Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
KWH 1000 L
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων, 3917872
5460 GG Veghel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1997
1.815 €
με 21% ΦΠΑ
1.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Munckhof 1000 L
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων, 3917871
5460 GG Veghel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2008
3.328 €
με 21% ΦΠΑ
2.750 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Votex flv 175
8
Votex flv 175
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων, 3917781
5460 GG Veghel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2007
1.513 €
με 21% ΦΠΑ
1.250 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Wanner 3-Rijen Reflectiespuit
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων, 3917778
5460 GG Veghel, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Onkruidspuit
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων, 3917594
5460 GG Veghel, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Królik Hydraulic herbicide beam Królik/Barra de herbicida
Królik Hydraulic herbicide beam Królik/Barra de herbicida
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων, 3903171
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018
3.028 €
με 23% ΦΠΑ
2.462 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Królik Chariot de verger/Orchard cart/Carro para el huerto
Królik Chariot de verger/Orchard cart/Carro para el huerto
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων, 3902905
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018
512 €
με 23% ΦΠΑ
416 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Tow and Blow NZ
4
Tow and Blow NZ
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων, 3892358
TN8 5RA Marsh Green, Edenbridge, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Fehrenbach Laubschneider
Fehrenbach Laubschneider
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων, 3885753
75031 Eppingen, Γερμανία
1.690 €
με 19% ΦΠΑ
1.420 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Ero Laubhefter 250er
3
Ero Laubhefter 250er
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων, 3885751
75031 Eppingen, Γερμανία
1.890 €
με 19% ΦΠΑ
1.588 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fehrenbach Hubmasten
2
Fehrenbach Hubmasten
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων, 3885750
75031 Eppingen, Γερμανία
1.690 €
με 19% ΦΠΑ
1.420 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Ero Laubsauger
2
Ero Laubsauger
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων, 3885748
75031 Eppingen, Γερμανία
3.900 €
με 19% ΦΠΑ
3.277 € καθαρά
Δείτε αγγελία
ERO Siegwald Vitipulse
5
ERO Siegwald Vitipulse
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων, 3885249
2041 Wullersdorf, Αυστρία
28.932 €
με 20% ΦΠΑ
24.110 € καθαρά
Δείτε αγγελία
MCMS Warka Platforma sadownicza/Orchard platform/Plataforma/Remorque
8
MCMS Warka Platforma sadownicza/Orchard platform/Plataforma/Remorque
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων, 3881663
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018
5.222 €
με 23% ΦΠΑ
4.246 € καθαρά
Δείτε αγγελία
MCMS Warka Automotrice de verger/Orchard balcony/Balcón
3
MCMS Warka Automotrice de verger/Orchard balcony/Balcón
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων, 3881377
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018
819 €
με 23% ΦΠΑ
666 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Binger-Seilzug EB 490 Prof.
7
Binger-Seilzug EB 490 Prof.
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων, 3872085
2130 Mistelbach, Αυστρία
16.200 €
με 20% ΦΠΑ
13.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Herbizidbalken
6
Herbizidbalken
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων, 3872122
2130 Mistelbach, Αυστρία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Agromod Geäst Kehrmaschine/ Branches cutter/ Cortador de ramas
4
Agromod Geäst Kehrmaschine/ Branches cutter/ Cortador de ramas
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων, 3832927
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018
3.555 €
με 23% ΦΠΑ
2.890 € καθαρά
Δείτε αγγελία
edma24 Obsternteanhänger Hydraulische hebe vorrichtumg!
3
edma24 Obsternteanhänger Hydraulische hebe vorrichtumg!
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων, 3828188
74523 Schwäbisch Hall - Sulzdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
5.235 €
με 19% ΦΠΑ
4.399 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Jagoda  Fruits shaker/Secoueur d’arbre/Obstschüttle
3
Jagoda Fruits shaker/Secoueur d’arbre/Obstschüttle
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων, 3825343
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018
3.566 €
με 23% ΦΠΑ
2.899 € καθαρά
Δείτε αγγελία
MCMS Obstgarten Plattform / Arbeitsbühnen
Βίντεο
9
MCMS Obstgarten Plattform / Arbeitsbühnen
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων, 3799189
18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018
4.263 €

Δείτε αγγελία
MCMS Kehrmaschine für Obstplantagen / Geäst Kehrmaschine
Βίντεο
4
MCMS Kehrmaschine für Obstplantagen / Geäst Kehrmaschine
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων, 3798434
18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018
930 €

Δείτε αγγελία
MCMS Balkon des Obstgartens
9
MCMS Balkon des Obstgartens
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων, 3797015
18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018
700 €

Δείτε αγγελία
VECON KAPPEN SPUIT /BESSEN
4
VECON KAPPEN SPUIT /BESSEN
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων, 3763307
5975 Sevenum, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2008
6.050 €
με 21% ΦΠΑ
5.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Phoenix 1850
5
Sonstige / Other Phoenix 1850
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων, 3750866
32312 Luebbecke, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
4.651 €
με 19% ΦΠΑ
3.908 € καθαρά
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 49