Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Φρέζες
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Φρέζες

Αγοράστε μεταχειρισμένα Φρέζες στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Maschio Kuhn Baselier Krone Grimme Bomford AVR Rau
Grimme GF 400
8
ΝΈΑ Grimme GF 400
Φρέζες, 5204866 5204866
  62136 RICHEBOURG, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2015
13.900 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Miedema 4RF-310
6
ΝΈΑ Miedema 4RF-310
Φρέζες, 5204796 5204796
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2015
13.900 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Baselier 4FK310
6
ΝΈΑ Baselier 4FK310
Φρέζες, 5202408 5202408
  4741 TP Hoeven, Ολλανδία
Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων, Τύπος φρέζας: Φρέζες γενικής χρήσης
3.250 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rau 3-M
3
ΝΈΑ Rau 3-M
Φρέζες, 5202122 5202122
  4224 Wartberg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2000
2.123,89 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kongskilde 13FT TINE CULTIVATOR
ΝΈΑ Kongskilde 13FT TINE CULTIVATOR
Φρέζες, 5201409 5201409
  NR21 9NH Sculthorpe, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Struik 4RF310
4
Struik 4RF310
Φρέζες, 5200458 5200458
  1674PW Opperdoes, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2004, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Τύπος φρέζας: Λοιπά
5.750 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio
7
Maschio
Φρέζες, 5199291 5199291
  49509 Recke, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ρυμουλκούμενος κύλινδρος, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 2.80 m, Τύπος φρέζας: Λοιπά
5.200 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Imants Spargeldammfräse
9
Imants Spargeldammfräse
Φρέζες, 5192245 5192245
  31535 Neustadt, Γερμανία
Άξονας μετάδοσης κίνησης
2.300 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Howard HAWZ 255
9
Howard HAWZ 255
Φρέζες, 5191591 5191591
  49832 Freren, Γερμανία
Σύστημα αναδίπλωσης, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Τύπος φρέζας: Φρέζες τάφρων
2.941,18 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme 3 DENTS
2
Grimme 3 DENTS
Φρέζες, 5189584 5189584
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2015
900 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Baselier 4FKE310 rijenfrees
6
Baselier 4FKE310 rijenfrees
Φρέζες, 5189390 5189390
  3281 LB Numansdorp, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2020, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Μαχαίρι φρέζας: 96
17.900 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sicma frees 210
7
Sicma frees 210
Φρέζες, 5187322 5187322
  6035 AC Ospel, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 210.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Howard frees 210
9
Howard frees 210
Φρέζες, 5187310 5187310
  6035 AC Ospel, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 2.10 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Bomford Dynadrive
4
Bomford Dynadrive
Φρέζες, 5184316 5184316
  34479 Breuna, Γερμανία
Ρυμουλκούμενος κύλινδρος, Πλάτος εργασίας: 2.65 m, Βάθος εργασίας: 20 cm, Τύπος φρέζας: Λοιπά
2.100 €
Δείτε αγγελία
Krone
6
Krone
Φρέζες, 5184307 5184307
  34479 Breuna, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Ελαστικά: Front
7.800 €
Δείτε αγγελία
Howard HA 95 WU Fräse Bodenfräse 95 cm m.Wechselgetriebe - Versand möglich
8
Howard HA 95 WU Fräse Bodenfräse 95 cm m.Wechselgetriebe - Versand möglich
Φρέζες, 5181787 5181787
  65527 Niedernhausen OT Engenhahn, Γερμανία
Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 0.95 m, Βάθος εργασίας: 15 cm, Τύπος φρέζας: Λοιπά
1.480 €
logo
Δείτε αγγελία
MC-AGRI Bodenfräse 1,2 m
8
MC-AGRI Bodenfräse 1,2 m
Φρέζες, 5176064 5176064
  03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Πλάτος εργασίας: 1.42 m, Βάθος εργασίας: 12 cm, Τύπος φρέζας: Λοιπά
2.485 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Struik 4 RF 310
8
Struik 4 RF 310
Φρέζες, 5174980 5174980
  52379 Langerwehe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Μαχαίρι φρέζας: 132, Τύπος φρέζας: Λοιπά
11.500 €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Maschio U 130
6
Maschio U 130
Φρέζες, 5173826 5173826
  49716 Meppen-Versen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 1.30 m
Δημοπρασία
auction
Δείτε αγγελία
George Moat Titan 560
3
George Moat Titan 560
Φρέζες, 5172996 5172996
  LL13 9XS Wrexham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2005
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Acker Konstantinidis Dammfräse SPR-GR 230
6
Acker Konstantinidis Dammfräse SPR-GR 230
Φρέζες, 5172824 5172824
  27245 Bahrenborstel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Τύπος φρέζας: Λοιπά, Ελαστικά: 205/60R15
5.250 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MC-AGRI Bodenfräse/Ackerfräse Volans 3 m
6
MC-AGRI Bodenfräse/Ackerfräse Volans 3 m
Φρέζες, 5172012 5172012
  03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Βάθος εργασίας: 12 cm, Μαχαίρι φρέζας: 84, Τύπος φρέζας: Λοιπά
4.400 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MC-AGRI Bodenfräse/Ackerfräse mit hydr. Seitenverschub U540/2H 2,0 m
5
MC-AGRI Bodenfräse/Ackerfräse mit hydr. Seitenverschub U540/2H 2,0 m
Φρέζες, 5171995 5171995
  03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Βάθος εργασίας: 12 cm, Μαχαίρι φρέζας: 54, Τύπος φρέζας: Λοιπά
2.090 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MC-AGRI Bodenfräse/Ackerfräse mit hydr. Seitenverschub U540/1H 1,8 m
5
MC-AGRI Bodenfräse/Ackerfräse mit hydr. Seitenverschub U540/1H 1,8 m
Φρέζες, 5171989 5171989
  03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Βάθος εργασίας: 12 cm, Μαχαίρι φρέζας: 48, Τύπος φρέζας: Λοιπά
1.970 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MC-AGRI Bodenfräse/Ackerfräse mit hydr. Seitenverschub U540/ H 1,6 m
5
MC-AGRI Bodenfräse/Ackerfräse mit hydr. Seitenverschub U540/ H 1,6 m
Φρέζες, 5171986 5171986
  03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 1.60 m, Βάθος εργασίας: 12 cm, Μαχαίρι φρέζας: 42, Τύπος φρέζας: Λοιπά
1.855 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 333