Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
CALDIZ  ( FRÜHKAUF - frei Haus angeliefert)) DP 220
13
CALDIZ ( FRÜHKAUF - frei Haus angeliefert)) DP 220
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 3901679
6060 TISZAKECSKE, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 2.20 m, Βάρος: 525 kg, Κόπανος, Προσάρτηση 3 σημείων
1.975 €
με 19% ΦΠΑ
1.660 € καθαρά
Δείτε αγγελία
JASKOT STARK Schlegelmulcher KDX 200/220 PROFI
4
JASKOT STARK Schlegelmulcher KDX 200/220 PROFI
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 3902530
59-818 Siekierczyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Κόπανος, Προσάρτηση 3 σημείων
3.260 €
με 23% ΦΠΑ
2.650 € καθαρά
Δείτε αγγελία
JASKOT Schlegelmulcher mit Verbrennungsmotor ATV145KZ
8
JASKOT Schlegelmulcher mit Verbrennungsmotor ATV145KZ
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 3909008
59-818 Siekierczyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 1.40 m, Βάρος: 380 kg, Κόπανος, Λοιπά
3.075 €
με 23% ΦΠΑ
2.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Talex Leopard Schlägelmäher  mit Räder und Schlegel 2,5 m
4
Talex Leopard Schlägelmäher mit Räder und Schlegel 2,5 m
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 3884028
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Βάρος: 610 kg, Κόπανος, Προσάρτηση 3 σημείων
3.336 €
με 19% ΦΠΑ
2.803 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Talex Leopard Schlägelmäher mit Räder und Y-Messern 2,5 m
4
Talex Leopard Schlägelmäher mit Räder und Y-Messern 2,5 m
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 3884020
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Βάρος: 610 kg, Μαχαίρια, Προσάρτηση 3 σημείων
3.132 €
με 19% ΦΠΑ
2.632 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Telex Leopard 200 Mulcher Schlägelmäher mit Walze und Schlegel 2 m
4
Telex Leopard 200 Mulcher Schlägelmäher mit Walze und Schlegel 2 m
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 3884018
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Βάρος: 520 kg, Κόπανος, Προσάρτηση 3 σημείων
3.324 €
με 19% ΦΠΑ
2.793 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Talex Leopard 200 Mulcher Schlägelmäher mit Walze u. Y-Messern 2 m
4
Talex Leopard 200 Mulcher Schlägelmäher mit Walze u. Y-Messern 2 m
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 3884011
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Βάρος: 520 kg, Μαχαίρια, Προσάρτηση 3 σημείων
3.149 €
με 19% ΦΠΑ
2.646 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Müthing MU-M 280
3
Müthing MU-M 280
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 3888782
04916 Herzberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 2.80 m, Βάρος: 1400 kg, Κόπανος, Προσάρτηση 3 σημείων
8.092 €
με 19% ΦΠΑ
6.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Peruzzo Koala 1200
3
Peruzzo Koala 1200
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 3890251
4891 SZ Rijsbergen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 1.20 m, Βάρος: 280 kg, Κόπανος, Προσάρτηση 3 σημείων
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Dücker UM 30 v66
8
Dücker UM 30 v66
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 3809939
18334 Eixen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Βάρος: 1200 kg, Κόπανος, Προσάρτηση 3 σημείων
5.950 €
με 19% ΦΠΑ
5.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Megametall UMB 250H
9
Megametall UMB 250H
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 3809731
42499 Hueckeswagen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Βάρος: 900 kg, Κόπανος, Προσάρτηση 3 σημείων
4.724 €
με 19% ΦΠΑ
3.970 € καθαρά
Δείτε αγγελία
INO EURO-MINI 150
3
INO EURO-MINI 150
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 3813920
49624 Löningen-Vehrensande, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 1.45 m, Βάρος: 330 kg, Κόπανος, Λοιπά
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
MD MD Mulcher KDL 140,160,180 Eu Produkt SKF Lager
3
MD MD Mulcher KDL 140,160,180 Eu Produkt SKF Lager
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 3820101
27404 Zeven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 1.40 m, Βάρος: 510 kg, Κόπανος, Προσάρτηση 3 σημείων
2.617 €
με 19% ΦΠΑ
2.199 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Müthing MUH/S180
3
Müthing MUH/S180
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 3823938
52156 Monschau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Κόπανος, Προσάρτηση 3 σημείων
6.992 €
με 19% ΦΠΑ
5.876 € καθαρά
Δείτε αγγελία
GEO TEMPEL (frei Haus angeliefert) AGF 220 Böschungsmaeher, Seitenmulcher
11
GEO TEMPEL (frei Haus angeliefert) AGF 220 Böschungsmaeher, Seitenmulcher
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 3794761
6060 TISZAKECSKE, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2018, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 2.20 m, Βάρος: 710 kg, Κόπανος, Προσάρτηση 3 σημείων
3.311 €
με 19% ΦΠΑ
2.782 € καθαρά
Δείτε αγγελία
GEO Mulcher TEMPEL ( frei Haus angeliefert) AGF 200 Böschungsmaeher, Seitenmulcher
11
GEO Mulcher TEMPEL ( frei Haus angeliefert) AGF 200 Böschungsmaeher, Seitenmulcher
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 3794760
6060 TISZAKECSKE, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2018, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Βάρος: 680 kg, Κόπανος, Προσάρτηση 3 σημείων
3.209 €
με 19% ΦΠΑ
2.697 € καθαρά
Δείτε αγγελία
GEO TEMPEL ( frei Haus geliefert) AGF 140 Böschungsmaeher, Seitenmulcher
11
GEO TEMPEL ( frei Haus geliefert) AGF 140 Böschungsmaeher, Seitenmulcher
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 3794759
6060 TISZAKECSKE, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 1.40 m, Βάρος: 550 kg, Προσάρτηση 3 σημείων, Κόπανος
2.589 €
με 19% ΦΠΑ
2.176 € καθαρά
Δείτε αγγελία
FPM Böschungsmulcher 2Meter
11
FPM Böschungsmulcher 2Meter
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 3807432
74924 Neckarbischofsheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Προσάρτηση 3 σημείων, Κόπανος
4.463 €
με 19% ΦΠΑ
3.750 € καθαρά
Δείτε αγγελία
GEO TEMPEL ( frei Haus angeliefert) AGF 160 Böschungsmaeher, Seitenmulcher
11
GEO TEMPEL ( frei Haus angeliefert) AGF 160 Böschungsmaeher, Seitenmulcher
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 3794758
6060 TISZAKECSKE, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2018, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 1.60 m, Βάρος: 590 kg, Κόπανος, Προσάρτηση 3 σημείων
2.620 €
με 19% ΦΠΑ
2.202 € καθαρά
Δείτε αγγελία
GEO  TEMPEL ( frei Haus angeliefert) AGF 180 Böschungsmaeher, Seitenmulcher
11
GEO TEMPEL ( frei Haus angeliefert) AGF 180 Böschungsmaeher, Seitenmulcher
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 3794733
6060 TISZAKECSKE, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2018, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Βάρος: 640 kg, Προσάρτηση 3 σημείων, Κόπανος
2.670 €
με 19% ΦΠΑ
2.244 € καθαρά
Δείτε αγγελία
edma24 POMAROL Mulcher TOP ANGEBOT EU Qualität
4
edma24 POMAROL Mulcher TOP ANGEBOT EU Qualität
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 3807758
74423 Obersontheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 1.37 m, Βάρος: 660 kg, Κόπανος
4.521 €
με 19% ΦΠΑ
3.799 € καθαρά
Δείτε αγγελία
VEMAC Zanon TFR1900 Front-und Heckanbau leichte Ausführung
17
VEMAC Zanon TFR1900 Front-und Heckanbau leichte Ausführung
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 3917046
Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 1.90 m, Βάρος: 430 kg, Κόπανος
3.090 €
με 19% ΦΠΑ
2.597 € καθαρά
Δείτε αγγελία
VEMAC Zanon TFR1700 Front-und Heckanbau leichte Ausführung
17
VEMAC Zanon TFR1700 Front-und Heckanbau leichte Ausführung
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 3917029
Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 1.70 m, Βάρος: 400 kg, Κόπανος
2.891 €
με 19% ΦΠΑ
2.429 € καθαρά
Δείτε αγγελία
VEMAC Zanon TFR1500 Front-und Heckanbau leichte Ausführung
17
VEMAC Zanon TFR1500 Front-und Heckanbau leichte Ausführung
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 3917017
Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Βάρος: 370 kg, Κόπανος
2.750 €
με 19% ΦΠΑ
2.311 € καθαρά
Δείτε αγγελία
VEMAC Zanon TFR1300 Front-und Heckanbau leichte Ausführung
17
VEMAC Zanon TFR1300 Front-und Heckanbau leichte Ausführung
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 3916989
Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 1.30 m, Βάρος: 310 kg, Κόπανος
2.550 €
με 19% ΦΠΑ
2.143 € καθαρά
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1557