Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Ρυμούλκα επιβατικού
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Προαιρετικές επιλογές

Μεταχειρισμένα Ρυμούλκα επιβατικού

Αγοράστε μεταχειρισμένα Ρυμούλκα επιβατικού στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Böckmann Mercedes-Benz BAOS Daf Kramer
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
WM Meyer Kastenanhänger, Tieflader BT 2030/151, Tandem
-11%
6
WM Meyer Kastenanhänger, Tieflader BT 2030/151, Tandem
Ρυμούλκα επιβατικού, 4887520 4887520
  65614 Beselich-Obertiefenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Συνολικό βάρος: 2.00 t, Φρένα: Φρένο προστασίας κατά της υπερτάχυνσης, Προσαρτώμενο υλικό: Αλουμίνιο, Τύπος: Επίπεδη ρυμούλκα, Σασί: Τετράτροχο, Ελαστικά: 13 zoll, ...
1.679,83 €
1.889,90 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
WM Meyer Kastenanhänger B 1530/151, 1 Achser
-7%
6
WM Meyer Kastenanhänger B 1530/151, 1 Achser
Ρυμούλκα επιβατικού, 4887432 4887432
  65614 Beselich-Obertiefenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Συνολικό βάρος: 1.50 t, Φρένα: Φρένο προστασίας κατά της υπερτάχυνσης, Προσαρτώμενο υλικό: Αλουμίνιο, Τύπος: Επίπεδη ρυμούλκα, Σασί: Δίκυκλa, Ελαστικά: 14", ...
1.469,75 €
1.588,25 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
BAOS TANDEMANHÄNGER
8
BAOS TANDEMANHÄNGER
Ρυμούλκα επιβατικού, 2449626 2449626
  26203 Wardenburg / Littel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1985, Συνολικό βάρος: 2.00 t, Φρένα: Φρένο προστασίας κατά της υπερτάχυνσης, Προσαρτώμενο υλικό: Ξύλο, Τύπος: Καρότσα, Σασί: Τετράτροχο, Ελαστικά: 185/65-15, Επιφάνεια φόρτωσης: ca. 1,45x3,00m
1.000 €
logo
Δείτε αγγελία
Unsinn K825-13-1400
4
Unsinn K825-13-1400
Ρυμούλκα επιβατικού, 2832969 2832969
  48249 Dülmen, Γερμανία
Συνολικό βάρος: 0.75 t, Φρένα: Χωρίς φρένο, Προσαρτώμενο υλικό: Αλουμίνιο, Τύπος: Καρότσα, Σασί: Δίκυκλa, Ελαστικά: 175/70 R13, Επιφάνεια φόρτωσης: 2500 x 1400 x 350
995 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Unsinn Unsinn Hochlader GTP 2630-14-1750
5
Unsinn Unsinn Hochlader GTP 2630-14-1750
Ρυμούλκα επιβατικού, 2871045 2871045
  48249 Dülmen, Γερμανία
Συνολικό βάρος: 2.60 t, Φρένα: Φρένο προστασίας κατά της υπερτάχυνσης, Προσαρτώμενο υλικό: Αλουμίνιο, Τύπος: Καρότσα, Σασί: Τετράτροχο, Ελαστικά: 185/65R14, Επιφάνεια φόρτωσης: 3060 x 1750 x 350 mm
2.470 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Unsinn PHK 1523-10-1500
8
Unsinn PHK 1523-10-1500
Ρυμούλκα επιβατικού, 2871001 2871001
  48249 Dülmen, Γερμανία
Συνολικό βάρος: 1.50 t, Φρένα: Φρένο προστασίας κατά της υπερτάχυνσης, Προσαρτώμενο υλικό: Αλουμίνιο, Τύπος: Καρότσα, Σασί: Δίκυκλa, Ελαστικά: 195/55R10C, Επιφάνεια φόρτωσης: 2300 x 1500 x 300 mm
2.300 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
ANSSEMS PSX 3000kg mit Planenaufbau 150cm mit Schräge 50cm zur Energieeinsparung PSX3000 400cm länge ,178cm breite,Planenaufbau 150cm grün
18
ANSSEMS PSX 3000kg mit Planenaufbau 150cm mit Schräge 50cm zur Energieeinsparung PSX3000 400cm länge ,178cm breite,Planenaufbau 150cm grün
Ρυμούλκα επιβατικού, 4863173 4863173
  27612 Loxstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Μουσαμάς, Ημερομηνία εγγραφής: 18.07.2011, Συνολικό βάρος: 3.00 t, Φρένα: Φρένο προστασίας κατά της υπερτάχυνσης, Προσαρτώμενο υλικό: Πλαστικοποιημένη σανίδα, Τύπος: Καρότσα, Σασί: Τετράτροχο, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
HULCO MEDAX3-3503
4
HULCO MEDAX3-3503
Ρυμούλκα επιβατικού, 4381125 4381125
  49624 Löningen-Vehrensande, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ημερομηνία εγγραφής: 12.05.2016, Συνολικό βάρος: 3.50 t, Φρένα: Φρένο προστασίας κατά της υπερτάχυνσης, Τύπος: Καρότσα, Σασί: Τριπλός ρυμουλκούμενος άξονας, Ελαστικά: 185/60R12, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Jota Werk Donauwörth ATC 300
6
Jota Werk Donauwörth ATC 300
Ρυμούλκα επιβατικού, 4563441 4563441
  39624 Kalbe/Milde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Ημερομηνία εγγραφής: 06.07.2000, Συνολικό βάρος: 3.00 t, Φρένα: Φρένο προστασίας κατά της υπερτάχυνσης, Προσαρτώμενο υλικό: Χάλυβας, Τύπος: Επίπεδη ρυμούλκα, Σασί: Τετράτροχο, ...
2.168,07 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Humbaur HT 254118
6
Humbaur HT 254118
Ρυμούλκα επιβατικού, 4692615 4692615
  08539 Oberpirk, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Συνολικό βάρος: 2.50 t, Φρένα: Φρένο προστασίας κατά της υπερτάχυνσης, Προσαρτώμενο υλικό: Αλουμίνιο, Τύπος: Επίπεδη ρυμούλκα, Σασί: Τετράτροχο, Ελαστικά: 195/65R15, ...
2.610 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
WEKO
13
WEKO
Ρυμούλκα επιβατικού, 4208290 4208290
  48317 Drensteinfurt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Ημερομηνία εγγραφής: 19.09.2000, Συνολικό βάρος: 2.70 t, Φρένα: Φρένο προστασίας κατά της υπερτάχυνσης, Προσαρτώμενο υλικό: Πλαστικοποιημένη σανίδα, Τύπος: Επίπεδη ρυμούλκα, ...
2.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
ANSSEMS 3000kg PKW Anhänger Anssems 400cmlamgX175cm breit Tandemanhänger Nutzlast 2485 kg
8
ANSSEMS 3000kg PKW Anhänger Anssems 400cmlamgX175cm breit Tandemanhänger Nutzlast 2485 kg
Ρυμούλκα επιβατικού, 4083530 4083530
  27612 Loxstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ημερομηνία εγγραφής: 05.11.2012, Συνολικό βάρος: 3.00 t, Φρένα: Φρένο προστασίας κατά της υπερτάχυνσης, Προσαρτώμενο υλικό: Πλαστικοποιημένη σανίδα, Τύπος: Καρότσα, Σασί: Τετράτροχο, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Unsinn UDK 3030-14-1750
10
Unsinn UDK 3030-14-1750
Ρυμούλκα επιβατικού, 2836326 2836326
  48249 Dülmen, Γερμανία
Συνολικό βάρος: 3.00 t, Φρένα: Φρένο προστασίας κατά της υπερτάχυνσης, Προσαρτώμενο υλικό: Αλουμίνιο, Τύπος: Καρότσα, Ελαστικά: 185 R14C 8PR, Επιφάνεια φόρτωσης: 3060 x 1750 x 350 mm
5.600 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Unsinn K1325-14-1400
4
Unsinn K1325-14-1400
Ρυμούλκα επιβατικού, 2829196 2829196
  48249 Dülmen, Γερμανία
Συνολικό βάρος: 1.30 t, Φρένα: Φρένο προστασίας κατά της υπερτάχυνσης, Προσαρτώμενο υλικό: Αλουμίνιο, Τύπος: Καρότσα, Σασί: Δίκυκλa, Ελαστικά: 185/65 R14
1.400 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Smith Vieanhänger
7
Smith Vieanhänger
Ρυμούλκα επιβατικού, 4842408 4842408
  41334 Nettetal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Μουσαμάς, Ημερομηνία εγγραφής: 28.04.1993, Συνολικό βάρος: 2.00 t, Φρένα: Φρένο προστασίας κατά της υπερτάχυνσης, Προσαρτώμενο υλικό: Πλαστικοποιημένη σανίδα, Τύπος: Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, ...
690 €
Δείτε αγγελία
BAOS SDAH Tandem 2,5t mit Rampe
10
BAOS SDAH Tandem 2,5t mit Rampe
Ρυμούλκα επιβατικού, 3537961 3537961
  31535 Neustadt bei Hannover, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Συνολικό βάρος: 2.50 t, Φρένα: Φρένο προστασίας κατά της υπερτάχυνσης, Προσαρτώμενο υλικό: Ξύλο, Τύπος: Επίπεδη ρυμούλκα, Σασί: Τετράτροχο, Επιφάνεια φόρτωσης: 3x1,5m
1.250 €
Δείτε αγγελία
Unsinn UBA 3030-14-1500
8
Unsinn UBA 3030-14-1500
Ρυμούλκα επιβατικού, 2872086 2872086
  48249 Dülmen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Συνολικό βάρος: 3.00 t, Φρένα: Φρένο προστασίας κατά της υπερτάχυνσης, Προσαρτώμενο υλικό: Χάλυβας, Ελαστικά: 185/85R14 C 8PR, Επιφάνεια φόρτωσης: 3060 x 1500 x 350 mm
3.235 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Pfau PLK A35 M
3
Pfau PLK A35 M
Ρυμούλκα επιβατικού, 4287612 4287612
  63179 Obertshausen, Γερμανία
Συνολικό βάρος: 3.80 t, Φρένα: Φρένο προστασίας κατά της υπερτάχυνσης, Προσαρτώμενο υλικό: Αλουμίνιο, Τύπος: Καρότσα, Σασί: Τετράτροχο
5.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hantigh 3 Seiten Kipper
5
Hantigh 3 Seiten Kipper
Ρυμούλκα επιβατικού, 4563445 4563445
  39624 Kalbe/Milde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Ημερομηνία εγγραφής: 01.06.1990, Συνολικό βάρος: 2.70 t, Φρένα: Φρένο προστασίας κατά της υπερτάχυνσης, Προσαρτώμενο υλικό: Αλουμίνιο, Σασί: Τετράτροχο, Επιφάνεια φόρτωσης: Stahl
1.672,27 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Wörmann BT25
3
Wörmann BT25
Ρυμούλκα επιβατικού, 3923573 3923573
  58809 Neuenrade, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Μουσαμάς, Συνολικό βάρος: 2.00 t, Φρένα: Φρένο προστασίας κατά της υπερτάχυνσης, Προσαρτώμενο υλικό: Αλουμίνιο, Τύπος: Καρότσα, Σασί: Τετράτροχο, Επιφάνεια φόρτωσης: 3000x1500
2.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Alf KA 200
4
Alf KA 200
Ρυμούλκα επιβατικού, 4859163 4859163
  59457 Werl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Ημερομηνία εγγραφής: 06.11.1996, Συνολικό βάρος: 2.00 t, Φρένα: Φρένο προστασίας κατά της υπερτάχυνσης, Προσαρτώμενο υλικό: Χάλυβας, Τύπος: Επίπεδη ρυμούλκα, Σασί: Τετράτροχο, ...
1.250 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Böckmann HU 1
5
Böckmann HU 1
Ρυμούλκα επιβατικού, 4786713 4786713
  31542 Bad Nenndorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Συνολικό βάρος: 750.00 t, Φρένα: Χωρίς φρένο, Προσαρτώμενο υλικό: Ξύλο, Τύπος: Καρότσα, Σασί: Δίκυκλa, Ελαστικά: 155/80 R13
750 €
Δείτε αγγελία
Unsinn WEB 22
7
Unsinn WEB 22
Ρυμούλκα επιβατικού, 4835909 4835909
  86830 Schwabmünchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Συνολικό βάρος: 2.00 t, Ελαστικά: 175/70R13, Επιφάνεια φόρτωσης: 4.14
1.890,76 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Böckmann Portax Dreh/Schenkklappe 2,4to SK ALU
12
Böckmann Portax Dreh/Schenkklappe 2,4to SK ALU
Ρυμούλκα επιβατικού, 4861413 4861413
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ημερομηνία εγγραφής: 01.04.2016, Συνολικό βάρος: 2400.00 t, Τύπος: Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Böckmann Big Portax 2-Pferdeanhänger 2,7to Alu SK
13
Böckmann Big Portax 2-Pferdeanhänger 2,7to Alu SK
Ρυμούλκα επιβατικού, 4861410 4861410
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ημερομηνία εγγραφής: 01.09.2013, Συνολικό βάρος: 2700.00 t, Τύπος: Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 315