Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Ρυμούλκα επιβατικού
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο
Προαιρετικές επιλογές

Μεταχειρισμένα Ρυμούλκα επιβατικού

Αγοράστε μεταχειρισμένα Ρυμούλκα επιβατικού στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Wörmann Streetliner 2740/200
4
Wörmann Streetliner 2740/200
Ρυμούλκα επιβατικού, jjt3626887
46244 Bottrop, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ημερομηνία εγγραφής: 26.09.2017, Συνολικό βάρος: 2.70 t, Τετράτροχο, Αλουμίνιο, Φρένο προστασίας κατά της υπερτάχυνσης, Ελαστικά: 195 50 R 13"C, Επιφάνεια φόρτωσης: 4 x 2 m
2.499 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.100 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Pongratz LH 3100/16T-AL
7
ΝΈΑ Pongratz LH 3100/16T-AL
Ρυμούλκα επιβατικού, jjt3666412
9640 Kötschach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017, Συνολικό βάρος: 2.00 t
2.190 EUR
με 20% ΦΠΑ
1.825 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Pongratz PA 190/6
6
ΝΈΑ Pongratz PA 190/6
Ρυμούλκα επιβατικού, jjt3663943
4560 Kirchdorf , Αυστρία
990 EUR
με 13% ΦΠΑ
876 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Böckmann DUO 2-Pferdeanhänger, Holz/ Polydach, SK
11
Böckmann DUO 2-Pferdeanhänger, Holz/ Polydach, SK
Ρυμούλκα επιβατικού, jjt3663572
58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ημερομηνία εγγραφής: 01.09.2004, Συνολικό βάρος: 2000.00 t
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Humbaur Xanthos Aero 2400, ALU 2-Pferdeanhänger, SK
8
Humbaur Xanthos Aero 2400, ALU 2-Pferdeanhänger, SK
Ρυμούλκα επιβατικού, jjt3663571
58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ημερομηνία εγγραφής: 01.06.2015, Συνολικό βάρος: 2400.00 t
7.000 EUR
με 19% ΦΠΑ
5.882 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz 6x2 ACTROS 2542 L REFRIGERATOR JUMBO SET EURO 6
20
Mercedes-Benz 6x2 ACTROS 2542 L REFRIGERATOR JUMBO SET EURO 6
Ρυμούλκα επιβατικού, jjt3662924
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2014, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2014, Συνολικό βάρος: 26000.00 t
108.609 EUR
με 23% ΦΠΑ
88.300 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Iveco STRALIS 6x2 E5 310 23 PALLETS - NEW MODEL!
20
Iveco STRALIS 6x2 E5 310 23 PALLETS - NEW MODEL!
Ρυμούλκα επιβατικού, jjt3662850
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2014, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2014, Συνολικό βάρος: 26000.00 t
36.900 EUR
με 23% ΦΠΑ
30.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Iveco STRALIS 6x2 E5 310 23 PALLETS - NEW MODEL!
20
Iveco STRALIS 6x2 E5 310 23 PALLETS - NEW MODEL!
Ρυμούλκα επιβατικού, jjt3662849
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2014, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2014, Συνολικό βάρος: 26000.00 t
37.515 EUR
με 23% ΦΠΑ
30.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Iveco STRALIS 6x2 E5 310 23 PALLETS - NEW MODEL!
20
Iveco STRALIS 6x2 E5 310 23 PALLETS - NEW MODEL!
Ρυμούλκα επιβατικού, jjt3662848
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2014, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2014, Συνολικό βάρος: 26000.00 t
37.515 EUR
με 23% ΦΠΑ
30.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Iveco STRALIS 6x2 E5 310 23 PALLETS - NEW MODEL!
20
Iveco STRALIS 6x2 E5 310 23 PALLETS - NEW MODEL!
Ρυμούλκα επιβατικού, jjt3662847
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2014, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2014, Συνολικό βάρος: 26000.00 t
37.515 EUR
με 23% ΦΠΑ
30.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
HRD 3 AXLE EXTENDABLE LOW LOADER PLATFORM SPTM3N
19
HRD 3 AXLE EXTENDABLE LOW LOADER PLATFORM SPTM3N
Ρυμούλκα επιβατικού, jjt3662833
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2009, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2009, Συνολικό βάρος: 42000.00 t
25.707 EUR
με 23% ΦΠΑ
20.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
HRD 3 AXLE EXTENDABLE LOW LOADER 10 UNITS AVAILABLE!
8
HRD 3 AXLE EXTENDABLE LOW LOADER 10 UNITS AVAILABLE!
Ρυμούλκα επιβατικού, jjt3662831
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2009, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2009, Συνολικό βάρος: 42000.00 t
25.707 EUR
με 23% ΦΠΑ
20.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Daf LF 45.210 EEV KOFFER CONTAINER BOX TAIL LIFT
20
Daf LF 45.210 EEV KOFFER CONTAINER BOX TAIL LIFT
Ρυμούλκα επιβατικού, jjt3662807
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2012, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2012, Συνολικό βάρος: 11990.00 t
31.119 EUR
με 23% ΦΠΑ
25.300 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Daf LF 180 E6 7.5 T KOFFER CONTAINER TAIL LIFT NEW!
20
Daf LF 180 E6 7.5 T KOFFER CONTAINER TAIL LIFT NEW!
Ρυμούλκα επιβατικού, jjt3662806
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2016, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2016, Συνολικό βάρος: 7490.00 t
46.494 EUR
με 23% ΦΠΑ
37.800 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Daf LF 180 E6 7.5 T KOFFER CONTAINER TAIL LIFT NEW!
20
Daf LF 180 E6 7.5 T KOFFER CONTAINER TAIL LIFT NEW!
Ρυμούλκα επιβατικού, jjt3662805
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2016, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2016, Συνολικό βάρος: 7490.00 t
46.494 EUR
με 23% ΦΠΑ
37.800 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Daf FLATBED TRUCK LF 55.250 4×2
14
Daf FLATBED TRUCK LF 55.250 4×2
Ρυμούλκα επιβατικού, jjt3662803
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2007, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2007, Συνολικό βάρος: 17990.00 t
12.915 EUR
με 23% ΦΠΑ
10.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Carnehl WALKING FLOOR / 94 m3 / SAF / NEW!
16
Carnehl WALKING FLOOR / 94 m3 / SAF / NEW!
Ρυμούλκα επιβατικού, jjt3662785
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2011, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2011, Συνολικό βάρος: 36000.00 t
28.290 EUR
με 23% ΦΠΑ
23.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
WIELTON NS34 KOFFER CONTAINER 10 UNITS
12
WIELTON NS34 KOFFER CONTAINER 10 UNITS
Ρυμούλκα επιβατικού, jjt3662746
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2014, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2014, Συνολικό βάρος: 36000.00 t
20.418 EUR
με 23% ΦΠΑ
16.600 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
WIELTON NS34 KOFFER CONTAINER 10 UNITS
12
WIELTON NS34 KOFFER CONTAINER 10 UNITS
Ρυμούλκα επιβατικού, jjt3662745
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2014, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2014, Συνολικό βάρος: 36000.00 t
20.418 EUR
με 23% ΦΠΑ
16.600 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
WIELTON NS34 KOFFER CONTAINER 10 UNITS
12
WIELTON NS34 KOFFER CONTAINER 10 UNITS
Ρυμούλκα επιβατικού, jjt3662744
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2014, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2014, Συνολικό βάρος: 36000.00 t
20.418 EUR
με 23% ΦΠΑ
16.600 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
WIELTON NS34 KOFFER CONTAINER 10 UNITS
12
WIELTON NS34 KOFFER CONTAINER 10 UNITS
Ρυμούλκα επιβατικού, jjt3662743
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2014, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2014, Συνολικό βάρος: 36000.00 t
20.418 EUR
με 23% ΦΠΑ
16.600 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
WIELTON NS34 KOFFER CONTAINER 10 UNITS
12
WIELTON NS34 KOFFER CONTAINER 10 UNITS
Ρυμούλκα επιβατικού, jjt3662741
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2014, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2014, Συνολικό βάρος: 36000.00 t
20.418 EUR
με 23% ΦΠΑ
16.600 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Böckmann 1,5er Pferdeanhänger, Holz/ Plane
8
Böckmann 1,5er Pferdeanhänger, Holz/ Plane
Ρυμούλκα επιβατικού, jjt3662688
58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1979, Ημερομηνία εγγραφής: 01.02.1979, Συνολικό βάρος: 1200.00 t
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Λοιπά Westtrailers 2-Pferdeanhänger, 2to, SK, weiß
9
Westtrailers 2-Pferdeanhänger, 2to, SK, weiß
Ρυμούλκα επιβατικού, jjt3662687
58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Ημερομηνία εγγραφής: 01.05.2002, Συνολικό βάρος: 2000.00 t
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Auwärter offener Kastenanhänger, 2,7to, Tandemachser
7
Auwärter offener Kastenanhänger, 2,7to, Tandemachser
Ρυμούλκα επιβατικού, jjt3662686
58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Ημερομηνία εγγραφής: 01.03.1994, Συνολικό βάρος: 2700.00 t
1.299 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.092 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Blomert 1,5er Pferdeanhänger, SK, 1,5to
8
Blomert 1,5er Pferdeanhänger, SK, 1,5to
Ρυμούλκα επιβατικού, jjt3662685
58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Ημερομηνία εγγραφής: 01.06.2001, Συνολικό βάρος: 1500.00 t
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 231