Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Clemens Mulcher MTV160-210
7
ΝΈΑ Clemens Mulcher MTV160-210
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων, 5144219 5144219
  2111 Tresdorf, Αυστρία
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Clemens Fingerhacke 700 mm
7
ΝΈΑ Clemens Fingerhacke 700 mm
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων, 5144217 5144217
  2111 Tresdorf, Αυστρία
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Jagoda Erntemaschine für Pflaumen/Machine for harvesting cherries
5
Jagoda Erntemaschine für Pflaumen/Machine for harvesting cherries
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων, 5134882 5134882
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2020
15.863 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Jagoda Obstschüttler/Secoueur d’arbre/Obstschüttle/Vibrador
5
Jagoda Obstschüttler/Secoueur d’arbre/Obstschüttle/Vibrador
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων, 5134881 5134881
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2020
3.263 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Jagoda Stubbenfräse/Техника для корчевания кустарника Kret/ Karczownik
4
Jagoda Stubbenfräse/Техника для корчевания кустарника Kret/ Karczownik
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων, 5134875 5134875
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2020
1.979 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
MC-AGRI Hackgerät für Wein und Obstbau
7
MC-AGRI Hackgerät für Wein und Obstbau
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων, 5128193 5128193
  03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
3.600 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MC-AGRI Hackgerät für Obst und Gemüse
5
MC-AGRI Hackgerät für Obst und Gemüse
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων, 5128185 5128185
  03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
2.320 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MC-AGRI Erntemaschine f.verschiedene Obstbäume
5
MC-AGRI Erntemaschine f.verschiedene Obstbäume
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων, 5128145 5128145
  03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
16.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MODERNTECH WYGARNIACZ LIŚCI ,PASZY
5
MODERNTECH WYGARNIACZ LIŚCI ,PASZY
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων, 5117932 5117932
  09-500 GOSTYNIN, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2020
615 €
εξ. 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
KMS Rinklin Vorschneider
4
KMS Rinklin Vorschneider
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων, 5114275 5114275
  2111 Tresdorf, Αυστρία
11.770 €
εξ. 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Clemens Teractiv
8
Clemens Teractiv
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων, 5114272 5114272
  2111 Tresdorf, Αυστρία
6.833,33 €
εξ. 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
KMS Rinklin Sprühgerät 1500 L Rec
16
KMS Rinklin Sprühgerät 1500 L Rec
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων, 5114271 5114271
  2111 Tresdorf, Αυστρία
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Danzeisen Sämaschine
3
Danzeisen Sämaschine
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων, 5094307 5094307
  76889 Schweigen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994
950 €
Δείτε αγγελία
Delli El 600
7
Delli El 600
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων, 5080916 5080916
  76889 Schweigen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
1.500 €
Δείτε αγγελία
Röll Grubber Federzinkengrubber Risser Versand möglich
6
Röll Grubber Federzinkengrubber Risser Versand möglich
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων, 5052193 5052193
  65527 Niedernhausen OT Engenhahn, Γερμανία
450 €
logo
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other TE 80 SF
5
Sonstige / Other TE 80 SF
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων, 5044699 5044699
  67150 Niederkirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
KROLIK Obstplattform / Obstgarten Plattform KRÓLIK O-TRAK KRT-3/4S
Βίντεο
7
KROLIK Obstplattform / Obstgarten Plattform KRÓLIK O-TRAK KRT-3/4S
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων, 5037163 5037163
  18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019
5.015 €
logo
Δείτε αγγελία
KROLIK Obstplattform / Obstgarten Plattform KRÓLIK O-TRAK KRT-2/4S
Βίντεο
17
KROLIK Obstplattform / Obstgarten Plattform KRÓLIK O-TRAK KRT-2/4S
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων, 5037112 5037112
  18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019
4.020 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Krolik Obstplattform / Obstgarten Plattform PS2/2S
Βίντεο
Krolik Obstplattform / Obstgarten Plattform PS2/2S
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων, 5028519 5028519
  18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019
2.200 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Clemens Roll- und Fingerhacke
11
Clemens Roll- und Fingerhacke
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων, 4942983 4942983
  2111 Tresdorf, Αυστρία
6.325 €
εξ. 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
KMS Rinklin Laubhefter DL3000
9
KMS Rinklin Laubhefter DL3000
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων, 4942982 4942982
  2111 Tresdorf, Αυστρία
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Pellenc Treelion M45
Pellenc Treelion M45
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων, 4935600 4935600
  34246 Vellmar, Γερμανία
750 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige PROFI Geräteträger
5
Sonstige PROFI Geräteträger
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων, 4934950 4934950
  2130 Mistelbach, Αυστρία
5.416,67 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Awemak Brona talerzowa do winnic i sadów
2
Awemak Brona talerzowa do winnic i sadów
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων, 4933709 4933709
  18-420 Jedwabne, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019
1.537 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Vicar NT440/12
6
Vicar NT440/12
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων, 4923050 4923050
  67150 Niederkirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999
5.600,72 €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 75