Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια

Αγοράστε μεταχειρισμένα Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Pronar Krone Volvo Joskin Kaweco Kröger Daf
Krone SD 27
20
ΝΈΑ Krone SD 27
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 5203216 5203216
  2030 Antwerpen, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2007, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.2007, Σασί: Τρίδυμο σασί
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Renders ROC 16.30
20
ΝΈΑ Renders ROC 16.30
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 5203213 5203213
  2030 Antwerpen, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2010, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.2010, Σασί: Τρίδυμο σασί
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Movit DCAR1627
20
ΝΈΑ Movit DCAR1627
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 5203212 5203212
  2030 Antwerpen, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2004, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.2004, Σασί: Τρίδυμο σασί
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Pacton T3-010
20
ΝΈΑ Pacton T3-010
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 5203201 5203201
  2030 Antwerpen, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2006, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.2006, Σασί: Τρίδυμο σασί
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Pacton T3-010
20
ΝΈΑ Pacton T3-010
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 5203200 5203200
  2030 Antwerpen, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2007, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.2007, Σασί: Τρίδυμο σασί
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Pacton T3-010
20
ΝΈΑ Pacton T3-010
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 5203198 5203198
  2030 Antwerpen, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2007, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.2007, Σασί: Τρίδυμο σασί
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Pacton T3-010
20
ΝΈΑ Pacton T3-010
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 5203197 5203197
  2030 Antwerpen, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2007, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.2007, Σασί: Τρίδυμο σασί
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Van Hool VHLO-2014AE
20
ΝΈΑ Van Hool VHLO-2014AE
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 5203196 5203196
  2030 Antwerpen, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2004, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.2004, Σασί: Τρίδυμο σασί
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Van Hool VHLO-2014AC
20
ΝΈΑ Van Hool VHLO-2014AC
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 5203195 5203195
  2030 Antwerpen, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2004, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.2004, Σασί: Τρίδυμο σασί
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Van Hool VHLO-2014 AE
20
ΝΈΑ Van Hool VHLO-2014 AE
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 5203194 5203194
  2030 Antwerpen, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2006, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.2006, Σασί: Τρίδυμο σασί
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Groenewegen 30CC-14-27
20
ΝΈΑ Groenewegen 30CC-14-27
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 5203193 5203193
  2030 Antwerpen, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2004, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.2004, Σασί: Τρίδυμο σασί
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Groenewegen 30CC-14-27
20
ΝΈΑ Groenewegen 30CC-14-27
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 5203192 5203192
  2030 Antwerpen, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2004, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.2004, Σασί: Τρίδυμο σασί
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Groenewegen 30CC-14-27
20
ΝΈΑ Groenewegen 30CC-14-27
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 5203191 5203191
  2030 Antwerpen, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2006, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.2006, Σασί: Τρίδυμο σασί
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Van Hool VHLO-2014 AE
20
ΝΈΑ Van Hool VHLO-2014 AE
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 5203190 5203190
  2030 Antwerpen, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2004, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.2004, Σασί: Τρίδυμο σασί
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Van Hool VHLO-2014 AE
20
ΝΈΑ Van Hool VHLO-2014 AE
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 5203189 5203189
  2030 Antwerpen, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2005, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.2005, Σασί: Τρίδυμο σασί
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Groenewegen 30CC-14-27
20
ΝΈΑ Groenewegen 30CC-14-27
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 5203188 5203188
  2030 Antwerpen, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2006, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.2006, Σασί: Τρίδυμο σασί
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Groenewegen 30.03CC-14-27
20
ΝΈΑ Groenewegen 30.03CC-14-27
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 5203187 5203187
  2030 Antwerpen, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2005, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.2005, Σασί: Τρίδυμο σασί
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Krone SDC 27
20
ΝΈΑ Krone SDC 27
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 5203186 5203186
  2030 Antwerpen, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2007, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.2007, Σασί: Τρίδυμο σασί
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Krone SDC 27
20
ΝΈΑ Krone SDC 27
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 5203184 5203184
  2030 Antwerpen, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2007, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.2007, Σασί: Τρίδυμο σασί
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Stronga HookLoada HL 180 DT
6
ΝΈΑ Stronga HookLoada HL 180 DT
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 5203015 5203015
  91094 Langensendelbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Άξονας διεύθυνσης, Στρεφόμενα πλαϊνά, Όγκος φόρτωσης: 35.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 22000 kg, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Löbbing HL 24 L
9
ΝΈΑ Löbbing HL 24 L
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 5202171 5202171
  33415 Verl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Αερόφρενο, Άξονας διεύθυνσης, Ημερομηνία εγγραφής: 19.02.2020, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 24000 kg, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 600 / 55 R 26,5
25.800 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krampe THL20 HAKENLIFT / ABROLLANHÄNGER
14
ΝΈΑ Krampe THL20 HAKENLIFT / ABROLLANHÄNGER
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 5201091 5201091
  26892 Heede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ημερομηνία εγγραφής: 01.04.2005, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 20000 kg, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: Michelin Cargo X Bib - 560/60 R22.5
18.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
KG-AGRAR Silagecontainer 48m3 Abrollcontainer
12
KG-AGRAR Silagecontainer 48m3 Abrollcontainer
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 5199408 5199408
  91094 Langensendelbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Στρεφόμενα πλαϊνά, Όγκος φόρτωσης: 48.00 m³, Συνολικό βάρος: 22000 kg, Σασί: Τρίδυμο σασί
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Stronga HookLoada HL 300 DT XL
20
Stronga HookLoada HL 300 DT XL
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 5199384 5199384
  91094 Langensendelbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Άξονας διεύθυνσης, Στρεφόμενα πλαϊνά, Όγκος φόρτωσης: 50.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 34000 kg, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Vossebelt
9
Vossebelt
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 5185318 5185318
  7218 NG Almen, Ολλανδία
Στρεφόμενα πλαϊνά, Όγκος φόρτωσης: 10.00 m³
7.500 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 243