Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατάσταση πωλητή
Προαιρετικές επιλογές
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Οχήματα μεταφοράς κοπριάς

Αγοράστε μεταχειρισμένα Οχήματα μεταφοράς κοπριάς στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Kotte Kotte TSA/MAN TGA 18.390
11
ΝΈΑ Kotte Kotte TSA/MAN TGA 18.390
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, 4769175 4769175
  31629 Estorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Χωρητικότητα δοχείου: 30000.00 l, Αντλία: Περιστροφική αντλία
61.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Meyer-Lohne Cargo
5
Meyer-Lohne Cargo
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, 4763626 4763626
  32479 Hille, Γερμανία
Χωρητικότητα δοχείου: 28000.00 l, Αντλία: Περιστροφική αντλία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kaweco 13160368
11
Kaweco 13160368
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, 4751009 4751009
  14641 Nauen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000
31.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schöma Tankanhänger VW 26000 Liter TNL
10
Schöma Tankanhänger VW 26000 Liter TNL
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, 4745151 4745151
  49356 Diepholz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 26000.00 l, Συνολικό βάρος: 34.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 60 km/h, Σασί: Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης, Αντλία: Συμπιεστής υποπίεσης, Ελαστικά: 560/60-22,5
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Schwarte Jansky Gülleauflieger Sofort verfügbar!
3
Schwarte Jansky Gülleauflieger Sofort verfügbar!
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, 4744180 4744180
  48282 Emsdetten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 30000.00 l, Αντλία: Περιστροφική αντλία, Ελαστικά: 385/65 R22,5
80.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schwarte Jansky Gülle Auflieger 30m³ -  gewichtsoptimiert Sofort verfügbar!
6
Schwarte Jansky Gülle Auflieger 30m³ - gewichtsoptimiert Sofort verfügbar!
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, 4744179 4744179
  48282 Emsdetten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 30000.00 l, Αντλία: Περιστροφική αντλία, Ελαστικά: 385/65 R22,5
83.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
ενοικίαση από 2.280,00 €
ανά Ημέρα
Δείτε αγγελία
Schwarte Jansky Gülleauflieger Sofort verfügbar!
4
Schwarte Jansky Gülleauflieger Sofort verfügbar!
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, 4744165 4744165
  48282 Emsdetten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Χωρητικότητα δοχείου: 30000.00 l, Σασί: Λοιπά, Αντλία: Περιστροφική αντλία, Ελαστικά: 385
81.600 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Magyar Edelstahl V2A / 27m³ / Tankauflieger / Isoliert
13
Magyar Edelstahl V2A / 27m³ / Tankauflieger / Isoliert
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, 4720000 4720000
  77694 Kehl - Neumühl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 01.02.1993, Χωρητικότητα δοχείου: 27000.00 l, Συνολικό βάρος: 37.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Σασί: Τρίδυμο σασί, Ελαστικά: 385/65R22,5
7.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Feldbinder EUT 31.3
7
Feldbinder EUT 31.3
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, 4698467 4698467
  33335 Gütersloh, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 24.01.2001, Χωρητικότητα δοχείου: 31300.00 l, Συνολικό βάρος: 34.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Σασί: Τρίδυμο σασί, Αντλία: Περιστροφική αντλία, ...
29.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Briri 26200
5
Briri 26200
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, 4690878 4690878
  49406 Eydelstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.2018, Χωρητικότητα δοχείου: 26200.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Αντλία: Συμπιεστής υποπίεσης
44.000 €
Δείτε αγγελία
Kässbohrer Gülle Tankwagen Edelstahl STN LC
12
Kässbohrer Gülle Tankwagen Edelstahl STN LC
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, 4632820 4632820
  47574 Goch, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 30.00 l, Συνολικό βάρος: 34.00 t, Ελαστικά: 385/65 R 22,5 auf Stahlfelge
49.700 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
zelfbouw 2600
4
zelfbouw 2600
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, 4589381 4589381
  Ολλανδία
8.000 €
Δείτε αγγελία
Favorit TA 29000 1+3 Gelenkt
4
Favorit TA 29000 1+3 Gelenkt
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, 4589275 4589275
  Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Χωρητικότητα δοχείου: 30000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Σασί: Τρίδυμο σασί, Αντλία: Συμπιεστής υποπίεσης, Ελαστικά: 385/65R22,5
75.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rigual Cisterna Rigual 4000 litros
5
Rigual Cisterna Rigual 4000 litros
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, 4574002 4574002
  50700 Caspe (Zaragoza), Ισπανία
Έτος κατασκευής: 2000
3.000 €
Δείτε αγγελία
Favorit TWD 21000
3
Favorit TWD 21000
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, 4566325 4566325
  59590 Geseke, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 21000.00 l, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης, Αντλία: Συμπιεστής υποπίεσης, Ελαστικά: 385/65R22,5
37.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
TOP-AGRO Pomot  Güllefass T525
5
TOP-AGRO Pomot Güllefass T525
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, 4549761 4549761
  59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2013, Χωρητικότητα δοχείου: 25000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Σασί: Τρίδυμο σασί, Ελαστικά: 600/55x26,5
48.600 €
logo
Δείτε αγγελία
Favorit TW 29.5
Favorit TW 29.5
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, 4541510 4541510
  59590 Geseke, Γερμανία
Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 28.02.2019, Χωρητικότητα δοχείου: 29000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 105 km/h, Σασί: Τρίδυμο σασί, Ελαστικά: 385/65 R22,5
47.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
TOP-AGRO POMOT Transportsattelauflieger Transportsattelauflieger
8
TOP-AGRO POMOT Transportsattelauflieger Transportsattelauflieger
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, 4525686 4525686
  59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 27000.00 l, Συνολικό βάρος: 35.50 t, Σασί: Τρίδυμο σασί, Ελαστικά: 385/65R22,5
48.900 €
logo
Δείτε αγγελία
Favorit Vak. TW 29.5
5
Favorit Vak. TW 29.5
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, 4505333 4505333
  59590 Geseke, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 29500.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 105 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί, Αντλία: Συμπιεστής υποπίεσης, Ελαστικά: 385/65R22,5
62.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Favorit V2A TW29.5
4
Favorit V2A TW29.5
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, 4505053 4505053
  59590 Geseke, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 29500.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 105 km/h, Σασί: Τρίδυμο σασί, Ελαστικά: 385/65R22,5
53.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SIG Agrotrans
12
SIG Agrotrans
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, 4460626 4460626
  19322 Wittenberge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 28000.00 l, Συνολικό βάρος: 32.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Αντλία: Συμπιεστής υποπίεσης, Ελαστικά: 445/65R22.5
64.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kumm KTD 28
10
Kumm KTD 28
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, 4416549 4416549
  49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ημερομηνία εγγραφής: 20.02.2018, Χωρητικότητα δοχείου: 28000.00 l, Συνολικό βάρος: 32.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί, Αντλία: Περιστροφική αντλία, Ελαστικά: 445/65 R 22.5
99.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kumm KTS 30
9
Kumm KTS 30
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, 4416545 4416545
  49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ημερομηνία εγγραφής: 30.11.2018, Χωρητικότητα δοχείου: 30000.00 l, Συνολικό βάρος: 37.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 100 km/h, Σασί: Τρίδυμο σασί, Αντλία: Περιστροφική αντλία, ...
124.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Peecon Euroline Tridem 25500
3
Peecon Euroline Tridem 25500
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, 4413549 4413549
  Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 25500.00 l, Σασί: Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης, Ελαστικά: 750/60R30.5
109.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Hermanns 25m3
5
Hermanns 25m3
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, 4410450 4410450
  7687 BB Daarlerveen, Ολλανδία
Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 25000.00 l, Σασί: Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης, Αντλία: Ογκομετρική αντλία, Ελαστικά: 365/65/20
3.750 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 44