Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια

Αγοράστε μεταχειρισμένα Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Pronar Peecon Kröger Volvo Kaweco
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Pronar T285
4
Pronar T285
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 4934051 4934051
  94078 Freyung, Γερμανία
Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 15.01.2019, Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 21000 kg, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 600/50R22,5
20.200 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pronar Container-Hakenlift T 285
6
Pronar Container-Hakenlift T 285
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 4932302 4932302
  09487 Schlettau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 28.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 21000 kg, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 385/65-R22,5
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Pronar Containeranhänger / Containerfahrzeug, T 285/1, 23 to, NEU
Βίντεο
21
Pronar Containeranhänger / Containerfahrzeug, T 285/1, 23 to, NEU
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 2114017 2114017
  49847 Itterbeck, Γερμανία
Αερόφρενο, Άξονας διεύθυνσης, Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 23000 kg, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 445/65 R 22,5 RE
24.895 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Reisch REA-18Z Containeranhänger Interne Nr. 30316
12
Reisch REA-18Z Containeranhänger Interne Nr. 30316
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 4921203 4921203
  48268 Greven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 05.12.2008, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Συνολικό βάρος: 18000 kg, Σασί: Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης, Ελαστικά: 245/70/17,5
6.800 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Heinemann GH24 N
7
Heinemann GH24 N
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 4928589 4928589
  59872 Meschede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ημερομηνία εγγραφής: 07.06.2018, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 24000 kg, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 650/55-R26,5
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Veenhuis
15
Veenhuis
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 4756771 4756771
  32469 Petershagen / OT Messlingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Αερόφρενο, Άξονας διεύθυνσης, Μουσαμάς, Ημερομηνία εγγραφής: 19.08.2004, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 29500 kg, Σασί: Τρίδυμο σασί, Ελαστικά: 24R20,5
30.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Pronar Containeranhänger, T 185; 15 to,  NEU, ab Lager
Βίντεο
20
Pronar Containeranhänger, T 185; 15 to, NEU, ab Lager
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 533985 533985
  49847 Itterbeck, Γερμανία
Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 15.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 15000 kg, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 500/50-17 18PR
14.245 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Pronar Containerfahrzeug, T 285,  21 to, NEU, sofort ab Lager
Βίντεο
20
Pronar Containerfahrzeug, T 285, 21 to, NEU, sofort ab Lager
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 1115831 1115831
  49847 Itterbeck, Γερμανία
Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 28.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 21000 kg, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 385/65-R22,5 RE
19.985 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
WIESE SAH 2-34 GAK
13
WIESE SAH 2-34 GAK
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 3809738 3809738
  32469 Petershagen / OT Messlingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Όγκος φόρτωσης: 45.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 90 km/h, Συνολικό βάρος: 34000 kg, Σασί: Λοιπά
59.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pronar Gebr. Containerfahrzeug T 185 in Vollausstattung, Erstzul. 2019
20
Pronar Gebr. Containerfahrzeug T 185 in Vollausstattung, Erstzul. 2019
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 3663300 3663300
  49847 Itterbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 23.01.2019, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 15000 kg, Σασί: Δίδυμο σασί
13.450 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Pronar  T286 (kpl. Ausstattung)
11
Pronar T286 (kpl. Ausstattung)
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 3606039 3606039
  25852 Sterdebüll, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Άξονας διεύθυνσης, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 23000 kg, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 560/60-R22.5
33.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Stronga HookLoada HL014D
12
Stronga HookLoada HL014D
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 4937262 4937262
  91094 Langensendelbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Στρεφόμενα πλαϊνά, Όγκος φόρτωσης: 25.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 17000 kg, Σασί: Δίδυμο σασί
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Stronga HookLoada HL 300DT XL
20
Stronga HookLoada HL 300DT XL
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 4937254 4937254
  91094 Langensendelbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Άξονας διεύθυνσης, Στρεφόμενα πλαϊνά, Όγκος φόρτωσης: 50.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 34 kg, Σασί: Τρίδυμο σασί
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Stronga HookLoada HL 180DT
6
Stronga HookLoada HL 180DT
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 4927844 4927844
  91094 Langensendelbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Άξονας διεύθυνσης, Στρεφόμενα πλαϊνά, Όγκος φόρτωσης: 38.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 22000 kg, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Wernsmann Hakenlift!!!
8
Wernsmann Hakenlift!!!
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 2418900 2418900
  48629 Metelen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Μέγιστη ταχύτητα: 60 km/h, Συνολικό βάρος: 18000 kg, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 385/65 R22,5
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Heinemann GH 24 N
8
Heinemann GH 24 N
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 2506762 2506762
  59872 Meschede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 24000 kg, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 650/50-R26,5
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Begemann THK 24  Lenkachse Bordhydraulik
6
Begemann THK 24 Lenkachse Bordhydraulik
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 2435690 2435690
  46562 Voerde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Άξονας διεύθυνσης, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 24000 kg, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 560/60 R22.5 BKT
34.200 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JASKOT Metaltech HAKENLIFT-ABROLLKIPPER TYP PH
8
JASKOT Metaltech HAKENLIFT-ABROLLKIPPER TYP PH
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 2723739 2723739
  59-818 Siekierczyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Όγκος φόρτωσης: 8000.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Συνολικό βάρος: 10000 kg, Ελαστικά: 360/65-16
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Wernsmann WHG 24  mit Lenkachse
7
Wernsmann WHG 24 mit Lenkachse
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 2399356 2399356
  48629 Metelen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Άξονας διεύθυνσης, Μέγιστη ταχύτητα: 60 km/h, Συνολικό βάρος: 24000 kg, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 650 55 R26.5
36.500 €
37.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
B.O.B.-Agrarprofi ITR 10.16 Hakenliftanhänger
6
B.O.B.-Agrarprofi ITR 10.16 Hakenliftanhänger
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 1874030 1874030
  5741 Neukirchen am GRV, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Άξονας διεύθυνσης, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 17000 kg, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 500/50 - 17
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
B.O.B.-Agrarprofi ITR 22.33 X7N
9
B.O.B.-Agrarprofi ITR 22.33 X7N
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 1908730 1908730
  5741 Neukirchen am GRV, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Μέγιστη ταχύτητα: 60 km/h, Συνολικό βάρος: 31000 kg, Σασί: Τρίδυμο σασί, Ελαστικά: 600/50 R 22,5
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Pronar T 285/1 + Lenkachse
9
Pronar T 285/1 + Lenkachse
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 1897185 1897185
  25852 Sterdebüll, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Άξονας διεύθυνσης, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 23000 kg, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 445/65R22.5RE
24.660 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Pronar Containeranhänger / Containerfahrzeug T 386, Tridem, 33 to, NEU
20
Pronar Containeranhänger / Containerfahrzeug T 386, Tridem, 33 to, NEU
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 2610405 2610405
  49847 Itterbeck, Γερμανία
Αερόφρενο, Άξονας διεύθυνσης, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 33000 kg, Σασί: Τρίδυμο σασί, Ελαστικά: 445/65 R 22,5
49.925 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
B.O.B.-Agrarprofi ITR16.21
4
B.O.B.-Agrarprofi ITR16.21
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 2649501 2649501
  91448 Emskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Αερόφρενο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 21000 kg, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 560/45R22.5
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
B.O.B.-Agrarprofi ITR 20.24 MT7
6
B.O.B.-Agrarprofi ITR 20.24 MT7
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 2649486 2649486
  91448 Emskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Άξονας διεύθυνσης, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 24000 kg, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 650/50R22.5
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 207