Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα

Αγοράστε μεταχειρισμένα Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Joskin Trans-KTP 22/50
5
Joskin Trans-KTP 22/50
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4413573
  35239 Steffenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011
23.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Unbekannt 2-Achs Plattformanhänger 8,30m
4
Unbekannt 2-Achs Plattformanhänger 8,30m
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4413563
  33824 Werther, Γερμανία
Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 16.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Ελαστικά: 365/80 R20, Επιφάνεια φόρτωσης: 8,30 x 2,50m
1.900 €
Δείτε αγγελία
Krone platte wagen
4
Krone platte wagen
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4410509
  2481 KX Woubrugge, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Eigenbau
3
Eigenbau
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4410505
  2481 KX Woubrugge, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Platte wagen
2
Platte wagen
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4407949
  3299 LX Maasdam, Ολλανδία
1.750 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Müller PRZYCZEPA ROLNICZA MULLER KIPPER 18T KRAMPE JOSKIN
9
Müller PRZYCZEPA ROLNICZA MULLER KIPPER 18T KRAMPE JOSKIN
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4407046
  67-320 Małomice, Πολωνία
6.957,70 €
Δείτε αγγελία
 Plattformwagen ETN 80
6
Plattformwagen ETN 80
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4401194
  58802 Balve, Γερμανία
Αερόφρενο, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 215/75 R17,5
2.500 €
Δείτε αγγελία
 1100x252x130 cm
20
1100x252x130 cm
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4398911
  3812 RZ Amersfoort, Ολλανδία
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Krone
4
Krone
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4398231
  04567 Kitzscher, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Ελαστικά: 235/75R17,5
7.142,86 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone Krone AZP 18
7
Krone Krone AZP 18
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4394908
  48249 Dülmen, Γερμανία
Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Ελαστικά: 385/65R22,5, Επιφάνεια φόρτωσης: 7,40
5.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Peggau
4
Peggau
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4393726
  38302 Wolfenbüttel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1948, Συνολικό βάρος: 6.75 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο
452 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krampe HP 20 HALPIPE GRONDDUMPER
19
Krampe HP 20 HALPIPE GRONDDUMPER
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4392778
  5085 ET Esbeek, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Ελαστικά: 650/55R26.5
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Aigner-Maschinenbau Eigenbau 6t
7
Aigner-Maschinenbau Eigenbau 6t
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4382495
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Δίκυκλa, Ελαστικά: 14/80R20
1.092 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hirth
5
Hirth
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4380415
  88699 Frickingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 10.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Ελαστικά: 335/65R18 1
3.900 €
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Wisskirchen
2
Wisskirchen
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4376995
  53909 Zülpich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Αερόφρενο, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Στρεφόμενα πλαϊνά, Μουσαμάς, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.1990, Όγκος φόρτωσης: 15.00 m³, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
3.523 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Techau Bremen LKW Tandem Anhänger
3
Techau Bremen LKW Tandem Anhänger
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4376631
  26203 Wardenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 20.01.1992, Συνολικό βάρος: 8.80 t, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 215/75R17,5, Επιφάνεια φόρτωσης: 550x250x40
4.033 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
NN wortelwagen
6
NN wortelwagen
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4371348
  8307 AB Ens, Ολλανδία
Υδραυλικά φρένα
4.750 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
NN wortelwagen
4
NN wortelwagen
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4371338
  8307 AB Ens, Ολλανδία
1.250 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mensing  DS 3,45to
5
Mensing DS 3,45to
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4371285
  30890 Barsinghausen OT Groß Munzel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1960, Συνολικό βάρος: 3.45 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Δίκυκλa, Ελαστικά: 11.5/80-15.3
832 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
WHEELBASE
2
WHEELBASE
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4370949
  LN6 9NQ Lincoln , Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2005, Αερόφρενο
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Keulmac koolwagen/wortelwagen
Keulmac koolwagen/wortelwagen
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4370632
  8307 AB Ens, Ολλανδία
3.950 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Samro 3-Achs Jumboanhänger 10,0m Ladelänge
7
Samro 3-Achs Jumboanhänger 10,0m Ladelänge
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4370069
  33824 Werther, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 25.09.2003, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης, Ελαστικά: 445/45 R19.5, Επιφάνεια φόρτωσης: 10,0 x 2,5 x 2,2m
16.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pronar Anhänger PRONAR T023
Pronar Anhänger PRONAR T023
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4367462
  35638 Leun, Γερμανία
Αερόφρενο, Άξονας διεύθυνσης, Συνολικό βάρος: 15.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί με τρίδυμο άξονα διεύθυνσης, Ελαστικά: 400/60-15,5, Επιφάνεια φόρτωσης: 24
10.696 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Joskin TRANSSPACE 7023B
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4364772
  18196 Dummerstorf OT Petschow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ελαστικά: 650/55 R26.5
49.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Joskin TRANSSPACE 7023B
3
Joskin TRANSSPACE 7023B
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4364759
  18196 Dummerstorf OT Petschow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ελαστικά: 650/55 R26.5
49.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 173