Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα

Αγοράστε μεταχειρισμένα Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Pronar Plattformwagen TO 22, mit Bordwände, Ausstellungsfahrzeug
14
Pronar Plattformwagen TO 22, mit Bordwände, Ausstellungsfahrzeug
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, jdt1921867
49847 Itterbeck, Γερμανία
Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 10.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Ελαστικά: 400/60-15,5, Επιφάνεια φόρτωσης: L/B: 6500+550/2450 mm
12.436 €
13.031 €

με 19% ΦΠΑ
10.450 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
UNIA hydr. absenkbarer Transportplattformwagen, NEU
20
UNIA hydr. absenkbarer Transportplattformwagen, NEU
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, jdt1277197
49847 Itterbeck, Γερμανία
Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 8.15 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίκυκλa, Επιφάνεια φόρτωσης: L/B: 6000/2400 mm, Ελαστικά: 12.5/80 - 15.3
10.234 €
με 19% ΦΠΑ
8.600 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
WIELTON Plattform mit 90°Wand
8
WIELTON Plattform mit 90°Wand
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, jdt2348781
53919 Weilerswist, Felix-Wankel-Str.4, Γερμανία
Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης, Ελαστικά: 500/50-17 BKT neu, Επιφάνεια φόρτωσης: 9905 + 1115 mm
16.065 €
με 19% ΦΠΑ
13.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Pronar Plattformwagen TO 23, NEU, Bordwände
20
Pronar Plattformwagen TO 23, NEU, Bordwände
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, jdt1922029
49847 Itterbeck, Γερμανία
Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 15.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης, Ελαστικά: 400/60-15,5, Επιφάνεια φόρτωσης: L/B: 9880 + 1100/2450 mm
19.433 €
με 19% ΦΠΑ
16.330 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Müller Müller Mitteltal Tandem
6
Müller Müller Mitteltal Tandem
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, jdt3163676
70569 Stuttgart, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1981, Ημερομηνία εγγραφής: 31.03.1981, Συνολικό βάρος: 8.60 t, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 8,25R20/14PR
3.392 €
με 19% ΦΠΑ
2.850 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kröger PWO 18
4
Kröger PWO 18
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, jdt3690118
16845 Sieversdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 12.06.2016, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Ελαστικά: 385/65 R 22.5, Επιφάνεια φόρτωσης: 10 x 2,55 m
19.576 €
με 19% ΦΠΑ
16.450 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Hoffmann 2-Achs Jumboanhänger 10,40m Ladelänge
4
Hoffmann 2-Achs Jumboanhänger 10,40m Ladelänge
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, jdt3711621
33824 Werther, Γερμανία
Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 01.06.2001, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Ελαστικά: 235/75 R17,5, Επιφάνεια φόρτωσης: 10,40 x 2,50m
13.923 €
με 19% ΦΠΑ
11.700 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Hirth EP 30
7
Hirth EP 30
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, jdt3711353
71720 Oberstenfeld-Prevorst, Γερμανία
Στρεφόμενα πλαϊνά, Όγκος φόρτωσης: 1.90 m³, Συνολικό βάρος: 2.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Δίκυκλa, Επιφάνεια φόρτωσης: 2,75x1,70x0,40, Ελαστικά: 205/70R15
1.800 €

Δείτε αγγελία
Bremer Maschinenbau TP500
6
Bremer Maschinenbau TP500
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, jdt3551772
31249 Hohenhameln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Όγκος φόρτωσης: 32.00 m³, Συνολικό βάρος: 6.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Δίκυκλa, Ελαστικά: 11.5/80-15, Επιφάνεια φόρτωσης: 5000x2450
7.259 €
με 19% ΦΠΑ
6.100 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Koehler P598
9
Koehler P598
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, jdt3535349
47669 Wachtendonk, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Στρεφόμενα πλαϊνά, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 32.80 m³, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης, Ελαστικά: 385-55-22,5, ...
8.000 €

Δείτε αγγελία
Fortschritt HW 80
Βίντεο
7
Fortschritt HW 80
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, jdt3532877
16845 Sieversdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1978, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 12.00 t, Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Επιφάνεια φόρτωσης: 6 x 2,45 x 2,7, Ελαστικά: 16/70-20
10.698 €
με 19% ΦΠΑ
8.990 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Krone SZP 18 Mega
3
Krone SZP 18 Mega
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, jdt3418937
49594 Alfhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 11.05.1999, Όγκος φόρτωσης: 100.00 m³, Συνολικό βάρος: 30.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 435/50-19.5, Επιφάνεια φόρτωσης: 13,60 m
4.522 €
με 19% ΦΠΑ
3.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kaessbohrer Kaessbohrer 16to
10
Kaessbohrer Kaessbohrer 16to
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, jdt3141597
29574 Ebstorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1949, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 16.00 m³, Συνολικό βάρος: 16.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Επιφάνεια φόρτωσης: 5,80x2,50m, Ελαστικά: 8,25-20
1.800 €

Δείτε αγγελία
Samro 3-Achs Jumboanhänger 10,40m Ladelänge
5
Samro 3-Achs Jumboanhänger 10,40m Ladelänge
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, jdt3706609
33824 Werther, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης, Ελαστικά: 265/70 R19.5, Επιφάνεια φόρτωσης: 10,40 x 2,45m
14.875 €
με 19% ΦΠΑ
12.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Arneuba
4
Arneuba
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, jdt3597408
09487 Schlettau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 8.23 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίκυκλa, Ελαστικά: 400/60-15,5, Επιφάνεια φόρτωσης: 5x2,45
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Archus Neumeier
Βίντεο
4
Archus Neumeier
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, jdt3545938
16845 Sieversdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 73.50 m³, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης, Επιφάνεια φόρτωσης: 10 x 2,45
29.691 €
με 19% ΦΠΑ
24.950 € καθαρά
Δείτε αγγελία
PEFRA 3100 AL Schwerlastanhänger 3100 AL
9
PEFRA 3100 AL Schwerlastanhänger 3100 AL
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, jdt3549429
48455 Bad Bentheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.2011, Συνολικό βάρος: 2.65 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Ελαστικά: 5.00-8.
1.964 €
με 19% ΦΠΑ
1.650 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fortuna TP 80
5
Fortuna TP 80
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, jdt3418951
34434 Borgentreich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Μουσαμάς, Συνολικό βάρος: 8.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 235/75R17,5, Επιφάνεια φόρτωσης: 9x2m
10.000 €

Δείτε αγγελία
Schwarz Plattformanhänger V16073
17
Schwarz Plattformanhänger V16073
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, jdt3188265
88697 Bermatingen - Ahausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 16.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Ελαστικά: 215/75R17,5, Επιφάνεια φόρτωσης: 7,30 x 2,10m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
ZASLAW Przyczepa D-745-14 do przewozu bel
9
ZASLAW Przyczepa D-745-14 do przewozu bel
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, jdt2920905
34-120 Andrychów, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 18.50 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Λοιπά, Ελαστικά: 500/50R17, Επιφάνεια φόρτωσης: 24,7+2
14.774 €
με 23% ΦΠΑ
12.011 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Unbekannt
12
Unbekannt
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, jdt3075031
49429 Rechterfeld, Γερμανία
Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Όγκος φόρτωσης: 19.00 m³, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Επιφάνεια φόρτωσης: 5600 x 2450 x 1050+400mm (außen), Ελαστικά: 365/80R20
2.380 €
με 19% ΦΠΑ
2.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pronar Plattformwagen TO 23, NEU, Bordwände
20
Pronar Plattformwagen TO 23, NEU, Bordwände
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, jdt1922029
49847 Itterbeck, Γερμανία
Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 15.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης, Ελαστικά: 400/60-15,5, Επιφάνεια φόρτωσης: L/B: 9880 + 1100/2450 mm
19.433 €
με 19% ΦΠΑ
16.330 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pronar Plattformwagen TO 22, mit Bordwände, Ausstellungsfahrzeug
14
Pronar Plattformwagen TO 22, mit Bordwände, Ausstellungsfahrzeug
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, jdt1921867
49847 Itterbeck, Γερμανία
Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 10.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Ελαστικά: 400/60-15,5, Επιφάνεια φόρτωσης: L/B: 6500+550/2450 mm
12.436 €
13.031 €

με 19% ΦΠΑ
10.450 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Bergmann 4,5t
3
Bergmann 4,5t
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, jdt2538372
66871 Pfeffelbach, Γερμανία
Συνολικό βάρος: 4.50 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Ελαστικά: 7,00-16lt, Επιφάνεια φόρτωσης: 2m/4m
850 €

Δείτε αγγελία
WIELTON Plattform mit 90°Wand
8
WIELTON Plattform mit 90°Wand
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, jdt2348781
53919 Weilerswist, Felix-Wankel-Str.4, Γερμανία
Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης, Ελαστικά: 500/50-17 BKT neu, Επιφάνεια φόρτωσης: 9905 + 1115 mm
16.065 €
με 19% ΦΠΑ
13.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
UNIA hydr. absenkbarer Transportplattformwagen, NEU
20
UNIA hydr. absenkbarer Transportplattformwagen, NEU
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, jdt1277197
49847 Itterbeck, Γερμανία
Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 8.15 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίκυκλa, Επιφάνεια φόρτωσης: L/B: 6000/2400 mm, Ελαστικά: 12.5/80 - 15.3
10.234 €
με 19% ΦΠΑ
8.600 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Diedam 35
8
Diedam 35
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, jdt3423516
71720 Oberstenfeld-Prevorst, Γερμανία
Συνολικό βάρος: 3.50 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Επιφάνεια φόρτωσης: 3,50x1,50, Ελαστικά: 6.40-13
600 €

Δείτε αγγελία
Diedam
3
Diedam
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, jdt3738225
63579 Freigericht, Γερμανία
Συνολικό βάρος: 5.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Επιφάνεια φόρτωσης: Holz
1.200 €
με 10.7% ΦΠΑ
1.084 € καθαρά
Δείτε αγγελία
JASKOT CYNKOMET Ballentransportwagen T-608 10t
9
JASKOT CYNKOMET Ballentransportwagen T-608 10t
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, jdt3516069
59-818 Siekierczyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 10.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Ελαστικά: 500/50-17 14PR
11.230 €
με 23% ΦΠΑ
9.130 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fliegl TPS 100
6
Fliegl TPS 100
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, jdt3532152
18334 Eixen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Συνολικό βάρος: 10.50 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 235/75R17,5
7.735 €
με 19% ΦΠΑ
6.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 149