Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο
Κοτσαδόρος 3 σημείων

Μεταχειρισμένα Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
New Holland John Deere Fendt Yanmar Deutz-Fahr Case IH McCormick Massey Ferguson
John Deere 1026R
12
ΝΈΑ John Deere 1026R
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5152964 5152964
  33397 Rietberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 19 kW, Ώρες λειτουργίας: 385 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Υδροστατική κίνηση, Κιβώτιο: Υδροστατικό κιβώτιο ταχυτήτων, Ταχύτητα pto: 540, ...
18.990 €
Δείτε αγγελία
New Holland tce55
6
ΝΈΑ New Holland tce55
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5152566 5152566
  5331 KM Kerkdriel, Ολλανδία
Ισχύς κινητήρα: 40 kW, Ώρες λειτουργίας: 4700 h, Τετρακίνητο, Μετάδοση pto, Βηματική ταχύτητα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 80 %, ...
10.950 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt 260V
5
ΝΈΑ Fendt 260V
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5152565 5152565
  5331 KM Kerkdriel, Ολλανδία
Ισχύς κινητήρα: 44 kW, Τετρακίνητο, Μετάδοση pto, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 60 %, ...
11.250 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bij Eemsned een Knegt 40 PK compact trekker Nieuw model
19
ΝΈΑ Bij Eemsned een Knegt 40 PK compact trekker Nieuw model
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5152494 5152494
  9907 PD Losdorp, Ολλανδία
12.950 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Farmtrac Farmtrac FT 22
9
ΝΈΑ Farmtrac Farmtrac FT 22
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5152344 5152344
  6361 HH Nuth, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 22 kW, Ώρες λειτουργίας: 18 h, Τετρακίνητο, Βηματική ταχύτητα, Εξωτερικό πλάτος: 1.00 m, Μέγιστη ταχύτητα: 19 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, ...
6.950 €
εξ. 21,5% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota B2231 mit Frontlader
6
ΝΈΑ Kubota B2231 mit Frontlader
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5152303 5152303
  57462 Olpe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Ισχύς κινητήρα: 16 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Υδροστατική κίνηση, Μέγιστη ταχύτητα: 23 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, ...
17.850 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bij Eemsned een nieuwe 40 PK Knegt met voorlader voor € 278,25 P/M
13
Bij Eemsned een nieuwe 40 PK Knegt met voorlader voor € 278,25 P/M
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5150668 5150668
  9907 PD Losdorp, Ολλανδία
16.795 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Holder A 750
7
Holder A 750
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5150434 5150434
  79235 Vogtsburg - Oberrotweil, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Ισχύς κινητήρα: 36 kW, Ώρες λειτουργίας: 5091 h, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 03.04.1995, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, ...
17.478,99 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota STV32
7
Kubota STV32
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5150281 5150281
  57462 Olpe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 24 kW, Ώρες λειτουργίας: 320 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Υδροστατική κίνηση, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 85 %, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Fendt 211 VA Profi
3
Fendt 211 VA Profi
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5148919 5148919
  74076 Heilbronn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ώρες λειτουργίας: 143 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ...
98.319,33 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt 209 VA Profi
3
Fendt 209 VA Profi
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5148918 5148918
  74076 Heilbronn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ώρες λειτουργίας: 463 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
73.109,24 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt 210 VA Profi
3
Fendt 210 VA Profi
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5148917 5148917
  74076 Heilbronn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ώρες λειτουργίας: 306 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, ...
80.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt 209 VA Profi
3
Fendt 209 VA Profi
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5148916 5148916
  74076 Heilbronn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 66 kW, Ώρες λειτουργίας: 214 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, ...
76.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Holder A 45 Schmalspurtraktor Allrad Knicklenker Servo 42 PS
17
Holder A 45 Schmalspurtraktor Allrad Knicklenker Servo 42 PS
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5148734 5148734
  97461 Hofheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1978, Ισχύς κινητήρα: 30 kW, Ώρες λειτουργίας: 3800 h, Τετρακίνητο, Εξωτερικό πλάτος: 1.00 m, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 40 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 90 %, ...
5.850 €
Δείτε αγγελία
Eicher PUMA ES 202 Schmalspurtraktor Schmalspur Oldtimer 30 PS
19
Eicher PUMA ES 202 Schmalspurtraktor Schmalspur Oldtimer 30 PS
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5148708 5148708
  97461 Hofheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1968, Ισχύς κινητήρα: 22 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Τετρακίνητο, Εξωτερικό πλάτος: 0.90 m, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, ...
12.850 €
Δείτε αγγελία
Eicher 352 AS Schmalspurtraktor 3712A Allrad 3 Zylinder 45 PS
19
Eicher 352 AS Schmalspurtraktor 3712A Allrad 3 Zylinder 45 PS
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5148707 5148707
  97461 Hofheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1972, Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Ώρες λειτουργίας: 4560 h, Τετρακίνητο, Εξωτερικό πλάτος: 1.15 m, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Βαλβίδες εξαερισμού sa: 1, Ταχύτητα pto: 540/1000, ...
8.850 €
Δείτε αγγελία
Fendt 206 V mit Wiedenmann Front-Sichelmäher und Wiedenmann Favorit XP Gras- und Laubsauger
20
Fendt 206 V mit Wiedenmann Front-Sichelmäher und Wiedenmann Favorit XP Gras- und Laubsauger
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5148328 5148328
  88483 Burgrieden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 48 kW, Ώρες λειτουργίας: 6051 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, ...
28.990 €
Δείτε αγγελία
Case IH 2140 PRO
7
Case IH 2140 PRO
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5148231 5148231
  52076 Aachen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 48 kW, Ώρες λειτουργίας: 3400 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
12.999 €
Δείτε αγγελία
Claas Nexos 220F
6
Claas Nexos 220F
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5148151 5148151
  2042 Guntersdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 57 kW, Ώρες λειτουργίας: 2260 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 10.12.2014, Εξωτερικό πλάτος: 160.00 m, ...
24.800 €
Δείτε αγγελία
Fendt 208 VA Profi
3
Fendt 208 VA Profi
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5147357 5147357
  74076 Heilbronn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ώρες λειτουργίας: 280 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, ...
77.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt 209 V Profi
3
Fendt 209 V Profi
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5147356 5147356
  74076 Heilbronn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ώρες λειτουργίας: 417 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
71.008,40 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Kioti XS 1000
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5146345 5146345
  84539 Ampfing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 140 h
9.990 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt 280 VA Schmalspurtraktor Schmalspur Allrad Kabine 80 PS
19
Fendt 280 VA Schmalspurtraktor Schmalspur Allrad Kabine 80 PS
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5145212 5145212
  97461 Hofheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Ισχύς κινητήρα: 58 kW, Ώρες λειτουργίας: 9782 h, Τετρακίνητο, Μετάδοση pto, Βηματική ταχύτητα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Εξωτερικό πλάτος: 1.40 m, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
18.361,34 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Eicher ES 201 Schmalspurtraktor Raubtierserie Traumzustand
19
Eicher ES 201 Schmalspurtraktor Raubtierserie Traumzustand
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5145196 5145196
  97461 Hofheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1964, Ισχύς κινητήρα: 20 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Εξωτερικό πλάτος: 0.90 m, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Ταχύτητα pto: 540, ...
10.798,32 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Eicher 330 AS Schmalspurtraktor Allrad 30 PS Oldtimer 3714 A
19
Eicher 330 AS Schmalspurtraktor Allrad 30 PS Oldtimer 3714 A
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5145066 5145066
  97461 Hofheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1976, Ισχύς κινητήρα: 22 kW, Ώρες λειτουργίας: 3500 h, Τετρακίνητο, Εξωτερικό πλάτος: 0.90 m, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 80 %, ...
9.850 €
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 614