Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα

Αγοράστε μεταχειρισμένα Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Schmitz Cargobull Semitrailer Plateau (droit)
8
ΝΈΑ Schmitz Cargobull Semitrailer Plateau (droit)
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4513159
  35220 Chateaubourg, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2009
9.800 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Umbau von Temming Landtechnik
16
ΝΈΑ Umbau von Temming Landtechnik
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4511177
  74193 Schwaigern, Γερμανία
Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 12.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Ελαστικά: 7.50 r15, Επιφάνεια φόρτωσης: 7,60 lang, 2,40 breit
12.195,12 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stockburger P40
2
Stockburger P40
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4510227
  72531 Hohenstein, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1965, Ημερομηνία εγγραφής: 16.02.2019, Συνολικό βάρος: 2.70 t, Επιφάνεια φόρτωσης: 3.500 mm x 1.700 mm
500 €
Δείτε αγγελία
DRACO gestuurde as
5
DRACO gestuurde as
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4507796
  8256 PP Biddinghuizen, Ολλανδία
Αερόφρενο, Άξονας διεύθυνσης, Υδραυλικά φρένα
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Van Hool Agroliner - 3
6
Van Hool Agroliner - 3
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4507789
  8256 PP Biddinghuizen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2007, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 27.00 t, Ελαστικά: 435*50R19.5
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Lohrengel  K 6
5
Lohrengel K 6
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4501703
  30890 Barsinghausen OT Groß Munzel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1973, Συνολικό βάρος: 8.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο
1.008,40 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schmitz Cargobull Auflieger Curtainsider Bordwandsider
9
Schmitz Cargobull Auflieger Curtainsider Bordwandsider
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4500505
  48341 Altenberge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Όγκος φόρτωσης: 93.00 m³
7.200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Unia PL 6
3
Unia PL 6
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4499985
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίκυκλa, Ελαστικά: 12,5/80x15,3
9.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Aigner-Maschinenbau Eigenbau 6t
7
Aigner-Maschinenbau Eigenbau 6t
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4497673
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Δίκυκλa, Ελαστικά: 14/80R20
1.092 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kässbohrer
5
Kässbohrer
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4496810
  78244 Gottmadingen, Γερμανία
Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο
2.200 €
Δείτε αγγελία
Fortschritt
7
Fortschritt
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4496713
  39264 Bornum, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Nicht bekannt
3
Nicht bekannt
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4495818
  57223 Kreuztal, Γερμανία
Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Ελαστικά: 9.00-16 V30, Επιφάνεια φόρτωσης: 254cm * 610cm
2.150 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fortschritt HW 60
6
Fortschritt HW 60
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4494403
  18276 Mühlengeez, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1976, Αερόφρενο
2.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Nicolas RTF20
8
Nicolas RTF20
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4494274
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1960
3.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AGRO-MR Anhänger Tandemaanhangwagen10T
7
AGRO-MR Anhänger Tandemaanhangwagen10T
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4492725
  59-620 Gryfów Śląski, Πολωνία
11.000 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
WEKA
5
WEKA
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4483806
  48336 Sassenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Αερόφρενο, Μουσαμάς, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Ελαστικά: 385/65R22,5
4.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Hantigk, Wirringen
15
Hantigk, Wirringen
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4483800
  31157 Sarstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1985, Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Μουσαμάς, Συνολικό βάρος: 8.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Ελαστικά: 9.00 20
2.500 €
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Krone
-10%
7
Krone
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4482490
  52391 Vettweiß, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 40.00 t, Επιφάνεια φόρτωσης: 13,60
14.800 €
16.500 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fortschritt Pritsche HL 90.02 mit Wiesenegge
9
Fortschritt Pritsche HL 90.02 mit Wiesenegge
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4477464
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
2.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Gofa Bandwagen
4
Gofa Bandwagen
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4477411
  46325 Borken, Γερμανία
Συνολικό βάρος: 16.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
6.233,06 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 HUNTON LEGG 31ft x 8ft Flat Trailer
5
HUNTON LEGG 31ft x 8ft Flat Trailer
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4473415
  SN10 1SY Devizes, Μεγ. Βρετανία
7.133,07 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Humbaur 1-Achs-Aluanhänger HN152616, Hochlader, NEU 2019
5
Humbaur 1-Achs-Aluanhänger HN152616, Hochlader, NEU 2019
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4471890
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
1.847 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Graf Strohballenwagen,  2-Achser, 11to, 7,20m
9
Graf Strohballenwagen, 2-Achser, 11to, 7,20m
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4471789
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
1.699 €
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other DREIACHSKIPPER
4
Sonstige / Other DREIACHSKIPPER
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4471505
  06193 Wettin Löbejün, Γερμανία
6.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
NAERKO Semitrailer Platform Standard
9
NAERKO Semitrailer Platform Standard
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4470604
  75306 Jüri Rae vald, Εσθονία
Έτος κατασκευής: 1998
2.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 171