Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Φορτηγό
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Τύπος καυσίμου
Αυτοκόλλητο εκπομπών
Φόρμουλα Τροχού

Μεταχειρισμένα Φορτηγό

Αγοράστε μεταχειρισμένα Φορτηγό στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Iveco 190E30
7
ΝΈΑ Iveco 190E30
Φορτηγό, jst3664888
49624 Löningen-Vehrensande, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Γερανός, Κοτσαδόρος, Ημερομηνία εγγραφής: 29.03.1996, Κυβισμός: 9500 cm³, Απόσταση σε μίλια: 222220 km, Συνολικό βάρος: 18000 kg, Φάρδος οχήματος: 2550 mm, Ύψος οχήματος: 3950 mm, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz SET 6x2 E6 ACTROS 2545 L BDF TARPAULIN
20
Mercedes-Benz SET 6x2 E6 ACTROS 2545 L BDF TARPAULIN
Φορτηγό, jst3662969
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2014, Κοτσαδόρος, ABS, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2014, Άξονες: 3 Stk., Συνολικό βάρος: 26000 kg, Κυβισμός: 12809 cm³, Απόσταση σε μίλια: 350000 km, 6x2, Μπλε, Ευρώ6, Diesel, Αυτόματη μετάδοση
85.854 EUR
με 23% ΦΠΑ
69.800 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz SET 6x2 ACTROS 2542 L E6 REFRIGERATOR + ZASŁAW
20
Mercedes-Benz SET 6x2 ACTROS 2542 L E6 REFRIGERATOR + ZASŁAW
Φορτηγό, jst3662968
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2014, Cruise control, Βοηθητική θέρμανση, Κοτσαδόρος, ABS, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2014, Άξονες: 3 Stk., Συνολικό βάρος: 26000 kg, Κυβισμός: 12809 cm³, Απόσταση σε μίλια: 450000 km, Αυτόματη μετάδοση, ...
108.609 EUR
με 23% ΦΠΑ
88.300 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz 6x2 ACTROS 2542 L REFRIGERATOR JUMBO SET EURO 6
20
Mercedes-Benz 6x2 ACTROS 2542 L REFRIGERATOR JUMBO SET EURO 6
Φορτηγό, jst3662925
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2014, ABS, Κοτσαδόρος, Υδραυλική πόρτα, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2014, Κυβισμός: 12809 cm³, Απόσταση σε μίλια: 450000 km, Συνολικό βάρος: 26000 kg, Άξονες: 3 Stk., Αυτόματη μετάδοση, Diesel, Μπλε, 6x2, Ευρώ6
108.609 EUR
με 23% ΦΠΑ
88.300 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz 6x2 ACTROS 2542 L REFRIGERATOR CARRIER SUPRA 750
20
Mercedes-Benz 6x2 ACTROS 2542 L REFRIGERATOR CARRIER SUPRA 750
Φορτηγό, jst3662923
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2013, ABS, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2013, Απόσταση σε μίλια: 470000 km, Κυβισμός: 12809 cm³, Συνολικό βάρος: 26000 kg, Άξονες: 3 Stk., Μήκος χώρου φόρτωσης: 7400 mm, Αυτόματη μετάδοση, Diesel, Άσπρο, 6x2
74.292 EUR
με 23% ΦΠΑ
60.400 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
MAN TGL 12.220 TARPAULIN TAIL LIFT
20
MAN TGL 12.220 TARPAULIN TAIL LIFT
Φορτηγό, jst3662912
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2012, ABS, Κοτσαδόρος, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2012, Απόσταση σε μίλια: 250000 km, Συνολικό βάρος: 11990 kg, Άξονες: 2 Stk., Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων, 4x2
34.317 EUR
με 23% ΦΠΑ
27.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Krone TRAILERS BDF MANY UNITS!
3
Krone TRAILERS BDF MANY UNITS!
Φορτηγό, jst3662903
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2012, ABS, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2012, Συνολικό βάρος: 18000 kg, Άξονες: 2 Stk.
8.610 EUR
με 23% ΦΠΑ
7.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Krone 2 AXLE TRAILER CHASSIS BDF ZZ BPW ECO PLUS 7.5 m
13
Krone 2 AXLE TRAILER CHASSIS BDF ZZ BPW ECO PLUS 7.5 m
Φορτηγό, jst3662901
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2012, ABS, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2012, Συνολικό βάρος: 18000 kg, Μήκος χώρου φόρτωσης: 7500 mm, Άξονες: 2 Stk.
8.610 EUR
με 23% ΦΠΑ
7.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Iveco GARBAGE REFUSE TRUCK 65C17A
13
Iveco GARBAGE REFUSE TRUCK 65C17A
Φορτηγό, jst3662838
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2011, ABS, Δημοτικό όχημα, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2011, Απόσταση σε μίλια: 84000 km, Συνολικό βάρος: 10000 kg, Άξονες: 2 Stk., Diesel, Πράσινο, Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων, 4x2
20.049 EUR
με 23% ΦΠΑ
16.300 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Iveco DAILY 65C18 REFRIGERATOR VAN PARTITION TAIL LIFT
20
Iveco DAILY 65C18 REFRIGERATOR VAN PARTITION TAIL LIFT
Φορτηγό, jst3662839
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2011, ABS, Υδραυλική πόρτα, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2011, Απόσταση σε μίλια: 269000 km, Συνολικό βάρος: 6500 kg, Μήκος χώρου φόρτωσης: 4080 mm, Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων, Diesel, Άσπρο
25.461 EUR
με 23% ΦΠΑ
20.700 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Daf LF 55.220 E5 TARPAULIN TOPSLEEPER
20
Daf LF 55.220 E5 TARPAULIN TOPSLEEPER
Φορτηγό, jst3662808
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2014, Cruise control, ABS, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2014, Κυβισμός: 6692 cm³, Απόσταση σε μίλια: 180000 km, Συνολικό βάρος: 16000 kg, Μήκος χώρου φόρτωσης: 8000 mm, Άξονες: 2 Stk., 4x2, Άσπρο, Ευρώ5, ...
48.708 EUR
με 23% ΦΠΑ
39.600 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά ROLL OFF CONTAINER CHASSIS TRAILER ROBERTZ AWL
20
ROLL OFF CONTAINER CHASSIS TRAILER ROBERTZ AWL
Φορτηγό, jst3662775
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2013, ABS, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2013, Συνολικό βάρος: 10000 kg, Άξονες: 2 Stk.
12.915 EUR
με 23% ΦΠΑ
10.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά LONG LOAD TRAILER MEUSER MEU 5
14
LONG LOAD TRAILER MEUSER MEU 5
Φορτηγό, jst3662774
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2004, ABS, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2004, Συνολικό βάρος: 5000 kg, Άξονες: 1 Stk.
7.257 EUR
με 23% ΦΠΑ
5.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Pritschenauflieger/Rollkran Kennis  14.000-R/
20
Pritschenauflieger/Rollkran Kennis 14.000-R/
Φορτηγό, jst3662704
25917 Stadum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, ABS, EBS, Ενοικίαση δυνατή, Ημερομηνία εγγραφής: 01.03.2007, Συνολικό βάρος: 34000 kg, Άξονες: 3 Stk., Μήκος χώρου φόρτωσης: 13500 mm, Φάρδος χώρου φόρτωσης: 2500 mm, Ύψος χώρου φόρτωσης: 1000 mm
46.351 EUR
με 19% ΦΠΑ
38.950 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Pritschenauflieger/Rollkran Kennis  14.000-R/
20
Pritschenauflieger/Rollkran Kennis 14.000-R/
Φορτηγό, jst3662703
25917 Stadum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, ABS, EBS, Ενοικίαση δυνατή, Ημερομηνία εγγραφής: 01.03.2007, Συνολικό βάρος: 34000 kg, Άξονες: 3 Stk., Μήκος χώρου φόρτωσης: 13500 mm, Φάρδος χώρου φόρτωσης: 2500 mm, Ύψος χώρου φόρτωσης: 1000 mm
46.351 EUR
με 19% ΦΠΑ
38.950 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Volvo FL6 Intercooler, original Niehoff für 4 Pferde
15
Volvo FL6 Intercooler, original Niehoff für 4 Pferde
Φορτηγό, jst3662673
58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Κοτσαδόρος, ABS, Συμπιεστής, Υδραυλική πόρτα, Βοηθητική θέρμανση, Ημερομηνία εγγραφής: 01.09.1998, Ύψος οχήματος: 3550 mm, Φάρδος οχήματος: 2550 mm, Άξονες: 2 Stk., Συνολικό βάρος: 11990 kg, ...
44.999 EUR
με 19% ΦΠΑ
37.814 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U 500L - Winterdienst - Euro 5 - Schmidt
12
Mercedes-Benz U 500L - Winterdienst - Euro 5 - Schmidt
Φορτηγό, jst3661316
26203 Wardenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ημερομηνία εγγραφής: 01.12.2011, Κυβισμός: 6374 cm³, Απόσταση σε μίλια: 78089 km, Συνολικό βάρος: 16 kg, Άξονες: 2 Stk., Diesel, 4x4
99.365 EUR
με 19% ΦΠΑ
83.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Daf MML C 8x6
6
Daf MML C 8x6
Φορτηγό, jst3655668
16949 Putlitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 17.10.1990, Συνολικό βάρος: 32000 kg, Γκρι, Λοιπά
20.230 EUR
με 19% ΦΠΑ
17.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Other Isuzu D Max TD Yukon DCB
8
Other Isuzu D Max TD Yukon DCB
Φορτηγό, jst3624905
SY4 4RR Shrewsbury, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2013
17.741 EUR
με 20% ΦΠΑ
14.784 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά MAN TG535.400 TIPPER LORRY
3
MAN TG535.400 TIPPER LORRY
Φορτηγό, jst3657947
SN15 3RG -, Μεγ. Βρετανία
33.472 EUR
με 20% ΦΠΑ
27.894 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά VOLVO FM9 340 TIPPER
3
VOLVO FM9 340 TIPPER
Φορτηγό, jst3657950
SN15 3RG -, Μεγ. Βρετανία
14.727 EUR
με 20% ΦΠΑ
12.273 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
MAN 10.150
11
MAN 10.150
Φορτηγό, jst3618631
09232 Hartmannsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1988
2.321 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.950 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Linhai Gator CUV 4x4 Gator
6
Linhai Gator CUV 4x4 Gator
Φορτηγό, jst3617205
31863 Coppenbruegge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz ACTROS 1844 L
5
Mercedes-Benz ACTROS 1844 L
Φορτηγό, jst3610332
06849 Dessau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, ABS, Κοτσαδόρος, EBS, ESP, Συμπιεστής, Γερανός, Σύστημα πλοήγησης, Φίλτρο σωματιδίων, Retarder/Intarder, Πλήρες ιστορικό service, Βοηθητική θέρμανση, Cruise control, Ημερομηνία εγγραφής: 25.09.2007, ...
29.155 EUR
με 19% ΦΠΑ
24.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz ACTROS 1844 L
5
Mercedes-Benz ACTROS 1844 L
Φορτηγό, jst3610325
06849 Dessau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, ABS, Κοτσαδόρος, EBS, ESP, Συμπιεστής, Γερανός, Σύστημα πλοήγησης, Φίλτρο σωματιδίων, Retarder/Intarder, Πλήρες ιστορικό service, Βοηθητική θέρμανση, Cruise control, Απόσταση σε μίλια: 696783 km, ...
32.725 EUR
με 19% ΦΠΑ
27.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 77