Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Stark 200/220/240 cm Mulcher Schlegelmulcher Schlegelmäher
6
Stark 200/220/240 cm Mulcher Schlegelmulcher Schlegelmäher
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift2928785
21107 Hamburg Wilhelmsburg, Γερμανία
Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Βάρος: 472 kg, Κόπανος, Προσάρτηση 3 σημείων
2.349 €
με 19% ΦΠΑ
1.974 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
VEMAC Geo EFGCH185 185cm Mulcher Schlegelmulcher Hammerschlegel NEU
Βίντεο
9
VEMAC Geo EFGCH185 185cm Mulcher Schlegelmulcher Hammerschlegel NEU
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift3010306
39114 Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 1.85 m, Βάρος: 370 kg, Κόπανος, Προσάρτηση 3 σημείων
1.750 €
με 19% ΦΠΑ
1.471 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Maschio Gemella 620
7
Maschio Gemella 620
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift3796979
31848 Bad Münder, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 6.20 m, Βάρος: 2660 kg, Μαχαίρια, Προσάρτηση 3 σημείων
17.500 €
με 19% ΦΠΑ
14.706 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Talex Leopard 200 Mulcher Schlegelmulcher Walze Hammerschlegel NEU
13
Talex Leopard 200 Mulcher Schlegelmulcher Walze Hammerschlegel NEU
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift2513896
39114 Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Βάρος: 520 kg, Κόπανος, Προσάρτηση 3 σημείων
3.490 €
με 19% ΦΠΑ
2.933 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Mulcher Schlegelmulcher Schlegelmäher Hammerschlegel
9
Mulcher Schlegelmulcher Schlegelmäher Hammerschlegel
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift3516551
64-200 Wolsztyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 0.95 m, Προσάρτηση 3 σημείων
735 €

Δείτε αγγελία
MCMS Mulcher / Häcksler für Äste mit Auffangkorbe
9
MCMS Mulcher / Häcksler für Äste mit Auffangkorbe
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift3798299
18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Βάρος: 660 kg, Κόπανος, Προσάρτηση 3 σημείων
3.850 €

Δείτε αγγελία
Sauerburger WM 3000 H
6
Sauerburger WM 3000 H
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift3792783
33014 Bad Driburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 2.85 m, Προσάρτηση 3 σημείων, Ρότορες
2.800 €
με 10.7% ΦΠΑ
2.529 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Talex Böschungsmulcher RB 200
4
Talex Böschungsmulcher RB 200
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift3789933
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Βάρος: 932 kg, Μαχαίρια, Λοιπά
5.670 €
με 19% ΦΠΑ
4.765 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Talex Böschungsmulcher RB 180
4
Talex Böschungsmulcher RB 180
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift3789928
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Βάρος: 880 kg, Μαχαίρια, Λοιπά
5.301 €
με 19% ΦΠΑ
4.455 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Talex Böschungsmulcher RB 160
3
Talex Böschungsmulcher RB 160
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift3789915
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.60 m, Βάρος: 813 kg, Μαχαίρια, Λοιπά
4.925 €
με 19% ΦΠΑ
4.139 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Vielitz U 220 S
6
Vielitz U 220 S
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift3791171
29358 Eicklingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 2.20 m, Βάρος: 720 kg, Κόπανος, Προσάρτηση 3 σημείων
3.981 €
με 19% ΦΠΑ
3.345 € καθαρά
Δείτε αγγελία
GEO TEMPEL (frei Haus angeliefert) AGF 220 Böschungsmaeher, Seitenmulcher
11
GEO TEMPEL (frei Haus angeliefert) AGF 220 Böschungsmaeher, Seitenmulcher
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift3794761
6060 TISZAKECSKE, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2018, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 2.20 m, Βάρος: 710 kg, Κόπανος, Προσάρτηση 3 σημείων
3.311 €
με 19% ΦΠΑ
2.782 € καθαρά
Δείτε αγγελία
GEO Mulcher TEMPEL ( frei Haus angeliefert) AGF 200 Böschungsmaeher, Seitenmulcher
11
GEO Mulcher TEMPEL ( frei Haus angeliefert) AGF 200 Böschungsmaeher, Seitenmulcher
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift3794760
6060 TISZAKECSKE, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2018, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Βάρος: 680 kg, Κόπανος, Προσάρτηση 3 σημείων
3.209 €
με 19% ΦΠΑ
2.697 € καθαρά
Δείτε αγγελία
GEO TEMPEL ( frei Haus geliefert) AGF 140 Böschungsmaeher, Seitenmulcher
11
GEO TEMPEL ( frei Haus geliefert) AGF 140 Böschungsmaeher, Seitenmulcher
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift3794759
6060 TISZAKECSKE, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 1.40 m, Βάρος: 550 kg, Κόπανος, Προσάρτηση 3 σημείων
2.589 €
με 19% ΦΠΑ
2.176 € καθαρά
Δείτε αγγελία
GEO TEMPEL ( frei Haus angeliefert) AGF 160 Böschungsmaeher, Seitenmulcher
11
GEO TEMPEL ( frei Haus angeliefert) AGF 160 Böschungsmaeher, Seitenmulcher
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift3794758
6060 TISZAKECSKE, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2018, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 1.60 m, Βάρος: 590 kg, Κόπανος, Προσάρτηση 3 σημείων
2.620 €
με 19% ΦΠΑ
2.202 € καθαρά
Δείτε αγγελία
GEO (frei Haus angeliefert) DP 220 Hydr. Seitenverschiebung
13
GEO (frei Haus angeliefert) DP 220 Hydr. Seitenverschiebung
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift3802166
6060 TISZAKECSKE, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2018, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 2.20 m, Βάρος: 525 kg, Κόπανος, Προσάρτηση 3 σημείων
1.975 €
με 19% ΦΠΑ
1.660 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Talex Leopard Schlägelmäher mit Walze und Schlegel 2,5 m
4
Talex Leopard Schlägelmäher mit Walze und Schlegel 2,5 m
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift3789740
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Βάρος: 610 kg, Κόπανος, Προσάρτηση 3 σημείων
3.584 €
με 19% ΦΠΑ
3.012 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Talex Leopard Schlägelmäher mit Walze und Y-Messern 2,5 m
4
Talex Leopard Schlägelmäher mit Walze und Y-Messern 2,5 m
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift3789735
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Βάρος: 610 kg, Μαχαίρια, Προσάρτηση 3 σημείων
3.386 €
με 19% ΦΠΑ
2.845 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Talex Leopard Schlägelmäher  mit Räder und Schlegel 2,5 m
4
Talex Leopard Schlägelmäher mit Räder und Schlegel 2,5 m
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift3789660
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Βάρος: 610 kg, Κόπανος, Προσάρτηση 3 σημείων
3.336 €
με 19% ΦΠΑ
2.803 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Stark Mulcher  KDS 145 Hammerschlegel
14
Stark Mulcher KDS 145 Hammerschlegel
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift3787810
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 1.45 m, Βάρος: 302 kg, Κόπανος, Προσάρτηση 3 σημείων
1.696 €
με 19% ΦΠΑ
1.425 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Stark Mulcher  KS135 Schlegelmäher
10
Stark Mulcher KS135 Schlegelmäher
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift3787956
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.35 m, Βάρος: 175 kg, Μαχαίρια, Προσάρτηση 3 σημείων
1.000 €
με 19% ΦΠΑ
840 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Stark Mulcher KS115 Schlegelmäher
6
Stark Mulcher KS115 Schlegelmäher
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift3787934
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.15 m, Βάρος: 150 kg, Μαχαίρια, Προσάρτηση 3 σημείων
857 €
με 19% ΦΠΑ
720 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Stark  Mulcher KS 95 Schlegelmäher
6
Stark Mulcher KS 95 Schlegelmäher
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift3787926
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 0.95 m, Βάρος: 115 kg, Μαχαίρια, Προσάρτηση 3 σημείων
762 €
με 19% ΦΠΑ
640 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Stark Mulcher KMH 175H Hammerschlegel
6
Stark Mulcher KMH 175H Hammerschlegel
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift3787915
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.75 m, Βάρος: 370 kg, Κόπανος, Προσάρτηση 3 σημείων
1.510 €
με 19% ΦΠΑ
1.269 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Stark Mulcher KMH 155H Hammerschlegel
7
Stark Mulcher KMH 155H Hammerschlegel
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift3787905
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.55 m, Βάρος: 340 kg, Κόπανος, Προσάρτηση 3 σημείων
1.430 €
με 19% ΦΠΑ
1.202 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Stark Mulcher KM 175H Hammerschlegel
10
Stark Mulcher KM 175H Hammerschlegel
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift3787891
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.75 m, Βάρος: 360 kg, Κόπανος, Προσάρτηση 3 σημείων
1.178 €
με 19% ΦΠΑ
990 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Stark Mulcher KM 155H Hammerschlegel
8
Stark Mulcher KM 155H Hammerschlegel
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift3787876
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.55 m, Βάρος: 330 kg, Κόπανος, Προσάρτηση 3 σημείων
1.251 €
με 19% ΦΠΑ
1.051 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Stark Mulcher KDX 240 Hammerschlegel
4
Stark Mulcher KDX 240 Hammerschlegel
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift3787861
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 2.40 m, Βάρος: 515 kg, Κόπανος, Προσάρτηση 3 σημείων
2.630 €
με 19% ΦΠΑ
2.210 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Stark Mulcher KDX 220 Hammerschlegel
7
Stark Mulcher KDX 220 Hammerschlegel
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift3787853
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 2.20 m, Βάρος: 515 kg, Κόπανος, Προσάρτηση 3 σημείων
2.316 €
με 19% ΦΠΑ
1.946 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Stark  Mulcher KDX 200 Hammerschlegel
7
Stark Mulcher KDX 200 Hammerschlegel
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, ift3787826
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Βάρος: 477 kg, Κόπανος, Προσάρτηση 3 σημείων
2.142 €
με 19% ΦΠΑ
1.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 1611