Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Φορτηγό
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο
Τύπος καυσίμου
Αυτοκόλλητο εκπομπών
Φόρμουλα Τροχού

Μεταχειρισμένα Φορτηγό

Αγοράστε μεταχειρισμένα Φορτηγό στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Daf Scania Volvo Mercedes-Benz Iveco
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Mercedes-Benz Mercedes-Benz Actros 2/3 2-Achser 6 Zyl. Interne Nr. 6856
21
Mercedes-Benz Mercedes-Benz Actros 2/3 2-Achser 6 Zyl. Interne Nr. 6856
Φορτηγό, 4467512 4467512
  48268 Greven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Κοτσαδόρος, ABS, Μεταλλικό, Βοηθητική θέρμανση, Cruise control, Ενοικίαση δυνατή, EBS, Retarder/Intarder, Δευτερεύων κλιματισμός, Ημερομηνία εγγραφής: 19.06.2008, Όγκος φόρτωσης: 15.00 m³, ...
29.200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Iveco 80E18 Eurocargo * Meiler 3-Seiten Kipper * 2 x AHK * EURO 5
12
Iveco 80E18 Eurocargo * Meiler 3-Seiten Kipper * 2 x AHK * EURO 5
Φορτηγό, 4857417 4857417
  27217 Seevetal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Κοτσαδόρος, ABS, ESP, Συμπιεστής, Ημερομηνία εγγραφής: 25.07.2008, Κυβισμός: 3920 cm³, Απόσταση σε μίλια: 63000 km, Συνολικό βάρος: 7490 kg, Άξονες: 2 τεμ., Κιβώτιο: Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων, ...
22.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Iveco 190E30
7
Iveco 190E30
Φορτηγό, 3664888 3664888
  49624 Löningen-Vehrensande, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Κοτσαδόρος, Γερανός, Ημερομηνία εγγραφής: 29.03.1996, Κυβισμός: 9500 cm³, Απόσταση σε μίλια: 222220 km, Συνολικό βάρος: 18000 kg, Φάρδος οχήματος: 2550 mm, Ύψος οχήματος: 3950 mm, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz 2642 Actros/Fassi F165A/Funk/Euro 6
20
Mercedes-Benz 2642 Actros/Fassi F165A/Funk/Euro 6
Φορτηγό, 4887451 4887451
  25917 Stadum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, ABS, ESP, Γερανός, Σύστημα πλοήγησης, Πλήρες ιστορικό service, Βοηθητική θέρμανση, EBS, Ζάντες αλουμινίου, Retarder/Intarder, Ημερομηνία εγγραφής: 01.05.2014, Απόσταση σε μίλια: 367245 km, ...
64.950 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MAN 12.232 / HU 04/2020 / Seilwinde / 2 Liegen
14
MAN 12.232 / HU 04/2020 / Seilwinde / 2 Liegen
Φορτηγό, 4815213 4815213
  77694 Kehl - Neumühl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Κοτσαδόρος, Ημερομηνία εγγραφής: 01.03.1999, Κυβισμός: 6871 cm³, Απόσταση σε μίλια: 529000 km, Συνολικό βάρος: 11800 kg, Άξονες: 2 τεμ., Κιβώτιο: Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων, ...
6.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz 1524 Atego/7,25m Tiefkühlkoffer/2 Verdampfer/LBW
19
Mercedes-Benz 1524 Atego/7,25m Tiefkühlkoffer/2 Verdampfer/LBW
Φορτηγό, 4543815 4543815
  25917 Stadum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, ABS, Υδραυλική πόρτα, Πλήρες ιστορικό service, Ημερομηνία εγγραφής: 01.04.2009, Απόσταση σε μίλια: 623500 km, Συνολικό βάρος: 15000 kg, Μήκος χώρου φόρτωσης: 7250 mm, ...
12.950 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz 2642 Actros/Fassi F165A/Funk/Euro 6
20
Mercedes-Benz 2642 Actros/Fassi F165A/Funk/Euro 6
Φορτηγό, 4887449 4887449
  25917 Stadum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, ABS, ESP, Γερανός, Σύστημα πλοήγησης, Πλήρες ιστορικό service, Βοηθητική θέρμανση, EBS, Ζάντες αλουμινίου, Retarder/Intarder, Ημερομηνία εγγραφής: 01.05.2014, Απόσταση σε μίλια: 367245 km, ...
64.950 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Iveco 135SE18 AgriTruck Agrar
10
Iveco 135SE18 AgriTruck Agrar
Φορτηγό, 4681597 4681597
  30890 Barsinghausen OT Groß Munzel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Τετρακίνητο, Κοτσαδόρος, Απόσταση σε μίλια: 163 km, Συνολικό βάρος: 11 kg, Άξονες: 2 τεμ., Κιβώτιο: Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων, Τύπος καυσίμου: Diesel, Κατηγορία εκπομπών: Ευρώ2, ...
20.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Mercedes-Benz 914/zugelassen 7490 kg Ges.Gewicht
18
Mercedes-Benz 914/zugelassen 7490 kg Ges.Gewicht
Φορτηγό, 4777310 4777310
  64347 Griesheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Υδραυλική πόρτα, Ημερομηνία εγγραφής: 09.03.1992, Απόσταση σε μίλια: 273013 km, Συνολικό βάρος: 7490 kg, Φάρδος οχήματος: 2500 mm, Ύψος οχήματος: 3550 mm, Μήκος χώρου φόρτωσης: 6000 mm, ...
5.890 €
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Mercedes-Benz L 608 D mit Ladebordwand
14
Mercedes-Benz L 608 D mit Ladebordwand
Φορτηγό, 4777309 4777309
  64347 Griesheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1983, Κοτσαδόρος, Ημερομηνία εγγραφής: 09.11.1983, Συνολικό βάρος: 6500 kg, Φάρδος οχήματος: 2320 mm, Ύψος οχήματος: 2870 mm, Μήκος χώρου φόρτωσης: 5100 mm, Φάρδος χώρου φόρτωσης: 2240 mm, ...
3.950 €
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Zetros 1833 Lof.Zugmaschine, Reifendruckregelanl.
Βίντεο
15
Mercedes-Benz Zetros 1833 Lof.Zugmaschine, Reifendruckregelanl.
Φορτηγό, 3733483 3733483
  19357 Karstädt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Τετρακίνητο, ABS, Πλήρες ιστορικό service, Cruise control, Ενοικίαση δυνατή, Συμπιεστής, Ημερομηνία εγγραφής: 17.12.2015, Κυβισμός: 7201 cm³, Απόσταση σε μίλια: 15481 km, Συνολικό βάρος: 16500 kg, ...
137.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MAN TGS 18.440
8
MAN TGS 18.440
Φορτηγό, 4886079 4886079
  34593 Knüllwald, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, ABS, Φίλτρο σωματιδίων, Πλήρες ιστορικό service, Βοηθητική θέρμανση, Cruise control, EBS, Ζάντες αλουμινίου, Retarder/Intarder, Ημερομηνία εγγραφής: 01.11.2011, Απόσταση σε μίλια: 520000 km, ...
22.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Volvo FH 460 / 31m³ Spitzer Silo /6 Ka /6x2 /Gelenkt
20
Volvo FH 460 / 31m³ Spitzer Silo /6 Ka /6x2 /Gelenkt
Φορτηγό, 4818558 4818558
  25917 Stadum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, ABS, Βοηθητική θέρμανση, EBS, Συμπιεστής, Ημερομηνία εγγραφής: 01.05.2011, Όγκος φόρτωσης: 31.00 m³, Απόσταση σε μίλια: 708500 km, Συνολικό βάρος: 26000 kg, Άξονες: 3 τεμ., ...
37.950 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz UX100
8
Mercedes-Benz UX100
Φορτηγό, 4541242 4541242
  73441 Bopfingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Δημοτικό όχημα, Ημερομηνία εγγραφής: 16.12.1999, Κυβισμός: 2874 cm³, Απόσταση σε μίλια: 139099 km, Συνολικό βάρος: 4300 kg, Φάρδος οχήματος: 1600 mm, Ύψος οχήματος: 2185 mm, Άξονες: 2 τεμ., ...
7.990 €
Δείτε αγγελία
Scania R470 slechts 524 dkm! PTO
12
Scania R470 slechts 524 dkm! PTO
Φορτηγό, 4886927 4886927
  8256 PP Biddinghuizen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2006, ABS, Πλήρες ιστορικό service, Βοηθητική θέρμανση, Cruise control, Συμπιεστής, Retarder/Intarder, Ημερομηνία εγγραφής: 01.04.2006, Απόσταση σε μίλια: 524000 km, Άξονες: 2 τεμ., Κιβώτιο: Ημιαυτόματο, ...
13.950 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz 1845 LS, Obj.-Nr.: 0367/19
9
Mercedes-Benz 1845 LS, Obj.-Nr.: 0367/19
Φορτηγό, 4812523 4812523
  28816 Stuhr, Γερμανία
ABS, Βοηθητική θέρμανση, Cruise control, Συμπιεστής, Ημερομηνία εγγραφής: 19.12.2013, Απόσταση σε μίλια: 427000 km, Συνολικό βάρος: 18000 kg, Άξονες: 2 τεμ., Τύπος καυσίμου: Diesel, Κατηγορία εκπομπών: Ευρώ5, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz ACTROS 2545 EURO 6 REFRIGERATOR 20 EUROPALLETS
20
Mercedes-Benz ACTROS 2545 EURO 6 REFRIGERATOR 20 EUROPALLETS
Φορτηγό, 4107069 4107069
  31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2013, ABS, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2013, Κυβισμός: 12809 cm³, Απόσταση σε μίλια: 400000 km, Συνολικό βάρος: 26000 kg, Ευρωπαλέτα-αποθήκευση-χώροι: 20 τεμ., Άξονες: 3 τεμ., ...
53.100 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Daf CF 85.480 CISTERN TANK FUEL HOSE 6x2 5 CHAMBERS
20
Daf CF 85.480 CISTERN TANK FUEL HOSE 6x2 5 CHAMBERS
Φορτηγό, 4107031 4107031
  31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2006, Κοτσαδόρος, ABS, Βοηθητική θέρμανση, Cruise control, Retarder/Intarder, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2006, Όγκος φόρτωσης: 22.00 m³, Κυβισμός: 12600 cm³, Απόσταση σε μίλια: 490000 km, ...
33.500 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
GAZ Gazelle
4
GAZ Gazelle
Φορτηγό, 4187542 4187542
  98617 Meiningen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ημερομηνία εγγραφής: 01.09.2006, Κυβισμός: 4400 cm³, Απόσταση σε μίλια: 30500 km, Συνολικό βάρος: 7400 kg, Άξονες: 2 τεμ., Κιβώτιο: Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων, Τύπος καυσίμου: Diesel, ...
4.500 €
Δείτε αγγελία
Daf CF 85.480 CISTERN TANK FUEL HOSE 6x2 5 CHAMBERS
20
Daf CF 85.480 CISTERN TANK FUEL HOSE 6x2 5 CHAMBERS
Φορτηγό, 4101182 4101182
  31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2006, Κοτσαδόρος, ABS, Βοηθητική θέρμανση, Cruise control, Retarder/Intarder, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2006, Όγκος φόρτωσης: 22.00 m³, Κυβισμός: 12600 cm³, Απόσταση σε μίλια: 490000 km, ...
33.500 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz 6x2 EURO 6 ACTROS 2543 L REFRIGERATOR
20
Mercedes-Benz 6x2 EURO 6 ACTROS 2543 L REFRIGERATOR
Φορτηγό, 4105553 4105553
  31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2014, Κοτσαδόρος, ABS, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2014, Κυβισμός: 12809 cm³, Απόσταση σε μίλια: 400000 km, Συνολικό βάρος: 26000 kg, Μήκος χώρου φόρτωσης: 7450 mm, Άξονες: 3 τεμ., ...
62.800 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz 1420 LS
5
Mercedes-Benz 1420 LS
Φορτηγό, 4806374 4806374
  52538 Selfkant, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, ABS, Γερανός, Σύστημα πλοήγησης, Βοηθητική θέρμανση, Κυβισμός: 5917 cm³, Συνολικό βάρος: 14 kg, Φάρδος οχήματος: 2550 mm, Άξονες: 2 τεμ., Κιβώτιο: Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων, Τύπος καυσίμου: Diesel, ...
7.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz AROCS 2051 Lof. Zugmaschine
12
Mercedes-Benz AROCS 2051 Lof. Zugmaschine
Φορτηγό, 4405927 4405927
  19357 Karstädt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Τετρακίνητο, Κοτσαδόρος, ABS, ESP, Cruise control, Ενοικίαση δυνατή, Ημερομηνία εγγραφής: 25.05.2017, Απόσταση σε μίλια: 21800 km, Άξονες: 2 τεμ., Κιβώτιο: Αυτόματη μετάδοση, Τύπος καυσίμου: Diesel, ...
157.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz ACTROS 6x2 2543 BDF E6 REFRIGERATOR 100 000 KM
20
Mercedes-Benz ACTROS 6x2 2543 BDF E6 REFRIGERATOR 100 000 KM
Φορτηγό, 4087258 4087258
  31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2016, Κοτσαδόρος, ABS, Σύστημα πλοήγησης, Βοηθητική θέρμανση, Cruise control, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2016, Κυβισμός: 10677 cm³, Απόσταση σε μίλια: 100000 km, Συνολικό βάρος: 26000 kg, Άξονες: 3 τεμ., ...
89.800 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz ACTROS 2543 E6 BDF 6X2 CHASSIS
19
Mercedes-Benz ACTROS 2543 E6 BDF 6X2 CHASSIS
Φορτηγό, 4087254 4087254
  31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2014, Κοτσαδόρος, ABS, Σύστημα πλοήγησης, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2014, Κυβισμός: 10677 cm³, Απόσταση σε μίλια: 370000 km, Συνολικό βάρος: 26000 kg, Άξονες: 3 τεμ., Κιβώτιο: Αυτόματη μετάδοση, ...
45.500 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 582