Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Ρυμούλκα επιβατικού
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Προαιρετικές επιλογές

Μεταχειρισμένα Ρυμούλκα επιβατικού

Αγοράστε μεταχειρισμένα Ρυμούλκα επιβατικού στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Genuit 1000
2
ΝΈΑ Genuit 1000
Ρυμούλκα επιβατικού, 4720396 4720396
  33104 Paderborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1980, Συνολικό βάρος: 1.00 t, Φρένο προστασίας κατά της υπερτάχυνσης, Χάλυβας, Δίκυκλa, Ελαστικά: 165R13, Επιφάνεια φόρτωσης: 1,75x1,15x0,42
294,12 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Barthau TP 3502
Ρυμούλκα επιβατικού, 4716730 4716730
  61169 Friedberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Συνολικό βάρος: 3.50 t, Φρένο προστασίας κατά της υπερτάχυνσης, Αλουμίνιο, Καρότσα, Τετράτροχο
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Unsinn PHK 1523-13-1500
Unsinn PHK 1523-13-1500
Ρυμούλκα επιβατικού, 4713013 4713013
  34537 Bad Wildungen, Γερμανία
Ελαστικά: 195/50R-13C
2.571,43 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Unsinn K 1325-14-1400
Unsinn K 1325-14-1400
Ρυμούλκα επιβατικού, 4713012 4713012
  34537 Bad Wildungen, Γερμανία
Ελαστικά: 185/65R-24
1.378,15 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Unsinn K 1425-14-1260
Unsinn K 1425-14-1260
Ρυμούλκα επιβατικού, 4713011 4713011
  34537 Bad Wildungen, Γερμανία
Ελαστικά: 185/65R14-98N
1.394,96 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Anssems MSX 3000
3
Anssems MSX 3000
Ρυμούλκα επιβατικού, 4712376 4712376
  45768 Marl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Συνολικό βάρος: 3.00 t, Επίπεδη ρυμούλκα, Τετράτροχο, Ελαστικά: 185/60 R12
2.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Pongratz EPA 250/12T
Ρυμούλκα επιβατικού, 4712331 4712331
  8605 Kapfenberg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2006
2.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
WM Meyer WM P/1, 2-Pferdeanhänger, Holz/Plane, 2
10
WM Meyer WM P/1, 2-Pferdeanhänger, Holz/Plane, 2
Ρυμούλκα επιβατικού, 4710572 4710572
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ημερομηνία εγγραφής: 01.04.2004, Συνολικό βάρος: 2000.00 t, Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Böckmann DUO, 2-Pferdeanhänger, Holz/Plane, 2to
10
Böckmann DUO, 2-Pferdeanhänger, Holz/Plane, 2to
Ρυμούλκα επιβατικού, 4710571 4710571
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2000, Συνολικό βάρος: 2000.00 t, Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Böckmann T3, 3-Pferdeanhänger, 3to, Holz/Plane
11
Böckmann T3, 3-Pferdeanhänger, 3to, Holz/Plane
Ρυμούλκα επιβατικού, 4710570 4710570
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Ημερομηνία εγγραφής: 01.05.1998, Συνολικό βάρος: 3000.00 t, Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Böckmann DUO, 2-Pferdeanhänger, Holz/Poly, 2,7to
10
Böckmann DUO, 2-Pferdeanhänger, Holz/Poly, 2,7to
Ρυμούλκα επιβατικού, 4710569 4710569
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ημερομηνία εγγραφής: 01.04.2011, Συνολικό βάρος: 2700.00 t, Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz 814, 4-Pferde LKW, 7,49to, Oldtimer, Kamera
15
Mercedes-Benz 814, 4-Pferde LKW, 7,49to, Oldtimer, Kamera
Ρυμούλκα επιβατικού, 4710567 4710567
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1985, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.1985, Συνολικό βάρος: 7490.00 t, Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Böckmann Genius, 2-Pferdeanhänger, 2to, SK
10
Böckmann Genius, 2-Pferdeanhänger, 2to, SK
Ρυμούλκα επιβατικού, 4710566 4710566
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993, Ημερομηνία εγγραφής: 01.08.1993, Συνολικό βάρος: 2000.00 t, Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
2.268,07 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Brenderup Thule S, Blechaufsatz, 1to
8
Brenderup Thule S, Blechaufsatz, 1to
Ρυμούλκα επιβατικού, 4710562 4710562
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.2013, Συνολικό βάρος: 1000.00 t
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Humbaur Equitos Plywood Plus, Messeneuheit!! ALUBODEN!!
10
Humbaur Equitos Plywood Plus, Messeneuheit!! ALUBODEN!!
Ρυμούλκα επιβατικού, 4710557 4710557
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Συνολικό βάρος: 2000.00 t, Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
5.209,24 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Henra Conronne XXL, 2-Pferdeanhänger, Silber mit Dekor
14
Henra Conronne XXL, 2-Pferdeanhänger, Silber mit Dekor
Ρυμούλκα επιβατικού, 4710556 4710556
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.2010, Συνολικό βάρος: 2700.00 t, Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 Marquardt Galant, 1,8to, Boden NEU!, SK, Poly
11
Marquardt Galant, 1,8to, Boden NEU!, SK, Poly
Ρυμούλκα επιβατικού, 4710554 4710554
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Ημερομηνία εγγραφής: 01.04.2002, Συνολικό βάρος: 1800.00 t, Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Blomert T2 Nairobi, 2to, Holz/Poly, Wie NEU!!
10
Blomert T2 Nairobi, 2to, Holz/Poly, Wie NEU!!
Ρυμούλκα επιβατικού, 4710551 4710551
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ημερομηνία εγγραφής: 01.03.2015, Συνολικό βάρος: 2000.00 t, Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Böckmann Comfort, 2-er,BODEN NEU !! Vollpoly, 2to,SK
11
Böckmann Comfort, 2-er,BODEN NEU !! Vollpoly, 2to,SK
Ρυμούλκα επιβατικού, 4710549 4710549
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Ημερομηνία εγγραφής: 01.08.1999, Συνολικό βάρος: 2000.00 t, Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Böckmann DUO Western 2-er, Kamera,Drehschwenkklappe,SK
10
Böckmann DUO Western 2-er, Kamera,Drehschwenkklappe,SK
Ρυμούλκα επιβατικού, 4710548 4710548
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ημερομηνία εγγραφής: 01.05.2009, Συνολικό βάρος: 2000.00 t, Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
HKM Viehtransporter, 3,5to, Blau, Vollaluminium
11
HKM Viehtransporter, 3,5to, Blau, Vollaluminium
Ρυμούλκα επιβατικού, 4710545 4710545
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ημερομηνία εγγραφής: 01.08.2013, Συνολικό βάρος: 3500.00 t, Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Humbaur EQUITOS Alu Plus, 2to, Messeneuheit! NEU !!!
11
Humbaur EQUITOS Alu Plus, 2to, Messeneuheit! NEU !!!
Ρυμούλκα επιβατικού, 4710546 4710546
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Συνολικό βάρος: 2000.00 t, Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
5.881,51 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Humbaur Maximus Deluxe, 2,7to, SK, Panoramafenster
13
Humbaur Maximus Deluxe, 2,7to, SK, Panoramafenster
Ρυμούλκα επιβατικού, 4710541 4710541
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ημερομηνία εγγραφής: 01.03.2017, Συνολικό βάρος: 2700.00 t, Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Humbaur Xanthos AERO 2400, EZ:2017,SK
7
Humbaur Xanthos AERO 2400, EZ:2017,SK
Ρυμούλκα επιβατικού, 4710538 4710538
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ημερομηνία εγγραφής: 01.02.2017, Συνολικό βάρος: 2400.00 t, Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Böckmann UNO 1,5er Pferdeanhänger, Holz/ Polydach
8
Böckmann UNO 1,5er Pferdeanhänger, Holz/ Polydach
Ρυμούλκα επιβατικού, 4710537 4710537
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ημερομηνία εγγραφής: 01.09.2010, Συνολικό βάρος: 1600.00 t, Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 280