Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Ρυμούλκα επιβατικού
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Προαιρετικές επιλογές

Μεταχειρισμένα Ρυμούλκα επιβατικού

Αγοράστε μεταχειρισμένα Ρυμούλκα επιβατικού στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Daf LF 45.210 EEV KOFFER CONTAINER BOX TAIL LIFT
20
ΝΈΑ Daf LF 45.210 EEV KOFFER CONTAINER BOX TAIL LIFT
Ρυμούλκα επιβατικού, 4107034
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2012, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2012, Συνολικό βάρος: 11990.00 t
18.400 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 BDF KOFFER BODY STD 6x2 4x2 KRONE STANDARD NEW
17
ΝΈΑ BDF KOFFER BODY STD 6x2 4x2 KRONE STANDARD NEW
Ρυμούλκα επιβατικού, 4107019
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2016, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2016
9.100 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 BODY BDF CONTAINER BOX CLOTHES CARRYING KRONE WK
6
ΝΈΑ BODY BDF CONTAINER BOX CLOTHES CARRYING KRONE WK
Ρυμούλκα επιβατικού, 4107020
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2010, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2010, Συνολικό βάρος: 16000.00 t
8.100 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 BODY BDF CONTAINER BOX CLOTHES CARRYING KRONE WK
6
ΝΈΑ BODY BDF CONTAINER BOX CLOTHES CARRYING KRONE WK
Ρυμούλκα επιβατικού, 4107018
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2010, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2010, Συνολικό βάρος: 16000.00 t
8.100 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pongratz ANHÄNGER
8
ΝΈΑ Pongratz ANHÄNGER
Ρυμούλκα επιβατικού, 4105696
8850 Murau, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1995, Μουσαμάς, Συνολικό βάρος: 1.00 t
833 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Harbeck Motorradanhänger
2
Harbeck Motorradanhänger
Ρυμούλκα επιβατικού, 4102140
6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1992, Συνολικό βάρος: 0.45 t
500 €

Δείτε αγγελία
Pongratz EPA 206G
3
Pongratz EPA 206G
Ρυμούλκα επιβατικού, 4102104
4150 Rohrbach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2003
876 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Cheval Liberté Gold Pullmann, 2-Pferdeanhänger, Aluboden, SK
9
Cheval Liberté Gold Pullmann, 2-Pferdeanhänger, Aluboden, SK
Ρυμούλκα επιβατικού, 4095515
58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ημερομηνία εγγραφής: 01.04.2013, Συνολικό βάρος: 2000.00 t
4.999 €

Δείτε αγγελία
Humbaur Xanthos 2-Pferdeanhänger, 2to, ALU
9
Humbaur Xanthos 2-Pferdeanhänger, 2to, ALU
Ρυμούλκα επιβατικού, 4094555
58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ημερομηνία εγγραφής: 01.08.2017, Συνολικό βάρος: 2000.00 t
5.799 €

Δείτε αγγελία
Daf TITGEMEYER CONTAINER BODY TAIL LIFT NEW 2017
8
Daf TITGEMEYER CONTAINER BODY TAIL LIFT NEW 2017
Ρυμούλκα επιβατικού, 4092669
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2016, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2016
4.200 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Humbaur Rapid 2-Pferdeanhänger, Holz mit Polydach, 2to
7
Humbaur Rapid 2-Pferdeanhänger, Holz mit Polydach, 2to
Ρυμούλκα επιβατικού, 4092666
58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ημερομηνία εγγραφής: 01.05.2006, Συνολικό βάρος: 2000.00 t
2.100 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
WM Meyer WM EG-AZ16/1
5
WM Meyer WM EG-AZ16/1
Ρυμούλκα επιβατικού, 4092133
04420 Markranstädt, Γερμανία
Ημερομηνία εγγραφής: 18.09.2013, Δίκυκλa
1.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fiat AMBULANCE EMERGENCY VAN DUCATO 250 CCMFC NEW
20
Fiat AMBULANCE EMERGENCY VAN DUCATO 250 CCMFC NEW
Ρυμούλκα επιβατικού, 4090886
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2011, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2011, Συνολικό βάρος: 3500.00 t
20.800 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Ifor Williams Anhänger mit Speidel Waserfass
8
Ifor Williams Anhänger mit Speidel Waserfass
Ρυμούλκα επιβατικού, 4090085
77743 Schutterzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011
3.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 Eurolight EL141-2515
4
Eurolight EL141-2515
Ρυμούλκα επιβατικού, 4090082
77743 Schutterzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011
1.950 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Ifor Williams  DP120 12 FT LIVESTOCK TRAILER
Ifor Williams DP120 12 FT LIVESTOCK TRAILER
Ρυμούλκα επιβατικού, 4087615
DT117TF Blandford Forum, Μεγ. Βρετανία
Τρέιλερ μεταφοράς ζώων
1.533 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 Schmid Tandem Tieflader
8
Schmid Tandem Tieflader
Ρυμούλκα επιβατικού, 4087447
83119 Obing , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Συνολικό βάρος: 3.50 t, Χάλυβας
6.294 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 Marshall Flatbed Trailer
5
Marshall Flatbed Trailer
Ρυμούλκα επιβατικού, 4085825
CO105JG Sudbury, Μεγ. Βρετανία
Επίπεδη ρυμούλκα
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
3000kg PKW Anhänger Anssems 400cmlamgX175cm breit Tandemanhänger Nutzlast 2485 kg
8
3000kg PKW Anhänger Anssems 400cmlamgX175cm breit Tandemanhänger Nutzlast 2485 kg
Ρυμούλκα επιβατικού, 4083530
27612 Loxstedt, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Eigenbau TRS 500
5
Eigenbau TRS 500
Ρυμούλκα επιβατικού, 4083529
27336 Rethem, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Χωρίς φρένο, Χάλυβας, Καρότσα, Δίκυκλa
400 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saris PK-C30 RÜCKWÄRTSKIPP
2
Saris PK-C30 RÜCKWÄRTSKIPP
Ρυμούλκα επιβατικού, 4083427
64823 Groß-Umstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
2.739 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saris FW 2000 Koffer 1800
3
Saris FW 2000 Koffer 1800
Ρυμούλκα επιβατικού, 4083426
64823 Groß-Umstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Τετράτροχο
2.991 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saris DV 135 KOFFERANHÄNGE
3
Saris DV 135 KOFFERANHÄNGE
Ρυμούλκα επιβατικού, 4083418
64823 Groß-Umstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
2.184 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saris PL 1820
2
Saris PL 1820
Ρυμούλκα επιβατικού, 4083404
64823 Groß-Umstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
2.184 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saris DV 75 RINGO
3
Saris DV 75 RINGO
Ρυμούλκα επιβατικού, 4083331
64823 Groß-Umstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Δίκυκλa
688 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 220