Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Ρυμούλκα επιβατικού
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Προαιρετικές επιλογές

Μεταχειρισμένα Ρυμούλκα επιβατικού

Αγοράστε μεταχειρισμένα Ρυμούλκα επιβατικού στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Böckmann Renault Mercedes-Benz BAOS Daf Fiat Iveco
AL-KO Achsstoßdämpfer Octagon PLUS 244086
ΝΈΑ AL-KO Achsstoßdämpfer Octagon PLUS 244086
Ρυμούλκα επιβατικού, 5135421 5135421
  92334 Berching, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
AL-KO Schleppwinde mit 6 m Seil 1210211
ΝΈΑ AL-KO Schleppwinde mit 6 m Seil 1210211
Ρυμούλκα επιβατικού, 5135394 5135394
  92334 Berching, Γερμανία
44,45 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pongratz LPA 206/12 U-STK
12
Pongratz LPA 206/12 U-STK
Ρυμούλκα επιβατικού, 5134156 5134156
  4755 Zell a. d. Pram, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Μουσαμάς, Συνολικό βάρος: 750 kg, Προσαρτώμενο υλικό: Χάλυβας
1.158,33 €
εξ. 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Pongratz EPA 230/12 G-STK
12
Pongratz EPA 230/12 G-STK
Ρυμούλκα επιβατικού, 5134155 5134155
  4755 Zell a. d. Pram, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Μουσαμάς, Συνολικό βάρος: 1300 kg, Προσαρτώμενο υλικό: Χάλυβας
1.991,67 €
εξ. 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Hapert INDIGO LT-2
3
Hapert INDIGO LT-2
Ρυμούλκα επιβατικού, 5134128 5134128
  2535 Guntramsdorf, Αυστρία
Συνολικό βάρος: 3000 kg
4.083,33 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hapert AL-MULTI PKW ANHÄNGER
3
Hapert AL-MULTI PKW ANHÄNGER
Ρυμούλκα επιβατικού, 5134127 5134127
  2535 Guntramsdorf, Αυστρία
Συνολικό βάρος: 3000 kg
2.916,67 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hapert 3 SEITEN KIPPER
3
Hapert 3 SEITEN KIPPER
Ρυμούλκα επιβατικού, 5134126 5134126
  2535 Guntramsdorf, Αυστρία
Συνολικό βάρος: 3500 kg
7.216,67 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pongratz LPA 206 U-AL-STK ALU
2
Pongratz LPA 206 U-AL-STK ALU
Ρυμούλκα επιβατικού, 5134111 5134111
  3300 Amstetten, Αυστρία
1.075 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pongratz EPA 230/12 G-RS-STK SET
3
Pongratz EPA 230/12 G-RS-STK SET
Ρυμούλκα επιβατικού, 5134110 5134110
  3300 Amstetten, Αυστρία
2.658,33 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pongratz EPA 230/12 G-STK SET
3
Pongratz EPA 230/12 G-STK SET
Ρυμούλκα επιβατικού, 5134109 5134109
  3300 Amstetten, Αυστρία
1.958,33 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pongratz LPA 230/12 U-STK SET
3
Pongratz LPA 230/12 U-STK SET
Ρυμούλκα επιβατικού, 5134108 5134108
  3300 Amstetten, Αυστρία
1.241,67 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Atego 815 Pferdetransporter Roelofsen VOLLALU SK
13
Mercedes-Benz Atego 815 Pferdetransporter Roelofsen VOLLALU SK
Ρυμούλκα επιβατικού, 5132884 5132884
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.1998, Συνολικό βάρος: 7490 kg, Τύπος: Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
19.326,89 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Westfalia VIEHTRANSPORTER
8
Westfalia VIEHTRANSPORTER
Ρυμούλκα επιβατικού, 5132410 5132410
  4724 Neukirchen am Walde , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1982, Συνολικό βάρος: 2000 kg
833,33 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AL-KO Stützrad mit Durchrutschsicherung,<br> Aussenrohr "geriffelt" 1223614
AL-KO Stützrad mit Durchrutschsicherung,
Aussenrohr "geriffelt" 1223614
Ρυμούλκα επιβατικού, 5132025 5132025
  92334 Berching, Γερμανία
83,11 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AL-KO Stützrad  1366155
AL-KO Stützrad 1366155
Ρυμούλκα επιβατικού, 5132024 5132024
  92334 Berching, Γερμανία
250,34 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AL-KO Seilwinde Typ 450 A, gebremst mit Abrollautomatik, ohne Seil 1225298
AL-KO Seilwinde Typ 450 A, gebremst mit Abrollautomatik, ohne Seil 1225298
Ρυμούλκα επιβατικού, 5132023 5132023
  92334 Berching, Γερμανία
113,36 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige Pkw-Anhänger NEU! Hochlader Pritsche Trailer Hulco Medax Anhänger
11
Sonstige Pkw-Anhänger NEU! Hochlader Pritsche Trailer Hulco Medax Anhänger
Ρυμούλκα επιβατικού, 5131575 5131575
  31840 Hess. Oldendorf, Γερμανία
4.699 €
Δείτε αγγελία
Sonstige Eurolight EL141-2515
4
Sonstige Eurolight EL141-2515
Ρυμούλκα επιβατικού, 5131069 5131069
  77743 Schutterzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011
1.950 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Ifor Williams Anhänger mit Speidel Waserfass
8
Ifor Williams Anhänger mit Speidel Waserfass
Ρυμούλκα επιβατικού, 5128246 5128246
  77743 Schutterzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011
3.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Unsinn UBA  3536-14-1600
4
Unsinn UBA 3536-14-1600
Ρυμούλκα επιβατικού, 5127019 5127019
  52249 Eschweiler-Weisweiler, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Συνολικό βάρος: 580 kg
4.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Böckmann HL-AL 3218
11
Böckmann HL-AL 3218
Ρυμούλκα επιβατικού, 5125435 5125435
  49163 Bohmte/Hunteburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Επιφάνεια φόρτωσης: 320x180x35 cm
1.680,67 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hirth / Anssems
7
Hirth / Anssems
Ρυμούλκα επιβατικού, 5123032 5123032
  79777 Ühlingen - Birkendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ημερομηνία εγγραφής: 02.06.2006, Συνολικό βάρος: 3000 kg, Φρένα: Φρένο προστασίας κατά της υπερτάχυνσης, Προσαρτώμενο υλικό: Αλουμίνιο, Τύπος: Επίπεδη ρυμούλκα, Σασί: Τετράτροχο, ...
2.700 €
Δείτε αγγελία
Böckmann HL-AL 4118/27
10
Böckmann HL-AL 4118/27
Ρυμούλκα επιβατικού, 5109598 5109598
  49163 Bohmte/Hunteburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Συνολικό βάρος: 2700 kg, Φρένα: Φρένο προστασίας κατά της υπερτάχυνσης, Προσαρτώμενο υλικό: Αλουμίνιο, Σασί: Τετράτροχο, Ελαστικά: 195/70R14, Επιφάνεια φόρτωσης: 410 x 180 x 35 cm
2.941,20 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Böckmann DK 3218/35
16
Böckmann DK 3218/35
Ρυμούλκα επιβατικού, 5107872 5107872
  49163 Bohmte/Hunteburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Συνολικό βάρος: 3500 kg, Φρένα: Φρένο προστασίας κατά της υπερτάχυνσης, Προσαρτώμενο υλικό: Αλουμίνιο, Σασί: Τετράτροχο, Ελαστικά: 185R14, Επιφάνεια φόρτωσης: 320 x 180 x 35 cm
5.126,05 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Humbaur EQUITOS Alu Plus, 2to SK ALU-Boden
9
Humbaur EQUITOS Alu Plus, 2to SK ALU-Boden
Ρυμούλκα επιβατικού, 5104416 5104416
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ημερομηνία εγγραφής: 01.05.2019, Συνολικό βάρος: 2000 kg, Τύπος: Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
5.621,85 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 253