Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Φορτηγό
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Φόρμουλα Τροχού

Μεταχειρισμένα Φορτηγό

Αγοράστε μεταχειρισμένα Φορτηγό στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Mercedes-Benz Vario 815 / 4x4 / ALLRAD / Pritsche/Plane 2x AHK
20
ΝΈΑ Mercedes-Benz Vario 815 / 4x4 / ALLRAD / Pritsche/Plane 2x AHK
Φορτηγό, 3933084
25917 Stadum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, ABS, Κοτσαδόρος, Ημερομηνία εγγραφής: 01.04.2005, Απόσταση σε μίλια: 263500 km, Συνολικό βάρος: 7490 kg, Μήκος χώρου φόρτωσης: 4000 mm, Φάρδος χώρου φόρτωσης: 2450 mm, ...
21.361 €
με 19% ΦΠΑ
17.950 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Atego 1224L Tiefkühler/Multitemp 2 Zonen/LBW
20
ΝΈΑ Mercedes-Benz Atego 1224L Tiefkühler/Multitemp 2 Zonen/LBW
Φορτηγό, 3933081
25917 Stadum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, ABS, Υδραυλική πόρτα, Πλήρες ιστορικό service, Ημερομηνία εγγραφής: 01.08.2007, Απόσταση σε μίλια: 544500 km, Συνολικό βάρος: 11990 kg, Μήκος χώρου φόρτωσης: 7000 mm, ...
14.221 €
με 19% ΦΠΑ
11.950 € καθαρά
Δείτε αγγελία
MAN TGM18.340 /Radstand4,72m/Rahmen6,5m/Nebenantrieb
16
ΝΈΑ MAN TGM18.340 /Radstand4,72m/Rahmen6,5m/Nebenantrieb
Φορτηγό, 3933082
25917 Stadum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, ABS, Κοτσαδόρος, EBS, Πλήρες ιστορικό service, Βοηθητική θέρμανση, Cruise control, Ημερομηνία εγγραφής: 01.04.2011, Απόσταση σε μίλια: 490000 km, Συνολικό βάρος: 18000 kg, Άξονες: 2 Stk., ...
22.551 €
με 19% ΦΠΑ
18.950 € καθαρά
Δείτε αγγελία
MAN TGL 8.210
2
ΝΈΑ MAN TGL 8.210
Φορτηγό, 3932196
06268 Weißenschirmbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Απόσταση σε μίλια: 181000 km, Συνολικό βάρος: 7490 kg
15.470 €
με 19% ΦΠΑ
13.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
MAN Kipperaufbau von MAN für Sattelzug für grünes Kennzeichen
7
MAN Kipperaufbau von MAN für Sattelzug für grünes Kennzeichen
Φορτηγό, 3931739
34414 Daseburg, Γερμανία
950 €

Δείτε αγγελία
Isuzu  1.9 YUKON PICK-UP TRUCK
2
Isuzu 1.9 YUKON PICK-UP TRUCK
Φορτηγό, 3930623
DT117TF Blandford Forum, Μεγ. Βρετανία
38.186 €
με 20% ΦΠΑ
31.822 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Mitsubishi  SHOGUN DI-D EQIP PICK-UP TRUCK
2
Mitsubishi SHOGUN DI-D EQIP PICK-UP TRUCK
Φορτηγό, 3930622
DT117TF Blandford Forum, Μεγ. Βρετανία
55 €
με 20% ΦΠΑ
45 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz VEHICULAR SET JUMBO ACTROS 2545 L MEGA LOW DECK
20
Mercedes-Benz VEHICULAR SET JUMBO ACTROS 2545 L MEGA LOW DECK
Φορτηγό, 3930204
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2013, ABS, Κοτσαδόρος, Βοηθητική θέρμανση, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2013, Απόσταση σε μίλια: 700000 km, Κυβισμός: 12809 cm³, Συνολικό βάρος: 26000 kg, Άξονες: 3 Stk., Αυτόματη μετάδοση, Diesel, Ευρώ6, ...
65.805 €
με 23% ΦΠΑ
53.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz VEHICULAR JUMBO SET ACTROS 2542 L E6  + SCHMITZ
20
Mercedes-Benz VEHICULAR JUMBO SET ACTROS 2542 L E6 + SCHMITZ
Φορτηγό, 3930203
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2014, ABS, Κοτσαδόρος, Βοηθητική θέρμανση, Cruise control, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2014, Απόσταση σε μίλια: 449000 km, Κυβισμός: 12809 cm³, Συνολικό βάρος: 26000 kg, Άξονες: 3 Stk., Αυτόματη μετάδοση, ...
83.271 €
με 23% ΦΠΑ
67.700 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz VEHICULAR SET JUMBO ACTROS 2545 L MEGA LOW DECK
20
Mercedes-Benz VEHICULAR SET JUMBO ACTROS 2545 L MEGA LOW DECK
Φορτηγό, 3930202
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2013, ABS, Κοτσαδόρος, Βοηθητική θέρμανση, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2013, Απόσταση σε μίλια: 700000 km, Κυβισμός: 12809 cm³, Συνολικό βάρος: 26000 kg, Άξονες: 3 Stk., Αυτόματη μετάδοση, Diesel, Ευρώ6, ...
65.805 €
με 23% ΦΠΑ
53.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz VEHICULAR JUMBO SET ACTROS 2542 L E6  + SCHMITZ
20
Mercedes-Benz VEHICULAR JUMBO SET ACTROS 2542 L E6 + SCHMITZ
Φορτηγό, 3930201
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2014, ABS, Κοτσαδόρος, Βοηθητική θέρμανση, Cruise control, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2014, Απόσταση σε μίλια: 449000 km, Κυβισμός: 12809 cm³, Συνολικό βάρος: 26000 kg, Άξονες: 3 Stk., 6x2, Άσπρο, Ευρώ6, ...
83.271 €
με 23% ΦΠΑ
67.700 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz ACTROS 6x2 2543 BDF E6 REFRIGERATOR DOPPELSTOCK!
20
Mercedes-Benz ACTROS 6x2 2543 BDF E6 REFRIGERATOR DOPPELSTOCK!
Φορτηγό, 3930200
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2015, ABS, Σύστημα πλοήγησης, Βοηθητική θέρμανση, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2015, Απόσταση σε μίλια: 280000 km, Κυβισμός: 10677 cm³, Συνολικό βάρος: 26000 kg, Άξονες: 3 Stk., Αυτόματη μετάδοση, Diesel, ...
104.919 €
με 23% ΦΠΑ
85.300 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Volvo  BM
5
Volvo BM
Φορτηγό, 3928788
YO415NT York, Μεγ. Βρετανία
11.923 €
με 20% ΦΠΑ
9.936 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz BREAKDOWN TOW 6x2 AXOR 2533 CRANE FASSI 8 M
20
Mercedes-Benz BREAKDOWN TOW 6x2 AXOR 2533 CRANE FASSI 8 M
Φορτηγό, 3928651
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2008, ABS, Γερανός, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2008, Απόσταση σε μίλια: 240000 km, Συνολικό βάρος: 26000 kg, Άξονες: 3 Stk., 6x2, Πράσινο, Diesel, Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων
69.864 €
με 23% ΦΠΑ
56.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz ACTROS 2540 6x2 E6 CHASSIS
20
Mercedes-Benz ACTROS 2540 6x2 E6 CHASSIS
Φορτηγό, 3928647
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2013, ABS, Βοηθητική θέρμανση, Cruise control, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2013, Απόσταση σε μίλια: 590000 km, Κυβισμός: 10677 cm³, Συνολικό βάρος: 26000 kg, Άξονες: 3 Stk., 6x2, Κίτρινο, Ευρώ6, Diesel, ...
39.729 €
με 23% ΦΠΑ
32.300 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz 6x2 EURO 6 ACTROS 2543 L REFRIGERATOR
20
Mercedes-Benz 6x2 EURO 6 ACTROS 2543 L REFRIGERATOR
Φορτηγό, 3928646
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2015, ABS, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2015, Κυβισμός: 12809 cm³, Απόσταση σε μίλια: 350000 km, Συνολικό βάρος: 26000 kg, Άξονες: 3 Stk., Αυτόματη μετάδοση, Diesel, Ευρώ6, Μπλε, 6x2
87.330 €
με 23% ΦΠΑ
71.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Volvo  FH4 500 GLOBETROTTER XL
4
Volvo FH4 500 GLOBETROTTER XL
Φορτηγό, 3927550
ME186BL Maidstone, Μεγ. Βρετανία
85.502 €
με 20% ΦΠΑ
71.252 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz ACTROS 2543 E6 6X2 BDF STANDARD CHASSIS
20
Mercedes-Benz ACTROS 2543 E6 6X2 BDF STANDARD CHASSIS
Φορτηγό, 3926848
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2015, Βοηθητική θέρμανση, ABS, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2015, Άξονες: 3 Stk., Συνολικό βάρος: 26000 kg, Κυβισμός: 10677 cm³, Απόσταση σε μίλια: 220000 km, 6x2, Άσπρο, Ευρώ6, Diesel, Αυτόματη μετάδοση
75.768 €
με 23% ΦΠΑ
61.600 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz ACTROS 2542 L E6 BDF STANDARD
20
Mercedes-Benz ACTROS 2542 L E6 BDF STANDARD
Φορτηγό, 3926846
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2014, Βοηθητική θέρμανση, Σύστημα πλοήγησης, Κοτσαδόρος, ABS, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2014, Άξονες: 3 Stk., Απόσταση σε μίλια: 180000 km, Μπλε, Ευρώ6, Diesel
61.623 €
με 23% ΦΠΑ
50.100 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz ACTROS 2542 E6 6x2 REFRIGERATOR TAIL LIFT
20
Mercedes-Benz ACTROS 2542 E6 6x2 REFRIGERATOR TAIL LIFT
Φορτηγό, 3926844
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2014, Βοηθητική θέρμανση, Σύστημα πλοήγησης, Υδραυλική πόρτα, ABS, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2014, Άξονες: 3 Stk., Συνολικό βάρος: 26000 kg, Κυβισμός: 12809 cm³, Απόσταση σε μίλια: 480000 km, 6x2, Άσπρο, ...
79.212 €
με 23% ΦΠΑ
64.400 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz ACTROS 2542 E6 6X2 CHASSIS
20
Mercedes-Benz ACTROS 2542 E6 6X2 CHASSIS
Φορτηγό, 3926843
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2014, ABS, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2014, Άξονες: 3 Stk., Συνολικό βάρος: 26000 kg, Κυβισμός: 12809 cm³, Απόσταση σε μίλια: 600000 km, 6x2, Κίτρινο, Ευρώ6, Diesel, Αυτόματη μετάδοση
37.269 €
με 23% ΦΠΑ
30.300 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kögel SEMI-TRAILER COILMULDE SN24 2015
20
Kögel SEMI-TRAILER COILMULDE SN24 2015
Φορτηγό, 3926810
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2015, ABS, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2015, Συνολικό βάρος: 35000 kg, Άξονες: 3 Stk.
21.402 €
με 23% ΦΠΑ
17.400 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Iveco DAILY 65C18 REFRIGERATOR VAN PARTITION TAIL LIFT
20
Iveco DAILY 65C18 REFRIGERATOR VAN PARTITION TAIL LIFT
Φορτηγό, 3926795
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2011, ABS, Υδραυλική πόρτα, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2011, Απόσταση σε μίλια: 100000 km, Συνολικό βάρος: 6500 kg, Μήκος χώρου φόρτωσης: 4080 mm, Άσπρο, Diesel, Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων
20.172 €
με 23% ΦΠΑ
16.400 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Iveco 6x4 TRAKKER 330 CRANE HMF 1683 K3 10.7 M
7
Iveco 6x4 TRAKKER 330 CRANE HMF 1683 K3 10.7 M
Φορτηγό, 3926792
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2010, ABS, Γερανός, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2010, Απόσταση σε μίλια: 250000 km, Συνολικό βάρος: 26000 kg, Άξονες: 3 Stk., 6x4, Κόκκινο, Diesel, Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων
58.425 €
με 23% ΦΠΑ
47.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fliegl JUMBO TARPAULIN TRAILER TPS 180 MEGA LOW DECK
12
Fliegl JUMBO TARPAULIN TRAILER TPS 180 MEGA LOW DECK
Φορτηγό, 3926784
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2011, ABS, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2011, Συνολικό βάρος: 18000 kg, Άξονες: 2 Stk., Μήκος χώρου φόρτωσης: 7700 mm
7.380 €
με 23% ΦΠΑ
6.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 143