Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα

Αγοράστε μεταχειρισμένα Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Pronar Krone Welger Joskin Kröger Annaburger Pöttinger Deutz-Fahr
Willi Becker
2
ΝΈΑ Willi Becker
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 5141396 5141396
  52459 Inden, Γερμανία
Αερόφρενο, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Στρεφόμενα πλαϊνά, Συνολικό βάρος: 16000 kg, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Ελαστικά: 385/65/22,5 auf Alufelge
2.800 €
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Wackenhut Wackenhut Ballenwagen Tieflader
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 5134437 5134437
  75045 Walzbachtal, Γερμανία
Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 18000 kg, Ελαστικά: 245/70R17.5
4.117,65 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Leffers HL 18411 Z
12
Leffers HL 18411 Z
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 5134272 5134272
  17291 Prenzlau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
7.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fankhauser
3
Fankhauser
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 5134239 5134239
  3177 Laupen, Ελβετία
Έτος κατασκευής: 2001, Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Μουσαμάς, Όγκος φόρτωσης: 25.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 18000 kg, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Ελαστικά: 380, ...
7.922 €
Δείτε αγγελία
Bruns EAK 50
4
Bruns EAK 50
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 5127084 5127084
  26203 Wardenburg OT Littel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1967, Όγκος φόρτωσης: 1.50 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Συνολικό βάρος: 3300 kg, Σασί: Δίκυκλa
350 €
logo
Δείτε αγγελία
Schmitz Cargobull SPL 09
4
Schmitz Cargobull SPL 09
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 5125464 5125464
  41334 Nettetal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 08.02.2002, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Συνολικό βάρος: 38000 kg, Ελαστικά: 385/65/R22,5
2.100,84 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MILES NUNN Boat
4
MILES NUNN Boat
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 5115823 5115823
  LN6 9NQ Lincoln, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Van Hool Agroliner 3
6
Van Hool Agroliner 3
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 5115813 5115813
  8256 PP Biddinghuizen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2004, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 30000 kg
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Van Hool Agroliner 3
6
Van Hool Agroliner 3
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 5115811 5115811
  8256 PP Biddinghuizen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2004, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 30000 kg
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Schmitz Cargobull Anhänger Offener Kasten
5
Schmitz Cargobull Anhänger Offener Kasten
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 5101454 5101454
  59846 Sundern, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Αερόφρενο, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Συνολικό βάρος: 8200 kg, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Επιφάνεια φόρτωσης: 2,40 x 5,13
1.500 €
Δείτε αγγελία
Kraanbakkenwagen Kraanbakkenwagen
4
Kraanbakkenwagen Kraanbakkenwagen
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 5100260 5100260
  7932px Echten, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2010, Ημερομηνία εγγραφής: 04.01.2010, Όγκος φόρτωσης: 7500.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 50 km/h, Συνολικό βάρος: 750 kg, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: Goed, Επιφάνεια φόρτωσης: 10
1.800 €
Δείτε αγγελία
Oehler TDK 160
6
Oehler TDK 160
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 5095483 5095483
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Μουσαμάς, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 385/65 R22.5
17.226,89 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
WIEGERT WKBZW 7600 (BZW 782)
19
WIEGERT WKBZW 7600 (BZW 782)
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 5095375 5095375
  48-250 Głogówek, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2016, Συνολικό βάρος: 16000 kg, Ελαστικά: 500/45/22,5
13.913 €
εξ. 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
ex Fristein Holztransportwagen
3
ex Fristein Holztransportwagen
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 5092449 5092449
  33039 Nieheim, Γερμανία
Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Συνολικό βάρος: 4000 kg, Σασί: Δίκυκλa, Ελαστικά: 11,5 - 15
350 €
Δείτε αγγελία
Pronar T023
5
Pronar T023
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 5091802 5091802
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 15000 kg, Σασί: Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης, Ελαστικά: 400/60-15,5
11.070 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Unia PL6
-14%
4
Unia PL6
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 5090581 5090581
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 7200 kg, Ελαστικά: 12,5/80x15,3, Επιφάνεια φόρτωσης: 14,40
7.700 €
9.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Strautmann SMK 2402 MULDENKIPPER
3
Strautmann SMK 2402 MULDENKIPPER
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 5090441 5090441
  18276 Mühlengeez, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ελαστικά: 710/50 R 26,5
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Onbekend
4
Onbekend
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 5087875 5087875
  4463 NA Goes, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
N+S Drehschemel Pritsche
4
N+S Drehschemel Pritsche
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 5080933 5080933
  28816 Stuhr, Γερμανία
Ημερομηνία εγγραφής: 07.03.2013, Συνολικό βάρος: 18000 kg, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Επιφάνεια φόρτωσης: 7280
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Fruehauf Semitrailer Plateau Standard
10
Fruehauf Semitrailer Plateau Standard
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 5080753 5080753
  38070 Saint Quentin-Fallavier, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2011
12.350 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
landmaschinen 8 To
5
landmaschinen 8 To
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 5079388 5079388
  35638 Leun, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Αερόφρενο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 8000 kg, Ελαστικά: 245/70/19.5
4.200 €
Δείτε αγγελία
Schmitz Cargobull Semitrailer Platform Standard
15
Schmitz Cargobull Semitrailer Platform Standard
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 5078851 5078851
  75306 Jüri Rae vald, Εσθονία
Έτος κατασκευής: 2015
8.900 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Oehler TMK 202
11
Oehler TMK 202
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 5078507 5078507
  46325 Borken, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Αερόφρενο, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 560/60-22,5
23.949,58 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Kässbohrer 2-Seitenkipper
6
Sonstige / Other Kässbohrer 2-Seitenkipper
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 5076847 5076847
  95213 Münchberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1980
2.800 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Welger F 90
3
Welger F 90
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 5076104 5076104
  74078 Heilbronn, Γερμανία
Στρεφόμενα πλαϊνά, Συνολικό βάρος: 5700 kg, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Επιφάνεια φόρτωσης: 4,5x1,8
1.400 €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 152