Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Maschio Müthing Kuhn Dücker Berti
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Kuhn BNE180
2
ΝΈΑ Kuhn BNE180
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4811658 4811658
  45460 BRAY EN VAL, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1990
1.100 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn TB181
5
ΝΈΑ Kuhn TB181
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4811657 4811657
  45460 BRAY EN VAL, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2013
4.800 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Agrimaster RMU 230
6
ΝΈΑ Agrimaster RMU 230
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4811495 4811495
  3710 Ziersdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2001, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 2.30 m, Τύπος: Κόπανος
2.035,40 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Dragone ROAD VL 200
5
ΝΈΑ Dragone ROAD VL 200
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4811351 4811351
  49326 Melle-Wellinghhsn., Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Πλάτος εργασίας: 2.00 m
3.700 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Müthing MUL 280
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4811282 4811282
  24997 Wanderup, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009
2.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tehnos MU 280 Profi LW
6
ΝΈΑ Tehnos MU 280 Profi LW
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4811213 4811213
  5813 EB IJsselsteyn, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Tehnos MB 200 Profi LW
5
ΝΈΑ Tehnos MB 200 Profi LW
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4811210 4811210
  5813 EB IJsselsteyn, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Βάρος: 894 kg
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Tehnos MB 200 Profi LW
5
ΝΈΑ Tehnos MB 200 Profi LW
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4811209 4811209
  5813 EB IJsselsteyn, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Βάρος: 894 kg
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Tehnos MU 300 Profi LW
5
ΝΈΑ Tehnos MU 300 Profi LW
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4811206 4811206
  5813 EB IJsselsteyn, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Βάρος: 1006 kg
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Tehnos MU 300 Profi LW
6
ΝΈΑ Tehnos MU 300 Profi LW
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4811208 4811208
  5813 EB IJsselsteyn, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Βάρος: 1006 kg
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Tehnos MU 300 Profi LW
6
ΝΈΑ Tehnos MU 300 Profi LW
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4811207 4811207
  5813 EB IJsselsteyn, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Βάρος: 1006 kg
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Tehnos MB 200 Profi LW
5
ΝΈΑ Tehnos MB 200 Profi LW
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4811205 4811205
  5813 EB IJsselsteyn, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Βάρος: 894 kg
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Alpego Trisar TR 46 - 280M CC
11
ΝΈΑ Alpego Trisar TR 46 - 280M CC
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4810996 4810996
  23628 Klempau, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 280.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Berti T A 250 mit hyd. Seitenverschiebung
6
ΝΈΑ Berti T A 250 mit hyd. Seitenverschiebung
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4810681 4810681
  31535 Neustadt bei hannover, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Τύπος: Κόπανος, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσάρτηση 3 σημείων
1.550 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
KG-AGRAR KG-142 KG-162 KG-182 KG-202 KG-222 KG-242 Mulchgerät
16
ΝΈΑ KG-AGRAR KG-142 KG-162 KG-182 KG-202 KG-222 KG-242 Mulchgerät
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4810647 4810647
  91094 Langensendelbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Τύπος: Κόπανος, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσάρτηση 3 σημείων
3.300 €
Δείτε αγγελία
SaMASZ Mamut 280
11
ΝΈΑ SaMASZ Mamut 280
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4810646 4810646
  91094 Langensendelbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 2.80 m, Βάρος: 1000 kg, Τύπος: Κόπανος, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσάρτηση 3 σημείων
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Dücker UM 27 K4
8
ΝΈΑ Dücker UM 27 K4
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4810399 4810399
  31840 Hessisch Oldendorf OT. Welsede, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 2.70 m, Βάρος: 800 kg, Τύπος: Κόπανος, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσάρτηση 3 σημείων
1.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Müthing MUM/S 250
10
ΝΈΑ Müthing MUM/S 250
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4810390 4810390
  49828 Neuenhaus, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Πλάτος εργασίας: 2.50 m
4.957,98 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Votex Jumbo 150
5
ΝΈΑ Sonstige / Other Votex Jumbo 150
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4810385 4810385
  17309 Rollwitz OT Schmarsow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
4.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bednar MZ 6000
3
ΝΈΑ Bednar MZ 6000
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4810332 4810332
  17309 Rollwitz OT Schmarsow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
26.700 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Müthing MU-E 180
10
ΝΈΑ Müthing MU-E 180
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4810288 4810288
  17309 Rollwitz OT Schmarsow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος εργασίας: 1.80 m
3.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Müthing MU-H/S 160-31.1
2
ΝΈΑ Müthing MU-H/S 160-31.1
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4810168 4810168
  59510 Lippetal / Herzfeld, Γερμανία
5.488 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Jagoda Sichelmucher 1,8m/Mower-shredder/Faucheuse-broyeur /Segadora
3
ΝΈΑ Jagoda Sichelmucher 1,8m/Mower-shredder/Faucheuse-broyeur /Segadora
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4810147 4810147
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Τύπος: Μαχαίρια, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσάρτηση 3 σημείων
1.570 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Kuhn BP 305
6
ΝΈΑ Kuhn BP 305
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4809909 4809909
  62136 RICHEBOURG, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2015
6.700 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn BNG 310
7
ΝΈΑ Kuhn BNG 310
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4809895 4809895
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2000
4.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 2171