Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα

Αγοράστε μεταχειρισμένα Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Krone Pronar Welger Annaburger Joskin
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Brantner TA 20053/2
2
ΝΈΑ Brantner TA 20053/2
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4765105 4765105
  25767 Albersdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
25.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
N N
5
ΝΈΑ N N
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4764899 4764899
  8734 HE Oosterend, Ολλανδία
Συνολικό βάρος: 14.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίκυκλa
5.750 €
Δείτε αγγελία
Krone
3
ΝΈΑ Krone
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4764337 4764337
  26901 Lorup, Γερμανία
275 €
Δείτε αγγελία
Krone Semitrailer Plateau
9
ΝΈΑ Krone Semitrailer Plateau
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4763791 4763791
  54110 Dombasle sur Meurthe, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2013
9.800 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Welger
3
ΝΈΑ Welger
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4763459 4763459
  38170 Kneitlingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1980, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 8.00 t
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Unia PL 6
3
Unia PL 6
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4756669 4756669
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίκυκλa, Ελαστικά: 12,5/80x15,3
9.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Landmaschinen Anhänger 8 To Plattformlänge
5
Landmaschinen Anhänger 8 To Plattformlänge
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4752148 4752148
  35638 Leun, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 8000.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ελαστικά: 245/70 / 19,5
5.900 €
Δείτε αγγελία
Krone Auflieger Plateau Standard
8
Krone Auflieger Plateau Standard
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4751214 4751214
  48341 Altenberge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
6.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Overig Platte Wagen 4.50x1.85m
2
Overig Platte Wagen 4.50x1.85m
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4750378 4750378
  8281 PB Genemuiden, Ολλανδία
Αερόφρενο
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
k.A.
8
k.A.
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4749360 4749360
  36110 Schlitz, Γερμανία
Αερόφρενο
890 €
logo
Δείτε αγγελία
WIELTON Naczepa Wielton
5
WIELTON Naczepa Wielton
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4749293 4749293
  64-320 Buk, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2010
19.920,32 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Eigenbau Erdbeerwagen, Palettenwagen
7
Eigenbau Erdbeerwagen, Palettenwagen
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4749162 4749162
  94431 Ganacker, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Σασί: Δίκυκλa, Επιφάνεια φόρτωσης: 7 Paletten/ 5 Paletten
3.400 €
Δείτε αγγελία
Schmidt Ballenwagen 8,50m Ladefläche
3
Schmidt Ballenwagen 8,50m Ladefläche
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4749071 4749071
  33824 Werther, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Σασί: Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης, Ελαστικά: 235/75 R17.5, Επιφάνεια φόρτωσης: 8,50 x 2,50 x 3,0m
8.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bremer Maschinenbau TP 500 S
-6%
5
Bremer Maschinenbau TP 500 S
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4748932 4748932
  31249 Hohenhameln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 03.01.2019, Όγκος φόρτωσης: 32.50 m³, Συνολικό βάρος: 10.10 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίκυκλa, Ελαστικά: 400/60, Επιφάνεια φόρτωσης: 5000x2450
11.670 €
12.350 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Sonstige/Other PLATTFORMWAGEN
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4748765 4748765
  59872 Meschede, Γερμανία
630 €
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Sonstige/Other PLATTFORMWAGEN
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4748764 4748764
  59872 Meschede, Γερμανία
630 €
Δείτε αγγελία
unbekannt
4
unbekannt
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4748488 4748488
  31180 Giesen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1970, Όγκος φόρτωσης: 10.00 m³, Συνολικό βάρος: 8.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Ελαστικά: gut, Επιφάνεια φόρτωσης: 5 x 2 Meter
550 €
Δείτε αγγελία
Fortschritt 2 Aufbauten für HW80
4
Fortschritt 2 Aufbauten für HW80
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4738595 4738595
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Sonstige/Other Hall Dreiachser
5
Sonstige/Other Hall Dreiachser
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4735733 4735733
  53332 Bornheim-Roisdorf, Γερμανία
Συνολικό βάρος: 27.00 t
6.000 €
Δείτε αγγελία
Krampe HP 24
7
Krampe HP 24
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4732606 4732606
  33397 Rietberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ελαστικά: 600/60 R30.5
46.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other HAKENLIFT 18 TO BEILHARZ
7
Sonstige / Other HAKENLIFT 18 TO BEILHARZ
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4732547 4732547
  33397 Rietberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Αερόφρενο, Ελαστικά: 385/65 R22.5
20.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other PLATTWAGEN
2
Sonstige / Other PLATTWAGEN
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4731058 4731058
  27624 Geestland, Γερμανία
1.260,50 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Van Hool Agroliner 3
4
Van Hool Agroliner 3
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4725653 4725653
  8256 PP Biddinghuizen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2004, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 30.00 t, Σασί: Τρίδυμο σασί, Ελαστικά: 435*50R19.5, Επιφάνεια φόρτωσης: 25
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Welger DK 280R   18-60B
9
Welger DK 280R 18-60B
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4720673 4720673
  24589 Ellerdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Μουσαμάς, Όγκος φόρτωσης: 18.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ελαστικά: 385/65R22.5
19.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Brantner 13 TO
5
Brantner 13 TO
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4720371 4720371
  94124 Büchlberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006
13.098,46 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 163