Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Φορτηγό
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο
Τύπος καυσίμου
Αυτοκόλλητο εκπομπών

Μεταχειρισμένα Φορτηγό

Αγοράστε μεταχειρισμένα Φορτηγό στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Mercedes-Benz MAN Volvo Scania Renault Iveco Daf Krone
Volvo FH500
4
ΝΈΑ Volvo FH500
Φορτηγό, 5412273 5412273
  45300 Ocana, Ισπανία
Έτος κατασκευής: 2016
Δημοπρασία
Στείλτε email
Nissan Nissan Tekna 2.5dCi
9
ΝΈΑ Nissan Nissan Tekna 2.5dCi
Φορτηγό, 5411999 5411999
  CV9 3PW Warwickshire, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2015, Τετρακίνητο, Cruise control, Ζάντες αλουμινίου, Κιβώτιο: Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων, Τύπος καυσίμου: Diesel, Χρώμα: Άσπρο
13.474  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
Ford Ranger Wildtrak 3.2L
9
ΝΈΑ Ford Ranger Wildtrak 3.2L
Φορτηγό, 5394697 5394697
  CV9 3PW Warwickshire, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2016
17.967  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
MAN TGX 18.480
8
MAN TGX 18.480
Φορτηγό, 5409061 5409061
  59929 Brilon, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, ABS, ESP, Μεταλλικό, Πλήρες ιστορικό service, Βοηθητική θέρμανση, Cruise control, Retarder/Intarder, Ημερομηνία εγγραφής: 02.02.2009, Κυβισμός: 12419 cm³, Απόσταση σε μίλια: 767000 km, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Κορυφαία προσφορά
MAN F04
7
MAN F04
Φορτηγό, 5404340 5404340
  96172 Mühlhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993, Τετρακίνητο, Κοτσαδόρος, Υδραυλική πόρτα, Βοηθητική θέρμανση, Δευτερεύων κλιματισμός, Ημερομηνία εγγραφής: 22.06.1993, Κυβισμός: 11967 cm³, Απόσταση σε μίλια: 705122 km, Συνολικό βάρος: 16500 kg, ...
15.000  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Renault Premium 460DXI
3
Renault Premium 460DXI
Φορτηγό, 5401759 5401759
  56630 Kretz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
Δημοπρασία
Στείλτε email
MAN 35-400
20
MAN 35-400
Φορτηγό, 5400492 5400492
  A-8424 Gabersdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2011
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Renault T460
3
Renault T460
Φορτηγό, 5399376 5399376
  45300 Ocana, Ισπανία
Έτος κατασκευής: 2017
Δημοπρασία
Στείλτε email
Renault T460
3
Renault T460
Φορτηγό, 5399375 5399375
  45300 Ocana, Ισπανία
Έτος κατασκευής: 2017
Δημοπρασία
Στείλτε email
MAN TGS33.400
4
MAN TGS33.400
Φορτηγό, 5399364 5399364
  9240 Zele, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2009
Δημοπρασία
Στείλτε email
MAN TGX18.440
3
MAN TGX18.440
Φορτηγό, 5399363 5399363
  9240 Zele, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2012
Δημοπρασία
Στείλτε email
Renault T460
3
Renault T460
Φορτηγό, 5399362 5399362
  45300 Ocana, Ισπανία
Έτος κατασκευής: 2017
Δημοπρασία
Στείλτε email
MAN AGROTRUCK TGS 41.480 8X8
7
MAN AGROTRUCK TGS 41.480 8X8
Φορτηγό, 5398664 5398664
  27419 Sittensen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 23.07.2014
126.000  €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
Scania R500
4
Scania R500
Φορτηγό, 5397239 5397239
  407310 Gilau, Ρουμανία
Έτος κατασκευής: 2006
Δημοπρασία
Στείλτε email
Multitel J2.365TA
3
Multitel J2.365TA
Φορτηγό, 5397223 5397223
  2171 AK Sassenheim, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2004, Τύπος: Γερανοφόρο όχημα
Δημοπρασία
Στείλτε email
Mercedes-Benz Zetros 1833 Umbau zum Secutor
16
Mercedes-Benz Zetros 1833 Umbau zum Secutor
Φορτηγό, 5391059 5391059
  17237 Blankensee, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Τετρακίνητο, ABS, Πλήρες ιστορικό service, Cruise control, Συμπιεστής, Ημερομηνία εγγραφής: 17.12.2015, Κυβισμός: 7201 cm³, Απόσταση σε μίλια: 93318 km, Συνολικό βάρος: 18000 kg, ...
85.000  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Mercedes-Benz Actros 2640
5
Mercedes-Benz Actros 2640
Φορτηγό, 5390714 5390714
  34519 Diemelsee, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Cruise control, Retarder/Intarder, Απόσταση σε μίλια: 744000 km, Συνολικό βάρος: 26000 kg, Άξονες: 3 τεμ., Κιβώτιο: Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων, Τύπος καυσίμου: Diesel, ...
130.000  €
Στείλτε email
Volvo FMX540
4
Volvo FMX540
Φορτηγό, 5389822 5389822
  4761RK ZEVENBERGEN, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018
Δημοπρασία
Στείλτε email
Volvo FH13-500
4
Volvo FH13-500
Φορτηγό, 5389819 5389819
  592 91 Vadstena, Σουηδία
Έτος κατασκευής: 2018
Δημοπρασία
Στείλτε email
Iveco Stralis 480
4
Iveco Stralis 480
Φορτηγό, 5389808 5389808
  300517 Timisoara, Ρουμανία
Έτος κατασκευής: 2019
Δημοπρασία
Στείλτε email
MAN MAN 27.464 6x4 KRAN HOLZTRANSPORT KOMPLETT ANHÄNGER
20
MAN MAN 27.464 6x4 KRAN HOLZTRANSPORT KOMPLETT ANHÄNGER
Φορτηγό, 5380542 5380542
  30165 Hannover, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Κοτσαδόρος, Γερανός, Βοηθητική θέρμανση, Cruise control, Retarder/Intarder, Ημερομηνία εγγραφής: 01.06.2000, Κυβισμός: 12816 cm³, Απόσταση σε μίλια: 874960 km, Συνολικό βάρος: 27000 kg, ...
27.000  €
Στείλτε email
Scania P420 6x2 SAUG- UND DRUCKWAGEN FETTABSCHEIDER SIMON&MOOS KSA601
Βίντεο
20
Scania P420 6x2 SAUG- UND DRUCKWAGEN FETTABSCHEIDER SIMON&MOOS KSA601
Φορτηγό, 5380527 5380527
  30165 Hannover, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, ABS, ESP, Δημοτικό όχημα, Σύστημα πλοήγησης, Φίλτρο σωματιδίων, Πλήρες ιστορικό service, Βοηθητική θέρμανση, Cruise control, EBS, Ζάντες αλουμινίου, Retarder/Intarder, Ημερομηνία εγγραφής: 01.02.2012, ...
149.500  €
Στείλτε email
MAN L 2000
6
MAN L 2000
Φορτηγό, 5380298 5380298
  49584 Fürstenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Κοτσαδόρος, Ημερομηνία εγγραφής: 21.10.1999, Κυβισμός: 4580 cm³, Συνολικό βάρος: 7490 kg, Άξονες: 2 τεμ., Τύπος καυσίμου: Diesel, Χρώμα: Άσπρο, Καμπίνα οδήγησης: Τοπική κυκλοφορία, ...
7.500  €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
Mercedes-Benz Actros 1845 LS
3
Mercedes-Benz Actros 1845 LS
Φορτηγό, 5379131 5379131
  45300 Ocana, Ισπανία
Έτος κατασκευής: 2016
Δημοπρασία
Στείλτε email
Mercedes-Benz Actros 1845 LS
3
Mercedes-Benz Actros 1845 LS
Φορτηγό, 5379130 5379130
  45300 Ocana, Ισπανία
Έτος κατασκευής: 2016
Δημοπρασία
Στείλτε email
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 170