Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Φορτηγό
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Φόρμουλα Τροχού

Μεταχειρισμένα Φορτηγό

Αγοράστε μεταχειρισμένα Φορτηγό στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Mercedes-Benz
4
Mercedes-Benz
Φορτηγό, jst3725374
61203 Reichelsheim, Γερμανία
Κοτσαδόρος, ESP, Υδραυλική πόρτα, Retarder/Intarder, Πλήρες ιστορικό service, Δευτερεύων κλιματισμός, Cruise control, Ημερομηνία εγγραφής: 10.05.2004, Απόσταση σε μίλια: 185000 km, Κυβισμός: 6200 cm³, ...
12.198 €
με 19% ΦΠΑ
10.250 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
MAN TGS 18.480 LOF Zugm. Ackerschlepper
10
MAN TGS 18.480 LOF Zugm. Ackerschlepper
Φορτηγό, jst3769122
74343 Sachsenheim-Häfnerhaslach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, ABS, Τετρακίνητο, Κοτσαδόρος, EBS, ESP, Ζάντες αλουμινίου, Σύστημα πλοήγησης, Retarder/Intarder, Πλήρες ιστορικό service, Βοηθητική θέρμανση, Cruise control, Ημερομηνία εγγραφής: 06.06.2013, ...
67.830 €
με 19% ΦΠΑ
57.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Mercedes-Benz Antos 1835 LOF Sattelzugmaschine 6500 kg leer
9
Mercedes-Benz Antos 1835 LOF Sattelzugmaschine 6500 kg leer
Φορτηγό, jst3707343
34479 Oberlistingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, ABS, Ζάντες αλουμινίου, Βοηθητική θέρμανση, Cruise control, Ημερομηνία εγγραφής: 12.12.2012, Απόσταση σε μίλια: 530000 km, Συνολικό βάρος: 18000 kg, Άξονες: 2 Stk., Αυτόματη μετάδοση, Diesel, Ευρώ6, ...
39.032 €
με 19% ΦΠΑ
32.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Scania R 440 Kipper/Sattel LOF
20
Scania R 440 Kipper/Sattel LOF
Φορτηγό, jst3707330
34396 Liebenau-Ostheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Cruise control, Βοηθητική θέρμανση, Retarder/Intarder, ESP, EBS, Κοτσαδόρος, ABS, Ημερομηνία εγγραφής: 01.06.2009, Άξονες: 2 Stk., Συνολικό βάρος: 18000 kg, Απόσταση σε μίλια: 380000 km, Ημιαυτόματο, ...
43.911 €
με 19% ΦΠΑ
36.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Atego 1223, 6-Pferde -LKW, Diesel
15
Mercedes-Benz Atego 1223, 6-Pferde -LKW, Diesel
Φορτηγό, jst3542710
58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Cruise control, Μεταλλικό, Συμπιεστής, Κοτσαδόρος, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2004, Ύψος χώρου φόρτωσης: 2400 mm, Φάρδος χώρου φόρτωσης: 2300 mm, Μήκος χώρου φόρτωσης: 5000 mm, ...
34.999 €

Δείτε αγγελία
Iveco 190E30
7
Iveco 190E30
Φορτηγό, jst3664888
49624 Löningen-Vehrensande, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Γερανός, Κοτσαδόρος, Ημερομηνία εγγραφής: 29.03.1996, Φάρδος χώρου φόρτωσης: 2500 mm, Ύψος χώρου φόρτωσης: 600 mm, Μήκος χώρου φόρτωσης: 3000 mm, Απόσταση σε μίλια: 222220 km, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz 817
10
Mercedes-Benz 817
Φορτηγό, jst3535390
89367 Waldstetten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Υδραυλική πόρτα, Κοτσαδόρος, Ημερομηνία εγγραφής: 18.07.1990, Φάρδος οχήματος: 2550 mm, Συνολικό βάρος: 7490 kg, Κυβισμός: 5917 cm³, Απόσταση σε μίλια: 458900 km, Ύψος οχήματος: 3500 mm, ...
5.000 €
με 19% ΦΠΑ
4.202 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Zetros 1833 Autom. Reifendruckregelanl. K150
Βίντεο
14
Mercedes-Benz Zetros 1833 Autom. Reifendruckregelanl. K150
Φορτηγό, jst3733483
19357 Karstädt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ενοικίαση δυνατή, Cruise control, Πλήρες ιστορικό service, Συμπιεστής, Κοτσαδόρος, Τετρακίνητο, ABS, Ημερομηνία εγγραφής: 01.12.2015, Κυβισμός: 7201 cm³, Απόσταση σε μίλια: 892 km, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz
4
Mercedes-Benz
Φορτηγό, jst3725374
61203 Reichelsheim, Γερμανία
Κοτσαδόρος, ESP, Υδραυλική πόρτα, Retarder/Intarder, Πλήρες ιστορικό service, Δευτερεύων κλιματισμός, Cruise control, Ημερομηνία εγγραφής: 10.05.2004, Απόσταση σε μίλια: 185000 km, Κυβισμός: 6200 cm³, ...
12.198 €
με 19% ΦΠΑ
10.250 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Antos 1835 LOF Sattelzugmaschine 6500 kg leer
9
Mercedes-Benz Antos 1835 LOF Sattelzugmaschine 6500 kg leer
Φορτηγό, jst3707343
34479 Oberlistingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, ABS, Ζάντες αλουμινίου, Βοηθητική θέρμανση, Cruise control, Ημερομηνία εγγραφής: 12.12.2012, Απόσταση σε μίλια: 530000 km, Συνολικό βάρος: 18000 kg, Άξονες: 2 Stk., Αυτόματη μετάδοση, Diesel, Ευρώ6, ...
39.032 €
με 19% ΦΠΑ
32.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
MAN TGL12.180/3-Seiten Kipper/FrontkranAtlas AK 75.2
20
MAN TGL12.180/3-Seiten Kipper/FrontkranAtlas AK 75.2
Φορτηγό, jst3665838
25917 Stadum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Cruise control, Γερανός, ABS, Ημερομηνία εγγραφής: 01.04.2007, Απόσταση σε μίλια: 431000 km, Συνολικό βάρος: 11990 kg, Μήκος χώρου φόρτωσης: 4000 mm, Φάρδος χώρου φόρτωσης: 2350 mm, ...
29.691 €
με 19% ΦΠΑ
24.950 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz 814 Eco Power
6
Mercedes-Benz 814 Eco Power
Φορτηγό, jst3743040
32108 Bad Salzuflen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Κοτσαδόρος, Υδραυλική πόρτα, Μήκος χώρου φόρτωσης: 4500 mm, Απόσταση σε μίλια: 318000 km, Συνολικό βάρος: 7490 kg, Άξονες: 2 Stk., Φάρδος χώρου φόρτωσης: 2300 mm, Ύψος χώρου φόρτωσης: 1950 mm, ...
4.501 €
με 19% ΦΠΑ
3.782 € καθαρά
Δείτε αγγελία
MAN TGS 18.480 LOF Zugm. Ackerschlepper
10
MAN TGS 18.480 LOF Zugm. Ackerschlepper
Φορτηγό, jst3769122
74343 Sachsenheim-Häfnerhaslach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, ABS, Τετρακίνητο, Κοτσαδόρος, EBS, ESP, Ζάντες αλουμινίου, Σύστημα πλοήγησης, Retarder/Intarder, Πλήρες ιστορικό service, Βοηθητική θέρμανση, Cruise control, Ημερομηνία εγγραφής: 06.06.2013, ...
67.830 €
με 19% ΦΠΑ
57.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Scania R 440 Kipper/Sattel LOF
20
Scania R 440 Kipper/Sattel LOF
Φορτηγό, jst3707330
34396 Liebenau-Ostheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Cruise control, Βοηθητική θέρμανση, Retarder/Intarder, ESP, EBS, Κοτσαδόρος, ABS, Ημερομηνία εγγραφής: 01.06.2009, Άξονες: 2 Stk., Συνολικό βάρος: 18000 kg, Απόσταση σε μίλια: 380000 km, Ημιαυτόματο, ...
43.911 €
με 19% ΦΠΑ
36.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz VEHICULAR JUMBO SET ATEGO 822 120M3 E5 11990 GVW
20
Mercedes-Benz VEHICULAR JUMBO SET ATEGO 822 120M3 E5 11990 GVW
Φορτηγό, jst3691391
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2014, ABS, Κοτσαδόρος, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2014, Απόσταση σε μίλια: 380000 km, Κυβισμός: 4801 cm³, Συνολικό βάρος: 11990 kg, Άξονες: 2 Stk., Όγκος φόρτωσης: 120 m³, Μήκος χώρου φόρτωσης: 7750 mm, ...
42.066 €
με 23% ΦΠΑ
34.200 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz VEHICULAR JUMBO SET ATEGO 822 120M3 E5 11990 GVW
20
Mercedes-Benz VEHICULAR JUMBO SET ATEGO 822 120M3 E5 11990 GVW
Φορτηγό, jst3691389
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2014, ABS, Κοτσαδόρος, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2014, Απόσταση σε μίλια: 380000 km, Κυβισμός: 4801 cm³, Συνολικό βάρος: 11990 kg, Άξονες: 2 Stk., Όγκος φόρτωσης: 120 m³, Μήκος χώρου φόρτωσης: 7750 mm, ...
42.066 €
με 23% ΦΠΑ
34.200 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz VEHICULAR JUMBO SET ATEGO 822 120M3 E5 11990 GVW
20
Mercedes-Benz VEHICULAR JUMBO SET ATEGO 822 120M3 E5 11990 GVW
Φορτηγό, jst3691387
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2014, ABS, Κοτσαδόρος, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2014, Απόσταση σε μίλια: 380000 km, Κυβισμός: 4801 cm³, Συνολικό βάρος: 11990 kg, Άξονες: 2 Stk., Όγκος φόρτωσης: 120 m³, Μήκος χώρου φόρτωσης: 7750 mm, ...
42.066 €
με 23% ΦΠΑ
34.200 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz VEHICULAR JUMBO SET ATEGO 822 120M3 E5 11990 GVW
20
Mercedes-Benz VEHICULAR JUMBO SET ATEGO 822 120M3 E5 11990 GVW
Φορτηγό, jst3691386
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2014, ABS, Κοτσαδόρος, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2014, Απόσταση σε μίλια: 380000 km, Κυβισμός: 4801 cm³, Συνολικό βάρος: 11990 kg, Άξονες: 2 Stk., Όγκος φόρτωσης: 120 m³, Μήκος χώρου φόρτωσης: 7750 mm, ...
42.066 €
με 23% ΦΠΑ
34.200 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz VEHICULAR JUMBO SET ATEGO 822 120M3 E5 11990 GVW
20
Mercedes-Benz VEHICULAR JUMBO SET ATEGO 822 120M3 E5 11990 GVW
Φορτηγό, jst3691384
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2014, ABS, Κοτσαδόρος, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2014, Απόσταση σε μίλια: 380000 km, Κυβισμός: 4801 cm³, Συνολικό βάρος: 11990 kg, Άξονες: 2 Stk., Όγκος φόρτωσης: 120 m³, Μήκος χώρου φόρτωσης: 7750 mm, ...
42.066 €
με 23% ΦΠΑ
34.200 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz VEHICULAR JUMBO SET ATEGO 822 120M3 E5 11990 GVW
20
Mercedes-Benz VEHICULAR JUMBO SET ATEGO 822 120M3 E5 11990 GVW
Φορτηγό, jst3691383
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2014, ABS, Κοτσαδόρος, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2014, Απόσταση σε μίλια: 380000 km, Κυβισμός: 4801 cm³, Συνολικό βάρος: 11990 kg, Άξονες: 2 Stk., Όγκος φόρτωσης: 120 m³, Μήκος χώρου φόρτωσης: 7750 mm, ...
42.066 €
με 23% ΦΠΑ
34.200 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Atego 1224L Tiefkühler/2 Verdampfer/Trennwand
20
Mercedes-Benz Atego 1224L Tiefkühler/2 Verdampfer/Trennwand
Φορτηγό, jst3579322
25917 Stadum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Πλήρες ιστορικό service, Υδραυλική πόρτα, ABS, Ημερομηνία εγγραφής: 01.08.2007, Φάρδος χώρου φόρτωσης: 2490 mm, Απόσταση σε μίλια: 544500 km, Μήκος χώρου φόρτωσης: 7000 mm, Άξονες: 2 Stk., ...
15.411 €
με 19% ΦΠΑ
12.950 € καθαρά
Δείτε αγγελία
IFA Ludwigsfelde W50 LA/Z
4
IFA Ludwigsfelde W50 LA/Z
Φορτηγό, jst3727711
07957 Langenwetzendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1983, Τετρακίνητο, Κοτσαδόρος, Συμπιεστής, Ημερομηνία εγγραφής: 21.09.1983, Απόσταση σε μίλια: 104 km, Κυβισμός: 6560 cm³, Συνολικό βάρος: 8570 kg, Άξονες: 2 Stk., Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων, Diesel, ...
2.500 €

Δείτε αγγελία
Volvo FL 6 Original Niehoff Pferdetransporter 4-Pferde
7
Volvo FL 6 Original Niehoff Pferdetransporter 4-Pferde
Φορτηγό, jst3663054
49586 Neuenkirchen/Bramsche, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Βοηθητική θέρμανση, Σύστημα πλοήγησης, Κοτσαδόρος, Ημερομηνία εγγραφής: 01.09.1998, Ύψος οχήματος: 3550 mm, Φάρδος οχήματος: 2550 mm, Άξονες: 2 Stk., Συνολικό βάρος: 11990 kg, Κυβισμός: 5480 cm³, ...
44.900 €
με 19% ΦΠΑ
37.731 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Scania 30m³ Feldbinder Silo Lebensmittel oder Futter
14
Scania 30m³ Feldbinder Silo Lebensmittel oder Futter
Φορτηγό, jst3579321
25917 Stadum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Cruise control, Βοηθητική θέρμανση, Retarder/Intarder, Συμπιεστής, Κοτσαδόρος, ABS, Ημερομηνία εγγραφής: 01.05.2001, Κυβισμός: 11705 cm³, Απόσταση σε μίλια: 995000 km, Συνολικό βάρος: 26000 kg, ...
13.031 €
με 19% ΦΠΑ
10.950 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz 1831 Actros/17m³Köhler Silo/GHH Kompressor
19
Mercedes-Benz 1831 Actros/17m³Köhler Silo/GHH Kompressor
Φορτηγό, jst3381175
25917 Stadum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Cruise control, Βοηθητική θέρμανση, Πλήρες ιστορικό service, Συμπιεστής, Κοτσαδόρος, ABS, Ημερομηνία εγγραφής: 01.11.2001, Απόσταση σε μίλια: 840000 km, Συνολικό βάρος: 18000 kg, ...
13.031 €
με 19% ΦΠΑ
10.950 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Daf CF 85
7
Daf CF 85
Φορτηγό, jst3765221
35510 Nieder-Weisel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, ABS, Βοηθητική θέρμανση, Cruise control, Απόσταση σε μίλια: 412746 km, Συνολικό βάρος: 34000 kg, Άξονες: 4 Stk., Λοιπά, Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων, Diesel, Ευρώ5, Άσπρο, Κουκέτα ύπνου, Άλλο, ...
34.391 €
με 19% ΦΠΑ
28.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz VEHICULAR JUMBO SET ATEGO 822 120M3 E5 11990 GVW
20
Mercedes-Benz VEHICULAR JUMBO SET ATEGO 822 120M3 E5 11990 GVW
Φορτηγό, jst3691390
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2014, ABS, Κοτσαδόρος, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2014, Απόσταση σε μίλια: 380000 km, Κυβισμός: 4801 cm³, Συνολικό βάρος: 11990 kg, Όγκος φόρτωσης: 120 m³, Μήκος χώρου φόρτωσης: 7750 mm, ...
42.066 €
με 23% ΦΠΑ
34.200 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz REFRIGERATOR 6x2 ACTROS 2540 E6 LAMBERET CARRIER
20
Mercedes-Benz REFRIGERATOR 6x2 ACTROS 2540 E6 LAMBERET CARRIER
Φορτηγό, jst3691374
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2016, ABS, Σύστημα πλοήγησης, Βοηθητική θέρμανση, Cruise control, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2016, Απόσταση σε μίλια: 150000 km, Κυβισμός: 10677 cm³, Συνολικό βάρος: 26000 kg, Άξονες: 3 Stk., ...
97.293 €
με 23% ΦΠΑ
79.100 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz JUMBO SET ACTROS 2542 E6 BDF MEGA LOW DECK
20
Mercedes-Benz JUMBO SET ACTROS 2542 E6 BDF MEGA LOW DECK
Φορτηγό, jst3691371
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2013, ABS, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2013, Απόσταση σε μίλια: 400000 km, Κυβισμός: 12809 cm³, Συνολικό βάρος: 26000 kg, Άξονες: 3 Stk., Μήκος χώρου φόρτωσης: 7700 mm, Αυτόματη μετάδοση, Diesel, Ευρώ6, ...
76.875 €
με 23% ΦΠΑ
62.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 132