Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
ERO Laufhefter
2
ΝΈΑ ERO Laufhefter
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων, 5404231 5404231
  74376 Gemmrigheim, Γερμανία
: 1995
3.200  €
Στείλτε email
AGCO
7
ΝΈΑ AGCO
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων, 5404028 5404028
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
1.450  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
Van der Sluis Agri Wiedbed
4
ΝΈΑ Van der Sluis Agri Wiedbed
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων, 5403761 5403761
  8281 PB Genemuiden, Ολλανδία
: 2020
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
MC-AGRI Unkraut-Hackgerät für Wein und Obstbau
7
MC-AGRI Unkraut-Hackgerät für Wein und Obstbau
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων, 5398181 5398181
  03185 Drachhausen, Γερμανία
: 2020
3.600  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
MC-AGRI Unkraut-Hackgerät für Obst und Gemüse
5
MC-AGRI Unkraut-Hackgerät für Obst und Gemüse
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων, 5398164 5398164
  03185 Drachhausen, Γερμανία
: 2020
2.320  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
MC-AGRI Erntemaschine f.verschiedene Obstbäume
5
MC-AGRI Erntemaschine f.verschiedene Obstbäume
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων, 5398144 5398144
  03185 Drachhausen, Γερμανία
: 2020
16.900  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Pellenc soft touch 1halbe-Re
6
Pellenc soft touch 1halbe-Re
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων, 5395857 5395857
  67150 Niederkirchen, Γερμανία
: 2018
12.016,81  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Dexwal KURZSCHEIBENEGGE FUER WEIN- UND OBSTGAERTEN
3
Dexwal KURZSCHEIBENEGGE FUER WEIN- UND OBSTGAERTEN
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων, 5390723 5390723
  15-879 Białystok, Πολωνία
: 2020
2.178  €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
CFS PROFI LAUBSCHNEIDER EINSEITIG LSL2 175
7
CFS PROFI LAUBSCHNEIDER EINSEITIG LSL2 175
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων, 5389113 5389113
  2535 Guntramsdorf, Αυστρία
5.416,67  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
Feucht OB 80 Hydro
Feucht OB 80 Hydro
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων, 5387098 5387098
  88094 Oberteuringen, Γερμανία
: 2019
6.974,79  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Knoche DIM-W 150
8
Knoche DIM-W 150
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων, 5380148 5380148
  7312 Horitschon , Αυστρία
: 2008
3.097,35  €
εξ. 13% ΦΠΑ
Στείλτε email
Hermes CASTOR 14
4
Hermes CASTOR 14
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων, 5375378 5375378
  8330 Feldbach, Αυστρία
: 2013
2.332,50  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
Sonstige Humus
4
Sonstige Humus
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων, 5367890 5367890
  79424 Auggen, Γερμανία
5.840,34  €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
Winzerrollhacke Winzerrollkultivator Weinberpflegegerät Weinbergrollhacke Ökorollkultivator Biohackgerät Rollsternhackgerät Gußsternemit Halter&Dreipunktanbaubock Howard Rollkultivator Hatzenbichler Rollhacke Einböck Rollhacke
12
Winzerrollhacke Winzerrollkultivator Weinberpflegegerät Weinbergrollhacke Ökorollkultivator Biohackgerät Rollsternhackgerät Gußsternemit Halter&Dreipunktanbaubock Howard Rollkultivator Hatzenbichler Rollhacke Einböck Rollhacke
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων, 5366169 5366169
  27612 Loxstedt, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
JAGODA Side Hydraulic Weeder ZOFIA / Pielnik Boczny ZOFIA
4
JAGODA Side Hydraulic Weeder ZOFIA / Pielnik Boczny ZOFIA
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων, 5355561 5355561
  15-879 Białystok, Πολωνία
: 2020
1.900  €
logo
Στείλτε email
Jagoda AUTOMATYCZNY PIELNIK BOCZNY LUCY
5
Jagoda AUTOMATYCZNY PIELNIK BOCZNY LUCY
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων, 5354649 5354649
  15-879 Białystok, Πολωνία
: 2020
3.600  €
logo
Στείλτε email
Sonstige Alm
4
Sonstige Alm
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων, 5348803 5348803
  79424 Auggen, Γερμανία
1.764,71  €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
Sonstige Braun
4
Sonstige Braun
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων, 5348797 5348797
  79424 Auggen, Γερμανία
714,29  €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
KMS Rinklin Laubhefter DL3000
9
KMS Rinklin Laubhefter DL3000
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων, 5348765 5348765
  2111 Tresdorf, Αυστρία
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Ζητήστε τιμή
Clemens Teractiv
8
Clemens Teractiv
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων, 5348764 5348764
  2111 Tresdorf, Αυστρία
6.833,33  €
εξ. 20% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
CFS LAUBSCHNEIDER EINSEITIG LSL2 175
3
CFS LAUBSCHNEIDER EINSEITIG LSL2 175
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων, 5348671 5348671
  2535 Guntramsdorf, Αυστρία
4.058,33  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
Stocker Fadengerät Frontanbau
7
Stocker Fadengerät Frontanbau
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων, 5344911 5344911
  88074 Meckenbeuren, Γερμανία
: 2018
14.999  €
Στείλτε email
Braun Zwischenachsgerät
2
Braun Zwischenachsgerät
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων, 5343348 5343348
  55278, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Berti-ECOROW/D
3
Berti-ECOROW/D
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων, 5321717 5321717
  5460 GG Veghel, Ολλανδία
: 2018
8.500  €
εξ. 21% ΦΠΑ
Στείλτε email
Braun Drahthaspel Drahtroller Weinbau Versand möglich
6
Braun Drahthaspel Drahtroller Weinbau Versand möglich
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων, 5300681 5300681
  65527 Niedernhausen OT Engenhahn, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Ζητήστε τιμή
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 86