Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Περιβόλι και Αμπελώνας
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία

Μεταχειρισμένα Περιβόλι και Αμπελώνας

Αγοράστε μεταχειρισμένα Περιβόλι και Αμπελώνας στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Deutz-Fahr Agroplus S430 GS DT
4
ΝΈΑ Deutz-Fahr Agroplus S430 GS DT
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4104914
5076PV Haaren, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 140 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ...
49.750 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Eicher 656 VA Schmalspurtraktor Schmalspur Allrad 56 PS Traktor
19
ΝΈΑ Eicher 656 VA Schmalspurtraktor Schmalspur Allrad 56 PS Traktor
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4104841
97461 Hofheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1989, Ισχύς κινητήρα: 41 kW, Ώρες λειτουργίας: 3000 h, Τετρακίνητο, Βηματική ταχύτητα, Εξωτερικό πλάτος: 1.00 m, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, ...
17.850 €

Δείτε αγγελία
Spearhead Star Cut 730
10
ΝΈΑ Spearhead Star Cut 730
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4104834
64354 Reinheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Πλάτος εργασίας: 7.30 m, Βάρος: 3530 kg, Μαχαίρια, ρυμουλκούμενα
14.706 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 4115 HST Allrad Kabine Servo FH FZ TÜV
8
ΝΈΑ John Deere 4115 HST Allrad Kabine Servo FH FZ TÜV
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4104815
65527 Niedernhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Ώρες λειτουργίας: 3320 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Υδροστατική κίνηση, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 22 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 60 %, ...
7.750 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Gruse KS 2-REIHIG
8
ΝΈΑ Gruse KS 2-REIHIG
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4104506
27404 Bockel - Gyhum, Γερμανία
1.550 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio BISONTE 280
7
ΝΈΑ Maschio BISONTE 280
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4104505
27404 Bockel - Gyhum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
6.200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 TML 191
7
ΝΈΑ TML 191
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4104503
27404 Bockel - Gyhum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010
1.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Holder A50
6
ΝΈΑ Holder A50
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4104489
79235 Vogtsburg - Oberrotweil, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 3458 h, Ημερομηνία εγγραφής: 01.05.1991, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βαλβίδες εξαερισμού da: 2, Βαλβίδες εξαερισμού sa: 2, 540, Ελαστικά μπροστά: 10.5-18
14.118 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Wessex AF-120 Flail Mower - £POA
ΝΈΑ Wessex AF-120 Flail Mower - £POA
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4104446
Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kverneland FXJ 255 Flail Topper - £4,250 +vat
ΝΈΑ Kverneland FXJ 255 Flail Topper - £4,250 +vat
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4104445
Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2016
4.826 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Teagle 9090 Straw Chopper - £4,950 +vat
4
ΝΈΑ Teagle 9090 Straw Chopper - £4,950 +vat
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4104433
Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2010
5.621 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lucas Raptor Straw Chopper - £3,950 +vat
3
ΝΈΑ Lucas Raptor Straw Chopper - £3,950 +vat
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4104434
Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2004
4.485 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
TWOSE TBM 250
5
ΝΈΑ TWOSE TBM 250
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4104294
BA15 1TY Bradford On Avon, Μεγ. Βρετανία
3.350 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Kuhn TB 211 Select Demo
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4104278
17091 Kleeth, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 2.03 m
6.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio Brava 230
7
ΝΈΑ Maschio Brava 230
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4103956
37284 Waldkappel-Bischhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 2.30 m, Βάρος: 640 kg, Κόπανος, Προσάρτηση 3 σημείων
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Niubo TKG 160
4
ΝΈΑ Niubo TKG 160
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4103884
68210 DANNEMARIE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2017
3.700 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Jinma 164
4
ΝΈΑ Jinma 164
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4103876
68210 DANNEMARIE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 12 kW, Ώρες λειτουργίας: 59 h, Τετρακίνητο
6.700 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 1740
7
ΝΈΑ Massey Ferguson 1740
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4103873
68210 DANNEMARIE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 27 kW, Ώρες λειτουργίας: 600 h, Τετρακίνητο
31.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Desvoys DRX 320
8
ΝΈΑ Desvoys DRX 320
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4103836
62136 RICHEBOURG, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2014
5.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Labinprogres-TPS Allradtraktor 40 PSSchlepper  Vollkabine TPS Tuber 40
14
ΝΈΑ Labinprogres-TPS Allradtraktor 40 PSSchlepper Vollkabine TPS Tuber 40
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4103815
27777 Ganderkesee, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 29 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, ...
14.857 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Talex Böschungsmulcher RB 200
4
ΝΈΑ Talex Böschungsmulcher RB 200
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4103618
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Βάρος: 932 kg, Μαχαίρια, Λοιπά
4.908 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Talex Böschungsmulcher RB 180
4
ΝΈΑ Talex Böschungsmulcher RB 180
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4103607
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Βάρος: 880 kg, Μαχαίρια, Λοιπά
4.588 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Talex Böschungsmulcher RB 160
3
ΝΈΑ Talex Böschungsmulcher RB 160
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4103601
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 1.60 m, Βάρος: 813 kg, Μαχαίρια, Λοιπά
4.263 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Talex Böschungsmulcher RB 145
3
ΝΈΑ Talex Böschungsmulcher RB 145
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4103593
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 1.45 m, Βάρος: 792 kg, Μαχαίρια, Λοιπά
3.350 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Talex Leopard Schlägelmäher mit Walze und Schlegel 2,5 m
4
ΝΈΑ Talex Leopard Schlägelmäher mit Walze und Schlegel 2,5 m
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4103321
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Βάρος: 610 kg, Κόπανος, Προσάρτηση 3 σημείων
3.012 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 2954