Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης

Αγοράστε μεταχειρισμένα Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Mengele LAW 400
6
ΝΈΑ Mengele LAW 400
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 3932997
89344 Aislingen, Γερμανία
1.500 €
με 10.7% ΦΠΑ
1.355 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Krone Titan 6/48 GL All In
6
ΝΈΑ Krone Titan 6/48 GL All In
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 3932976
82418 Murnau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, 40 χλμ/ώρα, Αερόφρενο, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Όχημα ενσίρωσης
10.900 €
με 10.7% ΦΠΑ
9.846 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Reck Plantar Siloverteiler schwenkbar
13
ΝΈΑ Reck Plantar Siloverteiler schwenkbar
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 3932718
27330 Asendorf, Γερμανία
Διανομέας σιλό
2.100 €
με 19% ΦΠΑ
1.765 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fristein Ladewagen Tieflader, niedrige Ladehöhe, Ballenwagen mögl.
8
ΝΈΑ Fristein Ladewagen Tieflader, niedrige Ladehöhe, Ballenwagen mögl.
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 3932468
34414 Daseburg, Γερμανία
195 €

Δείτε αγγελία
Mengele Roto Bull 6000/2
13
ΝΈΑ Mengele Roto Bull 6000/2
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 3932244
21769 Lamstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Σύστημα αυτόματης πλήρωσης, 40 χλμ/ώρα, ...
28.500 €
με 10.7% ΦΠΑ
25.745 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas K44
5
ΝΈΑ Claas K44
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 3932230
72800 Eningen, Γερμανία
Συνολικό βάρος: 8.00 t, Αριθμός μαχαιριών στην κεφαλή: 24, Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης
3.500 €

Δείτε αγγελία
Claas Sprint 434 K
6
ΝΈΑ Claas Sprint 434 K
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 3932218
57439 Attendorn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, 40 χλμ/ώρα, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Συνολικό βάρος: 8.00 t, Αριθμός μαχαιριών στην κεφαλή: 31, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, ...
5.200 €
με 10.7% ΦΠΑ
4.697 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Wolf
3
ΝΈΑ Wolf
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 3932214
57439 Attendorn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Διανομέας σιλό
1.200 €
με 10.7% ΦΠΑ
1.084 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Strautmann super vitesse 3 do
13
ΝΈΑ Strautmann super vitesse 3 do
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 3932182
Köln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Σύστημα αυτόματης πλήρωσης, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Αερόφρενο, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Στροφείο, Κεντρική λίπανση, ...
20.999 €
με 19% ΦΠΑ
17.646 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά G-Opraapwagen
5
G-Opraapwagen
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 3932001
5460 GG Veghel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2009
121.001 €
με 21% ΦΠΑ
100.001 € καθαρά
Δείτε αγγελία
BvL U-Blockschneider
7
BvL U-Blockschneider
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 3931903
57339 Erndtebrück, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Eigenbau
4
ΝΈΑ Eigenbau
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 3931898
24610 Gönnebek, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Συνολικό βάρος: 4.80 t, Λοιπά
7.497 €
με 19% ΦΠΑ
6.300 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Vicon Kombi 803
6
Vicon Kombi 803
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 3931759
86479 Aichen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, 40 χλμ/ώρα, Σύστημα αυτόματης πλήρωσης, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Αερόφρενο, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου, ISOBUS, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Στροφείο, ...
50.575 €
με 19% ΦΠΑ
42.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pöttinger TORRO 5700 L
3
Pöttinger TORRO 5700 L
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 3931753
86479 Aichen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, 40 χλμ/ώρα, Σύστημα αυτόματης πλήρωσης, Αερόφρενο, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου, ISOBUS, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Στροφείο, ...
33.320 €
με 19% ΦΠΑ
28.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pöttinger Europrofi 5000 D
20
Pöttinger Europrofi 5000 D
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 3931593
54636 Brecht, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Στροφείο, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Σύστημα αυτόματης πλήρωσης, 40 χλμ/ώρα, ...
26.900 €
με 10.7% ΦΠΑ
24.300 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Strautmann VERTI-MIX 1700 DOUBLE
9
Strautmann VERTI-MIX 1700 DOUBLE
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 3931306
32839 Steinheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Υδραυλικά φρένα
16.660 €
με 19% ΦΠΑ
14.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas CARGOS 9400
12
Claas CARGOS 9400
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 3931300
59387 Ascheberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011
36.890 €
με 19% ΦΠΑ
31.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kaweco SILIERWAGEN  RADIUM 50 P
6
Kaweco SILIERWAGEN RADIUM 50 P
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 3931148
91589 Aurach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Αερόφρενο
46.410 €
με 19% ΦΠΑ
39.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Mengele QUADRO 310   #572
10
Mengele QUADRO 310 #572
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 3931105
83278 Traunstein, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1986, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης
3.600 €
με 19% ΦΠΑ
3.025 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pöttinger Profi 540
10
Pöttinger Profi 540
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 3931067
87-330 Jabłonowo Pomorskie, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2001
9.362 €
με 23% ΦΠΑ
7.611 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas Quantum 5800S
10
Claas Quantum 5800S
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 3931044
87-330 Jabłonowo Pomorskie, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2012, Όγκος φόρτωσης: 36.00 m³
49.734 €
με 23% ΦΠΑ
40.434 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Pöttinger Profi 2
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 3930988
95679 Waldershof, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1983, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Εγκάρσιος ταινιομεταφορέας, Όγκος φόρτωσης: 30.00 m³, Αριθμός μαχαιριών στην κεφαλή: 30, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Δίκυκλa, Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης
3.500 €

Δείτε αγγελία
Schuitemaker Rapide 135
14
Schuitemaker Rapide 135
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 3930771
8483 JP Scherpenzeel (Fr.), Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2009, Υδραυλικά φρένα, Στροφείο, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Ελαστικά: 710/45R22.5
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Claas CARGOS 9500 Tridem
9
Claas CARGOS 9500 Tridem
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 3930482
27404 Bockel - Gyhum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
96.390 €
με 19% ΦΠΑ
81.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Steyr HAMSTER 803V
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 3930317
3910 Zwettl, Αυστρία
1.490 €
με 20% ΦΠΑ
1.242 € καθαρά
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 939