Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
John Deere 2018
9
ΝΈΑ John Deere 2018
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4265077
  33142 Büren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Πλάτος εργασίας: 6.10 m
6.723 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vogel & Noot TST280
6
ΝΈΑ Vogel & Noot TST280
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4265013
  33142 Büren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλάτος εργασίας: 2.80 m
4.000 €
Δείτε αγγελία
Spearhead 730
5
ΝΈΑ Spearhead 730
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4264879
  75031 Eppingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Πλάτος εργασίας: 7.30 m, ρυμουλκούμενα
9.916 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio Barbi 180
2
ΝΈΑ Maschio Barbi 180
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4264823
  48308 Bösensell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.75 m, Βάρος: 334 kg
2.250 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Agrimaster RV 2800
2
ΝΈΑ Agrimaster RV 2800
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4264700
  84155 Bodenkirchen, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 2.80 m, Μαχαίρια
2.479 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Müthing bei Agrotec Raesfeld MU-M280 Vario Front- + Heckanbau
3
ΝΈΑ Müthing bei Agrotec Raesfeld MU-M280 Vario Front- + Heckanbau
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4264645
  46348 Raesfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 2.80 m, Βάρος: 1010 kg, Κόπανος, Προσάρτηση 3 σημείων
7.059 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Mörtl Schlägelmulcher
6
ΝΈΑ Sonstige / Other Mörtl Schlägelmulcher
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4264363
  14728 Rhinow, Γερμανία
2.600 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio Bisonte 250
6
ΝΈΑ Maschio Bisonte 250
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4264337
  2041 Wullersdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Κόπανος
5.417 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 MU 280 LW TEHNOS UNIVERSALER MULCHER
4
ΝΈΑ MU 280 LW TEHNOS UNIVERSALER MULCHER
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4263925
  94116 Hutthurm, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Tehnos MULCHER MU 280 LW
4
ΝΈΑ Tehnos MULCHER MU 280 LW
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4263924
  94554 Moos / Langenisarhof, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Tehnos MULCHER MU 280 LW
4
ΝΈΑ Tehnos MULCHER MU 280 LW
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4263923
  94424 Arnstorf, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Tehnos MULCHER MU 280 LW
4
ΝΈΑ Tehnos MULCHER MU 280 LW
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4263922
  84152 Mengkofen, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Müthing MUM 280 VARIO
3
ΝΈΑ Müthing MUM 280 VARIO
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4263728
  64823 Groß-Umstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
6.950 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Müthing MU-H/S 200 VARIO
3
ΝΈΑ Müthing MU-H/S 200 VARIO
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4263725
  64823 Groß-Umstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 2.00 m
6.470 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Müthing MU-ECOTOP 160
3
ΝΈΑ Müthing MU-ECOTOP 160
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4263720
  64823 Groß-Umstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.60 m
3.067 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rotoland KX 280
4
ΝΈΑ Rotoland KX 280
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4263231
  84539 Ampfing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 2.80 m, Βάρος: 922 kg
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Dücker USM 18 HR
11
ΝΈΑ Dücker USM 18 HR
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4263220
  49163 Bohmte/Hunteburg, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Κόπανος, Προσάρτηση 3 σημείων
1.450 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio FURBA 140 FH
3
ΝΈΑ Maschio FURBA 140 FH
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4263196
  48308 Bösensell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.35 m, Βάρος: 251 kg
2.300 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Perfect Heckmulcher 1,80m
9
ΝΈΑ Perfect Heckmulcher 1,80m
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4263168
  39264 Schora, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 1.80 m
2.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio Giraffona 260
10
ΝΈΑ Maschio Giraffona 260
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4263152
  39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος εργασίας: 2.60 m
6.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Müthing MUL/S 200
6
ΝΈΑ Müthing MUL/S 200
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4263028
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 2.00 m
8.319 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JF SH160
5
ΝΈΑ JF SH160
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4262946
  97532 Ebertshausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1985, Πλάτος εργασίας: 1.60 m, Βάρος: 260 kg, Μαχαίρια, Προσάρτηση 3 σημείων
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Suire SG 150
4
ΝΈΑ Suire SG 150
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4262941
  46459 Rees-Millingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Ρότορες
882 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn BPR 28
7
ΝΈΑ Kuhn BPR 28
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4262919
  53804 Much, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 2.80 m, Βάρος: 670 kg, Ρότορες, Προσάρτηση 3 σημείων
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Sauerburger Leo 3000
3
ΝΈΑ Sauerburger Leo 3000
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4262871
  09456 Mildenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Μαχαίρια, Προσάρτηση 3 σημείων
3.353 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1928