Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης

Αγοράστε μεταχειρισμένα Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Pöttinger Krone Claas Bergmann Deutz-Fahr
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Krone Tiatn R54 Top Zustand
20
ΝΈΑ Krone Tiatn R54 Top Zustand
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4811641 4811641
  16559 Liebenwalde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Αερόφρενο, Σύστημα αυτόματης πλήρωσης, Κεντρική λίπανση, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Στροφείο, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου, ISOBUS, ...
23.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mengele LW 290 Quadro
15
ΝΈΑ Mengele LW 290 Quadro
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4810953 4810953
  84405 Dorfen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1983, Όγκος φόρτωσης: 17.00 m³, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης
378,15 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kemper Ladewagen
3
ΝΈΑ Kemper Ladewagen
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4810660 4810660
  58802 Balve, Γερμανία
Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Σασί: Δίκυκλa
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Weidemann Krokodilgebiss
ΝΈΑ Weidemann Krokodilgebiss
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4810303 4810303
  17309 Rollwitz OT Schmarsow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Τύπος: Λοιπά
1.700 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger Torro 6510L Combiline
4
ΝΈΑ Pöttinger Torro 6510L Combiline
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4809875 4809875
  74523 Schwäbisch Hall-Hessental, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Σύστημα αυτόματης πλήρωσης, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Στροφείο, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Ημερομηνία εγγραφής: 01.05.2019, Όγκος φόρτωσης: 35.00 m³, Συνολικό βάρος: 24.00 t, ...
79.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AGM Wolagri F15M
7
ΝΈΑ AGM Wolagri F15M
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4809805 4809805
  7759 ROOST, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 2001, Όγκος φόρτωσης: 1.00 m³, Τύπος: Λοιπά
2.991,45 €
χωρίς 17% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone AX 280 HD VF.
8
ΝΈΑ Krone AX 280 HD VF.
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4809484 4809484
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017, Όγκος φόρτωσης: 28.00 m³, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kemper KSL 260
10
ΝΈΑ Kemper KSL 260
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4809438 4809438
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Όγκος φόρτωσης: 23.00 m³, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Σασί: Δίκυκλa
1.327,43 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger Ernteprofi II + 3 DOW + QFB
8
ΝΈΑ Pöttinger Ernteprofi II + 3 DOW + QFB
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4809436 4809436
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1990, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Εγκάρσιος ταινιομεταφορέας, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Όγκος φόρτωσης: 31.00 m³, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Σασί: Δίκυκλa
5.221,24 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann Vitesse 230 E
7
ΝΈΑ Strautmann Vitesse 230 E
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4809419 4809419
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Αερόφρενο, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Όγκος φόρτωσης: 23.00 m³, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Σασί: Δίκυκλa
4.867,26 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger Kurier 5
5
ΝΈΑ Pöttinger Kurier 5
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4809418 4809418
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1970, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Σασί: Δίκυκλa
442,48 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt Tigo 60 PR
9
ΝΈΑ Fendt Tigo 60 PR
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4809332 4809332
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Σύστημα αυτόματης πλήρωσης, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου, Όγκος φόρτωσης: 60.00 m³, Τύπος: Όχημα ενσίρωσης
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Krone Turbo 2300
14
ΝΈΑ Krone Turbo 2300
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4809319 4809319
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1987, Όγκος φόρτωσης: 25.00 m³, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Σασί: Δίκυκλa
796,46 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger Grand Prix 1
10
ΝΈΑ Pöttinger Grand Prix 1
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4809254 4809254
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Όγκος φόρτωσης: 23.00 m³, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Σασί: Δίκυκλa
3.451,33 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger HEURAUPE 220
3
ΝΈΑ Pöttinger HEURAUPE 220
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4808999 4808999
  3251 Purgstall, Αυστρία
Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης
292,04 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trioliet GIGANT 500
12
ΝΈΑ Trioliet GIGANT 500
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4808791 4808791
  48361 Beelen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
12.436,97 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann LBF 262
12
ΝΈΑ Strautmann LBF 262
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4808730 4808730
  49326 Melle-Wellingholzhausen, Γερμανία
2.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Reck FSV
5
ΝΈΑ Reck FSV
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4808150 4808150
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Τύπος: Διανομέας σιλό
1.596,64 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other SV 1500
4
ΝΈΑ Sonstige / Other SV 1500
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4808140 4808140
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Τύπος: Διανομέας σιλό
850 €
Δείτε αγγελία
Pöttinger Europrofi 3
11
ΝΈΑ Pöttinger Europrofi 3
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4808131 4808131
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Αριθμός μαχαιριών στην κεφαλή: 30, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 560/45 R22.5
16.722,69 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trioliet TU - 170
9
ΝΈΑ Trioliet TU - 170
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4808122 4808122
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Τύπος: Λοιπά
1.848,74 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BvL B-Max 1700
10
ΝΈΑ BvL B-Max 1700
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4808121 4808121
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Τύπος: Λοιπά
4.369,75 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schere SGS 250
10
ΝΈΑ Schere SGS 250
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4808116 4808116
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Τύπος: Λοιπά
900 €
Δείτε αγγελία
Strautmann Hydrofox HK2 Plus
10
ΝΈΑ Strautmann Hydrofox HK2 Plus
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4808117 4808117
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Τύπος: Λοιπά
1.134,45 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BvL V-Load Master 185
7
ΝΈΑ BvL V-Load Master 185
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4808114 4808114
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Τύπος: Λοιπά
5.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1063