Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Ρυμουλκούμενη καρότσα

Αγοράστε μεταχειρισμένα Ρυμουλκούμενη καρότσα στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Pronar Abschiebewagen T 902, 2 Achsen, kompl. Ausstattung, Vorführ
Βίντεο
20
Pronar Abschiebewagen T 902, 2 Achsen, kompl. Ausstattung, Vorführ
Ρυμουλκούμενη καρότσα, jnt1795114
49847 Itterbeck, Γερμανία
Όγκος φόρτωσης: 31.00 m³, Συνολικό βάρος: 23.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Χάλυβας, Ελαστικά: 550/60-22,5, Επιφάνεια φόρτωσης: L/B/H: 7100/2370/2000 MM
50.551 €
με 19% ΦΠΑ
42.480 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Fliegl ASW 373
Fliegl ASW 373
Ρυμουλκούμενη καρότσα, jnt3546569
64-932 Stara Łubianka, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2016, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Αερόφρενο, Άξονας διεύθυνσης, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί με τρίδυμο άξονα διεύθυνσης
121.770 €
με 23% ΦΠΑ
99.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Pronar Abschiebewagen,  NEU, 2 + 3 Achsen, 23 to + 33 to GG
Βίντεο
20
Pronar Abschiebewagen, NEU, 2 + 3 Achsen, 23 to + 33 to GG
Ρυμουλκούμενη καρότσα, jnt1607805
49847 Itterbeck, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kaweco Thoirum 45
18
Kaweco Thoirum 45
Ρυμουλκούμενη καρότσα, jnt3665365
99-434 Domaniewice, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2006, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Υδραυλικά φρένα, Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³
24.600 €
με 23% ΦΠΑ
20.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Pronar Abschiebewagen T 900, 3 Achsen, NEU
Βίντεο
20
Pronar Abschiebewagen T 900, 3 Achsen, NEU
Ρυμουλκούμενη καρότσα, jnt1220365
49847 Itterbeck, Γερμανία
Άξονας διεύθυνσης, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Συνολικό βάρος: 33.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Τρίδυμο σασί, Χάλυβας, Ελαστικά: 550/60-22,5, ...
57.870 €
με 19% ΦΠΑ
48.630 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fliegl ASW 268 Gigant Plus
7
Fliegl ASW 268 Gigant Plus
Ρυμουλκούμενη καρότσα, jnt3711524
32351 Stemwede-Arrenkamp, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Επεκτάσεις, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Αερόφρενο, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Άξονας διεύθυνσης, Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, Συνολικό βάρος: 23.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Χάλυβας, ...
32.500 €
με 19% ΦΠΑ
27.311 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kröger TAW 30
Βίντεο
3
Kröger TAW 30
Ρυμουλκούμενη καρότσα, jnt3711663
16845 Sieversdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Επεκτάσεις, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Αερόφρενο, Άξονας διεύθυνσης, Ημερομηνία εγγραφής: 01.09.2016, Όγκος φόρτωσης: 50.00 m³, Συνολικό βάρος: 34.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Τρίδυμο σασί, Χάλυβας, ...
75.506 €
με 19% ΦΠΑ
63.450 € καθαρά
ενοικίαση από 3.391,50 €
ανά μήνα
Δείτε αγγελία
Fliegl ASW 271 Compakt
6
Fliegl ASW 271 Compakt
Ρυμουλκούμενη καρότσα, jnt3601569
46348 Raesfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 34.00 m³, Συνολικό βάρος: 20.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Χάλυβας, Ελαστικά: 650/65 R26,5 Radial, Επιφάνεια φόρτωσης: L.7100 x B.2380 x H.2000
36.890 €
με 19% ΦΠΑ
31.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Heitling Fahrzeugbau GmbH & Co.KG Push Master 40
Βίντεο
4
Heitling Fahrzeugbau GmbH & Co.KG Push Master 40
Ρυμουλκούμενη καρότσα, jnt3095878
49324 Melle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Αερόφρενο, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Στρεφόμενα πλαϊνά, Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Αλουμίνιο, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Fliegl kraker STAS
5
Fliegl kraker STAS
Ρυμουλκούμενη καρότσα, jnt2066304
97499 Donnersdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Μουσαμάς, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 65.00 m³, Συνολικό βάρος: 31.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Τρίδυμο σασί, Αλουμίνιο, Ελαστικά: 385/65x22.5, Επιφάνεια φόρτωσης: Alu Schubboden
42.721 €
με 19% ΦΠΑ
35.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Heitling Fahrzeugbau GmbH & Co. KG Push Master 40
Βίντεο
4
Heitling Fahrzeugbau GmbH & Co. KG Push Master 40
Ρυμουλκούμενη καρότσα, jnt1790987
49324 Melle, Γερμανία
Άξονας διεύθυνσης, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Αλουμίνιο, Ελαστικά: 620/60 R26,5, ...
59.203 €
με 19% ΦΠΑ
49.750 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Demmler TSM 200/6 neu
4
Demmler TSM 200/6 neu
Ρυμουλκούμενη καρότσα, jnt1679240
59909 Bestwig-Nuttlar, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Άξονας διεύθυνσης, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Όγκος φόρτωσης: 30.50 m³, Συνολικό βάρος: 21.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Χάλυβας, ...
40.460 €
με 19% ΦΠΑ
34.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pronar Abschiebewagen T 902, 2 Achsen, kompl. Ausstattung, Vorführ
Βίντεο
20
Pronar Abschiebewagen T 902, 2 Achsen, kompl. Ausstattung, Vorführ
Ρυμουλκούμενη καρότσα, jnt1795114
49847 Itterbeck, Γερμανία
Όγκος φόρτωσης: 31.00 m³, Συνολικό βάρος: 23.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Χάλυβας, Ελαστικά: 550/60-22,5, Επιφάνεια φόρτωσης: L/B/H: 7100/2370/2000 MM
50.551 €
με 19% ΦΠΑ
42.480 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kröger TAW20
Βίντεο
12
Kröger TAW20
Ρυμουλκούμενη καρότσα, jnt3746252
49429 Rechterfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Άξονας διεύθυνσης, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 01.09.2017, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Όγκος φόρτωσης: 43.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Χάλυβας, Ελαστικά: 710/50R26.5, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
PRONAR T 900 Liftachse + hydr. Seitenklappe
4
PRONAR T 900 Liftachse + hydr. Seitenklappe
Ρυμουλκούμενη καρότσα, jnt1662421
25852 Sterdebüll, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Άξονας διεύθυνσης, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, Συνολικό βάρος: 33.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Τρίδυμο σασί, Χάλυβας, Ελαστικά: 700/50-26.5, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Brantner Power-Push 24065
10
Brantner Power-Push 24065
Ρυμουλκούμενη καρότσα, jnt3747548
16845 Sieversdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Άξονας διεύθυνσης, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Επεκτάσεις, Ημερομηνία εγγραφής: 07.09.2012, Όγκος φόρτωσης: 42.00 m³, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Χάλυβας, ...
35.641 €
με 19% ΦΠΑ
29.950 € καθαρά
ενοικίαση από 2.082,50 €
ανά μήνα
Δείτε αγγελία
Fliegl ASW 255
10
Fliegl ASW 255
Ρυμουλκούμενη καρότσα, jnt3704320
64743 Beerfelden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 14.05.2004, Όγκος φόρτωσης: 26.50 m³, Συνολικό βάρος: 20.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Χάλυβας, Ελαστικά: 600/55-22.5
17.900 €

Δείτε αγγελία
Strautmann Aperion 2401
4
Strautmann Aperion 2401
Ρυμουλκούμενη καρότσα, jnt3432044
Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Στρεφόμενα πλαϊνά, Άξονας διεύθυνσης, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Επεκτάσεις, Όγκος φόρτωσης: 42.00 m³, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, ...
60.690 €
με 19% ΦΠΑ
51.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fliegl Gigant ASW 393
9
Fliegl Gigant ASW 393
Ρυμουλκούμενη καρότσα, jnt3709803
49456 Bakum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Όγκος φόρτωσης: 50.00 m³, Συνολικό βάρος: 29.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Τρίδυμο σασί, Χάλυβας, Ελαστικά: 650/55R26.5
55.930 €
με 19% ΦΠΑ
47.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Umega  Litwa
Βίντεο
15
Umega Litwa
Ρυμουλκούμενη καρότσα, jnt3677391
28216 Utena, Λιθουανία
Έτος κατασκευής: 2018, Μουσαμάς, Στρεφόμενα πλαϊνά, Άξονας διεύθυνσης, Υδραυλικά φρένα, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Επεκτάσεις, Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, Συνολικό βάρος: 20.00 t, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Fliegl ASW281 FOX
8
Fliegl ASW281 FOX
Ρυμουλκούμενη καρότσα, jnt3609546
88377 Riedhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Άξονας διεύθυνσης, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 45.00 m³, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Χάλυβας, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 750/45 R26,5
58.310 €
με 19% ΦΠΑ
49.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
PEECON USA 2000
8
PEECON USA 2000
Ρυμουλκούμενη καρότσα, jnt3568560
31188 Holle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Άξονας διεύθυνσης, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Επεκτάσεις, Όγκος φόρτωσης: 50.00 m³, Συνολικό βάρος: 34.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Τρίδυμο σασί, Χάλυβας, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kempf/Knapen Schubboden
9
Kempf/Knapen Schubboden
Ρυμουλκούμενη καρότσα, jnt3311812
97499 Donnersdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Επεκτάσεις, Αερόφρενο, Μουσαμάς, Ημερομηνία εγγραφής: 08.02.2004, Όγκος φόρτωσης: 75.00 m³, Συνολικό βάρος: 24000.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Αλουμίνιο, ...
23.205 €
με 19% ΦΠΑ
19.500 € καθαρά
ενοικίαση από 1.071,00 €
ανά μήνα
Δείτε αγγελία
Fliegl ASW 268
4
Fliegl ASW 268
Ρυμουλκούμενη καρότσα, jnt3076929
72149 Neustetten-Remmingsheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Αερόφρενο, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, Συνολικό βάρος: 21.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Χάλυβας, Ελαστικά: 650/50R22.5
33.201 €
με 19% ΦΠΑ
27.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Egenolf - Kobzarenko TZP 27 Abschiebewagen
Βίντεο
14
Egenolf - Kobzarenko TZP 27 Abschiebewagen
Ρυμουλκούμενη καρότσα, jnt3348010
65614 Beselich - Obertiefenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 27.00 m³, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Χάλυβας, Ελαστικά: 560/60 R22,5
34.213 €
36.013 €

με 19% ΦΠΑ
28.750 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Abschiebewagen Egenolf - Kobzarenko TSP-39
Βίντεο
6
Abschiebewagen Egenolf - Kobzarenko TSP-39
Ρυμουλκούμενη καρότσα, jnt2765277
65614 Beselich - Obertiefenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Άξονας διεύθυνσης, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 44.00 m³, Συνολικό βάρος: 39.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Τρίδυμο σασί, Χάλυβας, Ελαστικά: 560/60 R22
45.696 €
49.980 €

με 19% ΦΠΑ
38.400 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pronar Abschiebewagen T 900, 3 Achsen, NEU
Βίντεο
20
Pronar Abschiebewagen T 900, 3 Achsen, NEU
Ρυμουλκούμενη καρότσα, jnt1220365
49847 Itterbeck, Γερμανία
Άξονας διεύθυνσης, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Συνολικό βάρος: 33.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Τρίδυμο σασί, Χάλυβας, Ελαστικά: 550/60-22,5, ...
57.870 €
με 19% ΦΠΑ
48.630 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pronar T900
10
Pronar T900
Ρυμουλκούμενη καρότσα, jnt3749552
91094 Langensendelbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Επεκτάσεις, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Αερόφρενο, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Άξονας διεύθυνσης, Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, Συνολικό βάρος: 33.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Τρίδυμο σασί, Χάλυβας
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
UMEGA SPP16
7
UMEGA SPP16
Ρυμουλκούμενη καρότσα, jnt3707690
2331 Pragersko, Σλοβενία
Έτος κατασκευής: 2017, Μουσαμάς, Αερόφρενο, Επεκτάσεις, Όγκος φόρτωσης: 19.00 m³, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Λοιπά, Χάλυβας, Ελαστικά: 560/45 R22,5
20.984 €
με 22% ΦΠΑ
17.200 € καθαρά
Δείτε αγγελία
UMEGA UHF 8
4
UMEGA UHF 8
Ρυμουλκούμενη καρότσα, jnt3707682
2331 Pragersko, Σλοβενία
Έτος κατασκευής: 2017, Μουσαμάς, Αερόφρενο, Επεκτάσεις, Όγκος φόρτωσης: 9.50 m³, Συνολικό βάρος: 9.68 t, Δίδυμο σασί, Χάλυβας, Ελαστικά: 400/60 R15,5
10.736 €
με 22% ΦΠΑ
8.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 165