Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Περιβόλι και Αμπελώνας
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία

Μεταχειρισμένα Περιβόλι και Αμπελώνας

Αγοράστε μεταχειρισμένα Περιβόλι και Αμπελώνας στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Sonalika Solis 26
3
ΝΈΑ Sonalika Solis 26
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4274334
  18337 Marlow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 19 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, ...
12.950 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt 208V
6
ΝΈΑ Fendt 208V
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4274330
  27404 Zeven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 63 kW, Ώρες λειτουργίας: 8600 h
24.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonalika Solis 20
3
ΝΈΑ Sonalika Solis 20
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4274325
  18337 Marlow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Τετρακίνητο, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Κιβώτιο μετάδοσης με δυνατότητα αλλαγής εν κινήσει, ...
6.680 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland TN75V
3
ΝΈΑ New Holland TN75V
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4274324
  6671 DK Zetten, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2003, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 6327 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 85 %, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
New Holland T4030V
3
ΝΈΑ New Holland T4030V
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4274323
  6671 DK Zetten, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 65 kW, Ώρες λειτουργίας: 4461 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Bomford BOMFORD 9FT TOPPER
4
ΝΈΑ Bomford BOMFORD 9FT TOPPER
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4274227
  PE38 0AL NORFOLK, Μεγ. Βρετανία
Πλάτος εργασίας: 2.80 m, Ρότορες, Προσάρτηση 3 σημείων
1.675 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota BX 2350 D
2
ΝΈΑ Kubota BX 2350 D
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4273860
  6301 PM Valkenburg a/d Geul, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 17 kW, Τετρακίνητο
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Carraro SRH 9800 Infinity
3
ΝΈΑ Carraro SRH 9800 Infinity
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4273859
  6301 PM Valkenburg a/d Geul, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2016, Ώρες λειτουργίας: 329 h, Υδροστατική κίνηση, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Διάταξη οπισθοπορείας, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Υδροστατικό κιβώτιο ταχυτήτων, 540/540E, Ελαστικά μπροστά: 320/70 R20, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Farma FH100 Flail Head
2
ΝΈΑ Farma FH100 Flail Head
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4273468
  SN15 3QX Wiltshire, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Sauerburger Dingo 3000
14
ΝΈΑ Sauerburger Dingo 3000
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4273463
  16559 Liebenwalde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Κόπανος, Προσάρτηση 3 σημείων
3.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kverneland PM 250
2
ΝΈΑ Kverneland PM 250
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4273448
  21770 Mittelstenahe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Βάρος: 655 kg, Κόπανος, Προσάρτηση 3 σημείων
4.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Müthing MUH 220 cm - ABVERKAUF Ausstellungsgerät
6
ΝΈΑ Müthing MUH 220 cm - ABVERKAUF Ausstellungsgerät
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4273436
  7433 Mariasdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 2.20 m, Κόπανος
3.990 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Dragone MTL 120 SH
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4273255
  33154 Salzkotten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.20 m
2.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Müthing Mulchgerät MU-L/S 220
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4273244
  24997 Wanderup, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 Port Agric Cutlass Pro AM Topper/Finishing Mower
5
ΝΈΑ Port Agric Cutlass Pro AM Topper/Finishing Mower
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4273167
  CO105JG Sudbury, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Maschio Frontheckmulcher
9
ΝΈΑ Maschio Frontheckmulcher
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4273154
  93055 Regensburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Πλάτος εργασίας: 2.80 m
3.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio Giraffa 185
10
ΝΈΑ Maschio Giraffa 185
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4273019
  96052 Bamberg, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 1.00 m
2.731 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other VL 200 SH
4
ΝΈΑ Sonstige / Other VL 200 SH
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4272893
  53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 2.00 m
3.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio Terranova
3
ΝΈΑ Maschio Terranova
Φρέζες, 4272729
  3411 NZ Lopiik, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 2.30 m
1.800 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
McCormick G30R
4
ΝΈΑ McCormick G30R
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4272357
  3411 NZ Lopik, Ολλανδία
Ώρες λειτουργίας: 2926 h, Διάταξη οπισθοπορείας, Βαλβίδες εξαερισμού da: 2, Υδροστατικό κιβώτιο ταχυτήτων
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kuhn EL45 155
8
ΝΈΑ Kuhn EL45 155
Φρέζες, 4272324
  76437 Rastatt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1989
950 €
Δείτε αγγελία
Kubota BX2200
3
ΝΈΑ Kubota BX2200
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4272311
  1130 Wien, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Ώρες λειτουργίας: 1000 h, Τετρακίνητο, Μπροστινό pto, Υδροστατική κίνηση, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 07.11.2002, Μέγιστη ταχύτητα: 15 km/h, Υδροστατικό κιβώτιο ταχυτήτων
10.000 €
Δείτε αγγελία
Schouten 275
10
ΝΈΑ Schouten 275
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4272310
  41844 Wegberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Πλάτος εργασίας: 2.75 m, Βάρος: 400 kg, Μαχαίρια, Προσάρτηση 3 σημείων
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Agram FX 470
10
ΝΈΑ Agram FX 470
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4272215
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1995
2.250 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio Tigre 280, 2,80 m Breit, Hydr. Seitenverschi
2
ΝΈΑ Maschio Tigre 280, 2,80 m Breit, Hydr. Seitenverschi
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4272153
  89547 Gerstetten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 2.80 m, Βάρος: 950 kg, Κόπανος, Προσάρτηση 3 σημείων
3.317 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 3029