Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης

Αγοράστε μεταχειρισμένα Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Pöttinger Krone Claas Bergmann Deutz-Fahr
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Fortschritt HTS60.04
7
Fortschritt HTS60.04
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4246472 4246472
  21782 Bülkau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1988, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Τύπος: Βαγόνι ζωοτροφών, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 18-20 E58
150 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stille Aladin NK
3
Stille Aladin NK
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4898482 4898482
  69429 Waldbrunn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1968, Συνολικό βάρος: 3.50 t, Αριθμός μαχαιριών στην κεφαλή: 3, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Σασί: Δίκυκλa
200 €
Δείτε αγγελία
Mengele elektrisches Bedienteil - eventuell auch noch hydraulische Steuereinheit mit Magnetventilen
2
Mengele elektrisches Bedienteil - eventuell auch noch hydraulische Steuereinheit mit Magnetventilen
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4896860 4896860
  88483 Burgrieden, Γερμανία
249 €
Δείτε αγγελία
KÖLA LADEWGEN
2
KÖLA LADEWGEN
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 3013180 3013180
  8723 Kobenz bei Knittelfeld, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1975, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης
250 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Steyr 20M³
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 2172688 2172688
  8723 Kobenz bei Knittelfeld, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1984, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης
250 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Wolf
2
Wolf
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4832641 4832641
  37284 Waldkappel, Γερμανία
Τύπος: Διανομέας σιλό
252,10 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Gruse
2
Gruse
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4832662 4832662
  37284 Waldkappel, Γερμανία
Τύπος: Διανομέας σιλό
294,12 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Wolf Siloverteiler
2
Wolf Siloverteiler
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4089705 4089705
  37284 Waldkappel, Γερμανία
350 €
Δείτε αγγελία
Wolf Siloverteiler
2
Wolf Siloverteiler
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4756967 4756967
  34537 Bad Wildungen, Γερμανία
Τύπος: Διανομέας σιλό
378,15 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mengele 00 101435 Förderkanal Schneidwerkskanal Messerboden Garant 430 432 532 435 535
10
Mengele 00 101435 Förderkanal Schneidwerkskanal Messerboden Garant 430 432 532 435 535
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4642435 4642435
  88483 Burgrieden, Γερμανία
Τύπος: Λοιπά
390 €
Δείτε αγγελία
Steyr HAMSTER 17
2
Steyr HAMSTER 17
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4883421 4883421
  3251 Purgstall, Αυστρία
Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Σασί: Δίκυκλa
398,23 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Gruse Siloverteiler
Gruse Siloverteiler
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 2120255 2120255
  58809 Neuenrade, Γερμανία
Τύπος: Διανομέας σιλό
400 €
Δείτε αγγελία
Landsberg LH 290 R6
5
Landsberg LH 290 R6
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4770629 4770629
  84513 Töging am Inn, Γερμανία
Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης
411,76 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BvL KV
2
BvL KV
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 3581428 3581428
  35321 Laubach, Γερμανία
Τύπος: Διανομέας σιλό
420,17 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Steyr 803 V
4
Steyr 803 V
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4359353 4359353
  4724 Neukirchen am Walde , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1990, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Σασί: Δίκυκλa
433,63 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Wolf Siloverteiler, Teller, 2 Tücher
5
Wolf Siloverteiler, Teller, 2 Tücher
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 3885535 3885535
  34414 Daseburg, Γερμανία
450 €
logo
Δείτε αγγελία
ARK MET Chwytak do bel  1 siłownikśredni- Ballenzange 1 Zylinder
6
ARK MET Chwytak do bel 1 siłownikśredni- Ballenzange 1 Zylinder
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4601818 4601818
  06-540 Radzanów, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019
457,20 €
Δείτε αγγελία
Pöttinger LW15
9
Pöttinger LW15
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4807384 4807384
  8850 Murau, Αυστρία
Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Σασί: Δίκυκλa
458,33 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Welger EL 120
11
Welger EL 120
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4713615 4713615
  97618 Wülfershausen, Γερμανία
Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης
461,34 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Gruse Gruse Siloverteiler
Gruse Gruse Siloverteiler
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4564790 4564790
  24863 Börm, Γερμανία
Τύπος: Λοιπά
462 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Taurus SH Siloverteiler
4
Taurus SH Siloverteiler
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4857409 4857409
  27333 Schweringen, Γερμανία
Τύπος: Διανομέας σιλό
462,18 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mengele Garant Steuerkurve Kurvenbahn ET-Nr. 00-113790 113790 für 80 mm Rollen
4
Mengele Garant Steuerkurve Kurvenbahn ET-Nr. 00-113790 113790 für 80 mm Rollen
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4887210 4887210
  88483 Burgrieden, Γερμανία
Τύπος: Λοιπά
490 €
Δείτε αγγελία
Fliegl Siloverteiler
Fliegl Siloverteiler
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 3014775 3014775
  54576 Hillesheim, Γερμανία
Τύπος: Λοιπά
495,80 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kemper Kemper
8
Kemper Kemper
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 2588860 2588860
  33039 Nieheim, Γερμανία
Όγκος φόρτωσης: 1.00 m³, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης
500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone MX 310 GD OBENANHÄNGUNG
Krone MX 310 GD OBENANHÄNGUNG
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 2454507 2454507
  26203 Wardenburg / Littel, Γερμανία
Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης
500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1020