Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Φορτηγό
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Φορτηγό

Αγοράστε μεταχειρισμένα Φορτηγό στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
MAN
ΝΈΑ MAN
Φορτηγό, 4107841
48324 Albersloh, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων, Λοιπά
44.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Mercedes-Benz 1520 OFFENER KASTEN
Φορτηγό, 4107210
34414 Warburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Κυβισμός: 5958 cm³
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz JUMBO SET 6x2 E6 ACTROS 2545 L REFRIGERATOR
20
ΝΈΑ Mercedes-Benz JUMBO SET 6x2 E6 ACTROS 2545 L REFRIGERATOR
Φορτηγό, 4107071
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2014, ABS, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2014, Κυβισμός: 12809 cm³, Απόσταση σε μίλια: 550000 km, Συνολικό βάρος: 26000 kg, Άξονες: 3 Stk., Αυτόματη μετάδοση, Diesel, Ευρώ6, Μπλε, 6x2
82.400 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz ACTROS 2542 E6 6X2 BDF CHASSIS
20
ΝΈΑ Mercedes-Benz ACTROS 2542 E6 6X2 BDF CHASSIS
Φορτηγό, 4107064
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2014, ABS, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2014, Κυβισμός: 12809 cm³, Απόσταση σε μίλια: 590000 km, Συνολικό βάρος: 26000 kg, Άξονες: 3 Stk., Αυτόματη μετάδοση, Diesel, Ευρώ6, Άσπρο, 6x2
32.200 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz ACTROS 2545 EURO 6 REFRIGERATOR 20 EUROPALLETS
20
ΝΈΑ Mercedes-Benz ACTROS 2545 EURO 6 REFRIGERATOR 20 EUROPALLETS
Φορτηγό, 4107069
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2013, ABS, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2013, Κυβισμός: 12809 cm³, Απόσταση σε μίλια: 400000 km, Συνολικό βάρος: 26000 kg, Ευρωπαλέτα-αποθήκευση-χώροι: 20 Stk., Άξονες: 3 Stk., Αυτόματη μετάδοση, Diesel, ...
53.100 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz ACTROS 6x2 2545 BDF E6 REFRIGERATOR THERMOKING
18
ΝΈΑ Mercedes-Benz ACTROS 6x2 2545 BDF E6 REFRIGERATOR THERMOKING
Φορτηγό, 4107070
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2016, ABS, Σύστημα πλοήγησης, Βοηθητική θέρμανση, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2016, Κυβισμός: 12809 cm³, Απόσταση σε μίλια: 119000 km, Συνολικό βάρος: 26000 kg, Άξονες: 3 Stk., Αυτόματη μετάδοση, Diesel, ...
89.200 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz ACTROS 2543 E6 REFRIGERATOR MEGA LOW DECK 2.7 M
20
ΝΈΑ Mercedes-Benz ACTROS 2543 E6 REFRIGERATOR MEGA LOW DECK 2.7 M
Φορτηγό, 4107067
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2016, ABS, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2016, Κυβισμός: 10677 cm³, Απόσταση σε μίλια: 150000 km, Συνολικό βάρος: 26000 kg, Άξονες: 3 Stk., Αυτόματη μετάδοση, Diesel, Ευρώ6, Άσπρο, 6x2
80.900 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz ACTROS 6x2 2543 BDF E6 REFRIGERATOR DOPPELSTOCK!
20
ΝΈΑ Mercedes-Benz ACTROS 6x2 2543 BDF E6 REFRIGERATOR DOPPELSTOCK!
Φορτηγό, 4107066
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2015, ABS, Σύστημα πλοήγησης, Βοηθητική θέρμανση, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2015, Κυβισμός: 10677 cm³, Απόσταση σε μίλια: 280000 km, Συνολικό βάρος: 26000 kg, Άξονες: 3 Stk., Αυτόματη μετάδοση, Diesel, ...
80.900 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz ACTROS 2542 6x2 E6 CHASSIS BDF MEGA LOW DECK
17
ΝΈΑ Mercedes-Benz ACTROS 2542 6x2 E6 CHASSIS BDF MEGA LOW DECK
Φορτηγό, 4107063
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2013, ABS, Βοηθητική θέρμανση, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2013, Κυβισμός: 12809 cm³, Απόσταση σε μίλια: 700000 km, Συνολικό βάρος: 26000 kg, Άξονες: 3 Stk., Αυτόματη μετάδοση, Diesel, Ευρώ6, Άσπρο, 6x2
27.600 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz ACTROS 2543 E6 6X2 BDF TARPAULIN
20
ΝΈΑ Mercedes-Benz ACTROS 2543 E6 6X2 BDF TARPAULIN
Φορτηγό, 4107065
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2014, Κοτσαδόρος, ABS, Βοηθητική θέρμανση, Cruise control, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2014, Κυβισμός: 10677 cm³, Απόσταση σε μίλια: 600000 km, Συνολικό βάρος: 26000 kg, Άξονες: 3 Stk., Αυτόματη μετάδοση, ...
43.600 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MAN TGS 26.400 6x2 EEV CRANE ATLAS 210.2 3 UNITS!
9
ΝΈΑ MAN TGS 26.400 6x2 EEV CRANE ATLAS 210.2 3 UNITS!
Φορτηγό, 4107053
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2013, Κοτσαδόρος, ABS, Γερανός, Σύστημα πλοήγησης, Retarder/Intarder, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2013, Κυβισμός: 10518 cm³, Απόσταση σε μίλια: 280000 km, Συνολικό βάρος: 26000 kg, Άξονες: 3 Stk., ...
74.300 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MAN TGS 26.400 6x2 EEV CRANE ATLAS 210.2 3 UNITS!
9
ΝΈΑ MAN TGS 26.400 6x2 EEV CRANE ATLAS 210.2 3 UNITS!
Φορτηγό, 4107052
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2013, Κοτσαδόρος, ABS, Γερανός, Σύστημα πλοήγησης, Retarder/Intarder, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2013, Κυβισμός: 10518 cm³, Απόσταση σε μίλια: 280000 km, Συνολικό βάρος: 26000 kg, Άξονες: 3 Stk., ...
74.300 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MAN TGS 26.400 6x2 EEV CRANE ATLAS 210.2 3 UNITS!
9
ΝΈΑ MAN TGS 26.400 6x2 EEV CRANE ATLAS 210.2 3 UNITS!
Φορτηγό, 4107051
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2013, Κοτσαδόρος, ABS, Γερανός, Σύστημα πλοήγησης, Retarder/Intarder, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2013, Κυβισμός: 10518 cm³, Απόσταση σε μίλια: 280000 km, Συνολικό βάρος: 26000 kg, Άξονες: 3 Stk., ...
74.300 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MAN TGS 26.400 6x2 EEV CRANE ATLAS 210.2 3 UNITS!
20
ΝΈΑ MAN TGS 26.400 6x2 EEV CRANE ATLAS 210.2 3 UNITS!
Φορτηγό, 4107050
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2013, Κοτσαδόρος, ABS, Γερανός, Σύστημα πλοήγησης, Retarder/Intarder, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2013, Κυβισμός: 10518 cm³, Απόσταση σε μίλια: 280000 km, Συνολικό βάρος: 26000 kg, Άξονες: 3 Stk., ...
74.200 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MAN TGS 26.400 6x2 EEV CRANE ATLAS 210.2 3 UNITS!
9
ΝΈΑ MAN TGS 26.400 6x2 EEV CRANE ATLAS 210.2 3 UNITS!
Φορτηγό, 4107049
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2013, Κοτσαδόρος, ABS, Γερανός, Σύστημα πλοήγησης, Retarder/Intarder, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2013, Κυβισμός: 10518 cm³, Απόσταση σε μίλια: 280000 km, Συνολικό βάρος: 26000 kg, Άξονες: 3 Stk., ...
74.300 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MAN TGS 26.400 6x2 EEV CRANE ATLAS 210.2 3 UNITS!
9
ΝΈΑ MAN TGS 26.400 6x2 EEV CRANE ATLAS 210.2 3 UNITS!
Φορτηγό, 4107048
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2013, Κοτσαδόρος, ABS, Γερανός, Σύστημα πλοήγησης, Retarder/Intarder, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2013, Κυβισμός: 10518 cm³, Απόσταση σε μίλια: 280000 km, Συνολικό βάρος: 26000 kg, Άξονες: 3 Stk., ...
74.300 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MAN TGS 26.400 6x2 EEV CRANE ATLAS 210.2 3 UNITS!
9
ΝΈΑ MAN TGS 26.400 6x2 EEV CRANE ATLAS 210.2 3 UNITS!
Φορτηγό, 4107047
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2013, Κοτσαδόρος, ABS, Γερανός, Σύστημα πλοήγησης, Retarder/Intarder, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2013, Κυβισμός: 10518 cm³, Απόσταση σε μίλια: 280000 km, Συνολικό βάρος: 26000 kg, Άξονες: 3 Stk., ...
74.300 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MAN TGS 26.400 6x2 EEV CRANE ATLAS 210.2 3 UNITS!
20
ΝΈΑ MAN TGS 26.400 6x2 EEV CRANE ATLAS 210.2 3 UNITS!
Φορτηγό, 4107046
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2013, Κοτσαδόρος, ABS, Γερανός, Σύστημα πλοήγησης, Retarder/Intarder, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2013, Κυβισμός: 10518 cm³, Απόσταση σε μίλια: 280000 km, Συνολικό βάρος: 26000 kg, Άξονες: 3 Stk., ...
74.200 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Daf CF 85.480 CISTERN TANK FUEL HOSE 6x2 5 CHAMBERS
20
ΝΈΑ Daf CF 85.480 CISTERN TANK FUEL HOSE 6x2 5 CHAMBERS
Φορτηγό, 4107031
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2006, Κοτσαδόρος, ABS, Βοηθητική θέρμανση, Cruise control, Retarder/Intarder, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2006, Όγκος φόρτωσης: 22.00 m³, Κυβισμός: 12600 cm³, Απόσταση σε μίλια: 490000 km, ...
35.900 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 ROLL OFF CONTAINER CHASSIS TRAILER ROBERTZ AWL
19
ΝΈΑ ROLL OFF CONTAINER CHASSIS TRAILER ROBERTZ AWL
Φορτηγό, 4107025
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2013, ABS, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2013, Συνολικό βάρος: 10000 kg, Άξονες: 2 Stk.
6.800 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 TyreON T1000 TYRE CHANGER 56 INCH NEW NOT USED
19
ΝΈΑ TyreON T1000 TYRE CHANGER 56 INCH NEW NOT USED
Φορτηγό, 4107027
31-752 Kraków, Πολωνία
6.100 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 CONTAINER CHASSIS SEMI-TRAILER 3 AXLES BODEX KIS
20
ΝΈΑ CONTAINER CHASSIS SEMI-TRAILER 3 AXLES BODEX KIS
Φορτηγό, 4107023
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2013, ABS, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2013, Συνολικό βάρος: 35000 kg, Άξονες: 3 Stk.
13.000 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Caterpillar  D6c
4
ΝΈΑ Caterpillar D6c
Φορτηγό, 4106964
CM62RH Thaxted, Μεγ. Βρετανία
Πλαίσιο
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Krone SZP 18
2
ΝΈΑ Krone SZP 18
Φορτηγό, 4106832
31863 Coppenbruegge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995
750 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone 2 AXLE TRAILER CHASSIS BDF ZZ BPW ECO PLUS 7.5 m
13
ΝΈΑ Krone 2 AXLE TRAILER CHASSIS BDF ZZ BPW ECO PLUS 7.5 m
Φορτηγό, 4105549
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2012, ABS, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2012, Συνολικό βάρος: 18000 kg, Μήκος χώρου φόρτωσης: 7500 mm, Άξονες: 2 Stk.
7.000 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 142