Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Maschio Müthing Kuhn Berti Dücker Kverneland Vogel & Noot Agromec
Spearhead 450-9 S
4
ΝΈΑ Spearhead 450-9 S
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 5142284 5142284
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Πλάτος εργασίας: 4.50 m
6.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Berti PARK/P 125
2
ΝΈΑ Berti PARK/P 125
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 5141693 5141693
  85283 Wolnzach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
2.151,26 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
STARK Kosiarka bijakowa KDX 240 180 200 220, Flail mower,Schlegelmäher, Tondeuse à fléaux,  Mașină de tuns iarba, Falciatrice a flagelli, Sekačka na trávu
ΝΈΑ STARK Kosiarka bijakowa KDX 240 180 200 220, Flail mower,Schlegelmäher, Tondeuse à fléaux, Mașină de tuns iarba, Falciatrice a flagelli, Sekačka na trávu
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 5141416 5141416
  64-360 Nądnia, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2020, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 2.40 m, Βάρος: 568 kg, Τύπος: Κόπανος, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσάρτηση 3 σημείων
1.934 €
εξ. 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
STARK Kosiarka bijakowa KDX 240 Profi 180 200 220, Flail mower,Schlegelmäher, Tondeuse à fléaux,  Mașină de tuns iarba, Falciatrice a flagelli, Sekačka na trávu
ΝΈΑ STARK Kosiarka bijakowa KDX 240 Profi 180 200 220, Flail mower,Schlegelmäher, Tondeuse à fléaux, Mașină de tuns iarba, Falciatrice a flagelli, Sekačka na trávu
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 5141412 5141412
  64-360 Nądnia, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2020, Πλάτος εργασίας: 2.40 m, Βάρος: 648 kg, Τύπος: Κόπανος, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσάρτηση 3 σημείων
2.394 €
εξ. 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio Bufalo 280
4
ΝΈΑ Maschio Bufalo 280
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 5141397 5141397
  46459 Rees-Millingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 2.80 m, Τύπος: Κόπανος
6.932,77 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Dücker SMT 15 L2
7
ΝΈΑ Dücker SMT 15 L2
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 5141294 5141294
  46459 Rees-Millingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Τύπος: Κόπανος, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Εξάρτημα για μηχανήματα δημοτικών επιχειρήσεων
1.848,74 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Kuhn RM400
5
ΝΈΑ Kuhn RM400
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 5141265 5141265
  45460 BRAY EN VAL, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2008
5.500 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Quivogne BDHM 110
7
ΝΈΑ Quivogne BDHM 110
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 5141259 5141259
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2019
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Quivogne ORYX
8
ΝΈΑ Quivogne ORYX
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 5141258 5141258
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2019
6.500 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bomford Turner TRIWING 4.60
5
ΝΈΑ Bomford Turner TRIWING 4.60
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 5141218 5141218
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2018
22.300 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
INO Schlegelmulcher EURO L270
4
ΝΈΑ INO Schlegelmulcher EURO L270
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 5140907 5140907
  57392 Schmallenberg-Felbecke, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Πλάτος εργασίας: 2.70 m, Τύπος: Κόπανος
3.781,51 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Müthing MU-C/S 120-31
5
ΝΈΑ Müthing MU-C/S 120-31
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 5140833 5140833
  48361 Beelen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Πλάτος εργασίας: 1.20 m
3.016,81 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Peruzzo FOX S 1600
6
ΝΈΑ Peruzzo FOX S 1600
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 5140825 5140825
  48361 Beelen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.60 m
2.252,10 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Muratori MT30R 155
6
ΝΈΑ Muratori MT30R 155
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 5140820 5140820
  48361 Beelen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλάτος εργασίας: 1.55 m
2.168,07 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Müthing MUH-160
7
ΝΈΑ Müthing MUH-160
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 5140818 5140818
  48361 Beelen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Πλάτος εργασίας: 1.60 m, Τύπος: Κόπανος
2.352,94 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Peruzzo Motofox 1200
7
ΝΈΑ Peruzzo Motofox 1200
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 5140815 5140815
  48361 Beelen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Πλάτος εργασίας: 1.20 m
2.504,20 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Müthing MU-H 180-31
8
ΝΈΑ Müthing MU-H 180-31
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 5140813 5140813
  48361 Beelen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Τύπος: Κόπανος
3.016,81 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Muratori MTL2-130
6
ΝΈΑ Muratori MTL2-130
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 5140811 5140811
  48361 Beelen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Πλάτος εργασίας: 1.30 m
2.168,07 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn RM320
4
Kuhn RM320
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 5135264 5135264
  12000 RODEZ, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2008
5.200 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn BKE150 REV
5
Kuhn BKE150 REV
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 5135195 5135195
  12000 RODEZ, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2016
3.500 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Müthing MU-H/S 180 Vario
5
Müthing MU-H/S 180 Vario
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 5134965 5134965
  26409 Wittmund - Funnix, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
6.300 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Jagoda Sichelmucher 1,8m/Mower-shredder/Faucheuse-broyeur /Segadora
3
Jagoda Sichelmucher 1,8m/Mower-shredder/Faucheuse-broyeur /Segadora
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 5134885 5134885
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2020, Πλάτος εργασίας: 1.80 m
1.608 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
POMAROL Sichelmulcher 1,8 /Rotary mower/Kosiarka płozowa /Faucheuse/
4
POMAROL Sichelmulcher 1,8 /Rotary mower/Kosiarka płozowa /Faucheuse/
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 5134835 5134835
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2020, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Βάρος: 380 kg, Τύπος: Ρότορες, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσάρτηση 3 σημείων
1.769 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Omarv 5M
7
Omarv 5M
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 5134668 5134668
  45460 BRAY EN VAL, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1985
3.900 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Gyrax G5400
5
Gyrax G5400
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 5134651 5134651
  45460 BRAY EN VAL, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2008
9.500 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 2173