Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Iseki  TM3185F Allrad Traktor Schlepper mit FRONTLADER
18
ΝΈΑ Iseki TM3185F Allrad Traktor Schlepper mit FRONTLADER
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4108263
77815 Baden-Württemberg - Bühl, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 12 kW, Ώρες λειτουργίας: 15 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Ημερομηνία εγγραφής: 21.06.2016, Μέγιστη ταχύτητα: 22 km/h
11.900 €

Δείτε αγγελία
Kubota L2602 HST ab 0,0%
8
ΝΈΑ Kubota L2602 HST ab 0,0%
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4107615
57462 Olpe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 46 kW, Ώρες λειτουργίας: 5 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Υδροστατική κίνηση, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, ...
38.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota B 2420, FH, FZW, Schneefräse
8
ΝΈΑ Kubota B 2420, FH, FZW, Schneefräse
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4107550
4121 Altenfelden, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Ώρες λειτουργίας: 58 h, Τετρακίνητο, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Βαλβίδες εξαερισμού da: 2, 540
19.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Kubota B1610 TRACTOR
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4106596
IP12 1PL Melton, Μεγ. Βρετανία
Ώρες λειτουργίας: 1950 h
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Carraro Supertigre 625
6
ΝΈΑ Carraro Supertigre 625
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4106560
88317 Aichstetten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1979, Ισχύς κινητήρα: 22 kW, Ώρες λειτουργίας: 99999 h, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 11.11.1979, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, ...
2.600 €

Δείτε αγγελία
Goldoni Base 20 SN Allrad Knickschlepper
8
ΝΈΑ Goldoni Base 20 SN Allrad Knickschlepper
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4106379
07551 Gera, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Ώρες λειτουργίας: 2 h, Τετρακίνητο, Βηματική ταχύτητα, Διάταξη οπισθοπορείας, Εξωτερικό πλάτος: 0.82 m, Μέγιστη ταχύτητα: 19 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, ...
9.750 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Labinprogres- TPS Allradtraktor 50 PS Schlepper Kabine Klima u.v.m. TPS Tuber
14
ΝΈΑ Labinprogres- TPS Allradtraktor 50 PS Schlepper Kabine Klima u.v.m. TPS Tuber
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4106068
27777 Ganderkesee, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 35 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, ...
18.393 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland TN-F 75 DualCommand
8
ΝΈΑ New Holland TN-F 75 DualCommand
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4105718
3710 Ziersdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 7985 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βαλβίδες εξαερισμού da: 3, ...
14.500 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krieger KT 60
6
ΝΈΑ Krieger KT 60
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4105594
64653 Lorsch, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Ισχύς κινητήρα: 44 kW, Ώρες λειτουργίας: 3800 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 32 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 40 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 10 %, ...
12.185 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Agroplus S430 GS DT
4
Deutz-Fahr Agroplus S430 GS DT
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4104914
5076PV Haaren, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 140 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ...
49.750 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Eicher 656 VA Schmalspurtraktor Schmalspur Allrad 56 PS Traktor
19
Eicher 656 VA Schmalspurtraktor Schmalspur Allrad 56 PS Traktor
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4104841
97461 Hofheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1989, Ισχύς κινητήρα: 41 kW, Ώρες λειτουργίας: 3000 h, Τετρακίνητο, Βηματική ταχύτητα, Εξωτερικό πλάτος: 1.00 m, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, ...
17.850 €

Δείτε αγγελία
John Deere 4115 HST Allrad Kabine Servo FH FZ TÜV
8
John Deere 4115 HST Allrad Kabine Servo FH FZ TÜV
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4104815
65527 Niedernhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Ώρες λειτουργίας: 3320 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Υδροστατική κίνηση, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 22 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 60 %, ...
7.750 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Holder A50
6
Holder A50
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4104489
79235 Vogtsburg - Oberrotweil, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 3458 h, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 01.05.1991, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 60 %, ...
14.118 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Jinma 164
4
Jinma 164
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4103876
68210 DANNEMARIE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 12 kW, Ώρες λειτουργίας: 59 h, Τετρακίνητο
6.700 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 1740
7
Massey Ferguson 1740
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4103873
68210 DANNEMARIE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 27 kW, Ώρες λειτουργίας: 600 h, Τετρακίνητο
31.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Labinprogres-TPS Allradtraktor 40 PSSchlepper  Vollkabine TPS Tuber 40
14
Labinprogres-TPS Allradtraktor 40 PSSchlepper Vollkabine TPS Tuber 40
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4103815
27777 Ganderkesee, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 29 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, ...
14.857 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Labinprogres- TPS Allradtraktor 40 PS Schlepper Kabine Frontheber TPS Tuber 40
12
Labinprogres- TPS Allradtraktor 40 PS Schlepper Kabine Frontheber TPS Tuber 40
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4103076
27777 Ganderkesee, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 29 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, ...
16.370 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
MTD 4200
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4101203
32791 Lage, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Ισχύς κινητήρα: 14 kW, Μπροστινό pto, Μέγιστη ταχύτητα: 19 km/h
3.100 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland T3.165F TRACTOR
8
New Holland T3.165F TRACTOR
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4096426
2391PN Hazerswoude Dorp, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015, Ώρες λειτουργίας: 315 h
22.750 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland TNF 85 smalspoor tractor
3
New Holland TNF 85 smalspoor tractor
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4096388
5985 NM Grashoek, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2006, Ώρες λειτουργίας: 3500 h
25.000 €

Δείτε αγγελία
Iseki TM 3200 AL
9
Iseki TM 3200 AL
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4095150
45739 Oer-Erkenschwick, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Ώρες λειτουργίας: 1063 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Μπροστινό pto, Μέγιστη ταχύτητα: 21 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, ...
11.700 €

Δείτε αγγελία
Case Quantum
4
Case Quantum
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4095141
56368 Katzenelnbogen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 48 kW, Ώρες λειτουργίας: 1425 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Εξωτερικό πλάτος: 1.30 m, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 274 F
4
Massey Ferguson 274 F
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4094866
3071 Böheimkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1987, Ισχύς κινητήρα: 46 kW, Ώρες λειτουργίας: 6047 h, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 60 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Βαλβίδες εξαερισμού da: 1, ...
6.018 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Ezendam Portaaltrekker + rijenspuit (Fendt GT)
17
Ezendam Portaaltrekker + rijenspuit (Fendt GT)
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4094147
7622 AW Borne, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kubota BX 2350
5
Kubota BX 2350
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4094070
26349 Jaderberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Τετρακίνητο, Υδροστατική κίνηση, Εξωτερικό πλάτος: 1.15 m, Μέγιστη ταχύτητα: 15 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, ...
11.681 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 611