Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Προαιρετικές επιλογές: Αερόφρενο

Μεταχειρισμένα Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα

Αγοράστε μεταχειρισμένα Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Pronar Kröger Annaburger Joskin Krone Welger Bremer Maschinenbau
Tschini TPA 11 / 42m³ /7,65t Nutzlast / Plane
13
ΝΈΑ Tschini TPA 11 / 42m³ /7,65t Nutzlast / Plane
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 5283388 5283388
  77694 Kehl - Neumühl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Αερόφρενο, Μουσαμάς, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.2007, Όγκος φόρτωσης: 42.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Συνολικό βάρος: 10500 kg, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 235/75R17,5, ...
3.300  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Knies
8
Knies
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 5279683 5279683
  33142 Büren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1988, Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ελαστικά: 385/65R22,5
6.323,40  €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
Ackermann-Fruehauf A20
8
Ackermann-Fruehauf A20
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 5268485 5268485
  34339 Wesertal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Όγκος φόρτωσης: 14000.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Συνολικό βάρος: 18000 kg, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 385/65/R22.5, Επιφάνεια φόρτωσης: Hplz
4.700  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Schwarzmüller Schwarzmüller
5
Schwarzmüller Schwarzmüller
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 5258384 5258384
  3254 Bergland , Αυστρία
Αερόφρενο
2.566,37  €
εξ. 13% ΦΠΑ
Στείλτε email
Budamobil 3 Achs Ballenwagen
6
Budamobil 3 Achs Ballenwagen
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 5251265 5251265
  75045 Walzbachtal, Γερμανία
Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 30000 kg, Σασί: Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης
6.302,52  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
ASH ASH 18-24
Βίντεο
6
ASH ASH 18-24
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 5244868 5244868
  73485 Unterschneidheim-Zöbingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Αερόφρενο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 24000 kg, Σασί: Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης, Ελαστικά: 445/45-19.5, Επιφάνεια φόρτωσης: 990
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Κορυφαία προσφορά
Langendorf SA 20
3
Langendorf SA 20
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 5240317 5240317
  46284 Dorsten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1978, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 20.09.1978, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Συνολικό βάρος: 31000 kg, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 385/65R22,5
4.500  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Pronar T 680
6
Pronar T 680
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 5233613 5233613
  64823 Groß-Umstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο
16.722,69  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
FRUEHAUF Agroliner -3
5
FRUEHAUF Agroliner -3
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 5229954 5229954
  8256 PP Biddinghuizen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2004, Αερόφρενο
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Fortschritt HL 60
4
Fortschritt HL 60
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 5223529 5223529
  04509 Brinnis, Γερμανία
Αερόφρενο
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Wielton S 18
11
Wielton S 18
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 5217154 5217154
  73485 Unterschneidheim-Zöbingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 18 kg, Σασί: Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης, Ελαστικά: 500/50-17 PR 18, Επιφάνεια φόρτωσης: 10+1
13.900  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Krone AZP 16
4
Krone AZP 16
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 5211054 5211054
  24211 Honigsee, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1986, Αερόφρενο, Μουσαμάς, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Ελαστικά: 365/80 R20
3.200  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Bremer Maschinenbau TP 500
6
Bremer Maschinenbau TP 500
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 5210744 5210744
  31249 Hohenhameln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 04.03.2020, Όγκος φόρτωσης: 12.15 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 8350 kg, Σασί: Δίκυκλa, Ελαστικά: 11.5-80-15, Επιφάνεια φόρτωσης: 29,8
8.970  €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
Bremer Maschinenbau TP 600
4
Bremer Maschinenbau TP 600
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 5200935 5200935
  31249 Hohenhameln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Αερόφρενο, Άξονας διεύθυνσης, Ημερομηνία εγγραφής: 04.03.2020, Όγκος φόρτωσης: 36.75 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 8250 kg, Σασί: Δίκυκλa, Ελαστικά: 15.0-55-17, ...
16.780  €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
Oehler TDK 160
6
Oehler TDK 160
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 5193156 5193156
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Μουσαμάς, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 385/65 R22.5
17.226,89  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Kässbohrer 7.4m Lang
6
Kässbohrer 7.4m Lang
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 5180469 5180469
  24211 Honigsee, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Αερόφρενο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο
2.520  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Fankhauser
3
Fankhauser
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 5134239 5134239
  3177 Laupen, Ελβετία
Έτος κατασκευής: 2001, Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Μουσαμάς, Όγκος φόρτωσης: 25.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 18000 kg, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Ελαστικά: 380, ...
8.017  €
Στείλτε email
Schmitz Cargobull SPL 09
4
Schmitz Cargobull SPL 09
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 5125464 5125464
  41334 Nettetal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 08.02.2002, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Συνολικό βάρος: 38000 kg, Ελαστικά: 385/65/R22,5
2.100,84  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Van Hool Agroliner 3
6
Van Hool Agroliner 3
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 5115813 5115813
  8256 PP Biddinghuizen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2004, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 30000 kg
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Unia PL6
-14%
4
Unia PL6
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 5090581 5090581
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 7200 kg, Ελαστικά: 12,5/80x15,3, Επιφάνεια φόρτωσης: 14,40
7.700  €
9.000  €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
landmaschinen 8 To
5
landmaschinen 8 To
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 5079388 5079388
  35638 Leun, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Αερόφρενο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 8000 kg, Ελαστικά: 245/70/19.5
4.200  €
Στείλτε email
Oehler TMK 202
11
Oehler TMK 202
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 5078507 5078507
  46325 Borken, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Αερόφρενο, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 560/60-22,5
23.949,58  €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
Joskin Trans-SPACE 18000 BC
13
Joskin Trans-SPACE 18000 BC
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 5035902 5035902
  62-067 Rakoniewice, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2004, Αερόφρενο, Άξονας διεύθυνσης, Μουσαμάς, Υδραυλικά φρένα, Συνολικό βάρος: 18000 kg, Σασί: Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης, Ελαστικά: BKT 550/60 - 22.5
16.888  €
εξ. 23% ΦΠΑ
Στείλτε email
Kröger PWO18
17
Kröger PWO18
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 5028799 5028799
  49429 Rechterfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 18 kg, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Ελαστικά: 500/45R22.5, Επιφάνεια φόρτωσης: 5700 x B 2460 x H 2530mm
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Kröger PWO24
Βίντεο
16
Kröger PWO24
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 5028759 5028759
  49429 Rechterfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 24 kg, Σασί: Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης, Ελαστικά: 385/65R22.5, Επιφάνεια φόρτωσης: 9800 x 2460mm
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 57