Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Iseki geas 23
8
ΝΈΑ Iseki geas 23
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4416341
  5331 KM Kerkdriel, Ολλανδία
Ώρες λειτουργίας: 1700 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 95 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 95 %, Βαλβίδες εξαερισμού da: 6, Βαλβίδες εξαερισμού sa: 6, ...
8.250 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Iseki TM3215
5
ΝΈΑ Iseki TM3215
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4416338
  5331 KM Kerkdriel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Ώρες λειτουργίας: 237 h, Τετρακίνητο, Υδροστατική κίνηση, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 95 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 95 %, Βαλβίδες εξαερισμού da: 2, Βαλβίδες εξαερισμού sa: 2, ...
8.750 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota B7000
11
ΝΈΑ Kubota B7000
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4416155
  91620 Ohrenbach, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 12 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Εξωτερικό πλάτος: 0.80 m, Μέγιστη ταχύτητα: 12 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 99 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 99 %, ...
5.850 €
Δείτε αγγελία
Eicher 330 AS Allrad 3714 Schmalspurtraktor Classic Data Note 1
20
Eicher 330 AS Allrad 3714 Schmalspurtraktor Classic Data Note 1
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4415144
  97461 Hofheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1977, Ισχύς κινητήρα: 22 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Τετρακίνητο, Εξωτερικό πλάτος: 0.95 m, Μέγιστη ταχύτητα: 22 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, 540, ...
12.850 €
Δείτε αγγελία
Branson F36C
3
Branson F36C
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4415059
  17089 Grischow, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Ώρες λειτουργίας: 5 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Εξωτερικό πλάτος: 1.63 m, Μέγιστη ταχύτητα: 27 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, ...
20.159,66 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Branson F36R
5
Branson F36R
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4415048
  Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Ώρες λειτουργίας: 5 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Εξωτερικό πλάτος: 1.48 m, Μέγιστη ταχύτητα: 27 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, ...
15.621,85 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Eicher 648
9
Eicher 648
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4414996
  5688 XH Oirschot, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1988, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 2800 h, Τετρακίνητο
15.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt 209 va
7
Fendt 209 va
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4414994
  5688 XH Oirschot, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 66 kW, Τετρακίνητο, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Συγχρονιζέ κιβώτιο
22.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Carraro Supertigre II  5500
6
Carraro Supertigre II 5500
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4414785
  72229 Rohrdorf, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 3800 h, Τετρακίνητο, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 35 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 35 %
6.950 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland BOOMER 25
New Holland BOOMER 25
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4413988
  DT83PP Beatminster, Μεγ. Βρετανία
Ισχύς κινητήρα: 20 kW, Τετρακίνητο
11.125,95 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland BOOMER 50
New Holland BOOMER 50
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4413978
  DT83PP Beatminster, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Τετρακίνητο
18.367,01 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 3520 Allrad Traktor Schlepper FRONTLADER FRONTHEBER
16
John Deere 3520 Allrad Traktor Schlepper FRONTLADER FRONTHEBER
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4413651
  77815 Baden-Württemberg - Bühl, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 27 kW, Ώρες λειτουργίας: 1569 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Μπροστινό pto, Υδροστατική κίνηση, Ημερομηνία εγγραφής: 17.05.2005, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, ...
17.900 €
Δείτε αγγελία
Kubota L5740
12
Kubota L5740
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4413615
  5331 KM Kerkdriel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 44 kW, Ώρες λειτουργίας: 3000 h, Τετρακίνητο, Μετάδοση pto, Υπολογιστής ταξιδίου, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Υδροστατική κίνηση, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, ...
18.250 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Nexos 210VE
7
Claas Nexos 210VE
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4413356
  53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 53 kW, Ώρες λειτουργίας: 804 h, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 50 %, ...
25.000 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Holder C270
14
Holder C270
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4410582
  5331 KM Kerkdriel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 51 kW, Ώρες λειτουργίας: 5400 h, Τετρακίνητο, Μετάδοση pto, Υπολογιστής ταξιδίου, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Υδροστατική κίνηση, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, ...
25.250 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Yanmar EF 235
5
Yanmar EF 235
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4410346
  6741 JN Lunteren, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 25 kW, Ώρες λειτουργίας: 10 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, ...
21.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 5055E
7
John Deere 5055E
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4410344
  6971 LB Brummen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 40 kW, Ώρες λειτουργίας: 184 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Εξωτερικό πλάτος: 2.00 m, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
29.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Yanmar GK200
5
Yanmar GK200
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4410341
  6741 JN Lunteren, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 14 kW, Ώρες λειτουργίας: 10 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Καμπίνα, Εξωτερικό πλάτος: 1.09 m, Μέγιστη ταχύτητα: 28 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, ...
14.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Yanmar EB3100
5
Yanmar EB3100
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4410339
  6741 JN Lunteren, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 23 kW, Ώρες λειτουργίας: 10 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 23 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, ...
22.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 4650
18
John Deere 4650
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4410082
  83-031 Łęgowo, Πολωνία
Ισχύς κινητήρα: 136 kW, Ώρες λειτουργίας: 3121 h, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 65 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 65 %
19.779,40 €
Δείτε αγγελία
Hako 3500 DA
5
Hako 3500 DA
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4409942
  53909 Zülpich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 24 kW, Ώρες λειτουργίας: 989 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Υδροστατική κίνηση, Καμπίνα, Εξωτερικό πλάτος: 132.00 m, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, ...
15.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hako 2750 DA
9
Hako 2750 DA
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4408339
  64832 Babenhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Ισχύς κινητήρα: 19 kW, Ώρες λειτουργίας: 920 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Εξωτερικό πλάτος: 1.20 m, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, ...
3.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Ford 2600
4
Ford 2600
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4408265
  4741 RC Hoeven, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1978, Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Ώρες λειτουργίας: 3074 h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 50 %, Ελαστικά μπροστά: 185/75R14C, Ελαστικά πίσω: 11.2 x 28
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Landini Rex90F
11
Landini Rex90F
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4408238
  6942 SG Didam, Ολλανδία
Ισχύς κινητήρα: 66 kW, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βαλβίδες εξαερισμού da: 3, Ημί-αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, 540/750/1000/1440, Ελαστικά μπροστά: 280/70R18, Ελαστικά πίσω: 380/70R28
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Bungartz T8 DA Schmalspur Schmalspurtraktor Allrad Deutz
15
Deutz-Fahr Bungartz T8 DA Schmalspur Schmalspurtraktor Allrad Deutz
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4408175
  97461 Hofheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1979, Ισχύς κινητήρα: 24 kW, Ώρες λειτουργίας: 3000 h, Τετρακίνητο, Εξωτερικό πλάτος: 1.00 m, Μέγιστη ταχύτητα: 22 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 70 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 70 %, 540, ...
6.450 €
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 624