Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Φορτηγό
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο
Τύπος καυσίμου
Αυτοκόλλητο εκπομπών

Μεταχειρισμένα Φορτηγό

Αγοράστε μεταχειρισμένα Φορτηγό στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Daf Scania Volvo MAN Mercedes-Benz
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Ford Transit * Klima * AHK * EFH * 85 kW-115 PS * 89000 km * 1 Hd
15
ΝΈΑ Ford Transit * Klima * AHK * EFH * 85 kW-115 PS * 89000 km * 1 Hd
Φορτηγό, 4811633 4811633
  27751 Delmenhorst, Nordenhamer Straße 140, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Κοτσαδόρος, ABS, ESP, Πλήρες ιστορικό service, Cruise control, Ημερομηνία εγγραφής: 15.06.2012, Κυβισμός: 2198 cm³, Απόσταση σε μίλια: 89000 km, Άξονες: 2 τεμ., Κιβώτιο: Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων, ...
5.650 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Daf XF105 460 EURO 5 SPACE CAB 6 X 2 TRACTOR UNIT - 2013 - VU13 CZP
12
ΝΈΑ Daf XF105 460 EURO 5 SPACE CAB 6 X 2 TRACTOR UNIT - 2013 - VU13 CZP
Φορτηγό, 4811632 4811632
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2013, Απόσταση σε μίλια: 905100 km
11.078,22 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Daf CF65, 4 X 2 18 TONNE CURTAINSIDER - 2008 - WM57 FBO
12
ΝΈΑ Daf CF65, 4 X 2 18 TONNE CURTAINSIDER - 2008 - WM57 FBO
Φορτηγό, 4811631 4811631
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2008, Απόσταση σε μίλια: 746150 km, Φάρδος οχήματος: 2500 mm, Ύψος οχήματος: 4100 mm, Τύπος: Πλαίσιο
5.511,28 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Volvo FH GLOBETROTTER XL 460 EURO 5, 6 X 2 TRACTOR UNIT - 2010 - YP60 HRL
12
ΝΈΑ Volvo FH GLOBETROTTER XL 460 EURO 5, 6 X 2 TRACTOR UNIT - 2010 - YP60 HRL
Φορτηγό, 4811628 4811628
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2010, Απόσταση σε μίλια: 1000090 km
13.082,32 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Daf XF105 460 EURO 5 SUPER SPACE CAB 6 X 2 TRACTOR UNIT - 2013 - DE63 LPJ
12
ΝΈΑ Daf XF105 460 EURO 5 SUPER SPACE CAB 6 X 2 TRACTOR UNIT - 2013 - DE63 LPJ
Φορτηγό, 4811629 4811629
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2013, Απόσταση σε μίλια: 751321 km
11.968,93 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Volvo FH GLOBETROTTER XL 460 EURO 5, 6 X 2 TRACTOR UNIT - 2007 - BV57 EYU
12
ΝΈΑ Volvo FH GLOBETROTTER XL 460 EURO 5, 6 X 2 TRACTOR UNIT - 2007 - BV57 EYU
Φορτηγό, 4811630 4811630
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2007, Απόσταση σε μίλια: 759208 km
9.742,15 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Daf CF85 460 EURO 5, 6 X 2 FTP SPACE CAB TRACTOR UNIT - 2009 - PX09 XRC
12
ΝΈΑ Daf CF85 460 EURO 5, 6 X 2 FTP SPACE CAB TRACTOR UNIT - 2009 - PX09 XRC
Φορτηγό, 4811625 4811625
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2009, Απόσταση σε μίλια: 1049619 km
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Volvo FH GLOBETROTTER XL 500 EURO 5, 6 X 2 TRACTOR UNIT - 2012 - CN12 BOF
12
ΝΈΑ Volvo FH GLOBETROTTER XL 500 EURO 5, 6 X 2 TRACTOR UNIT - 2012 - CN12 BOF
Φορτηγό, 4811626 4811626
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2012, Απόσταση σε μίλια: 757263 km
16.645,17 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MAN TGX 26.440 XXL EURO 5, 6 X 2 TRACTOR UNIT - 2011- DG61 LPO
12
ΝΈΑ MAN TGX 26.440 XXL EURO 5, 6 X 2 TRACTOR UNIT - 2011- DG61 LPO
Φορτηγό, 4811627 4811627
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2011, Απόσταση σε μίλια: 816136 km
10.298,85 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Daf CF75 SPACE CAB 6 X 2 FLATBED - 2009 - SY09 AWW
12
ΝΈΑ Daf CF75 SPACE CAB 6 X 2 FLATBED - 2009 - SY09 AWW
Φορτηγό, 4811624 4811624
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2009, Απόσταση σε μίλια: 788938 km, Φάρδος οχήματος: 2500 mm, Ύψος οχήματος: 3600 mm, Τύπος: Πλαίσιο
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Renault PREMIUM PRIVILEGE EURO 5, 6 X 2 TRACTOR UNIT - 2012 - PO62 BKU
12
ΝΈΑ Renault PREMIUM PRIVILEGE EURO 5, 6 X 2 TRACTOR UNIT - 2012 - PO62 BKU
Φορτηγό, 4811623 4811623
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2012, Απόσταση σε μίλια: 686333 km
10.521,53 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Mercedes-Benz U 2150
Φορτηγό, 4811332 4811332
  31224 Peine, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996
31.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Actros 1945 GigaSpace
4
ΝΈΑ Mercedes-Benz Actros 1945 GigaSpace
Φορτηγό, 4810627 4810627
  4761RK ZEVENBERGEN, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Faun K55.5
4
ΝΈΑ Faun K55.5
Φορτηγό, 4810619 4810619
  72172 Sulz- Duerrenmettstetten, Γερμανία
Τύπος: Ανατρεπόμενο
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Iveco Stralis 450 EEV
11
ΝΈΑ Iveco Stralis 450 EEV
Φορτηγό, 4810261 4810261
  43-245 Studzionka, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2012, Κοτσαδόρος, ABS, Συμπιεστής, Απόσταση σε μίλια: 898911 km, Συνολικό βάρος: 25700 kg, Καμπίνα οδήγησης: Μεταφορά για µεγάλες αποστάσεις, Τύπος: Πλαίσιο
18.000 €
Δείτε αγγελία
Daf CF65 SPACE CAB 4 X 2, 18 TONNE CURTAINSIDER - 2006 - MX55 SNZ
12
ΝΈΑ Daf CF65 SPACE CAB 4 X 2, 18 TONNE CURTAINSIDER - 2006 - MX55 SNZ
Φορτηγό, 4809833 4809833
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2006, Απόσταση σε μίλια: 661856 km, Φάρδος οχήματος: 2500 mm, Ύψος οχήματος: 4200 mm, Τύπος: Πλαίσιο
4.954,58 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 FODEN ALPHA XL 6 X 2 TRACTOR UNIT - 2002 - EP02 KBX
12
ΝΈΑ FODEN ALPHA XL 6 X 2 TRACTOR UNIT - 2002 - EP02 KBX
Φορτηγό, 4809836 4809836
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2002, Απόσταση σε μίλια: 1073750 km
6.067,97 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Scania R420 EURO 5 (SCR) 6 X 2 TRACTOR UNIT - 2011 - AY61 AZO
12
ΝΈΑ Scania R420 EURO 5 (SCR) 6 X 2 TRACTOR UNIT - 2011 - AY61 AZO
Φορτηγό, 4809835 4809835
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2011, Απόσταση σε μίλια: 784064 km
11.634,92 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Daf LF45 7.5 TONNE EURO 5 BOX - 2012 - DN12 KXP
12
ΝΈΑ Daf LF45 7.5 TONNE EURO 5 BOX - 2012 - DN12 KXP
Φορτηγό, 4809832 4809832
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2012, Απόσταση σε μίλια: 606046 km, Φάρδος οχήματος: 2500 mm, Ύψος οχήματος: 3500 mm, Τύπος: Πλαίσιο
6.624,66 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Iveco EUROCARGO 180E25, 18 TONNE 4 X 2 CURTAINSIDER - 2007 - YJ07 ULL
12
ΝΈΑ Iveco EUROCARGO 180E25, 18 TONNE 4 X 2 CURTAINSIDER - 2007 - YJ07 ULL
Φορτηγό, 4809831 4809831
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2007, Απόσταση σε μίλια: 677349 km, Φάρδος οχήματος: 2500 mm, Ύψος οχήματος: 4000 mm, Τύπος: Πλαίσιο
4.397,89 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MAN TGX 26.440 XXL 6 X 2 TRACTOR UNIT - 2010 - CX10 OMB
12
ΝΈΑ MAN TGX 26.440 XXL 6 X 2 TRACTOR UNIT - 2010 - CX10 OMB
Φορτηγό, 4809830 4809830
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2010, Απόσταση σε μίλια: 931533 km
9.964,83 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Actros 2536
4
Mercedes-Benz Actros 2536
Φορτηγό, 4807908 4807908
  31752 Krakow, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2011
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
 MERCEDES BENZ ATEGO 1823 4 X 2, 18 TONNE FLATBED - 2002 - CE02 VWV
12
MERCEDES BENZ ATEGO 1823 4 X 2, 18 TONNE FLATBED - 2002 - CE02 VWV
Φορτηγό, 4807641 4807641
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2002, Απόσταση σε μίλια: 915331 km, Φάρδος οχήματος: 2500 mm, Ύψος οχήματος: 4000 mm, Τύπος: Πλαίσιο
5.511,28 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 MERCEDES ACTROS 2545 EURO 5 STREAMSPACE 6 X 2 TRACTOR UNIT - 2012 - AV62 UNK
12
MERCEDES ACTROS 2545 EURO 5 STREAMSPACE 6 X 2 TRACTOR UNIT - 2012 - AV62 UNK
Φορτηγό, 4807640 4807640
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2012, Απόσταση σε μίλια: 1072251 km
14.195,71 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Renault PREMIUM PRIVILEGE EURO 5, 6 X 2 TRACTOR UNIT- 2011 - BX11 FBG
12
Renault PREMIUM PRIVILEGE EURO 5, 6 X 2 TRACTOR UNIT- 2011 - BX11 FBG
Φορτηγό, 4807639 4807639
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2011, Απόσταση σε μίλια: 880796 km
9.742,15 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 640