Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Φορτηγό
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο
Αυτοκόλλητο εκπομπών

Μεταχειρισμένα Φορτηγό

Αγοράστε μεταχειρισμένα Φορτηγό στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Scania R440
5
ΝΈΑ Scania R440
Φορτηγό, 4263380
  Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2014
77.213 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Iveco Eurocargo 80E18
10
ΝΈΑ Iveco Eurocargo 80E18
Φορτηγό, 4262261
  86675 Buchdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Όγκος φόρτωσης: 3.50 m³
14.866 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MAN TGL 8.210
2
MAN TGL 8.210
Φορτηγό, 4261057
  06268 Weißenschirmbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Απόσταση σε μίλια: 181000 km, Συνολικό βάρος: 7490 kg
11.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MAN TGS 33.440 6X4 BB PK22002EH-D
18
MAN TGS 33.440 6X4 BB PK22002EH-D
Φορτηγό, 4256939
  7433 Mariasdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2014, Συνολικό βάρος: 33 kg
112.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Iveco Stralis 450
8
Iveco Stralis 450
Φορτηγό, 4248931
  07422 Bad Blankenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, ABS, Φίλτρο σωματιδίων, Πλήρες ιστορικό service, Βοηθητική θέρμανση, Cruise control, Συμπιεστής, Retarder/Intarder, Απόσταση σε μίλια: 340 km, Συνολικό βάρος: 18000 kg, Άξονες: 2 Stk., ...
13.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Scania P280, 26 TONNE EURO 5, 6 X 2 FLATBED - 2011 - BN11 VVY
12
Scania P280, 26 TONNE EURO 5, 6 X 2 FLATBED - 2011 - BN11 VVY
Φορτηγό, 4245399
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2011, Απόσταση σε μίλια: 502275 km, Φάρδος οχήματος: 2500 mm, Ύψος οχήματος: 3300 mm
21.290 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Daf XF105 - 510 SUPERSPACE 6 X 2 TRACTOR UNIT - 2007 - YX57 CSY
12
Daf XF105 - 510 SUPERSPACE 6 X 2 TRACTOR UNIT - 2007 - YX57 CSY
Φορτηγό, 4245398
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2007, Απόσταση σε μίλια: 1145407 km
9.368 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MAN TGS 37.500 8X4 BB mit Heckkran abnehmbar
6
MAN TGS 37.500 8X4 BB mit Heckkran abnehmbar
Φορτηγό, 4244159
  7433 Mariasdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Συνολικό βάρος: 37 kg
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
MAN TGS 37.500 8X4 BB
18
MAN TGS 37.500 8X4 BB
Φορτηγό, 4244158
  7433 Mariasdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Συνολικό βάρος: 37 kg
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Scania P340 8 X 2 Chassis Cab - 2007 - MX07 JRZ
12
Scania P340 8 X 2 Chassis Cab - 2007 - MX07 JRZ
Φορτηγό, 4243365
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2007, Απόσταση σε μίλια: 1095656 km, Φάρδος οχήματος: 2500 mm, Ύψος οχήματος: 3200 mm
11.071 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Daf CF65 SPACE CAB  4 X 2, 18 TONNE CURTAINSIDER - 2008 - YJ58 FTX
12
Daf CF65 SPACE CAB 4 X 2, 18 TONNE CURTAINSIDER - 2008 - YJ58 FTX
Φορτηγό, 4243364
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2008, Απόσταση σε μίλια: 702847 km, Φάρδος οχήματος: 2500 mm, Ύψος οχήματος: 4100 mm
6.756 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MAN TGM 18.240, 4 X 2 FLATBED - 2008 - NX57 NGN
12
MAN TGM 18.240, 4 X 2 FLATBED - 2008 - NX57 NGN
Φορτηγό, 4243363
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2008, Απόσταση σε μίλια: 683878 km, Φάρδος οχήματος: 2500 mm, Ύψος οχήματος: 4200 mm
5.621 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Daf LF55 4 X 2 18 TONNE BRICK GRAB - 2008 - YK57 AYS
11
Daf LF55 4 X 2 18 TONNE BRICK GRAB - 2008 - YK57 AYS
Φορτηγό, 4243361
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2008, Απόσταση σε μίλια: 296254 km, Φάρδος οχήματος: 2500 mm, Ύψος οχήματος: 3600 mm
13.342 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Scania P340 8 X 4 STEEL MUCKSHIFT TIPPER - 2011 - MX11 PYF
12
Scania P340 8 X 4 STEEL MUCKSHIFT TIPPER - 2011 - MX11 PYF
Φορτηγό, 4243360
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2011, Απόσταση σε μίλια: 406783 km, Φάρδος οχήματος: 2500 mm, Ύψος οχήματος: 3300 mm
33.781 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Volvo FM12 8 X 4 ALUMINIUM BULK TIPPER - 2006 - KX55 OEL
12
Volvo FM12 8 X 4 ALUMINIUM BULK TIPPER - 2006 - KX55 OEL
Φορτηγό, 4243359
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2006, Απόσταση σε μίλια: 1148111 km, Φάρδος οχήματος: 2500 mm, Ύψος οχήματος: 3300 mm
13.342 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Daf XF105, 460 EURO 5 SPACE CAB 6 X 2 TRACTOR UNIT - 2011 - SO11 LJC
12
Daf XF105, 460 EURO 5 SPACE CAB 6 X 2 TRACTOR UNIT - 2011 - SO11 LJC
Φορτηγό, 4243362
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2011, Απόσταση σε μίλια: 954320 km
9.936 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Volvo FM12 8 X 4 ALUMINIUM BULK TIPPER - 2006 - KX55 OEM
12
Volvo FM12 8 X 4 ALUMINIUM BULK TIPPER - 2006 - KX55 OEM
Φορτηγό, 4243358
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2006, Απόσταση σε μίλια: 1016670 km, Φάρδος οχήματος: 2500 mm, Ύψος οχήματος: 3300 mm
13.342 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Daf CF75 6 X 2 26 TONNE BRICK/GRAB - 2008 - RJ08 BJK
12
Daf CF75 6 X 2 26 TONNE BRICK/GRAB - 2008 - RJ08 BJK
Φορτηγό, 4243355
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2008, Απόσταση σε μίλια: 248488 km, Φάρδος οχήματος: 2500 mm, Ύψος οχήματος: 3600 mm
16.976 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Daf CF85 430 6 X 2 DRAWBAR SPEC HOOKLOADER - 2004 - V3 PAE
12
Daf CF85 430 6 X 2 DRAWBAR SPEC HOOKLOADER - 2004 - V3 PAE
Φορτηγό, 4243357
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2004, Απόσταση σε μίλια: 920138 km, Φάρδος οχήματος: 2500 mm, Ύψος οχήματος: 3600 mm
9.936 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Daf CF85 8 X 2 DRAWBAR SPEC BRICK/GRAB - 2008 - YE08 XEB
12
Daf CF85 8 X 2 DRAWBAR SPEC BRICK/GRAB - 2008 - YE08 XEB
Φορτηγό, 4243356
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2008, Απόσταση σε μίλια: 317936 km, Φάρδος οχήματος: 2500 mm, Ύψος οχήματος: 3700 mm
16.748 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 MERCEDES ECONIC 2628 6 X 4 26 TONNE REFUSE COLLECTOR - 2005 - FJ05 CFG
12
MERCEDES ECONIC 2628 6 X 4 26 TONNE REFUSE COLLECTOR - 2005 - FJ05 CFG
Φορτηγό, 4243354
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2005, Απόσταση σε μίλια: 297271 km, Φάρδος οχήματος: 2500 mm, Ύψος οχήματος: 3700 mm
6.756 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Daf CF75-310 6X4 BRICK GRAB - 2005 - FJ05 ZFY
12
Daf CF75-310 6X4 BRICK GRAB - 2005 - FJ05 ZFY
Φορτηγό, 4243353
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2005, Απόσταση σε μίλια: 509814 km, Φάρδος οχήματος: 2500 mm, Ύψος οχήματος: 3600 mm
10.730 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Daf CF75 6 X 2 26 TONNE BRICK/GRAB - 2008 - RO08 CVB
12
Daf CF75 6 X 2 26 TONNE BRICK/GRAB - 2008 - RO08 CVB
Φορτηγό, 4243352
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2008, Απόσταση σε μίλια: 263831 km, Φάρδος οχήματος: 2500 mm, Ύψος οχήματος: 3600 mm
16.976 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Daf CF85 8 X 2 DRAWBAR SPEC BRICK/GRAB - 2008 - YE08 XDU
12
Daf CF85 8 X 2 DRAWBAR SPEC BRICK/GRAB - 2008 - YE08 XDU
Φορτηγό, 4243351
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2008, Απόσταση σε μίλια: 453688 km, Φάρδος οχήματος: 2500 mm, Ύψος οχήματος: 3700 mm
16.748 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Daf CF75 6 X 2 26 TONNE BRICK/GRAB - 2009 - YK09 WCL
12
Daf CF75 6 X 2 26 TONNE BRICK/GRAB - 2009 - YK09 WCL
Φορτηγό, 4243350
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2009, Απόσταση σε μίλια: 233587 km, Φάρδος οχήματος: 2500 mm, Ύψος οχήματος: 3600 mm
19.246 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 410