Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα

Αγοράστε μεταχειρισμένα Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Onbekend -
3
ΝΈΑ Onbekend -
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 3935006
4463 NA Goes, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Bergmann
2
Bergmann
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 3929837
33181 Bad Wünnenberg/ Fürstenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1970, Συνολικό βάρος: 10.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Επιφάνεια φόρτωσης: 5x2,3
250 €
με 19% ΦΠΑ
210 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fortschritt Strohwagen
3
Fortschritt Strohwagen
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 3929480
39517 Tangerhütte, Γερμανία
Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 16.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Επιφάνεια φόρτωσης: 7,5 m, Ελαστικά: Doppelbereifung
1.499 €
με 19% ΦΠΑ
1.260 € καθαρά
Δείτε αγγελία
WIELTON PRS-3/S24 24to 40km/h Ballenwagen
8
WIELTON PRS-3/S24 24to 40km/h Ballenwagen
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 3927209
6830 Rankweil, Αυστρία
Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 24.00 t
19.176 €
με 20% ΦΠΑ
15.980 € καθαρά
Δείτε αγγελία
WIELTON Ballentransportwagen PRS-3/S14 18to 40km/h  NEU
8
WIELTON Ballentransportwagen PRS-3/S14 18to 40km/h NEU
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 3927205
6830 Rankweil, Αυστρία
Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 18.00 t
16.200 €
με 20% ΦΠΑ
13.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Kässbohrer/Steinhauser 3 Achsanhänger Plateau
8
Kässbohrer/Steinhauser 3 Achsanhänger Plateau
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 3927157
6830 Rankweil, Αυστρία
Αερόφρενο, Άξονας διεύθυνσης, Συνολικό βάρος: 22.00 t
1.356 €
με 13% ΦΠΑ
1.200 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Chieftain Ballenwagen 19 to GGW - 7 m
8
Chieftain Ballenwagen 19 to GGW - 7 m
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 3927156
6830 Rankweil, Αυστρία
Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 19.00 t, Δίδυμο σασί
22.680 €
με 20% ΦΠΑ
18.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Einachser Ballenwagen  2,50 x 6,90 m, Ladehöhe 76 cm
5
Einachser Ballenwagen 2,50 x 6,90 m, Ladehöhe 76 cm
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 3924565
34323 Malsfeld, Γερμανία
Δίκυκλa, Ελαστικά: 14/80 R 10
2.250 €

Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Bremsachse Spur 1,5 m
2
Sonstige / Other Bremsachse Spur 1,5 m
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 3924365
77974 Kürzell, Γερμανία
1.131 €
με 19% ΦΠΑ
950 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other 1-Achs - Containeranhänger mit Zwillingsreifen
5
Sonstige / Other 1-Achs - Containeranhänger mit Zwillingsreifen
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 3924364
77974 Kürzell, Γερμανία
1.071 €
με 19% ΦΠΑ
900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Schenk EK1 1250 Kipper 2 Achser
3
Sonstige / Other Schenk EK1 1250 Kipper 2 Achser
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 3924028
77974 Kürzell, Γερμανία
5.831 €
με 19% ΦΠΑ
4.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Bauer
8
Bauer
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 3923276
55278 Dexheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1953, Συνολικό βάρος: 5.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο
700 €
με 10.7% ΦΠΑ
632 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Landbouwwagen Platte wagen
3
Landbouwwagen Platte wagen
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 3922013
8281 PB Genemuiden, Ολλανδία
Υδραυλικά φρένα, Δίδυμο σασί
5.748 €
με 21% ΦΠΑ
4.750 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Mengele 8000
5
Mengele 8000
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 3921182
71720 Oberstenfeld-Prevorst, Γερμανία
Συνολικό βάρος: 8.00 t, Δίδυμο σασί
1.500 €

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Sanok Platforma do słomy
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 3919157
48-250 głogówek, Πολωνία
3.806 €

Δείτε αγγελία
Sonstige/Other PLATTFORMWAGEN
3
Sonstige/Other PLATTFORMWAGEN
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 3914470
38154 Königslutter, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1950
1.726 €
με 19% ΦΠΑ
1.450 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fliegl Universal Transport Anhänger mit hydraulischem Fahrwerk
14
Fliegl Universal Transport Anhänger mit hydraulischem Fahrwerk
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 3914063
92271 Großschönbrunn (Freihung), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 6.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίκυκλa, Επιφάνεια φόρτωσης: 15,87, Ελαστικά: 400/60-15.5
10.591 €
με 19% ΦΠΑ
8.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Mengele Mengele
3
Mengele Mengele
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 3900961
42553 Velbert, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Rohr
6
Rohr
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 3899735
21702 Ahlerstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης, Ελαστικά: 365/65, Επιφάνεια φόρτωσης: 10,50 2,50
8.300 €
με 10.7% ΦΠΑ
7.498 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Strautmann Zweiseitenkipper
7
Strautmann Zweiseitenkipper
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 3897674
33142 Büren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1980, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ελαστικά: 10.5-20
2.000 €
με 10.7% ΦΠΑ
1.807 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Welger 8T0
6
Welger 8T0
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 3897673
33142 Büren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1979, Ελαστικά: 12.00-20
3.000 €
με 10.7% ΦΠΑ
2.710 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Sommer SDAH Plattformwagen / Ballenwagen - 520
7
Sommer SDAH Plattformwagen / Ballenwagen - 520
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 3896359
49456 Bakum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 16.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 145/70R17.5
16.541 €
με 19% ΦΠΑ
13.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
EICHER Landau BWB2300028
7
EICHER Landau BWB2300028
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 3893913
89335 Ichenhausen-Deubach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1976, Στρεφόμενα πλαϊνά, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 5.40 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Ελαστικά: 10,5-20, Επιφάνεια φόρτωσης: 4100x2300mm
1.750 €
με 10.7% ΦΠΑ
1.581 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Floor Trailers
3
Floor Trailers
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 3892365
33397 Rietberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης, Ελαστικά: 245/70 R 17,5
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Lohrengel  K 6
8
Lohrengel K 6
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 3890568
31028 Gronau , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1973, Συνολικό βάρος: 8.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h
1.501 €
με 19% ΦΠΑ
1.261 € καθαρά
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 147