Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Sonstige / Other Phoenix 1850
5
Sonstige / Other Phoenix 1850
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων, xft3750866
32312 Luebbecke, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
4.651 €
με 19% ΦΠΑ
3.908 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AWS Stockmayer Laubkreisel Laubschneider für Holder 550 - wie neu
5
AWS Stockmayer Laubkreisel Laubschneider für Holder 550 - wie neu
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων, xft3738940
65527 Niedernhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
2.895 €

Δείτε αγγελία
Breviglieri Mek Farmer 80-170 SW
5
Breviglieri Mek Farmer 80-170 SW
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων, xft3817940
3710 Ziersdorf, Αυστρία
4.350 €
με 20% ΦΠΑ
3.625 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Breviglieri Mek Farmer 80-170 SW APV
3
Breviglieri Mek Farmer 80-170 SW APV
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων, xft3817936
3710 Ziersdorf, Αυστρία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Breviglieri Mek Farmer 80-190 PW APV
3
Breviglieri Mek Farmer 80-190 PW APV
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων, xft3817930
3710 Ziersdorf, Αυστρία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Breviglieri Mek Farmer 80-170 GW APV
3
Breviglieri Mek Farmer 80-170 GW APV
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων, xft3817925
3710 Ziersdorf, Αυστρία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
DIVERSE CAEB QUICKPOWER 1230
5
DIVERSE CAEB QUICKPOWER 1230
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων, xft3666406
2700 Wiener Neustadt, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2011
8.990 €
με 20% ΦΠΑ
7.492 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Agromod Geäst Kehrmaschine/ Branches cutter/ Wygarniacz gałęzi
4
Agromod Geäst Kehrmaschine/ Branches cutter/ Wygarniacz gałęzi
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων, xft3613772
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
3.364 €
με 23% ΦΠΑ
2.735 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Agromod Hydraulisch Herbizidbalken/herbicide beam/ Belka herbicydowa
4
Agromod Hydraulisch Herbizidbalken/herbicide beam/ Belka herbicydowa
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων, xft3613754
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
2.545 €
με 23% ΦΠΑ
2.069 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Humus Reihenkehrer
4
Humus Reihenkehrer
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων, xft3806492
76889 Schweigen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
1.850 €

Δείτε αγγελία
MCMS Kehrmaschine für Obstplantagen / Geäst Kehrmaschine
Βίντεο
4
MCMS Kehrmaschine für Obstplantagen / Geäst Kehrmaschine
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων, xft3798434
18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018
930 €

Δείτε αγγελία
MCMS Balkon des Obstgartens
5
MCMS Balkon des Obstgartens
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων, xft3797015
18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018
700 €

Δείτε αγγελία
MCMS Obstgarten Plattform / Arbeitsbühnen
Βίντεο
9
MCMS Obstgarten Plattform / Arbeitsbühnen
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων, xft3799189
18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018
4.263 €

Δείτε αγγελία
Röll Danzeisen  Röll Federzinkengrubber mit Danzeisen Sähmaschine 90 cm
8
Röll Danzeisen Röll Federzinkengrubber mit Danzeisen Sähmaschine 90 cm
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων, xft3083851
65527 Niedernhausen, Γερμανία
480 €
με 19% ΦΠΑ
403 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Samatec Evo 4
4
Samatec Evo 4
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων, xft3213565
74613 Öhringen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
59.900 €
με 19% ΦΠΑ
50.336 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Humus Theilmann
4
Humus Theilmann
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων, xft3200190
76889 Schweigen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
4.300 €

Δείτε αγγελία
Clemens Säulenaushebung Turm Flachscharr - Versand möglich
5
Clemens Säulenaushebung Turm Flachscharr - Versand möglich
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων, xft3315878
65527 Niedernhausen, Γερμανία
390 €

Δείτε αγγελία
CLEMENS  RADIUS OBSTBAU 600 mm Schar
9
CLEMENS RADIUS OBSTBAU 600 mm Schar
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων, xft3382206
74336 Brackenheim-Hausen (bei Heilbronn), Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Pöttinger VINODISC 170
6
Pöttinger VINODISC 170
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων, xft3699630
7312 Horitschon , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2009
5.749 €
με 13% ΦΠΑ
5.088 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Heptig Wühlmaus- Köderlegegerät
4
Heptig Wühlmaus- Köderlegegerät
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων, xft3561080
74078 Heilbronn, Γερμανία
1.827 €
με 10.7% ΦΠΑ
1.650 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Jagoda Obstschüttler / Hochstamm Schütteln/ Fruits shaker
3
Jagoda Obstschüttler / Hochstamm Schütteln/ Fruits shaker
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων, xft3363651
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
3.567 €
με 23% ΦΠΑ
2.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
SICK Kapselfräser Knirps
6
SICK Kapselfräser Knirps
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων, xft2731950
65527 Niedernhausen, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
WEREMCZUK Agregat otrząsająco-czyszczący MAJA
Βίντεο
8
WEREMCZUK Agregat otrząsająco-czyszczący MAJA
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων, xft2574245
24-220 Niedrzwica Duża, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
DPM Obsternteanhänger Hydraulische hebe vorrichtumg!
3
DPM Obsternteanhänger Hydraulische hebe vorrichtumg!
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων, xft2181390
02828 Görlitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
4.759 €
με 19% ΦΠΑ
3.999 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Theilmann ESKA-Bohr-u.Rodegerät
13
Theilmann ESKA-Bohr-u.Rodegerät
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων, xft2737061
76889 Schweigen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
3.850 €

Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 60