Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Αριθμός αλόγων

Μεταχειρισμένα Τρέιλερ μεταφοράς ίππων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τρέιλερ μεταφοράς ίππων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Humbaur Xanthos Aero 2-Pferdeanhänger ALU 2,4to SK Black
8
Humbaur Xanthos Aero 2-Pferdeanhänger ALU 2,4to SK Black
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, 5096225 5096225
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ημερομηνία εγγραφής: 01.10.2013, Συνολικό βάρος: 2400 kg
6.299 €
Δείτε αγγελία
Henra PTN 27XL Black Edition
15
Henra PTN 27XL Black Edition
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, 5075232 5075232
  48324 Sendenhorst, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ζάντες αλουμινίου, Πάτωμα αλουμινίου, Φεγγίτης, Αίθουσα κολύμβησης, Ανοιγόμενη πόρτα, Συνολικό βάρος: 2700 kg, Σασί: Τετράτροχο, Προσαρτώμενο υλικό: Αλουμίνιο, Αριθμός αλόγων: , ...
7.800 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Westfalia
6
Westfalia
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, 4932349 4932349
  48268 Greven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1978, Συνολικό βάρος: 1800 kg, Σασί: Δίκυκλa, Αριθμός αλόγων: Λοιπά
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Böckmann COMFORT B - TYP PPA
15
Böckmann COMFORT B - TYP PPA
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, 4908512 4908512
  28876 Oyten im GBZ der Firma M&W, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Φεγγίτης, Αίθουσα κολύμβησης, Ανοιγόμενη πόρτα, Ημερομηνία εγγραφής: 16.06.2004, Συνολικό βάρος: 2000 kg, Σασί: Τετράτροχο, Προσαρτώμενο υλικό: Πολυεστέρας, Αριθμός αλόγων: , ...
4.200 €
logo
Δείτε αγγελία
Blomert Nairobi
8
Blomert Nairobi
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, 4902276 4902276
  53894 Mechernich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αίθουσα κολύμβησης, Συνολικό βάρος: 2400 kg, Σασί: Τετράτροχο, Προσαρτώμενο υλικό: Αλουμίνιο, Αριθμός αλόγων:
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Humbaur ALU-Viehanhänger * *NEUHEIT* * 3,5to,
14
Humbaur ALU-Viehanhänger * *NEUHEIT* * 3,5to,
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, 4861418 4861418
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Συνολικό βάρος: 3500 kg
14.116,81 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Humbaur *ZEPHIR*  neue Voll-Poly Klasse , ALUBODEN, 2020
13
Humbaur *ZEPHIR* neue Voll-Poly Klasse , ALUBODEN, 2020
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, 4861417 4861417
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Συνολικό βάρος: 2000 kg
6.637,82 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Humbaur Notos Xtra PRO 2-Pferdeanhänger 2,7to NEU !
12
Humbaur Notos Xtra PRO 2-Pferdeanhänger 2,7to NEU !
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, 4861382 4861382
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Συνολικό βάρος: 2700 kg
10.923,53 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Humbaur Notos Xtra UP 2-Pferdeanhänger 2,7to SK NEU!
13
Humbaur Notos Xtra UP 2-Pferdeanhänger 2,7to SK NEU!
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, 4861379 4861379
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Συνολικό βάρος: 2700 kg
11.343,70 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Thiel Pico 1,5-Pferdeanhänger Vollpolyester 1,5to SK
9
Thiel Pico 1,5-Pferdeanhänger Vollpolyester 1,5to SK
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, 4782697 4782697
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Συνολικό βάρος: 1500 kg
6.490 €
Δείτε αγγελία
Thiel Explorer 2-Pferdeanhänger 2,4to SK Vollpolyester
9
Thiel Explorer 2-Pferdeanhänger 2,4to SK Vollpolyester
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, 4782691 4782691
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Συνολικό βάρος: 2400 kg
9.650 €
Δείτε αγγελία
Thiel Primus 2-Pferdeanhänger Aluminium 2,4to SK
9
Thiel Primus 2-Pferdeanhänger Aluminium 2,4to SK
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, 4782690 4782690
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Συνολικό βάρος: 2400 kg
7.450 €
Δείτε αγγελία
Thiel Domino Ultra 2-Pferdeanhänger Vollpoly SK
10
Thiel Domino Ultra 2-Pferdeanhänger Vollpoly SK
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, 4782688 4782688
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Συνολικό βάρος: 2400 kg
7.550 €
Δείτε αγγελία
Ifor Williams HBX 511 mit Frontausstieg neues Modell schwarz Pf2093
Βίντεο
11
Ifor Williams HBX 511 mit Frontausstieg neues Modell schwarz Pf2093
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, 4756270 4756270
  21423 Winsen (Luhe), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Συνολικό βάρος: 2700 kg, Σασί: Τετράτροχο, Προσαρτώμενο υλικό: Αλουμίνιο, Αριθμός αλόγων:
8.729 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
HOTRA Jumper VT-20
11
HOTRA Jumper VT-20
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, 4715133 4715133
  05-306 Jakubów, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2005, Φεγγίτης, Ημερομηνία εγγραφής: 18.07.2005, Σασί: Τετράτροχο, Αριθμός αλόγων:
2.800 €
Δείτε αγγελία
Humbaur MAXIMUS 2700 Vollpoly, SK,Aluboden,Neues Model
7
Humbaur MAXIMUS 2700 Vollpoly, SK,Aluboden,Neues Model
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, 4574397 4574397
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Συνολικό βάρος: 2700 kg
9.242,86 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Humbaur MAXIMUS 2700, Vollpoly ,SK,Aluboden,2,7to
6
Humbaur MAXIMUS 2700, Vollpoly ,SK,Aluboden,2,7to
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, 4574372 4574372
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Συνολικό βάρος: 2700 kg
9.242,86 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Humbaur MAXIMUS 2700, Vollpoly grau, SK, Aluboden, 2,7to
8
Humbaur MAXIMUS 2700, Vollpoly grau, SK, Aluboden, 2,7to
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, 4574370 4574370
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Συνολικό βάρος: 2700 kg
9.242,86 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Humbaur Single ALU 1,5er Pferdeanhänger NEU, 2020
6
Humbaur Single ALU 1,5er Pferdeanhänger NEU, 2020
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, 4574334 4574334
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Συνολικό βάρος: 1600 kg
4.789,08 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Humbaur Xanthos Aero NEU 2020 PINK ALU 2-Pferdeanhänger
7
Humbaur Xanthos Aero NEU 2020 PINK ALU 2-Pferdeanhänger
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, 4574307 4574307
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Συνολικό βάρος: 2400 kg
6.889,92 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Humbaur Notos 2-Pferdeanhänger ALU,Frontausstieg NEU
8
Humbaur Notos 2-Pferdeanhänger ALU,Frontausstieg NEU
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, 4574301 4574301
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Συνολικό βάρος: 2400 kg
7.814,29 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Humbaur *BALIOS AERO* mit Sattelkammerpaket, NEU 2020
10
Humbaur *BALIOS AERO* mit Sattelkammerpaket, NEU 2020
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, 4574299 4574299
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Συνολικό βάρος: 2400 kg
5.629,41 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Humbaur Balios Spirit 2-Pferdeanhänger,  NEU 2020
10
Humbaur Balios Spirit 2-Pferdeanhänger, NEU 2020
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, 4574291 4574291
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Συνολικό βάρος: 2000 kg
4.032,77 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Humbaur Notos 2-Pferdeanhänger ALU 2,7 to. NEU 2020
11
Humbaur Notos 2-Pferdeanhänger ALU 2,7 to. NEU 2020
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, 4574285 4574285
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Συνολικό βάρος: 2700 kg
7.562,18 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Humbaur Notos 2-Pferdeanhänger ALU 2,4 to. 2020
15
Humbaur Notos 2-Pferdeanhänger ALU 2,4 to. 2020
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, 4574283 4574283
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Συνολικό βάρος: 2400 kg
7.562,18 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 55