Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Φορτηγό
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο
Αυτοκόλλητο εκπομπών

Μεταχειρισμένα Φορτηγό

Αγοράστε μεταχειρισμένα Φορτηγό στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
MAN TGL 10.220 10 TONNE CURTAINSIDER - 2010 - SO60 FBJ
12
ΝΈΑ MAN TGL 10.220 10 TONNE CURTAINSIDER - 2010 - SO60 FBJ
Φορτηγό, 4362329
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2010, Απόσταση σε μίλια: 276298 km, Φάρδος οχήματος: 2500 mm, Ύψος οχήματος: 3700 mm
7.665 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Daf CF85, 8 X 4 STEEL TIPPER - 2007 - T3 GXL
12
ΝΈΑ Daf CF85, 8 X 4 STEEL TIPPER - 2007 - T3 GXL
Φορτηγό, 4362332
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2007, Απόσταση σε μίλια: 450460 km, Φάρδος οχήματος: 2500 mm, Ύψος οχήματος: 3600 mm
15.272 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 HINO 700 SERIES 8 X 4 HOOKLOADER - 2007 - LK57 CZG
12
ΝΈΑ HINO 700 SERIES 8 X 4 HOOKLOADER - 2007 - LK57 CZG
Φορτηγό, 4362331
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2007, Απόσταση σε μίλια: 361534 km, Ύψος οχήματος: 3400 mm
13.569 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Volvo FH GLOBETROTTER XL EURO 5, 6 X 2 TRACTOR UNIT - 2007 - BV57 FHL
12
ΝΈΑ Volvo FH GLOBETROTTER XL EURO 5, 6 X 2 TRACTOR UNIT - 2007 - BV57 FHL
Φορτηγό, 4362327
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2007, Απόσταση σε μίλια: 1386027 km
10.163 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MAN TGS 35.360 EURO 5, 8 X 4 HOOKLOADER - 2013 - SN13 LMO
12
ΝΈΑ MAN TGS 35.360 EURO 5, 8 X 4 HOOKLOADER - 2013 - SN13 LMO
Φορτηγό, 4360772
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2013, Απόσταση σε μίλια: 278449 km, Φάρδος οχήματος: 2500 mm, Ύψος οχήματος: 3400 mm
32.645 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Scania P230 4 X 2 CURTAINSIDER - 2007 - MX57 EWD
12
ΝΈΑ Scania P230 4 X 2 CURTAINSIDER - 2007 - MX57 EWD
Φορτηγό, 4360770
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2007, Απόσταση σε μίλια: 640303 km, Φάρδος οχήματος: 2500 mm, Ύψος οχήματος: 3900 mm
8.800 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Daf LF45 11 TONNE CURTAINSIDER - 2009 - SM58 RKY
12
ΝΈΑ Daf LF45 11 TONNE CURTAINSIDER - 2009 - SM58 RKY
Φορτηγό, 4360771
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2009, Απόσταση σε μίλια: 341669 km, Φάρδος οχήματος: 2500 mm, Ύψος οχήματος: 3600 mm
5.394 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Daf XF105 460 EURO 5, SPACE CAB 6 X 2 TAG AXLE TRACTOR UNIT - 2011 - SA11 VRU
12
ΝΈΑ Daf XF105 460 EURO 5, SPACE CAB 6 X 2 TAG AXLE TRACTOR UNIT - 2011 - SA11 VRU
Φορτηγό, 4360769
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2011, Απόσταση σε μίλια: 850000 km
11.298 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Scania P230 18 TONNE 4 X 2 REMOVAL /BOX TRUCK - 2005 - RX54 FFW
12
ΝΈΑ Scania P230 18 TONNE 4 X 2 REMOVAL /BOX TRUCK - 2005 - RX54 FFW
Φορτηγό, 4360768
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2005, Απόσταση σε μίλια: 541823 km, Φάρδος οχήματος: 2500 mm, Ύψος οχήματος: 4000 mm
6.756 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Iveco Eurocargo 80E18
15
ΝΈΑ Iveco Eurocargo 80E18
Φορτηγό, 4359629
  86675 Buchdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Όγκος φόρτωσης: 3.50 m³
14.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bell  B30D DUMP TRUCK
4
ΝΈΑ Bell B30D DUMP TRUCK
Φορτηγό, 4358982
  SN153RG Chippenham, Μεγ. Βρετανία
78.916 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Scania P380, 8 X 4 STEEL TIPPER - 2007 - EU07 NKK
12
Scania P380, 8 X 4 STEEL TIPPER - 2007 - EU07 NKK
Φορτηγό, 4357274
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2007, Απόσταση σε μίλια: 669554 km, Φάρδος οχήματος: 2500 mm, Ύψος οχήματος: 3300 mm
18.111 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Volvo FM EURO 5, 8 X 4 ALUMINIUM AGGREGATE TIPPER - 2008 - DX08 BNA
12
Volvo FM EURO 5, 8 X 4 ALUMINIUM AGGREGATE TIPPER - 2008 - DX08 BNA
Φορτηγό, 4357273
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2008, Απόσταση σε μίλια: 867383 km, Φάρδος οχήματος: 2500 mm, Ύψος οχήματος: 3300 mm
18.111 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Daf CF85 460 EURO 5, 6 X 2 FTP SPACE CAB TRACTOR UNIT - 2011 - AE61 AEX
12
Daf CF85 460 EURO 5, 6 X 2 FTP SPACE CAB TRACTOR UNIT - 2011 - AE61 AEX
Φορτηγό, 4357272
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2011, Απόσταση σε μίλια: 782231 km
8.800 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Daf CF85 410 EURO 5, 6 X 2 PET REG FTP SPACE CAB TRACTOR UNIT - 2010 - AE60 GVP
12
Daf CF85 410 EURO 5, 6 X 2 PET REG FTP SPACE CAB TRACTOR UNIT - 2010 - AE60 GVP
Φορτηγό, 4357271
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2010, Απόσταση σε μίλια: 754134 km
7.665 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Scania R420 TOPLINE 6 X 2 TRACTOR UNIT - 2007 - NK07 EYW
12
Scania R420 TOPLINE 6 X 2 TRACTOR UNIT - 2007 - NK07 EYW
Φορτηγό, 4357269
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2007, Απόσταση σε μίλια: 854007 km
11.298 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Daf CF85 460 EURO 5, 6 X 2 FTP SPACE CAB TRACTOR UNIT - 2011 - AE61 AET
12
Daf CF85 460 EURO 5, 6 X 2 FTP SPACE CAB TRACTOR UNIT - 2011 - AE61 AET
Φορτηγό, 4357267
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2011, Απόσταση σε μίλια: 718211 km
8.800 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Daf CF85 460 EURO 5, 6 X 2 FTP SPACE CAB TRACTOR UNIT - 2011 - AE61 AAN
12
Daf CF85 460 EURO 5, 6 X 2 FTP SPACE CAB TRACTOR UNIT - 2011 - AE61 AAN
Φορτηγό, 4357265
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2011, Απόσταση σε μίλια: 738996 km
8.800 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Daf CF85 410 EURO 5, 6 X 2 SPACE CAB TRACTOR UNIT - 2010 - AE60 DJD
12
Daf CF85 410 EURO 5, 6 X 2 SPACE CAB TRACTOR UNIT - 2010 - AE60 DJD
Φορτηγό, 4357264
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2010, Απόσταση σε μίλια: 758045 km
7.665 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Daf XF105, 460 SUPERSPACE EURO 5, 6 X 2 TRACTOR UNIT - 2012 - WK62 BFX
12
Daf XF105, 460 SUPERSPACE EURO 5, 6 X 2 TRACTOR UNIT - 2012 - WK62 BFX
Φορτηγό, 4357263
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2012, Απόσταση σε μίλια: 894141 km
17.884 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Actros 1943LS
4
Mercedes-Benz Actros 1943LS
Φορτηγό, 4356759
  8900 Leper, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2016
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
MAN L-33
8
MAN L-33
Φορτηγό, 4356737
  29140 Malaga, Ισπανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
MAN TGL 8.210
2
MAN TGL 8.210
Φορτηγό, 4356619
  06268 Weißenschirmbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Απόσταση σε μίλια: 181000 km, Συνολικό βάρος: 7490 kg
11.450 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Iveco DAILY 35S13 EURO 4 LWB PANEL VAN - 2011- GN61 HYP
12
Iveco DAILY 35S13 EURO 4 LWB PANEL VAN - 2011- GN61 HYP
Φορτηγό, 4352471
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2011, Απόσταση σε μίλια: 378839 km, Ύψος οχήματος: 2700 mm
3.123 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Renault PREMIUM ALLIANCE 18 TONNE EURO 5, 4 X 2 FLATBED - 2011 - FJ61 MDK
12
Renault PREMIUM ALLIANCE 18 TONNE EURO 5, 4 X 2 FLATBED - 2011 - FJ61 MDK
Φορτηγό, 4352468
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2011, Απόσταση σε μίλια: 400372 km, Φάρδος οχήματος: 2500 mm, Ύψος οχήματος: 3700 mm
7.892 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 429