Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Περιβόλι και Αμπελώνας
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία

Μεταχειρισμένα Περιβόλι και Αμπελώνας

Αγοράστε μεταχειρισμένα Περιβόλι και Αμπελώνας στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
VEMAC Geo EFGCH125 125cm Mulcher Schlegelmulcher Hammerschlegel NEU
Βίντεο
7
VEMAC Geo EFGCH125 125cm Mulcher Schlegelmulcher Hammerschlegel NEU
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift3010312
39114 Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 1.25 m, Βάρος: 240 kg, Κόπανος, Προσάρτηση 3 σημείων
1.490 €
με 19% ΦΠΑ
1.252 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Amazone GH210 Super Horsehopper
7
Amazone GH210 Super Horsehopper
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift3797022
53894 Mechernich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Φωτισμός, δεξαμενή απορροής, Πλάτος εργασίας: 2.10 m, Βάρος: 675 kg, Κόπανος, Προσάρτηση 3 σημείων
11.000 €
με 19% ΦΠΑ
9.244 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Niubo  Seitenmulcher King Plus TPK220
13
Niubo Seitenmulcher King Plus TPK220
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift3446363
71254 Ditzingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 2.20 m, Βάρος: 1030 kg, Ρότορες
6.533 €
7.271 €

με 19% ΦΠΑ
5.490 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Agro-Contakt (Volt Szolnoki Mezőgép) RZ-3H/AC szárzúzó
2
Agro-Contakt (Volt Szolnoki Mezőgép) RZ-3H/AC szárzúzó
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift3309690
5200 Törökszentmiklós, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Βάρος: 1050 kg, Μαχαίρια, ρυμουλκούμενα
5.454 €
με 27% ΦΠΑ
4.295 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Jiang Yin Bowell Machinery Böschungsmäher Böschungsmulcher 125 cm, auch 145 o. 165 cm
11
Jiang Yin Bowell Machinery Böschungsmäher Böschungsmulcher 125 cm, auch 145 o. 165 cm
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift2390305
21107 Hamburg, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 1.25 m
1.699 €
1.799 €

με 19% ΦΠΑ
1.428 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Humus Reihenkehrer
4
Humus Reihenkehrer
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων, xft3806492
76889 Schweigen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
1.850 €

Δείτε αγγελία
Wanner Typ DAL 24/300/70
6
Wanner Typ DAL 24/300/70
Ψεκαστικά αμπελώνων, xat3801760
71665 Vaihingen/Enz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Φωτισμός, Χωρητικότητα δοχείου: 300.00 l, Αριθμός σειρών: 2, Προσαρτώμενος ψεκαστήρας
3.950 €
με 10.7% ΦΠΑ
3.568 € καθαρά
Δείτε αγγελία
MCMS Balkon des Obstgartens
5
MCMS Balkon des Obstgartens
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων, xft3797015
18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018
700 €

Δείτε αγγελία
edma24 POMAROL Mulcher TOP ANGEBOT EU Qualität
4
edma24 POMAROL Mulcher TOP ANGEBOT EU Qualität
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift3807758
74423 Obersontheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 1.37 m, Βάρος: 660 kg, Κόπανος
4.521 €
με 19% ΦΠΑ
3.799 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Megametall UMB 250H
9
Megametall UMB 250H
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift3809731
42499 Hueckeswagen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Βάρος: 900 kg, Κόπανος, Προσάρτηση 3 σημείων
4.724 €
με 19% ΦΠΑ
3.970 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 374 AS
20
Massey Ferguson 374 AS
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt3811863
14542 Werder / Havel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991, Ισχύς κινητήρα: 44 kW, Ώρες λειτουργίας: 2923 h, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Τροχοφόρος φορτωτής, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 12.12.1991, Εξωτερικό πλάτος: 1.60 m, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Megametall UM 220 H
11
Megametall UM 220 H
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift3812367
42499 Hueckeswagen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 2.20 m, Βάρος: 500 kg, Κόπανος, Προσάρτηση 3 σημείων
2.737 €
με 19% ΦΠΑ
2.300 € καθαρά
Δείτε αγγελία
TMC Cancela TMS-280D
Βίντεο
4
TMC Cancela TMS-280D
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift3807581
91332 Heiligenstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 2.80 m, Βάρος: 1600 kg, Ρότορες, Προσάρτηση 3 σημείων
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Dücker UM 30 v66
8
Dücker UM 30 v66
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift3809939
18334 Eixen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Βάρος: 1200 kg, Κόπανος, Προσάρτηση 3 σημείων
5.950 €
με 19% ΦΠΑ
5.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AGRIMASTER RV 2800 Shuttle
7
AGRIMASTER RV 2800 Shuttle
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift3810019
47638 Straelen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 2.80 m, Βάρος: 910 kg, Κόπανος, Προσάρτηση 3 σημείων
2.766 €
με 10.7% ΦΠΑ
2.499 € καθαρά
Δείτε αγγελία
FPM Böschungsmulcher 2Meter
11
FPM Böschungsmulcher 2Meter
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift3807432
74924 Neckarbischofsheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Κόπανος, Προσάρτηση 3 σημείων
4.701 €
με 19% ΦΠΑ
3.950 € καθαρά
Δείτε αγγελία
FPM UM280
4
FPM UM280
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift3807431
74924 Neckarbischofsheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 2.80 m, Βάρος: 900 kg, Κόπανος, Προσάρτηση 3 σημείων
4.759 €
με 19% ΦΠΑ
3.999 € καθαρά
Δείτε αγγελία
MCMS Bodenfräse / Bodenfräse fuer Obstgärten
Βίντεο
5
MCMS Bodenfräse / Bodenfräse fuer Obstgärten
Ρότορας με δίχαλα, cht3803310
18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 0.60 m
1.155 €

Δείτε αγγελία
LISICKI Sichelmulchgerät 1,80 m
6
LISICKI Sichelmulchgerät 1,80 m
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift3804439
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Βάρος: 450 kg, Ρότορες, Προσάρτηση 3 σημείων
1.310 €
με 19% ΦΠΑ
1.101 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Lisicki Bodenfräse geeignet für Erdbeeren 1,8 m
6
Lisicki Bodenfräse geeignet für Erdbeeren 1,8 m
Φρέζες, cjt3804425
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Βάθος εργασίας: 15 cm, Μαχαίρι φρέζας: 54, Λοιπά
1.416 €
με 19% ΦΠΑ
1.190 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Howard HR41 305 grondfrees
3
Howard HR41 305 grondfrees
Φρέζες, cjt3804389
6903 PB Zevenaar, Ολλανδία
Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 3.05 m, Βάθος εργασίας: 15 cm, Μαχαίρι φρέζας: 72, Φρέζες γενικής χρήσης
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Amazone GH210 Super Horsehopper
7
Amazone GH210 Super Horsehopper
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift3797022
53894 Mechernich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Φωτισμός, δεξαμενή απορροής, Πλάτος εργασίας: 2.10 m, Βάρος: 675 kg, Κόπανος, Προσάρτηση 3 σημείων
11.000 €
με 19% ΦΠΑ
9.244 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Maschio Gemella 620
7
Maschio Gemella 620
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift3796979
31848 Bad Münder, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 6.20 m, Βάρος: 2660 kg, Μαχαίρια, Προσάρτηση 3 σημείων
17.500 €
με 19% ΦΠΑ
14.706 € καθαρά
Δείτε αγγελία
GEO (frei Haus angeliefert) DP 220 Hydr. Seitenverschiebung
13
GEO (frei Haus angeliefert) DP 220 Hydr. Seitenverschiebung
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift3802166
6060 TISZAKECSKE, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2018, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 2.20 m, Βάρος: 525 kg, Κόπανος, Προσάρτηση 3 σημείων
1.975 €
με 19% ΦΠΑ
1.660 € καθαρά
Δείτε αγγελία
MCMS Wurzelschneider
4
MCMS Wurzelschneider
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία, xdt3798313
18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018
2.338 €

Δείτε αγγελία
MCMS Mulcher / Häcksler für Äste mit Auffangkorbe
9
MCMS Mulcher / Häcksler für Äste mit Auffangkorbe
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift3798299
18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Βάρος: 660 kg, Κόπανος, Προσάρτηση 3 σημείων
3.850 €

Δείτε αγγελία
GEO ( frei Haus angeliefert) IGN 105  (IGN 125, IGN 150, IGN 180)
4
GEO ( frei Haus angeliefert) IGN 105 (IGN 125, IGN 150, IGN 180)
Φρέζες, cjt3799360
6060 TISZAKECSKE, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2018, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 1.05 m, Μαχαίρι φρέζας: 30, Βάθος εργασίας: 15 cm, Φρέζες γενικής χρήσης
1.250 €
με 19% ΦΠΑ
1.050 € καθαρά
Δείτε αγγελία
GEO ( frei Haus angeliefert) IGN 180 , IGN 105, IGN 125 , IGN 150
4
GEO ( frei Haus angeliefert) IGN 180 , IGN 105, IGN 125 , IGN 150
Φρέζες, cjt3799291
6060 TISZAKECSKE, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2018, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Μαχαίρι φρέζας: 42, Βάθος εργασίας: 15 cm, Φρέζες γενικής χρήσης
1.676 €
με 19% ΦΠΑ
1.408 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Lochmann RAS 20/90 Q
7
Lochmann RAS 20/90 Q
Ψεκαστικά αμπελώνων, xat3799288
Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Υπολογιστής ταξιδίου, Φωτισμός, Χωρητικότητα δοχείου: 2000.00 l, Απόδοση: 145 l/min, Αριθμός σειρών: 2, Ψεκαστήρας φρούτων
6.500 €

Δείτε αγγελία
GEO  TEMPEL ( frei Haus angeliefert) AGF 180 Böschungsmaeher, Seitenmulcher
11
GEO TEMPEL ( frei Haus angeliefert) AGF 180 Böschungsmaeher, Seitenmulcher
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift3794733
6060 TISZAKECSKE, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2018, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Βάρος: 640 kg, Προσάρτηση 3 σημείων, Κόπανος
2.670 €
με 19% ΦΠΑ
2.244 € καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 2855