Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Ρυμουλκούμενη καρότσα

Αγοράστε μεταχειρισμένα Ρυμουλκούμενη καρότσα στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Kröger Demmler Joskin Pronar Annaburger
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Fliegl Big Run ASW 248 Stone Big Run
10
ΝΈΑ Fliegl Big Run ASW 248 Stone Big Run
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4763741 4763741
  91522 Ansbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Όγκος φόρτωσης: 15.00 m³, Συνολικό βάρος: 22.00 t, Ελαστικά: 650/55R26,5, Επιφάνεια φόρτωσης: 11.42
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Strautmann GIGA-TRAILER 4002 DO
2
ΝΈΑ Strautmann GIGA-TRAILER 4002 DO
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4761302 4761302
  49733 Haren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Claas Cargos 750
4
Claas Cargos 750
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4761050 4761050
  29562 Suhlendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Αερόφρενο, Άξονας διεύθυνσης, Όγκος φόρτωσης: 44.00 m³, Συνολικό βάρος: 0.02 t, Ελαστικά: 750/45 R26.5, Επιφάνεια φόρτωσης: 44
39.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Hawe SLW 45TN
9
Hawe SLW 45TN
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4759968 4759968
  49434 Neuenkirchen-Vörden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 42000.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ελαστικά: 700/50-26,5 ALLIANCE
29.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann GIGA-TRAILER 4002 DO
7
Strautmann GIGA-TRAILER 4002 DO
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4759866 4759866
  26607 Aurich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Strautmann GIGA-TRAILER 4002 DO
3
Strautmann GIGA-TRAILER 4002 DO
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4759863 4759863
  26180 Rastede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Fortuna FTA 200 /7.0
15
Fortuna FTA 200 /7.0
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4757203 4757203
  48268 Greven, Γερμανία
Αυτόματο πίσω τοίχωμα, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Άξονας διεύθυνσης, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Ελαστικά: 650/55R26.5
29.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Brantner TA 23071 PPP
4
Brantner TA 23071 PPP
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4752057 4752057
  55624 Rhaunen, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Brantner E 6040
Brantner E 6040
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4752056 4752056
  55624 Rhaunen, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Schmitz Cargobull Auflieger Schubboden Standard
13
Schmitz Cargobull Auflieger Schubboden Standard
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4751219 4751219
  48341 Altenberge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Όγκος φόρτωσης: 94.00 m³
30.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schmitz Cargobull Auflieger Schubboden Standard
11
Schmitz Cargobull Auflieger Schubboden Standard
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4751215 4751215
  48341 Altenberge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Όγκος φόρτωσης: 92.00 m³
31.400 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl ASW 271 Compact
6
Fliegl ASW 271 Compact
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4748910 4748910
  46348 Raesfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Άξονας διεύθυνσης, Όγκος φόρτωσης: 39.00 m³, Συνολικό βάρος: 22.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί, Υλικό πλαϊνών: Χάλυβας, Ελαστικά: 710/50 R26,5 Radial, ...
36.974,79 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl ASW 160 Gigant
10
Fliegl ASW 160 Gigant
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4742791 4742791
  92262 Schwend, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Συνολικό βάρος: 16.00 t
18.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Annaburger HTS 22A.17 Tandem
8
Annaburger HTS 22A.17 Tandem
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4742105 4742105
  23936 Upahl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ελαστικά: 600/55-26.5
38.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Joskin Silospace 20/40
8
Joskin Silospace 20/40
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4741057 4741057
  74572 Blaufelden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Άξονας διεύθυνσης, Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, Συνολικό βάρος: 21.00 t, Ελαστικά: 710/50R26,5
24.033,61 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Thalhammer 36T
11
Thalhammer 36T
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4740779 4740779
  37194 Wahlsburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 06.02.2009, Όγκος φόρτωσης: 35.00 m³, Συνολικό βάρος: 20.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Ελαστικά: 550/65R22.5
21.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
IGAMET Kipper 3T / Trailer 3-way tipping/Przyczepa z wywrotem
IGAMET Kipper 3T / Trailer 3-way tipping/Przyczepa z wywrotem
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4740464 4740464
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Συνολικό βάρος: 3.00 t, Σασί: Δίκυκλa, Επιφάνεια φόρτωσης: 5,90 m2
3.280,99 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Fliegl ASW271
7
Fliegl ASW271
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4730922 4730922
  83129 Höslwang, Γερμανία
Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 35.00 m³, Συνολικό βάρος: 20.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί, Υλικό πλαϊνών: Χάλυβας, Ελαστικά: 560/60R22,5
35.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl ASW 168
6
Fliegl ASW 168
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4729251 4729251
  36396 Steinau-Rebsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Άξονας διεύθυνσης, Επεκτάσεις, Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Υλικό πλαϊνών: Χάλυβας
17.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kröger SRB35
Βίντεο
20
Kröger SRB35
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4723707 4723707
  49429 Rechterfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Μουσαμάς, Ημερομηνία εγγραφής: 28.02.2019, Όγκος φόρτωσης: 60.00 m³, Συνολικό βάρος: 35.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 105 km/h, Σασί: Λοιπά, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kröger TAW - Heckklappe
3
Kröger TAW - Heckklappe
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4722796 4722796
  16845 Sieversdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Υλικό πλαϊνών: Χάλυβας
3.250 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Dinapolis Anhänger 9,5t /Dumper trailer Dina DPS /przyczepa/Remorque
11
Dinapolis Anhänger 9,5t /Dumper trailer Dina DPS /przyczepa/Remorque
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4722270 4722270
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Υδραυλικά φρένα, Ημερομηνία εγγραφής: 22.05.2019, Όγκος φόρτωσης: 7.00 m³, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 520/45-17
9.700 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Pronar T900
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4712545 4712545
  65594 Runkel-Ennerich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Σασί: Τρίδυμο σασί
35.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl ASW 261 FOX GIGANT
6
Fliegl ASW 261 FOX GIGANT
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4709618 4709618
  82395 Obersöchering, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 20.00 t
30.672 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl ASW Gigant 270
17
Fliegl ASW Gigant 270
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4706892 4706892
  77743 Schutterzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Αερόφρενο, Άξονας διεύθυνσης, Συνολικό βάρος: 27.00 t, Ελαστικά: 710-50 R26 40 %
39.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 130