Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια

Αγοράστε μεταχειρισμένα Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Strautmann Multi-Cargo, Giga Trailer Hächseltransportaufbau ( GT 4002 )
10
Strautmann Multi-Cargo, Giga Trailer Hächseltransportaufbau ( GT 4002 )
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, jht2652297
48629 Metelen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Όγκος φόρτωσης: 38.00 m³
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
B.O.B.-Agrarprofi ITR 22.33 X7N
9
B.O.B.-Agrarprofi ITR 22.33 X7N
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, jht1908730
5741 Neukirchen am GRV, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2015, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 31.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 60 km/h, Τρίδυμο σασί, Ελαστικά: 600/50 R 22,5
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
EURO-Jabelmann Container STE 4500/1400, 15 m³,  Abrollcontainer, Hakenliftcontainer, L/H 4500/1400 mm, NEU
20
EURO-Jabelmann Container STE 4500/1400, 15 m³, Abrollcontainer, Hakenliftcontainer, L/H 4500/1400 mm, NEU
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, jht1351402
49847 Itterbeck, Γερμανία
Όγκος φόρτωσης: 15.00 m³
5.052 €
με 19% ΦΠΑ
4.245 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Pronar Containerfahrzeug /  Containeranhänger T 286, 23 to, 2 Zylinder, NEU
Βίντεο
20
Pronar Containerfahrzeug / Containeranhänger T 286, 23 to, 2 Zylinder, NEU
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, jht2604849
49847 Itterbeck, Γερμανία
Άξονας διεύθυνσης, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 23.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 445/65R22,5
37.771 €
με 19% ΦΠΑ
31.740 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
EURO-Jabelmann Container STE 6250/2300, 34 m³,  Abrollcontainer, Hakenliftcontainer, L/H 6250/2300 mm, NEU
20
EURO-Jabelmann Container STE 6250/2300, 34 m³, Abrollcontainer, Hakenliftcontainer, L/H 6250/2300 mm, NEU
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, jht2917812
49847 Itterbeck, Γερμανία
Όγκος φόρτωσης: 34.00 m³
6.884 €
με 19% ΦΠΑ
5.785 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kröger THL 20
9
Kröger THL 20
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, jht3690117
16845 Sieversdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Αερόφρενο, Άξονας διεύθυνσης, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2016, Όγκος φόρτωσης: 20.00 m³, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 650/55 R 22.5
49.326 €
με 19% ΦΠΑ
41.450 € καθαρά
ενοικίαση από 2.618,00 €
ανά μήνα
Δείτε αγγελία
Pronar Container-Hakenlift T 285
5
Pronar Container-Hakenlift T 285
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, jht3704448
09487 Schlettau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 28.00 m³, Συνολικό βάρος: 21.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 385/65-R22,5 RE
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Pronar T185
3
Pronar T185
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, jht3732734
02894 Reichenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 20.10.2015, Συνολικό βάρος: 15.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 520/50-17
17.850 €
με 19% ΦΠΑ
15.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Berkens Container
16
Berkens Container
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, jht3728573
7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2003, Άξονας διεύθυνσης, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Όγκος φόρτωσης: 22.00 m³, Συνολικό βάρος: 30.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 50 km/h, Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης, ...
46.585 €
με 21% ΦΠΑ
38.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Begemann THK 19
3
Begemann THK 19
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, jht3711068
71735 Eberdingen-Hochdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 29.10.2010, Όγκος φόρτωσης: 0.00 m³, Συνολικό βάρος: 19.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 385/55R22,5
19.635 €
με 19% ΦΠΑ
16.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pronar T185
11
Pronar T185
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, jht3765187
91094 Langensendelbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Αερόφρενο, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Στρεφόμενα πλαϊνά, Όγκος φόρτωσης: 25.00 m³, Συνολικό βάρος: 15.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 500
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Q Loader Q7
10
Q Loader Q7
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, jht2849802
7782 PE De Krim, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2016, Υδραυλικά φρένα, Όγκος φόρτωσης: 6.40 m³, Συνολικό βάρος: 3.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 10.0/75-15.3
8.591 €
με 21% ΦΠΑ
7.100 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Begemann THK 31 Vorführer, kurzfristig lieferbar
4
Begemann THK 31 Vorführer, kurzfristig lieferbar
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, jht3212929
46562 Voerde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Αερόφρενο, Άξονας διεύθυνσης, Ημερομηνία εγγραφής: 01.09.2016, Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, Συνολικό βάρος: 31.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Τρίδυμο σασί, Ελαστικά: 425/65 R22.5
41.115 €
με 19% ΦΠΑ
34.550 € καθαρά
Δείτε αγγελία
QLoader QLoader Q3
15
QLoader QLoader Q3
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, jht2961261
7782 PE De Krim, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2016, Ημερομηνία εγγραφής: 30.05.2016, Όγκος φόρτωσης: 2.25 m³, Συνολικό βάρος: 3.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίκυκλa, Ελαστικά: 10.0/75-15.3
6.958 €
με 21% ΦΠΑ
5.750 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pronar Containeranhänger / Containerfahrzeug, T 285/1, 23 to, NEU
Βίντεο
20
Pronar Containeranhänger / Containerfahrzeug, T 285/1, 23 to, NEU
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, jht2114017
49847 Itterbeck, Γερμανία
Άξονας διεύθυνσης, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, Συνολικό βάρος: 23.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 445/65 R 22,5 RE
28.941 €
με 19% ΦΠΑ
24.320 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Metsjo MetaFlex 11
8
Metsjo MetaFlex 11
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, jht2162950
7782 PE De Krim, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Υδραυλικά φρένα, Ημερομηνία εγγραφής: 13.01.2017, Όγκος φόρτωσης: 8.00 m³, Συνολικό βάρος: 12.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 45 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 505.50-15
21.720 €
με 21% ΦΠΑ
17.950 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kröger 1824SL
Βίντεο
12
Kröger 1824SL
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, jht1508784
49429 Rechterfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 01.08.2011, Συνολικό βάρος: 20.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 560/60R22.5
34.510 €
με 19% ΦΠΑ
29.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pronar Containerfahrzeug, T 285,  21 to, NEU, sofort ab Lager
Βίντεο
20
Pronar Containerfahrzeug, T 285, 21 to, NEU, sofort ab Lager
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, jht1115831
49847 Itterbeck, Γερμανία
Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 28.00 m³, Συνολικό βάρος: 21.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 385/65-R22,5 RE
23.741 €
με 19% ΦΠΑ
19.950 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pronar Containeranhänger, T 185; 15 to,  NEU
Βίντεο
20
Pronar Containeranhänger, T 185; 15 to, NEU
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, jht533985
49847 Itterbeck, Γερμανία
Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 15.00 m³, Συνολικό βάρος: 15.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 500/50-17 18PR
16.446 €
με 19% ΦΠΑ
13.820 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Stronga HookLoada HL014DT
10
Stronga HookLoada HL014DT
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, jht3765188
91094 Langensendelbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Αερόφρενο, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Στρεφόμενα πλαϊνά, Όγκος φόρτωσης: 25.00 m³, Συνολικό βάρος: 17.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 560/45R22,5
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Metaltech Metaltech PH 19
5
Metaltech Metaltech PH 19
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, jht2997418
16928 Pritzwalk OT Sarnow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 20.02.2013, Όγκος φόρτωσης: 30.00 m³, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 600/50 R 22,5
30.000 €
με 19% ΦΠΑ
25.210 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pronar T285
18
Pronar T285
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, jht3749547
91094 Langensendelbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Αερόφρενο, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Στρεφόμενα πλαϊνά, Όγκος φόρτωσης: 35.00 m³, Συνολικό βάρος: 21.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Stronga HookLoada HL210DT
9
Stronga HookLoada HL210DT
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, jht3749533
91094 Langensendelbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Αερόφρενο, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Άξονας διεύθυνσης, Στρεφόμενα πλαϊνά, Μουσαμάς, Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Wernsmann ATL 20
6
Wernsmann ATL 20
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, jht3681791
59872 Meschede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ημερομηνία εγγραφής: 02.10.2008, Μέγιστη ταχύτητα: 60 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 560/60-R22,5
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Böddeker HKL 213
11
Böddeker HKL 213
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, jht3737295
48369 Saerbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 21.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 550/60-22,5
29.691 €
με 19% ΦΠΑ
24.950 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pronar T 286
20
Pronar T 286
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, jht3742601
97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 23.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 445/65R22,5
37.771 €
με 19% ΦΠΑ
31.740 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Stronga HookLoada HL260DT XL
17
Stronga HookLoada HL260DT XL
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, jht3718957
91094 Langensendelbach, Γερμανία
Στρεφόμενα πλαϊνά, Άξονας διεύθυνσης, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, Συνολικό βάρος: 31.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Τρίδυμο σασί
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Pronar T 285
20
Pronar T 285
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, jht3715635
97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 21.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 385/65R22,5RE
23.741 €
με 19% ΦΠΑ
19.950 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pronar T 185
15
ΝΈΑ Pronar T 185
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, jht3773015
97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 15.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 500/50-17
16.446 €
με 19% ΦΠΑ
13.820 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Stronga HookLoada HL260DT
19
Stronga HookLoada HL260DT
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, jht3768483
91094 Langensendelbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Αερόφρενο, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Άξονας διεύθυνσης, Στρεφόμενα πλαϊνά, Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, Συνολικό βάρος: 31.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Τρίδυμο σασί
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 238