Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Ρυμουλκούμενη καρότσα

Αγοράστε μεταχειρισμένα Ρυμουλκούμενη καρότσα στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Egenolf - Kobzarenko TZP 27 Abschiebewagen
Βίντεο
14
Egenolf - Kobzarenko TZP 27 Abschiebewagen
Ρυμουλκούμενη καρότσα, jnt3348010
65614 Beselich - Obertiefenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 27.00 m³, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Χάλυβας, Ελαστικά: 560/60 R22,5
34.213 EUR
36.013 EUR

με 19% ΦΠΑ
28.750 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
ROMSAN R100TASGA
8
ROMSAN R100TASGA
Ρυμουλκούμενη καρότσα, jnt3545047
10000 Balikesir, Τουρκία
Έτος κατασκευής: 2017, Μουσαμάς, Υδραυλικά φρένα, Επεκτάσεις, Όγκος φόρτωσης: 12.00 m³, Συνολικό βάρος: 13.25 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Χάλυβας, Ελαστικά: 400/60-15.5, ...
10.190 EUR

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Pronar Abschiebewagen T 900, 3 Achsen, NEU
Βίντεο
20
Pronar Abschiebewagen T 900, 3 Achsen, NEU
Ρυμουλκούμενη καρότσα, jnt1220365
49847 Itterbeck, Γερμανία
Άξονας διεύθυνσης, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Συνολικό βάρος: 33.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Τρίδυμο σασί, Χάλυβας, Ελαστικά: 550/60-22,5, ...
57.870 EUR
με 19% ΦΠΑ
48.630 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Gilibert  2400  PRO
11
Gilibert 2400 PRO
Ρυμουλκούμενη καρότσα, jnt3257170
92259 Neukirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Άξονας διεύθυνσης, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Επεκτάσεις, Ημερομηνία εγγραφής: 09.08.2006, Όγκος φόρτωσης: 41.00 m³, Συνολικό βάρος: 30.00 t, ...
32.103 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
29.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kaweco Thoirum 45
18
ΝΈΑ Kaweco Thoirum 45
Ρυμουλκούμενη καρότσα, jnt3665365
99-434 Domaniewice, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2006, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Υδραυλικά φρένα, Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³
24.600 EUR
με 23% ΦΠΑ
20.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kaweco Thoirum 45
18
ΝΈΑ Kaweco Thoirum 45
Ρυμουλκούμενη καρότσα, jnt3665365
99-434 Domaniewice, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2006, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Υδραυλικά φρένα, Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³
24.600 EUR
με 23% ΦΠΑ
20.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fliegl GIGANT ASW 258
6
ΝΈΑ Fliegl GIGANT ASW 258
Ρυμουλκούμενη καρότσα, jnt3664915
91593 Burgbernheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 33.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 700/50-26,5
26.900 EUR
με 19% ΦΠΑ
22.605 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Joskin 9600/41T180
5
Joskin 9600/41T180
Ρυμουλκούμενη καρότσα, jnt3663241
09569 Oederan, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Αερόφρενο, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Άξονας διεύθυνσης, Όγκος φόρτωσης: 46.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Τρίδυμο σασί, Ελαστικά: 710/50R26.5
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Demmler 330-8 Hydro
13
Demmler 330-8 Hydro
Ρυμουλκούμενη καρότσα, jnt3662112
32351 Stemwede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Άξονας διεύθυνσης, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Επεκτάσεις, Ημερομηνία εγγραφής: 06.04.2013, Όγκος φόρτωσης: 50.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 60 km/h, Τρίδυμο σασί, Χάλυβας, Ελαστικά: 710/50R26,5
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Fliegl Gigant ASW 381
5
Fliegl Gigant ASW 381
Ρυμουλκούμενη καρότσα, jnt3656211
84453 Mühldorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Επεκτάσεις, Όγκος φόρτωσης: 39.00 m³, Συνολικό βάρος: 31.00 t, Ελαστικά: 650/55-R26,5
78.901 EUR
με 19% ΦΠΑ
66.303 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fliegl GIGANT ASW 271
9
Fliegl GIGANT ASW 271
Ρυμουλκούμενη καρότσα, jnt3654114
49429 Visbek, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Αερόφρενο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ελαστικά: 750/45-R26,5
82.705 EUR
με 19% ΦΠΑ
69.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fortschritt HW 60
8
Fortschritt HW 60
Ρυμουλκούμενη καρότσα, jnt3653903
26607 Aurich, Γερμανία
Όγκος φόρτωσης: 20000.00 m³, Ελαστικά: 16-20
2.500 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.101 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fliegl GIGANT ASW 271 FOX
9
Fliegl GIGANT ASW 271 FOX
Ρυμουλκούμενη καρότσα, jnt3653867
27252 Schwaförden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 33500.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 710/50-R26,5 NOKIAN
47.599 EUR
με 19% ΦΠΑ
39.999 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fliegl Gigant ASW 288 Tridem
3
Fliegl Gigant ASW 288 Tridem
Ρυμουλκούμενη καρότσα, jnt3653007
24863 Börm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010
41.650 EUR
με 19% ΦΠΑ
35.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fliegl ASW 261 C FOX
4
Fliegl ASW 261 C FOX
Ρυμουλκούμενη καρότσα, jnt3650384
95666 Mitterteich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Αερόφρενο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 700-22,5 16 PR
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Fliegl ASW 256 C FOX
4
Fliegl ASW 256 C FOX
Ρυμουλκούμενη καρότσα, jnt3650382
95666 Mitterteich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Αερόφρενο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 600/55-22,5 16 PR
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Fliegl ASW 381 Tridem Gigan
4
Fliegl ASW 381 Tridem Gigan
Ρυμουλκούμενη καρότσα, jnt3650377
95666 Mitterteich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Αερόφρενο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Τρίδυμο σασί, Ελαστικά: 710/50R26.5 BKT
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Fliegl GIGANT ASW 381 Tridem
20
Fliegl GIGANT ASW 381 Tridem
Ρυμουλκούμενη καρότσα, jnt3644810
48-250 Głogówek, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2012, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Αερόφρενο, Άξονας διεύθυνσης, Μουσαμάς, Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, Σασί με τρίδυμο άξονα διεύθυνσης, Χάλυβας, Ελαστικά: 650/50/22.5
52.843 EUR
με 23% ΦΠΑ
42.962 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fliegl Abschiebewagen Gigant ASW 391 Tridem
8
Fliegl Abschiebewagen Gigant ASW 391 Tridem
Ρυμουλκούμενη καρότσα, jnt3641298
77974 Kürzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ελαστικά: 600-55 R26,5
94.010 EUR
με 19% ΦΠΑ
79.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fliegl ASW248 Stone/Tandem
4
Fliegl ASW248 Stone/Tandem
Ρυμουλκούμενη καρότσα, jnt3638659
53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 650/55R26.5
50.575 EUR
με 19% ΦΠΑ
42.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fliegl ASW 288 Tridem GIGANT 29 t 60 km/h Wechselfahrgestell Kipper
16
Fliegl ASW 288 Tridem GIGANT 29 t 60 km/h Wechselfahrgestell Kipper
Ρυμουλκούμενη καρότσα, jnt3627212
84364 Bad Birnbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Επεκτάσεις, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Αερόφρενο, Άξονας διεύθυνσης, Όγκος φόρτωσης: 55.00 m³, Συνολικό βάρος: 29.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 60 km/h, Τρίδυμο σασί, Χάλυβας, Ελαστικά: 445/65/22,5, ...
23.800 EUR
με 19% ΦΠΑ
20.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fliegl ASW 288
3
Fliegl ASW 288
Ρυμουλκούμενη καρότσα, jnt3627047
82237 Wörthsee, Γερμανία
Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Αερόφρενο, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Άξονας διεύθυνσης, Όγκος φόρτωσης: 45.00 m³, Συνολικό βάρος: 29.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Τρίδυμο σασί, Χάλυβας
43.435 EUR
με 19% ΦΠΑ
36.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fliegl ASW 271 Gigant
6
Fliegl ASW 271 Gigant
Ρυμουλκούμενη καρότσα, jnt3625493
24211 Honigsee, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Αερόφρενο, Άξονας διεύθυνσης, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 710/45 R22,5
28.917 EUR
με 19% ΦΠΑ
24.300 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fliegl ASW 381 Green Tec
5
Fliegl ASW 381 Green Tec
Ρυμουλκούμενη καρότσα, jnt3618666
84453 Mühldorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Άξονας διεύθυνσης, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Επεκτάσεις, Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, Συνολικό βάρος: 31.00 t, Ελαστικά: 600/55-R26,5
88.900 EUR
με 19% ΦΠΑ
74.706 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fliegl ASW 391 Green Tec
5
Fliegl ASW 391 Green Tec
Ρυμουλκούμενη καρότσα, jnt3618665
84453 Mühldorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Άξονας διεύθυνσης, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Επεκτάσεις, Όγκος φόρτωσης: 50.00 m³, Συνολικό βάρος: 29.00 t, Ελαστικά: 650/55-R26,5
88.900 EUR
με 19% ΦΠΑ
74.706 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fliegl ASW 281 GreenTec 45 m³ ALU
5
Fliegl ASW 281 GreenTec 45 m³ ALU
Ρυμουλκούμενη καρότσα, jnt3617224
91522 Ansbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Μουσαμάς, Άξονας διεύθυνσης, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Όγκος φόρτωσης: 45.00 m³, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Επιφάνεια φόρτωσης: 19.3
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Hawe CSW 5000
9
Hawe CSW 5000
Ρυμουλκούμενη καρότσα, jnt3615969
17109 Demmin, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Αερόφρενο, Άξονας διεύθυνσης, Τρίδυμο σασί, Ελαστικά: 710/50R26,5
44.923 EUR
με 19% ΦΠΑ
37.750 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fliegl Gigant ASW 256
5
Fliegl Gigant ASW 256
Ρυμουλκούμενη καρότσα, jnt3614667
94554 Moos-Langenisarhofen, Γερμανία
υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Όγκος φόρτωσης: 33.00 m³, Συνολικό βάρος: 20.00 t
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Demmler TSM 240/7 L
Ρυμουλκούμενη καρότσα, jnt3612347
74532 Ilshofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Αερόφρενο, Άξονας διεύθυνσης, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Χάλυβας, Ελαστικά: 700/50-26,5
36.890 EUR
με 19% ΦΠΑ
31.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fliegl ASW 281 Fox
13
Fliegl ASW 281 Fox
Ρυμουλκούμενη καρότσα, jnt3611161
08297 Zwönitz OT Hormersdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Αερόφρενο, Άξονας διεύθυνσης, Ημερομηνία εγγραφής: 26.09.2016, Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, Συνολικό βάρος: 23.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Χάλυβας, ...
58.905 EUR
με 19% ΦΠΑ
49.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 139