Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα

Αγοράστε μεταχειρισμένα Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
UNIA hydr. absenkbarer Transportplattformwagen, NEU
20
UNIA hydr. absenkbarer Transportplattformwagen, NEU
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, jdt1277197
49847 Itterbeck, Γερμανία
Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 8.15 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίκυκλa, Ελαστικά: 12.5/80 - 15.3, Επιφάνεια φόρτωσης: L/B: 6000/2400 mm
10.234 EUR
με 19% ΦΠΑ
8.600 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Schröder Oldenburg SANH, offener Kasten
20
Schröder Oldenburg SANH, offener Kasten
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, jdt3575415
27243 Beckeln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Ημερομηνία εγγραφής: 01.12.1992, Συνολικό βάρος: 20.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Δίκυκλa, Επιφάνεια φόρτωσης: ca. 30 m²
4.000 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.361 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Pronar Plattformwagen TO 22, mit Bordwände, Ausstellungsfahrzeug
14
Pronar Plattformwagen TO 22, mit Bordwände, Ausstellungsfahrzeug
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, jdt1921867
49847 Itterbeck, Γερμανία
Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 10.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Ελαστικά: 400/60-15,5, Επιφάνεια φόρτωσης: L/B: 6500+550/2450 mm
12.436 EUR
13.031 EUR

με 19% ΦΠΑ
10.450 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Krone Przyczepa do bel laweta
6
Krone Przyczepa do bel laweta
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, jdt3620743
63-840 ziółkowo 36, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2000, Αερόφρενο, Υδραυλικά φρένα, Συνολικό βάρος: 18000.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 90 km/h, Ελαστικά: 385/65r22,5, Επιφάνεια φόρτωσης: 8m
3.541 EUR

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kögel JNCO18 Jumbo 7,35m Ladelänge
6
Kögel JNCO18 Jumbo 7,35m Ladelänge
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, jdt3610965
33824 Werther, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 04.12.2001, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Ελαστικά: 235/75r17.5, Επιφάνεια φόρτωσης: 7.35x2.53
9.461 EUR
με 19% ΦΠΑ
7.950 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Bremsachse Spur 1,5 m
2
Sonstige / Other Bremsachse Spur 1,5 m
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, jdt3663260
77974 Kürzell, Γερμανία
1.785 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Onbekend -
3
Onbekend -
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, jdt3661384
4463 NA Goes, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kässbohrer Plattformwagen Anhänger
5
Kässbohrer Plattformwagen Anhänger
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, jdt3660833
46459 Rees-Millingen, Γερμανία
Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 12.00 t, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο
1.150 EUR

Δείτε αγγελία
Delaplace TRAINE
5
Delaplace TRAINE
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, jdt3648556
08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1995
4.200 EUR
με 20% ΦΠΑ
3.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Taarup platte wagen
2
Taarup platte wagen
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, jdt3646451
6035 AC Ospel, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Rudolph  H130 Plattformwagen
5
Rudolph H130 Plattformwagen
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, jdt3638366
38275 Haverlah , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1971, Συνολικό βάρος: 8.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Ελαστικά: 9.00-20
1.501 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.261 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Schenk EK1 1250 Kipper 2 Achser
3
Sonstige / Other Schenk EK1 1250 Kipper 2 Achser
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, jdt3624220
77974 Kürzell, Γερμανία
5.831 EUR
με 19% ΦΠΑ
4.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
AGRO-MR Kippanhänger/Aanhangwagens
4
AGRO-MR Kippanhänger/Aanhangwagens
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, jdt3622915
59-630 Gryfyfów Śląski, Πολωνία
1.000 EUR

Δείτε αγγελία
Welger U60, 3,9t
8
Welger U60, 3,9t
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, jdt3620969
31535 Neustadt bei Hannover, Γερμανία
Συνολικό βάρος: 3.90 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Επιφάνεια φόρτωσης: 4x1,8m, Ελαστικά: 7,5-16
270 EUR

Δείτε αγγελία
Krone Przyczepa do bel laweta
6
Krone Przyczepa do bel laweta
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, jdt3620743
63-840 ziółkowo 36, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2000, Αερόφρενο, Υδραυλικά φρένα, Συνολικό βάρος: 18000.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 90 km/h, Ελαστικά: 385/65r22,5, Επιφάνεια φόρτωσης: 8m
3.541 EUR

Δείτε αγγελία
Vaia NL 45 KIPPER
5
Vaia NL 45 KIPPER
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, jdt3620605
, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015, Ελαστικά: 11.5X15
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Maark Plattformwagen
7
Maark Plattformwagen
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, jdt3619732
29345 Unterlüß, Γερμανία
Συνολικό βάρος: 4.00 t, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Επιφάνεια φόρτωσης: 4,50 m x 1,80 m, Ελαστικά: 7.00-20
550 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
497 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Eigenbau
4
Eigenbau
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, jdt3619309
52445 Titz, Γερμανία
Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Συνολικό βάρος: 16.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Ελαστικά: 12.00
1.000 EUR

Δείτε αγγελία
Möslein TPO 105
5
Möslein TPO 105
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, jdt3618151
36396 Steinau OT Klesberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Συνολικό βάρος: 10.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Δίδυμο σασί, Επιφάνεια φόρτωσης: 2,45 x 6,25, Ελαστικά: 235/75R17.5
1.865 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.567 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Krampe HP 20 HALPIPE GRONDDUMPER
4
Krampe HP 20 HALPIPE GRONDDUMPER
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, jdt3617634
5531AE Bladel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Eigenbau
5
Eigenbau
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, jdt3613663
49492 Westerkappeln, Γερμανία
Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 12.00 t, Επιφάνεια φόρτωσης: 2,4 x 7,0 m
1.300 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
1.174 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kässbohrer Anhänger Pritsche GG 9to
8
Kässbohrer Anhänger Pritsche GG 9to
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, jdt3612427
74865 Neckarzimmern, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1965, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 9.00 t, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο
750 EUR

Δείτε αγγελία
Kögel JNCO18 Jumbo 7,35m Ladelänge
6
Kögel JNCO18 Jumbo 7,35m Ladelänge
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, jdt3610965
33824 Werther, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 04.12.2001, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Ελαστικά: 235/75r17.5, Επιφάνεια φόρτωσης: 7.35x2.53
9.461 EUR
με 19% ΦΠΑ
7.950 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Plateau
6
Plateau
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, jdt3608959
3800 Göpfritz/Wild, Αυστρία
1.800 EUR
με 20% ΦΠΑ
1.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Unia PL 6
14
Unia PL 6
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, jdt3608020
97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίκυκλa, Ελαστικά: 125,5/80x15,3
10.234 EUR
με 19% ΦΠΑ
8.600 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
CYNKOMET Trailer Platform/ Przyczepa T-608/2 10 T
8
CYNKOMET Trailer Platform/ Przyczepa T-608/2 10 T
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, jdt3601799
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ελαστικά:  500/50-17
10.069 EUR
με 23% ΦΠΑ
8.186 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Miedema platte wagen s
4
Miedema platte wagen s
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, jdt3601378
5527JS Hapert, Ολλανδία
Συνολικό βάρος: 5.00 t
600 EUR

Δείτε αγγελία
Kässbohrer
5
Kässbohrer
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, jdt3600831
88356 Ostrach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991, Μουσαμάς, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης
8.700 EUR
με 19% ΦΠΑ
7.311 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kässbohrer BW Anhänger
10
Kässbohrer BW Anhänger
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, jdt3599627
71088 Holzgerlingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1987, Άξονας διεύθυνσης, Αερόφρενο, Ελαστικά: 100.00r20/16PR
3.200 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.689 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Arneuba
4
Arneuba
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, jdt3597408
09487 Schlettau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 8.23 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίκυκλa, Ελαστικά: 400/60-15,5, Επιφάνεια φόρτωσης: 5x2,45
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 141