Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα

Αγοράστε μεταχειρισμένα Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Brantner TA 240802/ PT Muldenkipper
2
ΝΈΑ Brantner TA 240802/ PT Muldenkipper
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4104347
92533 Wernberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
28.004 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl DPW 180 B 40 km + Breitreifen
5
ΝΈΑ Fliegl DPW 180 B 40 km + Breitreifen
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4103373
46348 Raesfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Ελαστικά: 500/50-17 AW. 14 Pr, Επιφάνεια φόρτωσης: 9,90 m + 1,20 m
15.462 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Metal-Fach Platforma przyczepa do bel T014/2  9T
8
ΝΈΑ Metal-Fach Platforma przyczepa do bel T014/2 9T
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4096212
18-420 Jedwabne, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Συνολικό βάρος: 21.60 t
7.254 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Brandsema  Bakkenwagen
4
Brandsema Bakkenwagen
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4093521
8401 BL Gorredijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2004, Ελαστικά: TSP 3000
4.250 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other DREIACHSKIPPER
4
Sonstige / Other DREIACHSKIPPER
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4093234
06193 Wettin Löbejün, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
JPM MINI TANDEM 8 T
4
JPM MINI TANDEM 8 T
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4091718
51330 GIVRY EN ARGONNE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2018
9.800 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Perard ST 450
3
Perard ST 450
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4091627
17470 Aulnay, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2017
7.600 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Köhler KPL 22
5
Köhler KPL 22
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4086659
21717 Fredenbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1979, Αερόφρενο, Μουσαμάς, Ημερομηνία εγγραφής: 01.06.1979, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης, Ελαστικά: 385/65R22,5, Επιφάνεια φόρτωσης: 10,50
3.345 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
F.W. Kautz 12000
6
F.W. Kautz 12000
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4086614
61191 Rosbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1961, Συνολικό βάρος: 12.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Ελαστικά: 11.00 R20
2.100 €

Δείτε αγγελία
Nothnagel
8
Nothnagel
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4084907
73104 Börtlingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 28.06.1999, Δίδυμο σασί
1.200 €

Δείτε αγγελία
Menke
4
Menke
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4084344
31535 Neustadt, Γερμανία
Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 16.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Επιφάνεια φόρτωσης: 8 x 2,40m
2.000 €

Δείτε αγγελία
Fortschritt HW 80
9
Fortschritt HW 80
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4080409
17094 Pragsdorf , Γερμανία
Αερόφρενο
4.750 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fortschritt HW 80
8
Fortschritt HW 80
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4080408
17094 Pragsdorf , Γερμανία
Αερόφρενο, Ελαστικά: 16-20
4.750 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schmitz CargoBull
8
Schmitz CargoBull
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4079048
32469 Petershagen / OT Messlingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 01.08.2002, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Ελαστικά: 435/50 R 19,5, Επιφάνεια φόρτωσης: 7000mm
4.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
onbekend balenwagen
9
onbekend balenwagen
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4078128
3281 LB Numansdorp, Ολλανδία
Δίδυμο σασί
1.150 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Welger F110
9
Welger F110
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4077714
53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1975, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.1975, Συνολικό βάρος: 7.10 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h
2.600 €

Δείτε αγγελία
onbekend Platte wagen 9 meter
3
onbekend Platte wagen 9 meter
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4075095
9944AA Nieuwolda, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1990, Ημερομηνία εγγραφής: 01.06.1990, Συνολικό βάρος: 12.00 t, Λοιπά, Επιφάνεια φόρτωσης: 9*2,25
1.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Reim / Reisch Import RD - 180
8
Reim / Reisch Import RD - 180
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4074902
36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007
15.266 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
unbekannt 18 t
4
unbekannt 18 t
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4072991
53909, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1966, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Ελαστικά: 385/65x22,5
2.000 €

Δείτε αγγελία
Kögel
2
Kögel
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4072548
46419 Isselburg, Γερμανία
Αερόφρενο, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Επιφάνεια φόρτωσης: 7,3
2.100 €

Δείτε αγγελία
Unia Pl 6
16
Unia Pl 6
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4069956
97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίκυκλa, Ελαστικά: 12,5/80x15,3
8.600 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
platte wagen balenwagen
10
platte wagen balenwagen
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4068400
7627 NA Bornerbroek, Ολλανδία
Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 16.00 t, Λοιπά, Ελαστικά: 215/75R17.5, Επιφάνεια φόρτωσης: 8*2.5
3.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fortschritt THK 5
7
Fortschritt THK 5
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4068310
17094 Pragsdorf , Γερμανία
Αερόφρενο, Ελαστικά: 7.50-20
900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Onbekend
4
Onbekend
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4064088
4463 NA Goes, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Onbekend
4
Onbekend
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4064087
4463 NA Goes, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 143