Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατάσταση πωλητή
Αριθμός αλόγων
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Τρέιλερ μεταφοράς ίππων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τρέιλερ μεταφοράς ίππων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Opel  Hagstedt Stablehopper light
3
Opel Hagstedt Stablehopper light
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, jrt3677370
27777 Ganderkesee, Γερμανία
Αριθμός αλόγων: 2
61.047 €
με 19% ΦΠΑ
51.300 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Peugeot Hagstedt Stablehopper
3
Peugeot Hagstedt Stablehopper
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, jrt3677373
27777 Ganderkesee, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ημερομηνία εγγραφής: 01.12.2015, Αριθμός αλόγων: 2
50.575 €
με 19% ΦΠΑ
42.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Mercedes Hagstedt Stablehopper Hengstwagen
6
Mercedes Hagstedt Stablehopper Hengstwagen
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, jrt3677352
27777 Ganderkesee, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ημερομηνία εγγραφής: 01.06.2014, Συνολικό βάρος: 3.50 t, Αριθμός αλόγων: 2
58.310 €
με 19% ΦΠΑ
49.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Renault Roelofsen Smart Komposit
3
Renault Roelofsen Smart Komposit
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, jrt3677358
27777 Ganderkesee, Γερμανία
Αριθμός αλόγων: 2
72.769 €
με 19% ΦΠΑ
61.150 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
WM Meyer
8
WM Meyer
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, jrt3331470
53909 Zülpich, Γερμανία
Συνολικό βάρος: 2.00 t, Φρένο προστασίας κατά της υπερτάχυνσης, Αλουμίνιο, Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, Τετράτροχο
5.950 €
με 19% ΦΠΑ
5.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Mercedes 308CDI
15
Mercedes 308CDI
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, jrt3785232
48324 Albersloh, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Αίθουσα κολύμβησης, Φεγγίτης, Ημερομηνία εγγραφής: 02.01.2002, Συνολικό βάρος: 3.50 t, Δίκυκλa, Πολυεστέρας, Αριθμός αλόγων: 2, Ελαστικά: 225/70R15
23.800 €
με 19% ΦΠΑ
20.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
WM Meyer
8
WM Meyer
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, jrt3331470
53909 Zülpich, Γερμανία
Συνολικό βάρος: 2.00 t, Φρένο προστασίας κατά της υπερτάχυνσης, Αλουμίνιο, Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, Τετράτροχο
5.950 €
με 19% ΦΠΑ
5.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Bücker Careliner paardentrailers
7
Bücker Careliner paardentrailers
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, jrt3701792
6042 KZ Roermond, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Αίθουσα κολύμβησης, Φεγγίτης, Πάτωμα αλουμινίου, Ζάντες αλουμινίου, Συνολικό βάρος: 2.70 t, Αριθμός αλόγων: 2, Πολυεστέρας, Τετράτροχο
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Barthau  1900
3
Barthau 1900
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, jrt3677411
75031 Eppingen, Γερμανία
Πλέγμα για μουλάρια, Ανοιγόμενη πόρτα, Συνολικό βάρος: 1.90 t, Τετράτροχο, Ξύλο/πολυεστέρας, Αριθμός αλόγων: 2
1.650 €

Δείτε αγγελία
WM Meyer Alissimo
5
WM Meyer Alissimo
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, jrt3464463
56170 Bendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αίθουσα κολύμβησης, Πάτωμα αλουμινίου, Συνολικό βάρος: 2.50 t, Αλουμίνιο, Αριθμός αλόγων: 2, Ελαστικά: 14"
7.071 €
με 19% ΦΠΑ
5.942 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Mercedes Hagstedt Stablehopper Hengstwagen
6
Mercedes Hagstedt Stablehopper Hengstwagen
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, jrt3677352
27777 Ganderkesee, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ημερομηνία εγγραφής: 01.06.2014, Συνολικό βάρος: 3.50 t, Αριθμός αλόγων: 2
58.310 €
με 19% ΦΠΑ
49.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Gebr. Lansing Fahrzeugbau VA 175 T
11
Gebr. Lansing Fahrzeugbau VA 175 T
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, jrt3815603
46348 Raesfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Ανοιγόμενη πόρτα, Συνολικό βάρος: 2.00 t, Τετράτροχο, Αλουμίνιο
3.569 €
με 19% ΦΠΑ
2.999 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Peugeot Hagstedt Stablehopper
3
Peugeot Hagstedt Stablehopper
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, jrt3677373
27777 Ganderkesee, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ημερομηνία εγγραφής: 01.12.2015, Αριθμός αλόγων: 2
50.575 €
με 19% ΦΠΑ
42.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Saris 2-Pferdeanhänger, 2to, SK, neu
8
Saris 2-Pferdeanhänger, 2to, SK, neu
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, jrt3805109
58285 Gevelsberg, Γερμανία
Συνολικό βάρος: 2000.00 t
4.699 €
με 19% ΦΠΑ
3.949 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Humbaur ZEPHIR AERO Vollpoly,  Aluboden, SK,  2,7to
8
Humbaur ZEPHIR AERO Vollpoly, Aluboden, SK, 2,7to
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, jrt3805103
58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Συνολικό βάρος: 2700.00 t
8.799 €
με 19% ΦΠΑ
7.394 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Humbaur Viehanhänger HTV354018SRA, ALu, 3,5to
11
Humbaur Viehanhänger HTV354018SRA, ALu, 3,5to
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, jrt3805101
58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Συνολικό βάρος: 3500.00 t
14.999 €
με 19% ΦΠΑ
12.604 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Humbaur Notos Trio 3500 3-Pferdeanhänger, ALU, SK, 3,5to
13
Humbaur Notos Trio 3500 3-Pferdeanhänger, ALU, SK, 3,5to
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, jrt3805100
58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Συνολικό βάρος: 3500.00 t
13.799 €
με 19% ΦΠΑ
11.596 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Humbaur ALU-Viehanhänger * *NEUHEIT* * 3,5to, EZ:01/2018
14
Humbaur ALU-Viehanhänger * *NEUHEIT* * 3,5to, EZ:01/2018
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, jrt3805097
58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Συνολικό βάρος: 3500.00 t
16.799 €
με 19% ΦΠΑ
14.117 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Humbaur ALU-Viehanhänger * *NEUHEIT* *  3,5to
14
Humbaur ALU-Viehanhänger * *NEUHEIT* * 3,5to
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, jrt3805096
58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Συνολικό βάρος: 3500.00 t
14.999 €
με 19% ΦΠΑ
12.604 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Renault Master 170cdi 2-Pferdetransporter
15
Renault Master 170cdi 2-Pferdetransporter
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, jrt3810593
58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Συνολικό βάρος: 3500.00 t
59.999 €
με 19% ΦΠΑ
50.419 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Renault Master CDI 170, 2-Pferdetransporter, Schalter
15
Renault Master CDI 170, 2-Pferdetransporter, Schalter
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, jrt3817554
58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Συνολικό βάρος: 3500.00 t
58.799 €
με 19% ΦΠΑ
49.411 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Renault Master CDI 170,2-Pferdetransporter, ,Automatik
12
Renault Master CDI 170,2-Pferdetransporter, ,Automatik
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, jrt3817553
58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Συνολικό βάρος: 3500.00 t
59.999 €
με 19% ΦΠΑ
50.419 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Opel  Hagstedt Stablehopper light
3
Opel Hagstedt Stablehopper light
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, jrt3677370
27777 Ganderkesee, Γερμανία
Αριθμός αλόγων: 2
61.047 €
με 19% ΦΠΑ
51.300 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Renault Roelofsen Smart Komposit
3
Renault Roelofsen Smart Komposit
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, jrt3677358
27777 Ganderkesee, Γερμανία
Αριθμός αλόγων: 2
72.769 €
με 19% ΦΠΑ
61.150 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Bücker Careliner MK,2-Pferdeanhänger Aluboden,SK
12
Bücker Careliner MK,2-Pferdeanhänger Aluboden,SK
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, jrt3662678
58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Συνολικό βάρος: 2400.00 t
10.000 €
με 19% ΦΠΑ
8.403 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Bücker Careliner MK,2-Pferdeanhänger Aluboden,SK
12
Bücker Careliner MK,2-Pferdeanhänger Aluboden,SK
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, jrt3662677
58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Συνολικό βάρος: 2400.00 t
10.000 €
με 19% ΦΠΑ
8.403 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Humbaur MAXIMUS 2700 Vollpoly, SK,Aluboden,NEUES MODEL
7
Humbaur MAXIMUS 2700 Vollpoly, SK,Aluboden,NEUES MODEL
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, jrt3671658
58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Συνολικό βάρος: 2700.00 t
10.999 €
με 19% ΦΠΑ
9.243 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Humbaur HTV 243016 AG Viehanhänger, 2,4to
15
Humbaur HTV 243016 AG Viehanhänger, 2,4to
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, jrt3527638
58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Συνολικό βάρος: 2400.00 t
6.798 €
με 19% ΦΠΑ
5.713 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Böckmann Comfort Sattelkammer neues Modell 2018 ALUBODen
13
Böckmann Comfort Sattelkammer neues Modell 2018 ALUBODen
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, jrt3282567
58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Συνολικό βάρος: 2400.00 t
7.499 €
με 19% ΦΠΑ
6.302 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Böckmann Comfort Aluboden Sattelkammer NEU 2018
9
Böckmann Comfort Aluboden Sattelkammer NEU 2018
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων, jrt3282566
58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Συνολικό βάρος: 2400.00 t
7.699 €
με 19% ΦΠΑ
6.470 € καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 77