Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Ρυμουλκούμενη καρότσα

Αγοράστε μεταχειρισμένα Ρυμουλκούμενη καρότσα στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Fliegl ASW 248 S Tandem
6
ΝΈΑ Fliegl ASW 248 S Tandem
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4096286
53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 650/55R26.5
42.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Brantner TA 20055 PowePush+
8
ΝΈΑ Brantner TA 20055 PowePush+
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4096128
93413 Cham, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ελαστικά: 560/60R22,5
27.311 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl Abschiebewagen Gigant ASW 391 Tridem
8
ΝΈΑ Fliegl Abschiebewagen Gigant ASW 391 Tridem
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4096064
77743 Schutterzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Συνολικό βάρος: 32.00 t, Ελαστικά: 600-55 R26,5
79.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Brantner TA 23065
6
Brantner TA 23065
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4095552
39638 Klüden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Άξονας διεύθυνσης, Επεκτάσεις, Όγκος φόρτωσης: 43.00 m³, Συνολικό βάρος: 23.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Χάλυβας, ...
20.168 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl ASW393Gigant
7
Fliegl ASW393Gigant
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4094519
97232 Euerhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Όγκος φόρτωσης: 50000.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ελαστικά: 700/50-26.5
37.185 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kröger Agroliner TAW 20
Kröger Agroliner TAW 20
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4094353
86830 Schwabmünchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Άξονας διεύθυνσης, Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Ελαστικά: 710/50 R26,5
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Fliegl AUKTION Fliegl ASW 271.40
5
Fliegl AUKTION Fliegl ASW 271.40
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4093761
4844 Regau, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2016
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Pleintinger
18
Pleintinger
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4091856
307225 Giulvaz, Ρουμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Αερόφρενο, Μουσαμάς, Όγκος φόρτωσης: 18.00 m³, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης, Χάλυβας, Ελαστικά: 325/65 R22.5, Επιφάνεια φόρτωσης: 14
23.000 €

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Fliegl 393 Gigant
15
Fliegl 393 Gigant
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4089514
45768 Marl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Άξονας διεύθυνσης, Ημερομηνία εγγραφής: 25.10.2011, Όγκος φόρτωσης: 52.00 m³, Συνολικό βάρος: 29.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Τρίδυμο σασί, ...
37.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl Gigant ASW 256 C
3
Fliegl Gigant ASW 256 C
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4087069
83052 Bruckmühl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Όγκος φόρτωσης: 28.00 m³, Συνολικό βάρος: 20.00 t
23.950 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl ASW 261
4
Fliegl ASW 261
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4087068
83052 Bruckmühl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 30.00 m³, Συνολικό βάρος: 20.00 t
31.092 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl ASW256 C
3
Fliegl ASW256 C
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4087050
83052 Bruckmühl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 28.00 m³, Συνολικό βάρος: 20.00 t, Ελαστικά: 600/55-22,5
23.950 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl ASW Gigant 270
17
Fliegl ASW Gigant 270
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4086648
77743 Schutterzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Άξονας διεύθυνσης, Όγκος φόρτωσης: 35.00 m³, Συνολικό βάρος: 27.00 t, Ελαστικά: 710-50 R26
39.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Fliegl ASW 256 Fox Compact
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4082608
84539 Ampfing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Bergmann HTW 40 S
10
Bergmann HTW 40 S
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4078353
26899 Rhede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 39000.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 710/50R26.5
22.605 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl ASW271 Fox
6
Fliegl ASW271 Fox
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4073264
88377 Riedhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Άξονας διεύθυνσης, Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, Συνολικό βάρος: 21.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Χάλυβας, Ελαστικά: 710/45-22.5
36.387 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kröger TAW 20
5
Kröger TAW 20
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4072399
31234 Edemissen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Αερόφρενο, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Άξονας διεύθυνσης, Επεκτάσεις, Ημερομηνία εγγραφής: 15.01.2015, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Χάλυβας, ...
38.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota  RTV900 MR UTILITY VEHICLE
Kubota RTV900 MR UTILITY VEHICLE
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4069660
DE65HL Ashbourne, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2011
7.948 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Joskin Drakkar 7600/33/D180
7
Joskin Drakkar 7600/33/D180
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4066478
64354 Reinheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Άξονας διεύθυνσης, Μουσαμάς, Όγκος φόρτωσης: 42.50 m³, Συνολικό βάρος: 23.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Χάλυβας, Ελαστικά: 710/55 R26.5
34.874 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 PROFORGE POWERCUT 280 Perugini Heavy Duty Front or Rear, 2.8 metre, New,
PROFORGE POWERCUT 280 Perugini Heavy Duty Front or Rear, 2.8 metre, New,
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4065010
PE100LN Edenham, Μεγ. Βρετανία
6.472 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl Gigant ASW 271
4
Fliegl Gigant ASW 271
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4059846
85088 Vohburg, Γερμανία
Όγκος φόρτωσης: 35.00 m³, Ελαστικά: 710/45-22.5 Vredestein Flotation+
23.529 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AUTOSAN D47
6
AUTOSAN D47
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4058842
21-512 Zalesie, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1980, Αερόφρενο, Επεκτάσεις, Ημερομηνία εγγραφής: 12.06.1980, Όγκος φόρτωσης: 4.50 m³, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Χάλυβας
2.260 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Brantner TA 24080 PP NEUHEIT
9
Brantner TA 24080 PP NEUHEIT
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4057225
86462 Langweid am Lech, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Άξονας διεύθυνσης, Όγκος φόρτωσης: 44.00 m³, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Ελαστικά: 710/50R26,5 Vredestein Flotation, ...
46.134 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Fliegl Alu-Abschieber 54 m³, Liftachse, MIETEN?
20
Fliegl Alu-Abschieber 54 m³, Liftachse, MIETEN?
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4049305
35104 Lichtenfels, Γερμανία
Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Μουσαμάς, Ημερομηνία εγγραφής: 01.09.2017, Όγκος φόρτωσης: 54.00 m³, Συνολικό βάρος: 35.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 90 km/h, Τρίδυμο σασί, Αλουμίνιο, ...
65.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ

ενοικίαση από 1.499,00 €
ανά μήνα
Δείτε αγγελία
Strautmann GIGA-TRAILER 4602 DO
9
Strautmann GIGA-TRAILER 4602 DO
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4046763
49661 Cloppenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 106