Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης

Αγοράστε μεταχειρισμένα Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Mengele Garant 535
3
ΝΈΑ Mengele Garant 535
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4584002
  91575 Windsbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991
5.871,73 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger EuroProfi 2
10
ΝΈΑ Pöttinger EuroProfi 2
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4583567
  48488 Emsbüren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Ελαστικά: 500/50-17
8.403 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BvL V-Star 9
10
ΝΈΑ BvL V-Star 9
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4583548
  48488 Emsbüren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Διανομέας σιλό
1.597 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr F 570 / Tandem
9
ΝΈΑ Deutz-Fahr F 570 / Tandem
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4583452
  49828 Neuenhaus, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1983, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης
1.471 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone ZX 450 GD
20
ΝΈΑ Krone ZX 450 GD
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4583430
  7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012, Αερόφρενο, Σύστημα αυτόματης πλήρωσης, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Κεντρική λίπανση, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Στροφείο, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Record S1600
4
ΝΈΑ Record S1600
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4583123
  2910 Essen, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 1991, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Όγκος φόρτωσης: 34.00 m³, Ελαστικά: 700/50r26.5
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Pöttinger Torro 5100
20
ΝΈΑ Pöttinger Torro 5100
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4583107
  8401 JE Gorredijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2004, Κεντρική λίπανση, Υδραυλικά φρένα, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Στροφείο, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου, ISOBUS, Όγκος φόρτωσης: 31.50 m³, ...
28.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Deutz-Fahr K 7.36
14
ΝΈΑ Deutz-Fahr K 7.36
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4582605
  73614 Schorndorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Κεντρική λίπανση, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Όγκος φόρτωσης: 36.00 m³, Συνολικό βάρος: 8.00 t, Αριθμός μαχαιριών στην κεφαλή: 33, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, ...
12.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bevilacqua Ladewagen 12m3
6
ΝΈΑ Bevilacqua Ladewagen 12m3
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4582369
  8230 Hartberg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1990, Όγκος φόρτωσης: 12.00 m³, Δίκυκλa
1.390 €
logo
Δείτε αγγελία
JF-Stoll FEEDER VN 22
11
ΝΈΑ JF-Stoll FEEDER VN 22
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4580617
  49326 Melle-Wellingholzhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009
14.117,65 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann BVW 214
6
ΝΈΑ Strautmann BVW 214
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4580615
  49326 Melle-Wellingholzhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006
3.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Cargos 750
10
ΝΈΑ Claas Cargos 750
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4580032
  31188 Holle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
43.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Strautmann Häckseltransportwag
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4580031
  99752 Wipperdorf, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Krone ZX 450 GD
13
ΝΈΑ Krone ZX 450 GD
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4579940
  73054 Eislingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου
46.218 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mengele LW 370
5
ΝΈΑ Mengele LW 370
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4579938
  73054 Eislingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1987
900 €
Δείτε αγγελία
Bergmann Shuttle 700 S
6
ΝΈΑ Bergmann Shuttle 700 S
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4579331
  9631 Allerborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ημερομηνία εγγραφής: 20.03.2019, Όγκος φόρτωσης: 38.00 m³, Όχημα ενσίρωσης, Δίδυμο σασί
20.900 €
χωρίς 17% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann Super Vitesse 3
10
ΝΈΑ Strautmann Super Vitesse 3
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4578913
  5111 CP Baarle-Nassau, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2006, Υδραυλικά φρένα, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Στροφείο, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Όγκος φόρτωσης: 32.00 m³, Αριθμός μαχαιριών στην κεφαλή: 37, Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Krone ZX 400 GL
3
ΝΈΑ Krone ZX 400 GL
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4578811
  92355 Velburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, Αριθμός μαχαιριών στην κεφαλή: 46, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 800/45 R 26.5
43.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Sprint 330S
3
ΝΈΑ Claas Sprint 330S
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4578760
  59964 Medbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1987, Σύστημα αυτόματης πλήρωσης, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Κεντρική λίπανση, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Συνολικό βάρος: 8.00 t, Αριθμός μαχαιριών στην κεφαλή: 24, ...
2.800 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Taarup 1030
8
ΝΈΑ Taarup 1030
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4578633
  5111 CP Baarle-Nassau, Ολλανδία
Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Στροφείο, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Όγκος φόρτωσης: 30.00 m³
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Pöttinger TREND JUNIOR 2 TIEF
8
ΝΈΑ Pöttinger TREND JUNIOR 2 TIEF
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4578389
  3361 Aschbach, Αυστρία
1.725,66 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Tebbe ST 450
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4578363
  34560 Fritzlar , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Δοσιμετρικός κύλινδρος
22.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ BvL V-MIX
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4578323
  49716 Meppen-Versen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006
3.200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Peecon VME 150
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4578317
  48599 Gronau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Bailey 14T EX HIRE ROOT TRAILER (2016)
10
ΝΈΑ Bailey 14T EX HIRE ROOT TRAILER (2016)
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4578038
  PE22 7LU Boston, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2016
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1039