Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Ρυμούλκα επιβατικού
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Προαιρετικές επιλογές

Μεταχειρισμένα Ρυμούλκα επιβατικού

Αγοράστε μεταχειρισμένα Ρυμούλκα επιβατικού στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ WM Meyer HKCR Rückwätskipper
Ρυμούλκα επιβατικού, 4585201
  61169 Friedberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Συνολικό βάρος: 2.50 t, Φρένο προστασίας κατά της υπερτάχυνσης, Αλουμίνιο, Τετράτροχο, Επιφάνεια φόρτωσης: 2700x1550 mm
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ WM Meyer HLC 2741-186
Ρυμούλκα επιβατικού, 4585193
  61169 Friedberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Συνολικό βάρος: 2.70 t, Αερόφρενο, Αλουμίνιο, Καρότσα, Τετράτροχο, Επιφάνεια φόρτωσης: 4,10x1,86x1,80
2.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
TRAILER SWALEDALE ST604
5
ΝΈΑ TRAILER SWALEDALE ST604
Ρυμούλκα επιβατικού, 4584900
  CA1 2RW Carlisle, Μεγ. Βρετανία
1.661,86 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Ifor Williams Anhänger mit Speidel Waserfass
8
Ifor Williams Anhänger mit Speidel Waserfass
Ρυμούλκα επιβατικού, 4577430
  77743 Schutterzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011
3.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 Eurolight EL141-2515
4
Eurolight EL141-2515
Ρυμούλκα επιβατικού, 4577399
  77743 Schutterzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011
1.950 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Barthau SP2702 Tandem
5
Barthau SP2702 Tandem
Ρυμούλκα επιβατικού, 4575625
  83404 Ainring, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Μουσαμάς, Συνολικό βάρος: 2.70 t, Αλουμίνιο
2.941,18 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saris SZ100, offener Kastenanhänger, 1to
5
Saris SZ100, offener Kastenanhänger, 1to
Ρυμούλκα επιβατικού, 4574402
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.1998, Συνολικό βάρος: 1000.00 t
671,43 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Böckmann offener Kastenanhänger,Alu,750kg, NEU
6
Böckmann offener Kastenanhänger,Alu,750kg, NEU
Ρυμούλκα επιβατικού, 4574399
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Συνολικό βάρος: 750.00 t
587,40 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Humbaur MAXIMUS 2700 Vollpoly, SK,Aluboden,NEUES MODEL
10
Humbaur MAXIMUS 2700 Vollpoly, SK,Aluboden,NEUES MODEL
Ρυμούλκα επιβατικού, 4574396
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2016, Συνολικό βάρος: 2700.00 t
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Humbaur MAXIMUS 2700 Vollpoly, SK,Aluboden,Neues Model
7
Humbaur MAXIMUS 2700 Vollpoly, SK,Aluboden,Neues Model
Ρυμούλκα επιβατικού, 4574397
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Συνολικό βάρος: 2700.00 t
9.242,86 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saris 1-Achsanhänger,neu  offener Kasten, 1to
5
Saris 1-Achsanhänger,neu offener Kasten, 1to
Ρυμούλκα επιβατικού, 4574395
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Συνολικό βάρος: 1000.00 t
839,50 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Humbaur Xanthos Aero 2400, ALU 2-Pferdeanhänger, SK
8
Humbaur Xanthos Aero 2400, ALU 2-Pferdeanhänger, SK
Ρυμούλκα επιβατικού, 4574393
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ημερομηνία εγγραφής: 01.06.2015, Συνολικό βάρος: 2400.00 t
5.881,51 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Böckmann Champion R, 2-Pferdeanhänger, ALUboden 2,4to
10
Böckmann Champion R, 2-Pferdeanhänger, ALUboden 2,4to
Ρυμούλκα επιβατικού, 4574392
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ημερομηνία εγγραφής: 01.12.2017, Συνολικό βάρος: 2400.00 t
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 Pegasus Viehanhänger, 3,5to, Aluboden, 100kmh
10
Pegasus Viehanhänger, 3,5to, Aluboden, 100kmh
Ρυμούλκα επιβατικού, 4574390
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ημερομηνία εγγραφής: 01.09.2018, Συνολικό βάρος: 3500.00 t
6.133,61 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Humbaur Xanthos Spirit, 2-Pferdeanhänger, ALU, SK
10
Humbaur Xanthos Spirit, 2-Pferdeanhänger, ALU, SK
Ρυμούλκα επιβατικού, 4574388
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ημερομηνία εγγραφής: 01.06.2017, Συνολικό βάρος: 2000.00 t
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 Bausatz 2-Pferdeanhänger Vollpolyester
10
Bausatz 2-Pferdeanhänger Vollpolyester
Ρυμούλκα επιβατικού, 4574389
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.2000
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Humbaur Xanthos Aero 2400, ALU 2-Pferdeanhänger, SK
13
Humbaur Xanthos Aero 2400, ALU 2-Pferdeanhänger, SK
Ρυμούλκα επιβατικού, 4574384
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ημερομηνία εγγραφής: 01.02.2017, Συνολικό βάρος: 2400.00 t
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Humbaur HTV 243016 AG Viehanhänger, 2,4to
15
Humbaur HTV 243016 AG Viehanhänger, 2,4to
Ρυμούλκα επιβατικού, 4574382
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Συνολικό βάρος: 2400.00 t
5.713,45 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Humbaur Maximus 2.0 2-Pferdeanhänger, 2,7to
8
Humbaur Maximus 2.0 2-Pferdeanhänger, 2,7to
Ρυμούλκα επιβατικού, 4574379
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2017, Συνολικό βάρος: 2700.00 t
8.150,42 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Humbaur Xanthos  2400, ALU 2-Pferdeanhänger, 2,4to
9
Humbaur Xanthos 2400, ALU 2-Pferdeanhänger, 2,4to
Ρυμούλκα επιβατικού, 4574380
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ημερομηνία εγγραφής: 01.06.2015, Συνολικό βάρος: 2400.00 t
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Renault Master 170cdi 2-Pferdetransporter
15
Renault Master 170cdi 2-Pferdetransporter
Ρυμούλκα επιβατικού, 4574375
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Συνολικό βάρος: 3500.00 t
46.217,65 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Humbaur MAXIMUS 2700, Vollpoly ,SK,Aluboden,2,7to
6
Humbaur MAXIMUS 2700, Vollpoly ,SK,Aluboden,2,7to
Ρυμούλκα επιβατικού, 4574372
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Συνολικό βάρος: 2700.00 t
9.242,86 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Humbaur MAXIMUS 2700, Vollpoly silber,SK,Aluboden, 2,7to
7
Humbaur MAXIMUS 2700, Vollpoly silber,SK,Aluboden, 2,7to
Ρυμούλκα επιβατικού, 4574371
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Συνολικό βάρος: 2700.00 t
9.242,86 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Böckmann Champion R ALUBODEN  2-Pferdeanhänger, 2,4to
12
Böckmann Champion R ALUBODEN 2-Pferdeanhänger, 2,4to
Ρυμούλκα επιβατικού, 4574369
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ημερομηνία εγγραφής: 01.09.2018, Συνολικό βάρος: 2400.00 t
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Humbaur MAXIMUS 2700, Vollpoly grau, SK, Aluboden, 2,7to
8
Humbaur MAXIMUS 2700, Vollpoly grau, SK, Aluboden, 2,7to
Ρυμούλκα επιβατικού, 4574370
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Συνολικό βάρος: 2700.00 t
9.242,86 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 266