Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Αριθμός αλόγων
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Τρέιλερ μεταφοράς ίππων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τρέιλερ μεταφοράς ίππων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Böckmann ABL-Böckmann * ASS 2 * Pferdetransporter für 2 Pferde * DEFE
9
Böckmann ABL-Böckmann * ASS 2 * Pferdetransporter für 2 Pferde * DEFE
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, 4451524
  27753 Delmenhorst, Γερμανία
Αίθουσα κολύμβησης, Ημερομηνία εγγραφής: 04.04.1994, Συνολικό βάρος: 2000.00 t, Τετράτροχο, Αριθμός αλόγων: 2
1.150 €
Δείτε αγγελία
Böckmann Cavallo
19
Böckmann Cavallo
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, 4427810
  57520 Neunkhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Ημερομηνία εγγραφής: 15.03.1995, Τετράτροχο, Λοιπά, Αριθμός αλόγων: 2
1.500 €
Δείτε αγγελία
Dinapolis Viehwagen Dinapolis DINA TRV 7.60
8
Dinapolis Viehwagen Dinapolis DINA TRV 7.60
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, 4402331
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Συνολικό βάρος: 7.00 t, Ελαστικά: 520 / 50 – 17
9.700 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Humbaur
6
Humbaur
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, 4357104
  71701 Schwieberdingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πάτωμα αλουμινίου, Αίθουσα κολύμβησης, Ανοιγόμενη πόρτα, Συνολικό βάρος: 2.00 t, Τετράτροχο, Αλουμίνιο, Αριθμός αλόγων: 2, Ελαστικά: 13 Zoll
6.126 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Stema
8
Stema
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, 4357081
  71701 Schwieberdingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Αίθουσα κολύμβησης, Ανοιγόμενη πόρτα, Ημερομηνία εγγραφής: 02.02.2006, Συνολικό βάρος: 2.00 t, Τετράτροχο, Πολυεστέρας, Ελαστικά: 195/65 R15
2.185 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Böckmann Pferdeanhänger Comfort
Böckmann Pferdeanhänger Comfort
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, 4348495
  57482 Wenden, Γερμανία
Αίθουσα κολύμβησης, Τετράτροχο, Ξύλο/πολυεστέρας, Αριθμός αλόγων: 2
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Humbaur Pegasus 2400
9
Humbaur Pegasus 2400
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, 4342480
  16866 Vehlow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ζάντες αλουμινίου, Ημερομηνία εγγραφής: 31.08.2012, Αριθμός αλόγων: 2
7.000 €
Δείτε αγγελία
Cynkomet Anhänger 6T/Farm trailer/ Przyczepa KURIER-6 T-677
12
Cynkomet Anhänger 6T/Farm trailer/ Przyczepa KURIER-6 T-677
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, 4309808
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Συνολικό βάρος: 6.00 t
6.069,80 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Alf TC Tandem 1,3 to. z. GG.
20
Alf TC Tandem 1,3 to. z. GG.
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, 4159213
  32108 Bad Salzuflen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1988, Συνολικό βάρος: 1.30 t, Τετράτροχο, Λοιπά, Αριθμός αλόγων: 1, Ελαστικά: 185/70R14 ca.80%
828 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
CynkoMet Farm trailer/ Przyczepa KURIER-6 - ŚCIANY METALOWE/Remolque
5
CynkoMet Farm trailer/ Przyczepa KURIER-6 - ŚCIANY METALOWE/Remolque
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, 3955183
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018
6.770,16 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
CynkoMet Farm trailer/Przyczepa/Remorque/Remolque KURIER-10 T-678
5
CynkoMet Farm trailer/Przyczepa/Remorque/Remolque KURIER-10 T-678
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, 3942652
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Τετράτροχο, Ελαστικά: 11,5/80-15,3
7.937,43 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Cheval Liberté Gold First Sattelkammer+Aluboden
15
Cheval Liberté Gold First Sattelkammer+Aluboden
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, 3942566
  21423 Winsen (Luhe), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πάτωμα αλουμινίου, Αίθουσα κολύμβησης, Συνολικό βάρος: 2.00 t, Λοιπά, Αριθμός αλόγων: 2
4.361 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Cheval Liberté GOLD Classic Pullman Alu-Boden
16
Cheval Liberté GOLD Classic Pullman Alu-Boden
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, 3942561
  21423 Winsen (Luhe), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πάτωμα αλουμινίου, Συνολικό βάρος: 2.00 t, Τετράτροχο, Λοιπά, Αριθμός αλόγων: 2
4.445 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Cheval Liberté GOLD 2 Alu +Pullman Fahrwerk
16
Cheval Liberté GOLD 2 Alu +Pullman Fahrwerk
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, 3942525
  21423 Winsen (Luhe), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πάτωμα αλουμινίου, Αίθουσα κολύμβησης, Συνολικό βάρος: 2.00 t, Τετράτροχο, Λοιπά
5.538 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Cheval Liberté Optimax Pullmann schwarz
14
Cheval Liberté Optimax Pullmann schwarz
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, 3942306
  21423 Winsen (Luhe), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πάτωμα αλουμινίου, Αίθουσα κολύμβησης, Συνολικό βάρος: 3.50 t, Τετράτροχο, Λοιπά, Αριθμός αλόγων: 3
13.361 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Cheval Liberté Touring Country 2018 Sattelkammer, Frontausst
18
Cheval Liberté Touring Country 2018 Sattelkammer, Frontausst
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, 3942276
  21423 Winsen (Luhe), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πάτωμα αλουμινίου, Συνολικό βάρος: 2.00 t, Τετράτροχο, Λοιπά, Αριθμός αλόγων: 2
6.126 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Ifor Williams HB506 mit Sattelkammer, schwarz
17
Ifor Williams HB506 mit Sattelkammer, schwarz
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, 3942271
  21423 Winsen (Luhe), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πάτωμα αλουμινίου, Αίθουσα κολύμβησης, Συνολικό βάρος: 2.60 t, Τετράτροχο, Αλουμίνιο, Αριθμός αλόγων: 2
6.050 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Ifor Williams HB506 mit Frontausstieg Klappenkombi, Anthrazit
14
Ifor Williams HB506 mit Frontausstieg Klappenkombi, Anthrazit
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, 3942270
  21423 Winsen (Luhe), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πάτωμα αλουμινίου, Συνολικό βάρος: 2.60 t, Τετράτροχο, Αλουμίνιο, Αριθμός αλόγων: 2
6.074 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Ifor Williams HB511 mit Heckklappen/Türkombination
14
Ifor Williams HB511 mit Heckklappen/Türkombination
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, 3942266
  21423 Winsen (Luhe), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πάτωμα αλουμινίου, Συνολικό βάρος: 2.70 t, Τετράτροχο, Αλουμίνιο, Αριθμός αλόγων: 2
6.714 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Ifor Williams Eventa L Gold
17
Ifor Williams Eventa L Gold
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, 3942263
  21423 Winsen (Luhe), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πάτωμα αλουμινίου, Συνολικό βάρος: 3.50 t, Τετράτροχο, Λοιπά, Αριθμός αλόγων: 2
35.800 €
Δείτε αγγελία
Ifor Williams HB511, silber, mit Frontausstieg
16
Ifor Williams HB511, silber, mit Frontausstieg
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, 3935249
  21423 Winsen (Luhe), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πάτωμα αλουμινίου, Συνολικό βάρος: 2.70 t, Τετράτροχο, Πολυεστέρας, Αριθμός αλόγων: 2
6.324 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Ifor Williams HB506 mit Frontausstieg, schwarz
14
Ifor Williams HB506 mit Frontausstieg, schwarz
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, 3935247
  21423 Winsen (Luhe), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πάτωμα αλουμινίου, Φεγγίτης, Συνολικό βάρος: 2.60 t, Τετράτροχο, Πολυεστέρας, Αριθμός αλόγων: 2
5.733 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Barthau  1900
3
Barthau 1900
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, 3677411
  75031 Eppingen, Γερμανία
Πλέγμα για μουλάρια, Ανοιγόμενη πόρτα, Συνολικό βάρος: 1.90 t, Τετράτροχο, Ξύλο/πολυεστέρας, Αριθμός αλόγων: 2
1.650 €
Δείτε αγγελία
WM Meyer Alissimo
6
WM Meyer Alissimo
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, 3464463
  56170 Bendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πάτωμα αλουμινίου, Αίθουσα κολύμβησης, Συνολικό βάρος: 2.50 t, Αλουμίνιο, Αριθμός αλόγων: 2, Ελαστικά: 14"
6.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
WM Meyer
8
WM Meyer
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, 3331470
  53909 Zülpich, Γερμανία
Συνολικό βάρος: 2.00 t, Φρένο προστασίας κατά της υπερτάχυνσης, Αλουμίνιο, Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, Τετράτροχο
5.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 25
1