Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Περιβόλι και Αμπελώνας
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία

Μεταχειρισμένα Περιβόλι και Αμπελώνας

Αγοράστε μεταχειρισμένα Περιβόλι και Αμπελώνας στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
John Deere 3520 Allrad Traktor Schlepper FRONTLADER FRONTHEBER
16
ΝΈΑ John Deere 3520 Allrad Traktor Schlepper FRONTLADER FRONTHEBER
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4413651
  77815 Baden-Württemberg - Bühl, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 27 kW, Ώρες λειτουργίας: 1569 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Μπροστινό pto, Υδροστατική κίνηση, Ημερομηνία εγγραφής: 17.05.2005, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, ...
17.900 €
Δείτε αγγελία
Kubota L5740
12
ΝΈΑ Kubota L5740
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4413615
  5331 KM Kerkdriel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 44 kW, Ώρες λειτουργίας: 3000 h, Τετρακίνητο, Μετάδοση pto, Υπολογιστής ταξιδίου, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Υδροστατική κίνηση, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, ...
18.250 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
INO DUPLEX 800
3
ΝΈΑ INO DUPLEX 800
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4413585
  49624 Löningen-Vehrensande, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 7.90 m, Βάρος: 2570 kg, Κόπανος, Προσάρτηση 3 σημείων
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Berti Dual 285
Βίντεο
ΝΈΑ Berti Dual 285
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4413569
  40629 Düsseldorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 2.85 m, Βάρος: 1100 kg, Ρότορες, Προσάρτηση 3 σημείων
6.100 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Westfalia SAMR 3036 Separator - Zentrifuge - Selbstaustragend
6
ΝΈΑ Westfalia SAMR 3036 Separator - Zentrifuge - Selbstaustragend
Εξοπλισμός υπογείου, 4413422
  65527 Niedernhausen, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Müthing MUM 280 Front/Heck
3
ΝΈΑ Müthing MUM 280 Front/Heck
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4413421
  92533 Wernberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 2.80 m
4.538 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn RM610R
5
ΝΈΑ Kuhn RM610R
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4413371
  53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 6.10 m, Βάρος: 3200 kg
12.600 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Nexos 210VE
7
ΝΈΑ Claas Nexos 210VE
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4413356
  53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 53 kW, Ώρες λειτουργίας: 804 h, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 50 %, ...
25.000 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other VD 7700
7
ΝΈΑ Sonstige / Other VD 7700
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4413344
  53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 0.02 m
23.945 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other VP 280 FSHM mittig
5
ΝΈΑ Sonstige / Other VP 280 FSHM mittig
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4413339
  53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 2.80 m
6.200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other V 200 Road
8
ΝΈΑ Sonstige / Other V 200 Road
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4413332
  53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Βάρος: 780 kg
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other V 240 Road
8
ΝΈΑ Sonstige / Other V 240 Road
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4413328
  53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 2.40 m, Βάρος: 1140 kg
8.399 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other V 260 SH
5
ΝΈΑ Sonstige / Other V 260 SH
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4413321
  53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 2.60 m
4.954 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other VL 200 SH
4
ΝΈΑ Sonstige / Other VL 200 SH
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4413303
  53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 2.00 m
3.441 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other VL 175 SH
4
ΝΈΑ Sonstige / Other VL 175 SH
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4413301
  53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.75 m, Βάρος: 525 kg
3.185 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other VL 200 SH
5
ΝΈΑ Sonstige / Other VL 200 SH
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4413295
  53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Βάρος: 590 kg
3.353 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other VL 175 Fest
4
ΝΈΑ Sonstige / Other VL 175 Fest
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4413275
  53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Πλάτος εργασίας: 1.75 m
2.517 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme GF 400
3
ΝΈΑ Grimme GF 400
Φρέζες, 4413214
  62217 TILLOY LES MOFFLAINES, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2015
17.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Baselier FKVB 380
3
ΝΈΑ Baselier FKVB 380
Φρέζες, 4413213
  62217 TILLOY LES MOFFLAINES, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2012
14.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AVR MULTIVATOR
3
ΝΈΑ AVR MULTIVATOR
Φρέζες, 4413211
  62217 TILLOY LES MOFFLAINES, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2012
9.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme GF 600
5
ΝΈΑ Grimme GF 600
Φρέζες, 4413188
  62217 TILLOY LES MOFFLAINES, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2016
35.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Dücker USM 15
3
ΝΈΑ Dücker USM 15
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4413125
  45768 Marl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 1.50 m
3.150 €
Δείτε αγγελία
Falc VISION 3200
7
ΝΈΑ Falc VISION 3200
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4413101
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2018
8.600 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Falc PELLICANO SPECIAL 1600
6
ΝΈΑ Falc PELLICANO SPECIAL 1600
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4413103
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2018
6.200 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Falc ATLAS 5000
8
ΝΈΑ Falc ATLAS 5000
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4413102
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2018
14.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 3185