Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Περιβόλι και Αμπελώνας
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία

Μεταχειρισμένα Περιβόλι και Αμπελώνας

Αγοράστε μεταχειρισμένα Περιβόλι και Αμπελώνας στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Maschio Mulchgerät Bella 155
2
ΝΈΑ Maschio Mulchgerät Bella 155
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 3939047
24768 Rendsburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011
1.428 €
με 19% ΦΠΑ
1.200 € καθαρά
Δείτε αγγελία
IAT Hektor Gigant 6000
6
ΝΈΑ IAT Hektor Gigant 6000
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 3938889
18279 Wattmannshagen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Ρότορες, ρυμουλκούμενα
53.550 €
με 19% ΦΠΑ
45.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Willibald
4
ΝΈΑ Willibald
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 3938186
37284 Waldkappel, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 2.65 m, Κόπανος, Προσάρτηση 3 σημείων
2.250 €
με 19% ΦΠΑ
1.891 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Carraro Tigre 4300
12
ΝΈΑ Carraro Tigre 4300
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 3937907
23919 Rondeshagen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Ώρες λειτουργίας: 2385 h, Καμπίνα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τετρακίνητο, Συγχρονιζέ κιβώτιο, Κατηγορία 1, Ελαστικά μπροστά: 7.50-16, Ελαστικά πίσω: 9.50-20
9.401 €
με 19% ΦΠΑ
7.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Other
ΝΈΑ Other
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 3937777
OX108FG Wallingford, Μεγ. Βρετανία
5.791 €
με 20% ΦΠΑ
4.826 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Other
ΝΈΑ Other
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 3937776
OX108FG Wallingford, Μεγ. Βρετανία
5.791 €
με 20% ΦΠΑ
4.826 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kuhn EL 162-250
5
ΝΈΑ Kuhn EL 162-250
Φρέζες, 3937631
55758 Sien, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Other AGRI-FIVE 5' GRASS TOPPER
5
ΝΈΑ Other AGRI-FIVE 5' GRASS TOPPER
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 3937621
SG88LZ Barkway, Μεγ. Βρετανία
818 €
με 20% ΦΠΑ
681 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Other 1998 WESSEX BM 275 MOUNTED TOPPER
5
ΝΈΑ Other 1998 WESSEX BM 275 MOUNTED TOPPER
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 3937557
SG88LZ Barkway, Μεγ. Βρετανία
1.839 €
με 20% ΦΠΑ
1.533 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Other YEAR 2000 MAJOR 800 SM TWIN ROTOR TOPPER
5
ΝΈΑ Other YEAR 2000 MAJOR 800 SM TWIN ROTOR TOPPER
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 3937539
SG88LZ Barkway, Μεγ. Βρετανία
1.976 €
με 20% ΦΠΑ
1.646 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Müthing MUH 200
9
ΝΈΑ Müthing MUH 200
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 3937429
4802 Ebensee, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Κόπανος
3.960 €
με 20% ΦΠΑ
3.300 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Zinger SF 03 190/70
Φρέζες, 3937269
49716 Meppen-Versen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
7.735 €
με 19% ΦΠΑ
6.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Jansen Rotationspflug für Motorgeräteträger Jansen MGT-420
3
ΝΈΑ Jansen Rotationspflug für Motorgeräteträger Jansen MGT-420
Φρέζες, 3937146
49824 Emlichheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
589 €
με 19% ΦΠΑ
495 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Jansen Bodenfräse für Motorgeräteträger Jansen MGT-420
5
ΝΈΑ Jansen Bodenfräse für Motorgeräteträger Jansen MGT-420
Φρέζες, 3937145
49824 Emlichheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
389 €
με 19% ΦΠΑ
327 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ PZ-Vicon Bromex PX 280
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 3937019
21493 Elmenhorst-Lanken, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
10.413 €
με 19% ΦΠΑ
8.750 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά MULS 170 LW
7
ΝΈΑ MULS 170 LW
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 3936992
94424 Arnstorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.70 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Λοιπά MBP 280 LW
5
ΝΈΑ MBP 280 LW
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 3936991
94424 Arnstorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 2.80 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
ECK-SICMA HM 3000
8
ΝΈΑ ECK-SICMA HM 3000
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 3936980
94330 Salching bei Straubing, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 2.80 m
2.850 €

Δείτε αγγελία
Kubota B2100
ΝΈΑ Kubota B2100
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 3936904
4724 SN Wouw, Ολλανδία
Ώρες λειτουργίας: 750 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Υδροστατική κίνηση, Βηματική ταχύτητα
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
New Holland TN 95V
ΝΈΑ New Holland TN 95V
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 3936903
4724 SN Wouw, Ολλανδία
Ώρες λειτουργίας: 6800 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
KG-AGRAR KG-FH222HD
12
ΝΈΑ KG-AGRAR KG-FH222HD
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 3936883
91094 Langensendelbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 2.20 m, Βάρος: 680 kg, Προσάρτηση 3 σημείων, Κόπανος
3.451 €
με 19% ΦΠΑ
2.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kuhn RSM 180
4
ΝΈΑ Kuhn RSM 180
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 3936875
48480 Spelle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Πλάτος εργασίας: 1.80 m
3.868 €
με 19% ΦΠΑ
3.250 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Iseki Landhope 240F
16
ΝΈΑ Iseki Landhope 240F
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 3936836
5427 DD Boekel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1986, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Ώρες λειτουργίας: 47 h, Τετρακίνητο
7.260 €
με 21% ΦΠΑ
6.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Other NEW FLEMING 6FT TOPPERS
3
ΝΈΑ Other NEW FLEMING 6FT TOPPERS
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 3936674
ME186BL Maidstone, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Other FLEMING 8FT OFF SET SUPER FLOAT GRASS TOPPER
4
ΝΈΑ Other FLEMING 8FT OFF SET SUPER FLOAT GRASS TOPPER
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 3936664
ME186BL Maidstone, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 2675