Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια

Αγοράστε μεταχειρισμένα Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Pronar Kröger Kaweco Peecon Volvo
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Stronga HookLoada HL014D
12
Stronga HookLoada HL014D
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 4810645 4810645
  91094 Langensendelbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Στρεφόμενα πλαϊνά, Όγκος φόρτωσης: 25.00 m³, Συνολικό βάρος: 17.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Veenhuis
15
Veenhuis
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 4756771 4756771
  32469 Petershagen / OT Messlingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Αερόφρενο, Άξονας διεύθυνσης, Μουσαμάς, Ημερομηνία εγγραφής: 19.08.2004, Συνολικό βάρος: 29500.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Τρίδυμο σασί, Ελαστικά: 24R20,5
30.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pronar T 285/1 Hakenlift 23 t.
20
Pronar T 285/1 Hakenlift 23 t.
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 4831968 4831968
  45768 Marl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Αερόφρενο, Άξονας διεύθυνσης, Ημερομηνία εγγραφής: 03.11.2016, Συνολικό βάρος: 23.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 60 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 445/65 R22.5
18.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Τιμή ενοικίασης ανά Ημέρα κατόπιν αιτήματος
logo
Δείτε αγγελία
Stronga HookLoada HL300DT XL
18
Stronga HookLoada HL300DT XL
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 4826703 4826703
  91094 Langensendelbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Άξονας διεύθυνσης, Στρεφόμενα πλαϊνά, Μουσαμάς, Όγκος φόρτωσης: 50.00 m³, Συνολικό βάρος: 34.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Stronga HL1829
6
Stronga HL1829
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 4276850 4276850
  78665 Frittlingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Άξονας διεύθυνσης, Ημερομηνία εγγραφής: 01.02.2018, Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί, ...
40.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
TopliftStaja TS 2667
7
TopliftStaja TS 2667
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 4710729 4710729
  9435 TE Bruntinge, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Άξονας διεύθυνσης, Ημερομηνία εγγραφής: 23.04.2014, Συνολικό βάρος: 31.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Pronar Containeranhänger / Containerfahrzeug, T 285/1, 23 to, NEU
Βίντεο
21
Pronar Containeranhänger / Containerfahrzeug, T 285/1, 23 to, NEU
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 2114017 2114017
  49847 Itterbeck, Γερμανία
Αερόφρενο, Άξονας διεύθυνσης, Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, Συνολικό βάρος: 23.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 445/65 R 22,5 RE
24.895 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Pronar Containerfahrzeug, T 285,  21 to, NEU, sofort ab Lager
Βίντεο
20
Pronar Containerfahrzeug, T 285, 21 to, NEU, sofort ab Lager
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 1115831 1115831
  49847 Itterbeck, Γερμανία
Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 28.00 m³, Συνολικό βάρος: 21.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 385/65-R22,5 RE
19.985 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Pronar Containeranhänger, T 185; 15 to,  NEU, ab Lager
Βίντεο
20
Pronar Containeranhänger, T 185; 15 to, NEU, ab Lager
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 533985 533985
  49847 Itterbeck, Γερμανία
Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 15.00 m³, Συνολικό βάρος: 15.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 500/50-17 18PR
14.245 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pronar T 185
4
Pronar T 185
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 4812801 4812801
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 15.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 500/50-17
13.490 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Pronar T 286
7
Pronar T 286
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 4812789 4812789
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Συνολικό βάρος: 23.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 445/65 R 22,5
31.125 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Stronga HookLoada HL180DT
6
Stronga HookLoada HL180DT
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 4810650 4810650
  91094 Langensendelbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Άξονας διεύθυνσης, Στρεφόμενα πλαϊνά, Όγκος φόρτωσης: 35.00 m³, Συνολικό βάρος: 22.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Pronar T 285
5
Pronar T 285
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 4812654 4812654
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 21.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 385/65 R 22,5 RE
19.230 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
B.O.B.-Agrarprofi ITR 22.33X
11
B.O.B.-Agrarprofi ITR 22.33X
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 4840355 4840355
  84579 Unterneukirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Αερόφρενο, Άξονας διεύθυνσης, Συνολικό βάρος: 33.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Τρίδυμο σασί, Ελαστικά: 600/50R22.5
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Pronar T 285 mit Bordhydraulik (am Lager)
14
Pronar T 285 mit Bordhydraulik (am Lager)
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 4708477 4708477
  25852 Sterdebüll, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 21.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 385/65-R22.5RE
22.990 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Leffers HL 23 H
14
Leffers HL 23 H
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 4734440 4734440
  26871 Aschendorf / Ems, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 23.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 445/65 R22,5
29.825 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pronar T285
12
Pronar T285
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 4789250 4789250
  29525 Uelzen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 21.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 500/60R22.5
22.600 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pronar Hakenliftanhänger T 185
6
Pronar Hakenliftanhänger T 185
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 4793949 4793949
  09487 Schlettau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 15.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 500/50-17
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Pronar Hakenlift T185  15 to. SOFORT verfügbar
8
Pronar Hakenlift T185 15 to. SOFORT verfügbar
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 4799972 4799972
  53919 Weilerswist, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 15.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 500/50-17
17.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Reisch Containeranhänger
12
Reisch Containeranhänger
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 4572559 4572559
  48268 Greven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 05.12.2008, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Ελαστικά: 245/70/17,5
6.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pronar T185
15
Pronar T185
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 4511990 4511990
  93158 Teublitz, Γερμανία
Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 15.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 500/50-17
15.814 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pronar T286 + Container AB-S 37 HVK
Βίντεο
20
Pronar T286 + Container AB-S 37 HVK
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 4386516 4386516
  93158 Teublitz, Γερμανία
Αερόφρενο, Άξονας διεύθυνσης, Όγκος φόρτωσης: 39.00 m³, Συνολικό βάρος: 23.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ελαστικά: 710/50 R26,5
44.170 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Palmse 414
4
Palmse 414
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 4401187 4401187
  1749 DA Warmenhuizen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Υδραυλικά φρένα, Ημερομηνία εγγραφής: 05.12.2018, Συνολικό βάρος: 14.00 t, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 520/50-17
14.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
TopliftStaja TS 2049 t/m 2257
Βίντεο
20
TopliftStaja TS 2049 t/m 2257
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 4690993 4690993
  9435 TE Bruntinge, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Άξονας διεύθυνσης, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Ελαστικά: 650/55R26.5
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
TopliftStaja TS 2667 TS 3067
Βίντεο
13
TopliftStaja TS 2667 TS 3067
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 4690833 4690833
  9435 TE Bruntinge, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Άξονας διεύθυνσης, Συνολικό βάρος: 34.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Σασί με τρίδυμο άξονα διεύθυνσης, Ελαστικά: 650/55R26.5
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 200