Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης

Αγοράστε μεταχειρισμένα Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Pöttinger Krone Claas Bergmann Deutz-Fahr Fendt Steyr Kaweco
Sonstige Ladewagen Iveco 110-16AW
17
ΝΈΑ Sonstige Ladewagen Iveco 110-16AW
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5148032 5148032
  88605 Sauldorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1989, Όγκος φόρτωσης: 30.00 m³, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης
11.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann Vitesse 260 DO
7
ΝΈΑ Strautmann Vitesse 260 DO
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5148016 5148016
  53945 Blankenheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης
18.067,23 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Μηχάνημα
της ημέρας
Krone ZX 470 GL
2
ΝΈΑ Krone ZX 470 GL
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5146984 5146984
  7461 AG Rijssen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Στροφείο, Σύστημα προστασίας λεπίδας, ISOBUS, Όγκος φόρτωσης: 47.00 m³, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Σασί: Τρίδυμο σασί
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Krone ZX470GL
ΝΈΑ Krone ZX470GL
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5146943 5146943
  5111 CP Baarle-Nassau, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Όγκος φόρτωσης: 47.00 m³, Αριθμός μαχαιριών στην κεφαλή: 48, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Σασί: Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Pöttinger Jumbo 6610L
5
ΝΈΑ Pöttinger Jumbo 6610L
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5146411 5146411
  7759 ROOST, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Σύστημα αυτόματης πλήρωσης, Όγκος φόρτωσης: 38.00 m³, Αριθμός μαχαιριών στην κεφαλή: 45, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 800/45R26,5
74.358,97 €
εξ. 17% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Reck Grassilageverteiler
6
ΝΈΑ Reck Grassilageverteiler
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5146363 5146363
  09627 Bobritzsch, Γερμανία
3.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Reck Siloverteiler Plantar SV-NFS
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5146214 5146214
  24863 Börm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Τύπος: Λοιπά
2.478,99 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann Giga Vitesse CFS 4001 DO
14
ΝΈΑ Strautmann Giga Vitesse CFS 4001 DO
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5145876 5145876
  32351 Stemwede-Dielingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Αερόφρενο, Σύστημα αυτόματης πλήρωσης, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Στροφείο, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου, ISOBUS, ...
31.512,60 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger Europrofi II
15
ΝΈΑ Pöttinger Europrofi II
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5145292 5145292
  93468 Miltach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Αερόφρενο, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης
17.154 €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vicon FEEDEX 440
20
ΝΈΑ Vicon FEEDEX 440
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5145198 5145198
  8105 AR Luttenberg, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019
36.000 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger PÖTTINGER PRIMO 451 L
2
ΝΈΑ Pöttinger PÖTTINGER PRIMO 451 L
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5144556 5144556
  77736 Zell a. H., Γερμανία
Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Schuitemaker Schuitemaker 2085 Rapide
ΝΈΑ Schuitemaker Schuitemaker 2085 Rapide
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5144410 5144410
  9231 HW Surhuisterveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2003
26.500 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mengele LW 310 Quadro
17
Mengele LW 310 Quadro
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5144184 5144184
  4802 Ebensee, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1984, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου, Όγκος φόρτωσης: 31.00 m³, Τύπος: Όχημα ενσίρωσης, Σασί: Δίκυκλa
1.150,44 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone ZX 45 GD
6
Krone ZX 45 GD
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5142922 5142922
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Όγκος φόρτωσης: 43.00 m³, Αριθμός μαχαιριών στην κεφαλή: 45, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 800/40R26,5 Vred.Flo
30.252,10 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trioliet TU - 170
9
Trioliet TU - 170
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5142889 5142889
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Τύπος: Λοιπά
1.848,74 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Reck FSV
5
Reck FSV
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5142884 5142884
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Τύπος: Διανομέας σιλό
1.596,64 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann Hydrofox HK2 Plus
10
Strautmann Hydrofox HK2 Plus
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5142868 5142868
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Τύπος: Λοιπά
1.134,45 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone 4XL-GD
10
Krone 4XL-GD
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5142860 5142860
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Αριθμός μαχαιριών στην κεφαλή: 39, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 700/45-22.5
16.722,69 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Ziegler FDG100
4
Ziegler FDG100
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5142843 5142843
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Τύπος: Λοιπά
1.260,50 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BvL 145 HIEL
8
BvL 145 HIEL
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5142839 5142839
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Τύπος: Λοιπά
1.050,42 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone Titan 6/40 GL
10
Krone Titan 6/40 GL
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5142837 5142837
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Κεντρική λίπανση, Αριθμός μαχαιριών στην κεφαλή: 17, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 500/50-17 BKT
7.983,19 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone ZX 40-GL
9
Krone ZX 40-GL
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5142791 5142791
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Ελαστικά: 800/40R26,5
24.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger Siloprofi
7
Pöttinger Siloprofi
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5142790 5142790
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Αριθμός μαχαιριών στην κεφαλή: 16, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 15.0/55-17
3.613,37 €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone 5 XL/R -GO
15
Krone 5 XL/R -GO
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5142659 5142659
  65556 Limburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Στροφείο, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Όγκος φόρτωσης: 34.00 m³, Αριθμός μαχαιριών στην κεφαλή: 39, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
22.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Strautmann Vitesse
2
Strautmann Vitesse
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5142654 5142654
  2841 LA Moordrecht, Ολλανδία
Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο
100 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 1015