Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Ρυμουλκούμενη καρότσα

Αγοράστε μεταχειρισμένα Ρυμουλκούμενη καρότσα στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Schmitz Cargobull Auflieger Schubboden Standard
9
ΝΈΑ Schmitz Cargobull Auflieger Schubboden Standard
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4513150
  99867 Gotha, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Όγκος φόρτωσης: 92.00 m³
28.450 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schmitz Cargobull Auflieger Schubboden Standard
9
ΝΈΑ Schmitz Cargobull Auflieger Schubboden Standard
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4513149
  99867 Gotha, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Όγκος φόρτωσης: 92.00 m³
26.450 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schmitz Cargobull Auflieger Schubboden Standard
9
ΝΈΑ Schmitz Cargobull Auflieger Schubboden Standard
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4513147
  99867 Gotha, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Όγκος φόρτωσης: 92.00 m³
26.450 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schmitz Cargobull Auflieger Schubboden Standard
9
ΝΈΑ Schmitz Cargobull Auflieger Schubboden Standard
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4513146
  99867 Gotha, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Όγκος φόρτωσης: 92.00 m³
26.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schmitz Cargobull Auflieger Schubboden Standard
9
ΝΈΑ Schmitz Cargobull Auflieger Schubboden Standard
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4513145
  99867 Gotha, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Όγκος φόρτωσης: 92.00 m³
24.250 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krampe Bandit 650
14
ΝΈΑ Krampe Bandit 650
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4511174
  30826 Garbsen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Αερόφρενο, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Άξονας διεύθυνσης, Μουσαμάς, Επεκτάσεις, Όγκος φόρτωσης: 32.00 m³, Συνολικό βάρος: 22.00 t, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 600/55 R 26,5
42.457,09 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pronar T400
15
Pronar T400
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4511116
  93158 Teublitz, Γερμανία
Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Άξονας διεύθυνσης, Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, Συνολικό βάρος: 22.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Χάλυβας, Ελαστικά: 700/50-26,5
30.483 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl
10
Fliegl
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4510231
  36205 Sontra, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Ημερομηνία εγγραφής: 24.04.2008
13.504,97 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Oehler ASW 200 ABSCHIEBEWAGEN
11
Oehler ASW 200 ABSCHIEBEWAGEN
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4508898
  92262 Birgland, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ημερομηνία εγγραφής: 17.03.2014, Ελαστικά: ALLIANCE 650/50 R 22.5
25.126 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Heitling Huning Pushmaster 40
6
Heitling Huning Pushmaster 40
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4506797
  23936 Upahl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 620/60 R 26,5
19.117,65 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stas Semitrailer Tolópadló Szabvány
9
Stas Semitrailer Tolópadló Szabvány
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4505837
  2060 Bicske, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2007, Όγκος φόρτωσης: 92.00 m³
9.950 €
χωρίς 25% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kröger TAW 30
Βίντεο
6
Kröger TAW 30
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4505521
  16845 Sieversdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Άξονας διεύθυνσης, Μουσαμάς, Επεκτάσεις, Ημερομηνία εγγραφής: 31.05.2018, Όγκος φόρτωσης: 50.00 m³, Συνολικό βάρος: 34.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
63.950 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
ενοικίαση από 2.995,00 €
ανά μήνα
Δείτε αγγελία
Demmler SSM2/930-60
Demmler SSM2/930-60
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4502336
  86637 Wertingen-Geratshofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Άξονας διεύθυνσης, Όγκος φόρτωσης: 53.00 m³, Συνολικό βάρος: 34.00 t, Ελαστικά: 650/55 R 26.5
73.529,41 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pronar T 900
10
Pronar T 900
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4501736
  48488 Emsbüren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ελαστικά: 700/50-R26,5
25.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schmitz Cargobull Auflieger Schubboden Standard
9
Schmitz Cargobull Auflieger Schubboden Standard
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4500507
  48341 Altenberge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Όγκος φόρτωσης: 92.00 m³
25.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Brantner TA 20055 PowePush+
8
Brantner TA 20055 PowePush+
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4500321
  93413 Cham, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ελαστικά: 560/60R22,5
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Fliegl ASW 268
6
Fliegl ASW 268
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4494467
  24966 Sörup, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Αερόφρενο, Άξονας διεύθυνσης, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 710/50R26,5
17.300 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schmitz Cargobull Semitrailer Walking-floor Standard
9
Schmitz Cargobull Semitrailer Walking-floor Standard
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4493399
  10360 Sesvete (Zagreb), Κροατία
Έτος κατασκευής: 2007, Όγκος φόρτωσης: 92.00 m³
10.900 €
χωρίς 25% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann Aperion 2401 "hydr. Fahrwerk"
14
Strautmann Aperion 2401 "hydr. Fahrwerk"
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4489268
  24211 Honigsee, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Άξονας διεύθυνσης, Στρεφόμενα πλαϊνά, Επεκτάσεις, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 710/50 R26.5
35.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl Gigant-ASW 281
Fliegl Gigant-ASW 281
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4488748
  72189 Vöhringen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 750/45 R 26,5
41.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl ASW 261 Fox
4
Fliegl ASW 261 Fox
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4482776
  77743 Neuried, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Αερόφρενο, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Συνολικό βάρος: 20.00 t, Ελαστικά: 560/60R22,5
24.390,24 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Demmler SSM2/930-80
3
Demmler SSM2/930-80
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4472822
  86637 Wertingen-Geratshofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 53.00 m³, Συνολικό βάρος: 34.00 t, Ελαστικά: 24 R 20.5, Επιφάνεια φόρτωσης: 23.7
79.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl GIGANT ASW 271
5
Fliegl GIGANT ASW 271
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4468747
  94360 Mitterfels, Γερμανία
Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 21.00 t
35.714 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl ASW 271 FOX GIGANT
Fliegl ASW 271 FOX GIGANT
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4468745
  94360 Mitterfels, Γερμανία
38.571 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl ASW 261 Compact FOX
11
Fliegl ASW 261 Compact FOX
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4468736
  84513 Töging am Inn, Γερμανία
Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Όγκος φόρτωσης: 28.30 m³, Συνολικό βάρος: 20.00 t, Ελαστικά: 710/45 -22.5
26.807 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 130