Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια

Αγοράστε μεταχειρισμένα Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
EURO-Jabelmann Container STE 7000/2300, 38 m³,  Abrollcontainer, Hakenliftcontainer, L/H 7000/2300 mm, NEU
20
EURO-Jabelmann Container STE 7000/2300, 38 m³, Abrollcontainer, Hakenliftcontainer, L/H 7000/2300 mm, NEU
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, jht3109211
49847 Itterbeck, Γερμανία
Όγκος φόρτωσης: 38.00 m³
8.175 EUR
με 19% ΦΠΑ
6.870 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
EURO-Jabelmann Container STE 4500/Plattform,  Abrollcontainer, Hakenliftcontainer, 4,50 m Plattform, NEU
20
EURO-Jabelmann Container STE 4500/Plattform, Abrollcontainer, Hakenliftcontainer, 4,50 m Plattform, NEU
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, jht1346425
49847 Itterbeck, Γερμανία
5.016 EUR
με 19% ΦΠΑ
4.215 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
EURO-Jabelmann Container STE 4500/700, 8 m³,  Abrollcontainer, Hakenliftcontainer, L/H 4500/700 mm, NEU
20
EURO-Jabelmann Container STE 4500/700, 8 m³, Abrollcontainer, Hakenliftcontainer, L/H 4500/700 mm, NEU
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, jht1346555
49847 Itterbeck, Γερμανία
Όγκος φόρτωσης: 8.00 m³
4.290 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.605 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
EURO-Jabelmann Container STE 6250/700, 10 m³,  Abrollcontainer, Hakenliftcontainer, L/H 6250/700 mm, NEU
20
EURO-Jabelmann Container STE 6250/700, 10 m³, Abrollcontainer, Hakenliftcontainer, L/H 6250/700 mm, NEU
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, jht2917792
49847 Itterbeck, Γερμανία
Όγκος φόρτωσης: 10.00 m³
5.177 EUR
με 19% ΦΠΑ
4.350 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Wernsmann WHG 18 bis 34 tonnen mit Meillerhakenlift
8
Wernsmann WHG 18 bis 34 tonnen mit Meillerhakenlift
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, jht1343169
48629 Metelen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Αερόφρενο, Μέγιστη ταχύτητα: 105 km/h
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Petersen-Rickers Volumencontainer 7000x2430x2300
6
ΝΈΑ Petersen-Rickers Volumencontainer 7000x2430x2300
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, jht3664818
25852 Sterdebüll, Γερμανία
Όγκος φόρτωσης: 39.00 m³, Συνολικό βάρος: 15.00 t
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Container BESTSELLER container for the rear of the tractor
4
ΝΈΑ Container BESTSELLER container for the rear of the tractor
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, jht3664715
64-200 Wolsztyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
428 EUR

Δείτε αγγελία
Λοιπά SITE DUMPER THWAITES MACH598 4x4
20
SITE DUMPER THWAITES MACH598 4x4
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, jht3662778
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2012, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2012, Συνολικό βάρος: 14360.00 t
27.183 EUR
με 23% ΦΠΑ
22.100 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά ROLL OFF CONTAINER CHASSIS TRAILER ROBERTZ AWL
20
ROLL OFF CONTAINER CHASSIS TRAILER ROBERTZ AWL
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, jht3662776
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2013, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2013, Συνολικό βάρος: 10000.00 t
12.915 EUR
με 23% ΦΠΑ
10.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά ARTICULATED HAULERS A30D KOMATSU HM 300 350 400
19
ARTICULATED HAULERS A30D KOMATSU HM 300 350 400
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, jht3662770
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2010, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2010
69.618 EUR
με 23% ΦΠΑ
56.600 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά ARTICULATED HAULER KOMATSU HM 400-2
20
ARTICULATED HAULER KOMATSU HM 400-2
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, jht3662761
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2009, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2009, Συνολικό βάρος: 32770.00 t
81.180 EUR
με 23% ΦΠΑ
66.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά ARTICULATED HAULER KOMATSU HM 400-2
20
ARTICULATED HAULER KOMATSU HM 400-2
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, jht3662762
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2007, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2007
69.618 EUR
με 23% ΦΠΑ
56.600 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά ARTICULATED HAULER DUMPER HM 400-2
20
ARTICULATED HAULER DUMPER HM 400-2
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, jht3662760
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2007, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2007, Όγκος φόρτωσης: 22.00 m³, Συνολικό βάρος: 69040.00 t
69.618 EUR
με 23% ΦΠΑ
56.600 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά ARTICULATED HAULER DUMP TRUCK KOMATSU HM 350-2
20
ARTICULATED HAULER DUMP TRUCK KOMATSU HM 350-2
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, jht3662758
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2007, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2007, Συνολικό βάρος: 63440.00 t
69.618 EUR
με 23% ΦΠΑ
56.600 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά ARTICULATED HAULER DUMPER HM 350-2
20
ARTICULATED HAULER DUMPER HM 350-2
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, jht3662759
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2007, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2007
69.618 EUR
με 23% ΦΠΑ
56.600 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Petersen-Rickers Half Pipe Hardox 400
11
Petersen-Rickers Half Pipe Hardox 400
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, jht3662496
25852 Sterdebüll, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Όγκος φόρτωσης: 15.00 m³, Συνολικό βάρος: 15.00 t
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Pronar Hakenliftanhänger T 185
3
Pronar Hakenliftanhänger T 185
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, jht3662481
09487 Schlettau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 15.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 500/50-17
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Stronga HookLoada HL260DT XL
19
Stronga HookLoada HL260DT XL
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, jht3659454
91094 Langensendelbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Αερόφρενο, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Άξονας διεύθυνσης, Στρεφόμενα πλαϊνά, Μουσαμάς, Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, Συνολικό βάρος: 31.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Petersen-Rickers Trocknungscontainer + hydr. Heckklappe + Plane am Lager
8
Petersen-Rickers Trocknungscontainer + hydr. Heckklappe + Plane am Lager
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, jht3659322
25852 Sterdebüll, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Μουσαμάς, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Όγκος φόρτωσης: 38.00 m³, Συνολικό βάρος: 15.00 t
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Fliegl HKL 22 Hakenliftanhänger
5
Fliegl HKL 22 Hakenliftanhänger
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, jht3651667
91746 Weidenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Συνολικό βάρος: 22.00 t
41.650 EUR
με 19% ΦΠΑ
35.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kröger THL20
Βίντεο
15
Kröger THL20
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, jht3646416
49429 Rechterfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Άξονας διεύθυνσης, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 62060R26.5
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Meiler
5
Meiler
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, jht3644044
4641 Steinhaus b Wels, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2005, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 33.00 t, Τρίδυμο σασί
22.000 EUR

Δείτε αγγελία
Pronar T285 Hakenliftanhänger
Pronar T285 Hakenliftanhänger
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, jht3641641
48619 Heek, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kröger THL30
Βίντεο
12
Kröger THL30
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, jht3641639
49429 Rechterfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Αερόφρενο, Άξονας διεύθυνσης, Ημερομηνία εγγραφής: 14.04.2016, Συνολικό βάρος: 31.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Τρίδυμο σασί, Ελαστικά: 650/55R26.5
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Müller Mitteltal
9
Müller Mitteltal
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, jht3638623
61350 Bad Homburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 09.06.2000, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο
17.850 EUR
με 19% ΦΠΑ
15.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Krone
12
Krone
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, jht3625691
52156 Monschau, Γερμανία
Αερόφρενο, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Συνολικό βάρος: 18.00 t
10.999 EUR

Δείτε αγγελία
Petersen-Rickers PR 550-238-100 Hydr. Heckklappe
7
Petersen-Rickers PR 550-238-100 Hydr. Heckklappe
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, jht3625447
25852 Sterdebüll, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Όγκος φόρτωσης: 13.00 m³, Συνολικό βάρος: 15.00 t
6.295 EUR
με 19% ΦΠΑ
5.290 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kröger THL 20 "Mietrückläufer"
7
Kröger THL 20 "Mietrückläufer"
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, jht3624226
16845 Sieversdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Άξονας διεύθυνσης, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2016, Συνολικό βάρος: 22.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 650/55 R 22.5
50.516 EUR
με 19% ΦΠΑ
42.450 EUR καθαρά
ενοικίαση από 2.380,00 EUR
ανά μήνα
Δείτε αγγελία
Pronar T 185
16
Pronar T 185
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, jht3624051
97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 15.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ελαστικά: 500/50-17
16.446 EUR
με 19% ΦΠΑ
13.820 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Pronar T286 Hakenlift + Luftfederung
16
Pronar T286 Hakenlift + Luftfederung
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, jht3623072
25852 Sterdebüll, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Άξονας διεύθυνσης, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 23.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 445/65-R22.5
35.688 EUR
με 19% ΦΠΑ
29.990 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 225