Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Φορτηγό
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Αυτοκόλλητο εκπομπών

Μεταχειρισμένα Φορτηγό

Αγοράστε μεταχειρισμένα Φορτηγό στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Daf CF65 EURO 5, 4 X 2 18 TONNE BOX - 2011 - MX11 BVM
12
ΝΈΑ Daf CF65 EURO 5, 4 X 2 18 TONNE BOX - 2011 - MX11 BVM
Φορτηγό, 4722292 4722292
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2011, Απόσταση σε μίλια: 353083 km, Φάρδος οχήματος: 2500 mm, Ύψος οχήματος: 3900 mm, Πλαίσιο
10.138,20 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MAN TGX XLX 26.440 EURO 5 6 X 2 TRACTOR UNIT - 2011 - DA11 WHJ
12
ΝΈΑ MAN TGX XLX 26.440 EURO 5 6 X 2 TRACTOR UNIT - 2011 - DA11 WHJ
Φορτηγό, 4722291 4722291
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2011, Απόσταση σε μίλια: 677747 km
9.911,64 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Daf CF85 460 FTP ADR SPEC EURO 5, 6 X 2 SPACE CAB TRACTOR UNIT - 2012 - AE12 BOV
12
ΝΈΑ Daf CF85 460 FTP ADR SPEC EURO 5, 6 X 2 SPACE CAB TRACTOR UNIT - 2012 - AE12 BOV
Φορτηγό, 4722289 4722289
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2012, Απόσταση σε μίλια: 445342 km
9.571,82 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Volvo FM 6 X 2 TRACTOR UNIT - 2006 - YJ56 UKK
12
ΝΈΑ Volvo FM 6 X 2 TRACTOR UNIT - 2006 - YJ56 UKK
Φορτηγό, 4722284 4722284
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2006, Απόσταση σε μίλια: 1058438 km
9.005,44 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Scania R440 HIGHLINE 6 X 2 TRACTOR UNIT - 2011 - AD61 VKT
12
ΝΈΑ Scania R440 HIGHLINE 6 X 2 TRACTOR UNIT - 2011 - AD61 VKT
Φορτηγό, 4722285 4722285
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2011, Απόσταση σε μίλια: 721746 km
15.801,99 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Renault PREMIUM PRIVILEGE EURO 5, 6 X 2 TRACTOR UNIT- 2011 - FJ11 LSO
12
ΝΈΑ Renault PREMIUM PRIVILEGE EURO 5, 6 X 2 TRACTOR UNIT- 2011 - FJ11 LSO
Φορτηγό, 4722286 4722286
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2011, Απόσταση σε μίλια: 658182 km
10.704,58 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 MERCEDES BENZ AXOR 2528 6 X 2, 26 TONNE CURTAINSIDER - 2006 - DK56 DOA
12
ΝΈΑ MERCEDES BENZ AXOR 2528 6 X 2, 26 TONNE CURTAINSIDER - 2006 - DK56 DOA
Φορτηγό, 4720058 4720058
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2006, Απόσταση σε μίλια: 644902 km, Φάρδος οχήματος: 2500 mm, Ύψος οχήματος: 4200 mm, Πλαίσιο
9.005,44 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Volvo FH12 GLOLBETROTTER XL 6X2 TRACTOR UNIT - 2006 - PN06 CFL
12
ΝΈΑ Volvo FH12 GLOLBETROTTER XL 6X2 TRACTOR UNIT - 2006 - PN06 CFL
Φορτηγό, 4720059 4720059
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2006, Απόσταση σε μίλια: 1274828 km
11.044,40 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MAN TGX 26.440 XXL 6 X 2 TRACTOR UNIT - 2009- EJ09 OAB
12
ΝΈΑ MAN TGX 26.440 XXL 6 X 2 TRACTOR UNIT - 2009- EJ09 OAB
Φορτηγό, 4720057 4720057
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2009, Απόσταση σε μίλια: 740371 km
9.911,64 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Daf FTP CF85 EURO 5, 6X2 ADR SPEC TRACTOR UNIT - 2011 - AE61 ADO
12
ΝΈΑ Daf FTP CF85 EURO 5, 6X2 ADR SPEC TRACTOR UNIT - 2011 - AE61 ADO
Φορτηγό, 4720056 4720056
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2011, Απόσταση σε μίλια: 619823 km
8.778,89 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Volvo FH GLOBETROTTER XL 500 EURO 5, 6 X 2 TRACTOR - 2012 - GJ62 OWF
12
ΝΈΑ Volvo FH GLOBETROTTER XL 500 EURO 5, 6 X 2 TRACTOR - 2012 - GJ62 OWF
Φορτηγό, 4720055 4720055
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2012, Απόσταση σε μίλια: 754988 km
18.067,51 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Iveco STRALIS HI-WAY 460 EURO 5, 6 X 2 TRACTOR UNIT - 2013 - NV63 CGX
12
ΝΈΑ Iveco STRALIS HI-WAY 460 EURO 5, 6 X 2 TRACTOR UNIT - 2013 - NV63 CGX
Φορτηγό, 4720054 4720054
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2013, Απόσταση σε μίλια: 667460 km
14.669,23 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Actros 2546
ΝΈΑ Mercedes-Benz Actros 2546
Φορτηγό, 4720039 4720039
  Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2012
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz 4148 Actros
9
ΝΈΑ Mercedes-Benz 4148 Actros
Φορτηγό, 4719844 4719844
  77743 Schutterzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007
49.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MAN TGX 18.440
17
MAN TGX 18.440
Φορτηγό, 4718971 4718971
  51545 Waldbröl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ημερομηνία εγγραφής: 16.06.2008, Κυβισμός: 10518 cm³, Απόσταση σε μίλια: 895408 km, Συνολικό βάρος: 1 kg, Άξονες: 2 τεμ., Diesel, Μπλε, Αυτόματος κλιματισμός
23.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Volvo FH13-500 XL Globetrotter 4x2
4
Volvo FH13-500 XL Globetrotter 4x2
Φορτηγό, 4718927 4718927
  74564 Crailsheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Actros 1848LS BigSpace 4x2
4
Mercedes-Benz Actros 1848LS BigSpace 4x2
Φορτηγό, 4718926 4718926
  74564 Crailsheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Volvo FH13-500 XL Globetrotter 4x2
4
Volvo FH13-500 XL Globetrotter 4x2
Φορτηγό, 4718925 4718925
  74564 Crailsheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Scania R440
2
Scania R440
Φορτηγό, 4718744 4718744
  Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
MAN TGS 24.440 XLX 6 X 2 TRACTOR UNIT - 2012 - YX62 EZT
12
MAN TGS 24.440 XLX 6 X 2 TRACTOR UNIT - 2012 - YX62 EZT
Φορτηγό, 4717552 4717552
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2012, Απόσταση σε μίλια: 783051 km
9.571,82 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Volvo FE EURO 5, 6 X 2 CURTAINSIDER - 2011 - YD11 FEG
12
Volvo FE EURO 5, 6 X 2 CURTAINSIDER - 2011 - YD11 FEG
Φορτηγό, 4717551 4717551
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2011, Απόσταση σε μίλια: 546510 km, Φάρδος οχήματος: 2500 mm, Ύψος οχήματος: 3800 mm, Πλαίσιο
13.309,92 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mitsubishi FUSO CANTER 7C18 7.5 TONNE CURTAINSIDER - 2013 - SV13 XBW
12
Mitsubishi FUSO CANTER 7C18 7.5 TONNE CURTAINSIDER - 2013 - SV13 XBW
Φορτηγό, 4717549 4717549
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2013, Απόσταση σε μίλια: 193365 km, Φάρδος οχήματος: 2500 mm, Ύψος οχήματος: 3500 mm, Πλαίσιο
6.739,92 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Daf CF85 360 EURO 5, 8 X 4 TIPPER/GRAB - 2008 - LF58 YNT
12
Daf CF85 360 EURO 5, 8 X 4 TIPPER/GRAB - 2008 - LF58 YNT
Φορτηγό, 4716667 4716667
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2008, Απόσταση σε μίλια: 564858 km, Φάρδος οχήματος: 2500 mm, Ύψος οχήματος: 3700 mm, Ανατρεπόμενο
21.239,24 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Daf LF45 160 4 X 2 7.5 TONNE REMOVAL/BOX TRUCK - 2007 - HN57 GDE
12
Daf LF45 160 4 X 2 7.5 TONNE REMOVAL/BOX TRUCK - 2007 - HN57 GDE
Φορτηγό, 4716665 4716665
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2008, Απόσταση σε μίλια: 371704 km, Φάρδος οχήματος: 2500 mm, Ύψος οχήματος: 3900 mm, Πλαίσιο
9.911,64 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Volvo FH GLOBETROTTER XL 500 EURO 5, 6 X 2 TRACTOR - 2012 - GJ62 LZG
12
Volvo FH GLOBETROTTER XL 500 EURO 5, 6 X 2 TRACTOR - 2012 - GJ62 LZG
Φορτηγό, 4716666 4716666
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2012, Απόσταση σε μίλια: 809956 km
18.067,51 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 519