Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Ρυμούλκα επιβατικού
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο
Προαιρετικές επιλογές

Μεταχειρισμένα Ρυμούλκα επιβατικού

Αγοράστε μεταχειρισμένα Ρυμούλκα επιβατικού στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Humbaur MTK354222
3
Humbaur MTK354222
Ρυμούλκα επιβατικού, 3707327
08539 Oberpirk, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ημερομηνία εγγραφής: 03.03.2017, Συνολικό βάρος: 3.50 t, Επίπεδη ρυμούλκα, Τετράτροχο, Αλουμίνιο, Φρένο προστασίας κατά της υπερτάχυνσης, Επιφάνεια φόρτωσης: 4,2x2,18m
4.760 €
με 19% ΦΠΑ
4.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Böckmann TL-AL 2513/75
3
Böckmann TL-AL 2513/75
Ρυμούλκα επιβατικού, 3584380
9631 Allerborn, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 2017, Συνολικό βάρος: 0.75 t, Επίπεδη ρυμούλκα, Δίκυκλa, Αλουμίνιο, Χωρίς φρένο, Ελαστικά: 13Zoll, Επιφάνεια φόρτωσης: 250x130cm
1.568 €
με 17% ΦΠΑ
1.340 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Stricker TGPK 522
6
Stricker TGPK 522
Ρυμούλκα επιβατικού, 3626968
23684 Gleschendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ημερομηνία εγγραφής: 05.03.2009, Συνολικό βάρος: 3.00 t, Φρένο προστασίας κατά της υπερτάχυνσης, Αλουμίνιο, Επίπεδη ρυμούλκα, Τετράτροχο, Ελαστικά: 225/55 R 12 C, ...
4.879 €
5.355 €

με 19% ΦΠΑ
4.100 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Wörmann Streetliner 2740/200
4
Wörmann Streetliner 2740/200
Ρυμούλκα επιβατικού, 3626887
46244 Bottrop, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ημερομηνία εγγραφής: 26.09.2017, Συνολικό βάρος: 2.70 t, Φρένο προστασίας κατά της υπερτάχυνσης, Αλουμίνιο, Τετράτροχο, Ελαστικά: 195 50 R 13"C, Επιφάνεια φόρτωσης: 4 x 2 m
2.368 €
με 19% ΦΠΑ
1.990 € καθαρά
Δείτε αγγελία
BAOS TANDEMANHÄNGER
8
BAOS TANDEMANHÄNGER
Ρυμούλκα επιβατικού, 2449626
26203 Wardenburg / Littel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1985, Συνολικό βάρος: 2.00 t, Φρένο προστασίας κατά της υπερτάχυνσης, Ξύλο, Καρότσα, Τετράτροχο, Ελαστικά: 185/65-15, Επιφάνεια φόρτωσης: ca. 1,45x3,00m
1.000 €

Δείτε αγγελία
Unsinn GTP 2630-14-1750
5
Unsinn GTP 2630-14-1750
Ρυμούλκα επιβατικού, 2871045
48249 Dülmen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Συνολικό βάρος: 2.60 t, Φρένο προστασίας κατά της υπερτάχυνσης, Αλουμίνιο, Καρότσα, Τετράτροχο, Ελαστικά: 185/65R14, Επιφάνεια φόρτωσης: 3060 x 1750 x 350 mm
2.700 €
με 19% ΦΠΑ
2.269 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Unsinn PHK 1523-10-1500
8
Unsinn PHK 1523-10-1500
Ρυμούλκα επιβατικού, 2871001
48249 Dülmen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Συνολικό βάρος: 1.50 t, Φρένο προστασίας κατά της υπερτάχυνσης, Αλουμίνιο, Καρότσα, Δίκυκλa, Επιφάνεια φόρτωσης: 2300 x 1500 x 300 mm, Ελαστικά: 195/55R10C
2.600 €
με 19% ΦΠΑ
2.185 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Unsinn K825-13-1400
4
Unsinn K825-13-1400
Ρυμούλκα επιβατικού, 2832969
48249 Dülmen, Γερμανία
Συνολικό βάρος: 0.75 t, Χωρίς φρένο, Αλουμίνιο, Καρότσα, Δίκυκλa, Ελαστικά: 175/70 R13, Επιφάνεια φόρτωσης: 2500 x 1400 x 350
1.100 €
με 19% ΦΠΑ
924 € καθαρά
Δείτε αγγελία
WM Meyer HLNK 1523/141
7
WM Meyer HLNK 1523/141
Ρυμούλκα επιβατικού, 3292183
63654 Büdingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Συνολικό βάρος: 1.50 t, Φρένο προστασίας κατά της υπερτάχυνσης, Αλουμίνιο, Καρότσα, Δίκυκλa, Ελαστικά: 13", Επιφάνεια φόρτωσης: 2,3m x1,4m
2.500 €
με 19% ΦΠΑ
2.101 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Barthau
7
Barthau
Ρυμούλκα επιβατικού, 3405968
59457 Werl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Συνολικό βάρος: 0.75 t, Χωρίς φρένο, Πλαστικοποιημένη σανίδα, Καρότσα, Δίκυκλa, Ελαστικά: 185/60R14, Επιφάνεια φόρτωσης: L2,52 x B1,26x H0,4
1.750 €
με 19% ΦΠΑ
1.471 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Barthau RH 2002
8
Barthau RH 2002
Ρυμούλκα επιβατικού, 3627292
29690 Gilten-Norddrebber, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Συνολικό βάρος: 2000.00 t, Φρένο προστασίας κατά της υπερτάχυνσης, Αλουμίνιο, Καρότσα, Τετράτροχο, Ελαστικά: 195/60R14, Επιφάνεια φόρτωσης: 3010 x 1700
4.200 €
με 19% ΦΠΑ
3.529 € καθαρά
Δείτε αγγελία
BAOS SDAH Tandem 2,5t mit Rampe
11
BAOS SDAH Tandem 2,5t mit Rampe
Ρυμούλκα επιβατικού, 3537961
31535 Neustadt bei Hannover, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Συνολικό βάρος: 2.50 t, Φρένο προστασίας κατά της υπερτάχυνσης, Ξύλο, Επίπεδη ρυμούλκα, Τετράτροχο, Επιφάνεια φόρτωσης: 3x1,5m
1.250 €

Δείτε αγγελία
Barthau D 3002 Tandem-Autotrailer 3 to. z.GG.
16
Barthau D 3002 Tandem-Autotrailer 3 to. z.GG.
Ρυμούλκα επιβατικού, 3127198
32108 Bad Salzuflen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Συνολικό βάρος: 3.00 t, Φρένο προστασίας κατά της υπερτάχυνσης, Χάλυβας, Επίπεδη ρυμούλκα, Τετράτροχο, Ελαστικά: 185R14C
2.450 €
με 19% ΦΠΑ
2.059 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Unsinn K1325-14-1400
4
Unsinn K1325-14-1400
Ρυμούλκα επιβατικού, 2829196
48249 Dülmen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Συνολικό βάρος: 1.30 t, Φρένο προστασίας κατά της υπερτάχυνσης, Αλουμίνιο, Καρότσα, Δίκυκλa, Ελαστικά: 185/65 R14
1.580 €
με 19% ΦΠΑ
1.328 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Unsinn UDK 3030-14-1750
10
Unsinn UDK 3030-14-1750
Ρυμούλκα επιβατικού, 2836326
48249 Dülmen, Γερμανία
Συνολικό βάρος: 3.00 t, Φρένο προστασίας κατά της υπερτάχυνσης, Αλουμίνιο, Καρότσα, Επιφάνεια φόρτωσης: 3060 x 1750 x 350 mm, Ελαστικά: 185 R14C 8PR
6.150 €
με 19% ΦΠΑ
5.168 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Barthau EH 2002
7
Barthau EH 2002
Ρυμούλκα επιβατικού, 3627290
29690 Gilten-Norddrebber, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Συνολικό βάρος: 2000.00 t, Φρένο προστασίας κατά της υπερτάχυνσης, Αλουμίνιο, Καρότσα, Τετράτροχο, Ελαστικά: 195/60R14, Επιφάνεια φόρτωσης: 3010 x 1700
3.000 €
με 19% ΦΠΑ
2.521 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Humbaur HKT 123515 S Absenk-Anhänger
7
Humbaur HKT 123515 S Absenk-Anhänger
Ρυμούλκα επιβατικού, 3901475
49565 Bramsche-Achmer, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Συνολικό βάρος: 1.35 t, Επίπεδη ρυμούλκα, Δίκυκλa, Ξύλο, Φρένο προστασίας κατά της υπερτάχυνσης
2.321 €
με 19% ΦΠΑ
1.950 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pongratz EPA 300/15 T-RS-STK mit Aufbau
10
Pongratz EPA 300/15 T-RS-STK mit Aufbau
Ρυμούλκα επιβατικού, 2724904
53909 Zülpich, Γερμανία
Μουσαμάς, Συνολικό βάρος: 0.25 t, Φρένο προστασίας κατά της υπερτάχυνσης, Χάλυβας, Επίπεδη ρυμούλκα, Τετράτροχο
3.650 €
με 19% ΦΠΑ
3.067 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Unsinn UBA 3030-14-1500
8
Unsinn UBA 3030-14-1500
Ρυμούλκα επιβατικού, 2872086
48249 Dülmen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Συνολικό βάρος: 3.00 t, Φρένο προστασίας κατά της υπερτάχυνσης, Χάλυβας, Ελαστικά: 185/85R14 C 8PR, Επιφάνεια φόρτωσης: 3060 x 1500 x 350 mm
3.850 €
με 19% ΦΠΑ
3.235 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Wörmann BT25
3
Wörmann BT25
Ρυμούλκα επιβατικού, 3923573
58809 Neuenrade, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Μουσαμάς, Συνολικό βάρος: 2.00 t, Φρένο προστασίας κατά της υπερτάχυνσης, Αλουμίνιο, Τετράτροχο, Καρότσα, Επιφάνεια φόρτωσης: 3000x1500
3.200 €
με 19% ΦΠΑ
2.689 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Humbaur HT 2004-2
12
Humbaur HT 2004-2
Ρυμούλκα επιβατικού, 3837257
27478 Cuxhaven, Γερμανία
Ημερομηνία εγγραφής: 07.04.2008, Συνολικό βάρος: 3.50 t, Φρένο προστασίας κατά της υπερτάχυνσης, Αλουμίνιο, Τετράτροχο, Ελαστικά: 185 R14
1.950 €

Δείτε αγγελία
WM Meyer B 1330/151
8
WM Meyer B 1330/151
Ρυμούλκα επιβατικού, 3292201
63654 Büdingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Συνολικό βάρος: 1.30 t, Φρένο προστασίας κατά της υπερτάχυνσης, Αλουμίνιο, Δίκυκλa, Καρότσα, Επιφάνεια φόρτωσης: 3m x 1,5m
1.750 €
με 19% ΦΠΑ
1.471 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Auwärter AC 04
3
Auwärter AC 04
Ρυμούλκα επιβατικού, 3912571
71720 Oberstenfeld-Prevorst, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1978, Συνολικό βάρος: 0.40 t, Χωρίς φρένο, Ξύλο, Επίπεδη ρυμούλκα, Δίκυκλa, Ελαστικά: 175-14, Επιφάνεια φόρτωσης: 1.03x1.41m
300 €

Δείτε αγγελία
Vezeko Hochlader 3500 kg #445
8
Vezeko Hochlader 3500 kg #445
Ρυμούλκα επιβατικού, 3873968
83104 Schönau b.Tuntenhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Μουσαμάς, Συνολικό βάρος: 3.50 t, Ελαστικά: 195/50 B10, Επιφάνεια φόρτωσης: 8
4.900 €

Δείτε αγγελία
Atec Baumaschinenanhänger
4
Atec Baumaschinenanhänger
Ρυμούλκα επιβατικού, 3574320
48346 Ostbevern, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ημερομηνία εγγραφής: 05.06.2012, Συνολικό βάρος: 2.70 t, Φρένο προστασίας κατά της υπερτάχυνσης, Χάλυβας, Επίπεδη ρυμούλκα, Τετράτροχο
2.500 €
με 19% ΦΠΑ
2.101 € καθαρά
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 238