Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Ψεκαστικά αμπελώνων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Ψεκαστικά αμπελώνων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Ψεκαστικά αμπελώνων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Wanner S 1000
3
ΝΈΑ Wanner S 1000
Ψεκαστικά αμπελώνων, 5073354 5073354
  74336 Brackenheim, Γερμανία
Τύπος: Ψεκαστήρας φρούτων
4.193,28 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lochmann 20Q90
6
ΝΈΑ Lochmann 20Q90
Ψεκαστικά αμπελώνων, 5070270 5070270
  76889 Schweigen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Φωτισμός, Χωρητικότητα δοχείου: 2100.00 l, Απόδοση: 145 l/min, Αριθμός σειρών: 1, Τύπος: Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
800 €
logo
Δείτε αγγελία
Dominiak OS 1500
3
Dominiak OS 1500
Ψεκαστικά αμπελώνων, 5065748 5065748
  76889 Schweigen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Χωρητικότητα δοχείου: 1750.00 l, Απόδοση: 125 l/min, Αριθμός σειρών: 1, Τύπος: Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
15.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
HOLDER 700 Ltr. Nachläufer Querstromgebläse Q
7
HOLDER 700 Ltr. Nachläufer Querstromgebläse Q
Ψεκαστικά αμπελώνων, 4907416 4907416
  74336 Brackenheim-Hausen (bei Heilbronn), Γερμανία
Φωτισμός, Χωρητικότητα δοχείου: 700.00 l, Τύπος: Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
KWH 3R2
5
KWH 3R2
Ψεκαστικά αμπελώνων, 4898882 4898882
  8313 AL Rutten, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014, Χωρητικότητα δοχείου: 1700.00 l, Αριθμός σειρών: 3
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Woprol Obstbauspritze 1500l/Orchard sprayer/Pulverisateur de verger
3
Woprol Obstbauspritze 1500l/Orchard sprayer/Pulverisateur de verger
Ψεκαστικά αμπελώνων, 4810070 4810070
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Χωρητικότητα δοχείου: 1500.00 l, Απόδοση: 140 l/min, Τύπος: Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
5.930 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Woprol Obstbauspritze 400l/Orchard sprayer/Pulverizador/opryskiwacz sadowniczy
Woprol Obstbauspritze 400l/Orchard sprayer/Pulverizador/opryskiwacz sadowniczy
Ψεκαστικά αμπελώνων, 4809816 4809816
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Χωρητικότητα δοχείου: 400.00 l, Απόδοση: 100 l/min, Αριθμός σειρών: 2, Τύπος: Προσαρτώμενος ψεκαστήρας
1.471 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
TAD-LEN Mounted orchard sprayer 200 l/Садовой опрыскиватель 200 л/Atomizador suspendido/Opryskiwacz sadowniczy zawieszany
6
TAD-LEN Mounted orchard sprayer 200 l/Садовой опрыскиватель 200 л/Atomizador suspendido/Opryskiwacz sadowniczy zawieszany
Ψεκαστικά αμπελώνων, 4807984 4807984
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Χωρητικότητα δοχείου: 200.00 l, Απόδοση: 60 l/min, Τύπος: Προσαρτώμενος ψεκαστήρας
1.144 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
JACOBY TURBO 32 VE Edelstahl
4
JACOBY TURBO 32 VE Edelstahl
Ψεκαστικά αμπελώνων, 4792076 4792076
  74336 Brackenheim-Hausen (bei Heilbronn), Γερμανία
Χωρητικότητα δοχείου: 300.00 l, Τύπος: Ψεκαστήρας φρούτων
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Woprol Obstbauspritze 1000l/Orchard sprayer/Pulverisateur de verger/Atomizador/Opryskiwacz/ Садовой опрыскиватель
6
Woprol Obstbauspritze 1000l/Orchard sprayer/Pulverisateur de verger/Atomizador/Opryskiwacz/ Садовой опрыскиватель
Ψεκαστικά αμπελώνων, 4753752 4753752
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Υπολογιστής ταξιδίου, Χωρητικότητα δοχείου: 1000.00 l, Απόδοση: 120 l/min, Τύπος: Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
5.603 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Favaro AS 320 Vega
Favaro AS 320 Vega
Ψεκαστικά αμπελώνων, 4752674 4752674
  55566 Bad Sobernheim, Γερμανία
Υπολογιστής ταξιδίου, Χωρητικότητα δοχείου: 320.00 l, Απόδοση: 55 l/min, Τύπος: Προσαρτώμενος ψεκαστήρας
5.882,35 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Favaro AS 420 Vega
Ψεκαστικά αμπελώνων, 4752673 4752673
  55566 Bad Sobernheim, Γερμανία
Υπολογιστής ταξιδίου, Χωρητικότητα δοχείου: 420.00 l, Απόδοση: 55 l/min, Τύπος: Προσαρτώμενος ψεκαστήρας
6.050,42 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Favaro AS 320 TSL
Favaro AS 320 TSL
Ψεκαστικά αμπελώνων, 4752672 4752672
  55566 Bad Sobernheim, Γερμανία
Υπολογιστής ταξιδίου, Χωρητικότητα δοχείου: 320.00 l, Απόδοση: 55 l/min, Τύπος: Προσαρτώμενος ψεκαστήρας
6.800 €
Δείτε αγγελία
Vicar Kaiserstuhl
4
Vicar Kaiserstuhl
Ψεκαστικά αμπελώνων, 4670427 4670427
  67125 Dannstadt-Schauernheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1984, Χωρητικότητα δοχείου: 1000.00 l, Τύπος: Ψεκαστήρας φρούτων
1.806,68 €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Lochmann APS 3/60 Q
4
Lochmann APS 3/60 Q
Ψεκαστικά αμπελώνων, 4616210 4616210
  71720 Oberstenfeld-Prevorst, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Υπολογιστής ταξιδίου, Χωρητικότητα δοχείου: 300.00 l, Απόδοση: 70 l/min, Αριθμός σειρών: 1, Τύπος: Προσαρτώμενος ψεκαστήρας
6.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Wanner Myers NGR 45/1000
6
Wanner Myers NGR 45/1000
Ψεκαστικά αμπελώνων, 4552315 4552315
  64521 Groß-Gerau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Χωρητικότητα δοχείου: 1000.00 l
13.550,14 €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Favaro NI 1000 PSV
2
Favaro NI 1000 PSV
Ψεκαστικά αμπελώνων, 4518479 4518479
  55566 Bad Sobernheim, Γερμανία
Υπολογιστής ταξιδίου, Χωρητικότητα δοχείου: 1000.00 l, Απόδοση: 100 l/min, Τύπος: Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
10.084,03 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Favaro Poli
Favaro Poli
Ψεκαστικά αμπελώνων, 4518471 4518471
  55566 Bad Sobernheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Χωρητικότητα δοχείου: 300.00 l, Απόδοση: 40 l/min, Τύπος: Προσαρτώμενος ψεκαστήρας
1.680,67 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Agrimaster P 400
2
Agrimaster P 400
Ψεκαστικά αμπελώνων, 4518470 4518470
  55566 Bad Sobernheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Χωρητικότητα δοχείου: 400.00 l, Απόδοση: 40 l/min, Τύπος: Ψεκαστήρας φρούτων
1.680,67 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Jacoby Jacotron
2
Jacoby Jacotron
Ψεκαστικά αμπελώνων, 4518459 4518459
  55566 Bad Sobernheim, Γερμανία
Υπολογιστής ταξιδίου, Χωρητικότητα δοχείου: 100.00 l, Τύπος: Ψεκαστήρας φρούτων
2.268,91 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Berthoud Maxair 360 300 l
4
Berthoud Maxair 360 300 l
Ψεκαστικά αμπελώνων, 4063693 4063693
  71083 Herrenberg - Gueltstein, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
4.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Wanner 300 Ltr. mit 28 Zoll Gebläse
3
Wanner 300 Ltr. mit 28 Zoll Gebläse
Ψεκαστικά αμπελώνων, 4003295 4003295
  74336 Brackenheim-Hausen (bei Heilbronn), Γερμανία
Χωρητικότητα δοχείου: 300.00 l, Αριθμός σειρών: 2, Τύπος: Ψεκαστήρας φρούτων
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
BERTHOUD ALTO 400
3
BERTHOUD ALTO 400
Ψεκαστικά αμπελώνων, 3995061 3995061
  5975 Sevenum, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Χωρητικότητα δοχείου: 400.00 l, Απόδοση: 150 l/min, Αριθμός σειρών: 1, Τύπος: Προσαρτώμενος ψεκαστήρας
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Wanner DAL24  300LTR
5
Wanner DAL24 300LTR
Ψεκαστικά αμπελώνων, 3995058 3995058
  5975 Sevenum, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Υπολογιστής ταξιδίου, Χωρητικότητα δοχείου: 300.00 l, Απόδοση: 185 l/min, Αριθμός σειρών: 1, Τύπος: Προσαρτώμενος ψεκαστήρας
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
NEWHOLLAND-BERTHOUD VX680D- CRUISAIR 3+2X1/2
17
NEWHOLLAND-BERTHOUD VX680D- CRUISAIR 3+2X1/2
Ψεκαστικά αμπελώνων, 3995021 3995021
  5975 Sevenum, Ολλανδία
Φωτισμός, Υπολογιστής ταξιδίου, Χωρητικότητα δοχείου: 2500.00 l, Απόδοση: 175 l/min, Αριθμός σειρών: 5, Τύπος: Αυτοκινούμενος ψεκαστήρας
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 29