Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Ρυμούλκα επιβατικού
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Προαιρετικές επιλογές

Μεταχειρισμένα Ρυμούλκα επιβατικού

Αγοράστε μεταχειρισμένα Ρυμούλκα επιβατικού στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Böckmann Renault Mercedes-Benz BAOS
AL-KO Kugelkopfbolzen mit Kugelhals 2- Loch, nicht für AKS 1275101
ΝΈΑ AL-KO Kugelkopfbolzen mit Kugelhals 2- Loch, nicht für AKS 1275101
Ρυμούλκα επιβατικού, 5291978 5291978
  92334 Berching, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Humbaur HTK 3000.31
4
ΝΈΑ Humbaur HTK 3000.31
Ρυμούλκα επιβατικού, 5290609 5290609
  64823 Groß-Umstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
4.368,91  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Saris PK 30
4
ΝΈΑ Saris PK 30
Ρυμούλκα επιβατικού, 5290607 5290607
  64823 Groß-Umstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020
3.444,54  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Hapert Azure H2 2000KG 100km/H
9
Hapert Azure H2 2000KG 100km/H
Ρυμούλκα επιβατικού, 5289208 5289208
  59302 Oelde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ημερομηνία εγγραφής: 08.08.2018, Συνολικό βάρος: 2000 kg, Φρένα: Φρένο προστασίας κατά της υπερτάχυνσης, Προσαρτώμενο υλικό: Αλουμίνιο, Τύπος: Επίπεδη ρυμούλκα, Σασί: Τετράτροχο, ...
2.200  €
Στείλτε email
Pongratz PMT 300/16T
8
Pongratz PMT 300/16T
Ρυμούλκα επιβατικού, 5288360 5288360
  9640 Kötschach, Αυστρία
Προσαρτώμενο υλικό: Χάλυβας
3.500  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
Κορυφαία προσφορά
Böckmann MH-AL 4320 / 35
8
Böckmann MH-AL 4320 / 35
Ρυμούλκα επιβατικού, 5285229 5285229
  30890 Barsinghausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ημερομηνία εγγραφής: 05.02.2014, Φρένα: Φρένο προστασίας κατά της υπερτάχυνσης, Προσαρτώμενο υλικό: Αλουμίνιο, Τύπος: Καρότσα, Σασί: Τετράτροχο, Ελαστικά: 195/50 R13, ...
3.700  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Humbaur Schnmidt Viehanhänger FSVT 169,
6
Humbaur Schnmidt Viehanhänger FSVT 169,
Ρυμούλκα επιβατικού, 5284850 5284850
  34497 Korbach-Meineringhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ημερομηνία εγγραφής: 19.09.2005, Συνολικό βάρος: 2000 kg, Φρένα: Φρένο προστασίας κατά της υπερτάχυνσης, Προσαρτώμενο υλικό: Ξύλο, Τύπος: Τρέιλερ μεταφοράς ζώων, Σασί: Τετράτροχο, ...
2.200  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Renault Master 2-Pferdetransporter 3,5to Automatik
11
Renault Master 2-Pferdetransporter 3,5to Automatik
Ρυμούλκα επιβατικού, 5283744 5283744
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.2016, Τύπος: Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
27.730,25  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Böckmann T3 3-Pferdeanhänger ALU-Poly 3,0 to
8
Böckmann T3 3-Pferdeanhänger ALU-Poly 3,0 to
Ρυμούλκα επιβατικού, 5283724 5283724
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Ημερομηνία εγγραφής: 01.04.1994, Τύπος: Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
6.499  €
Στείλτε email
Böckmann Big Champion Vollalu Pferdeanhänger 2,4 to SK
8
Böckmann Big Champion Vollalu Pferdeanhänger 2,4 to SK
Ρυμούλκα επιβατικού, 5283719 5283719
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ημερομηνία εγγραφής: 01.05.2005, Τύπος: Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
5.999  €
Στείλτε email
Böckmann Master SK Vollpoly 2 to
6
Böckmann Master SK Vollpoly 2 to
Ρυμούλκα επιβατικού, 5275224 5275224
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993, Ημερομηνία εγγραφής: 01.12.1993, Τύπος: Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
1.499  €
Στείλτε email
Humbaur Humbaur Kofferanhänger HK 253015-18P
6
Humbaur Humbaur Kofferanhänger HK 253015-18P
Ρυμούλκα επιβατικού, 5270751 5270751
  34497 Korbach-Meineringhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Συνολικό βάρος: 2000 kg, Φρένα: Φρένο προστασίας κατά της υπερτάχυνσης, Προσαρτώμενο υλικό: Ξύλο, Τύπος: Καρότσα, Σασί: Τετράτροχο, Επιφάνεια φόρτωσης: 3040 x 1510 x 1800 mm
3.615,34  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Humbaur Humbaur Rückwärtskipper HUK272715
4
Humbaur Humbaur Rückwärtskipper HUK272715
Ρυμούλκα επιβατικού, 5270678 5270678
  34497 Korbach-Meineringhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Συνολικό βάρος: 2700 kg, Φρένα: Φρένο προστασίας κατά της υπερτάχυνσης, Προσαρτώμενο υλικό: Αλουμίνιο, Τύπος: Καρότσα, Σασί: Τετράτροχο, Επιφάνεια φόρτωσης: 2680 x 1500 x 300 mm
2.789,08  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Humbaur Humbaur Tandemanhänger HT 304121
4
Humbaur Humbaur Tandemanhänger HT 304121
Ρυμούλκα επιβατικού, 5270661 5270661
  34497 Korbach-Meineringhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Συνολικό βάρος: 3000 kg, Φρένα: Φρένο προστασίας κατά της υπερτάχυνσης, Προσαρτώμενο υλικό: Αλουμίνιο, Τύπος: Καρότσα, Σασί: Τετράτροχο, Ελαστικά: 14", ...
2.881,51  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Humbaur Humbaur HA 132513 ÜFW - Gebremst, mit Klappe vorne
4
Humbaur Humbaur HA 132513 ÜFW - Gebremst, mit Klappe vorne
Ρυμούλκα επιβατικού, 5270558 5270558
  34497 Korbach-Meineringhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Συνολικό βάρος: 1300 kg, Φρένα: Φρένο προστασίας κατά της υπερτάχυνσης, Προσαρτώμενο υλικό: Αλουμίνιο, Τύπος: Καρότσα, Σασί: Δίκυκλa, Επιφάνεια φόρτωσης: 2510 x 1310 x 350 mm
1.845  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Humbaur Humbaur EInachser HA 752513 KV - ungebremst, mit Klappe vorne,
4
Humbaur Humbaur EInachser HA 752513 KV - ungebremst, mit Klappe vorne,
Ρυμούλκα επιβατικού, 5270488 5270488
  34497 Korbach-Meineringhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Συνολικό βάρος: 750 kg, Φρένα: Χωρίς φρένο, Προσαρτώμενο υλικό: Αλουμίνιο, Τύπος: Καρότσα, Σασί: Δίκυκλa, Επιφάνεια φόρτωσης: 2510 x 1310 x 350 mm
889,92  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Humbaur Humbaur HU 75 23 14 - Ungebremst
4
Humbaur Humbaur HU 75 23 14 - Ungebremst
Ρυμούλκα επιβατικού, 5270480 5270480
  34497 Korbach-Meineringhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Συνολικό βάρος: 750 kg, Φρένα: Χωρίς φρένο, Προσαρτώμενο υλικό: Αλουμίνιο, Τύπος: Καρότσα, Σασί: Δίκυκλa, Επιφάνεια φόρτωσης: 2300 x 1400 x 300 mm
1.150,42  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Humbaur Humbaur Einachser HA 752513 FS - ungebremst, kippbar ohne Klappe vorne
3
Humbaur Humbaur Einachser HA 752513 FS - ungebremst, kippbar ohne Klappe vorne
Ρυμούλκα επιβατικού, 5270463 5270463
  34497 Korbach-Meineringhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Συνολικό βάρος: 750 kg, Φρένα: Χωρίς φρένο, Προσαρτώμενο υλικό: Αλουμίνιο, Τύπος: Καρότσα, Σασί: Δίκυκλa, Επιφάνεια φόρτωσης: 2510 x 1310 x 350 mm
808  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Humbaur Humbaur Einachser HA 132513 KV - gebremst, mit Klappe vorne
3
Humbaur Humbaur Einachser HA 132513 KV - gebremst, mit Klappe vorne
Ρυμούλκα επιβατικού, 5270458 5270458
  34497 Korbach-Meineringhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Συνολικό βάρος: 1300 kg, Φρένα: Φρένο προστασίας κατά της υπερτάχυνσης, Προσαρτώμενο υλικό: Αλουμίνιο, Τύπος: Καρότσα, Σασί: Δίκυκλa, Επιφάνεια φόρτωσης: 2510x1310x350mm
1.251,26  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Humbaur Humbaur Hochlader HU 15 23 14
4
Humbaur Humbaur Hochlader HU 15 23 14
Ρυμούλκα επιβατικού, 5270444 5270444
  34497 Korbach-Meineringhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Συνολικό βάρος: 1500 kg, Φρένα: Φρένο προστασίας κατά της υπερτάχυνσης, Προσαρτώμενο υλικό: Αλουμίνιο, Τύπος: Καρότσα, Σασί: Δίκυκλa, Επιφάνεια φόρτωσης: 2300 x 1400 x 300 mm
1.578,99  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Humbaur Humbaur Startrailer H 752010 - Ungebremst
4
Humbaur Humbaur Startrailer H 752010 - Ungebremst
Ρυμούλκα επιβατικού, 5270434 5270434
  34497 Korbach-Meineringhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Συνολικό βάρος: 750 kg, Φρένα: Χωρίς φρένο, Προσαρτώμενο υλικό: Αλουμίνιο, Τύπος: Καρότσα, Σασί: Δίκυκλa, Επιφάνεια φόρτωσης: 2050 x 1095 x 300 mm
629,41  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Humbaur Startrailer H 752513
3
Humbaur Startrailer H 752513
Ρυμούλκα επιβατικού, 5270415 5270415
  34497 Korbach-Meineringhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Μουσαμάς, Συνολικό βάρος: 750 kg, Φρένα: Χωρίς φρένο, Προσαρτώμενο υλικό: Αλουμίνιο, Τύπος: Καρότσα, Σασί: Δίκυκλa, Επιφάνεια φόρτωσης: 2510x1310x350mm
755,46  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
AL-KO Seilwinde Typ 900 A, gebremst, mit Abrollautomatik, ohne Seil 1225301
AL-KO Seilwinde Typ 900 A, gebremst, mit Abrollautomatik, ohne Seil 1225301
Ρυμούλκα επιβατικού, 5263624 5263624
  92334 Berching, Γερμανία
149,50  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
AL-KO Kugelkupplung mit Soft-Dock 1730082
AL-KO Kugelkupplung mit Soft-Dock 1730082
Ρυμούλκα επιβατικού, 5263625 5263625
  92334 Berching, Γερμανία
57,06  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
AL-KO Bremsbackensatz  1213888
AL-KO Bremsbackensatz 1213888
Ρυμούλκα επιβατικού, 5263618 5263618
  92334 Berching, Γερμανία
67,98  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 275