Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Φρέζες
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Φρέζες

Αγοράστε μεταχειρισμένα Φρέζες στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Maschio Grimme AVR Krone Kuhn
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Victory HTLG-120/140 BODENFRÄSE SEITENGETRIEBE FRACHTFREI
17
Victory HTLG-120/140 BODENFRÄSE SEITENGETRIEBE FRACHTFREI
Φρέζες, 3196022 3196022
  21256 Handeloh, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Σύστημα αναδίπλωσης, Σύνδεσμος, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 1.00 m, Βάθος εργασίας: 18 cm, Μαχαίρι φρέζας: 30, Τύπος φρέζας: Φρέζες γενικής χρήσης
838,66 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Breviglieri b170 - 280 (am Lager)
14
Breviglieri b170 - 280 (am Lager)
Φρέζες, 3000999 3000999
  25852 Sterdebüll, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ρυμουλκούμενος κύλινδρος, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 2.80 m, Βάθος εργασίας: 20 cm, Μαχαίρι φρέζας: 66, Τύπος φρέζας: Φρέζες γενικής χρήσης
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Krone RF 305 Fräse 310cm Arbeitsbreite mit Stützräder
18
Krone RF 305 Fräse 310cm Arbeitsbreite mit Stützräder
Φρέζες, 2901652 2901652
  27612 Loxstedt, Γερμανία
Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων, Πλάτος εργασίας: 3.10 m, Βάθος εργασίας: 25 cm, Μαχαίρι φρέζας: 72, Τύπος φρέζας: Φρέζες γενικής χρήσης
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Maschio G 300
19
Maschio G 300
Φρέζες, 2778729 2778729
  27612 Loxstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Φωτισμός, Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων, Ρυμουλκούμενος κύλινδρος, Πλάτος εργασίας: 3.12 m, Βάθος εργασίας: 30 cm, Μαχαίρι φρέζας: 72, Τύπος φρέζας: Φρέζες γενικής χρήσης
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
VEMAC Geo ATVtiller ATV Quad Bodenfräse Fräse Benzin Motor 6,5PS NEU
Βίντεο
15
VEMAC Geo ATVtiller ATV Quad Bodenfräse Fräse Benzin Motor 6,5PS NEU
Φρέζες, 2535026 2535026
  39171 Osterweddingen / Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 0.90 m, Βάθος εργασίας: 11 cm, Μαχαίρι φρέζας: 24, Τύπος φρέζας: Λοιπά
1.252,10 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Minos Agri Bodenfräse T-HKR 2400
11
Minos Agri Bodenfräse T-HKR 2400
Φρέζες, 2943507 2943507
  56294 Münstermaifeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 2.25 m, Βάθος εργασίας: 22 cm, Μαχαίρι φρέζας: 54, Τύπος φρέζας: Φρέζες γενικής χρήσης
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Akpil Freza XL 250 250cm Bodenfräse Fräse Ackerfräse NEU
3
Akpil Freza XL 250 250cm Bodenfräse Fräse Ackerfräse NEU
Φρέζες, 2517243 2517243
  39171 Osterweddingen / Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Βάθος εργασίας: 15 cm, Μαχαίρι φρέζας: 72, Τύπος φρέζας: Φρέζες γενικής χρήσης
2.512,61 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Akpil Freza Bodenfräse Fräse Bodenumkehrfräse Umkehrfräse 210cm
14
Akpil Freza Bodenfräse Fräse Bodenumkehrfräse Umkehrfräse 210cm
Φρέζες, 2415861 2415861
  39171 Osterweddingen / Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.10 m, Βάθος εργασίας: 15 cm, Μαχαίρι φρέζας: 60, Τύπος φρέζας: Λοιπά
1.420,17 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Keine Howard Bodenfräse FLX285 Kein Krone 285cm Bodenfräse
22
Keine Howard Bodenfräse FLX285 Kein Krone 285cm Bodenfräse
Φρέζες, 3261506 3261506
  27612 Loxstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων, Πλάτος εργασίας: 2.85 m, Βάθος εργασίας: 25 cm, Μαχαίρι φρέζας: 66, Τύπος φρέζας: Φρέζες γενικής χρήσης
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Victory HTLU-185/210/235 HOCHLEISTUNGS BODENFRÄSE BIS 22cm
25
Victory HTLU-185/210/235 HOCHLEISTUNGS BODENFRÄSE BIS 22cm
Φρέζες, 3155997 3155997
  21256 Handeloh, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Σύστημα αναδίπλωσης, Σύνδεσμος, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 2.10 m, Βάθος εργασίας: 22 cm, Μαχαίρι φρέζας: 48, Τύπος φρέζας: Φρέζες γενικής χρήσης
2.267 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Victory HTLX-135/235/285 HOCHLEISTUNGS BODENFRÄSE BIS 27CM
9
Victory HTLX-135/235/285 HOCHLEISTUNGS BODENFRÄSE BIS 27CM
Φρέζες, 3155988 3155988
  21256 Handeloh, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Σύστημα αναδίπλωσης, Σύνδεσμος, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 2.35 m, Βάθος εργασίας: 27 cm, Μαχαίρι φρέζας: 54, Τύπος φρέζας: Φρέζες γενικής χρήσης
3.023,53 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Victory SB-105-125-145-165 Bodenumkehrfräse Krümelwalze FRACHTFREI
7
Victory SB-105-125-145-165 Bodenumkehrfräse Krümelwalze FRACHTFREI
Φρέζες, 3196214 3196214
  21256 Handeloh, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Σύνδεσμος, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 1.65 m, Βάθος εργασίας: 12 cm, Μαχαίρι φρέζας: 24, Τύπος φρέζας: Λοιπά
1.216,81 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Victory HTLS-160/180/200 PROFI Bodenfräse Seitengetriebe FRACHTFREI
15
Victory HTLS-160/180/200 PROFI Bodenfräse Seitengetriebe FRACHTFREI
Φρέζες, 2870145 2870145
  21256 Handeloh, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Σύνδεσμος, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 1.60 m, Βάθος εργασίας: 18 cm, Μαχαίρι φρέζας: 48, Τύπος φρέζας: Φρέζες γενικής χρήσης
1.090,76 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Howard Howard Fräse 3,1m
20
Howard Howard Fräse 3,1m
Φρέζες, 2870098 2870098
  27612 Loxstedt, Γερμανία
Φωτισμός, Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 3.10 m, Βάθος εργασίας: 25 cm, Τύπος φρέζας: Φρέζες γενικής χρήσης, Ελαστικά: Eisenstützräder
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Minos Agri Bodenfräse T-HKR 2100
7
Minos Agri Bodenfräse T-HKR 2100
Φρέζες, 2943500 2943500
  56294 Münstermaifeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Βάθος εργασίας: 22 cm, Μαχαίρι φρέζας: 48, Τύπος φρέζας: Φρέζες γενικής χρήσης
2.780 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Falc Fräse Typ A900
3
Falc Fräse Typ A900
Φρέζες, 2623274 2623274
  27612 Loxstedt, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 0.90 m, Βάθος εργασίας: 22 cm, Μαχαίρι φρέζας: 20, Τύπος φρέζας: Φρέζες γενικής χρήσης
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Breviglieri b123-280 (am Lager)
7
Breviglieri b123-280 (am Lager)
Φρέζες, 2583876 2583876
  25852 Sterdebüll, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 2.80 m, Βάθος εργασίας: 25 cm, Μαχαίρι φρέζας: 66, Τύπος φρέζας: Φρέζες γενικής χρήσης
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
VEMAC Geo Bodenfräse Fräse Ackerfräse leichte Version TL 135cm NEU
13
VEMAC Geo Bodenfräse Fräse Ackerfräse leichte Version TL 135cm NEU
Φρέζες, 2787655 2787655
  39171 Osterweddingen / Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 1.35 m, Βάθος εργασίας: 12 cm, Μαχαίρι φρέζας: 28, Τύπος φρέζας: Φρέζες γενικής χρήσης
747,90 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Howard Howard Fräse 310-72Maschio Fräsmesser
16
Howard Howard Fräse 310-72Maschio Fräsmesser
Φρέζες, 2803186 2803186
  27612 Loxstedt, Γερμανία
Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 3.10 m, Βάθος εργασίας: 25 cm, Μαχαίρι φρέζας: 72, Τύπος φρέζας: Φρέζες γενικής χρήσης, Ελαστικά: Gummireifen
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
VEMAC GEO IGNH 160 Bodenfräse Fräse Ackerfräse Bodenumkehrfräse NEU
9
VEMAC GEO IGNH 160 Bodenfräse Fräse Ackerfräse Bodenumkehrfräse NEU
Φρέζες, 2417893 2417893
  39171 Osterweddingen / Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 1.60 m, Βάθος εργασίας: 15 cm, Μαχαίρι φρέζας: 60, Τύπος φρέζας: Φρέζες γενικής χρήσης
1.588,24 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
TMC Cancela TXX-225
4
TMC Cancela TXX-225
Φρέζες, 4877213 4877213
  91332 Heiligenstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.25 m, Βάθος εργασίας: 15 cm, Μαχαίρι φρέζας: 54, Τύπος φρέζας: Φρέζες γενικής χρήσης
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Bomet Bodenfräse für Zwischenreihen
6
Bomet Bodenfräse für Zwischenreihen
Φρέζες, 4859499 4859499
  03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Βάθος εργασίας: 18 cm, Μαχαίρι φρέζας: 36, Τύπος φρέζας: Λοιπά
2.300 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio C 300 Fräsen 5600€
10
Maschio C 300 Fräsen 5600€
Φρέζες, 4819691 4819691
  43212 Rovisce, Κροατία
Έτος κατασκευής: 2019, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Βάθος εργασίας: 25 cm, Μαχαίρι φρέζας: 72, Τύπος φρέζας: Φρέζες γενικής χρήσης
5.600 €
χωρίς 25% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bomet Bodenfräse mit PTO U540/1 1,8 m
5
Bomet Bodenfräse mit PTO U540/1 1,8 m
Φρέζες, 4861109 4861109
  03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Βάθος εργασίας: 12 cm, Μαχαίρι φρέζας: 48, Τύπος φρέζας: Φρέζες γενικής χρήσης
1.465 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bomet Bodenfräse mit PTO U540 1,6 m
5
Bomet Bodenfräse mit PTO U540 1,6 m
Φρέζες, 4861104 4861104
  03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 1.60 m, Βάθος εργασίας: 12 cm, Μαχαίρι φρέζας: 42, Τύπος φρέζας: Φρέζες γενικής χρήσης
1.380 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 369