Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Ρυμουλκούμενη καρότσα

Αγοράστε μεταχειρισμένα Ρυμουλκούμενη καρότσα στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Fliegl ASW 248 S Tandem
5
ΝΈΑ Fliegl ASW 248 S Tandem
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 3936435
53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 650/55R26.5
50.575 €
με 19% ΦΠΑ
42.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Strautmann GIGA-TRAILER 5401
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 3934261
17390 Klein Bünzow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Τρίδυμο σασί
47.600 €
με 19% ΦΠΑ
40.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά 15-19
6
15-19
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 3932286
8800 Viborg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
30.233 €

Δείτε αγγελία
Fliegl ASW 271 Compact
6
Fliegl ASW 271 Compact
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 3930915
46348 Raesfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 34.00 m³, Συνολικό βάρος: 20.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Χάλυβας, Ελαστικά: 650/55 R26,5 Radial, Επιφάνεια φόρτωσης: L.7100xB2380xH.2000
36.890 €
με 19% ΦΠΑ
31.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Brantner Power-Push
3
Brantner Power-Push
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 3929872
L-8235 Mamer, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 2012, Επεκτάσεις, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Αερόφρενο, Άξονας διεύθυνσης, Όγκος φόρτωσης: 53.00 m³, Συνολικό βάρος: 33.00 t, Τρίδυμο σασί, Ελαστικά: 710 50 R 26,5
60.000 €
με 17% ΦΠΑ
51.282 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fliegl Abschiebewagen Gigant ASW 391 Tridem
8
Fliegl Abschiebewagen Gigant ASW 391 Tridem
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 3924347
77974 Kürzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ελαστικά: 600-55 R26,5
94.010 €
με 19% ΦΠΑ
79.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Joskin HTA 600 Überladeschnecke für DRAKKAR 8600
3
Joskin HTA 600 Überladeschnecke für DRAKKAR 8600
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 3923172
16845 Sieversdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Χάλυβας
14.816 €
με 19% ΦΠΑ
12.450 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Demmler 310-8
11
Demmler 310-8
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 3921983
49597 Rieste, Γερμανία
Επεκτάσεις, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Αερόφρενο, Άξονας διεύθυνσης, Όγκος φόρτωσης: 50.00 m³, Συνολικό βάρος: 31.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Τρίδυμο σασί, Χάλυβας, Ελαστικά: 710/50R26,5
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Joskin DRAKKAR 8600 / 37T180
10
Joskin DRAKKAR 8600 / 37T180
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 3920060
16845 Sieversdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Μουσαμάς, Άξονας διεύθυνσης, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Επεκτάσεις, Ημερομηνία εγγραφής: 01.06.2015, Όγκος φόρτωσης: 50.00 m³, Συνολικό βάρος: 34.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
74.375 €
με 19% ΦΠΑ
62.500 € καθαρά
ενοικίαση από 3.510,50 €
ανά μήνα
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Brantner
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 3919986
84076 Holzhausen/Pfeffenhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Επεκτάσεις, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 23.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Χάλυβας, Ελαστικά: 650/55x22,5
24.800 €
με 19% ΦΠΑ
20.840 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Fortuna FTA/7.0
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 3916944
37647 Brevörde , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Επεκτάσεις, Αερόφρενο, Άξονας διεύθυνσης, Όγκος φόρτωσης: 41.00 m³, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Χάλυβας, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 710/50R26.5
41.500 €
με 19% ΦΠΑ
34.874 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Demmler TSM 2170 LL
3
Demmler TSM 2170 LL
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 3916134
86637 Wertingen-Geratshofen, Γερμανία
Επεκτάσεις, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 38.50 m³, Συνολικό βάρος: 21.00 t, Επιφάνεια φόρτωσης: 18.3
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Bergmann HTW 40 S
10
Bergmann HTW 40 S
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 3916008
49661 Cloppenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 39000.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 710/50R26.5
27.965 €
με 19% ΦΠΑ
23.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fliegl ASW 271 C FOX 35m³
3
Fliegl ASW 271 C FOX 35m³
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 3908451
91522 Ansbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 20.00 t, Όγκος φόρτωσης: 35.00 m³, Ελαστικά: 700-22,5
33.000 €
με 19% ΦΠΑ
27.731 € καθαρά
Δείτε αγγελία
USA equipment USA Equipment Wechselsystem Abschieber/Gülle
4
USA equipment USA Equipment Wechselsystem Abschieber/Gülle
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 3905976
37139 Adelebsen, Γερμανία
Επεκτάσεις, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Αερόφρενο, Άξονας διεύθυνσης, Όγκος φόρτωσης: 50.00 m³, Τρίδυμο σασί, Χάλυβας, Ελαστικά: 710-26,5
70.210 €
με 19% ΦΠΑ
59.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kubota  RTV900 MR UTILITY VEHICLE
Kubota RTV900 MR UTILITY VEHICLE
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 3905648
DE65HL Ashbourne, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2011
9.538 €
με 20% ΦΠΑ
7.948 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fliegl ASW 268 C
10
Fliegl ASW 268 C
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 3903193
83367 Petting, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Άξονας διεύθυνσης, Όγκος φόρτωσης: 35.00 m³, Συνολικό βάρος: 21.00 t, Ελαστικά: 700/50 26r5
32.011 €
με 19% ΦΠΑ
26.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Rolland ROLLFORCE 5517
4
Rolland ROLLFORCE 5517
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 3902781
Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Maschio Used  1.40M Recovator
Maschio Used 1.40M Recovator
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 3901801
YO624AX York, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Rolland DAV 14 BALANCIER
2
Rolland DAV 14 BALANCIER
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 3900951
Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Bos DAV 14
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 3900950
Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kaweco RADIUM 50 S
9
Kaweco RADIUM 50 S
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 3892876
26605 Aurich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 42500.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 750/45R26.5 ALLIANCE
30.821 €
με 19% ΦΠΑ
25.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fliegl Gigant ASW 261
6
Fliegl Gigant ASW 261
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 3890980
84513 Töging am Inn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Άξονας διεύθυνσης, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Όγκος φόρτωσης: 30.00 m³, Συνολικό βάρος: 20.00 t
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Fliegl ASW 261 FOX COMPACT
8
Fliegl ASW 261 FOX COMPACT
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 3880688
28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ελαστικά: 650/50 R 22,5
34.391 €
με 19% ΦΠΑ
28.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Matrot 9743
4
Matrot 9743
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 3876084
YO113UD Scarborough, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 105