Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα

Αγοράστε μεταχειρισμένα Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Pronar Krone Annaburger Joskin Welger
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Bremer Maschinenbau TP 600
5
Bremer Maschinenbau TP 600
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4933315 4933315
  31249 Hohenhameln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Άξονας διεύθυνσης, Ημερομηνία εγγραφής: 12.09.2019, Όγκος φόρτωσης: 36.75 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 8250 kg, Σασί: Δίκυκλa, Ελαστικά: 400/60, ...
16.385 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Bremer Maschinenbau Tieflader TP 600
-6%
3
Bremer Maschinenbau Tieflader TP 600
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4933296 4933296
  31249 Hohenhameln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ημερομηνία εγγραφής: 08.03.2019, Όγκος φόρτωσης: 32.50 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Συνολικό βάρος: 6000 kg, Σασί: Δίκυκλa, Ελαστικά: 11.5/80-15, Επιφάνεια φόρτωσης: 6000x2450
6.910 €
7.390 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Keppler ZA.18 L / Alu Aufbau / Günstiger Anhänger für Ballentransport etc.
9
Keppler ZA.18 L / Alu Aufbau / Günstiger Anhänger für Ballentransport etc.
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4933293 4933293
  77694 Kehl - Neumühl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Ημερομηνία εγγραφής: 01.06.2004, Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Συνολικό βάρος: 18000 kg, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 385/65R22,5, ...
2.990 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Berger SAPL24P / SAF Achsen Disc / Rungentaschen
11
Berger SAPL24P / SAF Achsen Disc / Rungentaschen
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4883541 4883541
  77694 Kehl - Neumühl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 07.06.2006, Μέγιστη ταχύτητα: 90 km/h, Συνολικό βάρος: 35000 kg, Σασί: Τρίδυμο σασί, Ελαστικά: 385/65R22,5, Επιφάνεια φόρτωσης: 33,6 m²
4.400 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pronar T022
Βίντεο
3
Pronar T022
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4819682 4819682
  78-600 Wałcz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 17.70 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 7360 kg, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Ελαστικά: 400/60-15,5, Επιφάνεια φόρτωσης: 16,4
6.893 €
εξ. 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Knies
9
Knies
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4597548 4597548
  26216 Bösel, Γερμανία
Όγκος φόρτωσης: 8.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Συνολικό βάρος: 8000 kg, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Ελαστικά: 9.00 -20, Επιφάνεια φόρτωσης: 3800 x 2110
1.050 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Knies
10
Knies
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4597424 4597424
  26216 Bösel, Γερμανία
Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 12.60 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Συνολικό βάρος: 14000 kg, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Ελαστικά: 385/65R22,5, Επιφάνεια φόρτωσης: 5600 x 2250 mm
2.400 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schmitz CargoBull
8
Schmitz CargoBull
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4079048 4079048
  32469 Petershagen / OT Messlingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 01.08.2002, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Συνολικό βάρος: 18000 kg, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Ελαστικά: 435/50 R 19,5, Επιφάνεια φόρτωσης: 7000mm
4.800 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Langfeld 2-Achs Jumboanhänger 7,20m Ladelänge
6
Langfeld 2-Achs Jumboanhänger 7,20m Ladelänge
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4792029 4792029
  33824 Werther, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Αερόφρενο, Μουσαμάς, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.1992, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Συνολικό βάρος: 18000 kg, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Ελαστικά: 265/70 R19.5, ...
6.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Pronar Plattformwagen TO 23, NEU, Bordwände
20
Pronar Plattformwagen TO 23, NEU, Bordwände
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 1922029 1922029
  49847 Itterbeck, Γερμανία
Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 15000 kg, Σασί: Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης, Ελαστικά: 400/60-15,5, Επιφάνεια φόρτωσης: L/B: 9880 + 1100/2450 mm
16.330 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Pronar Plattformwagen TO 22, mit Bordwände
14
Pronar Plattformwagen TO 22, mit Bordwände
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 1921867 1921867
  49847 Itterbeck, Γερμανία
Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 10000 kg, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Ελαστικά: 400/60-15,5, Επιφάνεια φόρτωσης: L/B: 6500+550/2450 mm
13.585 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Metal-fach TOP-AGRO T703A 3,8Tonnen
4
Metal-fach TOP-AGRO T703A 3,8Tonnen
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4455423 4455423
  59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2014, Όγκος φόρτωσης: 3.20 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 4900 kg, Σασί: Δίκυκλa, Ελαστικά: 10,0/75R15.3
4.150 €
logo
Δείτε αγγελία
Ackermann Planenanhänger LKW
10
Ackermann Planenanhänger LKW
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4331109 4331109
  37284 Waldkappel-Bischhausen, Γερμανία
Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Μουσαμάς, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Συνολικό βάρος: 7500 kg, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Ελαστικά: 11R22,5, Επιφάνεια φόρτωσης: 2,35x4,80
990 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Annaburger IFA DDR Platte Ballenanhänger
6
Annaburger IFA DDR Platte Ballenanhänger
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4015318 4015318
  09638 Lichtenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Αερόφρενο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 18000 kg, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Ελαστικά: 10.00-20, Επιφάνεια φόρτωσης: 2,5x8,0
3.200 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Metal-Fach Anhänger  T711/3  16 Tonnen Vollausstattung FENDT Grün NEU
-23%
Βίντεο
3
Metal-Fach Anhänger T711/3 16 Tonnen Vollausstattung FENDT Grün NEU
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4015302 4015302
  59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Άξονας διεύθυνσης, Μουσαμάς, Όγκος φόρτωσης: 15.30 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 16000 kg, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Ελαστικά: 385/65 R22,5
11.999 €
15.530 €
logo
Δείτε αγγελία
Arneuba  Plattformwagen 5m
7
Arneuba Plattformwagen 5m
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4217560 4217560
  09487 Schlettau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 7600 kg, Σασί: Δίκυκλa, Ελαστικά: 400/60-15,5, Επιφάνεια φόρτωσης: 5x2,45
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Bunk Zeilenwagen
17
Bunk Zeilenwagen
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4295727 4295727
  4823 ZD Breda, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1990, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 10000 kg, Σασί: Λοιπά, Ελαστικά: 14.0-65, Επιφάνεια φόρτωσης: 6.4x2.3
2.000 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Unbekannt
12
Unbekannt
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 3075031 3075031
  49429 Rechterfeld, Γερμανία
Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Όγκος φόρτωσης: 19.00 m³, Συνολικό βάρος: 18000 kg, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Ελαστικά: 365/80R20, Επιφάνεια φόρτωσης: 5600 x 2450 x 1050+400mm (außen)
2.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schwarz Plattformanhänger V16073
17
Schwarz Plattformanhänger V16073
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 3188265 3188265
  88697 Bermatingen - Ahausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 16000 kg, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Ελαστικά: 215/75R17,5, Επιφάνεια φόρτωσης: 7,30 x 2,10m
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Wyklandt LTW 12000 T
12
Wyklandt LTW 12000 T
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4559501 4559501
  94034 Passau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Μέγιστη ταχύτητα: 90 km/h, Συνολικό βάρος: 12000 kg, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 245/70-17, Επιφάνεια φόρτωσης: 7x2,5
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Hofstede balenwagen transport wagen
4
Hofstede balenwagen transport wagen
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 3431978 3431978
  7951 KZ STAPHORST, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Υδραυλικά φρένα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 10000 kg, Σασί: Λοιπά, Ελαστικά: 500-70X17 18 PLY
11.000 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Unia PL 6
3
Unia PL 6
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4864282 4864282
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίκυκλa, Ελαστικά: 12,5/80 x 15,3, Επιφάνεια φόρτωσης: 14,4 qm
9.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
JASKOT CYNKOMET Ballentransportwagen T-608/2 10t
8
JASKOT CYNKOMET Ballentransportwagen T-608/2 10t
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 3516069 3516069
  59-818 Siekierczyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Συνολικό βάρος: 10000 kg, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Ελαστικά: 500/50-17 14PR
9.250 €
εξ. 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Jadico
8
Jadico
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4295569 4295569
  4823 ZD Breda, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1985, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Συνολικό βάρος: 6000 kg, Σασί: Λοιπά, Ελαστικά: 10.0/75-15.9
750 €
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
UNIA hydr. absenkbarer Transportplattformwagen, NEU
-11%
22
UNIA hydr. absenkbarer Transportplattformwagen, NEU
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 1277197 1277197
  49847 Itterbeck, Γερμανία
Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 8600 kg, Σασί: Δίκυκλa, Ελαστικά: 12.5/80 - 15.3, Επιφάνεια φόρτωσης: L/B: 6000/2400 mm
7.999 €
9.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 154