Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Κατάσταση: Μεταχειρισμένο
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα

Αγοράστε μεταχειρισμένα Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Krone Welger Joskin Pöttinger
Oehler TDK 160
6
ΝΈΑ Oehler TDK 160
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 5193156 5193156
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Μουσαμάς, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 385/65 R22.5
17.226,89 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
platte wagen platte wagen, transportwagen, balenwagen, oprijwagen
5
platte wagen platte wagen, transportwagen, balenwagen, oprijwagen
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 5187779 5187779
  8107 AG Broekland, Ολλανδία
Υδραυλικά φρένα, Σασί: Λοιπά
3.750 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schmidt SP/37,6/E/12,5-18,5 ausziehbar
8
Schmidt SP/37,6/E/12,5-18,5 ausziehbar
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 5185676 5185676
  52146 Würselen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1989, Συνολικό βάρος: 37600 kg
4.450 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Nooteboom 0-42 VV ausziehbar
11
Nooteboom 0-42 VV ausziehbar
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 5185658 5185658
  52146 Würselen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Συνολικό βάρος: 38000 kg
3.950 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Orten
8
Orten
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 5183650 5183650
  46354 Südlohn-Oeding, Γερμανία
Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 12.11.2009, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 18000 kg, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 435/50 R19.5, Επιφάνεια φόρτωσης: 2,50 m x 7,70
4.950 €
Δείτε αγγελία
Keine Angaben
5
Keine Angaben
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 5180845 5180845
  29565 Wriedel, Γερμανία
Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kässbohrer 7.4m Lang
6
Kässbohrer 7.4m Lang
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 5180469 5180469
  24211 Honigsee, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Αερόφρενο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο
2.520 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schmitz Cargobull AFG 18
5
Schmitz Cargobull AFG 18
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 5178107 5178107
  48465 Ohne, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Αερόφρενο, Μουσαμάς, Ημερομηνία εγγραφής: 01.10.2012, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Συνολικό βάρος: 18000 kg, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Ελαστικά: 60%, Επιφάνεια φόρτωσης: 2400 *8000
7.500 €
Δείτε αγγελία
Tirsan Agroliner - 3
8
Tirsan Agroliner - 3
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 5171985 5171985
  8256 PP Biddinghuizen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2005, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 30000 kg
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Sonstige Wagen
20
Sonstige Wagen
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 5166468 5166468
  5595 XK Leende, Ολλανδία
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
nn 6.75X2.33
7
nn 6.75X2.33
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 5165386 5165386
  8734 HE Oosterend, Ολλανδία
Υδραυλικά φρένα, Συνολικό βάρος: 14 kg
4.500 €
εξ. 21,5% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Weka
3
Weka
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 5156586 5156586
  33378 Rheda-Wiedenbrück, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993, Αερόφρενο, Μουσαμάς, Ημερομηνία εγγραφής: 27.01.1993, Συνολικό βάρος: 9000 kg, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Ελαστικά: 235 / 75 R 17.5, Επιφάνεια φόρτωσης: 6,10 x 2,42 x 2,35 m
2.200 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
nee
2
nee
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 5154389 5154389
  5844 AR Stevensbeek, Ολλανδία
950 €
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Wackenhut Wackenhut Ballenwagen Tieflader
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 5134437 5134437
  75045 Walzbachtal, Γερμανία
Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 18000 kg, Ελαστικά: 245/70R17.5
4.117,65 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fankhauser
3
Fankhauser
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 5134239 5134239
  3177 Laupen, Ελβετία
Έτος κατασκευής: 2001, Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Μουσαμάς, Όγκος φόρτωσης: 25.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 18000 kg, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Ελαστικά: 380, ...
7.984 €
Δείτε αγγελία
Bruns EAK 50
4
Bruns EAK 50
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 5127084 5127084
  26203 Wardenburg OT Littel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1967, Όγκος φόρτωσης: 1.50 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Συνολικό βάρος: 3300 kg, Σασί: Δίκυκλa
350 €
logo
Δείτε αγγελία
Schmitz Cargobull SPL 09
4
Schmitz Cargobull SPL 09
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 5125464 5125464
  41334 Nettetal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 08.02.2002, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Συνολικό βάρος: 38000 kg, Ελαστικά: 385/65/R22,5
2.100,84 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MILES NUNN Boat
4
MILES NUNN Boat
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 5115823 5115823
  LN6 9NQ Lincoln, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Van Hool Agroliner 3
6
Van Hool Agroliner 3
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 5115813 5115813
  8256 PP Biddinghuizen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2004, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 30000 kg
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
WIEGERT WKBZW 7600 (BZW 782)
19
WIEGERT WKBZW 7600 (BZW 782)
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 5095375 5095375
  48-250 Głogówek, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2016, Συνολικό βάρος: 16000 kg, Ελαστικά: 500/45/22,5
13.884 €
εξ. 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Onbekend
4
Onbekend
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 5087875 5087875
  4463 NA Goes, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
N+S Drehschemel Pritsche
4
N+S Drehschemel Pritsche
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 5080933 5080933
  28816 Stuhr, Γερμανία
Ημερομηνία εγγραφής: 07.03.2013, Συνολικό βάρος: 18000 kg, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Επιφάνεια φόρτωσης: 7280
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Fruehauf Semitrailer Plateau Standard
10
Fruehauf Semitrailer Plateau Standard
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 5080753 5080753
  38070 Saint Quentin-Fallavier, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2011
12.350 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
landmaschinen 8 To
5
landmaschinen 8 To
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 5079388 5079388
  35638 Leun, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Αερόφρενο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 8000 kg, Ελαστικά: 245/70/19.5
4.200 €
Δείτε αγγελία
Schmitz Cargobull Semitrailer Platform Standard
15
Schmitz Cargobull Semitrailer Platform Standard
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 5078851 5078851
  75306 Jüri Rae vald, Εσθονία
Έτος κατασκευής: 2015
8.900 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 92