Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης

Αγοράστε μεταχειρισμένα Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Bergmann Repex 33 K
3
ΝΈΑ Bergmann Repex 33 K
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4269743
  73560 Böbingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Σύστημα αυτόματης πλήρωσης, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου, Όγκος φόρτωσης: 57.00 m³, Όχημα ενσίρωσης
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Bergmann Repex 33 K
6
ΝΈΑ Bergmann Repex 33 K
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4269221
  96197 Schirradorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 710/45 R22,5
49.160 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann Giga Vitesse II DO Dou Plus
5
ΝΈΑ Strautmann Giga Vitesse II DO Dou Plus
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4269171
  66871 Konken, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Αερόφρενο, Σύστημα αυτόματης πλήρωσης, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Στροφείο, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Όγκος φόρτωσης: 36.00 m³, Συνολικό βάρος: 22.00 t, ...
28.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Veenhuis 14 TON. SET PRIJS
7
ΝΈΑ Veenhuis 14 TON. SET PRIJS
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4269035
  8734 HE Oosterend, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1984
13.600 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone TITAN R48 GD
8
ΝΈΑ Krone TITAN R48 GD
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4268783
  21714 Hammah, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Όγκος φόρτωσης: 28.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 560/45 R22.5
21.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bergmann ROYAL 28 S
8
ΝΈΑ Bergmann ROYAL 28 S
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4268521
  21714 Hammah, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Όγκος φόρτωσης: 28.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 560/45 R22.5
17.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hendricks
11
ΝΈΑ Hendricks
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4268275
  4761 Port of Moerdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1990
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Claas Quantum 5500 S
8
ΝΈΑ Claas Quantum 5500 S
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4268115
  48341 Altenberge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Όγκος φόρτωσης: 30.00 m³
18.067 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone ZX 400GDO
8
ΝΈΑ Krone ZX 400GDO
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4268086
  4560 Kirchdorf , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2009
41.583 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Weidemann Silageschneidzange
ΝΈΑ Weidemann Silageschneidzange
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4267929
  17309 Rollwitz OT Schmarsow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Λοιπά
500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Weidemann Krokodilgebiss
ΝΈΑ Weidemann Krokodilgebiss
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4267926
  17309 Rollwitz OT Schmarsow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Λοιπά
1.700 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Cargos 8400
3
ΝΈΑ Claas Cargos 8400
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4267359
  92262 Schwend, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Όγκος φόρτωσης: 35.50 m³
58.700 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schuitemaker Rapide 2000 SW **VIDEO**
Βίντεο
8
ΝΈΑ Schuitemaker Rapide 2000 SW **VIDEO**
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4267203
  59929 Brilon, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Στροφείο, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου, Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Strautmann Giga Vitesse 2 DO Plus
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4267066
  26506 Norden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 700/50-22.5
24.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann Vitesse 260 DO
7
Strautmann Vitesse 260 DO
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4266909
  7122 KB Aalten, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1990, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Εγκάρσιος ταινιομεταφορέας, Υδραυλικά φρένα, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Στροφείο, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Αριθμός μαχαιριών στην κεφαλή: 17, ...
6.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger TOP III
6
Pöttinger TOP III
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4266860
  68640 Muespach, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1990, Όγκος φόρτωσης: 15.00 m³
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Krone 4 XL R/GD
3
Krone 4 XL R/GD
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4266665
  56333 Winningen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Αερόφρενο, Σύστημα αυτόματης πλήρωσης, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Κεντρική λίπανση, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Στροφείο, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου, ...
13.445 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Claas SPRINT 330 S
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4265789
  49716 Meppen-Versen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1989, Δοσιμετρικός κύλινδρος
2.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Autonom U 30 B
8
Claas Autonom U 30 B
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4265636
  91522 Ansbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1978, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Εγκάρσιος ταινιομεταφορέας, Όχημα ενσίρωσης
1.250 €
Δείτε αγγελία
Bergmann Royal 28 S
5
Bergmann Royal 28 S
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4265241
  26506 Norden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης
19.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Siloking DA1800
8
Siloking DA1800
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4265034
  33142 Büren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Διανομέας σιλό
1.261 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Cargos 8500
2
Claas Cargos 8500
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4264365
  54636 Rittersdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Όχημα ενσίρωσης
9.850 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone TX 460 GD
6
Krone TX 460 GD
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4264195
  24622 Gnutz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
48.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
BvL V-MIX 8 LS
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4264147
  49716 Meppen-Versen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009
5.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vicon Feedex 440
10
Vicon Feedex 440
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4264021
  86911 Diessen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου, Όγκος φόρτωσης: 29.00 m³
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 960