Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Ρυμουλκούμενη καρότσα

Αγοράστε μεταχειρισμένα Ρυμουλκούμενη καρότσα στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Kröger Annaburger Demmler Pronar Joskin
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
UMEGA SPC 12 DEMO
6
UMEGA SPC 12 DEMO
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4770188 4770188
  2331 Pragersko, Σλοβενία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Μουσαμάς, Επεκτάσεις, Ημερομηνία εγγραφής: 25.05.2019, Όγκος φόρτωσης: 21.00 m³, Συνολικό βάρος: 16.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί, Υλικό πλαϊνών: Χάλυβας, ...
16.000 €
χωρίς 22% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Annaburger Schub-Max HTS 22.E17
19
Annaburger Schub-Max HTS 22.E17
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4761282 4761282
  18334 Eixen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Ημερομηνία εγγραφής: 26.05.2015, Συνολικό βάρος: 23.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί, Υλικό πλαϊνών: Χάλυβας, Ελαστικά: 600/55R26.5, ...
30.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl ASW 271 Compact
6
Fliegl ASW 271 Compact
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4748910 4748910
  46348 Raesfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Άξονας διεύθυνσης, Όγκος φόρτωσης: 39.00 m³, Συνολικό βάρος: 22.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί, Υλικό πλαϊνών: Χάλυβας, Ελαστικά: 710/50 R26,5 Radial, ...
36.974,79 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Kröger SRB35
Βίντεο
20
Kröger SRB35
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4723707 4723707
  49429 Rechterfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Μουσαμάς, Ημερομηνία εγγραφής: 28.02.2019, Όγκος φόρτωσης: 60.00 m³, Συνολικό βάρος: 35.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 105 km/h, Σασί: Λοιπά, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
REISCH AGRAR- Walkingfloor 67 m³, Liftachse + WABCO Opti Turn,  MIETEN?
16
REISCH AGRAR- Walkingfloor 67 m³, Liftachse + WABCO Opti Turn, MIETEN?
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4839422 4839422
  35104 Lichtenfels, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Άξονας διεύθυνσης, Μουσαμάς, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2013, Όγκος φόρτωσης: 67.00 m³, Συνολικό βάρος: 35.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 90 km/h, Σασί: Τρίδυμο σασί, ...
33.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
ενοικίαση από 1.499,00 €
ανά μήνα
Δείτε αγγελία
Bruhns AG-Trailer-Sattelauflieger, rapsdicht
13
Bruhns AG-Trailer-Sattelauflieger, rapsdicht
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4337848 4337848
  19357 Karstädt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Μουσαμάς, Ημερομηνία εγγραφής: 20.10.2017, Όγκος φόρτωσης: 54.00 m³, Συνολικό βάρος: 34.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 60 km/h, Σασί: Τρίδυμο σασί, Υλικό πλαϊνών: Αλουμίνιο, ...
115.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Brantner TA 23071 PowerPush + Abschiebewagen
3
Brantner TA 23071 PowerPush + Abschiebewagen
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4456032 4456032
  27432 Bremervörde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Άξονας διεύθυνσης, Επεκτάσεις, Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί, ...
40.490 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Brantner T A 2 3 0 7 1 POWER-PUSH-PLUS - NEU
11
Brantner T A 2 3 0 7 1 POWER-PUSH-PLUS - NEU
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4692285 4692285
  26203 Wardenburg / Littel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Άξονας διεύθυνσης, Επεκτάσεις, Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί, Υλικό πλαϊνών: Χάλυβας, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Fliegl ASW 281 Gigant
20
Fliegl ASW 281 Gigant
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4152383 4152383
  24860 Böklund, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Άξονας διεύθυνσης, Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, Συνολικό βάρος: 20.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί, Υλικό πλαϊνών: Χάλυβας, ...
49.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kröger TAW 20 XL
-7%
5
Kröger TAW 20 XL
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4011511 4011511
  16845 Sieversdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Άξονας διεύθυνσης, Μουσαμάς, Ημερομηνία εγγραφής: 28.06.2018, Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί, ...
55.500 €
59.450 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
ενοικίαση από 2.000,00 €
ανά μήνα
logo
Δείτε αγγελία
Kröger TAW20
Βίντεο
16
Kröger TAW20
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 2101068 2101068
  49429 Rechterfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Αερόφρενο, Επεκτάσεις, Ημερομηνία εγγραφής: 05.08.2013, Όγκος φόρτωσης: 39.00 m³, Συνολικό βάρος: 22.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί, Υλικό πλαϊνών: Χάλυβας, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Fliegl kraker STAS
5
Fliegl kraker STAS
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 2066304 2066304
  97499 Donnersdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Αερόφρενο, Μουσαμάς, Όγκος φόρτωσης: 65.00 m³, Συνολικό βάρος: 31.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Σασί: Τρίδυμο σασί, Υλικό πλαϊνών: Αλουμίνιο, Ελαστικά: 385/65x22.5, ...
35.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
ενοικίαση από 900,00 €
ανά μήνα
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kröger SWF36 Walking Floor
Βίντεο
8
Kröger SWF36 Walking Floor
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 2372862 2372862
  49429 Rechterfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Αερόφρενο, Άξονας διεύθυνσης, Μουσαμάς, Ημερομηνία εγγραφής: 06.04.2009, Όγκος φόρτωσης: 60.00 m³, Συνολικό βάρος: 36.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Λοιπά, Υλικό πλαϊνών: Αλουμίνιο, ...
46.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Pronar Abschiebewagen T 902, 2 Achsen, kompl. Ausstattung, NEU
Βίντεο
20
Pronar Abschiebewagen T 902, 2 Achsen, kompl. Ausstattung, NEU
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 1795114 1795114
  49847 Itterbeck, Γερμανία
Αερόφρενο, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Άξονας διεύθυνσης, Επεκτάσεις, Όγκος φόρτωσης: 31.00 m³, Συνολικό βάρος: 23.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί, Υλικό πλαϊνών: Χάλυβας, Ελαστικά: 550/60-22,5, ...
39.545 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pronar T 900 (Extras bitte beachten)
6
Pronar T 900 (Extras bitte beachten)
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 1662421 1662421
  25852 Sterdebüll, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Άξονας διεύθυνσης, Όγκος φόρτωσης: 37.00 m³, Συνολικό βάρος: 33.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Τρίδυμο σασί, Υλικό πλαϊνών: Χάλυβας, ...
46.340 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Annaburger HTS 22A.17
12
Annaburger HTS 22A.17
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4791837 4791837
  06925 Annaburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Άξονας διεύθυνσης, Μουσαμάς, Επεκτάσεις, Όγκος φόρτωσης: 44.00 m³, Συνολικό βάρος: 23.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί, Υλικό πλαϊνών: Χάλυβας, ...
64.435 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
UMEGA UHF 8
4
UMEGA UHF 8
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4779140 4779140
  2331 Pragersko, Σλοβενία
Αερόφρενο, Υδραυλικά φρένα, Όγκος φόρτωσης: 10.00 m³, Συνολικό βάρος: 10.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί, Υλικό πλαϊνών: Χάλυβας, Ελαστικά: BKT
8.200 €
χωρίς 22% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl ASW 271 Fox
6
Fliegl ASW 271 Fox
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4794240 4794240
  35119 Rosenthal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Άξονας διεύθυνσης, Όγκος φόρτωσης: 35.00 m³, Συνολικό βάρος: 21.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί, Υλικό πλαϊνών: Χάλυβας, Ελαστικά: 650/55R26,5
39.930 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl ASW 281 Fox
7
Fliegl ASW 281 Fox
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4793667 4793667
  35119 Rosenthal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Άξονας διεύθυνσης, Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί, Υλικό πλαϊνών: Χάλυβας, Ελαστικά: 710/50R26,5
49.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Fliegl ASW 160 FOX Compact
Βίντεο
7
Fliegl ASW 160 FOX Compact
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4561169 4561169
  4134 Putzleinsdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Όγκος φόρτωσης: 25.00 m³, Συνολικό βάρος: 16.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί, Υλικό πλαϊνών: Χάλυβας, Ελαστικά: 550/60-22.5
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Fliegl ASW 270
10
Fliegl ASW 270
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4691128 4691128
  42555 Velbert-Langenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Άξονας διεύθυνσης, Επεκτάσεις, Όγκος φόρτωσης: 50.00 m³, Συνολικό βάρος: 26.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Τρίδυμο σασί, ...
24.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SGT SGT Abschiebewagen Tridem-LKW Starrdeichselanhänger
16
SGT SGT Abschiebewagen Tridem-LKW Starrdeichselanhänger
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4438582 4438582
  19357 Karstädt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Αερόφρενο, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Άξονας διεύθυνσης, Ημερομηνία εγγραφής: 29.03.2011, Όγκος φόρτωσης: 47.00 m³, Συνολικό βάρος: 34.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 60 km/h, Σασί: Τρίδυμο σασί, ...
52.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
UMEGA SPC 12
6
UMEGA SPC 12
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4438682 4438682
  2331 Pragersko, Σλοβενία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Μουσαμάς, Επεκτάσεις, Όγκος φόρτωσης: 21.00 m³, Συνολικό βάρος: 16.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί, Υλικό πλαϊνών: Χάλυβας, Ελαστικά: 500/45 R22,5
16.500 €
χωρίς 22% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pronar T400
15
Pronar T400
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4511116 4511116
  93158 Teublitz, Γερμανία
Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Άξονας διεύθυνσης, Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, Συνολικό βάρος: 22.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί, Υλικό πλαϊνών: Χάλυβας, Ελαστικά: 700/50-26,5
30.483 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl ASW271 Fox
6
Fliegl ASW271 Fox
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4073264 4073264
  88377 Riedhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Άξονας διεύθυνσης, Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, Συνολικό βάρος: 21.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί, Υλικό πλαϊνών: Χάλυβας, ...
36.387 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 125