Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα

Αγοράστε μεταχειρισμένα Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
TOP-AGRO 1 Seitenkipper 2,5Tonnen
2
ΝΈΑ TOP-AGRO 1 Seitenkipper 2,5Tonnen
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4273953
  59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Συνολικό βάρος: 2.90 t, Δίκυκλa
1.299 €
Δείτε αγγελία
TOP-AGRO 1 Seitenkipper 1,5Tonnen Ladefahigkeit
2
ΝΈΑ TOP-AGRO 1 Seitenkipper 1,5Tonnen Ladefahigkeit
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4273937
  59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Συνολικό βάρος: 1.80 t, Δίκυκλa
899 €
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other
6
ΝΈΑ Sonstige / Other
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4271462
  31863 Coppenbrügge, Γερμανία
850 €
Δείτε αγγελία
Plattformanhänger
4
Plattformanhänger
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4266776
  46459 Rees-Millingen, Γερμανία
Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Ελαστικά: 8.25-20
357 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann Zweiseitenkipper
7
Strautmann Zweiseitenkipper
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4265067
  33142 Büren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1980, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ελαστικά: 10.5-20
1.581 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Welger 8T0
6
Welger 8T0
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4265064
  33142 Büren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1979, Ελαστικά: 12.00-20
2.258 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Aigner-Maschinenbau Eigenbau 6t
7
Aigner-Maschinenbau Eigenbau 6t
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4263033
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Δίκυκλa, Ελαστικά: 14/80R20
1.092 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Müller 18t Plattform "lief am LKW"
6
Müller 18t Plattform "lief am LKW"
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4261733
  24211 Honigsee, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Αερόφρενο, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο
2.200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other BRT125G 2,5T
5
Sonstige / Other BRT125G 2,5T
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4260149
  64823 Groß-Umstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
2.513 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
EIGENBAU  5,90M
13
EIGENBAU 5,90M
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4257763
  26203 Wardenburg / Littel, Γερμανία
Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο
1.800 €
Δείτε αγγελία
WAP- Fahrzeugtechnik GmbH WZ 095
8
WAP- Fahrzeugtechnik GmbH WZ 095
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4254071
  65614 Beselich-Obertiefenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 9.50 t, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 7,50 X 16, Επιφάνεια φόρτωσης: 6 X 2,5 m
2.900 €
Δείτε αγγελία
KÄSSBOHRER Plattform-Auflieger, Steckrungen, Überbreite, Liftachse
18
KÄSSBOHRER Plattform-Auflieger, Steckrungen, Überbreite, Liftachse
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4247887
  35104 Lichtenfels, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 01.06.2018, Συνολικό βάρος: 39.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 90 km/h, Τρίδυμο σασί, Ελαστικά: 385/65 R 22.5
22.300 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Ackerwagen Plattform
3
Sonstige / Other Ackerwagen Plattform
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4246189
  37574 Einbeck, Γερμανία
Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h
650 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Welger U100F
3
Welger U100F
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4246188
  37574 Einbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1959, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h
650 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tandemanhänger TGA135-100
2
Tandemanhänger TGA135-100
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4243512
  36396 Steinau OT Klesberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 13.50 t, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 315/70R22.5, Επιφάνεια φόρτωσης: 5,90 x 2,45
1.220 €
Δείτε αγγελία
AGRIP Beiwagen KURIER --6 TOP Angebot - mit Garantie
4
AGRIP Beiwagen KURIER --6 TOP Angebot - mit Garantie
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4239563
  64-200 Wolsztyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018
7.000 €
Δείτε αγγελία
Kässbohrer platte wagen
12
Kässbohrer platte wagen
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4238772
  7218 NG Almen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1987, Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Συνολικό βάρος: 8.60 t, Επιφάνεια φόρτωσης: 2.44 x 5.10
3.250 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AGRIP KURIER 10 TOP Angebot - mit Garantie
3
AGRIP KURIER 10 TOP Angebot - mit Garantie
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4238401
  64-200 Wolsztyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018
8.500 €
Δείτε αγγελία
John Deere 6330 Premium
John Deere 6330 Premium
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4234885
  34431 Marsberg-Giershagen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Μέγιστη ταχύτητα: 45 km/h, Ελαστικά: 520/70R38
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Fortschritt HW 80
9
Fortschritt HW 80
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4234707
  17094 Pragsdorf , Γερμανία
Αερόφρενο
4.750 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fortschritt HW 80
8
Fortschritt HW 80
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4234706
  17094 Pragsdorf , Γερμανία
Αερόφρενο, Ελαστικά: 16-20
4.750 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Overige LAKO T120A
10
Sonstige / Other Overige LAKO T120A
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4234511
  Grooten Euregiotrac, Deus 4, 6369 GA Simpelveld, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1993, Ελαστικά: 425/65R22.5
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Fricke MS12
6
Fricke MS12
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4233645
  97232 Euerhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001
10.600 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Schmitz Anhänger Bundeswehr
17
Schmitz Anhänger Bundeswehr
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4231568
  21717 Fredenbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 01.08.1990, Συνολικό βάρος: 15.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης, Ελαστικά: 10.00R20/16PR, Επιφάνεια φόρτωσης: 2,50 Breite
5.300 €
Δείτε αγγελία
Eigenbau
3
Eigenbau
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4223430
  24966 Sörup, Γερμανία
Δίκυκλa
790 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 149