Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Περιβόλι και Αμπελώνας
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία

Μεταχειρισμένα Περιβόλι και Αμπελώνας

Αγοράστε μεταχειρισμένα Περιβόλι και Αμπελώνας στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Maschio Müthing Kuhn New Holland Berti John Deere Dücker Fendt
Sauerburger H 3000 Getriebe, Riemenscheibe, Seitengetriebe,
3
Sauerburger H 3000 Getriebe, Riemenscheibe, Seitengetriebe,
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4968504 4968504
  77743 Schutterzell, Γερμανία
50 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
BK Fräsmesser, Winkelmesser rechts, 10 x
3
BK Fräsmesser, Winkelmesser rechts, 10 x
Φρέζες, 4750968 4750968
  34414 Daseburg, Γερμανία
50 €
logo
Δείτε αγγελία
Unbekannt Fräsmesser, Winkelmesser links, 11 x
4
Unbekannt Fräsmesser, Winkelmesser links, 11 x
Φρέζες, 4750959 4750959
  34414 Daseburg, Γερμανία
50 €
logo
Δείτε αγγελία
Bowell Schlegelmulcher 155 oder 175 cm, 400G Hämmer, Traktor Kat 1 ab 20/25 PS
5
Bowell Schlegelmulcher 155 oder 175 cm, 400G Hämmer, Traktor Kat 1 ab 20/25 PS
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4560926 4560926
  29456 Hitzacker, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 155.00 m, Βάρος: 220 kg, Τύπος: Κόπανος, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσάρτηση 3 σημείων
50,42 €
εξ. 19% ΦΠΑ
ενοικίαση από 50,42 € ανά Ημέρα
Δείτε αγγελία
Hako 2250-2750 Yanmar Getriebeteile
9
Hako 2250-2750 Yanmar Getriebeteile
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4246515 4246515
  31832 Alferde, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 16 kW, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 10.09.1993
100 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Jansen Häufelpflug für Motorgeräteträger Jansen MGT-270
4
Jansen Häufelpflug für Motorgeräteträger Jansen MGT-270
Φρέζες, 4811154 4811154
  49824 Emlichheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
108,40 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Jansen Häufelpflug für Motorgeräteträger Jansen MGT-420
4
Jansen Häufelpflug für Motorgeräteträger Jansen MGT-420
Φρέζες, 3398954 3398954
  49824 Emlichheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
108,40 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige Pflückschlitten
6
Sonstige Pflückschlitten
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων, 4279273 4279273
  88094 Oberteuringen, Γερμανία
110 €
Δείτε αγγελία
Jansen Radgewichte (1 Paar) für Motorgeräteträger Jansen MGT-420
2
Jansen Radgewichte (1 Paar) für Motorgeräteträger Jansen MGT-420
Φρέζες, 5021114 5021114
  49824 Emlichheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
113,45 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Jansen Pflug für Motorgeräteträger Jansen MGT-420
4
Jansen Pflug für Motorgeräteträger Jansen MGT-420
Φρέζες, 3398955 3398955
  49824 Emlichheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
125,21 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Woprol Herbizidbalken/Herbicide beam/Belka herbicydowa
Woprol Herbizidbalken/Herbicide beam/Belka herbicydowa
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων, 4785312 4785312
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019
129 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Jansen Pflug für Motorgeräteträger Jansen MGT-270
4
Jansen Pflug für Motorgeräteträger Jansen MGT-270
Φρέζες, 3949496 3949496
  49824 Emlichheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
167,23 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Jansen Wendepflug für Motorgeräteträger Jansen MGT-420
4
Jansen Wendepflug für Motorgeräteträger Jansen MGT-420
Φρέζες, 3708802 3708802
  49824 Emlichheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
167,23 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Jansen Wendepflug für Motorgeräteträger Jansen MGT-270
4
Jansen Wendepflug für Motorgeräteträger Jansen MGT-270
Φρέζες, 4217170 4217170
  49824 Emlichheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
167,23 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Jansen Grubber für Motorgeräteträger Jansen MGT-270
4
Jansen Grubber für Motorgeräteträger Jansen MGT-270
Φρέζες, 4217168 4217168
  49824 Emlichheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
167,23 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige/Other ZUBEHÖR MULCHER
3
Sonstige/Other ZUBEHÖR MULCHER
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4899850 4899850
  38486 Apenburg-Winterfeld , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
184,87 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Müthing MU-H/S 200
3
Müthing MU-H/S 200
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4954106 4954106
  39240 Calbe / Saale, Γερμανία
189,92 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Jansen Pflug für Motorgeräteträger Jansen MGT-800D
4
Jansen Pflug für Motorgeräteträger Jansen MGT-800D
Φρέζες, 4603724 4603724
  49824 Emlichheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
209,24 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hako 1650,2250,2750,2700,1800
2
Hako 1650,2250,2750,2700,1800
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4832726 4832726
  31832 Alferde, Γερμανία
235 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Jansen Manuelle Seitenverschiebung f. Jansen Mulcher,Mähwerke,Schlegelmulcher
4
Jansen Manuelle Seitenverschiebung f. Jansen Mulcher,Mähwerke,Schlegelmulcher
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4907670 4907670
  49824 Emlichheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
242,86 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige HMW 500 BT
8
Sonstige HMW 500 BT
Φρέζες, 4967766 4967766
  9640 Kötschach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2012, Πλάτος εργασίας: 0.50 m
290,83 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Jansen Bodenfräse für Motorgeräteträger Jansen MGT-270
5
Jansen Bodenfräse für Motorgeräteträger Jansen MGT-270
Φρέζες, 4811153 4811153
  49824 Emlichheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
293,28 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Jansen Wendepflug für Motorgeräteträger Jansen MGT-800D
4
Jansen Wendepflug für Motorgeräteträger Jansen MGT-800D
Φρέζες, 4603723 4603723
  49824 Emlichheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
293,28 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Greppelfrees
3
Greppelfrees
Φρέζες, 4814116 4814116
  9051 JC Stiens, Ολλανδία
Τύπος φρέζας: Φρέζες τάφρων
300 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Jansen Bodenfräse für Motorgeräteträger Jansen MGT-420
5
Jansen Bodenfräse für Motorgeräteträger Jansen MGT-420
Φρέζες, 4853951 4853951
  49824 Emlichheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
326,89 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 3526