Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια

Αγοράστε μεταχειρισμένα Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Stronga HOOKLOADA HL 300DT XL
20
ΝΈΑ Stronga HOOKLOADA HL 300DT XL
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 4645270 4645270
  91094 Langensendelbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Άξονας διεύθυνσης, Στρεφόμενα πλαϊνά, Όγκος φόρτωσης: 50.00 m³, Συνολικό βάρος: 34.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Τρίδυμο σασί
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
7
ΝΈΑ
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 4644922 4644922
  4761 Port of Moerdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1988
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Fliegl HKL 29
6
ΝΈΑ Fliegl HKL 29
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 4637106 4637106
  58640 Iserlohn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Συνολικό βάρος: 29000.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Τρίδυμο σασί
36.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kröger THL 20
4
Kröger THL 20
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 4636045 4636045
  33397 Rietberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Συνολικό βάρος: 22.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 650/50 R22.5
27.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Haakarm
8
Haakarm
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 4633946 4633946
  6741 JN Lunteren, Ολλανδία
Όγκος φόρτωσης: 16.00 m³
3.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pronar T 185
6
Pronar T 185
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 4631336 4631336
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 15.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 500/50-17
13.490 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Pronar T 285
5
Pronar T 285
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 4631329 4631329
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 21.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 385/65R22,5RE
19.230 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Pronar T 286
5
Pronar T 286
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 4631327 4631327
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Συνολικό βάρος: 23.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 445/65R22,5
31.125 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Pronar K 04
5
Pronar K 04
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 4631324 4631324
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Όγκος φόρτωσης: 26.45 m³, Συνολικό βάρος: 16.00 t
6.640 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Jotha Absetzkipperaufbau CombiCon 4520U
4
Jotha Absetzkipperaufbau CombiCon 4520U
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 4629170 4629170
  72587 Römerstein, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Συνολικό βάρος: 6.00 t
9.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
5
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 4628675 4628675
  4761 Port of Moerdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2001
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
5
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 4628674 4628674
  4761 Port of Moerdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1998
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
5
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 4628673 4628673
  4761 Port of Moerdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2001
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
6
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 4628672 4628672
  4761 Port of Moerdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1979
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
8
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 4628669 4628669
  4761 Port of Moerdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1994
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Teutona Abrollcontainer ABC 35/6 Großvolumen
7
Teutona Abrollcontainer ABC 35/6 Großvolumen
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 4625015 4625015
  48496 Hopsten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Όγκος φόρτωσης: 35.00 m³, Συνολικό βάρος: 15.00 t
6.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Teutona Abrollcontainer ABC 20/6
6
Teutona Abrollcontainer ABC 20/6
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 4624636 4624636
  48496 Hopsten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Όγκος φόρτωσης: 20.00 m³, Συνολικό βάρος: 15.00 t
5.700 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Teutona Abrollcontainer ABC 10/6
8
Teutona Abrollcontainer ABC 10/6
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 4624603 4624603
  48496 Hopsten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Όγκος φόρτωσης: 10.00 m³, Συνολικό βάρος: 15.00 t
3.950 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
WTC Hakenlift 10 DIREKT VOM HERSTELLER!
Βίντεο
19
WTC Hakenlift 10 DIREKT VOM HERSTELLER!
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 4622150 4622150
  790 82 Pisecna, Δημοκρατία της Τσεχίας
Συνολικό βάρος: 14.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
22.972 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
WTC Hakenlift 8 DIREKT VOM HERSTELLER!
Βίντεο
20
WTC Hakenlift 8 DIREKT VOM HERSTELLER!
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 4621973 4621973
  790 82 Pisecna, Δημοκρατία της Τσεχίας
Συνολικό βάρος: 12.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
18.959 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
WTC Hakenlift 7 DIREKT VOM HERSTELLER!
Βίντεο
15
WTC Hakenlift 7 DIREKT VOM HERSTELLER!
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 4621887 4621887
  790 82 Pisecna, Δημοκρατία της Τσεχίας
Συνολικό βάρος: 9.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
15.990 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
WTC Hakenlift 5 DIREKT VOM HERSTELLER!
Βίντεο
20
WTC Hakenlift 5 DIREKT VOM HERSTELLER!
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 4621885 4621885
  790 82 Pisecna, Δημοκρατία της Τσεχίας
Συνολικό βάρος: 6.95 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
11.504 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
WTC Hakenlift 3 DIREKT VOM HERSTELLER!
Βίντεο
18
WTC Hakenlift 3 DIREKT VOM HERSTELLER!
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 4621871 4621871
  790 82 Pisecna, Δημοκρατία της Τσεχίας
Συνολικό βάρος: 3.50 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
WTC Hakenlift 2 DIREKT VOM HERSTELLER!
Βίντεο
14
WTC Hakenlift 2 DIREKT VOM HERSTELLER!
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 4621860 4621860
  790 82 Pisecna, Δημοκρατία της Τσεχίας
Συνολικό βάρος: 2.80 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Δίκυκλa
6.570 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Petersen-Rickers Erdmulde 4500x2380x750 + Französische Heckklappe (am Lager)
3
Petersen-Rickers Erdmulde 4500x2380x750 + Französische Heckklappe (am Lager)
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 4621568 4621568
  25852 Sterdebüll, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Στρεφόμενα πλαϊνά, Συνολικό βάρος: 15.00 t
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 212