Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Ρυμουλκούμενη καρότσα

Αγοράστε μεταχειρισμένα Ρυμουλκούμενη καρότσα στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Strautmann GIGA-TRAILER 1840 DO
8
ΝΈΑ Strautmann GIGA-TRAILER 1840 DO
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4413830
  49661 Cloppenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 38000.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 750/50R26.5
23.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Fliegl ASW 271 Gigant
9
ΝΈΑ Fliegl ASW 271 Gigant
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4413341
  53881 Euskirchen, Γερμανία
Αερόφρενο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 650/55R26.5
35.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl ASW 271 Gigant
9
ΝΈΑ Fliegl ASW 271 Gigant
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4413336
  53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 560/60R22.5
34.874 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl ASW 248 S Tandem
6
ΝΈΑ Fliegl ASW 248 S Tandem
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4413298
  53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 650/55R26.5
38.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Brantner TA 20055 PowerPush+
6
Brantner TA 20055 PowerPush+
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4406142
  93413 Cham, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ελαστικά: 560/60R22,5
26.807 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Annaburger HTS 22A.17
4
Annaburger HTS 22A.17
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4403699
  06925 Annaburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ελαστικά: 710/50R26,5 BKT FL 630 Ultra
63.090 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl GIGANT ASW 271
5
Fliegl GIGANT ASW 271
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4403165
  94360 Mitterfels, Γερμανία
Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 21.00 t
35.300 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl ASW 271 COMPACT FOX_Vorführmaschine
8
Fliegl ASW 271 COMPACT FOX_Vorführmaschine
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4401326
  84513 Töging am Inn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Άξονας διεύθυνσης, Συνολικό βάρος: 20.00 t
36.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kaweco 8003
9
Kaweco 8003
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4399056
  49434 Neuenkirchen-Vörden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1987, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Ελαστικά: 12.5/80-18 BKT
3.300 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl Fliegl ASW 261, Abschiebewagen mit Lenkachse
8
Fliegl Fliegl ASW 261, Abschiebewagen mit Lenkachse
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4394939
  6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2015, Όγκος φόρτωσης: 30.00 m³, Συνολικό βάρος: 20.00 t
31.700 €
χωρίς 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl ASW 261, Abschiebewagen mit Lenkachse,
9
Fliegl ASW 261, Abschiebewagen mit Lenkachse,
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4394933
  6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2015, Όγκος φόρτωσης: 30.00 m³, Συνολικό βάρος: 20.00 t
31.700 €
χωρίς 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pronar T900
17
Pronar T900
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4394921
  49847 Itterbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Συνολικό βάρος: 33.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Τρίδυμο σασί, Χάλυβας, Ελαστικά: 700/50-R26,5
24.875 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota  RTV900 MR UTILITY VEHICLE
Kubota RTV900 MR UTILITY VEHICLE
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4393417
  DE65HL Ashbourne, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2011
7.766,13 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl ASW 261 Compact FOX
11
Fliegl ASW 261 Compact FOX
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4389314
  84513 Töging am Inn, Γερμανία
Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Όγκος φόρτωσης: 28.30 m³, Συνολικό βάρος: 20.00 t, Ελαστικά: 710/45 -22.5
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Fliegl ASW 261 Compact FOX
12
Fliegl ASW 261 Compact FOX
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4389310
  84513 Töging am Inn, Γερμανία
Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Όγκος φόρτωσης: 28.30 m³, Συνολικό βάρος: 20.00 t, Ελαστικά: 710/45 -22.5
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Fliegl ASW 271
2
Fliegl ASW 271
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4382189
  73466 Lauchheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Αερόφρενο, Άξονας διεύθυνσης, Στρεφόμενα πλαϊνά, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2014, Όγκος φόρτωσης: 35.00 m³, Συνολικό βάρος: 22.00 t, Δίδυμο σασί, Χάλυβας, Ελαστικά: 650/55R-26,5
41.554 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Joskin Drakkar
7
Joskin Drakkar
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4380420
  CW5 6, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2015, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Υδραυλικά φρένα, Επεκτάσεις, Όγκος φόρτωσης: 39.00 m³, Συνολικό βάρος: 22.00 t, Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης, Ελαστικά: 750/45R26.5
27.736,17 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Eigenbau HÄCKSELWAGEN
9
Eigenbau HÄCKSELWAGEN
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4373475
  49434 Neuenkirchen-Vörden, Γερμανία
Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 20000.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Ελαστικά: 600/55R22,5
2.300 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kröger TAW20
Βίντεο
18
Kröger TAW20
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4369966
  49429 Rechterfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Αερόφρενο, Άξονας διεύθυνσης, Όγκος φόρτωσης: 37.00 m³, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Χάλυβας, Ελαστικά: 750/45R26.5, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Fliegl ASW 271
5
Fliegl ASW 271
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4369950
  Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Άξονας διεύθυνσης, Ημερομηνία εγγραφής: 25.09.2015, Όγκος φόρτωσης: 35.00 m³, Συνολικό βάρος: 20.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Χάλυβας, ...
31.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl ASW 168
4
Fliegl ASW 168
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4363195
  36396 Steinau-Rebsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Χάλυβας, Ελαστικά: 550/45R22,5
17.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Krampe SB 30 Bandit Rollbandwagen
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4359589
  88255 Baindt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Αερόφρενο, Μουσαμάς, Όγκος φόρτωσης: 60.00 m³, Συνολικό βάρος: 35.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Τρίδυμο σασί, Χάλυβας, Ελαστικά: 500/60 R22.5
42.016 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kobzarenko TZP-39 45m³ Deichselfederung Zwangslenkung
20
Kobzarenko TZP-39 45m³ Deichselfederung Zwangslenkung
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4356651
  93464 Tiefenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Άξονας διεύθυνσης, Όγκος φόρτωσης: 45.00 m³, Συνολικό βάρος: 34.00 t, Ελαστικά: 710/50 R26,5, Επιφάνεια φόρτωσης: 22.5
51.252,10 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kobzarenko TZP 27 24t 40m³ Lenkachse Deichselfederung
20
Kobzarenko TZP 27 24t 40m³ Lenkachse Deichselfederung
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4356652
  93464 Tiefenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
31.084,03 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Demmler SSM2/930-60
2
Demmler SSM2/930-60
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4352048
  86637 Wertingen-Geratshofen, Γερμανία
Αερόφρενο, Άξονας διεύθυνσης, Όγκος φόρτωσης: 55.00 m³, Συνολικό βάρος: 34.00 t, Ελαστικά: 710/50 R 26.5, Επιφάνεια φόρτωσης: 23.7
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 121