Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια

Αγοράστε μεταχειρισμένα Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 3936047
4761 Port of Moerdijk, Ολλανδία
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz HOOK LIFT ROLL OFF 6x4 AXOR 2633 CRANE HIAB
20
ΝΈΑ Mercedes-Benz HOOK LIFT ROLL OFF 6x4 AXOR 2633 CRANE HIAB
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 3935644
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2009, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2009, Συνολικό βάρος: 26000.00 t
69.987 €
με 23% ΦΠΑ
56.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Axor
9
ΝΈΑ Mercedes-Benz Axor
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 3933925
23823 Seedorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Συνολικό βάρος: 32.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Λοιπά, Ελαστικά: 315/80R22,5
54.740 €
με 19% ΦΠΑ
46.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Ladog Absetzmuldenfahrzeug ALL28S
15
Ladog Absetzmuldenfahrzeug ALL28S
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 3932681
73441 Bopfingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Άξονας διεύθυνσης, Ημερομηνία εγγραφής: 15.07.1999, Συνολικό βάρος: 5000.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 50 km/h, Ελαστικά: 31x10.5R15C
19.999 €
με 19% ΦΠΑ
16.806 € καθαρά
Δείτε αγγελία
TopliftStaja TS 2667
5
TopliftStaja TS 2667
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 3932584
9435 TE Bruntinge, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2013, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Αερόφρενο, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Άξονας διεύθυνσης, Ημερομηνία εγγραφής: 01.03.2014, Συνολικό βάρος: 31.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Stronga HL 180 DT
9
Stronga HL 180 DT
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 3932106
72501 Harthausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Άξονας διεύθυνσης, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 560/60 R22,5
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Brand 960 LITRE TANKUBE
3
Brand 960 LITRE TANKUBE
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 3930456
PE227LU Boston, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
MAN 32.403/HIAB Multilift für Container bis 7m/8x4
20
MAN 32.403/HIAB Multilift für Container bis 7m/8x4
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 3930190
25917 Stadum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Ημερομηνία εγγραφής: 01.02.1999, Συνολικό βάρος: 32000.00 t
20.171 €
με 19% ΦΠΑ
16.950 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pronar T 285
20
Pronar T 285
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 3929577
97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 21.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 385/65R22,5RE
23.741 €
με 19% ΦΠΑ
19.950 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pronar K 04
6
Pronar K 04
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 3929558
97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Όγκος φόρτωσης: 26.45 m³, Συνολικό βάρος: 16.00 t, Λοιπά
7.092 €
με 19% ΦΠΑ
5.960 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kröger THL 20
7
Kröger THL 20
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 3928847
16845 Sieversdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2016, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 620/60 R 26.5
47.541 €
με 19% ΦΠΑ
39.950 € καθαρά
ενοικίαση από 2.380,00 €
ανά μήνα
Δείτε αγγελία
Stronga HookLoada HL180DT
16
Stronga HookLoada HL180DT
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 3928408
91094 Langensendelbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Αερόφρενο, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Άξονας διεύθυνσης, Στρεφόμενα πλαϊνά, Μουσαμάς, Όγκος φόρτωσης: 35.00 m³, Συνολικό βάρος: 22.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
KG-AGRAR Abrollcontainer Silagecontainer Trocknungscontainer Halfpipe
19
KG-AGRAR Abrollcontainer Silagecontainer Trocknungscontainer Halfpipe
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 3928404
91094 Langensendelbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Στρεφόμενα πλαϊνά, Μουσαμάς, Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, Συνολικό βάρος: 22.00 t
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Λοιπά Normmulde 10 m³ offen oder mit Deckel mgl.
8
Normmulde 10 m³ offen oder mit Deckel mgl.
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 3927184
6830 Rankweil, Αυστρία
Συνολικό βάρος: 15000.00 t
1.788 €
με 20% ΦΠΑ
1.490 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Stronga HL 140 Hakenliftanhänger TOP Zustand!
8
Stronga HL 140 Hakenliftanhänger TOP Zustand!
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 3927165
6830 Rankweil, Αυστρία
Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Αερόφρενο, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Δίδυμο σασί
43.080 €
με 20% ΦΠΑ
35.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά SWIVEL TIP SITE DUMPER TA 3.5 SH 4x4
20
SWIVEL TIP SITE DUMPER TA 3.5 SH 4x4
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 3926748
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2012, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2012, Συνολικό βάρος: 2620.00 t
21.033 €
με 23% ΦΠΑ
17.100 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά ROLL OFF CONTAINER CHASSIS TRAILER ROBERTZ AWL
19
ROLL OFF CONTAINER CHASSIS TRAILER ROBERTZ AWL
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 3926747
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2013, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2013, Συνολικό βάρος: 10000.00 t
11.193 €
με 23% ΦΠΑ
9.100 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά ca. 22m³ Roland Abrollcontainer
11
ca. 22m³ Roland Abrollcontainer
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 3925242
25917 Stadum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.1994, Όγκος φόρτωσης: 22.00 m³
1.964 €
με 19% ΦΠΑ
1.650 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Agromet T145
5
Agromet T145
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 3921797
7345 DE Wenum Wiesel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012, Υδραυλικά φρένα, Συνολικό βάρος: 8.00 t, Δίδυμο σασί
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Stronga
13
Stronga
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 3921181
BE-4837 Baelen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
TopliftStaja Anhänger TS2 1862
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 3915493
49179 Ostercappeln, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Stronga HookLoada HL260DT XL
19
Stronga HookLoada HL260DT XL
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 3911783
91094 Langensendelbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Αερόφρενο, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Άξονας διεύθυνσης, Στρεφόμενα πλαϊνά, Μουσαμάς, Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, Συνολικό βάρος: 31.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Behringer 11,9m³ Abrollcontainer 650 cm
3
Behringer 11,9m³ Abrollcontainer 650 cm
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 3905661
78665 Frittlingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ημερομηνία εγγραφής: 03.07.2017, Συνολικό βάρος: 15.00 t, Όγκος φόρτωσης: 11.90 m³
5.236 €
με 19% ΦΠΑ
4.400 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fasieco  Fasieco Neuss 21
7
Fasieco Fasieco Neuss 21
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 3904586
16833 Lentzke, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Ημερομηνία εγγραφής: 18.05.1998, Συνολικό βάρος: 9.00 t, Δίκυκλa
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Stronga HookLoada HL014
10
Stronga HookLoada HL014
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 3902488
91094 Langensendelbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Αερόφρενο, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Στρεφόμενα πλαϊνά, Μουσαμάς, Όγκος φόρτωσης: 25.00 m³, Συνολικό βάρος: 17.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 219