Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα

Αγοράστε μεταχειρισμένα Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Carl Wolf FL 60
8
ΝΈΑ Carl Wolf FL 60
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4638100 4638100
  59597 Erwitte, Γερμανία
Συνολικό βάρος: 6.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Ελαστικά: 8.25-20, Επιφάνεια φόρτωσης: 3950x2030 mm
450 €
Δείτε αγγελία
Brantner ZPW 12000
3
Brantner ZPW 12000
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4635810 4635810
  93352 Rohr, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 12.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Ελαστικά: 500/50-17, Επιφάνεια φόρτωσης: 7900x2500
10.579,83 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Orten 2 Achs Drehschemel Plane/Spriegel
4
Orten 2 Achs Drehschemel Plane/Spriegel
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4635610 4635610
  28816 Stuhr, Γερμανία
Μουσαμάς, Ημερομηνία εγγραφής: 22.09.2010, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Επιφάνεια φόρτωσης: 7.100x2.470x2.490
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Unia PL 6
5
Unia PL 6
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4635231 4635231
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίκυκλa, Ελαστικά: 12,5/80x15,3
9.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Kässbohrer Leicht MEGA SPS 3
19
Kässbohrer Leicht MEGA SPS 3
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4632795 4632795
  47574 Goch, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 42.00 t, Ελαστικά: 445/45 R19,5 Markenreifen auf Stahlfelgen
23.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige/Other TIEFLADER
14
Sonstige/Other TIEFLADER
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4626441 4626441
  49326 Melle-Wellingholzhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 5.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
6.850,42 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kässbohrer DKD 17 B
Kässbohrer DKD 17 B
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4625000 4625000
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1970, Αερόφρενο, Τρίδυμο σασί, Ελαστικά: 365/80 R20
5.882,35 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Aigner-Maschinenbau Eigenbau 6t
7
Aigner-Maschinenbau Eigenbau 6t
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4624907 4624907
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Δίκυκλa, Ελαστικά: 14/80R20
1.092,44 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Ottomeyer Zweiseiten-Kipper
4
Ottomeyer Zweiseiten-Kipper
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4622452 4622452
  36282 Hauneck, Γερμανία
Συνολικό βάρος: 5.70 t, Επιφάνεια φόρτωσης: 3m x 4m
1.500 €
Δείτε αγγελία
Landbouwwagen Landbouwwagen met rek 7 x 2,5 meter
11
Landbouwwagen Landbouwwagen met rek 7 x 2,5 meter
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4622143 4622143
  8406EX Veghel, Ολλανδία
Ημερομηνία εγγραφής: 10.04.2019
1.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Onbekend -
3
Onbekend -
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4620181 4620181
  4463 NA Goes, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Onbekend -
3
Onbekend -
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4620179 4620179
  4463 NA Goes, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Onbekend -
3
Onbekend -
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4620137 4620137
  4463 NA Goes, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Hoffmann DK 8 2S
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4617632 4617632
  94124 Büchlberg, Γερμανία
4.056,01 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hoffmann DK 8 2S
7
Hoffmann DK 8 2S
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4617630 4617630
  94124 Büchlberg, Γερμανία
4.056,01 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Holzwagen Holzwagen mit Deichsel
2
Holzwagen Holzwagen mit Deichsel
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4616291 4616291
  35083 Wetter, Γερμανία
Άξονας διεύθυνσης
499 €
Δείτε αγγελία
Fortschritt Conow Aufbau HW 60 V 5.1 SHA
6
Fortschritt Conow Aufbau HW 60 V 5.1 SHA
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4609236 4609236
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Αερόφρενο, Ελαστικά: 16-20
14.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rolland RP9006LCH
4
Rolland RP9006LCH
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4608610 4608610
  Haelen - Wijchen , Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014, Όγκος φόρτωσης: 9500.00 m³
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Knies
6
Knies
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4597548 4597548
  26216 Bösel, Γερμανία
Όγκος φόρτωσης: 8.00 m³, Συνολικό βάρος: 8.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Ελαστικά: 9.00 -20, Επιφάνεια φόρτωσης: 3800 x 2110
1.050 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Knies
7
Knies
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4597424 4597424
  26216 Bösel, Γερμανία
Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 12.60 m³, Συνολικό βάρος: 14.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Ελαστικά: 385/65R22,5, Επιφάνεια φόρτωσης: 5600 x 2250 mm
2.400 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krampe BIG BODY 790
5
Krampe BIG BODY 790
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4594419 4594419
  5085 ET Esbeek, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018
44.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Van Hool Agroliner 3
7
Van Hool Agroliner 3
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4593205 4593205
  8256 PP Biddinghuizen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2007, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 30.00 t
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Schmitz Cargobull Semitrailer Plateau Standard
9
Schmitz Cargobull Semitrailer Plateau Standard
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4591856 4591856
  35220 Chateaubourg, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2009
8.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Reisch
4
Reisch
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4590629 4590629
  75045 Walzbachtal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1988, Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Συνολικό βάρος: 10.00 t, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο
3.277,31 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tebbe ANHÄNGER
7
Tebbe ANHÄNGER
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4590504 4590504
  59399 Olfen, Γερμανία
Αερόφρενο
3.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 154