Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Φορτηγό
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο
Αυτοκόλλητο εκπομπών

Μεταχειρισμένα Φορτηγό

Αγοράστε μεταχειρισμένα Φορτηγό στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
MAN TGA 35.440 8x4 Schalter/Hardox Gesteinsmulde mit Bordmatik
18
ΝΈΑ MAN TGA 35.440 8x4 Schalter/Hardox Gesteinsmulde mit Bordmatik
Φορτηγό, 4456154
  92271 Großschönbrunn (Freihung), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Κοτσαδόρος, Υδραυλική πόρτα, Ημερομηνία εγγραφής: 23.01.2007, Απόσταση σε μίλια: 478900 km, Μήκος χώρου φόρτωσης: 5700 mm, Φάρδος χώρου φόρτωσης: 2420 mm, Ύψος χώρου φόρτωσης: 950 mm, ...
39.600 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Daf XF105 410 EURO 5 SPACE CAB 6 X 2 TRACTOR UNIT - 2007 - YJ57 MLU
12
ΝΈΑ Daf XF105 410 EURO 5 SPACE CAB 6 X 2 TRACTOR UNIT - 2007 - YJ57 MLU
Φορτηγό, 4455496
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2007, Απόσταση σε μίλια: 937875 km
7.845,13 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Daf CF65 EURO 5, SPACE CAB 4 X 2, 18 TONNE BOX - 2012 - MX61 LXP
12
ΝΈΑ Daf CF65 EURO 5, SPACE CAB 4 X 2, 18 TONNE BOX - 2012 - MX61 LXP
Φορτηγό, 4455494
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2012, Απόσταση σε μίλια: 499395 km, Φάρδος οχήματος: 2500 mm, Ύψος οχήματος: 4000 mm
11.005,76 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Volvo FH GLOBETROTTER XL 500 EURO 5, 6 X 2 TRACTOR - 2012 - KX12 WJA
12
ΝΈΑ Volvo FH GLOBETROTTER XL 500 EURO 5, 6 X 2 TRACTOR - 2012 - KX12 WJA
Φορτηγό, 4455492
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2012, Απόσταση σε μίλια: 82063 km
18.004,29 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MAN TGS 26.440 LX 6 X 2 TRACTOR UNIT - 2009 - SV59 BBZ
12
ΝΈΑ MAN TGS 26.440 LX 6 X 2 TRACTOR UNIT - 2009 - SV59 BBZ
Φορτηγό, 4455493
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2009, Απόσταση σε μίλια: 801867 km
8.973,92 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Daf CF85 460 EURO 5, 6 X 2 FTG SPACE CAB TRACTOR UNIT - 2013 - PX13 HXY
12
ΝΈΑ Daf CF85 460 EURO 5, 6 X 2 FTG SPACE CAB TRACTOR UNIT - 2013 - PX13 HXY
Φορτηγό, 4455495
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2013, Απόσταση σε μίλια: 400875 km
13.263,35 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Iveco EUROCARGO 180E25, 18 TONNE 4 X 2 CURTAINSIDER - 2009 - FJ09 HBN
12
ΝΈΑ Iveco EUROCARGO 180E25, 18 TONNE 4 X 2 CURTAINSIDER - 2009 - FJ09 HBN
Φορτηγό, 4455490
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2009, Απόσταση σε μίλια: 754186 km, Φάρδος οχήματος: 2500 mm, Ύψος οχήματος: 3500 mm
5.926,18 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Renault PREMIUM PRIVILEGE EURO 5, 6 X 2 TRACTOR UNIT - 2011 - PO61 FEX
12
ΝΈΑ Renault PREMIUM PRIVILEGE EURO 5, 6 X 2 TRACTOR UNIT - 2011 - PO61 FEX
Φορτηγό, 4455487
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2011, Απόσταση σε μίλια: 545345 km
11.005,76 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Renault PREMIUM PRIVILEGE EURO 5, 6 X 2 TRACTOR UNIT- 2012 - BX62 EUW
12
ΝΈΑ Renault PREMIUM PRIVILEGE EURO 5, 6 X 2 TRACTOR UNIT- 2012 - BX62 EUW
Φορτηγό, 4455488
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2012, Απόσταση σε μίλια: 553024 km
11.231,52 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MAN M05
7
ΝΈΑ MAN M05
Φορτηγό, 4455436
  08427 Fraureuth, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1989, Κοτσαδόρος, Γερανός, Συμπιεστής, Ημερομηνία εγγραφής: 19.05.1989, Κυβισμός: 6550 cm³, Απόσταση σε μίλια: 538405 km, Συνολικό βάρος: 18000 kg, Άξονες: 2 Stk., Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων, Diesel, ...
13.445,38 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MAN 18.480 4x4
9
ΝΈΑ MAN 18.480 4x4
Φορτηγό, 4453766
  48455 Bad Bentheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Τετρακίνητο, Retarder/Intarder, Ημερομηνία εγγραφής: 12.09.2006, Απόσταση σε μίλια: 576775 km, Συνολικό βάρος: 18000 kg, Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων, Diesel, Πράσινο, 4x4, ...
15.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 MERCEDES BENZ ACTROS 1836 FLATBED CRANE - 2008 - GN08 HRJ
12
ΝΈΑ MERCEDES BENZ ACTROS 1836 FLATBED CRANE - 2008 - GN08 HRJ
Φορτηγό, 4453324
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2008, Απόσταση σε μίλια: 1033658 km, Φάρδος οχήματος: 2500 mm, Ύψος οχήματος: 3600 mm
15.520,94 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Daf FTP CF85 EURO 5, 6 X 2 PET REG TRACTOR UNIT - 2012 - HY62 XCE
12
ΝΈΑ Daf FTP CF85 EURO 5, 6 X 2 PET REG TRACTOR UNIT - 2012 - HY62 XCE
Φορτηγό, 4453325
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2012, Απόσταση σε μίλια: 962822 km
9.538,32 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Daf CF85 460 EURO 5 SPACE CAB 6 X 2 BRICK GRAB DRAWBAR OUTFIT - 2007 - YT07 XMV
12
ΝΈΑ Daf CF85 460 EURO 5 SPACE CAB 6 X 2 BRICK GRAB DRAWBAR OUTFIT - 2007 - YT07 XMV
Φορτηγό, 4453321
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2007, Απόσταση σε μίλια: 1171839 km, Φάρδος οχήματος: 2500 mm, Ύψος οχήματος: 4000 mm
14.392,14 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Renault PREMIUM PRIVILEGE EURO 5, 6 X 2 TRACTOR UNIT - 2011 - FJ11 FFH
12
ΝΈΑ Renault PREMIUM PRIVILEGE EURO 5, 6 X 2 TRACTOR UNIT - 2011 - FJ11 FFH
Φορτηγό, 4453323
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2011, Απόσταση σε μίλια: 730779 km
10.667,12 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MAN TGX 26.480 (SCR) EURO 5 XLX 6 X 2 TRACTOR UNIT - 2013 - PK63 BUO
12
ΝΈΑ MAN TGX 26.480 (SCR) EURO 5 XLX 6 X 2 TRACTOR UNIT - 2013 - PK63 BUO
Φορτηγό, 4453322
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2013, Απόσταση σε μίλια: 659305 km
12.924,71 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Daf XF105 460 SUPERSPACE EURO 5, 6 X 2 TRACTOR UNIT - 2012 - WK62 BWA
12
ΝΈΑ Daf XF105 460 SUPERSPACE EURO 5, 6 X 2 TRACTOR UNIT - 2012 - WK62 BWA
Φορτηγό, 4453320
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2012, Απόσταση σε μίλια: 1049666 km
15.520,94 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Daf CF65 EURO 5, 4 X 2 18 TONNE BOX - 2011 - MX11 BYG
12
Daf CF65 EURO 5, 4 X 2 18 TONNE BOX - 2011 - MX11 BYG
Φορτηγό, 4451641
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2011, Απόσταση σε μίλια: 475934 km, Φάρδος οχήματος: 2500 mm, Ύψος οχήματος: 3900 mm
10.102,72 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Scania P340 8 X 4 HOOKLOADER - 2005 - CU05 SDV
12
Scania P340 8 X 4 HOOKLOADER - 2005 - CU05 SDV
Φορτηγό, 4451640
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2005, Απόσταση σε μίλια: 572448 km, Φάρδος οχήματος: 2500 mm, Ύψος οχήματος: 3600 mm
10.667,12 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 MERCEDES BENZ AXOR 1840 HIGH ROOF 4 X 2 TRACTOR UNIT - 2003 - WJ52 WWU
12
MERCEDES BENZ AXOR 1840 HIGH ROOF 4 X 2 TRACTOR UNIT - 2003 - WJ52 WWU
Φορτηγό, 4451642
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2003, Απόσταση σε μίλια: 1005071 km
9.538,32 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Daf CF75 EURO 5, 6 X 4 ALUMINIUM INSULATED TIPPER - 2010 - WL60 JLO
11
Daf CF75 EURO 5, 6 X 4 ALUMINIUM INSULATED TIPPER - 2010 - WL60 JLO
Φορτηγό, 4451637
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2010, Απόσταση σε μίλια: 426843 km, Φάρδος οχήματος: 2500 mm, Ύψος οχήματος: 3400 mm
16.649,73 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MAN 8.155 7.5 TONNE FLATBED/CRANE - 2005 - WX54 VYK
12
MAN 8.155 7.5 TONNE FLATBED/CRANE - 2005 - WX54 VYK
Φορτηγό, 4451636
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2005, Απόσταση σε μίλια: 1097202 km, Φάρδος οχήματος: 2500 mm, Ύψος οχήματος: 3000 mm
5.023,14 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Daf CF75, 6 X 2 26 TONNE BRICK/GRAB - 2009 - RK09 XUU
12
Daf CF75, 6 X 2 26 TONNE BRICK/GRAB - 2009 - RK09 XUU
Φορτηγό, 4451635
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2009, Απόσταση σε μίλια: 229087 km, Φάρδος οχήματος: 2500 mm, Ύψος οχήματος: 3500 mm
17.778,53 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 FODEN ALPHA XL 4 X 2 18 TONNE CURTAINSIDER - 2002 - YG02 FOT
12
FODEN ALPHA XL 4 X 2 18 TONNE CURTAINSIDER - 2002 - YG02 FOT
Φορτηγό, 4451633
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2002, Απόσταση σε μίλια: 928675 km, Φάρδος οχήματος: 2500 mm, Ύψος οχήματος: 4000 mm
4.458,74 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MAN TGX 26.480 (SCR) EURO 5 XLX 6 X 2 TRACTOR UNIT - 2013 - PK63 BUJ
12
MAN TGX 26.480 (SCR) EURO 5 XLX 6 X 2 TRACTOR UNIT - 2013 - PK63 BUJ
Φορτηγό, 4451634
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2013, Απόσταση σε μίλια: 651944 km
12.924,71 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 434