Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Περιβόλι και Αμπελώνας
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία

Μεταχειρισμένα Περιβόλι και Αμπελώνας

Αγοράστε μεταχειρισμένα Περιβόλι και Αμπελώνας στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Maschio Müthing Kuhn Berti New Holland
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Kverneland Kubota SE 4280
Βίντεο
3
Kverneland Kubota SE 4280
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 3828736 3828736
  26349 Jaderberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 2.80 m, Βάρος: 948 kg, Τύπος: Κόπανος, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσάρτηση 3 σημείων
6.600 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kverneland Kubota SE 3230
Βίντεο
3
Kverneland Kubota SE 3230
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 3828729 3828729
  26349 Jaderberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 2.30 m, Βάρος: 620 kg, Τύπος: Κόπανος, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσάρτηση 3 σημείων
4.300 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MCMS Balkon des Obstgartens
9
MCMS Balkon des Obstgartens
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων, 3797015 3797015
  18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018
725 €
logo
Δείτε αγγελία
GEO TEMPEL ( frei Haus angeliefert) AGF 160 Böschungsmaeher, Seitenmulcher
11
GEO TEMPEL ( frei Haus angeliefert) AGF 160 Böschungsmaeher, Seitenmulcher
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 3794758 3794758
  6060 TISZAKECSKE, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2019, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 1.60 m, Βάρος: 590 kg, Τύπος: Κόπανος, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσάρτηση 3 σημείων
2.202 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
GEO  TEMPEL ( frei Haus angeliefert) AGF 180 Böschungsmaeher, Seitenmulcher
11
GEO TEMPEL ( frei Haus angeliefert) AGF 180 Böschungsmaeher, Seitenmulcher
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 3794733 3794733
  6060 TISZAKECSKE, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2019, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Βάρος: 640 kg, Τύπος: Κόπανος, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσάρτηση 3 σημείων
2.244 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
GEO TEMPEL (frei Haus angeliefert) AGF 220 Böschungsmaeher, Seitenmulcher
11
GEO TEMPEL (frei Haus angeliefert) AGF 220 Böschungsmaeher, Seitenmulcher
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 3794761 3794761
  6060 TISZAKECSKE, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2019, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 2.20 m, Βάρος: 710 kg, Τύπος: Κόπανος, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσάρτηση 3 σημείων
2.782 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
GEO Mulcher TEMPEL ( frei Haus angeliefert) AGF 200 Böschungsmaeher, Seitenmulcher
11
GEO Mulcher TEMPEL ( frei Haus angeliefert) AGF 200 Böschungsmaeher, Seitenmulcher
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 3794760 3794760
  6060 TISZAKECSKE, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2019, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Βάρος: 680 kg, Τύπος: Κόπανος, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσάρτηση 3 σημείων
2.697 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
GEO TEMPEL ( frei Haus geliefert) AGF 140 Böschungsmaeher, Seitenmulcher
11
GEO TEMPEL ( frei Haus geliefert) AGF 140 Böschungsmaeher, Seitenmulcher
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 3794759 3794759
  6060 TISZAKECSKE, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 1.40 m, Βάρος: 550 kg, Τύπος: Κόπανος, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσάρτηση 3 σημείων
2.176 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
LOVOL Tb504
Βίντεο
18
LOVOL Tb504
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 3796091 3796091
  93128 Regenstauf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 02.10.2017, Εξωτερικό πλάτος: 1.71 m, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
17.681 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
INO EURO-MINI 150
3
INO EURO-MINI 150
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 3813920 3813920
  49624 Löningen-Vehrensande, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 1.45 m, Βάρος: 330 kg, Τύπος: Κόπανος, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Λοιπά
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Maschio Barbi 120
4
Maschio Barbi 120
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4190089 4190089
  30890 Barsinghausen OT Groß Munzel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.20 m, Βάρος: 245 kg, Τύπος: Κόπανος, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσάρτηση 3 σημείων
2.311 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
INO Frontmulcher Pfahl Mulcher
4
INO Frontmulcher Pfahl Mulcher
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4205575 4205575
  27442 Gnarrenburg-Kuhstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Βάρος: 150 kg, Τύπος: Μαχαίρια, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Λοιπά
1.990 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
POLAND Glebogryzarka 1.6m/Bodenfräse Heckfräse Fräse Ackerfräse 1,6
13
POLAND Glebogryzarka 1.6m/Bodenfräse Heckfräse Fräse Ackerfräse 1,6
Φρέζες, 3587228 3587228
  18-420 Jedwabne, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 1.60 m, Βάθος εργασίας: 12 cm, Μαχαίρι φρέζας: 42, Τύπος φρέζας: Φρέζες γενικής χρήσης
1.097 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
GEO Sichelmäher Sichelmulcher mit Schwenkarm + Anfahrschutz
Βίντεο
5
GEO Sichelmäher Sichelmulcher mit Schwenkarm + Anfahrschutz
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 3528296 3528296
  19306 Neustadt-Glewe, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Τύπος: Μαχαίρια, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσάρτηση 3 σημείων
2.248 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
www.wupodo.de - Stark Schlegelmulcher Mulcher KM175 Hammerschlegel 1,75m
-6%
Βίντεο
4
www.wupodo.de - Stark Schlegelmulcher Mulcher KM175 Hammerschlegel 1,75m
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 3370890 3370890
  17255 Wesenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 1.75 m, Βάρος: 284 kg, Τύπος: Κόπανος, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσάρτηση 3 σημείων
1.173 €
1.252 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
www.wupodo.de - Stark Schlegelmulcher KM1,25m Hammerschlegel Schlegelmäher Mulcher
-12%
Βίντεο
3
www.wupodo.de - Stark Schlegelmulcher KM1,25m Hammerschlegel Schlegelmäher Mulcher
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 3370778 3370778
  17255 Wesenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 1.25 m, Βάρος: 239 kg, Τύπος: Κόπανος, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσάρτηση 3 σημείων
921 €
1.050 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
www.wupodo.de - Stark Mulcher KM 1,55m Hammerschlegel Schlegelmäher
-7%
Βίντεο
4
www.wupodo.de - Stark Mulcher KM 1,55m Hammerschlegel Schlegelmäher
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 3334833 3334833
  17255 Wesenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 1.55 m, Βάρος: 265 kg, Τύπος: Κόπανος, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσάρτηση 3 σημείων
1.089 €
1.168 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Seppi OLS fh 250
5
Seppi OLS fh 250
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 3434603 3434603
  64720 Michelstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Βάρος: 1000 kg, Τύπος: Κόπανος, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσάρτηση 3 σημείων
4.600 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Seppi SAV 175
Βίντεο
5
Seppi SAV 175
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 3434136 3434136
  64720 Michelstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 1.75 m, Βάρος: 1145 kg, Τύπος: Κόπανος, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσάρτηση 3 σημείων
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
VEMAC Bomet Bodenfräse Fräse Ackerfräse 160 180 200 NEU
16
VEMAC Bomet Bodenfräse Fräse Ackerfräse 160 180 200 NEU
Φρέζες, 3487244 3487244
  39171 Osterweddingen / Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 1.20 m, Βάθος εργασίας: 12 cm, Μαχαίρι φρέζας: 30, Τύπος φρέζας: Φρέζες γενικής χρήσης
1.168,07 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
VEMAC Geo GKK240 240cm Mulcher Schlegelmulcher Hydraulik NEU Mähwerk
15
VEMAC Geo GKK240 240cm Mulcher Schlegelmulcher Hydraulik NEU Mähwerk
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 3532170 3532170
  39171 Osterweddingen / Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 2.40 m, Βάρος: 615 kg, Τύπος: Κόπανος, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσάρτηση 3 σημείων
2.176,47 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
VEMAC Geo GKK220 220cm Mulcher Schlegelmulcher Hydraulik NEU Mähwerk
13
VEMAC Geo GKK220 220cm Mulcher Schlegelmulcher Hydraulik NEU Mähwerk
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 3532165 3532165
  39171 Osterweddingen / Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 2.20 m, Βάρος: 580 kg, Τύπος: Κόπανος, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσάρτηση 3 σημείων
2.008,40 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mulch Mäxx C 155 lader
Βίντεο
6
Mulch Mäxx C 155 lader
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 3509193 3509193
  73432 Aalen-Waldhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.55 m, Βάρος: 470 kg, Τύπος: Κόπανος
3.353 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sauerburger Carat 2500
12
Sauerburger Carat 2500
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 3532166 3532166
  18334 Eixen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Τύπος: Κόπανος, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσάρτηση 3 σημείων
7.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
WAŁ STRUNOWY AGREGAT TALERZÓWKA 2,5M 45CM
3
WAŁ STRUNOWY AGREGAT TALERZÓWKA 2,5M 45CM
Ρότορας με δίχαλα, 3612672 3612672
  67-320 Małomice, Πολωνία
443 €
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 3318