Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα

Αγοράστε μεταχειρισμένα Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Pronar Krone Welger Joskin Kröger Annaburger Pöttinger Deutz-Fahr
Montull SPA3S121SN
4
ΝΈΑ Montull SPA3S121SN
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 5292717 5292717
  27777 Ganderkesee, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
Δημοπρασία
Στείλτε email
Unia PL6
4
Unia PL6
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 5287115 5287115
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Αερόφρενο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 7200 kg, Ελαστικά: 12,5/80x15,3, Επιφάνεια φόρτωσης: 14,40
7.700  €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
Wolfangel, Bad Waldsee Ackerwagen
7
Wolfangel, Bad Waldsee Ackerwagen
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 5286817 5286817
  97532 Ebertshausen, Γερμανία
Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Συνολικό βάρος: 3260 kg, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Ελαστικά: 6.50-16, Επιφάνεια φόρτωσης: 1,70m x 4,00m x 0,35m
880  €
Στείλτε email
Steib, Nürnberg Steib
3
Steib, Nürnberg Steib
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 5286775 5286775
  97532 Ebertshausen, Γερμανία
Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Συνολικό βάρος: 2650 kg, Σασί: Δίκυκλa, Ελαστικά: 10.5-15, Επιφάνεια φόρτωσης: 1,60m x 2,60mx 0,40m
700  €
Στείλτε email
platte wagen, balenwagen, oprijwagen platte wagen, platte kar, balenwagen transportwagen
6
platte wagen, balenwagen, oprijwagen platte wagen, platte kar, balenwagen transportwagen
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 5285535 5285535
  8107 AG Broekland, Ολλανδία
Υδραυλικά φρένα, Σασί: Δίδυμο σασί
5.500  €
εξ. 21% ΦΠΑ
Στείλτε email
Miedema wagens
11
Miedema wagens
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 5285056 5285056
  8734 HE Oosterend, Ολλανδία
Μέγιστη ταχύτητα: 15 km/h, Σασί: Λοιπά
600  €
εξ. 21% ΦΠΑ
Στείλτε email
Tschini TPA 11 / 42m³ /7,65t Nutzlast / Plane
13
Tschini TPA 11 / 42m³ /7,65t Nutzlast / Plane
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 5283388 5283388
  77694 Kehl - Neumühl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Αερόφρενο, Μουσαμάς, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.2007, Όγκος φόρτωσης: 42.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Συνολικό βάρος: 10500 kg, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 235/75R17,5, ...
3.300  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Kögel ANBS 18 Baustoff / Ballenwagen  / BPW Eco
6
Kögel ANBS 18 Baustoff / Ballenwagen / BPW Eco
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 5283381 5283381
  77694 Kehl - Neumühl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Ημερομηνία εγγραφής: 01.09.2002, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Συνολικό βάρος: 18000 kg, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Ελαστικά: 385/55, Επιφάνεια φόρτωσης: 17,7
4.400  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Schmitz Cargobull Semitrailer Platform Standard
15
Schmitz Cargobull Semitrailer Platform Standard
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 5279910 5279910
  75306 Jüri Rae vald, Εσθονία
Έτος κατασκευής: 2015
8.900  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
Schmitz Cargobull Auflieger Plateau Standard
9
Schmitz Cargobull Auflieger Plateau Standard
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 5279908 5279908
  48341 Altenberge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
19.700  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Knies
8
Knies
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 5279683 5279683
  33142 Büren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1988, Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ελαστικά: 385/65R22,5
6.323,40  €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
Welger 8T0
Welger 8T0
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 5279648 5279648
  33142 Büren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1979, Ελαστικά: 12.00-20
1.806,68  €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
Sonstige Strohwagen
4
Sonstige Strohwagen
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 5270381 5270381
  3254 Bergland , Αυστρία
Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο
3.451,33  €
εξ. 13% ΦΠΑ
Στείλτε email
Ackermann-Fruehauf A20
8
Ackermann-Fruehauf A20
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 5268485 5268485
  34339 Wesertal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Όγκος φόρτωσης: 14000.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Συνολικό βάρος: 18000 kg, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 385/65/R22.5, Επιφάνεια φόρτωσης: Hplz
4.700  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Hand-made SEMI PORTE
5
Hand-made SEMI PORTE
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 5264795 5264795
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1995
650  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
Schwarzmüller Schwarzmüller
5
Schwarzmüller Schwarzmüller
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 5258384 5258384
  3254 Bergland , Αυστρία
Αερόφρενο
2.566,37  €
εξ. 13% ΦΠΑ
Στείλτε email
Fruehauf Semitrailer Plateau Standard
10
Fruehauf Semitrailer Plateau Standard
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 5258102 5258102
  38070 Saint Quentin-Fallavier, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2011
8.350  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
Krampe HP 20
4
Krampe HP 20
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 5257479 5257479
  25767 Albersdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ελαστικά: 650/55 R 26,5
28.500  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Schamelwagen maiszaad kunstmest
4
Schamelwagen maiszaad kunstmest
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 5254315 5254315
  7627 NA Bornerbroek, Ολλανδία
Συνολικό βάρος: 5000 kg, Σασί: Δίδυμο σασί, Επιφάνεια φόρτωσης: 1.85 x 3.10
1.500  €
Στείλτε email
platte wagen, transportwagen, balenwagen platte wagen, transportwagen, balenwagen
6
platte wagen, transportwagen, balenwagen platte wagen, transportwagen, balenwagen
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 5251543 5251543
  8107 AG Broekland, Ολλανδία
Σασί: Δίδυμο σασί
5.500  €
εξ. 21% ΦΠΑ
Στείλτε email
Budamobil 3 Achs Ballenwagen
6
Budamobil 3 Achs Ballenwagen
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 5251265 5251265
  75045 Walzbachtal, Γερμανία
Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 30000 kg, Σασί: Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης
6.302,52  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Krone PLATTFORMWAGEN
7
Krone PLATTFORMWAGEN
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 5250547 5250547
  49716 Meppen-Versen, Γερμανία
Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h
1.500  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
TP 600
20
TP 600
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 5249753 5249753
  8105 AR Luttenberg, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1994
4.000  €
εξ. 21% ΦΠΑ
Στείλτε email
ASH ASH 18-24
Βίντεο
6
ASH ASH 18-24
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 5244868 5244868
  73485 Unterschneidheim-Zöbingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Αερόφρενο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 24000 kg, Σασί: Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης, Ελαστικά: 445/45-19.5, Επιφάνεια φόρτωσης: 990
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Pronar T 680
6
Pronar T 680
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 5233613 5233613
  64823 Groß-Umstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο
16.722,69  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 142