 28
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, jft3276716
49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Χωρητικότητα δοχείου: 28000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 60 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 445/65 R 22.5
128.520 €
με 19% ΦΠΑ
108.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Deckwerth 2-Achs Auflieger
5
Deckwerth 2-Achs Auflieger
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, jft1957884
01623 Lommatzsch, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ημερομηνία εγγραφής: 22.10.2013, Χωρητικότητα δοχείου: 25000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 500/60 R22,5 155D Michelin CARGO XBIB, 10-Loch
35.105 €
με 19% ΦΠΑ
29.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Favorit Typ Qua1829 TL eigener Fertigung
Βίντεο
3
Favorit Typ Qua1829 TL eigener Fertigung
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, jft2110742
59590 Geseke, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 29000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Τρίδυμο σασί, Ελαστικά: 385/65 R 22.5
47.481 €
με 19% ΦΠΑ
39.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kumm KTD-28
11
Kumm KTD-28
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, jft2392336
49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 28000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 60 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 445/65 R 22.5
81.991 €
με 19% ΦΠΑ
68.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
KT 28 LOF 60 Km/h T-Führerschein Kumm KT 28
12
KT 28 LOF 60 Km/h T-Führerschein Kumm KT 28
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, jft2857350
49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 13.08.2016, Χωρητικότητα δοχείου: 28000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 60 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 445/65 R 22.5
109.361 €
με 19% ΦΠΑ
91.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Favorit  23.5, Komplett aus eigener Fertigung
6
Favorit 23.5, Komplett aus eigener Fertigung
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, jft2453850
59590 Geseke, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 23500.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης, Ελαστικά: 385/65 R22,5
44.030 €
με 19% ΦΠΑ
37.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Bogdan GZB 185
8
Bogdan GZB 185
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, jft2580116
93352 Rohr i. NB, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 18500.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 385/65 R22.5
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
SIG/technologie AGRO Trans
22
SIG/technologie AGRO Trans
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, jft3199409
48612 Horstmar, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 28000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 60 km/h, Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης, Ελαστικά: 445/65 R22.5
58.893 €
με 19% ΦΠΑ
49.490 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Badenhorst Gülletransportwagen
9
ΝΈΑ Badenhorst Gülletransportwagen
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, jft3774997
49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Ημερομηνία εγγραφής: 07.01.2000, Χωρητικότητα δοχείου: 30000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 100 km/h, Τρίδυμο σασί, Ελαστικά: 385/65 R 22.5
17.731 €
με 19% ΦΠΑ
14.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 65