Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Ψεκαστικά αμπελώνων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Ψεκαστικά αμπελώνων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Ψεκαστικά αμπελώνων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Wanner
4
Wanner
Ψεκαστικά αμπελώνων, 4689010 4689010
  74626 Baden-Württemberg - Bretzfeld, Γερμανία
Φωτισμός, Χωρητικότητα δοχείου: 300.00 l, Προσαρτώμενος ψεκαστήρας
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Vicar Kaiserstuhl
4
Vicar Kaiserstuhl
Ψεκαστικά αμπελώνων, 4670427 4670427
  67125 Dannstadt-Schauernheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1984, Χωρητικότητα δοχείου: 1000.00 l, Ψεκαστήρας φρούτων
1.806,68 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Niko Handraupe mit Sprühgerät
6
Niko Handraupe mit Sprühgerät
Ψεκαστικά αμπελώνων, 4621000 4621000
  74336 Brackenheim-Hausen (bei Heilbronn), Γερμανία
Χωρητικότητα δοχείου: 100.00 l, Αριθμός σειρών: 2, Λοιπά
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Lochmann APS 3/60 Q
4
Lochmann APS 3/60 Q
Ψεκαστικά αμπελώνων, 4616210 4616210
  71720 Oberstenfeld-Prevorst, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Υπολογιστής ταξιδίου, Χωρητικότητα δοχείου: 300.00 l, Απόδοση: 70 l/min, Αριθμός σειρών: 1, Προσαρτώμενος ψεκαστήρας
6.260,50 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Wanner 300 Ltr. Sprühgerät Wein und Obstbau
2
Wanner 300 Ltr. Sprühgerät Wein und Obstbau
Ψεκαστικά αμπελώνων, 4604481 4604481
  74336 Brackenheim-Hausen (bei Heilbronn), Γερμανία
Χωρητικότητα δοχείου: 300.00 l, Απόδοση: 70 l/min, Αριθμός σειρών: 2
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
KWH 3R2
3
KWH 3R2
Ψεκαστικά αμπελώνων, 4588429 4588429
  Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014, Χωρητικότητα δοχείου: 1700.00 l, Αριθμός σειρών: 3
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Wanner Myers NGR 45/1000
6
Wanner Myers NGR 45/1000
Ψεκαστικά αμπελώνων, 4552315 4552315
  64521 Groß-Gerau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Χωρητικότητα δοχείου: 1000.00 l
13.550,14 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Favaro NI 1000 PSV
2
Favaro NI 1000 PSV
Ψεκαστικά αμπελώνων, 4518479 4518479
  55566 Bad Sobernheim, Γερμανία
Υπολογιστής ταξιδίου, Χωρητικότητα δοχείου: 1000.00 l, Απόδοση: 100 l/min, Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
10.084,03 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Favaro Poli
Favaro Poli
Ψεκαστικά αμπελώνων, 4518471 4518471
  55566 Bad Sobernheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Χωρητικότητα δοχείου: 300.00 l, Απόδοση: 40 l/min, Προσαρτώμενος ψεκαστήρας
1.680,67 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Agrimaster P 400
2
Agrimaster P 400
Ψεκαστικά αμπελώνων, 4518470 4518470
  55566 Bad Sobernheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Χωρητικότητα δοχείου: 400.00 l, Απόδοση: 40 l/min, Ψεκαστήρας φρούτων
1.680,67 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Jacoby Jacotron
2
Jacoby Jacotron
Ψεκαστικά αμπελώνων, 4518459 4518459
  55566 Bad Sobernheim, Γερμανία
Υπολογιστής ταξιδίου, Χωρητικότητα δοχείου: 100.00 l, Ψεκαστήρας φρούτων
2.268,91 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
kwh onkruidspuit
3
kwh onkruidspuit
Ψεκαστικά αμπελώνων, 4494436 4494436
  5076 PV Haaren, Ολλανδία
Χωρητικότητα δοχείου: 400.00 l, Απόδοση: 55 l/min, Αριθμός σειρών: 1, Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
1.350 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
KWH D 1000mpdn
3
KWH D 1000mpdn
Ψεκαστικά αμπελώνων, 4494411 4494411
  5076 PV Haaren, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2008, Χωρητικότητα δοχείου: 1000.00 l, Απόδοση: 105 l/min, Αριθμός σειρών: 1, Ψεκαστήρας φρούτων
8.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Florida ATOMISEUR
4
Florida ATOMISEUR
Ψεκαστικά αμπελώνων, 4473935 4473935
  24290 MONTIGNAC, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2005, Χωρητικότητα δοχείου: 1000.00 l, Ψεκαστήρας φρούτων
2.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Berthoud Maxair 360 300 l
4
Berthoud Maxair 360 300 l
Ψεκαστικά αμπελώνων, 4063693 4063693
  71083 Herrenberg - Gueltstein, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
4.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Wanner 300 Ltr. mit 28 Zoll Gebläse
3
Wanner 300 Ltr. mit 28 Zoll Gebläse
Ψεκαστικά αμπελώνων, 4003295 4003295
  74336 Brackenheim-Hausen (bei Heilbronn), Γερμανία
Χωρητικότητα δοχείου: 300.00 l, Αριθμός σειρών: 2, Ψεκαστήρας φρούτων
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
BERTHOUD ALTO 400
3
BERTHOUD ALTO 400
Ψεκαστικά αμπελώνων, 3995061 3995061
  5975 Sevenum, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Χωρητικότητα δοχείου: 400.00 l, Απόδοση: 150 l/min, Αριθμός σειρών: 1, Προσαρτώμενος ψεκαστήρας
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Wanner DAL24  300LTR
5
Wanner DAL24 300LTR
Ψεκαστικά αμπελώνων, 3995058 3995058
  5975 Sevenum, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Υπολογιστής ταξιδίου, Χωρητικότητα δοχείου: 300.00 l, Απόδοση: 185 l/min, Αριθμός σειρών: 1, Προσαρτώμενος ψεκαστήρας
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Wanner S1000
6
Wanner S1000
Ψεκαστικά αμπελώνων, 3995044 3995044
  5975 Sevenum, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Υπολογιστής ταξιδίου, Χωρητικότητα δοχείου: 1000.00 l, Απόδοση: 185 l/min, Αριθμός σειρών: 1, Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
NEWHOLLAND-BERTHOUD VX680D- CRUISAIR 3+2X1/2
17
NEWHOLLAND-BERTHOUD VX680D- CRUISAIR 3+2X1/2
Ψεκαστικά αμπελώνων, 3995021 3995021
  5975 Sevenum, Ολλανδία
Φωτισμός, Υπολογιστής ταξιδίου, Χωρητικότητα δοχείου: 2500.00 l, Απόδοση: 175 l/min, Αριθμός σειρών: 5, Αυτοκινούμενος ψεκαστήρας
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 20 από 20
1