Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Αριθμός αλόγων
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Τρέιλερ μεταφοράς ίππων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τρέιλερ μεταφοράς ίππων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Alf SDAH
5
Alf SDAH
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, 4072695
25920 Stedesand, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Φεγγίτης, Αίθουσα κολύμβησης, Ανοιγόμενη πόρτα, Ημερομηνία εγγραφής: 06.05.2004, Συνολικό βάρος: 2.00 t, Τετράτροχο, Αριθμός αλόγων: 2, Ελαστικά: 205/65 R15
3.900 €

Δείτε αγγελία
Humbaur MAXIMUS 2700Aluboden,MESSEANHÄNGER HansePferd
11
Humbaur MAXIMUS 2700Aluboden,MESSEANHÄNGER HansePferd
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, 4006760
58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Συνολικό βάρος: 2700.00 t
8.150 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Alf TA
5
Alf TA
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, 3974906
09603 Großvoigtsberg, Γερμανία
Φεγγίτης, Ανοιγόμενη πόρτα, Ημερομηνία εγγραφής: 28.12.1989, Συνολικό βάρος: 2.00 t, Τετράτροχο, Πολυεστέρας, Αριθμός αλόγων: 2, Ελαστικά: 185/70R14
2.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stema Pferdeanhänger
11
Stema Pferdeanhänger
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, 3958441
71701 Schwieberdingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Αίθουσα κολύμβησης, Ανοιγόμενη πόρτα, Ημερομηνία εγγραφής: 02.02.2006, Συνολικό βάρος: 2.00 t, Τετράτροχο, Πολυεστέρας, Αριθμός αλόγων: 2, Ελαστικά: 195/65 R15
2.353 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
CynkoMet Farm trailer/ Przyczepa KURIER-6 - ŚCIANY METALOWE/Remolque
5
CynkoMet Farm trailer/ Przyczepa KURIER-6 - ŚCIANY METALOWE/Remolque
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, 3955183
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018
6.303 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
CynkoMet Farm trailer/Przyczepa/Remorque/Remolque KURIER-10 T-678
5
CynkoMet Farm trailer/Przyczepa/Remorque/Remolque KURIER-10 T-678
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, 3942652
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Τετράτροχο, Ελαστικά: 11,5/80-15,3
7.682 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Cheval Liberté Gold First Sattelkammer+Aluboden
15
Cheval Liberté Gold First Sattelkammer+Aluboden
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, 3942566
21423 Winsen (Luhe), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πάτωμα αλουμινίου, Αίθουσα κολύμβησης, Συνολικό βάρος: 2.00 t, Λοιπά, Αριθμός αλόγων: 2
4.361 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Cheval Liberté GOLD Classic Pullman Alu-Boden
16
Cheval Liberté GOLD Classic Pullman Alu-Boden
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, 3942561
21423 Winsen (Luhe), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πάτωμα αλουμινίου, Συνολικό βάρος: 2.00 t, Τετράτροχο, Λοιπά, Αριθμός αλόγων: 2
4.445 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Cynkomet Farm trailer/ Przyczepa KURIER-6 T-677/Remolque
6
Cynkomet Farm trailer/ Przyczepa KURIER-6 T-677/Remolque
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, 3942527
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Συνολικό βάρος: 5.20 t, Δίκυκλa, Ελαστικά: 11,5/80-15,3
5.875 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Cheval Liberté GOLD 2 Alu +Pullman Fahrwerk
16
Cheval Liberté GOLD 2 Alu +Pullman Fahrwerk
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, 3942525
21423 Winsen (Luhe), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πάτωμα αλουμινίου, Αίθουσα κολύμβησης, Συνολικό βάρος: 2.00 t, Τετράτροχο, Λοιπά
5.538 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Cheval Liberté Optimax Pullmann schwarz
14
Cheval Liberté Optimax Pullmann schwarz
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, 3942306
21423 Winsen (Luhe), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πάτωμα αλουμινίου, Αίθουσα κολύμβησης, Συνολικό βάρος: 3.50 t, Τετράτροχο, Λοιπά, Αριθμός αλόγων: 3
13.361 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Cheval Liberté Touring Country 2018 Sattelkammer, Frontausst
18
Cheval Liberté Touring Country 2018 Sattelkammer, Frontausst
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, 3942276
21423 Winsen (Luhe), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πάτωμα αλουμινίου, Συνολικό βάρος: 2.00 t, Τετράτροχο, Λοιπά, Αριθμός αλόγων: 2
6.126 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Ifor Williams HB506 mit Sattelkammer, schwarz
17
Ifor Williams HB506 mit Sattelkammer, schwarz
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, 3942271
21423 Winsen (Luhe), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πάτωμα αλουμινίου, Αίθουσα κολύμβησης, Συνολικό βάρος: 2.60 t, Τετράτροχο, Αλουμίνιο, Αριθμός αλόγων: 2
6.050 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Ifor Williams HB506 mit Frontausstieg Klappenkombi, Anthrazit
14
Ifor Williams HB506 mit Frontausstieg Klappenkombi, Anthrazit
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, 3942270
21423 Winsen (Luhe), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πάτωμα αλουμινίου, Συνολικό βάρος: 2.60 t, Τετράτροχο, Αλουμίνιο, Αριθμός αλόγων: 2
6.075 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Ifor Williams HB511 mit Heckklappen/Türkombination
14
Ifor Williams HB511 mit Heckklappen/Türkombination
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, 3942266
21423 Winsen (Luhe), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πάτωμα αλουμινίου, Συνολικό βάρος: 2.70 t, Τετράτροχο, Αλουμίνιο, Αριθμός αλόγων: 2
6.714 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Ifor Williams Eventa L Gold
17
Ifor Williams Eventa L Gold
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, 3942263
21423 Winsen (Luhe), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πάτωμα αλουμινίου, Συνολικό βάρος: 3.50 t, Τετράτροχο, Λοιπά, Αριθμός αλόγων: 2
35.800 €

Δείτε αγγελία
Ifor Williams HB511, silber, mit Frontausstieg
16
Ifor Williams HB511, silber, mit Frontausstieg
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, 3935249
21423 Winsen (Luhe), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πάτωμα αλουμινίου, Συνολικό βάρος: 2.70 t, Τετράτροχο, Πολυεστέρας, Αριθμός αλόγων: 2
7.526 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Ifor Williams HB506 mit Frontausstieg, schwarz
14
Ifor Williams HB506 mit Frontausstieg, schwarz
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, 3935247
21423 Winsen (Luhe), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πάτωμα αλουμινίου, Φεγγίτης, Συνολικό βάρος: 2.60 t, Τετράτροχο, Πολυεστέρας, Αριθμός αλόγων: 2
5.734 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Humbaur Balios Kutschanhänger 3000, NEU
10
Humbaur Balios Kutschanhänger 3000, NEU
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, 3882851
58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Συνολικό βάρος: 3000.00 t
6.722 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Humbaur ZEPHIR AERO Vollpoly,  Aluboden, SK,  2,7to
9
Humbaur ZEPHIR AERO Vollpoly, Aluboden, SK, 2,7to
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, 3805103
58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Συνολικό βάρος: 2700.00 t
6.722 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Humbaur Viehanhänger HTV354018SRA, ALu, 3,5to
11
Humbaur Viehanhänger HTV354018SRA, ALu, 3,5to
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, 3805101
58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Συνολικό βάρος: 3500.00 t
12.604 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Humbaur Notos Trio 3500 3-Pferdeanhänger, ALU, SK, 3,5to
13
Humbaur Notos Trio 3500 3-Pferdeanhänger, ALU, SK, 3,5to
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, 3805100
58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Συνολικό βάρος: 3500.00 t
10.924 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Humbaur ALU-Viehanhänger * *NEUHEIT* * 3,5to, EZ:01/2018
14
Humbaur ALU-Viehanhänger * *NEUHEIT* * 3,5to, EZ:01/2018
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, 3805097
58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Συνολικό βάρος: 3500.00 t
14.117 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Humbaur ALU-Viehanhänger * *NEUHEIT* *  3,5to
14
Humbaur ALU-Viehanhänger * *NEUHEIT* * 3,5to
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, 3805096
58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Συνολικό βάρος: 3500.00 t
12.604 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bücker Careliner paardentrailers
7
Bücker Careliner paardentrailers
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, 3701792
6042 KZ Roermond, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Ζάντες αλουμινίου, Πάτωμα αλουμινίου, Φεγγίτης, Αίθουσα κολύμβησης, Συνολικό βάρος: 2.70 t, Τετράτροχο, Πολυεστέρας, Αριθμός αλόγων: 2
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 80