Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατάσταση πωλητή
Κατάσταση
Προσαρτώμενο υλικό
Αριθμός αλόγων
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Τρέιλερ μεταφοράς ίππων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τρέιλερ μεταφοράς ίππων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
WM Meyer
8
WM Meyer
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, jrt3331470
53909 Zülpich, Γερμανία
Συνολικό βάρος: 2.00 t, Φρένο προστασίας κατά της υπερτάχυνσης, Αλουμίνιο, Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, Τετράτροχο
5.950 EUR
με 19% ΦΠΑ
5.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Pegasus Viehanhänger, 3,5to, Aluboden, 100kmh
10
Pegasus Viehanhänger, 3,5to, Aluboden, 100kmh
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, jrt3662682
58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Συνολικό βάρος: 3500.00 t
7.299 EUR
με 19% ΦΠΑ
6.134 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Bücker Careliner MK,2-Pferdeanhänger Aluboden,SK
12
Bücker Careliner MK,2-Pferdeanhänger Aluboden,SK
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, jrt3662678
58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Συνολικό βάρος: 2400.00 t
10.699 EUR
με 19% ΦΠΑ
8.991 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Bücker Careliner MK,2-Pferdeanhänger Aluboden,SK
12
Bücker Careliner MK,2-Pferdeanhänger Aluboden,SK
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, jrt3662677
58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Συνολικό βάρος: 2400.00 t
10.699 EUR
με 19% ΦΠΑ
8.991 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
CYNKOMET Farm trailer/ Przyczepa KURIER-6 T-677
6
CYNKOMET Farm trailer/ Przyczepa KURIER-6 T-677
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, jrt3601672
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
6.775 EUR
με 23% ΦΠΑ
5.508 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
CYNKOMET Farm trailer/ Przyczepa KURIER-10 T-678
5
CYNKOMET Farm trailer/ Przyczepa KURIER-10 T-678
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, jrt3601658
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
9.400 EUR
με 23% ΦΠΑ
7.642 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
CYNKOMET Farm trailer/ Przyczepa KURIER-6 - ŚCIANY METALOWE
5
CYNKOMET Farm trailer/ Przyczepa KURIER-6 - ŚCIANY METALOWE
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, jrt3591932
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
8.294 EUR
με 23% ΦΠΑ
6.743 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Böckmann Big Portax ALU 2-Pferdeanhänger, 2,7to
9
Böckmann Big Portax ALU 2-Pferdeanhänger, 2,7to
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, jrt3573351
58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Συνολικό βάρος: 2700.00 t
12.998 EUR
με 19% ΦΠΑ
10.923 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Humbaur HTV 243016 AG Viehanhänger, 2,4to
15
Humbaur HTV 243016 AG Viehanhänger, 2,4to
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, jrt3527638
58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Συνολικό βάρος: 2400.00 t
8.499 EUR
με 19% ΦΠΑ
7.142 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
WM Meyer Alissimo
5
WM Meyer Alissimo
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, jrt3464463
56170 Bendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αίθουσα κολύμβησης, Πάτωμα αλουμινίου, Συνολικό βάρος: 2.50 t, Αριθμός αλόγων: 2, Αλουμίνιο, Ελαστικά: 14"
7.071 EUR
με 19% ΦΠΑ
5.942 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Humbaur Single 1,5er Pferdeanhänger, Holz/ Poly, SK
10
Humbaur Single 1,5er Pferdeanhänger, Holz/ Poly, SK
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, jrt3443701
58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Συνολικό βάρος: 1600.00 t
4.799 EUR
με 19% ΦΠΑ
4.033 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Humbaur MAXIMUS 2700, Vollpoly silber,SK,Aluboden, 2,7to
7
Humbaur MAXIMUS 2700, Vollpoly silber,SK,Aluboden, 2,7to
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, jrt3422301
58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Συνολικό βάρος: 2700.00 t
10.000 EUR
με 19% ΦΠΑ
8.403 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Humbaur MAXIMUS 2700, Vollpoly grau, SK, Aluboden, 2,7to
8
Humbaur MAXIMUS 2700, Vollpoly grau, SK, Aluboden, 2,7to
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, jrt3422300
58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Συνολικό βάρος: 2700.00 t
10.000 EUR
με 19% ΦΠΑ
8.403 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Humbaur MAXIMUS 2700, Vollpoly schwarz,SK,Aluboden,2,7to
8
Humbaur MAXIMUS 2700, Vollpoly schwarz,SK,Aluboden,2,7to
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, jrt3422299
58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Συνολικό βάρος: 2700.00 t
10.000 EUR
με 19% ΦΠΑ
8.403 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Humbaur MAXIMUS 2700, Vollpoly pink, SK,Aluboden,2,7to
9
Humbaur MAXIMUS 2700, Vollpoly pink, SK,Aluboden,2,7to
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, jrt3422298
58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Συνολικό βάρος: 2700.00 t
10.000 EUR
με 19% ΦΠΑ
8.403 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
WM Meyer
8
WM Meyer
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, jrt3331470
53909 Zülpich, Γερμανία
Συνολικό βάρος: 2.00 t, Φρένο προστασίας κατά της υπερτάχυνσης, Αλουμίνιο, Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, Τετράτροχο
5.950 EUR
με 19% ΦΠΑ
5.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Renault Master Pferde-LKW für 2 Pferde
15
Renault Master Pferde-LKW für 2 Pferde
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, jrt3289023
58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Συνολικό βάρος: 3500.00 t
51.169 EUR
με 19% ΦΠΑ
42.999 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Böckmann Comfort Sattelkammer neues Modell 2017 ALUBODen
13
Böckmann Comfort Sattelkammer neues Modell 2017 ALUBODen
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, jrt3282567
58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Συνολικό βάρος: 2400.00 t
7.499 EUR
με 19% ΦΠΑ
6.302 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Böckmann Comfort Aluboden Sattelkammer NEU 2017
9
Böckmann Comfort Aluboden Sattelkammer NEU 2017
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, jrt3282566
58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Συνολικό βάρος: 2400.00 t
7.499 EUR
με 19% ΦΠΑ
6.302 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Böckmann Champion R mit Sattelkammer NEU 2017, lieferbar
5
Böckmann Champion R mit Sattelkammer NEU 2017, lieferbar
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, jrt3282565
58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Συνολικό βάρος: 2400.00 t
7.499 EUR
με 19% ΦΠΑ
6.302 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Humbaur Zephir Kutschenanhänger 2,6 to.NEU 2017
10
Humbaur Zephir Kutschenanhänger 2,6 to.NEU 2017
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, jrt3234452
58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Συνολικό βάρος: 2600.00 t
10.000 EUR
με 19% ΦΠΑ
8.403 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Humbaur Zephir Kutschanhänger NEU 2017, 2,6to Vollpoly
12
Humbaur Zephir Kutschanhänger NEU 2017, 2,6to Vollpoly
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, jrt3234451
58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Συνολικό βάρος: 2600.00 t
10.000 EUR
με 19% ΦΠΑ
8.403 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Humbaur Xanthos Spirit 2-Pferdeanhänger mit ALUBODEN
4
Humbaur Xanthos Spirit 2-Pferdeanhänger mit ALUBODEN
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, jrt3234450
58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Συνολικό βάρος: 2000.00 t
5.999 EUR
με 19% ΦΠΑ
5.041 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Humbaur Xanthos Spirit 2-Pferdeanhänger SK, BJ 2017
3
Humbaur Xanthos Spirit 2-Pferdeanhänger SK, BJ 2017
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, jrt3234449
58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Συνολικό βάρος: 2000.00 t
6.699 EUR
με 19% ΦΠΑ
5.629 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Humbaur Xanthos Spirit 2-Pferdeanhänger ALU NEU, 2017
4
Humbaur Xanthos Spirit 2-Pferdeanhänger ALU NEU, 2017
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, jrt3234448
58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Συνολικό βάρος: 2000.00 t
5.999 EUR
με 19% ΦΠΑ
5.041 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Humbaur Xanthos Spirit 2-Pferdeanhänger ALU NEU mit SK
3
Humbaur Xanthos Spirit 2-Pferdeanhänger ALU NEU mit SK
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, jrt3234447
58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Συνολικό βάρος: 2000.00 t
6.699 EUR
με 19% ΦΠΑ
5.629 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 58