Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Περιβόλι και Αμπελώνας
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία

Μεταχειρισμένα Περιβόλι και Αμπελώνας

Αγοράστε μεταχειρισμένα Περιβόλι και Αμπελώνας στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Maschio Müthing Kuhn Berti Dücker John Deere New Holland Fendt
Maschio Bisonte 300
13
ΝΈΑ Maschio Bisonte 300
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 5293103 5293103
  49328 Melle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 2.80 m
6.150  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Berti Dual 285
2
ΝΈΑ Berti Dual 285
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 5292824 5292824
  85283 Wolnzach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010
3.781,51  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Maletti BCV-3
7
ΝΈΑ Maletti BCV-3
Φρέζες, 5292493 5292493
  6666 CT Heteren, Ολλανδία
Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Βάθος εργασίας: 22 cm, Μαχαίρι φρέζας: 36, Τύπος φρέζας: Φρέζες γενικής χρήσης
1.150  €
εξ. 21% ΦΠΑ
Στείλτε email
Kubota L1501
6
ΝΈΑ Kubota L1501
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5292474 5292474
  57462 Olpe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Ισχύς κινητήρα: 36 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Τροχοφόρος φορτωτής, Υδροστατική κίνηση, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, ...
26.400  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Κορυφαία προσφορά
Müthing MU-H/S200
4
ΝΈΑ Müthing MU-H/S200
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 5292468 5292468
  48163 Münster, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Τύπος: Κόπανος, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσάρτηση 3 σημείων
6.500  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
Müthing MU-E 180 Frontanbau
-9%
3
ΝΈΑ Müthing MU-E 180 Frontanbau
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 5292466 5292466
  48163 Münster, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Τύπος: Κόπανος, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Λοιπά
2.500  €
2.750  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Κορυφαία προσφορά
Müthing MU-E 140 Frontanbau
3
ΝΈΑ Müthing MU-E 140 Frontanbau
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 5292464 5292464
  48163 Münster, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 1.40 m, Τύπος: Κόπανος, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Λοιπά
2.500  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
KG-AGRAR KG-142 162 182 202 222 242
19
ΝΈΑ KG-AGRAR KG-142 162 182 202 222 242
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 5292309 5292309
  91094 Langensendelbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Τύπος: Κόπανος, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσάρτηση 3 σημείων
3.200  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
SaMASZ PIKO 150H
6
ΝΈΑ SaMASZ PIKO 150H
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 5292305 5292305
  91094 Langensendelbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Τύπος: Κόπανος, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσάρτηση 3 σημείων
2.200  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ McCormick X 2.30
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5291868 5291868
  57462 Olpe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Ισχύς κινητήρα: 48 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Εξωτερικό πλάτος: 1.00 m, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ McCormick GM 50
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5291867 5291867
  57462 Olpe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 35 kW, Ώρες λειτουργίας: 550 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Hako 2100 DA Hakotrac mit Salzstreuer
9
ΝΈΑ Hako 2100 DA Hakotrac mit Salzstreuer
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5291852 5291852
  55469 Riegenroth, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 14 kW, Ώρες λειτουργίας: 530 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Υδροστατική κίνηση, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 21 km/h, Βαλβίδες εξαερισμού da: 2, ...
10.900  €
Στείλτε email
Yanmar EB 3100 baugleich mit John Deere 2032R 2027R
2
ΝΈΑ Yanmar EB 3100 baugleich mit John Deere 2032R 2027R
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5291743 5291743
  31832 Alferde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 23 kW, Ώρες λειτουργίας: 80 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Υδροστατική κίνηση, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 04.02.2017, Εξωτερικό πλάτος: 1.28 m, ...
16.990  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
ITMA Torino Italien Schmalspur-Raupenschlepper ITMA A35S
9
ΝΈΑ ITMA Torino Italien Schmalspur-Raupenschlepper ITMA A35S
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5291741 5291741
  56321 Rhens, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1977, Ισχύς κινητήρα: 25 kW, Ώρες λειτουργίας: 1317 h, Μέγιστη ταχύτητα: 9 km/h, Ταχύτητα pto: 540, Κοτσαδόρος 3 σημείων: Κατηγορία 1, Ελαστικά μπροστά: Metall-Raupenketten
4.874  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Maschio 2 meter
9
ΝΈΑ Maschio 2 meter
Φρέζες, 5291729 5291729
  7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Τύπος φρέζας: Φρέζες γενικής χρήσης
3.500  €
Στείλτε email
Sonstige Frontmulcher Mulcher NEU 280 2,8 3m Heckmulcher hydr Verschiebung
13
ΝΈΑ Sonstige Frontmulcher Mulcher NEU 280 2,8 3m Heckmulcher hydr Verschiebung
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 5291708 5291708
  55592 Rehborn, Γερμανία
4.758  €
Στείλτε email
Agrimaster Hammerschlegel Schlegelmesser Schlegel für Mulcher AGRIMASTER M14
2
ΝΈΑ Agrimaster Hammerschlegel Schlegelmesser Schlegel für Mulcher AGRIMASTER M14
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 5291706 5291706
  55592 Rehborn, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Sonstige Mulcher Seitenmulcher Böschungsmulcher 2m 2 m 200 cm NEU Traktor
6
ΝΈΑ Sonstige Mulcher Seitenmulcher Böschungsmulcher 2m 2 m 200 cm NEU Traktor
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 5291698 5291698
  55592 Rehborn, Γερμανία
3.213  €
Στείλτε email
Sonstige Sichelmulcher Sichelmäher Sichelmähwerk Mulcher Mähwerk NEU 1,8m
4
ΝΈΑ Sonstige Sichelmulcher Sichelmäher Sichelmähwerk Mulcher Mähwerk NEU 1,8m
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 5291684 5291684
  55592 Rehborn, Γερμανία
1.050  €
Στείλτε email
Sonstige Mulcher 1 m. Schmalspur, weinbergmulcher, sichelmäher
5
ΝΈΑ Sonstige Mulcher 1 m. Schmalspur, weinbergmulcher, sichelmäher
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 5291631 5291631
  54558 Gillenfeld, Γερμανία
550  €
Στείλτε email
Maschio Mulcher Frontmulcher Maschio Bisonte 280
4
ΝΈΑ Maschio Mulcher Frontmulcher Maschio Bisonte 280
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 5291613 5291613
  37581 Altgandersheim, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Kubota Schlegelmulcher Mulcher Mähwerk EFG 145 KAT 1 f. Iseki Kubota...
5
ΝΈΑ Kubota Schlegelmulcher Mulcher Mähwerk EFG 145 KAT 1 f. Iseki Kubota...
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 5291536 5291536
  49811 Lingen, Γερμανία
1.189  €
Στείλτε email
Kubota Schlegelmulcher Mulcher Mähwerk EFG 145 f. Kubota Iseki FarmTrac
5
ΝΈΑ Kubota Schlegelmulcher Mulcher Mähwerk EFG 145 f. Kubota Iseki FarmTrac
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 5291527 5291527
  49811 Lingen, Γερμανία
1.290  €
Στείλτε email
Sonstige Mulcher KS 115 von STARK Schlegelmulcher Mähwerk Traktor
3
ΝΈΑ Sonstige Mulcher KS 115 von STARK Schlegelmulcher Mähwerk Traktor
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 5291511 5291511
  49811 Lingen, Γερμανία
979  €
Στείλτε email
Kubota Bodenfräse TL 95 Kubota Iseki John Deere FarmTrac
4
ΝΈΑ Kubota Bodenfräse TL 95 Kubota Iseki John Deere FarmTrac
Φρέζες, 5291510 5291510
  49811 Lingen, Γερμανία
869  €
Στείλτε email
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 3531