Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Περιβόλι και Αμπελώνας
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία

Μεταχειρισμένα Περιβόλι και Αμπελώνας

Αγοράστε μεταχειρισμένα Περιβόλι και Αμπελώνας στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Maschio Müthing Kuhn Berti New Holland John Deere Dücker Fendt
Spearhead 450-9 S
4
ΝΈΑ Spearhead 450-9 S
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 5142284 5142284
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Πλάτος εργασίας: 4.50 m
6.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland T4.80V
15
ΝΈΑ New Holland T4.80V
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5142260 5142260
  88697 Bermatingen - Ahausen, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 5 h, Τετρακίνητο, Εξωτερικό πλάτος: 1.35 m, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Βαλβίδες εξαερισμού da: 5, ...
31.806,72 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Landini Mistral 50
9
ΝΈΑ Landini Mistral 50
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5142250 5142250
  53937 Schleiden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Ώρες λειτουργίας: 1935 h, Τετρακίνητο, Μπροστινό pto, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 16.06.2004, Εξωτερικό πλάτος: 1320.00 m, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, ...
10.500 €
Δείτε αγγελία
Berti GIOVE 185
ΝΈΑ Berti GIOVE 185
Φρέζες, 5141695 5141695
  85283 Wolnzach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
4.596,64 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Berti Marte 165
ΝΈΑ Berti Marte 165
Φρέζες, 5141694 5141694
  85283 Wolnzach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
3.777,31 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Berti PARK/P 125
2
ΝΈΑ Berti PARK/P 125
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 5141693 5141693
  85283 Wolnzach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
2.151,26 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Renault R 60
9
ΝΈΑ Renault R 60
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5141688 5141688
  85283 Wolnzach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1975, Ισχύς κινητήρα: 32 kW
4.507,68 €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt 203 VA Schmalspurtraktor Schmalspur Allrad 50 PS Servo
19
ΝΈΑ Fendt 203 VA Schmalspurtraktor Schmalspur Allrad 50 PS Servo
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5141604 5141604
  97461 Hofheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1984, Ισχύς κινητήρα: 36 kW, Ώρες λειτουργίας: 3065 h, Τετρακίνητο, Βηματική ταχύτητα, Εξωτερικό πλάτος: 1.00 m, Μέγιστη ταχύτητα: 22 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 85 %, ...
14.850 €
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Peecon/Tulip
Φρέζες, 5141562 5141562
  8131 ST Wijhe, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
STARK Kosiarka bijakowa KDX 240 180 200 220, Flail mower,Schlegelmäher, Tondeuse à fléaux,  Mașină de tuns iarba, Falciatrice a flagelli, Sekačka na trávu
ΝΈΑ STARK Kosiarka bijakowa KDX 240 180 200 220, Flail mower,Schlegelmäher, Tondeuse à fléaux, Mașină de tuns iarba, Falciatrice a flagelli, Sekačka na trávu
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 5141416 5141416
  64-360 Nądnia, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2020, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 2.40 m, Βάρος: 568 kg, Τύπος: Κόπανος, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσάρτηση 3 σημείων
1.934 €
εξ. 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
STARK Kosiarka bijakowa KDX 240 Profi 180 200 220, Flail mower,Schlegelmäher, Tondeuse à fléaux,  Mașină de tuns iarba, Falciatrice a flagelli, Sekačka na trávu
ΝΈΑ STARK Kosiarka bijakowa KDX 240 Profi 180 200 220, Flail mower,Schlegelmäher, Tondeuse à fléaux, Mașină de tuns iarba, Falciatrice a flagelli, Sekačka na trávu
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 5141412 5141412
  64-360 Nądnia, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2020, Πλάτος εργασίας: 2.40 m, Βάρος: 648 kg, Τύπος: Κόπανος, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσάρτηση 3 σημείων
2.394 €
εξ. 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio Bufalo 280
4
ΝΈΑ Maschio Bufalo 280
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 5141397 5141397
  46459 Rees-Millingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 2.80 m, Τύπος: Κόπανος
6.932,77 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Dücker SMT 15 L2
7
ΝΈΑ Dücker SMT 15 L2
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 5141294 5141294
  46459 Rees-Millingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Τύπος: Κόπανος, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Εξάρτημα για μηχανήματα δημοτικών επιχειρήσεων
1.848,74 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Kuhn RM400
5
ΝΈΑ Kuhn RM400
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 5141265 5141265
  45460 BRAY EN VAL, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2008
5.500 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Quivogne BDHM 110
7
ΝΈΑ Quivogne BDHM 110
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 5141259 5141259
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2019
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Quivogne ORYX
8
ΝΈΑ Quivogne ORYX
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 5141258 5141258
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2019
6.500 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Falc CULTILINE 1300
10
ΝΈΑ Falc CULTILINE 1300
Φρέζες, 5141244 5141244
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.30 m
4.800 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio FRESA W105
8
ΝΈΑ Maschio FRESA W105
Φρέζες, 5141245 5141245
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.10 m
2.500 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bomford Turner TRIWING 4.60
5
ΝΈΑ Bomford Turner TRIWING 4.60
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 5141218 5141218
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2018
22.300 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Yanmar YT-235
13
ΝΈΑ Yanmar YT-235
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5141184 5141184
  91094 Langensendelbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 25 kW, Υδροστατική κίνηση, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Εξωτερικό πλάτος: 1.32 m, Μέγιστη ταχύτητα: 31 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, ...
29.990 €
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr 5100 DS GS
3
ΝΈΑ Deutz-Fahr 5100 DS GS
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5141057 5141057
  88131 Lindau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 139 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Fendt 210 Vario V
3
ΝΈΑ Fendt 210 Vario V
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5141055 5141055
  88131 Lindau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 76 kW, Ώρες λειτουργίας: 64 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
FSI Baumstubbenfräse T27
4
ΝΈΑ FSI Baumstubbenfräse T27
Θρυμματιστές κορμών, 5140909 5140909
  57392 Schmallenberg-Felbecke, Γερμανία
7.815,13 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
INO Schlegelmulcher EURO L270
4
ΝΈΑ INO Schlegelmulcher EURO L270
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 5140907 5140907
  57392 Schmallenberg-Felbecke, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Πλάτος εργασίας: 2.70 m, Τύπος: Κόπανος
3.781,51 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Müthing MU-C/S 120-31
5
ΝΈΑ Müthing MU-C/S 120-31
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 5140833 5140833
  48361 Beelen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Πλάτος εργασίας: 1.20 m
3.016,81 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 3432