Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Ρυμούλκα επιβατικού
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Προαιρετικές επιλογές

Μεταχειρισμένα Ρυμούλκα επιβατικού

Αγοράστε μεταχειρισμένα Ρυμούλκα επιβατικού στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Auwärter GLT 2030T15
6
ΝΈΑ Auwärter GLT 2030T15
Ρυμούλκα επιβατικού, 4453138
  74417 Gschwend, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ημερομηνία εγγραφής: 07.02.2005, Συνολικό βάρος: 2.00 t, Φρένο προστασίας κατά της υπερτάχυνσης, Πλαστικοποιημένη σανίδα, Καρότσα, Τετράτροχο, Ελαστικά: 185/70R14, Επιφάνεια φόρτωσης: 150*300cm
1.260,50 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Humbaur MAXIMUS 2700 Vollpoly, SK,Aluboden,NEUES MODEL
9
Humbaur MAXIMUS 2700 Vollpoly, SK,Aluboden,NEUES MODEL
Ρυμούλκα επιβατικού, 4450296
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
9.499 €
Δείτε αγγελία
Saris 1-Achsanhänger,neu  offener Kasten, 1to
5
Saris 1-Achsanhänger,neu offener Kasten, 1to
Ρυμούλκα επιβατικού, 4450292
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
839 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saris SZ100, offener Kastenanhänger, 1to
5
Saris SZ100, offener Kastenanhänger, 1to
Ρυμούλκα επιβατικού, 4450295
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
671 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Böckmann offener Kastenanhänger,Alu,750kg, NEU
6
Böckmann offener Kastenanhänger,Alu,750kg, NEU
Ρυμούλκα επιβατικού, 4450294
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
587 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Humbaur MAXIMUS 2700 Vollpoly, SK,Aluboden,Neues Model
7
Humbaur MAXIMUS 2700 Vollpoly, SK,Aluboden,Neues Model
Ρυμούλκα επιβατικού, 4450293
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
9.242 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Böckmann Champion R, 2-Pferdeanhänger, ALUboden 2,4to
9
Böckmann Champion R, 2-Pferdeanhänger, ALUboden 2,4to
Ρυμούλκα επιβατικού, 4450290
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
7.499 €
Δείτε αγγελία
Humbaur Xanthos Aero 2400, ALU 2-Pferdeanhänger, SK
8
Humbaur Xanthos Aero 2400, ALU 2-Pferdeanhänger, SK
Ρυμούλκα επιβατικού, 4450288
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
5.881 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 Pegasus Viehanhänger, 3,5to, Aluboden, 100kmh
9
Pegasus Viehanhänger, 3,5to, Aluboden, 100kmh
Ρυμούλκα επιβατικού, 4450287
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
6.133 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Humbaur Xanthos Spirit, 2-Pferdeanhänger, ALU, SK
9
Humbaur Xanthos Spirit, 2-Pferdeanhänger, ALU, SK
Ρυμούλκα επιβατικού, 4450286
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
6.499 €
Δείτε αγγελία
 Bausatz 2-Pferdeanhänger Vollpolyester
9
Bausatz 2-Pferdeanhänger Vollpolyester
Ρυμούλκα επιβατικού, 4450284
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
1.499 €
Δείτε αγγελία
Humbaur HTV 243016 AG Viehanhänger, 2,4to
9
Humbaur HTV 243016 AG Viehanhänger, 2,4to
Ρυμούλκα επιβατικού, 4450278
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
5.713 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Humbaur Xanthos  2400, ALU 2-Pferdeanhänger, 2,4to
9
Humbaur Xanthos 2400, ALU 2-Pferdeanhänger, 2,4to
Ρυμούλκα επιβατικού, 4450277
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
5.999 €
Δείτε αγγελία
Humbaur Maximus 2.0 2-Pferdeanhänger, 2,7to
8
Humbaur Maximus 2.0 2-Pferdeanhänger, 2,7to
Ρυμούλκα επιβατικού, 4450276
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
8.150 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Humbaur MAXIMUS 2700, Vollpoly schwarz,SK,Aluboden,2,7to
8
Humbaur MAXIMUS 2700, Vollpoly schwarz,SK,Aluboden,2,7to
Ρυμούλκα επιβατικού, 4450268
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
9.242 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Humbaur MAXIMUS 2700, Vollpoly pink, SK,Aluboden,2,7to
9
Humbaur MAXIMUS 2700, Vollpoly pink, SK,Aluboden,2,7to
Ρυμούλκα επιβατικού, 4450269
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
9.242 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Humbaur MAXIMUS 2700, Vollpoly grau, SK, Aluboden, 2,7to
8
Humbaur MAXIMUS 2700, Vollpoly grau, SK, Aluboden, 2,7to
Ρυμούλκα επιβατικού, 4450270
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
9.242 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Böckmann Big Master B Überb2-Pferdeanhänger, Vollpoly, SK
9
Böckmann Big Master B Überb2-Pferdeanhänger, Vollpoly, SK
Ρυμούλκα επιβατικού, 4450265
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
2.999 €
Δείτε αγγελία
Humbaur MAXIMUS 2700, Vollpoly silber,SK,Aluboden, 2,7to
7
Humbaur MAXIMUS 2700, Vollpoly silber,SK,Aluboden, 2,7to
Ρυμούλκα επιβατικού, 4450267
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
9.242 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Böckmann Champion R ALUBODEN  2-Pferdeanhänger, 2,4to
9
Böckmann Champion R ALUBODEN 2-Pferdeanhänger, 2,4to
Ρυμούλκα επιβατικού, 4450266
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
7.299 €
Δείτε αγγελία
Humbaur Xanthos Aero 2400, ALU 2-Pferdeanhänger, SK
9
Humbaur Xanthos Aero 2400, ALU 2-Pferdeanhänger, SK
Ρυμούλκα επιβατικού, 4450263
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
7.299 €
Δείτε αγγελία
Böckmann Big Champion ALU 2-Pferdeanhänger, 2,4to
9
Böckmann Big Champion ALU 2-Pferdeanhänger, 2,4to
Ρυμούλκα επιβατικού, 4450262
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
6.999 €
Δείτε αγγελία
Renault Master 170cdi 2-Pferdetransporter
9
Renault Master 170cdi 2-Pferdetransporter
Ρυμούλκα επιβατικού, 4450259
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
50.419 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Blomert 1,5er Pferdeanhänger, Holz mit Polydach, 1,3to
9
Blomert 1,5er Pferdeanhänger, Holz mit Polydach, 1,3to
Ρυμούλκα επιβατικού, 4450260
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
2.999 €
Δείτε αγγελία
Humbaur Heckkipper  HUK 303117, 3to 2019
7
Humbaur Heckkipper HUK 303117, 3to 2019
Ρυμούλκα επιβατικού, 4450252
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
3.108 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 263