Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Ρυμουλκούμενη καρότσα

Αγοράστε μεταχειρισμένα Ρυμουλκούμενη καρότσα στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Schmitz Cargobull Auflieger Schubboden Standard
9
Schmitz Cargobull Auflieger Schubboden Standard
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4618213 4618213
  99867 Gotha, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Όγκος φόρτωσης: 92.00 m³
28.450 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl ASW 168
6
Fliegl ASW 168
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4604712 4604712
  36396 Steinau-Rebsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Άξονας διεύθυνσης, Επεκτάσεις, Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Χάλυβας
17.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
MetalTech Przyczepa Rolnicza TS 22
11
MetalTech Przyczepa Rolnicza TS 22
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4602948 4602948
  59-225 Chojnów, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Άξονας διεύθυνσης, Επεκτάσεις, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
40.581,03 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SCHWARZMUELLER Semitrailer Tolópadló Szabvány
9
SCHWARZMUELLER Semitrailer Tolópadló Szabvány
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4600915 4600915
  2060 Bicske, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2014, Όγκος φόρτωσης: 89.00 m³
21.900 €
χωρίς 25% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stas Semitrailer Tolópadló Szabvány
9
Stas Semitrailer Tolópadló Szabvány
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4600914 4600914
  2060 Bicske, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2007, Όγκος φόρτωσης: 92.00 m³
9.950 €
χωρίς 25% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Oehler ASW 200 ABSCHIEBEWAGEN
11
Oehler ASW 200 ABSCHIEBEWAGEN
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4600719 4600719
  92262 Birgland, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ημερομηνία εγγραφής: 17.03.2014, Ελαστικά: ALLIANCE 650/50 R 22.5
25.126 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl ASW 268
7
Fliegl ASW 268
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4595439 4595439
  24211 Honigsee, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 20.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Χάλυβας, Ελαστικά: 650/50 r 22.5
13.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Joskin Drakkar 9600/41/180
5
Joskin Drakkar 9600/41/180
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4424441 4424441
  88316 Isny im Allgäu, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Άξονας διεύθυνσης, Επεκτάσεις, Συνολικό βάρος: 34.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Τρίδυμο σασί, Ελαστικά: 750/45R26.5 Vredestein TRAC
55.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl ASW 393 / 55m³ / Luftfederung / Zwangslenkung
3
Fliegl ASW 393 / 55m³ / Luftfederung / Zwangslenkung
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4593516 4593516
  32351 Stemwede-Arrenkamp, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Άξονας διεύθυνσης, Επεκτάσεις, Ημερομηνία εγγραφής: 11.10.2010, Όγκος φόρτωσης: 55.00 m³, Συνολικό βάρος: 33.00 t, ...
37.815,13 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl ASW 271 C
3
Fliegl ASW 271 C
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4592877 4592877
  3250 Wieselburg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Ημερομηνία εγγραφής: 03.05.2018, Όγκος φόρτωσης: 34.00 m³, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: BKT 650/65 R22,5, ...
26.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krampe Bandit 980
3
Krampe Bandit 980
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4590549 4590549
  74257 Untereisesheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Άξονας διεύθυνσης, Μουσαμάς, Επεκτάσεις, Όγκος φόρτωσης: 52.00 m³, Συνολικό βάρος: 34.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 60 km/h, Τρίδυμο σασί, Ελαστικά: 650/55R26,5
64.000 €
Δείτε αγγελία
Bergmann HTW II
8
Bergmann HTW II
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4585964 4585964
  26219 Bösel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Όγκος φόρτωσης: 40000.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ελαστικά: 600/55 R26.5
20.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl ASW Gigant 270
17
Fliegl ASW Gigant 270
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4577562 4577562
  77743 Schutterzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Αερόφρενο, Άξονας διεύθυνσης, Συνολικό βάρος: 27.00 t, Ελαστικά: 710-50 R26 40 %
39.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl Abschiebewagen Gigant ASW 391 Tridem
8
Fliegl Abschiebewagen Gigant ASW 391 Tridem
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4577517 4577517
  77743 Schutterzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Συνολικό βάρος: 32.00 t, Ελαστικά: 600-55 R26,5
79.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl ASW 270 (wie 381 ) Zwangslenkung
5
Fliegl ASW 270 (wie 381 ) Zwangslenkung
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4561177 4561177
  32351 Stemwede-Arrenkamp, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Άξονας διεύθυνσης, Μουσαμάς, Επεκτάσεις, Ημερομηνία εγγραφής: 22.11.2010, Όγκος φόρτωσης: 43.00 m³, Συνολικό βάρος: 29.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
37.815,13 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Fliegl ASW 160 FOX Compact
Βίντεο
7
Fliegl ASW 160 FOX Compact
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4561169 4561169
  4134 Putzleinsdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Όγκος φόρτωσης: 25.00 m³, Συνολικό βάρος: 16.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Χάλυβας, Ελαστικά: 550/60-22.5
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Fliegl ASW 271
10
Fliegl ASW 271
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4553743 4553743
  28921 Kostomlaty nad Labem, Δημοκρατία της Τσεχίας
Έτος κατασκευής: 2016, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Άξονας διεύθυνσης, Συνολικό βάρος: 20.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 60 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 560/60R22,5
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
MetalTech DB12 Premium
15
MetalTech DB12 Premium
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4553260 4553260
  59-225 Chojnów, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Άξονας διεύθυνσης, Μουσαμάς, Επεκτάσεις, Όγκος φόρτωσης: 12000.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ελαστικά: 385/65R22,5
16.331,28 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann GIGA-TRAILER 4602 DO
8
Strautmann GIGA-TRAILER 4602 DO
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4552293 4552293
  49661 Cloppenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Fliegl ASW271 C
7
Fliegl ASW271 C
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4548995 4548995
  91090 Effeltrich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Αερόφρενο, Άξονας διεύθυνσης, Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, Συνολικό βάρος: 21.00 t, Ελαστικά: 710/45-22,5 Vredestein
33.529,41 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Demmler SSM2/930-60
2
Demmler SSM2/930-60
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4542655 4542655
  86637 Wertingen-Geratshofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 53.00 m³, Συνολικό βάρος: 34.00 t, Ελαστικά: 650/55 R 26.5
73.529,41 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Demmler SSM2/930-80
3
Demmler SSM2/930-80
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4542654 4542654
  86637 Wertingen-Geratshofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Άξονας διεύθυνσης, Συνολικό βάρος: 34.00 t, Ελαστικά: 24 R 20.5, Επιφάνεια φόρτωσης: 23.7
79.411,76 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Demmler SSM
4
Demmler SSM
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4542653 4542653
  86637 Wertingen-Geratshofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 71.00 m³, Συνολικό βάρος: 34.00 t, Ελαστικά: 385/65 R 22.5, Επιφάνεια φόρτωσης: 29.5
63.865,55 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann GIGA-TRAILER 2246 DO
9
Strautmann GIGA-TRAILER 2246 DO
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4530681 4530681
  49699 Lindern (Oldenburg), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 42500.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 750/45R26,5
23.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
przyczepa objętościowa przyczepa objętościowa
przyczepa objętościowa przyczepa objętościowa
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4526480 4526480
  87-732 Lubanie, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1990, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Όγκος φόρτωσης: 33.00 m³, Δίδυμο σασί, Πλαστικοποιημένη σανίδα
3.248,73 €
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 117